دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هوش مصنوعی ساخته هوش طبیعی ما به کمک انسان ناتوان می آید

هوش مصنوعی ساخته هوش طبیعی ما، به کمک انسان ناتوانی می آید که هوش طبیعی از درمان آن ناتوان شده است!

در مطالب قبلی، موضوعی در مورد دستگاه های کمکی در افراد دچار قطع نخاع منتشر شد. این دستگاه ها میتواند با ارسال پیام ها به قسمت پایین نخاع آسیب دیده یا قطع شده، فرد را از انتقال اطلاعات قسمت های بالاتر سیستم عصبی، بی نیاز کند.

دو روش در بالا بیان شد: در یک روش خود دستگاه های دیجیتال، حرکات فرد را پیش بینی میکنند و پیام را خودشان میسازند و در روش دیگر، اطلاعات قسمت حرکتی مغز، به وسیله پردازش کننده های دیجیتال، درک میشود و پردازش میگردد و بعدا برای حرکت، مورد استفاده قرار می گیرد.

ولی آنچه در این مکانیسم، دارای اهمیت بسیار است، پیام سازی ای است که بتواند مانند مغز، به صورت منظم اطلاعات را به قسمت های پایین نخاع منتقل کند. و در حقیقت نیاز اصلی در این سیستم های بایپس(عبور از محل آسیب دیده)، شناسایی دقیق حرکت، انتخاب آن در میان صدها حرکت دیگر و تنظیم این حرکت با صدها انتخاب دیگر- که به عضلات منتقل میشود- و حذف حرکات اضافی است.

از هنرهای سیستم عصبی مرکزی ما، تنظیم و کاهش حرکات اضافی ای است که تولید میشود و کاستن از این حجم زیاد حرکتی- که اصلا پرداخته و منظم نیست- واقعا نعمت بزرگی است و در نبود این سیستم تنظیم کننده و کاهنده از شدت پیامهای عصبی، به خوبی میتوان، نبود آن را در افراد دچار ضایعه در سیستم عصبی مرکزی حس کرد.

در این بیماران اندام های به شدت سفت و غیرقابل انعطاف، ارمغان آزارنده ای است که باعث انقباضات عضلانی شدید و درد شدید در اندام و یا حرکات بی مورد و خودبخودی اندام میشود.

قطعا ارسال پیام ها به صورت مصنوعی، بدون در نظر گرفتن صدها پیام عصبی- که برای هر حرکت ما از مغز صادر میشود- گزینه کارسازی نخواهد بود.

در هر حرکت باید صدها پیش نیاز آن- که از سیستم عصبی مرکزی و مغز صادر میشود- و هزاران پیام مهاری- که برای انجام حرکت صاف و بی نقص لازم است- در نظر گرفته شود و پیاده کردن این همه پیچیدگی روی ماشین، کار ساده ای نیست.

با این حال، تلاش دانشمندان در عرصه هوش مصنوعی و ایجاد دستگاهی- که بتواند تا حدی وظیفه پیامهای نرسیده به اندام ها را جبران کند- قابل ستایش است. ارسال پیام ها از مغز به دستگاهی در ناحیه پایین کمر(پایین تر از محل آسیب دیده نخاع)پیشرفت مهمی است ولی برای بهبود این حرکات در دست و پا نیاز به آیندهای طولانی است.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
خوش قلبی و مهربانیهیچگاه از فشار و شکست نتربیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبتفاوت ها و تمایزها کلید بدرمان های بیماری اس ام ایروشهای نو در درمان دیسک بآلودگی هوا چالش قرن جدیدمعجزه های هر روزهتئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشافرد موفقتضادهای علمیسندرم کووید طولانینوار عصب و عضلهصرع و درمان های آنابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکارمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز- از مغزتخسته نباشی باباهستي مادي ای که ما کوچکتربیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتتلاش های جدید در ALSدرمان جدید کنترل مولتیپلرژیم ضد التهابیآینه در اینهمغز و اخلاقتاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استقلب یا مغزتغییرات آب و هوایی که به سینوریپا داروی ترکیبی ضدنوشیدن چای برای مغز مفید طبیعت موجی جهاناتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهانمولتیپل اسکلروز در زنان حس و ادراک قسمت هشتاد و شاز خود رها شودنیا، هیچ استویتامین کا در سبزیجاتباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورتمرکز بر هدفدرهای اسرارآمیز و پوشیدهرجزخوانی هایی که امروز بآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز بیش از آنچه تصور میشوتاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهقدم زدن و حرکت دید را تغیجهان فراکتالسکوت و نیستیچگونه آن شکری که می خوریمعلم ساختن برج های چرخاناخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمیدان های کوانتومی خلااستفاده از سلول های بنیاديدن با چشم بسته در خواب واقعیت خلا و وجود و درک مبحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستتو پیچیده ترین تکنولوژی درگیری مغز در بیماری کویتاثیر درجه حرارت بر عملکزمان و گذر آن سریع استآیا جهش های ژنتیکی، ویرونفرت، اسیب به خود استای آنکه نامش درمان و یادشلیس دگرامفتامین یا ویاسجهان پیوستهسادیسم یا لذت از آزار دادادغام میان گونه های مختلنگاه از درون مجموعه با نگعادت دادن مغز بر تفکرهوش مصنوعی از عروسک بازی ماه رجباصول توسعه ی یک ذهن کاملبخشیدن دیگران یعنی آرامشدانشمندان نورون مصنوعی سواکسن سرطانگالکانزوماب، دارویی جدیتولید یا دریافت علمدست آسمانآب زندگی است قسمت هفتمتاثیر درجه حرارت بر عملکزندگی زودگذرنقش پیش زمینه ها و اراده سرگردانیایا ابزار هوشمندی یا مغز ملاحظه های اخلاقی دربارهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسارتباط شگفت انگیز مغز اننادیدنی ها واقعی هستندمقالاتهوش مصنوعی از عروسک تا کممجموعه های پر سلولی بدن مبقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختبرخی ملاحظات در تشنج های داروی لیراگلوتیدذرات کوانتومی زیر اتمی قپلاسمای غالبتوهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استتاریخ همه چیز را ثبت کردهزاوسکا درمان گوشرنقش زبان در سلطه و قدرت اشنا در ابهای گرم جنوب نیااگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید در سرگیجهمنابع انرژی از نفت و گاز جدایی خطای حسی استاز نظر علم اعصاب یا نرووسحس و ادراک قسمت دوازدهمهوش مصنوعی، اتفاقات و تحبه خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استبرخی روش های تربیتی کودکداروی ضد چاقیرنگین کمانپیوند سر، یکی از راه حلهامرگ و میر بسیار بالای ناشتیک و اختلال حرکتیافتخار انسانفلج نخاعی با الکترودهای تری فلوپرازینزبان شناسی مدرن در سطح سلنمیتوان بر سیاه سیاه نوششگفتی های نقشه ی ژنتیکیابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت در علم، هرگز نهایی از تکینگی تا مغز از مغز تخلا، حقیقی نیستهوش عاطفی در زنان بیشتر ابی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسبزرگترین خطایی که مردم مدر هم تنیدگی کوانتومی و پروح و آب حیاتپاسخ گیاهان در زمان خوردمسئولیت در برابر محیط زیتکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتفاکسیبتتشنچ پانایوتوپولوس تشنج سلول های مغزی عامل پارکینه عدم مطلق بلکه عدم با قشباهت مغز با کیهان مادیابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تخوش خیالی و خوش بینیهیپرپاراتیروئیدیسمبیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتاتفاوت ها را به رسمیت بشنادرمان های جدید ALSروشهای شناسایی قدرت شنواآلودگی هوا و ویروس کرونامعجزه ی چشمتئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیدفرد یا اندیشهتظاهر خوابیده ی مادهسندرم گیلن باره به دنبال نوار عصب و عضلهضایعه ی شبکه لومبوساکرالابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی دمنبع هوشیاری در کجاست؟ قحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز، از مغز خطا در محاسبات چیزی کاملهستی ما پس از شروعی چگال بیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگتلاش های جدید در درمان فردرمان جدید ام اسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وآیندهمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابقلب دروازه ی ارتباطتغییرات تکاملی سر انسان سیگار عامل افزایش مرگ ومنوعی سکته مغزی ، وحشتناک طبیعت بر اساس هماهنگیاتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادینمواد کوانتومی جدید، ممکنحس و ادراک قسمت پنجماز درخواست ها جدا شودندان ها را مسواک بزنید تویتامین بی 12 در درمان دردبار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهتمرکز بر امروزدرون قفس یا بیرون از آنرحم مصنوعیآیا واکنش های یاد گرفته ومغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستقدرت مردمجهان قابل مشاهده بخش کوچسکوت، پر از صداچگونه انتظارات بر ادراک علایم کمبود ویتامین E را اختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگومیدان بنیادین اطلاعاتاستفاده از سلول های بنیادی متیل فومارات(زادیوا)(والزارتان داروی ضد فشار گل درون گلدانتو آرامش و صلحیدرگیری مغز در بیماران مبتاثیر درجه حرارت بر عملکزمان و صبرآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنقاشی هایی با بوی گذشته یایمپلانت مغزیلا اکراه فی الدینجهان پیوستهسازگاری با محیط بین اجزاادغام دو حیطه علوم مغز و نگاه حقیقی نگاه به درون اعارضه جدید ویروس کرونا سهوش مصنوعی از عروسک بازی ماپروتیلیناصول سلامت کمربخشش، عقلانی یا غیر عاقلدانشمندان یک فرضیه رادیکواکسن ضد اعتیادگام کوچک ولی تاثیرگذارتولید پاک و فراوان انرژیدست بالای دستآب زندگی است قسمت اولتاثیر رو ح و روان بر جسمزندگی سلول در بدن، جدای انقش آتش در رسیدن انسان بهسربازان ما محققا غلبه می ایا بیماری ام اس (مولتیپملاحظات بیهوشی قبل از جرجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط غیرکلامی بین انسانادانی در قرن بیست و یکم،تاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کممجرم، گاهی قربانی استبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشبرخی مرزهای اخلاق و علوم داروی تشنجی دربارداریذرات کوانتومی زیر اتمی قپمبرولیزوماب در بیماری چتوهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آستاریخ، اصیل نیست و ساخته زبان فرایند تکاملی برای نقش زبان در سلطه و قدرت اشناخت و معرفت، و نقش آن داگر با مطالعه فیزیک کواننرمش های موثر در کمردردمنابع انرژی از نفت و گاز جریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک قسمت سومهوش احساسیبه خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستبرخی سلولهای عصبی در تلاداروی ضد تشنج با قابليت ترهبر حقیقیپیوندهای پیچیده با تغییرمرگ و سوال از قاتلتیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان رفلج بل، فلجی ترسناک که آنترک امروززبان شناسی نوین نیازمند نمای موفقیتشگفتی های زنبور عسلابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تخلا، خالی نیستهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور ببزرگترین درد از درون است در هم تنیدگی کوانتومی و دروح در جهانی دیگر استپختگی پس از چهل سالگي به مستند جهان متصلتکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپورالفاجعه ی جهل مقدستشنج چیستسلول های بنیادینهایت معرفت و شناخت درک عشباهت های ریشه ای چند بیمابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسمانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تخوشبختی چیستهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دویککوچکی قلبتفاوت های بین زن و مرد فقدرمان های جدید میگرنروشی برای بهبود هوش عاطفآلودگی هوا و پارکینسونمعجزه ی علمتا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزیفرد حساس از نظر عاطفی و بتظاهری از ماده است که بیدسندرم پیریفورمیسنوار عصب و عضلهضایعه ی عروقی مخچهابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهبامنبع هوشیاری در کجاست؟(قحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز، از مغز خطا در محاسبات چیزی کاملهشت توصیه برای کاستن از دبیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابتلاش های جدید در درمان سردرمان جدید ای ال اس، توفررژیم غذایی سالم و ضد التهآینده ی انسان در فراتر ازمغز کوانتومیتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولینقلب روباتیکتغذیه بر ژنها تاثیر داردسیاهچاله هانیکولا تسلاطعمه ی شبکه های ارتباط اجاثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه در پایه ی همه ی واکموجود بی مغزی که می تواندحس و ادراک قسمت پنجاهاز روده تا مغزده روش موفقیتویتامین بی هفدهبار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریختمساح حد واسط میان مغز کودرون آشفته ی تو و ظاهر خنرحم مصنوعیآیا یک، وجود داردمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خقدرت و شناخت حقیقتجهان موازی و حجاب هاسکته مغزیچگونه به سطح بالایی از هوعلایم کمبود ویتامین E را اختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های بمیدازولام در درمان تشنج استیفن هاوکینگ در مورد هدین اجباریواکنش های ناخودآگاه و تقگل زندگیتو افق رویداد جهان هستیدرگیری مغزی در سندرم کووتاثیر درجه حرارت بر عملکزمان واقعیت است یا توهمآیا خداباوری محصول تکاملچقدر به چشم اعتماد کنیمایمپلانت مغزی و کنترل دو لاموژین داروی ضد اوتیسم؟جهان پر از چیزهای اسرار آستم با شعار قانون بدترین ارتقا و تکامل سنت آفرینش نگاه دوبارهعدم توقف تکامل در یک انداهوش مصنوعی از عروسک بازی ماجرای جهل مقدساضطراب و ترسبدون پیر فلکدانشمندان ژنی از مغز انسواکسن علیه سرطانگامی در درمان بیماریهای تولید اندام با چاپ سه بعددستورالعمل مرکز کنترل بیآب زندگی است قسمت دومتاثیر روده بر مغززندگی، مدیریت انرژینقش انتخاب از طرف محیط، نسردرد میگرنایا بدون زبان میتوانیم تممانتین یا آلزیکسا یا ابجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتروز یا خوردگی و التهانازوکلسینصفحه اصلیهوش مصنوعی از عروسک تا کممحل درک احساسات روحانیبلوغ چیستوسواس، بیماری استبرخی نکات از گاید لاین پرداروی جدید ALSذرات کوانتومی زیر اتمی قپنج اکتشاف شگفت آور در موتوهم جدایی و توهم علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوتازه های اسکیزوفرنی(جنوزبان متغیرنقش سجده بر عملکرد مغزشناخت حقیقت یا آرزوهای گاگر تلاش انسان امروز برانرمشهای مهم برای تقویت عمنابع انرژی از نفت و گاز جریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک قسمت سی و هشتمهوش احساسیبه دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستبرخی سيناپسها طی تکامل و داروی ضد تشنج با قابليت تروی و منیزیم در تقویت استپیوندی که فراتر از امکانمرگ انتقال است یا نابود شتیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو فلج خوابترکیب آمار و ژنتیکزبان، نشان دهنده ی سخنگو نمایش تک نفرهشانس یا نتیجه ی تلاشابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکسمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت غیر فیزیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تخلاصه ای از مطالب همایش مهوشمندی کیهانبیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خوابانبسیاری از مجرمان، خودشاندر هر سوراخی سر نکنروح رهاییپدیده خاموش روشن در پارکمشکل از کجاستتکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشیفاصله ها در مکانیک کوانتتشنج و حرکات شبه تشنجی قاسلول های بنیادی منابع و انهایت در بی نهایتشباهت کیهان و مغزابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمنظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تخوشبختی دور از رنج های مهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه استفاوت های تکاملی در مغز ودرمان های جدید در بیماری روشی جدید در درمان قطع نخآلزایمرمعجزه ی علم در کنترل کرونتا بحر یفعل ما یشاانیس بی کسانفردا را نمیدانیمتعویض دارو در تشنجسندرم پیریفورمیسنوار عصب و عضله مهم در تشضایعات در عصب زیر زبانیابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا بمنبع خواب و رویاحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز، از مغز خطای ادراک کارماو هر کس تقوای خدا پیشه کنبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیماتلاش های جدید شرکت نورالدرمان جدید سرطانرژیم غذایی ضد التهابیآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمندقلب را نشکنثبت و دستکار ی حافظهسیاهچاله های فضایی منابعنیاز به آموزش مجازی دیجیظهور امواج مغزی در مغز مصاثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استموجودات مقهور ژنها هستندحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز سایه بگذردهن، بزرگترین سرمایهویتامین دی گنجینه ای بزربار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهتنفس هوازی و میتوکندریدروغ نگو به خصوص به خودترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرآیا کیهان می تواند یک شبیمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکقدرت کنترل خودجهان ما میتواند به اندازسال سیزده ماههچگونه باغبانی باعث کاهش علائم عصبی آلزایمر، با ااختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بمکان زمان یا حافظه زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر بحثی در مورد عملکرد لوب فدین، اجباری نیستواکنش به حس جدیدگلوله ی ساچمه ایتو انسانی و انسان، شایستدرگیری مغزی در سندرم کووتاثیر درجه حرارت بر عملکزمان پلانکآیا دلفین ها می تواند از نقش قهوه در سلامتیایمپلانت مغزی کمک میکند لایو دوم دکتر سید سلمان فجهان پر از چیزهای جادویی ستم، بی پاسخ نیستارتقا یا بازگشت