دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز، از مغز تا سیاهچاله فضایی- قسمت پنجم

از تکینگی تا مغز، از مغز تا سیاهچاله فضایی- قسمت پنجم

مشاهده سیاهچاله فضایی- که اینشتین و استیفن هاوکینگ پیشبینی می کردند- اکنون تحقق یافته است. اخیرا دانشمند آمریکایی کتی بومن با استفاده از تلسکوپ ابداعی خود برای اولین بار در تاریخ، سیاه چاله فضایی را دید. و این سیاهچاله، بسیار شبیه نقطه تکینگی ای است که همه جهان ما بر اساس نظریات فیزیک جدید و در سایه مغز پیشرفته بشری، از آن منشا گرفته است.

نقطه ای پر چگال و پر حرارت- که به دلیل جاذبه زیاد خود حتی اجازه عبور نور را نمی دهد. با این حال هنوز ذراتی می توانند از این جاذبه زیاد بگذرند و پرتوهای هاوکینگ را با وجود این جاذبه زیاد و اسیر کننده، به ما برسانند.

آغاز از تکینگی پرچگال- که همه قوانین فیزیک در کنار آن، محو می شود و قابل دسترسی نیست!

اکنون در سایه پیشرفت های جدید دانش ما و علوم ستاره شناسی، به عنوان محصول مغزهای بشریت، سایه ای از آن تکینگی را شناخته شده است. ولی تا رسیدن به خود تکینگی به عنوان منشا و علت عالم مادی، فاصله ای بسیار داریم ولی رسیدن به آن هم ممکن خواهد بود؛ فقط باید منتظر مغزها یا حتی ابزارهای هوش برتر از مغز، بود تا بتواند در کنار این تکینگی قرار بگیرد و نه فقط این تکینگی را کشف کند بلکه از آن هم بگذرد و در جهانی موازی با جهان ما به دنبال تکینگی هایی فراتر از تکینگی عالم مادی بگردد.

اصل عدم قطعیت به ما نشان می دهد حتی در محیط خلا، چیزهایی وجود دارد! و هر جا چیزی باشد مسبب و علتی هم خواهد داشت.

اصل تردید یا عدم قطیت هایزنبرگ و کیهانی از بی چیزی!(تدریس از دکتر زینب الشمری)

اثبات می شود تفاوت های کوانتومی از بی چیزی آشکار می شود!!! پس کیهان، از بی چیزی می آید!!

آیا نیازی به خدا هست؟؟

این قسمت از برنامه قهوه من در مورد کیهان از بی چیزیاست. من زینب شمری هستم در قسمت قبل در مورد مکانیک کوانتوم، شاید شما گیج شده باشید پس این قسمت را ببینید.

نیل بوهر می گوید: هر کس تصور کند در مورد نظریه کوانتوم صحبت می کند و گیج نمی شود، چیزی در مورد مکانیک کوانتوم نفهمیده است!

در این قسمت در مورد قانون و اصل عدم قطعیت هایزنبرگ سخن می گویم. و این اصل یکی از مهمترین مبادی مکانیک کوانتوم است.

شروع کنیم!!

اگر من از تو بپرسم این پارچ، پر است یا خالی شاید بگویی خالی است. درست است؟

این پارچ، خالی نیست زیرا دارای مولکول های اکسیژن، دی اکسید کربن، فتون های نور ، حرارت و اشعه ها...است. اگر من آن را از هر کدام از مولکول ها خالی کنم و درجه حرارت آن را به صفر کلوین برسانم و آن را با شیلد بپوشانم تا اشعه ای به آن نرسد، تبدیل به فضای خلا خواهد شد ولی هنوز به آن معنی نیست که فضای آن، از هر چیز خالی شده است و دلیل، اصل عدم قطعیت هایزنبرگ است.

این اصل مربوط به دانشمند آلمانی هایزنبرگ است این اصل، می گوید مکان و سرعت هر جسم امکان ندارد بر اساس معادله در یک زمان، به طور دقیق، اندازه گیری شود.

