دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

چهار ساعت پس از کشتار خوک ها در کشتارگاه مغزهای آنها می تواند دوباره زنده شود

چهار ساعت پس از کشتار خوک ها در کشتارگاه، مغزهای آنها می تواند تا حدی دوباره زنده و فعال شود. سلول های عصبی همانطور که در برابر کمی اکسیژن حساسند مقاوم هم میباشند.

اتفاقات بعد از مرگ، بسیار عجیب است. پس از مرگ، تا زمان جدا شدن کامل روح از بدن، انسان تجربیات دشواری را تا ساعت ها خواهد داشت و شاید این تجربیات سخت، طولانی تر هم شود.
t.me/salmanfatemi

https://www.facebook.com/drsalmanfatemi/videos/10214882525879100/?t=12


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی نقش نظریه تکامل در شناساحس و ادراک قسمت چهل و دومکاهش سن بیولوژیکی، تنها ذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریکسرعت فکر کردن چگونه استارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمنقش روی و منیزیم در سلامتحس و ادراک قسمت دوازدهمگل زندگیروح رهاییايا اراده آزاد توهم است یشباهت کیهان و مغزاز نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتمواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر احتمالی عصاره تغلیهوشیاری کوانتومیچند جهانیخودآگاهی و هوشیاريریواستیگمینگزیده ای از وبینار یا کنفایجاد احساساتعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاماپروتیلینتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال نیاز به آموزش مجازی دیجیدو برابر شدن خطر مرگ و میپیام های ناشناخته بر مغز رشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه انتظارات بر ادراک مدارک ژنتیکی چگونه انسانتاریخ همه چیز را ثبت کردهواقعیت های متفاوتدانشمندان اولین سلول مصنآینده ی انسان در فراتر اززبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رفرایند تکامل و دشواری هاتلاشی جدید در درمان ام اسنبرو و انرژی مداوممستند جهان متصلتظاهر خوابیده ی مادهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی ضد تشنج توپیراماتآیا امکان بازسازی اندامهسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چلمس کوانتومیتولید سلولهای جنسی از سلچراروياها را به یاد نمی آمغز چگونه صداها را فیلتر جهان کاملی در اطراف ما پریادگیری مهارت های جدید ددرمان های رایج ام اسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم پیریفورمیساثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و منابع انرژي پاک سرچشمه حتکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه عسل با موم بخوریممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حقیقت قربانی نزاع بین بی کنگره بین المللی سردرد ددرک عمیق در حیواناتافزایش مرگ و میر سندرم کوسانسور از روی قصد بسیاری اختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دمناطق خاصی از مغز در جستجمنبع هوشیاری کجاست قسمت تا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی نقش هورمون های تیروئید دحس و ادراک قسمت چهل و سومکایروپاکتیک چیستذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریک که ما نمی توشلیک فراموشیارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش کلسیم و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمنقش روزه داری در سالم و جحس و ادراک قسمت سومگلوئونروزه داری متناوب، مغز را ای نعمت من در زندگیمشباهت زیاد بین سلول هاي عاز واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دموجود بی مغزی که می تواندهوش، ژنتیکی است یا محیطیچندین ماده غذایی که ماننخودآگاهی و هوشیاريریاضیات یک حس جدید استگزارش یک مورد جالب لخته وایرادهای موجود در خلقت بعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و ماجرای جهل مقدستاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کنچیزی خارج از مغزهای ما نیدو برابر شدن خطر مرگ و میپیشینیان انسان از هفت میرشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقا از نخستین همانمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه باغبانی باعث کاهش مروری بر تشنج و درمان هایتازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت و مجازدانشمندان تغییر میدان مغآینده ی علم و فیزیک در60 ثزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمفرایند حذف برخی اجزای مغتمایل زیاد به خوردن بستننخاع ما تا پایین ستون فقرمشکلات نخاعیتظاهری از ماده است که بیدوبینار اساتید نورولوژی دداستانها و مفاهیمی اشتباآیا انسان با مغز بزرگش اخسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد ملوب فرونتال یا پیشانی مغتومورها و التهاب مغزی عانزاع بین جهل و علم رو به پمغز ناتوان از توجیه پیداجهان دارای برنامهیادآوری خواب و رویادرمان های علامتی در ام اسآیا راهی برای رفع کم آبی سوپاپ ها یا ترانزیستورهااجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل مادی تا ابزار هوشمهمراهی نوعی سردرد میگرنیمغز بزرگ چالش است یا منفعحقیقت اشیاکنترل همجوشی هسته ای با هدرگیری قلب در بیماری ویرافزایش سرعت پیشرفت علوم سانسور بر بسیاری از حقایادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلوبیش از نیمی از موارد انتقمنبع هوشیاری کجاست قسمت تا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش هورمون زنانه استروژنحس و ادراک قسمت نهمکار با یگانگی و یکپارچگیرفتار اجتماعی انسان، حاصانسان قدیم در شبه جزیره عشلیک فراموشیارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمنقش رژیم غذایی بر رشد و احس و ادراک قسمت سی و هشتمگمان میکنی جرمی کوچکی در روزه داری و بیمار ی ام اس ای آنکه نامش درمان و یادششباهت زیاد بین سلول هاي عاز آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانموجودات مقهور ژنها هستندهیچ کاری نکردن به معنی چیچه زیاد است بر من که در ایخورشید مصنوعیریسدیپلام تنها داروی تایگشایش دروازه جدیدی از طراگر میدانی مصیبت بزرگتر علت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانماده ی تاریکتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشچیزی شبیه نور تو نیستدو سوی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصرشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تفلج نخاعی با الکترودهای تفاوت مغز انسان و میمون هچگونه تکامل مغزهای کنونیمرکز هوشیاری، روح یا بدن تازه های بیماری پارکینسوواکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان روش هاي جدیدی آیا ممکن است موش کور بی مزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در فرد حساس از نظر عاطفی و بتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنخستین تصویر از سیاهچالهمشکلات بین دو همسر و برخیتغییر الگوی رشد مغزی با زوراپامیل در بارداریدر مانهای کمر دردآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد ملوتیراستامتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نزاع بین علم و نادانی رو مغز و سیر تکامل ان دلیلی جهان در حال نوسان و چرخشژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان ژنتیکی برای نوآوریآیاما مقهور قوانین فیزیکسوپاپ ها یا ترانزیستورهااجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و منابع انرژی از نفت و گاز تکامل مداومهندسه ی پایه ایمغز بزرگ چالشهای پیش روحقیقت تنها چیزی است که شاکندر در بیماریهای التهابدرگیری مغز در بیماری کویافسردگی و اضطراب در بیماساخت شبکه عصبی مصنوعی با اداراوون تنها داروی تاییبیشتر کمردردها نیازی به منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش ویتامین K در ترمیم اسحس و ادراک قسمت چهارمکاربرد روباتهای ريزنانورقیبی قدرتمند در برابر مانسان ها می توانند میدان شنا در ابهای گرم جنوب نیاارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمنقش رژیم غذایی در رشد و احس و ادراک قسمت سی و ششمگنجینه ای به نام ویتامین روزه داری سلول های بنیادایمپلانت مغزی کمک میکند شرکت نورالینک ویدیویی ازاز انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایمیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر ترکیبات استاتین (سهیچ کس مانند تو نگاه نمیکنهایت معرفت و شناخت درک عخانواده پایدارریشه های مشترک حیاتپمبرولیزوماب در بیماری چاگر نیروی مغناطیس نباشد عماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير ماده ی خالیتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدوچرخه سواری ورزشی سبک و پیشرفتی مستقل از ابزار هزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج بل، فلجی ترسناک که آنتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه جمعیت های بزرگ شکل مرکز حافظه کجاستتبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکنش به حس جدیددانشمندان روشی برای تبدیآیا ما تنها موجودات زنده زبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیافرضیه ای جدید توضیح میدهتمدن پیشرفته ی پیشینیاننخستین روبات های زنده ی جمشکلات روانپزشکی پس از ستغییر زودتر اتصالات مغزیورزش هوازی مرتب خیلی به قدر محل کار ارزش خودت را بآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای ملیس دگرامفتامین یا ویاستوهم چیستنزاع بین علم و جهل رو به پمغز آیندگان چگونه است ؟جهش های ژنتیکی مفید در ساژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآب زندگی است قسمت چهارمسوپاپ ها یا ترانزیستورهااحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل چشمهندسه ی رایج کیهانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوحقیقت خواب و رویاکوچک شدن مغز از نئاندرتادرگیری مغز در بیماران مبالکتروتاکسی(گرایش و حرکساخت شبکه عصبی با الفبای ادراک ما درک ارتعاشی است ادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک قسمت نوزدهمکاربرد روباتهای ريز، در رموزی از نخستین تمدن بشرانسان جدید از چه زمانی پاشناخت و معرفت، و نقش آن دارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبینقش زنجبیل در جلوگیری از حس و ادراک قسمت سیزدهمگویید نوزده و ایمنی ساکتایمپلانت نخاعی میتواند دشش مرحله تکامل چشماز بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های میگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر دوپامین و سروتونینهیچگاه از فشار و شکست نترچهار میلیارد سال تکامل بخارق العاده و استثنایی برژیم های غذایی و نقش مهم پنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی و اپروچ جدید بر بیممبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس ديدن با چشم بسته در خواب پاسخ گیاهان در زمان خوردزمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خوابتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه جمعیت های بزرگ شکل مرکز حافظه کجاستتبدیل سلولهای محافط به سواکسن های شرکت فایزر آمرداروهای مصرفی در ام اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاقلب و عقلتمدن بشری و مغز اخلاقینرمش های مفید برای درد زامشکلات روانپزشکی در عقب تغییر عمودی سر انسان از پورزش هوازی ، بهترین تمریدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا برای تولید مثل همیشه سفری به آغاز کیهانابزارهای پیشرفته ارتباط بلندی در ذهن ما درک بلندیلا اکراه فی الدینتوهمات و شناخت حقیقتنشانه های گذشته در کیهان مغز انسان ایا طبیعتا تماجهش های ژنتیکی غیر تصادفژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان تومورهای مغزی با اآب زندگی است قسمت اولسودمندی موجودات ابزی بر احیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار منابع انرژی از نفت و گاز تکامل ابزار هوش ، راه پر هندسه بنیادینمغز بزرگترین مصرف کننده حقیقت راستین انسان علم بکووید نوزده و خطر بیماری درگیری مغزی در سندرم کووالگوبرداری از طبیعتساختار شبکه های مغزی ثابادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی نقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک قسمت هفتمکتاب زیست شناسی باوررمز و رازهای ارتباط غیر کانسان عامل توقف رشد مغزشناسایی تاریخچه ی تکاملیارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهانقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک قسمت ششمگوشه بیماری اتوزومال رسساین پیوند نه با مغز بلکه ششمین کنگره بین المللی ساز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم میگرن شدید قابل درمان استاثیر دپاکین بر بیماری مهیپرپاراتیروئیدیسمچهار ساعت پس از کشتار خوکخدا موجود استرژیم های غذایی و نقش مهم پوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تبررسی ژنها در تشخیص بیمامباحث مهم حس و ادراکتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدی متیل فومارات(زادیوا)(پختگی پس از چهل سالگي به زمان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواب چیستتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه حافظه را قویتر کنیمرکز خنده در کجای مغز استتداخل مرزها و صفات با بینواکسن کووید 19 چیزهایی که داروهای ام اسآیا همه جنایت ها نتیجه بیزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیاقیچی ژنتیکیتمدنی قدیمی در شمال خلیج نرمش های مفید در سرگیجهمشاهده گر جدای از شیء مشاتغییرات منطقه بویایی مغزورزش و میگرندر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزارهای بقا از نخستین هبلعیدن ستاره توسط سیاهچالایو دوم دکتر سید سلمان فتوپیراماتنظام مثبت زندگیمغز انسان برای ایجاد تمدجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنها ، مغز و ارادهدرمان تشنجآب زندگی است قسمت دومسیلی محکم محیط زیست بر اناحساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حاهندسه در پایه ی همه ی واکمغز حریص برای خون، کلید تحقایق ممکن و غیر ممکنکودک ایرانی که هوش او از درگیری مغزی در سندرم کووالتهاب شریان تمپورالسازگاری با محیط بین اجزاارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی امنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش پیش زمینه ها و اراده حس و ادراک قسمت هفدهمکتاب، سفری به تاریخرمز بقای جهش ژنتیکیانسانیت در هم تنیده و متصشناسایی سلول های ایمنی اارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحنقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک سی و هفتمروش مقابله مغز با محدودیگوشت خواری یا گیاه خواریاینکه به خاطرخودت زندگی صرع و درمان های آناز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر داروهای ضد التهاب هاوکينگ پیش از مرگش رسالنوآوری ای شگفت انگیز دانخطا در محاسبات چیزی کاملرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپیموزایداگر با مطالعه فیزیک کوانعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی سیستم تعادلی بدن امجموعه های پر سلولی بدن متاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدید تو همیشه محدود به مقدپروژه ی ژنوم انسانیزندگی هوشمند در خارج از زابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تفلج دوطرفه عصب 6 چشمتفاوت های زبانی سرمنشا تنگاه محدود و تک جانبه، مشمرگ چیستتروس جریان انرژیواکسن کرونا و گشودن پنجرداروهای تغییر دهنده ی سیآیا هوش مصنوعی می تواند نزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتمساح حد واسط میان مغز کونرمشهای مهم برای تقویت عمشاهده آینده از روی مشاهتغییرات آب و هوایی که به ورزش بهترین درمان بیش فعدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا تکامل و تغییرات ژنتیسلول های بنیادی منابع و اابزارهای بقا ازنخستین همبه مغز خزندگان خودت اجازلبخند بزن شاید صبح فردا زتوانایی مغز و دیگر اجزای نظریه ی تکامل در درمان بیمغز انسان برای شادمانی طجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنهای مشترک بین انسان و ودرمان جدید میگرن با انتی آب زندگی است قسمت سومسیاهچاله های فضایی منابعاحساسات کاذببیماری بیش فعالیمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حاهوموارکتوس ها ممکن است دمغز زنان جوانتر از مغز مرحمله ویروس کرونا به مغزکودکان میتوانند ناقل بی درگیری اعصاب به علت میتوامیوتروفیک لترال اسکلروستون فقرات انسان دو پا جلسخن پاک و ثابتارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش آتش در رسیدن انسان بهحس و ادراک قسمت هجدهمکجای مغز مسئول پردازش تجروی و منیزیم در تقویت استانعطاف پذیری مکانیسمی علشواهدی از نوع جدیدی از حاارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحنقش سجده بر عملکرد مغزحس و ادراک- قسمت بیست و پروش های صرفه جویی در ایجاگیلگمش باستانی کیستاینکه خانواده ات سالم باضررهای مصرف شکر و قند بر از تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنمیدازولام در درمان تشنج تاثیر داروی ضد تشنج سدیم هاوکينگ پیش از مرگش رسالنوار مغز مشاهده ی غیر مستخطا در محاسبات چیزی کاملراه فراری نیستپیموزایداگر تلاش انسان امروز براعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی علل کمر درد در میانمحل درک احساسات روحانیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کادژا وو یا اشنا پنداریپروژه ی ژنوم انسانیزندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز فناوری هوش مصنوعی نحوه ختفاوتهای جنسیتی راهی برانگاه انسان محدود به ادرامرگ و میر پنهانتری فلوپرازینواکسن کرونا از حقیقت تاتداروهای ضد بیماری ام اس وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر قانون مندی نقشه ژنتیکی متنفس هوازی و میتوکندریچرا مغزهای ما ارتقا یافت مطالعه ای بیان میکند اهدتغییرات تکاملی سر انسان ورزش در کمر درددر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا جنین انسان، هوشمندی سلول عصبی شاهکار انطباق ابزارهای بقای موجود زندهبه بالا بر ستارگان نگاه کلرزش ناشی از اسیب به عصبتوازن مهمتر از فعالیت زینظریه ی تکامل در درمان بیمغز انسان برای شادمانی طجواب دانشمند سوال کننده ژنهای هوش ، کدامنددرمان جدید کنترل مولتیپلآزمون ذهنی گربه شرودینگرسیاهچاله و تکینگی ابتدایاخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی می تواند بر احمغزهای کوچک بی احساسحمایت از طبیعتکودکان خود را مشابه خود تدرختان اشعار زمینامید نیکو داشته باش تا آنامید درمان کرونا با همانسرنوشتارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خدامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش انتخاب از طرف محیط، نحس و ادراک قسمت هشتمکرونا چه بر سر مغز می آوررویا و خبر از آیندهاولین مورد PML به دنبال تکشواهدی از دنیسوان(شبه نئارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپینقش غذاها و موجودات درياحساسیت روانی متفاوتروش هایی ساده برای کاهش اگیاه خواری و گوشت خوار کداینترنت بدون فیلتر ماهواضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های ممکانیک کوانتومی بی معنی تاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متنوار مغزی روشی مهم در تشخخطر آلودگی هواراه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزمگساپی ژنتیکعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن مغز محدود به دورمحل درک احساسات روحانی دتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخواندژاوو یا آشناپنداریپرواز از نیویورک تا لوس آزندگی زودگذرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز فیلمی بسیار جالب از تغییتقلید مرحله ای نسبتا پیشنگاه از درون مجموعه با نگمرگ انتقال است یا نابود شتری فلوپرازینواکسن کرونا ساخته شده توداروی فامپیریدین یا نورلآیا هوش ارثی دریافتی از پزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکقانون جنگلتنفس هوازی و میتوکندریچرا ویروس کرونای دلتا وامعنی روزهثبت امواج الکتریکی در عصوزن حقیقی معرفت و شناختدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا جهان ذهن و افکار ما مسلولهای ایمنی القا کنندهابزارهای بقای از نخستین به خودت مغرور نشولرزش عضله یا فاسیکولاسیوتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنظریه ی ریسمانمغز انسان رو به کوچک تر شجاذبه و نقش آن در شکلگیریژنهای حاکم بر انسان و انسدرمانهای بیماری پارکینسآسيب میکروواسکولاریا آسسیاهچاله ی تولید کنندهاخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی و کشف زبان هایمغزتان را در جوانی سیم کشحوادث روزگار از جمله ویرکوری گذرای ناشی از موبایدرد باسن و پا به دلیل کاهدستورالعمل مرکز کنترل بیامگا سه عامل مهم سلامتسریعترین کامپیوتر موجودارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی نقش اتصالات بین سلولهای حس و ادراک قسمت پنجمکریستال زمان(قسمت اولرویا بخشی حقیقی از زندگی اولین مورد پیوند سر در انشکل های متفاوت پروتئین هاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحنقش غذاها و موجودات درياخفاش با شیوع همه گیری جدیروش صحبت کردن در حال تکامگالکانزوماب، دارویی جدیایندرالطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دمکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزنورون هاي مصنوعی می توانخطرات هوش مصنوعیراه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزی در درک زابزار هوش در حال ارتقا ازعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی محدودیت های حافظه و حافظتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتدگرگونی های نژادی و تغییپرورش مغز مینیاتوری انسازونیسومایدابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتفیزیک مولکولها و ذرات در تقلید از روی طبیعتنگاه حقیقی نگاه به درون امراحل ارتقای پله پله کیهتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن ایرانی کرونا تولیدداروی لیراگلوتیدآیا هوش سریعی که بدون احسزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دقانون جنگلتنفس بدون اکسیژنچرا پس از بیدار شدن از خومعادله ها فقط بخش خسته کنجمجمه انسان های اولیهوزوز گوشدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا جهش های ژنتیکی، ویروسلولهای بنیادی مصنوعی درابزارهای دفاعی و بقای موبه زودی شبکه مغزی به جای لزوم سازگاری قانون مجازاتوسعه برخی شغل ها با هوش نظریه تکامل در درمان بیممغز انسان رو به کوچکتر شدجدایی خطای حسی استکلرال هیدرات برای خواباندرهای اسرارآمیز و پوشیدهآسیب ها ناشی از آلودگی هوسیاره ی ابلهاناختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمغزتان را در جوانی سیمکشحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلکیهان خود را طراحی میکندذهن ما از در هم شکستن منبامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسرگیجه از شایعترین اختلاارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش تیروئید در تکامل مغزحس و ادراک قسمت بیست و چهکریستال زمان(قسمت دوم)رویا تخیل یا واقعیتاولین هیبرید بین انسان و شگفتی های زنبور عسلاز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبینقش غذاها و موجودات درياخلاصه ای از مطالب همایش مروشهای نو در درمان دیسک بگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان الطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهما انسانها چه اندازه نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزانورون های ردیاب حافظهدفاع در برابر تغییر ساختراه پیروزی در زندگی چیستپیوند مغز و سر و چالشهای ابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگترین خطایی که مردم منکاتی در مورد تشنجمخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر رو ح و روان بر جسمویتامین دی گنجینه ای بزردانش بی نهایتآلودگی هوا و ویروس کرونازونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز فیزیک و هوشیاریتقویت استخوان در گرو تغذنگاهی بر قدرت بینایی درامرز مرگ و زندگی کجاستتشنج چیستواکسن اسپایکوژنداروی تشنجی دربارداریآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هاقانونمندی و محدودیت عالمتو یک جهان در مغز خودت هسچرا بیماری های تخریبی مغمعجزه ی علم در کنترل کرونجنسیت و تفاوت های بینایییک پیشنهاد خوب برای آسان در درمان بیماری مولتیپل آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسلسله مباحث هوش مصنوعیاتفاق و تصادفبه زیر پای خود نگاه نکن بلزوم سازگاری قانون مجازاتوصیه های سازمان بهداشت نظریه تکامل در درمان بیممغز ایندگان چگونه استجریان انرژی در سیستم های کمردرددرک فرد دیگر و رفتارهای اآشنا پنداریسیاره ابلهاناختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشنقش قهوه در سلامتیحافظه و اطلاعات در کجاست کیهانِ هوشیارِ در حال یاذهن چند جانبه نیازمند نگانفجار و توقف تکاملی نشاسربازان ما محققا غلبه می ارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش حفاظتی مولکول جدید دحس و ادراک قسمت بیست و یککریستال زمان(قسمت سوم)رویا حقی از طرف خدااولین تصویر در تاریخ از سشاهکار قرناز نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختمنبع خواب و رویاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسینقشه مغزی هر فرد منحصر بهخونریزی مغز در سندرم کووروشهای شناسایی قدرت شنواگامی در درمان بیماریهای ایا این جمله درست است کسیطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بما انسانها چه اندازه نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به نوروپلاستیسیتی چیستدقیق ترین تصاویر از مغز ارابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه مولکول های دی ان ایمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویروس مصنوعیدانشمندان موفق به بازگردآلزایمرزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز فیزیکدانان ماشینی برای تتقویت سیستم ایمنینگاهی بر توانایی اجزاي بمرز بین انسان و حیوان کجاتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن اسپایکوژن ضد کروناداروی جدید s3 در درمان ام آیا واکنش های یاد گرفته وزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردقارچ بی مغز در خدمت موجودتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا حیوانات سخن نمی گوینمغز فکر میکند مرگ برای دیجنسیت و تفاوت های بینایییک آلل ژنتیکی که از نئانددر سال حدود 7 میلیون نفر آیا خداباوری محصول تکاملسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاتوبان اطلاعات و پلِ بینبوزون هیگز چیستمقاومت به عوارض فشار خون توصیه های غیر دارویی در سنظریه تکامل در درمان بیممغز ابزار بقای برتر مادیجریان انرژی در سیستم های کمردرد ناشی از تنگی کانادرک نیازمند شناخت خویش اآغاز فصل سرما و دوباره تکسیاره ابلهاناختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی امنابع انرژی از نفت و گاز تکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی الفاگونقش مهاجرت در توسعه نسل احافظه و اطلاعات در کجاستکیست کلوئید بطن سومذهن هوشیار در پس ماده ی مانواع سکته های مغزیسردرد میگرن در کودکانارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش حیاتی تلومر دی ان آ دحس و ادراک قسمت بیست و دوکشف مکانیسم عصبی خوانش پرویاها از مغز است یا ناخواولین سلول مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان از نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان همنحنی که ارتباط بین معرفتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسینقشه های مغزی جدید با جزیخواندن ، یکی از شستشو دهنروشی برای بهبود هوش عاطفگاهی لازم است برای فهم و ایا ابزار هوشمندی یا مغز ظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیدنوروز یا روز پایانیدلایلی که نشان میدهد ما براز تغییرابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه مغز پیش انسان یا هممخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویرایش DNA جنین انسان، بردانشمندان نورون مصنوعی سآمارهای ارائه شده در سطح زیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز فرگشت و تکامل تصادفی محض تلقین اطلاعات و حافظهچالش دیدگاه های سنتی در بمزایای شکلات تلخ برای سلتشنج عدم توازن بین نورون واکسن دیگر کرونا ساخته شداروی جدید میاستنی گراویآیا یک، وجود داردسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملقبل از آغازتو جهانی هستی که خودش را چرا حجم مغز گونه انسان درمغز قلبجهل مقدسیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان های اسرار آمیز در آآیا دلفین ها می تواند از سم زنبور ، کلیدی برای واراتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متلمقابله با کرونا با علم استوصیه هایی در مصرف ماهیهفت چیز که عملکرد مغز تو مغز ابزار برتر بقاجریان انرژی در سیستم های کمردرد و علل آندرک و احساسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیر آفرینش از روح تا مغز اختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیممنابع انرژی از نفت و گاز تکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک های بنقش میدان مغناطیسی زمین حس چشایی و بویاییحس و ادراک (قسمت اول )کاهش مرگ و میر ناشی از ابذهن تو همیشه به چیزی اعتقانگشت ماشه ایسردرد و علتهای آنارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک تا کمنقش خرچنگ های نعل اسبی درحس و ادراک قسمت بیست و سوکشف مکانیسمی پیچیده در برویاهای پر رمز و حیرتی دراوکرلیزوماب داروی جدید ششبیه سازی سیستم های کواناز نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده ممنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زناننقص در تشخیص هیجانات عامخواب سالم عامل سلامتیروشی جدید در درمان قطع نخگاهی مغز بزرگ چالش استایا بیماری ام اس (مولتیپعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازانوشیدن چای برای مغز مفید دنیای شگفت انگیز کوانتومپیوند اندام از حیوانات براست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناچگونه هموساپينس بر زمین مدل همه جانبه نگر ژنرالیتاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت فیزیکی، تابعی از دانشمندان یک فرضیه رادیکآن چیزی که ما جریان زمان زیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز فراموش کارها باهوش تر هستلاش هایی در بیماران قطع چاالش ها در تعیین منبع هومسیر دشوار تکامل و ارتقاتشخیص ژنتیکی آتروفی های واکسن دیگری ضد کرونا از دداروی جدید ضد میگرنآیا کیهان می تواند یک شبیسفر به مریخ در 39 روزابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرقبل از انفجار بزرگتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا خشونت و تعصبمغز ما کوچکتر از نیم نقطهجهان یکپارچهیک رژیم غذایی جدید، می تودرمان های بیماری آلزایمرآیا دلفین ها میتوانند باسماگلوتید داروی کاهش دهناثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهاملاحظه های اخلاقی دربارهتوضیحی ساده در مورد هوش مهفت سین یادگاری از میراث مغز از بسیاری حقایق می گرجستجوی متن و تصویر به صورکمردرد با پوشیدن کفش منادرک احساسات و تفکرات دیگافت فشار خون ناگهانی در وسیستم تعادلی بدناختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار امنابع انرژی از نفت و گاز تکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک های بنقش محیط زندگی و مهاجرت دهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش نگاه از پایین یا نگاهحس و ادراک (قسمت دوم )کاهش التهاب ناشی از بیماذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانگشت نگاری مغز نشان میدسردرد تنشنارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمنقش داروهاي مختلف معروف حس و ادراک قسمت بیستمکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویای شفافايندگان چگونه خواهند دیدشبکه های مصنوعی مغز به دراز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختمهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش عاطفی در زنان بیشتر انقطه بی بازگشتخواب سالم عامل سلامتی و یروشی جدید در درمان سکته مگذر زمان کاملا وابسته به ایا بدون زبان میتوانیم تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبرخی توصیه ها برای واکسیما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ونوعی سکته مغزی ، وحشتناک دندان ها را مسواک بزنید تپیوند سر آیا ممکن استرجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناچگونه واکسن کرونا را توزمدل های ریز مغز مینی برینتاثیر رژیم گیاهخواری بر واقعیت چیستدانشمندان ژنی از مغز انسآنچه واقعیت تصور میکنیم زاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز فراموشی همیشه هم بد نیستتلاشی برای درمان قطع نخاناتوانی از درمان برخی ویمسئول صیانت از عقیده کیستصویربرداری فضاپیمای آمواکسن سرطانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا گذشته، امروز وآینده سفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترسقدم زدن و حرکت دید را تغیتولید مثل اولین ربات های چرا در مغز انسان، فرورفتمغز مادران و کودکان در زمجهان یکپارچهیکی از علل محدودیت مغز امدرمان های جدید میگرنآیا دست مصنوعی به زودی قاسندرم کووید طولانیاثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن ملاحظات بیهوشی قبل از جرتیوتیکسن داروی ضد جنونهم نوع خواری در میان پیشیمغز به تنهایی برای فرهنگ جستجوی هوشیاری در مغز ماکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرک تصویر و زبان های مخلتافراد آغاز حرکت خودشان رسیستم دفاعی بدن علیه مغز اختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیمنابع انرژی از نفت و گاز تأثیر نگاه انسان بر رفتاتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش نظام غذایی در تکامل محس و ادراک قسمت چهلکاهش دوپامین عامل بیماریذرات کوانتومی زیر اتمی قاندوهگین نباش اگر درب یا سردرد سکه ایارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمنقش ذهن و شناخت در حوادث حس و ادراک قسمت دهمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوروبات های ریز در درمان بیايا اراده آزاد توهم است یشباهت مغز با کیهان مادیاز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱مولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر انتخاب از طرف محیط هوش عاطفی در زنان بیشتر اچند نرمش مفید برای کمردرخواب عامل دسته بندی و حفطريتوکسيمب در درمان ام اسگربه شرودینگر و تاثیر مشایا تکامل هدفمند استعلم به ما کمک میکند تا موبرخی روش های تربیتی کودکماه رجبتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکترنیکولا تسلادو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیوند سر، یکی از راه حلهارساناها و ابر رساناها و عابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه آن شکری که می خوریممدیریت اینترنت بر جنگتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواقعیت چیستدانشمندان پاسخ کوانتومی آنزیم تولید انرژی در سلوزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزفرایند پیچیده ی خونرسانیتلاشی تازه برای گشودن معناتوانی در شناسایی چهره مسئولیت جدیدتصادف یا قوانین ناشناختهواکسنی با تاثیر دوگانه اداروی ضد تشنج با قابليت تآیا آگاهی پس از مرگ از بیسفر دشوار اکتشافابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیقدرت انسان در نگاه به ابعتولید پاک و فراوان انرژیچراروياها را به یاد نمی آمغز چون ابزار هوش است دلیجهان کنونی و مغز بزرگترییافته های نوین علوم پرده درمان های جدید در بیماری آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم گیلن باره به دنبال اثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به سممانتین یا آلزیکسا یا ابتکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه اطمینان تو بر خدا بمغز برای فراموشی بیشتر کحفره در مغزکنگره بین المللی سردرد ددرک حقیقت نردبان و مسیری افزایش قدرت ادراکات و حسسکته مغزیاختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیمنابع بی نهایت انرژی در د