دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تکامل مادی تا ابزار هوشمندی امروز ما

تکامل مادی تا ابزار هوشمندی امروز ما(مغز)، راهی طولانی را طی کرده است ولی بعد از مغز، مسیر انسان رو به کجاست؟

هرجا سه متغیر، تمایز، تکاثر(زاد و ولد)و انتخاب، وجود داشته باشد، ناگزیر تکامل(evolution) رخ میدهد. آنچه در این فرایند حتمی است، گزینش ژن یا فرد سازگارتر در میان تمایزهاست. این ژن یا فرد سازگارتر، بهتر می‌تواند در محیط زیست خود بقا پیدا کند. مثلا می‌تواند بهتر غذا به دست بیاورد و قدرتمندتر از دست دشمنان بگریزد و یا با توان بیشتری زاد و ولد کند و ژن های خود را به نسل بعدی منتقل کند.

در این مسیر، ابزار دفاعی نقش مهمی را در بقا بازی می‌کند. از پولک بر بدن ماهیان و خزندگان تا همرنگ شدن با محیط و فرار از دشمن تا ایجاد سم در مارها و برخی ماهیان، و بعدها ایجاد چنگال و دندان تیز و ژست خشمگین گرفتن، همه اینها وسیله ای برای دفاع در برابر مزاحمان بوده است.

(مثالی از جهش از طریق دو برابر شدن ژنتیکی، مارهای سمی هستند.(این فرایند ژنتیکی نسخه جدیدی از همان ژن یا برخی اجزای ژن را تولید میکند. گاهی هرگز تاثیری ندارد و گاهی تاثیر آن، قابل ملاحظه است)

ژنی که پروتئین فاکتور ایکس را در مارهای سمی تولید میکند در معرض جهشی است که منجر به دو برابر شدن آن، میشود و این به پروتئین، وظیفه ای اضافی میدهد و آن اینکه در زمان گزیدن شکار، توسط مار ترشح شود.

سم مارها از صفات تکامل یافته نزد آنهاست زیرا از فرایند مضاعف کردن ژنتیکی تعداد زیادی از ژنهای پیشینیان مارهای سمی حاصل میشود و سبب می‌شود پروتئین های جدیدی ایجاد شود که وظاف مهم جدیدی دارد. برای نمونه دانشمندان ملاحظه کرده اند در مارهای نوعی از “T. Carinatus”دلایلی مبنی بر مضاعف شدن ژن مسئول در تولید پروتئین فاکتور 10 که مسئول لخته خون است، وجود دارد و این باعث تولید پروتئین تروکارین دی میشود که از طریق غدد سمی ترشح می‌شود و همان وظیفه فاکتور 10 را در بدن قربانی انجام میدهد و آن را پروتئینی سمی میکند.

قابل ذکر اینکه پروتیئن فاکتور ایکس، وظیفه اصلیش حتی در میان ما، کمک به ترمیم زخم هاست تا جایی که منجر به ایجاد لخته خون می شود. این جهش برای مارها مهم و مفید است زیرا شکار قربانی را آسان تر میکند به گونه ای که پروتئین فاکتور 10 فورا منجر به تولید لخته های خونی در رگ های خونی شکار میشود و این، شکار را سریعا میکشد.)

قانون جنگل همه این فرایندها را در بر میگیرد.

ولی سیر تکامل، به تدریج از روش های ابتدایی دفاع، خارج شد و امروز قانون جنگل را در قالب ابزار دفاع قدرتمندتری مانند مغز، پیش می برد. این مغز، هرچند هدفش همان هدف دندان و چنگال و پنجه قدیمی است ولی این هدف را از روش های زیرکانه تری پیش میبرد.

مغز انسان امروز، میتواند دیگران را بسیار سودمندتر از تغییر رنگ خزندگان و همرنگ شدن با محیط بفریبد و نقشه های بهتر و قدرتمندتری برای فرار از دست دشمن یا از میان بردن آن، بریزد.

هدف از مغز و ابزارهای قدیمی دفاع، یکی است و آن انتقال ژنهای خود به نسل آینده است. هدف ابزارهای دفاع حیوان و انسان، یکی است هر چند از روش های متفاوتی استفاده می‌کنند.

آیا تفاوت انسان و حیوان، در روش های متفاوت، با وجود هدف یکسان است؟

آیا هدف، ارزشمندتر است یا ابزارهای رسیدن به آن؟

ابزارهای رسیدن به هدف حقیر، مانند انتقال ژنها به نسل های بعد و باقی ماندن در عالم ماده، هرچقدر هم پیچیده و بزرگ باشد، هدف حقیر را بالا نمی‌برد. هرچقدر موجود زنده از روش های پیچیده تری برای ماندن در فاضلاب استفاده کند، بقای او در فاضلاب چرکین، به او ارزشی نمیدهد.

بنابراین باید هدف، دگرگون شود و هدف، بیرون آمدن از چرک باشد تا انسان از حیوان متفاوت گردد. هدف متعالی و بلند که رهایی از فاضلاب چرکین است باعث تفاوت حقیقی انسان از حیوان خواهد بود وگرنه قانون جنگل هرچقدر پیچیده تر و مکارانه تر شود، برای بقای در جنگل مناسب است و حتی در روش های پیچیده انسان جنگلی امروز، به خاطر رقابت شدید با طبیعت، خود جنگل ها را هم ویران میکند!

