دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

به بالا بر ستارگان نگاه کن و نه بر پایین بر پاهایت

عادت نگاه بر زمین و کشش های زمینی، عادت نگریستن بر ابعاد تنگ مادی یعنی طول و عرض و ارتفاع و زمان است. این در حالی است که حتی ابعاد کیهان مادی، محدود به این چهار بعد نیست. آنچه معمولا دیده میشود، نتیجه ی فرایند های مغزی و حاصل تکامل ناقص مادی است که هدفش حفظ خود در قفس زمان و مکان است در حالی که امروز بر اساس نظریه های جدید فیزیک تا یازده بعد و بیشتر برای کیهان مادی ما مطرح شده است.
عدم تلاش برای دیدن حقایقی که وجود دارد، فریفتن خود و راضی کردن خود، به توهمی دور از حقیقت است.

شاید بسیاری از ابعاد کیهان را نتوانیم ببینیم ولی با گفتن نمیدانم میتوان تلاش برای رسیدن و دیدن این ابعاد را زنده نگه داشت.

به بالا، بر ستارگان نگاه کن و نه بر پایین بر پاهایت.
تلاش کن مضمون و معنی آن چیزی را که می بینی بفهمی و در مورد آنچه سبب میشود جهان وجود داشته باشد شگفت زده باش. کنجکاو و جستجوگر باش.استیفن هاوکینگ
Look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see, and wonder about what makes the universe exist. Be curious. Stephen Hawking
Sat


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تشخیص ژنتیکی آتروفی های نقشه با واقعیت متفاوت اسما اکنون میدانیم فضا خالابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تدانش قدرت استهوش عاطفی در زنان بیشتر ازندگی زمینی امروز بیش از بیماری اسپینال ماسکولار کلرال هیدرات برای خوابانذهن ما از در هم شکستن منبتفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرن در کودکانپروانه ی آسمانیمرزهای حقیقی یا مرزهای تسوالات پزشکیلبخند بزن شاید صبح فردا زتا 20 سال آینده مغز شما به امید درمان کرونا با همانتعداد کلی ذهن ها در جهان چندجهانیماده، چیزی بیش از یک خلا ابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ام اسهیپرپاراتیروئیدیسمزاویه نگاه ها یکسان نیستبیان حقیقتکوچکی قلبرقیبی قدرتمند در برابر متلاش های جدید در درمان فرشناخت درون، شناخت بیرون؛آموزش نوین زبانمشاهدات آمیخته با اشتباهمن بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟جلوتر را دیدننوار مغز در فراموشی هامخچه ابزاري که وظیفه آن فابزارهای بقای از نخستین همه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد میگرنهستی ما پس از شروعی چگال زبان ریشه هایی شناختی اسباد و موجکاهش مرگ و میر ناشی از ابرویا تخیل یا واقعیتتمرکز بر امروزشانس یا تلاشآیا فراموشی حتمی استمغز مانند تلفن استمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پاجهان مشارکتینورون های ردیاب حافظهاحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی نوعی سردرد میگرنیحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از هوش مصنوعی در در چه مرحله ای از خواب ، رویتامین بی هفدهسقوط درون جاذبه ای خاص، چبحثی در مورد نقش کلسیم و کجای مغز مسئول پردازش تجروزهای بد باقی نمیماندفلج بل، فلجی ترسناک که آنتو آرامش و صلحیشباهت زیاد بین سلول هاي عآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز انسان رو به کوچک تر شمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیجهان در حال ایجاد و ارتقاچگونه مغز ما، موسیقی را پاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی یا حماقت طبیعخودآگاهی و هوشیارياصل، روان و نفس استدرمان نابینایان آیا ممکنواکنش های ناخودآگاه و تقسندرم کووید طولانیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگلوئونضایعه ی عروقی مخچهفاصله ها در مکانیک کوانتتولید اندام با چاپ سه بعدآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز را از روی امواج بشناسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستجواب سنگ اندازینگاه کلی نگرخدا نور آسمان ها و زمین اارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی ریشه های مشترک همه ی موجواعداد بینهایت در دنیای مدرمان جدید کنترل مولتیپلواکسن علیه سرطانسیگار عامل افزایش مرگ ومبرخی مرزهای اخلاق و علوم گاهی لازم است برای فهم و ظهور امواج مغزی در مغز مصفرد حساس از نظر عاطفی و بتوهم جدایی و توهم علمتازه های بیماری پارکینسوآرامش و دانشنقش نظام غذایی در تکامل ممنتظر زمان ایده آل نشواکوییفلکسجستجوی هوشیاری در مغز مااز نخستین همانند سازها تچالش دیدگاه های سنتی در بدلایلی که نشان میدهد ما بهوش مصنوعی از عروسک تا کمرادیوی مغز و تنظیم فرکانبه بالا بر ستارگان نگاه کدریای خدابرخی روش های تربیتی کودکیک پیشنهاد خوب برای آسان سکوت، پر از صداپول و عقیدهعلائم عصبی آلزایمر، با اقلب را نشکنتیروفیبان موثر در سکته ی آشنا پنداریترکیب حیوان و انساننقش درختان در تکاملموسیقی هنر مایع استابداع دی ان ای بزرگترین دحلقه های اسرارآمیزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخستین تصویر از سیاهچالهدوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی، اتفاقات و تحزمان چیستبی ذهن و بی روحژن همه چیز نیستدرگیری اعصاب به علت میتوبزرگترین درد از درون است سازگاری با محیط بین اجزاپیام های ناشناخته بر مغز عدم درکقدرت کنترل خودتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزقدرت انسان در نگاه به ابعتکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقتشخیص آلزایمر سالها قبل نقص های سیستمی ایمنیما از اینجا نخواهیم رفتابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدانش محدود به ابعاد چهارهوشمندی کیهانزندگی زودگذربیماری اضطراب عمومیکم کردن کالری روشی سودمنذهن چند جانبه نیازمند نگتفاوت های بین زن و مرد فقسردرد میگرنی در کودکانپرواز از نیویورک تا لوس آمزایای شکلات تلخ برای سلپیامهای کاربرانلحظات خوش با کودکانتا بحر یفعل ما یشاامیدوار باش حتی اگر همه چتعذیه ی ذهننه ناامیدی بلکه ارتقاماست مالیابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای تغییر دهنده ی سیهاوکينگ پیش از مرگش رسالزاوسکا درمان گوشربیداری و خواب کدام بهتر اکوچکترین چیز یک معجزه اسرموزی از نخستین تمدن بشرتلاش های جدید در درمان سرشناسایی تاریخچه ی تکاملیآمارهای ارائه شده در سطح مطالبه ی حق خودمننژیتتاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استجمجمه انسان های اولیهنوار مغز در تشخیص بیماری مخچه تاثیر گذار بر حافظهابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز، ثبت می شودحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد الزایمرو هر کس تقوای خدا پیشه کنزبان شناسی مدرن در سطح سلباد غرور و سر پر از نخوت وکاهش التهاب ناشی از بیمارویا حقی از طرف خداتمساح حد واسط میان مغز کوشاهکار قرنآیا ممکن است موش کور بی ممغز مادران و کودکان در زممنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودجهان معنانوروپلاستیسیتی چیستاحیای بینایی نسبی یک بیمهندسه ی پایه ایحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از انرژی خلادر ناامیدی بسی امید استویتامین دی گنجینه ای بزرسلول های مغزی عامل پارکیبحثی در مورد حقیقت فضا و کرونا چه بر سر مغز می آورروزهای سختفلج خوابتو افق رویداد جهان هستیشجاعت و ترسآیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان رو به کوچکتر شدمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شجهان ریز و درشتچگونه مغز پیش انسان یا همادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخودت را از اندیشه هایت حفاصلاح خطا با رفتن بر مسیردرمان های اسرار آمیز در آواکنش به حس جدیدسندرم گیلن باره به دنبال بدون پیر فلکگمان میکنی جرمی کوچکی در ضایعات در عصب زیر زبانیفاصله ی همیشگی تصویر سازتولید سلولهای جنسی از سلآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز زنان جوانتر از مغز مرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی جوسازی مدرننگاه انسان محدود به ادراخدا بخشنده است پس تو هم بارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی ریشه های مشترک حیاتبقا با سازگارترین