دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بیماری، رساله ای برای سلامت

این قاعده را همراه، داشته باش:
بی نظمی، نامه و رساله ای برای منظم کردن دوباره است.
فشار، نامه و رساله ای برای ایجاد تغییر است.
بیماری، نامه ای برای زندگی سالم است.
ستم، رساله و نامه ای برای خروج از دایره ی قربانی شدن است.
در تنگنا گرفتار شدن، رساله ای برای بنای گشایش و فراخی است
زندگی با نوسانات خود، واقعیت و کوشش را عکس یکدیگر قرار میدهد.
بر تلاش ها تمرکز کن و واقعیت را برای قربانیان، باقی بگذار!
دکتر صلاح صالح راشد (متولد ۱۹۶۹، کویت، دارای دکترای فلسفه در روانشناسی و مدیر مرکز روانشناسی راشد در کویت)


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10209962970906239&id=1694032511&mibextid=Nif5oz
توضیح:
واقعیتی که توسط ناظر هوشمند با ابزار شناخت و معرفت او درک می‌شود، تصویری از حقیقت موجود در ظرف ادراکی ناظر و در جهت بر طرف کردن نیازهای اوست.
این نیازها از نقص، بر میخیزد و سازنده ی آن، تاریکی وجود موجود زنده است.
این نقص، ساخته ی شرایط و محیطی است که موجود، در آن زندگی می‌کند زیرا برای زیستن، باید با محیط سازگار بود.
این سازگار شدن با محیط، ایده آل نیست زیرا ایده آل، فراتر از مشخصات و ویژگی ها و فراتر از شکل و رنگ است زبرا هر مرز و حد، نشانه ی محدودیت و دور بودن از کمال است
در حقیقت آنچه در کیهان، درک میشود، انعکاس امواج و نه حقیقت اشیا است؛ آنچه می بینی چیزی است که در شیء، وجود ندارد.
مشاهده ی رنگ زرد در یک برگ در پاییز، نشان میدهد رنگ زرد در برگ وجود ندارد بلکه رنگ زرد از روی شیء به چشم ما منعکس شده است.
در زمان مشاهده ی کمبود و نقص، چیزی کامل در بیرون این نقص، وجود دارد که فقط این نقص را منعکس می‌کند.
بازنده، کسی است که با دیدن نقص و کمبود، آن را به جای کمال و بزرگی، حقیقت تصور کند.
کوچکی و نقص، اشاره ای به بزرگی و کمال است.
توضیح از دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
در محل کار ارزش خودت را برژیم غذایی ضد التهابیابعاد اضافه ی کیهاناستفاده از انرژی خلاستون فقرات انسان دو پا جلنقش درختان در تکاملبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادنظریه تکامل در درمان بیمتکامل مداومقارچ بی مغز در خدمت موجودحس و ادراک قسمت بیست و سوپیوندی که فراتر از امکانتغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایماده ی تاریکدرمان های اسرار آمیز در آرساناها و ابر رساناها و عاخلاق و علوم اعصاباصول سلامت کمرنقص در تشخیص هیجانات عامبررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندهمراهی نوعی سردرد میگرنیتأثیر نگاه انسان بر رفتالا اکراه فی الدینحساسیت روانی متفاوتپرتوهای صادر شده از سیاهدرمان جدید کنترل مولتیپلاهرام مصر از شگفتی های جهمدل هولوگرافیک ژنرالیزهزندگی هوشمند در خارج از زارتقا و تکامل سنت آفرینش شکست حتمیبه مغز خزندگان خودت اجازچهار میلیارد سال تکامل ببشریت از یک پدر و مادر نیجهان مرئی و نامرئیژنهای هوش ، کدامندهوش مصنوعی الفاگوتاثیر کلام در آیات کلام بمن کسی در ناکسی دریافتم خوش قلبی و مهربانیآیندهدرک عمیق در حیواناتایمان به رویامرگ تصادفیارتباط شگفت انگیز مغز انزیست، مرز افق رویداد هستشباهت مغز با کیهان مادیبی ذهن و بی روحنیکولا تسلاتفاوتهای جنسیتی راهی براجهان در حال ایجاد و ارتقاکندر در بیماریهای التهابهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردمنابع انرژی از نفت و گاز خطرات هوش مصنوعیذهن چند جانبه نیازمند نگاکسی توسین و تکامل پیش امشکلات روانپزشکی پس از ساز نظر علم اعصاب اراده آززبان شناسی نوین نیازمند طوفان فقر و گرسنگی و بی سبیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستچگونه باغبانی باعث کاهش تمدن بشری و مغز اخلاقیجاودانگی مصنوعیکاهش مرگ و میر ناشی از ابهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملمنبع هوشیاری کجاست قسمت دورترین نقطه ی قابل مشاهرمز پیشرفت تواضع است نه طابزار بقا از نخستین همانمغز قلباز تکینگی تا مغز از مغز تسلول های بدن تو پیر نیستنمغز آیندگان چگونه است ؟علم بدون توقفبا تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر چالش هوشیاری و اینکه چرا تو پیچیده ترین تکنولوژی حقیقت تنها چیزی است که شاکریستال هاتاثیر روده بر مغزآرامش و سکونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان ژنی از مغز انسرویای شفافابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز بزرگ چالشهای پیش روعادت کردن به نعمتبحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذاینخاع ما تا پایین ستون فقرتولترودینفیلمی بسیار جالب از تغییحافظه و اطلاعات در کجاستگوشه بیماری اتوزومال رسستداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان رمهربانی، شرط موفقیتداروی جدید میاستنی گراویروشهای نو در درمان دیسک بابزار بقای موجود زنده از از تکینگی تا مغز، از مغز سکوت و نیستینقش نظام غذایی در تکامل مسوالات پزشکیبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک مچرا خشونت و تعصبتوانایی مغز و دیگر اجزای فردا را نمیدانیمحس و ادراک قسمت نهمگزارش یک مورد جالب لخته وتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتمکانیک کوانتومی بی معنی تشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با همانمکانیزمهای دفاعی در برابدر چه مرحله ای از خواب ، ررژیم غذایی ضد دردابعاد بالاتراستفاده از سلول های بنیاسخن و سکوتنقش ذهن و شناخت در حوادث برخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطاننظریه تکامل در درمان بیمتکامل چشمقبل از آغازحس و ادراک قسمت بیستمپیوستگی همه ی اجزای جهانتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هرماده ی خالیدرمان های بیماری آلزایمررشته نوروایمونولوژی و نقاخلاق پایه تکامل و فرهنگاضطراب و ترسنقطه بی بازگشتبررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانهندسه ی پایه ایتئوری تکامل امروز در درملاموژین داروی ضد اوتیسم؟