دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز و از مغز تا سیاهچاله

از تکینگی تا مغز و از مغز تا سیاهچاله!

آغاز این جهان مادی ما، با انفجار بزرگ در نقطه تکینگی بود و این نقطه پرچگال و پرحرارت، چنان سریع رو به گسترش یا انبساط رفت تا اندکی بعد(چندین میلیاردسال بعد!) به ابزار هوش قدرتمند مادی یعنی مغز انسان امروز برسد(به دلیل خردی و حقیری عالم مادی، اندکی بعد را بیان کردم زیرا زمان در عالم مادی ما هرچقدر هم بزرگ و دور باشد، در مقیاس های حقیقی، جز یک چشم به هم زدنی نیست)

و اکنون این مغز- که محصولی از محصولات تکینگی است- میتواند به چیزی شبیه مادر نخستین خود یعنی سیاه چاله بنگرد.(چند روز قبل نخستین تصویر از سیاهچاله فضایی، به وسیله تلسکوپ دانشمند آمریکاییکتی بومن گرفته شد)

و این نگاه، شاید به زودی از مغز انسان امروز، تکنیگی های زیادی را ایجاد کند که جهان آینده را متحول کند.

باید منتظر ماند!

صدایی هست که از هر کدام از ما خالقی را میخواهد تا بتواند جهانی را دگرگون کند.

گمان میکنی جرمی کوچکی، در حالی که جهانی بزرگتر در درون توست!
@salmanfatemi
(روشنگری از کتاب توهم بی خدایی:

پرتوهای سیاهچاله

عنوان، گویا آنچه را قبلا گفتیم- که نور از منطقه رویداد در سیاه چاله نمیگذرد- نقض میکند، پس چگونه میگوییم سیاه چاله پرتوهایی دارد؟

این نظر دانشمند فیزیک نظریاستیفن هاوکینگ است و این نظریه به صورت جزیی و نه کلی، دو نظریه نسبیت عام و نظریه کوانتوم را جمع میکند و مفاد آن، عبارت است از: سیاه چاله ها کاملا سیاه نیستند و پرتوهایی وجود دارد که رصد کننده بیرون از سیاهچاله میبیند، با اینکه از سیاهچاله صادر میشود و دلیل آن، تفاوت های کوانتومی در خلا است- که قبلا بیان کردیم- و چیزی است که مکانیک کوانتوم بر اساس اصل عدم قطعیت و یا اصل تردید، پیشگویی میکند؛ زیرا امکان ندارد بر اساس اصل عدم قطعیت، فضا کاملا تهی و خالی باشد، زیرا معنی خالی بودن، آن است که محیط ها و زمینه ها مانند محیط الکترومغناطیس یا جاذبه، مقدار آن، در صفر نگه داشته شده است و میزان دگرگونی یا جهش، صفر است

و این متناقض با اصل عدم قطعیت، است، پس بر اساس مکانیک کوانتوم، همیشه در خلا، زوج هایی از ذرات فرضی هست که آشکار میشوند، با هم برخورد می کنند و برخی از آنها برخی دیگر را از میان میبرد یا ذرات و ذرات متضاد(ضد ذرات)فرضی آشکار میشود و برخی از آنها برخی دیگر را در نتیجه برخورد با هم، از میان میبرد.

پس وقتی رخ میدهد، اگر ظهور آن در افق رویداد سیاهچاله یا نقطه تکینگی باشد و به جای آنکه با هم برخورد کنند و برخی از آن برخی دیگر را از میان ببرد- این اتفاق بیفتد- که یکی از آنها در نتیجه تاثیر جاذبه، در سیاهچاله بیفتد- ذره دیگر که در مقابل آن است، ممکن است آزاد شود و به مسافتی دور از سیاهچاله بگریزد و رصد کننده بیرون از سیاهچاله آن را خواهد دید، گویا پرتوهایی است که از سیاهچاله صادر میشود و این پرتوها، پرتوهای سیاهچاله نام دارد و برخی آن را بر اساس نام کاشفش، پرتوهای هاوکینگ نامیده اند و این پرتوها بر اساس چگالی سیاهچاله یا نقطه تکنیگی در کیهان کنونی است.

کتاب توهم بی خدایی- احمد الحسن- ص484)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

سلمان فاطمی [ 1398-08-30 ]
گمان میکنی جرمی کوچکی در حالی که جهانی بزرگتر در درون توست

