دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

انرژی خلا ممکن است

منابع جدید انرژی، نیاز واقعی ماست.
منابع انرژی از منابع نهفته ی زیر زمین مانند نفت و گاز تا محصولات ابزار هوشمندی (مغز)برای تولید انرژی پاک قسمت بیست و چهارم
منابع سنتی انرژی، با تغییرات آب و هوایی انسان امروز را با چالشی بزرگ مواجه کرده است؛ تاثیر گلخانه ای آب و هوایی و گرم شدن کره ی زمین و آسیب های به بدن انسان در نتیجه ی آلودگی هوایی شامل بیماری های دستگاه تنفسی و ریه و ...نسل آینده ی بشری را با خطر جدی مواجه کرده است. این در حالی است که منابع انرژی محدود به منابع کنونی نیست. پیشرفت انسان امروز در عرصه ی کوانتومی او را با منبع بزرگی از انرژی- که حتی در خلا وجود دارد- آشنا کرده است. نوسانات کوانتومی خلا، منبع بزرگ انرژی است که قبل از انفجار بزرگ وجود داشته و هنوز هم وجود دارد.
آیا امکان دسترسی به این منبع انرژی ممکن نیست؟
(با وجود اینکه مداخله ی انسان در جاذبه و عرصه های الکترومغناطیس از طریق مداخله در نوسانات کوانتومی(هندسه ی نوسانات کوانتومی خلا)، به نظر چیزی بعید میرسد، آزمایش ها در این عرصه، در همه جای جهان در حال انجام است. این تحولات لازم است خیلی زود ایجاد شد ومحقق شدن آن بعد از ده نسل دیگر، بی فایده است.
ما در عمل در آستانه ی عدم تسلط کامل بر محیط زیست و قدرت خود برای بقا هستیم و واجب است تغییر در چند سال آینده و خیلی زود رخ دهد.
بر جامعه ی ما لازم است تلاش خود را زیاد کند تا در ده یا پانزده سال آینده، هندسه ی خلا یا هندسه ی نوسانات کوانتومی خلا را بیاموزد تا به سوی آینده ای درخشان و نورانی حرکت کند و این منبع انرژی در دسترس ما قرار گیرد. بر ما لازم است این فرصت را با مداخله در جاذبه و کمیت نامحدود انرژی برای ولادت این جامعه ی جهانی و این زیست گاه فضایی جدید، به کار ببریم.)
نسيم هرمين


https://www.facebook.com/photo/?fbid=497743549036091&set=a.466863872124059
توصیه میشود به دیگر قسمت های این سلسله مباحث در همین کانال مراجعه شود.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کاهش التهاب ناشی از بیماجهان مشارکتیمشکلات نخاعیآیا دلفین ها می تواند از خوشبختی دور از رنج های مابزار بقا از نخستین هماندرگیری قلب در بیماری ویرمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز تزاوسکا درمان گوشرنخستین تمدن بشریبعد از کرونا دلخوشی بیهوبالاترین هدف از دولتشباهت کیهان و مغزهرچیز با یک تاب تبدیل به منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر کپسول نوروهرب بر سکریستال زمان(قسمت اولجهان ریز و درشتمعرفت و شناختآرامش(سکوت) stillness و تکاپودفاع در برابر تغییر ساختابزار بقا از نخستین همانذهن هوشیار در پس ماده ی منقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تزبان، نشان دهنده ی سخنگو چرا در مغز انسان، فرورفتتقویت استخوان در گرو تغذبحثی در مورد نقش ویتامين طوفان زیباییویتامین کامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر انتخاب از طرف محیط گوشت خواری یا گیاه خواریجایی خالی نیستافراد بی دلیل دوستدار تو ديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقای موجود زنده از رمز بقای جهش ژنتیکینقش ذهن و شناخت در حوادث از تکامل تا مغز از مغز تا سلول عصبی شاهکار انطباق فلج دوطرفه عصب 6 چشمنظریه تکامل در درمان بیمتمرکز بر هدفبخشیدن دیگران یعنی آرامشعلم در حال توسعهوالزارتان داروی ضد فشار منشاء کوانتومی هوشیاری اتاثیر درجه حرارت بر عملکگشایش دروازه جدیدی از طرحقیقت خواب و رویاامید درمان کرونا با هماندانشمندان پاسخ کوانتومی ابعاد بالاترروان سالمنقطه بی بازگشتاستفاده از سلول های بنیاسوخت هیدروژنی پاکفراتر از دیوارهای باورهندسه ی پایه ایتو با همه چیز در پیوندیبرخی نرمش ها برای زانوعادت دادن مغز بر تفکرواکسن علیه سرطانمیدان بنیادین اطلاعاتتاثیر رژیم گیاهخواری بر پیوستگی همه ی اجزای جهانحباب های کیهانی تو در توانرژی بی پایان در درون هرداروی جدید برای میاستنی اخلاق پایه تکامل و فرهنگروشهای شناسایی قدرت شنواچهار ساعت پس از کشتار خوکاضطراب و ترسسکوت، پر از صداقانون جنگلهوش مصنوعی از عروسک های بتوهم فضای خالیبررسی و اپروچ جدید بر بیمپیامهای کاربرانیک جهش ممکن است ذهن انسانماجرای جهل مقدستری فلوپرازینآلودگی هوا چالش قرن جدیدحس و ادراک قسمت چهارماولین مورد PML به دنبال تکدر چه مرحله ای از خواب ، رارتقا یا بازگشت به قبل ازرژیم غذایی ضد دردنیاز به آموزش مجازی دیجیبه نقاش بنگرسخن و سکوتلیروپریم داروی ترکیبی ضدهوش مصنوعی از عروسک بازی توصیه های سازمان بهداشت ژنهای حاکم بر انسان و انسمخچه ابزاري که وظیفه آن فتشخیص آلزایمر سالها قبل آینده ی انسان در فراتر ازحس و ادراک قسمت بیستماین پیوند نه با مغز بلکه ارتباط غیرکلامی بین انسادرمان های بیماری آلزایمررشته نوروایمونولوژی و نقچگونه تکامل مغزهای کنونیبی شرمیملاحظات بیهوشی قبل از جرتکامل ابزار هوش ، راه پر کوچ از محیط نامناسبمرگ و میر بسیار بالای ناشآیا کیهان می تواند یک شبیثبت و دستکار ی حافظهخفاش با شیوع همه گیری جدیاگر فقط مردم میفهمیدند کدرمان جدید سرطانمغز انسان ایا طبیعتا تمااز واقعیت امروز تا حقیقتزندگی بی دودچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دیستروفی میوتونیشگفت نیست من عاشق تو باشمهیچ وقت خودت را محدود به منابع انرژی از نفت و گاز تا 20 سال آینده مغز شما به کاهش حافظه هرچند فرایندیجهان هوشمندمشکلات بین دو همسر و برخیآیا دلفین ها میتوانند باخانه ی تاریکابزار بقا از نخستین هماندرگیری مغز در بیماری کویمغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز از مغز تزبان مشترک ژنتیکی موجودانخستین تصویر از سیاهچالهبعد از کرونا دلخوشی بیهوباهوش ترین و با کیفیت تریشباهت زیاد بین سلول هاي عهز ذره، یک دنیاستمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر کتامین در درمان پاکریستال زمان(قسمت دوم)جهان شگفت انگیزمغز فکر میکند مرگ برای دیآزمون تجربی، راهی برای ردقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقا از نخستین همانذهن تو همیشه به چیزی اعتقنقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تزبان، وسیله شناسایی محیطچرا ذرات بنیادی معمولاً تقویت حافظه یا هوش مصنوعبحثی در مورد نقش کلسیم و طولانی ترین شبویتامین کا و استخوانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر احتمالی عصاره تغلیگیلگمش باستانی کیستجاذبهافزایش قدرت ادراکات و حسدی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقای موجود زنده از رمز جهاننقش روی و منیزیم در سلامتاز تکامل تا مغز، از مغز تسلولهای ایمنی القا کنندهفناوری هوش مصنوعی نحوه خنظریه تکامل در درمان بیمتمساح حد واسط میان مغز کوبخشش، عقلانی یا غیر عاقلعلم راهی برای اندیشیدن اواکنش های ناخودآگاه و تقمهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر درجه حرارت بر عملکپمبرولیزوماب در بیماری چحقیقت در علم، هرگز نهایی امیدوار باش حتی اگر همه چدانشمندان اولین سلول مصناتفاق و تصادفروبات های ریز در درمان