دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز و از مغز تا سیاهچاله

از تکینگی تا مغز و از مغز تا سیاهچاله!

آغاز این جهان مادی ما، با انفجار بزرگ در نقطه تکینگی بود و این نقطه پرچگال و پرحرارت، چنان سریع رو به گسترش یا انبساط رفت تا اندکی بعد(چندین میلیاردسال بعد!) به ابزار هوش قدرتمند مادی یعنی مغز انسان امروز برسد(به دلیل خردی و حقیری عالم مادی، اندکی بعد را بیان کردم زیرا زمان در عالم مادی ما هرچقدر هم بزرگ و دور باشد، در مقیاس های حقیقی، جز یک چشم به هم زدنی نیست)

و اکنون این مغز- که محصولی از محصولات تکینگی است- میتواند به چیزی شبیه مادر نخستین خود یعنی سیاه چاله بنگرد.(چند روز قبل نخستین تصویر از سیاهچاله فضایی، به وسیله تلسکوپ دانشمند آمریکاییکتی بومن گرفته شد)

و این نگاه، شاید به زودی از مغز انسان امروز، تکنیگی های زیادی را ایجاد کند که جهان آینده را متحول کند.

باید منتظر ماند!

صدایی هست که از هر کدام از ما خالقی را میخواهد تا بتواند جهانی را دگرگون کند.

گمان میکنی جرمی کوچکی، در حالی که جهانی بزرگتر در درون توست!
@salmanfatemi
(روشنگری از کتاب توهم بی خدایی:

پرتوهای سیاهچاله

عنوان، گویا آنچه را قبلا گفتیم- که نور از منطقه رویداد در سیاه چاله نمیگذرد- نقض میکند، پس چگونه میگوییم سیاه چاله پرتوهایی دارد؟

این نظر دانشمند فیزیک نظریاستیفن هاوکینگ است و این نظریه به صورت جزیی و نه کلی، دو نظریه نسبیت عام و نظریه کوانتوم را جمع میکند و مفاد آن، عبارت است از: سیاه چاله ها کاملا سیاه نیستند و پرتوهایی وجود دارد که رصد کننده بیرون از سیاهچاله میبیند، با اینکه از سیاهچاله صادر میشود و دلیل آن، تفاوت های کوانتومی در خلا است- که قبلا بیان کردیم- و چیزی است که مکانیک کوانتوم بر اساس اصل عدم قطعیت و یا اصل تردید، پیشگویی میکند؛ زیرا امکان ندارد بر اساس اصل عدم قطعیت، فضا کاملا تهی و خالی باشد، زیرا معنی خالی بودن، آن است که محیط ها و زمینه ها مانند محیط الکترومغناطیس یا جاذبه، مقدار آن، در صفر نگه داشته شده است و میزان دگرگونی یا جهش، صفر است

و این متناقض با اصل عدم قطعیت، است، پس بر اساس مکانیک کوانتوم، همیشه در خلا، زوج هایی از ذرات فرضی هست که آشکار میشوند، با هم برخورد می کنند و برخی از آنها برخی دیگر را از میان میبرد یا ذرات و ذرات متضاد(ضد ذرات)فرضی آشکار میشود و برخی از آنها برخی دیگر را در نتیجه برخورد با هم، از میان میبرد.

پس وقتی رخ میدهد، اگر ظهور آن در افق رویداد سیاهچاله یا نقطه تکینگی باشد و به جای آنکه با هم برخورد کنند و برخی از آن برخی دیگر را از میان ببرد- این اتفاق بیفتد- که یکی از آنها در نتیجه تاثیر جاذبه، در سیاهچاله بیفتد- ذره دیگر که در مقابل آن است، ممکن است آزاد شود و به مسافتی دور از سیاهچاله بگریزد و رصد کننده بیرون از سیاهچاله آن را خواهد دید، گویا پرتوهایی است که از سیاهچاله صادر میشود و این پرتوها، پرتوهای سیاهچاله نام دارد و برخی آن را بر اساس نام کاشفش، پرتوهای هاوکینگ نامیده اند و این پرتوها بر اساس چگالی سیاهچاله یا نقطه تکنیگی در کیهان کنونی است.