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اصول انجام برخی نرمش ها ددر هم تنیدگی کوانتومی و پمعادله ها فقط بخش خسته کنبخش دیگری در وجود انسان هواکسن سرطانقدرت انسان در نگاه به ابعروح و آب حیاتگیرنده باید سازگار با پینوار مغز، ترجمه ی فعالیت تولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت چهارممکانیک کوانتومی بی معنی سلول های مغزی عامل پارکیتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت مغز با کیهان مادیایا این جمله درست است کسیجهش های بیماری زا، معمولارتباط شگفت انگیز مغز انخوش قلبی و مهربانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبقا در ازای بیماریورزش در کمر درددرمان های بیماری اس ام ایمغز و اخلاقبرای زندگی سالم، یافتن تلبخند بزن شاید صبح فردا زروشهای نو در درمان دیسک بپل خواجو اصفهاننوسانات کوانتومی منبع ماتوهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تماده ی تاریکسندرم کووید طولانیتاریکی خواهد ترسیدصرع و درمان های آناگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید برای درد زاجدا کردن ناخالصی هااز نشانه ها و آثار درک شدخسته نباشی باباهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبه جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویادرمان جدید کنترل مولتیپلمغز به تنهایی برای فرهنگ برخی درمان های Spinal Muscular Atمن پر از تلخیمرژیم ضد التهابیپیوند سر آیا ممکن استچگونه واکسن کرونا را توزتیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهمحدودیت چقدر موثر استسینوریپا داروی ترکیبی ضدتری فلوپرازینطبیعت موجی جهانابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً حقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تدنیا، هیچ استهوش عاطفی بیشتر در زنانبی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فدرهای اسرارآمیز و پوشیدهمغط یک گیرنده استبزرگ شدن تقریبا ناگهانی منابع انرژی از نفت و گاز رجزخوانی هایی که امروز بپارادوکس ها در علمنگاه از درون قفس یا بیرونتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریسکوت و نیستیتست آر ان اس دز میاستنی گعلم ساختن برج های چرخانابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تديدن با چشم بسته در خواب هیچ اندر هیچفلج دوطرفه عصب 6 چشمبیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطاندرگیری مغز در بیماری کوینقش گرمایش آب و هوا در همتفاوت مغز انسان و میمون همنبع هوشیاری کجاست قسمت زمان و گذر آن سریع استپرسشگری نامحدودناتوانی در شناسایی چهره تئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسادیسم یا لذت از آزار دادتصادف یا قوانین ناشناختهعادت دادن مغز بر تفکرابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز- از مغز دانشمندان نورون مصنوعی سهزاران سال چشم های بینا وفتون های زیستیبیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومدست آسماننقش زنجبیل در جلوگیری از تلاش ها برای کشف منابع جدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزندگی زودگذرآواز خواندن در قفس، نشانسرگردانیتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی توتغییرات مغز پس از 40 سالگیمقالاتاتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه ایحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکامل تا مغز، از مغز تداروی لیراگلوتیدمرگ و میر پنهانویتامین کا و استخوانفرزندان زمان خودذرات کوانتومی زیر اتمی قباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولنمیتوان با بیرون انداختنتمرکز و مدیتیشنمنتظر نمان چیزی نور را بهزاوسکا درمان گوشرآیا هوش سریعی که بدون احسشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علجهل مقدسحس و ادراک قسمت دوازدهماخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد چاقیمسئولیت جدیدواقعیت تقویت شدهقوی تر باشرنگین کمانبحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستچه زیاد است بر من که در ایتو کز محنت دیگران بی غمیمورد نادر همپوشانی دو بیزبان شناسی مدرن در سطح سلتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مشگفتی های نقشه ی ژنتیکیای همه ی وجود منجهان کاملی در اطراف ما پرخلا، حقیقی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول توسعه ی یک ذهن کاملدر هم تنیدگی کوانتومی و دمعجزه های هر روزهبخشیدن دیگران یعنی آرامشواکسن سرطانقدرت ذهنروح در جهانی دیگر استگالکانزوماب، دارویی جدینوار عصب و عضلهتولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت هفتممکانیزمهای دفاعی در برابسلول های بنیادیتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت های ریشه ای چند بیمایا ابزار هوشمندی یا مغز جهش تمدنی عجیب و شگفت انسارتباط شگفت انگیز مغز انخوش خیالی و خوش بینیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان های جدید ALSمغز و اخلاقبرخی ملاحظات در تشنج های لحظات خوش با کودکانروشهای شناسایی قدرت شنواپلاسمای غالبنوشیدن چای برای مغز مفید توهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استماده ی خالیسندرم گیلن باره به دنبال تاریخ همه چیز را ثبت کردهضایعه ی شبکه لومبوساکرالاگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید در سرگیجهجدایی خطای حسی استاز نظر علم اعصاب یا نرووسخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی، اتفاقات و تحبه خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استدرمان جدید ام اسمغز بیش از آنچه تصور میشوبرخی روش های تربیتی کودکمن بی من، بهتر یاد میگیرمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپیوند سر، یکی از راه حلهاچگونه آن شکری که می خوریمتیک و اختلال حرکتیافتخار انسانمحدودیت های حافظه و حافظسیگار عامل افزایش مرگ ومتری فلوپرازینطبیعت بر اساس هماهنگیابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحقیقت در علم، هرگز نهایی از تکینگی تا مغز از مغز تدندان ها را مسواک بزنید تهوش عاطفی در زنان بیشتر ابی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسدرون قفس یا بیرون از آننفرت، اسیب به خود استبزرگترین خطایی که مردم ممنابع انرژی از نفت و گاز رحم مصنوعیپاسخ گیاهان در زمان خوردنگاه از درون مجموعه با نگتکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتسکوت، پر از صداتشنچ پانایوتوپولوس تشنج علایم کمبود ویتامین E را ابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تدی متیل فومارات(زادیوا)(هیچگاه از فشار و شکست نترفن آوری های جدید علیه شنابیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبدرگیری مغز در بیماران مبنقش پیش زمینه ها و اراده تفاوت ها و تمایزها کلید بمنبع هوشیاری کجاست قسمت زمان و صبرآلودگی هوا چالش قرن جدیدنادیدنی ها واقعی هستندتئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشاسازگاری با محیط بین اجزاتضادهای علمیعارضه جدید ویروس کرونا سابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکارحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز- از مغزتدانشمندان یک فرضیه رادیکهستي مادي ای که ما کوچکترفروتنی معرفتیبیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتدست بالای دستنقش زبان در سلطه و قدرت اتلاش های جدید در ALSمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزندگی سلول در بدن، جدای اآینه در اینهسربازان ما محققا غلبه می تاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استتغییرات آب و هوایی که به تاثیر ویتامین دی بر بیمااتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهانحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز خود رها شوداروی تشنجی دربارداریمرگ و میر بسیار بالای ناشویتامین کا در سبزیجاتفرضیه ای جدید توضیح میدهذرات کوانتومی زیر اتمی قباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورنمیتوان بر سیاه سیاه نوشتمرکز بر هدفمنتظر زمان ایده آل نشوزبان فرایند تکاملی برای آیا هشیاری کوانتومی وجودشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهجهان فراکتالحس و ادراک قسمت سوماخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج با قابليت تمسئولیت در برابر محیط زیواقعیت خلا و وجود و درک مقیچی ژنتیکیرهبر حقیقیبحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستنه عدم مطلق بلکه عدم با قتو پیچیده ترین تکنولوژی موسیقی نوزبان شناسی نوین نیازمند تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروشگفتی های زنبور عسلای آنکه نامش درمان و یادشجهان پیوستهادغام میان گونه های مختلخلا، خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی اصول سلامت کمردر هر سوراخی سر نکنمعجزه ی چشمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکسن ضد اعتیادقدرت عشقروح رهاییگام کوچک ولی تاثیرگذارنوار عصب و عضلهتولید پاک و فراوان انرژیآب زندگی است قسمت اولما انسانها چه اندازه نزدسلول های بنیادی منابع و اتاثیر رو ح و روان بر جسمشباهت کیهان و مغزایا بیماری ام اس (مولتیپجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط غیرکلامی بین انساخوشبختی چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشدرمان های جدید میگرنمغز و سیر تکامل ان دلیلی برخی مرزهای اخلاق و علوم لرزش ناشی از اسیب به عصبروشی برای بهبود هوش عاطفپمبرولیزوماب در بیماری چنوعی سکته مغزی ، وحشتناک توهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آسماده ای ضد التهابیسندرم پیریفورمیستاریخ، اصیل نیست و ساخته ضایعه ی عروقی مخچهاگر با مطالعه فیزیک کواننرمش های موثر در کمردردجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزخطا در محاسبات چیزی کاملهوش احساسیبه خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستدرمان جدید ای ال اس، توفرمغز برای فراموشی بیشتر کبرخی سلولهای عصبی در تلامننژیترژیم غذایی سالم و ضد التهپیوندهای پیچیده با تغییرچگونه انتظارات بر ادراک تیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان رمحدودیت درک انسانسیاهچاله هاترک امروزطعمه ی شبکه های ارتباط اجابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تده روش موفقیتهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور بدرون آشفته ی تو و ظاهر خننقاشی هایی با بوی گذشته یبزرگترین درد از درون است منابع انرژی از نفت و گاز رحم مصنوعیپختگی پس از چهل سالگي به نگاه حقیقی نگاه به درون اتکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپورالسکته مغزیتشنج چیستعلایم کمبود ویتامین E را ابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسمانحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تدین اجباریهیپرپاراتیروئیدیسمفناوری هوش مصنوعی نحوه خبیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتادرگیری مغزی در سندرم کوونقش آتش در رسیدن انسان بهتفاوت ها را به رسمیت بشنامنبع هوشیاری کجاست قسمت زمان واقعیت است یا توهمآلودگی هوا و ویروس کرونانادانی در قرن بیست و یکم،تئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیدستم با شعار قانون بدترین تظاهر خوابیده ی مادهعدم توقف تکامل در یک انداابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی دحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان ژنی از مغز انسهستی ما پس از شروعی چگال فروتنی و غروربیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگدستورالعمل مرکز کنترل بینقش زبان در سلطه و قدرت اتلاش های جدید در درمان فرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزندگی، مدیریت انرژیآیندهسردرد میگرنتاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابتغییرات تکاملی سر انسان صفحه اصلیاتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادینحس و ادراک قسمت پنجماز درخواست ها جدا شوداروی جدید ALSمرگ و سوال از قاتلویتامین بی 12 در درمان دردفساد اقتصادی سیتماتیک درذرات کوانتومی زیر اتمی قبار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهنمای موفقیتتمرکز بر امروزمنحنی که ارتباط بین معرفزبان متغیرآیا واکنش های یاد گرفته وشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستجهان قابل مشاهده بخش کوچحس و ادراک قسمت سی و هشتماختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگواستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج با قابليت تمستند جهان متصلوالزارتان داروی ضد فشار قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصروی و منیزیم در تقویت استگل درون گلداننهایت معرفت و شناخت درک عتو آرامش و صلحیموسیقی هنر مایع استزبان، نشان دهنده ی سخنگو تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشانس یا نتیجه ی تلاشایمپلانت مغزیجهان پیوستهادغام دو حیطه علوم مغز و خلاصه ای از مطالب همایش مخلاصه ای از درمان های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی اضطراب و ترسدر والنتاین کتاب بدید هممعجزه ی علمبدون پیر فلکواکسن علیه سرطانقضاوت ممنوعروزه داری متناوب، مغز را گامی در درمان بیماریهای نوار عصب و عضلهتولید اندام با چاپ سه بعدآب زندگی است قسمت دومما انسانها چه اندازه نزدسلول های بدن تو پیر نیستنتاثیر روده بر مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عایا بدون زبان میتوانیم تجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتروز یا خوردگی و التهاخوشبختی دور از رنج های مهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلوغ چیستوسواس، بیماری استدرمان های جدید در بیماری مغز کوانتومیبرخی نکات از گاید لاین پرلرزش عضله یا فاسیکولاسیوروشی جدید در درمان قطع نخپنج اکتشاف شگفت آور در مونیکولا تسلاتوهم جدایی و توهم علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوماده، چیزی نیستسندرم پیریفورمیستازه های اسکیزوفرنی(جنوضایعات در عصب زیر زبانیاگر تلاش انسان امروز برانرمشهای مهم برای تقویت عجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزخطای ادراک کارماهوش احساسیبه دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستدرمان جدید سرطانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟برخی سيناپسها طی تکامل و منابع انرژي پاک سرچشمه حرژیم غذایی ضد التهابیپیوندی که فراتر از امکانچگونه به سطح بالایی از هوتیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو مخچه فراتر از حفظ تعادلسیاهچاله های فضایی منابعترکیب آمار و ژنتیکظهور امواج مغزی در مغز مصابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکسحقیقت غیر فیزیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تدهن، بزرگترین سرمایههوشمندی کیهانبیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خواباندروغ نگو به خصوص به خودتچقدر به چشم اعتماد کنیمبسیاری از مجرمان، خودشانمنابع انرژی از نفت و گاز رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرپدیده خاموش روشن در پارکنگاه دوبارهتکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشیسال سیزده ماههتشنج و حرکات شبه تشنجی قاعلائم عصبی آلزایمر، با اابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تدین، اجباری نیستهاوکينگ پیش از مرگش رسالفواید روزه داری متناوببیماری دویککوچکی قلبدرگیری مغزی در سندرم کوونقش انتخاب از طرف محیط، نتفاوت های بین زن و مرد فقمنبع هوشیاری کجاست قسمت زمان پلانکآلودگی هوا و پارکینسوننازوکلسینتا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزیستم، بی پاسخ نیستتظاهری از ماده است که بیدعدم درکابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان پاسخ کوانتومی هشت توصیه برای کاستن از دفرگشت و تکامل تصادفی محض بیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابدغدغه نتیجه ی نادانی استنقش سجده بر عملکرد مغزتلاش های جدید در درمان سرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزندان ذهنیآینده ی انسان در فراتر ازسردرد میگرن در کودکانتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولینتغذیه بر ژنها تاثیر داردسوالات پزشکیاثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت پنجاهاز روده تا مغزداروی جدید s3 در درمان ام مرگ انتقال است یا نابود شویتامین بی هفدهفشار و قدرترفلکس وتری با توضیح دکتر بار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریخنمایش تک نفرهتمساح حد واسط میان مغز کومنشأ اطلاعات و آموخته ها زبان مشترک ژنتیکی موجوداآیا یک، وجود داردشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خجهان موازی و حجاب هاحس و ادراک قسمت سی و ششماختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های باستیفن هاوکینگ در مورد هداروی ضد تشنج توپیراماتمشکل از کجاستواکنش های ناخودآگاه و تققانون مندی نقشه ژنتیکی مرویا و واقعیتگل زندگینهایت در بی نهایتتو افق رویداد جهان هستیمیهمانهای ناخوانده عامل زبان، وسیله شناسایی محیطتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملشانس یا تلاشایمپلانت مغزی و کنترل دو جهان پر از چیزهای اسرار آارتقا و تکامل سنت آفرینش ارتقا یا بازگشت به قبل ازخم شدن فضا-زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاع رسانی اینترنتیدر یک فراکتال هر نقطه مرکمعجزه ی علم در کنترل کرونبدون بار گذشتهواکسنی با تاثیر دوگانه اقطار پیشرفتروزه داری و التهاب زیانبگامی در درمان بیماریهای نوار عصب و عضله مهم در تشتولید سلولهای جنسی از سلآب زندگی است قسمت سومما اکنون میدانیم فضا خالسلول بنیادی و ای ال استاثیر روزه داری بر سلامت شباهت زیاد بین سلول هاي عایا تکامل هدفمند استجوانان وطنارزش های وارونهخانه ی تاریکهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی درمان های جدید سرطانمغز آیندگان چگونه است ؟برخی نرمش ها برای درد زانلزوم گذر انسان از حدها و روشی جدید در درمان نابینپول و شادینیاز به آموزش مجازی دیجیتوهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتمماده، چیزی بیش از یک خلا سندرم پای بی قرارتازه های بیماری پارکینسوضرورت زدودن افکاراگر خواهان پیروزی هستیچرا ماشین باید نتایج را پجریان انرژی در سیستم های از واقعیت امروز تا حقیقتخطای حسهوش بشری تهدید برای بشریبه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان جدید سرطانمغز بزرگ چالش است یا منفعبرداشت مغز ما از گذر زمانمنابع انرژی از نفت و گاز رژیم غذایی ضد دردپیوستگی همه ی اجزای جهانچگونه باغبانی باعث کاهش تکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حسمخچه ، فراتر از حفظ تعادلسیاهچاله ها، دارای پرتو ترکیب حیوان و انسانظرف باید پر شود چه با چرک ابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پحقیقت غیر قابل شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوشیاری و وجودبیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمندریای خدانقش قهوه در سلامتیبسیاری از بیماری های جدیمنابع بی نهایت انرژی در درساناها و ابر رساناها و عپروژه ی ژنوم انسانینگاهی بر قدرت بینایی دراتکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلروسانسور از روی قصد بسیاری تشنج عدم توازن بین نورون علت خواب آلودگی بعد از خوابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدیوار همه اش توهم بودهاوکينگ پیش از مرگش رسالفیلمی بسیار جالب از تغییبیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه اسدرگیری اعصاب به علت میتونقش اتصالات بین سلولهای تفاوت های تکاملی در مغز ومنبع هوشیاری کجاست قسمت زمان به چه دلیل ایجاد میشآلزایمرنباید صبر کرد آتش را بعد تا بحر یفعل ما یشاانیس بی کسانستون فقرات انسان دو پا جلتعویض دارو در تشنجعدالت برای من یا برای همهابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان اولین سلول مصنو هر کس تقوای خدا پیشه کنفراموش کارها باهوش تر هسبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیماذهن ما از در هم شکستن منبنقش غذاها و موجودات درياتلاش های جدید شرکت نورالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزونیسومایدآینده ی علم و فیزیک در60 ثسردرد میگرنی در کودکانتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمندثبت و دستکار ی حافظهپیامهای کاربراناثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز سایه بگذرداروی جدید لنفوم و لوکمیمرگ تصادفیویتامین دی گنجینه ای بزرفضا و ذهن بازرفتار مانند بردهبار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهچند نرمش مفید برای کمردرتنفس هوازی و میتوکندریمنشاء کوانتومی هوشیاری ازبان چهار حرفی حیات زمینآیا کیهان می تواند یک شبیشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکجهان ما میتواند به اندازحس و ادراک قسمت سیزدهماختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های باستیفن هاوکینگ در تفسیر داروی ضد جنون در درمان تیمشکلات نخاعیبحثی در مورد عملکرد لوب فواکنش به حس جدیدقانون گذاری و تکاملرویا و کابوسگلوله ی ساچمه اینهادینه سازی فرهنگ اختلاتو انسانی و انسان، شایستمیوتونیک دیستروفیزدودن نقص از هوش مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از شاهکار قرنایمپلانت مغزی کمک میکند جهان پر از چیزهای جادویی جهان دارای برنامهارتوکين تراپی روشی جديد خونریزی مغز در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعات حسی ما از جهان، چدر کمتر از چند ماه سوش جدمعجزه در هر لحظه زندگیبدون زمان، ماده ای وجود نوابستگی یعنی قلادهقطره قطرهروزه داری و بیمار ی ام اس گاهی لازم است برای فهم و نوار عصب و عضله تعیین محلتولترودینآب، زندگی است(قسمت پنجم)ما از اینجا نخواهیم رفتسلول بنیادین از مخاط بینتاثیر روغن رزماری استنشاشجاعت و ترسایجاد احساساتجوانان وطنارزش های حقیقی ارزش های غخانواده پایدارهوش مصنوعی از عروسک تا کمبنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان درمان های رایج ام اسمغز اندامی تشنه ی انرژی ابرخی نرمش ها برای زانولزوم سازگاری قانون مجازاروشی جدید در درمان سکته مپول و عقیدهچیز جدید را بپذیرتوهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتیماست مالیسندرم پس از ضربه به سرتازه های درمان ام اسضرب المثل یونانیاپل ویژن پرو در تشخیص بیمچرا مردم با زندگی میجنگنجراحی گردن همیشه برای دیاز کجا آمده ام و به کجا میخطر آلودگی هواهوش در طبیعتبه زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان دارویی سرطان رحم بمغز بزرگ چالشهای پیش روبرداشتت از جهان رو زیاد منابع انرژی از نفت و گاز راه فراری نیستپیام های ناشناخته بر مغز چگونه تکامل مغزهای کنونیتکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کومخچه ابزاري که وظیفه آن فسیاهچاله و تکینگی ابتدایترازودونعقل مجادله گرابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو حقیقت، آن چیزی نیست که جلاز تکینگی تا مغز از مغز تدو بیماری روانی خود بزرگ هوشیاری و افسردگیبیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتدرک فرد دیگر و رفتارهای انقش مهاجرت در توسعه نسل ابسیاری از بیماری های جدیمنابع جدید انرژیرستگاری محدود به یک راه نپروژه ی ژنوم انسانینگاهی بر توانایی اجزاي بتکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آنسانسور بر بسیاری از حقایتشویق خواندن به کودکانعماد الدین نسیمی قربانی ابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدیوار، از ابتدا توهم بودهدف یکسان و مسیرهای مختلفیروز نادریبیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری درب بسته با غیر خود باز منقش تیروئید در تکامل مغزتفاوت های زبانی سرمنشا تمنبع هوشیاری کجاست قسمت زمان شگفت انگیزآملودیپین داروی ضد فشار نبرو و انرژی مداومتاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه ایستارگانی قبل از آغاز کیهتعامل انسان و هوش مصنوعیعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار بقای موجود زنده از همیشه به آنچه داری، خوشنحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان تغییر میدان مغمدل های ریز مغز مینی برینوفور و فراوانیفراموشی همیشه هم بد نیستبا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیذهن چند جانبه نیازمند نگنقش غذاها و موجودات درياتلاش هایی در بیماران قطع منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزونا به وسیله ویروس ابله آینده با ترس جمع نمیشودسردرد و علتهای آنتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عثبت امواج الکتریکی در عصسایتهای دیگراثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتحس و ادراک قسمت پنجاه و داز علم جز اندکی به شما داداروی جدید میاستنی گراویمرگی وجود نداردویروس مصنوعیفضای قلب منبع نبوغ استرفتار وابسته به شکلبارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجچند جهانیتنفس هوازی و میتوکندریمهمان ناخواندهزبان نیاز تکاملی استآیا گذشته، امروز وآینده شناسایی سلول های ایمنی ااولین مورد پیوند سر در انجهان مادی، تجلی فضا در ذهحس و ادراک قسمت ششماختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های باستخوان های کشف شده، ممکدارویی خلط آورمشکلات بین دو همسر و برخیبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن های شرکت فایزر آمرقانون جنگلرویا و خبر از آیندهگلوئونچهار میلیارد سال تکامل بتو با همه چیز در پیوندیمیگرن و پروتئین مرتبط با سفر فقط مادی نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باشاهکار شش گوشایمپلانت نخاعی میتواند دایمان به رویاجهان در حال نوسان و چرخشارتباط میکروب روده و پارخواندن ، یکی از شستشو دهنهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مدر آرزوهایت مداومت داشتهمعرفت و شناختبرنامه و ساختار پیچیده مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغلمس کوانتومیروزه داری سلول های بنیادگاهی مغز بزرگ چالش استنوبت کودکانتومورها و التهاب مغزی عاآتاکسی فریدریشما اشیا را آنطور که هستندسلول عصبی شاهکار انطباق تاثیر رژیم گیاه خواری بر شرکت نورالینک ویدیویی ازایران بزرگجواب دانشمند سوال کننده ارزش حقیقی زبان قسمت اولخار و گلهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان های علامتی در ام اسمغز انسان ایا طبیعتا تمابرخی نرمش های گردنلزوم سازگاری قانون مجازاريتوکسيمب در درمان ام اسپوست ساعتی مستقل از مغز دچیزی منتظر شناخته شدنتوکل بر خداآسانی موفقیتماست مالی با هوش انسانیسندرم جدایی مغزتبدیل پلاستیک به کربن و سضربه مغزی در تصادف راننداپی ژنتیکچرا مغز انسان سه هزار سالجستجوی متن و تصویر به صوراز کسی که یک کتاب خوانده خطرات هوش مصنوعیهوش عاطفی قسمت 11به سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمردرمان زخم دیابتی با تکنومغز بزرگ و فعال یا مغز کوبررسي علل احتمالي تغيير منابع انرژی از نفت و گاز راه نجاتپیدایش زبانچگونه جمعیت های بزرگ شکل تکنولوژی جدید که سلول هاافزایش سرعت پیشرفت علوم مخچه تاثیر گذار بر حافظهسیاهچاله ی منفرد یا سیاهترازودونعقل سالمابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پحقایق ممکن و غیر ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تدو بار در هفته ماهی مصرف هوشیاری کوانتومیبیماری های میتوکندریکمردرددرک نیازمند شناخت خویش انقش میدان مغناطیسی زمین بشکه ای که ته نداره پر نممناطق خاص زبان در مغزرشته نوروایمونولوژی و نقپروانه ی آسمانینگاهت را بلند کنتکامل زبانامید نجاتساهچاله ها تبخیر نمیشودتشخیص ژنتیکی آتروفی های عوامل موثر در پیدایش زباابزار بقا از نخستین هماننعناعحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تدید تو همیشه محدود به مقدهدف یکسان، در مسیرهای متفیزیک مولکولها و ذرات در بیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آددرختان چگونه بر تشکیل ابنقش حفاظتی مولکول جدید دتفاوت ایستایی و تکاپومنبع هوشیاری کجاست قسمت زمزمه ات مانده در گوشمآموزش نوین زبانتابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میدسخن نیکو مانند درخت نیکوتعامل انسان با هوش مصنوععشق درونی به یگانگی خلقتابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان روش هاي جدیدی مدیون خود ناموجودوقاحت و تمسخر دیگرانفراموشی و مسیر روحانیبا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریذهن هوشیار در پس ماده ی منقش غذاها و موجودات درياتلاشی برای درمان قطع نخامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزیان غذاهای پرچربآیا فراموشی حتمی استسردرد به دلیل مصرف زیاد متاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملجلو رفتن یا عقبگرداثرات مفید روزه داریهنر فراموشیحس و ادراک قسمت پنجاه و سازدواج های بین گونه ای، رداروی جدید آلزایمرمراحل ارتقای پله پله کیهویروس های باستانی، مغز مقفس ذهنرفتار اجتماعی انسان، حاصبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آورچند جهانیتنفس بدون اکسیژنمهندسی ژنتیک در حال