دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز و از مغز تا سیاهچاله

از تکینگی تا مغز و از مغز تا سیاهچاله!

آغاز این جهان مادی ما، با انفجار بزرگ در نقطه تکینگی بود و این نقطه پرچگال و پرحرارت، چنان سریع رو به گسترش یا انبساط رفت تا اندکی بعد(چندین میلیاردسال بعد!) به ابزار هوش قدرتمند مادی یعنی مغز انسان امروز برسد(به دلیل خردی و حقیری عالم مادی، اندکی بعد را بیان کردم زیرا زمان در عالم مادی ما هرچقدر هم بزرگ و دور باشد، در مقیاس های حقیقی، جز یک چشم به هم زدنی نیست)

و اکنون این مغز- که محصولی از محصولات تکینگی است- میتواند به چیزی شبیه مادر نخستین خود یعنی سیاه چاله بنگرد.(چند روز قبل نخستین تصویر از سیاهچاله فضایی، به وسیله تلسکوپ دانشمند آمریکاییکتی بومن گرفته شد)

و این نگاه، شاید به زودی از مغز انسان امروز، تکنیگی های زیادی را ایجاد کند که جهان آینده را متحول کند.

باید منتظر ماند!

صدایی هست که از هر کدام از ما خالقی را میخواهد تا بتواند جهانی را دگرگون کند.

گمان میکنی جرمی کوچکی، در حالی که جهانی بزرگتر در درون توست!
@salmanfatemi
(روشنگری از کتاب توهم بی خدایی:

پرتوهای سیاهچاله

عنوان، گویا آنچه را قبلا گفتیم- که نور از منطقه رویداد در سیاه چاله نمیگذرد- نقض میکند، پس چگونه میگوییم سیاه چاله پرتوهایی دارد؟

این نظر دانشمند فیزیک نظریاستیفن هاوکینگ است و این نظریه به صورت جزیی و نه کلی، دو نظریه نسبیت عام و نظریه کوانتوم را جمع میکند و مفاد آن، عبارت است از: سیاه چاله ها کاملا سیاه نیستند و پرتوهایی وجود دارد که رصد کننده بیرون از سیاهچاله میبیند، با اینکه از سیاهچاله صادر میشود و دلیل آن، تفاوت های کوانتومی در خلا است- که قبلا بیان کردیم- و چیزی است که مکانیک کوانتوم بر اساس اصل عدم قطعیت و یا اصل تردید، پیشگویی میکند؛ زیرا امکان ندارد بر اساس اصل عدم قطعیت، فضا کاملا تهی و خالی باشد، زیرا معنی خالی بودن، آن است که محیط ها و زمینه ها مانند محیط الکترومغناطیس یا جاذبه، مقدار آن، در صفر نگه داشته شده است و میزان دگرگونی یا جهش، صفر است

و این متناقض با اصل عدم قطعیت، است، پس بر اساس مکانیک کوانتوم، همیشه در خلا، زوج هایی از ذرات فرضی هست که آشکار میشوند، با هم برخورد می کنند و برخی از آنها برخی دیگر را از میان میبرد یا ذرات و ذرات متضاد(ضد ذرات)فرضی آشکار میشود و برخی از آنها برخی دیگر را در نتیجه برخورد با هم، از میان میبرد.

پس وقتی رخ میدهد، اگر ظهور آن در افق رویداد سیاهچاله یا نقطه تکینگی باشد و به جای آنکه با هم برخورد کنند و برخی از آن برخی دیگر را از میان ببرد- این اتفاق بیفتد- که یکی از آنها در نتیجه تاثیر جاذبه، در سیاهچاله بیفتد- ذره دیگر که در مقابل آن است، ممکن است آزاد شود و به مسافتی دور از سیاهچاله بگریزد و رصد کننده بیرون از سیاهچاله آن را خواهد دید، گویا پرتوهایی است که از سیاهچاله صادر میشود و این پرتوها، پرتوهای سیاهچاله نام دارد و برخی آن را بر اساس نام کاشفش، پرتوهای هاوکینگ نامیده اند و این پرتوها بر اساس چگالی سیاهچاله یا نقطه تکنیگی در کیهان کنونی است.

