دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز، از مغز تا سیاهچاله فضایی- قسمت پنجم

از تکینگی تا مغز، از مغز تا سیاهچاله فضایی- قسمت پنجم

مشاهده سیاهچاله فضایی- که اینشتین و استیفن هاوکینگ پیشبینی می کردند- اکنون تحقق یافته است. اخیرا دانشمند آمریکایی کتی بومن با استفاده از تلسکوپ ابداعی خود برای اولین بار در تاریخ، سیاه چاله فضایی را دید. و این سیاهچاله، بسیار شبیه نقطه تکینگی ای است که همه جهان ما بر اساس نظریات فیزیک جدید و در سایه مغز پیشرفته بشری، از آن منشا گرفته است.

نقطه ای پر چگال و پر حرارت- که به دلیل جاذبه زیاد خود حتی اجازه عبور نور را نمی دهد. با این حال هنوز ذراتی می توانند از این جاذبه زیاد بگذرند و پرتوهای هاوکینگ را با وجود این جاذبه زیاد و اسیر کننده، به ما برسانند.

آغاز از تکینگی پرچگال- که همه قوانین فیزیک در کنار آن، محو می شود و قابل دسترسی نیست!

اکنون در سایه پیشرفت های جدید دانش ما و علوم ستاره شناسی، به عنوان محصول مغزهای بشریت، سایه ای از آن تکینگی را شناخته شده است. ولی تا رسیدن به خود تکینگی به عنوان منشا و علت عالم مادی، فاصله ای بسیار داریم ولی رسیدن به آن هم ممکن خواهد بود؛ فقط باید منتظر مغزها یا حتی ابزارهای هوش برتر از مغز، بود تا بتواند در کنار این تکینگی قرار بگیرد و نه فقط این تکینگی را کشف کند بلکه از آن هم بگذرد و در جهانی موازی با جهان ما به دنبال تکینگی هایی فراتر از تکینگی عالم مادی بگردد.

اصل عدم قطعیت به ما نشان می دهد حتی در محیط خلا، چیزهایی وجود دارد! و هر جا چیزی باشد مسبب و علتی هم خواهد داشت.

اصل تردید یا عدم قطیت هایزنبرگ و کیهانی از بی چیزی!(تدریس از دکتر زینب الشمری)

اثبات می شود تفاوت های کوانتومی از بی چیزی آشکار می شود!!! پس کیهان، از بی چیزی می آید!!

آیا نیازی به خدا هست؟؟

این قسمت از برنامه قهوه من در مورد کیهان از بی چیزیاست. من زینب شمری هستم در قسمت قبل در مورد مکانیک کوانتوم، شاید شما گیج شده باشید پس این قسمت را ببینید.

نیل بوهر می گوید: هر کس تصور کند در مورد نظریه کوانتوم صحبت می کند و گیج نمی شود، چیزی در مورد مکانیک کوانتوم نفهمیده است!

در این قسمت در مورد قانون و اصل عدم قطعیت هایزنبرگ سخن می گویم. و این اصل یکی از مهمترین مبادی مکانیک کوانتوم است.

شروع کنیم!!

اگر من از تو بپرسم این پارچ، پر است یا خالی شاید بگویی خالی است. درست است؟

این پارچ، خالی نیست زیرا دارای مولکول های اکسیژن، دی اکسید کربن، فتون های نور ، حرارت و اشعه ها...است. اگر من آن را از هر کدام از مولکول ها خالی کنم و درجه حرارت آن را به صفر کلوین برسانم و آن را با شیلد بپوشانم تا اشعه ای به آن نرسد، تبدیل به فضای خلا خواهد شد ولی هنوز به آن معنی نیست که فضای آن، از هر چیز خالی شده است و دلیل، اصل عدم قطعیت هایزنبرگ است.

این اصل مربوط به دانشمند آلمانی هایزنبرگ است این اصل، می گوید مکان و سرعت هر جسم امکان ندارد بر اساس معادله در یک زمان، به طور دقیق، اندازه گیری شود.

در فرمول عدم قطعیت هایزنبرگ، دلتا پی، عدم قطعیت مقدار حرکت و دلتا ایکس، عدم قطعیت در مکان است.

اگر ما بگوییم در خلا هیچ چیزی وجود ندارد، یعنی محل ذره و سرعت آن را به عنوان صفر، مشخص کرده ایم و این مخالف معادله هایزنبرگ است زیرا بر اساس معادله، لازم است نتیجه طرف چپ معادله، بیشتر از صفر باشد و این را در معادله می بینید.

