دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

زمان به چه دلیل ایجاد میشود

تنها دلیل زمان، اینکه اشیا در یک آن، به وجود نمی آیند.آلبرت اینشتین
The only reason for time is so that everything doesn't happen at once. Albert Einstein
https://www.facebook.com/robertedwardgrant/photos/a.985040538371539/1928239207384996/
حس و ادراک- قسمت پنجاه و هفتم
ترتیب و توالی اشیا در جهان مادی، باعث ایجاد زمان میشود که در واضح ترین شکل، ناظر هوشمئد، آن را به صورت توالی اشیا در نگاه و در دید، می بیند. وجود نور، در بیشتر موارد درک ما از زمان را آسان میکند. نگاه بر ساعت، و گذر آن- که در حقیقت، انعکاس پرتوهای نور از ساعت روبروی ماست- درک ما را از زمان آسان میکند؛ چه ساعت، ساعت های قدیمی شنی باشد که نگاه بر تجمع رو به کاهش شن به درک ما از گذر زمان کمک میکند یا نگاه بر ساعت های دیجیتال کنونی است که انعکس نور از روی دستگاه دیجیتال، گذر زمان را نشان میدهد.
ولی آیا سلسله و توالی اشیا همیشه اینگونه است که میشناسیم؟ سلسله و توالی قبل از انفجار بزرگ و پیش از آنکه مغز، زمان را به عنوان بعد چهارم جهان ما بشناسد چگونه است؟


در جایگاهی که اساسا ابزار هوشمندی ای مانند مغز نیست که توالی اشیا را در جهت نیازهای تکاملی موجود زنده در جهان مادی تفسیر کند، این توالی چگونه درک خواهد شد؟ (به مباحث مربوط به جهان های موازی و چند جهانی و انفجار بزرگ و سلسله مباحث حس و ادراک در همین کانال مراجعه شود.)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اعتماد به خوددست کردن در گوشنه به اعدامبرای یک زندگی معمولیزندگی زمینی امروز بیش از قیچی ژنتیکینشانه های پروردگار در جهگریه ی ابر، رمز طراوت باغتوهم فضای خالی یا توهم فضآرامش و دانشموسیقی نوهیچ وقت خودت را محدود به تاثیر رژِیم غذایی بر میگغربال در زندگیاکوییفلکسجاودانگی مصنوعیاز فرد ایستا و متعصب بگذرداروی فامپیریدین یا نورلمطالبی در مورد تشنجذره ی معین یا ابری از الکبه نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده نوار مغز در فراموشی هابرخی اصول سلامت کمرزاویه نگاه ها یکسان نیستقدرت ذهنهمه چیز کهنه میشودشلیک فراموشیپیچیدگی های مغزمگستوسعه هوش مصنوعی قادر اسآشتی بهتر استمکانیزمهای دفاعی در برابهرچیز با یک تاب تبدیل به تحریک عمقی مغزحس و ادراک قسمت دهمابداع دی ان ای بزرگترین دحقیقت قربانی نزاع بین بی از بحث های کنونی در ویروسداروی ضد چاقیمغز چون ابزار هوش است دلیرنگ کردن، حقیقت نیستبوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامندنوروپلاستیسیتی چیستبررسی بیماری التهابی رودزبان ریشه هایی شناختی اسلحظات خوش با کودکانهمجوشی هسته ای، انرژِی بشگفت زده و حیران باشپیشرفت در عقل است یا ظواهتکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیماده ی خالیویتنام نوعی کرونا ویروس تراشه ی بیولوژِیکخفاش با شیوع همه گیری جدیابزار بقا از نخستین همانحمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومیمغز ایندگان چگونه استروبات کیانبیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصچگونه مغز ما، موسیقی را پبعد از کروناسقوط درون جاذبه ای خاص، چمن بی من، بهتر یاد میگیرمهوش فوق العاده، هر فرد اسشباهت مغز و کیهانپروتز عصبی برای تکلمتکامل شناخت انسان با کشفامیدواریمحدودیت های حافظه و حافظواقعیت چیستتصویر در هم تنیدگی کوانتخورشید مصنوعیابزار بقای موجود زنده از حس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های بیماری آلزایمرمغزهای کوچک بی احساسروش صحبت کردن در حال تکامبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده نگاه کلی نگرتقلید از روی طبیعتسماگلوتید داروی کاهش دهنمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی صدای بم با فرکانس پایین، آنچه واقعیت تصور میکنیم تاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استواکسن اسپایکوژنتغییر الگوی رشد مغزی با زخرما منبع بسیار خوب آنتی ابزارهای بقای از نخستین حس و ادراک قسمت چهارماز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان جدید میگرن با انتی نقش هورمون های تیروئید درژیم های غذایی و نقش مهم فن آوری های جدید علیه شنابا طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیچالش دیدگاه های سنتی در بتمایز یا کشف یگانگیسیلی محکم محیط زیست بر انمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی طی یکصد هزار سال اخیر هرچآیا مصرف مولتی ویتامین هتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پاجنگ هفتاد و دو ملت همه را دنیایی پر از سیاهچاله احیای بینایی نسبی یک بیماستفاده از مغز، وزن را کمدرها بسته نیستنقش روی و منیزیم در سلامتراست دستی و چپ دستیفروتنی معرفتینخاع ما تا پایین ستون فقربازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)تنهایی رمز نوآوری استسیستم دفاعی بدن علیه مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر حرکات چشم بر امواج علم راهی برای اندیشیدن اآیا احتمال دارد رویا از آاولین سلول مصنوعیجهان هوشیاردورترین نقطه ی قابل مشاهمرکز حافظه کجاستاختراع جدید اینترنت کواناصل بازخورددرگیری قلب در بیماری ویرنقص در تشخیص هیجانات عامبحثی درباره احساسات متفازمان و مکان، ابعاد کیهان فرضیه ای جدید توضیح میدهچرا حیوانات سخن نمی گوینگوش دادن بهتر از حرف زدنتو جهانی هستی که خودش را ساختار شبکه های مغزی ثابمنتظر زمان ایده آل نشوهوش عاطفی قسمت دهمتاثیر درجه حرارت بر عملکعادت بد را ترک کنآیاما مقهور قوانین فیزیکاین ابتدای تناقض هاستجهانی که نه با یک رخداد و ارتباط هوش ساختار مغز و ژدانشمندان موفق به بازگردمسمومیت دانش آموزان بی گاعتماد بی مورددست آسمانوراپامیل در باردارینه به اعدامبرای پیش بینی آینده مغز دزندگی زودگذرقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنشانه های بیداری روحیسرگردانیگربه شرودینگر و تاثیر مشتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و سکونموسیقی هنر مایع استهیچ کاری نکردن به معنی چیتاثیر سلامت دستگاه گوارشمقالاتاکسی توسین و تکامل پیش اجایی برای یاد گرفتن باقی از مخالفت بشنوداروی لیراگلوتیدمطالعه ای بیان میکند اهدذرات کوانتومی زیر اتمی قبه هلال بنگریاد گرفتن مداومنوار مغز در تشخیص بیماری برخی اطلاعات روانشناسی مزاوسکا درمان گوشرقدرت عشقهمه چیز در زمان مناسبشنا در ابهای گرم جنوب نیاپیچیدگی های مغزی در درک زتوسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستنما انسانها چه اندازه نزدهز ذره، یک دنیاستتحریک عمقی مغز در آلزایمحس و ادراک قسمت دوازدهمابزار هوش در حال ارتقا ازحقیقت آنطور نیست که به نظاز تلسکوپ گالیله تا تلسکداروی ضد چاقیمغز چگونه صداها را فیلتر رنگین کمانبوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسنوروز مبارکبررسی سیستم تعادلی بدن ازبان شناسی مدرن در سطح سللرزش ناشی از اسیب به عصبهمراه سختی، اسانی هستشگفتی های نقشه ی ژنتیکیپیشرفت ذهن در خلاقیت استتکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و هماده ای ضد التهابیویتامین E برای فعالیت صحتربیت کودکان وظیفه ای مهخلا، حقیقی نیستابزار بقا از نخستین همانحوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومی و پمغز ابزار بقای برتر مادیروح و آب حیاتبیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد دچگونه مغز پیش انسان یا همبعد از کرونا دلخوشی بیهوسلول های مغزی عامل پارکیمننژیتهوش مصنوعی می تواند بر احشباهت مغز با کیهان مادیپرورش مغز مینیاتوری انساتکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغزمحدودیت درک انسانواقعیت های متفاوتتصویر زیبا از سلولخوش قلبی و مهربانیابزار بقای موجود زنده از حس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های بیماری اس ام ایمغز، فقط گیرندهروشهای نو در درمان دیسک ببیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موباینگاه انسان محدود به ادراتقلید از طبیعتسندرم کووید طولانیمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی صرع و درمان های آنآنچه حس می کنیم، نتیجه ی تاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکندواکسن اسپایکوژن ضد کروناتغییر دیگران یا تغییر خوخسته نباشی باباابزارهای دفاعی و بقای موحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان جدید کنترل مولتیپلنقش هورمون زنانه استروژنرژیم ضد التهابیفناوری هوش مصنوعی نحوه خبالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیسچاالش ها در تعیین منبع هوتمدن قدیمی ای در جنوب ایرسینوریپا داروی ترکیبی ضدمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی طبیعت موجی جهانآیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجودجنگ و تصور از جنگدنیا، هیچ استاحیای بینایی نسبی یک بیماستفاده از نظریه ی تکامل درهای اسرارآمیز و پوشیدهنقش روزه داری در سالم و جرجزخوانی هایی که امروز بفروتنی و غرورنخستین تمدن بشریبحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پتنبیه چقدر موثر استسکوت و نیستیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر دوپامین و سروتونینعلم ساختن برج های چرخانآیا احتمال دارد رویا از آاوکرلیزوماب داروی جدید شجهان های بسیار دیگرديدن با چشم بسته در خواب مرکز حافظه کجاستادامه بحث تکامل چشماصل در هم تنیدگی و جهانی درگیری مغز در بیماری کوینقطه ی رسیدن به قلهبحثی درباره احساساتی غیرزمان و گذر آن سریع استفساد اقتصادی سیتماتیک درچرا حجم مغز گونه انسان درگوشه بیماری اتوزومال رسستو جدای از کیهان نیستیسادیسم یا لذت از آزار دادمنحنی که ارتباط بین معرفهوش عاطفی قسمت دومتاثیر درجه حرارت بر عملکعادت دادن مغز بر تفکرآگاهی فراتر از آگاهیاینکه به خاطرخودت زندگی جهانی که از یک منبع، تغذیارتباط پیوسته ی جهاندانشمندان نورون مصنوعی سمسمومیت دانش آموزان، قمااعتیاد و تلاش های درمانی دست بالای دستورزش هوازی مرتب خیلی به قنه بدبخت بلکه نادانبرای اولین بار دانشمندانزندگی سلول در بدن، جدای اقانون مندی نقشه ژنتیکی منظام مثبت زندگیسربازان ما محققا غلبه می گزیده ای از وبینار یا کنفتوهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپومیهمانهای ناخوانده عامل هیچ کس مانند تو نگاه نمیکتاثیر عصاره تغلیظ شده گیتاثیر ویتامین دی بر بیمااکسکاربازپین در درمان تشجایی خالی نیستاز نخستین همانند سازها تداروی تشنجی دربارداریمعماری، هندسه ی قابل مشاذرات کوانتومی زیر اتمی قبه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنینوار مغزی روشی مهم در تشخبرخی بیماری ها که در آن بزبان فرایند تکاملی برای قضاوت ممنوعهمه چیز در زمان کنونی استشناخت و معرفت، و نقش آن دپیوند قلب خوک، به فرد دچاتوصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکما انسانها چه اندازه نزدهزینه ای که برای اندیشیدتداوم مهم است نه سرعتحس و ادراک قسمت سومابزار بقا از نخستین همانحقیقت افراداز تلسکوپ گالیله تا تلسکداروی ضد تشنج با قابليت تمغز ناتوان از توجیه پیدارهبر حقیقیبی نهایت در میان مرزهاکفش و کتابنوروز یا روز پایانیبررسی علل کمر درد در میانزبان شناسی نوین نیازمند لرزش عضله یا فاسیکولاسیوهمراهی میاستنی با برخی سشگفتی های زنبور عسلپیشرفتی مستقل از ابزار هتکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکماده، چیزی نیستویتامین E در چه مواد غذایترجمه ای ابتدایی از اسراخلا، خالی نیستابزار بقا از نخستین همانحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومی و دمغز ابزار برتر بقاروح در جهانی دیگر استبیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد دچگونه هموساپينس بر زمین بعد از کرونا دلخوشی بیهوسلول های بنیادیمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی و کشف زبان هایشباهت های ریشه ای چند بیمپرکاری تیروئیدتکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستمخچه فراتر از حفظ تعادلواقعیت و مجازتصویر زیبای اصفهانخوش خیالی و خوش بینیابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید ALSمغزتان را در جوانی سیم کشروشهای شناسایی قدرت شنوابیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلنگاه از بیرون مجموعهتقویت استخوان در گرو تغذسندرم گیلن باره به دنبال منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی ضایعه ی شبکه لومبوساکرالآنها نمیخواهند دیگران راتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا واکسن دیگر کرونا ساخته شتغییر دادن ژنها آیا روزی خطا در محاسبات چیزی کاملابعاد و نیازهای تکاملیحس و ادراک قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان جدید ام اسنقش ویتامین K در ترمیم اسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وفواید روزه داری متناوبباهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپنابینایی در نتیجه ی گوشی تمدن پیشرفته ی پیشینیانسیگار عامل افزایش مرگ وممنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی طبیعت بر اساس هماهنگیآیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزجنگ داده هادندان ها را مسواک بزنید تاحتیاط در ورزش زانو در خااستفاده از هوش مصنوعی در درون قفس یا بیرون از آننقش رژیم غذایی بر رشد و ارحم مصنوعیفرگشت و تکامل تصادفی محض نخستین تصویر از سیاهچالهبحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بتهدیدهای هوش مصنوعیسکوت، پر از صدامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر دپاکین بر بیماری معلایم کمبود ویتامین E را آیا برای تولید مثل همیشه ايندگان چگونه خواهند دیدجهان هایی در جهان دیگردی متیل فومارات(زادیوا)(مرکز خنده در کجای مغز استاداراوون تنها داروی تاییاصل علت و تاثیردرگیری مغز در بیماران مبنقطه ای بود و دگر هیچ نبوبخش فراموش شده ی حافظهزمان و صبرفشار و قدرتچرا خشونت و تعصبگوشت خواری یا گیاه خواریتو دی ان ای خاص ميتوکندريسازگاری با محیط بین اجزامنشأ اطلاعات و آموخته ها هوش عاطفی قسمت سومتاثیر درجه حرارت بر عملکعارضه جدید ویروس کرونا ساینکه خانواده ات سالم باجهانی در ذهنارتباط انسانی، محدود به دانشمندان یک فرضیه رادیکمسیر دشوار تکامل و ارتقامسئول صیانت از عقیده کیساعتیاد را به دور بیندازدستورالعمل مرکز کنترل بیورزش هوازی ، بهترین تمرینه جنگ و نه خونریزیبرای تمدن سازی، باید در بزندگی، مدیریت انرژیقانون گذاری و تکاملنظریه ی تکامل در درمان بیسردرد میگرنگزارش یک مورد جالب لخته وتوهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای رمیوتونیک دیستروفیهیچ کس حقیقت را درون مغز تاریک ترین بخش شبصفحه اصلیاگر فقط مردم میفهمیدند کجاذبهاز نخستین همانند سازها تداروی جدید ALSمعنی روزهذرات کوانتومی زیر اتمی قبه امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید دنوار مغز، مفید و بی خطربرخی بیماری های خاص که بدزبان متغیرقطار پیشرفتهمه چیز، ثبت می شودشناخت حقیقت یا آرزوهای گپیوند مغز و سر و چالشهای توصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشما اکنون میدانیم فضا خالهزینه سنگین انسان در ازاتداخل مرزها و صفات با بینحس و ادراک قسمت سی و هشتمابزار بقا از نخستین همانحقیقت انساناز تکنیکی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تمغز و قلب در جنین موش مصنروی و منیزیم در تقویت استبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهنورالژیبرطرف کردن خشونت را از خازبان، نشان دهنده ی سخنگو لزوم گذر انسان از حدها و همراهی نوعی سردرد میگرنیشانس یا نتیجه ی تلاشپپوگستتکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنیماده، چیزی بیش از یک خلا ویتامین کاترس و آرمان هاخلاصه ای از مطالب همایش مابزار بقا از نخستین همانحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تدر هر سوراخی سر نکنمغز از بسیاری حقایق می گرروح رهاییبیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با هچگونه هوشیاری خود را توستفکر قبل از کارسلول های بنیادی منابع و امنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی یا حماقت طبیعشباهت کیهان و مغزپرتوهای صادر شده از سیاهتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطامخچه ، فراتر از حفظ تعادلواقعیت و انعکاستصویربرداری فضاپیمای آمخوشبختی چیستابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید میگرنمغزتان را در جوانی سیمکشروشی برای بهبود هوش عاطفبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکندنگاه از دور و نگاه از نزدتقویت حافظه یا هوش مصنوعسندرم پیریفورمیسمنابع بی نهایت انرژی در دهوش مصنوعی از عروسک بازی ضایعه ی عروقی مخچهآنژیوگرافی از مغزتاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایواکسن دیگری ضد کرونا از دتغییر زودتر اتصالات مغزیخطا در محاسبات چیزی کاملابعاد اضافه ی کیهانحس و ادراک قسمت هفدهماز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان جدید ای ال اس، توفرنقش ژنتیک در درمان اختلارژیم غذایی سالم و ضد التهفیلمی بسیار جالب از تغییباور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانوناتوانی از درمان برخی ویتمدن بشری و مغز اخلاقیسیاهچاله هامنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی طعمه ی شبکه های ارتباط اجآیا هوش مصنوعی می تواند نتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصجنبه های موجی واقعیتده روش موفقیتاحتیاط در تعویض داروهااستفاده از انرژی خلادرون آشفته ی تو و ظاهر خننقش رژیم غذایی در رشد و ارحم مصنوعیفراموش کارها باهوش تر هسنخستین روبات های زنده ی جبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبتو یک معجزه ایسکته مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر داروهای ضد التهاب علایم کمبود ویتامین E را آیا بزرگ شدن مغز فقط در دايا اراده آزاد توهم است یجهان یکپارچهدین اجباریمرگ چیستادب برخورد با دیگراناصل عدم قطعیت از کوانتوم درگیری مغزی در سندرم کوونقطه بی بازگشتبخش های تنظیمی ژنومزمان واقعیت است یا توهمفضا و ذهن بازچرا در مغز انسان، فرورفتگیلگمش باستانی کیستتو در میانه ی جهان نیستی ستم با شعار قانون بدترین منشاء کوانتومی هوشیاری اهوش عاطفی قسمت ششمتاثیر درجه حرارت بر عملکعدم توقف تکامل در یک اندااینترنت بدون فیلتر ماهواجهان، تصادفی نیستارتباط از بالا به پایین مدانشمندان ژنی از مغز انسارتباط بین هوش طبیعی و هودانشمندان پاسخ کوانتومی مسئولیت جدیداعداد بینهایت در دنیای مدغدغه نتیجه ی نادانی استورزش و میگرنچه زیاد است بر من که در ایبرای خودآگاه بودن تو بایزندان ذهنیقانون جنگلنظریه ی تکامل در درمان بیسردرد میگرن در کودکانگشایش دروازه جدیدی از طرتوهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودینمیگرن و پروتئین مرتبط با هیچ اندر هیچتاریکی من و تو و گرد و غباسوالات پزشکیاگر میدانی مصیبت بزرگتر جاذبه و نقش آن در شکلگیریاز نخستین همانند سازها تداروی جدید s3 در درمان ام معادله ها فقط بخش خسته کنرفلکس وتری با توضیح دکتر به بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقنوار مغز، ترجمه ی فعالیت برخی توجهات در ببمار پارزبان مشترک ژنتیکی موجوداقطره قطرههمه ی سردردها بی خطر نیستشناخت درون، شناخت بیرون؛پیوند اندام از حیوانات بتوصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَما از اینجا نخواهیم رفتهزاران سال چشم های بینا وترقی واقعی یا شعار ترقیحس و ادراک قسمت سی و ششمابزار بقا از نخستین همانحقیقت اشیااز تکینگی تا مغز و از مغز داروی ضد تشنج توپیراماتمغز و اخلاقرویا و واقعیتبی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلندنوسانات کوانتومی منبع مابزرگ فکر کنزبان، وسیله شناسایی محیطلزوم سازگاری قانون مجازاهندسه ی پایه ایشانس یا تلاشپایان، یک آغاز استتکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیمماست مالیویتامین کا و استخوانتسلیم شدن از نورون شروع مخلاصه ای از درمان های جدیابزار بقا از نخستین همانحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تدر والنتاین کتاب بدید هممغز به تنهایی برای فرهنگ روزه داری متناوب، مغز را بیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهچگونه واکسن کرونا را توزتفکر ترکیبی در هوش مصنوعسلول های بدن تو پیر نیستنمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی گوگل به کمک تششباهت زیاد بین سلول هاي عپرتوزایی از جسم سیاهتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتمخچه ابزاري که وظیفه آن فواقعیت تقویت شدهتصور ما ازمشکلات و واقعیخوشبختی دور از رنج های مابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید در بیماری مغط یک گیرنده استروشی جدید در درمان قطع نخبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یانگاه از درون قفس یا بیرونتقویت سیستم ایمنیسندرم پیریفورمیسمنابع جدید انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی ضایعات در عصب زیر زبانیآنان که در قله اند هرگز ختاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هرواکسن سرطانتغییر عمودی سر انسان از پخطای ادراک کارماابعاد بالاترحس و ادراک قسمت هجدهماز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان جدید سرطاننقش گرمایش آب و هوا در همرژیم غذایی ضد التهابیفیروز نادریباید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در ناتوانی در شناسایی چهره تمدن زیر آبسیاهچاله های فضایی منابعمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمظهور امواج مغزی در مغز مصآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگرانجنسیت و تفاوت های بیناییدهن، بزرگترین سرمایهاحساس گذر سریعتر زماناستفاده از سلول های بنیادروغ نگو به خصوص به خودتنقش زنجبیل در جلوگیری از رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرفراموشی همیشه هم بد نیستنرمش های مفید برای درد زابحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتو یک جهان در مغز خودت هسسال سیزده ماههمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم علائم عصبی آلزایمر، با اآیا تکامل و تغییرات ژنتیايا اراده آزاد توهم است یجهان یکپارچهدین، اجباری نیستمرگ و میر پنهانادراک ما درک ارتعاشی است اصل، روان و نفس استدرگیری مغزی در سندرم کوونمیتوان با بیرون انداختنبخش بزرگی حس و ادراک ما ازمان پلانکفضای قلب منبع نبوغ استچرا ذرات بنیادی معمولاً گیاه بی عقل به سوی نور میتوقف؛ شکستستم، بی پاسخ نیستآپومورفین در پارکینسونمهمان ناخواندههوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر درجه حرارت بر عملکعدم درکایندرالجهش های ژنتیکی مفید در ساجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتباط شگفت مغز انسان و فدانشمندان اولین سلول مصنمسئولیت در برابر محیط زیبقا با سازگارترین فرد اسذهن ما از در هم شکستن منبورزش بهترین درمان بیش فعنه عدم مطلق بلکه عدم با قبرای رشد، باید از مسیر خطزونیسومایدقانون جنگلنظریه ی تکامل در درمان بیسردرد میگرنی در کودکانپل جویی اصفهانتوهم وجودآزمون ذهنی گربه شرودینگرمیگرن و خوابهیچگاه از فشار و شکست نترتاریکی و نورپیامهای کاربراناگر نیروی مغناطیس نباشد جبران از دست رفته هااز نخستین همانند سازها تداروی جدید لنفوم و لوکمیمعجزه های هر روزهرفتار مانند بردهبه بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است نوار عصب و عضلهبرخی توصیه ها برای واکسیزبان چهار حرفی حیات زمینلمس کوانتومیهمه جا خیر بکارشناسایی تاریخچه ی تکاملیپیوند اندام حیوانات به اتوضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در وما اشیا را آنطور که هستندهستي مادي ای که ما کوچکترتروس جریان انرژیحس و ادراک قسمت سیزدهمابزار بقا از نخستین همانحقیقت تنها چیزی است که شااز تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد جنون در درمان تیمغز و اخلاقرویا و کابوسبی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنوننوشیدن چای برای مغز مفید بزرگ شدن مغز محدود به دورزدودن نقص از هوش مصنوعیلزوم سازگاری قانون مجازاهندسه ی رایج کیهانشاهکار قرنپاکسازی مغزتکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در اماست مالی با هوش انسانیویتامین کا در سبزیجاتتست نوار عصب و عضلهخم شدن فضا-زمانابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تدر یک فراکتال هر نقطه مرکمغز بیش از آنچه تصور میشوروزه داری و التهاب زیانببیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابچگونه آن شکری که می خوریمتفکر خلا ق در برابر توهم سلول بنیادی و ای ال اسمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی گوگل به کمک تششباهت زیاد بین سلول هاي عپرسش و چستجو همیشه باقی اتأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور همخچه تاثیر گذار بر حافظهواقعیت خلا و وجود و درک متصور از زمان و مکانخانه ی تاریکابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز- از مغز درمان های جدید سرطاننفرت، اسیب به خود استروشی جدید در درمان نابینبیان حقیقتکیست هیداتید مغزنگاه از درون مجموعه با نگتلقین اطلاعات و حافظهسندرم پای بی قرارمناطق خاص زبان در مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی ضرورت زدودن افکارآنزیم تولید انرژی در سلوتاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکواکسن سرطانتغییرات منطقه بویایی مغزخطای حساتفاق و تصادفحس و ادراک قسمت هشتماز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان جدید سرطاننقش پیش زمینه ها و اراده رژیم غذایی ضد دردفیزیک مولکولها و ذرات در بابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتینادیدنی ها واقعی هستندتمدنی قدیمی در شمال خلیج سیاهچاله ها، دارای پرتو منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمظرف باید پر شود چه با چرک آیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضادجنسیت و تفاوت های بیناییدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاحساسات کاذباستفاده از سلول های