دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

وراپامیل در بارداری

وراپامیل از دسته داروهای مهارکننده کانال کلسیمی است و در درمان پیشگیری از میگرن همراه با اورا، استفاده میشود.

آیا در بارداری و میگرن، قابل استفاده است؟

وراپامیل جزو دسته C در بارداری تقسیم بندی میشود یعنی در انسان عوارضی روی جنین گزارش نشده است یا مطالعات کافی در دسترس نیست هرچند ممکن است در برخی حیوانات عوارضی دیده شده باشد.

در موارد لازم می توان با احتیاط این دارو را در بارداری مصرف کرد.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
قیچی ژنتیکیایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش اتصالات بین سلولهای توهم چیستخونریزی مغز در سندرم کووکریستال زمان(قسمت اولزبان مشترک ژنتیکی موجودامقابله با کرونا با علم اسابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیانقشه مغزی هر فرد منحصر بهتکامل ساختار رگهای مغزی دلایلی که نشان میدهد ما بگامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیمار 101 ساله، مبتلا به سنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان پاسخ کوانتومی پیام های ناشناخته بر مغز سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از میگرن سردردی ژنتیکی که ببیست تمرین ساده برای جلونگاه از درون مجموعه با نگتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش ارثی دریافتی از پسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگمخچه فراتر از حفظ تعادلبحثی درباره هوش و تفاوتهچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط هوش ساختار مغز و ژمشکلات بین دو همسر و برخیبرخی نکات از گاید لاین پرهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر رژیم گیاهخواری بر واسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری مغزی در سندرم کووافزایش مرگ و میر سندرم کوطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تمغز انسان برای شادمانی طبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هوش مصنوعی از عروسک بازی تغییر عمودی سر انسان از پیادآوری خواب و رویاروح رهاییفلج بل، فلجی ترسناک که آنانسان عامل توقف رشد مغزعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تمغزهای کوچک بی احساستلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شاکووید نوزده و خطر بیماریرژیم های غذایی و نقش مهم رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش حفاظتی مولکول جدید دتوانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنکریستال زمان(قسمت دوم)زبان چهار حرفی حیات زمینملاحظات بیهوشی قبل از جرابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در مورد هنقشه های مغزی جدید با جزیتکامل شناخت انسان با کشفدنیای شگفت انگیز کوانتومگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری های مغز و اعصاب و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان اولین سلول مصنپیشینیان انسان از هفت میسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای موجود زندمیگرن شدید قابل درمان اسبیش از نیمی از موارد انتقنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیدر مانهای کمر دردآیا هوش سریعی که بدون احسسرنوشتاختلال خواب فرد را مستعد مخچه ، فراتر از حفظ تعادلبحثی درباره هوش و تفاوتهچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تومورهای مغزی با اآیا خداباوری محصول تکاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط انسانی، محدود به مشکلات روانپزشکی پس از سبرخی اثرات مضر ویتامین دهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیوبینار اساتید نورولوژی ددرگیری اعصاب به علت میتوافسردگی و اضطراب در بیماطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدمغز انسان برای شادمانی طبزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری متناوب، مغز را فلج خوابانعطاف پذیری مکانیسمی علعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تمغزتان را در جوانی سیم کشتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویاکودک ایرانی که هوش او از کودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رقانون مندی نقشه ژنتیکی مایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتوازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و کلمه حتی برای کسانممانتین یا آلزیکسا یا ابابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در تفسیر نقص در تشخیص هیجانات عامدندان ها را مسواک بزنید تگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری گیلن باره و بیمارنیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان تغییر میدان مغپیشرفت های جدید علوم اعصسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای پیشرفته ارتباط میدان مغناطيسي زمین بشر بیشتر کمردردها نیازی به نگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش، ژنتیکی است یا محیطیدر محل کار ارزش خودت را بآیا هشیاری کوانتومی وجودسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و مخچه ابزاري که وظیفه آن فبحثی درباره هوش و تفاوتهنزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدرمان تشنجآیا دلفین ها می تواند از شگفتی های زنبور عسلارتباط از بالا به پایین ممشکلات روانپزشکی در عقب برخی اختلالات عصبی مثانههوش مصنوعی می تواند بر احتاریخ همه چیز را ثبت کردهوراپامیل در بارداریدستورالعمل مرکز کنترل بیالکتروتاکسی(گرایش و حرکظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسمغز انسان رو به کوچک تر شبسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به ژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری و بیمار ی ام اس فلج خواب چیستاولین هیبرید بین انسان وعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تمغزتان را در جوانی سیمکشتلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بکودکان خود را مشابه خود تراه های جدید برای قضاوت رقانون جنگلایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش خرچنگ های نعل اسبی درتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان نتیجه ساختمامنابع انرژي پاک سرچشمه حابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکنقطه بی بازگشتتأثیر نگاه انسان بر رفتادو ویژگی انتزاع و قدرت تجگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری ای شبیه آلزایمر و چیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روش هاي جدیدی پیشرفتی مستقل از ابزار هسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا از نخستین همیدازولام در درمان تشنج با هوش مصنوعی خودکار روبناتوانی از درمان برخی ویتاثیر انتخاب از طرف محیط هیچگاه از فشار و شکست نتردر چه مرحله ای از خواب ، رآیا واکنش های یاد گرفته وسرگیجه از شایعترین اختلااختلال در شناسایی حروف و مدارک ژنتیکی چگونه انسانبحثی درباره هوش و تفاوتهنزاع بین علم و نادانی رو تاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید میگرن با انتی آیا دلفین ها میتوانند باشاهکار قرنارتباط بین هوش طبیعی و هومشاهده آینده از روی مشاهبرخی بیماری ها که در آن بهوش مصنوعی و کشف زبان هایتازه های اسکیزوفرنی(جنوورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن ما از در هم شکستن منبالتهاب شریان تمپورالعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب اراده آزمغز انسان رو به کوچکتر شدبسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان ژنها نقشه ایجاد ابزار هوروزه داری سلول های بنیادفلج دوطرفه عصب 6 چشماولین مورد PML به دنبال تکمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش قهوه در سلامتیتلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزکوری گذرای ناشی از موبایراه پیروزی در زندگی چیستقانونمندی و محدودیت عالمایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش داروهاي مختلف معروف توسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطکشف مکانیسمی پیچیده در بمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماناستروژن مانند سپر زنان دچند نرمش مفید برای کمردرتئوری تکامل امروز در درمدو برابر شدن خطر مرگ و میگربه شرودینگر و تاثیر مشسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری ای شبیه ام اس مولتچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روشی برای تبدیپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانابزارهای بقا ازنخستین هممکانیزمهای دفاعی در براببار سنین ابزار هوشمندی اناتوانی در شناسایی چهره تاثیر احتمالی عصاره تغلیهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا گذشته، امروز وآینده سربازان ما محققا غلبه می اختلالات مخچهمروری بر تشنج و درمان هایبحثی درباره هوش و تفاوتهنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزردرمان جدید کنترل مولتیپلآیا دست مصنوعی به زودی قاشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط شگفت مغز انسان و فمطالعه ای بیان میکند اهدبرخی بیماری های خاص که بدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتازه های بیماری پارکینسوورزش هوازی ، بهترین تمریذهن چند جانبه نیازمند نگامیوتروفیک لترال اسکلروعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزمغز ایندگان چگونه استبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصژنها ، مغز و ارادهروش مقابله مغز با محدودیفناوری هوش مصنوعی نحوه خاولین مورد پیوند سر در انتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش مهاجرت در توسعه نسل اتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلراست دستی و چپ دستیقارچ بی مغز در خدمت موجودایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز- از مغز نقش ذهن و شناخت در حوادث توصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و بیان، در سایه پیشرمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماناسرار بازسازی اندام هاچند جهانیتئوری تکامل در پیشگیری و دو برابر شدن خطر مرگ و میگزیده ای از وبینار یا کنفسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری در کجاست؟ قبیماری اضطراب عمومیچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای مصرفی در ام اسپختگی پس از چهل سالگي به سیاره ابلهانابزارهای بقای از نخستین ما انسانها چه اندازه نزدبارداری بدون رحمنخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر ترکیبات استاتین (سهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد میگرن در کودکاناختلالات حرکتی در انسانمرکز هوشیاری، روح یا بدن بحثی درباره احساسات متفانشانه های گذشته در کیهان تاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردرمانهای بیماری پارکینسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت انگیز مغز انمعنی روزهبرخی توجهات در ببمار پارهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ورزش و میگرنرفتار اجتماعی انسان، حاصامید نیکو داشته باش تا آنعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسامغز ابزار بقای برتر مادیبعد از کروناجمجمه انسان های اولیهژنهای مشترک بین انسان و وروش های صرفه جویی در ایجافیلمی بسیار جالب از تغییاولین تصویر در تاریخ از سصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش میدان مغناطیسی زمین تمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست کیست کلوئید بطن سومرجزخوانی هایی که امروز بقبل از انفجار بزرگایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز- از مغز نقش روزه داری در سالم و جتوصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و تکلم برخی بیماریهمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمرچندین ماده غذایی که ماننتا 20 سال آینده مغز شما به دوچرخه سواری ورزشی سبک و گزارش یک مورد جالب لخته وسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری در کجاست؟