دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز و از مغز تا سیاهچاله

از تکینگی تا مغز و از مغز تا سیاهچاله!

آغاز این جهان مادی ما، با انفجار بزرگ در نقطه تکینگی بود و این نقطه پرچگال و پرحرارت، چنان سریع رو به گسترش یا انبساط رفت تا اندکی بعد(چندین میلیاردسال بعد!) به ابزار هوش قدرتمند مادی یعنی مغز انسان امروز برسد(به دلیل خردی و حقیری عالم مادی، اندکی بعد را بیان کردم زیرا زمان در عالم مادی ما هرچقدر هم بزرگ و دور باشد، در مقیاس های حقیقی، جز یک چشم به هم زدنی نیست)

و اکنون این مغز- که محصولی از محصولات تکینگی است- میتواند به چیزی شبیه مادر نخستین خود یعنی سیاه چاله بنگرد.(چند روز قبل نخستین تصویر از سیاهچاله فضایی، به وسیله تلسکوپ دانشمند آمریکاییکتی بومن گرفته شد)

و این نگاه، شاید به زودی از مغز انسان امروز، تکنیگی های زیادی را ایجاد کند که جهان آینده را متحول کند.

باید منتظر ماند!

صدایی هست که از هر کدام از ما خالقی را میخواهد تا بتواند جهانی را دگرگون کند.

گمان میکنی جرمی کوچکی، در حالی که جهانی بزرگتر در درون توست!
@salmanfatemi
(روشنگری از کتاب توهم بی خدایی:

پرتوهای سیاهچاله

عنوان، گویا آنچه را قبلا گفتیم- که نور از منطقه رویداد در سیاه چاله نمیگذرد- نقض میکند، پس چگونه میگوییم سیاه چاله پرتوهایی دارد؟

این نظر دانشمند فیزیک نظریاستیفن هاوکینگ است و این نظریه به صورت جزیی و نه کلی، دو نظریه نسبیت عام و نظریه کوانتوم را جمع میکند و مفاد آن، عبارت است از: سیاه چاله ها کاملا سیاه نیستند و پرتوهایی وجود دارد که رصد کننده بیرون از سیاهچاله میبیند، با اینکه از سیاهچاله صادر میشود و دلیل آن، تفاوت های کوانتومی در خلا است- که قبلا بیان کردیم- و چیزی است که مکانیک کوانتوم بر اساس اصل عدم قطعیت و یا اصل تردید، پیشگویی میکند؛ زیرا امکان ندارد بر اساس اصل عدم قطعیت، فضا کاملا تهی و خالی باشد، زیرا معنی خالی بودن، آن است که محیط ها و زمینه ها مانند محیط الکترومغناطیس یا جاذبه، مقدار آن، در صفر نگه داشته شده است و میزان دگرگونی یا جهش، صفر است

و این متناقض با اصل عدم قطعیت، است، پس بر اساس مکانیک کوانتوم، همیشه در خلا، زوج هایی از ذرات فرضی هست که آشکار میشوند، با هم برخورد می کنند و برخی از آنها برخی دیگر را از میان میبرد یا ذرات و ذرات متضاد(ضد ذرات)فرضی آشکار میشود و برخی از آنها برخی دیگر را در نتیجه برخورد با هم، از میان میبرد.

پس وقتی رخ میدهد، اگر ظهور آن در افق رویداد سیاهچاله یا نقطه تکینگی باشد و به جای آنکه با هم برخورد کنند و برخی از آن برخی دیگر را از میان ببرد- این اتفاق بیفتد- که یکی از آنها در نتیجه تاثیر جاذبه، در سیاهچاله بیفتد- ذره دیگر که در مقابل آن است، ممکن است آزاد شود و به مسافتی دور از سیاهچاله بگریزد و رصد کننده بیرون از سیاهچاله آن را خواهد دید، گویا پرتوهایی است که از سیاهچاله صادر میشود و این پرتوها، پرتوهای سیاهچاله نام دارد و برخی آن را بر اساس نام کاشفش، پرتوهای هاوکینگ نامیده اند و این پرتوها بر اساس چگالی سیاهچاله یا نقطه تکنیگی در کیهان کنونی است.

