دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ارتقا و تکامل سنت آفرینش است

ارتقا و تکامل، سنت آفرینش است

لینک ویدیو

https://www.youtube.com/watch?v=iH4cvI-uDn4&feature=share


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
چگونه هموساپينس بر زمین دژاوو یا آشناپنداریپاسخ گیاهان در زمان خوردطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تلسکوپ گالیله تا تلسکلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر نگاه انسان بر رفتانرمش های مفید در سرگیجهدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا احتمال دارد رویا از آعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تمکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر گیاه خواری بر رشد وهفت چیز که عملکرد مغز تو درگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد ممروری بر تشنج و درمان هایتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کمروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دمغز مادران و کودکان در زمتاثیر رژیم گیاه خواری بر هاوکينگ پیش از مرگش رسالرشته نوروایمونولوژی و نقایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز برای فراموشی بیشتر کتغییرات تکاملی سر انسان واکسن کرونا از حقیقت تاتکنگره بین المللی سردرد دزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکنقش آتش در رسیدن انسان بهحافظه و اطلاعات در کجاست یکی از علل محدودیت مغز امکجای مغز مسئول پردازش تجسیستم تعادلی بدناخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع نقشه مغزی هر فرد منحصر بهخودآگاهی و هوشیاريگاهی مغز بزرگ چالش استسرعت فکر کردن چگونه استارتباط شگفت مغز انسان و ففراموش کارها باهوش تر هستوسعه برخی شغل ها با هوش توصیه های غیر دارویی در سچگونه آن شکری که می خوریمدانشمندان ژنی از مغز انسپختگی پس از چهل سالگي به طی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکنیکی تا مغز از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر نگاه انسان بر رفتانرمشهای مهم برای تقویت عدرمان های بیماری آلزایمرآیا احتمال دارد رویا از آعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدتاثیر گیاه خواری بر رشد وهفت سین یادگاری از میراث درگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد ممرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی در کامپیوترهاروش های صرفه جویی در ایجاانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلومغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر رژیم گیاهخواری بر هدف یکسان، در مسیرهای مترشد مغز علت تمایل انسان بایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ثبت امواج الکتریکی در عصواکسن کرونا ساخته شده توکنگره بین المللی سردرد دزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلانقش انتخاب از طرف محیط، نحافظه و اطلاعات در کجاستیافته های نوین علوم پرده کرونا چه بر سر مغز می آورسیستم دفاعی بدن علیه مغز اخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخانقص در تشخیص هیجانات عامخانواده پایدارگذر زمان کاملا وابسته به شلیک فراموشیارتباط شگفت انگیز مغز انفراموشی همیشه هم بد نیستفرایند تکامل و دشواری هاتوصیه هایی در مصرف ماهیچگونه انتظارات بر ادراک دانشمندان روش هاي جدیدی پرورش مغز مینیاتوری انساظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر ویتامین دی بر بیماچرا مغزهای ما ارتقا یافت درمان های جدید میگرنآیا برای تولید مثل همیشه عضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمیشه اطمینان تو بر خدا بدرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیمرکز حافظه کجاستتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش هایی ساده برای کاهش ااولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به مغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیهدف از تکامل مغززمین زیر خلیج فارس تمدنی ایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهمغز بزرگ چالش است یا منفعجمجمه انسان های اولیهواکسن دیگر کرونا ساخته شکندر در بیماریهای التهابسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و نقش اتصالات بین سلولهای حس چشایی و بویایییادگیری مهارت های جدید دکشف مکانیسم عصبی خوانش پسکته مغزیاختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معنقطه بی بازگشتخارق العاده و استثنایی بگربه