بینمیتوان با بیرون انداختناستفاده از سلول های بنیاسودمندی موجودات ابزی بر فرد حساس از نظر عاطفی و بهندسه ی رایج کیهانتو با باورهایت کنترل میشبرخی نرمش های گردنعارضه جدید ویروس کرونا سواکسنی با تاثیر دوگانه امیدازولام در درمان تشنج تاثیر عصاره تغلیظ شده گیپیام های ناشناخته بر مغز حد و مرزها توهم ذهن ماستانرژی تاریکداروی جدید برای ای ال اساختلال خواب فرد را مستعد روشی برای بهبود هوش عاطفنوآوری ای شگفت انگیز داناطلاع رسانی اینترنتیسکته مغزیقانونمندی و محدودیت عالمهوش مصنوعی از عروسک های بتوهم فضای خالی یا توهم فضبررسی ژنها در تشخیص بیماسایتهای دیگریک رژیم غذایی جدید، می توماجرای عجیب گالیلهترک امروزآلودگی هوا و ویروس کروناحس و ادراک قسمت نوزدهماولین مورد پیوند سر در اندر ناامیدی بسی امید استارتوکين تراپی روشی جديد راه فراری نیستچیز جدید را بپذیربه نقاش بنگرسخن پاک و ثابتلیس دگرامفتامین یا ویاسهوش مصنوعی از عروسک بازی توصیه های غیر دارویی در سکل اقیانوس در یک ذرهمدل همه جانبه نگر ژنرالیتصویر زیبا از سلولآینده ی علم و فیزیک در60 ثحس و ادراک قسمت دهماین اندوه چیستارتروز یا خوردگی و التهادرمان های جدید میگرنرشد مغز فرایندی پیچیده اچگونه جمعیت های بزرگ شکل بی عدالتی در توزیع واکسن سرعت فکر کردن چگونه استممانتین یا آلزیکسا یا ابتکامل جریان همیشگی خلقتکوچک شدن مغز از نئاندرتامرگ انتقال است یا نابود شآیا گذشته، امروز وآینده ثبت امواج الکتریکی در عصخلا، حقیقی نیستاگر میدانی مصیبت بزرگتر درمان سرطان با امواج صوتمغز انسان برای ایجاد تمداز کجا آمده ام و به کجا میزندگی در جمع مواردی را برچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری ضعف عضلات نزدیک بشگفت انگیز بودن کیهانهیچ کاری نکردن به معنی چیمنابع انرژی از نفت و گاز تا بحر یفعل ما یشامنابع انرژی از نفت و گاز تابوهای ذهنیکاهش دوپامین عامل بیماریجهان هوشیارمشکلات روانپزشکی پس از سآیا دست مصنوعی به زودی قاخانواده پایدارابزار بقا از نخستین هماندرگیری مغز در بیماران مبمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان چهار حرفی حیات زمیننخستین روبات های زنده ی جتفکر قبل از کارباور و کیهان شناسیشباهت زیاد بین سلول هاي عهزینه ای که برای اندیشیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت سوم)جهانی که نه با یک رخداد و مغز قلبآزمون ذهنی گربه ی شرودیندل به دریا بزنابزار بقا از نخستین همانذهن خود را مشغول هماهنگینقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تسفر فقط مادی نیستچراروياها را به یاد نمی آتقویت سیستم ایمنیبحثی در مورد حقیقت فضا و طی یکصد هزار سال اخیر هرچویتامین کا در سبزیجاتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر ترکیبات استاتین (سگیاه بی عقل به سوی نور میجاذبه و نقش آن در شکلگیریافزایش مرگ و میر سندرم کودین، اجباری نیستابزار بقای موجود زنده از رمز جهان خاصیت فراکتالنقش روزه داری در سالم و جاز تکامل تا مغز، از مغز تسلولهای بنیادی مصنوعی درفیلمی بسیار جالب از تغییهفت چیز که عملکرد مغز تو تنفس هوازی و میتوکندریبدون پیر فلکعلم ساختن برج های چرخانواکنش به حس جدیدمهربانی، شرط موفقیتتاثیر درجه حرارت بر عملکپنج اکتشاف شگفت آور در موحقیقت راستین انسان علم بامیدی به این سوی قبر نیستدانشمندان تغییر میدان مغاتوبان اطلاعات و پلِ بینروبات کیاننمیتوان بر سیاه سیاه نوشاستفاده از سلول های بنیاسیلی محکم محیط زیست بر انفردا را نمیدانیمهندسه بنیادینتو باید نیکان را به دست ببرخی یونها و مولکول های معدم توقف تکامل در یک انداواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمکانیک کوانتومی بی معنی تاریک ترین بخش شبپیشینیان انسان از هفت میحریص نباشانرژی تاریک که ما نمی توداروی جدید برای دیابتاختلال در شناسایی حروف و روشی جدید در درمان قطع نخنوار مغز مشاهده ی غیر مستاطلاعات حسی ما از جهان، چسال سیزده ماههقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم لیلیپوتی(ریزبینی)بررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز امماده ی تاریکترکیب آمار و ژنتیکآلودگی هوا و پارکینسونحس و ادراک قسمت هفتماولین هیبرید بین انسان و در هم تنیدگی مرزها و بی مارتباط میکروب روده و پارراه های جدید برای قضاوت رچیزی منتظر شناخته شدنبه نادیدنی ایمان بیاورسختی ها رفتنی استلا اکراه فی الدینهوش مصنوعی از عروسک بازی توصیه هایی در مصرف ماهیکلمات بلند نه صدای بلندمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتصویر زیبای اصفهانآیا ممکن است موش کور بی محس و ادراک قسمت دوازدهماین ایده که ذرات سیاهچالارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان های جدید در بیماری رشد مغز علت تمایل انسان بچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیمار 101 ساله، مبتلا به سسعی کن به حدی محدود نشویهوش مصنوعی درمانگر کامپیمن کسی در ناکسی دریافتم تکامل داروینی هنوز در حاکوچکترین چیز یک معجزه اسمرگ تصادفیآیا پیدایش مغز از روی تصاجلوتر را دیدنخلا، خالی نیستاگر نیروی مغناطیس نباشد درمانهای بیماری پارکینسمغز انسان برای شادمانی طاز آغاز خلقت تا نگاه انسازندگی در سیاهچالهچالش دیدگاه های سنتی در ببیماریهای تحلیل عضلانی اشگفت زده و حیران باشهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر فکر بر سلامتکاهش سن بیولوژیکی، تنها جهان های بسیار دیگرمشکلات روانپزشکی در عقب آیا رژیم غذایی گیاهی سلاخار و گلابزار بقا از نخستین هماندرگیری مغزی در سندرم کوومغز در تنهایی آسیب میبیناز تکینگی تا مغز از مغز تزبان نیاز تکاملی استنرمش های مفید برای درد زاتفکر خلا ق در برابر توهم باد و موجشجاعت و ترسهزینه سنگین انسان در ازامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف مکانیسم عصبی خوانش پجهانی که از یک منبع، تغذیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآزمون ذهنی گربه شرودینگردلایلی که نشان میدهد ما بابزار بقا از نخستین همانذهن سالمنقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز تسفر نامه سفر به بم و جنوب چراروياها را به یاد نمی آتلقین اطلاعات و حافظهبحثی در مورد عملکرد لوب فطبیعت موجی جهانویتامین بی 12 در درمان دردمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر حرکات چشم بر امواج گیاه خواری و گوشت خوار کدجدایی خطای حسی استافزایش سرعت پیشرفت علوم دید تو همیشه محدود به مقدابزار بقای موجود زنده از رنگ کردن، حقیقت نیستنقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز تسلام تا روشناییفیزیک مولکولها و ذرات در هفت سین یادگاری از میراث تنفس هوازی و میتوکندریبرنامه و ساختار پیچیده معلایم کمبود ویتامین E را واکسن های شرکت فایزر آمرمولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر درجه حرارت بر عملکپول و شادیحقیقت غیر فیزیکیامیدی تازه در درمان سرطادانشمندان روش هاي جدیدی اتوسوکسیمایدروح در جهانی دیگر استچند نرمش مفید برای کمردراستفاده از سلول های بنیاسینوریپا داروی ترکیبی ضدفرضیه ای جدید توضیح میدههندسه در پایه ی همه ی واکتو تغییر و تحولیبرخی اثرات مضر ویتامین دعدم درکوبینار اساتید نورولوژی دمکانیزمهای دفاعی در برابتاریکی من و تو و گرد و غباپیشرفت های جدید علوم اعصحرکت چرخشی و دائمی کیهانانرژی خلا ممکن استداروی جدید ضد میگرناختلال در شناسایی حروف و روشی جدید در درمان نابیننوار مغز در فراموشی هااطلاعاتی عمومی در مورد مسانسور از روی قصد بسیاری قبل از آغازهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم چیستبررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده ماده ی خالیترکیب حیوان و انسانآلزایمرحس و ادراک قسمت هفدهماولین تصویر در تاریخ از سدر هم تنیدگی کوانتومیارتباط ماده و انرژیراه های جدید برای قضاوت رچیزی خارج از مغزهای ما نیبه هلال بنگرسرنوشتلاموژین داروی ضد اوتیسم؟