دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هوشیاری کوانتومی

هوشیاری کوانتومی!

آیا اسرار هوشیاری شگفت انسان با توصیف رفتار شگفت انگیز ذرات کوانتومی شکافته می شود؟

بیگ بنگ: وقتی از درهم تنیدگی کوانتومی سخن می گوییم، شاید شگفتی های دنیای فیزیک برایمان نمایان می شود. بعنوان مثال منظور از درهم تنیدگی کوانتومی”دو ذره فوتونی ” است که هرگز در یک زمان وجود نداشته اند” اما امکان برقراری ارتباط با یکدیگر را دارند. یعنی “ارتباط دو ذره فوتون از ورای زمان” یعنی مدتی پس از نابودی اولی، دومی به وجود آمده و هرگز همزمان در دنیا نبوده اند. اما داستان چیست؟(در در هم تنیدگی کوانتومی، بیان میشود حتی اگر دو ذره، میلیونها سال نوری ازهم فاصله داشته باشند، جنبش یکی بلافاصله بر دیگر تاثیرگذار است و این فرضیه، اکنون آزمایشگاه های تجربی آزموده هم شده است.

ولی این به چه معنی است؟

آیا منبعی- که ذره از آن آمده است- میتواند میلیون ها سال عمر کند؟ خیلی بعید است و آن منبعی- که میلیون ها سال نوری با ما فاصله دارد- میلیون ها سال قبل از میان رفته است ولی ما تصور میکنیم، آن را مشاهده میکنیم. پس تاثیرات ذرات کوانتومی کنونی بر ذرات قدیمی- که اکنون وجود ندازند- وجود دارد!؟

اگر این تاثیر باشد یعنی گذشته و آینده برهم تاثیر گذار هستند! در آزمون دو شکاف هم دیدیم نگاه ما میتواند بر رفتار قبلی ذره کوانتومی تاثیر بگذارد و این موضوع جالبی است!

گویا در جایی فراتر از عالم مادی ما و فراتر از دیروز و حال و فردا ذرات کوانتومی حضور دارند و میتوانند در آنجا بدون توجه به محدودیت های زمان بر هم تاثیر بگذارند.)

در هم تنیدگی کوانتومی یک پدیده قدیمی و رازآلود با این معنا است که برخی ذرات، مثل ذرات فوتون ها و الکترون ها، می توانند “یک بار”، بر هم اثر متقابل بگذارند ولی همچنان حتی پس از جدایی، کیفیت هایی نظیر چرخش یا قطبی شدگی شان مشترک باشد و “با تغییر حالت یکی، دیگری نیز تغییر کند.”

در مکانیک کوانتومی، درهمتنیدگی یکی از رفتارهای عجیب ذرات است که در آن قوانین فیزیک کلاسیک شکسته میشوند و رویدادهای ناممکن به وقوع میپیوندند. درهمتنیدگی- که اینشتین از آن با عنوان “عمل شبحوار در یک فاصله” یاد میکند- پدیدهیی است که در آن دو ذره، به عنوان یک سیستم عمل میکنند حتی هنگامی که توسط فاصله بزرگی از هم جدا شده باشند.

اما داستان درهم تنیدگی در سال ۱۹۳۵ میلادی شروع شد، زمانی که نکته فوق العاده عجیبی در مورد نظریه کوانتومی، توجه آلبرت اینشتین را جلب کرد، نکته ای که هر چند زمانی از فرمول بندی نوین نظریه کوانتومی می گذشت همچنان از نگاه تیزبین فیزیکدان ها پوشیده مانده بود.

اینشتین دریافت که براساس نظریه کوانتومی باید بین ذراتی- که حداقل یکبار با یکدیگر برهم کنش داشته اند- نوعی ارتباط اسرارآمیز درونی برقرار شود؛ به گونه ای که اگر ویژگی های کوانتومی یکی از این ذرات را تغییر دهیم، بقیه آنها صرف نظر از اینکه در چه فاصله ای از ذره اول قرار گرفته اند- و مثلا یک متر با ذره مزبور فاصله دارند یا یک میلیارد سال نوری- بلافاصله و بطور آنی از این تغییر، تاثیر می پذیرد!

