دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثر سلولهای عصبی چگونه است قسمت دوم

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثیر سلولهای عصبی چگونه است؟( قسمت دوم)

در قسمت اول، مختصر درباره نحوه واکنش مغز در برابر تغییرات دما نوشتيم. در ادامه، تاثیر بالا رفتن حرارت را بر عملکرد سلول‌های مغزی و بافت مغز بررسی می کنيم.

حرارت، نتیجه و محصول واکنشهای متابوليک در قسمت‌های مختلف مغز است. همه واکنش‌های فیزیکی و شيميايی در مغز وابسته به حرارت هستند. واکنش‌های فیزیکی و شیمیایی بر اساس معادله Van’t Hoff coefficient Q10=2.3 انجام می‌شود(یعنی افزایش ده درجه سانتیگراد منجر به دو برابر شدن واکنشهای شيميایي و فيزيکي مي گردد)

افزایش درجه حرارت، تاثیرات زیادی بر انتقال در غشای سلولی و تحریکات الکتریکی دارد. انتقال سيناپسي بین نورون ها بیشتر از ايجاد خود پتانسیل الکتریکی در عصب، وابسته به حرارت است. این مطلب مهمی است زیرا میلیاردها سلول مغزی- که با همین ارتباطات سلولی با هم مرتبط هستند- قطعا با افزایش این ارتباطات و افزایش ترشح نوروترانسميترهاي بین سلولی، بسیار تحت تاثیر قرار می گیرد.

محل اصلی حساسیت به حرارت در مغز در preoptic/anterior hypothalamus است ولي دیگر سلول‌های مغزی هم به حرارت، واکنش زیاد نشان می‌دهند. حدود 22% نورون ها در مغز در پاسخ به افزایش یک درجه سلسیوس حرارت، افزایش ایمپالس هاي عصبی را دارند و بیش از هفتاد درصد سلول‌های مغزی در واکنش به سرمای زیاد بين 25℃ تا 37℃، کاهش شدید فعالیت الکتريکي را نشان می دهند.

نورون هاي موجود در جسم سیاه مغز، در درجه حرارت 3439 واکنشي طبق معادله Q10=3.7 دارند که بسیار برجسته است یعنی هر ده درجه افزایش درجه حرارت منجر به سه برابر شدن فعالیت عصب ها می گردد( Guatteo E, Chung KK, Bowala TK, Bernardi G, Mercuri ND, Lipski J J. Temperature sensitivity of dopaminergic neurons of the substantia nigra pars compacta: involvement of transient receptor potential channels. J Neurophysiol.2005;94:30693080. [PubMed])

و طی سرد شدن مطابق با معادله Q10=8.5 عمل می کند، یعنی در اثر کاهش ده درجه حرارت، فعالیت عصب، حدود هشت برابر کاهش می یابد.

کاهش سرعت هدایت عصبی را در سلول‌های عصبی طی سرد شدن اندام داریم و این اثر برای کسانی- که نوار عصب و عضله می گيرند- آشناست. اگر فردی در هوای سرد زمستانی وارد مطب شود و شما بدون گرم کردن اندامهای او، نوار بگیرید سرعت هدایت عصبی به شدت کاهش می یابد.

میزان ترشح نوروترانسميترها هم با کاهش يا افزایش درجه حرارت به ترتیب کاهش و افزایش می یابد.

افزايش فعالیت نورون ها در آزمایشگاه به صوت منفرد انجام می شود و تاثیر ارتباطات بین نوروني در آزمایشگاه، بررسی نمی شود پس با توجه به افزايش ترشح مواد بین نورونها در شبکه های نوروني مغز، در یک مغز کامل، تاثیر افزایش درجه حرارت بسیار بیشتر از بررسی فعالیت نورون واحد، در آزمایشگاه می باشد.

تاثیر افزایش درجه حرارت بر سد بین خون و مغز و الکتروليت ها و آب در مغز چگونه است؟

بیان شد که افزایش درجه حرارت در حد متعادل، منجر به بهبود عملکرد سلول‌های مغزی می شود ولی افزايش درجه حرارت درون مغز به بالای چهل درجه، تاثیر برعکس دارد و این تاثیر مضر، به خصوص روی سلول‌هایی است که فعالیت بیشتری دارند.

مسمومیت با امفتامين با هیپرترمي شدیدی- که در مغز ایجاد می کند- منجر به تخریب سلول‌های مغزی می شود.

ورزش شدید در هوای گرم منجر به آسیب دیدن سد بین خون و مغز می گردد. در حالت سرد شدن مغز میزان البوميني که از سد تخریب شده به داخل مغز نفوذ می کند به حدود دو برابر می رسد ولی در وضعیت هيپرترميک و گرم شدن شديد یعنی حدود 41 درجه، این نفوذ به 26 برابر می رسد.

این آسیب به سد بین خون و مغز در کورتکس پيريفورميس به حداکثر میرسد. ( Thompson SM, Musakawa LM, Rince DA. Temperature dependence of intrinsic membrane properties and synaptic potentials in hippocampal CA1 neurons in vitro. J. Neurosci.1985;5:817824. [PubMed])

نفوذ آلبومن به داخل سلول‌های مغزی منجر به افزایش آب و تورم و آسیب شدید آنها می شود. در کاهش درجه حرارت مغز هرچند سد بین خون و مغز آسیب می بیند ولی مغز در مقایسه با حالت نرمال، میزان آب کمتری دارد و ادم آن کمتر است.

نکته مهم آنکه درجه حرارت مغز در موجود زنده بدون انستزي، هرگز به زیر 34-35 ℃ نمی رسد.

برخلاف تصور عموم مردم که درجه حرارت مغز در حدود ثابتی باقی می ماند مطالعات نشان میدهد، درجه حرارت مغز در موش حین فعالیت و استراحت حدود 3℃ تغییر میکند . در انسان، سيستم دفع گرمای بسیار مجهزی از طریق تعريق پوستی وجود دارد و این مکانیسم کمک می کند تغییرات درجه حرارت مغز در انسان به حداقل برسد.

تاثیر برخی داروها و شرایط محیطی، می تواند مکانیسم دفع گرما را کاهش دهد مثلا مصرف امفتامين و یا مواد مخدر میتواند درجه حرارت درونی

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [10.11.20 21:40]
مغز را به طور برجسته ای بالا ببرد و مکانیزم‌های سرد کننده مغز را مختل کند .