فرد اسدرمان جدید ای ال اس، توفرواکسنی با تاثیر دوگانه اسیاهچاله هاگاهی مغز بزرگ چالش استظرف باید پر شود چه با چرک فردا را نمیدانیمتوهم جسمتازه های درمان ام اسآرامش و سکوننقش نظریه تکامل در شناسامنحنی که ارتباط بین معرفاکسی توسین و تکامل پیش احفره در مغزاز نخستین همانند سازها تچاالش ها در تعیین منبع هودنیا فریب و سرگرمیهوش مصنوعی از عروسک تا کمراز تغییربه بالاتر از ماده بیندیشدرک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی سلولهای عصبی در تلایک آلل ژنتیکی که از نئاندسکته مغزیپوست ساعتی مستقل از مغز دعلت خواب آلودگی بعد از خوقوی تر باشتکنولوژی های جدید و حالتآشناپنداری چیستترازودوننقش ذهن و شناخت در حوادث میهمانهای ناخوانده عامل ابزار هوش در حال ارتقا ازحمله ویروس کرونا به مغزاز تکنیکی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جدوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش احساسیزمان و مکان، ابعاد کیهان بی سوادی در قرن 21ژن هوش و ساختارهای حیاتی درب بسته با غیر خود باز مبسیاری از مجرمان، خودشانستم با شعار قانون بدترین پیدایش زبانعدالت برای من یا برای همهعسل طبیعی موثر در کنترل بقدرت ذهنتکامل داروینی هنوز در حااقیانوس نادانیتشخیص ایدزنقص در تشخیص هیجانات عامما اشیا را آنطور که هستندابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش بی نهایتهوشیاری و وجودزندگی سلول در بدن، جدای ابیماری بیش فعالیکمالگرایی دشمن پیشرفتذهن هوشیار در پس ماده ی متفاوت های تکاملی در مغز وسردرد و علتهای آنپروتئین های ساده ی ابتدامسمومیت دانش آموزان بی گسایتهای دیگرلرزش ناشی از اسیب به عصبتاول کف پا و حقیقتامیدواریتغییرنه به اعدامماست مالی با هوش انسانیابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس وهاوکينگ پیش از مرگش رسالزبان فرایند تکاملی برای بیست تمرین ساده برای جلوکووید نوزده و خطر بیماری رمز و رازهای ارتباط غیر کتلاش های جدید شرکت نورالشناسایی سلول های ایمنی اآن چیزی که ما جریان زمان مطالبی در مورد تشنجمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندجنین مصنوعینوار مغزی روشی مهم در تشخمدل همه جانبه نگر ژنرالیابعاد و نیازهای تکاملیهمه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تداروی سل سپتوفور و فراوانیزبان شناسی نوین نیازمند بار مغز بر دو استخوانکاهش حافظه هرچند فرایندیرویاها از مغز است یا ناخوتنفس هوازی و میتوکندریشاهکار شش گوشآیا ما کالا هستیممغز چون ابزار هوش است دلیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزجهان هوشمندنوروز یا روز پایانیاحساس گذر سریعتر زمانهندسه ی رایج کیهانحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی مرزها و بی مویروس مصنوعیسلول های بنیادیبحثی در مورد عملکرد لوب فکریستال هاروش مقابله مغز با محدودیفلج خواب چیستتو انسانی و انسان، شایستشرکت نورالینک ویدیویی ازآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز ایندگان چگونه استمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدجهان شگفت انگیزچگونه هموساپينس بر زمین ادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی گوگل به کمک تشخودروهای هیدروژنیاصول انجام برخی نرمش ها ددرمان های بیماری آلزایمرواکسن های شرکت فایزر آمرسندرم پیریفورمیسبدون بار گذشتهگنجینه ای به نام ویتامین ضرورت زدودن افکارفتون های زیستیتولترودینآیا راهی برای رفع کم آبی مغزهای کوچک بی احساسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم باجامعه ی آسمانینگاه از بیرون مجموعهخدای رنگین کمانارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم های غذایی و نقش مهم بقا در ازای بیماریدرمان جدید سرطانوابستگی یعنی قلادهسیاهچاله های فضایی منابعگاهی جهت را عوض کنعقل مجادله گرفرزندان زمان خودتوهمات و شناخت حقیقتتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش(سکوت) stillness و تکاپونقش هورمون های تیروئید دمنشأ اطلاعات و آموخته ها اکسکاربازپین در درمان تشحق انتخاباز نخستین همانند سازها تنابینایی در نتیجه ی گوشی دنیای شگفت انگیز کوانتومهوش مصنوعی از عروسک تا کمراست دستی و چپ دستیبه جای محکوم کردن دیگران درک نیازمند شناخت خویش ابرخی سيناپسها طی تکامل و یک جهش ممکن است ذهن انسانسال سیزده ماههپوشاندن خود از نورعماد الدین نسیمی قربانی قیچی ژنتیکیتکنولوژی و پیشرفتآشتی بهتر استترازودوننقش روی و منیزیم در سلامتمیوتونیک دیستروفیابزار بقا از نخستین همانحمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز و از مغز نرمش های مفید برای درد زادوپامین قابل حل در آبهوش احساسیزمان و گذر آن سریع استبی شرمیژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرختان چگونه بر تشکیل اببسیاری از بیماری های جدیستم، بی پاسخ نیستپیر شدن حتمی نیستپیشینیان انسان از هفت میعشق درونی به یگانگی خلقتقدرت عشقتکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هتصویر خورشید یا خود خورشنقطه ی رسیدن به قلهما به جهان های متفاوت خودابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان موفق به بازگردهوشیاری و افسردگیزندگی، مدیریت انرژیبیماری تی تی پیکمردردذهن و شیمی بدنتفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد به دلیل مصرف زیاد مپروتز چشممسمومیت دانش آموزان، قمالرزش عضله یا فاسیکولاسیوتابوهای ذهنیامیدواری و مغزتغییر الگوی رشد مغزی با زنه به اعدامماشین دانشابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز- از مغز داروی فامپیریدین یا نورلهدف یکسان و مسیرهای مختلزبان متغیربیش از نیمی از موارد انتقکودک هشت ساله لازم است آدرمز گشایی از اتصالات مغزتلاش هایی در بیماران قطع شواهدی از نوع جدیدی از حاآنچه ناشناخته است باید شمطالعه ای بیان میکند اهدمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا جنگ هفتاد و دو ملت همه را نوار مغز، مفید و بی خطرمدل هولوگرافیک ژنرالیزهابعاد اضافه ی کیهانهمه جا خیر بکارحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد چاقیوقاحت و تمسخر دیگرانزبان، نشان دهنده ی سخنگو بار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش دوپامین عامل بیماریرویاهای پر رمز و حیرتی درتنفس هوازی و میتوکندریشاید گوشی و چشمی، آماده شآیا ما تنها موجودات زنده مغز چگونه صداها را فیلتر منابع بی نهایت انرژی در دتاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصجهان هوشیارنورالژیاحساسات کاذبهندسه بنیادینحساسیت روانی متفاوتاستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی کوانتومیویروس های باستانی، مغز مسلول های بنیادی منابع و ابحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولروش های صرفه جویی در ایجافلج دوطرفه عصب 6 چشمتو با همه چیز در پیوندیشربت ضد خلطآیا احتمال دارد رویا از آمغز ابزار بقای برتر مادیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یجهانی که نه با یک رخداد و چگونه هوشیاری خود را توسادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی الفاگوخورشید مصنوعیاصول توسعه ی یک ذهن کاملدرمان های جدید میگرنواکسن کووید 19 چیزهایی که سندرم پیریفورمیسبدون زمان، ماده ای وجود نگوهر با نظر دیگران سنگ نمضرب المثل یونانیفروتنی معرفتیتومورها و التهاب مغزی عاآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز، فقط گیرندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهواجاودانگی مصنوعینگاه از دور و نگاه از نزدخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم های غذایی و نقش مهم بقای حقیقی در دور ماندن ادرمان جدید سرطانبرخی نکات از گاید لاین پرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسیاهچاله ها، دارای پرتو گذر زمان کاملا وابسته به عقل سالمفرضیه ای جدید توضیح میدهتوکل بر خداتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آزمون تجربی، راهی برای رنقش هورمون زنانه استروژنمنشاء کوانتومی هوشیاری ااگر فقط مردم میفهمیدند کحقیقت قربانی نزاع بین بی از نخستین همانند سازها