اگر مکان ذره را مشخص کنی، سرعت آن، مبهم یا در هم ریخته یا غیر قطعی می شود، علت آنکه سرعت اندازه گیری نمی شود، آن نیست که دستگاهی برای تعیین آن، وجود ندارد بلکه این کار، در محدوده جهان ما کاری غیر ممکن است.

این مفهوم برای درک جهان ما استفاده شده است.

جهان ما چگونه آغاز شد؟ آیا واقعا از بی چیزی ایجاد شده است؟ آیا نواسانات کوانتومی از بی چیزی آشکار می شود و همدیگر را مخفی می کنند؛ دقیقا مانند اینکه انرژی مثبت و منفی آشکار می شود و همدیگر را پنهان و مخفی می کند؟!یا ماده و ضد ماده آشکار می شود و همدیگر را پنهان می کند؟

این ذرات حقیقی، آشکار و ناپیدا می شود زیرا فضای خالی، حالت تهی بودن را ندارد.

اینشتین در برابر اصل عدم قطعیت، ایستاد و سخن مشهوری دارد: خدا، تاس بازی نمی کند

با این همه این اصل فیزیکی، کاملا از نظر تجربی تایید شده است و نشان داد، اینشتین اشتباه کرده است. پس ما از اصل عدم قطعیت، نتیجه می گیریم که فضای خلا، کاملا تهی از هر تفاوت کوانتومی نیست زیرا اگر تهی باشد یعنی ما مکان و سرعت هر ذره را مشخص کرده ایم و آن را صفر دانسته ایم و این، برخلاف معادله هایزنبرگ است.

پس نتیجه آنکه خلا کیهانی- که ما در آن، زندگی می کنیم- پر از نوسانات کوانتومی است. و ثابت می شود خلا کیهانی، اجزا را از بی چیزی تولید می کند این یک دیدگاه فیزیکی است و دیدگاه فلسفی نیست. برخی دانشمندان فیزیک مانند استیفن هاوکینگ و استیفن واینبرگ، این اصل را به کار بردند تا بگویند به خدایی نیاز نیست. زیرا کیهان با یک پدیده کوانتومی شروع شده است پس اگر کوانتوم ها از بی چیزی حاصل می شود جهان از بی چیزی آمده است بدون آنکه به خدا نیاز داشته باشد.

اگر کسی اینجا بیاید و بگوید آیا تو علم را با دین مربوط می کنی؟ من پاسخ می دهم این چیزی است که دارد اتفاق می افتد.

برخی دانشمندان ادعا می کنند علم برای توضیح جهان ما کافی است زیرا نیازی به خدا ندارد. آنها می گویند علم همه سوالات بزرگ را پاسخ داده است و عللی را توضیح داده است که ناشناخته بود. پس شکاف بیشتری نیست که به ما اجازه بدهد خدا را برای حوادثی- که در آغاز رخ داد- مطرح کنیم. من تا امروز جواب خوبی بر این ابهام دانشمندان جز آنچه- در کتاب توهم بی خدایی احمد الحسن بیان شده است- ندیدم، حتی اگر به صورت تجربی اثبات شود، خلا کیهانی ما چیزی را از بی چیزی تولید می کند، ما در حال حاضر نمی توانیم در حدود جهان خود علت اصلی را برای این حقیقت- که خلا در فضا چیزی را از بی چیزی تولید کند- تعیین کنیم.

چرا تفاوت ها و نوسانات کوانتومی در خلا آشکار و پنهان می شود، این مطلبی است که در قسمت قبل بیان کردم و لینک آن را در پایین می گذارم. حتما آن را چک کنید. پس لغو سببیت، فرار از راه حل است و راه حل نیست.

و من همچنین یکی از راه حل های علمی را- که به وسیله دانشمندی به نامهیو اورت مطرح شد- بیان کردم:هیو اورت وجود جهان های متعدد یا چند جهانی را مطرح کرد و گفت احتمالاتی- که در جهان ما رخ نمی دهد- شاید در جهان های دیگر رخ دهد.