در فرمول عدم قطعیت هایزنبرگ، دلتا پی، عدم قطعیت مقدار حرکت و دلتا ایکس، عدم قطعیت در مکان است.

اگر ما بگوییم در خلا هیچ چیزی وجود ندارد، یعنی محل ذره و سرعت آن را به عنوان صفر، مشخص کرده ایم و این مخالف معادله هایزنبرگ است زیرا بر اساس معادله، لازم است نتیجه طرف چپ معادله، بیشتر از صفر باشد و این را در معادله می بینید.

اگر مکان ذره را مشخص کنی، سرعت آن، مبهم یا در هم ریخته یا غیر قطعی می شود، علت آنکه سرعت اندازه گیری نمی شود، آن نیست که دستگاهی برای تعیین آن، وجود ندارد بلکه این کار، در محدوده جهان ما کاری غیر ممکن است.

این مفهوم برای درک جهان ما استفاده شده است.

جهان ما چگونه آغاز شد؟ آیا واقعا از بی چیزی ایجاد شده است؟ آیا نواسانات کوانتومی از بی چیزی آشکار می شود و همدیگر را مخفی می کنند؛ دقیقا مانند اینکه انرژی مثبت و منفی آشکار می شود و همدیگر را پنهان و مخفی می کند؟!یا ماده و ضد ماده آشکار می شود و همدیگر را پنهان می کند؟

این ذرات حقیقی، آشکار و ناپیدا می شود زیرا فضای خالی، حالت تهی بودن را ندارد.

اینشتین در برابر اصل عدم قطعیت، ایستاد و سخن مشهوری دارد: خدا، تاس بازی نمی کند

با این همه این اصل فیزیکی، کاملا از نظر تجربی تایید شده است و نشان داد، اینشتین اشتباه کرده است. پس ما از اصل عدم قطعیت، نتیجه می گیریم که فضای خلا، کاملا تهی از هر تفاوت کوانتومی نیست زیرا اگر تهی باشد یعنی ما مکان و سرعت هر ذره را مشخص کرده ایم و آن را صفر دانسته ایم و این، برخلاف معادله هایزنبرگ است.

پس نتیجه آنکه خلا کیهانی- که ما در آن، زندگی می کنیم- پر از نوسانات کوانتومی است. و ثابت می شود خلا کیهانی، اجزا را از بی چیزی تولید می کند این یک دیدگاه فیزیکی است و دیدگاه فلسفی نیست. برخی دانشمندان فیزیک مانند استیفن هاوکینگ و استیفن واینبرگ، این اصل را به کار بردند تا بگویند به خدایی نیاز نیست. زیرا کیهان با یک پدیده کوانتومی شروع شده است پس اگر کوانتوم ها از بی چیزی حاصل می شود جهان از بی چیزی آمده است بدون آنکه به خدا نیاز داشته باشد.

اگر کسی اینجا بیاید و بگوید آیا تو علم را با دین مربوط می کنی؟ من پاسخ می دهم این چیزی است که دارد اتفاق می افتد.

برخی دانشمندان ادعا می کنند علم برای توضیح جهان ما کافی است زیرا نیازی به خدا ندارد. آنها می گویند علم همه سوالات بزرگ را پاسخ داده است و عللی را توضیح داده است که ناشناخته بود. پس شکاف بیشتری نیست که به ما اجازه بدهد خدا را برای حوادثی- که در آغاز رخ داد- مطرح کنیم. من تا امروز جواب خوبی بر این ابهام دانشمندان جز آنچه- در کتاب توهم بی خدایی احمد الحسن بیان شده است- ندیدم، حتی اگر به صورت تجربی اثبات شود، خلا کیهانی ما چیزی را از بی چیزی تولید می کند، ما در حال حاضر نمی توانیم در حدود جهان خود علت اصلی را برای این حقیقت- که خلا در فضا چیزی را از بی چیزی تولید کند- تعیین کنیم.