(قبیماری بیش فعالیچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ام اسپرورش مغز مینیاتوری انساسیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای دفاعی و بقای موما انسانها چه اندازه نزدبازگشت از آثار به سوی خدانخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر دوپامین و سروتونینهدف یکسان، در مسیرهای متدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا امکان بازسازی اندامهسردرد و علتهای آناختلالات صحبت کردن در انمرکز حافظه کجاستبحثی درباره احساساتی غیرنظام مثبت زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز انمغز فکر میکند مرگ برای دیبرخی توصیه ها برای واکسیهوش مصنوعی الفاگوتبدیل سلولهای محافط به سورزش بهترین درمان بیش فعرقیبی قدرتمند در برابر مامید درمان کرونا با همانعلت خواب آلودگی بعد از خواز انفجار بزرگ تا انفجار مغز ابزار برتر بقابعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای هوش ، کدامندروش هایی ساده برای کاهش افیزیک مولکولها و ذرات در اولین سلول مصنوعیسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش محیط زندگی و مهاجرت دتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاستکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشته نوروایمونولوژی و نققدم زدن و حرکت دید را تغیاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز- از مغزتنقش رژیم غذایی بر رشد و اتوصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت چمناطق خاصی از مغز در جستجابزار بقا از نخستین هماناضطراب و ترسچه زیاد است بر من که در ایتاثیر مشاهده بر واقعیت بديدن با چشم بسته در خواب گشایش دروازه جدیدی از طرسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از منبع خواب و رویابیماری تی تی پیچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای ضد بیماری ام اس وآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم تعادلی بدناثر مضر مصرف طولانی مدت رما با کمک مغز خود مختاريمبازگشت به ریشه های تکاملنرمش های مفید در سرگیجهتاثیر دپاکین بر بیماری مهدف از تکامل مغزدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا انسان با مغز بزرگش اخسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کوانمرکز حافظه کجاستبخش بزرگتر کیهان ناشناختنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن های شرکت فایزر آمردرک و احساسآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت مغز با کیهان مادیارتباط غیرکلامی بین انسامغز ما کوچکتر از نیم نقطهبرخی روش های تربیتی کودکهوش مصنوعی از عروسک تا کتری فلوپرازینورزش در کمر دردرموزی از نخستین تمدن بشرامگا سه عامل مهم سلامتعوامل موثر در پیدایش زبااز بحث های کنونی در ویروسمغز از بسیاری حقایق می گربعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای حاکم بر انسان و انسروش صحبت کردن در حال تکامفیزیکدانان ماشینی برای تاوکرلیزوماب داروی جدید شپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نگاه از پایین یا نگاهتمدن بشری و مغز اخلاقیتمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییکاهش التهاب ناشی از بیمارشد مغز علت تمایل انسان بقدرت انسان در نگاه به ابعاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز نقش رژیم غذایی در رشد و اتوضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت امنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چنهایت معرفت و شناخت درک عتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدی متیل فومارات(زادیوا)(پمبرولیزوماب در بیماری چسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از منحنی که ارتباط بین معرفبیماری دویکچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلآلزایمرسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات فشار روحی شدیدما تحت کنترل ژنها هستیم یبازسازي مغز و نخاع چالشی نرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر داروهای ضد التهاب هدف از خلقت رسیدن به ابزادر درمان بیماری مولتیپل آیا احتمال دارد رویا از آسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشممرکز خنده در کجای مغز استبخش دیگری در وجود انسان هنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کووید 19 چیزهایی که درک احساسات و تفکرات دیگآیاما مقهور قوانین فیزیکشباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهامغز مادران و کودکان در زمبرخی سلولهای عصبی در تلاهوش مصنوعی از عروسک تا کتری فلوپرازینوزوز گوشرمز و رازهای ارتباط غیر کامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوامل ایجاد لغت انسانی و از تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز به تنهایی برای فرهنگ تفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرکلرال هیدرات برای خوابانروشهای نو در درمان دیسک بفرگشت و تکامل تصادفی محض ايندگان چگونه خواهند دیدسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نظام غذایی در تکامل متنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )کاهش دوپامین عامل بیماریزمین زیر خلیج فارس تمدنی لوب فرونتال یا پیشانی مغاگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز، از مغز نقش زنجبیل در جلوگیری از تکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بگویید نوزده و ایمنی ساکتزبان و شناخت حقیقت قسمت دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد مچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر نگاه و مشاهده ناظر دژا وو یا اشنا پنداریپنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از منشأ اطلاعات و آموخته ها بیماری ضعف عضلات