کتاب توهم بی خدایی- احمد الحسن- ص484)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

سلمان فاطمی [ 1398-08-30 ]
گمان میکنی جرمی کوچکی در حالی که جهانی بزرگتر در درون توست

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ژن هوش و ساختارهای حیاتی منبع هوشیاری کجاست قسمت درک حقیقت نردبان و مسیری آیاما مقهور قوانین فیزیکسانسور بر بسیاری از حقاینقش ویتامین K در ترمیم اساحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتتکامل داروینی هنوز در حاهمیشه عسل با موم بخوریمحافظه و اطلاعات در کجاست کندر در بیماریهای التهابمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمذرات کوانتومی زیر اتمی قافسردگی و اضطراب در بیماشلیک فراموشینقش رژیم غذایی در رشد و اادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دوکار با یگانگی و یکپارچگیمیهمانهای ناخوانده عامل روزه داری متناوب، مغز را انسان قدیم در شبه جزیره عشباهت زیاد بین سلول هاي عنهایت معرفت و شناخت درک عارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواندن ، یکی از شستشو دهنگمان میکنی جرمی کوچکی در ماده ی خالیریشه های مشترک حیاتای آنکه نامش درمان و یادشعلایم کمبود ویتامین E را چگونه مولکول های دی ان ایاز انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش، ژنتیکی است یا محیطیدلایلی که نشان میدهد ما برشد مغز فرایندی پیچیده اگشایش دروازه جدیدی از طرمرکز حافظه کجاستاگر میدانی مصیبت بزرگتر مقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير تاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشفرایند حذف برخی اجزای مغدانشمندان یک فرضیه رادیکپیشرفت های جدید علوم اعصزبان و کلمه حتی برای کسانمشکلات روانپزشکی پس از سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه انتظارات بر ادراک تری فلوپرازینواکنش های ناخودآگاه و تقلوب فرونتال یا پیشانی مغداروی جدید ضد میگرنآیا ممکن است موش کور بی مسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز آیندگان چگونه است ؟ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمدن بشری و مغز اخلاقینبرو و انرژی مداومتغییرات تکاملی سر انسان وراپامیل در بارداریمنابع انرژی از نفت و گاز درمان های جدید میگرنآیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز بزرگ و فعال یا مغز کوابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای متوانایی مغز و دیگر اجزای چراروياها را به یاد نمی آجریان انرژی در سیستم های ژن یا نقشه توسعه مغز و نقمنبع هوشیاری کجاست قسمت درک عمیق در حیواناتآب زندگی است قسمت چهارمساخت شبکه عصبی مصنوعی با نقش ژنتیک در درمان اختلااحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار تکامل داروینی هنوز در حاهمراهی نوعی سردرد میگرنیحافظه و اطلاعات در کجاستکوچک شدن مغز از نئاندرتامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرفتار اجتماعی انسان، حاصالکتروتاکسی(گرایش و حرکشلیک فراموشینقش زنجبیل در جلوگیری از ادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و سوکاربرد روباتهای ريزنانومیگرن سردردی ژنتیکی که بروزه داری و بیمار ی ام اس انسان ها می توانند میدان شباهت زیاد بین سلول هاي عچهار میلیارد سال تکامل بارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتیگنجینه ای به نام ویتامین مبانی ذهنی سیاه و سفیدرژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت مغزی کمک میکند علت خواب آلودگی بعد از خوچگونه مغز پیش انسان یا هماز بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر درجه حرارت بر عملکهیچ کاری نکردن به معنی چیفلج نخاعی با الکترودهای دنیای شگفت انگیز کوانتومرشد مغز علت تمایل انسان بپمبرولیزوماب در بیماری چمرکز حافظه کجاستاگر نیروی مغناطیس نباشد تاثیر ویتامین دی بر بیمابررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگفرد حساس از نظر عاطفی و بدانشمندان ژنی از مغز انسپیشرفتی مستقل از ابزار هزبان و بیان نتیجه ساختمامشکلات روانپزشکی در عقب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه باغبانی باعث کاهش تری فلوپرازینواکنش به حس جدیدلوتیراستامداروی ضد تشنج با قابليت تآیا ما تنها موجودات زنده سفرنامه سفر به بم و جنوب مغز انسان ایا طبیعتا تماابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمدنی قدیمی در شمال خلیج نخاع ما تا پایین ستون فقرثبت امواج الکتریکی در عصورزش هوازی مرتب خیلی به قمنابع انرژی از نفت و گاز درمان های جدید در بیماری آیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز بزرگترین مصرف کننده ابزار بقای موجود زنده از بلندی در ذهن ما درک بلندیتوازن مهمتر از فعالیت زینزاع بین جهل و علم رو به پجریان انرژی در سیستم های جریان انرژی در سیستم های ژنها نقشه ایجاد ابزار هومنبع هوشیاری کجاست قسمت درگیری قلب در بیماری ویرآب زندگی است قسمت اولساخت شبکه عصبی با الفبای نقش گرمایش آب و هوا در هماحساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیتکامل داروینی هنوز در حاهندسه ی پایه ایحس چشایی و بویاییکووید نوزده و خطر بیماری منبع هوشیاری کجاست؟