دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هوش مصنوعی ساخته هوش طبیعی ما به کمک انسان ناتوان می آید

هوش مصنوعی ساخته هوش طبیعی ما، به کمک انسان ناتوانی می آید که هوش طبیعی از درمان آن ناتوان شده است!

در مطالب قبلی، موضوعی در مورد دستگاه های کمکی در افراد دچار قطع نخاع منتشر شد. این دستگاه ها میتواند با ارسال پیام ها به قسمت پایین نخاع آسیب دیده یا قطع شده، فرد را از انتقال اطلاعات قسمت های بالاتر سیستم عصبی، بی نیاز کند.

دو روش در بالا بیان شد: در یک روش خود دستگاه های دیجیتال، حرکات فرد را پیش بینی میکنند و پیام را خودشان میسازند و در روش دیگر، اطلاعات قسمت حرکتی مغز، به وسیله پردازش کننده های دیجیتال، درک میشود و پردازش میگردد و بعدا برای حرکت، مورد استفاده قرار می گیرد.

ولی آنچه در این مکانیسم، دارای اهمیت بسیار است، پیام سازی ای است که بتواند مانند مغز، به صورت منظم اطلاعات را به قسمت های پایین نخاع منتقل کند. و در حقیقت نیاز اصلی در این سیستم های بایپس(عبور از محل آسیب دیده)، شناسایی دقیق حرکت، انتخاب آن در میان صدها حرکت دیگر و تنظیم این حرکت با صدها انتخاب دیگر- که به عضلات منتقل میشود- و حذف حرکات اضافی است.

از هنرهای سیستم عصبی مرکزی ما، تنظیم و کاهش حرکات اضافی ای است که تولید میشود و کاستن از این حجم زیاد حرکتی- که اصلا پرداخته و منظم نیست- واقعا نعمت بزرگی است و در نبود این سیستم تنظیم کننده و کاهنده از شدت پیامهای عصبی، به خوبی میتوان، نبود آن را در افراد دچار ضایعه در سیستم عصبی مرکزی حس کرد.

در این بیماران اندام های به شدت سفت و غیرقابل انعطاف، ارمغان آزارنده ای است که باعث انقباضات عضلانی شدید و درد شدید در اندام و یا حرکات بی مورد و خودبخودی اندام میشود.

قطعا ارسال پیام ها به صورت مصنوعی، بدون در نظر گرفتن صدها پیام عصبی- که برای هر حرکت ما از مغز صادر میشود- گزینه کارسازی نخواهد بود.

در هر حرکت باید صدها پیش نیاز آن- که از سیستم عصبی مرکزی و مغز صادر میشود- و هزاران پیام مهاری- که برای انجام حرکت صاف و بی نقص لازم است- در نظر گرفته شود و پیاده کردن این همه پیچیدگی روی ماشین، کار ساده ای نیست.

با این حال، تلاش دانشمندان در عرصه هوش مصنوعی و ایجاد دستگاهی- که بتواند تا حدی وظیفه پیامهای نرسیده به اندام ها را جبران کند- قابل ستایش است. ارسال پیام ها از مغز به دستگاهی در ناحیه پایین کمر(پایین تر از محل آسیب دیده نخاع)پیشرفت مهمی است ولی برای بهبود این حرکات در دست و پا نیاز به آیندهای طولانی است.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ابزارهای بقای از نخستین فرایند تکامل و دشواری هاتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه حافظه را قویتر کنیدقیق ترین تصاویر از مغز اشباهت زیاد بین سلول هاي عکشف مکانیسم عصبی خوانش پاداراوون تنها داروی تاییمنابع انرژي پاک سرچشمه حتوانایی مغز و دیگر اجزای چرا در مغز انسان، فرورفتداروی جدید ضد میگرنعواملی که برای ظهور لغت اگزیده ای از وبینار یا کنفارزش حقیقی زبان قسمت سومماه رجبتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کدرک و احساسآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تمراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر ارویاهای پر رمز و حیرتی درآیا جهش های ژنتیکی، ویروازدواج های بین گونه ای، رمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگریسدیپلام تنها داروی تایامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری بیش فعالیمغز حریص برای خون، کلید تتری فلوپرازینیک پیشنهاد خوب برای آسان زبان و کلمه حتی برای کساناوکرلیزوماب داروی جدید شبحث درباره پیدایش و منشانقش خرچنگ های نعل اسبی درجهش های ژنتیکی غیر تصادفکنگره بین المللی سردرد دسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرچهار میلیارد سال تکامل بحس و ادراک قسمت پنجمسخن پاک و ثابتابزارهای