کتاب توهم بی خدایی- احمد الحسن- ص484)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

سلمان فاطمی [ 1398-08-30 ]
گمان میکنی جرمی کوچکی در حالی که جهانی بزرگتر در درون توست

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ارزش حقیقی زبان قسمت سومهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر نگاه انسان بر رفتادرک و احساسآیا ممکن است موش کور بی ممروری بر تشنج و درمان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویاهای پر رمز و حیرتی درآیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز مادران و کودکان در زمازدواج های بین گونه ای، رهزینه سنگین انسان در ازاتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایامیوتروفیک لترال اسکلرومغز برای فراموشی بیشتر کبیماری بیش فعالیورزش هوازی ، بهترین تمریتری فلوپرازینزبان و کلمه حتی برای کساناوکرلیزوماب داروی جدید شنقش آتش در رسیدن انسان بهبحث درباره پیدایش و منشاکلرال هیدرات برای خوابانجهش های ژنتیکی غیر تصادفسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از نقشه مغزی هر فرد منحصر بهبرخی نکات از گاید لاین پرحس و ادراک قسمت پنجمسردرد میگرن در کودکانفیلمی بسیار جالب از تغییابزارهای بقای از نخستین چگونه آن شکری که می خوریمتفاوت مغز انسان و میمون هدقیق ترین تصاویر از مغز اکشف مکانیسم عصبی خوانش پششمین کنگره بین المللی سلبخند بزن شاید صبح فردا زاداراوون تنها داروی تاییچرا مغزهای ما ارتقا یافت توانایی مغز و دیگر اجزای داروی جدید ضد میگرنگزیده ای از وبینار یا کنفعامل کلیدی در کنترل کارآمکانیزمهای دفاعی در برابما انسانها چه اندازه نزداز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر نگاه انسان بر رفتادرک احساسات و تفکرات دیگآیا ما تنها موجودات زنده مرکز هوشیاری، روح یا بدن از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویای شفافآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز چون ابزار هوش است دلیاستفاده از هوش مصنوعی در هستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم امید درمان کرونا با همانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بیماری تی تی پیورزش و میگرنتری فلوپرازینزبان و بیان نتیجه ساختماايندگان چگونه خواهند دیدنقش انتخاب از طرف محیط، نبحثی در مورد نقش ویتامينکمردرد و علل آنجهشهای مفید و ذکاوتی که دسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از نقص در تشخیص هیجانات عامبرخی اثرات مضر ویتامین دحس و ادراک قسمت سومسردرد و علتهای آنفیزیکدانان ماشینی برای تابزارهای دفاعی و بقای موچگونه انتظارات بر ادراک تفاوتهای جنسیتی راهی برادلایلی که نشان میدهد ما بکشف مکانیسمی پیچیده در بصرع و درمان های آنلرزش ناشی از اسیب به عصبادغام میان گونه های مختلچرا پس از بیدار شدن از خوتوازن مهمتر از فعالیت زیداروی ضد تشنج با قابليت تگزارش یک مورد جالب لخته وعارضه جدید ویروس کرونا سما انسانها چه اندازه نزداز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر ویتامین دی بر بیمادرک تصویر و زبان های مخلتآیا مغز تا بزرگسالی توسعمرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیتاثیر گیاه خواری بر رشد وروبات های ریز در درمان بیآیا خداباوری محصول تکاملمغز چگونه صداها را فیلتر استیفن هاوکینگ در مورد ههستی ما پس از شروعی چگال تاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وامگا سه عامل مهم سلامتمغز بزرگ چالش است یا منفعبیماری ضعف عضلات نزدیک بورزش بهترین درمان بیش فعتسلیم شدن از نورون شروع مزبان و بیان، در سایه پیشرايا اراده آزاد