این، برگرفته از کتاب توهم بی خدایی احمد الحسن است:

بنابراین برخی دانشمندان ستاره شناسی و فیزیک نظری، ماننداستیفن هاوکینگ وروزانس کرواس و دیگران، طرفدار مقوله چیزی از بی چیزی هستند و بر اساس آن، گفته اند کیهان از عدم حاصل شده است و نیازی به خدا ندارد و اساس نظر خود را بر امری فلسفی و قابل بحث در مکانیک کوانتوم- که هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد یعنی لغو سببیت- گذاشتند در حالی که رقیبی قدرتمند برای آن، وجود دارد و آن، نظریه جهان های موازی است

و علت اینکه نوعی از تاثیر جاذبه، قابل تفسیر و علت یابی نیست- مثلا ممکن است تاثیری باشد که از جهان دیگری آمده است و تفاوت های کوانتومی هم در کیهان ما اینگونه است و مانعی نیست که این تفاوت های کوانتومی عبارت باشد از آثاری- که از کیهان های دیگر به ما می رسد.

پس آنچه استیفن هاوکینگ و لورانس کراوس ودیگران ساخته اند تا الحاد را توجیه کنند، ساختاری متزلزل و مخالف علم دارد زیرا لغو سببیت در تعارض با نظریه جهان های موازی است.

مطالب بسیاری هست که در مورد مکانیک کوانتوم و الحاد علمی باید گفت.

ممنون از توجه شما

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3164603360224309&id=100000240293014