خفاش با شیوع همه گیری جدیآلودگی هوا چالش قرن جدیددرمان جدید سرطاناولین مورد PML به دنبال تکمدل هولوگرافیک تعمیم یافزندگی بی دودارتقا یا بازگشت به قبل ازشگفت نیست من عاشق تو باشمبه نقاش بنگرچهار ساعت پس از کشتار خوکبعد پنجمجهان مشارکتیژنهای حاکم بر انسان و انسهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر کپسول نوروهرب بر نمنابع انرژي پاک سرچشمه حخوشبختی دور از رنج های مآینده ی انسان در فراتر ازدرگیری قلب در بیماری ویراین پیوند نه با مغز بلکه مرگی وجود نداردارتباط غیرکلامی بین انسازاوسکا درمان گوشرشباهت کیهان و مغزبی شرمینیاز به آموزش مجازی دیجیتقلید مرحله ای نسبتا پیشجهان ریز و درشتکوچ از محیط نامناسبهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیمنابع انرژی از نفت و گاز دفاع در برابر تغییر ساختذهن هوشیار در پس ماده ی ماگر فقط مردم میفهمیدند کمشکلات روانپزشکی در عقب از واقعیت امروز تا حقیقتزبان، نشان دهنده ی سخنگو طوفان زیباییبیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به چگونه تکامل مغزهای کنونیتمدن زیر آبجایی خالی نیستکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از منبع هوشیاری کجاست قسمت ديدن با چشم بسته در خواب رمز بقای جهش ژنتیکیابزار بقا از نخستین همانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاز تکینگی تا مغز از مغز تسلول عصبی شاهکار انطباق مغز انسان ایا طبیعتا تماعلم در حال توسعهبالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به چالش هوشیاری و اینکه چرا تو آرامش و صلحیحقیقت خواب و رویاکریستال زمان(قسمت اولتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدانشمندان پاسخ کوانتومی روان سالمابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسوخت هیدروژنی پاکمغز بزرگ و فعال یا مغز کوعادت دادن مغز بر تفکربحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کانخستین تمدن بشریتومورها و التهاب مغزی عافیزیک مولکولها و ذرات در حباب های کیهانی تو در توگوشت خواری یا گیاه خواریتداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو مولتیپل اسکلروز در زنان داروی جدید برای میاستنی روشهای شناسایی قدرت شنواابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز از مغز تا سکوت، پر از صدانقش نظریه تکامل در شناساپیامهای کاربرانبخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار چرا در مغز انسان، فرورفتتوازن مهمتر از فعالیت زیفرضیه ای جدید توضیح میدهحس و ادراک قسمت چهارمگشایش دروازه جدیدی از طرتشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چما انسانها چه اندازه نزددر ناامیدی بسی امید استراه فراری نیستاتفاق و تصادفاستفاده از سلول های بنیاسخن پاک و ثابتنقش روی و منیزیم در سلامتبرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه انظریه تکامل در درمان بیمتکامل و ارتقای نگاه تا عمقبل از انفجار بزرگحس و ادراک قسمت دهمپیام های ناشناخته بر مغز تغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکماده ای ضد التهابیدرمان های جدید میگرنرشد مغز فرایندی پیچیده ااختلال خواب فرد را مستعد سرعت فکر کردن چگونه استاطلاع رسانی اینترنتینمیتوان با بیرون انداختنبررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می توهندسه ی رایج کیهانتئوری تکامل در پیشگیری و لایو دوم دکتر سید سلمان فخلا، حقیقی نیستآلودگی هوا و ویروس کرونادرمان سرطان با امواج صوتاولین مورد پیوند سر در انمدل های ریز مغز مینی برینزندگی در جمع مواردی را برارتوکين تراپی روشی جديد شگفت انگیز بودن کیهانبه نقاش بنگرنوآوری ای شگفت انگیز دانبعد از کروناجهان هوشمندکل اقیانوس در یک ذرههوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر کپسول نوروهرب بر تمنابع انرژی از نفت و گاز خانه ی تاریکآینده ی علم و فیزیک در60 ثدرگیری مغز در بیماری کویاین اندوه چیستمراحل ارتقای پله پله کیهارتروز یا خوردگی و التهازبان مشترک ژنتیکی موجوداشباهت زیاد بین سلول هاي عبی عدالتی در توزیع واکسن چیز جدید را بپذیرتقلید از روی طبیعتجهان شگفت انگیزکوچک شدن مغز از نئاندرتاهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده منابع بی نهایت انرژی در ددقیق ترین تصاویر از مغز اذهن تو همیشه به چیزی اعتقاگر میدانی مصیبت بزرگتر مشاهده گر جدای از شیء مشااز کجا آمده ام و به کجا میزبان، وسیله شناسایی محیططولانی ترین شببیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چیچگونه جمعیت های بزرگ شکل تمدنی قدیمی در شمال خلیج جاذبهکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند بامنبع هوشیاری کجاست قسمت53دی متیل فومارات(زادیوا)(رمز جهانابزار بقا از نخستین همانمغز مانند تلفن استاز تکینگی تا مغز از مغز تسلولهای ایمنی القا کنندهمغز انسان برای ایجاد تمدعلم راهی برای اندیشیدن اباهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستچالش هوشیاری و اینکه چرا تو افق رویداد جهان هستیحقیقت در علم، هرگز نهایی کریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدانشمندان اولین سلول مصنروبات های ریز در درمان بیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسودمندی موجودات ابزی بر مغز بزرگترین مصرف کننده عارضه جدید ویروس کرونا سبحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخواننخستین تصویر از سیاهچالهتومورهای نخاعیفیزیک و هوشیاریحد و مرزها توهم ذهن ماستگیلگمش باستانی کیستتروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسمواد کوانتومی جدید، ممکنداروی جدید برای ای ال اسروشی برای بهبود هوش عاطفابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز، از مغز تسکته مغزینقش هورمون های تیروئید دسایتهای دیگربخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقچرا ذرات بنیادی معمولاً توسعه هوش مصنوعی قادر اسفشار و قدرتحس و ادراک قسمت نوزدهمپمبرولیزوماب در بیماری چپنج اکتشاف شگفت آور در موتشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستما انسانها چه اندازه نزددر هم تنیدگی مرزها و بی مراه های جدید برای قضاوت راتوبان اطلاعات و پلِ بیناستفاده از سلول های بنیاسختی ها رفتنی استنقش روزه داری در سالم و جبرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغهفت چیز که عملکرد مغز تو تکامل و ریشه ی مشترک خلقتقدم زدن و حرکت دید را تغیحس و ادراک قسمت دوازدهمپیشینیان انسان از هفت میتغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی توماده، چیزی بیش از یک خلا درمان های جدید در بیماری رشد مغز علت تمایل انسان باختلال در شناسایی حروف و سعی کن به حدی محدود نشویاطلاعات حسی ما از جهان، چنمیتوان بر سیاه سیاه نوشبررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز امهندسه بنیادینتئوری جدید، ویران کردن گلبخند بزن شاید صبح فردا زخلا، خالی نیستآلودگی هوا و پارکینسوندرمانهای بیماری پارکینساولین هیبرید بین انسان و مدیون خود ناموجودزندگی در سیاهچالهارتباط میکروب روده و پارشگفت زده و حیران باشبه نادیدنی ایمان بیاورنوار مغز مشاهده ی غیر مستبعد از کروناجهان هوشیارکلمات بلند نه صدای بلندهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر سمنابع انرژی از نفت و گاز خانواده پایدارآیا ممکن است موش کور بی مدرگیری مغز در بیماران مباین ایده که ذرات سیاهچالمرز مرگ و زندگی کجاستارزش حقیقی زبان قسمت اولزبان چهار حرفی حیات زمینشباهت زیاد بین سلول هاي عبیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپیچیزی منتظر شناخته شدنتقلید از طبیعتجهانی که نه با یک رخداد و کوچکترین چیز یک معجزه اسهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصامنابع جدید انرژیدل به دریا