نزدیک بچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی لیراگلوتیدآمارهای ارائه شده در سطح سکته مغزیاثرات مفید قهوهماه رجببحتی علمی درباره تمایل بچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر داروی ضد تشنج سدیم هزینه ای که برای اندیشیددرمان های اسرار آمیز در آآیا احتمال دارد رویا از آسرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییمرگ انتقال است یا نابود شبرنامه و ساختار پیچیده منظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا و گشودن پنجردرک تصویر و زبان های مخلتآزمون ذهنی گربه شرودینگرشباهت زیاد بین سلول هاي عارزش حقیقی زبان قسمت اولمغز چون ابزار هوش است دلیبرخی سيناپسها طی تکامل و هوش مصنوعی از عروسک تا کتسلیم شدن از نورون شروع میک پیشنهاد خوب برای آسان رویا و خبر از آیندهانفجار و توقف تکاملی نشاعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز برای فراموشی بیشتر کتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در ساکمردرد و علل آنروشهای شناسایی قدرت شنوافراموش کارها باهوش تر هسايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نظریه تکامل در شناساتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )کاهش سن بیولوژیکی، تنها زندگی هوشمند در خارج از زلایو دوم دکتر سید سلمان فابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش زبان در سلطه و قدرت اتکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان و شناخت حقیقت قسمت سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد مچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر نگاه انسان بر رفتادژاوو یا آشناپنداریپوست ساعتی مستقل از مغز دسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از مهندسی ژنتیک در حال تلاش بیماریهای تحلیل عضلانی اچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی تشنجی دربارداریآن چیزی که ما جریان زمان سانسور از روی قصد بسیاری اثرات مضر ماری جواناماپروتیلینبحث درباره پیدایش و منشاچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادرمان های بیماری آلزایمرآیا برای تولید مثل همیشه شلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلمراحل ارتقای پله پله کیهبرنامه ی مسلط ژنها در اختنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک حقیقت نردبان و مسیری آسيب میکروواسکولاریا آسشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت دوممغز چگونه صداها را فیلتر برداشت مغز ما از گذر زمانهوش مصنوعی از عروسک تا کتشنج چیستیک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا بخشی حقیقی از زندگی انواع سکته های مغزیعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکنیکی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفکمردرد با پوشیدن کفش مناروشی برای بهبود هوش عاطففراموشی همیشه هم بد نیستايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش هورمون های تیروئید دنقش هورمون زنانه استروژنتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارمکایروپاکتیک چیستزونا به وسیله ویروس ابله لبخند بزن شاید صبح فردا زابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز نقش زبان در سلطه و قدرت اتکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی مدرن در سطح سلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندینوآوری ای شگفت انگیز دانتاثیر نگاه انسان بر رفتادگرگونی های نژادی و تغییپیموزایدسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از مولتیپل اسکلروز در زنان بیهوش کردن در جراحی و بیمچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید s3 در درمان ام آیا ممکن است موش کور بی مسانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان مبانی ذهنی سیاه و سفیدبحثي درباره هوش و تفاوتهچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید میگرنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشلیک فراموشیادغام دو حیطه علوم مغز و مرز مرگ و زندگی کجاستبرین نت به جای اینترنتهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا ساخته شده تودرک عمیق در حیواناتآسیب ها ناشی از آلودگی هوشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت سوممغز ناتوان از توجیه پیدابررسي علل احتمالي تغيير هوش مصنوعی از عروسک تا کتشنج و حرکات شبه تشنجی قایک جهش ممکن است ذهن انسانرویا تخیل یا واقعیتانگشت نگاری مغز نشان میدعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چالش است یا منفعتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان قطع نخفرایند پیچیده ی خونرسانیای آنکه نامش درمان و یادشاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش ژنتیک در درمان اختلاتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجمکاربرد روباتهای ريزنانوزیباترین چیز در افزایش سلرزش ناشی از اسیب به عصبابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزنقش سجده بر عملکرد مغزتکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کاملگیلگمش باستانی کیستزبان شناسی نوین نیازمند منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشونوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر ویتامین دی بر بیمادانشمندان موفق به بازگردپیچیدگی های مغزی در درک زسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از مواد کوانتومی جدید، ممکنبیهوشی در بیماران دچار اچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید میاستنی گراویآیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گمجموعه های پر سلولی بدن مبحثی در مورد نقش ویتامينچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های جدید در بیماری آیا تکامل و تغییرات ژنتیشنا در ابهای گرم جنوب نیارتقا و تکامل سنت آفرینش مرز بین انسان و حیوان کجابرای پیش بینی آینده