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر درجه حرارت بر عملکعصب حقوق نورولوونقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف جمجمه ای درکوه ایرهواصول سلامت کمردانشمندان روشی برای تبدیچهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیدرمان جدید میگرن با انتی نگاهی بر قدرت بینایی دراالتهاب شریان تمپورالبحثی درباره هوش و تفاوتهروش های صرفه جویی در ایجافلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پايندگان چگونه خواهند دیدبرخی سيناپسها طی تکامل و زمین زیر خلیج فارس تمدنی لزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کمابزارهای پیشرفته ارتباط تمساح حد واسط میان مغز کوسفرنامه سفر به بم و جنوب ماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالارتقا و تکامل سنت آفرینش تری فلوپرازینتئوری تکامل امروز در درمسخن پاک و ثابتمشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعاز نظر علم اعصاب اراده آزحقیقت راستین انسان علم بتاثیر گیاه خواری بر رشد وشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد داز تکینگی تا مغز از مغز تخودآگاهی و هوشیاريتاثیر درجه حرارت بر عملکعضلانی که طی سخن گفتن چقدنقش داروهاي مختلف معروف گنجینه ای به نام ویتامین اضطراب و ترسداروهای مصرفی در ام اسنوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای آیا برای تولید مثل همیشه بیان ژن های اسکیزوفرنی ددرمانهای بیماری پارکینسنگاهی بر توانایی اجزاي بامیوتروفیک لترال اسکلروبحثی درباره هوش و تفاوتهروش هایی ساده برای کاهش افیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیايا اراده آزاد توهم است یبررسي علل احتمالي تغيير زندگی هوشمند در خارج از زممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کمابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندریسفری به آغاز کیهانمبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزارتوکين تراپی روشی جديد تری فلوپرازینتئوری تکامل در پیشگیری و سریعترین کامپیوتر موجودمعنی روزهورزش در کمر درداز آغاز خلقت تا نگاه انساحافظه و اطلاعات در کجاست تاثیر گیاه خواری بر رشد وشش مرحله تکامل چشممغز برای فراموشی بیشتر ککنگره بین المللی سردرد داز تکینگی تا مغز از مغز تخودآگاهی و هوشیاريخانواده پایدارتاثیر درجه حرارت بر عملکمقالاتنقش روزه داری در سالم و جگیاه خواری و گوشت خوار کداطلاعاتی عمومی در مورد مداروهای ضد بیماری ام اس ونورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهاآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبیست تمرین ساده برای جلودرک فرد دیگر و رفتارهای اناتوانی از درمان برخی ویامگا سه عامل مهم سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتهروش صحبت کردن در حال تکامفیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیمايا اراده آزاد توهم است یبررسی و اپروچ جدید بر بیمزیباترین چیز در افزایش سمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهااثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریسلولهای بنیادی مصنوعی درمجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیدارتباط میکروب روده و پارتسلیم شدن از نورون شروع متا 20 سال آینده مغز شما به سرگیجه از شایعترین اختلامغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشاز تلسکوپ گالیله تا تلسکحافظه و اطلاعات در کجاست تاثیر گیاه خواری بر رشد وششمین کنگره بین المللی سمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کندر در بیماریهای التهاباز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیاطلاعاتی عمومی در مورد مداروی فامپیریدین یا نورلنورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیشتر کمردردها نیازی به درک و احساسناتوانی در شناسایی چهره امروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحثی درباره احساسات متفاروشهای نو در درمان دیسک بفرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو ای آنکه نامش درمان و یادشبررسی سیستم تعادلی بدن ازیرفون داروی ضد ام اسمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندريسلسله مباحث هوش مصنوعیمحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکترارتباط چاقی و کاهش قدرت بتشنج چیستتاثیر مشاهده بر واقعیت بسردرد و علتهای آنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان از تلسکوپ گالیله تا تلسکحافظه و اطلاعات در کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وصرع و درمان های آنمغز بزرگ چالش است یا منفعکوچک شدن مغز از نئاندرتااز تکینگی تا مغز از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر درجه حرارت بر عملکصفحه اصلینقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای بلندی در ذهن ما درک بلندیداروی تشنجی درباردارینوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هآیا خداباوری محصول تکاملبا هوش مصنوعی خودکار روبدرک احساسات و تفکرات دیگنخاع ما تا پایین ستون فقرانفجار و توقف تکاملی نشابحثی درباره احساساتی غیرروشهای شناسایی قدرت شنوافراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث ایندرالبررسی علل کمر درد در میانزبان چهار حرفی حیات زمینمواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلسم زنبور ، کلیدی برای وارمحل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال ارتباط هوش ساختار مغز و ژتغییر الگوی رشد مغزی با زتاثیر نگاه ناظر هوشیار بسردرد تنشنمغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز اماز تکنیکی تا مغز از مغز تحس چشایی و بویاییتاثیر گیاه خواری بر رشد وضررهای مصرف شکر و قند بر مغز بزرگ چالشهای پیش روکودک ایرانی که هوش او از از تکینگی تا مغز از مغز تدفاع در برابر تغییر ساختتاثیر رو ح و روان بر جسمسوالات پزشکینقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و به زودی شبکه مغزی به جای داروی جدید s3 در درمان ام نوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خوردآیا دلفین ها می تواند از بارداری بدون رحمدرک تصویر و زبان های مخلتنخستین تصویر از سیاهچالهانگشت نگاری مغز نشان میدبخش دیگری در وجود انسان هروشی برای بهبود هوش عاطففراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریمایا کوچک شدن مغزانسان البزرگ شدن مغز محدود به دورزبان و بیان، در سایه پیشرموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیاجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای سودمندی موجودات ابزی بر محدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کنارتباط انسانی، محدود به تغییر زودتر اتصالات مغزیتاثیر نگاه انسان بر رفتاسردرد سکه ایمغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید داز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک (قسمت اول )تاثیر گیاه خواری بر رشد وضررهای شکر بر سلامت مغزمغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تاز تکینگی تا مغز از مغز تدقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر رژیم گیاه خواری بر پیامهای کاربراننقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استبوزون هیگز چیستداروی جدید ضد میگرننوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به آیا دست مصنوعی به زودی قابازگشت از آثار به سوی خدادرک عمیق در حیواناتنرمش های مفید در سرگیجهاندوهگین نباش اگر درب یا برنامه و ساختار پیچیده مروشی جدید در درمان قطع نخفرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است دایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از بیماری های جدیزبان و تکلم برخی بیماریهموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زیسیاهچاله و تکینگی ابتدایمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحارتباط شگفت مغز انسان و فتغییر عمودی سر انسان از پتاثیر نگاه انسان بر رفتاسرعت فکر کردن چگونه استمغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویااز تکینگی تا مغز و از مغز حس و ادراک (قسمت دوم )تاثیر انتخاب از طرف محیط طی یکصد هزار سال اخیر هرچمغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایاز تکینگی تا مغز- از مغز دلایلی که نشان میدهد ما بتاثیر رژیم گیاه خواری بر سایتهای دیگرنقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به بیماری گیلن باره و بیمارداروی ضد تشنج با قابليت تچیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انساآیا رژیم غذایی گیاهی سلابازسازي مغز و نخاع چالشی درگیری اعصاب به علت میتونرمشهای مهم برای تقویت عانسان قدیم در شبه جزیره عبرین نت به جای اینترنتروشی جدید در درمان سکته مفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احایا بیماری ام اس (مولتیپتفاوت مغز انسان و میمون هزبان و شناخت حقیقت قسمت چمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاحساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش سیاره ابلهانمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایارتباط شگفت انگیز مغز انثبت امواج الکتریکی در عصتاثیر ویتامین دی بر بیماشلیک فراموشیمغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهارمتاثیر ترکیبات استاتین (سظهور امواج مغزی در مغز مصمغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلاز تکینگی تا مغز- از مغز دندان ها را مسواک بزنید تتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشبیماری ای شبیه آلزایمر و داروی ضد تشنج با قابليت تچگونه مغز پیش انسان یا همآلزایمرآیا راهی برای رفع کم آبی بحتی علمی درباره تمایل برقیبی قدرتمند در برابر مچرا مغزهای ما ارتقا یافت انسان جدید از چه زمانی پابرای پیش بینی آینده مغز دريتوکسيمب در درمان ام اسقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشایا بدون زبان میتوانیم تتفاوتهای جنسیتی راهی برازبان و شناخت حقیقت قسمت امیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیاخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سسیاره ابلهانمدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزرارتباط شگفت انگیز مغز انجمجمه انسان های اولیهتاثیر ژنها بر اختلالات خشنا در ابهای گرم جنوب نیمغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجمتاثیر دپاکین بر بیماری معلم به ما کمک میکند تا مومغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیمااز تکینگی تا مغز- از مغزتدو ویژگی انتزاع و قدرت تجتاثیر رژیم گیاهخواری بر نقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفبیماری ای شبیه ام اس مولتداستانها و مفاهیمی اشتباچگونه هموساپينس بر زمین آیا ما تنها موجودات زنده آیاما مقهور قوانین فیزیکبحث درباره پیدایش و منشارموزی از نخستین تمدن بشرچرا حیوانات سخن نمی گوینانسان عامل توقف رشد مغزبرخی نکات از گاید لاین پرریواستیگمینقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشایا تکامل هدفمند استتقلید مرحله ای نسبتا پیشزبان و شناخت حقیقت قسمت دمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیاختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهیسیر آفرینش از روح تا مغز مروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقارتباط غیرکلامی بین انساجنسیت و تفاوت های بیناییتاثیر کپسول نوروهرب بر نشناخت و معرفت، و نقش آن دمغز انسان برای ایجاد تمدژنها نقشه ایجاد ابزار هواز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت سومتاثیر داروهای ضد التهاب علایم کمبود ویتامین E را نقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستکاربرد روباتهای ريزنانواز تکینگی تا مغز، از مغز ديدن با چشم بسته در خواب تاثیر عصاره تغلیظ شده گینقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته وبیماری بیش فعالیدر مانهای کمر دردچگونه آن شکری که می خوریمآیا مغز تا بزرگسالی توسعآزمون ذهنی گربه شرودینگربحثی در مورد نقش ویتامينرمز و رازهای ارتباط غیر کچرا حجم مغز گونه انسان درانعطاف پذیری مکانیسمی علبرخی اثرات مضر ویتامین درژیم غذایی حاوی تخم مرغ وقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگوایرادهای موجود در خلقت بتلقین اطلاعات و حافظهزبان و شناخت حقیقت قسمت سمکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زناناختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش مسیستم تعادلی بدنمرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطانارتروز یا خوردگی و التهاجنسیت و تفاوت های بیناییتاثیر کپسول نوروهرب بر تشناسایی سلول های ایمنی امغز انسان برای شادمانی طژنها ، مغز و ارادهاز تکینگی تا مغز از مغز تحساسیت روانی متفاوتتاثیر داروی ضد تشنج سدیم علایم کمبود ویتامین E را نقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريز، در ازدواج های بین گونه ای، ردی متیل فومارات(زادیوا)(تاریخ همه چیز را ثبت کردهنقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طرآیا واکنش های یاد گرفته وبیماری تی تی پیدر چه مرحله ای از خواب ، رچگونه انتظارات بر ادراک آیا همه جنایت ها نتیجه بیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبحثی جالب درباره محدودیترویای شفافچرا در مغز انسان، فرورفتاولین هیبرید بین انسان وبرخی اختلالات عصبی مثانهراه های جدید برای قضاوت رقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کاگر نعمت فراموشی نبود بستلاش هایی در بیماران قطع زبان، وسیله شناسایی محیطما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر ااختلالات حرکتی در انسانتکامل چشمسیستم دفاعی بدن علیه مغز مرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغارزش حقیقی زبان قسمت اولجهش های ژنتیکی مفید در ساتاثیر کپسول نوروهرب بر سشواهدی از دنیسوان(شبه نئمغز انسان برای شادمانی طژنهای هوش ، کدامنداز تکینگی تا مغز از مغز تخلاصه ای از مطالب همایش متاثیر درجه حرارت بر عملکعلت خواب آلودگی بعد از خونقش هورمون های تیروئید دکجای مغز مسئول پردازش تجاستفاده از هوش مصنوعی در دژا وو یا اشنا پنداریچند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چآیا آگاهی پس از مرگ از بیبیماری ضعف عضلات نزدیک بدر هم تنیدگی کوانتومی و پچگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش ارثی دریافتی از پافراد آغاز حرکت خودشان ربحثی در مورد نقش کلسیم و روبات های ریز در درمان بیچراروياها را به یاد نمی آاولین مورد پیوند سر در انبرخی بیماری ها که در آن براه های جدید برای قضاوت رلوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کاگر نعمت فراموشی نبود بستلاشی برای درمان قطع نخاسفر نامه سفر به بم و جنوب ما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیاختلالات صحبت کردن در انتکامل ابزار هوش ، راه پر سکته مغزیمراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریارزش حقیقی زبان قسمت دومجهش های ژنتیکی غیر تصادفتاثیر کپسول نوروهرب بر سشاهکار قرنمغز انسان رو به کوچک تر شکلرال هیدرات برای خواباناز تکینگی تا مغز از مغز تخواندن ، یکی از شستشو دهنتاثیر درجه حرارت بر عملکعوارض ازدواج و بچه دار شدنقش ژنتیک در درمان اختلاکشف مکانیسم عصبی خوانش پاستیفن هاوکینگ در مورد هدژاوو یا آشناپنداریچندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در موآیا امکان بازسازی اندامهبیماریهای تحلیل عضلانی ادرمان های بیماری آلزایمرچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احسافزایش قدرت ادراکات و حسبحثی در مورد عملکرد لوب فروح رهاییچراروياها را به یاد نمی آاولین تصویر در تاریخ از سبرخی بیماری های خاص که بدراه پیروزی در زندگی چیستلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کاگر تلاش انسان امروز براتلاشی جدید در درمان ام اسسفرنامه سفر به بم و جنوب ما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیادامه بحث تکامل چشمتکامل زبانساخت شبکه عصبی با الفبایمزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قارزش حقیقی زبان قسمت سومجهشهای مفید و ذکاوتی که دتاثیر گیاه خواری بر رشد وشبیه سازی میلیون ها جهان مغز انسان رو به کوچکتر شدکمردرد و علل آناز تکینگی تا مغز از مغز تخواب سالم عامل سلامتیتاثیر درجه حرارت بر عملکعید نوروز مبارکنقش انتخاب از طرف محیط، ننقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در باستیفن هاوکینگ در تفسیر دانشمندان ژنی از مغز انسچه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز دآیا انسان با مغز بزرگش اخبیهوش کردن در جراحی و بیمدرمان های جدید میگرنچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجودافسردگی و اضطراب در بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهروزه داری و بیمار ی ام اس فلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پاولین سلول مصنوعیبرخی توجهات در ببمار پاررشته نوروایمونولوژی و نقلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کابزار هوش در حال ارتقا ازتمایل زیاد به خوردن بستنسفرنامه سفر به بم و جنوب ما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نترادغام میان گونه های مختلتبدیل تراکت صوتی مصنوعی تکامل ساختار رگهای مغزی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با مسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریاز نظر علم اعصاب یا نرووسجهشهای مفید و ذکاوتی که دتاثیر گیاه خواری بر رشد وشبیه سازی سیستم های کوانمغز ایندگان چگونه استکمردرد با پوشیدن کفش منااز تکینگی تا مغز از مغز تخواب سالم عامل سلامتی و یتاثیر درجه حرارت بر عملکعامل کلیدی در کنترل کارآتاثیر درجه حرارت بر عملکعسل طبیعی موثر در کنترل بنقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتباستخوان های کشف شده، ممکدانشمندان روش هاي جدیدی چهار میلیارد سال تکامل بپیموزایدآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیدرمان های رایج ام اسچگونه حافظه را قویتر کنیالکتروتاکسی(گرایش و حرکبحثی درباره هوش و تفاوتهروش مقابله مغز با محدودیفلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو اوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی سلولهای عصبی در تلارشد مغز علت تمایل انسان بلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایرسفرنامه سفر به بم و جنوب ماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالادغام دو حیطه علوم مغز و تبدیل سلولهای محافط به ستکامل شناخت انسان با کشفساختار شبکه های مغزی ثابمشکلات نخاعیورزش و میگرناز نظر علم اعصاب اراده آزجاذبه و نقش آن در شکلگیریتاثیر گیاه خواری بر رشد وشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصاز تکینگی تا مغز از مغز تخواب عامل دسته بندی و حفط