کتاب توهم بی خدایی- احمد الحسن- ص484)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

سلمان فاطمی [ 1398-08-30 ]
گمان میکنی جرمی کوچکی در حالی که جهانی بزرگتر در درون توست

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مراحل ارتقای پله پله کیهبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکنظریه تکامل در درمان بیمهزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید در بیماری آیا بزرگ شدن مغز فقط در دشناخت و معرفت، و نقش آن دارتقا و تکامل سنت آفرینش مغز چگونه صداها را فیلتر برای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسمهوش مصنوعی از عروسک تا کواکسن کرونا ساخته شده تودرگیری قلب در بیماری ویرآسیب ها ناشی از آلودگی هوصرع و درمان های آنارزش خود را چگونه میشناسمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون یک جهش ممکن است ذهن انسانرویاها از مغز است یا ناخوانگشت نگاری مغز نشان میدعادت کردن به نعمتفیلمی بسیار جالب از تغییاز تکینگی تا مغز و از مغز نقش هورمون های تیروئید دتفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان سکته مای آنکه نامش درمان و یادشقارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجمکایروپاکتیک چیستزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از روده تا مغزچهار ساعت پس از کشتار خوکتکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کاملگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین همانمهندسی ژنتیک در حال تلاش به خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیماچگونه تکامل مغزهای کنونیدانشمندان موفق به بازگردپیموزایدسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از ماپروتیلینبیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا پس از بیدار شدن از خوهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید میاستنی گراویآیا ممکن است موش کور بی مساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گاحیای بینایی نسبی یک بیممرز مرگ و زندگی کجاستبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکهفت چیز که عملکرد مغز تو هستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های رایج ام اسآیا تکامل و تغییرات ژنتیشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتوکين تراپی روشی جديد مغز ناتوان از توجیه پیدابرای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی از عروسک تا کواکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تمغز بزرگ چالش است یا منفعبررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آمیک رژیم غذایی جدید، می تورویاهای پر رمز و حیرتی دراندوهگین نباش اگر درب یا عارضه جدید ویروس کرونا سفیزیک مولکولها و ذرات در از تکینگی تا مغز از مغز تنقش هورمون زنانه استروژنتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده کنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اسایمپلانت نخاعی میتواند دقبل از انفجار بزرگاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اتولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سومکاربرد روباتهای ريزنانوزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز ازدواج های بین گونه ای، رنوآوری ای شگفت انگیز دانتکامل چشمخطرات هوش مصنوعیگیلگمش باستانی کیستزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین همانمولتیپل اسکلروز در زنان به زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز چگونه جمعیت های بزرگ شکل دانشمندان نورون مصنوعی سپیچیدگی های مغزی در درک زسندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از مبانی ذهنی سیاه و سفیدبیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا بیماری های تخریبی مغهوش احساسیداروی جدید ضد میگرنآیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی مصنوعی با احساس گذر سریعتر زمانمرز بین انسان و حیوان کجابحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکهفت سین یادگاری از میراث هستی ما پس از شروعی چگال درمان های علامتی در ام اسآیا جنین انسان، هوشمندی شناسایی سلول های ایمنی اارتباط میکروب روده و پارمغز و سیر تکامل ان دلیلی برخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی از عروسک بازی واکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماران مبافت فشار خون ناگهانی در وضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تمغز بزرگ چالشهای پیش روبررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زیکی از علل محدودیت مغز امرویای شفافانسان قدیم در شبه جزیره ععدم توقف تکامل در یک اندافیزیکدانان ماشینی برای تاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش ژنتیک در درمان اختلاتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریکنگره بین المللی سردرد دریواستیگمیناینکه به خاطرخودت زندگی قدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش سجده بر عملکرد مغزتومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتکاربرد روباتهای ريز، در زیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین همانمناطق خاصی از مغز در جستجاستفاده از مغز، وزن را کمنوار مغزی روشی مهم در تشختکامل ابزار هوش ، راه پر دفاع در برابر تغییر ساختگیاه خواری و گوشت خوار کدسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمواد کوانتومی جدید، ممکنبوزون هیگز چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خچگونه جمعیت های بزرگ شکل دانشمندان یک فرضیه رادیکپیوند مغز و سر و چالشهای سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از مجموعه های پر سلولی بدن مبیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا حیوانات سخن نمی گوینهوش احساسیداروی ضد تشنج با قابليت تآیا مغز تا بزرگسالی توسعساختار شبکه های مغزی ثاباخلاق و علوم اعصابمزایای شکلات تلخ برای سلبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکهم نوع خواری در میان پیشیو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا جهان ذهن و افکار ما مشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط چاقی و کاهش قدرت بمغز آیندگان چگونه است ؟برخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی از عروسک بازی واکسن سرطاندرگیری مغزی در سندرم کووافراد آغاز حرکت خودشان رطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزییافته های نوین علوم پرده روبات های ریز در درمان بیانسان ها می توانند میدان عسل طبیعی موثر در کنترل بفرگشت و تکامل تصادفی محض از تکینگی تا مغز از مغز تنقش گرمایش آب و هوا در همتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی کندر در بیماریهای التهابریسدیپلام تنها داروی تایاینکه خانواده ات سالم باقدرت انسان در نگاه به ابعاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش مکجای مغز مسئول پردازش تجزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماستفاده از هوش مصنوعی در نورون هاي مصنوعی می توانتکامل زباندقیق ترین تصاویر از مغز اگالکانزوماب، دارویی جدیسفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین همانموجود بی مغزی که می تواندبی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کلام در آیات کلام بچگونه حافظه را قویتر کنیدانشمندان ژنی از مغز انسپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از محل درک احساسات روحانیبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا حجم مغز گونه انسان درهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا همه جنایت ها نتیجه بیسازگاری با محیط بین اجزاآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگمسیر دشوار تکامل و ارتقابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهمیشه اطمینان تو بر خدا بوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جهش های ژنتیکی، ویروشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط هوش ساختار مغز و ژمغز انسان ایا طبیعتا تمابرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر هوش مصنوعی از عروسک بازی واکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نخستین همانند سازها تمغز حریص برای خون، کلید تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پیادگیری مهارت های جدید دروح رهاییانسان جدید از چه زمانی پاعصب حقوق نورولووفراموش کارها باهوش تر هساز تکینگی تا مغز از مغز تنقش آتش در رسیدن انسان بهتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شاکوچک شدن مغز از نئاندرتارژیم های غذایی و نقش مهم ایندراللوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتوهم چیستخونریزی مغز در سندرم کووکرونا چه بر سر مغز می آورزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستفاده از سلول های بنیانورون های ردیاب حافظهتکامل ساختار رگهای مغزی دلایلی که نشان میدهد ما بگامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین همانموجودات مقهور ژنها هستندبیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر کپسول نوروهرب بر ننگاه محدود و تک جانبه، مشدانشمندان پاسخ کوانتومی پیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از محل درک احساسات روحانی دبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا خشونت و تعصبهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش ارثی دریافتی از پسریعترین کامپیوتر موجوداختلال خواب فرد را مستعد مشکلات نخاعیبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهمیشه عسل با موم بخوریموقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان تومورهای مغزی با اآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشگفتی های زنبور عسلارتباط انسانی، محدود به مغز انسان برای ایجاد تمدبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیهوش مصنوعی از عروسک بازی واسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کوظهور امواج مغزی در مغز مصاز نشانه ها و آثار درک شدمغز زنان جوانتر از مغز مربزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزیادآوری خواب و رویاروزه داری متناوب، مغز را انسان عامل توقف رشد مغزعضلانی که طی سخن گفتن چقدفراموشی همیشه هم بد نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش انتخاب از طرف محیط، نتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویاکووید نوزده و خطر بیماریرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا کوچک شدن مغزانسان اللایو دوم دکتر سید سلمان فاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتوانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنکریستال زمان(قسمت اولزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستیفن هاوکینگ در مورد هنوروپلاستیسیتی چیستتکامل شناخت انسان با کشفدنیای شگفت انگیز کوانتومگامی در درمان بیماریهای سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمیهمانهای ناخوانده عامل بیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر تنگاه انسان محدود به ادرادانشمندان اولین سلول مصنپیام های ناشناخته بر مغز سودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای موجود زندمحدودیت های حافظه و حافظبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا در مغز انسان، فرورفتهوش عاطفی در زنان بیشتر ادر مانهای کمر دردآیا هوش سریعی که بدون احسسرگیجه از شایعترین اختلااختلال در شناسایی حروف و مشکلات بین دو همسر و برخیبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهمراهی نوعی سردرد میگرنیویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تشنجآیا خداباوری محصول تکاملشاهکار قرنارتباط از بالا به پایین ممغز انسان برای شادمانی طبرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردههوش مصنوعی از عروسک بازی وبینار اساتید نورولوژی ددستورالعمل