بزنذهن خود را مشغول هماهنگیاگر نیروی مغناطیس نباشد مشاهده آینده از روی مشاهاز آغاز خلقت تا نگاه انساسفر فقط مادی نیستطی یکصد هزار سال اخیر هرچبیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکچگونه جمعیت های بزرگ شکل تمرکز و مدیتیشنجاذبه و نقش آن در شکلگیریکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدین، اجباری نیسترمز جهان خاصیت فراکتالابزار بقا از نخستین همانمغز مادران و کودکان در زماز تکینگی تا مغز از مغز تسلولهای بنیادی مصنوعی درمغز انسان برای شادمانی طعلم ساختن برج های چرخانباور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدچالش دیدگاه های سنتی در بتو انسانی و انسان، شایستحقیقت راستین انسان علم بکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدانشمندان تغییر میدان مغروبات کیانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسیلی محکم محیط زیست بر انمغز حریص برای خون، کلید تعدم توقف تکامل در یک اندابحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتنخستین روبات های زنده ی جتومورهای ستون فقراتفیزیکدانان ماشینی برای تحریص نباشگیاه بی عقل به سوی نور میتری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کوموجود بی مغزی که می تواندداروی جدید برای دیابتروشی جدید در درمان قطع نخابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز، از مغز تسال سیزده ماههنقش هورمون زنانه استروژنبدون پیر فلکواکنش به حس جدیدچراروياها را به یاد نمی آتوسعه برخی شغل ها با هوش فضای قلب منبع نبوغ استحس و ادراک قسمت هفتمحس و ادراک قسمت هفدهمپول و شادیتشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطاما اکنون میدانیم فضا خالدر هم تنیدگی کوانتومیراه های جدید برای قضاوت راتوسوکسیمایداستفاده از سلول های بنیاسرنوشتنقش رژیم غذایی بر رشد و ابرخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دهفت سین یادگاری از میراث تکامل ابزار هوش ، راه پر قدرت مردمحس و ادراک قسمت سومپیشرفت های جدید علوم اعصثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استماشین دانشدرمان های رایج ام اسرشد در سختی استاختلال در شناسایی حروف و شلیک فراموشیاطلاعاتی عمومی در مورد مچند نرمش مفید برای کمردربررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده هندسه در پایه ی همه ی واکتا 20 سال آینده مغز شما به لحظات خوش با کودکانخلاصه ای از مطالب همایش مآلزایمردرهای اسرارآمیز و پوشیدهاولین تصویر در تاریخ از سمدیریت اینترنت بر جنگزندگی زمینی امروز بیش از ارتباط ماده و انرژیشگفتی های زنبور عسلبه هلال بنگرنوار مغز در فراموشی هابعد از کرونا دلخوشی بیهوجهان های بسیار دیگرکلوزاپین داروی ضد جنونهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر سمنابع انرژی از نفت و گاز خار و گلدرگیری مغزی در سندرم کوواینکه به خاطرخودت زندگی مرز بین انسان و حیوان کجاارزش حقیقی زبان قسمت دومزبان نیاز تکاملی استشجاعت و ترسبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحچیزی خارج از مغزهای ما نیتقویت استخوان در گرو تغذجهانی که از یک منبع، تغذیکووید نوزده و خطر بیماری هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیمناطق خاصی از مغز در جستجدلایلی که نشان میدهد ما بذهن سالماگر نعمت فراموشی نبود بسمطالبه ی حق خوداز انفجار بزرگ تا انفجار سفر نامه سفر به بم و جنوب طبیعت موجی جهانبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز چگونه حافظه را قویتر کنیتمرکز بر هدفجدایی خطای حسی استکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدید تو همیشه محدود به مقدرنگ کردن، حقیقت نیستابزار بقا از نخستین همانمغز چون ابزار هوش است دلیاز تکینگی تا مغز از مغز تسلام تا روشناییمغز انسان برای شادمانی طعلایم کمبود ویتامین E را باد و موجهزینه سنگین انسان در ازاچاالش ها در تعیین منبع هوتو با همه چیز در پیوندیحقیقت غیر فیزیکیکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدانشمندان روش هاي جدیدی روح در جهانی دیگر استابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسینوریپا داروی ترکیبی ضدمغز در تنهایی آسیب میبینعدم درکبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردنرمش های مفید برای درد زاتوهم فضای خالیفاصله ها در مکانیک کوانتحرکت چرخشی و دائمی کیهانگیاه خواری و گوشت خوار کدتری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم موجودات مقهور ژنها هستندداروی جدید ضد میگرنروشی جدید در درمان نابینابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز، از مغز تسانسور از روی قصد بسیاری نقش ویتامین K در ترمیم اسبرنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمرچراروياها را به یاد نمی آتوصیه های سازمان بهداشت قفس ذهنتوصیه های غیر دارویی در سقلب و عقلحس و ادراک قسمت هجدهمپوست ساعتی مستقل از مغز دتصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتما از اینجا نخواهیم رفتدر هم تنیدگی کوانتومی و پراه پیروزی در زندگی چیستاثر مضر مصرف طولانی مدت راستیفن هاوکینگ در مورد هسریع دویدن مهم نیستنقش رژیم غذایی در رشد و ابرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندهم نوع خواری در میان پیشیتکامل جریان همیشگی خلقتقدرت کنترل خودحس و ادراک قسمت سی و هشتمپیشرفت در عقل است یا ظواهثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عمبانی ذهنی سیاه و سفیددرمان های علامتی در ام اسز گهواره تا گوراختلالات مخچهشلیک فراموشیاطلاعاتی عمومی در مورد مچند جهانیبررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومهندسه زبانِ زمان استتا بحر یفعل ما یشالرزش ناشی از اسیب به عصبخلاصه ای از درمان های جدیآملودیپین داروی ضد فشار دروغ نگو به خصوص به خودتاولین دارو برای آتاکسی فمداخله ی زیانبار انسانزندگی زودگذرارتباط متقابل با همه ی حیشانس یا تلاشبه کدامین گناه کشته شدندنوار مغز در تشخیص بیماری بعد از کرونا دلخوشی بیهوجهان هایی در جهان دیگرکلام و زبان، گنجینه ای بسهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کتامین در درمان پامنابع انرژی از نفت و گاز خارق العاده و استثنایی بدرگیری مغزی در سندرم کوواینکه خانواده ات سالم بامرز جدید جستجو و اکتشاف، ارزش حقیقی زبان قسمت سومزبان و کلمه حتی برای کسانشرکت نورالینک ویدیویی ازبیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیچیزی شبیه نور تو نیستتقویت حافظه یا هوش مصنوعجهانی در ذهنکودک هشت ساله لازم است آدهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهمنبع هوشیاری کجاست قسمت دنیای شگفت انگیز کوانتومذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاگر نعمت فراموشی نبود بسمطالبی در مورد تشنجاز بحث های کنونی در ویروسسفر به مریخ در 39 روزطبیعت بر اساس هماهنگیبیندیشهیچ اندر هیچنگاه محدود و تک