این پیش بینی نظریه کوانتومی به حدی عجیب و غریب بود که حتی خود اینشتین هم- که بنیان گذاران فیزیک کوانتومی بود- به هیچ وجه نتوانست بپذیرد و آن را ناشی از ناکامل بودن نظریه کوانتومی می دانست زیرا او معتقد بود اساسا هیچ کنش و ارتباطی بین ذرات جهان نمی توانست با سرعتی بیش از سرعت نور برقرار شود.

به همین دلیل اینشتین در همان سال مقاله مشترکی با دو فیزیکدان دیگر به نام های بوریس پودولسکی و ناتان روزن منتشر کرد و در آن مقاله ضمن اعلام نظر خود مبنی بر وجود مشکل در نظریه کوانتومی، نظریه دیگری را بنام « نظریه متغیرهای نهانی موضعی» بعنوان جایگزین نظریه کوانتومی ارائه داد. این نظریه به گونه ای تدوین شده بود که تمامی پیش بینی های نظریه کوانتومی را عینا البته بدون در نظر گرفتن رابطه آنی و لحظه ای بین ذرات، نتیجه می داد.

اما براستی کدامیک از این دو نظریه قابل پذیرش بودند؟ نظریه مطرح شده در مقاله مشترک اینشتین- پودولسکی-روزن که بطور مخففمقاله EPRنامیده می شود یا نظریه کوانتومی- که اروین شرودینگر ، فیزیکدان برجسته اتریشی اصطلاحا آن را « در هم تنیدگی کوانتومی» نامیده بود؟ در این مطالعه،پارادوکس EPRفرموله شد، آزمایشی فکری که در تلاش بود ناکامل بودن تئوری مکانیک کوانتومی را نشان دهد.

در این مقاله آمده بود:”بنابراین ما مجبوریم چنین نتیجه گیری کنیم که توصیف مکانیک کوانتومی از واقعیت فیزیکی توابع موج، غیرکامل می باشد.”

با این حال نه تنها واژه درهم تنیدگی توسط این سه دانشمند ساخته و پیشنهاد نشده بود بلکه ایشان خواص ویژه این وضعیت را نیز تعمیم نداده بودند. پس از انتشارمقاله EPR، اروین شرودینگر برای نخستین بار در نامهای که برای اینشتین می نویسد از واژه درهمتنیدگی برای توصیف بستگی دو ذره- که مو

قتا با یکدیگر در اندرکنش بوده و سپس جدا شده اند- استفاده کرد. شرودینگراهمیت EPRرا در آن میدید که انحراف مکانیک کوانتومی از موازین ذهن کلاسیک نشان می داد.

وی همچون اینشتین با مفهوم درهم تنیدگی مخالف بود زیرا آشکارانظریه نسبیترا- که در آن سرعت نور، بیشینه سرعت انتقال اطلاعات بود- به چالش می کشید. اینشتین بعدها درهم تنیدگی را تاثیر از فاصله شبح وار نامید و به این ترتیب آن را به سخره گرفت.

کلید پاسخ این سوال مهم را یک فیزیکدان ایرلندی به نام جان بل در سال ۱۹۶۴ میلادی پیدا کرد. جان بل توانست رابطه ای ریاضی را- که بعدها به نام « نامساوی بل » شهرت یافت- پیدا کند که می توانست مابین پیش بینی های این دو نظریه رقیب یعنی نظریه کوانتومی و نظریه متغیرهای نهانی موضعی را در آزمایشات خاصی نشان دهد.

براین اساس اگر فیزیکدان ها موفق می شدند در آزمایشات خود، نقض نامساوی بل را مشاهده کنند، این به معنای صحت نظریه کوانتومی و وجود پدید اسرار آمیز در هم تنیدگی کوانتومی بود و در غیر این صورت، حق با اینشتین بود و هیچ ارتباطی با سرعتی فراتر از سرعت نور مابین ذرات وجود نداشت.

آلن اسپکتبا آزمایش تاریخی خود در سال ۱۹۸۲ وجود درهم تنیدگی کوانتومی و ارتباط اسرارآمیز درونی مابین ذرات کوانتومی را بطور تجربی نشان داد.

این مناقشه طولانی سرانجام در سال ۱۹۷۲ با پیروزی نظریه کوانتومی به پایان رسید.