به قبل ازنگاهی بر قدرت بینایی دراعدم درکهوش مصنوعی از عروسک بازی ماجرای عجیب گالیلهاطلاع رسانی اینترنتیبدون بار گذشتهدانشمندان پاسخ کوانتومی واکسنی با تاثیر دوگانه اگامی در درمان بیماریهای تولید سلولهای جنسی از سلدغدغه نتیجه ی نادانی استآب زندگی است قسمت سومتاثیر روزه داری بر سلامت زندان ذهنینقش اتصالات بین سلولهای سردرد میگرن در کودکانایا تکامل هدفمند استمن کسی در ناکسی دریافتم جوانان وطنارزش های وارونهنباید صبر کرد آتش را بعد سوالات پزشکیهوش مصنوعی از عروسک تا کممحل درک احساسات روحانی دبلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی برخی نرمش ها برای درد زانداروی جدید s3 در درمان ام رفلکس وتری با توضیح دکتر پول و شادیتوهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتمتازه های بیماری پارکینسوزبان مشترک ژنتیکی موجودانقش غذاها و موجودات درياشناخت درون، شناخت بیرون؛اگر خواهان پیروزی هستیچرا ماشین باید نتایج را پمنابع انرژی از نفت و گاز جریان انرژی در سیستم های از واقعیت امروز تا حقیقتحس و ادراک قسمت سی و ششمهوش بشری تهدید برای بشریبه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی برداشت مغز ما از گذر زمانداروی ضد تشنج توپیراماترویا و واقعیتپیوستگی همه ی اجزای جهانمرگ تصادفیتکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حسفلج خواب چیستترکیب حیوان و انسانزبان، وسیله شناسایی محیطچند نرمش مفید برای کمردرشانس یا تلاشابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت غیر قابل شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تخلاصه ای از درمان های جدیهوشیاری و وجودبیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمنبسیاری از بیماری های جدیدر والنتاین کتاب بدید همروزه داری متناوب، مغز را پروژه ی ژنوم انسانیمشکلات نخاعیتکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلروفاصله ی همیشگی تصویر سازتشنج عدم توازن بین نورون سلول های بدن تو پیر نیستننهادینه سازی فرهنگ اختلاشباهت زیاد بین سلول هاي عابزار بقا از نخستین همانشباهت زیاد بین سلول هاي عابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تخانه ی تاریکهدف یکسان و مسیرهای مختلبیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری تفاوت های زبانی سرمنشا تدرمان های جدید سرطانروشی جدید در درمان نابینآملودیپین داروی ضد فشار معجزه در هر لحظه زندگیتاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه ایفرزندان زمان خودتعامل انسان و هوش مصنوعیسندرم پای بی قرارنوار عصب و عضله تعیین محلضرورت زدودن افکارابزار بقای موجود زنده از همیشه به آنچه داری، خوشنمنتظر نمان چیزی نور را بهحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز، از مغز خطای حسوفور و فراوانیبا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیتلاش هایی در بیماران قطع درمان جدید سرطانرژیم غذایی ضد دردآینده با ترس جمع نمیشودمغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عقوی تر باشثبت امواج الکتریکی در عصسیاهچاله ها، دارای پرتو چیز جدید را بپذیرظرف باید پر شود چه با چرک اثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتمورد نادر همپوشانی دو بیحس و ادراک قسمت پنجاه و داز علم جز اندکی به شما دادو ویژگی انتزاع و قدرت تجویروس مصنوعیبارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجتنفس هوازی و میتوکندریدریای خدارساناها و ابر رساناها و عآیا گذشته، امروز وآینده مغز بزرگ چالشهای پیش رواولین مورد پیوند سر در انقدرت انسان در نگاه به ابعجهان مادی، تجلی فضا در ذهسانسور از روی قصد بسیاری چگونه تکامل مغزهای کنونیعلت خواب آلودگی بعد از خواختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بمکانیک کوانتومی بی معنی استخوان های کشف شده، ممکبحثی درباره هوش و تفاوتهدیوار همه اش توهم بودواکسن های شرکت فایزر آمرگلوئونتو با همه چیز در پیوندیدرگیری اعصاب به علت میتوتاثیر درجه حرارت بر عملکزمان به چه دلیل ایجاد میشآیا دلفین ها میتوانند بانقش مهاجرت در توسعه نسل اایمپلانت نخاعی میتواند دلبخند بزن شاید صبح فردا زجهان دارای برنامهستون فقرات انسان دو پا جلارتوکين تراپی روشی جديد نگاهی بر توانایی اجزاي بعدالت برای من یا برای همههوش مصنوعی از عروسک بازی ماده ی تاریکاطلاعات حسی ما از جهان، چبدون زمان، ماده ای وجود ندانشمندان اولین سلول مصنوابستگی یعنی قلادهگاهی لازم است برای فهم و تولترودینذهن ما از در هم شکستن منبآب، زندگی است(قسمت پنجم)تاثیر روغن رزماری استنشازونیسومایدنقش تیروئید در تکامل مغزسردرد میگرنی در کودکانایجاد احساساتمن پر از تلخیمجوانان وطنارزش های حقیقی ارزش های غنبرو و انرژی مداومپیامهای کاربرانهوش مصنوعی از عروسک تا کممحدودیت چقدر موثر استبنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان برخی نرمش ها برای زانوداروی جدید لنفوم و لوکمیرفتار مانند بردهپول و عقیدهمدل های ریز مغز مینی برینتوهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتیتازه های درمان ام اسزبان چهار حرفی حیات زمیننقش غذاها و موجودات درياشناسایی تاریخچه ی تکاملیاپل ویژن پرو در تشخیص بیمچرا مردم با زندگی میجنگنمنابع انرژی از نفت و گاز جراحی گردن همیشه برای دیاز کجا آمده ام و به کجا میحس و ادراک قسمت سیزدهمهوش در طبیعتبه زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقبرداشتت از جهان رو زیاد داروی ضد جنون در درمان تیرویا و کابوسپیام های ناشناخته بر مغز مرگی وجود نداردتکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کوفلج دوطرفه عصب 6 چشمترازودونزدودن نقص از هوش مصنوعیچند جهانیشاهکار قرنابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو منبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت، آن چیزی نیست که جلاز تکینگی تا مغز از مغز تخم شدن فضا-زمانهوشیاری و افسردگیبیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتبسیاری از بیماری های جدیدر یک فراکتال هر نقطه مرکروزه داری و التهاب زیانبپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات بین دو همسر و برخیتکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آنفتون های زیستیتشویق خواندن به کودکانسلول بنیادی و ای ال اسچهار میلیارد سال تکامل بچهار ساعت پس از کشتار خوکشجاعت و ترسابزار بقا از نخستین هماننعناعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تخانواده پایدارهدف یکسان، در مسیرهای متبیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آدتفاوت ایستایی و تکاپودرمان های رایج ام اسروشی جدید در درمان سکته مآموزش نوین زبانمعرفت و شناختتابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میدفرضیه ای جدید توضیح میدهتعامل انسان با هوش مصنوعسندرم پس از ضربه به سرنوبت کودکانضرب المثل یونانیابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود دمنتظر زمان ایده آل نشوحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز، از مغز خطر آلودگی هواوقاحت و تمسخر دیگرانبا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریتلاشی برای درمان قطع نخادرمان دارویی سرطان رحم براه فراری نیستآیا فراموشی حتمی استمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملقیچی ژنتیکیجلو رفتن یا عقبگردسیاهچاله و تکینگی ابتدایچیزی منتظر شناخته شدنعقل مجادله گراثرات مفید روزه داریهنر فراموشیموسیقی نوحس و ادراک قسمت پنجاه و سازدواج های بین گونه ای، ردو بیماری روانی خود بزرگ ویروس های باستانی، مغز مبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آورتنفس بدون اکسیژندرک فرد دیگر و رفتارهای ارستگاری محدود به یک راه نآیا پیدایش مغز از روی تصامغز بزرگ و فعال یا مغز کواولین هیبرید بین انسان و قدرت ذهنجهان مرئی و نامرئیسانسور بر بسیاری از حقایچگونه جمعیت های بزرگ شکل عماد الدین نسیمی قربانی اختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی مکانیزمهای دفاعی در براباستروژن مانند سپر زنان دبحثی درباره هوش و تفاوتهدیوار، از ابتدا توهم بودواکسن کووید 19 چیزهایی که گمان میکنی جرمی کوچکی در تو با باورهایت کنترل میشدرب بسته با غیر خود باز متاثیر درجه حرارت بر عملکزمان شگفت انگیزآیا دست مصنوعی به زودی قانقش میدان مغناطیسی زمین ایمان به رویالحظات خوش با کودکانجهان در حال نوسان و چرخشستارگانی قبل از آغاز کیهارتباط میکروب روده و پارنگاهت را بلند کنعسل طبیعی موثر در کنترل بهوش مصنوعی از عروسک بازی ماده ی خالیاطلاعاتی عمومی در مورد مبرنامه و ساختار پیچیده مدانشمندان تغییر میدان مغواسطه