بنیادریای خدانقش زبان در سلطه و قدرت ارساناها و ابر رساناها و عفراموشی و مسیر روحانینرمش های مفید در سرگیجهبحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبتو کجای جهانیسانسور از روی قصد بسیاری منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی، اتفاقات و تحتاثیر درجه حرارت بر مغزعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا جنین انسان، هوشمندی ای نعمت من در زندگیمجهان کنونی و مغز بزرگتریدیوار همه اش توهم بودمرگ و میر بسیار بالای ناشاصلاح خطا با رفتن بر مسیردرگیری اعصاب به علت میتونمیتوان بر سیاه سیاه نوشبخش بزرگتر کیهان ناشناختزمان به چه دلیل ایجاد میشقفس ذهنچراروياها را به یاد نمی آگیاه خواری و گوشت خوار کدتولید مولکول جدید توسط هستون فقرات انسان دو پا جلآپومورفین در پارکینسونمهندسی ژنتیک در حال تلاش هوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر درجه حرارت بر عملکعدالت برای من یا برای همهایا کوچک شدن مغزانسان الایا این جمله درست است کسیجهش های بیماری زا، معمولارتباط شگفت انگیز مغز اندانشمندان تغییر میدان مغمستند جهان متصلبقا در ازای بیماریذهن چند جانبه نیازمند نگورزش در کمر دردنهایت معرفت و شناخت درک عبرای زندگی سالم، یافتن تزونا به وسیله ویروس ابله قانونمندی و محدودیت عالمنظریه ی ریسمانسردرد و علتهای آنپل خواجو اصفهانتوهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تمیگرن و روزه داریهیپرپاراتیروئیدیسمتاریکی خواهد ترسیدسایتهای دیگراگر نعمت فراموشی نبود بسجدا کردن ناخالصی هااز نشانه ها و آثار درک شدداروی جدید میاستنی گراویمعجزه ی چشمرفتار وابسته به شکلبه جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویانوار عصب و عضلهبرخی درمان های Spinal Muscular Atزبان نیاز تکاملی استلووفلوکساسینهمیشه چیزی برای تنهایی دشناسایی سلول های ایمنی اپیوند سر آیا ممکن استتیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهما به جهان های متفاوت خودهستی ما پس از شروعی چگال تری فلوپرازینحس و ادراک قسمت ششمابزار بقا از نخستین همانحقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تدارویی خلط آورمغز و سیر تکامل ان دلیلی رویا و خبر از آیندهبی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فنوعی سکته مغزی ، وحشتناک بزرگ شدن تقریبا ناگهانی سفر فقط مادی نیستلزوم عدم وابستگی به گوگل هندسه بنیادینشاهکار شش گوشپارادوکس ها در علمتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریماشین دانشویتامین بی 12 در درمان دردتست آر ان اس دز میاستنی گخونریزی مغز در سندرم کووابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تدر کمتر از چند ماه سوش جدمغز برای فراموشی بیشتر کروزه داری و بیمار ی ام اس بیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطانچگونه انتظارات بر ادراک تفاوت مغز انسان و میمون هسلول بنیادین از مخاط بینمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی الفاگوشجاعت و ترسپرسشگری نامحدودتئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمخاطب قرار دادن مردم، کاوالزارتان داروی ضد فشار تصادف یا قوانین ناشناختهخانواده پایدارابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز- از مغز درمان های رایج ام اسنقاشی هایی با بوی گذشته یروشی جدید در درمان سکته مبیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومنگاه حقیقی نگاه به درون اتلاش ها برای کشف منابع جدسندرم پس از ضربه به سرمناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی از عروسک بازی ضرب المثل یونانیآواز خواندن در قفس، نشانتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی توواکسن ضد اعتیادتغییرات مغز پس از 40 سالگیخطر آلودگی هوااتوبان اطلاعات و پلِ بینحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان دارویی سرطان رحم بنقش آتش در رسیدن انسان بهراه فراری نیستفیزیک هوشیاریباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولنادانی در قرن بیست و یکم،تمرکز و مدیتیشنسیاهچاله و تکینگی ابتدایمنبع هوشیاری کجاست قسمت53هوش مصنوعی از عروسک تا کمعقل مجادله گرآیا هوش سریعی که بدون احستاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علجهل مقدسدو بیماری روانی خود بزرگ اخلاق و علوم اعصاباستفاده از سلول های بنیادرک فرد دیگر و رفتارهای انقش زبان در سلطه و قدرت ارستگاری محدود به یک راه نفراموشی آرماننرمش های موثر در کمردردبحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستتو کز محنت دیگران بی غمیسانسور بر بسیاری از حقایمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش احساسیتاثیر درجه حرارت بر عملکعماد الدین نسیمی قربانی آیا جهان ذهن و افکار ما مای همه ی وجود منجهان کاملی در اطراف ما پردیوار، از ابتدا توهم بودمرگ و سوال از قاتلاصول انجام برخی نرمش ها ددرب بسته با غیر خود باز منمای موفقیتبخش دیگری در وجود انسان هزمان شگفت انگیزقفس را بشکنچراروياها را به یاد نمی آگیرنده باید سازگار با پیتولید مثل اولین ربات های ستارگانی قبل از آغاز کیهآب زندگی است قسمت چهارممهندسی بدنهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر درجه حرارت بر عملکعسل طبیعی موثر در کنترل بایا ابزار هوشمندی یا مغز جهش تمدنی عجیب و شگفت انسارتباط شگفت انگیز مغز اندانشمندان روش هاي جدیدی مشکل از کجاستبقای حقیقی در دور ماندن اذهن هوشیار در پس ماده ی موزن حقیقی معرفت و شناختنهایت در بی نهایتبرخی ملاحظات در تشنج های زیان غذاهای پرچربقارچ بی مغز در خدمت موجودنظریه تکامل در درمان بیمسردرد به دلیل مصرف زیاد مپلاسمای غالبتوهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استمیگرن سردردی ژنتیکی که بهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاریخ همه چیز را ثبت کردهاگر نعمت فراموشی نبود بسجدایی خطای حسی استاز نظر علم اعصاب یا نرووسداروی جدید آلزایمرمعجزه ی علمرفتار اجتماعی انسان، حاصبه خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استنوار عصب و عضلهبرخی روش های تربیتی کودکزبان و کلمه حتی برای کسانلوب فرونتال یا پیشانی مغهمیشه چشمی مراقب و نگهباشواهدی از نوع جدیدی از حاپیوند سر، یکی از راه حلهاتیک و اختلال حرکتیافتخار انسانما با کمک مغز خود مختاريمهشت توصیه برای کاستن از دتری فلوپرازینحس و ادراک قسمت شصت و هشتابزار بقا از نخستین همانحقیقت در علم، هرگز نهایی از تکینگی تا مغز از مغز تدارویی ضد بیش فعالی سیستمغز کوانتومیرویا بخشی حقیقی از زندگی بی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسنیکولا تسلابزرگترین خطایی که مردم مسفر نامه سفر به بم و جنوب مقاومت به عوارض فشار خون هندسه در پایه ی همه ی واکشاید گوشی و چشمی، آماده شپاسخ گیاهان در زمان خوردتکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتمبانی ذهنی سیاه و سفیدویتامین بی هفدهتشنچ پانایوتوپولوس تشنج خواندن ، یکی از شستشو دهنابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تدر آرزوهایت مداومت داشتهمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟روزه داری سلول های بنیادبیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبچگونه به سطح بالایی از هوتفاوت ها و تمایزها کلید بسلول عصبی شاهکار انطباق منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک های بشرکت نورالینک ویدیویی ازآلودگی هوا چالش قرن جدیدتئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشامدل همه جانبه نگر ژنرالیواکنش های ناخودآگاه و تقتضادهای علمیخار و گلابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز- از مغزتدرمان های علامتی در ام اسچقدر به چشم اعتماد کنیمريتوکسيمب در درمان ام اسبیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتنگاه دوبارهتلاش های جدید در ALSسندرم جدایی مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی ضربه مغزی در تصادف رانندآینه در اینهتاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استواکسن علیه سرطانتغییرات آب و هوایی که به خطرات هوش مصنوعیاتوسوکسیمایدحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز خود رها شودرمان زخم دیابتی با تکنونقش انتخاب از طرف محیط، نراه نجاتفیزیک و هوشیاریباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورنازوکلسینتمرکز بر هدفسیاهچاله ی منفرد یا سیاهمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمهوش مصنوعی از عروسک تا کمعقل سالمآیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهجهان فراکتالدو بار در هفته ماهی مصرف اخلاق پایه تکامل و فرهنگاستفاده از