دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هوشیاری کوانتومی

هوشیاری کوانتومی!

آیا اسرار هوشیاری شگفت انسان با توصیف رفتار شگفت انگیز ذرات کوانتومی شکافته می شود؟

بیگ بنگ: وقتی از درهم تنیدگی کوانتومی سخن می گوییم، شاید شگفتی های دنیای فیزیک برایمان نمایان می شود. بعنوان مثال منظور از درهم تنیدگی کوانتومی”دو ذره فوتونی ” است که هرگز در یک زمان وجود نداشته اند” اما امکان برقراری ارتباط با یکدیگر را دارند. یعنی “ارتباط دو ذره فوتون از ورای زمان” یعنی مدتی پس از نابودی اولی، دومی به وجود آمده و هرگز همزمان در دنیا نبوده اند. اما داستان چیست؟(در در هم تنیدگی کوانتومی، بیان میشود حتی اگر دو ذره، میلیونها سال نوری ازهم فاصله داشته باشند، جنبش یکی بلافاصله بر دیگر تاثیرگذار است و این فرضیه، اکنون آزمایشگاه های تجربی آزموده هم شده است.

ولی این به چه معنی است؟

آیا منبعی- که ذره از آن آمده است- میتواند میلیون ها سال عمر کند؟ خیلی بعید است و آن منبعی- که میلیون ها سال نوری با ما فاصله دارد- میلیون ها سال قبل از میان رفته است ولی ما تصور میکنیم، آن را مشاهده میکنیم. پس تاثیرات ذرات کوانتومی کنونی بر ذرات قدیمی- که اکنون وجود ندازند- وجود دارد!؟

اگر این تاثیر باشد یعنی گذشته و آینده برهم تاثیر گذار هستند! در آزمون دو شکاف هم دیدیم نگاه ما میتواند بر رفتار قبلی ذره کوانتومی تاثیر بگذارد و این موضوع جالبی است!

گویا در جایی فراتر از عالم مادی ما و فراتر از دیروز و حال و فردا ذرات کوانتومی حضور دارند و میتوانند در آنجا بدون توجه به محدودیت های زمان بر هم تاثیر بگذارند.)

در هم تنیدگی کوانتومی یک پدیده قدیمی و رازآلود با این معنا است که برخی ذرات، مثل ذرات فوتون ها و الکترون ها، می توانند “یک بار”، بر هم اثر متقابل بگذارند ولی همچنان حتی پس از جدایی، کیفیت هایی نظیر چرخش یا قطبی شدگی شان مشترک باشد و “با تغییر حالت یکی، دیگری نیز تغییر کند.”

در مکانیک کوانتومی، درهمتنیدگی یکی از رفتارهای عجیب ذرات است که در آن قوانین فیزیک کلاسیک شکسته میشوند و رویدادهای ناممکن به وقوع میپیوندند. درهمتنیدگی- که اینشتین از آن با عنوان “عمل شبحوار در یک فاصله” یاد میکند- پدیدهیی است که در آن دو ذره، به عنوان یک سیستم عمل میکنند حتی هنگامی که توسط فاصله بزرگی از هم جدا شده باشند.

اما داستان درهم تنیدگی در سال ۱۹۳۵ میلادی شروع شد، زمانی که نکته فوق العاده عجیبی در مورد نظریه کوانتومی، توجه آلبرت اینشتین را جلب کرد، نکته ای که هر چند زمانی از فرمول بندی نوین نظریه کوانتومی می گذشت همچنان از نگاه تیزبین فیزیکدان ها پوشیده مانده بود.

اینشتین دریافت که براساس نظریه کوانتومی باید بین ذراتی- که حداقل یکبار با یکدیگر برهم کنش داشته اند- نوعی ارتباط اسرارآمیز درونی برقرار شود؛ به گونه ای که اگر ویژگی های کوانتومی یکی از این ذرات را تغییر دهیم، بقیه آنها صرف نظر از اینکه در چه فاصله ای از ذره اول قرار گرفته اند- و مثلا یک متر با ذره مزبور فاصله دارند یا یک میلیارد سال نوری- بلافاصله و بطور آنی از این تغییر، تاثیر می پذیرد!