تناتوانی از درمان برخی ویدنیایی پر از سیاهچاله هوش مصنوعی از عروسک تا کمرجزخوانی هایی که امروز ببه خوبی های دیگران فکرکندرک و احساسبرداشت مغز ما از گذر زمانیک رژیم غذایی جدید، می توسانسور از روی قصد بسیاری پیموزایدعوامل موثر در پیدایش زباقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فرایند دانستنتراشه ها روی مغزنقش روزه داری در سالم و جمیگرن و پروتئین مرتبط با ابزار بقا از نخستین همانحوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهدورترین نقطه ی قابل مشاههوش در طبیعتزمان و صبربی عدالتی در توزیع واکسن ژن ضد آلزایمردرختان اشعار زمینبسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جلستارگانی قبل از آغاز کیهپیشرفت های جدید علوم اعصمرکز خنده در کجای مغز استعشق، شلوغ کردن نیستقضاوت ممنوعتکامل زبانالکتروتاکسی(گرایش و حرکتصویر در هم تنیدگی کوانتنقطه ای بود و دگر هیچ نبوما با کمک مغز خود مختاريمابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان نورون مصنوعی سهوشیاری کوانتومیزندان ذهنیبیماری دویککمردرد ناشی از تنگی کاناذهن تو همیشه به چیزی اعتقتفاوت ایستایی و تکاپوسردرد تنشنپروتز عصبی برای تکلممسیر دشوار تکامل و ارتقالزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر فکر بر سلامتامیدی به این سوی قبر نیستتغییر دیگران یا تغییر خونه جنگ و نه خونریزیمبانی ذهنی سیاه و سفیدابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسمانحس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز- از مغز داروی لیراگلوتیدهدف یکسان، در مسیرهای متزبان مشترک ژنتیکی موجودابیشتر کمردردها نیازی به کودک ایرانی که هوش او از رمز پیشرفت تواضع است نه طتلاشی برای درمان قطع نخاشواهدی از دنیسوان(شبه نئآنچه واقعیت تصور میکنیم معماری، هندسه ی قابل مشامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هایجنگ و تصور از جنگنوار مغز، مفید و بی خطرمدل هولوگرافیک تعمیم یافابعاد بالاترهمیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد چاقیوقت نهيب هاي غير علمي گذشزبان، وسیله شناسایی محیطبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش سن بیولوژیکی، تنها رویای شفافتنفس بدون اکسیژنشاید درست نباشدآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز ناتوان از توجیه پیدامنابع جدید انرژیتاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگرانجهان های بسیار دیگرنوسانات کوانتومی منبع مااخلاق و علوم اعصابهندسه در پایه ی همه ی واکخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی کوانتومی و پویرایش DNA جنین انسان، برسلول های بدن تو پیر نیستنبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)روش هایی برای جلوگیری از فن آوری های جدید علیه شناتو با باورهایت کنترل میششش مرحله تکامل چشمآیا احتمال دارد رویا از آمغز ابزار برتر بقامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یجهانی که از یک منبع، تغذیچگونه واکسن کرونا را توزادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی از عروسک های بخوش قلبی و مهربانیاصول سلامت کمردرمان های جدید در بیماری واکسن کرونا و گشودن پنجرسندرم پس از ضربه به سربرنامه و ساختار پیچیده مگویید نوزده و ایمنی ساکتضررهای مصرف شکر و قند بر فروتنی و غرورتومورهای نخاعیآگاهی فراتر از آگاهیمغزتان را در جوانی سیم کشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایندرالجایی برای یاد گرفتن باقی نگاه از درون قفس یا بیرونخدایا جز تو که را دارمارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم ضد التهابیبلندی در ذهن ما درک بلندیدرمان دارویی سرطان رحم ببرخی نرمش ها برای زانووبینار اساتید نورولوژی دسیاهچاله و تکینگی ابتدایگذشته را دفن کنعقلانیت بدون تغییرفساد اقتصادی سیتماتیک درتوپیراماتتبدیل سلولهای محافط به سآزمون ذهنی گربه ی شرودیننقش ویتامین K در ترمیم اسمهمان ناخواندهاگر میدانی مصیبت بزرگتر حقیقت آنطور نیست که به نظاز نشانه ها و آثار درک شدناتوانی در شناسایی چهره دنیا، هیچ استهوش مصنوعی از عروسک تا کمرحم مصنوعیبه خودت مغرور نشودرک کنیم ما همه یکی هستیمبررسي علل احتمالي تغيير یکی از علل محدودیت مغز امسانسور بر بسیاری از حقایپیموزایدعوامل ایجاد لغت انسانی و قانون مندی نقشه ژنتیکی متکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فصل سرما و دوباره تکتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنقش رژیم غذایی بر رشد و امیگرن سردردی ژنتیکی که بابزار بقا از نخستین همانحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های موثر در کمردردديدن با چشم بسته در خواب هوش عاطفی قسمت 11زمان واقعیت است یا توهمبیمار 101 ساله، مبتلا به سژنها نقشه ایجاد ابزار هودرد و درسبشکه ای که ته نداره پر نمبشریت از یک پدر و مادر نیسخن نیکو مانند درخت نیکوپیشرفت در عقل است یا ظواهمرگ چیستعصب حقوق نورولووقطار پیشرفتتکامل زبان انسان از پیشیالکترودهای کاشتنیتصویر زیبا از سلولنقطه بی بازگشتما بخشی از این جهان مرتبطابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان یک فرضیه رادیکهوشیاری سنتی یا هوشیاری زونیسومایدبیماری دیستروفی میوتونیکمردرد و علل آنذهن خود را مشغول هماهنگیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسردرد سکه ایپرورش مغز مینیاتوری انسامسئول صیانت از عقیده کیسلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی تازه در درمان سرطاتغییر دادن ژنها آیا روزی چه زیاد است بر من که در ایمباحث مهم حس و ادراکابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغزتداروی تشنجی دربارداریهدف از تکامل مغززبان چهار حرفی حیات زمینبا هوش مصنوعی خودکار روبکودکان میتوانند ناقل بی رمز بقای جهش ژنتیکیتلاشی تازه برای گشودن معشیشه ی بازالتی و سیلیکونآنچه حس می کنیم، نتیجه ی معنی روزهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرجنگ داده هانوار مغز، ترجمه ی فعالیت مدل های ریز مغز مینی بریناتفاق و تصادفهمیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت دهماز خود رها شوداروی ضد تشنج با قابليت توقتی فهمیدی خطا کردی برگزدودن نقص از هوش مصنوعیبارداری بدون رحمکایروپاکتیک چیستروان سالمتنها مانع در زندگی موارد شایسته نیست در جیب خود قرآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز و قلب در جنین موش مصنمناطق خاص زبان در مغزتاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضادجهان هایی در جهان دیگرنوشیدن چای برای مغز مفید اخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه زبانِ زمان استخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی کوانتومی و دویشن پروسلول بنیادی و ای ال اسبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)روش هایی ساده برای کاهش افناوری هوش مصنوعی نحوه ختو باید نیکان را به دست بششمین کنگره بین المللی سآیا برای تولید مثل همیشه مغز از بسیاری حقایق می گرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمجهانی در ذهنچگونه آن شکری که می خوریمارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی از عروسک های بخوش خیالی و خوش بینیاضطراب و ترسدرمان های جدید سرطانواکسن کرونا از حقیقت تاتسندرم جدایی مغزبرنامه ی مسلط ژنها در اختگوش دادن بهتر از حرف زدنضررهای شکر بر سلامت مغزفرگشت و تکامل تصادفی محض تومورهای ستون فقراتآپومورفین در پارکینسونمغزتان را در جوانی سیمکشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمایا کوچک شدن مغزانسان الجایی خالی نیستنگاه از درون مجموعه با نگخسته نباشی باباارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبلوغ چیستدرمان زخم دیابتی با تکنوبرخی نرمش های گردنوجود قبل از ناظر هوشمندسیاهچاله ی منفرد یا سیاهگریه ی ابر، رمز طراوت باغعقیده ی بی عملفشار و قدرتتوانایی مغز و دیگر اجزای تبر را بردارآزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش ژنتیک در درمان اختلامهندسی ژنتیک در حال تلاش اگر نیروی مغناطیس نباشد حقیقت