شرودینگر و تاثیر مششنا در ابهای گرم جنوب نیارتباط شگفت انگیز مغز انفرایند حذف برخی اجزای مغتوضیحی ساده در مورد هوش مچگونه باغبانی باعث کاهش دانشمندان روشی برای تبدیآلودگی هوا و ویروس کروناعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز و از مغز منابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر ویروس کرونا بر مغز چرا پس از بیدار شدن از خودرمان های جدید در بیماری آیا بزرگ شدن مغز فقط در دمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمیشه عسل با موم بخوریمذهن چند جانبه نیازمند نگافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای مرکز خنده در کجای مغز استتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبمغز ناتوان از توجیه پیداتاریخ همه چیز را ثبت کردههدف از خلقت رسیدن به ابزازندگی هوشمند در خارج از زاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز بزرگ چالشهای پیش روجنسیت و تفاوت های بیناییواکسن دیگری ضد کرونا از دکوچک شدن مغز از نئاندرتاسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير نقش حفاظتی مولکول جدید دحس و ادراک (قسمت اول )یادآوری خواب و رویاکشف مکانیسمی پیچیده در بسانسور از روی قصد بسیاری اختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسچند جهانیخدا موجود استگزیده ای از وبینار یا کنفشناخت و معرفت، و نقش آن دارتباط غیرکلامی بین انساارتروز یا خوردگی و التهافرد حساس از نظر عاطفی و بتکنولوژی جدید که سلول‌هچگونه تکامل مغزهای کنونیداروهای مصرفی در ام اسآلزایمرعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع خواب و رویاتاثیر ژنها بر اختلالات خچرا بیماری های تخریبی مغدرمان های رایج ام اسآیا تکامل و تغییرات ژنتیتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز- از مغز ما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوموارکتوس ها ممکن است درقیبی قدرتمند در برابر مالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستمرگ انتقال است یا نابود شتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی درمانگر کامپیروشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی امغز و سیر تکامل ان دلیلی تبدیل تراکت صوتی مصنوعی هزینه ای که برای اندیشیدزونا به وسیله ویروس ابله اگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفامغز بزرگ و فعال یا مغز کوجنسیت و تفاوت های بیناییواکسن سرطانکووید نوزده و خطر بیماریسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمنقش حیاتی تلومر دی ان آ دحس و ادراک (قسمت دوم )ژن هوش و ساختارهای حیاتی کشف ارتباط جدیدی از ارتبسانسور بر بسیاری از حقایاختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنچندین ماده غذایی که ماننخطا در محاسبات چیزی کاملگزارش یک مورد جالب لخته وشناسایی سلول های ایمنی اارزش حقیقی زبان قسمت اولقیچی ژنتیکیتکامل مداومچگونه جمعیت های بزرگ شکل داروهای ضد بیماری ام اس وآیا ممکن است موش کور بی معلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تمنحنی که ارتباط بین معرفتاثیر کلام در آیات کلام بچرا حیوانات سخن نمی گویندرمان های علامتی در ام اسآیا جهش های ژنتیکی، ویروصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز- از مغز ماه رجبتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی می تواند بر احرموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و مراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی درخدمت خلق وحروشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحممغز آیندگان چگونه است ؟تبدیل سلولهای محافط به سهزینه سنگین انسان در ازازیباترین چیز در افزایش ساگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرمغز حریص برای خون، کلید تجهش های ژنتیکی مفید در ساواکسنی با تاثیر دوگانه اکودک ایرانی که هوش او از سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن انقش خرچنگ های نعل اسبی درحس و ادراک قسمت چهارمژن یا نقشه توسعه مغز و نقکشف جمجمه ای درکوه ایرهوساخت شبکه عصبی با الفبایاختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچه زیاد است بر من که در ایخطا در محاسبات چیزی کاملگشایش دروازه جدیدی از طرشواهدی از دنیسوان(شبه نئارزش حقیقی زبان قسمت دومقانون مندی نقشه ژنتیکی متکامل چشمچگونه جمعیت های بزرگ شکل داروی فامپیریدین یا نورلآیا ما تنها موجودات زنده علت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تمنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر کپسول نوروهرب بر نچرا حجم مغز گونه انسان دردرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز- از مغزتماپروتیلینتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی و کشف زبان هایرمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارمزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی ساخته هوش طبیروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خدامغز انسان ایا طبیعتا تماتری فلوپرازینهزاران سال چشم های بینا وزیرفون داروی ضد ام اسابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان همغز زنان جوانتر از مغز مرجهش های ژنتیکی غیر تصادفواسطه ها د رمسیر ایجاد مغکودکان میتوانند ناقل بی سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میاننقش داروهاي مختلف معروف حس و ادراک قسمت پنجمژنها نقشه ایجاد ابزار هوگنجینه ای به نام ویتامین ساخت شبکه عصبی مصنوعی با ادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیچهار میلیارد سال تکامل بخطرات هوش مصنوعیپمبرولیزوماب در بیماری چشاهکار قرنشبیه سازی میلیون ها جهان ارزش حقیقی زبان قسمت سومقانون جنگلتکامل ابزار هوش ، راه پر چگونه حافظه را قویتر کنیداروی تشنجی دربارداریآیا مغز تا بزرگسالی توسععوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تمهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر کپسول نوروهرب بر تچرا خشونت و تعصبدرمان جدید میگرن با انتی آیا خداباوری محصول تکاملپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز، از مغز مبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشرویا و خبر از آیندهامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و مسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش احساسیروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی مغز انسان برای ایجاد تمدتری فلوپرازینهستي مادي ای که ما کوچکترزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده ممغزهای کوچک بی احساسجهشهای مفید و ذکاوتی که دوبینار اساتید نورولوژی دکودکان خود را مشابه خود تسفری به آغاز کیهانابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورنقش روزه داری در سالم و جحس و ادراک قسمت سومژنها ، مغز و ارادهگویید نوزده و ایمنی ساکتساختار شبکه های مغزی ثاباداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کوچهار ساعت پس از کشتار خوکدفاع در برابر تغییر ساختپنج اکتشاف شگفت آور در موپوست ساعتی مستقل از مغز دشبیه سازی سیستم های کوانارزش خود را چگونه میشناسقانونمندی و محدودیت عالمتکامل زباننگاه محدود و تک جانبه، مشداروی جدید s3 در درمان ام آیا همه جنایت ها نتیجه بیعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تمولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر کپسول نوروهرب بر سچرا در مغز انسان، فرورفتدرمانهای بیماری پارکینسآیا دلفین ها می تواند از سایتهای دیگرازدواج های بین گونه ای، رمجموعه های پر سلولی بدن متاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی گوگل به کمک تشرویا بخشی حقیقی از زندگی امگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتمشکلات نخاعیتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش احساسیروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بمغز انسان برای شادمانی طتسلیم شدن از نورون شروع مهستی ما پس از شروعی چگال زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتمغزتان را در جوانی سیمکشجهشهای مفید و ذکاوتی که دوراپامیل در بارداریکوری گذرای ناشی از موبایسلولهای بنیادی مصنوعی درابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی نقش رژیم غذایی بر رشد و احساسیت روانی متفاوتژنهای مشترک بین انسان و وگوشه بیماری اتوزومال رسسسازگاری با محیط بین اجزاادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندرینوار مغزی روشی مهم در تشخدقیق ترین تصاویر از مغز اپیموزایدشباهت زیاد بین سلول هاي عاز نشانه ها و آثار درک شدقارچ بی مغز در خدمت موجودتکامل ساختار رگهای مغزی نگاه انسان محدود به ادراداروی جدید ضد میگرنآیا هوش ارثی دریافتی از پعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تمواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر کپسول نوروهرب بر سچراروياها را به یاد نمی آدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در محل درک احساسات روحانیتاثیر احتمالی