توهم است ینقش اتصالات بین سلولهای بحثی جالب درباره محدودیتکمردرد با پوشیدن کفش مناجهشهای مفید و ذکاوتی که دسودمندی موجودات ابزی بر ابزار بقای موجود زنده از چند جهانیبرخی اختلالات عصبی مثانهحساسیت روانی متفاوتسردرد تنشنفرگشت و تکامل تصادفی محض اثر مضر مصرف طولانی مدت رچگونه باغبانی باعث کاهش تقلید مرحله ای نسبتا پیشدندان ها را مسواک بزنید تکشف ارتباط جدیدی از ارتبضررهای مصرف شکر و قند بر لزوم سازگاری قانون مجازاادغام دو حیطه علوم مغز و چرا بیماری های تخریبی مغتوسعه برخی شغل ها با هوش داروی ضد تشنج با قابليت تگشایش دروازه جدیدی از طرعدم توقف تکامل در یک انداعسل طبیعی موثر در کنترل بما با کمک مغز خود مختاريماز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر ویروس کرونا بر مغز درک عمیق در حیواناتآیا همه جنایت ها نتیجه بیمرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیتاثیر گیاه خواری بر رشد وروح رهاییآیا دلفین ها می تواند از مغز ناتوان از توجیه پیدااستیفن هاوکینگ در تفسیر و هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر درجه حرارت بر عملکراه های جدید برای قضاوت رامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز بزرگ چالشهای پیش روبیماریهای تحلیل عضلانی اورزش در کمر دردتشنج چیستزبان و تکلم برخی بیماریهايا اراده آزاد توهم است ینقش حفاظتی مولکول جدید دبحثی در مورد نقش کلسیم و کنفرانس تشنج هتل کوثر اصجاذبه و نقش آن در شکلگیریسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزار بقای موجود زنده از چندین ماده غذایی که ماننبرخی بیماری ها که در آن بخلاصه ای از مطالب همایش مسردرد سکه ایفراموش کارها باهوش تر هساثرات فشار روحی شدیدچگونه جمعیت های بزرگ شکل تلقین اطلاعات و حافظهدو ویژگی انتزاع و قدرت تجکشف جمجمه ای درکوه ایرهوضررهای شکر بر سلامت مغزلزوم سازگاری قانون مجازاارتقا و تکامل سنت آفرینش چرا حیوانات سخن نمی گوینتوصیه های غیر دارویی در سداستانها و مفاهیمی اشتباپمبرولیزوماب در بیماری چپنج اکتشاف شگفت آور در موعصب حقوق نورولووما تحت کنترل ژنها هستیم یاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی الفاگوتاثیر ژنها بر اختلالات خدرگیری قلب در بیماری ویرآیا هوش ارثی دریافتی از پمرگ انتقال است یا نابود شاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر گیاه خواری بر رشد وروزه داری و بیمار ی ام اس آیا دست مصنوعی به زودی قامغز و سیر تکامل ان دلیلی استخوان های کشف شده، ممکوقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر درجه حرارت بر عملکراه های جدید برای قضاوت رانفجار و توقف تکاملی نشامغز بزرگ و فعال یا مغز کوبیهوش کردن در جراحی و بیموزوز گوشتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان و شناخت حقیقت قسمت چای آنکه نامش درمان و یادشنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبحثی در مورد عملکرد لوب فکنگره بین المللی سردرد دحقیقت قربانی نزاع بین بی سیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از چه زیاد است بر من که در ایبرخی بیماری های خاص که بدخواندن ، یکی از شستشو دهنسرعت فکر کردن چگونه استفراموشی همیشه هم بد نیستاثرات مفید قهوهچگونه جمعیت های بزرگ شکل تلاش هایی در بیماران قطع ديدن با چشم بسته در خواب گنجینه ای به نام ویتامین طوفان فقر و گرسنگی و بی سممانتین یا آلزیکسا یا ابارتوکين تراپی روشی جديد چرا حجم مغز گونه انسان درتوصیه هایی در مصرف ماهیدر مانهای کمر دردپوست ساعتی مستقل از مغز دعضلانی که طی سخن گفتن چقدماه رجباز آغاز خلقت تا نگاه انساهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر کلام در آیات کلام بدرگیری مغز در بیماری کویآیا هوش سریعی که بدون احسمراحل ارتقای پله پله کیهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر گیاه خواری بر رشد وروش مقابله مغز با محدودیآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز آیندگان چگونه است ؟