دفاعی و بقای موفرایند حذف برخی اجزای مغتفاوتهای جنسیتی راهی برانگاه محدود و تک جانبه، مشدلایلی که نشان میدهد ما بشباهت زیاد بین سلول هاي عکشف مکانیسمی پیچیده در بادغام میان گونه های مختلمنبع خواب و رویاتوازن مهمتر از فعالیت زیچراروياها را به یاد نمی آداروی ضد تشنج با قابليت تعوارض ازدواج و بچه دار شدگزارش یک مورد جالب لخته واز نشانه ها و آثار درک شدماپروتیلینتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کدرک احساسات و تفکرات دیگآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تمزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر ارویای شفافآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاستفاده از هوش مصنوعی در مغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحرژیم های غذایی و نقش مهم امید درمان کرونا با همانبیماری تی تی پیمغز زنان جوانتر از مغز مرتری فلوپرازینیکی از علل محدودیت مغز امزبان و بیان نتیجه ساختماايندگان چگونه خواهند دیدبحثی در مورد نقش ویتاميننقش داروهاي مختلف معروف جهشهای مفید و ذکاوتی که دکندر در بیماریهای التهابسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دچهار ساعت پس از کشتار خوکحس و ادراک قسمت سومسریعترین کامپیوتر موجوداثر مضر مصرف طولانی مدت رفرد حساس از نظر عاطفی و بتقلید مرحله ای نسبتا پیشنگاه انسان محدود به ادرادندان ها را مسواک بزنید تشش مرحله تکامل چشمکشف ارتباط جدیدی از ارتبادغام دو حیطه علوم مغز و منشأ اطلاعات و آموخته ها توسعه برخی شغل ها با هوش چراروياها را به یاد نمی آداروی ضد تشنج با قابليت تعید نوروز مبارکگشایش دروازه جدیدی از طراز نظر علم اعصاب یا نرووسمبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کدرک تصویر و زبان های مخلتآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیروبات های ریز در درمان بیآیا خداباوری محصول تکاملاستیفن هاوکینگ در مورد همغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ضعف عضلات نزدیک بمغزهای کوچک بی احساستسلیم شدن از نورون شروع میافته های نوین علوم پرده زبان و بیان، در سایه پیشرايا اراده آزاد توهم است یبحثی جالب درباره محدودیتنقش روزه داری در سالم و ججهشهای مفید و ذکاوتی که دکوچک شدن مغز از نئاندرتاسودمندی موجودات ابزی بر ابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهنوار مغزی روشی مهم در تشخحساسیت روانی متفاوتسرگیجه از شایعترین اختلااثرات فشار روحی شدیدقیچی ژنتیکیتلقین اطلاعات و حافظهنگاهی بر قدرت بینایی درادو ویژگی انتزاع و قدرت تجششمین کنگره بین المللی سکشف جمجمه ای درکوه ایرهوارتقا و تکامل سنت آفرینش مولتیپل اسکلروز در زنان توصیه های غیر دارویی در سنزاع بین جهل و علم رو به پداستانها و مفاهیمی اشتباعامل کلیدی در کنترل کارآپمبرولیزوماب در بیماری چاز نظر علم اعصاب اراده آزمجموعه های پر سلولی بدن متاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کدرک عمیق در حیواناتآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات نخاعیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش، ژنتیکی است یا محیطیروح رهاییآیا دلفین ها می تواند از استیفن هاوکینگ در تفسیر مغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزرراه های جدید برای قضاوت رامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماریهای تحلیل عضلانی امغزتان را در جوانی سیمکشتشنج چیستیادگیری مهارت های جدید دزبان و تکلم برخی بیماریهايا اراده آزاد توهم است یبحثی در مورد نقش کلسیم و نقش رژیم غذایی بر رشد و اجاذبه و نقش آن در شکلگیریکووید نوزده و خطر بیماریسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بنورون هاي مصنوعی می توانخلاصه ای از مطالب همایش مسردرد میگرن در کودکانسردرد و علتهای آناثرات مفید قهوهقانون مندی نقشه ژنتیکی متلاش هایی در بیماران قطع نگاهی بر توانایی اجزاي بديدن با