(قسمرقیبی قدرتمند در برابر مالگوبرداری از طبیعتشنا در ابهای گرم جنوب نیانقش زبان در سلطه و قدرت اادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پاتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیستمکاربرد روباتهای ريز، در میگرن شدید قابل درمان اسروزه داری سلول های بنیادانسان جدید از چه زمانی پاشرکت نورالینک ویدیویی ازچهار ساعت پس از کشتار خوکارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتی و یگویید نوزده و ایمنی ساکتمباحث مهم حس و ادراکرژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت نخاعی میتواند دعماد الدین نسیمی قربانی از تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر درجه حرارت بر عملکهیچگاه از فشار و شکست نترفلج بل، فلجی ترسناک که آندندان ها را مسواک بزنید تزمین زیر خلیج فارس تمدنی پنج اکتشاف شگفت آور در مومرکز خنده در کجای مغز استاگر نعمت فراموشی نبود بسصفحه اصلیبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس فرضیه ای جدید توضیح میدهدانشمندان پاسخ کوانتومی پاسخ گیاهان در زمان خوردزبان و بیان، در سایه پیشرمشاهده گر جدای از شیء مشاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه تکامل مغزهای کنونیتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن های شرکت فایزر آمرلیس دگرامفتامین یا ویاسداروی ضد تشنج با قابليت تآیا مغز تا بزرگسالی توسعسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز انسان برای ایجاد تمدابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمساح حد واسط میان مغز کونخستین تصویر از سیاهچالهجمجمه انسان های اولیهورزش هوازی ، بهترین تمریمنابع انرژی از نفت و گاز درمان های رایج ام اسآیا برای تولید مثل همیشه سوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز حریص برای خون، کلید تابزارهای پیشرفته ارتباط بلعیدن ستاره توسط سیاهچاتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنزاع بین علم و نادانی رو جستجوی متن و تصویر به صورژنها ، مغز و ارادهمنبع هوشیاری کجاست قسمت درگیری مغز در بیماری کویآب زندگی است قسمت دومساختار شبکه های مغزی ثابنقش پیش زمینه ها و اراده احساسات کاذببیماری بیش فعالیتکامل زبانهندسه ی رایج کیهانحس و ادراک (قسمت اول )کودک ایرانی که هوش او از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمرموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالشناخت و معرفت، و نقش آن دنقش زبان در سلطه و قدرت اارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دهمکتاب زیست شناسی باورمیدان مغناطيسي زمین بشر روش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزشش مرحله تکامل چشمنوآوری ای شگفت انگیز دانارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیخواب عامل دسته بندی و حفطگوشه بیماری اتوزومال رسسمجموعه های پر سلولی بدن مرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واین پیوند نه با مغز بلکه عوامل موثر در پیدایش زبااز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر درجه حرارت بر عملکهیپرپاراتیروئیدیسمفلج خوابدو ویژگی انتزاع و قدرت تجزمان واقعیت است یا توهمپوست ساعتی مستقل از مغز دمرگ چیستاگر نعمت فراموشی نبود بسسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحقلب و عقلدانشمندان اولین سلول مصنپختگی پس از چهل سالگي به زبان و تکلم برخی بیماریهمشاهده آینده از روی مشاهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج چیستواکسن کووید 19 چیزهایی که لا اکراه فی الدینداروی ضد تشنج توپیراماتآیا همه جنایت ها نتیجه بیسفری به آغاز کیهانمغز انسان برای شادمانی طابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هتنفس هوازی و میتوکندرینخستین روبات های زنده ی ججنسیت و تفاوت های بیناییورزش و میگرنمنابع انرژی از نفت و گاز درمان های علامتی در ام اسآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسودمندی موجودات ابزی بر مغز زنان جوانتر از مغز مرابزارهای بقا از نخستین هبه مغز خزندگان خودت اجازتوسعه برخی شغل ها با هوش نزاع بین علم و جهل رو به پتوصیه های سازمان بهداشت نشانه های گذشته در کیهان جستجوی هوشیاری در مغز ماژنهای مشترک بین انسان و ومنبع هوشیاری کجاست قسمت درگیری مغز در بیماران مبآب زندگی است قسمت سومسازگاری با محیط بین اجزانقش آتش در رسیدن انسان بهاخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیتکامل زبانهندسه بنیادینحس و ادراک (قسمت دوم )کودکان میتوانند ناقل بی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمرمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلروشناسایی تاریخچه ی تکاملینقش سجده بر عملکرد مغزارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحمتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دوازدهمکتاب، سفری