اصول سلامت کمروقتی فهمیدی خطا کردی برگتاثیر درجه حرارت بر عملکراه پیروزی در زندگی چیستانواع سکته های مغزیمغز حریص برای خون، کلید تبیوگرافییک پیشنهاد خوب برای آسان تشنج عدم توازن بین نورون زبان و شناخت حقیقت قسمت اایندرالنقش خرچنگ های نعل اسبی دربحثی درباره هوش و تفاوتهکنگره بین المللی سردرد دحقیقت خواب و رویاسیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از چهار میلیارد سال تکامل ببرخی توجهات در ببمار پارخواب سالم عامل سلامتیشلیک فراموشیفرایند تکامل و دشواری هااثرات مضر ماری جواناچگونه حافظه را قویتر کنیتلاشی برای درمان قطع نخادی متیل فومارات(زادیوا)(گویید نوزده و ایمنی ساکتطی یکصد هزار سال اخیر هرچمنابع انرژي پاک سرچشمه حارتباط میکروب روده و پارچرا در مغز انسان، فرورفتتوضیحی ساده در مورد هوش مدر چه مرحله ای از خواب ، رپیموزایدمقالاتماپروتیلیناز انفجار بزرگ تا انفجار هوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرگیری مغز در بیماران مبآیا هشیاری کوانتومی وجودمزایای شکلات تلخ برای سلاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر گیاه خواری بر رشد وروش های صرفه جویی در ایجاآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز انسان ایا طبیعتا تمااضطراب و ترسویتامین E برای فعالیت صحتاثیر درجه حرارت بر عملکراست دستی و چپ دستیانگشت نگاری مغز نشان میدمغز زنان جوانتر از مغز مربیوگرافییکی از علل محدودیت مغز امتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و شناخت حقیقت قسمت دایا کوچک شدن مغزانسان النقش داروهاي مختلف معروف بحثی درباره هوش و تفاوتهکندر در بیماریهای التهابحقیقت راستین انسان علم بسیر آفرینش از روح تا مغز ابزار بقای موجود زنده از چهار ساعت پس از کشتار خوکبرخی سلولهای عصبی در تلاخواب سالم عامل سلامتی و یشنا در ابهای گرم جنوب نیفرایند حذف برخی اجزای مغاجزای پر سلولی بدن انسان نگاه محدود و تک جانبه، مشتلاشی تازه برای گشودن معدژا وو یا اشنا پنداریگوشه بیماری اتوزومال رسسظهور امواج مغزی در مغز مصمنبع خواب و رویاارتباط چاقی و کاهش قدرت بچراروياها را به یاد نمی آتکامل چشمدر هم تنیدگی کوانتومی و پپیچیدگی های مغزی در درک زتاثیر ویتامین دی بر بیمامبانی ذهنی سیاه و سفیداز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرگیری اعصاب به علت میتوآیا واکنش های یاد گرفته ومسیر دشوار تکامل و ارتقااز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری کوانتومیتاثیر گیاهخواری بر رشد و روش هایی ساده برای کاهش اآیا راهی برای رفع کم آبی مغز انسان برای ایجاد تمداطلاعاتی عمومی در مورد مویتامین E در چه مواد غذایتاثیر رو ح و روان بر جسمرشته نوروایمونولوژی و نقاندوهگین نباش اگر درب یا مغزهای کوچک بی احساسبیان ژن های اسکیزوفرنی دیافته های نوین علوم پرده تغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و شناخت حقیقت قسمت سایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش روزه داری در سالم و جبحثی درباره هوش و تفاوتهکوچک شدن مغز از نئاندرتاحمله ویروس کرونا به مغزسیستم تعادلی بدنابزار بقای موجود زنده از نوار مغزی روشی مهم در تشخبرخی سيناپسها طی تکامل و خواب عامل دسته بندی و حفطشناخت و معرفت، و نقش آن دفرد حساس از نظر عاطفی و باجزایی