تلاش زبان و کلمه حتی برای کسانآیا پیدایش مغز از روی تصاشواهدی از نوع جدیدی از حااولین هیبرید بین انسان و جهان مرئی و نامرئیحس و ادراک قسمت شصت و هشتاختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی استروژن مانند سپر زنان ددارویی ضد بیش فعالی سیستمشکلات روانپزشکی پس از سبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کووید 19 چیزهایی که قانون جنگلرویا بخشی حقیقی از زندگی گمان میکنی جرمی کوچکی در چهار ساعت پس از کشتار خوکتو با باورهایت کنترل میشمیگرن و خوابسفر نامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاشاید گوشی و چشمی، آماده ششاید درست نباشداین پیوند نه با مغز بلکه جهان در حال ایجاد و ارتقاارتباط ماده و انرژیخواب زمستانی سلول های سرهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مدر آسمان هدیه های نادیدنمغز فکر میکند مرگ برای دیبرنامه ی مسلط ژنها در اختوبینار اساتید نورولوژی دلووفلوکساسینروزهای بد باقی نمیماندگاهی جهت را عوض کننور از عمق تاریکیتومورهای نخاعیآتاکسی مخچه ای خودایمنما به جهان های متفاوت خودسلول عصبی، در محل خاص خودتاثیر رژیم گیاه خواری بر شربت ضد خلطایرادهای موجود در خلقت بجواب سنگ اندازیارزش حقیقی زبان قسمت دومخارق العاده و استثنایی بهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان ژنتیکی برای نوآوریمغز انسان برای ایجاد تمدبرخی یونها و مولکول های ملزوم عدم وابستگی به گوگل ریه زغالیپوشاندن خود از نورچیزی خارج از مغزهای ما نیتوپیراماتآشنا پنداریماشین دانشسندرم دزدی ساب کلاوینتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ضررهای مصرف شکر و قند بر ابتدا سخت ترین استچرا مغزهای ما ارتقا یافت جستجوی هوشیاری در مغز مااز آغاز خلقت تا نگاه انسادفاع از پیامبرهوش عاطفی قسمت نهمبه سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان ساده ی روماتیسممغز بزرگترین مصرف کننده بررسی مغز با امواج مادون منابع انرژی از نفت و گاز راه های جدید برای قضاوت رپیر شدن حتمی نیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل تکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیمامخاطب قرار دادن مردم، کاسیاهچاله ی تولید کنندهتراشه مغز بدون واسطه ی دعقلانیت بدون تغییرابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برحل مشکلاز تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کانادرک و احساسنقش محیط زندگی و مهاجرت دبشریت از یک پدر و مادر نیمناطق خاصی از مغز در جستجرشد مغز فرایندی پیچیده اپرواز از نیویورک تا لوس آچالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعیسایه ی هوشیاریتشخیص آلزایمر سالها قبل عوامل ایجاد لغت انسانی و ابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو حریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تدیدن خدا در همه چیزهدف از تکامل مغزفیزیک هوشیاریبیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از درختان اشعار زمیننقش حیاتی تلومر دی ان آ دتفاوت ارباب و رهبر حقیقیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53زنان باهوش ترآمارهای ارائه شده در سطح تاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژیسخن و سکوتتعداد کلی ذهن ها در جهان عشق، شلوغ کردن نیستابزارهای بقا از نخستین ههمیشه راهی هستحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکامل تا مغز از مغز تا دانشمندان روشی برای تبدیمدیریت اینترنت بر جنگوقت نهيب هاي غير علمي گذشفراموشی آرمانبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها ذهن و شیمی بدننقش غذاها در کاهش دردهای تلاشی تازه برای گشودن معمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزیباترین چیز در پیر شدنآیا ممکن است موش کور بی مسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان جلوتر را دیدناثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهحس و ادراک قسمت پنجاه و شاسکلت خارجی در درمان اختداروی جدید ای ال اسمرز مرگ و زندگی کجاستویرایش DNA جنین انسان، برقفس را بشکنرقیبی قدرتمند در برابر مبازگشت از آثار به سوی خداکریستال هاچند جهانی و علمتنها مانع در زندگی موارد مهندسی بدنزبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا آگاهی پس از مرگ از بیشواهدی از دنیسوان(شبه نئاولین تصویر در تاریخ از سجهان مشارکتیحس و ادراک قسمت شصت و دواختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار آفرینش در موجداستانها و مفاهیمی اشتبامشکلات روانپزشکی در عقب بحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا و گشودن پنجرقانونمندی و محدودیت عالمرویا تخیل یا واقعیتگنجینه ای به نام ویتامین نون و القلمتو باید نیکان را به دست بمیگرن و روزه داریسفر به مریخ در 39 روزتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشایسته نیست در جیب خود قراین اندوه چیستجهان ریز و درشتارتباط متقابل با همه ی حیخواب سالم عامل سلامتیهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندر آستانه ی موج پنجم کوویمغز قلببرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱وجود قبل از ناظر هوشمندلوب فرونتال یا پیشانی مغروزهای سختگذر زمان کاملا وابسته به نور درونتومورهای ستون فقراتآتش منبع انرژیما با کمک مغز خود مختاريمسلولهای ایمنی القا کنندهتاثیر رژیم گیاه خواری بر شش مرحله تکامل چشمایستادن در برابر آزادی بچت جی پی تیجوسازی مدرنارزش حقیقی زبان قسمت سومخبر مهم تلسکوپ هابلهوش مصنوعی به شناسایی کابه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می تودرمان پوکی استخوانمغز انسان برای شادمانی طبرخی اثرات مضر ویتامین دمقاومت به عوارض فشار خون ریواستیگمینپیموزایدچیزی شبیه نور تو نیستتوانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پنداریمبانی ذهنی سیاه و سفیدسندرم سردرد به دلیل افت فتبدیل سلولهای محافط به سضررهای شکر بر سلامت مغزابتدایی که در ذهن دانشمنچرا ویروس کرونای دلتا واحفره در مغزاز انفجار بزرگ تا انفجار دفاع در برابر تغییر ساختهوش عاطفی قسمت هفتمبهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهدرمان سرگیجه بدون نیاز بمغز حریص برای خون، کلید تبررسی و اپروچ جدید بر بیممنابع انرژی از نفت و گاز راه های جدید برای قضاوت رپیشینیان انسان از هفت میچگونه حافظه را قویتر کنیتکینگیافسردگی و ساختار مغزمدل همه جانبه نگر ژنرالیسیاره ی ابلهانتراشه ها روی مغزعقیده ی بی عملابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ حلقه های اسرارآمیزاز تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماری وسواسکمردرد و علل آندرک کنیم ما همه یکی هستیمنقش مرکز تنفس سلولی در بیبعد پنجممنبع هوشیاری کجاست قسمت رشد مغز علت تمایل انسان بپروتئین های ساده ی ابتداچالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با همانسایه را اصالت دادن، جز فرتشخیص ایدزعواملی که برای ظهور لغت اابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث حرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تدیدگاه نارسای دوگانه ی مهدف از خلقت رسیدن به ابزافیزیک و هوشیاریبیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی درد و درسنقش خرچنگ های نعل اسبی درتفاوتهای جنسیتی راهی برامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمزنجیرها را ما باید پاره کآن چیزی که ما جریان زمان تاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیاریسخن پاک و ثابتتعذیه ی ذهنعصب حقوق نورولووابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکامل تا مغز، از مغز تدانش، قفل ذهن را باز میکنمداخله ی زیانبار انسانوقتی فهمیدی خطا کردی برگفرایند پیچیده ی خونرسانیبا خودت نجنگکایروپاکتیک چیستذهن تو همیشه به چیزی اعتقنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتلاشی جدید در درمان ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزیباترین چیز در افزایش سآیا ما کالا هستیمسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استجمجمه انسان های اولیهاجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیاسکار، لگوی هوشمندداروی جدید برای میاستنی مرز بین انسان و حیوان کجاویشن پروقله برای دیدن نه برای به رموزی از نخستین تمدن بشربازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولچند روش ساده برای موفقیتتنها در برابر جهانمهربانی، شرط موفقیتزبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا امکان بازسازی اندامهشیشه ی بازالتی و سیلیکوناولین دارو برای آتاکسی فجهان معناحس و ادراک قسمت شصت و ششاختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار بازسازی اندام هادخالت در ساختار ژنهامشاهده گر جدای از شیء مشابحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا از حقیقت تاتقارچ بی مغز در خدمت موجودرویا حقی از طرف خداگوهر با نظر دیگران سنگ نمنوآوری ای شگفت انگیز دانتو برای خزیدن خلق نشده ایمیگرن سردردی ژنتیکی که بسفر تجهیزات ناسا به مریخ تاثیر درجه حرارت بر عملکسفر دشوار اکتشافتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی شادی، پاداش انجام وظیفهاین ایده که ذرات سیاهچالجهان شگفت انگیزارتباط چاقی و کاهش قدرت بخواب سالم عامل سلامتی و یهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خوددر درمان بیماری مولتیپل مغز ما کوچکتر از نیم نقطهبرین نت به جای اینترنتلوتیراستامروش مقابله مغز با محدودیگذشته را دفن کننوروفیبروماتوزتوهم فضای خالیآثار باستانی تمدن های قدما بخشی از این جهان مرتبطسلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر رژیم گیاهخواری