دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز، از مغز تا سیاهچاله فضایی- قسمت پنجم

از تکینگی تا مغز، از مغز تا سیاهچاله فضایی- قسمت پنجم

مشاهده سیاهچاله فضایی- که اینشتین و استیفن هاوکینگ پیشبینی می کردند- اکنون تحقق یافته است. اخیرا دانشمند آمریکایی کتی بومن با استفاده از تلسکوپ ابداعی خود برای اولین بار در تاریخ، سیاه چاله فضایی را دید. و این سیاهچاله، بسیار شبیه نقطه تکینگی ای است که همه جهان ما بر اساس نظریات فیزیک جدید و در سایه مغز پیشرفته بشری، از آن منشا گرفته است.

نقطه ای پر چگال و پر حرارت- که به دلیل جاذبه زیاد خود حتی اجازه عبور نور را نمی دهد. با این حال هنوز ذراتی می توانند از این جاذبه زیاد بگذرند و پرتوهای هاوکینگ را با وجود این جاذبه زیاد و اسیر کننده، به ما برسانند.

آغاز از تکینگی پرچگال- که همه قوانین فیزیک در کنار آن، محو می شود و قابل دسترسی نیست!

اکنون در سایه پیشرفت های جدید دانش ما و علوم ستاره شناسی، به عنوان محصول مغزهای بشریت، سایه ای از آن تکینگی را شناخته شده است. ولی تا رسیدن به خود تکینگی به عنوان منشا و علت عالم مادی، فاصله ای بسیار داریم ولی رسیدن به آن هم ممکن خواهد بود؛ فقط باید منتظر مغزها یا حتی ابزارهای هوش برتر از مغز، بود تا بتواند در کنار این تکینگی قرار بگیرد و نه فقط این تکینگی را کشف کند بلکه از آن هم بگذرد و در جهانی موازی با جهان ما به دنبال تکینگی هایی فراتر از تکینگی عالم مادی بگردد.

اصل عدم قطعیت به ما نشان می دهد حتی در محیط خلا، چیزهایی وجود دارد! و هر جا چیزی باشد مسبب و علتی هم خواهد داشت.

اصل تردید یا عدم قطیت هایزنبرگ و کیهانی از بی چیزی!(تدریس از دکتر زینب الشمری)

اثبات می شود تفاوت های کوانتومی از بی چیزی آشکار می شود!!! پس کیهان، از بی چیزی می آید!!

آیا نیازی به خدا هست؟؟

این قسمت از برنامه قهوه من در مورد کیهان از بی چیزیاست. من زینب شمری هستم در قسمت قبل در مورد مکانیک کوانتوم، شاید شما گیج شده باشید پس این قسمت را ببینید.

نیل بوهر می گوید: هر کس تصور کند در مورد نظریه کوانتوم صحبت می کند و گیج نمی شود، چیزی در مورد مکانیک کوانتوم نفهمیده است!

در این قسمت در مورد قانون و اصل عدم قطعیت هایزنبرگ سخن می گویم. و این اصل یکی از مهمترین مبادی مکانیک کوانتوم است.

شروع کنیم!!

اگر من از تو بپرسم این پارچ، پر است یا خالی شاید بگویی خالی است. درست است؟

این پارچ، خالی نیست زیرا دارای مولکول های اکسیژن، دی اکسید کربن، فتون های نور ، حرارت و اشعه ها...است. اگر من آن را از هر کدام از مولکول ها خالی کنم و درجه حرارت آن را به صفر کلوین برسانم و آن را با شیلد بپوشانم تا اشعه ای به آن نرسد، تبدیل به فضای خلا خواهد شد ولی هنوز به آن معنی نیست که فضای آن، از هر چیز خالی شده است و دلیل، اصل عدم قطعیت هایزنبرگ است.

این اصل مربوط به دانشمند آلمانی هایزنبرگ است این اصل، می گوید مکان و سرعت هر جسم امکان ندارد بر اساس معادله در یک زمان، به طور دقیق، اندازه گیری شود.

در فرمول عدم قطعیت هایزنبرگ، دلتا پی، عدم قطعیت مقدار حرکت و دلتا ایکس، عدم قطعیت در مکان است.

اگر ما بگوییم در خلا هیچ چیزی وجود ندارد، یعنی محل ذره و سرعت آن را به عنوان صفر، مشخص کرده ایم و این مخالف معادله هایزنبرگ است زیرا بر اساس معادله، لازم است نتیجه طرف چپ معادله، بیشتر از صفر باشد و این را در معادله می بینید.

