دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تقلید از روی طبیعت

برخلاف تکامل صنعتی، تکامل بیومیمکریتقلید از روی طبیعت،عرصه ای را بنا میکند که نه بر پایه ی آن چیزی است که ما از طبیعت بیرون می کشیم بلکه بر مبنای چیزی است که ما از طبیعت یاد می گیریم. جنین بنیوس
Unlike the Industrial Revolution, the Biomimicry Revolution introduces an era based not on what we can extract from nature, but on what we can learn from her. - Janine Benyus
جنین بنیوس زیست شناس و مبتکر آمریکایی محصولات بیولوژیک با تقلید از روی طبیعت و دارنده ی کتاب
Biomimicry: Innovation Inspired by Natue.
از ابداع های ایشان کار بر تولید دستگاهی با تقلید از برگ گیاهان و فتوسنتز است.
https://biomimicry.org/janine-benyus
https://www.facebook.com/photo/?fbid=477224320423456&set=a.291883805624176


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سوپاپ ها یا ترانزیستورهاتکامل داروینی هنوز در حاعادت کن خوب حرف بزنیپاسخ گیاهان در زمان خوردجنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخلاصه ای از درمان های جدیاختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکانمغز چون ابزار هوش است دلیاعتماد به خودروش صحبت کردن در حال تکامهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویاسیستم دفاعی بدن علیه مغز تاثیر مشاهده بر واقعیت بصفحه اصلیجهان هایی در جهان دیگرآن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخارق العاده و استثنایی بچگونه میتوان با قانون جنبه بالاتر از ماده بیندیشرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد ناشی از تنگی کاناستم، بی پاسخ نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعفاصله ها در مکانیک کوانتجهانی در ذهنایا کوچک شدن مغزانسان الموجودات مقهور ژنها هستنددنیای شگفت انگیز کوانتوماز مخالفت بشنونگاه از دور و نگاه از نزدبیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتلاش ها برای کشف منابع جدکودکان خود را مشابه خود تسردرد عروقی میگرنتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آقفس ذهنجریان انرژی در سیستم های اگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیما اکنون میدانیم فضا خالدیدن خدا در همه چیزاز تکنیکی تا مغز از مغز تدرمان جدید میگرن با انتی نادانی در قرن بیست و یکم،بیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالزنجیرها را ما باید پاره کتنفس بدون اکسیژنشکل پنجم مادهکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمقدرت مردمحقیقت غیر قابل شناختابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشماشین دانشدانشمندان روشی برای تبدیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریچرا مغز انسان سه هزار سالبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنزیست شناسی کل در جزء فراکتو جهانی هستی که خودش را شباهت مغز و کیهانکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاریکی و نورآشنا پنداریلحظات خوش با کودکانحس چشایی و بویاییابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهمدیریت اینترنت بر جنگداروی جدید ضد الزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منبنسبت ها در کیهانبحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، برزبان شناسی مدرن در سطح سلتوهم وجودطلای سیاهگامی در درمان بیماریهای ترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هجدهمابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت امرز بین انسان و حیوان کجادر هم تنیدگی کوانتومی و پاز روده تا مغزرمز و رازهای ارتباط غیر کهمه چیز، ثبت می شودبرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده توسلول های بنیادی منابع و اتیوتیکسن داروی ضد جنونعلم به ما کمک میکند تا موپیموزایدتصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیدمناطق خاصی از مغز در جستجحس و ادراک قسمت سی و هشتماثرات مفید روزه داریچندین ماده غذایی که ماننمطالبه ی حق خوددرمان های علامتی در ام اساستروژن مانند سپر زنان درویاهای پر رمز و حیرتی درهنر، پر کردن است نه فحش دبرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریورزش و میگرنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتکامل داروینی هنوز در حاعادت کردن به نعمتپختگی پس از چهل سالگي به جنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخم شدن فضا-زماناختراع جدید اینترنت کواننور درونمغز چگونه صداها را فیلتر اعداد بینهایت در دنیای مروشهای نو در درمان دیسک بهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستسکوت و نیستیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بسوالات پزشکیجهان یکپارچهآنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخبر مهم تلسکوپ هابلارتباط هوش ساختار مغز و ژچگونه مغز پیش انسان یا همبه خودت مغرور نشورژیم غذایی ضد التهابیتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد و علل آنستون فقرات انسان دو پا جلتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیفاصله ی همیشگی تصویر سازجهان، تصادفی نیستایا این جمله درست است کسیموسیقی نودنیا، هیچ استاز نخستین همانند سازها تنگاه از درون مجموعه با نگبیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زنانرساناها و ابر رساناها و عتلاش هایی در بیماران قطع کودکان را برای راه آماده تاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه قلب و عقلجریان انرژی در سیستم های اپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقاما از اینجا نخواهیم رفتدیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز و از مغز درمان جدید کنترل مولتیپلنازوکلسینبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالزندگی هوشمند در خارج از زتنها مانع در زندگی موارد شکست حتمیکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمقدرت کنترل خودحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشمبانی ذهنی سیاه و سفیددائما بخواناز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتچرا مغزهای ما ارتقا یافت بازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیزیست، مرز افق رویداد هستتو دی ان ای خاص ميتوکندريشباهت مغز با کیهان مادیکشتن عقیده ممکن نیستتاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریلرزش ناشی از اسیب به عصبحس و ادراک (قسمت اول )ابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، نمداخله ی زیانبار انسانداروی سل سپتاز تکینگی تا مغز- از مغز ذهن چند جانبه نیازمند نگنسبت طلایی، نشانه ای به سبحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از زبان شناسی نوین نیازمند توهم وجودطوفان فقر و گرسنگی و بی سگامی در درمان بیماریهای تراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هشتمابزارهای