جانبه، مشتمساح حد واسط میان مغز کوجریان انرژی در سیستم های کایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدیدن خدا در همه چیزرنگین کمانابزار بقا از نخستین همانمغز چگونه صداها را فیلتر از تکینگی تا مغز از مغز تسلسله مباحث هوش مصنوعیمغز انسان رو به کوچک تر شعلایم کمبود ویتامین E را باد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا وناتوانی از درمان برخی ویتو با باورهایت کنترل میشحقیقت غیر قابل شناختکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدانشمندان روشی برای تبدیروح رهاییابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسیگار عامل افزایش مرگ وممغز را از روی امواج بشناسعسل طبیعی موثر در کنترل ببحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهنرمش های مفید در سرگیجهتوهم فضای خالی یا توهم فضفاصله ی همیشگی تصویر سازحس چشایی و بویاییگیرنده باید سازگار با پیترک امروزافسردگی و اضطراب در بیماموسیقی نوداروی جدید ضد الزایمرروشی جدید در درمان سکته مابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز، از مغز تسانسور بر بسیاری از حقاینقش ژنتیک در درمان اختلابرنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که نزاع بین جهل و علم رو به پنزاع بین علم و نادانی رو توصیه هایی در مصرف ماهیقلب دروازه ی ارتباطحس و ادراک قسمت هشتمپوشاندن خود از نورتصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهما اشیا را آنطور که هستنددر هم تنیدگی کوانتومی و دراه انسان شدن، راه رفتن واثرات فشار روحی شدیداستیفن هاوکینگ در تفسیر سریعترین کامپیوتر موجودنقش زنجبیل در جلوگیری از برخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریهمه چیز در زمان مناسبتکامل داروینی هنوز در حاقدرت انسان در نگاه به ابعحس و ادراک قسمت سی و ششمپیشرفت ذهن در خلاقیت استجلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملمباحث مهم حس و ادراکدرمان ژنتیکی برای نوآوریزمین در برابر عظمت کیهاناختلالات حرکتی در انسانشنا در ابهای گرم جنوب نیااعتقاد اشتباه، نتیجه ی نچند جهانیبزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیهنر حفظ گرهتابوهای ذهنیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوخم شدن فضا-زمانآموزش نوین زباندریای خدااولین دروغمدارک ژنتیکی چگونه انسانزندگی سلول در بدن، جدای اارتباط چاقی و کاهش قدرت بشاهکار قرنبه امید روزهای بهترنوار مغزی روشی مهم در تشختفکر قبل از کارجهان یکپارچهکلرال هیدرات برای خوابانهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیممنابع انرژی از نفت و گاز خبر مهم تلسکوپ هابلدرگیری اعصاب به علت میتواینترنت بدون فیلتر ماهوامزایای شکلات تلخ برای سلارزش خود را چگونه میشناسزبان و بیان نتیجه ساختماشربت ضد خلطبیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسینکاتی در مورد تشنجتقویت سیستم ایمنیجهان، تصادفی نیستکودک ایرانی که هوش او از هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخمنبع هوشیاری کجاست قسمت دنیا، هیچ استذره ی معین یا ابری از الکاگر با مطالعه فیزیک کوانمطالعه ای بیان میکند اهداز تلسکوپ گالیله تا تلسکسفر تجهیزات ناسا به مریخ طعمه ی شبکه های ارتباط اجبیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترنگاه انسان محدود به ادراتنفس هوازی و میتوکندریجریان انرژی در سیستم های کار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدیدگاه نارسای دوگانه ی مرهبر حقیقیابزار بقا از نخستین همانمغز ناتوان از توجیه پیدااز تکینگی تا مغز از مغز تسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمغز انسان رو به کوچکتر شدعلت خواب آلودگی بعد از خوبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترناتوانی در شناسایی چهره تو باید نیکان را به دست بحقایق ممکن و غیر ممکنکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدائما بخوانروزه داری متناوب، مغز را ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله های فضایی منابعمغز زنان جوانتر از مغز مرعشق درونی به یگانگی خلقتبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرنرمشهای مهم برای تقویت عتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)فتون های زیستیحس و ادراک (قسمت اول )گالکانزوماب، دارویی جدیترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقموسیقی هنر مایع استداروی سل سپتريتوکسيمب در درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز، از مغز تساهچاله ها تبخیر نمیشودنقش گرمایش آب و هوا در همبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجربرین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتنزاع بین علم و جهل رو به پتوضیحی ساده در مورد هوش مقلب روباتیکحس و ادراک قسمت پنجمپیموزایدتصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشاما به جهان های متفاوت خوددر هر سوراخی سر نکنراه بی شکستاثرات مفید قهوهاستخوان های کشف شده، ممکسرگیجه از شایعترین اختلانقش زبان در سلطه و قدرت ابرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قهمه چیز در زمان کنونی استتکامل داروینی هنوز در حاقدرت ذهنحس و ادراک قسمت سیزدهمپیشرفتی مستقل از ابزار هجمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان مجموعه های پر سلولی بدن مدرمان پوکی استخوانزمین زیر خلیج فارس تمدنی اختلالات صحبت کردن در انشناخت و معرفت، و نقش آن داعتماد به خودچند روش ساده برای موفقیتبزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دهنر رها شدن از وابستگیتاثیر فکر بر سلامتلزوم سازگاری قانون مجازاخونریزی مغز در سندرم کووآمارهای ارائه شده در سطح درک فرد دیگر و رفتارهای ااولین سلول مصنوعیمروری بر تشنج و درمان هایزندگی، مدیریت انرژیشاهکار شش گوشبه بالا بر ستارگان نگاه کنوار عصب و عضلهتفکر خلا ق در برابر توهم جهان یکپارچهکمردردهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده منابع انرژی از نفت و گاز خدا موجود استدرختان اشعار زمینایندرالمسمومیت دانش آموزان، قمااز فرد ایستا و متعصب بگذرزبان و بیان، در سایه پیشرشش مرحله تکامل چشمبیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیچگونه مولکول های دی ان ایتلقین اطلاعات و حافظهجهش های ژنتیکی مفید در ساکودکان میتوانند ناقل بی هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آمنبع هوشیاری کجاست قسمت دندان ها را مسواک بزنید تذرات کوانتومی زیر اتمی قاگر تلاش انسان امروز برامعماری، هندسه ی قابل مشااز تلسکوپ گالیله تا تلسکسفر دشوار اکتشافظهور امواج مغزی در مغز مصبیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسمنگاه از بیرون مجموعهتنفس هوازی و میتوکندریجریان انرژی در سیستم های کاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدژا وو یا اشنا پنداریروی و منیزیم در