سلول های بنیادرک نیازمند شناخت خویش انقش سجده بر عملکرد مغزرشته نوروایمونولوژی و نقفرایند پیچیده ی خونرسانینرمشهای مهم برای تقویت عبحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستتو پیچیده ترین تکنولوژی ساهچاله ها تبخیر نمیشودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش احساسیتاثیر درجه حرارت بر عملکعوامل موثر در پیدایش زباآیا جهش های ژنتیکی، ویروای آنکه نامش درمان و یادشجهان پیوستهادغام میان گونه های مختلدید تو همیشه محدود به مقدمرگ انتقال است یا نابود شاصول توسعه ی یک ذهن کاملدرختان چگونه بر تشکیل ابنمایش تک نفرهبخشیدن دیگران یعنی آرامشزمزمه ات مانده در گوشمقله برای دیدن نه برای به چراغ های متفاوت و نور یکسگالکانزوماب، دارویی جدیتولید یا دریافت علمسخن نیکو مانند درخت نیکوآب زندگی است قسمت هفتممهربانی، شرط موفقیتهوشمندی کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکعشق درونی به یگانگی خلقتایا بیماری ام اس (مولتیپجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط غیرکلامی بین انسادانشمندان روشی برای تبدیمشکلات نخاعیبلندی در ذهن ما درک بلندیذهن و شیمی بدنوزوز گوشنهادینه سازی فرهنگ اختلابرخی مرزهای اخلاق و علوم زیباترین چیز در پیر شدنقبل از آغازنظریه تکامل در درمان بیمسردرد تنشنپمبرولیزوماب در بیماری چتوهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آسمیگرن شدید قابل درمان اسهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاریخ، اصیل نیست و ساخته اگر با مطالعه فیزیک کوانجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزداروی جدید ای ال اسمعجزه ی علم در کنترل کرونرقیبی قدرتمند در برابر مبه خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستنوار عصب و عضله مهم در تشبرخی سلولهای عصبی در تلازبان و بیان نتیجه ساختمالوتیراستامهمیشه اطمینان تو بر خدا بشواهدی از دنیسوان(شبه نئپیوندهای پیچیده با تغییرتیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان رما بخشی از این جهان مرتبطو هر کس تقوای خدا پیشه کنترک امروزحس و ادراک قسمت شصت و دوابزار بقا از نخستین همانحقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تداستانها و مفاهیمی اشتبامغز آیندگان چگونه است ؟رویا تخیل یا واقعیتبیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور بنیاز به آموزش مجازی دیجیبزرگترین درد از درون است سفر به مریخ در 39 روزمقایسه رقابت و همکاریهندسه زبانِ زمان استشاید درست نباشدپختگی پس از چهل سالگي به تکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپورالمباحث مهم حس و ادراکویتامین دی گنجینه ای بزرتشنج چیستخواب زمستانی سلول های سرابزار بقا از نخستین همانحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تدر آسمان هدیه های نادیدنمغز بزرگ چالش است یا منفعروزهای بد باقی نمیماندبیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتاچگونه باغبانی باعث کاهش تفاوت ها را به رسمیت بشناسلول عصبی، در محل خاص خودمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک های بشربت ضد خلطآلودگی هوا و ویروس کروناتئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیدمدل هولوگرافیک ژنرالیزهواکنش به حس جدیدتظاهر خوابیده ی مادهخارق العاده و استثنایی بابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز، از مغز درمان ژنتیکی برای نوآورینقش قهوه در سلامتیریه زغالیبیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگنگاهی بر قدرت بینایی دراتلاش های جدید در درمان فرسندرم دزدی ساب کلاوینمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی ضررهای مصرف شکر و قند بر آیندهتاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابواکسنی با تاثیر دوگانه اتغییرات تکاملی سر انسان دفاع از پیامبراتصال مغز و کامپیوترحس و ادراک قسمت پنجماز درخواست ها جدا شودرمان ساده ی روماتیسمنقش اتصالات بین سلولهای راه های جدید برای قضاوت رفیزیک آگاهیبار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهنباید صبر کرد آتش را بعد تمرکز بر امروزسیاهچاله ی تولید کنندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک تا کمعقلانیت بدون تغییرآیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستجهان قابل مشاهده بخش کوچدو برابر شدن خطر مرگ و میاختلاف خانوادگی را حل کناستفاده از سلول های بنیادرک و احساسنقش غذاها و موجودات دريارشد مغز فرایندی پیچیده افرایند تکامل و دشواری هاچرا ماشین باید نتایج را پگل درون گلدانتو آرامش و صلحیسایه ی هوشیاریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش بشری تهدید برای بشریتاثیر درجه حرارت بر عملکعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجایمپلانت مغزیجهان پیوستهادغام دو حیطه علوم مغز و دیدن خدا در همه چیزمرگ تصادفیاصول سلامت کمردرختان اشعار زمینچند نرمش مفید برای کمردربخشش، عقلانی یا غیر عاقلزنان باهوش ترقله سقوطنزاع بین جهل و علم رو به پگام کوچک ولی تاثیرگذارتولید پاک و فراوان انرژیسخن و سکوتآب زندگی است قسمت اولموفقیت هوش مصنوعی در امتهوشیاری و وجودتاثیر رو ح و روان بر جسمعشق، شلوغ کردن نیستتاثیر روده بر مغزعصب حقوق نورولووایا بدون زبان میتوانیم تجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتروز یا خوردگی و التهادانش، قفل ذهن را باز میکنمشکلات بین دو همسر و برخیبلوغ چیستذهن تو همیشه به چیزی اعتقوسواس، بیماری استچهار میلیارد سال تکامل ببرخی نکات از گاید لاین پرزیباترین چیز در افزایش سقبل از انفجار بزرگنظریه تکامل در درمان بیمسردرد سکه ایپنج اکتشاف شگفت آور در موتوهم جدایی و توهم علمآسیب ها ناشی از آلودگی هومیدان مغناطيسي زمین بشر هدف یکسان و مسیرهای مختلتازه های اسکیزوفرنی(جنواگر تلاش انسان امروز براجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزداروی جدید برای میاستنی معجزه در هر لحظه زندگیرموزی از نخستین تمدن بشربه دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستنوار عصب و عضله تعیین محلبرخی سيناپسها طی تکامل و زبان و بیان، در سایه پیشرلوزالمعده(پانکراس)مصنوعهمیشه به آنچه داری، خوشنشیشه ی بازالتی و سیلیکونپیوندی که فراتر از امکانتیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو ما تحت کنترل ژنها هستیم یوفور و فراوانیترکیب آمار و ژنتیکحس و ادراک قسمت شصت و ششابزار بقا از نخستین همانحقیقت غیر فیزیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تدخالت در ساختار ژنهامغز اندامی تشنه ی انرژی ارویا حقی از طرف خدابیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خوابانچیز جدید را بپذیربسیاری از مجرمان، خودشانسفر تجهیزات ناسا به مریخ مقابله ی منطقی با اعتراضهندسه، نمایشی از حقیقتشایسته نیست در جیب خود قرپدیده خاموش روشن در پارکتکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشیمبتکران خودشکوفاویروس مصنوعیتشنج و حرکات شبه تشنجی قاخواب سالم عامل سلامتیابزار بقا از نخستین همانحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تدر آستانه ی موج پنجم کوویمغز بزرگ چالشهای پیش روروزهای سختبیماری دویککوچکی قلبچگونه تکامل مغزهای کنونیتفاوت های بین زن و مرد فقسلولهای ایمنی القا کنندهمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک های بشش مرحله تکامل چشمآلودگی هوا و پارکینسونتا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزیمدل هولوگرافیک تعمیم یافواکسن های شرکت فایزر آمرتظاهری از ماده است که بیدخبر مهم تلسکوپ هابلابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز، از مغز درمان پوکی استخواننقش مهاجرت در توسعه نسل اریواستیگمینALS نگاهی کامل بر بیماری وبیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابنگاهی بر توانایی اجزاي بتلاش های جدید در درمان سرسندرم سردرد به دلیل افت فمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی ضررهای شکر بر سلامت مغزآینده ی انسان در فراتر ازتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولینوابستگی یعنی قلادهتغذیه بر ژنها تاثیر دارددفاع در برابر تغییر ساختاثر مضر مصرف طولانی مدت رحس و ادراک قسمت پنجاهاز روده تا مغزدرمان سرگیجه بدون نیاز بنقش تیروئید در تکامل مغزراه های جدید برای قضاوت رفیزیکدانان ماشینی برای تبار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریخنبرو و انرژی مداومتمساح حد واسط میان مغز کوسیاره ی ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک تا کمعقیده ی بی عملآیا یک، وجود داردتاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خجهان موازی و حجاب هادو برابر شدن خطر مرگ و میمدل های ریز مغز مینی بریناختلال خواب فرد را مستعد استیفن هاوکینگ در مورد هدرک کنیم ما همه یکی هستیمنقش غذاها و موجودات دريارشد مغز علت تمایل انسان بفرایند حذف برخی اجزای مغچرا مردم با زندگی میجنگنگل زندگیتو افق رویداد جهان هستیسایه را اصالت دادن، جز فرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش در طبیعتتاثیر درجه حرارت بر عملکعواملی که برای ظهور لغت اآیا خداباوری محصول تکاملایمپلانت مغزی و کنترل دو جهان پر از چیزهای اسرار آارتقا و تکامل سنت آفرینش دیدگاه نارسای دوگانه ی ممرگی وجود ندارداضطراب و ترسدرد و درسچند جهانیبدون پیر فلکزنجیرها را ما باید پاره کقلب های سادهنزاع بین علم و نادانی رو گامی در درمان بیماریهای تولید اندام با چاپ سه بعدسخن پاک و ثابتآب زندگی است قسمت دومموفقیت در تفکر استهوشیاری و افسردگیآب زندگی است قسمت سوممولکول ضد پیریهوشیاری کوانتومیتاثیر روزه داری بر سلامت عصب سیاتیکایا تکامل هدفمند استجوانان وطنارزش های وارونهدانش، یک انسان را ناسازگمشکلات روانپزشکی پس از سبلعیدن ستاره توسط سیاهچاذهن خود را مشغول هماهنگییک پیام منفرد نورون مغزی چهار ساعت پس از کشتار خوکبرخی نرمش ها برای درد زانزیر فشار کووید چه باید کرقبرستان ها با بوی شجاعتنعناعسردرد عروقی میگرنپول و شادیتوهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتممیدان های مغناطیسی قابل هدف یکسان، در مسیرهای متتازه های بیماری پارکینسواگر خواهان پیروزی هستیجریان انرژی در سیستم های از واقعیت امروز تا حقیقتداروی جدید برای کاهش وزنمعرفت و شناخترمز و رازهای ارتباط غیر کبه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی نوبت کودکانبرداشت مغز ما از گذر زمانزبان و تکلم برخی بیماریهلیروپریم داروی ترکیبی ضدهمیشه داناتر از ما وجود دشکل های متفاوت پروتئین هپیوستگی همه ی اجزای جهانتکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حسمانند آب باشوقاحت و تمسخر دیگرانترکیب حیوان و انسانحس و ادراک سی و هفتمابزار بقا از نخستین همانحقیقت غیر قابل شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تدر میان تاریکی و روشناییمغز انسان ایا طبیعتا تمارویاها از مغز است یا ناخوبیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمنچیزی منتظر شناخته شدنبسیاری از بیماری های جدیسفر دشوار اکتشافمقابله با کرونا با علم اسهنر فراموشیشادی، پاداش انجام وظیفهپروژه ی ژنوم انسانیتکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلرومتواضع باشویروس های باستانی، مغز متشنج عدم توازن بین نورون خواب سالم عامل سلامتی و یابزار بقا از نخستین همانحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدر درمان بیماری مولتیپل مغز بزرگ و فعال یا مغز کوروش مقابله مغز با محدودیبیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه اسچگونه جمعیت های بزرگ شکل تفاوت های تکاملی در مغز وسلولهای بنیادی مصنوعی درمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی ششمین کنگره بین المللی سآلزایمرتا بحر یفعل ما یشاانیس بی کسانواکسن کووید 19 چیزهایی که تعویض دارو در تشنجخدا موجود استابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز، از مغز درمان پوکی استخواننقش میدان مغناطیسی زمین ریاضیات یک حس جدید استفقر داده ها در هوش مصنوعیبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیمانگاهت را بلند کنتلاش های جدید شرکت نورالسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی ضعیف و قویآینده ی علم و فیزیک در60 ثتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمندواسطه ها د رمسیر ایجاد مغثبت و دستکار ی حافظهدقیق ترین تصاویر از مغز ااثرات فشار روحی شدیدحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز سایه بگذردرمان سرگیجه بدون نیاز بنقش حفاظتی مولکول جدید دراه پیروزی در زندگی چیستفال نیکوبار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهتنفس هوازی و میتوکندریسیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک تا کمعلم و ادراک فقط مشاهده ی آیا کیهان می تواند یک شبیتاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکجهان ما میتواند به اندازدو داروی جدید برای میاستمدیون خود ناموجوداختلال در شناسایی حروف و استیفن هاوکینگ در تفسیر درک احساسات و تفکرات دیگنقش غذاها و موجودات دريابحثی در مورد عملکرد لوب فرشد در سختی استفراتر از دیوارهای باورچرا مغز انسان سه هزار سالگلوله ی ساچمه ایتو انسانی و انسان، شایستساخت سلول عصبی حتی پس از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش عاطفی قسمت 11تاثیر درجه حرارت بر عملکعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا دلفین ها می تواند از ایمپلانت مغزی کمک میکند جهان پر از چیزهای جادویی ارتقا یا بازگشت به قبل ازدژا وو یا اشنا پنداریمراحل ارتقای پله پله کیهاطلاع رسانی اینترنتیدرد باسن و پا به دلیل کاهچند جهانیبدون بار گذشتهزندگی فعال و مثبت روند آلقلب و عقلنزاع بین علم و جهل رو به پگامی در درمان بیماریهای تولید سلولهای جنسی از سلسختی ها رفتنی استتولترودینسرنوشتآب، زندگی است(قسمت پنجم)مولتیپل اسکلروز در زنان هوشیاری سنتی یا هوشیاری تاثیر روغن رزماری استنشاعضلانی که طی سخن گفتن چقدایجاد احساساتجوانان وطنارزش های حقیقی ارزش های غدائما بخوانمشکلات روانپزشکی در عقب بنی عباس، ننگی بر تاریخذهن سالمیک پیشنهاد خوب برای آسان نون و القلمبرخی نرمش ها برای زانوزیرفون داروی ضد ام اسقدم زدن و حرکت دید را تغیهفت چیز که عملکرد مغز تو سرطان کمیت گراییپول و عقیدهتوهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتیمیدان های کوانتومی خلاهدف از تکامل مغزتازه های درمان ام اسحس و ادراک قسمت بیست و چهاپل ویژن پرو در تشخیص بیمجراحی گردن همیشه برای دیاز کجا آمده ام و به کجا میداروی جدید برای ای ال اسمغز فکر میکند مرگ برای دیرمز گشایی از اتصالات مغزبه زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقنور از عمق تاریکیبرداشتت از جهان رو زیاد زبان و شناخت حقیقت قسمت چلیس دگرامفتامین یا ویاسهمیشه راهی هستشکل پنجم مادهپیام های ناشناخته بر مغز تکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کوماه رجبوقت نهيب هاي غير علمي گذشترازودونحس و ادراک- قسمت پنجاه و ابزار بقا از نخستین همانحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز تکینگی تا مغز از مغز تدر مانهای کمر دردمغز انسان برای ایجاد تمدرویاهای پر رمز و حیرتی دربیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتچیزی خارج از مغزهای ما نیبسیاری از بیماری های جدیسفرنامه سفر به بم و جنوب ملاحظه های اخلاقی دربارههنر حفظ گرهشب سیاه سحر شودپروژه ی ژنوم انسانیتکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آنمجموعه های پر سلولی بدن مویرایش DNA جنین انسان، برتشویق خواندن به کودکانخواب عامل دسته بندی و حفطابزار بقا از نخستین همانحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدر سال حدود 7 میلیون نفر مغز بزرگترین مصرف کننده روش های صرفه جویی در ایجابیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری چگونه جمعیت های بزرگ شکل تفاوت های زبانی سرمنشا تسلام تا روشناییمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی صبور باشآملودیپین داروی ضد فشار تاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه ایواکسن کرونا و گشودن پنجرتعامل انسان و هوش مصنوعیخدا نور آسمان ها و زمین اابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز، از مغز درمان آرتروز با ورزش موضنقش محیط زندگی و مهاجرت دریتوکسیمابفلج نخاعی با الکترودهای با هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیچالش هوشیاری و اینکه چرا تلاش هایی در بیماران قطع سوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی طلوع و حقیقتآینده با ترس جمع نمیشودتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عوبینار اساتید نورولوژی دثبت امواج الکتریکی در عصدل به دریا بزناثرات مفید قهوهحس و ادراک قسمت پنجاه و داز علم جز اندکی به شما دادرمان سرگیجه بدون دارونقش حیاتی تلومر دی ان آ دراه انسان شدن، راه رفتن وفاکسیبتبارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجتنفس هوازی و میتوکندریسیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی به کمک هوش طبیعلم و روحآیا گذشته، امروز وآینده اولین مورد پیوند سر در انجهان مادی، تجلی فضا در ذهدو سوی واقعیتمدیریت اینترنت بر جنگاختلال در شناسایی حروف و استخوان های کشف شده، ممکدرک تصویر و زبان های مخلتنقش غذاها در کاهش دردهای بحثی درباره هوش و تفاوتهرشد، رسیدن به یک هدف نیستفرد موفقچرا مغزهای ما ارتقا یافت گلوئونتو با همه چیز در پیوندیساخت شبکه عصبی مصنوعی با منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش عاطفی قسمت نهمتاثیر درجه حرارت بر عملکعید نوروز مبارکآیا دلفین ها میتوانند باایمپلانت نخاعی میتواند دجهان دارای برنامهارتوکين تراپی روشی جديد دژاوو یا آشناپنداریمرز مرگ و زندگی کجاستاطلاعات حسی ما از جهان، چدرد زانو همیشه نیاز به جرچند جهانی و علمبدون زمان، ماده ای وجود نزندگی هوشمند در خارج از زقلب یا مغزنسبیت عام از زبان دکتر برگاهی لازم است برای فهم و گاهی مغز بزرگ چالش استتومورها و التهاب مغزی عاسریع دویدن مهم نیستآتاکسی فریدریشمواد کوانتومی جدید، ممکنهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر رژیم گیاه خواری بر غم بی پایانایران بزرگجواب دانشمند سوال کننده ارزش حقیقی زبان قسمت اولداروهای مصرفی در ام اسمشاهده گر جدای از شیء مشابه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئاندنوآوری ای شگفت انگیز دانبرخی نرمش های گردنزیرک ترین مردمقدرت مردمهفت سین یادگاری از میراث سرعت فکر کردن چگونه استپوست ساعتی مستقل از مغز دتوکل بر خداآسانی موفقیتمیدان بنیادین اطلاعاتهدف از خلقت رسیدن به ابزاتبدیل پلاستیک به کربن و سحس و ادراک قسمت بیست و یکاپی ژنتیکجستجوی متن و تصویر به صوراز کسی که یک کتاب خوانده داروی جدید برای دیابتمغز قلبرمز پیشرفت تواضع است نه طبه سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمرنور درونبررسي علل احتمالي تغيير زبان و شناخت حقیقت قسمت الا اکراه فی الدینهمیشه عسل با موم بخوریمشکرگزار هر چیزی باش که داپیدایش زبانتکنولوژی جدید که سلول هاافزایش سرعت پیشرفت علوم ماپروتیلینوقتی فهمیدی خطا کردی برگترازودونحس و ادراک- قسمت بیست و پابزار بقا از نخستین همانحقایق ممکن و غیر ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تدر محل کار ارزش خودت را بمغز انسان برای شادمانی طرویای شفافبیماری های میتوکندریکمردردچیزی شبیه نور تو نیستبشکه ای که ته نداره پر نمسفرنامه سفر به بم و جنوب ملاحظات بیهوشی قبل از جرهنر رها شدن از وابستگیشبیه سازی میلیون ها جهان پروانه ی آسمانیتکامل زبانامید نجاتمجرم، گاهی قربانی استویشن پروتشخیص ژنتیکی آتروفی های خودآگاهی و هوشیاريابزار بقا از نخستین همانحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تدر عید نوروز مراقب تصادف مغز حریص برای خون، کلید تروش هایی برای کم کردن اضطبیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آدچگونه حافظه را قویتر کنیتفاوت ایستایی و تکاپوسلاح و راهزنیمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی صبر لازمه ی پیروزی استآموزش نوین زبانتابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میدواکسن کرونا از حقیقت تاتتعامل انسان با هوش مصنوعخدا بخشنده است پس تو هم بابزارهای پیشرفته ارتباط حس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز، از مغز درمان ام اس(مولتیپل اسکلنقش مرکز تنفس سلولی در بیریسدیپلام تنها داروی تایفلج بل، فلجی ترسناک که آنبا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریچالش هوشیاری و اینکه چرا تلاشی برای درمان قطع نخاسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی طلای سیاهآیا فراموشی حتمی استتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملوجود قبل از ناظر هوشمندجلو رفتن یا عقبگرددلایلی که نشان میدهد ما باثرات مفید روزه داریحس و ادراک قسمت پنجاه و سازدواج های بین گونه ای، ردرمان سرطان با امواج صوتنقش خرچنگ های نعل اسبی درراه بی شکستفاجعه ی جهل مقدسچت جی پی تیبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آورتنفس بدون اکسیژنسیب یکسان و دیدگاه های متمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی به شناسایی کاعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهآیا پیدایش مغز از روی تصااولین هیبرید بین انسان و جهان مرئی و نامرئیدولت یا گروهکمداخله ی زیانبار انساناختلالات مخچهاستروژن مانند سپر زنان ددرک حقیقت نردبان و مسیری نقشه مغزی هر فرد منحصر بهبحثی درباره هوش و تفاوتهز گهواره تا گورفرد یا اندیشهچرا ویروس کرونای دلتا واگمان میکنی جرمی کوچکی در تو با باورهایت کنترل میشساخت شبکه عصبی با الفبای منبع هوشیاری در کجاست؟ قهوش عاطفی قسمت هفتمتاثیر درجه حرارت بر عملکعامل کلیدی در کنترل کارآآیا دست مصنوعی به زودی قاایمان به رویاجهان در حال نوسان و چرخشارتباط میکروب روده و پاردگرگونی های نژادی و تغییمرز بین انسان و حیوان کجااطلاعاتی عمومی در مورد مدردهای سال گذشته فراموش چند روش ساده برای موفقیتبرنامه و ساختار پیچیده مزندگی و داراییقلب دروازه ی ارتباطچسبیدن به خود، مانع بزرگ گاهی جهت را عوض کنتومورهای نخاعیسریعترین کامپیوتر موجودآتاکسی مخچه ای خودایمنموجود بی مغزی که می تواندهیچ نقطه ای مرکزی تر از اتاثیر رژیم گیاه خواری بر غم بی پایانایرادهای موجود در خلقت بجواب سنگ اندازیارزش حقیقی زبان قسمت دومداروهای ام اسمشاهده آینده از روی مشاهبه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انساننوار مغز مشاهده ی غیر مستبرخی یونها و مولکول های مزیست شناسی کل در جزء فراکقدرت و شناخت حقیقتهم نوع خواری در میان پیشیسطح آگاهی، رخدادهای زندگپوشاندن خود از نورتوپیراماتآشنا پنداریمیدازولام در درمان تشنج هر چیز با هر چیز دیگر در تتبدیل تراکت صوتی مصنوعی حس و ادراک قسمت بیست و دوابتدا سخت ترین استجستجوی هوشیاری در مغز مااز آغاز خلقت تا نگاه انساداروی جدید ضد میگرنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهرمز بقای جهش ژنتیکیبه سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هونوروفیبروماتوزبررسی مغز با امواج مادون زبان و شناخت حقیقت قسمت دلاموژین داروی ضد اوتیسم؟همیشه، آنطور نیست که هستشکست حتمیپیر شدن حتمی نیستتکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیماماجرای جهل مقدسوقتی پر از گل شدی خودت را تراشه مغز بدون واسطه ی دحس و ادراک- قسمت شصت و چهابزار بقا از نخستین همانحل مشکلاز تکینگی تا مغز از مغز تدر چه مرحله ای از خواب ، رمغز انسان برای شادمانی طروان سالمبیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کانانکاتی در مورد تشنجبشریت از یک پدر و مادر نیسفرنامه سفر به بم و جنوب ممانتین یا آلزیکسا یا ابهنر، پر کردن است نه فحش دشبیه سازی سیستم های کوانپرواز از نیویورک تا لوس آتکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعیمحل درک احساسات روحانیواقعیت فیزیکی، تابعی از تشخیص آلزایمر سالها قبل خودآگاهی و هوشیاريابزار بقای موجود زنده از حریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان نگهدارنده ی اعتیادمغز در تنهایی آسیب میبینروش هایی برای جلوگیری از بیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از نگاه من، نگاه تو و یا حقیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسلسله مباحث هوش مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی صبر و واقعیتآمارهای ارائه شده در سطح تاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژیواکسن کرونا ساخته شده توتعداد کلی ذهن ها در جهان خدای رنگین کمانابزارهای بقا از نخستین هحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکامل تا مغز از مغز تا درمان تومورهای مغزی با انقش نگاه از پایین یا نگاهریشه های مشترک همه ی موجوفلج خواببا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها چالش هوشیاری و اینکه چرا تلاشی تازه برای گشودن معسوخت هیدروژنی پاکمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی طوفان فقر و گرسنگی و بی سآیا ممکن است موش کور بی متاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان جلوتر را دیدندنیا فریب و سرگرمیاثرات مضر ماری جواناحس و ادراک قسمت پنجاه و شاسکلت خارجی در درمان اختدرمان ضایعات نخاعینقش داروهاي مختلف معروف رابطه تشنج و اوتیسمفاصله ها در مکانیک کوانتچت جی پی تیبازگشت از آثار به سوی خداکریستال هاتنها مانع در زندگی موارد سیر آفرینش از روح تا مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی تعاملیتاثیر احتمالی عصاره تغلیعلم به ما کمک میکند تا موآیا آگاهی پس از مرگ از بیاولین تصویر در تاریخ از سجهان مشارکتیدوچرخه در کاهش دردهای کممدارک ژنتیکی چگونه انساناختلالات حرکتی در انساناسرار آفرینش در موجدرک دیگراننقشه های مغزی جدید با جزیبحثی درباره هوش و تفاوتهزمین در برابر عظمت کیهانفرد حساس از نظر عاطفی و بچرا پس از بیدار شدن از خوگنجینه ای به نام ویتامین تو باید نیکان را به دست بساختن آیندهمنبع هوشیاری در کجاست؟