در این سال، دو فیزیکدان به نامهای استوارت فریدمن و جان کلاورز در دانشگاه برکلی آمریکا موفق شدند با اندازه گیری قطبش فوتون هایی- که قبلا با یکدیگر برهم کنش داشته اند- نقض نامساوی بل و در نتیجه وجود پدیده اسرارآمیز در هم تنیدگی کوانتومی برای اولین بار به طور تجربی مشاهده کنند. ده سال بعد از آزمایش فریدمن کلاورز، در سال ۱۹۸۲ یک فیزیکدان فرانسوی بنام آلن اسپکت با افزایش دقت این آزمایش، وجود پدیده در هم تنیدگی کوانتومی را باز هم با قطعیت بالاتری تایید کرد. در سال ۲۰۰۸ نیز فیزکدانان دانشگاه ژنو در سوئیس به رهبری نیکولاس گیسین با انجام آزمایشی توانستند صراحتا نشان دهند که ارتباط مابین ذرات در هم تنیده حداقل با سرعتی ده هزار برابر سریعتر از سرعت نور صورت می گیرد!

اما شگفتی های پدیده در هم تنیدگی کوانتومی به همین جا ختم نمی شود چرا که برخی فیزیکدان ها معتقدند که این ارتباط آنی و درونی اسرارآمیز نه تنها در فواصل مکانی بلکه حتی مابین لحظات مختلف در بعد زمان هم مابین گذشته و آینده، عمل می کند و این به معنای ارتباط آنی دو لحظه مختلف زمانی با همدیگر است!

علاوه بر این، امروزه فیزیکدان ها حتی کاربردهای حیرت انگیز متعددی را نیز برای این پدیده اسرارآمیز پیدا کرده اند، کاربردهای نظیر مخابرات کوانتومی، کامپیوترهای فوق سریع کوانتومی ، رمز نگاری غیر قابل نفوذ کوانتومی و غیره… کابردهایی که براساس پدیده حیرت انگیز در هم تنیدگی کوانتومی، فناوری بشر را در قرن بیست و یکم دگرگون خواهد کرد.