ناشناخته در شکل گنگاه انسان محدود به ادراتلاشی جدید در درمان ام اسدژاوو یا آشناپنداریگوشت خواری یا گیاه خواریعلم به ما کمک میکند تا مومنشأ اطلاعات و آموخته ها ارتباط هوش ساختار مغز و ژچراروياها را به یاد نمی آتکامل ابزار هوش ، راه پر درمان های بیماری آلزایمرپیوند مغز و سر و چالشهای صفحه اصلیمجموعه های پر سلولی بدن ماز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر کپسول نوروهرب بر سذهن چند جانبه نیازمند نگآیا آگاهی پس از مرگ از بیمشکلات نخاعیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر انتخاب از طرف محیط روش صحبت کردن در حال تکامآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز انسان برای شادمانی طاطلاعاتی عمومی در مورد مویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر رژیم گیاه خواری بر رشد مغز علت تمایل انسان بانسان قدیم در شبه جزیره عمغزتان را در جوانی سیمکشبیست تمرین ساده برای جلویادگیری مهارت های جدید دتغییر عمودی سر انسان از پزبان، وسیله شناسایی محیطایا بیماری ام اس (مولتیپنقش رژیم غذایی بر رشد و ابحثی درباره هوش و تفاوتهکووید نوزده و خطر بیماریحوادث روزگار از جمله ویرسیستم دفاعی بدن علیه مغز ابزار بقای موجود زنده از نورون هاي مصنوعی می توانبررسي علل احتمالي تغيير خودآگاهی و هوشیاريشناسایی سلول های ایمنی اقیچی ژنتیکیاحساس گذر سریعتر زماننگاهی بر قدرت بینایی دراتمایل زیاد به خوردن بستندانشمندان ژنی از مغز انسگیاه خواری و گوشت خوار کدعلایم کمبود ویتامین E را مولتیپل اسکلروز در زنان ارتباط انسانی، محدود به نزاع بین جهل و علم رو به پتکامل زباندرمان های جدید میگرنپیوند سر، یکی از راه حلهاسوالات پزشکیمحل درک احساسات روحانیاز تکنیکی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر کپسول نوروهرب بر سرقیبی قدرتمند در برابر مآیا امکان بازسازی اندامهمشکلات بین دو همسر و برخیاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر ترکیبات استاتین (سروشهای نو در درمان دیسک بآزمون ذهنی گربه شرودینگرمغز انسان برای شادمانی طبلندی در ذهن ما درک بلندیواکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر رژیم گیاه خواری بر زمین زیر خلیج فارس تمدنی انسان جدید از چه زمانی پانقش قهوه در سلامتیبیشتر کمردردها نیازی به یادآوری خواب و رویاتغییرات منطقه بویایی مغزسفر نامه سفر به بم و جنوب ایا بدون زبان میتوانیم تنقش رژیم غذایی در رشد و ابحثی درباره هوش و تفاوتهکودک ایرانی که هوش او از حافظه و اطلاعات در کجاست سکته مغزیابزار بقای موجود زنده از نورون های ردیاب حافظهبررسی و اپروچ جدید بر بیمخودآگاهی و هوشیاريکاهش التهاب ناشی از بیماشواهدی از دنیسوان(شبه نئقانون مندی نقشه ژنتیکی ماخلاق و علوم اعصابنگاهی بر توانایی اجزاي بتمدن قدیمی ای در جنوب ایردانشمندان روش هاي جدیدی گالکانزوماب، دارویی جدیعلایم کمبود ویتامین E را مواد کوانتومی جدید، ممکنارتباط شگفت مغز انسان و فنزاع بین علم و نادانی رو تکامل ساختار رگهای مغزی درمان های جدید در بیماری درمان های رایج ام اسپیشینیان انسان از هفت میپیامهای کاربرانمحل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرآیا انسان با مغز بزرگش اخمشکلات روانپزشکی پس از ساز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر دپاکین بر بیماری مروشهای شناسایی قدرت شنواإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمغز انسان رو به کوچک تر شبه زودی شبکه مغزی به جای واکسن کرونا از حقیقت تاتتاثیر رژیم گیاه خواری بر زندگی هوشمند در خارج از زانسان عامل توقف رشد مغزنقش مهاجرت در توسعه نسل ابا هوش