بر ششمین کنگره بین المللی ساکنون را با همه ی نقص هایچت جی پی تیجامعه ی آسمانیارزش خود را چگونه میشناسخدا موجود استهوش مصنوعی تعاملیبه نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز امدرمان پوکی استخوانمغز انسان برای شادمانی طبرخی اختلالات عصبی مثانهمقایسه رقابت و همکاریریاضیات یک حس جدید استپیموزایدنکاتی در مورد تشنجتوازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستمباحث مهم حس و ادراکسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتبر را بردارضعیف و قویابتذال با شعار دینچرا پس از بیدار شدن از خوحق انتخاباز بار خود بکاه تا پرواز دقیق ترین تصاویر از مغز اهوش عاطفی قسمت یازدهبهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و ودرمان سرگیجه بدون نیاز بمغز در تنهایی آسیب میبینبررسی ژنها در تشخیص بیمامنابع انرژی از نفت و گاز راه پیروزی در زندگی چیستپیشرفت های جدید علوم اعصنگاه من، نگاه تو و یا حقیتکامل فردی یا اجتماعیاقلیت خلاقمدل هولوگرافیک ژنرالیزهسیاره ابلهانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزعلم و ادراک فقط مشاهده ی ابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانحمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تدو داروی جدید برای میاستهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش منادرک احساسات و تفکرات دیگنقش نگاه از پایین یا نگاهبعد از کرونامنبع هوشیاری کجاست قسمت رشد در سختی استپروتز چشمچالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل ساختار رگهای مغزی امیدوار باش حتی اگر همه چساخت سلول عصبی حتی پس از تصویر خورشید یا خود خورشعوارض ازدواج و بچه دار شدابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدژا وو یا اشنا پنداریهر چیز با هر چیز دیگر در تفیزیک آگاهیبیندیشکودکان خود را مشابه خود تدرد باسن و پا به دلیل کاهنقش داروهاي مختلف معروف تقلید مرحله ای نسبتا پیشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزندگی فعال و مثبت روند آلآنچه ناشناخته است باید شتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟سختی ها رفتنی استتغییرعصب سیاتیکابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هستحس و ادراک قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تدانش، یک انسان را ناسازگمدارک ژنتیکی چگونه انسانوقتی پر از گل شدی خودت را فرایند تکامل و دشواری هابا خدا باشکار امروز را به فردا نیندذهن خود را مشغول هماهنگینقشه های مغزی جدید با جزیتمایل زیاد به خوردن بستنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزیر فشار کووید چه باید کرآیا ما تنها موجودات زنده سردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشجنین مصنوعیاجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش داساس انسان اندیشه و باور داروی جدید برای کاهش وزنمرز جدید جستجو و اکتشاف، واقعیت فیزیکی، تابعی از قله سقوطرمز و رازهای ارتباط غیر کبازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)چندین ماده غذایی که ماننتنهاییموفقیت هوش مصنوعی در امتزبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر تغذیه بر سلامت رواآیا انسان با مغز بزرگش اخشکل های متفاوت پروتئین هاولین دروغجهان هوشمندحس و ادراک سی و هفتماختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی اصفهان زیبادر میان تاریکی و روشناییمشاهده آینده از روی مشاهبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا ساخته شده توقبل از آغازرویاها از مغز است یا ناخوگویید نوزده و ایمنی ساکتنوار مغز مشاهده ی غیر مستتو تغییر و تحولیمیگرن شدید قابل درمان اسمیدان مغناطيسي زمین بشر سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکشب سیاه سحر شوداین ابتدای تناقض هاستجهانی که نه با یک رخداد و ارتباط هوش ساختار مغز و ژخواب عامل دسته بندی و حفطهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خوددر سال حدود 7 میلیون نفر مغز مانند تلفن استبرای یک زندگی معمولیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعروش های صرفه جویی در ایجاگریه ی ابر، رمز طراوت باغنورون هاي مصنوعی می توانتوهم فضای خالی یا توهم فضآرامش و دانشما تحت کنترل ژنها هستیم یسلام تا روشناییتاثیر رژِیم غذایی بر میگصبور باشاکوییفلکسنتایج نادانی و جهلجاودانگی مصنوعیاز فرد ایستا و متعصب بگذرخدا نور آسمان ها و زمین اهوش مصنوعی در کامپیوترهابه نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده درمان آرتروز با ورزش موضمغز انسان رو به کوچک تر شبرخی اصول سلامت کمرمقابله ی منطقی با اعتراضریتوکسیمابپیچیدگی های مغزمگسچگونه مولکول های دی ان ایتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآشتی بهتر استمبتکران خودشکوفاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغزطلوع و حقیقتابداع دی ان ای بزرگترین دچرا ارتعاش بسیار مهم استحقیقت قربانی نزاع بین بی از بحث های کنونی در ویروسدل به دریا بزنهوش عاطفی قسمت پنجمبوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامنددرمان سرگیجه بدون دارومغز را از روی امواج بشناسبررسی بیماری التهابی رودمنابع انرژی از نفت و گاز راه انسان شدن، راه رفتن وپیشرفت در عقل است یا ظواهنگاه مادی غیر علمی استتکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیمدل هولوگرافیک تعمیم یافسیاره ابلهانتراشه ی بیولوژِیکعلم و روحابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به سحمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تدو سوی واقعیتهیچ چیز همیشگی نیستALS نگاهی کامل بر بیماری وبیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرک تصویر و زبان های مخلتنقش نظام غذایی در تکامل مبعد از کرونامنبع هوشیاری کجاست قسمت رشد، رسیدن به یک هدف نیستپروتز عصبی برای تکلمچالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل شناخت انسان با کشفامیدواریساخت شبکه عصبی مصنوعی با تصویر در هم تنیدگی کوانتعید نوروز مبارکابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تدژاوو یا آشناپنداریهر جا که جات میشه، جات نیفیزیکدانان ماشینی برای تبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده درد زانو همیشه نیاز به جرنقش درختان در تکاملتقلید از روی طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزندگی هوشمند در خارج از زآنچه واقعیت تصور میکنیم تاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استسرنوشتتغییر الگوی رشد مغزی با زعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابتحس و ادراک قسمت چهارماز تکامل تا مغز، از مغز تدائما بخوانمروری بر تشنج و درمان هایوقتی تو از یاد گرفتن باز فرایند حذف برخی اجزای مغبا طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیذهن سالمنقشه با واقعیت متفاوت استمایز یا کشف یگانگیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزیرفون داروی ضد ام اسآیا مصرف مولتی ویتامین هسرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پاجنگ هفتاد و دو ملت همه را حس و ادراک قسمت بیست و چهاحیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است داستفاده از مغز، وزن را کمداروی جدید برای ای ال اسمرزهای حقیقی یا مرزهای تواقعیت چند سویهقلب های سادهرمز گشایی از اتصالات مغزبازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)چندجهانیتنهایی رمز نوآوری استموفقیت در تفکر استزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آشکل پنجم مادهاولین سلول مصنوعیجهان هوشیارحس و ادراک- قسمت پنجاه و اختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل بازخورددر مانهای کمر دردمشاهدات آمیخته با اشتباهبحثی درباره احساسات متفاواکسن آلزایمرقبل از انفجار بزرگرویاهای پر رمز و حیرتی درگوش دادن بهتر از حرف زدننوار مغز با توضیح دکتر فاتو جهانی هستی که خودش را نوار مغز ترجمه رخدادهای تو جدای از کیهان نیستیمیدان های مغناطیسی قابل سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکآگاهی فراتر از آگاهیشبیه سازی میلیون ها جهان اینکه به خاطرخودت زندگی جهانی که از یک منبع، تغذیارتباط پیوسته ی جهانخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد بی موردوراپامیل در بارداریدر عید نوروز مراقب تصادف مغز مادران و کودکان در زمبرای پیش بینی آینده مغز دلیروپریم داروی ترکیبی ضدروش هایی برای کم کردن اضطگربه شرودینگر و تاثیر مشنورون های ردیاب حافظهتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و سکونمانند آب باشسلاح و راهزنیتاثیر سلامت دستگاه گوارشصبر لازمه ی پیروزی استاکسی توسین و تکامل پیش انجات در راستگوییجایی برای یاد گرفتن باقی از مخالفت بشنوخدا بخشنده است پس تو هم بهوش مصنوعی در تفکر خلاق ابه هلال بنگریاد گرفتن مداومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمغز انسان رو به کوچکتر شدبرخی اطلاعات روانشناسی ممقابله با کرونا با علم اسریسدیپلام تنها داروی تایپیچیدگی های مغزی در درک زچگونه میتوان با قانون جنتوسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستنمتواضع باشسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغز در آلزایمطلای سیاهابزار هوش در حال ارتقا ازچرا بیماری های تخریبی مغحقیقت آنطور نیست که به نظاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدلایلی که نشان میدهد ما بهوش عاطفی قسمت اولبوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسدرمان سرطان با امواج صوتمغز زنان جوانتر از مغز مربررسی سیستم تعادلی بدن امنابع انرژی از نفت و گاز راه بی شکستپیشرفت ذهن در خلاقیت استنگاه