این پیش بینی نظریه کوانتومی به حدی عجیب و غریب بود که حتی خود اینشتین هم- که بنیان گذاران فیزیک کوانتومی بود- به هیچ وجه نتوانست بپذیرد و آن را ناشی از ناکامل بودن نظریه کوانتومی می دانست زیرا او معتقد بود اساسا هیچ کنش و ارتباطی بین ذرات جهان نمی توانست با سرعتی بیش از سرعت نور برقرار شود.

به همین دلیل اینشتین در همان سال مقاله مشترکی با دو فیزیکدان دیگر به نام های بوریس پودولسکی و ناتان روزن منتشر کرد و در آن مقاله ضمن اعلام نظر خود مبنی بر وجود مشکل در نظریه کوانتومی، نظریه دیگری را بنام « نظریه متغیرهای نهانی موضعی» بعنوان جایگزین نظریه کوانتومی ارائه داد. این نظریه به گونه ای تدوین شده بود که تمامی پیش بینی های نظریه کوانتومی را عینا البته بدون در نظر گرفتن رابطه آنی و لحظه ای بین ذرات، نتیجه می داد.

اما براستی کدامیک از این دو نظریه قابل پذیرش بودند؟ نظریه مطرح شده در مقاله مشترک اینشتین- پودولسکی-روزن که بطور مخففمقاله EPRنامیده می شود یا نظریه کوانتومی- که اروین شرودینگر ، فیزیکدان برجسته اتریشی اصطلاحا آن را « در هم تنیدگی کوانتومی» نامیده بود؟ در این مطالعه،پارادوکس EPRفرموله شد، آزمایشی فکری که در تلاش بود ناکامل بودن تئوری مکانیک کوانتومی را نشان دهد.

در این مقاله آمده بود:”بنابراین ما مجبوریم چنین نتیجه گیری کنیم که توصیف مکانیک کوانتومی از واقعیت فیزیکی توابع موج، غیرکامل می باشد.”

با این حال نه تنها واژه درهم تنیدگی توسط این سه دانشمند ساخته و پیشنهاد نشده بود بلکه ایشان خواص ویژه این وضعیت را نیز تعمیم نداده بودند. پس از انتشارمقاله EPR، اروین شرودینگر برای نخستین بار در نامهای که برای اینشتین می نویسد از واژه درهمتنیدگی برای توصیف بستگی دو ذره- که مو

قتا با یکدیگر در اندرکنش بوده و سپس جدا شده اند- استفاده کرد. شرودینگراهمیت EPRرا در آن میدید که انحراف مکانیک کوانتومی از موازین ذهن کلاسیک نشان می داد.

وی همچون اینشتین با مفهوم درهم تنیدگی مخالف بود زیرا آشکارانظریه نسبیترا- که در آن سرعت نور، بیشینه سرعت انتقال اطلاعات بود- به چالش می کشید. اینشتین بعدها درهم تنیدگی را تاثیر از فاصله شبح وار نامید و به این ترتیب آن را به سخره گرفت.

کلید پاسخ این سوال مهم را یک فیزیکدان ایرلندی به نام جان بل در سال ۱۹۶۴ میلادی پیدا کرد. جان بل توانست رابطه ای ریاضی را- که بعدها به نام « نامساوی بل » شهرت یافت- پیدا کند که می توانست مابین پیش بینی های این دو نظریه رقیب یعنی نظریه کوانتومی و نظریه متغیرهای نهانی موضعی را در آزمایشات خاصی نشان دهد.

براین اساس اگر فیزیکدان ها موفق می شدند در آزمایشات خود، نقض نامساوی بل را مشاهده کنند، این به معنای صحت نظریه کوانتومی و وجود پدید اسرار آمیز در هم تنیدگی کوانتومی بود و در غیر این صورت، حق با اینشتین بود و هیچ ارتباطی با سرعتی فراتر از سرعت نور مابین ذرات وجود نداشت.