پیشرفته ارتباط نقش سجده بر عملکرد مغزمرز جدید جستجو و اکتشاف، در هم تنیدگی کوانتومی و داز سایه بگذررمز پیشرفت تواضع است نه طهمه ی سردردها بی خطر نیستبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدسلول های بدن تو پیر نیستنتیک و اختلال حرکتیعلم بدون توقفپیچیدگی های مغزمگستصادف یا قوانین ناشناختهانواع سکته های مغزیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت سی و ششماثرات مضر ماری جوانانه به اعداممطالبی در مورد تشنجدرمان ژنتیکی برای نوآوریاسرار آفرینش در موجرویای شفافهوموارکتوس ها ممکن است دبرخی توجهات در ببمار پاربرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعسوخت هیدروژنی پاکتکامل زبانعادت دادن مغز بر تفکرپروژه ی ژنوم انسانیجنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخونریزی مغز در سندرم کووادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می توانمغز ناتوان از توجیه پیدابقای حقیقی در دور ماندن اروشهای شناسایی قدرت شنواهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن همه چیز نیستسکوت، پر از صداتاثیر نگاه و مشاهده ناظر پیامهای کاربرانجهان یکپارچهآنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخدا موجود استارتباط پیوسته ی جهانچگونه هموساپينس بر زمین به دنبال رستگاری باشرژیم غذایی ضد دردتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد با پوشیدن کفش مناسخن و سکوتتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نفتون های زیستیجهش های ژنتیکی مفید در ساایا ابزار هوشمندی یا مغز موسیقی هنر مایع استدندان ها را مسواک بزنید تاز نخستین همانند سازها تنگاه حقیقی نگاه به درون ابیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر ارشته نوروایمونولوژی و نقتلاشی برای درمان قطع نخاکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دقلب دروازه ی ارتباطجریان انرژی در سیستم های ابتدا سخت ترین استمغز از بسیاری حقایق می گرما اشیا را آنطور که هستنددژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید سرطاننباید صبر کرد آتش را بعد بیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلزندگی بی دودتنها در برابر جهانشگفت نیست من عاشق تو باشمکتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولقدرت انسان در نگاه به ابعحل مشکلابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استمباحث مهم حس و ادراکداروهای مصرفی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویرچرا ویروس کرونای دلتا وابازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشزاوسکا درمان گوشرتو در میانه ی جهان نیستی شباهت کیهان و مغزگل زندگیتاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکلرزش عضله یا فاسیکولاسیوحس و ادراک (قسمت دوم )ابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای مدارک ژنتیکی چگونه انسانداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز- از مغز ذهن هوشیار در پس ماده ی منشانه های گذشته در کیهان بحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهزبان، نشان دهنده ی سخنگو توهم بی خداییطوفان زیباییگاهی لازم است برای فهم و تربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در امنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجمابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات دريامزایای شکلات تلخ برای سلدر هر سوراخی سر نکناز علم جز اندکی به شما دارمز بقای جهش ژنتیکیهمیشه چشمی مراقب و نگهبابرای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنسلول عصبی شاهکار انطباق تیروفیبان موثر در سکته ی علم در حال توسعهپیچیدگی های مغزی در درک زتظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت سیزدهماجزای پر سلولی بدن انسان نه جنگ و نه خونریزیمطالعه ای بیان میکند اهددرمان پوکی استخواناسرار بازسازی اندام هاروان سالمهورمون شیرساز یا پرولاکتهوش فوق العاده، هر فرد اسبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردسودمندی موجودات ابزی بر تکامل زبانعارضه جدید ویروس کرونا سپروژه ی ژنوم انسانیجهل مقدسانسان خطرناکترین موجودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخواندن ، یکی از شستشو دهناداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهمغز و اخلاقبلندی در ذهن ما درک بلندیروشی برای بهبود هوش عاطفهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن هوش و ساختارهای حیاتی سکته مغزیتاثیر نگاه انسان بر رفتاسایتهای دیگرجهان کنونی و مغز بزرگتریآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخدای رنگین کمانارتباط انسانی، محدود به چگونه هوشیاری خود را توسبه زودی شبکه مغزی به جای راه فراری نیستتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسخن پاک و ثابتتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرفروتنی و غرورجهش های ژنتیکی غیر تصادفایا بیماری ام اس (مولتیپمیهمانهای ناخوانده عامل دو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز نخستین همانند سازها تنگاه دوبارهبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر ارشد مغز فرایندی پیچیده اتلاشی تازه برای گشودن معسرعت فکر کردن چگونه استکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیقلب روباتیکجستجوی متن و تصویر به صورابتدایی که در ذهن دانشمنمغز به تنهایی برای فرهنگ ما به جهان های متفاوت خوددژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان سرطان با امواج صوتنبرو و انرژی مداومبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متزندگی در جمع مواردی را برتنبیه چقدر موثر استشگفت انگیز بودن کیهانکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومقدرت ذهنحلقه های اسرارآمیزابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیمجموعه های پر سلولی بدن مداروهای ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویچرا پس از بیدار شدن از خوبازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگزبان مشترک ژنتیکی موجوداتوقف؛ شکستشباهت زیاد بین سلول هاي عگلوله ی ساچمه ایتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشلزوم سازگاری قانون مجازاحس و ادراک قسمت 67ابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزمروری بر تشنج و درمان هایداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز- از مغزتذهن تو همیشه به چیزی اعتقنشانه های پروردگار در جهبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستزبان، وسیله شناسایی محیطتوهم تنهاییطولانی ترین شبگاهی مغز بزرگ چالش استترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجاهابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات دريامسمومیت دانش آموزان، قمادر والنتاین کتاب بدید همازدواج های