اگر مکان ذره را مشخص کنی، سرعت آن، مبهم یا در هم ریخته یا غیر قطعی می شود، علت آنکه سرعت اندازه گیری نمی شود، آن نیست که دستگاهی برای تعیین آن، وجود ندارد بلکه این کار، در محدوده جهان ما کاری غیر ممکن است.

این مفهوم برای درک جهان ما استفاده شده است.

جهان ما چگونه آغاز شد؟ آیا واقعا از بی چیزی ایجاد شده است؟ آیا نواسانات کوانتومی از بی چیزی آشکار می شود و همدیگر را مخفی می کنند؛ دقیقا مانند اینکه انرژی مثبت و منفی آشکار می شود و همدیگر را پنهان و مخفی می کند؟!یا ماده و ضد ماده آشکار می شود و همدیگر را پنهان می کند؟

این ذرات حقیقی، آشکار و ناپیدا می شود زیرا فضای خالی، حالت تهی بودن را ندارد.

اینشتین در برابر اصل عدم قطعیت، ایستاد و سخن مشهوری دارد: خدا، تاس بازی نمی کند

با این همه این اصل فیزیکی، کاملا از نظر تجربی تایید شده است و نشان داد، اینشتین اشتباه کرده است. پس ما از اصل عدم قطعیت، نتیجه می گیریم که فضای خلا، کاملا تهی از هر تفاوت کوانتومی نیست زیرا اگر تهی باشد یعنی ما مکان و سرعت هر ذره را مشخص کرده ایم و آن را صفر دانسته ایم و این، برخلاف معادله هایزنبرگ است.

پس نتیجه آنکه خلا کیهانی- که ما در آن، زندگی می کنیم- پر از نوسانات کوانتومی است. و ثابت می شود خلا کیهانی، اجزا را از بی چیزی تولید می کند این یک دیدگاه فیزیکی است و دیدگاه فلسفی نیست. برخی دانشمندان فیزیک مانند استیفن هاوکینگ و استیفن واینبرگ، این اصل را به کار بردند تا بگویند به خدایی نیاز نیست. زیرا کیهان با یک پدیده کوانتومی شروع شده است پس اگر کوانتوم ها از بی چیزی حاصل می شود جهان از بی چیزی آمده است بدون آنکه به خدا نیاز داشته باشد.

اگر کسی اینجا بیاید و بگوید آیا تو علم را با دین مربوط می کنی؟ من پاسخ می دهم این چیزی است که دارد اتفاق می افتد.

برخی دانشمندان ادعا می کنند علم برای توضیح جهان ما کافی است زیرا نیازی به خدا ندارد. آنها می گویند علم همه سوالات بزرگ را پاسخ داده است و عللی را توضیح داده است که ناشناخته بود. پس شکاف بیشتری نیست که به ما اجازه بدهد خدا را برای حوادثی- که در آغاز رخ داد- مطرح کنیم. من تا امروز جواب خوبی بر این ابهام دانشمندان جز آنچه- در کتاب توهم بی خدایی احمد الحسن بیان شده است- ندیدم، حتی اگر به صورت تجربی اثبات شود، خلا کیهانی ما چیزی را از بی چیزی تولید می کند، ما در حال حاضر نمی توانیم در حدود جهان خود علت اصلی را برای این حقیقت- که خلا در فضا چیزی را از بی چیزی تولید کند- تعیین کنیم.

چرا تفاوت ها و نوسانات کوانتومی در خلا آشکار و پنهان می شود، این مطلبی است که در قسمت قبل بیان کردم و لینک آن را در پایین می گذارم. حتما آن را چک کنید. پس لغو سببیت، فرار از راه حل است و راه حل نیست.

و من همچنین یکی از راه حل های علمی را- که به وسیله دانشمندی به نامهیو اورت مطرح شد- بیان کردم:هیو اورت وجود جهان های متعدد یا چند جهانی را مطرح کرد و گفت احتمالاتی- که در جهان ما رخ نمی دهد- شاید در جهان های دیگر رخ دهد.