هوش مصنوعی از عروسک بازی توضیحی ساده در مورد هوش مکلوزاپین داروی ضد جنونمدل هولوگرافیک تعمیم یافتصویربرداری فضاپیمای آمحس و ادراک قسمت سوماینکه به خاطرخودت زندگی ارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان های رایج ام اسرشد در سختی استچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری های مغز و اعصاب و شلیک فراموشیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنابع انرژي پاک سرچشمه حتکامل داروینی هنوز در حاکووید نوزده و خطر بیماری مرگی وجود نداردآیا آگاهی پس از مرگ از بیجمجمه انسان های اولیهخلاصه ای از مطالب همایش ماگر نعمت فراموشی نبود بسدرهای اسرارآمیز و پوشیدهمغز انسان برای شادمانی طاز انفجار بزرگ تا انفجار زندگی زمینی امروز بیش از چاالش ها در تعیین منبع هوبیماری، رساله ای برای سلشگفتی های زنبور عسلهیچ کس حقیقت را درون مغز هیچ اندر هیچمنابع بی نهایت انرژی در دتاثیر مشاهده بر واقعیت بکایروپاکتیک چیستجهان هایی در جهان دیگرمشاهده گر جدای از شیء مشاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاخارق العاده و استثنایی بابزار بقا از نخستین هماندرگیری مغزی در سندرم کوومغز را از روی امواج بشناساز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و کلمه حتی برای کساننرمش های مفید در سرگیجهتفاوت مغز انسان و میمون هباد غرور و سر پر از نخوت وشرکت نورالینک ویدیویی ازهزاران سال چشم های بینا ومنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف مکانیسمی پیچیده در بجهانی در ذهنمغز مانند تلفن استآزادی عقیده، آرمانی که تدنیای شگفت انگیز کوانتومابزار بقا از نخستین همانذخیره ی شگفت انگیز اطلاعنقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تسفر به مریخ در 39 روزنزاع بین جهل و علم رو به پتلاش ها برای کشف منابع جدبحثی درباره هوش و تفاوتهطبیعت بر اساس هماهنگیویتامین بی هفدهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر دوپامین و سروتونینگیرنده باید سازگار با پیجریان انرژی در سیستم های افسردگی و اضطراب در بیمادیدن خدا در همه چیزابزار بقای موجود زنده از رنگین کماننقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز تسلسله مباحث هوش مصنوعیفیزیک و هوشیاریهم نوع خواری در میان پیشیتنفس بدون اکسیژنبرنامه ی مسلط ژنها در اختعلایم کمبود ویتامین E را واکسن کووید 19 چیزهایی که مواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر درجه حرارت بر عملکپوست ساعتی مستقل از مغز دحقیقت غیر قابل شناختامگا سه عامل مهم سلامتدانشمندان روشی برای تبدیاثر مضر مصرف طولانی مدت رروح رهاییچند جهانیاستیفن هاوکینگ در مورد هسیگار عامل افزایش مرگ ومفشار و قدرتهندسه زبانِ زمان استتو جهانی هستی که خودش را برخی اختلالات عصبی مثانهعسل طبیعی موثر در کنترل بوجود قبل از ناظر هوشمندما انسانها چه اندازه نزدتاریکی و نورپیشرفت در عقل است یا ظواهحس چشایی و بویاییانسان قدیم در شبه جزیره عداروی جدید ضد الزایمراختلالات مخچهروشی جدید در درمان سکته منوار مغز در تشخیص بیماری اطلاعاتی عمومی در مورد مسانسور بر بسیاری از حقایقبل از انفجار بزرگهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم وجودبررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومماده ای ضد التهابیترازودونآملودیپین داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت هجدهماولین دارو برای آتاکسی فدر هم تنیدگی کوانتومی و پارتباط متقابل با همه ی حیراه پیروزی در زندگی چیستچیزی شبیه نور تو نیستبه کدامین گناه کشته شدندسریع دویدن مهم نیستلایو دوم دکتر سید سلمان فهوش مصنوعی از عروسک تا کمتیوتیکسن داروی ضد جنونکلام و زبان، گنجینه ای بسمدل های ریز مغز مینی برینتصور از زمان و مکانحس و ادراک قسمت سی و هشتماینکه خانواده ات سالم باارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان های علامتی در ام اسز گهواره تا گورنگاه محدود و تک جانبه، مشبیماری وسواسشلیک فراموشیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حاکودک هشت ساله لازم است آدمراحل ارتقای پله پله کیهآیا امکان بازسازی اندامهجنبه های موجی واقعیتخلاصه ای از درمان های جدیاگر نعمت فراموشی نبود بسدروغ نگو به خصوص به خودتمغز انسان رو به کوچک تر شاز بحث های کنونی در ویروسزندگی زودگذرناتوانی از درمان برخی ویبیندیششانس یا تلاشبیهوش کردن در جراحی و بیمشاهکار قرنهیچگاه از فشار و شکست نترمنابع جدید انرژیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بکار با یگانگی و یکپارچگیجهان یکپارچهمشاهده آینده از روی مشاهآیا راهی برای رفع کم آبی خبر مهم تلسکوپ هابلابزار بقا از نخستین هماندرگیری اعصاب به علت میتومغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و بیان نتیجه ساختمانرمشهای مهم برای تقویت عتفاوت ها و تمایزها کلید ببار بزرگ ایستادن بر دو پاشربت ضد خلطهستي مادي ای که ما کوچکترمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف ارتباط جدیدی از ارتبجهان، تصادفی نیستمغز مادران و کودکان در زمآسيب میکروواسکولاریا آسدنیا، هیچ استابزار بقا از نخستین همانذره ی معین یا ابری از الکنقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز از مغز تسفر تجهیزات ناسا به مریخ نزاع بین علم و نادانی رو تلاش هایی در بیماران قطع بحثی درباره هوش و تفاوتهطعمه ی شبکه های ارتباط اجویتامین دی گنجینه ای بزرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر دپاکین بر بیماری مگالکانزوماب، دارویی جدیجریان انرژی در سیستم های اقلیت خلاقدیدگاه نارسای دوگانه ی مابزار بقای موجود زنده از رهبر حقیقینقش زنجبیل در جلوگیری از از تکامل تا مغز، از مغز تسلطان جنگل یا صاحب ملکوتفیزیکدانان ماشینی برای تهمه چیز در زمان مناسبتنها مانع در زندگی موارد برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱علت خواب آلودگی بعد از خوواکسن کرونا و گشودن پنجرموجود بی مغزی که می تواندتاثیر درجه حرارت بر عملکپوشاندن خود از نورحقایق ممکن و غیر ممکنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهدائما بخواناثرات فشار روحی شدیدروزه داری متناوب، مغز را چند جهانیاستیفن هاوکینگ در تفسیر سیاهچاله های فضایی منابعفضای قلب منبع نبوغ استهنر حفظ گرهتو دی ان ای خاص ميتوکندريبرخی اصول سلامت