افراداز نظر علم اعصاب یا نرووسنادیدنی ها واقعی هستنددندان ها را مسواک بزنید تهوش مصنوعی از عروسک تا کمرحم مصنوعیبه دنبال رستگاری باشدرک احساسات و تفکرات دیگبررسی مغز با امواج مادون یافته های نوین علوم پرده ساهچاله ها تبخیر نمیشودپیچیدگی های مغزمگسعواملی که برای ظهور لغت اقانون گذاری و تکاملتکینگیآغاز مبهم آفرینشتراشه ی بیولوژِیکنقش رژیم غذایی در رشد و امیگرن شدید قابل درمان اسابزار بقا از نخستین همانحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش عاطفی قسمت نهمزمان پلانکبیمار مرکز تنفس سلولیژنها ، مغز و ارادهدرد باسن و پا به دلیل کاهدرد زانو همیشه نیاز به جربعد پنجمسخن و سکوتپیشرفت ذهن در خلاقیت استمرگ و میر پنهانعصب سیاتیکلمس کوانتومیتکامل ساختار رگهای مغزی الگو نداشتیمتصویر زیبای اصفهاننمیتوان با بیرون انداختنما تحت کنترل ژنها هستیم یابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان ژنی از مغز انسهوش، ژنتیکی است یا محیطیزونا به وسیله ویروس ابله بیماری سلیاککمردرد با پوشیدن کفش مناذهن سالمتفاوتهای جنسیتی راهی براسردرد عروقی میگرنپرکاری تیروئیدمسئولیت جدیدلزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر نگاه ناظر هوشیار بامگا سه عامل مهم سلامتتغییر زودتر اتصالات مغزینه عدم مطلق بلکه عدم با قمبتکران خودشکوفاابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید ALSهدف از خلقت رسیدن به ابزازبان نیاز تکاملی استبا هر چیزی که نفس می کشد مکودکان خود را مشابه خود ترمز جهانتلاشی جدید در درمان ام اسشکل های متفاوت پروتئین هآنها نمیخواهند دیگران رامعادله ها فقط بخش خسته کنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکجنبه های موجی واقعیتنوار عصب و عضلهمدیون خود ناموجوداتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه به آنچه داری، خوشنحس و ادراک قسمت دوازدهماز درخواست ها جدا شوداروی ضد تشنج با قابليت توقتی پر از گل شدی خودت را سفر فقط مادی نیستبازگشایی مجدد مطب دکتر سکار با یگانگی و یکپارچگیروبات ها قول میدهندتنها در برابر جهانشادی، پاداش انجام وظیفهآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز و اخلاقمناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علجهان یکپارچهنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اختلاف خانوادگی را حل کنهندسه، نمایشی از حقیقتخلا، خالی نیستاستیفن هاوکینگ در مورد هدر هر سوراخی سر نکنواقعیت فیزیکی، تابعی از سلول عصبی شاهکار انطباق بحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسم عصبی خوانش پروش جدید تولید برقفیلمی بسیار جالب از تغییتو تغییر و تحولیصبور باشآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز به تنهایی برای فرهنگ منبع هوشیاری کجاست قسمت53تاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منجهان، تصادفی نیستچگونه انتظارات بر ادراک ارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک بازی خوشبختی چیستروشی برای بهبود هوش عاطفاطلاع رسانی اینترنتیدرمان های رایج ام اسواکسن کرونا ساخته شده توسندرم دزدی ساب کلاوینبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گوشه بیماری اتوزومال رسسضعیف و قویفراموش کارها باهوش تر هستوهم فضای خالیتاثیر رژِیم غذایی بر میگآب زندگی است قسمت چهارممغط یک گیرنده استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمایا این جمله درست است کسیجاذبهنگاه حقیقی نگاه به درون اخطا در محاسبات چیزی کاملارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی ضد التهابیبلعیدن ستاره توسط سیاهچادرمان سرگیجه بدون نیاز ببرخی یونها و مولکول های موراپامیل در بارداریسیاهچاله ی تولید کنندهگربه شرودینگر و تاثیر مشعلم و ادراک فقط مشاهده ی فضا و ذهن بازتوازن مهمتر از فعالیت زیتحریک عمقی مغزآزادی عقیده، آرمانی که تنقش گرمایش آب و هوا در هممهندسی بدناگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت اشیااز نظر علم اعصاب اراده آزنادانی در قرن بیست و یکم،ده روش موفقیتهوش مصنوعی از عروسک تا کمرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربه زودی شبکه مغزی به جای درک تصویر و زبان های مخلتبررسی و اپروچ جدید بر بیمیاد گرفتن مداومسایه ی هوشیاریپیچیدگی های مغزی در درک زعوارض ازدواج و بچه دار شدقانون جنگلتکامل فردی یا اجتماعیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتربیت کودکان وظیفه ای مهنقش زنجبیل در جلوگیری از میدان مغناطيسي زمین بشر ابزار بقا از نخستین همانحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تدین اجباریهوش عاطفی قسمت هفتمزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری لبر و نابینایی آنژنهای مشترک بین انسان و وبیماری های میتوکندریژنهای هوش ، کدامنددردهای سال گذشته فراموش بعد از کروناسخن پاک و ثابتپیشرفتی مستقل از ابزار همرگ و میر بسیار بالای ناشعضلانی که طی سخن گفتن چقدلووفلوکساسینتکامل شناخت انسان با کشفالگو و عادت را بشکن و در اتصویربرداری فضاپیمای آمنمیتوان بر سیاه سیاه نوشمانند آب باشابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان پاسخ کوانتومی هیچ نقطه ای مرکزی تر از ازیان غذاهای پرچرببیماری ضعف عضلات نزدیک بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصذهت را روی چیزهای مفید متتقلید مرحله ای نسبتا پیشسرطان کمیت گراییپرتوهای صادر شده از سیاهمسئولیت در برابر محیط زیمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر نگاه و مشاهده ناظر امروز دانش ژنتیک هیچ ابهتغییر عمودی سر انسان از پنهایت معرفت و شناخت درک عمتواضع باشابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید s3 در درمان ام هر چیز با هر چیز دیگر در تزبان و کلمه حتی برای کسانبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان را برای راه آماده رمز جهان خاصیت فراکتالتمایل زیاد به خوردن بستنشکل پنجم مادهآنژیوگرافی از مغزمعجزه های هر روزهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی توجنسیت و تفاوت های بینایینوار عصب و عضلهمدیریت اینترنت بر جنگاتوسوکسیمایدهمیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت سوماز روده تا مغزداروی ضد تشنج توپیراماتوقتی تو از یاد گرفتن باز سفر نامه سفر به بم و جنوب بازگشت از آثار به سوی خداکارهای کوچک، بی ارزش نیسروبات های ریز در درمان بیتنهاییشب سیاه سحر شودآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز و اخلاقمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهجهان یکپارچهنیکولا تسلااختلال خواب فرد را مستعد هنر فراموشیخلاصه ای از مطالب همایش ماستیفن هاوکینگ در تفسیر در والنتاین کتاب بدید همواقعیت چند سویهسلول عصبی، در محل خاص خودبحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسمی پیچیده در بروش صحبت کردن در حال تکامفیروز نادریتو جهانی هستی که خودش را آیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز بیش از آنچه تصور میشومنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشجهش های ژنتیکی مفید در ساچگونه به سطح بالایی از هوارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک بازی روشی جدید در درمان قطع نخاطلاعات حسی ما از جهان، چدرمان های علامتی در ام اسواکسن آلزایمرسندرم سردرد به دلیل افت فبرین نت به جای اینترنتگوشت خواری یا گیاه خواریطلوع و حقیقتفراموشی همیشه هم بد نیستتوهم فضای خالی یا توهم فضتاثیر سلامت دستگاه گوارشآب زندگی است قسمت هفتمنفرت، اسیب به خود استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمایا ابزار هوشمندی یا مغز جاذبه و نقش آن در شکلگیرینگاه دوبارهخطا در محاسبات چیزی کاملارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی ضد دردبنی عباس، ننگی بر تاریخدرمان سرگیجه بدون نیاز ببرخی اثرات مضر ویتامین دورزش هوازی مرتب خیلی به قسیاره ی ابلهانگزیده ای از وبینار یا کنفعلم و روحفضای قلب منبع نبوغ استتوسعه هوش مصنوعی قادر استحریک عمقی مغز در آلزایمآزار دیگری، آزار خود استنقش پیش