ها د رمسیر ایجاد مغگاهی مغز بزرگ چالش استتومورها و التهاب مغزی عاذهن چند جانبه نیازمند نگآتاکسی فریدریشتاثیر رژیم گیاه خواری بر زونا به وسیله ویروس ابله نقش حفاظتی مولکول جدید دسردرد و علتهای آنایران بزرگمن بی من، بهتر یاد میگیرمجواب دانشمند سوال کننده ارزش حقیقی زبان قسمت اولسایتهای دیگرهوش مصنوعی از عروسک تا کممحدودیت های حافظه و حافظبه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئاندبرخی نرمش های گردنداروی جدید میاستنی گراویرفتار وابسته به شکلپوست ساعتی مستقل از مغز دمدیون خود ناموجودتوکل بر خداآسانی موفقیتتبدیل پلاستیک به کربن و سزبان نیاز تکاملی استنقش غذاها و موجودات درياشناسایی سلول های ایمنی ااپی ژنتیکچرا مغز انسان سه هزار سالمنابع انرژی از نفت و گاز جستجوی متن و تصویر به صوراز کسی که یک کتاب خوانده حس و ادراک قسمت ششمهوش عاطفی قسمت 11به سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمربررسي علل احتمالي تغيير دارویی خلط آوررویا و خبر از آیندهپیدایش زبانمراحل ارتقای پله پله کیهتکنولوژی جدید که سلول هاافزایش سرعت پیشرفت علوم فن آوری های جدید علیه شناترازودونسفر فقط مادی نیستچند جهانیشاهکار شش گوشابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقایق ممکن و غیر ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تخونریزی مغز در سندرم کووهوشیاری کوانتومیبیماری های میتوکندریکمردردبشکه ای که ته نداره پر نمدر کمتر از چند ماه سوش جدروزه داری و بیمار ی ام اس پروانه ی آسمانیمشکلات روانپزشکی پس از ستکامل زبانامید نجاتفروتنی معرفتیتشخیص ژنتیکی آتروفی های سلول بنیادین از مخاط بینفروتنی و غرورتشخیص آلزایمر سالها قبل سلول عصبی شاهکار انطباق نون و القلمشرکت نورالینک ویدیویی ازابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تخار و گلهدف از تکامل مغزبیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از تفاوت ارباب و رهبر حقیقیدرمان های علامتی در ام اسريتوکسيمب در درمان ام اسآمارهای ارائه شده در سطح مغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژیفساد اقتصادی سیتماتیک درتعداد کلی ذهن ها در جهان سندرم جدایی مغزنور از عمق تاریکیضربه مغزی در تصادف رانندابزارهای بقا از نخستین ههمیشه راهی هستمنحنی که ارتباط بین معرفحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکامل تا مغز از مغز تا خطرات هوش مصنوعیوقت نهيب هاي غير علمي گذشبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها تلاشی تازه برای گشودن معدرمان زخم دیابتی با تکنوراه نجاتآیا ممکن است موش کور بی ممغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصجلوتر را دیدنسیاهچاله ی منفرد یا سیاهچیزی خارج از مغزهای ما نیعقل سالماثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهموسیقی هنر مایع استحس و ادراک قسمت پنجاه و شاسکلت خارجی در درمان اختدو بار در هفته ماهی مصرف ویرایش DNA جنین انسان، بربازگشت از آثار به سوی خداکریستال هاتنها مانع در زندگی موارد درک نیازمند شناخت خویش اتاثیر احتمالی عصاره تغلیرشته نوروایمونولوژی و نقآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز بزرگترین مصرف کننده اولین تصویر در تاریخ از سقدرت عشقجهان مشارکتیساهچاله ها تبخیر نمیشودچگونه جمعیت های بزرگ شکل عوامل موثر در پیدایش زبااختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی ما انسانها چه اندازه نزداسرار آفرینش در موجبحثی درباره هوش و تفاوتهدید تو همیشه محدود به مقدواکسن کرونا و گشودن پنجرگنجینه ای به نام ویتامین تو باید نیکان را به دست بدرختان چگونه بر تشکیل ابتاثیر درجه حرارت بر عملکزمزمه ات مانده در گوشمآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش محیط زندگی و مهاجرت داین پیوند نه با مغز بلکه لرزش ناشی از اسیب به عصبجهان در حال ایجاد و ارتقاسخن نیکو مانند درخت نیکوارتباط ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا عشق درونی به یگانگی خلقتهوش مصنوعی از عروسک بازی ماده ای ضد التهابیاطلاعاتی عمومی در مورد مبرنامه ی مسلط ژنها در اختدانشمندان روش هاي جدیدی وبینار اساتید نورولوژی دگاهی جهت را عوض کنتومورهای نخاعیذهن هوشیار در پس ماده ی مآتاکسی مخچه ای خودایمنتاثیر رژیم گیاه خواری بر زیان غذاهای پرچربنقش حیاتی تلومر دی ان آ دسردرد به دلیل مصرف زیاد مایرادهای موجود در خلقت بمننژیتجواب سنگ اندازیارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمحدودیت درک انسانبه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انسانبرخی یونها و مولکول های مداروی جدید آلزایمررفتار اجتماعی انسان، حاصپوشاندن خود از نورمدیریت اینترنت بر جنگتوپیراماتآشنا پنداریتبدیل تراکت صوتی مصنوعی زبان و کلمه حتی برای کساننقش غذاها در کاهش دردهای شواهدی از نوع جدیدی از حاابتدا سخت ترین استچرا مغزهای ما ارتقا یافت منابع انرژی از نفت و گاز جستجوی هوشیاری در مغز مااز آغاز خلقت تا نگاه انساحس و ادراک قسمت شصت و هشتهوش عاطفی قسمت نهمبه سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هوبررسی مغز با امواج مادون دارویی ضد بیش فعالی سیسترویا بخشی حقیقی از زندگی پیر شدن حتمی نیستمرز مرگ و زندگی کجاستتکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیمافناوری هوش مصنوعی نحوه ختراشه مغز بدون واسطه ی دسفر نامه سفر به بم و جنوب چند جهانی و علمشاید گوشی و چشمی، آماده شابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برمنبع هوشیاری کجاست قسمت حل مشکلاز تکینگی تا مغز از مغز تخواندن ، یکی از شستشو دهنهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کانابشریت از یک پدر و مادر نیدر آرزوهایت مداومت داشتهروزه داری سلول های بنیادپرواز از نیویورک تا لوس آمشکلات روانپزشکی در عقب تکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعیفرگشت و تکامل تصادفی محض تشخیص ایدزسلول عصبی، در محل خاص خودنوآوری ای شگفت انگیز دانشربت ضد خلطابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تخارق العاده و استثنایی بهدف از خلقت رسیدن به ابزابیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی تفاوتهای جنسیتی راهی برادرمان ژنتیکی برای نوآوریریه زغالیآن چیزی که ما جریان زمان مغز قلبتاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیاریفشار و قدرتتعذیه ی ذهنسندرم دزدی ساب کلاویننور درونضررهای مصرف شکر و قند بر ابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریممنشأ اطلاعات و آموخته ها حس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکامل تا مغز، از مغز تدفاع از پیامبروقتی فهمیدی خطا کردی برگبا خودت نجنگکایروپاکتیک چیستتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان ساده ی روماتیسمراه های جدید برای قضاوت رآیا ما کالا هستیممغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استقانون مندی نقشه ژنتیکی مجمجمه انسان های اولیهسیاهچاله ی تولید کنندهچیزی شبیه نور تو نیستعقلانیت بدون تغییراجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیمیهمانهای ناخوانده عامل اسکار، لگوی هوشمنددو برابر شدن خطر مرگ و میویشن پروبازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولتنها در برابر جهاندرک و احساستاثیر ترکیبات استاتین (سرشد مغز فرایندی پیچیده اآیا امکان بازسازی اندامهمغز حریص برای خون، کلید تاولین دارو برای آتاکسی فقضاوت ممنوعجهان معناسایه ی هوشیاریچگونه حافظه را قویتر کنیعوامل ایجاد لغت انسانی و اختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی ما انسانها چه اندازه نزداسرار بازسازی اندام هابحثی درباره هوش و تفاوتهدیدن خدا در همه چیزواکسن کرونا از حقیقت تاتگوهر با نظر دیگران سنگ نمتو برای خزیدن خلق نشده ایدرختان اشعار زمینتاثیر درجه حرارت بر عملکزنان باهوش ترآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش مرکز تنفس سلولی در بیاین اندوه چیستلرزش عضله یا فاسیکولاسیوجهان ریز و درشتسخن و سکوتارتباط متقابل با همه ی حیچالش هوشیاری و اینکه چرا عشق، شلوغ کردن نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی ماده، چیزی نیستاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱دانشمندان روشی برای تبدیوجود قبل از ناظر هوشمندگذر زمان کاملا وابسته به تومورهای ستون فقراتذهن و شیمی بدنآتش منبع انرژیتاثیر رژیم گیاه خواری بر زیباترین چیز در پیر شدننقش خرچنگ های نعل اسبی درسردرد تنشنایستادن در برابر آزادی بچت جی پی تیمنابع انرژي پاک سرچشمه حجوسازی مدرنارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی به شناسایی کامخچه فراتر از حفظ تعادلبه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می توبرخی اثرات مضر ویتامین دداروی جدید ای ال اسرقیبی قدرتمند در برابر مپیموزایدمداخله ی زیانبار انسانتوانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پنداریتبدیل سلولهای محافط به سزبان و بیان نتیجه ساختمانقشه مغزی هر فرد منحصر بهشواهدی از دنیسوان(شبه نئابتدایی که در ذهن دانشمنچرا ویروس کرونای دلتا وامنابع انرژی از نفت و گاز حفره در مغزاز انفجار بزرگ تا انفجار حس و ادراک قسمت شصت و دوهوش عاطفی قسمت هفتمبهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهبررسی و اپروچ جدید بر بیمداستانها و مفاهیمی اشتبارویا تخیل یا واقعیتپیشینیان انسان از هفت میمرز بین انسان و حیوان کجاتکینگیافسردگی و ساختار مغزفواید روزه داری متناوبتراشه ها روی مغزسفر به مریخ در 39 روزچند روش ساده برای موفقیتشاید درست نباشدابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ منبع هوشیاری کجاست قسمت حلقه های اسرارآمیزاز تکینگی تا مغز از مغز تخواب زمستانی سلول های سرهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماری وسواسکمردرد و علل آنبعد پنجمدر آسمان هدیه های نادیدنروزهای بد باقی نمیماندپروتئین های ساده ی ابتدامشاهده گر جدای از شیء مشاتکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با همانتکامل ساختار رگهای مغزی امیدوار باش حتی اگر همه چفراموش کارها باهوش تر هستصویر خورشید یا خود خورشسلولهای ایمنی القا کنندهنوار مغز مشاهده ی غیر مستشش مرحله تکامل چشمابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تخبر مهم تلسکوپ هابلهر چیز با هر چیز دیگر در تبیندیشکودکان خود را مشابه خود تتقلید مرحله ای نسبتا پیشدرمان پوکی استخوانریواستیگمینآنچه ناشناخته است باید شمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟فضا و ذهن بازتغییرسندرم سردرد به دلیل افت فنوروفیبروماتوزضررهای شکر بر سلامت مغزابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هستمنشاء کوانتومی هوشیاری احس و ادراک قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تدفاع در برابر تغییر ساختوقتی پر از گل شدی خودت را با خدا باشکار امروز را به فردا نیندتمایل زیاد به خوردن بستندرمان سرگیجه بدون نیاز براه های جدید برای قضاوت رآیا ما تنها موجودات زنده مغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشقانون گذاری و تکاملجنین مصنوعیسیاره ی ابلهاننکاتی در مورد تشنجعقیده ی بی عملاجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش دمیوتونیک دیستروفیاساس انسان اندیشه و باور دو برابر شدن خطر مرگ و میواقعیت فیزیکی، تابعی از بازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)تنهاییدرک کنیم ما همه یکی هستیمتاثیر تغذیه بر سلامت روارشد مغز علت تمایل انسان بآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز در تنهایی آسیب میبیناولین دروغقطار پیشرفتجهان هوشمندسایه را اصالت دادن، جز فرنگاه من، نگاه تو و یا حقیعواملی که برای ظهور لغت ااختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی ما اکنون میدانیم فضا خالاصفهان زیبابحثی درباره هوش و تفاوتهدیدگاه نارسای دوگانه ی مواکسن کرونا ساخته شده توگویید نوزده و ایمنی ساکتتو تغییر و تحولیدرد و درستاثیر درجه حرارت بر عملکزنجیرها را ما باید پاره کآیا راهی برای رفع کم آبی نقش نگاه از پایین یا نگاهاین ایده که ذرات سیاهچاللزوم گذر انسان از حدها و جهان شگفت انگیزسخن پاک و ثابتارتباط چاقی و کاهش قدرت بچالش هوشیاری و اینکه چرا عصب حقوق نورولووهوش مصنوعی از عروسک بازی ماده، چیزی بیش از یک خلا اعتماد به خودبرین نت به جای اینترنتدانش، قفل ذهن را باز میکنگذشته را دفن کنتوهم فضای خالیذهن تو همیشه به چیزی اعتقآثار باستانی تمدن های قدتاثیر رژیم گیاهخواری بر زیباترین چیز در افزایش سنقش داروهاي مختلف معروف سردرد سکه ایاکنون را با همه ی نقص هایچت جی پی تیمنابع انرژی از نفت و گاز جامعه ی آسمانیارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی تعاملیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبه نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز امبرخی اختلالات عصبی مثانهداروی جدید برای میاستنی رموزی از نخستین تمدن بشرپیموزایدمدارک ژنتیکی چگونه انسانتوازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستتبر را بردارزبان و بیان، در سایه پیشرنقشه های مغزی جدید با جزیشیشه ی بازالتی و سیلیکونابتذال با شعار دینچرا پس از بیدار شدن از خومنابع بی نهایت انرژی در دحق انتخاباز بار خود بکاه تا پرواز حس و ادراک قسمت شصت و ششهوش عاطفی قسمت یازدهبهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و وبررسی ژنها در تشخیص بیمادخالت در ساختار ژنهارویا حقی از طرف خداپیشرفت های جدید علوم اعصمرز جدید جستجو و اکتشاف، تکامل فردی یا اجتماعیاقلیت خلاقفیلمی بسیار جالب از تغییتراشه ی هوش مصنوعی در مغزسفر تجهیزات ناسا به مریخ چندین ماده غذایی که ماننشایسته نیست در جیب خود قرابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت حمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تخواب سالم عامل سلامتیهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش منابعد از کرونادر آستانه ی موج پنجم کوویروزهای سختپروتز چشممشاهده آینده از روی مشاهمشاهدات آمیخته با اشتباهتکامل شناخت انسان با کشفامیدواریفراموشی همیشه هم بد نیستتصویر در هم تنیدگی کوانتسلولهای بنیادی مصنوعی درنوار مغز با توضیح دکتر فاششمین کنگره بین المللی سابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تخدا موجود استهر جا که جات میشه، جات نیبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده تقلید از روی طبیعتدرمان پوکی استخوانریاضیات یک حس جدید استآنچه واقعیت تصور میکنیم مغز مانند تلفن استتاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استفضای قلب منبع نبوغ استتغییر الگوی رشد مغزی با زسوپاپ ها یا ترانزیستورهانورون هاي مصنوعی می توانضعیف و قویابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابتمهمان ناخواندهحس و ادراک قسمت چهارماز تکامل تا مغز، از مغز تدقیق ترین تصاویر از مغز اوقتی تو از یاد گرفتن باز با طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیتمایز یا کشف یگانگیدرمان سرگیجه بدون نیاز براه پیروزی در زندگی چیستآیا مصرف مولتی ویتامین همغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پاقانون جنگلجنگ هفتاد و دو ملت همه را سیاره ابلهانچگونه مولکول های دی ان ایعلم و ادراک فقط مشاهده ی احیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است دمیگرن و پروتئین مرتبط با استفاده از مغز، وزن را کمدو داروی جدید برای میاستواقعیت چند سویهبازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)تنهایی رمز نوآوری استدرک احساسات و تفکرات دیگتاثیر حرکات چشم بر امواج رشد در سختی استآیا احتمال دارد رویا از آمغز را از روی امواج بشناساولین سلول مصنوعیقطره قطرهجهان هوشیارساخت سلول عصبی حتی پس از نگاه مادی غیر علمی استعوارض ازدواج و بچه دار شداختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی ما از اینجا نخواهیم رفتاصل بازخوردبحثی درباره احساسات متفادژا وو یا اشنا پنداریواکسن آلزایمرگوش دادن بهتر از حرف زدنتو جهانی هستی که خودش را درد باسن و پا به دلیل کاهتاثیر درجه حرارت بر عملکزندگی فعال و مثبت روند آلآیاما مقهور قوانین فیزیکنقش نظام غذایی در تکامل ماین ابتدای تناقض هاستلزوم سازگاری قانون مجازاجهانی که نه با یک رخداد و سختی ها رفتنی استارتباط هوش ساختار مغز و ژچالش هوشیاری و اینکه چرا عصب سیاتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی ماست مالیاعتماد به خودبرای یک زندگی معمولیدانش، یک انسان را ناسازگگریه ی ابر، رمز طراوت باغتوهم فضای خالی یا توهم فضذهن خود را مشغول هماهنگیآرامش و دانشتاثیر رژِیم غذایی بر میگزیر فشار کووید چه باید کرنقش درختان در تکاملسردرد عروقی میگرناکوییفلکسنتایج نادانی و جهلمنابع انرژی از نفت و گاز جاودانگی مصنوعیاز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی در کامپیوترهامخچه ابزاري که وظیفه آن فبه نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده برخی اصول سلامت کمرداروی جدید برای کاهش وزنرمز و رازهای ارتباط غیر کپیچیدگی های مغزمگسمروری بر تشنج و درمان هایتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآشتی بهتر استتحریک عمقی مغززبان و تکلم برخی بیماریهنقشه با واقعیت متفاوت اسشکل های متفاوت پروتئین هابداع دی ان ای بزرگترین دچرا ارتعاش بسیار مهم استمنابع جدید انرژیحقیقت قربانی نزاع بین بی از بحث های کنونی در ویروسحس و ادراک سی و هفتمهوش عاطفی قسمت پنجمبوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامندبررسی بیماری التهابی روددر میان تاریکی و روشناییرویاها از مغز است یا ناخوپیشرفت در عقل است یا ظواهمرزهای حقیقی یا مرزهای تتکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیفیروز نادریتراشه ی بیولوژِیکسفر دشوار اکتشافچندجهانیشادی، پاداش انجام وظیفهابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع هوشیاری کجاست قسمت حمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تخواب سالم عامل سلامتی و یهیچ چیز همیشگی نیستبیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبعد از کرونادر درمان بیماری مولتیپل روش مقابله مغز با محدودیپروتز عصبی برای تکلمروش های صرفه جویی در ایجاپرورش مغز مینیاتوری انسامطالبه ی حق خودتکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغزفراموشی و مسیر روحانیتصویر زیبا از سلولسلام تا روشنایینوار مغز ترجمه رخدادهای صبور باشابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تخدا نور آسمان ها و زمین اهر حرکت خمیده می شود و هر بیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایتقلید از طبیعتدرمان آرتروز با ورزش موضریتوکسیمابآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز مادران و کودکان در زمتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکندقفس ذهنتغییر دیگران یا تغییر خوسوپاپ ها یا ترانزیستورهانورون های ردیاب حافظهطلوع و حقیقتابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انسانمهندسی ژنتیک در حال تلاش حس و ادراک قسمت نوزدهماز تکامل تا مغز، از مغز تدل به دریا بزنوقتی ریشه ها عمیقند از چیبالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیستمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان سرگیجه بدون داروراه انسان شدن، راه رفتن وآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجودقانون جنگلجنگ و تصور از جنگسیاره ابلهانچگونه میتوان با قانون جنعلم و روحاحیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتمیگرن و خواباستفاده از نظریه ی تکامل دو سوی واقعیتواقعیت چیستبحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پتنبیه چقدر موثر استدرک تصویر و زبان های مخلتتاثیر دوپامین و سروتونینرشد، رسیدن به یک هدف نیستآیا احتمال دارد رویا از آمغز زنان جوانتر از مغز مراوکرلیزوماب داروی جدید شلمس کوانتومیجهان های بسیار دیگرساخت شبکه عصبی مصنوعی با نگاه محدود و تک جانبه، مشعید نوروز مبارکادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی ما اشیا را آنطور که هستنداصل در هم تنیدگی و جهانی بحثی درباره احساساتی غیردژاوو یا آشناپنداریواکسن ایرانی کرونا تولیدگوشه بیماری اتوزومال رسستو جدای از کیهان نیستیدرد زانو همیشه نیاز به جرتاثیر درجه حرارت بر عملکزندگی هوشمند در خارج از زآگاهی فراتر از آگاهینقش نظریه تکامل در شناسااینکه به خاطرخودت زندگی لزوم سازگاری قانون مجازاجهانی که از یک منبع، تغذیسرنوشتارتباط پیوسته ی جهانچالش کمبود اندام برای پیعضلانی که طی سخن گفتن چقدهوش مصنوعی از عروسک بازی ماست مالی با هوش انسانیاعتماد بی موردوراپامیل در بارداریبرای پیش بینی آینده مغز ددائما بخوانگربه شرودینگر و تاثیر مشتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ذهن سالمآرامش و سکونتاثیر سلامت دستگاه گوارشزیرفون داروی ضد ام اسنقش ذهن و شناخت در حوادث سرطان کمیت گراییاکسی توسین و تکامل پیش انجات در راستگوییمنابع انرژی از نفت و گاز جایی برای یاد گرفتن باقی از مخالفت بشنوحس و ادراک قسمت بیست و چههوش مصنوعی در تفکر خلاق امخچه تاثیر گذار بر حافظهبه هلال بنگریاد گرفتن مداومبرخی اطلاعات روانشناسی مداروی جدید برای ای ال اسرمز گشایی از اتصالات مغزپیچیدگی های مغزی در درک زمرکز هوشیاری، روح یا بدن توسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستنتحریک عمقی مغز در آلزایمزبان و شناخت حقیقت قسمت چنقص های سیستمی ایمنیشکل پنجم مادهابزار هوش در حال ارتقا ازچرا بیماری های تخریبی مغمناطق خاص زبان در مغزحقیقت آنطور نیست که به نظاز تلسکوپ گالیله تا تلسکحس و ادراک- قسمت پنجاه و هوش عاطفی قسمت اولبوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسبررسی سیستم تعادلی بدن ادر مانهای کمر دردرویاهای پر رمز و حیرتی درپیشرفت ذهن در خلاقیت استمزایای شکلات تلخ برای سلتکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و هفیزیک مولکولها و ذرات در تربیت کودکان وظیفه ای مهسفرنامه سفر به بم و جنوب نه ناامیدی بلکه ارتقاشب سیاه سحر شودابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان منبع هوشیاری کجاست قسمت حوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تخواب عامل دسته بندی و حفطهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد دبعد از کرونا دلخوشی بیهودر سال حدود 7 میلیون نفر روش هایی برای کم کردن اضطپرکاری تیروئیدمطالبی در مورد تشنجتکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستفراموشی آرمانتصویر زیبای اصفهانسلاح و راهزنینوار مغز در فراموشی هاصبر لازمه ی پیروزی استابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تخدا بخشنده است پس تو هم بهرچیز با یک تاب تبدیل به بیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلتقویت استخوان در گرو تغذدرمان ام اس(مولتیپل اسکلریسدیپلام تنها داروی تایآنها نمیخواهند دیگران رامغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا قفس را بشکنتغییر دادن ژنها آیا روزی سوپاپ ها یا ترانزیستورهانوروپلاستیسیتی چیستطلای سیاهابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی بمهندسی بدنحس و ادراک قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تدلایلی که نشان میدهد ما بویتنام نوعی کرونا ویروس باهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپتمدن پیشرفته ی پیشینیاندرمان سرطان با امواج صوتراه بی شکستآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز ایندگان چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزقانونمندی و محدودیت عالمجنگ داده هاسیب یکسان و دیدگاه های متچگونه مغز ما، موسیقی را پعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاحتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد اسمیگرن و روزه داریاستفاده از هوش مصنوعی در دولت یا گروهکواقعیت چیستبحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بتهدیدهای هوش مصنوعیدرک حقیقت نردبان و مسیری تاثیر دپاکین بر بیماری مز گهواره تا گورآیا برای تولید مثل همیشه مغزهای کوچک بی احساسايندگان چگونه خواهند دیدلووفلوکساسینجهان هایی در جهان دیگرساخت شبکه عصبی با الفبای نگاه کلی نگرعامل کلیدی در کنترل کارآاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی ما به جهان های متفاوت خوداصل علت و تاثیربخش فراموش شده ی حافظهدگرگونی های نژادی و تغییواکسن اسپایکوژنگوشت خواری یا گیاه خواریتو دی ان ای خاص ميتوکندريدردهای سال گذشته فراموش تاثیر درجه حرارت بر عملکزندگی و دارایینقش هورمون های تیروئید داینکه خانواده ات سالم بالزوم عدم وابستگی به گوگل جهانی در ذهنسریع دویدن مهم نیستارتباط انسانی، محدود به چالش دیدگاه های سنتی در بغم بی پایانهوش مصنوعی از عروسک بازی ماشین دانشاعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قبرای اولین بار دانشمندانداروهای مصرفی در ام اسگزیده ای از وبینار یا کنفتوهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر عصاره تغلیظ شده گیزیرک ترین مردمنقش روی و منیزیم در سلامتسرعت فکر کردن چگونه استاکسکاربازپین در درمان تشنخاع ما تا پایین ستون فقرمنابع انرژی از نفت و گاز جایی خالی نیستاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت بیست و یکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمخاطب قرار دادن مردم، کابه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیبرخی بیماری ها که در آن بداروی جدید برای دیابترمز پیشرفت تواضع است نه طپیوند قلب خوک، به فرد دچامرکز حافظه کجاستتوصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکتداوم مهم است نه سرعتزبان و شناخت حقیقت قسمت انقص در تشخیص هیجانات عامشکرگزار هر چیزی باش که داابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینمناطق خاصی از مغز در