دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سردرد میگرن در کودکان

#سردرد #میگرن مخصوص بزرگسالان نیست

در کودکان هم گاهی دیده می‌شود
#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان
@salmanfatemi
https://youtu.be/upGKdiHXHAI


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آغاز فصل سرما و دوباره تکسیلی محکم محیط زیست بر اناختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک های بحمایت از طبیعتنقش خرچنگ های نعل اسبی درکیست کلوئید بطن سومدرگیری اعصاب به علت میتوانفجار و توقف تکاملی نشاسازگاری با محیط بین اجزاارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازگشت به ریشه های تکاملتاثیر نگاه انسان بر رفتامهندسی ژنتیک در حال تلاش هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هجدهمنقص در تشخیص هیجانات عامکشف مکانیسم عصبی خوانش پرمز بقای جهش ژنتیکیاولین تصویر در تاریخ از سشناسایی تاریخچه ی تکاملیاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرما تحت کنترل ژنها هستیم یهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک- قسمت بیست و پنوشیدن چای برای مغز مفید گاهی لازم است برای فهم و روش های صرفه جویی در ایجاایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تششمین کنگره بین المللی سبرخی یونها و مولکول های متاثیر داروی ضد تشنج سدیم مدل های ریز مغز مینی برینهزینه ای که برای اندیشیدخطا در محاسبات چیزی کاملپیوند مغز و سر و چالشهای رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل ایجاد لغت انسانی و بزرگ شدن مغز محدود به دورفرایند تکامل و دشواری هاچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر عملکمسئول صیانت از عقیده کیسویرایش DNA جنین انسان، بردید تو همیشه محدود به مقدآمارهای ارائه شده در سطح زمان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز پیامهای کاربرانتقلید مرحله ای نسبتا پیشلمس کوانتومیناتوانی از درمان برخی ویتری فلوپرازینمغز مادران و کودکان در زمواکسن دیگر کرونا ساخته شداروهای تغییر دهنده ی سیآیا یک، وجود داردزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هاتنفس هوازی و میتوکندریممانتین یا آلزیکسا یا ابچرا در مغز انسان، فرورفتتغییرات تکاملی سر انسان مغز به تنهایی برای فرهنگ یک جهش ممکن است ذهن انساندر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا خداباوری محصول تکاملسقوط درون جاذبه ای خاص، چاتوبان اطلاعات و پلِ بینبه زیر پای خود نگاه نکن بتوازن مهمتر از فعالیت زیمنابع بی نهایت انرژی در دهفت سین یادگاری از میراث جواب دانشمند سوال کننده نقش محیط زندگی و مهاجرت دکمردرد و علل آندرمان جدید میگرن با انتی درمان جدید کنترل مولتیپلإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیاهچاله های فضایی منابعاختلالات مخچهبیماریهای تحلیل عضلانی اتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک بازی حوادث روزگار از جمله ویرنقش داروهاي مختلف معروف کاهش مرگ و میر ناشی از ابدرختان اشعار زمینانواع سکته های مغزیستون فقرات انسان دو پا جلارتباط هوش ساختار مغز و ژبازخورد یا فیدبکتاثیر ویتامین دی بر بیمامولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هشتمنقطه بی بازگشتکشف مکانیسمی پیچیده در بروی و منیزیم در تقویت استاولین سلول مصنوعیشناسایی سلول های ایمنی ااز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهماه رجبهوش عاطفی در زنان بیشتر احساسیت روانی متفاوتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک گاهی مغز بزرگ چالش استروش هایی ساده برای کاهش اایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تصرع و درمان های آنبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکمدیریت اینترنت بر جنگهزینه سنگین انسان در ازاخطا در محاسبات چیزی کاملپیوند اندام از حیوانات برژیم غذایی ضد التهابیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعواملی که برای ظهور لغت ابزرگ شدن تقریبا ناگهانی فرایند حذف برخی اجزای مغچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکمسئولیت جدیدواقعیت فیزیکی، تابعی از دژا وو یا اشنا پنداریآن چیزی که ما جریان زمان زندگی هوشمند در خارج از زابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز سایتهای دیگرتقلید از روی طبیعتلوب فرونتال یا پیشانی مغناتوانی در شناسایی چهره تری فلوپرازینمغز چون ابزار هوش است دلیواکسن دیگری ضد کرونا از دداروهای ضد بیماری ام اس وآیا کیهان می تواند یک شبیزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردتنفس بدون اکسیژنمنابع انرژي پاک سرچشمه حچراروياها را به یاد نمی آثبت امواج الکتریکی در عصمغز برای فراموشی بیشتر کیک رژیم غذایی جدید، می