دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هوشیاری کوانتومی

هوشیاری کوانتومی!

آیا اسرار هوشیاری شگفت انسان با توصیف رفتار شگفت انگیز ذرات کوانتومی شکافته می شود؟

بیگ بنگ: وقتی از درهم تنیدگی کوانتومی سخن می گوییم، شاید شگفتی های دنیای فیزیک برایمان نمایان می شود. بعنوان مثال منظور از درهم تنیدگی کوانتومی”دو ذره فوتونی ” است که هرگز در یک زمان وجود نداشته اند” اما امکان برقراری ارتباط با یکدیگر را دارند. یعنی “ارتباط دو ذره فوتون از ورای زمان” یعنی مدتی پس از نابودی اولی، دومی به وجود آمده و هرگز همزمان در دنیا نبوده اند. اما داستان چیست؟(در در هم تنیدگی کوانتومی، بیان میشود حتی اگر دو ذره، میلیونها سال نوری ازهم فاصله داشته باشند، جنبش یکی بلافاصله بر دیگر تاثیرگذار است و این فرضیه، اکنون آزمایشگاه های تجربی آزموده هم شده است.

ولی این به چه معنی است؟

آیا منبعی- که ذره از آن آمده است- میتواند میلیون ها سال عمر کند؟ خیلی بعید است و آن منبعی- که میلیون ها سال نوری با ما فاصله دارد- میلیون ها سال قبل از میان رفته است ولی ما تصور میکنیم، آن را مشاهده میکنیم. پس تاثیرات ذرات کوانتومی کنونی بر ذرات قدیمی- که اکنون وجود ندازند- وجود دارد!؟

اگر این تاثیر باشد یعنی گذشته و آینده برهم تاثیر گذار هستند! در آزمون دو شکاف هم دیدیم نگاه ما میتواند بر رفتار قبلی ذره کوانتومی تاثیر بگذارد و این موضوع جالبی است!

گویا در جایی فراتر از عالم مادی ما و فراتر از دیروز و حال و فردا ذرات کوانتومی حضور دارند و میتوانند در آنجا بدون توجه به محدودیت های زمان بر هم تاثیر بگذارند.)

در هم تنیدگی کوانتومی یک پدیده قدیمی و رازآلود با این معنا است که برخی ذرات، مثل ذرات فوتون ها و الکترون ها، می توانند “یک بار”، بر هم اثر متقابل بگذارند ولی همچنان حتی پس از جدایی، کیفیت هایی نظیر چرخش یا قطبی شدگی شان مشترک باشد و “با تغییر حالت یکی، دیگری نیز تغییر کند.”

در مکانیک کوانتومی، درهمتنیدگی یکی از رفتارهای عجیب ذرات است که در آن قوانین فیزیک کلاسیک شکسته میشوند و رویدادهای ناممکن به وقوع میپیوندند. درهمتنیدگی- که اینشتین از آن با عنوان “عمل شبحوار در یک فاصله” یاد میکند- پدیدهیی است که در آن دو ذره، به عنوان یک سیستم عمل میکنند حتی هنگامی که توسط فاصله بزرگی از هم جدا شده باشند.

اما داستان درهم تنیدگی در سال ۱۹۳۵ میلادی شروع شد، زمانی که نکته فوق العاده عجیبی در مورد نظریه کوانتومی، توجه آلبرت اینشتین را جلب کرد، نکته ای که هر چند زمانی از فرمول بندی نوین نظریه کوانتومی می گذشت همچنان از نگاه تیزبین فیزیکدان ها پوشیده مانده بود.

اینشتین دریافت که براساس نظریه کوانتومی باید بین ذراتی- که حداقل یکبار با یکدیگر برهم کنش داشته اند- نوعی ارتباط اسرارآمیز درونی برقرار شود؛ به گونه ای که اگر ویژگی های کوانتومی یکی از این ذرات را تغییر دهیم، بقیه آنها صرف نظر از اینکه در چه فاصله ای از ذره اول قرار گرفته اند- و مثلا یک متر با ذره مزبور فاصله دارند یا یک میلیارد سال نوری- بلافاصله و بطور آنی از این تغییر، تاثیر می پذیرد!

این پیش بینی نظریه کوانتومی به حدی عجیب و غریب بود که حتی خود اینشتین هم- که بنیان گذاران فیزیک کوانتومی بود- به هیچ وجه نتوانست بپذیرد و آن را ناشی از ناکامل بودن نظریه کوانتومی می دانست زیرا او معتقد بود اساسا هیچ کنش و ارتباطی بین ذرات جهان نمی توانست با سرعتی بیش از سرعت نور برقرار شود.

به همین دلیل اینشتین در همان سال مقاله مشترکی با دو فیزیکدان دیگر به نام های بوریس پودولسکی و ناتان روزن منتشر کرد و در آن مقاله ضمن اعلام نظر خود مبنی بر وجود مشکل در نظریه کوانتومی، نظریه دیگری را بنام « نظریه متغیرهای نهانی موضعی» بعنوان جایگزین نظریه کوانتومی ارائه داد. این نظریه به گونه ای تدوین شده بود که تمامی پیش بینی های نظریه کوانتومی را عینا البته بدون در نظر گرفتن رابطه آنی و لحظه ای بین ذرات، نتیجه می داد.

اما براستی کدامیک از این دو نظریه قابل پذیرش بودند؟ نظریه مطرح شده در مقاله مشترک اینشتین- پودولسکی-روزن که بطور مخففمقاله EPRنامیده می شود یا نظریه کوانتومی- که اروین شرودینگر ، فیزیکدان برجسته اتریشی اصطلاحا آن را « در هم تنیدگی کوانتومی» نامیده بود؟ در این مطالعه،پارادوکس EPRفرموله شد، آزمایشی فکری که در تلاش بود ناکامل بودن تئوری مکانیک کوانتومی را نشان دهد.

در این مقاله آمده بود:”بنابراین ما مجبوریم چنین نتیجه گیری کنیم که توصیف مکانیک کوانتومی از واقعیت فیزیکی توابع موج، غیرکامل می باشد.”

با این حال نه تنها واژه درهم تنیدگی توسط این سه دانشمند ساخته و پیشنهاد نشده بود بلکه ایشان خواص ویژه این وضعیت را نیز تعمیم نداده بودند. پس از انتشارمقاله EPR، اروین شرودینگر برای نخستین بار در نامهای که برای اینشتین می نویسد از واژه درهمتنیدگی برای توصیف بستگی دو ذره- که مو

قتا با یکدیگر در اندرکنش بوده و سپس جدا شده اند- استفاده کرد. شرودینگراهمیت EPRرا در آن میدید که انحراف مکانیک کوانتومی از موازین ذهن کلاسیک نشان می داد.

وی همچون اینشتین با مفهوم درهم تنیدگی مخالف بود زیرا آشکارانظریه نسبیترا- که در آن سرعت نور، بیشینه سرعت انتقال اطلاعات بود- به چالش می کشید. اینشتین بعدها درهم تنیدگی را تاثیر از فاصله شبح وار نامید و به این ترتیب آن را به سخره گرفت.

کلید پاسخ این سوال مهم را یک فیزیکدان ایرلندی به نام جان بل در سال ۱۹۶۴ میلادی پیدا کرد. جان بل توانست رابطه ای ریاضی را- که بعدها به نام « نامساوی بل » شهرت یافت- پیدا کند که می توانست مابین پیش بینی های این دو نظریه رقیب یعنی نظریه کوانتومی و نظریه متغیرهای نهانی موضعی را در آزمایشات خاصی نشان دهد.

براین اساس اگر فیزیکدان ها موفق می شدند در آزمایشات خود، نقض نامساوی بل را مشاهده کنند، این به معنای صحت نظریه کوانتومی و وجود پدید اسرار آمیز در هم تنیدگی کوانتومی بود و در غیر این صورت، حق با اینشتین بود و هیچ ارتباطی با سرعتی فراتر از سرعت نور مابین ذرات وجود نداشت.

آلن اسپکتبا آزمایش تاریخی خود در سال ۱۹۸۲ وجود درهم تنیدگی کوانتومی و ارتباط اسرارآمیز درونی مابین ذرات کوانتومی را بطور تجربی نشان داد.

این مناقشه طولانی سرانجام در سال ۱۹۷۲ با پیروزی نظریه کوانتومی به پایان رسید.

در این سال، دو فیزیکدان به نامهای استوارت فریدمن و جان کلاورز در دانشگاه برکلی آمریکا موفق شدند با اندازه گیری قطبش فوتون هایی- که قبلا با یکدیگر برهم کنش داشته اند- نقض نامساوی بل و در نتیجه وجود پدیده اسرارآمیز در هم تنیدگی کوانتومی برای اولین بار به طور تجربی مشاهده کنند. ده سال بعد از آزمایش فریدمن کلاورز، در سال ۱۹۸۲ یک فیزیکدان فرانسوی بنام آلن اسپکت با افزایش دقت این آزمایش، وجود پدیده در هم تنیدگی کوانتومی را باز هم با قطعیت بالاتری تایید کرد. در سال ۲۰۰۸ نیز فیزکدانان دانشگاه ژنو در سوئیس به رهبری نیکولاس گیسین با انجام آزمایشی توانستند صراحتا نشان دهند که ارتباط مابین ذرات در هم تنیده حداقل با سرعتی ده هزار برابر سریعتر از سرعت نور صورت می گیرد!

اما شگفتی های پدیده در هم تنیدگی کوانتومی به همین جا ختم نمی شود چرا که برخی فیزیکدان ها معتقدند که این ارتباط آنی و درونی اسرارآمیز نه تنها در فواصل مکانی بلکه حتی مابین لحظات مختلف در بعد زمان هم مابین گذشته و آینده، عمل می کند و این به معنای ارتباط آنی دو لحظه مختلف زمانی با همدیگر است!

علاوه بر این، امروزه فیزیکدان ها حتی کاربردهای حیرت انگیز متعددی را نیز برای این پدیده اسرارآمیز پیدا کرده اند، کاربردهای نظیر مخابرات کوانتومی، کامپیوترهای فوق سریع کوانتومی ، رمز نگاری غیر قابل نفوذ کوانتومی و غیره… کابردهایی که براساس پدیده حیرت انگیز در هم تنیدگی کوانتومی، فناوری بشر را در قرن بیست و یکم دگرگون خواهد کرد.