(قهوش عاطفی قسمت یازدهتاثیر درجه حرارت بر عملکعادت همیشه خوب نیستآیا رژیم غذایی گیاهی سلااین پیوند نه با مغز بلکه جهان در حال ایجاد و ارتقاارتباط ماده و انرژیدانش قدرت استمرز جدید جستجو و اکتشاف، اطلاعاتی عمومی در مورد مدردی که سالهاست درمان نشچندین ماده غذایی که ماننبرنامه ی مسلط ژنها در اختزندگی بی دودقلب روباتیکنسبت ها در کیهانقلب را نشکننسبت طلایی، نشانه ای به سگذر زمان کاملا وابسته به تومورهای ستون فقراتسرگیجه از شایعترین اختلاآتش منبع انرژیموجودات مقهور ژنها هستندهیچ چیز همیشگی نیستتاثیر رژیم گیاه خواری بر غیرقابل دیدن کردن مادهایستادن در برابر آزادی بجوسازی مدرنارزش حقیقی زبان قسمت سومداروهای تغییر دهنده ی سیمشاهدات آمیخته با اشتباهذهت را روی چیزهای مفید متبه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می تونوار مغز با توضیح دکتر فابرخی اثرات مضر ویتامین دزیست شناسی باور حقیقت یا قدرت کنترل خودهمه چیز موج استسعی کن به حدی محدود نشویپیموزایدتوانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پنداریمکان زمان یا حافظه زمانهر جا که جات میشه، جات نیتبدیل سلولهای محافط به سحس و ادراک قسمت بیست و سوابتدایی که در ذهن دانشمنحفره در مغزاز انفجار بزرگ تا انفجار داروی جدید ضد الزایمرمغز مانند تلفن استرمز جهانبهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهنورون هاي مصنوعی می توانبررسی و اپروچ جدید بر بیمزبان و شناخت حقیقت قسمت سلایو دوم دکتر سید سلمان فهمکاری یا رقابتشگفت نیست من عاشق تو باشمپیشینیان انسان از هفت میتکینگیافسردگی و ساختار مغزماجرای عجیب گالیلهوقتی تو از یاد گرفتن باز تراشه ها روی مغزحساسیت روانی متفاوتابزار بقا از نخستین همانحلقه های اسرارآمیزاز تکینگی تا مغز از مغز تدر ناامیدی بسی امید استمغز انسان رو به کوچک تر شروبات ها قول میدهندبیماری وسواسکمردرد و علل آنچگونه مولکول های دی ان ایبعد پنجمسفرنامه سفر به بم و جنوب من کسی در ناکسی دریافتم هوموارکتوس ها ممکن است دشبکه های مصنوعی مغز به درپروتئین های ساده ی ابتداتکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با همانمحل درک احساسات روحانی دواقعیت چند سویهتشخیص ایدزخودت را از اندیشه هایت حفابزار بقای موجود زنده از حرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان نابینایان آیا ممکنمغز را از روی امواج بشناسروش هایی ساده برای کاهش ابیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی نگاه مادی غیر علمی استتفاوتهای جنسیتی راهی براسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی صبر بسیار بایدآن چیزی که ما جریان زمان تاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیاریواکسن آلزایمرتعذیه ی ذهنخدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزارهای بقا ازنخستین همحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان تشنجنقش نظام غذایی در تکامل مریشه های مشترک حیاتفلج خواب چیستبا خودت نجنگکایروپاکتیک چیستچالش هوشیاری و اینکه چرا تلاشی جدید در درمان ام اسسودمندی موجودات ابزی بر منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی طوفان زیباییآیا ما کالا هستیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استجمجمه انسان های اولیهدنیا مکانی بسیار اسرارآماجزای پر سلولی بدن انسان اسکار، لگوی هوشمنددرمانهای بیماری پارکینسنقش درختان در تکاملرادیوی مغز و تنظیم فرکانفاصله ی همیشگی تصویر سازنتایج نادانی و جهلبازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولتنها در برابر جهانسیستم تخلیه ی مغز بینشی نمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر ترکیبات استاتین (سعلم بدون توقفآیا امکان بازسازی اندامهاولین دارو برای آتاکسی فجهان معنادوچرخه سواری ورزشی سبک و مروری بر تشنج و درمان هایاختلالات صحبت کردن در اناسرار بازسازی اندام هادرک درست از خود و هوشیارینقشه با واقعیت متفاوت اسبحثی درباره هوش و تفاوتهزمین زیر خلیج فارس تمدنی فردا را نمیدانیمچرا ارتعاش بسیار مهم استگوهر با نظر دیگران سنگ نمتو برای خزیدن خلق نشده ایساختن آینده، بهترین روش منبع خواب و رویاهوش عاطفی قسمت پنجمتاثیر درجه حرارت بر عملکعادت کن خوب حرف بزنیآیا رژیم غذایی گیاهی سلااین اندوه چیستجهان ریز و درشتارتباط متقابل با همه ی حیدانش محدود به ابعاد چهارمرزهای حقیقی یا مرزهای تاعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندرس گرفتن از شکست هاچندجهانیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱زندگی در جمع مواردی را بربرین نت به جای اینترنتزندگی در سیاهچالهقوی تر باشنشانه های گذشته در کیهان گذشته را دفن کنتوهم فضای خالیآثار باستانی تمدن های قدمورد نادر همپوشانی دو بیهیچ چیز، چقدر حقیقی استتاثیر رژیم گیاهخواری بر غرور و علماکنون را با همه ی نقص هایجامعه ی آسمانیارزش خود را چگونه میشناسداروهای ضد بیماری ام اس ومطالبه ی حق خودذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبه نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز امنوار مغز ترجمه رخدادهای برخی اختلالات عصبی مثانهزیست، مرز افق رویداد هستقدرت انسان در نگاه به ابعهمه چیز و هیچ چیزشلیک فراموشیپیموزایدتوازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستمکانیک کوانتومی بی معنی هر حرکت خمیده می شود و هر تبر را بردارحس و ادراک قسمت بیستمابتذال با شعار دینحق انتخاباز بار خود بکاه تا پرواز داروی سل سپتمغز مادران و کودکان در زمرمز جهان خاصیت فراکتالبهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و ونورون های ردیاب حافظهبررسی ژنها در تشخیص بیمازبان جانسوزلبخند بزن شاید صبح فردا زهمانند سازی در انسانشگفت انگیز بودن کیهانپیشرفت های جدید علوم اعصتکامل فردی یا اجتماعیاقلیت خلاقماده ی تاریکوقتی ریشه ها عمیقند از چیتراشه ی هوش مصنوعی در مغزخفاش کور و انسان بینا؟ابزار بقا از نخستین همانحمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی مرزها و بی ممغز انسان رو به کوچکتر شدروبات های ریز در درمان بیبیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش مناچگونه میتوان با قانون جنبعد از کروناسفری به آغاز کیهانمن پر از تلخیمهورمون شیرساز یا پرولاکتشبکیه های مصنوعیپروتز چشمتکامل ساختار رگهای مغزی امیدوار باش حتی اگر همه چمحدودیت چقدر موثر استواقعیت چیستتصویر خورشید یا خود خورشخودروهای هیدروژنیابزار بقای موجود زنده از حرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های اسرار آمیز در آمغز زنان جوانتر از مغز مرروش جدید تولید برقبیندیشکودکان خود را مشابه خود تنگاه محدود و تک جانبه، مشتقلید مرحله ای نسبتا پیشسم زنبور ، کلیدی برای وارمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی صد قدح، نفتاده بشکستآنچه ناشناخته است باید شتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟واکسن ایرانی کرونا تولیدتغییرخدایا جز تو که را دارمابزارهای بقای موجود زندهحس و ادراک قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان جدید ALSنقش نظریه تکامل در شناسارژیم های غذایی و نقش مهم فلج دوطرفه عصب 6 چشمبا خدا باشکار امروز را به فردا نیندچالش کمبود اندام برای پیتمایل زیاد به خوردن بستنسی و سه پل اصفهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی طولانی ترین شبآیا ما تنها موجودات زنده تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشجنین مصنوعیدنیای شگفت انگیز کوانتوماجزایی ناشناخته در شکل گاساس انسان اندیشه و باور درماندگی به دلیل عادت کرنقش ذهن و شناخت در حوادث راز تغییرفتون های زیستینجات در راستگوییبازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)تنهاییسیستم تعادلی بدنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی در تفکر خلاق اتاثیر تغذیه بر سلامت رواعلم در حال توسعهآیا انسان با مغز بزرگش اخاولین دروغجهان هوشمنددوپامین قابل حل در آبمرکز هوشیاری، روح یا بدن اختلالات عضلانی ژنتیکاصفهان زیبادرک عمیق در حیواناتنقص های سیستمی ایمنیبحثی درباره هوش و تفاوتهزمان چیستفرزندان زمان خودچرا بیماری های تخریبی مغگویید نوزده و ایمنی ساکتتو تغییر و تحولیساختار فراکتال وجود و ذهمنتظر نمان چیزی نور را بههوش عاطفی قسمت اولتاثیر درجه حرارت بر عملکعادت کردن به نعمتآیا راهی برای رفع کم آبی این ایده که ذرات سیاهچالجهان شگفت انگیزارتباط چاقی و کاهش قدرت بدانش بی نهایتمزایای شکلات تلخ برای سلاعتماد به خوددست و پا زدن در سایه؟نه ناامیدی بلکه ارتقا