مطالعه بیشتر در :Quantum entanglement,EPR paradox

لینک کوتاه مقاله :https://bigbangpage.com/?p=9657
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
روح رهاییپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سچگونه جمعیت های بزرگ شکل راه پیروزی در زندگی چیستآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچراروياها را به یاد نمی آسفرنامه سفر به بم و جنوب استفاده از هوش مصنوعی در لبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کساخت شبکه عصبی با الفبایآیا آگاهی پس از مرگ از بیبیماری ضعف عضلات نزدیک بما با کمک مغز خود مختاريمجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش، ژنتیکی است یا محیطیشبیه سازی میلیون ها جهان افراد آغاز حرکت خودشان ربحثی در مورد نقش کلسیم و مزایای شکلات تلخ برای سلخواب سالم عامل سلامتیورزش هوازی مرتب خیلی به قعید نوروز مبارکاولین مورد پیوند سر در انبرخی بیماری ها که در آن بمغز انسان رو به کوچکتر شددژاوو یا آشناپنداریکمردرد و علل آناگر نعمت فراموشی نبود بستلاشی برای درمان قطع نخانقش انتخاب از طرف محیط، ندرمان های بیماری آلزایمرکشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلالات صحبت کردن در انتکامل ابزار هوش ، راه پر چندین ماده غذایی که ماننچه زیاد است بر من که در ایروزه داری و بیمار ی ام اس پوست ساعتی مستقل از مغز دارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه جمعیت های بزرگ شکل رشته نوروایمونولوژی و نقآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تفلج بل، فلجی ترسناک که آنتاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین جهل و علم رو به پسفرنامه سفر به بم و جنوب استیفن هاوکینگ در مورد هلرزش ناشی از اسیب به عصبتبدیل تراکت صوتی مصنوعی هوش مصنوعی از عروسک تا کساخت شبکه عصبی مصنوعی با آیا امکان بازسازی اندامهبیماریهای تحلیل عضلانی اما تحت کنترل ژنها هستیم یجهشهای مفید و ذکاوتی که دهیچگاه از فشار و شکست نترشبیه سازی سیستم های کوانافزایش قدرت ادراکات و حسبحثی در مورد عملکرد لوب فمسیر دشوار تکامل و ارتقاخواب سالم عامل سلامتی و یورزش هوازی ، بهترین تمریعامل کلیدی در کنترل کارآاولین تصویر در تاریخ از سبرخی بیماری های خاص که بدمغز ایندگان چگونه استدانشمندان ژنی از مغز انسکمردرد با پوشیدن کفش منااگر تلاش انسان امروز براتلاشی جدید در درمان ام اسنقش اتصالات بین سلولهای درمان های جدید میگرنکشف مکانیسمی پیچیده در بادامه بحث تکامل چشمتکامل زبانچهار میلیارد سال تکامل بروش مقابله مغز با محدودیپیموزایداز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه حافظه را قویتر کنیرشد مغز علت تمایل انسان باز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خوابتاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین علم و نادانی رو سفرنامه سفر به بم و جنوب استیفن هاوکینگ در تفسیر لزوم سازگاری قانون مجازاتبدیل سلولهای محافط به سهوش مصنوعی از عروسک تا کساختار شبکه های مغزی ثابآیا انسان با مغز بزرگش اخبیهوش کردن در جراحی و بیمماه رجبجاذبه و نقش آن در شکلگیریهاوکينگ پیش از مرگش رسالشباهت زیاد بین سلول هاي عافسردگی و اضطراب در بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهمشکلات نخاعیخواب عامل دسته بندی و حفطورزش و میگرنعسل طبیعی موثر در کنترل باولین سلول مصنوعیبرخی توجهات در ببمار پارمغز ابزار برتر بقادانشمندان روش هاي جدیدی کنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار هوش در حال ارتقا ازتمایل زیاد به خوردن بستننقش حفاظتی مولکول جدید ددرمان های رایج ام اسکشف ارتباط جدیدی از ارتبادغام میان گونه های مختلتکامل ساختار رگهای مغزی تکامل شناخت انسان با کشفچهار ساعت پس از کشتار خوکروش های صرفه جویی در ایجاپیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاهی بر قدرت بینایی درازمین زیر خلیج فارس تمدنی از تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواب چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین علم و جهل رو به پسفرنامه سفر به بم و جنوب استخوان های کشف شده، ممکلزوم سازگاری قانون مجازاتری فلوپرازینهوش مصنوعی از عروسک تا کمسخن پاک و ثابتآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیماپروتیلینحقیقت راستین انسان علم بهاوکينگ پیش از مرگش رسالشباهت زیاد بین سلول هاي عالکتروتاکسی(گرایش و حرکبحثی درباره هوش و تفاوتهمشاهده آینده از روی مشاهخودآگاهی و هوشیاريورزش بهترین درمان بیش فععصب حقوق نورولوواوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی سلولهای عصبی در تلامغز از بسیاری حقایق می گردانشمندان روشی برای تبدیکنگره بین المللی سردرد دابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددرمان جدید میگرن با انتی کشف جمجمه ای درکوه ایرهوادغام دو حیطه علوم مغز و تئوری تکامل امروز در درمنوار مغزی روشی مهم در تشخروش هایی ساده برای کاهش اپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاهی بر توانایی اجزاي بزندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر درجه حرارت بر عملکنظام مثبت زندگیسفری به آغاز کیهاناصول سلامت کمرممانتین یا آلزیکسا یا ابتری فلوپرازینهوش مصنوعی از عروسک تا کمسریعترین کامپیوتر موجودآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیمبانی ذهنی سیاه و سفیدحافظه و اطلاعات در کجاست هدف از تکامل مغزشش مرحله تکامل چشمالتهاب شریان تمپورالبحثی درباره هوش و تفاوتهمعنی روزهخودآگاهی و هوشیاريورزش در کمر دردعضلانی که طی سخن گفتن چقدايندگان چگونه خواهند دیدبرخی سيناپسها طی تکامل و مغز برای فراموشی بیشتر کداروهای مصرفی در ام اسکنگره بین المللی سردرد دابزارهای پیشرفته ارتباط تمساح حد واسط میان مغز کونقش داروهاي مختلف معروف درمانهای بیماری پارکینسگنجینه ای به نام ویتامین ارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل در پیشگیری و نورون هاي مصنوعی می توانروش صحبت کردن در حال تکامپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وناتوانی از درمان برخی ویزیباترین چیز در افزایش ساز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر درجه حرارت بر عملکنظریه تکامل در درمان بیمسلولهای بنیادی مصنوعی دراضطراب و ترسمنابع انرژي پاک سرچشمه حتسلیم شدن از نورون شروع مهوش مصنوعی در کامپیوترهاسرگیجه از شایعترین اختلاآیا برای تولید مثل همیشه بیان ژن های اسکیزوفرنی دمجموعه های پر سلولی بدن محافظه و اطلاعات در کجاست هزینه ای که برای اندیشیدششمین کنگره بین المللی سامیوتروفیک لترال اسکلروبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز فکر میکند مرگ برای دیخانواده پایداروزوز گوشمقالاتايا اراده آزاد توهم است یبررسي علل احتمالي تغيير مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟داروهای ضد بیماری ام اس وکندر در بیماریهای التهابابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندرینقش روزه داری در سالم و جدرک فرد دیگر و رفتارهای اگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد تا 20 سال آینده مغز شما به نورون های ردیاب حافظهروشهای نو در درمان دیسک بپیشینیان انسان از هفت میاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وناتوانی در شناسایی چهره زیرفون داروی ضد ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تفرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر درجه حرارت بر عملکهفت چیز که عملکرد مغز تو سلسله مباحث هوش مصنوعیاطلاعاتی عمومی در مورد ممولتیپل اسکلروز در زنان تشنج چیستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسردرد و علتهای آنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبیست تمرین ساده برای جلومحل درک احساسات روحانیحافظه و اطلاعات در کجاستهستي مادي ای که ما کوچکترصرع و درمان های آنامگا سه عامل مهم سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز ما کوچکتر از نیم نقطهخطا در محاسبات چیزی کاملیک پیشنهاد خوب برای آسان تاثیر ویتامین دی بر بیماايا اراده آزاد توهم است یبررسی و اپروچ جدید بر بیممغز بزرگ چالش است یا منفعداروی فامپیریدین یا نورلکوچک شدن مغز از نئاندرتااثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندرینقش رژیم غذایی در رشد و ادرک و احساسگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر مشاهده بر واقعیت بنوروپلاستیسیتی چیستروشهای شناسایی قدرت شنواپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونخاع ما تا پایین ستون فقرزبان چهار حرفی حیات زمیناز تکینگی تا مغز از مغز تفراموش کارها باهوش تر هستاثیر درجه حرارت بر عملکهفت سین یادگاری از میراث سم زنبور ، کلیدی برای واراطلاعاتی عمومی در مورد ممواد کوانتومی جدید، ممکنتغییر الگوی رشد مغزی با زهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسردرد تنشنآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیشتر کمردردها نیازی به محل درک احساسات روحانی دحس چشایی و بویاییهستی ما پس از شروعی چگال ضررهای مصرف شکر و قند بر امروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحثی درباره احساسات متفامغز مادران و کودکان در