این، برگرفته از کتاب توهم بی خدایی احمد الحسن است:

بنابراین برخی دانشمندان ستاره شناسی و فیزیک نظری، ماننداستیفن هاوکینگ وروزانس کرواس و دیگران، طرفدار مقوله چیزی از بی چیزی هستند و بر اساس آن، گفته اند کیهان از عدم حاصل شده است و نیازی به خدا ندارد و اساس نظر خود را بر امری فلسفی و قابل بحث در مکانیک کوانتوم- که هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد یعنی لغو سببیت- گذاشتند در حالی که رقیبی قدرتمند برای آن، وجود دارد و آن، نظریه جهان های موازی است

و علت اینکه نوعی از تاثیر جاذبه، قابل تفسیر و علت یابی نیست- مثلا ممکن است تاثیری باشد که از جهان دیگری آمده است و تفاوت های کوانتومی هم در کیهان ما اینگونه است و مانعی نیست که این تفاوت های کوانتومی عبارت باشد از آثاری- که از کیهان های دیگر به ما می رسد.

پس آنچه استیفن هاوکینگ و لورانس کراوس ودیگران ساخته اند تا الحاد را توجیه کنند، ساختاری متزلزل و مخالف علم دارد زیرا لغو سببیت در تعارض با نظریه جهان های موازی است.

مطالب بسیاری هست که در مورد مکانیک کوانتوم و الحاد علمی باید گفت.

ممنون از توجه شما

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3164603360224309&id=100000240293014