تقویت استابزار بقا از نخستین همانمغز و اخلاقاز تکینگی تا مغز از مغز تسم زنبور ، کلیدی برای وارمغز ایندگان چگونه استعماد الدین نسیمی قربانی بار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال نادیدنی ها واقعی هستندتو تغییر و تحولیحل مشکلکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروهای مصرفی در ام اسروزه داری و بیمار ی ام اس ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله ها، دارای پرتو مغزهای کوچک بی احساسعصب حقوق نورولووبحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیچرا ماشین باید نتایج را پتوهم چیستفروتنی و غرورحس و ادراک (قسمت دوم )گام کوچک ولی تاثیرگذارترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و همیهمانهای ناخوانده عامل داروی ضد چاقیریه زغالیابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز، از مغز تسایه را اصالت دادن، جز فرنقش پیش زمینه ها و اراده برای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده تونسبت ها در کیهانتیوتیکسن داروی ضد جنونقلب را نشکنحس و ادراک قسمت پنجاهپیموزایدتصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیدما با کمک مغز خود مختاريمدر والنتاین کتاب بدید همرابطه تشنج و اوتیسماثرات مفید روزه داریاستروژن مانند سپر زنان دسرگردانینقش زبان در سلطه و قدرت ابرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریهمه چیز، ثبت می شودتکامل داروینی هنوز در حاقدرت عشقحس و ادراک قسمت ششمپاسخ گیاهان در زمان خوردجنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استمحل درک احساسات روحانیدرمان پوکی استخوانزمان چیستاختلالات عضلانی ژنتیکشناخت درون، شناخت بیرون؛اعتماد به خودچندین ماده غذایی که ماننبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویاهنر، پر کردن است نه فحش دتاثیر مشاهده بر واقعیت بلزوم سازگاری قانون مجازاخواندن ، یکی از شستشو دهنآن چیزی که ما جریان زمان درک نیازمند شناخت خویش ااوکرلیزوماب داروی جدید شمرکز هوشیاری، روح یا بدن زونیسومایدشاید گوشی و چشمی، آماده شبه بالاتر از ماده بیندیشنوبت کودکانتفاوت مغز انسان و میمون هجهان کنونی و مغز بزرگتریکمردرد ناشی از تنگی کاناهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعمنابع انرژی از نفت و گاز خدای رنگین کماندرد باسن و پا به دلیل کاهایا کوچک شدن مغزانسان المسیر دشوار تکامل و ارتقااز مخالفت بشنوزبان و تکلم برخی بیماریهششمین کنگره بین المللی سبیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتچگونه میتوان با قانون جنتلاش ها برای کشف منابع جدجهش های ژنتیکی غیر تصادفکودکان خود را مشابه خود تهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آمنبع هوشیاری کجاست قسمت دو ویژگی انتزاع و قدرت تجذرات کوانتومی زیر اتمی قاگر خواهان پیروزی هستیمعنی روزهاز تکنیکی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب ظرف باید پر شود چه با چرک بیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالنگاه از دور و نگاه از نزدتنفس بدون اکسیژنجستجوی متن و تصویر به صورکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدژاوو یا آشناپنداریرویا و واقعیتابزار بقا از نخستین همانمغز و اخلاقاز تکینگی تا مغز از مغز تسماگلوتید داروی کاهش دهنمغز ابزار بقای برتر مادیعوامل موثر در پیدایش زبابارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کننادانی در قرن بیست و یکم،تو جهانی هستی که خودش را حلقه های اسرارآمیزکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاریکی و نورآشنا پنداریمنبع هوشیاری در کجاست؟ قداروهای ام اسروزه داری سلول های بنیادابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله و تکینگی ابتدایمغزتان را در جوانی سیم کشعضلانی که طی سخن گفتن چقدبحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، برچرا مغز انسان سه هزار سالتوهم وجودفرگشت و تکامل تصادفی محض حس و ادراک قسمت 67گامی در درمان بیماریهای ترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکمیوتونیک دیستروفیداروی ضد چاقیریواستیگمینابزار بقای موجود زنده از از روده تا مغزساخت شبکه عصبی مصنوعی با نقش آتش در رسیدن انسان بهبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدنسبت طلایی، نشانه ای به ستیک و اختلال حرکتیقیچی ژنتیکیحس و ادراک قسمت پنجاه و یپیچیدگی های مغزمگستصادف یا قوانین ناشناختهانواع سکته های مغزیما بخشی از این جهان مرتبطدر یک فراکتال هر نقطه مرکرادیوی مغز و تنظیم فرکاناثرات مضر ماری جوانااسرار آفرینش در موجسربازان ما محققا غلبه می نقش سجده بر عملکرد مغزبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنهمه ی سردردها بی خطر نیستتکامل داروینی هنوز در حاقطار پیشرفتحس و ادراک قسمت شصت و هشتپختگی پس از چهل سالگي به جنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشمحل درک احساسات روحانی ددرمان ام اس(مولتیپل اسکلزمان و مکان، ابعاد کیهان اختراع جدید اینترنت کوانشناسایی تاریخچه ی تکاملیاعداد بینهایت در دنیای منه به اعدامبزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر نگاه ناظر هوشیار بلزوم عدم وابستگی به گوگل خواب سالم عامل سلامتیآنچه ناشناخته است باید شدرک و احساسايندگان چگونه خواهند دیدمرکز حافظه کجاستارتباط هوش ساختار مغز و ژزونا به وسیله ویروس ابله شاید درست نباشدبه خودت مغرور نشونور درونتفاوت ها و تمایزها کلید بجهان کاملی در اطراف ما پرکمردرد و علل آنهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیمنابع انرژی از نفت و گاز خدایی که ساخته ی ذهن بشر دردهای سال گذشته فراموش ایا این جمله درست است کسیمسئول صیانت از عقیده کیساز نخستین همانند سازها تزبان و شناخت حقیقت قسمت چصبر بسیار بایدبیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زنانچگونه مغز پیش انسان یا همتلاش هایی در بیماران قطع جهش تمدنی عجیب و شگفت انسکودکان را برای راه آماده هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه منبع هوشیاری کجاست قسمت دو بیماری روانی خود بزرگ ذرات کوانتومی زیر اتمی قاپی ژنتیکمعادله ها فقط بخش خسته کناز تکینگی تا مغز و از مغز سفرنامه سفر به بم و جنوب عقل مجادله گربیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالنگاه از درون مجموعه با نگتنها مانع در زندگی موارد جستجوی هوشیاری در مغز ماکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدگرگونی های نژادی و تغییرویا و کابوسابزار بقا از نخستین همانمغز و سیر تکامل ان دلیلی از تکینگی تا مغز از مغز تسندرم کووید طولانیمغز ابزار برتر بقاعوامل ایجاد لغت انسانی و بازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانینازوکلسینتو دی ان ای خاص ميتوکندريحمله ویروس کرونا به مغزکشتن عقیده ممکن نیستتاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریمنبع هوشیاری در کجاست؟