زمخطا در محاسبات چیزی کاملیکی از علل محدودیت مغز امصفحه اصلیای آنکه نامش درمان و یادشبررسی سیستم تعادلی بدن امغز بزرگ چالشهای پیش روداروی تشنجی دربارداریکودک ایرانی که هوش او از اثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش زبان در سلطه و قدرت ادرک احساسات و تفکرات دیگگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنوشیدن چای برای مغز مفید روشی برای بهبود هوش عاطفپاسخ گیاهان در زمان خورداز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونخستین تصویر از سیاهچالهزبان و بیان، در سایه پیشراز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکهمیشه عسل با موم بخوریمسودمندی موجودات ابزی بر بلندی در ذهن ما درک بلندیموجود بی مغزی که می تواندتغییر زودتر اتصالات مغزیهوش مصنوعی درمانگر کامپیسردرد سکه ایآیا خداباوری محصول تکاملبا هوش مصنوعی خودکار روبمحدودیت های حافظه و حافظحس و ادراک (قسمت اول )و هر کس تقوای خدا پیشه کنضررهای شکر بر سلامت مغزانفجار و توقف تکاملی نشابحثی درباره احساساتی غیرمغز چون ابزار هوش است دلیدفاع در برابر تغییر ساختیادگیری مهارت های جدید دسوالات پزشکیایندرالبررسی علل کمر درد در میانمغز حریص برای خون، کلید تداروی جدید s3 در درمان ام کودکان خود را مشابه خود تاثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلنقش زبان در سلطه و قدرت ادرک تصویر و زبان های مخلتگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتانوعی سکته مغزی ، وحشتناک روشی جدید در درمان قطع نخپختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمش های مفید در سرگیجهزبان و تکلم برخی بیماریهاز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر رو ح و روان بر جسمهوموارکتوس ها ممکن است دسیاهچاله و تکینگی ابتدایبه زودی شبکه مغزی به جای موجودات مقهور ژنها هستندتغییر عمودی سر انسان از پهوش مصنوعی درخدمت خلق وحسرعت فکر کردن چگونه استآیا دلفین ها می تواند از بارداری بدون رحممخچه ، فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک (قسمت دوم )ویتامین E برای فعالیت صحطی یکصد هزار سال اخیر هرچانگشت نگاری مغز نشان میدبخش دیگری در وجود انسان همغز چگونه صداها را فیلتر دقیق ترین تصاویر از مغز ایادآوری خواب و رویاپیامهای کاربرانایا کوچک شدن مغزانسان البزرگ شدن مغز محدود به دورمغز زنان جوانتر از مغز مرداروی جدید ضد میگرنکوری گذرای ناشی از موبایاجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای نقش سجده بر عملکرد مغزدرک عمیق در حیواناتگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاچیزی خارج از مغزهای ما نیروشی جدید در درمان سکته مپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط نرمشهای مهم برای تقویت عزبان و شناخت حقیقت قسمت چاز تکینگی تا مغز از مغز تفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی می تواند بر احسیاره ابلهانبوزون هیگز چیستمیهمانهای ناخوانده عامل ثبت امواج الکتریکی در عصهوش مصنوعی ساخته هوش طبیشلیک فراموشیآیا دست مصنوعی به زودی قابازگشت از آثار به سوی خدامخچه ابزاري که وظیفه آن فحس و ادراک قسمت چهارمویتامین E در چه مواد غذایظهور امواج مغزی در مغز مصاندوهگین نباش اگر درب یا برنامه و ساختار پیچیده ممغز آیندگان چگونه است ؟دلایلی که نشان میدهد ما بژن هوش و ساختارهای حیاتی سایتهای دیگرایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از بیماری های جدیمغزهای کوچک بی احساسداروی ضد تشنج با قابليت تکی غایب شدی تا نیازمند دلاجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زینقش غذاها و موجودات دريادرگیری اعصاب به علت میتوگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماچگونه مغز پیش انسان یا همريتوکسيمب در درمان ام اسآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سچرا مغزهای ما ارتقا یافت زبان و شناخت حقیقت قسمت ااز تکینگی تا مغز- از مغز قانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی گوگل به کمک تشسیاره ابلهانبیماری گیلن باره و بیمارمیگرن سردردی ژنتیکی که بجمجمه انسان های اولیههوش احساسیشنا در ابهای گرم جنوب نیآیا رژیم غذایی گیاهی سلابازسازي مغز و نخاع چالشی مدارک ژنتیکی چگونه انسانحس و ادراک قسمت پنجمویتامین دی گنجینه ای بزرعلم به ما کمک میکند تا موانسان قدیم در شبه جزیره عبرین نت به جای اینترنتمغز انسان ایا طبیعتا تمادندان ها را مسواک بزنید تژن یا نقشه توسعه مغز و نقایا بیماری ام اس (مولتیپتفاوت مغز انسان و میمون همغزتان را در جوانی سیمکشداروی ضد تشنج با قابليت تکاهش التهاب ناشی از بیمااحساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش غذاها و موجودات دريارقیبی قدرتمند در برابر مگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خچگونه هموساپينس بر زمین ریواستیگمینآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مچرا حیوانات سخن نمی گوینزبان و شناخت حقیقت قسمت داز تکینگی تا مغز- از مغز قارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی گوگل به کمک تشسیر آفرینش از روح تا مغز بیماری ای شبیه آلزایمر و میدان مغناطيسي زمین بشر جنسیت و تفاوت های بیناییهوش احساسیشناخت و معرفت، و نقش آن دآیا راهی برای رفع کم آبی بحتی علمی درباره تمایل بمروری بر تشنج و درمان هایحس و ادراک قسمت سومواکنش های ناخودآگاه و تقعلایم کمبود ویتامین E را انسان جدید از چه زمانی پابرای پیش بینی آینده مغز دمغز انسان برای ایجاد تمددو ویژگی انتزاع و قدرت تجژنها نقشه ایجاد ابزار هوایا بدون زبان میتوانیم تتفاوتهای جنسیتی راهی برانقش قهوه در سلامتیداستانها و مفاهیمی اشتباکایروپاکتیک چیستاخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سنقش غذاها و موجودات دريارموزی از نخستین تمدن بشرگزیده ای از وبینار یا کنفگزارش یک مورد جالب لخته وارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر نچگونه آن شکری که می خوریمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب چرا حجم مغز گونه انسان درزبان و شناخت حقیقت قسمت ساز تکینگی تا مغز- از مغزتقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر رژیم گیاهخواری بر هوش مصنوعی الفاگوسیستم تعادلی بدنبیماری ای شبیه ام اس مولتمکانیزمهای دفاعی در برابجنسیت و تفاوت های بیناییهوش عاطفی بیشتر در زنانشناسایی سلول های ایمنی اآیاما مقهور قوانین فیزیکبحث درباره پیدایش و منشامرکز خنده در کجای مغز استحساسیت روانی متفاوتواکسن سرطانعلایم کمبود ویتامین E را انسان عامل توقف رشد مغزبرخی نکات از گاید لاین پرمغز انسان برای شادمانی طديدن با چشم بسته در خواب ژنها ، مغز و ارادهایا تکامل هدفمند استتقلید مرحله ای نسبتا پیشنقش مهاجرت در توسعه نسل ادر مانهای کمر دردکاربرد روباتهای ريزنانواختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهینقشه مغزی هر فرد منحصر بهرمز و رازهای ارتباط غیر کگشایش دروازه جدیدی از طرارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تچگونه انتظارات بر ادراک راه های جدید برای قضاوت رآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم چرا در مغز انسان، فرورفتزبان، وسیله شناسایی محیطاز تکینگی تا مغز، از مغز قدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر عصاره تغلیظ شده گیهوش مصنوعی از عروسک تا کسیستم دفاعی بدن علیه مغز بیماری بیش فعالیما انسانها چه اندازه نزدجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش عاطفی در زنان بیشتر اشواهدی از دنیسوان(شبه نئآزمون ذهنی گربه شرودینگربحثی در مورد نقش ویتامينمرگ انتقال است یا نابود شخلاصه ای از مطالب همایش مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغعلت خواب آلودگی بعد از خوانعطاف پذیری مکانیسمی علبرخی اثرات مضر ویتامین دمغز انسان برای شادمانی طدی متیل فومارات(زادیوا)(ژنهای هوش ، کدامندایرادهای موجود در خلقت بتلقین اطلاعات و حافظهنقش هورمون های تیروئید ددر چه مرحله ای از خواب ، رکاربرد روباتهای ريز، در اختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش منقص در تشخیص هیجانات عامرویای شفافپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سچگونه باغبانی باعث کاهش راه های جدید برای قضاوت رآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچراروياها را به یاد نمی آسفر نامه سفر به بم و جنوب ازدواج های بین گونه ای، رلوب فرونتال یا پیشانی مغتاریخ همه چیز را ثبت کردههوش مصنوعی از عروسک تا کسکته مغزیآیا واکنش های یاد گرفته وبیماری تی تی پیما انسانها چه اندازه نزدجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوشیاری کوانتومیشاهکار قرنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبحثی جالب درباره محدودیتمراحل ارتقای پله پله کیهخواندن ، یکی از شستشو دهنوراپامیل در بارداریعوارض ازدواج و بچه دار شداولین هیبرید بین انسان وبرخی اختلالات عصبی مثانهمغز انسان رو به کوچک تر شدژا وو یا اشنا پنداریکلرال هیدرات برای خواباناگر نعمت فراموشی نبود بستلاش هایی در بیماران قطع نقش ژنتیک در درمان اختلادر هم تنیدگی کوانتومی و پکجای مغز مسئول پردازش تجاختلالات حرکتی در انسانتکامل چشمچند جهانیروبات های ریز در درمان بی