مرکز کنترل بیافسردگی و اضطراب در بیماعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب یا نرووسمغزهای کوچک بی احساسبسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به ژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری و بیمار ی ام اس انعطاف پذیری مکانیسمی علمقالاتفرایند پیچیده ی خونرسانیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش اتصالات بین سلولهای تلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بکودک ایرانی که هوش او از راه های جدید برای قضاوت رایا این جمله درست است کسیلبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتوازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیکریستال زمان(قسمت دوم)زبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستیفن هاوکینگ در تفسیر نوشیدن چای برای مغز مفید تأثیر نگاه انسان بر رفتادندان ها را مسواک بزنید تگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمیگرن سردردی ژنتیکی که ببیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سنگاه از درون مجموعه با نگدانشمندان تغییر میدان مغپیشینیان انسان از هفت میسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای پیشرفته ارتباط مخچه فراتر از حفظ تعادلبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و چراروياها را به یاد نمی آهوشیاری کوانتومیدر محل کار ارزش خودت را بدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا هشیاری کوانتومی وجودسربازان ما محققا غلبه می اختلال در شناسایی حروف و مشکلات روانپزشکی پس از سبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهوموارکتوس ها ممکن است دویتامین E برای فعالیت صحدرمان جدید میگرن با انتی آیا دلفین ها می تواند از شبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط بین هوش طبیعی و هومغز انسان برای شادمانی طبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنوهوش مصنوعی از عروسک بازی وراپامیل در بارداریذهن ما از در هم شکستن منبالکتروتاکسی(گرایش و حرکعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزمغزتان را در جوانی سیم کشبسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان ژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری سلول های بنیاداولین هیبرید بین انسان وتاثیر ویتامین دی بر بیمافرایند تکامل و دشواری هااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش حفاظتی مولکول جدید دتلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز لرزش ناشی از اسیب به عصباز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه های مغزی جدید با جزیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستخوان های کشف شده، ممکنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تئوری تکامل امروز در درمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمیگرن شدید قابل درمان اسبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سنگاهی بر قدرت بینایی درادانشمندان روش هاي جدیدی پیشرفت های جدید علوم اعصسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا از نخستین همخچه ، فراتر از حفظ تعادلبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط چراروياها را به یاد نمی آهوش، ژنتیکی است یا محیطیهیچگاه از فشار و شکست نتردر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا واکنش های یاد گرفته وسردرد میگرن در کودکاناختلالات مخچهمشکلات روانپزشکی در عقب بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی می تواند بر احویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید کنترل مولتیپلآیا دلفین ها میتوانند باشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت مغز انسان و فمغز انسان رو به کوچک تر شبرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسوهوش مصنوعی از عروسک بازی ورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن چند جانبه نیازمند نگالتهاب شریان تمپورالعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزمغزتان را در جوانی سیمکشبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصژنها نقشه ایجاد ابزار هوروش مقابله مغز با محدودیاولین مورد PML به دنبال تکصفحه اصلیفرایند حذف برخی اجزای مغاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرکودکان خود را مشابه خود تراه پیروزی در زندگی چیستایا بیماری ام اس (مولتیپلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامتوسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستروژن مانند سپر زنان دنیاز به آموزش مجازی دیجیتئوری تکامل در پیشگیری و دو برابر شدن خطر مرگ و میگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از میدان مغناطيسي زمین بشر بیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پانگاهی بر توانایی اجزاي بدانشمندان روشی برای تبدیپیشرفتی مستقل از ابزار هسیاره ابلهانابزارهای بقا ازنخستین هممخچه ابزاري که وظیفه آن فبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلینزاع بین جهل و علم رو به پهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا گذشته، امروز وآینده سردرد و علتهای آناختلالات حرکتی در انسانمشاهده آینده از روی مشاهبحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی و کشف زبان هایویتامین دی گنجینه ای بزردرمانهای بیماری پارکینسآیا دست مصنوعی به زودی قاشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز انمغز انسان رو به کوچکتر شدبرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی هوش مصنوعی از عروسک بازی ورزش هوازی ، بهترین تمریرفتار اجتماعی انسان، حاصامیوتروفیک لترال اسکلروعلت خواب آلودگی بعد از خواز آغاز خلقت تا نگاه انسانقش قهوه در سلامتیبعد از کروناجمجمه انسان های اولیهژنها ، مغز و ارادهروش های صرفه جویی در ایجااولین مورد پیوند سر در انسوالات پزشکیفرد حساس از نظر عاطفی و باز تکینگی تا مغز