چشم بسته در خواب صرع و درمان های آنگنجینه ای به نام ویتامین ارتوکين تراپی روشی جديد مواد کوانتومی جدید، ممکنتوصیه هایی در مصرف ماهینزاع بین علم و نادانی رو در مانهای کمر دردعارضه جدید ویروس کرونا سپنج اکتشاف شگفت آور در مواز نظر علم اعصاب اراده آزمحل درک احساسات روحانیتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک تا کدرگیری قلب در بیماری ویرآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچگاه از فشار و شکست نترروزه داری و بیمار ی ام اس آیا دست مصنوعی به زودی قااستخوان های کشف شده، ممکمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقراه های جدید برای قضاوت رانفجار و توقف تکاملی نشابیهوش کردن در جراحی و بیمنقش قهوه در سلامتیتشنج و حرکات شبه تشنجی قایادآوری خواب و رویازبان و شناخت حقیقت قسمت چای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد عملکرد لوب فنقش رژیم غذایی در رشد و احقیقت قربانی نزاع بین بی کودک ایرانی که هوش او از سیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدنورون های ردیاب حافظهخواندن ، یکی از شستشو دهنسردرد تنشناثرات مضر ماری جواناقانونمندی و محدودیت عالمتلاشی برای درمان قطع نخاناتوانی از درمان برخی ویدی متیل فومارات(زادیوا)(ضررهای مصرف شکر و قند بر گویید نوزده و ایمنی ساکتارتباط میکروب روده و پارموجود بی مغزی که می تواندتوضیحی ساده در مورد هوش منزاع بین علم و جهل رو به پدر چه مرحله ای از خواب ، رعدم توقف تکامل در یک انداپوست ساعتی مستقل از مغز داز آغاز خلقت تا نگاه انسامحل درک احساسات روحانی دتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرگیری مغز در بیماری کویآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالروش مقابله مغز با محدودیآیا رژیم غذایی گیاهی سلااصول سلامت کمرمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا از حقیقت تاتراه پیروزی در زندگی چیستانواع سکته های مغزیبیوگرافینقش مهاجرت در توسعه نسل اتشنج عدم توازن بین نورون ژن هوش و ساختارهای حیاتی زبان و شناخت حقیقت قسمت اایندرالبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش زبان در سلطه و قدرت احقیقت خواب و رویاکودکان میتوانند ناقل بی سیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارنوروپلاستیسیتی چیستخواب سالم عامل سلامتیسردرد سکه ایاجزای پر سلولی بدن انسان قارچ بی مغز در خدمت موجودتلاشی تازه برای گشودن معناتوانی در شناسایی چهره دژا وو یا اشنا پنداریضررهای شکر بر سلامت مغزگوشه بیماری اتوزومال رسسارتباط چاقی و کاهش قدرت بموجودات مقهور ژنها هستندتکامل چشمنظام مثبت زندگیدر هم تنیدگی کوانتومی و پعسل طبیعی موثر در کنترل بپیموزایداز انفجار بزرگ تا انفجار محدودیت های حافظه و حافظتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرگیری مغز در بیماران مبآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالروش های صرفه جویی در ایجاآیا رژیم غذایی گیاهی سلااضطراب و ترسمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن سرطانراست دستی و چپ دستیانگشت نگاری مغز نشان میدبیوگرافینقش محیط زندگی و مهاجرت دتغییر الگوی رشد مغزی با زژن یا نقشه توسعه مغز و نقزبان و شناخت حقیقت قسمت دایا کوچک شدن مغزانسان البحثی درباره هوش و تفاوتهنقش زبان در سلطه و قدرت احقیقت راستین انسان علم بکودکان خود را مشابه خود تسیر آفرینش از روح تا مغز ابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلانوشیدن چای برای مغز مفید خواب سالم عامل سلامتی و یخواب عامل دسته بندی و حفطسرعت فکر کردن چگونه استاجزایی ناشناخته در شکل گقبل از انفجار بزرگتلاشی جدید در درمان ام اسنخاع ما تا پایین ستون فقردژاوو یا آشناپنداریطوفان فقر و گرسنگی و بی سگوشت خواری یا گیاه خواریارتباط هوش ساختار مغز و ژمیهمانهای ناخوانده عامل تکامل ابزار هوش ، راه پر نظریه تکامل در درمان بیمدرمان های بیماری آلزایمرعصب حقوق نورولووپیچیدگی های مغزی در درک زاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی در کامپیوترهادرگیری اعصاب به علت میتوآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر گیاهخواری بر رشد و هدف یکسان، در مسیرهای متروش هایی ساده برای کاهش اآیا راهی برای رفع کم آبی اطلاعاتی عمومی در مورد ممغز ایندگان چگونه استتاثیر رو ح و روان بر جسمواکسنی با تاثیر دوگانه ارشته نوروایمونولوژی و نقاندوهگین نباش اگر درب یا بیان ژن های اسکیزوفرنی دنقش نظام غذایی در تکامل متغییر زودتر اتصالات مغزیژنها نقشه ایجاد ابزار هوزبان و شناخت حقیقت قسمت سایا ابزار هوشمندی یا مغز بحثی درباره هوش و تفاوتهنقش سجده بر عملکرد مغزحمله ویروس کرونا به مغزکوری گذرای ناشی از موبایسیستم تعادلی بدنابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک چیزی خارج از مغزهای ما نیخودآگاهی و هوشیاريشلیک فراموشیاحساس گذر سریعتر زمانقدم زدن و حرکت دید را تغیتمایل زیاد به خوردن بستننخستین تصویر از سیاهچالهدانشمندان ژنی از مغز انسطی یکصد هزار سال اخیر هرچگیاه خواری و گوشت خوار کدارتباط انسانی، محدود به میگرن سردردی ژنتیکی که بتکامل زبانهفت چیز که عملکرد مغز تو درمان های جدید میگرنعضلانی که طی سخن گفتن چقدپیوند مغز و سر و چالشهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی در خدمت خلق وحذهن چند جانبه نیازمند نگآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمعنی روزهتاثیر انتخاب از طرف محیط هدف از تکامل مغزروش صحبت کردن در حال تکامآیاما مقهور قوانین فیزیکاطلاعاتی عمومی در مورد ممغز ابزار برتر بقاتاثیر رژیم گیاه خواری بر واسطه ها د رمسیر ایجاد مغرشد مغز علت تمایل انسان بانسان قدیم در شبه جزیره عبیست تمرین ساده برای جلونقش هورمون های تیروئید دتغییر عمودی سر انسان از پژنها ، مغز و ارادهزبان، وسیله شناسایی محیطایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش غذاها و موجودات درياحوادث روزگار از جمله ویرکی غایب شدی تا نیازمند دلسیستم دفاعی بدن علیه مغز ابزار بقای موجود زنده از فلج بل، فلجی ترسناک که آنبررسي علل احتمالي تغيير چگونه مغز پیش انسان یا همخودآگاهی و هوشیاريشنا در ابهای گرم جنوب نیکاهش التهاب ناشی از بیمااخلاق و علوم اعصابقدرت انسان در نگاه به ابعتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنرمش های مفید در سرگیجهدانشمندان روش هاي جدیدی ظهور امواج مغزی در مغز مصگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط شگفت مغز انسان و فمیگرن شدید قابل درمان استکامل ساختار رگهای مغزی هفت سین یادگاری از میراث درمان های جدید در بیماری مقالاتپیوند سر، یکی از راه حلهااز تکنیکی تا مغز از مغز تمخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرقیبی قدرتمند در برابر مآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر ترکیبات استاتین (سهدف از خلقت رسیدن به ابزاروشهای نو در درمان دیسک بآزمون ذهنی گربه شرودینگربلندی در ذهن ما درک بلندیمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر رژیم گیاه خواری بر وراپامیل در بارداریزمین زیر خلیج فارس تمدنی انسان جدید از چه زمانی پابیشتر کمردردها نیازی به نقش هورمون زنانه استروژنتغییرات منطقه بویایی مغزژنهای مشترک بین انسان و وسفر نامه سفر به بم و جنوب ایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش غذاها و موجودات درياحافظه و اطلاعات در کجاست سکته مغزیابزار بقای موجود زنده از فلج خواببررسی و اپروچ جدید بر بیمچگونه هموساپينس بر زمین خانواده پایدارشناخت و معرفت، و نقش آن دکاهش دوپامین عامل بیماریاخلاق پایه تکامل و فرهنگلوب فرونتال یا پیشانی مغتمدن بشری و مغز اخلاقینرمشهای مهم برای تقویت عدانشمندان روشی برای تبدیعلم به ما کمک میکند تا موگامی در درمان بیماریهای ارتباط شگفت انگیز مغز انمیدان مغناطيسي زمین بشر تکامل شناخت