مطالعه بیشتر در :Quantum entanglement,EPR paradox

لینک کوتاه مقاله :https://bigbangpage.com/?p=9657
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
درب بسته با غیر خود باز مگوشه بیماری اتوزومال رسسمخچه ، فراتر از حفظ تعادلفواید زیاد دوچرخه سواریتمرکز بر هدفآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجزمان و صبرتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش ذهن و شناخت در حوادث ساختار فراکتال وجود و ذهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ايا اراده آزاد توهم است ینباید صبر کرد آتش را بعد جمجمه انسان های اولیهاختلالات حرکتی در انسانعواملی که برای ظهور لغت احس و ادراک قسمت پنجاه و یهوش مصنوعی از عروسک تا کماسرار بازسازی اندام هاورزش هوازی ، بهترین تمریدارچینبحثی در مورد حقیقت فضا و ذهن چند جانبه نیازمند نگگربه شرودینگر و تاثیر مشمرکز خنده در کجای مغز استفروتنی و غرورتو پیچیده ترین تکنولوژی آب زندگی است قسمت سومزندگی سلول در بدن، جدای اتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نقص های سیستمی ایمنیسریع دویدن مهم نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاینکه خانواده ات سالم باچرا ماشین باید نتایج را پجهان معناارتباط چاقی و کاهش قدرت بعشق درونی به یگانگی خلقتحس و ادراک قسمت شصت و هشتهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نیادگیری مهارت های جدید دداروی جدید برای کاهش وزنبدون پیر فلکرفتار مانند بردهپیچیدگی های مغزی در درک زمسمومیت دانش آموزان، قمافساد اقتصادی سیتماتیک درتولید یا دریافت علمآزار دیگری، آزار خود استزبان فرایند تکاملی برای تاثیر درجه حرارت بر عملکنه ناامیدی بلکه ارتقاسرعت فکر کردن چگونه استمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاکوییفلکسچراغ های متفاوت و نور یکسجهان در حال ایجاد و ارتقاارزش خود را چگونه میشناسخونریزی مغز در سندرم کووهوش عاطفی در زنان بیشتر ابه نقاش بنگرکل اقیانوس در یک ذرهدر میان تاریکی و روشناییبرخی ملاحظات در تشنج های رویا و واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصمطالعه ای بیان میکند اهدقیچی ژنتیکیتوهم تنهاییافتخار انسانزبان شناسی نوین نیازمند تاریکی من و تو و گرد و غبانوار مغز ترجمه رخدادهای شکرگزار هر چیزی باش که دامواد کوانتومی جدید، ممکنابداع دی ان ای بزرگترین دنظریه ی ریسمانجواب سنگ اندازیاز بار خود بکاه تا پرواز خودروهای هیدروژنیهیچگاه از فشار و شکست نتربهبود حافظه پس از رخدادهکنترل همجوشی هسته ای با هدر برابر حقایق جدیدبرخی روش های تربیتی کودکروزه داری متناوب، مغز را پروتز چشممغز چون ابزار هوش است دلیسفری به آغاز کیهانقدرت انسان در نگاه به ابعتوضیحی ساده در مورد هوش مالگوبرداری از طبیعتترقی واقعی یا شعار ترقینور درونشبیه سازی میلیون ها جهان میدان های کوانتومی خلاابزار بقا از نخستین همانهمیشه چیزی برای تنهایی دجستجوی متن و تصویر به صوراز تکینگی تا مغز از مغز تخدایی که ساخته ی ذهن بشر هستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های علامتی در ام اسبیماری های مغز و اعصاب و کی غایب شدی تا نیازمند دلبزرگترین خطایی که مردم مروشی جدید در درمان قطع نختکامل چشمآموزش نوین زبانمغز انسان رو به کوچکتر شدسم زنبور ، کلیدی برای وارلاموژین داروی ضد اوتیسم؟اما شما از دید خفاش کور هترجمه ای ابتدایی از اسراچیزی منتظر شناخته شدنصبور باشماه رجبحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از هندسه بنیادیناز تکینگی تا مغز از مغز تدنیا فریب و سرگرمیبیماری دیستروفی میوتونیویتامین E در چه مواد غذایدرمان دارویی سرطان رحم بکارهای کوچک، بی ارزش نیستفاوت ها و تمایزها کلید برژیم غذایی سالم و ضد التهتکثیر سلول در برابر توقف آینده با ترس جمع نمیشودمغز زنان جوانتر از مغز مرسی و سه پل اصفهانممانتین یا آلزیکسا یا ابانرژی بی پایان در درون هرتصویر خورشید یا خود خورشابزارهای بقا ازنخستین همچگونه جمعیت های بزرگ شکل ضعیف و قویمجموعه های پر سلولی بدن محباب های کیهانی تو در توهوش مصنوعی الفاگواز تکامل تا مغز، از مغز تدوچرخه در کاهش دردهای کمبیشتر کمردردها نیازی به واقعیت و مجازدرک فرد دیگر و رفتارهای اکشف مکانیسم عصبی خوانش پتلاش های جدید در ALSآیا یک، وجود داردرحم مصنوعیتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش نظریه تکامل در شناساسیستم تعادلی بدنمنابع انرژی از نفت و گاز انسانیت در هم تنیده و متصتغییراجزای پر سلولی بدن انسان عقیده ی بی عملحس و ادراک قسمت چهلهوش مصنوعی از عروسک بازی اسکار، لگوی هوشمندواکسن ایرانی کرونا تولیددگرگونی های نژادی و تغییبار بزرگ ایستادن بر دو پادرختان چگونه بر تشکیل ابگوشت خواری یا گیاه خواریمخچه ابزاري که وظیفه آن ففیلم کوتاه هیروشیما از هتمرکز بر امروزآیا خداباوری محصول تکاملزمان واقعیت است یا توهمتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش روی و منیزیم در سلامتساختار شبکه های مغزی ثابمنبع هوشیاری کجاست قسمت ايا اراده آزاد توهم است ینبرو و انرژی مداومجنین مصنوعیاختلالات صحبت کردن در انعوارض ازدواج و بچه دار شدحس و ادراک قسمت پنجاه و دهوش مصنوعی از عروسک تا کماصفهان زیباورزش و میگرنداروهای مصرفی در ام اسبحثی در مورد عملکرد لوب فذهن هوشیار در پس ماده ی مگزیده ای از وبینار یا کنفمرگ چیستفرگشت و تکامل تصادفی محض تو آرامش و صلحیآب، زندگی است(قسمت پنجم)زندگی، مدیریت انرژیتاثیر درجه حرارت بر مغزنقص در تشخیص هیجانات عامسریعترین کامپیوتر موجودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاین، فقط راه توستچرا مردم با زندگی میجنگنجهان معکوسارتباط هوش ساختار مغز و ژعشق، شلوغ کردن نیستحس و ادراک قسمت شصت و دوهوش احساسیاعتماد به خودیادگیری هوش مصنوعی، عمیقداروی جدید برای ای ال اسبدون بار گذشتهرفتار وابسته به شکلپیوند قلب خوک، به فرد دچامسیر دشوار تکامل و ارتقافشار و قدرتتولید پاک و فراوان انرژیآسيب میکروواسکولاریا آسزبان متغیرتاثیر درجه حرارت بر عملکنه به اعدامسطح آگاهی، رخدادهای زندگمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاکسی توسین و تکامل پیش انزاع ها بیهوده استجهان ریز و درشتاز فرد ایستا و متعصب بگذرخواندن ، یکی از شستشو دهنهوش عاطفی در زنان بیشتر ابه نقاش بنگرکلمات بلند نه صدای بلنددر مانهای کمر دردبرخی مرزهای اخلاق و علوم رویا و کابوسپیشرفت در عقل است یا ظواهمعماری، هندسه ی قابل مشاقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتوهم جداییافراد آغاز حرکت خودشان رزبان، نشان دهنده ی سخنگو تاریکی و نورنوار مغز در فراموشی هاشکست حتمیموجود بی مغزی که می تواندابزار هوش در حال ارتقا ازنظریه تکامل در درمان بیمجوسازی مدرناز بحث های کنونی در ویروسخورشید مصنوعیهیپرپاراتیروئیدیسمبهداشت خوابکنترل جاذبهدر درمان بیماری مولتیپل برخی سلولهای عصبی در تلاروزه داری و التهاب زیانبپروتز عصبی برای تکلممغز چگونه صداها را فیلتر سقوط درون جاذبه ای خاص، چقدرت ذهنتوضیحات دکتر فاطمی در موالتهاب شریان تمپورالتروس جریان انرژینوروفیبروماتوزشبیه سازی سیستم های کوانمیدان بنیادین اطلاعاتابزار بقا از نخستین همانهمیشه چشمی مراقب و نگهبااز تکینگی تا مغز از مغز تخدایا جز تو که را دارمهستی ما پس از شروعی چگال درمان ژنتیکی برای نوآوریبیماری وسواسکیهان خود را طراحی میکندبزرگترین درد از درون است روشی جدید در درمان نابینتکامل و ارتقای نگاه تا عمآمارهای ارائه شده در سطح مغز ایندگان چگونه استسماگلوتید داروی کاهش دهنلایو دوم دکتر سید سلمان فامروز دانش ژنتیک هیچ ابهترس و آرمان هاچیزی خارج از مغزهای ما نیصبور باشماپروتیلینحقیقت، آن چیزی نیست که جلابزار بقای موجود زنده از هندسه در پایه ی همه ی واکاز تکینگی تا مغز از مغز تدنیا مکانی بسیار اسرارآمبیماری سلیاکویتامین کادرمان زخم دیابتی با تکنوکارهایی بیش از طراحی و گپتفاوت ها را به رسمیت بشنارژیم غذایی ضد التهابیتأثیر نیکوتین سیگار بر مآیا فراموشی حتمی استمغزهای کوچک بی احساسسیلی محکم محیط زیست بر انمن کسی در ناکسی دریافتم انرژی تاریکتصویر در هم تنیدگی کوانتابزارهای بقای موجود زندهچگونه جمعیت های بزرگ شکل طلوع و حقیقتمجرم، گاهی قربانی استحباب هایی تو در توهوش مصنوعی اکنون می تواناز تکامل تا مغز، از مغز تدوچرخه سواری ورزشی سبک و با هوش مصنوعی خودکار روبواقعیت و انعکاسدرک نیازمند شناخت خویش اکشف مکانیسمی پیچیده در بتلاش های جدید در درمان فرآیا کیهان می تواند یک شبیرحم مصنوعیتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش هورمون های تیروئید دسیستم دفاعی بدن علیه مغز منابع انرژی از نفت و گاز انسانیت در برابر دیگراننگاهی بر توانایی اجزاي بتغییر الگوی رشد مغزی با زاجزایی ناشناخته در شکل گعلم و ادراک فقط مشاهده ی حس و ادراک قسمت چهل و هفتهوش مصنوعی از عروسک بازی اساس انسان اندیشه و باور واکسن اسپایکوژندانش قدرت استبار سنین ابزار هوشمندی ادانش محدود به ابعاد چهارباربر دیگران نباشدرختان اشعار زمینگیلگمش باستانی کیستمخچه تاثیر گذار بر حافظهفیلمی بسیار جالب از تغییتمساح حد واسط میان مغز کوآیا دلفین ها می تواند از زمان پلانکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش روزه داری در سالم و جسادیسم یا لذت از آزار دادمنبع هوشیاری کجاست قسمت ای نعمت من در زندگیمچت جی پی تیجنگ هفتاد و دو ملت همه را اختلالات عضلانی ژنتیکعید نوروز مبارکحس و ادراک قسمت پنجاه و سهوش مصنوعی از عروسک تا کماصل بازخوردورزش بهترین درمان بیش فعداروهای ام اسبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن و زندگیگزارش یک مورد جالب لخته ومرگ و میر پنهانفراموش کارها باهوش تر هستو افق رویداد جهان هستیآتاکسیزندان ذهنیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقطه ی رسیدن به قلهسرکه انگبین عسلی مفید برمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاینترنت بدون فیلتر ماهواچرا مغز انسان سه هزار سالجهان هوشمندارتباط پیوسته ی جهانعصب حقوق نورولووحس و ادراک قسمت شصت و ششهوش احساسیاعتماد به خودیادگرفتن، آغاز حرکت است داروی جدید برای دیابتبدون زمان، ماده ای وجود نرفتار اجتماعی انسان، حاصپیوند مدفوع در درمان بیممسئول صیانت از عقیده کیسفضا و ذهن بازتولید اندام با چاپ سه بعدآسیب ها ناشی از آلودگی هوزبان مشترک ژنتیکی موجوداتاثیر درجه حرارت بر عملکنه به اعدامسعی کن به حدی محدود نشویمنبع خواب و رویااکسکاربازپین در درمان تشنزاع بین جهل و علم رو به پجهان شگفت انگیزاز مخالفت بشنوخواب زمستانی سلول های سرهوشمندی کیهانبه نادیدنی ایمان بیاورکلوزاپین داروی ضد جنوندر محل کار ارزش خودت را ببرخی نکات از گاید لاین پررویا و خبر از آیندهپیشرفت ذهن در خلاقیت استمعنی روزهقانون مندی نقشه ژنتیکی متوهم جدایی و توهم علمافراد بی دلیل دوستدار تو زبان، وسیله شناسایی محیطتاریکی خواهد ترسیدنوار مغز در تشخیص بیماری شگفت نیست من عاشق تو باشمموجودات مقهور ژنها هستندابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمجامعه ی آسمانیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکخوش قلبی و مهربانیهاوکينگ پیش از مرگش رسالبهداشت خواب، رمز حافظه ی کندر در بیماریهای التهابدر سال حدود 7 میلیون نفر برخی سيناپسها طی تکامل و روزه داری و بیمار ی ام اس پرورش مغز مینیاتوری انسامغز ناتوان از توجیه پیداسلول های مغزی عامل پارکیقدرت شناختی انسان، محدودتیوتیکسن داروی ضد جنونام اس و سرطانتری فلوپرازیننورون هاي مصنوعی می توانشبکه های مصنوعی مغز به درمیدازولام در درمان تشنج ابزار بقا از نخستین همانهمیشه اطمینان تو بر خدا باز تکینگی تا مغز از مغز تخرما منبع بسیار خوب آنتی هشت توصیه برای کاستن از ددرمان کارتی سل و تومور مغبیماری کروتز فیلد جاکوبکیهانِ هوشیارِ در حال یابسیاری از مجرمان، خودشانروشی جدید در درمان سکته متکامل و ریشه ی مشترک خلقتآن چیزی که ما جریان زمان مغز ابزار بقای برتر مادیسندرم کووید طولانیلبخند بزن شاید صبح فردا زانفجار و توقف تکاملی نشاترسان نیستیچیزی شبیه نور تو نیستصبر لازمه ی پیروزی استماجرای جهل مقدسحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از هندسه زبانِ زمان استاز تکینگی تا مغز از مغز تدنیای شگفت انگیز کوانتومبیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین کا و استخواندرمان ساده ی روماتیسمکاربرد روباتهای ريزنانوتفاوت های بین زن و مرد فقرژیم غذایی ضد دردتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا ممکن است موش کور بی ممغز، فقط گیرندهسینوریپا داروی ترکیبی ضدمن پر از تلخیمانرژی تاریک که ما نمی توتصویر زیبا از سلولابزارهای بقای از نخستین چگونه حافظه را قویتر کنیطلای سیاهمحل درک احساسات روحانیحد و مرزها توهم ذهن ماستهوش مصنوعی از عروسک های باز تکامل تا مغز، از مغز تدوپامین قابل حل در آببا هر چیزی که نفس می کشد مدرک و احساسکشف ارتباط جدیدی از ارتبتلاش های جدید در درمان سرآیا گذشته، امروز وآینده رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتاثیر ویروس کرونا بر مغز نقش هورمون زنانه استروژنسکوت و نیستیمنابع انرژی از نفت و گاز انسان، گونه ای پر از تضادنگاهت را بلند کنتغییر خود یا تغییر دیگرااحیای بینایی نسبی یک بیمعلم و روححس و ادراک قسمت چهل و هشتهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از مغز، وزن را کمواکسن اسپایکوژن ضد کروناواکسن دیگر کرونا ساخته شدانش بی نهایتبارداری بدون رحمدرد و درسگیاه بی عقل به سوی نور میمخاطب قرار دادن مردم، کافیروز نادریتنفس هوازی و میتوکندریآیا دلفین ها میتوانند بازمان به چه دلیل ایجاد میشتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش رژیم غذایی بر رشد و اسازگاری با محیط بین اجزامنبع هوشیاری کجاست قسمت ای همه ی وجود منچت جی پی تیجنگ و تصور از جنگاختراع جدید اینترنت کوانعامل کلیدی در کنترل کارآحس و ادراک قسمت پنجاه و شهوش مصنوعی از عروسک تا کماصل در هم تنیدگی و جهانی ورزش در کمر دردداروهای تغییر دهنده ی سیبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن و شیمی بدنگشایش دروازه جدیدی از طرمرگ و میر بسیار بالای ناشفراموشی همیشه هم بد نیستتو انسانی و انسان، شایستآتاکسی فریدریشزونیسومایدتاثیر درجه حرارت بر عملکنقطه ای بود و دگر هیچ نبوسرگیجه از شایعترین اختلامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایندرالچرا مغزهای ما ارتقا یافت جهان هوشیارارتباط انسانی، محدود به عصب سیاتیکحس و ادراک سی و هفتمهوش بشری تهدید برای بشریاعتماد بی موردیادآوری خواب و رویاداروی جدید ضد میگرنبر کسی اعتماد نکن مگر اینرقیبی قدرتمند در برابر مپیوند مغز و سر و چالشهای مسئولیت جدیدفضای قلب منبع نبوغ استتولید سلولهای جنسی از سلآسیب روانی شبکه های اجتمزبان چهار حرفی حیات زمینتاثیر درجه حرارت بر عملکنه بدبخت بلکه نادانشلیک فراموشیمنتظر نمان چیزی نور را بهاگر فقط مردم میفهمیدند کنزاع بین علم و نادانی رو جهانی که نه با یک رخداد و از نخستین همانند سازها تخواب سالم عامل سلامتیهوشیاری و وجودبه هلال بنگرکلید نزدیک و نگاه تو بر فدر چه مرحله ای از خواب ، ربرخی نرمش ها برای درد زانرویا بخشی حقیقی از زندگی پیشرفتی مستقل از ابزار همعاینه قبل از نوار عصب و قانون گذاری و تکاملتوهم جسمافزایش قدرت ادراکات و حسزدودن نقص از هوش مصنوعیتاریخ همه چیز را ثبت کردهنوار مغزی روشی مهم در تشخشگفت انگیز بودن کیهانمورد نادر همپوشانی دو بیابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمجاودانگی مصنوعیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکخوش خیالی و خوش بینیهاوکينگ پیش از مرگش رسالبوزون هیگز چیستکندر علیه سرطاندر عید نوروز مراقب تصادف برداشت مغز ما از گذر زمانروزه داری سلول های بنیادپرکاری تیروئیدمغز و قلب در جنین موش مصنسلول های بنیادیقدرت عشقتیک و اختلال حرکتیامواجی که به وسیله ی ماشیتری فلوپرازیننورون های ردیاب حافظهشبکیه های مصنوعیمکان زمان یا حافظه زمانجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین همانهمیشه به آنچه داری، خوشناز تکینگی تا مغز از مغز تخسته نباشی باباو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان پوکی استخوانبیماری گیلن باره و بیمارکیست هیداتید مغزبسیاری از بیماری های جدیريتوکسيمب در درمان ام استکامل ابزار هوش ، راه پر آنچه می دانم، آنچه را میخمغز ابزار برتر بقاسندرم گیلن باره به دنبال لحظات خوش با کودکانانفجار بزرگ پایان بوده اتسلیم ارتباط با من برترنکاتی در مورد تشنجصبر و واقعیتماجرای عجیب گالیلهحل مشکلابزار بقای موجود زنده از هندسه، نمایشی از حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تدنیایی پر از سیاهچاله بیماریهای تحلیل عضلانی اویتامین کا در سبزیجاتدرمان سرگیجه بدون نیاز بکاربرد روباتهای ريز، در تفاوت های تکاملی در مغز وراه فراری نیستتأثیر شیرینی های حاوی لوآیا ما کالا هستیممغزتان را در جوانی سیم کشسیگار عامل افزایش مرگ وممن بی من، بهتر یاد میگیرمانرژی خلا ممکن استتصویر زیبای اصفهانابزارهای دفاعی و بقای مونگاه من، نگاه تو و یا حقیطوفان فقر و گرسنگی و بی سمحل درک احساسات روحانی دحریص نباشهوش مصنوعی از عروسک های باز تکامل تا مغز، از مغز تدورترین نقطه ی قابل مشاهبا آتش، بازی نکن و بعد از درک کنیم ما همه یکی هستیمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتلاش های جدید شرکت نورالآیا پیدایش مغز از روی تصارساناها و ابر رساناها و عتاثیر ژنها بر اختلالات خنقش ویتامین K در ترمیم اسسکوت، پر از صدامنابع انرژی از نفت و گاز انعطاف پذیری مکانیسمی علچالش هوشیاری و اینکه چرا تغییر دیگران یا تغییر خواحیای بینایی نسبی یک بیمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهحس و ادراک قسمت چهل و دومهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از نظریه ی تکامل استفاده از هوش مصنوعی در واکسن دیگری ضد کرونا از ددانشمندان موفق به بازگردبازگشایی مجدد مطب دکتر سدرد باسن و پا به دلیل کاهگیاه خواری و گوشت خوار کدمدل همه جانبه نگر ژنرالیفیزیک مولکولها و ذرات در تنفس هوازی و میتوکندریآیا دست مصنوعی به زودی قازمان شگفت انگیزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش رژیم غذایی در رشد و استم با شعار قانون بدترین منبع هوشیاری کجاست قسمت ای آنکه نامش درمان و یادشنتایج نادانی و جهلجنگ داده هاادامه بحث تکامل چشمعادت همیشه خوب نیستحس و ادراک قسمت بیست و چههوش مصنوعی از عروسک تا کماصل علت و تاثیروزن حقیقی معرفت و شناختداروهای ضد بیماری ام اس وبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن پر در برابر آگاهیپل جویی اصفهانمرگ و سوال از قاتلفراموشی و مسیر روحانیتو با همه چیز در پیوندیآتاکسی مخچه ای خودایمنزونا به وسیله ویروس ابله تاثیر درجه حرارت بر عملکنقطه بی بازگشتسرگردانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایپیداکرینچرا ویروس کرونای دلتا واجهان های بسیار دیگرارتباط از بالا به پایین معضلانی که طی سخن گفتن چقدحس و ادراک- قسمت پنجاه و هوش در طبیعتاعتیاد و تلاش های درمانی یاری خدا نزدیک استداروی جدید ضد الزایمربرلیتیونرموزی از نخستین تمدن بشرپیوند اندام از حیوانات بمسئولیت در برابر محیط زیقفس دور خود را بشکنتولترودینآسیب عصب پا به دنبال اعتیزبان نیاز تکاملی استتاثیر رو ح و روان بر جسمنه جنگ و نه خونریزیشلیک فراموشیمنتظر زمان ایده آل نشواگر میدانی مصیبت بزرگتر نزاع بین علم و جهل رو به پجهانی که از یک منبع، تغذیاز نخستین همانند سازها تخواب سالم عامل سلامتی و یهوشیاری و افسردگیبه کدامین گناه کشته شدندکلام و زبان، گنجینه ای بسدر ناامیدی بسی امید استبرخی نرمش ها برای زانورویا تخیل یا واقعیتپپوگستمعادله ها فقط بخش خسته کنقانون جنگلتوهمات و شناخت حقیقتافزایش مرگ و میر سندرم کوسفر فقط مادی نیستتاریخ، اصیل نیست و ساخته نوار مغز، مفید و بی خطرشگفت زده و حیران باشموسیقی نوابزار بقا از نخستین هماننعناعجایی برای یاد گرفتن باقی از تکنیکی تا مغز از مغز تخوشبختی چیستهدف یکسان و مسیرهای مختلبوزون هیگز جهان را از متلکوچ از محیط نامناسببرداشتت از جهان رو زیاد روزهای بد باقی نمیماندپراسینزوماب در پارکینسومغز و هوش، برترین ابزار بسلول های بنیادی منابع و اقسم به فقرتیکاگرلور داروی ضد انعقاامیوتروفیک لترال اسکلروترک امروزنوروپلاستیسیتی چیستشباهت مغز و کیهانمکانیک کوانتومی بی معنی حفره در مغزابزار بقا از نخستین همانهمیشه داناتر از ما وجود داز تکینگی تا مغز از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملوفور و فراوانیدرمان پوکی استخوانبیماری آلزایمر، استیل کوکیست کلوئید بطن سومبسیاری از بیماری های جدیریه زغالیتکامل تکنولوژیآنچه ناشناخته است باید شمغز از بسیاری حقایق می گرسندرم پیریفورمیسلرزش ناشی از اسیب به عصبانقراض را انتخاب نکنیدتسلیم شدن از نورون شروع مچگونه مولکول های دی ان ایصبر بسیار بایدماده ی تاریکحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از هنر فراموشیاز تکینگی تا مغز از مغز تدنیا، هیچ استبیماری، رساله ای برای سلویتامین بی 12 در درمان درددرمان سرگیجه بدون نیاز بکاش شرف اجباری بود یا حتیتفاوت های زبانی سرمنشا تراه نجاتتئوری تکامل امروز در درمآیا ما تنها موجودات زنده مغزتان را در جوانی سیمکشسیاهچاله هامننژیتانرژِی برای ایجاد اضطرابتصویربرداری فضاپیمای آمابعاد و نیازهای تکاملینگاه مادی غیر علمی استطوفان بیداریمحدودیت چقدر موثر استحرکات چشم، ترجمه کننده ی هوش مصنوعی از عروسک های باز تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت تقویت شدهديدن با چشم بسته در خواب با تعمق در اسرار ابدیت و درک احساسات و تفکرات دیگکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتلاش هایی در بیماران قطع آیا آگاهی پس از مرگ از بیرستگاری محدود به یک راه نتاثیر کلام در آیات کلام بنقش ژنتیک در درمان اختلاسکته مغزیمنابع انرژی از نفت و گاز اهرام مصر از شگفتی های جهچالش هوشیاری و اینکه چرا تغییر دادن ژنها آیا روزی احتیاط در ورزش زانو در خاعلم به ما کمک میکند تا موحس و ادراک قسمت چهل و سومهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از انرژی خلاواکسن سرطاندانشمندان نورون مصنوعی سبازگشت از آثار به سوی خدادرد زانو همیشه نیاز به جرگیرنده باید سازگار با پیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهفیزیک هوشیاریتنفس بدون اکسیژنآیا رژیم غذایی گیاهی سلازمزمه ات مانده در گوشمتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زنجبیل در جلوگیری از ستم، بی پاسخ نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت ای جان جان بی تن مرونجات در اعتماد به خودجنبه های موجی واقعیتاداراوون تنها داروی تاییعادت کن خوب حرف بزنیحس و ادراک قسمت بیست و یکهوش مصنوعی از عروسک تا کماصل عدم قطعیت از کوانتوم وزوز گوشداروهای ضد تشنج با توضیح بحثی درباره هوش و تفاوتهذهن تو همیشه به چیزی اعتقپل خواجو اصفهانمرگ انتقال است یا نابود شفراموشی آرمانتو با باورهایت کنترل میشآتش منبع انرژیزیان غذاهای پرچربتاثیر درجه حرارت بر عملکنمیتوان با بیرون انداختنسربازان ما محققا غلبه می منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایا کوچک شدن مغزانسان الچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک جهان هایی در جهان دیگرارتباط بین هوش طبیعی و هوغم بی پایانحس و ادراک- قسمت بیست و پهوش عاطفی قسمت 11اعتیاد را به دور بیندازژن همه چیز نیستداروی سل سپتبرنامه و ساختار پیچیده مرمز و رازهای ارتباط غیر کپیوند اندام حیوانات به امستند جهان متصلقفس ذهنتومورها و التهاب مغزی عاآسانی موفقیتزبان و کلمه حتی برای کسانتاثیر روده بر مغزچه زیاد است بر من که در ایشنا در ابهای گرم جنوب نیامنحنی که ارتباط بین معرفاگر نیروی مغناطیس نباشد نسبیت عام از زبان دکتر برجهانی در ذهناز نخستین همانند سازها تخواب عامل دسته بندی و حفطهوشیاری کوانتومیبه امید روزهای بهترکلام، در تحولی شگفت آور بدر هم تنیدگی مرزها و بی مبرخی نرمش های گردنرویا حقی از طرف خداپایان، یک آغاز استمعجزه های هر روزهقانون جنگلتوکل بر خداافزایش سرعت پیشرفت علوم سفر نامه سفر به بم و جنوب تازه های اسکیزوفرنی(جنونوار مغز، ترجمه ی فعالیت شگفتی های نقشه ی ژنتیکیموسیقی هنر مایع استابزار بقا از نخستین همانهفت چیز که عملکرد مغز تو جایی خالی نیستاز تکینگی تا مغز و از مغز خوشبختی دور از رنج های مهدف یکسان، در مسیرهای متبی نهایت در میان مرزهاکوچک شدن مغز از نئاندرتابررسي علل احتمالي تغيير روزهای سختپرتوهای صادر شده از سیاهمغز و اخلاقسلول های بدن تو پیر نیستنقضاوت ممنوعتیروفیبان موثر در سکته ی امید نیکو داشته باش تا آنترکیب آمار و ژنتیکنوروز مبارکشباهت مغز با کیهان مادیمکانیزمهای دفاعی در برابحق انتخابابزار بقا از نخستین همانهمیشه راهی هستاز تکینگی تا مغز از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملوقاحت و تمسخر دیگراندرمان آرتروز با ورزش موضبیماری الزایمرکپسول ژری لاکتبشکه ای که ته نداره پر نمریواستیگمینتکامل جریان همیشگی خلقتآنچه واقعیت تصور میکنیم مغز به تنهایی برای فرهنگ سندرم پیریفورمیسلرزش عضله یا فاسیکولاسیوانواع سکته های مغزیتست نوار عصب و عضلهچگونه میتوان با قانون جنصد قدح، نفتاده بشکستماده ی خالیحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از هنر حفظ گرهاز تکینگی تا مغز از مغز تدندان ها را مسواک بزنید تبیندیشویتامین بی هفدهدرمان سرگیجه بدون داروکتاب گران و پرهزینه شد ولتفاوت ایستایی و تکاپوراه های جدید برای قضاوت رتئوری تکامل در پیشگیری و مغط یک گیرنده استسیاهچاله های فضایی منابعمنابع انرژي پاک سرچشمه حانسولینتصور ما ازمشکلات و واقعیابعاد اضافه ی کیهاننگاه محدود و تک جانبه، مشطوفان زیباییمحدودیت های حافظه و حافظحرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت تقویت شدهدی متیل فومارات(زادیوا)(با خودت نجنگدرک تصویر و زبان های مخلتکشتن عقیده ممکن نیستALS نگاهی کامل بر بیماری وتلاشی برای درمان قطع نخاآیا امکان بازسازی اندامهرشته نوروایمونولوژی و نقتاثیر کپسول نوروهرب بر ننقش گرمایش آب و هوا در همسال سیزده ماههمنابع انرژی از نفت و گاز اولویت بندی ها کجاستچالش هوشیاری و اینکه چرا تغییر زودتر اتصالات مغزیاحتیاط در تعویض داروهاعلم بدون توقفحس و ادراک قسمت نهمحس و ادراک قسمت چهارمهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاواکسن سرطاندانشمندان یک فرضیه رادیکبازگشت به ریشه های تکاملدردهای سال گذشته فراموش گالکانزوماب، دارویی جدیمدل هولوگرافیک تعمیم یاففیزیک و هوشیاریتنها مانع در زندگی موارد آیا رژیم غذایی گیاهی سلازنان باهوش ترتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زبان در سلطه و قدرت استون فقرات انسان دو پا جلمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایمپلانت مغزینجات در راستگوییجنسیت و تفاوت های بیناییادب برخورد با دیگرانعادت کردن به نعمتحس و ادراک قسمت بیست و دوهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاصل، روان و نفس استوسواس، بیماری استداروی فامپیریدین یا نورلبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن خود را مشغول هماهنگیپلاسمای غالبمرگ تصادفیفرایند پیچیده ی خونرسانیتو باید نیکان را به دست بآثار باستانی تمدن های قدزیباترین چیز در پیر شدنتاثیر درجه حرارت بر عملکنمیتوان بر سیاه سیاه نوشسربرولایزینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایا این جمله درست است کسیچرا پس از بیدار شدن از خوجهان یکپارچهارتباط شگفت مغز انسان و فغم بی پایانحس و ادراک- قسمت شصت و چههوش عاطفی قسمت نهماعداد بینهایت در دنیای مژن همه چیز نیستداروی ضد چاقیبرنامه ی مسلط ژنها در اخترمز گشایی از اتصالات مغزپیوند سر آیا ممکن استمشکل از کجاستقفس را بشکنتومورهای نخاعیآشنا پنداریزبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر روزه داری بر سلامت نه عدم مطلق بلکه عدم با قشناخت و معرفت، و نقش آن دمنشأ اطلاعات و آموخته ها اگر نعمت فراموشی نبود بسچسبیدن به خود، مانع بزرگ جهان، تصادفی نیستاز نخستین همانند سازها تخواص میوه ی بههوشیاری سنتی یا هوشیاری به بالا بر ستارگان نگاه ککلرال هیدرات برای خواباندر هم تنیدگی کوانتومیبرخی یونها و مولکول های مرویاها از مغز است یا ناخوپاکسازی مغزمعجزه ی چشمقانونمندی و محدودیت عالمتوپیراماتافسردگی و اضطراب در بیماسفر به مریخ در 39 روزتازه های بیماری پارکینسونوار عصب و عضلهشگفتی های زنبور عسلمیلر فیشر نوعی نادر از گیابزار بقا از نخستین همانهفت سین یادگاری از میراث جاذبهاز تکینگی تا مغز از مغز تخیالپردازی نکنهدف از تکامل مغزدرمان نگهدارنده ی اعتیادبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکوچکی قلببررسی مغز با امواج مادون روش مقابله مغز با محدودیپرتوزایی از جسم سیاهمغز و اخلاقسلول بنیادی و ای ال اسقطار پیشرفتتکنولوژی های جدید و حالتامید نجاتترکیب حیوان و انساننوروز یا روز پایانیشباهت های ریشه ای چند بیمما انسانها چه اندازه نزدحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین همانهمیشه عسل با موم بخوریماز تکینگی تا مغز از مغز تخطای ادراک کارماوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبیماری ای شبیه آلزایمر و کامپیوتر سایبورگبشریت از یک پدر و مادر نیریاضیات یک حس جدید استتکامل داروینی هنوز در حاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز بیش از آنچه تصور میشوسندرم پای بی قرارلزوم گذر انسان از حدها و انیس بی کسانتست آر ان اس دز میاستنی گچگونه مغز ما، موسیقی را پصدای بم با فرکانس پایین، ماده ای ضد التهابیحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از هنر رها شدن از وابستگیاز تکینگی تا مغز- از مغز ده روش موفقیتبیهوش کردن در جراحی و بیمویتامین دی گنجینه ای بزردرمان سرطان با امواج صوتکتاب زیست شناسی باورتفاوت ارباب و رهبر حقیقیراه های جدید برای قضاوت رتئوری جدید، ویران کردن گنفرت، اسیب به خود استسیاهچاله ها، دارای پرتو منابع انرژی از نفت و گاز انسولین هوشمندتصور از زمان و مکانابعاد بالاترنگاه کلی نگرطولانی ترین شبحس متفاوتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مدین اجباریبا خدا باشدرک حقیقت نردبان و مسیری گل خاردار، زیباستNVG 291تلاشی تازه برای گشودن معآیا انسان با مغز بزرگش اخرشد مغز فرایندی پیچیده اتاثیر کپسول نوروهرب بر تنقش پیش زمینه ها و اراده سانسور از روی قصد بسیاری منابع بی نهایت انرژی در داولین قدم شناخت نقص های خچالش هوشیاری و اینکه چرا تغییر عمودی سر انسان از پاحساس گذر سریعتر زمانعلم در حال توسعهعلم راهی برای اندیشیدن احس و ادراک قسمت نوزدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاواکسن ضد اعتیاددانشمندان ژنی از مغز انسبازخورد یا فیدبکدردی که سالهاست درمان نشگام کوچک ولی تاثیرگذارمدل های ریز مغز مینی برینفیزیک آگاهیتنها در برابر جهانآیا راهی برای رفع کم آبی زنجیرها را ما باید پاره کتاثیر گیاهخواری بر رشد و نقش زبان در سلطه و قدرت استارگانی قبل از آغاز کیهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایمپلانت مغزی و کنترل دو نخاع ما تا پایین ستون فقرجنسیت و تفاوت های بیناییادراک ما درک ارتعاشی است عادت بد را ترک کنحس و ادراک قسمت بیست و سوهوش مصنوعی به شناسایی کااصلاح خطا با رفتن بر مسیریک پیام منفرد نورون مغزی داروی لیراگلوتیدبحثی درباره احساسات متفاذهن خالی از شلوغی افکارپمبرولیزوماب در بیماری چمرگی وجود نداردفرایند تکامل و دشواری هاتو برای خزیدن خلق نشده ایآدم عاقل، وقت خودش را هدرزیباترین چیز در افزایش ستاثیر درجه حرارت بر عملکنمای موفقیتسردرد میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایا ابزار هوشمندی یا مغز چرا ارتعاش بسیار مهم استجهان یکپارچهارتباط شگفت انگیز مغز انغیرقابل دیدن کردن مادهحسن یوسف باغچه ی منهوش عاطفی قسمت هفتمبقا با سازگارترین فرد اسژن هوش و ساختارهای حیاتی داروی ضد چاقیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱رمز پیشرفت تواضع است نه طپیوند سر، یکی از راه حلهامشکلات نخاعیقله برای دیدن نه برای به تومورهای ستون فقراتآشنا پنداریزبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر روغن رزماری استنشانهایت معرفت و شناخت درک عشناخت حقیقت یا آرزوهای گمنشاء کوانتومی هوشیاری ااگر نعمت فراموشی نبود بسنسبت ها در کیهانجهش های ژنتیکی مفید در سااز نشانه ها و آثار درک شدخواص هندوانههوش، ژنتیکی است یا محیطیبه بالاتر از ماده بیندیشکم کردن کالری روشی سودمندر هم تنیدگی کوانتومی و پبرخی اثرات مضر ویتامین درویاهای پر رمز و حیرتی درپارادوکس ها در علممعجزه ی علمقارچ بی مغز در خدمت موجودتوانایی مغز و دیگر اجزای افسردگی و ساختار مغزتازه های درمان ام اسنوار عصب و عضلهشانس یا نتیجه ی تلاشمیهمانهای ناخوانده عامل ابزار بقا از نخستین همانهم نوع خواری در میان پیشیجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز تکینگی تا مغز از مغز تخانه ی تاریکهدف از خلقت رسیدن به ابزادرمان نابینایان آیا ممکنبی ذهن و بی روحکوچکترین چیز یک معجزه اسبررسی و اپروچ جدید بر بیمروش های صرفه جویی در ایجاپرسشمغز و سیر تکامل ان دلیلی سلول بنیادین از مخاط بینقطره قطرهتکنولوژی و پیشرفتامید جدید بر آسیب نخاعیترازودوننورالژیشباهت کیهان و مغزما انسانها چه اندازه نزدحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین همانهمیشه، آنطور نیست که هستاز تکینگی تا مغز از مغز تخطای حسوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان تومورهای مغزی با ابیماری ای شبیه ام اس مولتکاهش میل جنسی در ام اسبعد پنجمریتوکسیمابتکامل داروینی هنوز در حاآنها نمیخواهند دیگران رامغز برای فراموشی بیشتر کسندرم پس از ضربه به سرلزوم سازگاری قانون مجازاانگشت ماشه ایتشنچ پانایوتوپولوس تشنج چگونه مغز پیش انسان یا همصرع و درمان های آنماده، چیزی نیستحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از هنر، پر کردن است نه فحش داز تکینگی تا مغز- از مغز دهن، بزرگترین سرمایهبیهوشی در بیماران دچار اویروس مصنوعیدرمان ضایعات نخاعیکتاب طبیعت در قالب هندسهتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا مصرف مولتی ویتامین هراه پیروزی در زندگی چیستتا 20 سال آینده مغز شما به نقاشی هایی با بوی گذشته یسیاهچاله و تکینگی ابتدایمنابع انرژی از نفت و گاز انسان قدیم در شبه جزیره عتصادف یا قوانین ناشناختهاتفاق و تصادفنگاه انسان محدود به ادراطی یکصد هزار سال اخیر هرچحس چشایی و بویاییهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز توالزارتان داروی ضد فشار دین، اجباری نیستبا طبیعت بازی نکندرک دیگرانگل درون گلدانفقر داده ها در هوش مصنوعیتلاشی جدید در درمان ام اسآیا احتمال دارد رویا از آرشد مغز علت تمایل انسان بتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش آتش در رسیدن انسان بهسانسور بر بسیاری از حقایمنابع جدید انرژیاولین مورد PML به دنبال تکچالش کمبود اندام برای پیتغییرات منطقه بویایی مغزاحساسات کاذبتغییرات مغز پس از 40 سالگیاخلاق و علوم اعصابعلم ساختن برج های چرخانحس و ادراک قسمت هفتمهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاواکسن علیه سرطاندانشمندان پاسخ کوانتومی بازسازي مغز و نخاع چالشی درس گرفتن از شکست هاگامی در درمان بیماریهای مدیون خود ناموجودفیزیکدانان ماشینی برای تتنهاییآیاما مقهور قوانین فیزیکزندگی فعال و مثبت روند آلتاثیر انتخاب از طرف محیط نقش سجده بر عملکرد مغزسخن نیکو مانند درخت نیکومنبع هوشیاری کجاست قسمت ایمپلانت مغزی کمک میکند نخاع درازتر یا کوتاهتر کجهل مقدسادغام میان گونه های مختلعادت دادن مغز بر تفکرحس و ادراک قسمت بیستمهوش مصنوعی تعاملیاصول انجام برخی نرمش ها دیک پیشنهاد خوب برای آسان داروی تشنجی دربارداریبحثی درباره احساساتی غیرذهن سالمپنج اکتشاف شگفت آور در مومراقب خودتون و خانواده هفرایند حذف برخی اجزای مغتو تغییر و تحولیآرام باشزیر فشار کووید چه باید کرتاثیر درجه حرارت بر عملکنمایش تک نفرهسردرد میگرن در کودکانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایا بیماری ام اس (مولتیپچرا بیماری های تخریبی مغجهان کنونی و مغز بزرگتریارتباط شگفت انگیز مغز انغرور و علمحساسیت روانی متفاوتهوش عاطفی قسمت یازدهبقا در ازای بیماریژن یا نقشه توسعه مغز و نقداروی ضد تشنج با قابليت تبرین نت به جای اینترنترمز بقای جهش ژنتیکیپیوندهای پیچیده با تغییرمشکلات بین دو همسر و برخیقله سقوطتوهم فضای خالیآشناپنداری چیستزبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر رژیم گیاه خواری بر نهایت در بی نهایتشناخت درون، شناخت بیرون؛مهمان ناخواندهاگر با مطالعه فیزیک کواننسبت طلایی، نشانه ای به سجهش های ژنتیکی غیر تصادفاز نظر علم اعصاب یا نرووسخواص اردههیچ نقطه ای مرکزی تر از ابه جای محکوم کردن دیگران کمالگرایی دشمن پیشرفتدر هم تنیدگی کوانتومی و دبرخی اختلالات عصبی مثانهرویای شفافپاسخ گیاهان در زمان خوردمعجزه ی علم در کنترل کرونقبل و بعد از حقیقتتوانایی یک فرد، برای تغیاقلیت خلاقتبدیل پلاستیک به کربن و سنوار عصب و عضلهشانس یا تلاشمیوتونیک دیستروفیابزار بقا از نخستین همانهمه چیز موج استجبران از دست رفته هااز تکینگی تا مغز از مغز تخانواده پایدارهر چیز با هر چیز دیگر در تدرمان های اسرار آمیز در آبی سوادی در قرن 21کووید نوزده و خطر بیماری بررسی ژنها در تشخیص بیماروش هایی برای کم کردن اضطپرسش و چستجو همیشه باقی امغز کوانتومیسلول عصبی شاهکار انطباق لمس کوانتومیتکنولوژی جدید که سلول هاامید درمان کرونا با همانترازودوننورالژی تریژمینالشباهت زیاد بین سلول هاي عما اکنون میدانیم فضا خالحقیقت افرادابزار بقا از نخستین همانهمکاری یا رقابتاز تکینگی تا مغز از مغز تخطر آلودگی هواوقتی پر از گل شدی خودت را درمان تشنجبیماری اسپینال ماسکولار کاهش مرگ و میر ناشی از اببعد از کروناریسپریدونتکامل داروینی هنوز در حاآنژیوگرافی از مغزمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سندرم جدایی مغزلزوم سازگاری قانون مجازاانگشت نگاری مغز نشان میدتشنج چیستچگونه هموساپينس بر زمین ضایعه ی شبکه لومبوساکرالماده، چیزی بیش از یک خلا حکمت الهی در پس همه چیزهوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز- از مغزتدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبیوگرافیویروس های باستانی، مغز مدرمانهای بیماری پارکینسکتاب، سفری به تاریختقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا مغز تا بزرگسالی توسعراه انسان شدن، راه رفتن وتا بحر یفعل ما یشاچقدر به چشم اعتماد کنیمسیاهچاله ی منفرد یا سیاهمنابع انرژی از نفت و گاز انسان میوه ی تکاملتضادهای علمیاتوبان اطلاعات و پلِ بیننگاه از بیرون مجموعهطبیعت موجی جهانحس و ادراک (قسمت اول )هوش مصنوعی از عروسک بازی از خود رها شوواکنش های ناخودآگاه و تقدیوار همه اش توهم بودبالاترین هدف از دولتدرک درست از خود و هوشیاریگل زندگیفلج نخاعی با الکترودهای تمایل زیاد به خوردن بستنآیا احتمال دارد رویا از آرشد در سختی استتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش انتخاب از طرف محیط، نساهچاله ها تبخیر نمیشودمناطق خاص زبان در مغزاولین مورد پیوند سر در انچالش دیدگاه های سنتی در بچاالش ها در تعیین منبع هوتغییرات آب و هوایی که به اخلاق پایه تکامل و فرهنگعلایم کمبود ویتامین E را حس و ادراک قسمت هفدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاواکسنی با تاثیر دوگانه ادانشمندان اولین سلول مصنباغچه ی مندست و پا زدن در سایه؟گامی در درمان بیماریهای مدیریت اینترنت بر جنگفال نیکوتنهایی رمز نوآوری استآگاهی فراتر از آگاهیزندگی هوشمند در خارج از زتاثیر احتمالی عصاره تغلینقش غذاها و موجودات درياسخن و سکوتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایمپلانت نخاعی میتواند دنخستین تمدن بشریجهان فراکتالادغام دو حیطه علوم مغز و عارضه جدید ویروس کرونا سحس و ادراک قسمت دهمهوش مصنوعی در کامپیوترهااصول توسعه ی یک ذهن کاملیک آلل ژنتیکی که از نئاندداروی جدید ALSبخش فراموش شده ی حافظهذهت را روی چیزهای مفید متپول و شادیمراحل ارتقای پله پله کیهفراتر از دیوارهای باورتو جهانی هستی که خودش را آرامش و دانشزیرفون داروی ضد ام استاثیر درجه حرارت بر عملکچند نرمش مفید برای کمردرسردرد میگرنی در کودکانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمایا بدون زبان میتوانیم تچرا حیوانات سخن نمی گوینجهان کاملی در اطراف ما پرارتباط غیرکلامی بین انساغربال در زندگیخفاش کور و انسان بینا؟هوش عاطفی قسمت پنجمبقای حقیقی در دور ماندن اژن ضد آلزایمرداروی ضد تشنج با قابليت تبرای یک زندگی معمولیرمز جهانپیوندی که فراتر از امکانمشکلات روانپزشکی پس از سقلب های سادهتوهم فضای خالی یا توهم فضآشتی بهتر استزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر رژیم گیاه خواری بر نهادینه سازی فرهنگ اختلاشناسایی تاریخچه ی تکاملیمهندسی ژنتیک در حال تلاش اگر تلاش انسان امروز برانشانه های گذشته در کیهان جهش های بیماری زا، معمولاز نظر علم اعصاب اراده آزخواص بادام زمینیهیچ چیز همیشگی نیستبه خوبی های دیگران فکرکنکمردرددر هر سوراخی سر نکنبرخی اصول سلامت کمرروان سالمپختگی پس از چهل سالگي به معجزه در هر لحظه زندگیسفر به درون سفری زیباقبل از آغازتوازن مهمتر از فعالیت زیاقیانوس نادانیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نوار عصب و عضلهشاهکار قرنمیگرن و پروتئین مرتبط با ابزار بقا از نخستین همانهمه چیز و هیچ چیزجدا کردن ناخالصی هااز تکینگی تا مغز از مغز تخار و گلهر جا که جات میشه، جات نیدرمان های بیماری آلزایمربی شرمیکودک هشت ساله لازم است آدبررسی بیماری التهابی رودروش هایی برای جلوگیری از پرسشگری نامحدودمغز آیندگان چگونه است ؟سلول عصبی، در محل خاص خودلووفلوکساسینتکنولوژی جدید که سلول هاامیدهای جدید برای بازیابتراشه مغز بدون واسطه ی دنوسانات کوانتومی منبع ماشباهت زیاد بین سلول هاي عما از اینجا نخواهیم رفتحقیقت انسانابزار بقا از نخستین همانهمانند سازی در انساناز تکینگی تا مغز از مغز تخطر را بپذیروقتی تو از یاد گرفتن باز درمان جدید ALSبیماری اضطراب عمومیکاهش التهاب ناشی از بیمابعد از کروناریسدیپلام تنها داروی تایتکامل داروینی هنوز در حاآنان که در قله اند هرگز خمغز بزرگ چالش است یا منفعسندرم دزدی ساب کلاوینلزوم عدم وابستگی به گوگل انتقال ماده و انرژیتشنج و حرکات شبه تشنجی قاچگونه هوشیاری خود را توسضایعه ی عروقی مخچهماست مالیحافظه میتواند بزرگترین دهورمون شیرساز یا پرولاکتاز تکینگی تا مغز، از مغز دو بیماری روانی خود بزرگ بیوگرافیویرایش DNA جنین انسان، بردرماندگی به دلیل عادت کرکتابخانهتقلید از روی طبیعتآیا همه جنایت ها نتیجه بیراه بی شکستتاول کف پا و حقیقتنقش قهوه در سلامتیسیاهچاله ی تولید کنندهمنابع انرژی از نفت و گاز انسان ها می توانند میدان تظاهر خوابیده ی مادهاتوسوکسیمایدنگاه از دور و نگاه از نزدطبیعت بر اساس هماهنگیحس و ادراک (قسمت دوم )هوش مصنوعی از عروسک بازی از درخواست ها جدا شوواکنش به حس جدیددیوار، از ابتدا توهم بودباهوش ترین و با کیفیت تریدرک عمیق در حیواناتگلوله ی ساچمه ایفلج بل، فلجی ترسناک که آنتمایز یا کشف یگانگیآیا بدون ناظر هوشمند هم برشد، رسیدن به یک هدف نیستتاثیر کتامین در درمان پانقش اتصالات بین سلولهای سایه ی هوشیاریمناطق خاصی از مغز در جستجاولین هیبرید بین انسان و منبع نور واقعی و ثابت، حقاولین تصویر در تاریخ از سنابینایی در نتیجه ی گوشی تغییرات تکاملی سر انسان اختلاف خانوادگی را حل کنعلایم کمبود ویتامین E را حس و ادراک قسمت هجدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاوابستگی یعنی قلادهدانشمندان تغییر میدان مغبحتی علمی درباره تمایل بدست کردن در گوشگاهی لازم است برای فهم و مداخله ی زیانبار انسانفاکسیبتتنبیه چقدر موثر استآپومورفین در پارکینسونزندگی و داراییتاثیر ترکیبات استاتین (سنقش غذاها و موجودات درياسخن پاک و ثابتمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ایمان به رویانخستین تصویر از سیاهچالهجهان قابل مشاهده بخش کوچارتقا و تکامل سنت آفرینش عجول نباشحس و ادراک قسمت دوازدهمهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااصول سلامت کمریک جهش ممکن است ذهن انسانداروی جدید s3 در درمان ام بخش های تنظیمی ژنومذخیره ی شگفت انگیز اطلاعپول و عقیدهمرز مرگ و زندگی کجاستفرد موفقتو جدای از کیهان نیستیآرامش و سکونزیرک ترین مردمتاثیر درجه حرارت بر عملکچند جهانیسردرد و علتهای آنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمایا تکامل هدفمند استچرا حجم مغز گونه انسان درجهان پیوستهارتروز یا خوردگی و التهامقالاتخفاش با شیوع همه گیری جدیهوش عاطفی قسمت اولبلندی در ذهن ما درک بلندیژنها نقشه ایجاد ابزار هوداروی ضد تشنج توپیراماتبرای پیش بینی آینده مغز درمز جهان خاصیت فراکتالپیوستگی همه ی اجزای جهانمشکلات روانپزشکی در عقب قلب و عقلتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آغاز فرایند دانستنزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر رژیم گیاه خواری بر چهار میلیارد سال تکامل بشناسایی سلول های ایمنی امهندسی بدناگر خواهان پیروزی هستینشانه های پروردگار در جهجهش تمدنی عجیب و شگفت انساز نظر علم اعصاب اراده آزخواص شکلات تلخهیچ چیز، چقدر حقیقی استبه خودت مغرور نشوکمردرد ناشی از تنگی کانادر والنتاین کتاب بدید همبرخی اطلاعات روانشناسی مروبات ها قول میدهندپدیده خاموش روشن در پارکمعرفت و شناختسفر تجهیزات ناسا به مریخ قبل از انفجار بزرگتوت زیاد بخوریدالکترومغناطیس شنوایی و هتبدیل سلولهای محافط به سنوار عصب و عضله مهم در تششاهکار شش گوشمیگرن و خوابابزار بقا از نخستین همانهمه چیز کهنه میشودجدایی خطای حسی استاز تکینگی تا مغز از مغز تخارق العاده و استثنایی بهر حرکت خمیده می شود و هر درمان های بیماری اس ام ایبی عدالتی در توزیع واکسن کودک ایرانی که هوش او از بررسی سیستم تعادلی بدن اروش هایی ساده برای کاهش اپس از اگو یا بعد از نفسمغز اندامی تشنه ی انرژی اسلولهای ایمنی القا کنندهلوب فرونتال یا پیشانی مغتکینگیامیدوار باش حتی اگر همه چتراشه ها روی مغزنوشیدن چای برای مغز مفید شجاعت و ترسما اشیا را آنطور که هستندحقیقت اشیاابزار بقا از نخستین همانهمجوشی هسته ای، انرژِی باز تکینگی تا مغز از مغز تخطرات هوش مصنوعیوقتی خودت را در آینه دیدیدرمان جدید میگرن با انتی بیماری بیش فعالیکاهش حافظه هرچند فرایندیبعد از کرونا دلخوشی بیهوریشه های مشترک همه ی موجوتکامل زبانآنزیم تولید انرژی در سلومغز بزرگ چالشهای پیش روسندرم سردرد به دلیل افت فمقاومت به عوارض فشار خون انتروپی و هوشیاریتشنج به صورت اختلال رفتاابزار بقای موجود زنده از چگونه واکسن کرونا را توزضایعات در عصب زیر زبانیماست مالی با هوش انسانیحافظه های کاذبهوش فوق العاده، هر فرد اساز تکینگی تا مغز، از مغز دو بار در هفته ماهی مصرف بیان ژن های اسکیزوفرنی دویشن پرودرها بسته نیستکجای مغز مسئول پردازش تجتقلید از طبیعتآیا هوش مصنوعی می تواند نراه طولانی را به سلامت گذتابوهای ذهنینقش مهاجرت در توسعه نسل اسیاره ی ابلهانمنابع انرژی از نفت و گاز انسان یک کتابخانه استتظاهری از ماده است که بیداتصال مغز و کامپیوترنگاه از درون قفس یا بیرونطعمه ی شبکه های ارتباط اجحس و ادراک قسمت 67هوش مصنوعی از عروسک بازی از دست دادن دم در پیشینیاواکسن های شرکت فایزر آمردید تو همیشه محدود به مقدباور و کیهان شناسیدرگیری قلب در بیماری ویرگلوئونفلج خوابتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآیا برای تولید مثل همیشه ز گهواره تا گورتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش تیروئید در تکامل مغزسایه را اصالت دادن، جز فرنقش حفاظتی مولکول جدید دساخت سلول عصبی حتی پس از منبع هوشیاری کجاست قسمت اولین دارو برای آتاکسی فناتوانی از درمان برخی ویتغذیه بر ژنها تاثیر دارداختلال حرکتی مانند لرزش علائم عصبی آلزایمر، با احس و ادراک قسمت هشتمهوش مصنوعی از عروسک بازی استیفن هاوکینگ در مورد هواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدانشمندان روش هاي جدیدی بحث درباره پیدایش و منشا دست آسمانگاهی مغز بزرگ چالش استمدارک ژنتیکی چگونه انسانفاجعه ی جهل مقدستهدیدهای هوش مصنوعیآپومورفین در پارکینسونزندگی بی دودتاثیر تغذیه بر سلامت روانقش غذاها و موجودات درياسخت ترین کار، شناخت خود امنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماین پیوند نه با مغز بلکه نخستین روبات های زنده ی ججهان موازی و حجاب هاارتقا یا بازگشت به قبل ازعدم توقف تکامل در یک انداحس و ادراک قسمت سومهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاضطراب و ترسیک رژیم غذایی جدید، می توداروی جدید لنفوم و لوکمیبخش بزرگی حس و ادراک ما اذره ی معین یا ابری از الکپوست ساعتی مستقل از مغز دمرز بین انسان و حیوان کجافرد یا اندیشهتو دی ان ای خاص ميتوکندريآرامش(سکوت) stillness و تکاپوزیست شناسی کل در جزء فراکتاثیر درجه حرارت بر عملکچند جهانیسردرد به دلیل مصرف زیاد ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمایجاد احساساتچرا خشونت و تعصبجهان پیوستهارزش های وارونهتاثیر ویتامین دی بر بیماخلا، حقیقی نیستهوش عاطفی قسمت دهمبلوغ چیستژنها ، مغز و ارادهداروی ضد جنون در درمان تیبرای اولین بار دانشمندانرنگ کردن، حقیقت نیستپیام های ناشناخته بر مغز مشاهده گر جدای از شیء مشاقلب یا مغزتوهم چیستآغاز فصل سرما و دوباره تکزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر رژیم گیاهخواری بر چهار ساعت پس از کشتار خوکشواهدی از نوع جدیدی از حامهربانی، شرط موفقیتاپل ویژن پرو در تشخیص بیمنشانه های بیداری روحیجهشهای مفید و ذکاوتی که داز واقعیت امروز تا حقیقتخواص شگفت هویجهیچ وقت خودت را محدود به به دنبال رستگاری باشکمردرد و علل آندر یک فراکتال هر نقطه مرکبرخی بیماری ها که در آن بروبات های ریز در درمان بیپروژه ی ژنوم انسانیمغز فکر میکند مرگ برای دیسفر دشوار اکتشافقبرستان ها با بوی شجاعتتوسعه هوش مصنوعی قادر اسالکتروتاکسی(گرایش و حرکتبر را بردارنوار عصب و عضله برای تاییشاید گوشی و چشمی، آماده شمیگرن و روزه داریابزار بقا از نخستین همانهمه چیز در زمان مناسبجریان انرژی در سیستم های از تکینگی تا مغز از مغز تخبر مهم تلسکوپ هابلهرچیز با یک تاب تبدیل به درمان های جدید ALSبیمار 101 ساله، مبتلا به سکودکان مهاجربررسی علل کمر درد در میانروش جدید تولید برقآلودگی هوا چالش قرن جدیدمغز انسان ایا طبیعتا تماسلولهای بنیادی مصنوعی درلوتیراستامتکامل فردی یا اجتماعیامیدواریتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنوعی سکته مغزی ، وحشتناک شرکت نورالینک ویدیویی ازما به جهان های متفاوت خودحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقا از نخستین همانهمراه سختی، اسانی هستاز تکینگی تا مغز از مغز تدفاع از پیامبروقتی خورشید هست شمع به کادرمان جدید کنترل مولتیپلکاهش دوپامین عامل بیماریبعد از کرونا دلخوشی بیهوریشه های مشترک حیاتتکامل زبانآواز خواندن در قفس، نشانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوسوپاپ ها یا ترانزیستورهامقایسه رقابت و همکاریانتظار گذر تندباد؟تشنج عدم توازن بین نورون ابزار بقای موجود زنده از چگونه آن شکری که می خوریمضرورت زدودن افکارماشین دانشحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز، از مغز دو برابر شدن خطر مرگ و میبیان حقیقتواقعیت فیزیکی، تابعی از درهای اسرارآمیز و پوشیدهکرونا چه بر سر مغز می آورتقویت استخوان در گرو تغذآیا هوش مصنوعی زندگی بشررابطه تشنج و اوتیسمتاثیر فکر بر سلامتنقش میدان مغناطیسی زمین سیاره ابلهانمنابع انرژی از نفت و گاز انسان باشتعویض دارو در تشنجاثر مضر مصرف طولانی مدت رنگاه از درون مجموعه با نگظهور امواج مغزی در مغز مصحس و ادراک قسمت 74هوش مصنوعی از عروسک بازی از روده تا مغزواکسن کووید 19 چیزهایی که دیدن خدا در همه چیزباید از انسان ترسیددرگیری مغز در بیماری کویگمان میکنی جرمی کوچکی در فلج خواب چیستتمدن پیشرفته ی پیشینیانآیا بزرگ شدن مغز فقط در دزمین در برابر عظمت کیهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش حیاتی تلومر دی ان آ دساخت شبکه عصبی مصنوعی با منبع هوشیاری کجاست قسمت اولین دروغناتوانی در شناسایی چهره ثبت و دستکار ی حافظهاختلال خواب فرد را مستعد علت خواب آلودگی بعد از خوحس و ادراک قسمت هشتاد و نهوش مصنوعی از عروسک بازی استیفن هاوکینگ در تفسیر وبینار اساتید نورولوژی ددانشمندان روشی برای تبدیبحثي درباره هوش و تفاوتهدست بالای دستگاهی جهت را عوض کنمروری بر تشنج و درمان هایفاصله ها در مکانیک کوانتتو یک معجزه ایآب زندگی است قسمت چهارمزندگی در جمع مواردی را برتاثیر حرکات چشم بر امواج نقش غذاها در کاهش دردهای سختی ها رفتنی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاین اندوه چیستنرمش های مفید برای درد زاجهان ما میتواند به اندازارتوکين تراپی روشی جديد عدم درکحس و ادراک قسمت سی و هشتمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاطلاع رسانی اینترنتییکی از علل محدودیت مغز امداروی جدید میاستنی گراویبخش بزرگتر کیهان ناشناختذرات کوانتومی زیر اتمی قپوشاندن خود از نورمرز جدید جستجو و اکتشاف، فرد حساس از نظر عاطفی و بتو در میانه ی جهان نیستی آزمون تجربی، راهی برای رزیست شناسی باور حقیقت یا تاثیر درجه حرارت بر عملکچند جهانی و علمسردرد تنشنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمایران بزرگچرا در مغز انسان، فرورفتجهان پر از چیزهای اسرار آارزش های حقیقی ارزش های غصفحه اصلیخلا، خالی نیستهوش عاطفی قسمت دومبلعیدن ستاره توسط سیاهچاژنهای مشترک بین انسان و ودارویی خلط آوربرای تمدن سازی، باید در برنگین کمانپیدایش زبانمشاهده آینده از روی مشاهقلب دروازه ی ارتباطتوهم و خیالآغاز مبهم آفرینشزبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر رژِیم غذایی بر میگنون و القلمشواهدی از دنیسوان(شبه نئموفقیت هوش مصنوعی در امتاپی ژنتیکنظام مثبت زندگیجهشهای مفید و ذکاوتی که داز کجا آمده ام و به کجا میخود جسم و یا تصویرهیچ کاری نکردن به معنی چیبه زودی شبکه مغزی به جای کمردرد با پوشیدن کفش منادر کمتر از چند ماه سوش جدبرخی بیماری های خاص که بدروبات کیانپروژه ی ژنوم انسانیمغز قلبسفرنامه سفر به بم و جنوب قدم زدن و حرکت دید را تغیتوسعه برخی شغل ها با هوش الکترودهای کاشتنیتحریک عمقی مغزنوار عصب و عضله تعیین محلشاید درست نباشدمیگرن سردردی ژنتیکی که بابزار بقا از نخستین همانهمه چیز در زمان کنونی استجریان انرژی در سیستم های از تکینگی تا مغز از مغز تخدا موجود استهز ذره، یک دنیاستدرمان های جدید میگرنبیمار مرکز تنفس سلولیکودکان میتوانند ناقل بی برطرف کردن خشونت را از خاروش صحبت کردن در حال تکامآلودگی هوا و ویروس کرونامغز انسان برای ایجاد تمدسلام تا روشناییلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتکامل مادی تا ابزار هوشمامیدواری و مغزتراشه ی بیولوژِیکنیوالینشربت ضد خلطما با کمک مغز خود مختاريمحقیقت خواب و رویاابزار بقا از نخستین همانهمراهی میاستنی با برخی ساز تکینگی تا مغز از مغز تدفاع در برابر تغییر ساختوقتی ریشه ها عمیقند از چیدرمان جدید ام اسکاهش سن بیولوژیکی، تنها تفکر قبل از کاررژیم های غذایی و نقش مهم تکامل زبان انسان از پیشیآینه در اینهمغز بزرگترین مصرف کننده سوپاپ ها یا ترانزیستورهامقابله ی منطقی با اعتراضاندوه در دنیا استتشویق خواندن به کودکانابزار بقای موجود زنده از چگونه انتظارات بر ادراک ضرب المثل یونانیمبانی ذهنی سیاه و سفیدحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی و کشف زبان هایاز تکینگی تا مغز، از مغز دو برابر شدن خطر مرگ و میبیداری معنوی یعنی دوستی واقعیت چند سویهدرون قفس یا بیرون از آنکریستال هاتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا هوش ارثی دریافتی از پرادیوی مغز و تنظیم فرکانتاثیر مشاهده بر واقعیت بنقش محیط زندگی و مهاجرت دسیاره ابلهانمنابع انرژی از نفت و گاز انسان جدید از چه زمانی پاتعامل انسان و هوش مصنوعیاثرات فشار روحی شدیدنگاه حقیقی نگاه به درون اظرف باید پر شود چه با چرک حس و ادراک قسمت 75هوش مصنوعی از عروسک بازی از سایه بگذرواکسن کرونا و گشودن پنجردیدگاه نارسای دوگانه ی مبابا زود بیادرگیری مغز در بیماران مبگنجینه ای به نام ویتامین فلج دوطرفه عصب 6 چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیآیا تکامل و تغییرات ژنتیزمین زیر خلیج فارس تمدنی زمان چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش خرچنگ های نعل اسبی درساخت شبکه عصبی با الفبای منبع هوشیاری کجاست قسمت اولین سلول مصنوعینادیدنی ها واقعی هستندثبت امواج الکتریکی در عصاختلال در شناسایی حروف و عماد الدین نسیمی قربانی حس و ادراک قسمت هشتاد و شهوش مصنوعی از عروسک بازی استخوان های کشف شده، ممکوجود قبل از ناظر هوشمنددانش، قفل ذهن را باز میکنبحثی جالب درباره محدودیتدستورالعمل مرکز کنترل بیگذر زمان کاملا وابسته به مرکز هوشیاری، روح یا بدن فاصله ی همیشگی تصویر سازتو یک جهان در مغز خودت هسآب زندگی است قسمت هفتمزندگی در سیاهچالهتاثیر دوپامین و سروتونیننقشه مغزی هر فرد منحصر بهسختی در بلند شدن از روی صمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاین ایده که ذرات سیاهچالنرمش های مفید در سرگیجهجهان مادی، تجلی فضا در ذهارتباط میکروب روده و پارعدالت برای من یا برای همهحس و ادراک قسمت سی و ششمهوش مصنوعی درمانگر کامپیاطلاعات حسی ما از جهان، چیافته های نوین علوم پرده داروی جدید آلزایمربخش دیگری در وجود انسان هذرات کوانتومی زیر اتمی قپیموزایدمرزهای حقیقی یا مرزهای تفردا را نمیدانیمتوقف؛ شکستآزمون ذهنی گربه ی شرودینزیست، مرز افق رویداد هستتاثیر درجه حرارت بر عملکچند روش ساده برای موفقیتسردرد سکه ایمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمایرادهای موجود در خلقت بچرا ذرات بنیادی معمولاً جهان پر از چیزهای جادویی ارزش حقیقی زبان قسمت اولسوالات پزشکیخلاصه ای از مطالب همایش مهوش عاطفی قسمت سومبنی عباس، ننگی بر تاریخژنهای هوش ، کدامنددارویی ضد بیش فعالی سیستبرای خودآگاه بودن تو بایرهبر حقیقیپیر شدن حتمی نیستمشاهدات آمیخته با اشتباهقلب روباتیکتوهم وجودإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَزبان جانسوزتاثیر سلامت دستگاه گوارشنوآوری ای شگفت انگیز دانشیشه ی بازالتی و سیلیکونموفقیت در تفکر استابتدا سخت ترین استنظریه ی تکامل در درمان بیجوانان وطناز کسی که یک کتاب خوانده خودآگاهی و هوشیاريهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبه زیر پای خود نگاه نکن بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدر آرزوهایت مداومت داشتهبرخی توجهات در ببمار پارروح و آب حیاتپروانه ی آسمانیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسفرنامه سفر به بم و جنوب قدرت مردمتوصیه های سازمان بهداشت الگو نداشتیمتحریک عمقی مغز در آلزایمنوار عصب و عضله در مطب دکشایسته نیست در جیب خود قرمیگرن شدید قابل درمان اسابزار بقا از نخستین همانهمه چیز، ثبت می شودجریان انرژی در سیستم های از تکینگی تا مغز از مغز تخدا نور آسمان ها و زمین اهزینه ای که برای اندیشیددرمان های جدید در بیماری بیماری لبر و نابینایی آنکودکان خود را مشابه خود تبزرگ فکر کنروشهای نو در درمان دیسک بآلودگی هوا و پارکینسونمغز انسان برای شادمانی طسلاح و راهزنیلیروپریم داروی ترکیبی ضدتکامل مداومامیدی به این سوی قبر نیستتربیت کودکان وظیفه ای مهنیکولا تسلاشش مرحله تکامل چشمما بخشی از این جهان مرتبطحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از همراهی نوعی سردرد میگرنیاز تکینگی تا مغز از مغز تدقیق ترین تصاویر از مغز ابیماری تی تی پیوقتی شروع به بیدار شدن میدرمان جدید ای ال اس، توفرکایروپاکتیک چیستتفکر ترکیبی در هوش مصنوعرژیم های غذایی و نقش مهم تکامل ساختار رگهای مغزی آیندهمغز حریص برای خون، کلید تسوپاپ ها یا ترانزیستورهامقابله با کرونا با علم اساندوه دردی را دوا نمیکندتشخیص ژنتیکی آتروفی های ابزار بقای موجود زنده از چگونه به سطح بالایی از هوضربه مغزی در تصادف رانندمباحث مهم حس و ادراکحافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز تکینگی تا مغز، از مغز دو داروی جدید برای میاستبیداری و خواب کدام بهتر اواقعیت چیستدرون آشفته ی تو و ظاهر خنکریستال زمان(قسمت اولتقویت سیستم ایمنیآیا هوش سریعی که بدون احسراز تغییرتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنقش مرکز تنفس سلولی در بیسیب یکسان و دیدگاه های متمنابع انرژی از نفت و گاز انسان خطرناکترین موجودتعامل انسان با هوش مصنوعاثرات مفید قهوهنگاه دوبارهعقل مجادله گرحس و ادراک قسمت 78هوش مصنوعی از عروسک بازی از علم جز اندکی به شما داواکسن کرونا از حقیقت تاتدیستونی قابل درمانباد و موجدرگیری مغزی در سندرم کووگوهر با نظر دیگران سنگ نمفن آوری های جدید علیه شناتمدن زیر آبآیا جنین انسان، هوشمندی فناوری هوش مصنوعی نحوه ختمدنی قدیمی در شمال خلیج آیا جهان ذهن و افکار ما مزمان و مکان، ابعاد کیهان تاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش داروهاي مختلف معروف ساختن آیندهمنبع هوشیاری کجاست قسمت اوکرلیزوماب داروی جدید شنادانی در قرن بیست و یکم،جلو رفتن یا عقبگرداختلال در شناسایی حروف و عوامل موثر در پیدایش زباحس و ادراک قسمت پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی استروژن مانند سپر زنان دوراپامیل در بارداریدانش، یک انسان را ناسازگبحثی در مورد نقش ویتامين دغدغه نتیجه ی نادانی استگذشته را دفن کنمرکز حافظه کجاستفتون های زیستیتو کجای جهانیآب زندگی است قسمت اولزندگی زمینی امروز بیش از تاثیر دپاکین بر بیماری منقشه های مغزی جدید با جزیسدسازی روش مناسب برای مقمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاین ابتدای تناقض هاستنرمش های موثر در کمردردجهان مرئی و نامرئیارتباط ماده و انرژیعسل طبیعی موثر در کنترل بحس و ادراک قسمت سیزدهمهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاطلاعاتی عمومی در مورد میاد گرفتن مداومداروی جدید ای ال اسبخشیدن دیگران یعنی آرامشذرات کوانتومی زیر اتمی قپیموزایدمزایای شکلات تلخ برای سلفرزندان زمان خودتولید مولکول جدید توسط هآزمون ذهنی گربه شرودینگرزاویه نگاه ها یکسان نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکچندین ماده غذایی که ماننسردرد عروقی میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمایستادن در برابر آزادی بچراروياها را به یاد نمی آجهان دارای برنامهارزش حقیقی زبان قسمت دومپیامهای کاربرانخلاصه ای از درمان های جدیهوش عاطفی قسمت ششمبه قفس های سیاهت ننازژنهای حاکم بر انسان و انسداستانها و مفاهیمی اشتبابرای رشد، باید از مسیر خطروی و منیزیم در تقویت استپیراستاممطالبه ی حق خودقلب را نشکنتوهم وجودافت فشار خون ناگهانی در وزبان ریشه هایی شناختی استاثیر عصاره تغلیظ شده گینوار مغز مشاهده ی غیر مستشکل های متفاوت پروتئین همولکول ضد پیریابتدایی که در ذهن دانشمننظریه ی تکامل در درمان بیجوانان وطناز آغاز خلقت تا نگاه انساخودآگاهی و هوشیاريهیچ کس حقیقت را درون مغز به سیاهی عادت نکنیمکنگره بین المللی سردرد ددر آسمان هدیه های نادیدنبرخی توصیه ها برای واکسیروح در جهانی دیگر استپرواز از نیویورک تا لوس آمغز مانند تلفن استسفرنامه سفر به بم و جنوب قدرت و شناخت حقیقتتوصیه های غیر دارویی در سالگو و عادت را بشکن و در اتداوم مهم است نه سرعتنوبت کودکانشادی، پاداش انجام وظیفهمیدان مغناطيسي زمین بشر ابزار بقا از نخستین همانهمه ی سردردها بی خطر نیستجراحی هوشیار مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تخدا بخشنده است پس تو هم بهزینه سنگین انسان در ازادرمان های جدید سرطانبیماری میاستنی گراویسکودکان را برای راه آماده بزرگ شدن مغز محدود به دورروشهای شناسایی قدرت شنواآلزایمرمغز انسان برای شادمانی طسلسله مباحث هوش مصنوعیلیس دگرامفتامین یا ویاسامیدی تازه در درمان سرطاترجمه فعالیت های عضله به نیاز به آموزش مجازی دیجیششمین کنگره بین المللی سما تحت کنترل ژنها هستیم یحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از هندسه ی پایه ایاز تکینگی تا مغز از مغز تدل به دریا بزنبیماری خود ایمن اعصاب محویتنام نوعی کرونا ویروس درمان جدید سرطانکار امروز را به فردا نیندتفکر خلا ق در برابر توهم رژیم ضد التهابیتکامل شناخت انسان با کشفآینده ی انسان در فراتر ازمغز در تنهایی آسیب میبینسوخت هیدروژنی پاکملاحظه های اخلاقی دربارهاندوهگین نباش اگر درب یا تشخیص آلزایمر سالها قبل ابزارهای پیشرفته ارتباط چگونه باغبانی باعث کاهش ضررهای مصرف شکر و قند بر مبتکران خودشکوفاحافظه ی هوش مصنوعیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکامل تا مغز از مغز تا دو سوی واقعیتبیست تمرین ساده برای جلوواقعیت چیستدروغ نگو به خصوص به خودتکریستال زمان(قسمت دوم)تلقین اطلاعات و حافظهآیا هشیاری کوانتومی وجودراست دستی و چپ دستیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نقش نگاه از پایین یا نگاهسیر آفرینش از روح تا مغز منابع انرژی از نفت و گاز انسان در هستی یا هستی در تعداد کلی ذهن ها در جهان اثرات مفید روزه دارینگاهی بر قدرت بینایی دراعقل سالمحس و ادراک قسمت 82هوش مصنوعی از عروسک بازی ازدواج های بین گونه ای، رواکسن کرونا ساخته شده تودژا وو یا اشنا پنداریباد غرور و سر پر از نخوت ودرگیری مغزی در سندرم کووگویید نوزده و ایمنی ساکتمحدودیت درک انسانمخچه فراتر از حفظ تعادلفواید روزه داری متناوبتمرکز و مدیتیشنآیا جهش های ژنتیکی، ویروزمان و گذر آن سریع استتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش درختان در تکاملساختن آینده، بهترین روش منبع هوشیاری کجاست قسمت ايندگان چگونه خواهند دیدنازوکلسینجلوتر را دیدناختلالات مخچهعوامل ایجاد لغت انسانی و حس و ادراک قسمت پنجاههوش مصنوعی از عروسک تا کماسرار آفرینش در موجورزش هوازی مرتب خیلی به قدائما بخوانبحثی در مورد نقش کلسیم و ذهن ما از در هم شکستن منبگریه ی ابر، رمز طراوت باغمرکز حافظه کجاستفروتنی معرفتیتو کز محنت دیگران بی غمیآب زندگی است قسمت دومزندگی زودگذرتاثیر داروهای ضد التهاب نقشه با واقعیت متفاوت اسسرنوشتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاینکه به خاطرخودت زندگی نرمشهای مهم برای تقویت عجهان مشارکتیارتباط متقابل با همه ی حیعشق به هفت مرتبه ی شناختیحس و ادراک قسمت ششمهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاطلاعاتی عمومی در مورد میاد بگیر فراموش کنیداروی جدید برای میاستنی بخشش، عقلانی یا غیر عاقلرفلکس وتری با توضیح دکتر پیچیدگی های مغزمگسمسمومیت دانش آموزان بی گفرضیه ای جدید توضیح میدهتولید مثل اولین ربات های آزادی عقیده، آرمانی که تزاوسکا درمان گوشرتاثیر درجه حرارت بر عملکچندجهانیسرطان کمیت گراییمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماکنون را با همه ی نقص هایچراروياها را به یاد نمی آجهان در حال نوسان و چرخشارزش حقیقی زبان قسمت سومسایتهای دیگرخم شدن فضا-زمانهوش عاطفی بیشتر در زنانبه مغز خزندگان خودت اجازکفش و کتابدخالت در ساختار ژنهابرای زندگی سالم، یافتن ترویکردهای جدید ضایعات نخپیشینیان انسان از هفت میمطالبی در مورد تشنجقوی تر باشتوهم بی خداییافت هوشیاری به دنبال کاهزبان شناسی مدرن در سطح سلتاریک ترین بخش شبنوار مغز با توضیح دکتر فاشکل پنجم مادهمولتیپل اسکلروز در زنان ابتذال با شعار دیننظریه ی تکامل در درمان بیجواب دانشمند سوال کننده از انفجار بزرگ تا انفجار خودت را از اندیشه هایت حفهیچ اندر هیچبه سخن توجه کن نه گویندهکنگره بین المللی سردرد ددر آستانه ی موج پنجم کوویبرخی درمان های Spinal Muscular Atروح رهاییپروتئین های ساده ی ابتدامغز مادران و کودکان در زمسفرنامه سفر به بم و جنوب قدرت کنترل خودتوصیه هایی در مصرف ماهیالگوی بنیادین و هوشیاریتداخل مرزها و صفات با بیننور از عمق تاریکیشب سیاه سحر شودمیدان های مغناطیسی قابل ابزار بقا از نخستین همانهمه جا خیر بکارجراحی گردن همیشه برای دیاز تکینگی تا مغز از مغز تخدای رنگین کمانهزاران سال چشم های بینا ودرمان های رایج ام اسبیماری های میتوکندریکوری گذرای ناشی از موبایبزرگ شدن تقریبا ناگهانی روشی برای بهبود هوش عاطفآملودیپین داروی ضد فشار مغز انسان رو به کوچک تر شسلطان جنگل یا صاحب ملکوتلا اکراه فی الدینامگا سه عامل مهم سلامتترجمه ی فعالیت های عضله بچیز جدید را بپذیرشعار و عملمانند آب باشحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از هندسه ی رایج کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدلایلی که نشان میدهد ما ببیماری دویکویتامین E برای فعالیت صحدرمان جدید سرطانکار با یگانگی و یکپارچگیتفاوت مغز انسان و میمون هرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتکامل، نتیجه ی برنامه ریآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز را از روی امواج بشناسسودمندی موجودات ابزی بر ملاحظات بیهوشی قبل از جراندام حسی، درک از بخش هایتشخیص ایدزابزارهای بقا از نخستین هچگونه تکامل مغزهای کنونیضررهای شکر بر سلامت مغزمتواضع باشحافظه انسان و حافظه ی هوشهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکامل تا مغز، از مغز تدولت یا گروهکبیش از نیمی از موارد انتقواقعیت های متفاوتدریای خداکریستال زمان(قسمت سوم)تلاش ها برای کشف منابع جدآیا واکنش های یاد گرفته ورجزخوانی هایی که امروز بتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش نظام غذایی در تکامل مسیستم تخلیه ی مغز بینشی نمنابع انرژی از نفت و گاز انسان عامل توقف رشد مغزتعذیه ی ذهناثرات مضر ماری جواناعقلانیت بدون تغییرحس و ادراک قسمت 87هوش مصنوعی از عروسک بازی اسکلت خارجی در درمان اختواکسن آلزایمردژاوو یا آشناپنداریبار مغز بر دو استخواندرگیری اعصاب به علت میتوگوش دادن بهتر از حرف زدن