از مغز تنقش خرچنگ های نعل اسبی درتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست کوری گذرای ناشی از موبایراست دستی و چپ دستیایا بدون زبان میتوانیم تلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز- از مغز نقطه بی بازگشتتوصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريکشف مکانیسمی پیچیده در بزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماسرار بازسازی اندام هاچیزی خارج از مغزهای ما نیتا 20 سال آینده مغز شما به دو برابر شدن خطر مرگ و میگربه شرودینگر و تاثیر مشسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از میدازولام در درمان تشنج بیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وناتوانی از درمان برخی ویهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروهای مصرفی در ام اسپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانابزارهای بقای از نخستین مدارک ژنتیکی چگونه انسانبارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سنزاع بین علم و نادانی رو نزاع بین علم و جهل رو به پهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد تنشناختلالات صحبت کردن در انمطالعه ای بیان میکند اهدبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشویرایش DNA جنین انسان، بردرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشباهت مغز با کیهان مادیارتباط شگفت انگیز مغز انمغز ایندگان چگونه استبرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سهوش مصنوعی از عروسک بازی ورزش و میگرنرقیبی قدرتمند در برابر مامید نیکو داشته باش تا آنعوامل موثر در پیدایش زبااز انفجار بزرگ تا انفجار نقش مهاجرت در توسعه نسل ابعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای مشترک بین انسان و وروش هایی ساده برای کاهش ااولین تصویر در تاریخ از سپیامهای کاربرانفرضیه ای جدید توضیح میدهاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش داروهاي مختلف معروف تمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلرجزخوانی هایی که امروز بایا تکامل هدفمند استمقاومت به عوارض فشار خون از تکینگی تا مغز- از مغز چند نرمش مفید برای کمردرتوصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماصول سلامت کمرچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر مشاهده بر واقعیت بدوچرخه سواری ورزشی سبک و گزیده ای از وبینار یا کنفسقوط درون جاذبه ای خاص، چمکانیزمهای دفاعی در براببیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وناتوانی در شناسایی چهره هوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای ام اسپختگی پس از چهل سالگي به سیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای دفاعی و بقای مومروری بر تشنج و درمان هایبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونینتاثیر دپاکین بر بیماری منشانه های گذشته در کیهان هدف یکسان، در مسیرهای متدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا امکان بازسازی اندامهسردرد سکه ایاختراع جدید اینترنت کوانمعنی روزهبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشواکنش های ناخودآگاه و تقدرک و احساسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط غیرکلامی بین انسامغز ابزار بقای برتر مادیبرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینهوش مصنوعی از عروسک تا کمورزش بهترین درمان بیش فعرموزی از نخستین تمدن بشرامید درمان کرونا با همانعوامل ایجاد لغت انسانی و فلج بل، فلجی ترسناک که آناز بحث های کنونی در ویروسنقش میدان مغناطیسی زمین بعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای هوش ، کدامندروش صحبت کردن در حال تکاماولین سلول مصنوعیسایتهای دیگرقیچی ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش ذهن و شناخت در حوادث تمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستکیست کلوئید بطن سومرشته نوروایمونولوژی و نقایرادهای موجود در خلقت بمقابله با کرونا با علم اساز تکینگی تا مغز- از مغزتچند جهانیتوصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاضطراب و ترسچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر نگاه ناظر هوشیار بديدن با چشم بسته در خواب گزارش یک مورد جالب لخته وسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از ما انسانها چه اندازه نزدبیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونخاع ما تا پایین ستون فقرهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ضد بیماری ام اس وپرورش مغز مینیاتوری انساسیستم تعادلی بدناثر مضر مصرف طولانی مدت رمرکز هوشیاری، روح یا بدن بازگشت به ریشه های تکاملتاثیر داروهای ضد التهاب نظام مثبت زندگیهدف از تکامل مغزدر درمان بیماری مولتیپل آیا انسان با مغز بزرگش اخسرعت فکر کردن چگونه استادامه بحث تکامل چشممغز فکر میکند مرگ برای دیبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی الفاگوواکسن های شرکت فایزر آمردرک احساسات و تفکرات دیگآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهامغز ابزار برتر بقابرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینورزش در کمر دردرمز و رازهای ارتباط غیر کامگا سه عامل مهم سلامتعواملی که برای ظهور لغت افلج خواباز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش محیط زندگی و مهاجرت دتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرژنهای حاکم بر انسان و انسروشهای نو در درمان دیسک باوکرلیزوماب داروی جدید شقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روزه داری در سالم و جتمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسملاحظات بیهوشی قبل از جراز تکینگی تا مغز، از مغز چندین ماده غذایی که ماننتوضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاطلاعات حسی ما از جهان، چچگونه واکسن کرونا را توزدی متیل فومارات(زادیوا)(گشایش دروازه جدیدی از طرسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از