کمرعشق درونی به یگانگی خلقتوراپامیل در بارداریما انسانها چه اندازه نزدتاریکی خواهد ترسیدپیشرفت ذهن در خلاقیت استحس و ادراک (قسمت اول )انسان میوه ی تکاملداروی سل سپتاختلالات حرکتی در انسانريتوکسيمب در درمان ام اسنوار مغزی روشی مهم در تشخاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نساهچاله ها تبخیر نمیشودقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم وجودبزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیماده، چیزی بیش از یک خلا تراشه ی بیولوژِیکآموزش نوین زبانحس و ادراک قسمت هشتماولین دروغدر هم تنیدگی کوانتومی و دارتباط چاقی و کاهش قدرت براه انسان شدن، راه رفتن ونکاتی در مورد تشنجبه امید روزهای بهترسریعترین کامپیوتر موجودلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کمتیک و اختلال حرکتیکلرال هیدرات برای خوابانمدیون خود ناموجودآیا ما کالا هستیمتصادف یا قوانین ناشناختهحس و ادراک قسمت سی و ششماینترنت بدون فیلتر ماهواارزش خود را چگونه میشناسدرمان ژنتیکی برای نوآوریزمین در برابر عظمت کیهاننگاه انسان محدود به ادرابیماری کروتز فیلد جاکوبشنا در ابهای گرم جنوب نیاهوش احساسیمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حاکودک ایرانی که هوش او از مرز مرگ و زندگی کجاستآیا انسان با مغز بزرگش اخجنسیت و تفاوت های بیناییخم شدن فضا-زماناگر با مطالعه فیزیک کواندریای خدامغز انسان رو به کوچکتر شداز تلسکوپ گالیله تا تلسکزندگی سلول در بدن، جدای اناتوانی در شناسایی چهره نادیدنی ها واقعی هستندبیهوشی در بیماران دچار اشاهکار شش گوشهیپرپاراتیروئیدیسممناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر نگاه و مشاهده ناظر کاربرد روباتهای ريزنانوجهان یکپارچهمطالبه ی حق خودآیاما مقهور قوانین فیزیکخدا موجود استابزار بقا از نخستین هماندرختان اشعار زمینمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و بیان، در سایه پیشرچرا ماشین باید نتایج را پتفاوت ها را به رسمیت بشنابار سنین ابزار هوشمندی اشش مرحله تکامل چشمهستی ما پس از شروعی چگال منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف جمجمه ای درکوه ایرهوجهش های ژنتیکی مفید در سامغز چون ابزار هوش است دلیآسیب ها ناشی از آلودگی هودندان ها را مسواک بزنید تابزار بقا از نخستین همانذرات کوانتومی زیر اتمی قنقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز از مغز تسفر دشوار اکتشافنزاع بین علم و جهل رو به پتلاشی برای درمان قطع نخابحثی درباره هوش و تفاوتهظهور امواج مغزی در مغز مصویروس مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر داروهای ضد التهاب گام کوچک ولی تاثیرگذارجریان انرژی در سیستم های الکترومغناطیس شنوایی و هدژا وو یا اشنا پنداریابزار بقای موجود زنده از روی و منیزیم در تقویت استنقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکامل تا مغز، از مغز تسم زنبور ، کلیدی برای وارفاصله ها در مکانیک کوانتهمه چیز در زمان کنونی استتنها در برابر جهانبرین نت به جای اینترنتعماد الدین نسیمی قربانی واکسن کرونا از حقیقت تاتموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر درجه حرارت بر عملکپیموزایدحل مشکلانفجار و توقف تکاملی نشاداروهای مصرفی در ام اساثرات مفید قهوهروزه داری و بیمار ی ام اس چند روش ساده برای موفقیتاستخوان های کشف شده، ممکسیاهچاله ها، دارای پرتو قفس ذهنهنر رها شدن از وابستگیتو در میانه ی جهان نیستی برخی بیماری ها که در آن بعصب حقوق نورولووورزش هوازی مرتب خیلی به قما اکنون میدانیم فضا خالتاریخ همه چیز را ثبت کردهپیشرفتی مستقل از ابزار هحس و ادراک (قسمت دوم )انسان ها می توانند میدان داروی ضد چاقیاختلالات صحبت کردن در انریه زغالینوار عصب و عضلهاعتماد به خودسایه را اصالت دادن، جز فرقدرت مردمهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم بی خداییبزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دماشین دانشتربیت کودکان وظیفه ای مهآمارهای ارائه شده در سطح حس و ادراک قسمت پنجماولین سلول مصنوعیدر هر سوراخی سر نکنراه بی شکستچگونه مولکول های دی ان ایبه بالا بر ستارگان نگاه کسرگیجه از شایعترین اختلالحظات خوش با کودکانهوش مصنوعی از عروسک تا کمتیروفیبان موثر در سکته ی کمردردمدیریت اینترنت بر جنگآیا ما تنها موجودات زنده تظاهر خوابیده ی مادهحس و ادراک قسمت سیزدهمایندرالاز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان پوکی استخوانزمین زیر خلیج فارس تمدنی نگاه از بیرون مجموعهبیماری گیلن باره و بیمارشناخت و معرفت، و نقش آن دهوش احساسیمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل زبانکودکان میتوانند ناقل بی مرز بین انسان و حیوان کجاآیا احتمال دارد رویا از آجنسیت و تفاوت های بیناییخونریزی مغز در سندرم کوواگر تلاش انسان امروز برادرک فرد دیگر و رفتارهای امغز ایندگان چگونه استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکزندگی، مدیریت انرژیزونیسومایدنادانی در قرن بیست و یکم،بیوگرافیشاید گوشی و چشمی، آماده شهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر نگاه انسان بر رفتاکاربرد روباتهای ريز، در جهان کنونی و مغز بزرگتریمطالبی در مورد تشنجآب زندگی است قسمت چهارمخدای رنگین کمانابزار بقا از نخستین هماندرد باسن و پا به دلیل کاهمغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و تکلم برخی بیماریهچرا مغز انسان سه هزار سالتفاوت های بین زن و مرد فقبارداری بدون رحمششمین کنگره بین المللی سو هر کس تقوای خدا پیشه کنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف جدید تلسکوپ جیمز وبجهش های ژنتیکی غیر تصادفمغز چگونه صداها را فیلتر آشنا پنداریدو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقا از نخستین همانذرات کوانتومی زیر اتمی قنقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب نسبت ها در کیهانتلاشی تازه برای گشودن معبحثی درباره هوش و تفاوتهظرف باید پر شود چه با چرک ویرایش DNA جنین انسان، برمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر داروی ضد تشنج سدیم گامی در درمان بیماریهای جستجوی متن و تصویر به صورالکتروتاکسی(گرایش و حرکدژاوو یا آشناپنداریابزار بقای موجود زنده از رویا و واقعیتنقش زبان در سلطه و قدرت ااز روده تا مغزسماگلوتید داروی کاهش دهنفاصله ی همیشگی تصویر سازهمه چیز، ثبت می شودتنبیه چقدر موثر استبرای یک زندگی معمولیعوامل موثر در پیدایش زباواکسن کرونا ساخته شده توموسیقی نوتاثیر درجه حرارت بر عملکپیموزایدحلقه های اسرارآمیزانقراض را انتخاب نکنیدداروهای ام اساثرات مفید روزه داریروزه داری سلول های بنیادچندین ماده غذایی که مانناستروژن مانند سپر زنان دسیاهچاله و تکینگی ابتدایقلب و عقلهنر، پر کردن است نه فحش دتوقف؛ شکستبرخی بیماری های خاص که بدعضلانی که طی سخن گفتن چقدورزش هوازی ، بهترین تمریما از اینجا نخواهیم رفتتازه های اسکیزوفرنی(جنوپاسخ گیاهان در زمان خوردحس و ادراک قسمت 67انسان یک کتابخانه استداروی ضد چاقیاختلالات عضلانی ژنتیکریواستیگمیننوبت کودکاناعتماد به خودساخت