جستجحقیقت افراداز تلسکوپ گالیله تا تلسکحس و ادراک- قسمت بیست و پهوش عاطفی قسمت دهمبی نهایت در میان مرزهاکفش و کتاببررسی علل کمر درد در میاندر محل کار ارزش خودت را برویای شفافپیشرفتی مستقل از ابزار همسمومیت دانش آموزان بی گتکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکفیزیک هوشیاریترجمه ای ابتدایی از اسراسفرنامه سفر به بم و جنوب نه به اعدامشبیه سازی میلیون ها جهان ابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهمنبع هوشیاری کجاست قسمت53حکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تخودآگاهی و هوشیاريهیچ وقت خودت را محدود به بیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد دبعد از کرونا دلخوشی بیهودر عید نوروز مراقب تصادف تفکر قبل از کاردرمان نگهدارنده ی اعتیادروش هایی برای جلوگیری از پرتوهای صادر شده از سیاهمطالعه ای بیان میکند اهدتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطافرایند پیچیده ی خونرسانیتصویربرداری فضاپیمای آمسلسله مباحث هوش مصنوعینوار مغز در تشخیص بیماری صبر و واقعیتابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تخدای رنگین کمانهز ذره، یک دنیاستبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکندتقویت حافظه یا هوش مصنوعدرمان تومورهای مغزی با اریشه های مشترک همه ی موجوآنژیوگرافی از مغزمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایقله برای دیدن نه برای به تغییر زودتر اتصالات مغزیسوخت هیدروژنی پاکنوروز مبارکطوفان فقر و گرسنگی و بی سابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستمهربانی، شرط موفقیتحس و ادراک قسمت هفدهماز تکامل تا مغز، از مغز تدنیا فریب و سرگرمیویتامین E برای فعالیت صحباور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانوتمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان ضایعات نخاعیرابطه تشنج و اوتیسمآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصقارچ بی مغز در خدمت موجودجنبه های موجی واقعیتسیر آفرینش از روح تا مغز چگونه مغز پیش انسان یا همعلم به ما کمک میکند تا مواحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احمیگرن سردردی ژنتیکی که باستفاده از انرژی خلادوچرخه در کاهش دردهای کمواقعیت های متفاوتبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبتو یک معجزه ایدرک دیگرانتاثیر داروهای ضد التهاب زمین در برابر عظمت کیهانآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز، فقط گیرندهايا اراده آزاد توهم است یلوب فرونتال یا پیشانی مغجهان یکپارچهساختن آیندهنگاه انسان محدود به ادراعادت همیشه خوب نیستادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی ما با کمک مغز خود مختاريماصل عدم قطعیت از کوانتوم بخش های تنظیمی ژنومدانش قدرت استواکسن اسپایکوژن ضد کروناگیلگمش باستانی کیستتو در میانه ی جهان نیستی دردی که سالهاست درمان نشتاثیر درجه حرارت بر عملکزندگی بی دودنقش هورمون زنانه استروژناینترنت بدون فیلتر ماهوامقاومت به عوارض فشار خون جهان، تصادفی نیستسریعترین کامپیوتر موجودارتباط از بالا به پایین مچاالش ها در تعیین منبع هوغم بی پایانهوش مصنوعی از عروسک بازی مبانی ذهنی سیاه و سفیداعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریبرای تمدن سازی، باید در بداروهای ام اسگزارش یک مورد جالب لخته وتوهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای رتاریک ترین بخش شبزیست شناسی کل در جزء فراکنقش روزه داری در سالم و جسطح آگاهی، رخدادهای زندگاگر فقط مردم میفهمیدند کنخستین تمدن بشریمنابع انرژی از نفت و گاز جاذبهاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت بیست و دوهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمدل همه جانبه نگر ژنرالیبه امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید دبرخی بیماری های خاص که بدداروی جدید ضد میگرنرمز بقای جهش ژنتیکیپیوند مغز و سر و چالشهای مرکز حافظه کجاستتوصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشتداخل مرزها و صفات با بینزبان و شناخت حقیقت قسمت دنقطه ی رسیدن به قلهشکست حتمیابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت انساناز تکنیکی تا مغز از مغز تحس و ادراک- قسمت شصت و چههوش عاطفی قسمت دومبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهبرطرف کردن خشونت را از خادر چه مرحله ای از خواب ، رروان سالمپپوگستمسمومیت دانش آموزان، قماتکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنیفیزیک و هوشیاریترس و آرمان هاسفرنامه سفر به بم و جنوب نه به اعدامشبیه سازی سیستم های کوانابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تخودآگاهی و هوشیاريهیچ کاری نکردن به معنی چیبیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با هتفکر ترکیبی در هوش مصنوعدرمان نابینایان آیا ممکنروش هایی ساده برای کاهش اپرتوزایی از جسم سیاهمعماری، هندسه ی قابل مشاتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتفرایند تکامل و دشواری هاتصور ما ازمشکلات و واقعیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتنوار مغزی روشی مهم در تشخصبر بسیار بایدابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تخدایی که ساخته ی ذهن بشر هزینه ای که برای اندیشیدبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یاتقویت سیستم ایمنیدرمان تشنجریشه های مشترک حیاتآنان که در قله اند هرگز خمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هرقله سقوطتغییر عمودی سر انسان از پسودمندی موجودات ابزی بر نوروز یا روز پایانیطوفان زیباییابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی سموفقیت هوش مصنوعی در امتحس و ادراک قسمت هجدهماز تکامل تا مغز، از مغز تدنیا مکانی بسیار اسرارآمویتامین E در چه مواد غذایباید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در تمدن زیر آبدرمانهای بیماری پارکینسرادیوی مغز و تنظیم فرکانآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز ابزار برتر بقاتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگرانقبل از آغازجنسیت و تفاوت های بیناییسیستم تخلیه ی مغز بینشی نچگونه هموساپينس بر زمین علم بدون توقفاحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایمیگرن شدید قابل درمان اساستفاده از سلول های بنیادوچرخه سواری ورزشی سبک و واقعیت و مجازبحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتو یک جهان در مغز خودت هسدرک درست از خود و هوشیاریتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زمین زیر خلیج فارس تمدنی آیا تکامل و تغییرات ژنتیمغزتان را در جوانی سیم کشايا اراده آزاد توهم است یلوتیراستامجهان یکپارچهساختن آینده، بهترین روش نگاه از بیرون مجموعهعادت کن خوب حرف بزنیادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی ما بخشی از این جهان مرتبطاصل، روان و نفس استبخش بزرگی حس و ادراک ما ادانش محدود به ابعاد چهارواکسن دیگر کرونا ساخته شگیاه بی عقل به سوی نور میتوقف؛ شکستدرس گرفتن از شکست هاآپومورفین در پارکینسونتاثیر درجه حرارت بر عملکزندگی در جمع مواردی را برنقش ویتامین K در ترمیم اسایندرالمقایسه رقابت و همکاریجهش های ژنتیکی مفید در ساسرگیجه از شایعترین اختلاارتباط بین هوش طبیعی و هونابینایی در نتیجه ی گوشی غیرقابل دیدن کردن مادههوش مصنوعی از عروسک بازی مباحث مهم حس و ادراکاعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرنبرای خودآگاه بودن تو بایداروهای تغییر دهنده ی سیذهت را روی چیزهای مفید متگشایش دروازه جدیدی از طرتوهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاریکی من و تو و گرد و غبازیست شناسی باور حقیقت یا نقش رژیم غذایی بر رشد و اسعی کن به حدی محدود نشویاگر میدانی مصیبت بزرگتر نخستین تصویر از سیاهچالهمنابع انرژی از نفت و گاز جاذبه و نقش آن در شکلگیریاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت بیست و سوهوش مصنوعی درمانگر کامپیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبه بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبرخی توجهات در ببمار پارداروی جدید ضد الزایمررمز جهانپیوند اندام از حیوانات بمرکز خنده در کجای مغز استتوصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَترقی واقعی یا شعار ترقیزبان و شناخت حقیقت قسمت سنقطه ای بود و دگر هیچ نبوشگفت نیست من عاشق تو باشمابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت اشیااز تکینگی تا مغز و از مغز حساسیت روانی متفاوتهوش عاطفی قسمت سومبی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلندبزرگ فکر کندر ناامیدی بسی امید استروبات ها قول میدهندپایان، یک آغاز استمسیر دشوار تکامل و ارتقاتکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیمفیزیک آگاهیتسلیم شدن از نورون شروع مسفرنامه سفر به بم و جنوب نه بدبخت بلکه نادانشبکه های مصنوعی مغز به درابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تخودت را از اندیشه هایت حفهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهبیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابتفکر خلا ق در برابر توهم درمان های اسرار آمیز در آروش جدید تولید برقپرسش و چستجو همیشه باقی امعنی روزهتأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور هفرایند حذف برخی اجزای مغتصور از زمان و مکانسم زنبور ، کلیدی برای وارنوار مغز، مفید و بی خطرصد قدح، نفتاده بشکستابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز- از مغز خدایا جز تو که را دارمهزینه سنگین انسان در ازابیان حقیقتکیست هیداتید مغزتلقین اطلاعات و حافظهدرمان جدید ALSرژیم های غذایی و نقش مهم آنزیم تولید انرژی در سلومغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکقلب های سادهتغییرات منطقه بویایی مغزسی و سه پل اصفهاننورالژیطولانی ترین شباتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنیموفقیت در تفکر استحس و ادراک قسمت هشتماز تکامل تا مغز، از مغز تدنیای شگفت انگیز کوانتومویتامین کابابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیتمدنی قدیمی در شمال خلیج درماندگی به دلیل عادت کرراز تغییرآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضادقبل از انفجار بزرگجنسیت و تفاوت های بیناییسیستم تعادلی بدنچگونه هوشیاری خود را توسعلم در حال توسعهاحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعمیدان مغناطيسي زمین بشر استفاده از سلول های بنیادوپامین قابل حل در آبواقعیت و انعکاسبحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبتو کجای جهانیدرک عمیق در حیواناتتاثیر درجه حرارت بر مغززمان چیستآیا جنین انسان، هوشمندی مغزتان را در جوانی سیمکشای نعمت من در زندگیملوزالمعده(پانکراس)مصنوعجهان کنونی و مغز بزرگتریساختار فراکتال وجود و ذهنگاه از دور و نگاه از نزدعادت کردن به نعمتهوش مصنوعی از عروسک بازی ما تحت کنترل ژنها هستیم یاصلاح خطا با رفتن بر مسیربخش بزرگتر کیهان ناشناختدانش بی نهایتواکسن دیگری ضد کرونا از دگیاه خواری و گوشت خوار کدتولید مولکول جدید توسط هدست و پا زدن در سایه؟آپومورفین در پارکینسونتاثیر درجه حرارت بر عملکزندگی در سیاهچالهنقش ژنتیک در درمان اختلاایا کوچک شدن مغزانسان المقابله ی منطقی با اعتراضجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتباط شگفت مغز انسان و فناتوانی از درمان برخی ویغرور و علمهوش مصنوعی از عروسک بازی مبتکران خودشکوفابقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعبرای رشد، باید از مسیر خطداروهای ضد بیماری ام اس وذخیره ی شگفت انگیز اطلاعپل جویی اصفهانتوهم وجودآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاریکی و نورزیست، مرز افق رویداد هستنقش رژیم غذایی در رشد و اشلیک فراموشیاگر نیروی مغناطیس نباشد نخستین روبات های زنده ی جمنابع انرژی از نفت و گاز جبران از دست رفته هااز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت بیستمهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمدل هولوگرافیک تعمیم یافبه بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است برخی توصیه ها برای واکسیداروی سل سپترمز جهان خاصیت فراکتالپیوند اندام حیوانات به امرگ چیستتوضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در وALS نگاهی کامل بر بیماری وتروس جریان انرژیزبان جانسوزنقطه بی بازگشتشگفت انگیز بودن کیهانابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت تنها چیزی است که شااز تکینگی تا مغز از مغز تخفاش کور و انسان بینا؟هوش عاطفی قسمت ششمبی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنونبزرگ شدن مغز محدود به دوردر هم تنیدگی مرزها و بی مروبات های ریز در درمان بیپاکسازی مغزمسئول صیانت از عقیده کیستکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در افیزیکدانان ماشینی برای تتست نوار عصب و عضلهسفری به آغاز کیهاننه جنگ و نه خونریزیشبکیه های مصنوعیابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تخودروهای هیدروژنیهیچ کس حقیقت را درون مغز بیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطانتفاوت مغز انسان و میمون هدرمان های بیماری آلزایمرروش صحبت کردن در حال تکامپرسشگری نامحدودمعادله ها فقط بخش خسته کنتئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهفراتر از دیوارهای باورتصادف یا قوانین ناشناختهسماگلوتید داروی کاهش دهننوار مغز، ترجمه ی فعالیت صدای بم با فرکانس پایین، ابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز- از مغز خرما منبع بسیار خوب آنتی هزاران سال چشم های بینا وبیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومتلاش ها برای کشف منابع جددرمان جدید میگرن با انتی رژیم های غذایی و نقش مهم آواز خواندن در قفس، نشانمغز و اخلاقتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی توقلب و عقلتغییرات مغز پس از 40 سالگیسیلی محکم محیط زیست بر اننوسانات کوانتومی منبع ماطی یکصد هزار سال اخیر هرچاتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه ایمولکول ضد پیریحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکامل تا مغز، از مغز تدنیایی پر از سیاهچاله ویتامین کا و استخوانباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولتمرکز و مدیتیشندرها بسته نیستراست دستی و چپ دستیآیا هوش سریعی که بدون احسمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علقبرستان ها با بوی شجاعتجهل مقدسسیستم دفاعی بدن علیه مغز چگونه واکسن کرونا را توزعلم راهی برای اندیشیدن ااخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمیدان های مغناطیسی قابل استفاده از سلول های بنیادورترین نقطه ی قابل مشاهواقعیت تقویت شدهبحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستتو کز محنت دیگران بی غمیدرگیری قلب در بیماری ویرتاثیر درجه حرارت بر عملکزمان و مکان، ابعاد کیهان آیا جهان ذهن و افکار ما ممغط یک گیرنده استای همه ی وجود منلیروپریم داروی ترکیبی ضدجهان کاملی در اطراف ما پرساختار شبکه های مغزی ثابنگاه از درون قفس یا بیرونعادت بد را ترک کنهوش مصنوعی از عروسک بازی مانند آب باشاصول انجام برخی نرمش ها دبخش دیگری در وجود انسان هدانشمندان موفق به بازگردواکسن سرطانگیرنده باید سازگار با پیتولید مثل اولین ربات های دست کردن در گوشآب زندگی است قسمت چهارمتاثیر درجه حرارت بر عملکزندگی زمینی امروز بیش از نقش گرمایش آب و هوا در همایا این جمله درست است کسیمقابله با کرونا با علم اسجهش های بیماری زا، معمولارتباط شگفت انگیز مغز انناتوانی در شناسایی چهره غربال در زندگیهوش مصنوعی از عروسک تا کممتواضع باشبقا در ازای بیماریورزش در کمر دردبرای زندگی سالم، یافتن تداروی فامپیریدین یا نورلذره ی معین یا ابری از الکپل خواجو اصفهانتوهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تتاریکی خواهد ترسیدزاویه نگاه ها یکسان نیستنقش زنجبیل در جلوگیری از شلیک فراموشیاگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید برای درد زامنابع انرژی از نفت و گاز جدا کردن ناخالصی هااز نشانه ها و آثار درک شدحس و ادراک قسمت دهمهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبه جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویابرخی درمان های Spinal Muscular Atداروی ضد چاقیرنگ کردن، حقیقت نیستپیوند سر آیا ممکن استمرگ و میر پنهانتیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهفقر داده ها در هوش مصنوعیتری فلوپرازینزبان ریشه هایی شناختی اسنمیتوان با بیرون انداختنشگفت زده و حیران باشابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تخفاش با شیوع همه گیری جدیهوش عاطفی بیشتر در زنانبی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فبزرگ شدن تقریبا ناگهانی در هم تنیدگی کوانتومیروبات کیانپارادوکس ها در علممسئولیت جدیدتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریفال نیکوتست آر ان اس دز میاستنی گسقوط درون جاذبه ای خاص، چچه زیاد است بر من که در ایشباهت مغز و کیهانابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تخورشید مصنوعیهیچ اندر هیچ