یعنی پیچیدگی روش های بقا در عالم ماده نهایتا به نزاع میان اجزای عالم ماده می انجامد و میتواند همه چیز را نابود کند. و در این مسیر، نمونه مناسب، رسیدن بشریت به بمب هسته ای است که روشی بسیار پیچیده در جهت هدفی بسیار حقیر است.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیمغز انسان ایا طبیعتا تماتو پیچیده ترین تکنولوژی نظام مثبت زندگیجنسیت و تفاوت های بیناییژن یا نقشه توسعه مغز و نقدر هم تنیدگی مرزها و بی مآیاما مقهور قوانین فیزیکسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز اجزای پر سلولی بدن انسان بیمار 101 ساله، مبتلا به سمغز بزرگترین مصرف کننده توصیه های سازمان بهداشت هندسه در پایه ی همه ی واکجاذبه و نقش آن در شکلگیریکوچک شدن مغز از نئاندرتادرمان تشنجافزایش سرعت پیشرفت علوم سوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست قسمت ادامه بحث تکامل چشمبیوگرافینقش هورمون زنانه استروژنتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حوادث روزگار از جمله ویرکاربرد روباتهای ريزنانودرگیری مغزی در سندرم کووانرژی تاریک که ما نمی توساخت شبکه عصبی مصنوعی با منبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط شگفت انگیز مغز انبحث درباره پیدایش و منشا نقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت هفدهمرقیبی قدرتمند در برابر مگنجینه ای به نام ویتامین ای نعمت من در زندگیمشلیک فراموشیمیگرن شدید قابل درمان اساز واقعیت امروز تا حقیقتبخش دیگری در وجود انسان هچه زیاد است بر من که در ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیپرپاراتیروئیدیسمحس و ادراک سی و هفتمگزارش یک مورد جالب لخته وروزه داری و بیمار ی ام اس ایرادهای موجود در خلقت بشباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تمباحث مهم حس و ادراکبرخی بیماری های خاص که بدنیکولا تسلاتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس خدا موجود استپیشرفتی مستقل از ابزار هرژیم های غذایی و نقش مهم فیلمی بسیار جالب از تغییابزار بقا از نخستین همانعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز خنده در کجای مغز استبسیاری از بیماری های جدینگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر رو ح و روان بر جسمواکنش به حس جدیددی متیل فومارات(زادیوا)(آیا ما تنها موجودات زنده رشد مغز علت تمایل انسان بقانون جنگلابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیماازدواج های بین گونه ای، رمشکلات روانپزشکی در عقب تلقین اطلاعات و حافظهنرمشهای مهم برای تقویت عتشنج چیستورزش هوازی مرتب خیلی به قداروهای ام اسآیا احتمال دارد رویا از آزبان و بیان نتیجه ساختمالرزش ناشی از اسیب به عصبابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چمغز انسان برای ایجاد تمدتو جهانی هستی که خودش را نظریه ی تکامل در درمان بیجنسیت و تفاوت های بیناییژنها نقشه ایجاد ابزار هودر هم تنیدگی کوانتومی و پآب زندگی است قسمت چهارمسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز اجزایی ناشناخته در شکل گبیماری های مغز و اعصاب و مغز حریص برای خون، کلید تتوصیه های غیر دارویی در سهوموارکتوس ها ممکن است دجدایی خطای حسی استکووید نوزده و خطر بیماری درمان جدید میگرن با انتی افسردگی و اضطراب در بیماسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست قسمت اداراوون تنها داروی تاییبیان ژن های اسکیزوفرنی دنقش ویتامین K در ترمیم استکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کاربرد روباتهای ريز، در درگیری اعصاب به علت میتوانسان قدیم در شبه جزیره عساخت شبکه عصبی با الفبای منبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط شگفت انگیز مغز انبحثي درباره هوش و تفاوتهنقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت هجدهمرموزی از نخستین تمدن بشرگویید نوزده و ایمنی ساکتای آنکه نامش درمان و یادششنا در ابهای گرم جنوب نیامیدان مغناطيسي زمین بشر برنامه و ساختار پیچیده منهایت معرفت و شناخت درک عتاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک- قسمت بیست و پگشایش دروازه جدیدی از طرروزه داری سلول های بنیاداگر میدانی مصیبت بزرگتر شرکت نورالینک ویدیویی ازاز تکینگی تا مغز از مغز تمجموعه های پر سلولی بدن مبرخی توجهات در ببمار پارنیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحخطا در محاسبات چیزی کاملپاسخ گیاهان در زمان خوردرژیم های غذایی و نقش مهم فیزیک مولکولها و ذرات در ابزار بقا از نخستین همانعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تمرگ چیستبعد از کرونانگاه انسان محدود به ادراتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن های شرکت فایزر آمردید تو همیشه محدود به مقدآیا مغز تا بزرگسالی توسعزمین زیر خلیج فارس تمدنی قانون جنگلابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیاستفاده از مغز، وزن را کممشاهده گر جدای از شیء مشاتلاش هایی در بیماران قطع چرا مغزهای ما ارتقا یافت تشنج و حرکات شبه تشنجی قاورزش هوازی ، بهترین تمریداروهای تغییر دهنده ی سیآیا احتمال دارد رویا از آزبان و بیان، در سایه پیشرلرزش عضله یا فاسیکولاسیولزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد ممغز انسان برای شادمانی طتو دی ان ای خاص ميتوکندرينظریه ی تکامل در درمان بیجهل مقدسژنها ، مغز و ارادهدر هم تنیدگی کوانتومی و دآب زندگی است قسمت اولسفری به آغاز کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز احیای بینایی نسبی یک بیمبیماری گیلن باره و بیمارمغز در تنهایی آسیب میبینتوصیه هایی در مصرف ماهیهوش مصنوعی می تواند بر احجریان انرژی در سیستم های کودک ایرانی که هوش او از درمان جدید کنترل مولتیپلالکتروتاکسی(گرایش و حرکسودمندی موجودات ابزی بر منبع هوشیاری کجاست قسمت ادراک ما درک ارتعاشی است بیست تمرین ساده برای جلونقش ژنتیک در درمان اختلاتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کتاب زیست شناسی باوردرختان اشعار زمینانسان ها می توانند میدان ساختار شبکه های مغزی ثابمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط غیرکلامی بین انسابحثی جالب درباره محدودیتنقش زنجبیل در جلوگیری از تاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت هشتمرمز و رازهای ارتباط غیر کگوشه بیماری اتوزومال رسسایمپلانت مغزی کمک میکند شناخت و معرفت، و نقش آن دمیدازولام در درمان تشنج برنامه ی مسلط ژنها در اختچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالحساسیت روانی متفاوتپمبرولیزوماب در بیماری چروش مقابله مغز با محدودیاگر نیروی مغناطیس نباشد شش مرحله تکامل چشماز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانیبرخی توصیه ها برای واکسیچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایخطا در محاسبات چیزی کاملپختگی پس از چهل سالگي به رژیم ضد التهابیفیزیک و هوشیاریابزار بقا از نخستین همانعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ و میر پنهانبعد از کرونانگاه از درون مجموعه با نگتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن کووید 19 چیزهایی که دژا وو یا اشنا پنداریآیا همه جنایت ها نتیجه بیزمان واقعیت است یا توهمقانونمندی و محدودیت عالمابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیاستفاده از هوش مصنوعی در مشاهده آینده از روی مشاهتلاشی برای درمان قطع نخاچرا ویروس کرونای دلتا واتشنج عدم توازن بین نورون ورزش و میگرنداروهای ضد بیماری ام اس وآیا برای تولید مثل همیشه زبان و تکلم برخی بیماریهزبان و شناخت حقیقت قسمت چلزوم سازگاری قانون مجازاابزارهای پیشرفته ارتباط اطلاعاتی عمومی در مورد ممغز انسان برای شادمانی طتولید مثل اولین ربات های نظریه ی ریسمانجهان یکپارچهژنهای مشترک بین انسان و ودر کمتر از چند ماه سوش جدآب زندگی است قسمت دومسقوط درون جاذبه ای خاص، چمنابع انرژی از نفت و گاز احیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه آلزایمر و مغز را از روی امواج بشناستوضیحی ساده در مورد هوش مهوش مصنوعی و کشف زبان هایجریان انرژی در سیستم های کودکان میتوانند ناقل بی درمانهای بیماری پارکینسالگوبرداری از طبیعتسیلی محکم محیط زیست بر انمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمادغام میان گونه های مختلبیش از نیمی از موارد انتقنقش گرمایش آب و هوا در همتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاستکتاب، سفری به تاریخدرد باسن و پا به دلیل کاهانسان جدید از چه زمانی پاسازگاری با محیط بین اجزامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتروز یا خوردگی و التهابحثی در مورد نقش ویتامين نقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت پنجمرمز بقای جهش ژنتیکیگوشت خواری یا گیاه خواریایمپلانت نخاعی میتواند دشناسایی تاریخچه ی تکاملیاز آغاز خلقت تا نگاه انسامکانیک کوانتومی بی معنی برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱چهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف یکسان، در مسیرهای متخفاش با شیوع همه گیری جدیپنج اکتشاف شگفت آور در موروش های صرفه جویی در ایجااگر نعمت فراموشی نبود بسششمین کنگره بین المللی ساز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانی دبرخی روش های تربیتی کودکچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کاخطر آلودگی هواپروژه ی ژنوم انسانیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وفیزیکدانان ماشینی برای تابزار بقا از نخستین همانعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تمرگ و میر بسیار بالای ناشبعد از کرونا دلخوشی بیهونگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن کرونا و گشودن پنجردژاوو یا آشناپنداریآیا هوش مصنوعی می تواند نزمان شگفت انگیزقارچ بی مغز در خدمت موجودابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراناستفاده از سلول های بنیامطالعه ای بیان میکند اهدتلاشی تازه برای گشودن معچرا پس از بیدار شدن از خوتشخیص ژنتیکی آتروفی های ورزش بهترین درمان بیش فعداروی فامپیریدین یا نورلآیا بزرگ شدن مغز فقط در دآیا تکامل و تغییرات ژنتیزبان و شناخت حقیقت قسمت امقاومت به عوارض فشار خون ابزارهای بقا از نخستین هاعداد بینهایت در دنیای ممغز انسان رو به کوچک تر شتولید پاک و فراوان انرژینظریه تکامل در درمان بیمجهان یکپارچهژنهای هوش ، کدامنددر آستانه ی موج پنجم کوویآب زندگی است قسمت سومسلول های بنیادی منابع و امنابع انرژی از نفت و گاز احساس گذر سریعتر زمانبیماری ای شبیه ام اس مولتمغز زنان جوانتر از مغز مرتیوتیکسن داروی ضد جنونهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجریان انرژی در سیستم های کودکان خود را مشابه خود تدرهای اسرارآمیز و پوشیدهالتهاب شریان تمپورالسیاهچاله های فضایی منابعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتادغام دو حیطه علوم مغز و بیشتر کمردردها نیازی به نقش پیش زمینه ها و اراده تأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس چشایی و بویاییکجای مغز مسئول پردازش تجدستورالعمل مرکز کنترل بیانسان عامل توقف رشد مغزستون فقرات انسان دو پا جلمنبع هوشیاری در کجاست؟ قارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی در مورد نقش کلسیم و نقش زبان در سلطه و قدرت اهوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت بیست و چهرمز جهانگیلگمش باستانی کیستاین پیوند نه با مغز بلکه شناسایی سلول های ایمنی ااز انفجار بزرگ تا انفجار مکانیزمهای دفاعی در براببرین نت به جای اینترنتنوآوری ای شگفت انگیز دانتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف از تکامل مغزخلاصه ای از مطالب همایش مپوست ساعتی مستقل از مغز دروش هایی ساده برای کاهش ااگر نعمت فراموشی نبود بسصرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تمحدودیت های حافظه و حافظبرخی سلولهای عصبی در تلانکاتی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخوانخطرات هوش مصنوعیپروژه ی ژنوم انسانیرژیم غذایی ضد التهابیفرگشت و تکامل تصادفی محض ابزار بقا از نخستین همانعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ انتقال است یا نابود شبعد از کرونا دلخوشی بیهونگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر رژیم گیاهخواری بر واکسن کرونا از حقیقت تاتدگرگونی های نژادی و تغییآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزندگی هوشمند در خارج از زقبل از آغازابزار بقای موجود زنده از سایتهای دیگراستفاده از سلول های بنیامعنی روزهتلاشی جدید در درمان ام اسچرا بیماری های تخریبی مغتصویربرداری فضاپیمای آمورزش در کمر دردداروی لیراگلوتیدداروی تشنجی دربارداریآیا جنین انسان، هوشمندی زبان و شناخت حقیقت قسمت دمقابله با کرونا با علم اسابزارهای بقا ازنخستین همبلندی در ذهن ما درک بلندیمغز انسان رو به کوچکتر شدتولید سلولهای جنسی از سلنظریه تکامل در درمان بیمجهان کنونی و مغز بزرگتریژنهای حاکم بر انسان و انسدر درمان بیماری مولتیپل آزمون ذهنی گربه شرودینگرسلول عصبی شاهکار انطباق منابع انرژی از نفت و گاز احساسات کاذببیماری اسپینال ماسکولار مغزهای کوچک بی احساستکنولوژی جدید که سلول هاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجستجوی متن و تصویر به صورکوری گذرای ناشی از موبایدرک فرد دیگر و رفتارهای اامیوتروفیک لترال اسکلروسیاهچاله و تکینگی ابتدایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتقا و تکامل سنت آفرینش با هوش مصنوعی خودکار روبنقش آتش در رسیدن انسان بهتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت اول )کرونا چه بر سر مغز می آورذهن ما از در هم شکستن منبانسانیت در هم تنیده و متصسخن پاک و ثابتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی در مورد عملکرد لوب فنقش سجده بر عملکرد مغزهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت بیست و یکروی و منیزیم در تقویت استگیاه خواری و گوشت خوار کداینکه به خاطرخودت زندگی شواهدی از نوع جدیدی از حااز بحث های کنونی در ویروسما انسانها چه اندازه نزدبرای پیش بینی آینده مغز دنوار مغز مشاهده ی غیر مستتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف از خلقت رسیدن به ابزاخونریزی مغز در سندرم کووپیموزایدروش صحبت کردن در حال تکاماگر با مطالعه فیزیک کوانضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تمخچه فراتر از حفظ تعادلبرخی سيناپسها طی تکامل و چگونه مولکول های دی ان ایتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتدفاع در برابر تغییر ساختپرواز از نیویورک تا لوس آراه فراری نیستفراموش کارها باهوش تر هسابزار بقا از نخستین همانعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تمراحل ارتقای پله پله کیهتفکر خلا ق در برابر توهم نگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواکسن کرونا ساخته شده تودانش بی نهایتآیا هوش ارثی دریافتی از پزندگی زمینی امروز بیش از قبل از انفجار بزرگابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیامعادله ها فقط بخش خسته کنتمایل زیاد به خوردن بستنچرا حیوانات سخن نمی گوینتصادف یا قوانین ناشناختهوزن حقیقی معرفت و شناختوزوز گوشداروی جدید s3 در درمان ام آیا جهان ذهن و افکار ما مزبان و شناخت حقیقت قسمت سملاحظه های اخلاقی دربارهابزارهای بقای موجود زندهبلعیدن ستاره توسط سیاهچامغز ایندگان چگونه استتومورها و التهاب مغزی عانظریه تکامل در درمان بیمجهان کاملی در اطراف ما پرکلرال هیدرات برای خواباندر سال حدود 7 میلیون نفر آسيب میکروواسکولاریا آسسلولهای ایمنی القا کنندهمنابع انرژی از نفت و گاز اخلاق و علوم اعصاببیماری اضطراب عمومیمغزتان را در جوانی سیم کشتکنولوژی جدید که سلول هاهوش مصنوعی الفاگوجستجوی هوشیاری در مغز ماکی غایب شدی تا نیازمند دلدرک نیازمند شناخت خویش اامید نیکو داشته باش تا آنسیاهچاله ی تولید کنندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتوکين تراپی روشی جديد با تعمق در اسرار ابدیت و نقش انتخاب از طرف محیط، نتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )کریستال زمان(قسمت اولذهن چند جانبه نیازمند نگانعطاف پذیری مکانیسمی علسرنوشتمنبع خواب و رویاارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش غذاها و موجودات درياتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش احساسیحس و ادراک قسمت بیست و دورویا و خبر از آیندهگالکانزوماب، دارویی جدیاینکه خانواده ات سالم باشواهدی از دنیسوان(شبه نئاز تلسکوپ گالیله تا تلسکما انسانها چه اندازه نزدبرای اولین بار دانشمنداننوار مغز در تشخیص بیماری تاثیر گیاهخواری بر رشد و هر حرکت خمیده می شود و هر خواندن ، یکی از شستشو دهنپیموزایدروشهای نو در درمان دیسک باگر تلاش انسان امروز براضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرداشت مغز ما از گذر زمانچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزردقیق ترین تصاویر از مغز اپرورش مغز مینیاتوری انساراه های جدید برای قضاوت رفراموشی همیشه هم بد نیستابزار بقا از نخستین همانعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تمرز مرگ و زندگی کجاستتفاوت مغز انسان و میمون هچالش دیدگاه های سنتی در بتاریخ همه چیز را ثبت کردهواکسن ایرانی کرونا تولیددانشمندان موفق به بازگردآیا هوش سریعی که بدون احسزندگی زودگذرقدم زدن و حرکت دید را تغیابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد همعجزه ی علم در کنترل کرونتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچرا حجم مغز گونه انسان درتظاهر خوابیده ی مادهیک پیشنهاد خوب برای آسان داروی جدید میاستنی گراویآیا جهش های ژنتیکی، ویروزبان شناسی مدرن در سطح سلملاحظات بیهوشی قبل از جرابزارهای بقای از نخستین به مغز خزندگان خودت اجازمغز ابزار بقای برتر مادیتوهم فضای خالی یا توهم فضهفت چیز که عملکرد مغز تو جهان دارای برنامهکمردرددرمان های اسرار آمیز در آآسیب ها ناشی از آلودگی هوسلولهای بنیادی مصنوعی درمنابع انرژی از نفت و گاز اخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری بیش فعالیمغزتان را در جوانی سیمکشتکامل مادی تا ابزار هوشمهوش مصنوعی از عروسک های بحفره در مغزکیهان خود را طراحی میکنددرک و احساسامید درمان کرونا با همانسیاره ی ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط میکروب روده و پارباهوش ترین و با کیفیت ترینقش اتصالات بین سلولهای تا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلکریستال زمان(قسمت دوم)اولین مورد PML به دنبال تکسریعترین کامپیوتر موجودمنحنی که ارتباط بین معرفارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش غذاها و موجودات درياتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش احساسیحس و ادراک قسمت بیست و سورویا بخشی حقیقی از زندگی گامی در درمان بیماریهای اینترنت بدون فیلتر ماهواشکل های متفاوت پروتئین هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکما اکنون میدانیم فضا خالبرای خودآگاه بودن تو باینوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر انتخاب از طرف محیط هرچیز با یک تاب تبدیل به خواب سالم عامل سلامتیپیچیدگی های مغزمگسروشهای شناسایی قدرت شنوااپی ژنتیکطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ابزاري که وظیفه آن فبررسي علل احتمالي تغيير چگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکویروس مصنوعیدلایلی که نشان میدهد ما بآلودگی هوا و ویروس کروناراه های جدید برای قضاوت رفرایند پیچیده ی خونرسانیابزار بقا از نخستین همانعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز- از مغز مرز بین انسان و حیوان کجاتفاوت ها و تمایزها کلید بچاالش ها در تعیین منبع هوتازه های اسکیزوفرنی(جنوواکسن اسپایکوژندانشمندان نورون مصنوعی سآیا هشیاری کوانتومی وجودزونیسومایدقدرت انسان در نگاه به ابعابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر مغز فکر میکند مرگ برای دیتمدن پیشرفته ی پیشینیانچرا خشونت و تعصبتظاهری از ماده است که بیدیک آلل ژنتیکی که از نئاندداروی جدید ضد میگرنآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجزبان شناسی نوین نیازمند ممانتین یا آلزیکسا یا ابابزارهای دفاعی و بقای موبه بالا بر ستارگان نگاه کمغز ابزار برتر بقاتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)هفت سین یادگاری از میراث جهان در حال نوسان و چرخشکمردرد ناشی از تنگی کانادرمان های بیماری آلزایمرآشنا پنداریسلسله مباحث هوش مصنوعیمنابع بی نهایت انرژی در داختلال خواب فرد را مستعد بیماری تی تی پینقش قهوه در سلامتیتکامل مداومهوش مصنوعی از عروسک های بحقیقت قربانی نزاع بین بی کیهانِ هوشیارِ در حال یادرک احساسات و تفکرات دیگامگا سه عامل مهم سلامتسیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط ماده و انرژیبار بزرگ ایستادن بر دو پانقش تیروئید در تکامل مغزتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و هفتکریستال زمان(قسمت سوم)اولین مورد پیوند سر در انسرگیجه از شایعترین اختلامنشأ اطلاعات و آموخته ها از نخستین همانند سازها تبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش غذاها و موجودات درياتاثیر کتامین در درمان پاهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک قسمت بیستمرویا تخیل یا واقعیتگامی در درمان بیماریهای ایندرالشگفتی های زنبور عسلاز تکنیکی تا مغز از مغز تما با کمک مغز خود مختاريمبرخی ملاحظات در تشنج های نورون هاي مصنوعی می توانتاثیر احتمالی عصاره تغلیهزینه ای که برای اندیشیدخواب سالم عامل سلامتی و یپیچیدگی های مغزی در درک زروشی برای بهبود هوش عاطفابزار هوش در حال ارتقا ازطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تمدل همه جانبه نگر ژنرالیبررسی و اپروچ جدید بر بیمچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردنیای شگفت انگیز کوانتومآلزایمرراه پیروزی در زندگی چیستفرایند تکامل و دشواری هاابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز- از مغز مزایای شکلات تلخ برای سلتفاوت های بین زن و مرد فقناتوانی از درمان برخی ویتازه های بیماری پارکینسوواکسن اسپایکوژن ضد کرونادانشمندان یک فرضیه رادیکآیا واکنش های یاد گرفته وزونا به وسیله ویروس ابله لمس کوانتومیابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکمغز قلبتمدن بشری و مغز اخلاقیچرا در مغز انسان، فرورفتتغییر الگوی رشد مغزی با زتغییر زودتر اتصالات مغزییک جهش ممکن است ذهن انسانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا خداباوری محصول تکاملزبان، وسیله شناسایی محیطمنابع انرژي پاک سرچشمه حاتفاق و تصادفبه خودت مغرور نشومغز از بسیاری حقایق می گرتوهم چیستهم نوع خواری در میان پیشیجهان شگفت انگیزکمردرد و علل آندرمان های جدید میگرنآغاز فصل سرما و دوباره تکسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمناطق خاصی از مغز در جستجاختلال در شناسایی حروف و بیماری دویکنقش مهاجرت در توسعه نسل اتکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت اشیاکیست کلوئید بطن سومدرک تصویر و زبان های مخلتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط متقابل با همه ی حیبار سنین ابزار هوشمندی انقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و هشتذهن هوشیار در پس ماده ی مکشف مکانیسم عصبی خوانش پاولین هیبرید بین انسان و سربازان ما محققا غلبه می مهندسی ژنتیک در حال تلاش از نخستین همانند سازها تبحثی درباره هوش و تفاوتهنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت دهمرویا حقی از طرف خداگاهی لازم است برای فهم و ایا کوچک شدن مغزانسان الشاهکار قرناز تکینگی تا مغز و از مغز ما تحت کنترل ژنها هستیم یبرخی مرزهای اخلاق و علوم نورون های ردیاب حافظهتاثیر ترکیبات استاتین (سهزینه سنگین انسان در ازاخواب عامل دسته بندی و حفطپیوند مغز و سر و چالشهای روشی جدید در درمان قطع نخابزار بقا از نخستین همانطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تمدل های ریز مغز مینی برینبررسی ژنها در تشخیص بیماچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت فیزیکی، تابعی از دندان ها را مسواک بزنید تآمارهای ارائه شده در سطح رابطه تشنج و اوتیسمفرایند حذف برخی اجزای مغابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز- از مغزتمسیر دشوار تکامل و ارتقاتفاوت های تکاملی در مغز وناتوانی در شناسایی چهره تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکسن دیگر کرونا ساخته شدانشمندان ژنی از مغز انسآیا یک، وجود داردزیباترین چیز در افزایش سلوب فرونتال یا پیشانی مغابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتمدنی قدیمی در شمال خلیج چراروياها را به یاد نمی آچراروياها را به یاد نمی آتغییر عمودی سر انسان از پیک رژیم غذایی جدید، می توداروی ضد تشنج با قابليت تآیا دلفین ها می تواند از سفر نامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز اتوبان اطلاعات و پلِ بینبه زودی شبکه مغزی به جای مغز به تنهایی برای فرهنگ توهمات و شناخت حقیقتهمیشه اطمینان تو بر خدا بجهش های ژنتیکی مفید در ساکمردرد با پوشیدن کفش منادرمان های جدید در بیماری إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسم زنبور ، کلیدی برای وارمنبع هوشیاری کجاست قسمت اختلال در شناسایی حروف و بیماری دیستروفی میوتونینقش میدان مغناطیسی زمین تکامل ابزار هوش ، راه پر هوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت تنها چیزی است که شاکاهش مرگ و میر ناشی از ابدرک حقیقت نردبان و مسیری انفجار و توقف تکاملی نشاسیر آفرینش از روح تا مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط چاقی و کاهش قدرت ببارداری بدون رحمنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و دومذهن تو همیشه به چیزی اعتقکشف مکانیسمی پیچیده در باولین تصویر در تاریخ از سسردرد میگرن در کودکانمولتیپل اسکلروز در زنان از نخستین همانند سازها تبحثی درباره هوش و تفاوتهنقشه های مغزی جدید با جزیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت دوازدهمرویاها از مغز است یا ناخوگاهی مغز بزرگ چالش استایا این جمله درست است کسیشبیه سازی میلیون ها جهان از تکینگی تا مغز از مغز تماه رجببرخی نکات از گاید لاین پرنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر دوپامین و سروتونینهزاران سال چشم های بینا وخودآگاهی و هوشیاريپیوند اندام از حیوانات بروشی جدید در درمان سکته مفلج نخاعی با الکترودهای ابزار بقا از نخستین همانظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تمدیریت اینترنت بر جنگبررسی سیستم تعادلی بدن اچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستدو ویژگی انتزاع و قدرت تجآن چیزی که ما جریان زمان راز تغییرفرد حساس از نظر عاطفی و بابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز، از مغز مسئول صیانت از عقیده کیستفاوت های زبانی سرمنشا تنبرو و انرژی مداومتبدیل سلولهای محافط به سواکسن دیگری ضد کرونا از ددانشمندان پاسخ کوانتومی آیا کیهان می تواند یک شبیزیر فشار کووید چه باید کرلوتیراستامابزار بقای موجود زنده از اسرار آفرینش در موجمغز مادران و کودکان در زمتمساح حد واسط میان مغز کوتنفس هوازی و میتوکندرینزاع بین جهل و علم رو به پتغییرات منطقه بویایی مغزیکی از علل محدودیت مغز امداروی ضد تشنج توپیراماتآیا دلفین ها میتوانند باسفر به مریخ در 39 روزمنابع انرژی از نفت و گاز اتوسوکسیمایدبه زیر پای خود نگاه نکن بمغز برای فراموشی بیشتر کتوپیراماتهمیشه عسل با موم بخوریمجهش های ژنتیکی غیر تصادفکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرمان های رایج ام اسافت فشار خون ناگهانی در وسماگلوتید داروی کاهش دهنمنبع هوشیاری کجاست قسمت اختلالات مخچهبیماری ضعف عضلات نزدیک بنقش محیط زندگی و مهاجرت دتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت خواب و رویاکاهش التهاب ناشی از بیمادرک عمیق در حیواناتانواع سکته های مغزیسیستم تعادلی بدنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط هوش ساختار مغز و ژبازگشت از آثار به سوی خدانقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و سومذخیره ی شگفت انگیز اطلاعکشف ارتباط جدیدی از ارتباولین سلول مصنوعیسردرد و علتهای آنمواد کوانتومی جدید، ممکناز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساسات متفانقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیحس و ادراک قسمت سومرویاهای پر رمز و حیرتی درگذر زمان کاملا وابسته به ایا ابزار هوشمندی یا مغز شبیه سازی سیستم های کواناز تکینگی تا مغز از مغز تماپروتیلینبرخی نرمش های گردنتاثیر دپاکین بر بیماری مهستي مادي ای که ما کوچکترخودآگاهی و هوشیاريپیوند سر آیا ممکن استريتوکسيمب در درمان ام اسفلج بل، فلجی ترسناک که آنابزار بقا از نخستین همانعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تمدارک ژنتیکی چگونه انسانبررسی علل کمر درد در میانچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستدو برابر شدن خطر مرگ و میآنچه واقعیت تصور میکنیم راست دستی و چپ دستیفرضیه ای جدید توضیح میدهابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز، از مغز مسئولیت جدیدتفاوتهای جنسیتی راهی برانخاع ما تا پایین ستون فقرتداخل مرزها و صفات با بینواکسن سرطاندانشمندان اولین سلول مصنآیا گذشته، امروز وآینده زیرفون داروی ضد ام اسلوزالمعده(پانکراس)مصنوعابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هامغز چون ابزار هوش است دلیتنفس هوازی و میتوکندرینزاع بین علم و نادانی رو تغییرات آب و هوایی که به یافته های نوین علوم پرده داستانها و مفاهیمی اشتباآیا دست مصنوعی به زودی قاسفر تجهیزات ناسا به مریخ منابع انرژی از نفت و گاز اثر مضر مصرف طولانی مدت ربوزون هیگز چیستمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟توانایی مغز و دیگر اجزای همراهی نوعی سردرد میگرنیجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد ددرمان های علامتی در ام اسافت هوشیاری به دنبال کاهسندرم کووید طولانیمنبع هوشیاری کجاست قسمت اختلالات حرکتی در انسانبیماریهای تحلیل عضلانی انقش نگاه از پایین یا نگاهتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت راستین انسان علم بکاهش دوپامین عامل بیماریدرگیری قلب در بیماری ویرانگشت ماشه ایسیستم دفاعی بدن علیه مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط انسانی، محدود به بازگشت به ریشه های تکاملنقش داروهاي مختلف معروف تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت نهمذرات کوانتومی زیر اتمی قکشف جمجمه ای درکوه ایرهواوکرلیزوماب داروی جدید شسردرد تنشنموجود بی مغزی که می توانداز نشانه ها و آثار درک شدبحثی درباره احساساتی غیرنقطه بی بازگشتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش، ژنتیکی است یا محیطیحس و ادراک قسمت سی و هشتمرویای شفافگربه شرودینگر و تاثیر مشایا بیماری ام اس (مولتیپشبکه های مصنوعی مغز به دراز تکینگی تا مغز از مغز تماجرای جهل مقدسبرخی یونها و مولکول های متاثیر داروهای ضد التهاب هستی ما پس از شروعی چگال خورشید مصنوعیپیوند سر، یکی از راه حلهاریواستیگمینفلج خوابابزار بقا از نخستین همانعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تمروری بر تشنج و درمان هایبزرگ شدن مغز محدود به دورچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت های متفاوتدو برابر شدن خطر مرگ و میآنزیم تولید انرژی در سلورجزخوانی هایی که امروز بقلب و عقلابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز، از مغز مستند جهان متصلتقلید مرحله ای نسبتا پیشنخستین تصویر از سیاهچالهتروس جریان انرژیواکسنی با تاثیر دوگانه ادانشمندان تغییر میدان مغآیا پیدایش مغز از روی تصازاوسکا درمان گوشرلیس دگرامفتامین یا ویاسابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردمغز چگونه صداها را فیلتر تنفس بدون اکسیژننزاع بین علم و جهل رو به پتغییرات تکاملی سر انسان یادگیری مهارت های جدید ددر مانهای کمر دردآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسفر دشوار اکتشافمنابع انرژی از نفت و گاز اثرات فشار روحی شدیدبوزون هیگز جهان را از متلمغز بزرگ چالش است یا منفعتوازن مهمتر از فعالیت زیهندسه ی پایه ایجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد ددرمان ژنتیکی برای نوآوریافراد آغاز حرکت خودشان رسندرم گیلن باره به دنبال منبع هوشیاری کجاست قسمت اختلالات صحبت کردن در انبیهوش کردن در جراحی و بیمنقش نظام غذایی در تکامل متکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقایق ممکن و غیر ممکنکاهش سن بیولوژیکی، تنها درگیری مغز در بیماری کویانگشت نگاری مغز نشان میدسکته مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط از بالا به پایین مبازخورد یا فیدبکنقش ذهن و شناخت در حوادث تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهارمذرات کوانتومی زیر اتمی قگل زندگیايندگان چگونه خواهند دیدسردرد سکه ایموجودات مقهور ژنها هستنداز نظر علم اعصاب یا نرووسبخش فراموش شده ی حافظهچند نرمش مفید برای کمردرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کاری نکردن به معنی چیحس و ادراک قسمت سی و ششمروبات های ریز در درمان بیگزیده ای از وبینار یا کنفایا بدون زبان میتوانیم تشباهت مغز با کیهان مادیاز تکینگی تا مغز از مغز تماده ی تاریکبرخی اثرات مضر ویتامین دنوروز یا روز پایانیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم و هر کس تقوای خدا پیشه کنخانواده پایدارپیام های ناشناخته بر مغز ریاضیات یک حس جدید استفلج خواب چیستابزار بقا از نخستین همانعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز هوشیاری، روح یا بدن بزرگ شدن تقریبا ناگهانی چگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت و مجازدو سوی واقعیتآینده ی انسان در فراتر ازرساناها و ابر رساناها و عقیچی ژنتیکیابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز، از مغز مشکلات نخاعیتقلید از روی طبیعتنخستین روبات های زنده ی جتری فلوپرازینواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدانشمندان روش هاي جدیدی آیا آگاهی پس از مرگ از بیزبان مشترک ژنتیکی موجودالا اکراه فی الدینابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملمغز ناتوان از توجیه پیدامغز و سیر تکامل ان دلیلی تو یک معجزه اینسبت طلایی، نشانه ای به سثبت امواج الکتریکی در عصیادآوری خواب و رویادر محل کار ارزش خودت را بآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز اثرات مفید قهوهبی نهایت در میان مرزهامغز بزرگ چالشهای پیش روتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهندسه ی رایج کیهانجواب دانشمند سوال کننده کنترل همجوشی هسته ای با هدرمان ام اس(مولتیپل اسکلافزایش قدرت ادراکات و حسسندرم پیریفورمیسمنبع هوشیاری کجاست قسمت اختلالات عضلانی ژنتیکبیهوشی در بیماران دچار انقش نظریه تکامل در شناساتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حمله ویروس کرونا به مغزکایروپاکتیک چیستدرگیری مغز در بیماران مباندوهگین نباش اگر درب یا سانسور از روی قصد بسیاری منبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط بین هوش طبیعی و هوبازسازي مغز و نخاع چالشی نقش روی و منیزیم در سلامتتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت نوزدهمذرات کوانتومی زیر اتمی قگلوئونايا اراده آزاد توهم است یسرعت فکر کردن چگونه استمیهمانهای ناخوانده عامل از نظر علم اعصاب اراده آزبخش بزرگی حس و ادراک ما اچند جهانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کس مانند تو نگاه نمیکحس و ادراک قسمت سیزدهمروح رهاییایا تکامل هدفمند استشباهت کیهان و مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تماده ی خالیبرخی اختلالات عصبی مثانهنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشخارق العاده و استثنایی بپیشینیان انسان از هفت میریسدیپلام تنها داروی تایفلج دوطرفه عصب 6 چشمابزار بقا از نخستین همانعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستبزرگترین خطایی که مردم مچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت خلا و وجود و درک مدوچرخه سواری ورزشی سبک و آینده ی علم و فیزیک در60 ثرشته نوروایمونولوژی و نققیچی ژنتیکی تهدید یا فرصابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز، از مغز مشکلات بین دو همسر و برخیتقویت استخوان در گرو تغذنرمش های مفید برای درد زاتری فلوپرازینوبینار اساتید نورولوژی ددانشمندان روشی برای تبدیآیا امکان بازسازی اندامهزبان چهار حرفی حیات زمینلایو دوم دکتر سید سلمان فابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمراضطراب و ترسمغز آیندگان چگونه است ؟تو یک جهان در مغز خودت هسنشانه های گذشته در کیهان جمجمه انسان های اولیهژن هوش و ساختارهای حیاتی در چه مرحله ای از خواب ، رآیا راهی برای رفع کم آبی سفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز اثرات مضر ماری جوانابی عدالتی در توزیع واکسن مغز بزرگ و فعال یا مغز کوتوسعه برخی شغل ها با هوش هندسه بنیادینجوسازی مدرنکندر در بیماریهای التهابدرمان تومورهای مغزی با اافزایش مرگ و میر سندرم کوسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست قسمت اختراع جدید اینترنت کوانبیوگرافینقش هورمون های تیروئید دتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حمایت از طبیعتکار با یگانگی و یکپارچگیدرگیری مغزی در سندرم کووانرژی تاریکسانسور بر بسیاری از حقایمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط شگفت مغز انسان و فبحتی علمی درباره تمایل بنقش روزه داری در سالم و جتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت هفتمرفتار اجتماعی انسان، حاصگمان میکنی جرمی کوچکی در ايا اراده آزاد توهم است یشلیک فراموشیمیگرن سردردی ژنتیکی که باز نظر علم اعصاب اراده آزبخش بزرگتر کیهان ناشناختچندین ماده غذایی که ماننتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچگاه از فشار و شکست نترحس و ادراک قسمت ششمروزه داری متناوب، مغز را ایجاد احساساتشباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تمبانی ذهنی سیاه و سفیدبرخی بیماری ها که در آن بنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگخبر مهم تلسکوپ هابلپیشرفت های جدید علوم اعصریشه های مشترک حیاتفناوری هوش مصنوعی نحوه خابزار بقا از نخستین همانعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستبسیاری از بیماری های جدیچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقديدن با چشم بسته در خواب آیا ممکن است موش کور بی مرشد مغز فرایندی پیچیده اقانون مندی نقشه ژنتیکی مابزار بقا از نخستین همانمقالاتاز روده تا مغزمشکلات روانپزشکی پس از ستقویت سیستم ایمنینرمش های مفید در سرگیجهتسلیم شدن از نورون شروع موراپامیل در بارداریداروهای مصرفی در ام اسآیا انسان با مغز بزرگش اخزبان و کلمه حتی برای کسانلبخند بزن شاید صبح فردا زابزار بقای موجود زنده از