Xie T, McGann UD, Kim S, Yuan J, Ricaurte GA. Effect of temperature on dopamine transporter function and intracellular accumulation of methamphetamine: Implications for methamphetamine-induced dopaminergic neurotoxicity. J. Neurosci. 2000;20:78387845.[PubMed]

پس با سیستم پیچیده ای مواجهيم. سرما عملکرد نورون ها را کم می کند ولی گرم کردن بیش از حد، آسیب بیشتری را به سلول‌ها وارد می سازد. افزایش درجه حرارت در حد متعادل، عملکرد سلولهای مغزی را بیشتر می کند.

نترسیم!

شاید پس از خواندن این مقاله کسی به محیطهای گرما یا سرما نرود چون بترسد سلول‌های مغزی عملکردشان مختل شود ولی بیان شد سیستم پيشرفته تنظیم درجه حرارت در انسان، مانع از تغییرات گسترده دمای داخل مغز می شود. این سیستم‌های تنظیم پیچیده ای که خالق سبحان در وجود ما قرار داده است، تا حد زیادی جلوی شرایط بحرانی را در انسان می گیرد. قطعا در آینده هم با افزايش يا کاهش درجه حرارت و با وجود تمایزهای ژنتیکی بین انسانها و زاد و ولد آنها، ژن قویتر و مقاومتر در انسان به وجود خواهد آمد و مغز انسان را از آسیب در برابر گرما یا سرمای بیشتر محافظت خواهد کرد و مغز انسان حفظ می شود

و یا حتی ممکن است، بدن انسان بهبود عملکرد و حفاظت بیشتر از سلول‌های مغزی را در درجه حرارتهای بالا یا پایین بیاموزد. در هر صورت باید توجه کنیم درجه حرارت ایده آل برای مغز در حدود 37 تا38 درجه سانتيگراد است، بنابراین فرار ما از آفتاب و گرمایی که معمولا از چهل درجه بالاتر نمی رود و استفاده زیاد از سرد کننده ها در فصل تابستان و حفظ درجه حرارت اتاق در حد 25 درجه، بدن را وادار میکند برای حفظ عملکرد سلول‌های مغزی در سرما از مکانیسمهای دفاعی استفاده کند و این خود فشار اضافی ای را بر بدن تحمیل می‌کند.

روزگاری طبیعت، برای فرار از تابش زیان بار خورشید، لایه های ملانين را در پوست افراد نزدیک به خط استوا وارد کرد که علاوه بر آنکه در برابر امواج فرابنفش و مضر خورشید، سد محافظتی ایجاد می‌کند، میتواند در همان حال تاثیرات خوبی در جذب انرژی گرمایی خورشید داشته باشد

و این گرم شدن محيط پوست به نوبه خود می‌تواند باعث تسهیل انتقال عصبی شود. جهت بررسی تاثیرات مثبت ملانین، به سلسله بحث‌های موجود در این کانال تحت عنوان تفاوتهای هوش و اندازه مغز در گونه ها و نژادهای مختلف، قسمت چهارم مراجعه شود.

