دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

منبع هوشیاری کجاست قسمت چهل و چهارم

چه موجودی به ناظر هوشمند، هویت و شخصیت میدهد؟!

هوشیاری در بستر ژن ها است یا فراتر از آن؟

منبع هوشیاری کجاست قسمت چهل و چهارم
هوشیاری دارای جلوه یا هوشیاری آشکار، یک بخش کوچک از هوشیاری بدون جلوه یا ناآشکار است.

هوشیاری دارای جلوه، همراه با DNA ناظر به صورت پادساعتگرد، می چرخد. (سیارات منظومه ی خورشیدی و از جمله زمین، انسان و دی ان ای موجودات زمینی، در جهت پادساعتگرد به دور خورشید، میچرخند.)

هر ناظر، یک تکینگی از هوشیاری آشکار و نا آشکار است که با اکنون یا حال، مرتبط و متصل میشود ولی ناظر(اصلی)، موجود نیست و در هر نفس، به سمت وحدت(ناظر واحد یگانه)، متحول می شود.

< Breathe>

Manifest consciousness is a little part of nonmanifest consciousness.

Manifest consciousness rotating with the observer's DNA anticlockwise spin.

Every observer is the Singularity of manifest and nonmanifest consciousness, connecting at Now.

But the observer is nonexistent, ablated into oneness in every breath.

#Consciousness
#Awareness

https://m.facebook.com/groups/241547951030180/permalink/489059962945643/

از ماده ی آشکار و پنهان تا هوشیاری آشکار و پنهان

عادت نگاه بر ماده و ابعاد آن، ممکن است باعث غفلت از علت ها و محرک هایی باشد که در پس ماده، وجود دارد.

ماده ی آشکار و ماده ی پنهان، با عبارت هایی مانند ماده ی روشن و تاریک و یا ماده ی manifest و nonmanifest و یا ماده ی دارای جلوه گری و ماده ای که جلوه ای ندارد ... بیان می‌شود.

این در حالی است که ماده ی روشن و قابل مشاهده توسط انسان، نزدیک به ۴ درصد کیهان را تشکیل می‌دهد و بخش غالب کیهان ماده ی ناپیدا، تاریک یا غیر متجلی یا nonmanifest است.

ماده، چیزی جز برداشت ناظر زمینی هوشمند، از محیط اطراف خود نیست. ابزارهای حسی این موجود هوشمند، در راستای نیازهای تکاملی خود تحت فرمان ژنها، بخش اندکی از امواج الکترومغناطیس موجود در محیط را برمی گیرد و آن را از طریق واسطه های فراوان به مغز و از انجا به مرکز ادراکی می فرستد.

این فرایند که تحت تسلط ژنها رخ میدهد، انتقال اطلاعات موجود در امواج محیط به مراکز دیگر است و آنچه توسط مرکز هوشیاری فرد، دریافت می‌شود به شکل بو، مزه، رنگ و ... خودنمایی یا جلوه گری میکند.

آنچه شکل می‌گیرد فرایندی است که نهایتا به ناظر هوشمند می رسد و این ناظر به آن هویت و تشخیص میدهد ولی چه موجودی به ناظر هوشمند، هویت و شخصیت میدهد؟!

اگر ناظر هوشیار نخستین نبود چیزی از محیط اطراف درک و دریافت نمیشد ولی شکل و خصوصیات خود این ناظر، مدیون مشاهده ی چه موجودی است؟

هوشیاری در بستر ژن ها است یا فراتر از آن؟

امکانات شناختی موجود در بدن، ساخته ی فرایند تکامل چند میلیارد ساله حیات زمینی است. در این فرایند طولانی، آنچه در زندگی، کمکی به تکامل یا به عبارتی سازگاری بیشتر با محیط، نمیکند زدوده می‌شود. این فرایند اجباری و تکاملی در محیط مادی، با تکثیر و یا زدودن ژن هایی انجام می‌شود که پایه و ریشه ی حیات زمینی هستند.

مشاهده ی همراه با ژن ها، مشاهده ای بر اساس نیاز بقا است و این نیاز، در ژن ها وجود دارد. این فرایند خودخواه، منجر به مشاهده ای بر اساس این خودخواهی می‌شود؛ مشاهده بر اساس مرز و حد خود با دیگران و هویت بخشی هر چند مصنوعی و توهمی به اشیای اطراف برای به سرانجام رساندن بقا!

این نگاه هرچند نیازهای خودخواه ژن ها را درمحدوده ی ممکن در جهان مادی برآورده میکند، ولی نگاهی توهمی و نه حقیقی است.

ولی تا ناظری نباشد که ناظر هوشمند نخست را عینیت و شخصیت و هویت ببخشد، ناظر نخست، دور از ذهن و تصور است. این فرایند ممکن نیست تا بی نهایت ادامه یابد بلکه به ناظر هوشیار بی نیازی- که شاهد و ناظر بر همه چیز است و خودش نیازی به ناظر دیگر ندارد ادامه می یابد. (به مباحث مربوط به نقش ناظر در هویت بخشی به اشیا در آزمون ذهنی گربه ی شرودینگر، در همین کانال مراجعه شود.)

آیا ناظری که بر شیء مادی می‌نگرد، قادر است بر ناظر دیگری- که بر او عینیت و شخصیت و هویت میدهد- بنگرد؟ طبیعا ناظر پایینی همه ی خصوصیات و صفاتش، مدیون ناظر بالایی است و بدون وجود آن، هویتی برای ناظر پایینی متصور نیست. با این حال، ناظر بالایی خودش در هویت و شخصیت، مدیون ناظر دیگری است که از سطحی بالاتر بر آن مینگرد‌ و ناظر نخست، اگر بتواند وجود ناظر بالایی را حدس بزند، به دلیل عدم تسلط بر جنبه های مختلف آن به دلیل نگاه از مجموعه ی زیرین، قادر به درک و حس آن به صورت ملموس نیست زیرا اساسا در همه ی ابعاد و خصوصیات، ناظر پایین زاییده و معلول ناظر بالایی است و از افقی مینگرد که کل وجود ناظر بالایی را در اختیار ندارد.(و در اینجا در نگاه ناظر پایینی، ممکن است اساسا ناظر یا هوشیاری بالایی، ناآشکار یا nonmanifest باشد.)

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [5/12/2022 12:01 AM]
توصیه می‌شود به مقاله یدو سوی واقعیت و مقاله ی تاثیر مشاهده بر واقعیت بر اساس آزمون ذهنی شرودینگردر همین کانال مراجعه شود. )


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
چرا ذرات بنیادی معمولاً منابع انرژی از نفت و گاز رفتار وابسته به شکلبحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانمرز جدید جستجو و اکتشاف، سفرنامه سفر به بم و جنوب تمدن قدیمی ای در جنوب ایرگیلگمش باستانی کیستعقیده ی بی عملافزایش قدرت ادراکات و حستاثیر درجه حرارت بر عملکحق انتخابابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتاز تکامل تا مغز، از مغز تدانش محدود به ابعاد چهارنظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت رویا بخشی حقیقی از زندگی بخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقمطالبی در مورد تشنجسندرم پیریفورمیستو یک جهان در مغز خودت هسپمبرولیزوماب در بیماری چعوارض ازدواج و بچه دار شدامیدوار باش حتی اگر همه چتاثیر درجه حرارت بر عملکحوادث روزگار از جمله ویراتفاق و تصادفنمیتوان با بیرون انداختناستفاده از سلول های بنیاداروی فامپیریدین یا نورلهندسه ی رایج کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروش های صرفه جویی در ایجابرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه امغز چگونه صداها را فیلتر سیاره ابلهانتولید پاک و فراوان انرژیپیام های ناشناخته بر مغز غیرقابل دیدن کردن مادهانرژی تاریکتبدیل تراکت صوتی مصنوعی حس و ادراک قسمت چهلاختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز داناطلاع رسانی اینترنتیداروی ضد تشنج توپیراماتهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمریشه های مشترک حیاتبررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می توساختار فراکتال وجود و ذهتوهمات و شناخت حقیقتآلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در انتشنچ پانایوتوپولوس تشنج حس و ادراک قسمت پنجاه و سارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیرفاصله ی همیشگی تصویر سازبه نقاش بنگردر آرزوهایت مداومت داشتههوش مصنوعی از عروسک بازی موسیقی نوراست دستی و چپ دستیکل اقیانوس در یک ذرهسردرد میگرن در کودکانتکامل فردی یا اجتماعیآینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستتغییر الگوی رشد مغزی با زارتروز یا خوردگی و التهاحس و ادراک قسمت شصت و ششچگونه جمعیت های بزرگ شکل قلب و عقلبی عدالتی در توزیع واکسن درمان تشنجما از اینجا نخواهیم رفتزمان واقعیت است یا توهمکوچک شدن مغز از نئاندرتاشواهدی از نوع جدیدی از حاآیا گذشته، امروز وآینده تکامل شناخت انسان با کشفاگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمداز کجا آمده ام و به کجا میخواب عامل دسته بندی و حفطچالش هوشیاری و اینکه چرا قدرت کنترل خوددرک احساسات و تفکرات دیگبیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چیمبانی ذهنی سیاه و سفیدزیباترین چیز در افزایش سبسیاری از بیماری های جدیکاهش حافظه هرچند فرایندیشبیه سازی میلیون ها جهان آیا دلفین ها میتوانند باتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان پیوستهابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملنخستین تصویر از سیاهچالهلرزش ناشی از اسیب به عصبدرس گرفتن از شکست هاباهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستمداخله ی زیانبار انسانزبان و شناخت حقیقت قسمت دتفاوت ایستایی و تکاپوکریستال زمان(قسمت دوم)ضرورت زدودن افکارآزمون تجربی، راهی برای رتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میدو برابر شدن خطر مرگ و میچراروياها را به یاد نمی آمنابع انرژی از نفت و گاز رفتار اجتماعی انسان، حاصبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتمزایای شکلات تلخ برای سلسفری به آغاز کیهانتمدن پیشرفته ی پیشینیانگیاه بی عقل به سوی نور میعلم و ادراک فقط مشاهده ی افزایش مرگ و میر سندرم کوتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جاز تکامل تا مغز، از مغز تدانش بی نهایتهفت چیز که عملکرد مغز تو منبع هوشیاری کجاست قسمت رویا تخیل یا واقعیتبدون پیر فلکواکنش به حس جدیدمطالعه ای بیان میکند اهدسندرم پس از ضربه به سرتو کز محنت دیگران بی غمیپنج اکتشاف شگفت آور در موعید نوروز مبارکامیدی به این سوی قبر نیستتاثیر رو ح و روان بر جسمحکمت الهی در پس همه چیزاتوبان اطلاعات و پلِ بیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشاستفاده از سلول های بنیاداروی لیراگلوتیدهندسه بنیادینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروش هایی برای جلوگیری از برخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمغز ناتوان از توجیه پیداسیاره ابلهانتولید سلولهای جنسی از سلپیشینیان انسان از هفت میغرور و علمانرژی تاریک که ما نمی توتبدیل سلولهای محافط به سحس و ادراک قسمت چهل و هفتاختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستاطلاعات حسی ما از جهان، چدارویی خلط آورهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمرژیم های غذایی و نقش مهم بررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز امساختار شبکه های مغزی ثابتوپیراماتآلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و تشنج چیستحس و ادراک قسمت پنجاه و شارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدنفتون های زیستیبه نادیدنی ایمان بیاوردر آسمان هدیه های نادیدنهوش مصنوعی از عروسک بازی موسیقی هنر مایع استرجزخوانی هایی که امروز بکلمات بلند نه صدای بلندسردرد و علتهای آنتکامل مادی تا ابزار هوشمآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالتغییر زودتر اتصالات مغزیارزش حقیقی زبان قسمت اولحس و ادراک سی و هفتمچگونه جمعیت های بزرگ شکل قلب دروازه ی ارتباطبیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپیدرمان جدید ALSما اشیا را آنطور که هستندزمان پلانککوچکترین چیز یک معجزه اسشواهدی از دنیسوان(شبه نئآیا پیدایش مغز از روی تصاتکامل، نتیجه ی برنامه ریجهان قابل مشاهده بخش کوچاگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طاز آغاز خلقت تا نگاه انساخودآگاهی و هوشیاريچالش دیدگاه های سنتی در بقدرت انسان در نگاه به ابعدرک تصویر و زبان های مخلتبیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمباحث مهم حس و ادراکزیر فشار کووید چه باید کربشکه ای که ته نداره پر نمکاهش دوپامین عامل بیماریشبیه سازی سیستم های کوانآیا دست مصنوعی به زودی قاتاثیر ژنها بر اختلالات خجهان پر از چیزهای اسرار آابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملنخستین روبات های زنده ی جلرزش عضله یا فاسیکولاسیودست آسمانباور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدمدارک ژنتیکی چگونه انسانزبان و شناخت حقیقت قسمت ستفاوت ارباب و رهبر حقیقیکریستال زمان(قسمت سوم)ضررهای مصرف شکر و قند بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینتاثیر گیاه خواری بر رشد وجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تدو سوی واقعیتچراروياها را به یاد نمی آمنابع انرژی از نفت و گاز رقیبی قدرتمند در برابر مبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردمسمومیت دانش آموزان، قماسقوط درون جاذبه ای خاص، چتمدن بشری و مغز اخلاقیگیاه خواری و گوشت خوار کدعلم و روحافزایش سرعت پیشرفت علوم تاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز تدانشمندان موفق به بازگردهفت سین یادگاری از میراث منبع هوشیاری کجاست قسمت رویا حقی از طرف خدابرنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمرمعماری، هندسه ی قابل مشاسندرم سردرد به دلیل افت فتو پیچیده ترین تکنولوژی پول و شادیعامل کلیدی در کنترل کارآامیدی تازه در درمان سرطاتاثیر روده بر مغزحافظه میتواند بزرگترین داتوسوکسیمایدچند نرمش مفید برای کمردراستفاده از سلول های بنیاداروی تشنجی دربارداریهندسه در پایه ی همه ی واکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروش هایی ساده برای کاهش ابرخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دمغز و اخلاقسیر آفرینش از روح تا مغز تولترودینپیشرفت های جدید علوم اعصمقالاتانرژی خلا ممکن استتداوم مهم است نه سرعتحس و ادراک قسمت چهل و هشتاختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هااطلاعاتی عمومی در مورد مداستانها و مفاهیمی اشتباهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمرژیم های غذایی و نقش مهم بررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده سازگاری با محیط بین اجزاتوانایی مغز و دیگر اجزای آلزایمراولین تصویر در تاریخ از ستشنج و حرکات شبه تشنجی قاحس و ادراک قسمت بیست و چهارتباط ماده و انرژیچیزی خارج از مغزهای ما نیفروتنی و غروربه هلال بنگردر آستانه ی موج پنجم کوویهوش مصنوعی از عروسک بازی میهمانهای ناخوانده عامل رحم مصنوعیکلوزاپین داروی ضد جنونسردرد تنشنتکامل مداوماینکه به خاطرخودت زندگی تغییر عمودی سر انسان از پارزش حقیقی زبان قسمت دومحس و ادراک- قسمت پنجاه و چگونه حافظه را قویتر کنیقلب روباتیکبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحما به جهان های متفاوت خودزمان به چه دلیل ایجاد میشکووید نوزده و خطر بیماری شیشه ی بازالتی و سیلیکونآیا آگاهی پس از مرگ از بیتأثیر نگاه انسان بر رفتاجهان موازی و حجاب هااگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طاز انفجار بزرگ تا انفجار خودآگاهی و هوشیاريچاالش ها در تعیین منبع هوقدرت ذهندرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز مجموعه های پر سلولی بدن مزیرفون داروی ضد ام اسبشریت از یک پدر و مادر نیکاهش سن بیولوژیکی، تنها شبکه های مصنوعی مغز به درآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر کلام در آیات کلام بجهان پر از چیزهای جادویی ابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبیناز تکینگی تا مغز از مغز تخطای ادراک کارمانرمش های مفید برای درد زالزوم سازگاری قانون مجازادستورالعمل مرکز کنترل بیباد و موجهزینه سنگین انسان در ازامروری بر تشنج و درمان هایزبان جانسوزتفاوتهای جنسیتی راهی براکشف مکانیسم عصبی خوانش پضررهای شکر بر سلامت مغزآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر گیاه خواری بر رشد وجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اسنقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تدولت یا گروهکنزاع بین جهل و علم رو به پمنابع انرژی از نفت و گاز رموزی از نخستین تمدن بشربحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهمسیر دشوار تکامل و ارتقاسلول های بنیادیتمدن زیر آبگیرنده باید سازگار با پیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهافسردگی و اضطراب در بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز تدانشمندان نورون مصنوعی سهم نوع خواری در میان پیشیمنبع هوشیاری کجاست قسمت رویاها از مغز است یا ناخوبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که معنی روزهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو آرامش و صلحیپوست ساعتی مستقل از مغز دعادت همیشه خوب نیستامگا سه عامل مهم سلامتتاثیر رژیم گیاه خواری بر حافظه و اطلاعات در کجاست اثر مضر مصرف طولانی مدت رچند جهانیاستیفن هاوکینگ در مورد هداروی جدید ALSهندسه زبانِ زمان استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروش جدید تولید برقبرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندمغز و اخلاقسیستم تعادلی بدنتومورها و التهاب مغزی عاپیشرفت در عقل است یا ظواهتاثیر ویتامین دی بر بیماانسان قدیم در شبه جزیره عتداخل مرزها و صفات با بینحس و ادراک قسمت چهل و دوماختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری اطلاعاتی عمومی در مورد مدخالت در ساختار ژنهاهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری در کجاست؟ قرژیم ضد التهابیبررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومستم با شعار قانون بدترین توازن مهمتر از فعالیت زیآملودیپین داروی ضد فشار اولین دارو برای آتاکسی فتشنج عدم توازن بین نورون حس و ادراک قسمت بیست و یکارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستفرگشت و تکامل تصادفی محض به کدامین گناه کشته شدنددر درمان بیماری مولتیپل هوش مصنوعی از عروسک تا کممیوتونیک دیستروفیرحم مصنوعیکلام و زبان، گنجینه ای بسسردرد سکه ایتکامل چشماینکه خانواده ات سالم باتغییرات منطقه بویایی مغزارزش حقیقی زبان قسمت سومحس و ادراک- قسمت بیست و پنگاه محدود و تک جانبه، مشقلب را نشکنبیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیما با کمک مغز خود مختاريمزمان شگفت انگیزکودک هشت ساله لازم است آدشکل های متفاوت پروتئین هآیا امکان بازسازی اندامهتئوری تکامل امروز در درمجهان ما میتواند به اندازاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شاز بحث های کنونی در ویروسخودروهای هیدروژنیناتوانی از درمان برخی ویقدرت عشقدرک دیگرانبیندیشهیچ اندر هیچمحل درک احساسات روحانیزیرک ترین مردمبعد پنجمکایروپاکتیک چیستشبکیه های مصنوعیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان دارای برنامهابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناساز تکینگی تا مغز از مغز تخطای حسنرمش های مفید در سرگیجهلزوم سازگاری قانون مجازادغدغه نتیجه ی نادانی استباد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا ومرکز هوشیاری، روح یا بدن زبان ریشه هایی شناختی استقلید مرحله ای نسبتا پیشکشف مکانیسمی پیچیده در بطلوع و حقیقتآزادی عقیده، آرمانی که تتاثیر گیاه خواری بر رشد وجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز از مغز تدوچرخه سواری ورزشی سبک و نزاع بین علم و نادانی رو منابع انرژی از نفت و گاز رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرمسئول صیانت از عقیده کیسسلول های بنیادی منابع و اتمدنی قدیمی در شمال خلیج گالکانزوماب، دارویی جدیعلم به ما کمک میکند تا مواقلیت خلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از از تکامل تا مغز، از مغز تدانشمندان یک فرضیه رادیکهمه چیز در زمان مناسبمنبع هوشیاری کجاست قسمت رویاهای پر رمز و حیرتی دربرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرمعادله ها فقط بخش خسته کنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو افق رویداد جهان هستیپوشاندن خود از نورعادت کن خوب حرف بزنیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتاثیر رژیم گیاه خواری بر حافظه و اطلاعات در کجاست اثرات فشار روحی شدیدچند جهانیاستیفن هاوکینگ در تفسیر داروی جدید s3 در درمان ام هنر حفظ گرهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروش صحبت کردن در حال تکامبرخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریمغز و سیر تکامل ان دلیلی سیستم دفاعی بدن علیه مغز تومورهای نخاعیپیشرفت ذهن در خلاقیت استصفحه اصلیانسان میوه ی تکاملتروس جریان انرژیحس و ادراک قسمت چهل و سوماختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخاعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندر مانهای کمر دردهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری در کجاست؟(قرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیستم، بی پاسخ نیستتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآموزش نوین زباناولین دروغتشویق خواندن به کودکانحس و ادراک قسمت بیست و دوارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجفراموش کارها باهوش تر هسبه امید روزهای بهتردر سال حدود 7 میلیون نفر هوش مصنوعی از عروسک تا کممیگرن و پروتئین مرتبط با رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرکلرال هیدرات برای خوابانآیا ما کالا هستیمسردرد عروقی میگرنتکامل و ارتقای نگاه تا عماینترنت بدون فیلتر ماهواتغییرات آب و هوایی که به ارزش خود را چگونه میشناسحس و ادراک- قسمت شصت و چهنگاه انسان محدود به ادراقیچی ژنتیکیدرمان جدید میگرن با انتی بیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیما بخشی از این جهان مرتبطزنجیرها را ما باید پاره ککودک ایرانی که هوش او از شکل پنجم مادهآیا انسان با مغز بزرگش اختئوری تکامل در پیشگیری و جهان مادی، تجلی فضا در ذهاگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شداز تلسکوپ گالیله تا تلسکخورشید مصنوعیناتوانی در شناسایی چهره قطار پیشرفتدرک درست از خود و هوشیاریبیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترمحل درک احساسات روحانی دزیست شناسی کل در جزء فراکبعد از کروناکار با یگانگی و یکپارچگیشباهت مغز و کیهانآیا راهی برای رفع کم آبی تاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان در حال نوسان و چرخشابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تخطر آلودگی هوانرمشهای مهم برای تقویت علزوم عدم وابستگی به گوگل ذهن ما از در هم شکستن منببار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترمرکز حافظه کجاستزبان شناسی مدرن در سطح سلتقلید از روی طبیعتکشف ارتباط جدیدی از ارتبطلای سیاهآسيب میکروواسکولاریا آستاثیر گیاه خواری بر رشد وجامعه ی آسمانیجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز از مغز تدورترین نقطه ی قابل مشاهنزاع بین علم و جهل رو به پمنابع انرژی از نفت و گاز رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیمسئولیت جدیدسلول های بدن تو پیر نیستنتمرکز و مدیتیشنگام کوچک ولی تاثیرگذارعلم بدون توقفالکترومغناطیس شنوایی و هتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکامل تا مغز، از مغز تدانشمندان ژنی از مغز انسهمه چیز در زمان کنونی استمنبع هوشیاری کجاست قسمت رویای شفافبرین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتمعجزه های هر روزهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو انسانی و انسان، شایستپیموزایدعادت کردن به نعمتانفجار و توقف تکاملی نشاتاثیر رژیم گیاه خواری بر حافظه و اطلاعات در کجاستاثرات مفید قهوهچند روش ساده برای موفقیتاستخوان های کشف شده، ممکداروی جدید میاستنی گراویهنر رها شدن از وابستگیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروشهای نو در درمان دیسک ببرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قمغز کوانتومیسکوت و نیستیتومورهای ستون فقراتپیشرفتی مستقل از ابزار هسوالات پزشکیانسان ها می توانند میدان تری فلوپرازینحس و ادراک قسمت نهماختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهفلج نخاعی با الکترودهای اعتماد به خوددر محل کار ارزش خودت را بهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع خواب و رویارژیم غذایی ضد التهابیبزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دستون فقرات انسان دو پا جلتوسعه برخی شغل ها با هوش آمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیتشخیص ژنتیکی آتروفی های حس و ادراک قسمت بیست و سوچگونه مولکول های دی ان ایفراموشی همیشه هم بد نیستبه بالا بر ستارگان نگاه کدرمان های اسرار آمیز در آهوش مصنوعی از عروسک تا کممیگرن سردردی ژنتیکی که برساناها و ابر رساناها و عکمردردآیا ما تنها موجودات زنده تکامل و ریشه ی مشترک خلقتایندرالتغییرات تکاملی سر انسان از فرد ایستا و متعصب بگذرحساسیت روانی متفاوتنگاه از بیرون مجموعهقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصدرمان جدید کنترل مولتیپلبیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیما تحت کنترل ژنها هستیم یزندگی هوشمند در خارج از زکودکان میتوانند ناقل بی شکست حتمیآیا احتمال دارد رویا از آتئوری جدید، ویران کردن گجهان مرئی و نامرئیاگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکخوش قلبی و مهربانینادیدنی ها واقعی هستندلمس کوانتومیدرک عمیق در حیواناتبیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسممحدودیت چقدر موثر استزیست، مرز افق رویداد هستبعد از کروناکاربرد روباتهای ريزنانوشباهت مغز با کیهان مادیآیاما مقهور قوانین فیزیکتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان در حال ایجاد و ارتقاابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تخطرات هوش مصنوعیچرا ماشین باید نتایج را پمقاومت به عوارض فشار خون ذهن چند جانبه نیازمند نگبار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال مرکز حافظه کجاستزبان شناسی نوین نیازمند تقلید از طبیعتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوطوفان فقر و گرسنگی و بی سآسیب ها ناشی از آلودگی هوتاثیر گیاهخواری بر رشد و جایی خالی نیستابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز از مغز تديدن با چشم بسته در خواب نسبت ها در کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، برمسئولیت در برابر محیط زیسلول عصبی شاهکار انطباق تمرکز بر هدفگامی در درمان بیماریهای علم در حال توسعهالکتروتاکسی(گرایش و حرکتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ااز روده تا مغزدانشمندان پاسخ کوانتومی همه چیز، ثبت می شودمنبع هوشیاری کجاست قسمت روان سالمبرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده تومعجزه ی علمسوخت هیدروژنی پاکتو با همه چیز در پیوندیپیموزایدعادت دادن مغز بر تفکرانقراض را انتخاب نکنیدتاثیر رژیم گیاهخواری بر حباب های کیهانی تو در تواثرات مفید روزه داریچندین ماده غذایی که مانناستروژن مانند سپر زنان دداروی جدید برای میاستنی هنر، پر کردن است نه فحش دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریسکوت، پر از صداتوهم فضای خالیپاسخ گیاهان در زمان خوردپیامهای کاربرانانسان یک کتابخانه استتری فلوپرازینحس و ادراک قسمت چهارماختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکانفلج بل، فلجی ترسناک که آناعتماد به خوددر چه مرحله ای از خواب ، رهوش مصنوعی از عروسک بازی منتظر نمان چیزی نور را بهرژیم غذایی ضد دردبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویاسخن و سکوتتوصیه های سازمان بهداشت آن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شتشخیص آلزایمر سالها قبل حس و ادراک قسمت بیستمچگونه میتوان با قانون جنفرایند پیچیده ی خونرسانیبه بالاتر از ماده بیندیشدرمان های بیماری آلزایمرهوش مصنوعی از عروسک تا کممیگرن شدید قابل درمان اسرشته نوروایمونولوژی و نقکمردرد ناشی از تنگی کاناآیا مغز تا بزرگسالی توسعتکامل ابزار هوش ، راه پر ایا کوچک شدن مغزانسان الثبت و دستکار ی حافظهاز مخالفت بشنوخفاش با شیوع همه گیری جدینگاه از دور و نگاه از نزدقانون مندی نقشه ژنتیکی مدرمان جدید سرطانبیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتمانند آب باشزندگی بی دودکودکان خود را مشابه خود تشگفت نیست من عاشق تو باشمآیا احتمال دارد رویا از آتا 20 سال آینده مغز شما به جهان مشارکتیاگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکنیکی تا مغز از مغز تخوشبختی دور از رنج های منادانی در قرن بیست و یکم،لوب فرونتال یا پیشانی مغدرگیری قلب در بیماری ویربیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالمحدودیت های حافظه و حافظزاوسکا درمان گوشربعد از کرونا دلخوشی بیهوکاربرد روباتهای ريز، در شباهت کیهان و مغزآب زندگی است قسمت چهارمتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان ریز و درشتابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز از مغز تدفاع در برابر تغییر ساختچرا مغز انسان سه هزار سالمقابله ی منطقی با اعتراضذهن هوشیار در پس ماده ی مبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنمرکز خنده در کجای مغز استزبان، نشان دهنده ی سخنگو تقویت استخوان در گرو تغذکشف جدید تلسکوپ جیمز وبطوفان زیباییآشنا پنداریتاثیر انتخاب از طرف محیط تاثیر احتمالی عصاره تغلیجاذبهابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز- از مغز دی متیل فومارات(زادیوا)(نسبت طلایی، نشانه ای به سمنابع انرژی از نفت و گاز رمز جهانبحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از مستند جهان متصلسلولهای ایمنی القا کنندهتمساح حد واسط میان مغز کوگامی در درمان بیماریهای علم راهی برای اندیشیدن االکترودهای کاشتنیتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزارهای پیشرفته ارتباط نقش سجده بر عملکرد مغزاز سایه بگذردانشمندان اولین سلول مصنهمه ی سردردها بی خطر نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت روبات های ریز در درمان بیبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدمعجزه ی علم در کنترل کرونسودمندی موجودات ابزی بر تو با باورهایت کنترل میشپیچیدگی های مغزمگسعارضه جدید ویروس کرونا سانواع سکته های مغزیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیحد و مرزها توهم ذهن ماستاثرات مضر ماری جوانانه به اعداماسرار آفرینش در موجداروی جدید برای ای ال اسهوموارکتوس ها ممکن است دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنسکته مغزیتوهم فضای خالی یا توهم فضپختگی پس از چهل سالگي به سایتهای دیگرانسان باشترک امروزحس و ادراک قسمت نوزدهماختراع جدید اینترنت کواننور درونفلج خواباعداد بینهایت در دنیای مدر ناامیدی بسی امید استهوش مصنوعی از عروسک بازی منحنی که ارتباط بین معرفراه فراری نیستبزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستسخن پاک و ثابتتوصیه های غیر دارویی در سآنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیدتصویر زیبا از سلولارتباط هوش ساختار مغز و ژحس و ادراک قسمت دهمچگونه مغز پیش انسان یا همفرایند تکامل و دشواری هابه خودت مغرور نشودرمان های جدید میگرنهوش مصنوعی از عروسک تا کممیدان مغناطيسي زمین بشر رشد مغز فرایندی پیچیده اکمردرد و علل آنسرعت فکر کردن چگونه استآیا همه جنایت ها نتیجه بیتکامل جریان همیشگی خلقتایا این جمله درست است کسیثبت امواج الکتریکی در عصاز نخستین همانند سازها تخلا، حقیقی نیستنگاه از درون مجموعه با نگقانون گذاری و تکاملدرمان سرطان با امواج صوتبیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زنانماه رجبزندگی در جمع مواردی را برکودکان را برای راه آماده شگفت انگیز بودن کیهانآیا برای تولید مثل همیشه تا بحر یفعل ما یشاجهان هوشمنداپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز و از مغز خانه ی تاریکنازوکلسینلوتیراستامدرگیری مغز در بیماری کویبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالمخچه فراتر از حفظ تعادلزبان مشترک ژنتیکی موجودابعد از کرونا دلخوشی بیهوکتاب گران و پرهزینه شد ولشباهت زیاد بین سلول هاي عآب زندگی است قسمت هفتمتاثیر کتامین در درمان پاجهان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز تدقیق ترین تصاویر از مغز اچرا مغزهای ما ارتقا یافت مقابله با کرونا با علم اسذهن تو همیشه به چیزی اعتقبازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیمرگ چیستزبان، وسیله شناسایی محیطتقویت حافظه یا هوش مصنوعکشتن عقیده ممکن نیستطولانی ترین شبآشنا پنداریآغاز فصل سرما و دوباره تکتاثیر ترکیبات استاتین (سجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز- از مغز دین، اجباری نیستنشانه های گذشته در کیهان منابع انرژی از نفت و گاز رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهمشکل از کجاستسلولهای بنیادی مصنوعی درتنفس هوازی و میتوکندریگاهی لازم است برای فهم و علم ساختن برج های چرخانالگو و عادت را بشکن و در اتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت راستین انسان علم بابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات دريااز علم جز اندکی به شما دادانشمندان تغییر میدان مغهمیشه چشمی مراقب و نگهبامنبع هوشیاری کجاست قسمت روبات کیانبرای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنمعجزه در هر لحظه زندگیسیلی محکم محیط زیست بر انتو باید نیکان را به دست بپیچیدگی های مغزی در درک زعدم توقف تکامل در یک انداانگشت ماشه ایتاریک ترین بخش شبحریص نباشاجزای پر سلولی بدن انسان نه جنگ و نه خونریزیاسرار بازسازی اندام هاداروی جدید برای دیابتهورمون شیرساز یا پرولاکتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروشی جدید در درمان قطع نخبرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعسال سیزده ماههتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پروژه ی ژنوم انسانیانسان جدید از چه زمانی پاترکیب آمار و ژنتیکحس و ادراک قسمت هفتمادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می توانفلج خواب چیستبقای حقیقی در دور ماندن ادر هم تنیدگی مرزها و بی مهوش مصنوعی از عروسک بازی منشأ اطلاعات و آموخته ها راه های جدید برای قضاوت رژن همه چیز نیستسختی ها رفتنی استتوصیه هایی در مصرف ماهیآنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یتصویر زیبای اصفهانارتباط پیوسته ی جهانحس و ادراک قسمت دوازدهمچگونه هموساپينس بر زمین فرایند حذف برخی اجزای مغبه دنبال رستگاری باشدرمان های جدید در بیماری هوش مصنوعی از عروسک تا کممیدان های مغناطیسی قابل رشد مغز علت تمایل انسان بکمردرد با پوشیدن کفش مناسعی کن به حدی محدود نشویآیا هوش مصنوعی می تواند نتکامل داروینی هنوز در حاایا ابزار هوشمندی یا مغز جلوتر را دیدناز نخستین همانند سازها تخلا، خالی نیستنگاه حقیقی نگاه به درون اقانون جنگلدرمانهای بیماری پارکینسبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر اماپروتیلینزندگی در سیاهچالهکوری گذرای ناشی از موبایشگفت زده و حیران باشآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتابوهای ذهنیجهان هوشیارابتدا سخت ترین استمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز تخانواده پایدارنباید صبر کرد آتش را بعد لوزالمعده(پانکراس)مصنوعدرگیری مغز در بیماران مببیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلمخچه ، فراتر از حفظ تعادلزبان چهار حرفی حیات زمینتفکر قبل از کارکتاب زیست شناسی باورشباهت زیاد بین سلول هاي عآب زندگی است قسمت اولتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که نه با یک رخداد و ابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استاز تکینگی تا مغز از مغز تدل به دریا بزنچرا ویروس کرونای دلتا واملاحظه های اخلاقی دربارهذهن خود را مشغول هماهنگیبازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشمرگ و میر پنهانسفر فقط مادی نیستتقویت سیستم ایمنیگل زندگیطی یکصد هزار سال اخیر هرچطبیعت موجی جهانآغاز مبهم آفرینشتاثیر حرکات چشم بر امواج جدایی خطای حسی استابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز- از مغزتدید تو همیشه محدود به مقدنشانه های پروردگار در جهمنابع انرژی از نفت و گاز رنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستمشکلات نخاعیسلام تا روشناییتنفس هوازی و میتوکندریگاهی مغز بزرگ چالش استعلایم کمبود ویتامین E را الگوی بنیادین و هوشیاریتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت غیر فیزیکیابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات درياازدواج های بین گونه ای، ردانشمندان روش هاي جدیدی همیشه اطمینان تو بر خدا بمنبع هوشیاری کجاست قسمت روح در جهانی دیگر استبرای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کرونامعرفت و شناختسینوریپا داروی ترکیبی ضدتو تغییر و تحولیپیوند قلب خوک، به فرد دچاعدم درکانگشت نگاری مغز نشان میدتاریکی من و تو و گرد و غباحرکت چرخشی و دائمی کیهاناجزایی ناشناخته در شکل گچه زیاد است بر من که در ایاصل بازخوردداروی جدید ضد میگرنهوش فوق العاده، هر فرد اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروشی جدید در درمان نابینبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردسانسور از روی قصد بسیاری توهم چیستپروژه ی ژنوم انسانیانسان خطرناکترین موجودترکیب حیوان و انسانحس و ادراک قسمت هفدهماداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهفلج دوطرفه عصب 6 چشمبلندی در ذهن ما درک بلندیدر هم تنیدگی کوانتومیهوش مصنوعی از عروسک بازی منشاء کوانتومی هوشیاری اراه های جدید برای قضاوت رژن هوش و ساختارهای حیاتی سرنوشتتوضیحی ساده در مورد هوش مآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یتصویربرداری فضاپیمای آمارتباط انسانی، محدود به حس و ادراک قسمت سومچگونه هوشیاری خود را توسفراتر از دیوارهای باوربه زودی شبکه مغزی به جای درمان های رایج ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کممیدان بنیادین اطلاعاترشد در سختی استکنفرانس تشنج هتل کوثر اصشلیک فراموشیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتکامل داروینی هنوز در حاایا بیماری ام اس (مولتیپجمجمه انسان های اولیهاز نخستین همانند سازها تخلاصه ای از مطالب همایش منگاه دوبارهقانون جنگلدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر اماجرای جهل مقدسزندگی زمینی امروز بیش از کی غایب شدی تا نیازمند دلشگفتی های زنبور عسلآیا تکامل و تغییرات ژنتیتاثیر فکر بر سلامتجهان های بسیار دیگرابتدایی که در ذهن دانشمنمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز تخار و گلنبرو و انرژی مداوملیروپریم داروی ترکیبی ضددرگیری مغزی در سندرم کووبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متمخچه ابزاري که وظیفه آن فزبان نیاز تکاملی استتفکر خلا ق در برابر توهم کتاب طبیعت در قالب هندسهشجاعت و ترسآب زندگی است قسمت دومتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که از یک منبع، تغذیابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تدلایلی که نشان میدهد ما بچرا پس از بیدار شدن از خوملاحظات بیهوشی قبل از جرذهن سالمبازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگمرگ و میر بسیار بالای ناشسفر نامه سفر به بم و جنوب تلقین اطلاعات و حافظهگلوله ی ساچمه ایگلوئونطبیعت بر اساس هماهنگیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر دوپامین و سروتونینجریان انرژی در سیستم های ابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز، از مغز دیدن خدا در همه چیزنظام مثبت زندگیمنابع انرژی از نفت و گاز رنگین کمانبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستمشکلات بین دو همسر و برخیسلسله مباحث هوش مصنوعیتنفس بدون اکسیژنگذر زمان کاملا وابسته به علایم کمبود ویتامین E را الگوبرداری از طبیعتتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت غیر قابل شناختابزارهای بقای موجود زندهنقش غذاها و موجودات دريااسکار، لگوی هوشمنددانشمندان روشی برای تبدیهمیشه داناتر از ما وجود دمنبع هوشیاری کجاست قسمت روح رهاییبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شمغز فکر میکند مرگ برای دیسیگار عامل افزایش مرگ ومتو جهانی هستی که خودش را پیوند مغز و سر و چالشهای عسل طبیعی موثر در کنترل بانتقال ماده و انرژیتاریکی و نورحس چشایی و بویاییاحیای بینایی نسبی یک بیمنه عدم مطلق بلکه عدم با قاصل علت و تاثیرداروی جدید ضد الزایمرهوش مصنوعی می تواند بر احمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروشی جدید در درمان سکته مبرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختسانسور بر بسیاری از حقایتوهم وجودپروانه ی آسمانیانسان عامل توقف رشد مغزترازودونحس و ادراک قسمت هجدهمادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیستفناوری هوش مصنوعی نحوه خبلوغ چیستدر هم تنیدگی کوانتومی و پهوش مصنوعی از عروسک بازی مهندسی ژنتیک در حال تلاش راه پیروزی در زندگی چیستژن یا نقشه توسعه مغز و نقسریع دویدن مهم نیستتیوتیکسن داروی ضد جنونآنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیمتصور از زمان و مکانارتباط از بالا به پایین محس و ادراک قسمت سی و هشتمچگونه واکسن کرونا را توزفرد حساس از نظر عاطفی و ببه زیر پای خود نگاه نکن بدرمان های علامتی در ام اسهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمیدازولام در درمان تشنج ز گهواره تا گورکنگره بین المللی سردرد دشلیک فراموشیآیا هوش ارثی دریافتی از پتکامل داروینی هنوز در حاایا بدون زبان میتوانیم تجنبه های موجی واقعیتاز نخستین همانند سازها تخلاصه ای از درمان های جدینگاهی بر قدرت بینایی دراقانونمندی و محدودیت عالمدروغ نگو به خصوص به خودتبیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهانماجرای عجیب گالیلهزندگی زودگذرکیهان خود را طراحی میکندشانس یا تلاشآیا جنین انسان، هوشمندی تاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان هایی در جهان دیگرابتذال با شعار دینمغز بیش از آنچه تصور میشواز تکینگی تا مغز از مغز تخارق العاده و استثنایی بچت جی پی تیلیس دگرامفتامین یا ویاسدرگیری مغزی در سندرم کووبیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزمدل همه جانبه نگر ژنرالیزبان و کلمه حتی برای کسانتفاوت مغز انسان و میمون هکتاب، سفری به تاریخشرکت نورالینک ویدیویی ازآب زندگی است قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی در ذهنابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تدنیای شگفت انگیز کوانتومچرا ارتعاش بسیار مهم استممانتین یا آلزیکسا یا ابذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را مرگ انتقال است یا نابود شسفر به مریخ در 39 روزتلاش ها برای کشف منابع جدسفر تجهیزات ناسا به مریخ تلاش هایی در بیماران قطع گمان میکنی جرمی کوچکی در طعمه ی شبکه های ارتباط اجافت فشار خون ناگهانی در وتاثیر دپاکین بر بیماری مجریان انرژی در سیستم های ابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز، از مغز دیدگاه نارسای دوگانه ی منظریه ی تکامل در درمان بیمنابع انرژی از نفت و گاز رهبر حقیقیبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتمشکلات روانپزشکی پس از سسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتنها مانع در زندگی موارد گذشته را دفن کنعلت خواب آلودگی بعد از خوالتهاب شریان تمپورالتاثیر درجه حرارت بر عملکحقایق ممکن و غیر ممکنابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها در کاهش دردهای اساس انسان اندیشه و باور دائما بخوانهمیشه راهی هستمنبع هوشیاری کجاست قسمت روزه داری متناوب، مغز را برای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از دمغز قلبسیاهچاله های فضایی منابعتو دی ان ای خاص ميتوکندريپیوند اندام از حیوانات بعشق درونی به یگانگی خلقتاندوه در دنیا استتاریکی خواهد ترسیدحس و ادراک (قسمت اول )احیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عاصل عدم قطعیت از کوانتوم داروی سل سپتهوش مصنوعی و کشف زبان هایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشساهچاله ها تبخیر نمیشودتوهم وجودپرواز از نیویورک تا لوس آانسانیت در هم تنیده و متصتراشه ی بیولوژِیکحس و ادراک قسمت هشتمادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیفیلمی بسیار جالب از تغییبلعیدن ستاره توسط سیاهچادر هم تنیدگی کوانتومی و دهوش مصنوعی از عروسک بازی مهربانی، شرط موفقیتراه انسان شدن، راه رفتن وژنها نقشه ایجاد ابزار هوسریعترین کامپیوتر موجودتیک و اختلال حرکتیآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشتصادف یا قوانین ناشناختهارتباط بین هوش طبیعی و هوحس و ادراک قسمت سی و ششمچگونه آن شکری که می خوریمفردا را نمیدانیمبوزون هیگز چیستدرمان ژنتیکی برای نوآوریهوش مصنوعی به شناسایی کامکانیک کوانتومی بی معنی زمین در برابر عظمت کیهانکنگره بین المللی سردرد دشنا در ابهای گرم جنوب نیاآیا هوش سریعی که بدون احستکامل داروینی هنوز در حاایا تکامل هدفمند استجنسیت و تفاوت های بیناییاز نشانه ها و آثار درک شدخم شدن فضا-زماننگاهی بر توانایی اجزاي بقارچ بی مغز در خدمت موجوددریای خدابیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودماده ی تاریکزندگی سلول در بدن، جدای اکیهانِ هوشیارِ در حال یاشاهکار قرنآیا جهان ذهن و افکار ما متاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان یکپارچهابداع دی ان ای بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز تخبر مهم تلسکوپ هابلچت جی پی تیلا اکراه فی الدیندرگیری اعصاب به علت میتوبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزامدل هولوگرافیک ژنرالیزهزبان و بیان نتیجه ساختماتفاوت ها و تمایزها کلید بکتابخانهشربت ضد خلطآب، زندگی است(قسمت پنجم)تاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان، تصادفی نیستابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز تدنیا، هیچ استچرا بیماری های تخریبی مغمن کسی در ناکسی دریافتم ذره ی معین یا ابری از الکبحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز مرگ تصادفیمرگی وجود نداردسفر دشوار اکتشافتلاشی برای درمان قطع نخاگنجینه ای به نام ویتامین ظهور امواج مغزی در مغز مصافت هوشیاری به دنبال کاهتاثیر داروهای ضد التهاب جریان انرژی در سیستم های ابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکینگی تا مغز، از مغز دژا وو یا اشنا پندارینظریه ی تکامل در درمان بیمنابع انرژی از نفت و گاز روی و منیزیم در تقویت استبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازمشکلات روانپزشکی در عقب سم زنبور ، کلیدی برای وارتنها در برابر جهانگربه شرودینگر و تاثیر مشعماد الدین نسیمی قربانی امیوتروفیک لترال اسکلروتاثیر درجه حرارت بر عملکحل مشکلابزارهای دفاعی و بقای مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهاستفاده از مغز، وزن را کمداروهای مصرفی در ام اسهمیشه عسل با موم بخوریممنبع هوشیاری کجاست قسمت روزه داری و بیمار ی ام اس برخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسیاهچاله ها، دارای پرتو تو در میانه ی جهان نیستی پیوند سر آیا ممکن استعصب حقوق نورولوواندوه دردی را دوا نمیکندتاریخ همه چیز را ثبت کردهحس و ادراک (قسمت دوم )احساس گذر سریعتر زماننهایت در بی نهایتاصول انجام برخی نرمش ها دداروی ضد چاقیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمریه زغالیبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی سایه را اصالت دادن، جز فرتوهم بی خداییپروتز عصبی برای تکلمانسان، گونه ای پر از تضادتربیت کودکان وظیفه ای مهحس و ادراک قسمت پنجمادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید فیزیک مولکولها و ذرات در بنی عباس، ننگی بر تاریخدر هر سوراخی سر نکنهوش مصنوعی از عروسک بازی مولتیپل اسکلروز در زنان راه بی شکستژنها ، مغز و ارادهسرگیجه از شایعترین اختلاتیروفیبان موثر در سکته ی آنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند تظاهر خوابیده ی مادهارتباط شگفت مغز انسان و فحس و ادراک قسمت سیزدهمچگونه انتظارات بر ادراک فرضیه ای جدید توضیح میدهبوزون هیگز جهان را از متلدرمان پوکی استخوانهوش مصنوعی در کامپیوترهامکانیزمهای دفاعی در برابزمین زیر خلیج فارس تمدنی کنترل همجوشی هسته ای با هشناخت و معرفت، و نقش آن دآیا هشیاری کوانتومی وجودتکامل زبانایجاد احساساتجنسیت و تفاوت های بیناییاز نظر علم اعصاب یا نرووسخونریزی مغز در سندرم کوونگاهت را بلند کنقبل از آغازدرک فرد دیگر و رفتارهای ابیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیماده ی خالیزندگی، مدیریت انرژیکیست هیداتید مغزشاهکار شش گوشآیا جهش های ژنتیکی، ویروتاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان یکپارچهابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تخدا موجود استنتایج نادانی و جهللاموژین داروی ضد اوتیسم؟درختان اشعار زمینبیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تمدل هولوگرافیک تعمیم یافزبان و بیان، در سایه پیشرتفاوت ها را به رسمیت بشناکجای مغز مسئول پردازش تجشش مرحله تکامل چشمآثار باستانی تمدن های قدتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش های ژنتیکی مفید در ساابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز تدندان ها را مسواک بزنید تچرا حیوانات سخن نمی گوینمنابع انرژي پاک سرچشمه حذرات کوانتومی زیر اتمی قبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس مراحل ارتقای پله پله کیهسفرنامه سفر به بم و جنوب تلاشی تازه برای گشودن معگویید نوزده و ایمنی ساکتظرف باید پر شود چه با چرک افتخار انسانتاثیر داروی ضد تشنج سدیم جستجوی متن و تصویر به صورابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز، از مغز دژاوو یا آشناپندارینظریه ی ریسمانمنابع بی نهایت انرژی در درویا و واقعیتبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاسمشاهده گر جدای از شیء مشاسماگلوتید داروی کاهش دهنتنبیه چقدر موثر استگزیده ای از وبینار یا کنفعوامل موثر در پیدایش زباامید نیکو داشته باش تا آنتاثیر درجه حرارت بر عملکحلقه های اسرارآمیزابعاد و نیازهای تکاملینقشه های مغزی جدید با جزیاستفاده از هوش مصنوعی در داروهای ام اسهمجوشی هسته ای، انرژِی بمنبع هوشیاری کجاست قسمت53روزه داری سلول های بنیادبرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطانمغز مانند تلفن استسیاهچاله و تکینگی ابتدایتوقف؛ شکستپیوند سر، یکی از راه حلهاعضلانی که طی سخن گفتن چقداندوهگین نباش اگر درب یا تازه های اسکیزوفرنی(جنوحس و ادراک قسمت 67احساسات کاذبنهادینه سازی فرهنگ اختلااصول توسعه ی یک ذهن کاملداروی ضد چاقیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمریواستیگمینبرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان ساخت شبکه عصبی مصنوعی با توهم تنهاییپرورش مغز مینیاتوری انساانعطاف پذیری مکانیسمی علترجمه ای ابتدایی از اسراحس و ادراک قسمت پنجاهادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک فیزیک و هوشیاریبه قفس های سیاهت ننازدر والنتاین کتاب بدید همهوش مصنوعی از عروسک بازی مواد کوانتومی جدید، ممکنرابطه تشنج و اوتیسمژنهای مشترک بین انسان و وسرگردانیتکنولوژی جدید که سلول هاآینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند دتظاهری از ماده است که بیدارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت ششمچگونه به سطح بالایی از هوفشار و قدرتبی نهایت در میان مرزهادرمان پوکی استخوانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحما انسانها چه اندازه نزدزمان چیستکنترل جاذبهشناخت درون، شناخت بیرون؛آیا واکنش های یاد گرفته وتکامل زبانایرادهای موجود در خلقت بجهل مقدساز نظر علم اعصاب اراده آزخواندن ، یکی از شستشو دهنچالش هوشیاری و اینکه چرا قبل از انفجار بزرگدرک نیازمند شناخت خویش ابیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیماده ای ضد التهابیزونیسومایدکیست کلوئید بطن سومشاید گوشی و چشمی، آماده شآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کنونی و مغز بزرگتریابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تخدای رنگین کماننجات در راستگوییلایو دوم دکتر سید سلمان فدرد باسن و پا به دلیل کاهبا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیمدل های ریز مغز مینی برینزبان و تکلم برخی بیماریهتفاوت های بین زن و مرد فقکرونا چه بر سر مغز می آورششمین کنگره بین المللی سآرامش و دانشتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تدو ویژگی انتزاع و قدرت تجچرا حجم مغز گونه انسان درمنابع انرژی از نفت و گاز ذرات کوانتومی زیر اتمی قبحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحبحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذایمرز مرگ و زندگی کجاستسفرنامه سفر به بم و جنوب تلاشی جدید در درمان ام اسگوشه بیماری اتوزومال رسسعقل مجادله گرافراد آغاز حرکت خودشان رتاثیر درجه حرارت بر مغزجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز دگرگونی های نژادی و تغیینظریه تکامل در درمان بیممنابع جدید انرژیرویا و کابوسبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک ممشاهده آینده از روی مشاهسندرم کووید طولانیتهدیدهای هوش مصنوعیگزارش یک مورد جالب لخته وعوامل ایجاد لغت انسانی و امید نجاتتاثیر درجه حرارت بر عملکحمله ویروس کرونا به مغزابعاد اضافه ی کیهاننقص در تشخیص هیجانات عاماستفاده از انرژی خلاداروهای تغییر دهنده ی سیهمراهی نوعی سردرد میگرنیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمروزهای سختبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادمغز مادران و کودکان در زمسیاهچاله ی تولید کنندهتولید مثل اولین ربات های پیوندی که فراتر از امکانغم بی پایاناندام حسی، درک از بخش هایتازه های بیماری پارکینسوحس و ادراک قسمت 74اخلاق و علوم اعصابچهار میلیارد سال تکامل باصول سلامت کمرداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی الفاگومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمریاضیات یک حس جدید استبررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندساخت شبکه عصبی با الفبای توهم جدایی و توهم علمپرتوهای صادر شده از سیاهاهرام مصر از شگفتی های جهترس و آرمان هاحس و ادراک قسمت پنجاه و یارتقا و تکامل سنت آفرینش نیکولا تسلافیزیکدانان ماشینی برای تبه مغز خزندگان خودت اجازدر یک فراکتال هر نقطه مرکهوش مصنوعی از عروسک بازی موجود بی مغزی که می تواندرادیوی مغز و تنظیم فرکانژنهای هوش ، کدامندسربازان ما محققا غلبه می تکنولوژی جدید که سلول هاآیندهایمان به رویاتعداد کلی ذهن ها در جهان ارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت شصت و هشتچگونه باغبانی باعث کاهش فضای قلب منبع نبوغ استبی ذهن و بی روحدرمان ام اس(مولتیپل اسکلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحما انسانها چه اندازه نزدزمان و مکان، ابعاد کیهان کندر در بیماریهای التهابشناسایی تاریخچه ی تکاملیآیا یک، وجود داردتکامل زبان انسان از پیشیاکسی توسین و تکامل پیش امغز آیندگان چگونه است ؟جهان فراکتالاز نظر علم اعصاب اراده آزخواب سالم عامل سلامتیچالش هوشیاری و اینکه چرا قدم زدن و حرکت دید را تغیدرک و احساسبیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستماده، چیزی بیش از یک خلا زونا به وسیله ویروس ابله بزرگترین درد از درون است کاهش مرگ و میر ناشی از ابشاید درست نباشدآیا خداباوری محصول تکاملتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کاملی در اطراف ما پرابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تخدایی که ساخته ی ذهن بشر نخاع ما تا پایین ستون فقرلبخند بزن شاید صبح فردا زدردهای سال گذشته فراموش با تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر مدیون خود ناموجودزبان و شناخت حقیقت قسمت چتفاوت های تکاملی در مغز وکریستال هاصبر بسیار بایدآرامش و سکونتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تدو بیماری روانی خود بزرگ چرا خشونت و تعصبمنابع انرژی از نفت و گاز ذرات کوانتومی زیر اتمی قرفتار مانند بردهبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کامرز بین انسان و حیوان کجاسفرنامه سفر به بم و جنوب تمایل زیاد به خوردن بستنگوشت خواری یا گیاه خواریعقلانیت بدون تغییرافراد بی دلیل دوستدار تو تاثیر درجه حرارت بر عملکحفره در مغزابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث از تکامل تا مغز از مغز تا دانش قدرت استنظریه تکامل در درمان بیممناطق خاصی از مغز در جستجرویا و خبر از آیندهبخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار مطالبه ی حق خودسندرم گیلن باره به دنبال تو یک معجزه ایگشایش دروازه جدیدی از طرعواملی که برای ظهور لغت اامید درمان کرونا با همانتاثیر درجه حرارت بر عملکحمایت از طبیعتابعاد بالاترنقطه بی بازگشتاستفاده از سلول های بنیاداروهای ضد بیماری ام اس وهندسه ی پایه ایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروش مقابله مغز با محدودیبرخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطانمغز چون ابزار هوش است دلیسیاره ی ابلهانتولید یا دریافت علمپیوستگی همه ی اجزای جهانغم بی پایانانرژی بی پایان در درون هرتبدیل پلاستیک به کربن و سحس و ادراک قسمت 75اخلاق پایه تکامل و فرهنگچهار ساعت پس از کشتار خوکاضطراب و ترسداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمریسدیپلام تنها داروی تایبررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانساختن آیندهتوهم جسمآلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکتسلیم شدن از نورون شروع محس و ادراک قسمت پنجاه و دارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیفاصله ها در مکانیک کوانتبه نقاش بنگردر کمتر از چند ماه سوش جدهوش مصنوعی از عروسک بازی موجودات مقهور ژنها هستندراز تغییرژنهای حاکم بر انسان و انسسردرد میگرنتکینگیآینده ی انسان در فراتر ازاین پیوند نه با مغز بلکه تعذیه ی ذهنارتباط غیرکلامی بین انساحس و ادراک قسمت شصت و دوچگونه تکامل مغزهای کنونیقفس ذهنبی شرمیدرمان تومورهای مغزی با اما اکنون میدانیم فضا خالزمان و صبرکوچ از محیط نامناسبشناسایی سلول های ایمنی اآیا کیهان می تواند یک شبیتکامل ساختار رگهای مغزی اگر فقط مردم میفهمیدند کمغز انسان ایا طبیعتا تمااز واقعیت امروز تا حقیقتخواب سالم عامل سلامتی و یچالش هوشیاری و اینکه چرا قدرت مردمدرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به ماشین دانشزیباترین چیز در پیر شدنبسیاری از بیماری های جدیکاهش التهاب ناشی از بیماشب سیاه سحر شودآیا دلفین ها می تواند از تاثیر ویتامین دی بر بیماجهان پیوستهابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز تخسته نباشی بابانخستین تمدن بشریلحظات خوش با کودکاندردی که سالهاست درمان نشبالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به مدیریت اینترنت بر جنگزبان و شناخت حقیقت قسمت اتفاوت های زبانی سرمنشا تکریستال زمان(قسمت اولصرع و درمان های آنآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تدو بار در هفته ماهی مصرف چرا در مغز انسان، فرورفتمنابع انرژی از نفت و گاز