تودر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا دلفین ها می تواند از سلول های بنیادی منابع و ااتوسوکسیمایدبوزون هیگز چیستتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمناطق خاصی از مغز در جستجهم نوع خواری در میان پیشیجاذبه و نقش آن در شکلگیرینقش نگاه از پایین یا نگاهکمردرد با پوشیدن کفش منانقش نظام غذایی در تکامل مکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرمانهای بیماری پارکینسافت فشار خون ناگهانی در وسیاهچاله و تکینگی ابتدایاختلالات حرکتی در انسانبیهوش کردن در جراحی و بیمتکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست نقش ذهن و شناخت در حوادث کاهش التهاب ناشی از بیمادرد باسن و پا به دلیل کاهانگشت ماشه ایسخن پاک و ثابتارتباط انسانی، محدود به بازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر ویروس کرونا بر مغز مواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت پنجمچند نرمش مفید برای کمردرکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویا و خبر از آیندهاوکرلیزوماب داروی جدید ششواهدی از نوع جدیدی از حااز نشانه ها و آثار درک شدبخش بزرگی حس و ادراک ما اتاثیر گیاه خواری بر رشد وماپروتیلینهوش عاطفی در زنان بیشتر اخفاش با شیوع همه گیری جدینیکولا تسلاگذر زمان کاملا وابسته به روش صحبت کردن در حال تکامایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تضررهای مصرف شکر و قند بر برخی اختلالات عصبی مثانهفلج نخاعی با الکترودهای تاثیر درجه حرارت بر عملکمدارک ژنتیکی چگونه انسانهزاران سال چشم های بینا وخطر آلودگی هواپیوند سر آیا ممکن استراه فراری نیستابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعوارض ازدواج و بچه دار شدبزرگترین خطایی که مردم مفرد حساس از نظر عاطفی و بچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکمستند جهان متصلواقعیت چیستدژاوو یا آشناپنداریآنچه واقعیت تصور میکنیم زندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذلوتیراستامنبرو و انرژی مداومتسلیم شدن از نورون شروع ممغز چگونه صداها را فیلتر واکسن سرطانداروی فامپیریدین یا نورلآیا گذشته، امروز وآینده زبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملتو یک معجزه ایمنابع انرژی از نفت و گاز چراروياها را به یاد نمی آجمجمه انسان های اولیهمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟یکی از علل محدودیت مغز امدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا دلفین ها میتوانند باسلول عصبی شاهکار انطباق اثر مضر مصرف طولانی مدت ربوزون هیگز جهان را از متلتوسعه برخی شغل ها با هوش منبع هوشیاری کجاست قسمت همیشه اطمینان تو بر خدا بجدایی خطای حسی استنقش نظریه تکامل در شناساکنگره بین المللی سردرد ددرهای اسرارآمیز و پوشیدهافراد آغاز حرکت خودشان رسیاهچاله ی تولید کنندهاختلالات صحبت کردن در انبیهوشی در بیماران دچار اتکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست نقش روی و منیزیم در سلامتکاهش دوپامین عامل بیماریدستورالعمل مرکز کنترل بیانگشت نگاری مغز نشان میدسرنوشتارتباط از بالا به پایین مبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر ژنها بر اختلالات خموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و چهچند جهانیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوايندگان چگونه خواهند دیدشواهدی از دنیسوان(شبه نئاز نظر علم اعصاب یا نرووسبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وماجرای جهل مقدسهوشیاری کوانتومیخلاصه ای از مطالب همایش مگربه شرودینگر و تاثیر مشروشهای نو در درمان دیسک بایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز از مغز تضررهای شکر بر سلامت مغزبرخی بیماری ها که در آن بفلج بل، فلجی ترسناک که آنتاثیر درجه حرارت بر عملکمروری بر تشنج و درمان هایهستي مادي ای که ما کوچکترخطرات هوش مصنوعیپیوند سر، یکی از راه حلهاراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعید نوروز مبارکبسیاری از بیماری های جدیفرضیه ای جدید توضیح میدهچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر رو ح و روان بر جسممشکلات نخاعیواقعیت چیستدگرگونی های نژادی و تغییآنزیم تولید انرژی در سلوزندگی زودگذرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت سیستم ایمنیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعنخاع ما تا پایین ستون فقرتشنج چیستمغز ناتوان از توجیه پیداواکسنی با تاثیر دوگانه اداروی لیراگلوتیدآیا پیدایش مغز از روی تصازبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرتو یک جهان در مغز خودت هسمنابع انرژی از نفت و گاز نزاع بین جهل و علم رو به پجنسیت و تفاوت های بیناییمغز بزرگ چالش است یا منفعیافته های نوین علوم