چرا تفاوت ها و نوسانات کوانتومی در خلا آشکار و پنهان می شود، این مطلبی است که در قسمت قبل بیان کردم و لینک آن را در پایین می گذارم. حتما آن را چک کنید. پس لغو سببیت، فرار از راه حل است و راه حل نیست.

و من همچنین یکی از راه حل های علمی را- که به وسیله دانشمندی به نامهیو اورت مطرح شد- بیان کردم:هیو اورت وجود جهان های متعدد یا چند جهانی را مطرح کرد و گفت احتمالاتی- که در جهان ما رخ نمی دهد- شاید در جهان های دیگر رخ دهد.

این، برگرفته از کتاب توهم بی خدایی احمد الحسن است:

بنابراین برخی دانشمندان ستاره شناسی و فیزیک نظری، ماننداستیفن هاوکینگ وروزانس کرواس و دیگران، طرفدار مقوله چیزی از بی چیزی هستند و بر اساس آن، گفته اند کیهان از عدم حاصل شده است و نیازی به خدا ندارد و اساس نظر خود را بر امری فلسفی و قابل بحث در مکانیک کوانتوم- که هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد یعنی لغو سببیت- گذاشتند در حالی که رقیبی قدرتمند برای آن، وجود دارد و آن، نظریه جهان های موازی است

و علت اینکه نوعی از تاثیر جاذبه، قابل تفسیر و علت یابی نیست- مثلا ممکن است تاثیری باشد که از جهان دیگری آمده است و تفاوت های کوانتومی هم در کیهان ما اینگونه است و مانعی نیست که این تفاوت های کوانتومی عبارت باشد از آثاری- که از کیهان های دیگر به ما می رسد.

پس آنچه استیفن هاوکینگ و لورانس کراوس ودیگران ساخته اند تا الحاد را توجیه کنند، ساختاری متزلزل و مخالف علم دارد زیرا لغو سببیت در تعارض با نظریه جهان های موازی است.

مطالب بسیاری هست که در مورد مکانیک کوانتوم و الحاد علمی باید گفت.

ممنون از توجه شما

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3164603360224309&id=100000240293014