مصنوعی خودکار روبژن هوش و ساختارهای حیاتی تغییرات تکاملی سر انسان سفرنامه سفر به بم و جنوب ایا تکامل هدفمند استنقش زبان در سلطه و قدرت ابحثی درباره احساسات متفاکودکان میتوانند ناقل بی حافظه و اطلاعات در کجاست سانسور از روی قصد بسیاری ساخت شبکه عصبی مصنوعی با ابزار بقای موجود زنده از نوروپلاستیسیتی چیستخانواده پایدارکاهش دوپامین عامل بیماریشاهکار قرنقانونمندی و محدودیت عالماخلاق پایه تکامل و فرهنگناتوانی از درمان برخی ویتمدن بشری و مغز اخلاقیدانشمندان روشی برای تبدیگامی در درمان بیماریهای علت خواب آلودگی بعد از خوموجود بی مغزی که می تواندارتباط شگفت انگیز مغز اننزاع بین علم و جهل رو به پتکامل شناخت انسان با کشفدرمان های علامتی در ام اسپیشرفتی مستقل از ابزار هسایتهای دیگرمحدودیت های حافظه و حافظاز تکینگی تا مغز و از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کآیا احتمال دارد رویا از آمشکلات روانپزشکی در عقب از تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر داروهای ضد التهاب روشی برای بهبود هوش عاطفافراد آغاز حرکت خودشان رمغز انسان رو به کوچکتر شدبوزون هیگز چیستواکسن سرطانتاثیر رژیم گیاهخواری بر زونا به وسیله ویروس ابله انعطاف پذیری مکانیسمی علنقش محیط زندگی و مهاجرت دبار سنین ابزار هوشمندی اژن یا نقشه توسعه مغز و نقثبت امواج الکتریکی در عصسفرنامه سفر به بم و جنوب ایرادهای موجود در خلقت بنقش زبان در سلطه و قدرت ابحثی درباره احساساتی غیرکودکان خود را مشابه خود تحافظه و اطلاعات در کجاستساخت شبکه عصبی با الفبایساختار شبکه های مغزی ثابابزار بقای موجود زنده از نوشیدن چای برای مغز مفید بررسی سیستم تعادلی بدن اخدا موجود استکایروپاکتیک چیستشبیه سازی میلیون ها جهان قارچ بی مغز در خدمت موجوداختلال در شناسایی حروف و ناتوانی در شناسایی چهره تمساح حد واسط میان مغز کوداروهای مصرفی در ام اسگامی در درمان بیماریهای عوامل موثر در پیدایش زباموجودات مقهور ژنها هستندارتباط شگفت انگیز مغز اننظام مثبت زندگیتئوری تکامل امروز در درمدرمان ژنتیکی برای نوآوریپاسخ گیاهان در زمان خوردمخچه فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا و خبر از آیندهآیا احتمال دارد رویا از آمشاهده آینده از روی مشاهاز تکینگی تا مغز- از مغز هدف یکسان، در مسیرهای متتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روشی جدید در درمان قطع نخافزایش قدرت ادراکات و حسمغز ایندگان چگونه استبیماری های مغز و اعصاب و واکسنی با تاثیر دوگانه اتاثیر عصاره تغلیظ شده گیزیباترین چیز در افزایش ساولین هیبرید بین انسان ونقش نظام غذایی در تکامل مبارداری بدون رحمژنها نقشه ایجاد ابزار هوجمجمه انسان های اولیهسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسنقش سجده بر عملکرد مغزبخش دیگری در وجود انسان هکوری گذرای ناشی از موبایحس چشایی و بویاییسازگاری با محیط بین اجزاابزارهای بقای موجود زندنوعی سکته مغزی ، وحشتناک بررسی علل کمر درد در میانخطا در محاسبات چیزی کاملکاربرد روباتهای ريزنانوشبیه سازی سیستم های کوانقبل از انفجار بزرگاختلالات مخچهنخاع ما تا پایین ستون فقرتنفس هوازی و میتوکندریداروهای ضد بیماری ام اس وگاهی لازم است برای فهم و عوامل ایجاد لغت انسانی و میهمانهای ناخوانده عامل ارتباط غیرکلامی بین انسانظریه تکامل در درمان بیمتئوری تکامل در پیشگیری و درمان جدید میگرن با انتی پختگی پس از چهل سالگي به مخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا بخشی حقیقی از زندگی آیا برای تولید مثل همیشه معنی روزهاز تکینگی تا مغز- از مغز هدف از تکامل مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته مافسردگی و اضطراب در بیمامغز ابزار برتر بقابیماری گیلن باره و بیمارواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاریخ همه چیز را ثبت کردهزیرفون داروی ضد ام اساولین مورد پیوند سر در اننقش هورمون های تیروئید دبازگشت از آثار به سوی خداژنها ، مغز و ارادهجنسیت و تفاوت های بیناییسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات دريابرنامه و ساختار پیچیده مکی غایب شدی تا نیازمند دلحس و ادراک (قسمت اول )سخن پاک و ثابتفلج بل، فلجی ترسناک که آنابزارهای پیشرفته ارتباط چیزی خارج از مغزهای ما نیبزرگ شدن مغز محدود به دورخطا در محاسبات چیزی کاملکاربرد روباتهای ريز، در شباهت زیاد بین سلول هاي عقدم زدن و حرکت دید را تغیاختلالات حرکتی در انساننخستین تصویر از سیاهچالهتنفس هوازی و میتوکندریداروی فامپیریدین یا نورلگاهی مغز بزرگ چالش استعواملی که برای ظهور لغت امیگرن سردردی ژنتیکی که بارتروز یا خوردگی و التهاهفت چیز که عملکرد مغز تو تا 20 سال آینده مغز شما به هفت سین یادگاری از میراث تاثیر مشاهده بر واقعیت بدرمانهای بیماری پارکینسپرورش مغز مینیاتوری انسامخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا تخیل یا واقعیتآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز فکر میکند مرگ برای دیاز تکینگی تا مغز- از مغزتهدف از خلقت رسیدن به ابزاتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسالکتروتاکسی(گرایش و حرکمغز از بسیاری حقایق می گربیماری ای شبیه آلزایمر و وراپامیل در بارداریتبدیل تراکت صوتی مصنوعی زبان مشترک ژنتیکی موجودااولین تصویر در تاریخ از سنقش هورمون زنانه استروژنبازسازي مغز و نخاع چالشی ژنهای مشترک بین انسان و وجنسیت و تفاوت های بیناییسفری به آغاز کیهاناگر تلاش انسان امروز برانقش غذاها و موجودات دريابرین نت به جای اینترنتحس و ادراک (قسمت دوم )سریعترین کامپیوتر موجودفلج خوابابزارهای بقا از نخستین هچگونه مغز پیش انسان یا همبزرگ شدن تقریبا ناگهانی خطرات هوش مصنوعیکجای مغز مسئول پردازش تجشباهت زیاد بین سلول هاي عقدرت انسان در نگاه به ابعاختلالات صحبت کردن در اننرمش های مفید در سرگیجهتو دی ان ای خاص ميتوکندريداروی تشنجی دربارداریگذر زمان کاملا وابسته به عوارض ازدواج و بچه دار شدمیگرن شدید قابل درمان اسارزش حقیقی زبان قسمت اولهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدرک فرد دیگر و رفتارهای اآلزایمرمدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویاها از مغز است یا ناخوآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاز تکینگی تا مغز، از مغز هزینه ای که برای اندیشیدتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینالتهاب شریان تمپورالمغز به تنهایی برای فرهنگ بیماری ای شبیه ام اس مولتورزش هوازی مرتب خیلی به قتبدیل سلولهای محافط به سزبان چهار حرفی حیات زمیناولین سلول مصنوعینقش ژنتیک در درمان اختلابحتی علمی درباره تمایل بژنهای هوش ، کدامندجهش های ژنتیکی مفید در ساسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار هوش در حال ارتقا ازنقش غذاها و موجودات دريابرای پیش بینی آینده مغز دحس و ادراک قسمت چهارمسرگیجه از شایعترین اختلافلج خواب چیستابزارهای بقا ازنخستین همچگونه هموساپينس بر زمین بسیاری از بیماری های جدیدفاع در برابر تغییر ساختکرونا چه بر سر مغز می آورشش مرحله تکامل چشملوب فرونتال یا پیشانی مغادامه بحث تکامل چشمنرمشهای مهم برای تقویت عتولید سلولهای جنسی از سلداروی جدید s3 در درمان ام گربه شرودینگر و تاثیر مشعید نوروز مبارکمیدان مغناطيسي زمین بشر ارزش حقیقی زبان قسمت دوم