پرده در آستانه ی موج پنجم کوویآیا دست مصنوعی به زودی قاسلولهای ایمنی القا کنندهاثرات فشار روحی شدیدبی نهایت در میان مرزهاتوصیه های سازمان بهداشت منبع هوشیاری کجاست قسمت همیشه عسل با موم بخوریمجریان انرژی در سیستم های نقش هورمون های تیروئید دکنگره بین المللی سردرد ددرک فرد دیگر و رفتارهای اافزایش قدرت ادراکات و حسسیاره ی ابلهاناختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیتکامل زبان انسان از پیشیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاستنقش روزه داری در سالم و جکاهش سن بیولوژیکی، تنها ذهن ما از در هم شکستن منباندوهگین نباش اگر درب یا سریعترین کامپیوتر موجودارتباط بین هوش طبیعی و هوبحث درباره پیدایش و منشا تاثیر کلام در آیات کلام بموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و یکچندین ماده غذایی که ماننگل زندگیرویا بخشی حقیقی از زندگی ايا اراده آزاد توهم است یشکل های متفاوت پروتئین هاز نظر علم اعصاب اراده آزبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر گیاه خواری بر رشد وماده ی تاریکهوش، ژنتیکی است یا محیطیخونریزی مغز در سندرم کووگزیده ای از وبینار یا کنفروشهای شناسایی قدرت شنواایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز از مغز تطلای سیاهبرخی بیماری های خاص که بدفلج خوابتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز هوشیاری، روح یا بدن هستی ما پس از شروعی چگال دفاع در برابر تغییر ساختپیام های ناشناخته بر مغز راه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعامل کلیدی در کنترل کارآبسیاری از بیماری های جدیقلب و عقلچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر رژیم گیاه خواری بر مشکلات بین دو همسر و برخیواقعیت های متفاوتدانش بی نهایتآینده ی انسان در فراتر اززونیسومایدابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتلقین اطلاعات و حافظهلیس دگرامفتامین یا ویاسنخستین تصویر از سیاهچالهتشنج و حرکات شبه تشنجی قامغز و سیر تکامل ان دلیلی واسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی تشنجی دربارداریآیا آگاهی پس از مرگ از بیزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترستو پیچیده ترین تکنولوژی منابع انرژی از نفت و گاز نزاع بین علم و نادانی رو جنسیت و تفاوت های بیناییمغز بزرگ چالشهای پیش رویادگیری مهارت های جدید ددر درمان بیماری مولتیپل آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلولهای بنیادی مصنوعی دراثرات مفید قهوهبی عدالتی در توزیع واکسن توصیه های غیر دارویی در سمنبع هوشیاری کجاست قسمت همراهی نوعی سردرد میگرنیجریان انرژی در سیستم های جریان انرژی در سیستم های نقش هورمون زنانه استروژنکنترل همجوشی هسته ای با هدرک نیازمند شناخت خویش اافزایش مرگ و میر سندرم کوسیاره ابلهاناختراع جدید اینترنت کوانبیوگرافیتکامل ساختار رگهای مغزی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس چشایی و بویایینقش رژیم غذایی بر رشد و اکایروپاکتیک چیستذهن چند جانبه نیازمند نگانرژی تاریکسرگیجه از شایعترین اختلاارتباط شگفت مغز انسان و فبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر نمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و دوچه زیاد است بر من که در ایگلوئونرویا تخیل یا واقعیتايا اراده آزاد توهم است یشگفتی های زنبور عسلاز نظر علم اعصاب اراده آزبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر گیاه خواری بر رشد وماده ی خالیهیچ کاری نکردن به معنی چیخواندن ، یکی از شستشو دهنگزارش یک مورد جالب لخته وروشی برای بهبود هوش عاطفایجاد احساساتاز تکینگی تا مغز از مغز تطوفان فقر و گرسنگی و بی سبرخی توجهات در ببمار پارفلج خواب چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز حافظه کجاستو هر کس تقوای خدا پیشه کندقیق ترین تصاویر از مغز اپیشینیان انسان از هفت میراه پیروزی در زندگی چیستابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعادت کردن به نعمتبعد از کروناقیچی ژنتیکیچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاه خواری بر مشکلات روانپزشکی پس از سواقعیت و مجازدانشمندان موفق به بازگردآینده ی علم و فیزیک در60 ثزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتلاش هایی در بیماران قطع لا اکراه فی الدیننخستین روبات های زنده ی جتشنج عدم توازن بین نورون مغز آیندگان چگونه است ؟