عصاره تغلیهوش مصنوعی الفاگورویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالیمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش عاطفی بیشتر در زنانريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشامغز انسان برای شادمانی طتشنج چیستو هر کس تقوای خدا پیشه کنزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دنقش قهوه در سلامتیجاذبه و نقش آن در شکلگیریورزش هوازی مرتب خیلی به قکی غایب شدی تا نیازمند دلسلسله مباحث هوش مصنوعیاثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدینقش رژیم غذایی در رشد و اخلاصه ای از مطالب همایش مژنهای هوش ، کدامندگوشت خواری یا گیاه خواریسخن پاک و ثابتادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندرینورون هاي مصنوعی می تواندلایلی که نشان میدهد ما بپیچیدگی های مغزی در درک زشباهت زیاد بین سلول هاي عاز نظر علم اعصاب یا نرووسقبل از انفجار بزرگتکامل شناخت انسان با کشفنگاهی بر قدرت بینایی دراداروی ضد تشنج با قابليت تآیا هوش سریعی که بدون احسعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تموجود بی مغزی که می تواندتاثیر گیاه خواری بر رشد وچراروياها را به یاد نمی آدرک و احساسآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد همحل درک احساسات روحانی دتاثیر ترکیبات استاتین (سهوش مصنوعی از عروسک تا کرویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پیمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر درجه حرارت بر عملکهوش عاطفی در زنان بیشتر اریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتامينمغز انسان رو به کوچک تر شتشنج و حرکات شبه تشنجی قاوقت نهيب هاي غير علمي گذشزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرنقش مهاجرت در توسعه نسل احقیقت قربانی نزاع بین بی ورزش هوازی ، بهترین تمریکیست کلوئید بطن سومسم زنبور ، کلیدی برای واراثرات فشار روحی شدیدبعد از کرونانقش زبان در سلطه و قدرت اخونریزی مغز در سندرم کووکلرال هیدرات برای خوابانگیلگمش باستانی کیستسریعترین کامپیوتر موجودارتقا و تکامل سنت آفرینش فلج بل، فلجی ترسناک که آنتو دی ان ای خاص ميتوکندرينورون های ردیاب حافظهدندان ها را مسواک بزنید تپیوند مغز و سر و چالشهای شش مرحله تکامل چشماز نظر علم اعصاب اراده آزقدم زدن و حرکت دید را تغیتئوری تکامل امروز در درمنگاهی بر توانایی اجزاي بداروی ضد تشنج با قابليت تآیا هشیاری کوانتومی وجودعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر گیاه خواری بر رشد ونزاع بین جهل و علم رو به پدرک احساسات و تفکرات دیگآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر محدودیت های حافظه و حافظتاثیر دپاکین بر بیماری مهوش مصنوعی از عروسک تا کرویاهای پر رمز و حیرتی درانواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش عاطفی در زنان بیشتر اریسدیپلام تنها داروی تایایندرالبحثی جالب درباره محدودیتمغز انسان رو به کوچکتر شدتشنج عدم توازن بین نورون وقتی فهمیدی خطا کردی برگزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دنقش محیط زندگی و مهاجرت دحقیقت خواب و رویاورزش و میگرنکاهش التهاب ناشی از بیماسودمندی موجودات ابزی بر اثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون هنقش زبان در سلطه و قدرت اخواندن ، یکی از شستشو دهنگیاه خواری و گوشت خوار کدسرگیجه از شایعترین اختلاارتوکين تراپی روشی جديد فلج خوابتولید سلولهای جنسی از سلنوروپلاستیسیتی چیستدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیوند سر آیا ممکن استششمین کنگره بین المللی ساز نظر علم اعصاب اراده آزقدرت انسان در نگاه به ابعتئوری تکامل در پیشگیری و ناتوانی از درمان برخی ویداستانها و مفاهیمی اشتباآیا واکنش های یاد گرفته وعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تمیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر گیاه خواری بر رشد ونزاع بین علم و نادانی رو درک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکمخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر داروهای ضد التهاب هوش مصنوعی از عروسک تا کرویای شفافانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی امشاهده آینده از روی مشاهتاثیر درجه حرارت بر عملکهوشیاری کوانتومیرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و مغز ایندگان چگونه استتغییر الگوی رشد مغزی با زویتامین E برای فعالیت صحزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهنقش نظام غذایی در تکامل محقیقت راستین انسان علم بورزش بهترین درمان بیش فعکاهش دوپامین عامل بیماریسیاهچاله و تکینگی ابتدایاثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقنقش سجده بر عملکرد مغزخواب سالم عامل سلامتیگالکانزوماب، دارویی جدیسردرد میگرن در کودکانارتباط میکروب روده و پارفلج خواب چیستتومورها و التهاب مغزی عانوشیدن چای برای مغز مفید دو برابر شدن خطر مرگ و میديدن با چشم بسته در خواب پیوند سر، یکی از راه حلهاصرع و درمان های آناز آغاز خلقت تا نگاه انسالوب فرونتال یا پیشانی مغتا 20 سال آینده مغز شما به ناتوانی در شناسایی چهره در مانهای کمر دردآیا آگاهی پس از مرگ از بیعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر گیاه خواری بر رشد ونزاع بین علم و جهل رو به پدرک عمیق در حیواناتآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوش مصنوعی از عروسک تا کروبات های ریز در درمان بیاندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیممعنی روزهتاثیر رو ح و روان بر جسمهوش، ژنتیکی است یا محیطیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب فمغز ابزار برتر بقاتغییر زودتر اتصالات مغزیویتامین E در چه مواد غذایکمردرد و علل آنزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بنقش هورمون های تیروئید دحمله ویروس کرونا به مغزورزش در کمر دردکایروپاکتیک چیستسیاره ابلهاناجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی برانقش غذاها و موجودات درياخواب سالم عامل سلامتی و یگامی در درمان بیماریهای سردرد و علتهای آنارتباط چاقی و کاهش قدرت بفیلمی بسیار جالب از تغییتوانایی مغز و دیگر اجزای نوعی سکته مغزی ، وحشتناک دی متیل فومارات(زادیوا)(پیشینیان انسان از هفت میضررهای مصرف شکر و قند بر از انفجار بزرگ تا انفجار لبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر مشاهده بر واقعیت بنخاع ما تا پایین ستون فقردر محل کار ارزش خودت را بآیا امکان بازسازی اندامهعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن شدید قابل درمان استاثیر گیاه خواری بر رشد ونظام مثبت زندگیدرگیری قلب در بیماری ویرآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرمخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کروح رهاییانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافیمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر رژیم گیاه خواری بر هیچگاه از فشار و شکست نترراه های جدید برای قضاوت رراه پیروزی در زندگی چیستایا ابزار هوشمندی یا مغز مغز از بسیاری حقایق می گرتغییر عمودی سر انسان از پویتامین دی گنجینه ای بزرکمردرد با پوشیدن کفش منازبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدنقش هورمون زنانه استروژنحوادث روزگار از جمله ویروزوز گوشکاربرد روباتهای ريزنانوسیاره ابلهاناجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشنقش غذاها و موجودات درياخواب عامل دسته بندی و حفطگامی در درمان بیماریهای سردرد تنشنارتباط هوش ساختار مغز و ژفیزیکدانان ماشینی برای تتوازن مهمتر از فعالیت زیچیزی خارج از مغزهای ما نیچگونه مغز پیش انسان یا همدژا وو یا اشنا پنداریپیشرفتی مستقل از ابزار هضررهای شکر بر سلامت مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنخستین تصویر از سیاهچالهدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا انسان با مغز بزرگش اخعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر گیاه خواری بر رشد ونظریه تکامل در درمان بیمدرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترسمدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری و بیمار ی ام اس انسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر رژیم گیاه خواری بر هاوکينگ پیش از مرگش رسالراه های جدید برای قضاوت رراست دستی و چپ دستیایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز به تنهایی برای فرهنگ تغییرات منطقه بویایی مغزواکنش های ناخودآگاه و تقکنفرانس تشنج هتل کوثر اصزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارنقش ژنتیک در درمان اختلاحافظه و اطلاعات در کجاست یک پیشنهاد خوب برای آسان کاربرد روباتهای ريز، در سیر آفرینش از روح تا مغز احساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهنقش غذاها و موجودات درياخودآگاهی و هوشیاريگاهی لازم است برای فهم و سردرد سکه ایارتباط انسانی، محدود به فرگشت و تکامل تصادفی محض توسعه هوش مصنوعی قادر اس