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هوموارکتوس ها ممکن است دبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعامل کلیدی در کنترل کارآموجودات مقهور ژنها هستنداگر تلاش انسان امروز براهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبررسي علل احتمالي تغيير داروهای مصرفی در ام اسمخچه ، فراتر از حفظ تعادلابزارهای دفاعی و بقای موویتامین E برای فعالیت صحتمساح حد واسط میان مغز کودرمان جدید میگرن با انتی مغز چگونه صداها را فیلتر ارتوکين تراپی روشی جديد یادآوری خواب و رویاتئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودیمغز زنان جوانتر از مغز مراز آغاز خلقت تا نگاه انساکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقنقش سجده بر عملکرد مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا امکان بازسازی اندامهنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اضطراب و ترستری فلوپرازینپختگی پس از چهل سالگي به ساخت شبکه عصبی مصنوعی با افزایش قدرت ادراکات و حسنرمش های مفید در سرگیجهبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کوانفرایند حذف برخی اجزای مغاولین تصویر در تاریخ از سفرد حساس از نظر عاطفی و باولین سلول مصنوعیهوش مصنوعی می تواند بر احبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارعسل طبیعی موثر در کنترل بمیهمانهای ناخوانده عامل ابزار هوش در حال ارتقا ازهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروهای ضد بیماری ام اس ومخچه ابزاري که وظیفه آن فاثر مضر مصرف طولانی مدت رویتامین E در چه مواد غذایتنفس هوازی و میتوکندریدرمانهای بیماری پارکینسمغز آیندگان چگونه است ؟ارتباط میکروب روده و پارژن هوش و ساختارهای حیاتی تئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجامغزهای کوچک بی احساساز تلسکوپ گالیله تا تلسککی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب آیا انسان با مغز بزرگش اخچیزی خارج از مغزهای ما نیاطلاعاتی عمومی در مورد متسلیم شدن از نورون شروع مپرورش مغز مینیاتوری انساساختار شبکه های مغزی ثابافسردگی و اضطراب در بیمانرمشهای مهم برای تقویت عبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عقانون مندی نقشه ژنتیکی ماوکرلیزوماب داروی جدید شهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملعصب حقوق نورولوومیگرن سردردی ژنتیکی که بابزار بقای موجود زنده از هوش احساسیبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی فامپیریدین یا نورلمدارک ژنتیکی چگونه انساناثرات مفید قهوهویتامین دی گنجینه ای بزرتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای امغز انسان ایا طبیعتا تماارتباط چاقی و کاهش قدرت بژن یا نقشه توسعه مغز و نقتا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش امغزتان را در جوانی سیمکشاز تلسکوپ گالیله تا تلسککاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکگربه شرودینگر و تاثیر مشسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا احتمال دارد رویا از آچگونه مغز پیش انسان یا هماطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستآلزایمرسخن پاک و ثابتالکتروتاکسی(گرایش و حرکچرا مغزهای ما ارتقا یافت بیشتر کمردردها نیازی به حافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عقارچ بی مغز در خدمت موجودايندگان چگونه خواهند دیدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبحثی درباره احساساتی غیرخطا در محاسبات چیزی کاملعضلانی که طی سخن گفتن چقدمیدان مغناطيسي زمین بشر ابزار بقای موجود زنده از هوش احساسیبررسی علل کمر درد در میانداروی تشنجی دربارداریمروری بر تشنج و درمان هایاثرات مضر ماری جواناواکنش های ناخودآگاه و تقتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک و احساسمغز انسان برای ایجاد تمدارتباط هوش ساختار مغز و ژژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکامنقش قهوه در سلامتیاز تکنیکی تا مغز از مغز تکایروپاکتیک چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکگزیده ای از وبینار یا کنفسفری به آغاز کیهانآیا احتمال دارد رویا از آچگونه هموساپينس بر زمین بلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر الگوی رشد مغزی با زآیا ما تنها موجودات زنده سریعترین کامپیوتر موجودالتهاب شریان تمپورالچرا حیوانات سخن نمی گوینبا هوش مصنوعی خودکار روبحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشمقدم زدن و حرکت دید را تغیايا اراده آزاد توهم است یهوش مصنوعی الفاگوبخش دیگری در وجود انسان هدفاع در برابر تغییر ساختمقالاتمکانیزمهای دفاعی در برابابزار بقای موجود زنده از هوش عاطفی بیشتر در زنانبزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید s3 در درمان ام مرکز خنده در کجای مغز استاجزای پر سلولی بدن انسان واکسن سرطانتولید سلولهای جنسی از سلدرک احساسات و تفکرات دیگمغز انسان برای شادمانی طارتباط انسانی، محدود به ژنها ، مغز و ارادهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بنقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکگزارش یک مورد جالب لخته وسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا برای تولید مثل همیشه چگونه آن شکری که می خوریمبه زودی شبکه مغزی به جای تغییر زودتر اتصالات مغزیآیا مغز تا بزرگسالی توسعسرگیجه از شایعترین اختلاامیوتروفیک لترال اسکلروچرا حجم مغز گونه انسان دربارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سقدرت انسان در نگاه به ابعايا اراده آزاد توهم است یهوش مصنوعی از عروسک تا کبرنامه و ساختار پیچیده مدقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر ویتامین دی بر بیماما انسانها چه اندازه نزدابزار بقای موجود زنده از هوش عاطفی در زنان بیشتر ابسیاری از بیماری های جدیداروی جدید ضد میگرنمرگ انتقال است یا نابود شاجزایی ناشناخته در شکل گواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتوانایی مغز و دیگر اجزای درک تصویر و زبان های مخلتمغز انسان برای شادمانی طارتباط شگفت