وبینار اساتید نورولوژی دداروی جدید s3 در درمان ام آیا امکان بازسازی اندامهزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیتو جهانی هستی که خودش را منابع انرژی از نفت و گاز نزاع بین علم و جهل رو به پجهل مقدسمغز بزرگ و فعال یا مغز کویادآوری خواب و رویادر سال حدود 7 میلیون نفر آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلسله مباحث هوش مصنوعیاثرات مضر ماری جوانابیمار 101 ساله، مبتلا به ستوصیه هایی در مصرف ماهیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هندسه ی پایه ایمنبع هوشیاری کجاست قسمت هندسه ی رایج کیهانجستجوی متن و تصویر به صورنقش ویتامین K در ترمیم اسکندر در بیماریهای التهابدرک و احساسافزایش سرعت پیشرفت علوم سیاره ابلهانادامه بحث تکامل چشمبیان ژن های اسکیزوفرنی دتکامل شناخت انسان با کشفمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت اول )نقش رژیم غذایی در رشد و اکار با یگانگی و یکپارچگیذهن هوشیار در پس ماده ی مانرژی تاریک که ما نمی توسربازان ما محققا غلبه می ارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر کپسول نوروهرب بر تمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و سونهایت معرفت و شناخت درک عگمان میکنی جرمی کوچکی در رویا حقی از طرف خداای نعمت من در زندگیمشاهکار قرناز واقعیت امروز تا حقیقتبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر گیاه خواری بر رشد ومبانی ذهنی سیاه و سفیدهیچ کس مانند تو نگاه نمیکخواب سالم عامل سلامتیگشایش دروازه جدیدی از طرروشی جدید در درمان قطع نخایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز از مغز تطی یکصد هزار سال اخیر هرچبرخی توصیه ها برای واکسیفلج دوطرفه عصب 6 چشمتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز حافظه کجاستوقت نهيب هاي غير علمي گذشدلایلی که نشان میدهد ما بپیشرفت های جدید علوم اعصرابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعارضه جدید ویروس کرونا سبعد از کروناقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاه خواری بر مشکلات روانپزشکی در عقب واکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان نورون مصنوعی سآیا ممکن است موش کور بی مزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتلاشی برای درمان قطع نخالایو دوم دکتر سید سلمان فنرمش های مفید برای درد زاتشخیص ژنتیکی آتروفی های مغز انسان ایا طبیعتا تماوراپامیل در بارداریداروی جدید میاستنی گراویآیا انسان با مغز بزرگش اخزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چتو دی ان ای خاص ميتوکندريمنابع انرژی از نفت و گاز نسبت طلایی، نشانه ای به سجهان یکپارچهمغز بزرگترین مصرف کننده ژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان های اسرار آمیز در آآیا راهی برای رفع کم آبی سلطان جنگل یا صاحب ملکوتاجزای پر سلولی بدن انسان بیماری های مغز و اعصاب و توضیحی ساده در مورد هوش متیوتیکسن داروی ضد جنونمنبع هوشیاری کجاست قسمت هندسه بنیادینجستجوی هوشیاری در مغز مانقش ژنتیک در درمان اختلاکوچک شدن مغز از نئاندرتادرک احساسات و تفکرات دیگافسردگی و اضطراب در بیماسیر آفرینش از روح تا مغز اداراوون تنها داروی تاییبیست تمرین ساده برای جلوتأثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )نقش زنجبیل در جلوگیری از کاربرد روباتهای ريزنانوذهن تو همیشه به چیزی اعتقانسان قدیم در شبه جزیره عسردرد میگرن در کودکانارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر کپسول نوروهرب بر سمیگرن شدید قابل درمان اسهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت بیستمچهار میلیارد سال تکامل بگنجینه ای به نام ویتامین رویاها از مغز است یا ناخوای آنکه نامش درمان و یادششبیه سازی میلیون ها جهان از آغاز خلقت تا نگاه انسابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر گیاه خواری بر رشد ومباحث مهم حس و ادراکهیچگاه از فشار و شکست نترخواب سالم عامل سلامتی و یپمبرولیزوماب در بیماری چروشی جدید در درمان سکته ماگر میدانی مصیبت بزرگتر از تکینگی تا مغز از مغز تظهور امواج مغزی در مغز مصبرخی روش های تربیتی کودکفناوری هوش مصنوعی نحوه ختاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز خنده در کجای مغز استوقتی فهمیدی خطا کردی برگدنیای شگفت انگیز کوانتومپیشرفتی مستقل از ابزار هراز تغییرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعدم توقف تکامل در یک اندابعد از کرونا دلخوشی بیهوقانون مندی نقشه ژنتیکی مچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر رژیم گیاهخواری بر مشاهده گر جدای از شیء مشاواکنش به حس جدیددانشمندان یک فرضیه رادیکآیا ما تنها موجودات زنده زیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تلاشی تازه برای گشودن معلبخند بزن شاید صبح فردا زنرمش های مفید در سرگیجهتصویربرداری فضاپیمای آممغز انسان برای ایجاد تمدورزش هوازی مرتب خیلی به قداروی جدید ضد میگرنآیا احتمال دارد رویا از آسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متولید مثل اولین ربات های منابع انرژی از نفت و گاز نشانه های گذشته در کیهان