ما انسانها چه اندازه نزدبیماری دویکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونخستین تصویر از سیاهچالههوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات فشار روحی شدیدمرکز حافظه کجاستبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروی ضد تشنج سدیم نظریه ی تکامل در درمان بیهدف از خلقت رسیدن به ابزادرمان های اسرار آمیز در آآیا احتمال دارد رویا از آشلیک فراموشیاداراوون تنها داروی تاییمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کواکسن کووید 19 چیزهایی که درک تصویر و زبان های مخلتآیاما مقهور قوانین فیزیکشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت اولمغز از بسیاری حقایق می گربرخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع موزوز گوشرویا و خبر از آیندهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوارض ازدواج و بچه دار شدفلج خواب چیستاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش نگاه از پایین یا نگاهتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در ساکلرال هیدرات برای خوابانروشهای شناسایی قدرت شنواايندگان چگونه خواهند دیدقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی بر رشد و اتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )کاهش التهاب ناشی از بیمازمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر نعمت فراموشی نبود بسممانتین یا آلزیکسا یا اباز تکینگی تا مغز، از مغز چه زیاد است بر من که در ایتکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین همانمنبع خواب و رویااطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر چگونه آن شکری که می خوریمدژا وو یا اشنا پنداریپمبرولیزوماب در بیماری چسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از ما با کمک مغز خود مختاريمبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمش های مفید در سرگیجههوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی لیراگلوتیدآلزایمرسکته مغزیاثرات مفید قهوهمرکز حافظه کجاستبحتی علمی درباره تمایل بمرکز خنده در کجای مغز استبحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکنظریه تکامل در درمان بیمهزینه ای که برای اندیشیددرمان های بیماری آلزایمرآیا احتمال دارد رویا از آشلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلمغز مادران و کودکان در زمبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کواکسن کرونا و گشودن پنجردرک حقیقت نردبان و مسیری آزمون ذهنی گربه شرودینگرشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت دوممغز به تنهایی برای فرهنگ برداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستیک پیشنهاد خوب برای آسان رویا بخشی حقیقی از زندگی انفجار و توقف تکاملی نشاعید نوروز مبارکفلج دوطرفه عصب 6 چشماز تکنیکی تا مغز از مغز تنقش نظام غذایی در تکامل متفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفکمردرد و علل آنروشی برای بهبود هوش عاطفايا اراده آزاد توهم است یقانون جنگلاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و اتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )کاهش دوپامین عامل بیماریزندگی هوشمند در خارج از زاگر تلاش انسان امروز برامنابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکینگی تا مغز، از مغز نهایت معرفت و شناخت درک عتکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استگویید نوزده و ایمنی ساکتابزار بقا از نخستین همانمنحنی که ارتباط بین معرفاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتاچگونه انتظارات بر ادراک دژاوو یا آشناپنداریپنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از ما تحت کنترل ژنها هستیم یبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمشهای مهم برای تقویت عهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی تشنجی دربارداریآمارهای ارائه شده در سطح سانسور از روی قصد بسیاری اثرات مضر ماری جوانامرگ انتقال است یا نابود شبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکنظریه تکامل در درمان بیمهزینه سنگین انسان در ازادرمان های جدید میگرنآیا برای تولید مثل همیشه شنا در ابهای گرم جنوب نیادغام دو حیطه علوم مغز و مغز چون ابزار هوش است دلیبرین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک عمیق در حیواناتآسيب میکروواسکولاریا آسششمین کنگره بین المللی سارزش حقیقی زبان قسمت سوممغز برای فراموشی بیشتر کبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قایک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا تخیل یا واقعیتانواع سکته های مغزیعامل کلیدی در کنترل کارآفناوری هوش مصنوعی نحوه خاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نظریه تکامل در شناساتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دکمردرد با پوشیدن کفش مناروشی جدید در درمان قطع نخايا اراده آزاد توهم است یقانونمندی و محدودیت عالماز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زنجبیل در جلوگیری از تو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارمکاهش سن بیولوژیکی، تنها زونا به وسیله ویروس ابله ابزار هوش در حال ارتقا ازمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز چهار میلیارد سال تکامل بتکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین همانمنشأ اطلاعات و آموخته ها بلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتاچگونه باغبانی باعث کاهش دگرگونی های نژادی و تغییپوست ساعتی مستقل از مغز دسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از ماه رجببیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا مغزهای ما ارتقا یافت هوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی جدید s3 در درمان ام آن چیزی که ما جریان زمان سانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان