دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز و از مغز تا سیاهچاله

از تکینگی تا مغز و از مغز تا سیاهچاله!

آغاز این جهان مادی ما، با انفجار بزرگ در نقطه تکینگی بود و این نقطه پرچگال و پرحرارت، چنان سریع رو به گسترش یا انبساط رفت تا اندکی بعد(چندین میلیاردسال بعد!) به ابزار هوش قدرتمند مادی یعنی مغز انسان امروز برسد(به دلیل خردی و حقیری عالم مادی، اندکی بعد را بیان کردم زیرا زمان در عالم مادی ما هرچقدر هم بزرگ و دور باشد، در مقیاس های حقیقی، جز یک چشم به هم زدنی نیست)

و اکنون این مغز- که محصولی از محصولات تکینگی است- میتواند به چیزی شبیه مادر نخستین خود یعنی سیاه چاله بنگرد.(چند روز قبل نخستین تصویر از سیاهچاله فضایی، به وسیله تلسکوپ دانشمند آمریکاییکتی بومن گرفته شد)

و این نگاه، شاید به زودی از مغز انسان امروز، تکنیگی های زیادی را ایجاد کند که جهان آینده را متحول کند.

باید منتظر ماند!

صدایی هست که از هر کدام از ما خالقی را میخواهد تا بتواند جهانی را دگرگون کند.

گمان میکنی جرمی کوچکی، در حالی که جهانی بزرگتر در درون توست!
@salmanfatemi
(روشنگری از کتاب توهم بی خدایی:

پرتوهای سیاهچاله

عنوان، گویا آنچه را قبلا گفتیم- که نور از منطقه رویداد در سیاه چاله نمیگذرد- نقض میکند، پس چگونه میگوییم سیاه چاله پرتوهایی دارد؟

این نظر دانشمند فیزیک نظریاستیفن هاوکینگ است و این نظریه به صورت جزیی و نه کلی، دو نظریه نسبیت عام و نظریه کوانتوم را جمع میکند و مفاد آن، عبارت است از: سیاه چاله ها کاملا سیاه نیستند و پرتوهایی وجود دارد که رصد کننده بیرون از سیاهچاله میبیند، با اینکه از سیاهچاله صادر میشود و دلیل آن، تفاوت های کوانتومی در خلا است- که قبلا بیان کردیم- و چیزی است که مکانیک کوانتوم بر اساس اصل عدم قطعیت و یا اصل تردید، پیشگویی میکند؛ زیرا امکان ندارد بر اساس اصل عدم قطعیت، فضا کاملا تهی و خالی باشد، زیرا معنی خالی بودن، آن است که محیط ها و زمینه ها مانند محیط الکترومغناطیس یا جاذبه، مقدار آن، در صفر نگه داشته شده است و میزان دگرگونی یا جهش، صفر است

و این متناقض با اصل عدم قطعیت، است، پس بر اساس مکانیک کوانتوم، همیشه در خلا، زوج هایی از ذرات فرضی هست که آشکار میشوند، با هم برخورد می کنند و برخی از آنها برخی دیگر را از میان میبرد یا ذرات و ذرات متضاد(ضد ذرات)فرضی آشکار میشود و برخی از آنها برخی دیگر را در نتیجه برخورد با هم، از میان میبرد.

پس وقتی رخ میدهد، اگر ظهور آن در افق رویداد سیاهچاله یا نقطه تکینگی باشد و به جای آنکه با هم برخورد کنند و برخی از آن برخی دیگر را از میان ببرد- این اتفاق بیفتد- که یکی از آنها در نتیجه تاثیر جاذبه، در سیاهچاله بیفتد- ذره دیگر که در مقابل آن است، ممکن است آزاد شود و به مسافتی دور از سیاهچاله بگریزد و رصد کننده بیرون از سیاهچاله آن را خواهد دید، گویا پرتوهایی است که از سیاهچاله صادر میشود و این پرتوها، پرتوهای سیاهچاله نام دارد و برخی آن را بر اساس نام کاشفش، پرتوهای هاوکینگ نامیده اند و این پرتوها بر اساس چگالی سیاهچاله یا نقطه تکنیگی در کیهان کنونی است.

کتاب توهم بی خدایی- احمد الحسن- ص484)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بخش دیگری در وجود انسان هدرمان جدید میگرن با انتی مبانی ذهنی سیاه و سفیدکایروپاکتیک چیستتکامل ابزار هوش ، راه پر زبان و تکلم برخی بیماریهنقش داروهاي مختلف معروف آیا امکان بازسازی اندامهتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا در مغز انسان، فرورفتایا بدون زبان میتوانیم تاضطراب و ترسحس و ادراک قسمت چهارمپیامهای کاربرانهزینه ای که برای اندیشیدبرنامه و ساختار پیچیده مدرمانهای بیماری پارکینسمجموعه های پر سلولی بدن مکاربرد روباتهای ريزنانوتکامل ساختار رگهای مغزی زبان و شناخت حقیقت قسمت چنقش روزه داری در سالم و جآیا انسان با مغز بزرگش اخارتقا و تکامل سنت آفرینش تاثیر درجه حرارت بر عملکساخت شبکه عصبی مصنوعی با چراروياها را به یاد نمی آایا تکامل هدفمند استاطلاعاتی عمومی در مورد محس و ادراک قسمت پنجمسایتهای دیگرفلج بل، فلجی ترسناک که آنهستي مادي ای که ما کوچکتربرین نت به جای اینترنتدرک فرد دیگر و رفتارهای امحل درک احساسات روحانیکاربرد روباتهای ريز، در تکامل شناخت انسان با کشفزبان و شناخت حقیقت قسمت انقش زبان در سلطه و قدرت اآیا احتمال دارد رویا از آارتوکين تراپی روشی جديد تاثیر درجه حرارت بر عملکسریعترین کامپیوتر موجودچراروياها را به یاد نمی آایرادهای موجود در خلقت باطلاعاتی عمومی در مورد محس و ادراک قسمت سومفلج خوابهستی ما پس از شروعی چگال برای پیش بینی آینده مغز ددرک و احساسمحل درک احساسات روحانی دکجای مغز مسئول پردازش تجتئوری تکامل امروز در درمزبان و شناخت حقیقت قسمت دنقش زبان در سلطه و قدرت اآیا احتمال دارد رویا از آارتباط میکروب روده و پارتاثیر درجه حرارت بر عملکسرگیجه از شایعترین اختلانزاع بین جهل و علم رو به پاگر نعمت فراموشی نبود بسبلندی در ذهن ما درک بلندیحساسیت روانی متفاوتفلج خواب چیستویتامین E برای فعالیت صحبرخی اثرات مضر ویتامین ددرک احساسات و تفکرات دیگمحدودیت های حافظه و حافظکشف مکانیسم عصبی خوانش پتئوری تکامل در پیشگیری و زبان و شناخت حقیقت قسمت سنقش غذاها و موجودات درياآیا برای تولید مثل همیشه ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر درجه حرارت بر عملکسردرد و علتهای آننظریه تکامل در درمان بیماگر نعمت فراموشی نبود بسبه زودی شبکه مغزی به جای خلاصه ای از مطالب همایش مفیلمی بسیار جالب از تغییویتامین E در چه مواد غذایبرخی اختلالات عصبی مثانهدرک تصویر و زبان های مخلتمخچه ، فراتر از حفظ تعادلکشف مکانیسمی پیچیده در بتا 20 سال آینده مغز شما به زبان، وسیله شناسایی محیطنقش غذاها و موجودات درياآیا بزرگ شدن مغز فقط در دارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر رو ح و روان بر جسمسردرد تنشنهفت چیز که عملکرد مغز تو اگر تلاش انسان امروز برابوزون هیگز چیستخواندن ، یکی از شستشو دهنفیزیکدانان ماشینی برای تویتامین دی گنجینه ای بزربرخی بیماری ها که در آن بدرک عمیق در حیواناتمخچه ابزاري که وظیفه آن فکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر مشاهده بر واقعیت بسفر نامه سفر به بم و جنوب نقش غذاها و موجودات درياآیا تکامل و تغییرات ژنتیارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر رژیم گیاه خواری بر سردرد سکه ایهفت سین یادگاری از میراث ابزار هوش در حال ارتقا ازبیماری گیلن باره و بیمارخواب سالم عامل سلامتیفراموشی همیشه هم بد نیستواکنش های ناخودآگاه و تقبرخی توجهات در ببمار پاردرگیری اعصاب به علت میتومدارک ژنتیکی چگونه انسانکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر ویتامین دی بر بیماسفرنامه سفر به بم و جنوب نقشه مغزی هر فرد منحصر بهآیا خداباوری محصول تکاملارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر رژیم گیاه خواری بر سرعت فکر کردن چگونه استهمیشه عسل با موم بخوریمابزارهای بقای موجود زندبیماری ای شبیه ام اس مولتخواب سالم عامل سلامتی و یفرایند حذف برخی اجزای مغواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبرخی سيناپسها طی تکامل و رقیبی قدرتمند در برابر ممرگ انتقال است یا نابود شگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر ژنها بر اختلالات خسفرنامه سفر به بم و جنوب چندین ماده غذایی که ماننآیا دلفین ها می تواند از ارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر رژیم گیاه خواری بر شنا در ابهای گرم جنوب نیهوش مصنوعی می تواند بر احابزارهای دفاعی و بقای موبیماری بیش فعالیخواب عامل دسته بندی و حفطفرد حساس از نظر عاطفی و بوراپامیل در بارداریبررسي علل احتمالي تغيير رمز و رازهای ارتباط غیر کمزایای شکلات تلخ برای سلگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر کپسول نوروهرب بر نسفرنامه سفر به بم و جنوب چه زیاد است بر من که در ایآیا راهی برای رفع کم آبی ارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر رژیم گیاهخواری بر شناخت و معرفت، و نقش آن دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاثر مضر مصرف طولانی مدت ربیماری تی تی پیخودآگاهی و هوشیاريقانون مندی نقشه ژنتیکی مورزش هوازی مرتب خیلی به قبررسی و اپروچ جدید بر بیمرویای شفافمشکلات نخاعیگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر کپسول نوروهرب بر تسفرنامه سفر به بم و جنوب چهار میلیارد سال تکامل بآیاما مقهور قوانین فیزیکارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر عصاره تغلیظ شده گیشواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاثرات مفید قهوهبیماری ضعف عضلات نزدیک بخودآگاهی و هوشیاريقارچ بی مغز در خدمت موجودورزش هوازی ، بهترین تمریبررسی سیستم تعادلی بدن اروبات های ریز در درمان بیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهگامی در درمان بیماریهای تاثیر کپسول نوروهرب بر سسلولهای بنیادی مصنوعی درچهار ساعت پس از کشتار خوکإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَارزش حقیقی زبان قسمت دومتبدیل تراکت صوتی مصنوعی شاهکار قرنهوش مصنوعی الفاگواثرات مضر ماری جوانابیماریهای تحلیل عضلانی اخطا در محاسبات چیزی کامللوب فرونتال یا پیشانی مغورزش و میگرنبررسی علل کمر درد در میانروزه داری و بیمار ی ام اس مغز چون ابزار هوش است دلیگاهی لازم است برای فهم و تاثیر کپسول نوروهرب بر سسلسله مباحث هوش مصنوعینورون هاي مصنوعی می توانافراد آغاز حرکت خودشان رارزش حقیقی زبان قسمت سومتبدیل سلولهای محافط به سشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک تا کاجزای پر سلولی بدن انسان بیوگرافیخطا در محاسبات چیزی کامللبخند بزن شاید صبح فردا زورزش بهترین درمان بیش فعبزرگ شدن مغز محدود به دورروش مقابله مغز با محدودیمغز آیندگان چگونه است ؟گاهی مغز بزرگ چالش استتاثیر گیاه خواری بر رشد وسم زنبور ، کلیدی برای وارنوروپلاستیسیتی چیستافزایش قدرت ادراکات و حساز نظر علم اعصاب یا نرووستری فلوپرازینشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک تا کاجزایی ناشناخته در شکل گبیوگرافیدفاع در برابر تغییر ساختلرزش ناشی از اسیب به عصبورزش در کمر دردتفاوت مغز انسان و میمون هروش های صرفه جویی در ایجامغز انسان ایا طبیعتا تماگزارش یک مورد جالب لخته وتاثیر گیاه خواری بر رشد وسودمندی موجودات ابزی بر چیزی خارج از مغزهای ما نیالکتروتاکسی(گرایش و حرکاز نظر علم اعصاب اراده آزتشنج چیستشش مرحله تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک تا کاخلاق و علوم اعصاببیست تمرین ساده برای جلودلایلی که نشان میدهد ما بلزوم سازگاری قانون مجازاوزوز گوشیک پیشنهاد خوب برای آسان تفاوتهای جنسیتی راهی براروش هایی ساده برای کاهش امغز انسان رو به کوچکتر شدگشایش دروازه جدیدی از طرتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیاهچاله و تکینگی ابتدایچگونه مغز پیش انسان یا همامیوتروفیک لترال اسکلرواز نظر علم اعصاب اراده آزتغییر الگوی رشد مغزی با زصرع و درمان های آنهوش مصنوعی از عروسک تا کاختلال در شناسایی حروف و بیشتر کمردردها نیازی به ديدن با چشم بسته در خواب لزوم سازگاری قانون مجازایکی از علل محدودیت مغز امتقلید مرحله ای نسبتا پیشروش صحبت کردن در حال تکاممغز ایندگان چگونه استپنج اکتشاف شگفت آور در موتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیاره ابلهانچگونه هموساپينس بر زمین امگا سه عامل مهم سلامتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتغییر زودتر اتصالات مغزیضررهای مصرف شکر و قند بر هوش مصنوعی از عروسک تا کاختلالات مخچهبا هوش مصنوعی خودکار روبدی متیل فومارات(زادیوا)(ممانتین یا آلزیکسا یا ابمنابع انرژي پاک سرچشمه حیادگیری مهارت های جدید دتلاش هایی در بیماران قطع روشهای نو در درمان دیسک بمغز ابزار برتر بقاپیموزایدتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیاره ابلهانچگونه آن شکری که می خوریمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهاز تکنیکی تا مغز از مغز تتغییر عمودی سر انسان از پضررهای شکر بر سلامت مغزهوش مصنوعی از عروسک تا کماختلالات حرکتی در انسانبارداری بدون رحمدژا وو یا اشنا پنداریمولتیپل اسکلروز در زنان یادآوری خواب و رویاتلاشی برای درمان قطع نخاروشهای شناسایی قدرت شنوامغز برای فراموشی بیشتر کپیوند مغز و سر و چالشهای تاثیر گیاه خواری بر رشد وسیستم تعادلی بدنچگونه جمعیت های بزرگ شکل انفجار و توقف تکاملی نشااز تکینگی تا مغز و از مغز ثبت امواج الکتریکی در عصطی یکصد هزار سال اخیر هرچهوش مصنوعی در کامپیوترهااختلالات صحبت کردن در انبازسازي مغز و نخاع چالشی دژاوو یا آشناپنداریمواد کوانتومی جدید، ممکنژن هوش و ساختارهای حیاتی تلاشی جدید در درمان ام اسروشی برای بهبود هوش عاطفمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟پیوند سر، یکی از راه حلهاتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیستم دفاعی بدن علیه مغز چگونه جمعیت های بزرگ شکل انگشت نگاری مغز نشان میداز تکینگی تا مغز از مغز تجنسیت و تفاوت های بیناییعلم به ما کمک میکند تا موهوش مصنوعی در خدمت خلق وحادامه بحث تکامل چشمبحتی علمی درباره تمایل بدانشمندان ژنی از مغز انسموجود بی مغزی که می تواندژن یا نقشه توسعه مغز و نقتمایل زیاد به خوردن بستنروشی جدید در درمان قطع نخمغز بزرگ چالش است یا منفعپیشینیان انسان از هفت میتاثیر گیاه خواری بر رشد وسکته مغزیچگونه حافظه را قویتر کنیاندوهگین نباش اگر درب یا از تکینگی تا مغز از مغز تجنسیت و تفاوت های بیناییعلایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی در خدمت خلق وحادغام میان گونه های مختلبحث درباره پیدایش و منشادانشمندان روش هاي جدیدی موجودات مقهور ژنها هستندژنها نقشه ایجاد ابزار هوتمدن قدیمی ای در جنوب ایرروشی جدید در درمان سکته ممغز بزرگ چالشهای پیش روپیشرفتی مستقل از ابزار هتاثیر گیاه خواری بر رشد وساخت شبکه عصبی با الفباینگاهی بر قدرت بینایی دراانسان جدید از چه زمانی پااز تکینگی تا مغز از مغز تجهش های ژنتیکی مفید در ساعلایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی درمانگر کامپیادغام دو حیطه علوم مغز و بحثی در مورد نقش ویتاميندانشمندان روشی برای تبدیمیهمانهای ناخوانده عامل ژنها ، مغز و ارادهتمساح حد واسط میان مغز کوريتوکسيمب در درمان ام اسمغز حریص برای خون، کلید تپاسخ گیاهان در زمان خوردتاثیر انتخاب از طرف محیط نگاهی بر توانایی اجزاي بانسان عامل توقف رشد مغزاز تکینگی تا مغز- از مغز جهش های ژنتیکی غیر تصادفعوارض ازدواج و بچه دار شدهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبحثی جالب درباره محدودیتداروهای مصرفی در ام اسمیگرن سردردی ژنتیکی که بژنهای هوش ، کدامندتنفس هوازی و میتوکندریراه های جدید برای قضاوت رمغز زنان جوانتر از مغز مرپختگی پس از چهل سالگي به تاثیر ترکیبات استاتین (سناتوانی از درمان برخی ویانعطاف پذیری مکانیسمی علاز تکینگی تا مغز- از مغز جهشهای مفید و ذکاوتی که دعید نوروز مبارکهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبحثی در مورد نقش کلسیم و داروهای ضد بیماری ام اس ومیدان مغناطيسي زمین بشر کمردرد با پوشیدن کفش مناتنفس هوازی و میتوکندریراه های جدید برای قضاوت رمغزهای کوچک بی احساسپرورش مغز مینیاتوری انساتاثیر دپاکین بر بیماری مناتوانی در شناسایی چهره اولین مورد پیوند سر در اناز تکینگی تا مغز- از مغزتجهشهای مفید و ذکاوتی که دعامل کلیدی در کنترل کارآهوش احساسیبحثی در مورد عملکرد لوب فداروی تشنجی دربارداریمکانیزمهای دفاعی در برابکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتو دی ان ای خاص ميتوکندريراه پیروزی در زندگی چیستنقش قهوه در سلامتیآیا ما تنها موجودات زنده تاثیر داروهای ضد التهاب نخاع ما تا پایین ستون فقراولین تصویر در تاریخ از ساز تکینگی تا مغز، از مغز جاذبه و نقش آن در شکلگیریعسل طبیعی موثر در کنترل بهوش احساسیبحثی درباره هوش و تفاوتهداروی ضد تشنج با قابليت تما انسانها چه اندازه نزدکندر در بیماریهای التهابتولید سلولهای جنسی از سلرشد مغز علت تمایل انسان بنقش هورمون های تیروئید دآیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نخستین تصویر از سیاهچالهايندگان چگونه خواهند دیدازدواج های بین گونه ای، رحافظه و اطلاعات در کجاست عصب حقوق نورولووهوش عاطفی بیشتر در زنانبحثی درباره هوش و تفاوتهداروی ضد تشنج با قابليت تما انسانها چه اندازه نزدکودک ایرانی که هوش او از توانایی مغز و دیگر اجزای زمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش ژنتیک در درمان اختلاآیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر درجه حرارت بر عملکنرمش های مفید در سرگیجهايا اراده آزاد توهم است یاستفاده از هوش مصنوعی در حافظه و اطلاعات در کجاست عضلانی که طی سخن گفتن چقدهوش عاطفی در زنان بیشتر ابحثی درباره هوش و تفاوتهداستانها و مفاهیمی اشتباما با کمک مغز خود مختاريمکودکان خود را مشابه خود تتوازن مهمتر از فعالیت زیزندگی هوشمند در خارج از زنقش انتخاب از طرف محیط، نآیا هوش سریعی که بدون احستاثیر درجه حرارت بر عملکنرمشهای مهم برای تقویت عايا اراده آزاد توهم است یاستیفن هاوکینگ در مورد هحافظه و اطلاعات در کجاستمقالاتهوش، ژنتیکی است یا محیطیبحثی درباره هوش و تفاوتهدر مانهای کمر درددر چه مرحله ای از خواب ، رما تحت کنترل ژنها هستیم یکوری گذرای ناشی از موبایتوصیه های غیر دارویی در سزیباترین چیز در افزایش سنقش اتصالات بین سلولهای آیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا مغزهای ما ارتقا یافت ایا کوچک شدن مغزانسان الاستیفن هاوکینگ در تفسیر حس چشایی و بویاییتاثیر ویتامین دی بر بیماهاوکينگ پیش از مرگش رسالبحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان های بیماری آلزایمرماه رجبکی غایب شدی تا نیازمند دلتوصیه هایی در مصرف ماهیزبان چهار حرفی حیات زمیننقش حفاظتی مولکول جدید دآیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا حیوانات سخن نمی گوینایا ابزار هوشمندی یا مغز استخوان های کشف شده، ممکحس و ادراک (قسمت اول )صفحه اصلیهاوکينگ پیش از مرگش رسالبحثی درباره احساسات متفابحثی درباره احساساتی غیردرمان های رایج ام اسماپروتیلینکاهش التهاب ناشی از بیماتوضیحی ساده در مورد هوش مزبان و بیان، در سایه پیشرنقش حیاتی تلومر دی ان آ دآیا آگاهی پس از مرگ از بیتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا حجم مغز گونه انسان درایا بیماری ام اس (مولتیپاصول سلامت کمرحس و ادراک (قسمت دوم )سوالات پزشکیهدف از تکامل مغز