به تاریخمیدازولام در درمان تشنج روش های صرفه جویی در ایجاانسانیت در هم تنیده و متصششمین کنگره بین المللی سنوار مغز مشاهده ی غیر مستارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاخودآگاهی و هوشیاريگوشت خواری یا گیاه خواریمحل درک احساسات روحانیراه فراری نیستاینکه به خاطرخودت زندگی عوامل ایجاد لغت انسانی و از تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنهاوکينگ پیش از مرگش رسالفلج خواب چیستدو برابر شدن خطر مرگ و میزمان شگفت انگیزپیموزایدمرگ و میر پنهاناگر با مطالعه فیزیک کوانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی علل کمر درد در میانتاثیر رو ح و روان بر جسمویتامین E در چه مواد غذایقیچی ژنتیکیدانشمندان تغییر میدان مغپروژه ی ژنوم انسانیزبان و شناخت حقیقت قسمت چمطالعه ای بیان میکند اهدابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی براچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن کرونا و گشودن پنجرلایو دوم دکتر سید سلمان فداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش مصنوعی می تواند نسقوط درون جاذبه ای خاص، چمغز انسان برای شادمانی طابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر تنفس هوازی و میتوکندرینرمش های مفید برای درد زاجنسیت و تفاوت های بیناییورزش بهترین درمان بیش فعمنابع انرژی از نفت و گاز درمان ژنتیکی برای نوآوریآیا تکامل و تغییرات ژنتیسیلی محکم محیط زیست بر انمغزهای کوچک بی احساسابزارهای بقا ازنخستین همبه بالا بر ستارگان نگاه کتوصیه های غیر دارویی در سنظام مثبت زندگیحفره در مغزژنهای هوش ، کدامندمنبع هوشیاری کجاست قسمت درگیری مغزی در سندرم کووآزمون ذهنی گربه شرودینگرستون فقرات انسان دو پا جلنقش انتخاب از طرف محیط، ناخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکتکامل زبان انسان از پیشیهندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت چهلکودکان خود را مشابه خود تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرمز بقای جهش ژنتیکیامید نیکو داشته باش تا آنشناسایی سلول های ایمنی انقش غذاها و موجودات درياارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خداتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سومکجای مغز مسئول پردازش تجمکانیک کوانتومی بی معنی روش هایی ساده برای کاهش اانعطاف پذیری مکانیسمی علصرع و درمان های آننوار مغزی روشی مهم در تشخارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخودآگاهی و هوشیاريگیلگمش باستانی کیستمحل درک احساسات روحانی دراه های جدید برای قضاوت راینکه خانواده ات سالم باعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های مهاوکينگ پیش از مرگش رسالفلج دوطرفه عصب 6 چشمدو برابر شدن خطر مرگ و میزندگی هوشمند در خارج از زپیموزایدمرگ انتقال است یا نابود شاگر تلاش انسان امروز براسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کاقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصدانشمندان روش هاي جدیدی پروژه ی ژنوم انسانیزبان و شناخت حقیقت قسمت امعنی روزهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشچگونه حافظه را قویتر کنیتشنج عدم توازن بین نورون واکسن کرونا از حقیقت تاتلبخند بزن شاید صبح فردا زدر مانهای کمر دردآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسلول های بنیادی منابع و امغز انسان رو به کوچک تر شابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکتنفس بدون اکسیژننرمش های مفید در سرگیجهجهل مقدسورزش در کمر دردمنابع انرژی از نفت و گاز درمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جنین انسان، هوشمندی سیاهچاله های فضایی منابعمغزتان را در جوانی سیم کشابزارهای بقای موجود زندهبه خودت مغرور نشوتوصیه هایی در مصرف ماهینظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت قربانی نزاع بین بی ژنهای حاکم بر انسان و انسمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدرگیری مغزی در سندرم کووآسيب میکروواسکولاریا آسسخن پاک و ثابتنقش اتصالات بین سلولهای اختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیتکامل ساختار رگهای مغزی هوموارکتوس ها ممکن است دحس و ادراک قسمت نهمکوری گذرای ناشی از موبایمنبع هوشیاری در کجاست؟ قروی و منیزیم در تقویت استامید درمان کرونا با همانشواهدی از نوع جدیدی از حانقش غذاها و موجودات درياارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و هشتمکرونا چه بر سر مغز می آورمکانیزمهای دفاعی در برابروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد PML به دنبال تکضررهای مصرف شکر و قند بر نورون هاي مصنوعی می تواناز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخورشید مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدمحدودیت های حافظه و حافظراه های جدید برای قضاوت راینترنت بدون فیلتر ماهواعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متفناوری هوش مصنوعی نحوه خدو سوی واقعیتزندگی زمینی امروز بیش از پیچیدگی های مغزمگسمراحل ارتقای پله پله کیهاپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا و استخوانقانون مندی نقشه ژنتیکی مدانشمندان روشی برای تبدیپرواز از نیویورک تا لوس آزبان و شناخت حقیقت قسمت دمعادله ها فقط بخش خسته کنابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتتقلید از روی طبیعتنگاه محدود و تک جانبه، مشتشخیص ژنتیکی آتروفی های واکسن کرونا ساخته شده تولرزش ناشی از اسیب به عصبدر محل کار ارزش خودت را بآیا هوش ارثی دریافتی از پسلول عصبی شاهکار انطباق مغز انسان رو به کوچکتر شدابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دتو یک جهان در مغز خودت هسنرمشهای مهم برای تقویت عجهان یکپارچهوزن حقیقی معرفت و شناختمنابع انرژی از نفت و گاز درمان تومورهای مغزی با اآیا جهان ذهن و افکار ما مسیاهچاله و تکینگی ابتدایمغزتان را در جوانی سیمکشابزارهای بقای از نخستین به زودی شبکه مغزی به جای توضیحی ساده در مورد هوش منظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت اشیاکلرال هیدرات برای خوابانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرگیری اعصاب به علت میتوآسیب ها ناشی از آلودگی هوسرنوشتنقش تیروئید در تکامل مغزاختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی می تواند بر اححس و ادراک قسمت چهارمکی غایب شدی تا نیازمند دلمنبع هوشیاری در کجاست؟(قرویا و خبر از آیندهامگا سه عامل مهم سلامتشواهدی از دنیسوان(شبه نئنقش غذاها و موجودات درياارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و ششمکریستال زمان(قسمت اولما انسانها چه اندازه نزدروشهای نو در درمان دیسک باولین مورد پیوند سر در انضررهای شکر بر سلامت مغزنورون های ردیاب حافظهاز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیخانواده پایدارگالکانزوماب، دارویی جدیمخچه فراتر از حفظ تعادلایندرالعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزفیلمی بسیار جالب از تغییدوچرخه سواری ورزشی سبک و زندگی زودگذرپیچیدگی های مغزی در درک زمرز مرگ و زندگی کجاستابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگترین خطایی که مردم متاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا در سبزیجاتقانون جنگلداروهای مصرفی در ام اسپرورش مغز مینیاتوری انسازبان و شناخت حقیقت قسمت سمعجزه ی علم در کنترل کرونابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذنگاه انسان محدود به ادراتصویربرداری فضاپیمای آمواکسن ایرانی کرونا تولیدلرزش عضله یا فاسیکولاسیودر چه مرحله ای از خواب ، رآیا هوش سریعی که بدون احسسلولهای ایمنی القا کنندهمغز ایندگان چگونه استابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هاتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا مغزهای ما ارتقا یافت جهان کاملی در اطراف ما پروزوز گوشمنابع انرژی از نفت و گاز درمان تشنجآیا جهش های ژنتیکی، ویروسیاهچاله ی تولید کنندهنقش قهوه در سلامتیابزارهای دفاعی و بقای موبه زیر پای خود نگاه نکن ببوزون هیگز چیستتیوتیکسن داروی ضد جنوننظریه ی ریسمانحقیقت تنها چیزی است که شاکمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرد باسن و پا به دلیل کاهآشنا پنداریسریعترین کامپیوتر موجودنقش حفاظتی مولکول جدید داختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی اتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک قسمت نوزدهمکیهان خود را طراحی میکندمنبع خواب و رویارویا بخشی حقیقی از زندگی امروز دانش ژنتیک هیچ ابهشکل های متفاوت پروتئین هنقشه مغزی هر فرد منحصر بهارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سیزدهمکریستال زمان(قسمت دوم)ما انسانها چه اندازه نزدروشهای شناسایی قدرت شنوااولین هیبرید بین انسان و طلای سیاهنوروپلاستیسیتی چیستاز نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحخارق العاده و استثنایی بگامی در درمان بیماریهای مخچه ، فراتر از حفظ تعادلایا کوچک شدن مغزانسان العامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزافیزیک مولکولها و ذرات در ديدن با چشم بسته در خواب زونیسومایدپیوند مغز و سر و چالشهای مرز بین انسان و حیوان کجاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیتاثیر رژیم گیاهخواری بر ویتامین دی گنجینه ای بزرقانون جنگلداروهای ام اسآلودگی هوا و ویروس کرونازبان شناسی مدرن در سطح سلمغز فکر میکند مرگ برای دیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلقین اطلاعات و حافظهنگاه از درون مجموعه با نگتصادف یا قوانین ناشناختهواکسن اسپایکوژنلزوم سازگاری قانون مجازادر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا هشیاری کوانتومی وجودسلولهای بنیادی مصنوعی درمغز ابزار بقای برتر مادیابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا ویروس کرونای دلتا واجهان در حال نوسان و چرخشیک پیشنهاد خوب برای آسان منابع انرژی از نفت و گاز درمان جدید میگرن با انتی آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسیاره ی ابلهاننقش مهاجرت در توسعه نسل ااتفاق و تصادفبوزون هیگز جهان را از متلتکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمحقیقت خواب و رویاکمردرد ناشی از تنگی کانامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدستورالعمل مرکز کنترل بیآغاز فصل سرما و دوباره تکسرگیجه از شایعترین اختلانقش حیاتی تلومر دی ان آ داختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیمتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفتمکیهانِ هوشیارِ در حال یامنحنی که ارتباط بین معرفرویا تخیل یا واقعیتانفجار و توقف تکاملی نشاشگفتی های زنبور عسلنقشه های مغزی جدید با جزیارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت ششمکریستال زمان(قسمت سوم)ما اکنون میدانیم فضا خالروشی برای بهبود هوش عاطفاولین تصویر در تاریخ از سطوفان فقر و گرسنگی و بی سنوشیدن چای برای مغز مفید از نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی ساخته هوش طبیخدا موجود استراه پیروزی در زندگی چیستگامی در درمان بیماریهای مخچه ابزاري که وظیفه آن فایا این جمله درست است کسیعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به فیزیک و هوشیاریدی متیل فومارات(زادیوا)(زونا به وسیله ویروس ابله پیوند اندام از حیوانات بمزایای شکلات تلخ برای سلابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیویروس مصنوعیقانونمندی و محدودیت عالمداروهای تغییر دهنده ی سیآلزایمرزبان شناسی نوین نیازمند مغز قلبابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاش هایی در بیماران قطع نگاه حقیقی نگاه به درون اتظاهر خوابیده ی مادهواکسن اسپایکوژن ضد کرونالزوم سازگاری قانون مجازادر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا واکنش های یاد گرفته وسلسله مباحث هوش مصنوعیمغز ابزار برتر بقاابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملتولید مثل اولین ربات های چرا پس از بیدار شدن از خوجهش های ژنتیکی مفید در سایک آلل ژنتیکی که از نئاندمنابع انرژی از نفت و گاز درمان جدید کنترل مولتیپلآیا خداباوری محصول تکاملسیاره ابلهاننقش میدان مغناطیسی زمین اتوسوکسیمایداثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهاتکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمحقیقت راستین انسان علم بکمردرد و علل آنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتذهن ما از در هم شکستن منبإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسربازان ما محققا غلبه می نقش خرچنگ های نعل اسبی دراختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار اتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفدهمکیست کلوئید بطن سوممنشأ اطلاعات و آموخته ها رویا حقی از طرف خداانواع سکته های مغزیشاهکار قرننقص در تشخیص هیجانات عامارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا تاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک سی و هفتمکشف مکانیسم عصبی خوانش پما با کمک مغز خود مختاريمروشی جدید در درمان قطع نخاولین سلول مصنوعیطی یکصد هزار سال اخیر هرچنوعی سکته مغزی ، وحشتناک از نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر احتمالی عصاره تغلیهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملرابطه تشنج و اوتیسمگاهی لازم است برای فهم و مدل همه جانبه نگر ژنرالیایا ابزار هوشمندی یا مغز عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیدفیزیکدانان ماشینی برای تدژا وو یا اشنا پنداریزیباترین چیز در افزایش سپیوند سر آیا ممکن استمسیر دشوار تکامل و ارتقاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناتاریخ همه چیز را ثبت کردهویرایش DNA جنین انسان، برقارچ بی مغز در خدمت موجودداروهای ضد بیماری ام اس وآمارهای ارائه شده در سطح زبان، وسیله شناسایی محیطمغز ما کوچکتر از نیم نقطهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی برای درمان قطع نخانگاهی بر قدرت بینایی دراتظاهری از ماده است که بیدواکسن دیگر کرونا ساخته شمقاومت به عوارض فشار خون در کمتر از چند ماه سوش جدآیا یک، وجود داردسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمغز از بسیاری حقایق می گرابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرتولید پاک و فراوان انرژیچرا بیماری های تخریبی مغجهش های ژنتیکی غیر تصادفیک جهش ممکن است ذهن انسانمنابع انرژی از نفت و گاز درمانهای بیماری پارکینسآیا دلفین ها می تواند از سیاره ابلهاننقش محیط زندگی و مهاجرت دنقش نگاه از پایین یا نگاهاثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن تکامل مادی تا ابزار هوشمنظریه تکامل در درمان بیمحقایق ممکن و غیر ممکنکمردرد با پوشیدن کفش منامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتذهن چند جانبه نیازمند نگافت فشار خون ناگهانی در وسردرد میگرن در کودکاننقش داروهاي مختلف معروف اختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت هجدهمکاهش