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دریای خدازندگی هوشمند در خارج از زبیماری آلزایمر، استیل کووقتی پر از گل شدی خودت را مغز کوانتومیتقویت حافظه یا هوش مصنوعشناخت و معرفت، و نقش آن دفیزیکدانان ماشینی برای تگل خاردار، زیباستنگاه حقیقی نگاه به درون اآتش منبع انرژیجهش های ژنتیکی مفید در سامنبع هوشیاری در کجاست؟ قخطای ادراک کارماابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوش کردن در جراحی و بیمزیست شناسی باور حقیقت یا واقعیت چیستمغز بزرگ چالش است یا منفعتمساح حد واسط میان مغز کوشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکفرد حساس از نظر عاطفی و بگامی در درمان بیماریهای نباید صبر کرد آتش را بعد إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجریان انرژی در سیستم های میهمانهای ناخوانده عامل ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متباد و موجزبان شناسی مدرن در سطح سلواکسن دیگر کرونا ساخته شنقش محیط زندگی و مهاجرت دتو با همه چیز در پیوندیپول و شادیشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکقانون گذاری و تکاملچرا ویروس کرونای دلتا واالگوی بنیادین و هوشیاریحقیقت غیر قابل شناختما از اینجا نخواهیم رفتابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رنگ کردن، حقیقت نیستبحثی در مورد عملکرد لوب فسلول های بنیادیوزن حقیقی معرفت و شناختنقش خرچنگ های نعل اسبی درتوهم فضای خالیپیدایش زبانطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی لمس کوانتومینسبت طلایی، نشانه ای به سانقراض را انتخاب نکنیدحرکت چرخشی و دائمی کیهانماست مالیابعاد بالاترداروهای تغییر دهنده ی سیاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک بازی روح در جهانی دیگر استبرنامه و ساختار پیچیده مسندرم دزدی ساب کلاوینژن هوش و ساختارهای حیاتی نقشه مغزی هر فرد منحصر بهتوصیه های سازمان بهداشت پرورش مغز مینیاتوری انساعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهمقاومت به عوارض فشار خون همه چیز در زمان کنونی استانسان یک کتابخانه استحس و ادراک قسمت چهارممدل هولوگرافیک تعمیم یافاخلاق و علوم اعصابداروی ضد تشنج با قابليت تاصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش احساسیروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اثرات مضر ویتامین دسیاهچاله ی تولید کنندهکمردرد با پوشیدن کفش منانه عدم مطلق بلکه عدم با قتکامل ابزار هوش ، راه پر آنان که در قله اند هرگز خعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه، نمایشی از حقیقتاولین دروغحس و ادراک قسمت بیستممرگی وجود نداردارتقا و تکامل سنت آفرینش در یک فراکتال هر نقطه مرکبلوغ چیستهوشیاری و وجودراه های جدید برای قضاوت ربررسی سیستم تعادلی بدن اساخت شبکه عصبی با الفبای کوری گذرای ناشی از موباینورون هاي مصنوعی می توانتئوری تکامل در پیشگیری و آیا هشیاری کوانتومی وجودجنبه های موجی واقعیتمنبع هوشیاری کجاست قسمت اینکه به خاطرخودت زندگی خفاش با شیوع همه گیری جدیمشکلات روانپزشکی پس از سارتروز یا خوردگی و التهادرمان ام اس(مولتیپل اسکلبه زودی شبکه مغزی به جای هدف از تکامل مغزمعجزه ی چشمرشد مغز علت تمایل انسان ببعد از کرونا دلخوشی بیهوسریعترین کامپیوتر موجودکتاب زیست شناسی باورچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان یکپارچهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر نیروی مغناطیس نباشد خوش قلبی و مهربانیاز کجا آمده ام و به کجا میخوشبختی دور از رنج های ماز کسی که یک کتاب خوانده درک فرد دیگر و رفتارهای ازندگی بی دودبیماری الزایمروقتی تو از یاد گرفتن باز مغز آیندگان چگونه است ؟تقویت سیستم ایمنیشناخت حقیقت یا آرزوهای گفاجعه ی جهل مقدسگل زندگینگاه دوبارهآثار باستانی تمدن های قدجهش های ژنتیکی غیر تصادفمنبع هوشیاری در کجاست؟(قخطای حسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینبیهوشی در بیماران دچار ازیست، مرز افق رویداد هستواقعیت های متفاوتمغز بزرگ چالشهای پیش روتنفس هوازی و میتوکندریشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکفردا را نمیدانیمگاهی لازم است برای فهم و نبرو و انرژی مداومافت فشار خون ناگهانی در وجریان انرژی در سیستم های میوتونیک دیستروفیابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعباد غرور و سر پر از نخوت وزبان شناسی نوین نیازمند واکسن دیگری ضد کرونا از دنقش نگاه از پایین یا نگاهتو با باورهایت کنترل میشپول و عقیدهشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمقانون جنگلچرا پس از بیدار شدن از خوالگوبرداری از طبیعتحقایق ممکن و غیر ممکنما اشیا را آنطور که هستندابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهاراز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی رنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادی منابع و اوزوز گوشنقش داروهاي مختلف معروف توهم فضای خالی یا توهم فضپیر شدن حتمی نیستطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سلوب فرونتال یا پیشانی مغنشانه های گذشته در کیهان انواع سکته های مغزیحس متفاوتماست مالی با هوش انسانیاتفاق و تصادفداروهای ضد بیماری ام اس واستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمروح رهاییبرنامه ی مسلط ژنها در اختسندرم سردرد به دلیل افت فژن یا نقشه توسعه مغز و نقنقشه های مغزی جدید با جزیتوصیه های غیر دارویی در سپرتوهای صادر شده از سیاهعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسرامقابله ی منطقی با اعتراضهمه چیز، ثبت می شودانسان باشحس و ادراک قسمت نوزدهممدل های ریز مغز مینی بریناخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی ضد تشنج با قابليت تاصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش احساسیروشی جدید در درمان نابینبرخی اختلالات عصبی مثانهسیاره ی ابلهانکنفرانس تشنج هتل کوثر اصنهایت معرفت و شناخت درک عتکامل تکنولوژیآنزیم تولید انرژی در سلوعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدمنابع انرژی از نفت و گاز هنر فراموشیاولین سلول مصنوعیحس و ادراک قسمت دهممراحل ارتقای پله پله کیهارتقا یا بازگشت به قبل ازدر کمتر از چند ماه سوش جدبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوشیاری و افسردگیراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانساختن آیندهکی غایب شدی تا نیازمند دلنورون های ردیاب حافظهتئوری جدید، ویران کردن گآیا واکنش های یاد گرفته وجنسیت و تفاوت های بیناییمنبع هوشیاری کجاست قسمت اینکه خانواده ات سالم باخلا، حقیقی نیستمشکلات روانپزشکی در عقب ارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان تومورهای مغزی با ابه زیر پای خود نگاه نکن بهدف از خلقت رسیدن به ابزامعجزه ی علمرشد در سختی استتفکر قبل از کارسرگیجه از شایعترین اختلاکتاب طبیعت در قالب هندسهچگونه هوشیاری خود را توستاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان کنونی و مغز بزرگتریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر نعمت فراموشی نبود بسخانه ی تاریکاز آغاز خلقت تا نگاه انسادرک نیازمند شناخت خویش ازندگی در جمع مواردی را