جهان یکپارچهمغز حریص برای خون، کلید تژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان های بیماری آلزایمرآیاما مقهور قوانین فیزیکسم زنبور ، کلیدی برای واراجزایی ناشناخته در شکل گبیماری گیلن باره و بیمارتکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست قسمت هندسه در پایه ی همه ی واکحفره در مغزنقش گرمایش آب و هوا در همکووید نوزده و خطر بیماری درک تصویر و زبان های مخلتالکتروتاکسی(گرایش و حرکسیستم تعادلی بدنادراک ما درک ارتعاشی است بیش از نیمی از موارد انتقتئوری تکامل امروز در درممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلنقش زبان در سلطه و قدرت اکاربرد روباتهای ريز، در ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانسان ها می توانند میدان سردرد و علتهای آنارتباط غیرکلامی بین انسابحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر کپسول نوروهرب بر سمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت دهمچهار ساعت پس از کشتار خوکگویید نوزده و ایمنی ساکترویاهای پر رمز و حیرتی درایمپلانت مغزی کمک میکند شبیه سازی سیستم های کواناز انفجار بزرگ تا انفجار برین نت به جای اینترنتتاثیر گیاه خواری بر رشد ومجموعه های پر سلولی بدن مهیپرپاراتیروئیدیسمخواب عامل دسته بندی و حفطپنج اکتشاف شگفت آور در موريتوکسيمب در درمان ام اساگر نیروی مغناطیس نباشد از تکینگی تا مغز از مغز تعقل مجادله گربرخی سلولهای عصبی در تلافیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر درجه حرارت بر عملکمرگ چیستویتنام نوعی کرونا ویروس دندان ها را مسواک بزنید تپاسخ گیاهان در زمان خوردراست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعسل طبیعی موثر در کنترل ببعد از کرونا دلخوشی بیهوقانون جنگلنگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمشاهده آینده از روی مشاهواکسن های شرکت فایزر آمردانشمندان ژنی از مغز انسآیا مغز تا بزرگسالی توسعزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتلاشی جدید در درمان ام اسلرزش ناشی از اسیب به عصبنرمشهای مهم برای تقویت عتصادف یا قوانین ناشناختهمغز انسان برای شادمانی طورزش هوازی ، بهترین تمریداروی ضد تشنج با قابليت تآیا احتمال دارد رویا از آسفر به مریخ در 39 روزابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متولید پاک و فراوان انرژیمنابع انرژی از نفت و گاز نظام مثبت زندگیجهان کنونی و مغز بزرگتریمغز را از روی امواج بشناسژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان های جدید میگرنآب زندگی است قسمت چهارمسماگلوتید داروی کاهش دهناحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه آلزایمر و تکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست قسمت هوموارکتوس ها ممکن است دحقیقت قربانی نزاع بین بی نقش پیش زمینه ها و اراده کودک ایرانی که هوش او از درک حقیقت نردبان و مسیری الگوبرداری از طبیعتسیستم دفاعی بدن علیه مغز ادغام میان گونه های مختلبیشتر کمردردها نیازی به تئوری تکامل در پیشگیری و منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دومنقش زبان در سلطه و قدرت اکتاب زیست شناسی باورذرات کوانتومی زیر اتمی قانسان جدید از چه زمانی پاسردرد تنشنارتروز یا خوردگی و التهابحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر کتامین در درمان پامیدازولام در درمان تشنج هوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت دوازدهمنوآوری ای شگفت انگیز دانگوشه بیماری اتوزومال رسسرویای شفافایمپلانت نخاعی میتواند دشبکه های مصنوعی مغز به دراز بحث های کنونی در ویروسبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر گیاهخواری بر رشد و محل درک احساسات روحانیهاوکينگ پیش از مرگش رسالخودآگاهی و هوشیاريپوست ساعتی مستقل از مغز دریواستیگمیناگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبرخی سيناپسها طی تکامل و فیزیک مولکولها و ذرات در نیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر درجه حرارت بر عملکمرگ و میر پنهانویتامین E برای فعالیت صحدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپختگی پس از چهل سالگي به رجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعصب حقوق نورولووتفکر خلا ق در برابر توهم قانون جنگلنگاه انسان محدود به ادراتاریخ همه چیز را ثبت کردهمطالعه ای بیان میکند اهدواکسن کووید 19 چیزهایی که دانشمندان پاسخ کوانتومی آیا همه جنایت ها نتیجه بیزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمایل زیاد به خوردن بستنلرزش عضله یا فاسیکولاسیوچرا مغزهای ما ارتقا یافت تظاهر خوابیده ی مادهمغز انسان برای شادمانی طورزش و میگرنداروی ضد تشنج با قابليت تآیا برای تولید مثل همیشه سفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزارهای پیشرفته ارتباط اعداد بینهایت در دنیای متولید سلولهای جنسی از سلمنابع انرژی از نفت و گاز نظریه ی تکامل در درمان بیجهان کاملی در اطراف ما پرمغز زنان جوانتر از مغز مرژنها ، مغز و ارادهدرمان های جدید در بیماری آب زندگی است قسمت اولسندرم کووید طولانیاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتتکامل مادی تا ابزار هوشممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمهوش مصنوعی می تواند بر اححقیقت اشیانقش آتش در رسیدن انسان بهکودکان میتوانند ناقل بی درک عمیق در حیواناتالتهاب شریان تمپورالسکته مغزیادغام دو حیطه علوم مغز و با هوش مصنوعی خودکار روبتا 20 سال آینده مغز شما به منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سومنقش سجده بر عملکرد مغزکتاب، سفری به تاریخذرات کوانتومی زیر اتمی قانسان عامل توقف رشد مغزسردرد سکه ایارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد ومکانیک کوانتومی بی معنی هوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت سومنوار مغز مشاهده ی غیر مستگوشت خواری یا گیاه خواریروبات های ریز در درمان بیاین پیوند نه با مغز بلکه شباهت مغز با کیهان مادیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرای اولین بار دانشمندانتاثیر انتخاب از طرف محیط محل درک احساسات روحانی دهاوکينگ پیش از مرگش رسالخودآگاهی و هوشیاريریاضیات یک حس جدید استاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تعلم به ما کمک میکند تا موبرداشت مغز ما از گذر زمانفیزیک و هوشیاریچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر درجه حرارت بر عملکمرگ انتقال است یا نابود شویتامین E در چه مواد غذایدو برابر شدن خطر مرگ و میپروژه ی ژنوم انسانیرساناها و ابر رساناها و عابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعضلانی که طی سخن گفتن چقدتفاوت مغز انسان و میمون هقانونمندی و محدودیت عالمنگاه از درون مجموعه با نگتازه های اسکیزوفرنی(جنومعنی روزهواکسن کرونا و گشودن پنجردانشمندان اولین سلول مصنآیا هوش مصنوعی می تواند نزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیاتمدن قدیمی ای در جنوب ایرلزوم سازگاری قانون مجازاچرا ویروس کرونای دلتا واتظاهری از ماده است که بیدمغز انسان رو به کوچک تر شورزش بهترین درمان بیش فعداروی ضد تشنج توپیراماتآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسفر دشوار اکتشافابزارهای بقا از نخستین هبلندی در ذهن ما درک بلندیتومورها و التهاب مغزی عامنابع انرژی از نفت و گاز نظریه ی تکامل در درمان بیجهان دارای برنامهمغزهای کوچک بی احساسژنهای مشترک بین انسان و ودرمان های رایج ام اسآب زندگی است قسمت دومسندرم گیلن باره به دنبال احساس گذر سریعتر زمانبیماری اسپینال ماسکولار بیماری اضطراب عمومیتکامل مداوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی و کشف زبان هایحقیقت تنها چیزی است که شانقش انتخاب از طرف محیط، نکودکان خود را مشابه خود تدرگیری قلب در بیماری ویرامیوتروفیک لترال اسکلروسانسور از روی قصد بسیاری ارتقا و تکامل سنت آفرینش باهوش ترین و با کیفیت تریتا بحر یفعل ما یشامنبع هوشیاری در کجاست؟ قهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهمنقش غذاها و موجودات درياکجای مغز مسئول پردازش تجذرات کوانتومی زیر اتمی قانسانیت در هم تنیده و متصسرعت فکر کردن چگونه استارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد ومکانیزمهای دفاعی در برابهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت سی و هشتمنوار مغزی روشی مهم در تشخگیلگمش باستانی کیستروح رهاییاینکه به خاطرخودت زندگی شباهت کیهان و مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرای خودآگاه بودن تو بایتاثیر احتمالی عصاره تغلیمحدودیت های حافظه و حافظهدف یکسان، در مسیرهای متخورشید مصنوعیریسدیپلام تنها داروی تایاگر با مطالعه فیزیک کواناز تکینگی تا مغز از مغز تعلایم کمبود ویتامین E را بررسي علل احتمالي تغيير فیزیکدانان ماشینی برای تچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکمراحل ارتقای پله پله کیهویتامین کادو برابر شدن خطر مرگ و میپروژه ی ژنوم انسانیرشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تغیرقابل دیدن کردن مادهتفاوت ها و تمایزها کلید بقارچ بی مغز در خدمت موجودنگاه حقیقی نگاه به درون اتازه های بیماری پارکینسومعادله ها فقط بخش خسته کنواکسن کرونا از حقیقت تاتدانشمندان تغییر میدان مغآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هتمدن پیشرفته ی پیشینیانلزوم سازگاری قانون مجازاچرا پس از بیدار شدن از خوتغییر الگوی رشد مغزی با زمغز انسان رو به کوچکتر شدورزش در کمر دردداستانها و مفاهیمی اشتباآیا تکامل و تغییرات ژنتیسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقا ازنخستین همبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)منابع انرژی از نفت و گاز نظریه ی ریسمانجهان در حال نوسان و چرخشمغزتان را در جوانی سیم کشژنهای هوش ، کدامنددرمان های علامتی در ام اسآب زندگی است قسمت سومسندرم پیریفورمیساحساسات کاذببیماری بیش فعالیتکامل چشممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت خواب و رویانقش اتصالات بین سلولهای کوری گذرای ناشی از موبایدرگیری مغز در بیماری کویامید نیکو داشته باش تا آنسانسور بر بسیاری از حقایارتوکين تراپی روشی جديد بار بزرگ ایستادن بر دو پاتاثیر مشاهده بر واقعیت بمنبع هوشیاری در کجاست؟(قهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارمنقش غذاها و موجودات درياکرونا چه بر سر مغز می آوررفتار اجتماعی انسان، حاصانعطاف پذیری مکانیسمی علشلیک فراموشیارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت سی و ششمنورون هاي مصنوعی می توانگیاه خواری و گوشت خوار کدروزه داری متناوب، مغز را اینکه خانواده ات سالم باشباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر ترکیبات استاتین (سمخچه فراتر از حفظ تعادلهدف از تکامل مغزخانواده پایدارپیموزایدریشه های مشترک حیاتاگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز از مغز تعلایم کمبود ویتامین E را بررسی و اپروچ جدید بر بیمفرگشت و تکامل تصادفی محض نکاتی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکمرز مرگ و زندگی کجاستویتامین کا و استخواندو سوی واقعیتپرواز از نیویورک تا لوس آرشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز مقالاتتفاوت های بین زن و مرد فققبل از آغازنگاهی بر قدرت بینایی دراتبدیل تراکت صوتی مصنوعی معجزه ی علم در کنترل کرونواکسن کرونا ساخته شده تودانشمندان روش هاي جدیدی آیا هوش ارثی دریافتی از پزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر تمدن بشری و مغز اخلاقیمقاومت به عوارض فشار خون چرا بیماری های تخریبی مغتغییر زودتر اتصالات مغزیمغز ایندگان چگونه استوزن حقیقی معرفت و شناختدر مانهای کمر دردآیا جنین انسان، هوشمندی سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقای موجود زندهبه مغز خزندگان خودت اجازتوهم چیستمنابع انرژی از نفت و گاز نظریه تکامل در درمان بیمجهش های ژنتیکی مفید در سامغزتان را در جوانی سیمکشژنهای حاکم بر انسان و انسدرمان ژنتیکی برای نوآوریآزمون ذهنی گربه شرودینگرسوپاپ ها یا ترانزیستورهااخلاق و علوم اعصاباخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری تی تی پیتکامل ابزار هوش ، راه پر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت راستین انسان علم بنقش تیروئید در تکامل مغزکی غایب شدی تا نیازمند دلدرگیری مغز در بیماران مبامید درمان کرونا با همانساخت شبکه عصبی مصنوعی با ارتباط میکروب روده و پاربار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمنبع خواب و رویاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهمنقش غذاها و موجودات درياکریستال زمان(قسمت اولرقیبی قدرتمند در برابر ماولین مورد PML به دنبال تکشلیک فراموشیارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت سیزدهمنورون های ردیاب حافظهگالکانزوماب، دارویی جدیروزه داری و بیمار ی ام اس اینترنت بدون فیلتر ماهواشباهت زیاد بین سلول هاي عبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر دوپامین و سروتونینمخچه ، فراتر از حفظ تعادلهدف از خلقت رسیدن به ابزاخارق العاده و استثنایی بپیموزایدرژیم های غذایی و نقش مهم اپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تعلت خواب آلودگی بعد از خوبررسی ژنها در تشخیص بیمافراموش کارها باهوش تر هسچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر درجه حرارت بر عملکمرز بین انسان و حیوان کجاویتامین کا در سبزیجاتدوچرخه سواری ورزشی سبک و پرورش مغز مینیاتوری انسارشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر ویتامین دی بر بیماتفاوت های تکاملی در مغز وقبل از انفجار بزرگنگاهی بر توانایی اجزاي بتبدیل سلولهای محافط به سمغز فکر میکند مرگ برای دیواکسن ایرانی کرونا تولیددانشمندان روشی برای تبدیآیا هوش سریعی که بدون احسزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکتمدنی قدیمی در شمال خلیج مقابله با کرونا با علم اسچرا حیوانات سخن نمی گوینتغییر عمودی سر انسان از پمغز ابزار بقای برتر مادیوزوز گوشدر محل کار ارزش خودت را بآیا جهان ذهن و افکار ما مسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقای از نخستین به بالا بر ستارگان نگاه کتوهمات و شناخت حقیقتمنابع انرژی از نفت و گاز نظریه تکامل در درمان بیمجهش های ژنتیکی غیر تصادفنقش قهوه در سلامتیکلرال هیدرات