آلن اسپکتبا آزمایش تاریخی خود در سال ۱۹۸۲ وجود درهم تنیدگی کوانتومی و ارتباط اسرارآمیز درونی مابین ذرات کوانتومی را بطور تجربی نشان داد.

این مناقشه طولانی سرانجام در سال ۱۹۷۲ با پیروزی نظریه کوانتومی به پایان رسید.

در این سال، دو فیزیکدان به نامهای استوارت فریدمن و جان کلاورز در دانشگاه برکلی آمریکا موفق شدند با اندازه گیری قطبش فوتون هایی- که قبلا با یکدیگر برهم کنش داشته اند- نقض نامساوی بل و در نتیجه وجود پدیده اسرارآمیز در هم تنیدگی کوانتومی برای اولین بار به طور تجربی مشاهده کنند. ده سال بعد از آزمایش فریدمن کلاورز، در سال ۱۹۸۲ یک فیزیکدان فرانسوی بنام آلن اسپکت با افزایش دقت این آزمایش، وجود پدیده در هم تنیدگی کوانتومی را باز هم با قطعیت بالاتری تایید کرد. در سال ۲۰۰۸ نیز فیزکدانان دانشگاه ژنو در سوئیس به رهبری نیکولاس گیسین با انجام آزمایشی توانستند صراحتا نشان دهند که ارتباط مابین ذرات در هم تنیده حداقل با سرعتی ده هزار برابر سریعتر از سرعت نور صورت می گیرد!

اما شگفتی های پدیده در هم تنیدگی کوانتومی به همین جا ختم نمی شود چرا که برخی فیزیکدان ها معتقدند که این ارتباط آنی و درونی اسرارآمیز نه تنها در فواصل مکانی بلکه حتی مابین لحظات مختلف در بعد زمان هم مابین گذشته و آینده، عمل می کند و این به معنای ارتباط آنی دو لحظه مختلف زمانی با همدیگر است!

علاوه بر این، امروزه فیزیکدان ها حتی کاربردهای حیرت انگیز متعددی را نیز برای این پدیده اسرارآمیز پیدا کرده اند، کاربردهای نظیر مخابرات کوانتومی، کامپیوترهای فوق سریع کوانتومی ، رمز نگاری غیر قابل نفوذ کوانتومی و غیره… کابردهایی که براساس پدیده حیرت انگیز در هم تنیدگی کوانتومی، فناوری بشر را در قرن بیست و یکم دگرگون خواهد کرد.