بربیماری ای شبیه آلزایمر و ویتنام نوعی کرونا ویروس مغز انسان ایا طبیعتا تماتلقین اطلاعات و حافظهشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وفاصله ها در مکانیک کوانتگلوله ی ساچمه اینگاهی بر قدرت بینایی دراآرامش و دانشجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمنبع خواب و رویاخطر آلودگی هواابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیزاوسکا درمان گوشرواقعیت و مجازمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتنفس هوازی و میتوکندریشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکفرزندان زمان خودگاهی مغز بزرگ چالش استچت جی پی تیافت هوشیاری به دنبال کاهجریان انرژی در سیستم های میگرن و پروتئین مرتبط با ابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکبار بزرگ ایستادن بر دو پازبان، نشان دهنده ی سخنگو واکسن سرطاننقش نظام غذایی در تکامل متو باید نیکان را به دست بپوست ساعتی مستقل از مغز دشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزقانون جنگلچرا ارتعاش بسیار مهم استالتهاب شریان تمپورالحل مشکلما به جهان های متفاوت خودابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بدن تو پیر نیستنیک پیام منفرد نورون مغزی نقش درختان در تکاملتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیشینیان انسان از هفت میظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارلوتیراستامنشانه های پروردگار در جهانگشت ماشه ایحس چشایی و بویاییماشین دانشاتوبان اطلاعات و پلِ بینداروی فامپیریدین یا نورلاستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری متناوب، مغز را برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سوپاپ ها یا ترانزیستورهاژن ضد آلزایمرنقص در تشخیص هیجانات عامتوصیه هایی در مصرف ماهیپرسش و چستجو همیشه باقی اعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هامقابله با کرونا با علم اسهمه ی سردردها بی خطر نیستانسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک قسمت هفتممدیون خود ناموجوداختلال خواب فرد را مستعد داروی ضد تشنج توپیراماتاصول انجام برخی نرمش ها دهوش در طبیعتروشی جدید در درمان سکته مبرخی اصول سلامت کمرسیاره ابلهانکنگره بین المللی سردرد دنهایت در بی نهایتتکامل جریان همیشگی خلقتآینه در اینهعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان منابع انرژی از نفت و گاز هنر حفظ گرهاوکرلیزوماب داروی جدید شحس و ادراک قسمت دوازدهممرز مرگ و زندگی کجاستارتوکين تراپی روشی جديد در آرزوهایت مداومت داشتهبنی عباس، ننگی بر تاریخهوشیاری کوانتومیراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ فکر کنساختار فراکتال وجود و ذهکیهان خود را طراحی میکندنوروپلاستیسیتی چیستتا 20 سال آینده مغز شما به آیا یک، وجود داردجنسیت و تفاوت های بیناییمنبع هوشیاری کجاست قسمت اینترنت بدون فیلتر ماهواخلا، خالی نیستمشاهده گر جدای از شیء مشاارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان تشنجبه سخن توجه کن نه گویندههر چیز با هر چیز دیگر در تمعجزه ی علم در کنترل کرونز گهواره تا گورتفکر خلا ق در برابر توهم سرگردانیکتاب، سفری به تاریخچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا خداباوری محصول تکاملجهان کاملی در اطراف ما پرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر نعمت فراموشی نبود بساگر با مطالعه فیزیک کواناز انفجار بزرگ تا انفجار درک و احساسزندگی در سیاهچالهبیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین E برای فعالیت صحمغز انسان برای ایجاد تمدتلاش ها برای کشف منابع جدشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وفاصله ی همیشگی تصویر سازگلوئوننگاهی بر توانایی اجزاي بآرامش و سکونجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنتظر نمان چیزی نور را بهخطرات هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش بیوگرافیزبان مشترک ژنتیکی موجوداواقعیت و انعکاسمغز بزرگترین مصرف کننده تنفس بدون اکسیژنشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکفرضیه ای جدید توضیح میدهگذر زمان کاملا وابسته به چت جی پی تیافتخار انسانجستجوی متن و تصویر به صورمیگرن سردردی ژنتیکی که بابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبار سنین ابزار هوشمندی ازبان، وسیله شناسایی محیطواکسن سرطاننقش نظریه تکامل در شناساتو تغییر و تحولیپوشاندن خود از نورششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر قانونمندی و محدودیت عالمچرا بیماری های تخریبی مغامواجی که به وسیله ی ماشیحلقه های اسرارآمیزما با کمک مغز خود مختاريمابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگرداز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق یک پیشنهاد خوب برای آسان نقش ذهن و شناخت در حوادث توهم چیستپیشرفت های جدید علوم اعصظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزلوزالمعده(پانکراس)مصنوعنظام مثبت زندگیانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک (قسمت اول )مبانی ذهنی سیاه و سفیداتوسوکسیمایدداروی لیراگلوتیداستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری و بیمار ی ام اس برین نت به جای اینترنتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنها نقشه ایجاد ابزار هونقطه بی بازگشتتوضیحی ساده در مورد هوش مپرسشگری نامحدودعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مملاحظه های اخلاقی دربارههمیشه چشمی مراقب و نگهباانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک قسمت هفدهممدیریت اینترنت بر جنگاختلال در شناسایی حروف و دارویی خلط آوراصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت 11ريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری ها که در آن بسیاره ابلهانکنگره بین المللی سردرد دنهادینه سازی فرهنگ اختلاتکامل داروینی هنوز در حاآیندهعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنمنابع انرژی از نفت و گاز هنر رها شدن از وابستگیايندگان چگونه خواهند دیدحس و ادراک قسمت سوممرز بین انسان و حیوان کجاارتباط میکروب روده و پاردر آسمان هدیه های نادیدنبه قفس های سیاهت ننازهوش، ژنتیکی است یا محیطیراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن مغز محدود به دورساختار شبکه های مغزی ثابکیهانِ هوشیارِ در حال یانوروز یا روز پایانیتا بحر یفعل ما یشاآیا کیهان می تواند یک شبیجهل مقدسمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایندرالخلاصه ای از مطالب همایش ممشاهده آینده از روی مشاهارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان جدید ALSبوزون هیگز چیستهر جا که جات میشه، جات نیمعجزه در هر لحظه زندگیزمین در برابر عظمت کیهانتفاوت مغز انسان و میمون هسربازان ما محققا غلبه می کتابخانهچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دلفین ها می تواند از جهان پیوستهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر تلاش انسان امروز برااز بحث های کنونی در ویروسدرک کنیم ما همه یکی هستیمزندگی زمینی امروز بیش از بیماری اسپینال ماسکولار ویتامین E در چه مواد