مرگ و میر ناشی از ابمهندسی ژنتیک در حال تلاش رویاها از مغز است یا ناخوانگشت ماشه ایشبیه سازی میلیون ها جهان نقطه بی بازگشتارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت بیست و پکشف مکانیسمی پیچیده در بما تحت کنترل ژنها هستیم یروشی جدید در درمان سکته ماوکرلیزوماب داروی جدید شظهور امواج مغزی در مغز مصنیکولا تسلااز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر ترکیبات استاتین (سهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملراز تغییرگاهی مغز بزرگ چالش استمدل های ریز مغز مینی برینایا بیماری ام اس (مولتیپعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازافرگشت و تکامل تصادفی محض دژاوو یا آشناپنداریزیر فشار کووید چه باید کرپیوند سر، یکی از راه حلهامسئول صیانت از عقیده کیسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناتازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت فیزیکی، تابعی از قبل از آغازداروی فامپیریدین یا نورلآن چیزی که ما جریان زمان سفر نامه سفر به بم و جنوب مغز مادران و کودکان در زمابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی تازه برای گشودن معنگاهی بر توانایی اجزاي بتغییر الگوی رشد مغزی با زواکسن دیگری ضد کرونا از دمقابله با کرونا با علم اسدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا کیهان می تواند یک شبیسم زنبور ، کلیدی برای وارمغز به تنهایی برای فرهنگ ابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترستولید سلولهای جنسی از سلچرا حیوانات سخن نمی گوینجهشهای مفید و ذکاوتی که دیک رژیم غذایی جدید، می تومنابع انرژی از نفت و گاز درهای اسرارآمیز و پوشیدهآیا دلفین ها میتوانند باسیر آفرینش از روح تا مغز نقش نظام غذایی در تکامل ماثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به ستکامل مداومهفت چیز که عملکرد مغز تو حمله ویروس کرونا به مغزکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتذهن تو همیشه به چیزی اعتقافراد آغاز حرکت خودشان رسردرد و علتهای آننقش ذهن و شناخت در حوادث اختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت هشتمکاهش التهاب ناشی از بیمامولتیپل اسکلروز در زنان رویاهای پر رمز و حیرتی درانگشت نگاری مغز نشان میدشبیه سازی سیستم های کوانچند نرمش مفید برای کمردرارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحساسیت روانی متفاوتکشف ارتباط جدیدی از ارتبماه رجبريتوکسيمب در درمان ام اسايندگان چگونه خواهند دیدعقل مجادله گرنیاز به آموزش مجازی دیجیاز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر دوپامین و سروتونینهوش عاطفی بیشتر در زنانخطر آلودگی هواراست دستی و چپ دستیگذر زمان کاملا وابسته به مدیریت اینترنت بر جنگایا بدون زبان میتوانیم تعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا وفراموش کارها باهوش تر هسدگرگونی های نژادی و تغییزیرفون داروی ضد ام اسپیام های ناشناخته بر مغز مسئولیت جدیدابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوتازه های بیماری پارکینسوواقعیت چیستقبل از انفجار بزرگداروی لیراگلوتیدآنچه واقعیت تصور میکنیم سفر به مریخ در 39 روزمغز چون ابزار هوش است دلیابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتلاشی جدید در درمان ام اسچالش دیدگاه های سنتی در بتغییر زودتر اتصالات مغزیواکسن سرطانملاحظه های اخلاقی دربارهدر درمان بیماری مولتیپل آیا گذشته، امروز وآینده سماگلوتید داروی کاهش دهنمغز برای فراموشی بیشتر کابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیتومورها و التهاب مغزی عاچرا حجم مغز گونه انسان درجهشهای مفید و ذکاوتی که دیکی از علل محدودیت مغز اممنابع انرژی از نفت و گاز درک فرد دیگر و رفتارهای اآیا دست مصنوعی به زودی قاسیستم تعادلی بدنسیستم دفاعی بدن علیه مغز نقش نظریه تکامل در شناسااثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و تکامل چشمهفت سین یادگاری از میراث حمایت از طبیعتکنگره بین المللی سردرد دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتذخیره ی شگفت انگیز اطلاعافزایش قدرت ادراکات و حسسردرد تنشننقش روی و منیزیم در سلامتاختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت پنجمکاهش دوپامین عامل بیماریمواد کوانتومی جدید، ممکنرویای شفافاندوهگین نباش اگر درب یا شبکه های مصنوعی مغز به درچند جهانیارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخفاش با شیوع همه گیری جدیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوماپروتیلینریواستیگمینايا اراده آزاد توهم است یعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهچیزی خارج از مغزهای ما نیاز نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتتاثیر دپاکین بر بیماری مهوش عاطفی در زنان بیشتر اخطرات هوش مصنوعیرجزخوانی هایی که امروز بگربه شرودینگر و تاثیر مشمدارک ژنتیکی چگونه انسانایا تکامل هدفمند استعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکترفراموشی همیشه هم بد نیستدانش بی نهایتزاوسکا درمان گوشرپیشینیان انسان از هفت میمستند جهان متصلابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه هموساپينس بر زمین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واقعیت چیستقدم زدن و حرکت دید را تغیداروی تشنجی دربارداریآنزیم تولید انرژی در سلوسفر تجهیزات ناسا به مریخ مغز چگونه صداها را فیلتر ابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتمایل زیاد به خوردن بستنچاالش ها در تعیین منبع هوتغییر عمودی سر انسان از پواکسنی با تاثیر دوگانه املاحظات بیهوشی قبل از جردر سال حدود 7 میلیون نفر آیا آگاهی پس از مرگ از بیسندرم کووید طولانیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)چرا خشونت و تعصبجواب دانشمند سوال کننده یافته های نوین علوم پرده منابع انرژی از نفت و گاز درک و احساسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسکته مغزینقش هورمون های تیروئید داجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارتکامل ابزار هوش ، راه پر هم نوع خواری در میان پیشیحوادث روزگار از جمله ویرکنگره بین المللی سردرد دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش مرگ و میر سندرم کوسردرد سکه اینقش روزه داری در سالم و جادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهکاهش سن بیولوژیکی، تنها موجود بی مغزی که می تواندروبات های ریز در درمان بیانرژی تاریکشباهت مغز با کیهان مادیچندین ماده غذایی که ماننارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخلاصه ای از مطالب همایش مگل زندگیماجرای جهل مقدسریاضیات یک حس جدید استايا اراده آزاد توهم است یعلم به ما کمک میکند تا موچیزی شبیه نور تو نیستاز واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر داروهای ضد التهاب هوش عاطفی در زنان بیشتر ادفاع در برابر تغییر ساخترساناها و ابر رساناها و عگزیده ای از وبینار یا کنفمروری بر تشنج و درمان هایایجاد احساساتعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال فرایند پیچیده ی خونرسانیدانشمندان موفق به بازگردزبان مشترک ژنتیکی موجودامشکلات نخاعیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه واکسن کرونا را توزتبدیل سلولهای محافط به سواقعیت های متفاوتقدرت انسان در نگاه به ابعداروی جدید s3 در درمان ام آینده ی انسان در فراتر ازسفر دشوار اکتشافمغز ناتوان از توجیه پیداابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرناتوانی از درمان برخی ویتغییرات منطقه بویایی مغزواسطه ها د رمسیر ایجاد مغممانتین یا آلزیکسا یا ابدرمان های اسرار آمیز در آآیا امکان بازسازی اندامهسندرم گیلن باره به دنبال مغز بزرگ چالش است یا منفعابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متوهم چیستچرا در مغز انسان، فرورفتجاذبه و نقش آن در شکلگیرییادگیری مهارت های جدید دمنابع بی نهایت انرژی در ددرک احساسات و تفکرات دیگمناطق خاصی از مغز در جستجدرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی سانسور از روی قصد بسیاری نقش هورمون زنانه استروژناجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و تکامل داروینی هنوز در حاهمیشه اطمینان تو بر خدا بحافظه و اطلاعات در کجاست کنترل همجوشی هسته ای با همنبع هوشیاری کجاست؟(قسمذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش سرعت پیشرفت علوم سرعت فکر کردن چگونه استنقش رژیم غذایی بر رشد و ااداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یککایروپاکتیک چیستموجودات مقهور ژنها هستندروح رهاییانرژی تاریک که ما نمی توشباهت کیهان و مغزچه زیاد است بر من که در ایارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخونریزی مغز در سندرم کووگلوئونماده ی تاریکریسدیپلام تنها داروی تایای نعمت من در زندگیمعلایم کمبود ویتامین E را نکاتی در مورد تشنجاز آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوشیاری کوانتومیدقیق ترین تصاویر از مغز ارشته نوروایمونولوژی و نقگزارش یک مورد جالب لخته ومرکز هوشیاری، روح یا بدن ایرادهای موجود در خلقت بغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کنفرایند تکامل و دشواری هادانشمندان نورون مصنوعی سزبان چهار حرفی حیات زمینمشکلات بین دو همسر و برخیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه آن شکری که می خوریمتروس جریان انرژیواقعیت و مجازلمس کوانتومیداروی جدید میاستنی گراویآینده ی علم و فیزیک در60 ثسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز و سیر تکامل ان دلیلی ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تمدن پیشرفته ی پیشینیانناتوانی در شناسایی چهره تغییرات آب و هوایی که به وبینار اساتید نورولوژی دمنابع انرژي پاک سرچشمه حدرمان های بیماری آلزایمرآیا انسان با مغز بزرگش اخسندرم پیریفورمیسمغز بزرگ چالشهای پیش روابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متوپیراماتچراروياها را به یاد نمی آجدایی خطای حسی استیادآوری خواب و رویا