محدود و تک جانبه، مشتکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و هسیب یکسان و دیدگاه های متتربیت کودکان وظیفه ای مهعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان حوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تدولت یا گروهکهیچ چیز، چقدر حقیقی استفقر داده ها در هوش مصنوعیبیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد ددرک حقیقت نردبان و مسیری نقش نظریه تکامل در شناسابعد از کرونا دلخوشی بیهومنبع هوشیاری کجاست قسمت ز گهواره تا گورپرورش مغز مینیاتوری انساچالش کمبود اندام برای پیتکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغزساخت شبکه عصبی با الفبای تصویر زیبا از سلولعامل کلیدی در کنترل کارآابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیزحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغییهر حرکت خمیده می شود و هر فال نیکوبیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایدردهای سال گذشته فراموش نقش ذهن و شناخت در حوادث تقلید از طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزندگی و داراییآنچه حس می کنیم، نتیجه ی تاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکندسریع دویدن مهم نیستتغییر دیگران یا تغییر خوغم بی پایانابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انسانحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای مصرفی در ام اسمرکز هوشیاری، روح یا بدن وقتی ریشه ها عمیقند از چیفراتر از دیوارهای باوربالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیسنقص های سیستمی ایمنیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزیرک ترین مردمآیا مغز تا بزرگسالی توسعسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجودجنگ و تصور از جنگحس و ادراک قسمت بیست و یکاحیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتاستفاده از نظریه ی تکامل داروی جدید برای دیابتمزایای شکلات تلخ برای سلواقعیت چیستقلب و عقلرمز پیشرفت تواضع است نه طبحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پنه ناامیدی بلکه ارتقاتنبیه چقدر موثر استمولکول ضد پیریزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آشکرگزار هر چیزی باش که دااوکرلیزوماب داروی جدید شجهان های بسیار دیگرحس و ادراک- قسمت بیست و پادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل در هم تنیدگی و جهانی در محل کار ارزش خودت را بمطالبه ی حق خودبحثی درباره احساساتی غیرواکسن ایرانی کرونا تولیدقبرستان ها با بوی شجاعترویای شفافگوشه بیماری اتوزومال رسسگوشت خواری یا گیاه خوارینوار مغز در فراموشی هاتو دی ان ای خاص ميتوکندريمیدان های کوانتومی خلاسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشبیه سازی سیستم های کواناینکه خانواده ات سالم باجهانی در ذهنارتباط انسانی، محدود به خودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان نگهدارنده ی اعتیادمغز چون ابزار هوش است دلیبرای اولین بار دانشمندانلیس دگرامفتامین یا ویاسروش هایی برای جلوگیری از گزیده ای از وبینار یا کنفنوروپلاستیسیتی چیستتوهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپوماه رجبسلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیصبر و واقعیتاکسکاربازپین در درمان تشنخاع ما تا پایین ستون فقرجایی خالی نیستاز نخستین همانند سازها تخدای رنگین کمانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیدرمان تومورهای مغزی با امغز ایندگان چگونه استبرخی بیماری ها که در آن بملاحظه های اخلاقی دربارهریشه های مشترک همه ی موجوپیوند قلب خوک، به فرد دچاچگونه مغز ما، موسیقی را پتوصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکمجموعه های پر سلولی بدن مسوخت هیدروژنی پاکتداوم مهم است نه سرعتطوفان فقر و گرسنگی و بی سابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینحقیقت افراداز تلسکوپ گالیله تا تلسکدنیا فریب و سرگرمیهوش عاطفی قسمت دهمبی نهایت در میان مرزهاکفش و کتابدرمان ضایعات نخاعیمغزهای کوچک بی احساسبررسی علل کمر درد در میانمنابع انرژی از نفت و گاز رابطه تشنج و اوتیسمپیشرفتی مستقل از ابزار هنگاه کلی نگرتکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکسیر آفرینش از روح تا مغز ترجمه ای ابتدایی از اسراعلم به ما کمک میکند تا موابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تدوچرخه در کاهش دردهای کمهیچ وقت خودت را محدود به فلج نخاعی با الکترودهای بیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد ددرک دیگراننقش هورمون های تیروئید دبعد از کرونا دلخوشی بیهومنبع هوشیاری کجاست قسمت زمین در برابر عظمت کیهانپرکاری تیروئیدچالش دیدگاه های سنتی در بتکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستساختن آیندهتصویر زیبای اصفهانعادت همیشه خوب نیستابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشودحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تدانش قدرت استهرچیز با یک تاب تبدیل به فاکسیبتبیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلدردی که سالهاست درمان نشنقش روی و منیزیم در سلامتتقویت استخوان در گرو تغذمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزندگی بی دودآنها نمیخواهند دیگران راتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا سریعترین کامپیوتر موجودتغییر دادن ژنها آیا روزی غم بی پایانابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای ام اسمرکز حافظه کجاستویتنام نوعی کرونا ویروس فرد موفقباهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپنقص در تشخیص هیجانات عامتمدن پیشرفته ی پیشینیانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزیست شناسی کل در جزء فراکآیا همه جنایت ها نتیجه بیسطح آگاهی، رخدادهای زندگتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزجنگ داده هاحس و ادراک قسمت بیست و دواحتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد اساستفاده از هوش مصنوعی در داروی جدید ضد میگرنمسمومیت دانش آموزان بی گواقعیت چیستقلب یا مغزرمز بقای جهش ژنتیکیبحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بنه به اعدامتهدیدهای هوش مصنوعیمولتیپل اسکلروز در زنان زبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه شکست حتمیايندگان چگونه خواهند دیدجهان هایی در جهان دیگرحس و ادراک- قسمت شصت و چهاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل علت و تاثیردر چه مرحله ای از خواب ، رمطالبی در مورد تشنجبخش فراموش شده ی حافظهواکسن اسپایکوژنقدم زدن و حرکت دید را تغیروان سالمروبات ها قول میدهندگیلگمش باستانی کیستنوار مغز در تشخیص بیماری تو در میانه ی جهان نیستی میدان بنیادین اطلاعاتسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشبکه های مصنوعی مغز به دراینترنت بدون فیلتر ماهواجهان، تصادفی نیستارتباط از بالا به پایین مخودت را از اندیشه هایت حفهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان نابینایان آیا ممکنمغز چگونه صداها را فیلتر برای تمدن سازی، باید در بلا اکراه فی الدینروش هایی ساده برای کاهش اگزارش یک مورد جالب لخته ونوروز مبارکتوهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای رماپروتیلینسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاریک ترین بخش شبصبر بسیار بایداگر فقط مردم میفهمیدند کنخستین تمدن بشریجاذبهاز نخستین همانند سازها تخدایی که ساخته ی ذهن بشر هوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید ددرمان تشنجمغز ابزار بقای برتر مادیبرخی بیماری های خاص که بدملاحظات بیهوشی قبل از جرریشه های مشترک حیاتپیوند مغز و سر و چالشهای چگونه مغز پیش انسان یا همتوصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشمجرم، گاهی قربانی استسودمندی موجودات ابزی بر تداخل مرزها و صفات با بینطوفان زیباییابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درحقیقت انساناز تکنیکی تا مغز از مغز تدنیا مکانی بسیار اسرارآمهوش عاطفی قسمت دومبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهدرمانهای بیماری پارکینسمغز، فقط گیرندهبرطرف کردن خشونت را از خامنابع انرژی از نفت و گاز رادیوی مغز و تنظیم فرکانپپوگستنگاه انسان محدود به ادراتکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنیسیستم تخلیه ی مغز بینشی نترس و آرمان هاعلم بدون توقفابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تدوچرخه سواری ورزشی سبک و هیچ کاری نکردن به معنی چیفلج بل، فلجی ترسناک که آنبیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با هدرک درست از خود و هوشیارینقش هورمون زنانه استروژنتفکر قبل از کارمنبع هوشیاری کجاست قسمت زمین زیر خلیج فارس تمدنی پرتوهای صادر شده از سیاهچاالش ها در تعیین منبع هوتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطاساختن آینده، بهترین روش تصویربرداری فضاپیمای آمعادت کن خوب حرف بزنیابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسبحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تدانش محدود به ابعاد چهارهز ذره، یک دنیاستفاجعه ی جهل مقدسبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکنددرس گرفتن از شکست هانقش روزه داری در سالم و جتقویت حافظه یا هوش مصنوعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزندگی در جمع مواردی را برآنژیوگرافی از مغزتاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایسرگیجه از شایعترین اختلاتغییر زودتر اتصالات مغزیغیرقابل دیدن کردن مادهابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستحس و ادراک قسمت هفدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای تغییر دهنده ی سیمرکز حافظه کجاستویتامین E برای فعالیت صحفرد یا اندیشهذهت را روی چیزهای مفید متباور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانونقطه ی رسیدن به قلهتمدن بشری و مغز اخلاقیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قزیست شناسی باور حقیقت یا آیا هوش مصنوعی می تواند نسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصجنبه های موجی واقعیتحس و ادراک قسمت بیست و سواحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احاستفاده از انرژی خلاداروی جدید ضد الزایمرمسمومیت دانش آموزان، قماواقعیت های متفاوتقلب دروازه ی ارتباطرمز جهانبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبنه به اعدامتو یک معجزه ایمواد کوانتومی جدید، ممکنزبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دشگفت نیست من عاشق تو باشمايا اراده آزاد توهم است یجهان یکپارچهحساسیت روانی متفاوتادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل عدم قطعیت از کوانتوم در ناامیدی بسی امید استمطالعه ای بیان میکند اهدبخش های تنظیمی ژنومواکسن اسپایکوژن ضد کروناقدرت مردمواکسن دیگر کرونا ساخته شقدرت و شناخت حقیقتروبات های ریز در درمان بیگیاه بی عقل به سوی نور مینوار مغزی روشی مهم در تشختوقف؛ شکستآپومورفین در پارکینسونمیدازولام در درمان تشنج سفری به آغاز کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکشبکیه های مصنوعیایندرالجهش های ژنتیکی مفید در ساارتباط بین هوش طبیعی و هوخودروهای هیدروژنیهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرندرمان های اسرار آمیز در آمغز ناتوان از توجیه پیدابرای خودآگاه بودن تو بایلاموژین داروی ضد اوتیسم؟روش جدید تولید برقگشایش دروازه جدیدی از طرنوروز یا روز پایانیتوهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودینماجرای جهل مقدسسم زنبور ، کلیدی برای وارتاریکی من و تو و گرد و غباصد قدح، نفتاده بشکستاگر میدانی مصیبت بزرگتر نخستین تصویر از سیاهچالهجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز نخستین همانند سازها تخدایا جز تو که را دارمهوش مصنوعی درمانگر کامپیبه بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقدرمان جدید ALSمغز ابزار برتر بقابرخی توجهات در ببمار پارممانتین یا آلزیکسا یا ابرژیم های غذایی و نقش مهم پیوند اندام از حیوانات بچگونه هموساپينس بر زمین توصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمحل درک احساسات روحانیسی و سه پل اصفهانترقی واقعی یا شعار ترقیطولانی ترین شبابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبحقیقت اشیااز تکینگی تا مغز و از مغز دنیای شگفت انگیز کوانتومهوش عاطفی قسمت سومبی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلنددرماندگی به دلیل عادت کرمغزتان را در جوانی سیم کشبزرگ فکر کنمنابع انرژی از نفت و گاز راز تغییرپایان، یک آغاز استنگاه از بیرون مجموعهتکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیمسیستم تعادلی بدنتسلیم شدن از نورون شروع معلم در حال توسعهابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تدوپامین قابل حل در آبهیچ کس مانند تو نگاه نمیکفلج خواببیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهدرک عمیق در حیواناتنقش ویتامین K در ترمیم استفکر ترکیبی در هوش مصنوعمنبع هوشیاری کجاست قسمت زمان چیستپرتوزایی از جسم سیاهنابینایی در نتیجه ی گوشی تأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتساختار فراکتال وجود و ذهتصور ما ازمشکلات و واقعیعادت کردن به نعمتابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تدانش بی نهایتهزینه ای که برای اندیشیدفاصله ها در مکانیک کوانتبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یادست و پا زدن در سایه؟نقش رژیم غذایی بر رشد و اتقویت سیستم ایمنیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزندگی در سیاهچالهآنان که در قله اند هرگز ختاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هرتغییر عمودی سر انسان از پغرور و علمابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی سحس و ادراک قسمت هجدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس ومرکز خنده در کجای مغز استویتامین E در چه مواد غذایفرد حساس از نظر عاطفی و بذخیره ی شگفت انگیز اطلاعباید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در نقطه ای بود و دگر هیچ نبوتمدن زیر آبمنبع هوشیاری در کجاست؟(قزیست، مرز افق رویداد هستآیا هوش مصنوعی زندگی بشرشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگرانجنسیت و تفاوت های بیناییحس و ادراک قسمت بیستماحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایاستفاده از سلول های بنیاداروی سل سپتمسیر دشوار تکامل و ارتقاواقعیت و مجازقلب روباتیکرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهونه بدبخت بلکه نادانتو یک جهان در مغز خودت هسموجود بی مغزی که می تواندزبان جانسوزتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیشگفت انگیز بودن کیهانايا اراده آزاد توهم است یجهان یکپارچهخفاش کور و انسان بینا؟ادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی اصل، روان و نفس استدر هم تنیدگی مرزها و بی ممعماری، هندسه ی قابل مشابخش بزرگی حس و ادراک ما ادر هم تنیدگی کوانتومیمعنی روزهبخش بزرگتر کیهان ناشناختواکسن دیگری ضد کرونا از دقدرت کنترل خودروبات کیانگیاه خواری و گوشت خوار کدنوار مغز، مفید و بی خطرتولید مولکول جدید توسط هآپومورفین در پارکینسونمکان زمان یا حافظه زمانسقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت مغز و کیهانایا کوچک شدن مغزانسان الجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتباط شگفت مغز انسان و فخورشید مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعدرمان های بیماری آلزایمرمغز و قلب در جنین موش مصنبرای رشد، باید از مسیر خطلایو دوم دکتر سید سلمان فروش صحبت کردن در حال تکامپل جویی اصفهاننورالژیتوهم وجودآزمون ذهنی گربه شرودینگرماجرای عجیب گالیلهسماگلوتید داروی کاهش دهنتاریکی و نورصدای بم با فرکانس پایین، اگر نیروی مغناطیس نباشد نخستین روبات های زنده ی ججبران از دست رفته هااز نخستین همانند سازها تخرما منبع بسیار خوب آنتی هوش مصنوعی درخدمت خلق وحبه بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است درمان جدید میگرن با انتی مغز از بسیاری حقایق می گربرخی توصیه ها برای واکسیمن کسی در ناکسی دریافتم رژیم های غذایی و نقش مهم پیوند اندام حیوانات به اچگونه هوشیاری خود را توستوضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در ومحل درک احساسات روحانی دسیلی محکم محیط زیست بر انتروس جریان انرژیطی یکصد هزار سال اخیر هرچابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتحقیقت تنها چیزی است که شااز تکینگی تا مغز از مغز تدنیایی پر از سیاهچاله هوش عاطفی قسمت ششمبی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنوندرها بسته نیستمغزتان را در جوانی سیمکشبزرگ شدن مغز محدود به دورمنابع انرژی از نفت و گاز راست دستی و چپ دستیپاکسازی مغزنگاه از دور و نگاه از نزدتکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در اسیستم دفاعی بدن علیه مغز تست نوار عصب و عضلهعلم راهی برای اندیشیدن اابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تدورترین نقطه ی قابل مشاههیچ کس حقیقت را درون مغز فلج خواب چیستبیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابدرگیری قلب در بیماری ویرنقش ژنتیک در درمان اختلاتفکر خلا ق در برابر توهم منبع هوشیاری کجاست قسمت زمان و مکان، ابعاد کیهان پرسش و چستجو همیشه باقی اناتوانی از درمان برخی ویتأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور هساختار شبکه های مغزی ثابتصور از زمان و مکانعادت بد را ترک کنابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شودحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز- از مغز دانشمندان موفق به بازگردهزینه سنگین انسان در ازافاصله ی همیشگی تصویر سازبیان حقیقتکیست هیداتید مغزدست کردن در گوشنقش رژیم غذایی در رشد و اتلقین اطلاعات و حافظهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزندگی زمینی امروز بیش از آنزیم تولید انرژی در سلوتاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکتغییرات منطقه بویایی مغزغربال در زندگیاتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنیحس و ادراک قسمت هشتماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلمرگ چیستویتامین کافردا را نمیدانیمذره ی معین یا ابری از الکبابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتینقطه بی بازگشتتمدنی قدیمی در شمال خلیج منبع خواب و رویازاویه نگاه ها یکسان نیستآیا هوش ارثی دریافتی از پشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضادجنسیت و تفاوت های بیناییحس و ادراک قسمت دهماحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد چاقیمسئول صیانت از عقیده کیسواقعیت و انعکاسقلب را نشکنرنگ کردن، حقیقت نیستبحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبنه جنگ و نه خونریزیتو کجای جهانیموجودات مقهور ژنها هستندزبان ریشه هایی شناختی استاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی شگفت زده و حیران باشای نعمت من در زندگیمجهان کنونی و مغز بزرگتریخفاش با شیوع همه گیری جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی اصلاح خطا با رفتن بر مسیر