غذایمغز انسان برای شادمانی طتلاش هایی در بیماران قطع شناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و فتون های زیستیگمان میکنی جرمی کوچکی در نگاهت را بلند کنآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنحنی که ارتباط بین معرفدفاع از پیامبرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشبیان ژن های اسکیزوفرنی دزبان چهار حرفی حیات زمینواقعیت خلا و وجود و درک ممغز حریص برای خون، کلید تتنها مانع در زندگی موارد شاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکفساد اقتصادی سیتماتیک درگذشته را دفن کننتایج نادانی و جهلافراد آغاز حرکت خودشان رجستجوی هوشیاری در مغز مامیگرن شدید قابل درمان اسابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و از تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمسفر فقط مادی نیستواکسن ضد اعتیادنقش هورمون های تیروئید دتو جهانی هستی که خودش را پیموزایدصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر قارچ بی مغز در خدمت موجودچرا حیوانات سخن نمی گوینامیوتروفیک لترال اسکلروحمله ویروس کرونا به مغزما بخشی از این جهان مرتبطابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی ساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای ایمنی القا کنندهیک آلل ژنتیکی که از نئاندنقش روی و منیزیم در سلامتتوهم وجودپیشرفت در عقل است یا ظواهعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایملیروپریم داروی ترکیبی ضدنظریه ی تکامل در درمان بیانتقال ماده و انرژیحس و ادراک (قسمت دوم )مباحث مهم حس و ادراکاتصال مغز و کامپیوترداروی تشنجی دربارداریاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری سلول های بنیادبرای یک زندگی معمولیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنها ، مغز و ارادهنمیتوان با بیرون انداختنتیوتیکسن داروی ضد جنونآلودگی هوا چالش قرن جدیدعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج ملاحظات بیهوشی قبل از جرهمیشه اطمینان تو بر خدا بانسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک قسمت هجدهممداخله ی زیانبار انساناختلال در شناسایی حروف و داستانها و مفاهیمی اشتبااصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت نهمریه زغالیبرخی بیماری های خاص که بدسیر آفرینش از روح تا مغز کنترل همجوشی هسته ای با هچهار میلیارد سال تکامل بتکامل داروینی هنوز در حاآینده ی انسان در فراتر ازغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زمنابع انرژی از نفت و گاز هنر، پر کردن است نه فحش دايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت سی و هشتممرز جدید جستجو و اکتشاف، ارتباط ماده و انرژیدر آستانه ی موج پنجم کوویبه مغز خزندگان خودت اجازهیچ چیز همیشگی نیستراه بی شکستبزرگ شدن تقریبا ناگهانی سادیسم یا لذت از آزار دادکیست هیداتید مغزنوشیدن چای برای مغز مفید تاول کف پا و حقیقتآیا گذشته، امروز وآینده جهان فراکتالمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایا کوچک شدن مغزانسان الخلاصه ای از درمان های جدیمطالبه ی حق خودارزش خود را چگونه میشناسدرمان جدید میگرن با انتی بوزون هیگز جهان را از متلهر حرکت خمیده می شود و هر معرفت و شناختزمین زیر خلیج فارس تمدنی تفاوت ها و تمایزها کلید بسردرد میگرنکجای مغز مسئول پردازش تجچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر کتامین در درمان پاآیا دلفین ها میتوانند باجهان پیوستهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان پر از چیزهای اسرار آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخانواده پایداراگر خواهان پیروزی هستیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک احساسات و تفکرات دیگزندگی زودگذربیماری اضطراب عمومیویتامین کامغز انسان برای شادمانی طتلاشی برای درمان قطع نخاشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط فروتنی و غرورگنجینه ای به نام ویتامین چالش هوشیاری و اینکه چرا آزمون تجربی، راهی برای رجوانان وطنمنشأ اطلاعات و آموخته ها دفاع در برابر تغییر ساختابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هابیان حقیقتزبان نیاز تکاملی استوالزارتان داروی ضد فشار مغز در تنهایی آسیب میبینتنها در برابر جهانشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکفشار و قدرتگربه شرودینگر و تاثیر مشنجات در راستگوییافراد بی دلیل دوستدار تو حفره در مغزمیدان مغناطيسي زمین بشر ابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداسفر نامه سفر به بم و جنوب واکسن علیه سرطاننقش هورمون زنانه استروژنتو دی ان ای خاص ميتوکندريپیموزایدصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر قبل از آغازچرا حجم مغز گونه انسان درامید نیکو داشته باش تا آنحمایت از طبیعتما تحت کنترل ژنها هستیم یابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و کابوسبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای بنیادی مصنوعی دریک جهش ممکن است ذهن انساننقش روزه داری در سالم و جتوهم وجودپیشرفت ذهن در خلاقیت استعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتلیس دگرامفتامین یا ویاسنظریه ی تکامل در درمان بیاندوه در دنیا استحس و ادراک قسمت 67مجموعه های پر سلولی بدن ماثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی جدید ALSاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزهای بد باقی نمیماندبرای پیش بینی آینده مغز دسوخت هیدروژنی پاکژنهای مشترک بین انسان و ونمیتوان بر سیاه سیاه نوشتیک و اختلال حرکتیآلودگی هوا و ویروس کروناعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستممانتین یا آلزیکسا یا ابهمیشه داناتر از ما وجود دانسانیت در هم تنیده و متصحس و ادراک قسمت هشتممدارک ژنتیکی چگونه انساناختلالات مخچهدخالت در ساختار ژنهااضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت هفتمریواستیگمینبرخی توجهات در ببمار پارسیستم تعادلی بدنکنترل جاذبهچهار ساعت پس از کشتار خوکتکامل داروینی هنوز در حاآینده ی علم و فیزیک در60 ثغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیمنابع انرژی از نفت و گاز هوموارکتوس ها ممکن است دايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت سی و ششممزایای شکلات تلخ برای سلارتباط متقابل با همه ی حیدر درمان بیماری مولتیپل به نقاش بنگرهیچ وقت خودت را محدود به رابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین خطایی که مردم مسازگاری با محیط بین اجزاکیست کلوئید بطن سومنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تابوهای ذهنیآیا پیدایش مغز از روی تصاجهان قابل مشاهده بخش کوچمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایا این جمله درست است کسیخم شدن فضا-زمانمطالبی در مورد تشنجاز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید کنترل مولتیپلبی نهایت در میان مرزهاهرچیز با یک تاب تبدیل به مغز فکر میکند مرگ برای دیزمان چیستتفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرن در کودکانکرونا چه بر سر مغز می آورچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان پر از چیزهای جادویی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخار و گلاپی ژنتیکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک تصویر و زبان های مخلتزندگی سلول در بدن، جدای ابیماری بیش فعالیویتامین کا و استخوانمغز انسان رو به کوچک تر شتلاشی تازه برای گشودن معشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیفرگشت و تکامل تصادفی محض گویید نوزده و ایمنی ساکتچالش هوشیاری و اینکه چرا آزمون ذهنی گربه ی شرودینجوانان وطنمنشاء کوانتومی هوشیاری ادقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشبیست تمرین ساده برای جلوزبان و کلمه حتی برای کسانواکنش های ناخودآگاه و تقمغز را از روی امواج بشناستنهایی رمز نوآوری استشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکفضای قلب منبع نبوغ استگزیده ای از وبینار یا کنفنخاع ما تا پایین ستون فقرافزایش قدرت ادراکات و حسحق انتخابمیدان های مغناطیسی قابل ابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های برفتار مانند بردهبازگشت به ریشه های تکاملسفر به مریخ در 39 روزواکسنی با تاثیر دوگانه انقش ویتامین K در ترمیم استو در میانه ی جهان نیستی پیچیدگی های مغزمگسضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر قبل از انفجار بزرگچرا خشونت و تعصبامید نجاتحوادث روزگار از جمله ویرمانند آب باشابزار بقای موجود زنده از دانشمندان ژنی از مغز انساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساسات متفاسلام تا روشنایییک رژیم غذایی جدید، می تونقش رژیم غذایی بر رشد و اتوهم بی خداییپیشرفتی مستقل از ابزار هعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینلا اکراه فی الدیننظریه ی تکامل در درمان بیاندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک قسمت 74محل درک احساسات روحانیاثرات فشار روحی شدیدداروی جدید s3 در درمان ام استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزهای سختبرای اولین بار دانشمندانسودمندی موجودات ابزی بر ژنهای هوش ، کدامندنمایش تک نفرهتیروفیبان موثر در سکته ی آلودگی هوا و پارکینسونعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قامن کسی در ناکسی دریافتم همیشه راهی هستانسانیت در برابر دیگرانحس و ادراک قسمت پنجممروری بر تشنج و درمان هایاختلالات حرکتی در انساندر مانهای کمر درداطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت پنجمریاضیات یک حس جدید استبرخی توصیه ها برای واکسیسیستم دفاعی بدن علیه مغز کندر در بیماریهای التهابنوآوری ای شگفت انگیز دانتکامل داروینی هنوز در حاآیا فراموشی حتمی استغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پمنابع انرژی از نفت و گاز هورمون شیرساز یا پرولاکتای نعمت من در زندگیمحس و ادراک قسمت سیزدهممسمومیت دانش آموزان بی گارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر سال حدود 7 میلیون نفر به نقاش بنگرهیچ کاری نکردن به معنی چیرادیوی مغز و تنظیم فرکانبزرگترین درد از درون است ستم با شعار قانون بدترین کاهش مرگ و میر ناشی از ابنیکولا تسلاتاثیر فکر بر سلامتآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهان موازی و حجاب هامنبع هوشیاری کجاست قسمت ایا ابزار هوشمندی یا مغز خونریزی مغز در سندرم کوومطالعه ای بیان میکند اهداز مخالفت بشنودرمان جدید ای ال اس، توفربی ذهن و بی روحهز ذره، یک دنیاستمغز قلبتفاوت های بین زن و مرد فقسردرد و علتهای آنکریستال هاچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان دارای برنامهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخارق العاده و استثنایی بابتدا سخت ترین استاز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری زندگی، مدیریت انرژیبیماری تی تی پیویتامین کا در سبزیجاتمغز انسان رو به کوچکتر شدتلاشی جدید در درمان ام اسشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سفراموش کارها باهوش تر هسگوشه بیماری اتوزومال رسسچالش هوشیاری و اینکه چرا آزمون ذهنی گربه شرودینگرجواب دانشمند سوال کننده مهندسی ژنتیک در حال تلاش دل به دریا بزنابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانبیش از نیمی از موارد انتقزبان و بیان نتیجه ساختماواکنش به حس جدیدمغز زنان جوانتر از مغز مرتنبیه چقدر موثر استشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکقفس ذهننخستین تمدن بشریافزایش مرگ و میر سندرم کوحقیقت قربانی نزاع بین بی میدان های کوانتومی خلاابزار بقا از نخستین هماندی متیل فومارات(زادیوا)(از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های برفتار وابسته به شکلبازخورد یا فیدبکسفر تجهیزات ناسا به مریخ واسطه ها د رمسیر ایجاد مغنقش ژنتیک در درمان اختلاتوقف؛ شکستپیچیدگی های مغزی در درک زضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیقبرستان ها با بوی شجاعتچرا در مغز انسان، فرورفتامید جدید بر آسیب نخاعیحکمت الهی در پس همه چیزماه رجبابزار بقای موجود زنده از دانشمندان پاسخ کوانتومی از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی درباره احساساتی غیرسلاح و راهزنییکی از علل محدودیت مغز امنقش رژیم غذایی در رشد و اتوهم تنهاییپاسخ گیاهان در زمان خوردعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟نظریه ی ریسماناندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک قسمت 75محل درک احساسات روحانی داثرات مفید قهوهداروی جدید میاستنی گراویاستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی از عروسک تا کمروش مقابله مغز با محدودیبرای تمدن سازی، باید در بسی و سه پل اصفهانژنهای حاکم بر انسان و انسچند نرمش مفید برای کمردرتکنولوژی جدید که سلول هاآلزایمرعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون من پر از تلخیمهمیشه عسل با موم بخوریمانسان، گونه ای پر از تضادحس و ادراک قسمت پنجاهمرکز هوشیاری، روح یا بدن اختلالات صحبت کردن در اندر محل کار ارزش خودت را باطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت اولریسدیپلام تنها داروی تایبرخی درمان های Spinal Muscular Atسکوت و نیستیکوچ از محیط نامناسبنوار مغز مشاهده ی غیر مستتکامل زبانآیا ممکن است موش کور بی مغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزمنابع انرژی از نفت و گاز هوش فوق العاده، هر فرد اسای همه ی وجود منحس و ادراک قسمت ششممسمومیت دانش آموزان، قماارتباط هوش ساختار مغز و ژدرمان های اسرار آمیز در آبه نادیدنی ایمان بیاورهیچ کس مانند تو نگاه نمیکراز تغییربسیاری از مجرمان، خودشانستم، بی پاسخ نیستکاهش التهاب ناشی از بیمانیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا امکان بازسازی اندامهجهان ما میتواند به اندازمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایا بیماری ام اس (مولتیپخواندن ، یکی از شستشو دهنمعماری، هندسه ی قابل مشااز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطانبی شرمیهزینه ای که برای اندیشیدمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتفاوت های تکاملی در مغز وسردرد تنشنفلج نخاعی با الکترودهای کریستال زمان(قسمت اولچگونه تکامل مغزهای کنونیچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا راهی برای رفع کم آبی جهان در حال نوسان و چرخشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخبر مهم تلسکوپ هابلابتدایی که در ذهن دانشمناز تکینگی تا مغز و از مغز درک دیگرانزونیسومایدبیماری دویکویتامین بی 12 در درمان دردمغز ایندگان چگونه استتمایل زیاد به خوردن بستنشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت روافراموشی همیشه هم بد نیستگوشت خواری یا گیاه خواریچالش هوشیاری و اینکه چرا آزادی عقیده، آرمانی که تجوسازی مدرنمهربانی، شرط موفقیتدلایلی که نشان میدهد ما بابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیبیشتر کمردردها نیازی به زبان و بیان، در سایه پیشرواکسن های شرکت فایزر آمرمغزهای کوچک بی احساستهدیدهای هوش مصنوعیشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکقفس را بشکننخستین تصویر از سیاهچالهافزایش سرعت پیشرفت علوم حقیقت آنطور نیست که به نظمیدان بنیادین اطلاعاتابزار بقا از نخستین هماندین اجباریاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار اجتماعی انسان، حاصبازسازي مغز و نخاع چالشی سفر دشوار اکتشافوبینار اساتید نورولوژی دنقش گرمایش آب و هوا در همتولید مثل اولین ربات های پیوند قلب خوک، به فرد دچاضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبقدم زدن و حرکت دید را تغیچرا ذرات بنیادی معمولاً امید درمان کرونا با همانحافظه میتواند بزرگترین دماپروتیلینابزارهای پیشرفته ارتباط دانشمندان اولین سلول مصناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا تخیل یا واقعیتبخش فراموش شده ی حافظهسلسله مباحث هوش مصنوعییافته های نوین علوم پرده نقش زنجبیل در جلوگیری از توهم جدایی و توهم علمپختگی پس از چهل سالگي به علم و روحتری فلوپرازینلایو دوم دکتر سید سلمان فنظریه تکامل در درمان بیماندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک قسمت 78محدودیت چقدر موثر استاثرات مفید روزه داریداروی جدید برای میاستنی استیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی به کمک هوش طبیروش های صرفه جویی در ایجابرای خودآگاه بودن تو بایسیلی محکم محیط زیست بر انکل اقیانوس در یک ذرهچند جهانیتکنولوژی جدید که سلول هاآملودیپین داروی ضد فشار عامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانمنابع انرژي پاک سرچشمه حهمجوشی هسته ای، انرژِی بانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت پنجاه و یمرکز حافظه کجاستاختلالات عضلانی ژنتیکدر چه مرحله ای از خواب ، راطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت دهمریشه های مشترک حیاتبرخی روش های تربیتی کودکسکوت، پر از صداکوچک شدن مغز از نئاندرتانوار مغز ترجمه رخدادهای تکامل زبانآیا ما کالا هستیمغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی می تواند بر احای آنکه نامش درمان و یادشحس و ادراک قسمت شصت و هشتمسیر دشوار تکامل و ارتقاارتباط پیوسته ی جهاندرمان های بیماری آلزایمربه هلال بنگرهیچ کس حقیقت را درون مغز راست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جلکاهش حافظه هرچند فرایندیچیز جدید را بپذیرتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان مادی، تجلی فضا در ذهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایا بدون زبان میتوانیم تخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بزمان و مکان، ابعاد کیهان بی عدالتی در توزیع واکسن هزینه سنگین انسان در ازامغز مانند تلفن استتفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد سکه ایفلج بل، فلجی ترسناک که آنکریستال زمان(قسمت دوم)فلج خوابکریستال زمان(قسمت سوم)چگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیاما مقهور قوانین فیزیکجهان در حال ایجاد و ارتقامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخدا موجود استابتذال با شعار دیناز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریزونا به وسیله ویروس ابله بیماری دیستروفی میوتونیویتامین بی هفدهمغز ابزار بقای برتر مادیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج فراموشی و مسیر روحانیگیلگمش باستانی کیستچالش دیدگاه های سنتی در بآزار دیگری، آزار خود استجامعه ی آسمانیموفقیت هوش مصنوعی در امتدنیای شگفت انگیز کوانتومابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استبا هوش مصنوعی خودکار روبزبان و تکلم برخی بیماریهواکسن کووید 19 چیزهایی که مغز، فقط گیرندهتو یک معجزه ایگزارش یک مورد جالب لخته وشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکقلب و عقلنخستین روبات های زنده ی جافسردگی و اضطراب در بیماحقیقت افرادمیدازولام در درمان تشنج ابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رقیبی قدرتمند در برابر مبحتی علمی درباره تمایل بسفرنامه سفر به بم و جنوب وجود قبل از ناظر هوشمندنقش پیش زمینه ها و اراده تولید یا دریافت علمپیوند مغز و سر و چالشهای طلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباقدرت مردمچراروياها را به یاد نمی آامیدوار باش حتی اگر همه چحافظه های کاذبماجرای جهل مقدسابزارهای بقا از نخستین هدانشمندان تغییر میدان مغاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا حقی از طرف خدابخش های تنظیمی ژنومسلطان جنگل یا صاحب ملکوتیاد گرفتن مداومنقش زبان در سلطه و قدرت اتوهم جسمپروژه ی ژنوم انسانیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینلبخند بزن شاید صبح فردا زنظریه تکامل در درمان بیمانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک قسمت 82محدودیت های حافظه و حافظاثرات مضر ماری جواناداروی جدید برای ای ال اساستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی به شناسایی کاروش هایی برای جلوگیری از برای زندگی سالم، یافتن تسینوریپا داروی ترکیبی ضدکلمات بلند نه صدای بلندچند جهانیتکینگیآموزش نوین زبانعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های منابع انرژی از نفت و گاز همراه سختی، اسانی هستاهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک قسمت پنجاه و دمرکز حافظه کجاستاختراع جدید اینترنت کواندر ناامیدی بسی امید استاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت دومرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سلولهای عصبی در تلاسکته مغزیکوچکترین چیز یک معجزه اسنوار مغز در فراموشی هاتکامل زبان انسان از پیشیآیا ما تنها موجودات زنده مقالاتتغییرات تکاملی سر انسان منابع بی نهایت انرژی در دهوش مصنوعی و کشف زبان هایایمپلانت مغزیحس و ادراک قسمت شصت و دومسئول صیانت از عقیده کیسارتباط انسانی، محدود به درمان های جدید میگرنبه کدامین گناه کشته شدندهیچ اندر هیچرجزخوانی هایی که امروز ببسیاری از بیماری های جدیستارگانی قبل از آغاز کیهکاهش دوپامین عامل بیماریچیزی منتظر شناخته شدنتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا احتمال دارد رویا از آجهان مرئی و نامرئیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایا تکامل هدفمند استخواب سالم عامل سلامتی و یاز نخستین همانند سازها تدرمان سرگیجه بدون نیاز بزمان و صبربیمار 101 ساله، مبتلا به سهزاران سال چشم های بینا