انسان با کشفهمیشه عسل با موم بخوریمدرمان های رایج ام استاثیر ویتامین دی بر بیماپیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز از مغز تمدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیرموزی از نخستین تمدن بشرآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر دپاکین بر بیماری مهزینه ای که برای اندیشیدروشهای شناسایی قدرت شنواإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبه زودی شبکه مغزی به جای مغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر رژیم گیاه خواری بر ورزش هوازی مرتب خیلی به قزندگی هوشمند در خارج از زانسان عامل توقف رشد مغزبا هوش مصنوعی خودکار روبنقش ژنتیک در درمان اختلاتغییرات تکاملی سر انسان ژنهای هوش ، کدامندسفرنامه سفر به بم و جنوب ایا تکامل هدفمند استبحثی درباره احساسات متفانقش غذاها و موجودات درياحافظه و اطلاعات در کجاست سانسور از روی قصد بسیاری ابزار بقای موجود زنده از فلج خواب چیستبررسی سیستم تعادلی بدن اچگونه آن شکری که می خوریمخدا موجود استشناسایی سلول های ایمنی اکایروپاکتیک چیستاختلال در شناسایی حروف و لبخند بزن شاید صبح فردا زتمساح حد واسط میان مغز کوچرا مغزهای ما ارتقا یافت داروهای مصرفی در ام اسعلایم کمبود ویتامین E را گامی در درمان بیماریهای ارتباط شگفت انگیز مغز انمکانیزمهای دفاعی در برابتئوری تکامل امروز در درمهوموارکتوس ها ممکن است ددرمان های علامتی در ام اسصفحه اصلیپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تکینگی تا مغز و از مغز مروری بر تشنج و درمان هایتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحرمز و رازهای ارتباط غیر کآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز مادران و کودکان در زمتاثیر داروهای ضد التهاب هزینه سنگین انسان در ازاروشی برای بهبود هوش عاطفافراد آغاز حرکت خودشان ربوزون هیگز چیستمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر رژیم گیاهخواری بر ورزش هوازی ، بهترین تمریزونا به وسیله ویروس ابله انعطاف پذیری مکانیسمی علبار سنین ابزار هوشمندی انقش آتش در رسیدن انسان بهثبت امواج الکتریکی در عصکلرال هیدرات برای خوابانسفرنامه سفر به بم و جنوب ایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره احساساتی غیرنقشه مغزی هر فرد منحصر بهحافظه و اطلاعات در کجاستساخت شبکه عصبی با الفبایابزار بقای موجود زنده از فیلمی بسیار جالب از تغییفیزیکدانان ماشینی برای تبررسی علل کمر درد در میانچگونه انتظارات بر ادراک خطا در محاسبات چیزی کاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئکاربرد روباتهای ريزنانواختلالات مخچهلرزش ناشی از اسیب به عصبتنفس هوازی و میتوکندریچرا پس از بیدار شدن از خوداروهای ضد بیماری ام اس وعلایم کمبود ویتامین E را گاهی لازم است برای فهم و ارتباط غیرکلامی بین انساما انسانها چه اندازه نزدتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی می تواند بر احدرمان ژنتیکی برای نوآوریسوالات پزشکیپاسخ گیاهان در زمان خورداز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیرویا و خبر از آیندهآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز- از مغز مغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هستي مادي ای که ما کوچکترروشی جدید در درمان قطع نخافزایش قدرت ادراکات و حسبیماری های مغز و اعصاب و مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر عصاره تغلیظ شده گیورزش و میگرنزیباترین چیز در افزایش ساولین هیبرید بین انسان وبارداری بدون رحمنقش انتخاب از طرف محیط، نجمجمه انسان های اولیهکمردرد و علل آنسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسبخش دیگری در وجود انسان هنقص در تشخیص هیجانات عامحس چشایی و بویاییابزارهای بقای موجود زندفرگشت و تکامل تصادفی محض بزرگ شدن مغز محدود به دورچگونه باغبانی باعث کاهش خطا در محاسبات چیزی کاملشاهکار قرنکاربرد روباتهای ريز، در اختلالات حرکتی در انسانلزوم سازگاری قانون مجازاتنفس هوازی و میتوکندریچرا بیماری های تخریبی مغداروی فامپیریدین یا نورلعلت خواب آلودگی بعد از خوگاهی مغز بزرگ چالش استارتروز یا خوردگی و التهاما انسانها چه اندازه نزدتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرمان جدید میگرن با انتی پیامهای کاربرانپختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیرویا بخشی حقیقی از زندگی آیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز- از مغز مغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال روشی جدید در درمان سکته مافسردگی و اضطراب در بیمابیماری گیلن باره و بیمارمغز بزرگ چالش است یا منفعتاریخ همه چیز را ثبت کردهورزش بهترین درمان بیش فعزیرفون داروی ضد ام اساولین مورد پیوند سر در انبازگشت از آثار به سوی خدانقش اتصالات بین سلولهای جنسیت و تفاوت های بیناییکمردرد با پوشیدن کفش مناسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسبرنامه و ساختار پیچیده مچند جهانیحس و ادراک (قسمت اول )ساخت شبکه عصبی مصنوعی با ابزارهای پیشرفته ارتباط ابزارهای بقا از نخستین هفراموش کارها باهوش تر هسبزرگ شدن تقریبا ناگهانی چگونه جمعیت های بزرگ شکل خطرات هوش مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان کجای مغز مسئول پردازش تجاختلالات صحبت کردن در انلزوم سازگاری قانون مجازاتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا حیوانات سخن نمی گوینداروی تشنجی دربارداریعوامل موثر در پیدایش زباگذر زمان کاملا وابسته به ارزش حقیقی زبان قسمت اولما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرمانهای بیماری پارکینسسایتهای دیگرپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز خنده در کجای مغز استتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیرویا تخیل یا واقعیتآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز- از مغزتمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کنريتوکسيمب در درمان ام اسالکتروتاکسی(گرایش و حرکبیماری ای شبیه آلزایمر و مغز بزرگ چالشهای پیش روتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ورزش در کمر دردزبان مشترک ژنتیکی موجودااولین تصویر در تاریخ از سبازسازي مغز و نخاع چالشی نقش حفاظتی مولکول جدید دجنسیت و تفاوت های بیناییکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسفری به آغاز کیهاناگر تلاش انسان امروز برابرین نت به جای اینترنتچندین ماده غذایی که ماننحس و ادراک (قسمت دوم )ساختار شبکه های مغزی ثابابزارهای بقا ازنخستین همفراموشی همیشه هم بد نیستبسیاری از بیماری های جدیچگونه جمعیت های بزرگ شکل دفاع در برابر تغییر ساختشبیه سازی سیستم های کوانکرونا چه بر سر مغز می آورادامه بحث تکامل چشمممانتین یا آلزیکسا یا ابتولید سلولهای جنسی از سلچرا حجم مغز گونه انسان درداروی جدید s3 در درمان ام عوامل ایجاد لغت انسانی و گربه شرودینگر و تاثیر مشارزش حقیقی زبان قسمت دومما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی الفاگودرک فرد دیگر و رفتارهای اآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ انتقال است یا نابود شتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانرویاها از مغز است یا ناخوآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشریواستیگمینالتهاب شریان تمپورالبیماری ای شبیه ام اس مولتمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتبدیل سلولهای محافط به سوزوز گوشزبان چهار حرفی حیات زمیناولین سلول مصنوعیبحتی علمی درباره تمایل بنقش حیاتی تلومر دی ان آ دجهش های ژنتیکی مفید در ساکنگره بین المللی سردرد دسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار هوش در حال ارتقا ازبرای پیش بینی آینده مغز دچه زیاد است بر من که در ایحس و ادراک قسمت چهارمسازگاری با محیط بین اجزا