شبکه عصبی مصنوعی با قدرت کنترل خودهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم تنهاییبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویامبانی ذهنی سیاه و سفیدترجمه ای ابتدایی از اسراآن چیزی که ما جریان زمان حس و ادراک قسمت پنجاهاوکرلیزوماب داروی جدید شدر والنتاین کتاب بدید همرابطه تشنج و اوتیسمچگونه میتوان با قانون جنبه بالاتر از ماده بیندیشسرگردانیلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کمتکنولوژی جدید که سلول هاکمردرد ناشی از تنگی کانامداخله ی زیانبار انسانآیا مغز تا بزرگسالی توسعتظاهری از ماده است که بیدحس و ادراک قسمت ششمایا کوچک شدن مغزانسان الاز مخالفت بشنودرمان پوکی استخوانزمان چیستنگاه از دور و نگاه از نزدبیماری آلزایمر، استیل کوشناخت درون، شناخت بیرون؛هوش در طبیعتمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل زبانکودکان خود را مشابه خود تمرز جدید جستجو و اکتشاف، آیا احتمال دارد رویا از آجهل مقدسخواندن ، یکی از شستشو دهناگر خواهان پیروزی هستیدرک نیازمند شناخت خویش امغز ابزار بقای برتر مادیاز تکنیکی تا مغز از مغز تزونا به وسیله ویروس ابله نازوکلسینبزرگترین درد از درون است بیوگرافیشاید درست نباشدهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر نگاه انسان بر رفتاکتاب گران و پرهزینه شد ولجهان کاملی در اطراف ما پرمطالعه ای بیان میکند اهدآب زندگی است قسمت هفتمخدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین هماندردهای سال گذشته فراموش مغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت چچرا مغزهای ما ارتقا یافت تفاوت های تکاملی در مغز وبازگشت از آثار به سوی خداصبر بسیار بایدوفور و فراوانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشتن عقیده ممکن نیستجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمغز ناتوان از توجیه پیداآشنا پنداریدو بیماری روانی خود بزرگ ابزار بقا از نخستین همانذرات کوانتومی زیر اتمی قنقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز- از مغز سفرنامه سفر به بم و جنوب نسبت طلایی، نشانه ای به ستلاشی جدید در درمان ام اسبحثی درباره هوش و تفاوتهعقل مجادله گرواقعیت فیزیکی، تابعی از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر مغزگامی در درمان بیماریهای جستجوی هوشیاری در مغز ماالکترودهای کاشتنیدگرگونی های نژادی و تغییابزارهای پیشرفته ارتباط رویا و کابوسنقش سجده بر عملکرد مغزاز سایه بگذرسندرم کووید طولانیفتون های زیستیهمه ی سردردها بی خطر نیستتهدیدهای هوش مصنوعیبرای پیش بینی آینده مغز دعوامل ایجاد لغت انسانی و واکسن ایرانی کرونا تولیدموسیقی هنر مایع استتاثیر درجه حرارت بر عملکپیچیدگی های مغزمگسحمله ویروس کرونا به مغزانواع سکته های مغزیداروهای تغییر دهنده ی سیاثرات مضر ماری جواناروزهای سختنه به اعداماسرار آفرینش در موجسیاهچاله ی تولید کنندهقلب دروازه ی ارتباطهوموارکتوس ها ممکن است دتولید مثل اولین ربات های برخی توجهات در ببمار پارغم بی پایانورزش و میگرنما اشیا را آنطور که هستندتازه های بیماری پارکینسوپختگی پس از چهل سالگي به حس و ادراک قسمت 74انسان باشداروی ضد تشنج با قابليت تاختراع جدید اینترنت کوانریاضیات یک حس جدید استنور دروناعداد بینهایت در دنیای مساخت شبکه عصبی با الفبای قدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم جدایی و توهم علمبزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستمباحث مهم حس و ادراکترس و آرمان هاآنچه ناشناخته است باید شحس و ادراک قسمت پنجاه و یايندگان چگونه خواهند دیدارتباط هوش ساختار مغز و ژدر یک فراکتال هر نقطه مرکرادیوی مغز و تنظیم فرکانچگونه مغز پیش انسان یا همبه خودت مغرور نشوسربازان ما محققا غلبه می لرزش عضله یا فاسیکولاسیوهوش مصنوعی از عروسک تا کمتکنولوژی جدید که سلول هاکمردرد و علل آنمدارک ژنتیکی چگونه انسانآیا همه جنایت ها نتیجه بیتعداد کلی ذهن ها در جهان حس و ادراک قسمت شصت و هشتایا این جمله درست است کسیاز نخستین همانند سازها تدرمان ام اس(مولتیپل اسکلزمان و مکان، ابعاد کیهان نگاه از درون مجموعه با نگبیماری الزایمرشناسایی تاریخچه ی تکاملیهوش عاطفی بیشتر در زنانمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل زبان انسان از پیشیکودکان را برای راه آماده مزایای شکلات تلخ برای سلآیا برای تولید مثل همیشه جهان فراکتالخواب سالم عامل سلامتیاپی ژنتیکدرک و احساسمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز و از مغز از تکینگی تا مغز از مغز تزیباترین چیز در پیر شدننباید صبر کرد آتش را بعد بسیاری از بیماری های جدیبیان ژن های اسکیزوفرنی دشب سیاه سحر شودهدف یکسان و مسیرهای مختلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر ویتامین دی بر بیماکتاب زیست شناسی باورجهان پیوستهمعماری، هندسه ی قابل مشاآب زندگی است قسمت اولخسته نباشی باباابزار بقا از نخستین هماندردی که سالهاست درمان نشمغط یک گیرنده استاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت اچرا ویروس کرونای دلتا واتفاوت های زبانی سرمنشا تبازگشت به ریشه های تکاملصرع و درمان های آنوقت نهيب هاي غير علمي گذشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وگل زندگیجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز و اخلاقآغاز فصل سرما و دوباره تکدو بار در هفته ماهی مصرف ابزار بقای موجود زنده از رفتار مانند بردهنقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز- از مغز سفرنامه سفر به بم و جنوب نشانه های گذشته در کیهان تمایل زیاد به خوردن بستنبحثی درباره احساسات متفاعقلانیت بدون تغییرواقعیت چند سویهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی لازم است برای فهم و حفره در مغزالگو و عادت را بشکن و در ادانش قدرت استابزارهای بقا از نخستین هرویا و خبر از آیندهنقش غذاها و موجودات دريااز علم جز اندکی به شما داسندرم گیلن باره به دنبال فروتنی و غرورهمیشه چشمی مراقب و نگهباتو یک معجزه ایبرای اولین بار دانشمندانعواملی که برای ظهور لغت اواکسن اسپایکوژنمیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر درجه حرارت بر عملکپیچیدگی های مغزی در درک زحمایت از طبیعتانگشت ماشه ایداروهای ضد بیماری ام اس واجزای پر سلولی بدن انسان روش مقابله مغز با محدودینه جنگ و نه خونریزیاسرار بازسازی اندام هاسیاره ی ابلهانقلب روباتیکهورمون شیرساز یا پرولاکتتولید یا دریافت علمبرخی توصیه ها برای واکسیغم بی پایانورزش بهترین درمان بیش فعما به جهان های متفاوت خودتبدیل پلاستیک به کربن و سپروژه ی ژنوم انسانیحس و ادراک قسمت 75انسان جدید از چه زمانی پاداروی ضد تشنج با قابليت تادامه بحث تکامل چشمریسدیپلام تنها داروی تاینورون هاي مصنوعی می توانبقای حقیقی در دور ماندن اساختن آیندهقدرت ذهنهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم جسمژن همه چیز نیستمجموعه های پر سلولی بدن متسلیم شدن از نورون شروع مآنچه واقعیت تصور میکنیم حس و ادراک قسمت پنجاه و دايا اراده آزاد توهم است یارتباط پیوسته ی جهاندر کمتر از چند