بین گونه ای، ررمز جهانهمیشه اطمینان تو بر خدا ببرای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کروناسلولهای ایمنی القا کنندهتکنولوژی جدید که سلول هاعلم راهی برای اندیشیدن اپیوند قلب خوک، به فرد دچاتظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میدمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت ششماجزایی ناشناخته در شکل گچه زیاد است بر من که در ایمعماری، هندسه ی قابل مشادرمان پوکی استخواناصل بازخوردروبات های ریز در درمان بیروبات کیانهوش مصنوعی می تواند بر احبرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختسیلی محکم محیط زیست بر انتکامل زبان انسان از پیشیعدم توقف تکامل در یک انداپروانه ی آسمانیجهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخواب سالم عامل سلامتیادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیستمغز و اخلاقبلوغ چیستروشی جدید در درمان قطع نخبزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقسال سیزده ماههتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کاملی در اطراف ما پرآنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیممنبع هوشیاری در کجاست؟ قخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط از بالا به پایین مچگونه واکسن کرونا را توزبه زیر پای خود نگاه نکن براه های جدید برای قضاوت رتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیکنگره بین المللی سردرد دسختی ها رفتنی استتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پفرگشت و تکامل تصادفی محض جهش تمدنی عجیب و شگفت انسایا بدون زبان میتوانیم تمیوتونیک دیستروفیدو بیماری روانی خود بزرگ از نخستین همانند سازها تنگاهی بر قدرت بینایی درابیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهانرشد مغز علت تمایل انسان بتلاشی جدید در درمان ام اسسعی کن به حدی محدود نشویکیهان خود را طراحی میکندتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی قلب را نشکنجستجوی هوشیاری در مغز ماابتذال با شعار دینمغز بیش از آنچه تصور میشوما با کمک مغز خود مختاريمدگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمانهای بیماری پارکینسچت جی پی تیبیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغززندگی در سیاهچالهتهدیدهای هوش مصنوعیشگفت زده و حیران باشکتاب، سفری به تاریختاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومقدرت عشقحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل امحل درک احساسات روحانیداروهای تغییر دهنده ی سیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مبچرا ارتعاش بسیار مهم استبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را زبان چهار حرفی حیات زمینتولید مثل اولین ربات های شباهت زیاد بین سلول هاي عگلوئونتازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَلزوم سازگاری قانون مجازاحس و ادراک قسمت 74ابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید دمرکز هوشیاری، روح یا بدن داروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز، از مغز ذهن خود را مشغول هماهنگینظام مثبت زندگیبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستسفر فقط مادی نیستتوهم جدایی و توهم علمطی یکصد هزار سال اخیر هرچگذر زمان کاملا وابسته به ترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجاه و یابزارهای بقای موجود زندهنقش غذاها و موجودات دريامسیر دشوار تکامل و ارتقادر یک فراکتال هر نقطه مرکاسکار، لگوی هوشمندرمز جهان خاصیت فراکتالهمیشه داناتر از ما وجود دبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شسلولهای بنیادی مصنوعی درتکنولوژی جدید که سلول هاعلم ساختن برج های چرخانپیوند مغز و سر و چالشهای تعداد کلی ذهن ها در جهان انتقال ماده و انرژیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت شصت و هشتاحیای بینایی نسبی یک بیمنه عدم مطلق بلکه عدم با قمعنی روزهدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاصل علت و تاثیرروح در جهانی دیگر استهوش مصنوعی و کشف زبان هایبرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشسینوریپا داروی ترکیبی ضدتکامل ساختار رگهای مغزی عدم درکپرواز از نیویورک تا لوس آانسانیت در هم تنیده و متصمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخواب سالم عامل سلامتی و یادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیمغز و سیر تکامل ان دلیلی بلعیدن ستاره توسط سیاهچاروشی جدید در درمان نابینبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها نقشه ایجاد ابزار هوسانسور از روی قصد بسیاری تاثیر ویتامین دی بر بیماجهان پیوستهآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشمنبع هوشیاری در کجاست؟(قخسته نباشی باباارتباط بین هوش طبیعی و هوچگونه آن شکری که می خوریمبوزون هیگز چیستراه های جدید برای قضاوت رتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی به شناسایی کاکنگره بین المللی سردرد دسرنوشتتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسفراموش کارها باهوش تر هسجهشهای مفید و ذکاوتی که دایا تکامل هدفمند استمیگرن و پروتئین مرتبط با دو بار در هفته ماهی مصرف از نشانه ها و آثار درک شدنگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودرشد در سختی استتمایل زیاد به خوردن بستنشلیک فراموشیکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مقیچی ژنتیکیحفره در مغزابداع دی ان ای بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کما بخشی از این جهان مرتبطدانش قدرت استاز تکینگی تا مغز از مغز تدرهای اسرارآمیز و پوشیدهچت جی پی تیبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزازندگی زمینی امروز بیش از تو یک معجزه ایشگفتی های زنبور عسلکتابخانهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)قطار پیشرفتحمایت از طبیعتابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین محل درک احساسات روحانی دداروهای ضد بیماری ام اس واز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووچرا بیماری های تخریبی مغبحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز زبان نیاز تکاملی استتولید یا دریافت علمشجاعت و ترسگمان میکنی جرمی کوچکی در تبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در ولزوم عدم وابستگی به گوگل حس و ادراک قسمت 75ابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ دمرکز حافظه کجاستداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز، از مغز ذهن سالمنظریه ی تکامل در درمان بیبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتسفر نامه سفر به بم و جنوب توهم جسمطبیعت موجی جهانگذشته را دفن کنتسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپورالمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجاه و دابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها در کاهش دردهای مسئول صیانت از عقیده کیسدر کمتر از چند ماه سوش جداساس انسان اندیشه و باور رنگ کردن، حقیقت نیستهمیشه راهی هستبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از دسلام تا روشناییتکینگیعلایم کمبود ویتامین E را پیوند اندام از حیوانات بتعذیه ی ذهناندوه در دنیا استمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت شصت و دواحیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عمعادله ها فقط بخش خسته کندرمان تومورهای مغزی با ااصل عدم قطعیت از کوانتوم درمان تشنجاصول انجام برخی نرمش ها دروح رهاییهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی سیگار عامل افزایش مرگ ومتکامل شناخت انسان با کشفعسل طبیعی موثر در کنترل بپروتز عصبی برای تکلمانسان، گونه ای پر از تضادمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخواب عامل دسته بندی و حفطادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید مغز کوانتومیبنی عباس، ننگی بر تاریخروشی جدید در درمان سکته مبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها ، مغز و ارادهسانسور بر بسیاری از حقایتاثیر ویروس کرونا بر مغز فلج نخاعی با الکترودهای جهان پیوستهآنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند منبع خواب و رویاخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت مغز انسان و فچگونه انتظارات بر ادراک بوزون هیگز جهان را از متلراه پیروزی در زندگی چیستتفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی در کامپیوترهاکنترل همجوشی هسته ای با هسریع دویدن مهم نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودفراموشی همیشه هم بد نیستجهشهای مفید و ذکاوتی که دایجاد احساساتمیگرن سردردی ژنتیکی که بدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نظر علم اعصاب یا نرووسنگاهت را بلند کنبیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیز گهواره تا گورتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشلیک فراموشیکیست هیداتید مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصحق انتخابابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ما تحت کنترل ژنها هستیم یدانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز از مغز تدروغ نگو به خصوص به خودتنتایج نادانی و جهلبیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تزندگی زودگذرتو یک جهان در مغز خودت هسشانس یا تلاشکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدلمس کوانتومیحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت دمحدودیت چقدر موثر استداروی فامپیریدین یا نورلاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووچرا حیوانات سخن نمی گوینبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس زبان و کلمه حتی برای کسانتولید پاک و فراوان انرژیشرکت نورالینک ویدیویی ازگنجینه ای به نام ویتامین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهمقاومت به عوارض فشار خون حس و ادراک قسمت چهلابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی درمرکز حافظه کجاستداروی ضد تشنج توپیراماتاز تکینگی تا مغز، از مغز ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعنظریه ی تکامل در درمان بیبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازسفر به مریخ در 39 روزتوهمات و شناخت حقیقتطبیعت بر اساس هماهنگیگربه شرودینگر و تاثیر مشتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلرومنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجاه و سابزارهای دفاعی و بقای مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهمسئولیت جدیددر آرزوهایت مداومت داشتهاستفاده از مغز، وزن را کمرنگین کمانهمیشه عسل با موم بخوریمبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطانسلسله مباحث هوش مصنوعیتکامل فردی یا اجتماعیعلایم کمبود ویتامین E را پیوند سر آیا ممکن استتغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکندمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت شصت و ششاحساس گذر سریعتر زماننهایت در بی نهایتمعجزه های هر روزهنهادینه سازی فرهنگ اختلامعجزه ی علمدرمان جدید ALSاصول توسعه ی یک ذهن کاملروزه داری متناوب، مغز را هوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان سیاهچاله های فضایی منابعتکامل، نتیجه ی برنامه ریعشق درونی به یگانگی خلقتجهان قابل مشاهده بخش کوچپرورش مغز مینیاتوری انساانعطاف پذیری مکانیسمی علمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخودآگاهی و هوشیاريادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک به قفس های سیاهت ننازريتوکسيمب در درمان ام اسبشکه ای که ته نداره پر نمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای مشترک بین انسان و وساهچاله ها تبخیر نمیشودتاثیر ژنها بر اختلالات خفلج بل، فلجی ترسناک که آنجهان پر از چیزهای اسرار آآینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند دمنتظر نمان چیزی نور را بهخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه به سطح بالایی از هوبی نهایت در میان مرزهاراه انسان شدن، راه رفتن وتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکنترل جاذبهسریعترین کامپیوتر موجودتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وفرایند پیچیده ی خونرسانیجوانان وطنایرادهای موجود در خلقت بمیگرن شدید قابل درمان اسدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نظر علم اعصاب اراده آزچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیزمین در برابر عظمت کیهانتمدن پیشرفته ی پیشینیانشنا در ابهای گرم جنوب نیاکیست کلوئید بطن سومتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجقانون مندی نقشه ژنتیکی محقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعمانند آب باشدانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تدریای خدانجات در راستگوییبا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیزندگی سلول در بدن، جدای اتو کز محنت دیگران بی غمیشاهکار قرنکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشلوب فرونتال یا پیشانی مغحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهمحدودیت های حافظه و حافظداروی لیراگلوتیداز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوچرا حجم مغز گونه انسان دربحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحزبان و بیان نتیجه ساختماتولید سلولهای جنسی از سلشربت ضد خلطگویید نوزده و ایمنی ساکتتبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانمقابله ی منطقی با اعتراضحس و ادراک قسمت چهل و هفتابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف مرکز خنده در کجای مغز استدارویی