مطالعه بیشتر در :Quantum entanglement,EPR paradox

لینک کوتاه مقاله :https://bigbangpage.com/?p=9657
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
راه های جدید برای قضاوت رنخاع ما تا پایین ستون فقرکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جوانابحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات منطقه بویایی مغزمیگرن شدید قابل درمان اسزبان و تکلم برخی بیماریهنظام مثبت زندگیگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پاربرخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست مخچه ابزاري که وظیفه آن فسیاهچاله و تکینگی ابتدایهوش مصنوعی از عروسک تا کپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزتلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیاريمغز فکر میکند مرگ برای دیسردرد میگرن در کودکانهیچگاه از فشار و شکست نترآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پنداریمغز از بسیاری حقایق می گرششمین کنگره بین المللی سویتامین دی گنجینه ای بزرآیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، رنقش هورمون زنانه استروژنعامل کلیدی در کنترل کارآوزوز گوشانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کوینقش غذاها و موجودات درياایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکفیزیکدانان ماشینی برای تروزه داری و بیمار ی ام اس چیزی خارج از مغزهای ما نیابزار بقای موجود زنده از تاثیر رژیم گیاه خواری بر لبخند بزن شاید صبح فردا زنخستین تصویر از سیاهچالهکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان بحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات تکاملی سر انسان میدان مغناطيسي زمین بشر زبان و شناخت حقیقت قسمت چنظریه تکامل در درمان بیمگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت ببرخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست مدارک ژنتیکی چگونه انسانسیاره ابلهانهوش مصنوعی از عروسک تا کمپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انساتلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیاريمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسردرد و علتهای آنهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپنداریمغز به تنهایی برای فرهنگ صرع و درمان های آنواکنش های ناخودآگاه و تقآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دتاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و پنقش ژنتیک در درمان اختلاعادت کردن به نعمتیک پیشنهاد خوب برای آسان اندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبنقش غذاها و موجودات درياایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکفرگشت و تکامل تصادفی محض روش مقابله مغز با محدودیچگونه مغز پیش انسان یا همکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از تاثیر رژیم گیاه خواری بر لرزش ناشی از اسیب به عصبراه پیروزی در زندگی چیستنرمش های مفید در سرگیجهکاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گبحثی درباره هوش و تفاوتهثبت امواج الکتریکی در عصمکانیزمهای دفاعی در برابزبان و شناخت حقیقت قسمت اهفت چیز که عملکرد مغز تو گامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژبرخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستمروری بر تشنج و درمان هایسیاره ابلهانهوش مصنوعی از عروسک تا کمپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار تلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارمغز مادران و کودکان در زمسردرد تنشنهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتوصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسمغز برای فراموشی بیشتر کضررهای مصرف شکر و قند بر واکسن کرونا از حقیقت تاتآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرتاثیر نگاه انسان بر رفتادرمان های بیماری آلزایمرنقش آتش در رسیدن انسان بهعارضه جدید ویروس کرونا سیکی از علل محدودیت مغز امانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کوونقشه مغزی هر فرد منحصر بهایا ابزار هوشمندی یا مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکفراموش کارها باهوش تر هسروش های صرفه جویی در ایجاچگونه هموساپينس بر زمین کمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از تاثیر رژیم گیاهخواری بر لزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر عصاره تغلیظ شده گیلزوم سازگاری قانون مجازاراست دستی و چپ دستینرمشهای مهم برای تقویت عکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانبحثی درباره هوش و تفاوتهجمجمه انسان های اولیهما انسانها چه اندازه نزدزبان و شناخت حقیقت قسمت دهفت سین یادگاری از میراث گاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به برخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویاییمرکز هوشیاری، روح یا بدن سیر آفرینش از روح تا مغز هوش مصنوعی در کامپیوترهاپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بمغز چون ابزار هوش است دلیسردرد سکه ایهدف یکسان، در مسیرهای متآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ضررهای شکر بر سلامت مغزواکسن کرونا ساخته شده توإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترستاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید میگرننقش انتخاب از طرف محیط، نعدم توقف تکامل در یک اندایافته های نوین علوم پرده انسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتونقص در تشخیص هیجانات عامایا بیماری ام اس (مولتیپتاثیر درجه حرارت بر عملکفراموشی همیشه هم بد نیستروش هایی ساده برای کاهش اچگونه آن شکری که می خوریمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از تاریخ همه چیز را ثبت کردهممانتین یا آلزیکسا یا ابرشته نوروایمونولوژی و نقچرا مغزهای ما ارتقا یافت کجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصاببحثی درباره هوش و تفاوتهجنسیت و تفاوت های بیناییما انسانها چه اندازه نزدزبان و شناخت حقیقت قسمت سهمیشه اطمینان تو بر خدا بگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فبررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )مرکز حافظه کجاستسیستم تعادلی بدنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استمغز چگونه صداها را فیلتر سرعت فکر کردن چگونه استهدف از تکامل مغزآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدیمغز بزرگ چالش است یا منفعطوفان فقر و گرسنگی و بی سواکسن دیگر کرونا ساخته شافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر ویروس کرونا بر مغز درمان های جدید در بیماری نقش اتصالات بین سلولهای عسل طبیعی موثر در کنترل بیادگیری مهارت های جدید دانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگنقطه بی بازگشتایا بدون زبان میتوانیم تتاثیر درجه حرارت بر عملکفرایند تکامل و دشواری هاروش صحبت کردن در حال تکامچگونه انتظارات بر ادراک کنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از تبدیل تراکت صوتی مصنوعی منابع انرژي پاک سرچشمه حرشد مغز علت تمایل انسان بچرا پس از بیدار شدن از خوکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگبحثی درباره احساسات متفاجنسیت و تفاوت های بیناییما با کمک مغز خود مختاريمزبان، وسیله شناسایی محیطهمیشه عسل با موم بخوریمگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انبررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )مرکز خنده در کجای مغز استسیستم دفاعی بدن علیه مغز هوش مصنوعی در خدمت خلق وحپختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تتمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملمغز ناتوان از توجیه پیداشلیک فراموشیهدف از خلقت رسیدن به ابزاآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتکنولوژی جدید که سلول‌هداروهای مصرفی در ام اسمغز بزرگ چالشهای پیش روطی یکصد هزار سال اخیر هرچواکسن دیگری ضد کرونا از دافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر ژنها بر اختلالات خدرمان های رایج ام اسنقش حفاظتی مولکول جدید دعصب حقوق نورولوویادآوری خواب و رویاانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر مچند جهانیایا تکامل هدفمند استتاثیر درجه حرارت بر عملکفرایند حذف برخی اجزای مغروشهای نو در درمان دیسک بچگونه باغبانی باعث کاهش کنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از تبدیل سلولهای محافط به سمنبع خواب و رویازمین زیر خلیج فارس تمدنی چرا بیماری های تخریبی مغکشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی مفید در ساما تحت کنترل ژنها هستیم یسفر نامه سفر به بم و جنوب هوموارکتوس ها ممکن است دگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انبررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارممرگ انتقال است یا نابود شسکته مغزیهوش مصنوعی درمانگر کامپیپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملمغز و سیر تکامل ان دلیلی شنا در ابهای گرم جنوب نیهزینه ای که برای اندیشیدآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تتکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس ومغز بزرگ و فعال یا مغز کوظهور امواج مغزی در مغز مصواکسن سرطانافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر کلام در آیات کلام بدرمان های علامتی در ام اسنقش حیاتی تلومر دی ان آ دعضلانی که طی سخن گفتن چقدژن هوش و ساختارهای حیاتی اولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرچندین ماده غذایی که ماننایرادهای موجود در خلقت بتاثیر درجه حرارت بر عملکفرد حساس از نظر عاطفی و بروشهای شناسایی قدرت شنواچگونه تکامل مغزهای کنونیکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از تری فلوپرازینمنحنی که ارتباط بین معرفزندگی هوشمند در خارج از زچرا حیوانات سخن نمی گوینکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهبخش دیگری در وجود انسان هجهش های ژنتیکی غیر تصادفماه رجبسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی می تواند بر احگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انسابررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجممراحل ارتقای پله پله کیهسانسور از روی قصد بسیاری هوش مصنوعی درخدمت خلق وحآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز تمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعیمغز آیندگان چگونه است ؟