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نزاع بین علم و جهل رو به پتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از مخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرخی اختلالات عصبی مثانههوش مصنوعی از عروسک تا کحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جوانامعنی روزهتفاوت های بین زن و مرد فقهوش، ژنتیکی است یا محیطیخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارمغز ابزار برتر بقاتومورها و التهاب مغزی عاویتامین E در چه مواد غذایدو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزنقش هورمون های تیروئید دتئوری تکامل در پیشگیری و ورزش در کمر دردداستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی فیلمی بسیار جالب از تغییاستخوان های کشف شده، ممکنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافانگشت نگاری مغز نشان میدلوب فرونتال یا پیشانی مغبیماریهای تحلیل عضلانی اناتوانی در شناسایی چهره تاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان المیگرن سردردی ژنتیکی که ببحثی در مورد نقش کلسیم و بحثی در مورد عملکرد لوب فنظام مثبت زندگیتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از مخچه ابزاري که وظیفه آن فبرخی بیماری ها که در آن بهوش مصنوعی از عروسک تا کحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان مغز فکر میکند مرگ برای دیتفاوتهای جنسیتی راهی براهیچگاه از فشار و شکست نترخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بمغز از بسیاری حقایق می گرتوانایی مغز و دیگر اجزای ویتامین دی گنجینه ای بزرديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انسانقش هورمون زنانه استروژنتا 20 سال آینده مغز شما به وزوز گوشدر مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتآیاما مقهور قوانین فیزیکفیزیکدانان ماشینی برای تاستروژن مانند سپر زنان دچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیاندوهگین نباش اگر درب یا لبخند بزن شاید صبح فردا زبیهوش کردن در جراحی و بیمنخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیمیگرن شدید قابل درمان اسمیدان مغناطيسي زمین بشر نظریه تکامل در درمان بیمتغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از مدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی بیماری های خاص که بدهوش مصنوعی از عروسک تا کمحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتقلید مرحله ای نسبتا پیشهاوکينگ پیش از مرگش رسالخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژمغز به تنهایی برای فرهنگ توازن مهمتر از فعالیت زیواکنش های ناخودآگاه و تقدی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار نقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر مشاهده بر واقعیت بیک پیشنهاد خوب برای آسان در محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرآزمون ذهنی گربه شرودینگرفرگشت و تکامل تصادفی محض اصول سلامت کمرچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییانسان قدیم در شبه جزیره علرزش ناشی از اسیب به عصببیوگرافینخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز مکانیزمهای دفاعی در براببحثی درباره هوش و تفاوتههفت چیز که عملکرد مغز تو تغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از مروری بر تشنج و درمان هایبرخی توجهات در ببمار پارهوش مصنوعی از عروسک تا کمحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانمغز مادران و کودکان در زمتلقین اطلاعات و حافظههاوکينگ پیش از مرگش رسالخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به مغز برای فراموشی بیشتر کتوسعه هوش مصنوعی قادر اسواکسن کرونا از حقیقت تاتدژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بیکی از علل محدودیت مغز امدر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَفراموش کارها باهوش تر هساضطراب و ترسچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس انسان جدید از چه زمانی پالزوم سازگاری قانون مجازابیوگرافینرمش های مفید در سرگیجهتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپما انسانها چه اندازه نزدبحثی درباره هوش و تفاوتههفت سین یادگاری از میراث تغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از مرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی روش های تربیتی کودکهوش مصنوعی در کامپیوترهاحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابمغز چون ابزار هوش است دلیتلاش هایی در بیماران قطع هدف یکسان، در مسیرهای متخودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟توسعه برخی شغل ها با هوش واکسن کرونا ساخته شده تودژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر نگاه انسان بر رفتایافته های نوین علوم پرده در هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رفراموشی همیشه هم بد نیستاطلاعاتی عمومی در مورد مچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزلزوم سازگاری قانون مجازابیان ژن های اسکیزوفرنی دنرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر رژیم گیاه خواری بر ایا بدون زبان میتوانیم تایا تکامل هدفمند استما انسانها چه اندازه نزدبحثی درباره هوش و تفاوتههمیشه اطمینان تو بر خدا بثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از مرکز حافظه کجاستبرخی سلولهای عصبی در تلاهوش مصنوعی در خدمت خلق وححافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگمغز چگونه صداها را فیلتر تلاشی برای درمان قطع نخاهدف از تکامل مغزخانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انمغز بزرگ چالش است یا منفعتوصیه های