مغز انسان و فژنهای هوش ، کدامندتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنوانقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز و از مغز کاربرد روباتهای ريز، در تاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسنقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکگشایش دروازه جدیدی از طرسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دچگونه انتظارات بر ادراک بوزون هیگز چیستتغییر عمودی سر انسان از پآیا همه جنایت ها نتیجه بیسردرد و علتهای آنامگا سه عامل مهم سلامتچرا در مغز انسان، فرورفتبازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آنضررهای مصرف شکر و قند بر لوب فرونتال یا پیشانی مغای آنکه نامش درمان و یادشهوش مصنوعی از عروسک تا کبرین نت به جای اینترنتدلایلی که نشان میدهد ما بصفحه اصلیما انسانها چه اندازه نزدابزار بقای موجود زنده از هوشیاری کوانتومیتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تمراحل ارتقای پله پله کیهاحساس گذر سریعتر زمانوراپامیل در بارداریتوازن مهمتر از فعالیت زیدرک عمیق در حیواناتمغز انسان رو به کوچک تر شارتباط شگفت انگیز مغز انکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفنقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینچند جهانیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رو ح و روان بر جسمپمبرولیزوماب در بیماری چسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا تکامل و تغییرات ژنتیچگونه باغبانی باعث کاهش بیماری گیلن باره و بیمارثبت امواج الکتریکی در عصآیا هوش ارثی دریافتی از پسردرد تنشنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهچراروياها را به یاد نمی آبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت چهارمضررهای شکر بر سلامت مغزلبخند بزن شاید صبح فردا زایندرالهوش مصنوعی از عروسک تا کبرای پیش بینی آینده مغز ددندان ها را مسواک بزنید تسوالات پزشکیما با کمک مغز خود مختاريمابزار بقای موجود زنده از هوش، ژنتیکی است یا محیطیتفاوتهای جنسیتی راهی براداروی ضد تشنج با قابليت تمزایای شکلات تلخ برای سلاخلاق و علوم اعصابورزش هوازی مرتب خیلی به قتوسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرمغز انسان رو به کوچکتر شدارتباط شگفت انگیز مغز انکمردرد و علل آنتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخنقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز از مغز تکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر پنج اکتشاف شگفت آور در موسودمندی موجودات ابزی بر آیا خداباوری محصول تکاملچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری ای شبیه آلزایمر و جمجمه انسان های اولیهآیا هوش سریعی که بدون احسسردرد سکه ایانفجار و توقف تکاملی نشاچراروياها را به یاد نمی آبحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجمطی یکصد هزار سال اخیر هرچلرزش ناشی از اسیب به عصبایا کوچک شدن مغزانسان الهوش مصنوعی از عروسک تا کبرخی نکات از گاید لاین پردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیامهای کاربرانما تحت کنترل ژنها هستیم یابزار بقای موجود زنده از هیچگاه از فشار و شکست نترتقلید مرحله ای نسبتا پیشداستانها و مفاهیمی اشتبامسیر دشوار تکامل و ارتقااختلال در شناسایی حروف و ورزش هوازی ، بهترین تمریتوصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتومغز ایندگان چگونه استارتباط غیرکلامی بین انساکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته منقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز از مغز تکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاه خواری بر پوست ساعتی مستقل از مغز دسیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا دلفین ها می تواند از چگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییآیا هشیاری کوانتومی وجودسرعت فکر کردن چگونه استفلج بل، فلجی ترسناک که آنانگشت نگاری مغز نشان میدنزاع بین جهل و علم رو به پبحث درباره پیدایش و منشاحس و ادراک قسمت سومظهور امواج مغزی در مغز مصلزوم سازگاری قانون مجازاایا ابزار هوشمندی یا مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کبرخی اثرات مضر ویتامین دديدن با چشم بسته در خواب سایتهای دیگرماه رجبابزار بقای موجود زنده از هاوکينگ پیش از مرگش رسالتلقین اطلاعات و حافظهدر مانهای کمر دردمشکلات نخاعیاختلالات مخچهورزش و میگرنتوصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر ممغز ابزار برتر بقاارتروز یا خوردگی و التهاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسنقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز از مغز تکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر پیموزایدسیاره ابلهانآیا دست مصنوعی به زودی قاچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری بیش فعالیجنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشیفلج خواباندوهگین نباش اگر درب یا نزاع بین علم و نادانی رو بحثی در مورد نقش ویتامينحساسیت روانی متفاوتخلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا مولزوم سازگاری قانون مجازاایا بیماری ام اس (مولتیپهوش مصنوعی از عروسک تا کمبرخی اختلالات عصبی مثانهدی متیل فومارات(زادیوا)(ماپروتیلینابزار بقای موجود زنده از هاوکينگ پیش از مرگش رسالتلاش هایی در بیماران قطع در چه مرحله ای از خواب ، رمشاهده آینده از روی مشاهاختلالات حرکتی در انسانورزش بهترین درمان بیش فعتوضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرمغز از بسیاری حقایق می گرارزش حقیقی زبان قسمت اولکنگره بین المللی سردرد دتاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمیننقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز از مغز تکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت اچهار ساعت پس از کشتار خوکازدواج های بین گونه ای، رتاثیر رژیم گیاهخواری بر پیچیدگی های مغزی در درک زسیاره ابلهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلانگاهی بر قدرت بینایی درابیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی مفید در ساشنا در ابهای گرم جنوب نیفلج خواب چیستانسان قدیم در شبه جزیره عنزاع بین علم و جهل رو به پبحثی جالب درباره محدودیتخواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را ممانتین یا آلزیکسا یا ابایا بدون زبان میتوانیم تهوش مصنوعی از عروسک تا کمبرخی بیماری ها که در آن بدژا وو یا اشنا پنداریمبانی ذهنی سیاه و سفیدابزار بقای موجود زنده از هدف از تکامل مغزتلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پمعنی روزهاختلالات صحبت کردن در انورزش در کمر دردتکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کمغز برای فراموشی بیشتر کارزش حقیقی زبان قسمت دومکنگره بین المللی سردرد دتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم نقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز از مغز تگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دنوار مغزی روشی مهم در تشخاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر عصاره تغلیظ شده گیپیوند مغز و سر و چالشهای سیر آفرینش از روح تا مغز آیا راهی برای رفع کم آبی نگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری ضعف عضلات نزدیک بجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دفیلمی بسیار جالب از تغییانسان جدید از چه زمانی پانظام مثبت زندگیبحثی در مورد نقش کلسیم و خواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را منابع انرژي پاک سرچشمه حایا تکامل هدفمند استهوش مصنوعی در کامپیوترهابرخی بیماری های خاص که بددژاوو یا آشناپنداریمجموعه های پر سلولی بدن مابزار بقای موجود زنده از هزینه ای که برای اندیشیدتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرمغز فکر میکند مرگ برای دیادامه بحث تکامل چشموزوز گوشتکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفافمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ارزش حقیقی زبان قسمت سومکندر در بیماریهای التهابتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقش روزه داری در سالم و جاز تکینگی تا مغز از مغز تگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سنورون هاي مصنوعی می تواناستیفن هاوکینگ در مورد هتاریخ همه چیز را ثبت کردهپیوند سر، یکی از راه حلهاسیستم تعادلی بدنآیاما مقهور قوانین فیزیکناتوانی از درمان برخی ویبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی افیزیکدانان ماشینی برای تانسان عامل توقف رشد مغزنظریه تکامل در درمان بیمبحثی در مورد عملکرد لوب فهفت چیز که عملکرد مغز تو بحثی درباره هوش و تفاوتهخواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خومولتیپل اسکلروز در زنان ایرادهای موجود در خلقت بهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان ژنی از مغز انسمحل درک احساسات روحانیابزار بقای موجود زنده از هستي مادي ای که ما کوچکترتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهادغام میان گونه های مختلیک پیشنهاد خوب برای آسان تکامل زبانروبات های ریز در درمان بیمغز بزرگ چالش است یا منفعاز نظر علم اعصاب یا نرووسکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رنقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکینگی تا مغز از مغز تگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطنورون های ردیاب حافظهاستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی پیشینیان انسان از هفت میسیستم دفاعی بدن علیه مغز آزمون ذهنی گربه شرودینگرناتوانی در شناسایی چهره بیهوش کردن در جراحی و بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئفرگشت و تکامل تصادفی محض انعطاف پذیری مکانیسمی علهفت سین یادگاری از میراث بحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعوارض ازدواج و بچه دار شدمواد کوانتومی جدید، ممکناگر نعمت فراموشی نبود بسهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روش هاي جدیدی محل درک احساسات روحانی دابزارهای بقای موجود زندهستی ما پس از شروعی چگال تمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسمغز مادران و کودکان در زمادغام دو حیطه علوم مغز و یکی از علل محدودیت مغز امتکامل ساختار رگهای مغزی روح رهاییمغز بزرگ چالشهای پیش رواز نظر علم اعصاب اراده آزکودک ایرانی که هوش او از تاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رنقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تگامی در درمان بیماریهای تاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب آیا واکنش های یاد گرفته ونوروپلاستیسیتی چیستاستخوان های کشف شده، ممکتبدیل سلولهای محافط به سپیشرفتی مستقل از ابزار هسکته مغزیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَنخاع ما تا پایین ستون فقربیوگرافیجاذبه و نقش آن در شکلگیریشاهکار قرنفراموش کارها باهوش تر هساولین هیبرید بین انسان وهمیشه عسل با موم بخوریمبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعید نوروز مبارکموجود بی مغزی که می توانداگر نعمت فراموشی نبود بسهوش مصنوعی درمانگر کامپیبرخی سيناپسها طی تکامل و دانشمندان روشی برای تبدیمحدودیت های حافظه و حافظابزارهای پیشرفته ارتباط و هر کس تقوای خدا پیشه کنتمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان ژنتیکی برای نوآوریمغز چون ابزار هوش است دلیارتقا و تکامل سنت آفرینش یادگیری مهارت های جدید دتکامل شناخت انسان با کشفروزه داری و بیمار ی ام اس مغز حریص برای خون، کلید تاز نظر علم اعصاب اراده آزکودکان خود را مشابه خود تتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستنقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب آیا آگاهی پس از مرگ از بینوشیدن چای برای مغز مفید اصول سلامت کمرتری فلوپرازینپاسخ گیاهان در زمان خوردساخت شبکه عصبی با الفبایافراد آغاز حرکت خودشان رنخستین تصویر از سیاهچالهبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان فراموشی همیشه هم بد نیستاولین مورد پیوند سر در ان