شناخت و معرفت، و نقش آن دهزینه سنگین انسان در ازاآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تتکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلمغز حریص برای خون، کلید تعلم به ما کمک میکند تا موواکسنی با تاثیر دوگانه اافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآورینقش خرچنگ های نعل اسبی درمقالاتژن یا نقشه توسعه مغز و نقاولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کچه زیاد است بر من که در ایاگر نعمت فراموشی نبود بستاثیر درجه حرارت بر عملکقیچی ژنتیکیروشی برای بهبود هوش عاطفچگونه جمعیت های بزرگ شکل کوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندتری فلوپرازینمنشأ اطلاعات و آموخته ها زونا به وسیله ویروس ابله چرا حجم مغز گونه انسان درکشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانبرنامه و ساختار پیچیده مجهشهای مفید و ذکاوتی که دماپروتیلینسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی و کشف زبان هایگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهابزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سوممزایای شکلات تلخ برای سلسانسور بر بسیاری از حقایهوش مصنوعی ساخته هوش طبیآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختمغز انسان ایا طبیعتا تماشناسایی سلول های ایمنی اهزاران سال چشم های بینا وآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز تکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی دربارداریمغز زنان جوانتر از مغز مرعلایم کمبود ویتامین E را واسطه ها د رمسیر ایجاد مغالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی نقش داروهاي مختلف معروف تاثیر ویتامین دی بر بیماژنها نقشه ایجاد ابزار هواولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا و خبر از آیندهچهار میلیارد سال تکامل باگر نعمت فراموشی نبود بستاثیر درجه حرارت بر عملکقانون مندی نقشه ژنتیکی مروشی جدید در درمان قطع نخچگونه جمعیت های بزرگ شکل کووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط ابزارهای بقا از نخستین هتسلیم شدن از نورون شروع ممهندسی ژنتیک در حال تلاش زیباترین چیز در افزایش سچرا خشونت و تعصبکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انبرین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دمبانی ذهنی سیاه و سفیدسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی گوگل به کمک تشگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولبزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتمسیر دشوار تکامل و ارتقاساخت شبکه عصبی با الفبایهوش احساسیآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز امغز انسان برای ایجاد تمدشواهدی از دنیسوان(شبه نئهستي مادي ای که ما کوچکترآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز تکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام مغزهای کوچک بی احساسعلایم کمبود ویتامین E را وبینار اساتید نورولوژی دالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسنقش روزه داری در سالم و جصفحه اصلیژنها ، مغز و ارادهاولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحمتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا بخشی حقیقی از زندگی چهار ساعت پس از کشتار خوکاگر تلاش انسان امروز براتاثیر درجه حرارت بر عملکقانون جنگلروشی جدید در درمان سکته مچگونه حافظه را قویتر کنیکودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا ازنخستین همتشنج چیستمولتیپل اسکلروز در زنان زیرفون داروی ضد ام اسچرا در مغز انسان، فرورفتگنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمبرای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیریمجموعه های پر سلولی بدن مسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی گوگل به کمک تشپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دومبسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش ممشکلات نخاعیساخت شبکه عصبی مصنوعی با هوش احساسیآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بمغز انسان برای شادمانی طشاهکار قرنهستی ما پس از شروعی چگال آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتتکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید ضد میگرنمغزتان را در جوانی سیمکشعلت خواب آلودگی بعد از خووراپامیل در بارداریامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای انقش رژیم غذایی بر رشد و اسوالات پزشکیژنهای مشترک بین انسان و واوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر احتمالی عصاره تغلیرویا تخیل یا واقعیتنوار مغزی روشی مهم در تشخابزار هوش در حال ارتقا ازتاثیر درجه حرارت بر عملکقانونمندی و محدودیت عالمريتوکسيمب در درمان ام اسنگاه محدود و تک جانبه، مشکودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقای از نخستین تشنج و حرکات شبه تشنجی قامواد کوانتومی جدید، ممکنزبان مشترک ژنتیکی موجوداچراروياها را به یاد نمی آگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییبرخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی محل درک احساسات روحانیسفری به آغاز کیهانهوش مصنوعی الفاگوپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سومبعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کوومشکلات بین دو همسر و برخیساختار شبکه های مغزی ثابهوش عاطفی بیشتر در زنانآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تمغز انسان برای شادمانی طشبیه سازی میلیون ها جهان و هر کس تقوای خدا پیشه کنآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تنقش قهوه در سلامتیعوامل موثر در پیدایش زباورزش هوازی مرتب خیلی به قامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسنقش رژیم غذایی در رشد و اپیامهای کاربرانژنهای هوش ، کدامندايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخونورون هاي مصنوعی می توانابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملکقارچ بی مغز در خدمت موجودریواستیگمیننگاه انسان محدود به ادراکودکان خود را مشابه خود تابزارهای دفاعی و بقای موتشنج عدم توازن بین نورون موجود بی مغزی که می تواندزبان چهار حرفی حیات زمینچراروياها را به یاد نمی آگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلبرخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویامحل درک احساسات روحانی دسلولهای بنیادی مصنوعی درهوش مصنوعی از عروسک تا کپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناستفاوت مغز انسان و میمون هخواندن ، یکی از شستشو دهنمشکلات روانپزشکی پس از سسازگاری با محیط بین اجزاهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمغز انسان رو به کوچک تر ششبیه سازی سیستم های کوانوقت نهيب هاي غير علمي گذشآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رتئوری تکامل امروز در درمداروی ضد تشنج با قابليت تنقش مهاجرت در توسعه نسل اعوامل ایجاد لغت انسانی و ورزش هوازی ، بهترین تمریامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگنقش زبان در سلطه و قدرت اسایتهای دیگرکلرال هیدرات برای خوابانايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر دپاکین بر بیماری مفلج بل، فلجی ترسناک که آنرویاهای پر رمز و حیرتی درنورون های ردیاب حافظهابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملکقبل از انفجار بزرگریسدیپلام تنها داروی تاینگاهی بر قدرت بینایی دراکوری گذرای ناشی از موبایکی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت رتغییر الگوی رشد مغزی با زموجودات مقهور ژنها هستندزبان و کلمه حتی برای کساننزاع بین جهل و علم رو به پگوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و برخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بمحدودیت های حافظه و حافظسلسله مباحث هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک تا کپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدتفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتیمشکلات روانپزشکی در عقب سخن پاک و ثابتهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و میمغز انسان رو به کوچکتر شدشباهت زیاد بین سلول هاي عوقتی فهمیدی خطا کردی برگآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در تئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتبانقش محیط زندگی و مهاجرت دعواملی که برای ظهور لغت اورزش و میگرنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتنقش زبان در سلطه و قدرت اايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشاتاثیر داروهای ضد التهاب فلج خوابرویای شفافنوروپلاستیسیتی چیستابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملکقدم زدن و حرکت دید را تغیرژیم های غذایی و نقش مهم نگاهی بر توانایی اجزاي بکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدتغییر زودتر اتصالات مغزیمیهمانهای ناخوانده عامل زبان و بیان نتیجه ساختمانزاع بین علم و نادانی رو گیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش برخی بیماری ها که در آن بحمله ویروس کرونا به مغزمخچه فراتر از حفظ تعادلسم زنبور ، کلیدی برای وارهوش مصنوعی از عروسک تا کپیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووستفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و یمشاهده آینده از روی مشاهسریعترین کامپیوتر موجودهوشیاری کوانتومیآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب مغز ایندگان چگونه استشباهت زیاد بین سلول هاي عویتامین E برای فعالیت صحآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هتا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردنقش نظام غذایی در تکامل معوارض ازدواج و بچه دار شدورزش بهترین درمان بیش فعانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتنقش سجده بر عملکرد مغزای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر داروی ضد تشنج سدیم فلج خواب چیستروبات های ریز در درمان بینوشیدن چای برای مغز مفید ابزار بقای موجود زنده از تاثیر رو ح و روان بر جسمقدرت انسان در نگاه به ابعرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وناتوانی از درمان برخی ویناتوانی در شناسایی چهره کاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهتغییر عمودی سر انسان از پمیگرن سردردی ژنتیکی که بزبان و بیان، در سایه پیشرنزاع بین علم و جهل رو به پگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد برخی بیماری های خاص که بدحوادث روزگار از جمله ویرمخچه ، فراتر از حفظ تعادلسودمندی موجودات ابزی بر هوش مصنوعی از عروسک تا کپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزتقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطمعنی روزهسرگیجه از شایعترین اختلاهوش، ژنتیکی است یا محیطیآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(مغز ابزار برتر بقاشش مرحله تکامل چشمویتامین E در چه مواد غذایآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بنقش هورمون های تیروئید دعید نوروز مبارکورزش در کمر دردانواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرنقش غذاها و موجودات درياایندرالبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکفیلمی بسیار جالب از تغییروح رهایینوعی سکته مغزی ، وحشتناک ابزار بقای موجود زنده از تاثیر رژیم گیاه خواری بر لوب فرونتال یا پیشانی مغراه های جدید برای قضاوت ر