غیر دارویی در سواکسن دیگر کرونا ساخته شدانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تنقش اتصالات بین سلولهای تاثیر نگاه انسان بر رفتایادگیری مهارت های جدید ددرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تنقطه بی بازگشتتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسفرایند تکامل و دشواری هااطلاعاتی عمومی در مورد مچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجاانعطاف پذیری مکانیسمی علممانتین یا آلزیکسا یا اببیست تمرین ساده برای جلوچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستایرادهای موجود در خلقت بما با کمک مغز خود مختاريمبحثی درباره هوش و تفاوتههمیشه عسل با موم بخوریمجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از مرکز خنده در کجای مغز استبرخی سيناپسها طی تکامل و هوش مصنوعی در خدمت خلق وححس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و مغز ناتوان از توجیه پیداتلاشی تازه برای گشودن معهدف از خلقت رسیدن به ابزاخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انمغز بزرگ چالشهای پیش روتوصیه هایی در مصرف ماهیواکسن دیگری ضد کرونا از ددانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر ویتامین دی بر بیمایادآوری خواب و رویادرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تچند جهانیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کوفرایند حذف برخی اجزای مغبلندی در ذهن ما درک بلندیچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش ااولین هیبرید بین انسان ومنابع انرژي پاک سرچشمه حبیشتر کمردردها نیازی به چرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیاگر نعمت فراموشی نبود بسما تحت کنترل ژنها هستیم یبحثی درباره هوش و تفاوتههوموارکتوس ها ممکن است دجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندمرگ انتقال است یا نابود شبررسي علل احتمالي تغيير هوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهمغز و سیر تکامل ان دلیلی تلاشی جدید در درمان ام اسهزینه ای که برای اندیشیدخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انسامغز بزرگ و فعال یا مغز کوتوضیحی ساده در مورد هوش مواکسن سرطاندانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز نقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر ویروس کرونا بر مغز ژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تچندین ماده غذایی که ماننتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگافسردگی و اضطراب در بیمافرد حساس از نظر عاطفی و ببه زودی شبکه مغزی به جای چگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد پیوند سر در انمنبع خواب و رویابا هوش مصنوعی خودکار روبچرا بیماری های تخریبی مغتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسماه رجببحثی درباره احساسات متفاهوش مصنوعی می تواند بر احجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط مراحل ارتقای پله پله کیهبررسی و اپروچ جدید بر بیمهوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانمغز آیندگان چگونه است ؟تمایل زیاد به خوردن بستنهزینه سنگین انسان در ازاخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهامغز حریص برای خون، کلید تتکنولوژی جدید که سلول‌هواکسنی با تاثیر دوگانه اداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تنقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر ژنها بر اختلالات خژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز چه زیاد است بر من که در ایتاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر مالکتروتاکسی(گرایش و حرکقیچی ژنتیکیبوزون هیگز چیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سمنحنی که ارتباط بین معرفبار سنین ابزار هوشمندی اچرا حیوانات سخن نمی گوینتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان باگر تلاش انسان امروز براماپروتیلینبحثی درباره احساساتی غیرهوش مصنوعی و کشف زبان هایجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین همزایای شکلات تلخ برای سلبررسی سیستم تعادلی بدن اهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انمغز انسان ایا طبیعتا تماتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهزاران سال چشم های بینا وخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولمغز زنان جوانتر از مغز مرتکامل مداومواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تنقش داروهاي مختلف معروف تاثیر کلام در آیات کلام بژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز چهار میلیارد سال تکامل بتاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالقانون مندی نقشه ژنتیکی مبیماری های مغز و اعصاب و چگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعیمنشأ اطلاعات و آموخته ها بارداری بدون رحمچرا حجم مغز گونه انسان درتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار هوش در حال ارتقا ازمبانی ذهنی سیاه و سفیدبخش دیگری در وجود انسان ههوش مصنوعی گوگل به کمک تشجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین هممسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی علل کمر درد در میانهوش احساسیحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشممغز انسان برای ایجاد تمدتمدن بشری و مغز اخلاقیهستي مادي ای که ما کوچکترخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دوممغزهای کوچک بی احساستکامل چشموبینار اساتید نورولوژی دداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تنقش روزه داری در سالم و جتاثیر کپسول نوروهرب بر نژنها ، مغز و ارادهدرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلروقانون جنگلبیماری گیلن باره و بیمارچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شمهندسی ژنتیک در حال تلاش بازگشت از آثار به سوی خداچرا خشونت و تعصبتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از ززونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از مجموعه های پر سلولی بدن مبرنامه و ساختار پیچیده مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین مشکلات نخاعیبزرگ شدن مغز محدود به دورهوش احساسیحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییمغز انسان برای شادمانی طتمساح حد واسط میان مغز کوهستی ما پس از شروعی چگال دفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سوممغزتان را در جوانی سیمکشتکامل ابزار هوش ، راه پر وراپامیل در بارداریداروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر کپسول نوروهرب بر تژنهای مشترک بین انسان و ودرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز نوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا و خبر از آیندهامید درمان کرونا با همانقانونمندی و محدودیت عالمبیماری ای شبیه آلزایمر و نگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدمولتیپل اسکلروز در زنان بازسازي مغز و نخاع چالشی چرا در مغز انسان، فرورفتتری فلوپرازینزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از محل درک احساسات روحانیبرین نت به جای اینترنتهوش مصنوعی الفاگوجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای مومشکلات بین دو همسر و برخیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هوش عاطفی بیشتر در زنانحساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلمغز انسان برای شادمانی طتنفس هوازی و میتوکندریو هر کس تقوای خدا پیشه کندقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناسنقش قهوه در سلامتیتکامل زبانورزش هوازی مرتب خیلی به قداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر کپسول نوروهرب بر سژنهای هوش ، کدامنددرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا بخشی حقیقی از زندگی امگا سه عامل مهم سلامتقارچ بی مغز در خدمت موجودبیماری ای شبیه ام اس مولتنگاه انسان محدود به ادراتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است یمواد کوانتومی جدید، ممکنبحتی علمی درباره تمایل بچراروياها را به یاد نمی آتسلیم شدن از نورون شروع مزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از محل درک احساسات روحانی دبرای پیش بینی آینده مغز دهوش مصنوعی از عروسک تا کجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت رمشکلات روانپزشکی پس از سبسیاری از بیماری های جدیهوش عاطفی در زنان بیشتر اخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و مغز انسان رو به کوچک تر شتنفس هوازی و میتوکندریوقت نهيب هاي غير علمي گذشدلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدنقش مهاجرت در توسعه نسل اتکامل ساختار رگهای مغزی ورزش هوازی ، بهترین تمریداروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر کپسول نوروهرب بر سکلرال هیدرات برای خواباندرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قافلج بل، فلجی ترسناک که آناستفاده از هوش مصنوعی در نورون های ردیاب حافظهتاثیر احتمالی عصاره تغلیرویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهقبل از انفجار بزرگبیماری بیش فعالینگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است یموجود بی مغزی که می تواندبحث درباره پیدایش و منشاچراروياها را به یاد نمی آتشنج چیستتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از محدودیت های حافظه و حافظبرخی نکات از گاید لاین پرهوش مصنوعی از عروسک تا کحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدمشکلات روانپزشکی در عقب بعد از کروناهوش عاطفی در زنان بیشتر اخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش مغز انسان رو به کوچکتر شدتو دی ان ای خاص ميتوکندريوقتی فهمیدی خطا کردی برگدندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووسنقش محیط زندگی و مهاجرت دتکامل شناخت انسان با کشفورزش و میگرنداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلافلج خواباستیفن هاوکینگ در مورد هنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشاقدم زدن و حرکت دید را تغیبیماری تی تی پینگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشموجودات مقهور ژنها هستندبحثی در مورد نقش ویتاميننزاع بین جهل و علم رو به پنزاع بین علم و نادانی رو تشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از مخچه فراتر از حفظ تعادلبرخی اثرات مضر ویتامین دهوش مصنوعی از عروسک تا کحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهمشاهده آینده از روی مشاهتفاوت مغز انسان و میمون ههوشیاری کوانتومیخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد مغز ایندگان چگونه استتولید سلولهای جنسی از سلویتامین E برای فعالیت صحدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزنقش نظام غذایی در تکامل متئوری تکامل امروز در درمورزش بهترین درمان بیش فعداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تنقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلافلج خواب چیستاستیفن هاوکینگ در تفسیر نوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درانواع سکته های مغزیقدرت انسان در نگاه به ابعبیماری ضعف عضلات نزدیک بناتوانی از درمان برخی ویتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایایندرالمیهمانهای ناخوانده عامل بحثی جالب درباره محدودیت