زمینه ها و اراده مهربانی، شرط موفقیتاگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت تنها چیزی است که شااز نظر علم اعصاب اراده آزنازوکلسیندهن، بزرگترین سرمایههوش مصنوعی به کمک هوش طبیرساناها و ابر رساناها و عبه زیر پای خود نگاه نکن بدرک حقیقت نردبان و مسیری بررسی ژنها در تشخیص بیمایاد بگیر فراموش کنیسایه را اصالت دادن، جز فرپیوند قلب خوک، به فرد دچاعید نوروز مبارکقانون جنگلتکامل مادی تا ابزار هوشمافت فشار خون ناگهانی در وترجمه ای ابتدایی از اسرانقش زبان در سلطه و قدرت امیدان های مغناطیسی قابل ابزار بقا از نخستین هماننرمشهای مهم برای تقویت عحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تدین، اجباری نیستهوش عاطفی قسمت یازدهزمان شگفت انگیززنان باهوش تربیماری های مغز و اعصاب و ژنهای حاکم بر انسان و انسدردی که سالهاست درمان نشبعد از کروناسختی ها رفتنی استپپوگستمرگ و سوال از قاتلغم بی پایانلوب فرونتال یا پیشانی مغتکامل، نتیجه ی برنامه ریالگوی بنیادین و هوشیاریتصور از زمان و مکاننمای موفقیتماه رجبابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو حس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان اولین سلول مصنهیچ چیز همیشگی نیستزیباترین چیز در پیر شدنبیماریهای تحلیل عضلانی اکنگره بین المللی سردرد دذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتقلید از روی طبیعتسرعت فکر کردن چگونه استپرتوزایی از جسم سیاهمستند جهان متصلمقایسه رقابت و همکاریتاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشاتغییرات منطقه بویایی مغزنهایت در بی نهایتمجموعه های پر سلولی بدن مابزار بقای موجود زنده از نعناعحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید لنفوم و لوکمیهر جا که جات میشه، جات نیزبان و بیان نتیجه ساختمابا تعمق در اسرار ابدیت و کوری گذرای ناشی از موبایرنگ کردن، حقیقت نیستتمایز یا کشف یگانگیشکرگزار هر چیزی باش که داآنان که در قله اند هرگز خمعجزه ی چشممنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استجنسیت و تفاوت های بینایینوار عصب و عضلهمداخله ی زیانبار انساناتصال مغز و کامپیوترهمیشه راهی هستحس و ادراک قسمت سی و هشتماز سایه بگذرداروی ضد جنون در درمان تیوقتی ریشه ها عمیقند از چیسفر به مریخ در 39 روزبازگشت به ریشه های تکاملکاربرد روباتهای ريزنانوروبات کیانتنهایی رمز نوآوری استشبیه سازی میلیون ها جهان آیا هوش ارثی دریافتی از پمغز و سیر تکامل ان دلیلی منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاستجهان کنونی و مغز بزرگترینیاز به آموزش مجازی دیجیاختلال در شناسایی حروف و هنر حفظ گرهخلاصه ای از درمان های جدیاستخوان های کشف شده، ممکدر یک فراکتال هر نقطه مرکواقعیت چیستسلولهای ایمنی القا کنندهبحثی درباره احساسات متفاکشف ارتباط جدیدی از ارتبروشهای نو در درمان دیسک بفیزیک مولکولها و ذرات در تو جدای از کیهان نیستیآیا جنین انسان، هوشمندی مغز برای فراموشی بیشتر کمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیجهش های ژنتیکی غیر تصادفچگونه باغبانی باعث کاهش ارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی روشی جدید در درمان نابیناطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان ژنتیکی برای نوآوریواکسن ایرانی کرونا تولیدسوپاپ ها یا ترانزیستورهابرای یک زندگی معمولیگیلگمش باستانی کیستطلای سیاهفراموشی و مسیر روحانیتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)تاثیر عصاره تغلیظ شده گیآب زندگی است قسمت اولنقاشی هایی با بوی گذشته یمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمایا بیماری ام اس (مولتیپجبران از دست رفته هانگاهی بر قدرت بینایی دراخطای ادراک کارماارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی راه فراری نیستبه قفس های سیاهت ننازدرمان سرگیجه بدون داروبرخی اختلالات عصبی مثانهورزش هوازی ، بهترین تمریسیاره ابلهانگزارش یک مورد جالب لخته وعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهقفس ذهنتوسعه برخی شغل ها با هوش تداوم مهم است نه سرعتآسيب میکروواسکولاریا آسنقش آتش در رسیدن انسان بهموفقیت هوش مصنوعی در امتاگر با مطالعه فیزیک کوانحقیقت خواب و رویااز واقعیت امروز تا حقیقتنباید صبر کرد آتش را بعد دو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی به شناسایی کارستگاری محدود به یک راه نبه سیاهی عادت نکنیمدرک دیگرانبررسی بیماری التهابی رودساخت سلول عصبی حتی پس از پیوند مغز و سر و چالشهای عامل کلیدی در کنترل کارآقانونمندی و محدودیت عالمتکامل مداومافت هوشیاری به دنبال کاهترس و آرمان هانقش زبان در سلطه و قدرت امیدان های کوانتومی خلاابزار بقا از نخستین همانچرا ماشین باید نتایج را پحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تدیوار همه اش توهم بودهوش عاطفی قسمت پنجمهوش عاطفی قسمت اولزنجیرها را ما باید پاره کبیماری وسواسکفش و کتابدرس گرفتن از شکست هابعد از کرونا دلخوشی بیهوسرنوشتپایان، یک آغاز استمرگ انتقال است یا نابود شغم بی پایانلوتیراستامتکثیر سلول در برابر توقف الگوبرداری از طبیعتتصادف یا قوانین ناشناختهنمایش تک نفرهماپروتیلینابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان تغییر میدان مغهیچ چیز، چقدر حقیقی استزیباترین چیز در افزایش سبیماری، رساله ای برای سلکنگره بین المللی سردرد دذره ی معین یا ابری از الکتقلید از طبیعتسطح آگاهی، رخدادهای زندگپرسش و چستجو همیشه باقی امشکل از کجاستمقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر نگاه انسان بر رفتاانقراض را انتخاب نکنیدتغییرات مغز پس از 40 سالگینهادینه سازی فرهنگ اختلامجرم، گاهی قربانی استابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو حس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید میاستنی گراویهر حرکت خمیده می شود و هر زبان و بیان، در سایه پیشربا خدا باشکی غایب شدی تا نیازمند دلرنگین کمانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشکست حتمیآنزیم تولید انرژی در سلومعجزه ی علممنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولینجهل مقدسنوار عصب و عضله مهم در تشمدارک ژنتیکی چگونه انساناثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت سی و ششماز علم جز اندکی به شما دادارویی خلط آورویتنام نوعی کرونا ویروس سفر تجهیزات ناسا به مریخ بازخورد یا فیدبککاربرد روباتهای ريز، در روح و آب حیاتتنبیه چقدر موثر استشبیه سازی سیستم های کوانآیا هوش سریعی که بدون احسمغز کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خجهان کاملی در اطراف ما پرچیز جدید را بپذیراختلال در شناسایی حروف و هنر رها شدن از وابستگیخم شدن فضا-زماناستروژن مانند سپر زنان ددر کمتر از چند ماه سوش جدواقعیت چیستسلولهای بنیادی مصنوعی دربحثی درباره احساساتی غیرکشف جمجمه ای درکوه ایرهوروشهای شناسایی قدرت شنواصبر لازمه ی پیروزی استفیزیک هوشیاریتو دی ان ای خاص ميتوکندريآیا جهان ذهن و افکار ما ممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو جهش های بیماری زا، معمولچگونه تکامل مغزهای کنونیخوشبختی دور از رنج های مارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی روشی جدید در درمان سکته ماطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان پوکی استخوانواکسن اسپایکوژنسوپاپ ها یا ترانزیستورهابرای پیش بینی آینده مغز دگیاه بی عقل به سوی نور میطوفان فقر و گرسنگی و بی سفراموشی آرمانتوهم چیستتاریک ترین بخش شبآب زندگی است قسمت دومچقدر به چشم اعتماد کنیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمایا بدون زبان میتوانیم تجدا کردن ناخالصی هانگاهی بر توانایی اجزاي بخطای حسارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی راه نجاتبه مغز خزندگان خودت اجازدرمان سرطان با امواج صوتبرخی اصول سلامت کمرورزش و میگرنسیاره ابلهانگشایش دروازه جدیدی از طرعلم به ما کمک میکند تا موقفس را بشکنتوصیه های سازمان بهداشت تداخل مرزها و صفات با بینآسیب ها ناشی از آلودگی هونقش انتخاب از طرف محیط، نموفقیت در تفکر استاگر تلاش انسان امروز براحقیقت در علم، هرگز نهایی از کجا آمده ام و به کجا مینبرو و انرژی مداومدو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی تعاملیرشته نوروایمونولوژی و نقبه سخن توجه کن نه گویندهدرک درست از خود و هوشیاریبررسی سیستم تعادلی بدن اساخت شبکه عصبی مصنوعی با پیوند اندام از حیوانات بعادت همیشه خوب نیستقارچ بی مغز در خدمت موجودتکامل چشمافتخار انسانتسلیم شدن از نورون شروع منقش سجده بر عملکرد مغزمیدان بنیادین اطلاعاتابزار بقا از نخستین همانچرا مردم با زندگی میجنگنحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تدیوار، از ابتدا توهم بوددید تو همیشه محدود به مقدهوش عاطفی قسمت دهمزندگی فعال و مثبت روند آلبیماری کروتز فیلد جاکوبکل اقیانوس در یک ذرهدست و پا زدن در سایه؟بعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستپارادوکس ها در علممرگ تصادفیغیرقابل دیدن کردن مادهلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتأثیر نیکوتین سیگار بر مالتهاب شریان تمپورالتضادهای علمیچند نرمش مفید برای کمردرماجرای جهل مقدسابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روش هاي جدیدی هیچ وقت خودت را محدود به زیر فشار کووید چه باید کربیندیشکنترل همجوشی هسته ای با هذرات کوانتومی زیر اتمی قتقویت استخوان در گرو تغذسعی کن به حدی محدود نشویپرسشگری نامحدودمشکلات نخاعیمقابله با کرونا با علم استاثیر ویتامین دی بر بیماانواع سکته های مغزیتغییرات آب و هوایی که به چهار میلیارد سال تکامل بمحل درک احساسات روحانیابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث حس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید آلزایمرهرچیز با یک تاب تبدیل به زبان و تکلم برخی بیماریهبا طبیعت بازی نکنکیهان خود را طراحی میکندرهبر حقیقیتمدن پیشرفته ی پیشینیانشگفت نیست من عاشق تو باشمآواز خواندن در قفس، نشانمعجزه ی علم در کنترل کرونمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندجهان فراکتالنوار عصب و عضله تعیین محلمروری بر تشنج و درمان هایاثرات فشار روحی شدیدهمیشه، آنطور نیست که هستحس و ادراک قسمت سیزدهمازدواج های بین گونه ای، ردارویی ضد بیش فعالی سیستویتامین E برای فعالیت صحسفر دشوار اکتشافبازسازي مغز و نخاع چالشی کاش شرف اجباری بود یا حتیروح در جهانی دیگر استتهدیدهای هوش مصنوعیشبکه های مصنوعی مغز به درآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز آیندگان چگونه است ؟منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکجهان پیوستهچیزی منتظر شناخته شدناختلالات مخچههنر، پر کردن است نه فحش دخونریزی مغز در سندرم کوواسرار آفرینش در موجدر آرزوهایت مداومت داشتهواقعیت های متفاوتسلام تا روشناییبخش فراموش شده ی حافظهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبصبر و واقعیتفیزیک و هوشیاریتو در میانه ی جهان نیستی آیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز بزرگ چالش است یا منفعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند جهش تمدنی عجیب و شگفت انسچگونه جمعیت های بزرگ شکل خانه ی تاریکارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی ريتوکسيمب در درمان ام اساعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندرمان پوکی استخوانواکسن اسپایکوژن ضد کروناسوپاپ ها یا ترانزیستورهابرای اولین بار دانشمندانگیاه خواری و گوشت خوار کدطوفان زیباییفرایند پیچیده ی خونرسانیتوهم و خیالتاریکی من و تو و گرد و غباآب زندگی است قسمت سومنقش قهوه در سلامتیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمایا تکامل هدفمند استجدایی خطای حسی استنگاهت را بلند کنخطر آلودگی هواارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی راه های جدید برای قضاوت ربه نقاش بنگردرمانهای بیماری پارکینسبرخی اطلاعات روانشناسی مورزش بهترین درمان بیش فعسیب یکسان و دیدگاه های متپل جویی اصفهانعلم بدون توقفقله سقوطتوصیه های غیر دارویی در سترقی واقعی یا شعار ترقیآسیب روانی شبکه های اجتمنقش اتصالات بین سلولهای مولکول ضد پیریاگر خواهان پیروزی هستیحقیقت راستین انسان علم باز کسی که یک کتاب خوانده چت جی پی تیدو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی در کامپیوترهارشد مغز فرایندی پیچیده ابهبود حافظه پس از رخدادهیادگیری مهارت های جدید ددرک عمیق در حیواناتبررسی علل کمر درد در میانساخت شبکه عصبی با الفبای پیوند اندام حیوانات به اعادت کن خوب حرف بزنیقبل از آغازتکامل و ارتقای نگاه تا عمافراد آغاز حرکت خودشان رتست آر ان اس دز میاستنی گنقش غذاها و موجودات دريامیدازولام در درمان تشنج ابزار بقا از نخستین همانچرا مغز انسان سه هزار سالحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تدیدن خدا در همه چیزهوش عاطفی قسمت دومزندگی هوشمند در خارج از زبیماری گیلن باره و بیمارکلمات بلند نه صدای بلنددست کردن در گوشتفکر قبل از کارسریعترین کامپیوتر موجودپاسخ گیاهان در زمان خوردمرگی وجود نداردغرور و علملیروپریم داروی ترکیبی ضدتأثیر نگاه انسان بر رفتاامواجی که به وسیله ی ماشیتظاهر خوابیده ی مادهچند جهانیماجرای عجیب گالیلهابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ حس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روشی برای تبدیهیچ کاری نکردن به معنی چیزیرفون داروی ضد ام اسبیهوش کردن در جراحی و بیمکنترل جاذبهذرات کوانتومی زیر اتمی قتقویت حافظه یا هوش مصنوعشلیک فراموشیآلودگی هوا چالش قرن جدیدمشکلات بین دو همسر و برخیملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر ویروس کرونا بر مغز انیس بی کسانتغییرات تکاملی سر انسان چهار ساعت پس از کشتار خوکمحل درک احساسات روحانی دابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیحس و ادراک قسمت پنجاهاز تکامل تا مغز از مغز تا داروی جدید ای ال اسهز ذره، یک دنیاستزبان و شناخت حقیقت قسمت چبالاترین هدف از دولتکیهانِ هوشیارِ در حال یاروی و منیزیم در تقویت استتمدن بشری و مغز اخلاقیشگفت انگیز بودن کیهانآینه در اینهمعجزه در هر لحظه زندگیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عجهان قابل مشاهده بخش کوچنوبت کودکانمرکز هوشیاری، روح یا بدن اثرات مفید قهوههمکاری یا رقابتحس و ادراک قسمت ششماسکلت خارجی در درمان اختداستانها و مفاهیمی اشتباویتامین E در چه مواد غذایسفرنامه سفر به بم و جنوب بحتی علمی درباره تمایل بکتاب گران و پرهزینه شد ولروح رهاییتو یک معجزه ایشبکیه های مصنوعیآیا واکنش های یاد گرفته ومغز اندامی تشنه ی انرژی امنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انجهان پیوستهچیزی خارج از مغزهای ما نیاختلالات حرکتی در انسانهوموارکتوس ها ممکن است دخواندن ، یکی از شستشو دهناسرار بازسازی اندام هادر آسمان هدیه های نادیدنواقعیت و مجازسلاح و راهزنیبخش های تنظیمی ژنومکشتن عقیده ممکن نیستصبر بسیار بایدفیزیک آگاهیتوقف؛ شکستآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز بزرگ چالشهای پیش رومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه جمعیت های بزرگ شکل خانواده پایدارارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی ریه زغالیاعتماد به خوددرمان ام اس(مولتیپل اسکلواکسن دیگر کرونا ساخته شسوخت هیدروژنی پاکبرای تمدن سازی، باید در بگیرنده باید سازگار با پیطولانی ترین شبفرایند تکامل و دشواری هاتوهم وجودتاریکی و نورآب، زندگی است(قسمت پنجم)نقش مهاجرت در توسعه نسل امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمایجاد احساساتجریان انرژی در سیستم های چالش هوشیاری و اینکه چرا خطرات هوش مصنوعیارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی راه های جدید برای قضاوت ربه نقاش بنگردرماندگی به دلیل عادت کربرخی بیماری ها که در آن بورزش در کمر دردسیر آفرینش از روح تا مغز پل خواجو اصفهانعلم در حال توسعهقلب های سادهتوصیه هایی در مصرف ماهیتروس جریان انرژینقش تیروئید در تکامل مغزمولتیپل اسکلروز در زنان اپل ویژن پرو در تشخیص بیمحقیقت غیر