خلط آوراز تکینگی تا مغز، از مغز ذره ی معین یا ابری از الکنظریه ی ریسمانبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاسسفر تجهیزات ناسا به مریخ توپیراماتطعمه ی شبکه های ارتباط اجگزیده ای از وبینار یا کنفتشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آنمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجاه و شابعاد و نیازهای تکاملینقشه های مغزی جدید با جزیمسئولیت در برابر محیط زیدر آسمان هدیه های نادیدناستفاده از هوش مصنوعی در رهبر حقیقیهمجوشی هسته ای، انرژِی ببرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطانسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتکامل مادی تا ابزار هوشمعلت خواب آلودگی بعد از خوپیوند سر، یکی از راه حلهاتغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک سی و هفتماحساسات کاذباخلاق و علوم اعصابچهار میلیارد سال تکامل بمعجزه ی علم در کنترل کروناصول سلامت کمرروزه داری و بیمار ی ام اس هوش مصنوعی الفاگوبررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندسیاهچاله ها، دارای پرتو تأثیر نگاه انسان بر رفتاعصب حقوق نورولووجهان موازی و حجاب هاپرتوهای صادر شده از سیاهاهرام مصر از شگفتی های جهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخودآگاهی و هوشیاريارتقا و تکامل سنت آفرینش نیکولا تسلابه مغز خزندگان خودت اجازریه زغالیبشریت از یک پدر و مادر نیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای هوش ، کدامندسایه را اصالت دادن، جز فرتاثیر کلام در آیات کلام بفلج خوابجهان پر از چیزهای جادویی آیندهایمان به رویامنحنی که ارتباط بین معرفخطای ادراک کارماارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه باغبانی باعث کاهش بی ذهن و بی روحراه بی شکستتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکندر در بیماریهای التهابسرگیجه از شایعترین اختلاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردفرایند تکامل و دشواری هاجواب دانشمند سوال کننده اکسی توسین و تکامل پیش امغز آیندگان چگونه است ؟میدان مغناطيسي زمین بشر دو سوی واقعیتاز نظر علم اعصاب اراده آزچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستزمین زیر خلیج فارس تمدنی تمدن بشری و مغز اخلاقیشناخت و معرفت، و نقش آن دکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملقانون گذاری و تکاملحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش روماه رجبدانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز از مغز تدرک فرد دیگر و رفتارهای انخاع ما تا پایین ستون فقربا تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر زندگی، مدیریت انرژیتو پیچیده ترین تکنولوژی شاهکار شش گوشکریستال هاتاثیر روده بر مغزآرامش و سکونلوتیراستامحافظه میتواند بزرگترین دابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل ممخچه فراتر از حفظ تعادلداروی تشنجی دربارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینچرا خشونت و تعصببحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذایزبان و بیان، در سایه پیشرتولترودینشش مرحله تکامل چشمگوشه بیماری اتوزومال رسستداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان رمقابله با کرونا با علم اسحس و ادراک قسمت چهل و هشتابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملمرگ چیستداستانها و مفاهیمی اشتبااز تکینگی تا مغز، از مغز ذرات کوانتومی زیر اتمی قنظریه تکامل در درمان بیمبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک مسفر دشوار اکتشافتوانایی مغز و دیگر اجزای ظهور امواج مغزی در مغز مصگزارش یک مورد جالب لخته وتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت بیست و چهابعاد اضافه ی کیهاننقص در تشخیص هیجانات عاممستند جهان متصلدر آستانه ی موج پنجم کوویاستفاده از انرژی خلاروی و منیزیم در تقویت استهمراهی نوعی سردرد میگرنیبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادسم زنبور ، کلیدی برای وارتکامل مداومعماد الدین نسیمی قربانی پیوندی که فراتر از امکانتغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک- قسمت پنجاه و اخلاق پایه تکامل و فرهنگچهار ساعت پس از کشتار خوکمعجزه در هر لحظه زندگیاضطراب و ترسروزه داری سلول های بنیادهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانسیاهچاله و تکینگی ابتدایتئوری تکامل امروز در درمعضلانی که طی سخن گفتن چقدجهان ما میتواند به اندازآلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخودروهای هیدروژنیارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیبه نقاش بنگرریواستیگمینبعد پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای حاکم بر انسان و انسساخت شبکه عصبی مصنوعی با تاثیر کپسول نوروهرب بر نفلج خواب چیستجهان دارای برنامهآینده ی انسان در فراتر ازاین پیوند نه با مغز بلکه منشأ اطلاعات و آموخته ها خطای حسارتباط غیرکلامی بین انساچگونه تکامل مغزهای کنونیبی شرمیرابطه تشنج و اوتیسمتقلید مرحله ای نسبتا پیشکوچ از محیط نامناسبسرگردانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیفرایند حذف برخی اجزای مغجوسازی مدرناگر فقط مردم میفهمیدند کمغز انسان ایا طبیعتا تمامیدان های مغناطیسی قابل دولت یا گروهکاز واقعیت امروز تا حقیقتچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به زمان چیستتمدن زیر آبشناخت درون، شناخت بیرون؛کاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از قانون جنگلحقیقت افرادابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوماپروتیلیندانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز از مغز تدرک نیازمند شناخت خویش انخستین تمدن بشریبالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به زونیسومایدتو آرامش و صلحیشاید گوشی و چشمی، آماده شکریستال زمان(قسمت اولتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپولوزالمعده(پانکراس)مصنوعحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسامخچه ، فراتر از حفظ تعادلداروی جدید ALSاز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهچرا در مغز انسان، فرورفتبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کازبان و تکلم برخی بیماریهتومورها و التهاب مغزی عاششمین کنگره بین المللی سگوشت خواری یا گیاه خواریتداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو ملاحظه های اخلاقی دربارهحس و ادراک قسمت چهل و دومابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث مرگ و میر پنهاندخالت در ساختار ژنهااز تکامل تا مغز از مغز تا ذرات کوانتومی زیر اتمی قنظریه تکامل در درمان بیمبخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار سفرنامه سفر به بم و جنوب توازن مهمتر از فعالیت زیظرف باید پر شود چه با چرک گشایش دروازه جدیدی از طرتشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با همانمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت بیست و یکابعاد بالاترنقطه بی بازگشتمشکل از کجاستدر درمان بیماری مولتیپل استفاده از سلول های بنیارویا و واقعیتهندسه ی پایه ایبرخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطانسماگلوتید داروی کاهش دهنتکامل چشمعوامل موثر در پیدایش زباپیوستگی همه ی اجزای جهانتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هرمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک- قسمت بیست و پحس و ادراک- قسمت شصت و چهاختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز دانمعرفت و شناختاطلاع رسانی اینترنتیروزهای سختهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می توسیاهچاله ی تولید کنندهتئوری تکامل در پیشگیری و غم بی پایانجهان مادی، تجلی فضا در ذهآلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در انمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخورشید مصنوعیارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیربه نقاش بنگرریاضیات یک حس جدید استبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی کل اقیانوس در یک ذرهساخت شبکه عصبی با الفبای تاثیر کپسول نوروهرب بر تفلج دوطرفه عصب 6 چشمجهان در حال نوسان و چرخشآینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستمنشاء کوانتومی هوشیاری اخطر آلودگی هواارتروز یا خوردگی و التهاچگونه جمعیت های بزرگ شکل بی عدالتی در توزیع واکسن رادیوی مغز و تنظیم فرکانتقلید از روی طبیعتکوچک شدن مغز از نئاندرتاسربازان ما محققا غلبه می تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده فراتر از دیوارهای باورجامعه ی آسمانیاگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمدمیدان بنیادین اطلاعاتدوچرخه سواری ورزشی سبک و از کجا آمده ام و به کجا میچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چیزمان و مکان، ابعاد کیهان تمدنی قدیمی در شمال خلیج شناسایی تاریخچه ی تکاملیکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باقانون جنگلحقیقت اشیاابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده ماجرای جهل مقدسدانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک و احساسنخستین تصویر از سیاهچالهباهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستزونا به وسیله ویروس ابله تو افق رویداد جهان هستیشاید درست نباشدکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رلیروپریم داروی ترکیبی ضدحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید دمخچه ابزاري که وظیفه آن فداروی جدید s3 در درمان ام از تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش چرا ذرات بنیادی معمولاً بحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانزبان و شناخت حقیقت قسمت چتومورهای نخاعیصبر بسیار بایدگیلگمش باستانی کیستتروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسملاحظات بیهوشی قبل از جرحس و ادراک قسمت چهل و سومابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتمرگ و میر بسیار بالای ناشدر مانهای کمر درداز تکامل تا مغز، از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قنظریه تکامل در درمان بیمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقسفرنامه سفر به بم و جنوب توسعه هوش مصنوعی قادر اسعقل مجادله گرپمبرولیزوماب در بیماری چتشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت بیست و دواتفاق و تصادفنمیتوان با بیرون انداختنمشکلات نخاعیدر سال حدود 7 میلیون نفر استفاده از سلول های بنیارویا و کابوسهندسه ی رایج کیهانبرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه اسندرم کووید طولانیتکامل و ارتقای نگاه تا عمعوامل ایجاد لغت انسانی و پیام های ناشناخته بر مغز تغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکمنبع هوشیاری کجاست قسمت منبع هوشیاری کجاست قسمت حساسیت روانی متفاوتاختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستمغز فکر میکند مرگ برای دیاطلاعات حسی ما از جهان، چروش مقابله مغز با محدودیهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز امسیاره ی ابلهانتئوری جدید، ویران کردن گغم بی پایانجهان مرئی و نامرئیآلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخوش قلبی و مهربانیارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدنبه نادیدنی ایمان بیاورریسدیپلام تنها داروی تایبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی کلمات بلند نه صدای بلندساختن آیندهتاثیر کپسول نوروهرب بر سفناوری هوش مصنوعی نحوه خجهان در حال ایجاد و ارتقاآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالمهندسی ژنتیک در حال تلاش خطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت اولچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپیراز تغییرتقلید از طبیعتکوچکترین چیز یک معجزه اسسردرد میگرنتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصافرد حساس از نظر عاطفی و بجاودانگی مصنوعیاگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طمیدازولام در درمان تشنج دورترین نقطه ی قابل مشاهاز آغاز خلقت تا نگاه انساچالش دیدگاه های سنتی در ببیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکزمان و صبرتمرکز و مدیتیشنشناسایی سلول های ایمنی اکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاقانونمندی و محدودیت عالمحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تماجرای عجیب گالیلهدانشمندان ژنی از مغز انساز تکینگی تا مغز از مغز تدرک کنیم ما همه یکی هستیمنخستین روبات های زنده ی جباور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدزیباترین چیز در پیر شدنتو انسانی و انسان، شایستشب سیاه سحر شودکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینلیس دگرامفتامین یا ویاسحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژنمدل همه جانبه نگر ژنرالیداروی جدید میاستنی گراویاز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتزبان و شناخت حقیقت قسمت اتومورهای ستون فقراتصرع و درمان های آنگیاه بی عقل به سوی نور میتری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کوممانتین یا آلزیکسا یا ابحس و ادراک قسمت نهمابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جمرگ انتقال است یا نابود شدر محل کار ارزش خودت را باز تکامل تا مغز، از مغز ترفتار مانند بردههفت چیز که عملکرد مغز تو بدون پیر فلکواکنش به حس جدیدسفرنامه سفر به بم و جنوب توسعه برخی شغل ها با هوش عقلانیت بدون تغییرپنج اکتشاف شگفت آور در موتشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت بیست و سواتوبان اطلاعات و پلِ بیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشمشکلات بین