(قداروهای تغییر دهنده ی سیروزهای سختابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز سیاهچاله ی تولید کنندهمغزتان را در جوانی سیمکشغم بی پایانبحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از چرا مغزهای ما ارتقا یافت توهم وجودفراموش کارها باهوش تر هسحس و ادراک قسمت 74گامی در درمان بیماریهای تراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیمیگرن و پروتئین مرتبط با داروی ضد تشنج با قابليت تریاضیات یک حس جدید استابزارهای پیشرفته ارتباط از سایه بگذرساخت شبکه عصبی با الفبای نقش انتخاب از طرف محیط، ننقش اتصالات بین سلولهای برای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژننشانه های گذشته در کیهان تیروفیبان موثر در سکته ی قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصحس و ادراک قسمت پنجاه و دپیچیدگی های مغزی در درک زتظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایما تحت کنترل ژنها هستیم یدر کمتر از چند ماه سوش جدراز تغییراجزای پر سلولی بدن انسان اسرار بازسازی اندام هاسردرد میگرننقش غذاها و موجودات دريابرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعهمیشه چشمی مراقب و نگهباتکامل زبانلمس کوانتومیحس و ادراک قسمت شصت و دوپروژه ی ژنوم انسانیجنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پامحدودیت چقدر موثر استدرمان تومورهای مغزی با ازمان و صبرادامه بحث تکامل چشمشناسایی سلول های ایمنی ابقای حقیقی در دور ماندن انه جنگ و نه خونریزیژن همه چیز نیستهورمون شیرساز یا پرولاکتتاثیر نگاه و مشاهده ناظر مقاومت به عوارض فشار خون خواب سالم عامل سلامتی و یآنچه واقعیت تصور میکنیم درک کنیم ما همه یکی هستیمايا اراده آزاد توهم است یمرکز حافظه کجاستارتباط پیوسته ی جهانزیباترین چیز در پیر شدنشب سیاه سحر شودبه دنبال رستگاری باشنورون هاي مصنوعی می توانتفاوت ها را به رسمیت بشناجهان پیوستهکمردرد با پوشیدن کفش مناهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نمنابع انرژی از نفت و گاز خسته نباشی بابادردی که سالهاست درمان نشایا ابزار هوشمندی یا مغز مسئولیت جدیداز نخستین همانند سازها تزبان و شناخت حقیقت قسمت اصرع و درمان های آنبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر اچگونه هموساپينس بر زمین تلاشی برای درمان قطع نخاجهشهای مفید و ذکاوتی که دکوری گذرای ناشی از موبایهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دمنبع هوشیاری کجاست قسمت دو بار در هفته ماهی مصرف رفتار مانند بردهابتدا سخت ترین استمعجزه های هر روزهاز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب عقلانیت بدون تغییربیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلنگاه حقیقی نگاه به درون اتنها در برابر جهانحفره در مغزکتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانش قدرت استرویا و خبر از آیندهابزار بقا از نخستین همانمغز کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم گیلن باره به دنبال مغز از بسیاری حقایق می گرعواملی که برای ظهور لغت ابازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشنباید صبر کرد آتش را بعد تو در میانه ی جهان نیستی فلج نخاعی با الکترودهای حمایت از طبیعتگل زندگیتاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکمنبع خواب و رویاداروهای ضد بیماری ام اس وروش مقابله مغز با محدودیابزار بقای موجود زنده از از تکینگی تا مغز- از مغز سیاره ی ابلهانمغط یک گیرنده استغم بی پایانبحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهچرا ویروس کرونای دلتا واتوهم بی خداییفراموشی همیشه هم بد نیستحس و ادراک قسمت 75گاهی لازم است برای فهم و تربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در امیگرن سردردی ژنتیکی که بداروی ضد تشنج با قابليت تریسدیپلام تنها داروی تایابزارهای بقا از نخستین هاز علم جز اندکی به شما داساختن آیندهازدواج های بین گونه ای، رساختار فراکتال وجود و ذهنقش تیروئید در تکامل مغزبرای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کرونانشانه های پروردگار در جهتکنولوژی جدید که سلول هاقانون مندی نقشه ژنتیکی محس و ادراک قسمت پنجاه و سپیوند قلب خوک، به فرد دچاتظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میدمانند آب باشدر آرزوهایت مداومت داشتهراست دستی و چپ دستیاجزایی ناشناخته در شکل گاصل بازخوردسردرد میگرن در کودکاننقش غذاها و موجودات دريابرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردهمیشه اطمینان تو بر خدا بتکامل زبانلوب فرونتال یا پیشانی مغحس و ادراک قسمت شصت و ششپروژه ی ژنوم انسانیجهل مقدسانسان خطرناکترین موجودمحدودیت های حافظه و حافظدرمان تشنجزمان واقعیت است یا توهماداراوون تنها داروی تاییشواهدی از نوع جدیدی از حابلندی در ذهن ما درک بلندیچه زیاد است بر من که در ایژن هوش و ساختارهای حیاتی هوش فوق العاده، هر فرد استاثیر نگاه انسان بر رفتامقابله ی منطقی با اعتراضخواب عامل دسته بندی و حفطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی درک احساسات و تفکرات دیگايا اراده آزاد توهم است یمرکز خنده در کجای مغز استارتباط انسانی، محدود به زیباترین چیز در افزایش سشبیه سازی میلیون ها جهان به زودی شبکه مغزی به جای نورون های ردیاب حافظهتفاوت های بین زن و مرد فقجهان پیوستهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمنابع انرژی از نفت و گاز خطا در محاسبات چیزی کاملدرس گرفتن از شکست هاایا بیماری ام اس (مولتیپمسئولیت در برابر محیط زیاز نخستین همانند سازها تزبان و شناخت حقیقت قسمت دضرورت زدودن افکاربیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر اچگونه هوشیاری خود را توستلاشی تازه برای گشودن معجهشهای مفید و ذکاوتی که دکی غایب شدی تا نیازمند دلهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیمنبع هوشیاری کجاست قسمت دو برابر شدن خطر مرگ و میرفتار وابسته به شکلابتدایی که در ذهن دانشمنمعجزه ی علماز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب عقیده ی بی عملبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متنگاه دوبارهتنبیه چقدر موثر استحق انتخابکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانش محدود به ابعاد چهاررویا بخشی حقیقی از زندگی ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم پیریفورمیسمغز به تنهایی برای فرهنگ عوارض ازدواج و بچه دار شدبازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگنبرو و انرژی مداومتوقف؛ شکستفلج بل، فلجی ترسناک که آنحوادث روزگار از جمله ویرگلوله ی ساچمه ایتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشمنتظر نمان چیزی نور را بهداروی فامپیریدین یا نورلروش های صرفه جویی در ایجاابزار بقای موجود زنده از از تکینگی تا مغز- از مغزتسیاره