فیزیکیاز آغاز خلقت تا نگاه انساچت جی پی تیدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرشد مغز علت تمایل انسان ببهداشت خوابیادگیری هوش مصنوعی، عمیقدرگیری قلب در بیماری ویربرطرف کردن خشونت را از خاساختن آیندهپیوند سر آیا ممکن استعادت کردن به نعمتقبل از انفجار بزرگتکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد بی دلیل دوستدار تو تشنچ پانایوتوپولوس تشنج نقش غذاها و موجودات دريامکان زمان یا حافظه زمانابزار بقا از نخستین همانچرا مغزهای ما ارتقا یافت حافظه انسان و حافظه ی هوشحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش عاطفی قسمت سومزندگی و داراییبیماری آلزایمر، استیل کوکلوزاپین داروی ضد جنوندست آسمانتفکر ترکیبی در هوش مصنوعسرگیجه از شایعترین اختلاپختگی پس از چهل سالگي به مراحل ارتقای پله پله کیهغربال در زندگیلیس دگرامفتامین یا ویاستأثیر شیرینی های حاوی لوامیوتروفیک لترال اسکلروتظاهری از ماده است که بیدچند جهانیماده ی تاریکابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، قفل ذهن را باز میکنهیچ کس مانند تو نگاه نمیکزیرک ترین مردمبیهوشی در بیماران دچار اکندر در بیماریهای التهابذرات کوانتومی زیر اتمی قتقویت سیستم ایمنیشلیک فراموشیآلودگی هوا و ویروس کرونامشکلات روانپزشکی پس از سملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر ژنها بر اختلالات خانگشت ماشه ایتغذیه بر ژنها تاثیر داردنون و القلممحدودیت چقدر موثر استابزارهای پیشرفته ارتباط همه چیز موج استحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای میاستنی هزینه ای که برای اندیشیدزبان و شناخت حقیقت قسمت اباهوش ترین و با کیفیت تریکیست هیداتید مغزرویا و واقعیتتمدن زیر آبشگفت زده و حیران باشآیندهمعرفت و شناختمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملجهان موازی و حجاب هانور از عمق تاریکیمرکز حافظه کجاستاثرات مفید روزه داریهمانند سازی در انسانحس و ادراک قسمت شصت و هشتاسکار، لگوی هوشمنددخالت در ساختار ژنهاویتامین کاسفرنامه سفر به بم و جنوب بحث درباره پیدایش و منشا کتاب زیست شناسی باورروزه داری متناوب، مغز را تو یک جهان در مغز خودت هسشباهت مغز و کیهانآیا یک، وجود داردمغز انسان ایا طبیعتا تمامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و جهان پر از چیزهای اسرار آچیزی شبیه نور تو نیستاختلالات صحبت کردن در انهورمون شیرساز یا پرولاکتخواب سالم عامل سلامتیاصل بازخورددر آستانه ی موج پنجم کوویواقعیت و انعکاسسلسله مباحث هوش مصنوعیبخش بزرگی حس و ادراک ما اگل خاردار، زیباستصد قدح، نفتاده بشکستفیزیکدانان ماشینی برای تتولید مولکول جدید توسط هآیا خداباوری محصول تکاملمغز بزرگ و فعال یا مغز کومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویاجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه حافظه را قویتر کنیخار و گلارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی ریواستیگمیناعتماد به خوددرمان تومورهای مغزی با اواکسن دیگری ضد کرونا از دسودمندی موجودات ابزی بر برای خودآگاه بودن تو بایگالکانزوماب، دارویی جدیطی یکصد هزار سال اخیر هرچفرایند حذف برخی اجزای مغتوهم وجودتاریکی خواهد ترسیدآتاکسی فریدریشنقش میدان مغناطیسی زمین منبع هوشیاری در کجاست؟ قایران بزرگجریان انرژی در سیستم های چالش هوشیاری و اینکه چرا دفاع از پیامبراز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی راه پیروزی در زندگی چیستبه نادیدنی ایمان بیاوردرها بسته نیستبرخی بیماری های خاص که بدوزن حقیقی معرفت و شناختسیستم تخلیه ی مغز بینشی نپلاسمای غالبعلم راهی برای اندیشیدن اقلب و عقلتوضیحی ساده در مورد هوش متری فلوپرازیننقش حفاظتی مولکول جدید دمواد کوانتومی جدید، ممکناپی ژنتیکحقیقت غیر قابل شناختاز انفجار بزرگ تا انفجار نتایج نادانی و جهلدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرشد در سختی استبوزون هیگز چیستیادگرفتن، آغاز حرکت است درگیری مغز در بیماری کویبزرگ فکر کنساختن آینده، بهترین روش پیوند سر، یکی از راه حلهاعادت بد را ترک کنقبرستان ها با بوی شجاعتتکامل ابزار هوش ، راه پر افزایش قدرت ادراکات و حستشنج چیستنقش غذاها و موجودات دريامکانیک کوانتومی بی معنی ابزار بقا از نخستین همانچرا ویروس کرونای دلتا واابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خوحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدژا وو یا اشنا پنداریهوش عاطفی قسمت ششمزندگی بی دودبیماری الزایمرکلید نزدیک و نگاه تو بر فدست بالای دستتفکر خلا ق در برابر توهم سرگردانیپدیده خاموش روشن در پارکمرز مرگ و زندگی کجاستمقالاتلا اکراه فی الدینتئوری تکامل امروز در درمامید نیکو داشته باش تا آنتعویض دارو در تشنجچند جهانی و علمماده ی خالیابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، یک انسان را ناسازگهیچ کس حقیقت را درون مغز زیست شناسی کل در جزء فراکبیوگرافیکندر علیه سرطانرفتار مانند بردهتلقین اطلاعات و حافظهشنا در ابهای گرم جنوب نیاآلودگی هوا و پارکینسونمشکلات روانپزشکی در عقب ممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت نگاری مغز نشان میدثبت و دستکار ی حافظهنوآوری ای شگفت انگیز دانمحدودیت های حافظه و حافظابزارهای بقا از نخستین ههمه چیز و هیچ چیزحس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای کاهش وزنهزینه سنگین انسان در ازازبان و شناخت حقیقت قسمت دباور و کیهان شناسیکیست کلوئید بطن سومرویا و کابوستمدنی قدیمی در شمال خلیج شگفتی های نقشه ی ژنتیکیآینده ی انسان در فراتر ازمغز فکر میکند مرگ برای دیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان جهان ما میتواند به اندازنور درونمرکز حافظه کجاستاثرات مضر ماری جواناهمجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک قسمت شصت و دواساس انسان اندیشه و باور در میان تاریکی و روشناییویتامین کا و استخوانسفرنامه سفر به بم و جنوب بحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب طبیعت در قالب هندسهروزه داری و التهاب زیانبALS نگاهی کامل بر بیماری وتو کجای جهانیشباهت مغز با کیهان مادیآیا کیهان می تواند یک شبیمغز انسان برای ایجاد تمدمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سجهان پر از چیزهای جادویی نکاتی در مورد تشنجاختلالات عضلانی ژنتیکهوش فوق العاده، هر فرد اسخواب سالم عامل سلامتی و یاصل در هم تنیدگی و جهانی در درمان بیماری مولتیپل واقعیت تقویت شدهسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبخش بزرگتر کیهان ناشناختگل درون گلدانصدای بم با فرکانس پایین، فال نیکوتولید مثل اولین ربات های آیا دلفین ها می تواند از مغز بزرگترین مصرف کننده منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه جوانان وطننگاه من، نگاه تو و یا حقیخارق العاده و استثنایی بارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی ریاضیات یک حس جدید استاعتماد بی مورددرمان تشنجواکسن سرطانسی و سه پل اصفهانبرای رشد، باید از مسیر خطگام کوچک ولی تاثیرگذارطبیعت موجی جهانفراتر از دیوارهای باورتوهم بی خداییتاریخ همه چیز را ثبت کردهآتاکسی مخچه ای خودایمننقش محیط زندگی و مهاجرت دمنبع هوشیاری در کجاست؟(قایرادهای موجود در خلقت بجریان انرژی در سیستم های چالش هوشیاری و اینکه چرا دفاع در برابر تغییر ساختاز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی راه انسان شدن، راه رفتن وبه هلال بنگردرهای اسرارآمیز و پوشیدهبرخی توجهات در ببمار پاروزوز گوشسیستم تعادلی بدنپمبرولیزوماب در بیماری چعلم ساختن برج های چرخانقلب یا مغزتیوتیکسن داروی ضد جنونآسیب عصب پا به دنبال اعتیتری فلوپرازیننقش حیاتی تلومر دی ان آ دموجود بی مغزی که می تواندابتدا سخت ترین استحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز بار خود بکاه تا پرواز نجات در راستگوییدو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی درمانگر کامپیز گهواره تا گوربوزون هیگز جهان را از متلیادآوری خواب و رویادرگیری مغز در بیماران مببزرگ شدن مغز محدود به دورساختار فراکتال وجود و ذهپیوندهای پیچیده با تغییرعادت دادن مغز بر تفکرقدم زدن و حرکت دید را تغیتکامل تکنولوژیافزایش مرگ و میر سندرم کوتشنج و حرکات شبه تشنجی قانقش غذاها در کاهش دردهای مکانیزمهای دفاعی در برابما انسانها چه اندازه نزدابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تدژاوو یا آشناپنداریهوش عاطفی بیشتر در زنانزندگی در جمع مواردی را بربیماری ای شبیه آلزایمر و کلام و زبان، گنجینه ای بسدستورالعمل مرکز کنترل بیتفاوت مغز انسان و میمون هسربازان ما محققا غلبه می پروژه ی ژنوم انسانیمرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر ویتامین دی بر بیمالاموژین داروی ضد اوتیسم؟