برای خواباندرمان ام اس(مولتیپل اسکلآسيب میکروواسکولاریا آسسوپاپ ها یا ترانزیستورهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهااختلال خواب فرد را مستعد بیماری دویکتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی الفاگوحقایق ممکن و غیر ممکننقش حفاظتی مولکول جدید دکیهان خود را طراحی میکنددرگیری مغزی در سندرم کووامگا سه عامل مهم سلامتساخت شبکه عصبی با الفبای ارتباط ماده و انرژیبارداری بدون رحمتاثیر نگاه و مشاهده ناظر منحنی که ارتباط بین معرفهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتمنقشه مغزی هر فرد منحصر بهکریستال زمان(قسمت دوم)رموزی از نخستین تمدن بشراولین مورد پیوند سر در انشنا در ابهای گرم جنوب نیااز نخستین همانند سازها تبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وما اکنون میدانیم فضا خالهوش احساسیحس و ادراک قسمت ششمنوروپلاستیسیتی چیستگامی در درمان بیماریهای روزه داری سلول های بنیادایندرالشرکت نورالینک ویدیویی ازبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر دپاکین بر بیماری ممخچه ابزاري که وظیفه آن فهر حرکت خمیده می شود و هر خبر مهم تلسکوپ هابلپیچیدگی های مغزمگسرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تعماد الدین نسیمی قربانی بررسی سیستم تعادلی بدن افراموشی همیشه هم بد نیستچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکمزایای شکلات تلخ برای سلویتامین دی گنجینه ای بزرديدن با چشم بسته در خواب آلودگی هوا و ویروس کرونازمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتصفحه اصلیتفاوت های زبانی سرمنشا تقدم زدن و حرکت دید را تغیچالش دیدگاه های سنتی در بتداخل مرزها و صفات با بینمغز قلبواکسن اسپایکوژنداروهای مصرفی در ام اسآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دتمساح حد واسط میان مغز کوملاحظه های اخلاقی دربارهچرا حجم مغز گونه انسان درتغییرات منطقه بویایی مغزمغز ابزار برتر بقایک پیشنهاد خوب برای آسان در چه مرحله ای از خواب ، رآیا جهش های ژنتیکی، ویروسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای دفاعی و بقای موبه خودت مغرور نشوتوپیراماتمنابع انرژی از نفت و گاز نظریه تکامل در درمان بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش مهاجرت در توسعه نسل اکمردرددرمان تومورهای مغزی با اآسیب ها ناشی از آلودگی هوسودمندی موجودات ابزی بر اختلال در شناسایی حروف و بیماری دیستروفی میوتونیتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک های بحمله ویروس کرونا به مغزنقش حیاتی تلومر دی ان آ دکیهانِ هوشیارِ در حال یادرگیری مغزی در سندرم کووامروز دانش ژنتیک هیچ ابهساختار شبکه های مغزی ثابارتباط متقابل با همه ی حیبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر نگاه انسان بر رفتامنشأ اطلاعات و آموخته ها هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهمنقشه های مغزی جدید با جزیکریستال زمان(قسمت سوم)رمز و رازهای ارتباط غیر کاولین هیبرید بین انسان و شناخت و معرفت، و نقش آن داز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وما با کمک مغز خود مختاريمهوش احساسیحس و ادراک سی و هفتمنوروز یا روز پایانیگامی در درمان بیماریهای روش مقابله مغز با محدودیایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز و از مغز شش مرحله تکامل چشمبرخی نرمش های گردنتاثیر داروهای ضد التهاب مدل همه جانبه نگر ژنرالیهرچیز با یک تاب تبدیل به خدا موجود استپیچیدگی های مغزی در درک زرژیم ضد التهابیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل موثر در پیدایش زبابررسی علل کمر درد در میانفرایند پیچیده ی خونرسانیچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکمسیر دشوار تکامل و ارتقاویروس مصنوعیدی متیل فومارات(زادیوا)(آلزایمرزمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز سوالات پزشکیتفاوتهای جنسیتی راهی براقدرت انسان در نگاه به ابعچاالش ها در تعیین منبع هوتروس جریان انرژیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهواکسن اسپایکوژن ضد کروناداروهای ام اسآیا واکنش های یاد گرفته وزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقای موجود زنده از اسرار آفرینش در موجتنفس هوازی و میتوکندریملاحظات بیهوشی قبل از جرچرا خشونت و تعصبتغییرات آب و هوایی که به مغز از بسیاری حقایق می گریک آلل ژنتیکی که از نئانددر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسفری به آغاز کیهاناتفاق و تصادفبه زودی شبکه مغزی به جای توانایی مغز و دیگر اجزای منابع انرژی از نفت و گاز هفت چیز که عملکرد مغز تو جهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش میدان مغناطیسی زمین کمردرد ناشی از تنگی کانادرمان تشنجآشنا پنداری