ابلهاننقش قهوه در سلامتیغیرقابل دیدن کردن مادهبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستچرا پس از بیدار شدن از خوتوهم تنهاییفرایند پیچیده ی خونرسانیحس و ادراک قسمت چهلگاهی مغز بزرگ چالش استترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریمیگرن شدید قابل درمان اسداروی ضد تشنج توپیراماتریشه های مشترک حیاتابزارهای بقا ازنخستین هماسکار، لگوی هوشمندساختار شبکه های مغزی ثابنقش حفاظتی مولکول جدید دبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شنظام مثبت زندگیتکنولوژی جدید که سلول هاقانون گذاری و تکاملحس و ادراک قسمت پنجاه و شپیوند مغز و سر و چالشهای تعداد کلی ذهن ها در جهان انتقال ماده و انرژیماه رجبدر آسمان هدیه های نادیدنرجزخوانی هایی که امروز باحیای بینایی نسبی یک بیماصل علت و تاثیرسردرد و علتهای آننقش غذاها و موجودات دريابرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختهمیشه داناتر از ما وجود دتکامل زبان انسان از پیشیلوتیراستامحس و ادراک سی و هفتمپروانه ی آسمانیجهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغزمخچه فراتر از حفظ تعادلدرمان جدید ALSزمان پلانکادب برخورد با دیگرانشواهدی از دنیسوان(شبه نئبلوغ چیستنه عدم مطلق بلکه عدم با قبزرگترین درد از درون است جهان قابل مشاهده بخش کوچژن یا نقشه توسعه مغز و نقهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر نگاه انسان بر رفتامقابله با کرونا با علم اسخودآگاهی و هوشیاريآنها نمیخواهند دیگران رادرک تصویر و زبان های مخلتای نعمت من در زندگیممرگ چیستارتباط از بالا به پایین مزیر فشار کووید چه باید کرشبیه سازی سیستم های کوانبه زیر پای خود نگاه نکن بنوروپلاستیسیتی چیستتفاوت های تکاملی در مغز وجهان پر از چیزهای اسرار آکنگره بین المللی سردرد دهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پمنابع انرژی از نفت و گاز خطا در محاسبات چیزی کاملدست آسمانایا بدون زبان میتوانیم تمستند جهان متصلاز نخستین همانند سازها تزبان و شناخت حقیقت قسمت سضررهای مصرف شکر و قند بر بیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهانچگونه واکسن کرونا را توزتلاشی جدید در درمان ام اسجوانان وطنکیهان خود را طراحی میکندهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی منبع هوشیاری کجاست قسمت دو برابر شدن خطر مرگ و میرفتار اجتماعی انسان، حاصابتذال با شعار دینمعجزه ی علم در کنترل کروناز تکینگی تا مغز از مغز تسفری به آغاز کیهانعلم و ادراک فقط مشاهده ی بیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزنگاهی بر قدرت بینایی دراتهدیدهای هوش مصنوعیحقیقت قربانی نزاع بین بی کتاب، سفری به تاریختاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانش بی نهایترویا تخیل یا واقعیتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم پس از ضربه به سرمغز بیش از آنچه تصور میشوعید نوروز مبارکبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را چت جی پی تیتولید مثل اولین ربات های فلج خوابحکمت الهی در پس همه چیزگلوئونتازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمنحنی که ارتباط بین معرفداروی لیراگلوتیدروش هایی برای جلوگیری از ابزار بقای موجود زنده از از تکینگی تا مغز، از مغز سیاره ابلهاننقش مهاجرت در توسعه نسل اغرور و علمبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستچرا ارتعاش بسیار مهم استتوهم جدایی و توهم علمفرایند تکامل و دشواری هاحس و ادراک قسمت چهل و هفتگذر زمان کاملا وابسته به ترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتمیدان مغناطيسي زمین بشر دارویی خلط آوررژیم های غذایی و نقش مهم ابزارهای بقای موجود زندهابزارهای بقای از نخستین اساس انسان اندیشه و باور سازگاری با محیط بین اجزانقش حیاتی تلومر دی ان آ دبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از دنظریه ی تکامل در درمان بیتکینگیقانون جنگلحس و ادراک قسمت بیست و چهپیوند اندام از حیوانات بتعذیه ی ذهناندوه در دنیا استماپروتیلیندر آستانه ی موج پنجم کوویرحم مصنوعیاحیای بینایی نسبی یک بیماصل عدم قطعیت از کوانتوم سردرد تنشننقش غذاها در کاهش دردهای برخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشهمیشه راهی هستتکامل ساختار رگهای مغزی لوزالمعده(پانکراس)مصنوعحس و ادراک- قسمت پنجاه و پرواز از نیویورک تا لوس آانسانیت در هم تنیده و متصمخچه ، فراتر از حفظ تعادلزمان به چه دلیل ایجاد میشادراک ما درک ارتعاشی است شیشه ی بازالتی و سیلیکونبلعیدن ستاره توسط سیاهچانهایت معرفت و شناخت درک عبسیاری از بیماری های جدیجهان موازی و حجاب هاژنها نقشه ایجاد ابزار هوهوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر ویتامین دی بر بیماملاحظه های اخلاقی دربارهخودآگاهی و هوشیاريآنان که در قله اند هرگز خدرک حقیقت نردبان و مسیری ای آنکه نامش درمان و یادشمرگ و میر پنهانارتباط بین هوش طبیعی و هوزیرفون داروی ضد ام اسشبکه های مصنوعی مغز به دربوزون هیگز چیستنوروز یا روز پایانیتفاوت های زبانی سرمنشا تجهان پر از چیزهای جادویی کنگره بین المللی سردرد دهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسمنابع انرژی از نفت و گاز خطای ادراک کارمادستورالعمل مرکز کنترل بیایا تکامل هدفمند استمشکل از کجاستاز نشانه ها و آثار درک شدزبان جانسوزضررهای شکر بر سلامت مغزبیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودچگونه آن شکری که می خوریمتمایل زیاد به خوردن بستنجواب دانشمند سوال کننده کیهانِ هوشیارِ در حال یاهوش مصنوعی به شناسایی کاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما ممنبع هوشیاری کجاست قسمت دو سوی واقعیترقیبی قدرتمند در برابر مابداع دی ان ای بزرگترین دمعجزه در هر لحظه زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تسقوط درون جاذبه ای خاص، چعلم و روحبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزانگاهی بر توانایی اجزاي بتو یک معجزه ایحقیقت آنطور نیست که به نظکتابخانهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان موفق به بازگردرویا حقی از طرف خداابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم سردرد به دلیل افت فمغز برای فراموشی بیشتر کعامل کلیدی در کنترل کارآبحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز چت جی پی تیتولید یا دریافت علمفلج خواب چیستحافظه میتواند بزرگترین دگمان میکنی جرمی کوچکی در تبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در ومنشأ اطلاعات و آموخته ها داروی تشنجی دربارداریروش هایی ساده برای کاهش اابزار بقای موجود زنده از از تکینگی تا مغز، از مغز سیر آفرینش از روح تا مغز نقش میدان مغناطیسی زمین مقالاتبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتچرا بیماری های تخریبی مغتوهم جسمفرایند حذف برخی اجزای مغحس و ادراک قسمت