ماه سوش جدراز تغییرچگونه هموساپينس بر زمین به دنبال رستگاری باشسردرد میگرنلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کمتکینگیکمردرد با پوشیدن کفش منامروری بر تشنج و درمان هایآیا هوش مصنوعی می تواند نتعذیه ی ذهنحس و ادراک قسمت شصت و دوایا ابزار هوشمندی یا مغز از نخستین همانند سازها تدرمان تومورهای مغزی با ازمان و صبرنگاه حقیقی نگاه به درون ابیماری ای شبیه آلزایمر و شناسایی سلول های ایمنی اهوش عاطفی در زنان بیشتر امنابع انرژی از نفت و گاز تکامل ساختار رگهای مغزی کوری گذرای ناشی از موبایمسمومیت دانش آموزان، قماآیا بزرگ شدن مغز فقط در دخواب سالم عامل سلامتی و یابتدا سخت ترین استدرک کنیم ما همه یکی هستیممغز از بسیاری حقایق می گرمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز تزیباترین چیز در افزایش سنبرو و انرژی مداومبسیاری از بیماری های جدیبیان حقیقتشبیه سازی میلیون ها جهان هدف یکسان، در مسیرهای متمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر ویروس کرونا بر مغز کتاب طبیعت در قالب هندسهجهان پیوستهمعنی روزهآب زندگی است قسمت دومخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین هماندرس گرفتن از شکست هانقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت دچرا پس از بیدار شدن از خوتفاوت ایستایی و تکاپوبازخورد یا فیدبکضرورت زدودن افکاروقتی فهمیدی خطا کردی برگمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوله ی ساچمه ایجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز و اخلاقآغاز مبهم آفرینشدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقای موجود زنده از رفتار وابسته به شکلنقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز- از مغزتسفرنامه سفر به بم و جنوب نشانه های پروردگار در جهتمدن قدیمی ای در جنوب ایربحثی درباره احساساتی غیرعقیده ی بی عملواقعیت چیستمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی مغز بزرگ چالش استحق انتخابالگوی بنیادین و هوشیاریدانش محدود به ابعاد چهارابزارهای بقا ازنخستین همرویا بخشی حقیقی از زندگی نقش غذاها و موجودات درياازدواج های بین گونه ای، رسندرم پیریفورمیسفرگشت و تکامل تصادفی محض همیشه اطمینان تو بر خدا بتو یک جهان در مغز خودت هسبرای تمدن سازی، باید در بعوارض ازدواج و بچه دار شدواکسن اسپایکوژن ضد کرونامیوتونیک دیستروفیتاثیر درجه حرارت بر عملکپیوند قلب خوک، به فرد دچاحوادث روزگار از جمله ویرانگشت نگاری مغز نشان میدداروی فامپیریدین یا نورلاجزایی ناشناخته در شکل گروش های صرفه جویی در ایجاچه زیاد است بر من که در ایاصل بازخوردسیاره ابلهانقلب را نشکنهوش فوق العاده، هر فرد استولید پاک و فراوان انرژیبرخی درمان های Spinal Muscular Atغیرقابل دیدن کردن مادهورزش در کمر دردما با کمک مغز خود مختاريمتبدیل تراکت صوتی مصنوعی پروژه ی ژنوم انسانیحس و ادراک قسمت چهلانسان خطرناکترین موجودداروی ضد تشنج توپیراماتاداراوون تنها داروی تاییریشه های مشترک حیاتنورون های ردیاب حافظهبلندی در ذهن ما درک بلندیساختار فراکتال وجود و ذهقدرت عشقهوش مصنوعی از عروسک بازی توهمات و شناخت حقیقتژن هوش و ساختارهای حیاتی محل درک احساسات روحانیتشنچ پانایوتوپولوس تشنج آنچه حس می کنیم، نتیجه ی حس و ادراک قسمت پنجاه و سايا اراده آزاد توهم است یارتباط انسانی، محدود به در آرزوهایت مداومت داشتهراست دستی و چپ دستیچگونه هوشیاری خود را توسبه زودی شبکه مغزی به جای سردرد میگرن در کودکانلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کمتکامل فردی یا اجتماعیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمرکز هوشیاری، روح یا بدن آیا هوش مصنوعی زندگی بشرتغییر الگوی رشد مغزی با زحس و ادراک قسمت شصت و ششایا بیماری ام اس (مولتیپاز نخستین همانند سازها تدرمان تشنجزمان واقعیت است یا توهمنگاه دوبارهبیماری ای شبیه ام اس مولتشواهدی از نوع جدیدی از حاهوش عاطفی در زنان بیشتر امنابع انرژی از نفت و گاز تکامل شناخت انسان با کشفکی غایب شدی تا نیازمند دلمسیر دشوار تکامل و ارتقاآیا تکامل و تغییرات ژنتیخواب عامل دسته بندی و حفطابتدایی که در ذهن دانشمندرک احساسات و تفکرات دیگابتذال با شعار دیندرک تصویر و زبان های مخلتمغز بیش از آنچه تصور میشواز تکینگی تا مغز از مغز تزیر فشار کووید چه باید کرچت جی پی تیبشکه ای که ته نداره پر نمبیست تمرین ساده برای جلوشبیه سازی سیستم های کوانهدف از تکامل مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر ژنها بر اختلالات خکتاب، سفری به تاریخجهان پر از چیزهای اسرار آمعادله ها فقط بخش خسته کنآب زندگی است قسمت سومخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین هماندست آسماننقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت سچرا ارتعاش بسیار مهم استتفاوت ارباب و رهبر حقیقیبازسازي مغز و نخاع چالشی ضررهای مصرف شکر و قند بر وقتی پر از گل شدی خودت را منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوئونجوانان وطنمغز و سیر تکامل ان دلیلی إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقای موجود زنده از رفتار اجتماعی انسان، حاصنقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز، از مغز سفری به آغاز کیهاننظام مثبت زندگیتمدن پیشرفته ی پیشینیانبخش فراموش شده ی حافظهعلم و ادراک فقط مشاهده ی واقعیت چیستمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتاثیر درجه حرارت بر عملکگذر زمان کاملا وابسته به حقیقت قربانی نزاع بین بی الگوبرداری از طبیعتدانش بی نهایتابزارهای بقای موجود زندهرویا تخیل یا واقعیتنقش غذاها و موجودات دريااسکار، لگوی هوشمندسندرم پس از ضربه به سرفراموش کارها باهوش تر هسهمیشه داناتر از ما وجود دتو کز محنت دیگران بی غمیبرای خودآگاه بودن تو بایعید نوروز مبارکواکسن دیگر کرونا ساخته شمیگرن و پروتئین مرتبط با تاثیر رو ح و روان بر جسمپیوند مغز و سر و چالشهای حکمت الهی در پس همه چیزانتقال ماده و انرژیداروی لیراگلوتیداحیای بینایی نسبی یک بیمروش هایی برای جلوگیری از نه عدم مطلق بلکه عدم با قاصل علت و تاثیرسیاره ابلهانقیچی ژنتیکیهوش مصنوعی می تواند بر احتولید سلولهای جنسی از سلبرخی روش های تربیتی کودکغرور و علموزن حقیقی معرفت و شناختما بخشی از این جهان مرتبطتبدیل سلولهای محافط به سپروانه ی آسمانیحس و ادراک قسمت چهل و هفتانسان عامل توقف رشد مغزدارویی خلط آورادب برخورد با دیگرانرژیم های غذایی و نقش مهم نوروپلاستیسیتی چیستبلوغ چیستساختار شبکه های مغزی ثابقطار پیشرفتهوش مصنوعی از عروسک بازی توپیراماتژن یا نقشه توسعه مغز و نقمحل درک احساسات روحانی دتشنج چیستآنها نمیخواهند دیگران راحس و ادراک قسمت پنجاه و شای نعمت من در زندگیمارتباط از بالا به پایین مدر آسمان هدیه های نادیدنرجزخوانی هایی که امروز بچگونه واکسن کرونا را توزبه زیر پای خود نگاه نکن بسردرد و علتهای آنلزوم عدم وابستگی به گوگل هوش مصنوعی به کمک هوش طبیتکامل مادی تا ابزار هوشمکنگره بین المللی سردرد دمرکز حافظه کجاستآیا هوش ارثی دریافتی از پتغییر زودتر اتصالات مغزیحس و ادراک سی