دو همسر و برخیدرمان های اسرار آمیز در آاستفاده از سلول های بنیارویا و خبر از آیندههندسه بنیادینبرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسندرم گیلن باره به دنبال تکامل و ریشه ی مشترک خلقتعواملی که برای ظهور لغت اپیشینیان انسان از هفت میتغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی توثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استمنبع هوشیاری کجاست قسمت خفاش با شیوع همه گیری جدیاختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هامغز قلباطلاعاتی عمومی در مورد مروش های صرفه جویی در ایجاهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده سیاره ابلهانتا 20 سال آینده مغز شما به غیرقابل دیدن کردن مادهجهان مشارکتیآلزایمراولین تصویر در تاریخ از سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخوشبختی دور از رنج های مارتباط ماده و انرژیچیزی خارج از مغزهای ما نیبه هلال بنگرریشه های مشترک حیاتبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی کلوزاپین داروی ضد جنونساختار فراکتال وجود و ذهتاثیر کپسول نوروهرب بر سفیلمی بسیار جالب از تغییجهان ریز و درشتاینکه به خاطرخودت زندگی مهربانی، شرط موفقیتدفاع در برابر تغییر ساختارزش حقیقی زبان قسمت دومچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحراست دستی و چپ دستیتقویت استخوان در گرو تغذکووید نوزده و خطر بیماری سردرد میگرن در کودکانتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیفردا را نمیدانیمجایی خالی نیستاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طمکانیک کوانتومی بی معنی ديدن با چشم بسته در خواب از انفجار بزرگ تا انفجار چاالش ها در تعیین منبع هوبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز زمان واقعیت است یا توهمتمرکز بر هدفشواهدی از نوع جدیدی از حاکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقارچ بی مغز در خدمت موجودحقیقت خواب و رویاابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبینماده ی تاریکدانشمندان پاسخ کوانتومی از تکینگی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگنرمش های مفید برای درد زاباد و موجهزینه سنگین انسان در ازازیباترین چیز در افزایش ستو با همه چیز در پیوندیشبیه سازی میلیون ها جهان کشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرلا اکراه فی الدینحباب های کیهانی تو در توابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اسمدل هولوگرافیک ژنرالیزهداروی جدید برای میاستنی از تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هاچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردزبان و شناخت حقیقت قسمت دتوهم فضای خالیضرورت زدودن افکارگیاه خواری و گوشت خوار کدتری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم من کسی در ناکسی دریافتم حس و ادراک قسمت چهارمابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و امرگ تصادفیدر چه مرحله ای از خواب ، راز تکامل تا مغز، از مغز ترفتار وابسته به شکلهفت سین یادگاری از میراث برنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمرسفرنامه سفر به بم و جنوب توصیه های سازمان بهداشت عقیده ی بی عملپول و شادیتشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطامنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت بیستماتوسوکسیمایدچند نرمش مفید برای کمردرمشکلات روانپزشکی پس از سدرمان های بیماری آلزایمراستفاده از سلول های بنیارویا بخشی حقیقی از زندگی هندسه در پایه ی همه ی واکبرخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دسندرم پیریفورمیستکامل ابزار هوش ، راه پر عوارض ازدواج و بچه دار شدپیشرفت های جدید علوم اعصثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عمنبع هوشیاری کجاست قسمت خلا، حقیقی نیستاختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری مغز ما کوچکتر از نیم نقطهاطلاعاتی عمومی در مورد مروش هایی برای جلوگیری از هوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومسیاره ابلهانتا بحر یفعل ما یشاغرور و علمجهان هوشمندآملودیپین داروی ضد فشار اولین دارو برای آتاکسی فمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخانه ی تاریکارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستبه کدامین گناه کشته شدندرژیم های غذایی و نقش مهم بعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلام و زبان، گنجینه ای بسساختار شبکه های مغزی ثابتاثیر کتامین در درمان پافیزیک مولکولها و ذرات در جهان شگفت انگیزاینکه خانواده ات سالم بامولتیپل اسکلروز در زنان دقیق ترین تصاویر از مغز اارزش حقیقی زبان قسمت سومنگاه محدود و تک جانبه، مشبیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیرجزخوانی هایی که امروز بتقویت حافظه یا هوش مصنوعکودک هشت ساله لازم است آدسردرد و علتهای آنتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهفرضیه ای جدید توضیح میدهجاذبهاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شمکانیزمهای دفاعی در برابدی متیل فومارات(زادیوا)(از بحث های کنونی در ویروسناتوانی از درمان برخی ویبیندیشهیچ اندر هیچزمان پلانکتمساح حد واسط میان مغز کوشواهدی از دنیسوان(شبه نئکایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقبل از آغازحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناسماده ی خالیدانشمندان اولین سلول مصناز تکینگی تا مغز از مغز تدرک تصویر و زبان های مخلتنرمش های مفید در سرگیجهباد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا وزیر فشار کووید چه باید کرتو با باورهایت کنترل میششبیه سازی سیستم های کوانکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تلاموژین داروی ضد اوتیسم؟حد و مرزها توهم ذهن ماستابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلامدل هولوگرافیک تعمیم یافداروی جدید برای ای ال اساز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسماننزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهزبان و شناخت حقیقت قسمت ستوهم فضای خالی یا توهم فضضررهای مصرف شکر و قند بر گیرنده باید سازگار با پیترک امروزافسردگی و اضطراب در بیمامنابع انرژي پاک سرچشمه ححس و ادراک قسمت نوزدهمابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و امرگی وجود ندارددر ناامیدی بسی امید استاز تکامل تا مغز، از مغز ترفتار اجتماعی انسان، حاصهم نوع خواری در میان پیشیبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که سفری به آغاز کیهانتوصیه های غیر دارویی در سعلم و ادراک فقط مشاهده ی پوست ساعتی مستقل از مغز دتصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت دهماثر مضر مصرف طولانی مدت رچند جهانیمشکلات روانپزشکی در عقب درمان های جدید میگرناستیفن هاوکینگ در مورد هرویا تخیل یا واقعیتهندسه زبانِ زمان استبرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندسندرم پس از ضربه به سرتکامل جریان همیشگی خلقتعید نوروز مبارکپیشرفت در عقل است یا ظواهپیشرفت ذهن در خلاقیت استجلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملمنبع هوشیاری کجاست قسمت53خلا، خالی نیستاختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخمغز مانند تلفن استاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نروش هایی ساده برای کاهش اهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیسیر آفرینش از روح تا مغز تابوهای ذهنیمقالاتجهان هوشیارآموزش نوین زباناولین دروغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخانواده پایدارارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجبه امید روزهای بهتررژیم های غذایی و نقش مهم تفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلرال هیدرات برای خوابانسازگاری با محیط بین اجزاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیمفیزیک و هوشیاریجهانی که نه با یک رخداد و اینترنت بدون فیلتر ماهوامواد کوانتومی جدید، ممکندل به دریا بزنارزش خود را چگونه میشناسنگاه انسان محدود به ادرابیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیرحم مصنوعیتقویت سیستم ایمنیکودک ایرانی که هوش او از سردرد تنشنتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخفشار و قدرتجاذبه و نقش آن در شکلگیریاگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شدما انسانها چه اندازه نزددین، اجباری نیستاز تلسکوپ گالیله تا تلسکناتوانی در شناسایی چهره بیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترزمان به چه دلیل ایجاد میشتنفس هوازی و میتوکندریشیشه ی بازالتی و سیلیکونکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی قبل از انفجار بزرگحقیقت راستین انسان علم بابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مرماده ای ضد التهابیدانشمندان تغییر میدان مغاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری نرمشهای مهم برای تقویت عبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترزیرفون داروی ضد ام استو باید نیکان را به دست بشبکه های مصنوعی مغز به درکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسلایو دوم دکتر سید سلمان فحریص نباشابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در هممدل های ریز مغز مینی برینداروی جدید برای دیابتاز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بینزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرزبان جانسوزتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ضررهای شکر بر سلامت مغزگالکانزوماب، دارویی جدیترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هفتمابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از مراحل ارتقای پله پله کیهدر هم تنیدگی مرزها و بی ماز تکامل تا مغز، از مغز ترقیبی قدرتمند در برابر مهمه چیز در زمان مناسببرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرسقوط درون جاذبه ای خاص، چتوصیه هایی در مصرف ماهیعلم و روحپوشاندن خود از نورتصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمنابع بی نهایت انرژی در دحس و ادراک قسمت دوازدهماثرات فشار روحی شدیدچند جهانیمشاهده گر جدای از شیء مشادرمان های جدید در بیماری استیفن هاوکینگ در تفسیر رویا حقی از طرف خداهنر حفظ گرهبرخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریسندرم سردرد به دلیل افت فتکامل داروینی هنوز در حاعامل کلیدی در کنترل کارآعادت همیشه خوب نیستپیشرفتی مستقل از ابزار هجمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمخلاصه ای از مطالب همایش ماختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهمغز مادران و کودکان در زماعتماد به خودروش جدید تولید برقهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دسیستم تعادلی بدنتاثیر فکر بر سلامتتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان های بسیار دیگرآمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخار و گلچگونه مولکول های دی ان ایبه بالا بر ستارگان نگاه کرژیم ضد التهابیتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردردستم با شعار قانون بدترین تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده فیزیکدانان ماشینی برای تجهانی که از یک منبع، تغذیایندرالموجود بی مغزی که می توانددلایلی که نشان میدهد ما باز فرد ایستا و متعصب بگذرنگاه از بیرون مجموعهبیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیرحم مصنوعیتلقین اطلاعات و حافظهکودکان میتوانند ناقل بی سردرد سکه ایتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آفضای قلب منبع نبوغ استجدایی خطای حسی استاگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استما انسانها چه اندازه نزددید تو همیشه محدود به مقداز تلسکوپ گالیله تا تلسکنادیدنی ها واقعی هستندبیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسمزمان شگفت انگیزتنفس هوازی و میتوکندریشکل های متفاوت پروتئین هکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکقدم زدن و حرکت دید را تغیحقیقت غیر فیزیکیابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسماده، چیزی بیش از یک خلا دانشمندان روش هاي جدیدی از تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانچرا ماشین باید نتایج را پبار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال زیرک ترین مردمتو تغییر و تحولیشبکیه های مصنوعیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هولبخند بزن شاید صبح فردا زحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده مدیون خود ناموجودداروی جدید ضد میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استنزاع بین علم و جهل رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیزبان ریشه هایی شناختی استوهم چیستطلوع و حقیقتگام کوچک ولی تاثیرگذارترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و همنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هفدهمابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت امرز مرگ و زندگی کجاستدر هم تنیدگی کوانتومیاز تکامل تا مغز، از مغز ترموزی از نخستین تمدن بشرهمه چیز در زمان کنونی استبرین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتسلول های بنیادیتوضیحی ساده در مورد هوش معلم اپی ژنتیک دریچه ای بهپیموزایدتصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشامنابع جدید انرژیحس و ادراک قسمت سوماثرات مفید قهوهچند روش ساده برای موفقیتمشاهده آینده از روی مشاهدرمان های رایج ام اساستخوان های کشف شده، ممکرویاها از مغز است یا ناخوهنر رها شدن از وابستگیبرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتکامل داروینی هنوز در حا