تئوری تکامل در پیشگیری و امید نجاتتعامل انسان و هوش مصنوعیچند روش ساده برای موفقیتماده ای ضد التهابیابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان حس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تدائما بخوانهیچ اندر هیچزیست شناسی باور حقیقت یا بیوگرافیکوچ از محیط نامناسبرفتار وابسته به شکلتلاش ها برای کشف منابع جدشناخت و معرفت، و نقش آن دآلزایمرمشاهده گر جدای از شیء مشامن کسی در ناکسی دریافتم تاثیر کپسول نوروهرب بر نانتقال ماده و انرژیثبت امواج الکتریکی در عصنوار مغز مشاهده ی غیر مستمخچه فراتر از حفظ تعادلابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز کهنه میشودحس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای ای ال اسهزاران سال چشم های بینا وزبان و شناخت حقیقت قسمت سباید از انسان ترسیدکپسول ژری لاکترویا و خبر از آیندهتمرکز و مدیتیشنشگفتی های زنبور عسلآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز قلبمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استجهان مادی، تجلی فضا در ذهنوروفیبروماتوزاجزای پر سلولی بدن انسان همراه سختی، اسانی هستحس و ادراک قسمت شصت و ششاستفاده از مغز، وزن را کمدر مانهای کمر دردویتامین کا در سبزیجاتسفرنامه سفر به بم و جنوب بحثی جالب درباره محدودیتکتاب، سفری به تاریخروزه داری و بیمار ی ام اس فقر داده ها در هوش مصنوعیتو کز محنت دیگران بی غمیشباهت کیهان و مغزآیا گذشته، امروز وآینده مغز انسان برای شادمانی طمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فجهان دارای برنامهچگونه مولکول های دی ان ایاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی می تواند بر احخواب عامل دسته بندی و حفطاصل علت و تاثیردر سال حدود 7 میلیون نفر واقعیت خلا و وجود و درک مسم زنبور ، کلیدی برای واربخش دیگری در وجود انسان هگل زندگیصرع و درمان های آنفاکسیبتتولید یا دریافت علمآیا دلفین ها میتوانند بامغز حریص برای خون، کلید تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر روده بر مغزاین اندوه چیستجوانان وطننگاه مادی غیر علمی استخبر مهم تلسکوپ هابلارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی ریتوکسیماباعتیاد و تلاش های درمانی درمان جدید ALSواکسن سرطانسیلی محکم محیط زیست بر انبرای زندگی سالم، یافتن تگامی در درمان بیماریهای طبیعت بر اساس هماهنگیفرد موفقتوهم تنهاییتاریخ، اصیل نیست و ساخته آتش منبع انرژینقش مرکز تنفس سلولی در بیمنبع خواب و رویاایستادن در برابر آزادی بجراحی گردن همیشه برای دیچالش هوشیاری و اینکه چرا دقیق ترین تصاویر از مغز اهوش مصنوعی از عروسک بازی راه بی شکستبه کدامین گناه کشته شدنددرون قفس یا بیرون از آنبرخی توصیه ها برای واکسیوسواس، بیماری استسیستم دفاعی بدن علیه مغز پنج اکتشاف شگفت آور در موعلایم کمبود ویتامین E را قلب دروازه ی ارتباطتیک و اختلال حرکتیآسانی موفقیتترک امروزنقش خرچنگ های نعل اسبی درموجودات مقهور ژنها هستندابتدایی که در ذهن دانشمنحقایق ممکن و غیر ممکناز بحث های کنونی در ویروسنخاع ما تا پایین ستون فقردو سوی واقعیتهوش مصنوعی درخدمت خلق وحزمین در برابر عظمت کیهانبی نهایت در میان مرزهایاری خدا نزدیک استدرگیری مغزی در سندرم کووبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ساختار شبکه های مغزی ثابپیوندی که فراتر از امکانعارضه جدید ویروس کرونا سقدرت مردمتکامل جریان همیشگی خلقتافزایش سرعت پیشرفت علوم تشنج عدم توازن بین نورون نقشه مغزی هر فرد منحصر بهنقشه های مغزی جدید با جزیما انسانها چه اندازه نزدابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغییهوش عاطفی در زنان بیشتر ازندگی در سیاهچالهبیماری ای شبیه ام اس مولتکلام، در تحولی شگفت آور بدغدغه نتیجه ی نادانی استتفاوت ها و تمایزها کلید بسردرد میگرنپروژه ی ژنوم انسانیمرز جدید جستجو و اکتشاف، صفحه اصلیلایو دوم دکتر سید سلمان فتئوری جدید، ویران کردن گامید جدید بر آسیب نخاعیتعامل انسان با هوش مصنوعچندین ماده غذایی که ماننماده، چیزی نیستابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای مصرفی در ام اسهیچگاه از فشار و شکست نترزیست، مرز افق رویداد هستبیان ژن های اسکیزوفرنی دکوچک شدن مغز از نئاندرتارفتار اجتماعی انسان، حاصتلاش های جدید در ALSشناخت حقیقت یا آرزوهای گآملودیپین داروی ضد فشار مشاهده آینده از روی مشاهمن پر از تلخیمتاثیر کپسول نوروهرب بر تانتروپی و هوشیاریجلو رفتن یا عقبگردنوار مغز ترجمه رخدادهای مخچه ، فراتر از حفظ تعادلابزارهای بقای موجود زندههمه چیز در زمان مناسبحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای دیابتهستي مادي ای که ما کوچکترزبان جانسوزبابا زود بیاکامپیوتر سایبورگرویا بخشی حقیقی از زندگی تمرکز بر هدفشانس یا نتیجه ی تلاشآینده با ترس جمع نمیشودمغز ما کوچکتر از نیم نقطهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشجهان مرئی و نامرئینورون هاي مصنوعی می تواناجزایی ناشناخته در شکل گهمراهی میاستنی با برخی سحس و ادراک سی و هفتماستفاده از نظریه ی تکامل در محل کار ارزش خودت را بویتامین بی 12 در درمان دردسفری به آغاز کیهانبحثی در مورد نقش ویتامين کتابخانهروزه داری سلول های بنیادفلج نخاعی با الکترودهای تو پیچیده ترین تکنولوژی شباهت زیاد بین سلول هاي عآیا پیدایش مغز از روی تصامغز انسان برای شادمانی طمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغجهان در حال نوسان و چرخشچگونه میتوان با قانون جنادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی و کشف زبان هایخودآگاهی و هوشیارياصل عدم قطعیت از کوانتوم درمان نگهدارنده ی اعتیادوالزارتان داروی ضد فشار سماگلوتید داروی کاهش دهنبخشیدن دیگران یعنی آرامشگلوله ی ساچمه ایضایعه ی شبکه لومبوساکرالفاجعه ی جهل مقدستولید پاک و فراوان انرژیآیا دست مصنوعی به زودی قامغز در تنهایی آسیب میبینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالجواب دانشمند سوال کننده نگاه محدود و تک جانبه، مشخدا موجود استارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی ریسدیپلام تنها داروی تایاعتیاد را به دور بیندازدرمان جدید میگرن با انتی واکسن ضد اعتیادسینوریپا داروی ترکیبی ضدبرخی ملاحظات در تشنج های گامی در درمان بیماریهای طعمه ی شبکه های ارتباط اجفرد یا اندیشهتوهم جداییتازه های اسکیزوفرنی(جنوآثار باستانی تمدن های قدنقش نگاه از پایین یا نگاهمنتظر نمان چیزی نور را بهاکنون را با همه ی نقص هایجستجوی متن و تصویر به صورچالش کمبود اندام برای پیدل به دریا بزنهوش مصنوعی از عروسک بازی رابطه تشنج و اوتیسمبه امید روزهای بهتردروغ نگو به خصوص به خودتبرخی درمان های Spinal Muscular Atیک پیام منفرد نورون مغزی سکوت و نیستیپول و شادیعلایم کمبود ویتامین E را قلب روباتیکتیکاگرلور داروی ضد انعقاآشنا پنداریترکیب آمار و ژنتیکنقش داروهاي مختلف معروف موسیقی نوابتذال با شعار دینحل مشکلاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخستین تمدن بشریدولت یا گروهکهوش مصنوعی ساخته هوش طبیزمین زیر خلیج فارس تمدنی بی هیچ می ایی و بی هیچ میرژن همه چیز نیستدرگیری مغزی در سندرم کووبزرگترین خطایی که مردم مسادیسم یا لذت از آزار دادپیوستگی همه ی اجزای جهانعدم توقف تکامل در یک انداقدرت و شناخت حقیقتتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیماتشویق خواندن به کودکان