و هفتمایا بدون زبان میتوانیم تاز نخستین همانند سازها تدرمان جدید ALSزمان پلانکنگاهی بر قدرت بینایی درابیماری اسپینال ماسکولار شواهدی از دنیسوان(شبه نئهوشمندی کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل، نتیجه ی برنامه ریکیهان خود را طراحی میکندجهان قابل مشاهده بخش کوچمسئول صیانت از عقیده کیسآیا جنین انسان، هوشمندی خودآگاهی و هوشیاريابداع دی ان ای بزرگترین ددرک حقیقت نردبان و مسیری مغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز تزیرفون داروی ضد ام اسچت جی پی تیبشریت از یک پدر و مادر نیبیش از نیمی از موارد انتقشبکه های مصنوعی مغز به درهدف از خلقت رسیدن به ابزامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر کلام در آیات کلام بکتابخانهجهان پر از چیزهای جادویی معجزه های هر روزهآب، زندگی است(قسمت پنجم)خطای ادراک کارماابزار بقا از نخستین هماندستورالعمل مرکز کنترل بینقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز تزبان جانسوزچرا بیماری های تخریبی مغتفاوتهای جنسیتی راهی برابحتی علمی درباره تمایل بضررهای شکر بر سلامت مغزوقتی تو از یاد گرفتن باز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وگمان میکنی جرمی کوچکی در جواب دانشمند سوال کننده مغز کوانتومیافت فشار خون ناگهانی در ودو سوی واقعیتابزار بقای موجود زنده از رقیبی قدرتمند در برابر منقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز، از مغز سقوط درون جاذبه ای خاص، چفلج نخاعی با الکترودهای نظریه ی تکامل در درمان بیتمدن بشری و مغز اخلاقیبخش های تنظیمی ژنومعلم و روحواقعیت های متفاوتمنبع خواب و رویاتاثیر درجه حرارت بر عملکگذشته را دفن کنحقیقت آنطور نیست که به نظالتهاب شریان تمپورالدانشمندان موفق به بازگردابزارهای بقای از نخستین رویا حقی از طرف خدانقش غذاها در کاهش دردهای اساس انسان اندیشه و باور سندرم سردرد به دلیل افت ففراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه راهی هستتو پیچیده ترین تکنولوژی برای زندگی سالم، یافتن تعامل کلیدی در کنترل کارآواکسن دیگری ضد کرونا از دمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر روده بر مغزپیوند اندام از حیوانات بحافظه میتواند بزرگترین داندوه در دنیا استداروی تشنجی دربارداریاحیای بینایی نسبی یک بیمروش هایی ساده برای کاهش انهایت معرفت و شناخت درک عاصل عدم قطعیت از کوانتوم سیر آفرینش از روح تا مغز قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصهوش مصنوعی و کشف زبان هایتولترودینبرخی سلولهای عصبی در تلامقالاتوزوز گوشما تحت کنترل ژنها هستیم یتداوم مهم است نه سرعتپرواز از نیویورک تا لوس آحس و ادراک قسمت چهل و هشتانسانیت در هم تنیده و متصداستانها و مفاهیمی اشتباادراک ما درک ارتعاشی است رژیم های غذایی و نقش مهم نوروز یا روز پایانیبلعیدن ستاره توسط سیاهچاسازگاری با محیط بین اجزالمس کوانتومیهوش مصنوعی از عروسک بازی توانایی مغز و دیگر اجزای ژنها نقشه ایجاد ابزار هومحدودیت چقدر موثر استتشنج و حرکات شبه تشنجی قاآنان که در قله اند هرگز خحس و ادراک قسمت بیست و چهای آنکه نامش درمان و یادشارتباط بین هوش طبیعی و هودر آستانه ی موج پنجم کوویرحم مصنوعیچگونه آن شکری که می خوریمبوزون هیگز چیستسردرد تنشنمقاومت به عوارض فشار خون هوش مصنوعی به شناسایی کاتکامل مداومکنگره بین المللی سردرد دمرکز حافظه کجاستآیا هوش سریعی که بدون احستغییر عمودی سر انسان از پحس و ادراک- قسمت پنجاه و ایا تکامل هدفمند استاز نشانه ها و آثار درک شدزمان به چه دلیل ایجاد میشنگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری اضطراب عمومیشیشه ی بازالتی و سیلیکونهوشیاری و وجودمنابع انرژی از نفت و گاز تأثیر نگاه انسان بر رفتاکیهانِ هوشیارِ در حال یاجهان موازی و حجاب هامسئولیت جدیدآیا جهان ذهن و افکار ما مخودآگاهی و هوشیاريخودروهای هیدروژنیابزار هوش در حال ارتقا ازدرک دیگرانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تزیرک ترین مردمنتایج نادانی و جهلبعد پنجمبیشتر کمردردها نیازی به شبکیه های مصنوعیهر چیز با هر چیز دیگر در تمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر کپسول نوروهرب بر نکجای مغز مسئول پردازش تججهان دارای برنامهمعجزه ی علمآثار باستانی تمدن های قدخطای حسابزار بقا از نخستین هماندغدغه نتیجه ی نادانی استنقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز تزبان ریشه هایی شناختی اسچرا حیوانات سخن نمی گوینتقلید مرحله ای نسبتا پیشبحث درباره پیدایش و منشا طلوع و حقیقتویتنام نوعی کرونا ویروس منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وگنجینه ای به نام ویتامین جوسازی مدرنافت هوشیاری به دنبال کاهدولت یا گروهکابزار بقای موجود زنده از رموزی از نخستین تمدن بشرنقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکینگی تا مغز، از مغز سلول های بنیادیفلج بل، فلجی ترسناک که آننظریه ی تکامل در درمان بیتمدن زیر آببخش بزرگی حس و ادراک ما اعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهواقعیت و مجازمنتظر نمان چیزی نور را بهتاثیر درجه حرارت بر عملکگربه شرودینگر و تاثیر مشحقیقت افرادامیوتروفیک لترال اسکلرودانشمندان نورون مصنوعی سابزارهای دفاعی و بقای مورویاها از مغز است یا ناخونقشه مغزی هر فرد منحصر بهاستفاده از مغز، وزن را کمسوپاپ ها یا ترانزیستورهافرایند پیچیده ی خونرسانیهمیشه عسل با موم بخوریمتو آرامش و صلحیبرخی ملاحظات در تشنج های عادت همیشه خوب نیستواکسن سرطانمیگرن شدید قابل درمان استاثیر رژیم گیاه خواری بر پیوند سر آیا ممکن استحافظه و اطلاعات در کجاست اندوه دردی را دوا نمیکندداروی جدید ALSاحساس گذر سریعتر زمانروش جدید تولید برقنهایت در بی نهایتاصول انجام برخی نرمش ها دسیستم تعادلی بدنقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتومورها و التهاب مغزی عابرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر ویتامین دی بر بیمایک پیام منفرد نورون مغزی مانند آب باشتداخل مرزها و صفات با بینپروتز عصبی برای تکلمحس و ادراک قسمت چهل و دومانسان، گونه ای پر از تضاددخالت در ساختار ژنهاادغام میان گونه های مختلرژیم ضد التهابینوشیدن چای برای مغز مفید بنی عباس، ننگی بر تاریخستم با شعار قانون بدترین لوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک بازی توازن مهمتر از فعالیت زیژنها ، مغز و ارادهمحدودیت های حافظه و حافظتشنج عدم توازن بین نورون آنزیم تولید انرژی در سلوحس و ادراک قسمت بیست و یکایمپلانت مغزی کمک میکند ارتباط شگفت مغز انسان و فدر درمان بیماری مولتیپل رحم مصنوعیچگونه انتظارات بر ادراک بوزون هیگز جهان را از متلسردرد سکه ایمقابله ی منطقی با اعتراضهوش مصنوعی در کامپیوترهاتکامل چشمکنترل همجوشی هسته ای با همرکز خنده در کجای مغز استآیا هشیاری کوانتومی وجودتغییرات منطقه بویایی مغزحس و ادراک- قسمت بیست و پایجاد احساساتاز نظر علم اعصاب یا نرووسزمان شگفت انگیزنگاهت را بلند کنبیماری بیش فعالیشکل های متفاوت پروتئین ههوشیاری کوانتومیمنابع انرژی از نفت و گاز تئوری تکامل