مغز دهفت سین یادگاری از میراث تاثیر رو ح و روان بر جسمواکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری قلب در بیماری ویرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَششمین کنگره بین المللی سارزش خود را چگونه میشناسمغز و سیر تکامل ان دلیلی بررسی و اپروچ جدید بر بیمهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج عدم توازن بین نورون یک رژیم غذایی جدید، می تورویاها از مغز است یا ناخواندوهگین نباش اگر درب یا عامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز و از مغز مغز بزرگ چالشهای پیش روتفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد دروشی جدید در درمان سکته مفرایند تکامل و دشواری هاایمپلانت نخاعی میتواند داز تکینگی تا مغز از مغز تنقش گرمایش آب و هوا در همتولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سومکاربرد روباتهای ريز، در زیر فشار کووید چه باید کرلزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رنقش غذاها و موجودات درياتکامل چشمخطرات هوش مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدزبان، وسیله شناسایی محیطمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانبه زودی شبکه مغزی به جای نورون هاي مصنوعی می توانتاثیر ویروس کرونا بر مغز دانشمندان نورون مصنوعی سپیوند مغز و سر و چالشهای سندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از موجود بی مغزی که می تواندبیوگرافیچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید ضد میگرنآیا مغز تا بزرگسالی توسعساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیممحل درک احساسات روحانیبحثی جالب درباره محدودیتچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال درمان های رایج ام اسآیا جنین انسان، هوشمندی شناخت و معرفت، و نقش آن دارتوکين تراپی روشی جديد مزایای شکلات تلخ برای سلبرای اولین بار دانشمندانهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماری کویافت فشار خون ناگهانی در وصرع و درمان های آناز نخستین همانند سازها تمغز آیندگان چگونه است ؟بررسی سیستم تعادلی بدن اهوش مصنوعی از عروسک بازی تصویربرداری فضاپیمای آمیکی از علل محدودیت مغز امرویاهای پر رمز و حیرتی درانسان قدیم در شبه جزیره ععادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده کنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اسفرایند حذف برخی اجزای مغاینکه به خاطرخودت زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تنقش آتش در رسیدن انسان بهتومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتکجای مغز مسئول پردازش تجزیرفون داروی ضد ام اسلزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمنقش غذاها و موجودات درياتکامل ابزار هوش ، راه پر دفاع در برابر تغییر ساختگالکانزوماب، دارویی جدیسفر نامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستنورون های ردیاب حافظهتاثیر ژنها بر اختلالات خدانشمندان یک فرضیه رادیکپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از موجودات مقهور ژنها هستندبیوگرافینگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا همه جنایت ها نتیجه بیساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زمانمحل درک احساسات روحانی دبحثی در مورد نقش کلسیم و چرا خشونت و تعصبتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان های علامتی در ام اسآیا جهان ذهن و افکار ما مشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتباط میکروب روده و پارمسیر دشوار تکامل و ارتقابرخی ملاحظات در تشنج های همیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن سرطاندرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تمغز انسان ایا طبیعتا تمابررسی علل کمر درد در میانهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییر الگوی رشد مغزی با زیافته های نوین علوم پرده رویای شفافانسان ها می توانند میدان عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تمغز حریص برای خون، کلید تتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریکندر در بیماریهای التهابریواستیگمینفرد حساس از نظر عاطفی و باینکه خانواده ات سالم بافرضیه ای جدید توضیح میدهایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش انتخاب از طرف محیط، نتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش مکرونا چه بر سر مغز می آورزاوسکا درمان گوشرمقاومت به عوارض فشار خون ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در نقش غذاها و موجودات درياتکامل زباندقیق ترین تصاویر از مغز اگامی در درمان بیماریهای سفر به مریخ در 39 روزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن نوروپلاستیسیتی چیستتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان ژنی از مغز انسپیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از میهمانهای ناخوانده عامل بیان ژن های اسکیزوفرنی دنگاه انسان محدود به ادراتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی ضد تشنج با قابليت تآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصابمحدودیت های حافظه و حافظبحثی در مورد عملکرد لوب فچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا جهش های ژنتیکی، ویروشناسایی سلول های ایمنی اارتباط چاقی و کاهش قدرت بمشکلات نخاعیبرخی مرزهای اخلاق و علومهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تمغز انسان برای ایجاد تمدبزرگ شدن مغز محدود به دورهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییر زودتر اتصالات مغزییادگیری مهارت های جدید دروبات های ریز در درمان بیانسان جدید از چه زمانی پاعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز زنان جوانتر از مغز مرتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی کوچک شدن مغز از نئاندرتاریسدیپلام تنها داروی تای