چهل و هشتگذشته را دفن کنتسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپورالمیدان های مغناطیسی قابل داستانها و مفاهیمی اشتبارژیم های غذایی و نقش مهم ابزارهای دفاعی و بقای مواستفاده از مغز، وزن را کمستم با شعار قانون بدترین نقش خرچنگ های نعل اسبی دربرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطاننظریه ی تکامل در درمان بیتکامل فردی یا اجتماعیقانون جنگلحس و ادراک قسمت بیست و یکپیوند سر آیا ممکن استتغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکندماجرای جهل مقدسدر درمان بیماری مولتیپل رحم مصنوعیاحساس گذر سریعتر زماناصول انجام برخی نرمش ها دسردرد سکه اینقشه مغزی هر فرد منحصر بهبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی همیشه عسل با موم بخوریمتکامل شناخت انسان با کشفلیروپریم داروی ترکیبی ضدحس و ادراک- قسمت بیست و پپروتز عصبی برای تکلمانسان، گونه ای پر از تضادمخچه ابزاري که وظیفه آن فزمان شگفت انگیزادغام میان گونه های مختلشکل های متفاوت پروتئین هبنی عباس، ننگی بر تاریخنهایت در بی نهایتبسیاری از بیماری های جدیجهان ما میتواند به اندازژنها ، مغز و ارادههوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر ویروس کرونا بر مغز ملاحظات بیهوشی قبل از جرخودروهای هیدروژنیآنزیم تولید انرژی در سلودرک دیگرانایمپلانت مغزی کمک میکند مرگ و میر بسیار بالای ناشارتباط شگفت مغز انسان و فزیرک ترین مردمشبکیه های مصنوعیبوزون هیگز جهان را از متلنوشیدن چای برای مغز مفید تفاوت ایستایی و تکاپوجهان دارای برنامهکنترل همجوشی هسته ای با ههوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودمنابع انرژی از نفت و گاز خطای حسدغدغه نتیجه ی نادانی استایجاد احساساتمشکلات نخاعیاز نظر علم اعصاب یا نرووسزبان ریشه هایی شناختی اسطلوع و حقیقتبیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیچگونه انتظارات بر ادراک تمدن قدیمی ای در جنوب ایرجوسازی مدرنکیست هیداتید مغزهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویرومنبع هوشیاری کجاست قسمت دولت یا گروهکرموزی از نخستین تمدن بشرابزار هوش در حال ارتقا ازمعرفت و شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تسلول های بنیادیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تنگاهت را بلند کنتو یک جهان در مغز خودت هسحقیقت افرادکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان نورون مصنوعی سرویاها از مغز است یا ناخوابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟عادت همیشه خوب نیستبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس نتایج نادانی و جهلتولید پاک و فراوان انرژیفلج دوطرفه عصب 6 چشمحافظه و اطلاعات در کجاست گنجینه ای به نام ویتامین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهمنشاء کوانتومی هوشیاری اداروی جدید ALSروش جدید تولید برقابزار بقای موجود زنده از از تکینگی تا مغز، از مغز سیستم تعادلی بدننقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر ویتامین دی بر بیمابخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازچرا حیوانات سخن نمی گوینتوهمات و شناخت حقیقتفراتر از دیوارهای باورحس و ادراک قسمت چهل و دومگربه شرودینگر و تاثیر مشتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلرومیدان بنیادین اطلاعاتدخالت در ساختار ژنهارژیم ضد التهابیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وابعاد و نیازهای تکاملیاستفاده از هوش مصنوعی در ستم، بی پاسخ نیستنقش داروهاي مختلف معروف برخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطاننظریه ی ریسمانتکامل مادی تا ابزار هوشمقانونمندی و محدودیت عالمحس و ادراک قسمت بیست و دوپیوند سر، یکی از راه حلهاتغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا ماجرای عجیب گالیلهدر سال حدود 7 میلیون نفر رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراحساسات کاذباصول توسعه ی یک ذهن کاملسردرد عروقی میگرننقشه های مغزی جدید با جزیبرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان همجوشی هسته ای، انرژِی بتکامل، نتیجه ی برنامه ریلیس دگرامفتامین یا ویاسحس و ادراک- قسمت شصت و چهپرورش مغز مینیاتوری انسادرمان جدید میگرن با انتی انعطاف پذیری مکانیسمی علمدل همه جانبه نگر ژنرالیزنجیرها را ما باید پاره کادغام دو حیطه علوم مغز و شکل پنجم مادهبه قفس های سیاهت ننازنهادینه سازی فرهنگ اختلابشکه ای که ته نداره پر نمجهان مادی، تجلی فضا در ذهژنهای مشترک بین انسان و وهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر ژنها بر اختلالات خممانتین یا آلزیکسا یا ابخورشید مصنوعیآینه در اینهدرک درست از خود و هوشیاریایمپلانت نخاعی میتواند دمرگ انتقال است یا نابود شارتباط شگفت انگیز مغز انزیست شناسی کل در جزء فراکشباهت مغز و کیهانبی نهایت در میان مرزهانوعی سکته مغزی ، وحشتناک تفاوت ارباب و رهبر حقیقیجهان در حال نوسان و چرخشکنترل جاذبههوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته ومنابع انرژی از نفت و گاز خطر آلودگی هواذهن ما از در هم شکستن منبایرادهای موجود در خلقت بمشکلات بین دو همسر و برخیاز نظر علم اعصاب اراده آززبان شناسی مدرن در سطح سلطلای سیاهبیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیچگونه به سطح بالایی از هوتمدن پیشرفته ی پیشینیانجامعه ی آسمانیکیست کلوئید بطن سومهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمنبع هوشیاری کجاست قسمت دوچرخه سواری ورزشی سبک و رمز و رازهای ارتباط غیر کابزار بقا از نخستین همانمغز فکر میکند مرگ برای دیاز تکینگی تا مغز از مغز تسلول های بنیادی منابع و اعلم به ما کمک میکند تا موبا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیچالش هوشیاری و اینکه چرا تو کز محنت دیگران بی غمیحقیقت اشیاکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان یک فرضیه رادیکرویاهای پر رمز و حیرتی درابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز بزرگ چالش است یا منفععادت کن خوب حرف بزنیبحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحنجات در راستگوییتولید سلولهای جنسی از سلفناوری هوش مصنوعی نحوه خحافظه و اطلاعات در کجاست گویید نوزده و ایمنی ساکتتبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانمهندسی ژنتیک در حال تلاش داروی جدید s3 در درمان ام روش صحبت کردن در حال تکامابزار بقای موجود زنده از از تکینگی تا مغز، از مغز سیستم دفاعی بدن علیه مغز نقش نگاه از پایین یا نگاهصفحه اصلیبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاسچرا حجم مغز گونه انسان درتوپیراماتفرد حساس از نظر عاطفی و بحس و ادراک قسمت چهل و سومگزیده ای از وبینار یا کنفتشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آنمیدازولام در درمان تشنج در مانهای کمر درد