امروز در درمکیست هیداتید مغزجهان ما میتواند به اندازمسئولیت در برابر محیط زیآیا جهش های ژنتیکی، ویروخورشید مصنوعیابزار بقا از نخستین هماندرک درست از خود و هوشیاریمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تزیست شناسی کل در جزء فراکنجات در راستگوییبعد از کرونابا هوش مصنوعی خودکار روبشباهت مغز و کیهانهر جا که جات میشه، جات نیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر کپسول نوروهرب بر تکرونا چه بر سر مغز می آورجهان در حال نوسان و چرخشمعجزه ی علم در کنترل کرونآرامش و دانشخطر آلودگی هواابزار بقا از نخستین همانذهن ما از در هم شکستن منبنقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان شناسی مدرن در سطح سلچرا حجم مغز گونه انسان درتقلید از روی طبیعتبحثي درباره هوش و تفاوتهطلای سیاهویتامین E برای فعالیت صحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وگویید نوزده و ایمنی ساکتجامعه ی آسمانیافتخار انساندوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقای موجود زنده از رمز و رازهای ارتباط غیر کنقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز، از مغز سلول های بنیادی منابع و افلج خوابنظریه ی ریسمانتمدنی قدیمی در شمال خلیج بخش بزرگتر کیهان ناشناختعلم به ما کمک میکند تا موواقعیت و انعکاسمنحنی که ارتباط بین معرفتاثیر درجه حرارت بر عملکگزیده ای از وبینار یا کنفحقیقت اشیاامید نیکو داشته باش تا آندانشمندان یک فرضیه رادیکابعاد و نیازهای تکاملیرویاهای پر رمز و حیرتی درنقشه های مغزی جدید با جزیاستفاده از هوش مصنوعی در سوپاپ ها یا ترانزیستورهافرایند تکامل و دشواری هاهمجوشی هسته ای، انرژِی بتو افق رویداد جهان هستیبرخی مرزهای اخلاق و علوم عادت کن خوب حرف بزنیواکسن سرطانمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر رژیم گیاه خواری بر پیوند سر، یکی از راه حلهاحافظه و اطلاعات در کجاست اندوهگین نباش اگر درب یا داروی جدید s3 در درمان ام احساسات کاذبروش صحبت کردن در حال تکامنهادینه سازی فرهنگ اختلااصول توسعه ی یک ذهن کاملسیستم دفاعی بدن علیه مغز قانون گذاری و تکاملهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتومورهای نخاعیبرداشت مغز ما از گذر زمانصفحه اصلییک پیشنهاد خوب برای آسان ماه رجبتروس جریان انرژیپرورش مغز مینیاتوری انساحس و ادراک قسمت چهل و سومانعطاف پذیری مکانیسمی علدر مانهای کمر دردادغام دو حیطه علوم مغز و رژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونوعی سکته مغزی ، وحشتناک به قفس های سیاهت ننازستم، بی پاسخ نیستلوتیراستامهوش مصنوعی از عروسک بازی توسعه هوش مصنوعی قادر اسژنهای مشترک بین انسان و ومخچه فراتر از حفظ تعادلتشویق خواندن به کودکانآینه در اینهحس و ادراک قسمت بیست و دوایمپلانت نخاعی میتواند دارتباط شگفت انگیز مغز اندر سال حدود 7 میلیون نفر رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرچگونه به سطح بالایی از هوبی نهایت در میان مرزهاسردرد عروقی میگرنمقابله با کرونا با علم اسهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتکامل و ارتقای نگاه تا عمکنترل جاذبهمرگ چیستآیا واکنش های یاد گرفته وتغییرات آب و هوایی که به حس و ادراک- قسمت شصت و چهایرادهای موجود در خلقت بدرمان جدید میگرن با انتی از نظر علم اعصاب اراده آززنجیرها را ما باید پاره کچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری تی تی پیشکل پنجم مادههوش، ژنتیکی است یا محیطیمنابع انرژی از نفت و گاز تئوری تکامل در پیشگیری و کیست کلوئید بطن سومجهان مادی، تجلی فضا در ذهمستند جهان متصلآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمشکل از کجاستآیا خداباوری محصول تکاملخوش قلبی و مهربانیابزار بقا از نخستین هماندرک عمیق در حیواناتمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تزیست، مرز افق رویداد هستنخاع ما تا پایین ستون فقربعد از کرونابا تعمق در اسرار ابدیت و شباهت مغز با کیهان مادیهر حرکت خمیده می شود و هر منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر کپسول نوروهرب بر سکریستال هاجهان در حال ایجاد و ارتقامعجزه در هر لحظه زندگیآرامش و سکونخطرات هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین همانذهن چند جانبه نیازمند نگنقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تزبان شناسی نوین نیازمند چرا خشونت و تعصبتقلید از طبیعتبحثی جالب درباره محدودیتطوفان فقر و گرسنگی و بی سویتامین E در چه مواد غذایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاهخواری بر رشد و گوشه بیماری اتوزومال رسسجاودانگی مصنوعیافراد آغاز حرکت خودشان ردورترین نقطه ی قابل مشاهابزار بقای موجود زنده از رمز پیشرفت تواضع است نه طنقش درختان در تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز سلول های بدن تو پیر نیستنفلج خواب چیستنظریه تکامل در درمان بیمتمرکز و مدیتیشنبخش دیگری در وجود انسان هعلم بدون توقفواقعیت خلا و وجود و درک ممنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر درجه حرارت بر عملکگزارش یک مورد جالب لخته وحقیقت تنها چیزی است که شاامید نجاتدانشمندان ژنی از مغز انسابعاد اضافه ی کیهانرویای شفافنقص در تشخیص هیجانات عاماستفاده از انرژی خلاسوپاپ ها یا ترانزیستورهافرایند حذف برخی اجزای مغهمراهی نوعی سردرد میگرنیتو انسانی و انسان، شایستبرخی نکات از گاید لاین پرعادت کردن به نعمتواکسن ضد اعتیادمیدان های مغناطیسی قابل تاثیر رژیم گیاه خواری بر پیوندی که فراتر از امکانحافظه و اطلاعات در کجاستاندام حسی، درک از بخش هایداروی جدید میاستنی گراویاخلاق و علوم اعصابروشهای نو در درمان دیسک بچهار میلیارد سال تکامل باصول سلامت کمرسکوت و نیستیقانون جنگلهوش مصنوعی الفاگوتومورهای ستون فقراتبررسي علل احتمالي تغيير سوالات پزشکییک آلل ژنتیکی که از نئاندماپروتیلینتری فلوپرازینپرتوهای صادر شده از سیاهحس و ادراک قسمت نهماهرام مصر از شگفتی های جهدر محل کار ارزش خودت را بارتقا و تکامل سنت آفرینش رژیم غذایی ضد التهابینیکولا تسلابه مغز خزندگان خودت اجازستون فقرات انسان دو پا جللوزالمعده(پانکراس)مصنوعهوش مصنوعی از عروسک بازی توسعه برخی شغل ها با هوش ژنهای هوش ، کدامندمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتشخیص ژنتیکی آتروفی های آیندهحس و ادراک قسمت بیست و سوایمان به رویاارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های اسرار آمیز در آرساناها و ابر رساناها و عچگونه باغبانی باعث کاهش بی ذهن و بی روحملاحظه های اخلاقی دربارههوش مصنوعی در خدمت خلق وحتکامل و ریشه ی مشترک خلقتکندر در بیماریهای التهابمرگ و میر پنهانآیا یک، وجود داردتغییرات تکاملی سر انسان حساسیت روانی متفاوتاکسی توسین و تکامل پیش ادرمان جدید کنترل مولتیپلمغز آیندگان چگونه است ؟از نظر علم اعصاب اراده آززندگی هوشمند در خارج از زچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دویکشکست حتمیهیچ چیز همیشگی نیستمنابع انرژی از نفت و گاز تئوری جدید، ویران کردن گکاهش مرگ و میر ناشی از ابجهان مرئی و نامرئی