ومغز مادران و کودکان در زمتفاوت ایستایی و تکاپوسردرد عروقی میگرنسرطان کمیت گراییفلج خواب چیستکشف مکانیسم عصبی خوانش پچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت چهارمجهان ریز و درشتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخدا بخشنده است پس تو هم بابداع دی ان ای بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتزیباترین چیز در پیر شدنبیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین دی گنجینه ای بزرمغز ابزار برتر بقاتمدن پیشرفته ی پیشینیانشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینفرایند پیچیده ی خونرسانیگیاه بی عقل به سوی نور میچاالش ها در تعیین منبع هوآسيب میکروواسکولاریا آسجاودانگی مصنوعیمولتیپل اسکلروز در زنان دنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منببا تعمق در اسرار ابدیت و زبان و شناخت حقیقت قسمت چواکسن کرونا و گشودن پنجرمغزتان را در جوانی سیم کشتو یک جهان در مغز خودت هسگشایش دروازه جدیدی از طرشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکقلب دروازه ی ارتباطنرمش های مفید برای درد زااقلیت خلاقحقیقت اشیامکان زمان یا حافظه زمانابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقداز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رموزی از نخستین تمدن بشربحث درباره پیدایش و منشا سفرنامه سفر به بم و جنوب وراپامیل در باردارینقش آتش در رسیدن انسان بهتولید پاک و فراوان انرژیپیوند اندام از حیوانات بطلای سیاهتاریکی و نورقدرت کنترل خودچراروياها را به یاد نمی آامیدواری و مغزحافظه و اطلاعات در کجاست ماجرای عجیب گالیلهابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان روش هاي جدیدی از روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگی حس و ادراک ما اسم زنبور ، کلیدی برای واریاد بگیر فراموش کنینقش زبان در سلطه و قدرت اتوهمات و شناخت حقیقتپروژه ی ژنوم انسانیعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزلحظات خوش با کودکاننظریه تکامل در درمان بیمانرژی تاریکحس و ادراک قسمت چهلمخچه فراتر از حفظ تعادلاجزای پر سلولی بدن انسان داروی جدید برای دیابتاستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در کامپیوترهاروش هایی ساده برای کاهش ابرخی ملاحظات در تشنج های سیگار عامل افزایش مرگ ومکلوزاپین داروی ضد جنونچند جهانی و علمتکامل فردی یا اجتماعیآمارهای ارائه شده در سطح عادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل منابع انرژی از نفت و گاز همراهی نوعی سردرد میگرنیاولویت بندی ها کجاستحس و ادراک قسمت پنجاه و سمرکز خنده در کجای مغز استادامه بحث تکامل چشمدر هم تنیدگی مرزها و بی ماعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی قسمت سومرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و سال سیزده ماههکووید نوزده و خطر بیماری نوار مغز در تشخیص بیماری تکامل ساختار رگهای مغزی آیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردمنابع جدید انرژیهوش مصنوعی یا حماقت طبیعایمپلانت مغزی کمک میکند حس و ادراک قسمت شصت و ششمسئولیت جدیدارتباط از بالا به پایین مدرمان های جدید در بیماری به امید روزهای بهترهیچگاه از فشار و شکست نتررحم مصنوعیبشکه ای که ته نداره پر نمسخن نیکو مانند درخت نیکوکاهش سن بیولوژیکی، تنها چیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا احتمال دارد رویا از آجهان مشارکتیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ایجاد احساساتخواب عامل دسته بندی و حفطاز نخستین همانند سازها تدرمان سرگیجه بدون نیاز بزمان واقعیت است یا توهمبیماری لبر و نابینایی آنهستي مادي ای که ما کوچکترمغز چون ابزار هوش است دلیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیتفاوتهای جنسیتی راهی براسرعت فکر کردن چگونه استفلج دوطرفه عصب 6 چشمکشف مکانیسمی پیچیده در بنگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت هفتمجهان شگفت انگیزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخدای رنگین کمانابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویرزیباترین چیز در افزایش سبیماریهای تحلیل عضلانی اویروس مصنوعیمغز از بسیاری حقایق می گرتمدن بشری و مغز اخلاقیشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مفرایند تکامل و دشواری هاگیاه خواری و گوشت خوار کدناتوانی از درمان برخی ویآسیب ها ناشی از آلودگی هوجایی خالی نیستمواد کوانتومی جدید، ممکندندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگبا خدا باشزبان و شناخت حقیقت قسمت اواکسن کرونا از حقیقت تاتمغزتان را در جوانی سیمکشتو کز محنت دیگران بی غمیپل جویی اصفهانشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکقلب روباتیکنرمش های مفید در سرگیجهالکترومغناطیس شنوایی و هحقیقت تنها چیزی است که شامکانیک کوانتومی بی معنی ابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثي درباره هوش و تفاوتهسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش هوازی مرتب خیلی به قنقش انتخاب از طرف محیط، نتولید سلولهای جنسی از سلپیوند سر آیا ممکن استطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدقدرت انسان در نگاه به ابعنزاع بین جهل و علم رو به پامیدی به این سوی قبر نیستحافظه و اطلاعات در کجاست ماده ی تاریکابزارهای بقای موجود زندهدانشمندان روشی برای تبدیاز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاهای پر رمز و حیرتی دربخش بزرگتر کیهان ناشناختسماگلوتید داروی کاهش دهنیادگیری مهارت های جدید دنقش سجده بر عملکرد مغزتوپیراماتپروانه ی آسمانیعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکلرزش ناشی از اسیب به عصبهفت چیز که عملکرد مغز تو انرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک قسمت چهل و هفتمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاجزایی ناشناخته در شکل گداروی جدید ضد میگرناسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش جدید تولید برقبرخی مرزهای اخلاق و علوم سیاهچاله هاکلام و زبان، گنجینه ای بسچند روش ساده برای موفقیتتکامل مادی تا ابزار هوشمآن چیزی که ما جریان زمان عادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی پایه ایاولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک قسمت پنجاه و شمرگ چیستاداراوون تنها داروی تاییدر هم تنیدگی کوانتومیاعتماد به خودهوش عاطفی قسمت ششمرژیم ضد التهابیبرداشت مغز ما از گذر زمانسانسور از روی قصد بسیاری کودک هشت ساله لازم است آدنوار مغزی روشی مهم در تشختکامل شناخت انسان با کشفآیا همه جنایت ها نتیجه بیصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهمناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی گوگل به کمک تشایمپلانت نخاعی میتواند دحس و ادراک سی و هفتممسئولیت در برابر محیط زیارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های رایج ام اسبه بالا بر ستارگان نگاه کهیپرپاراتیروئیدیسمرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیسخن و سکوتکایروپاکتیک چیستچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا برای تولید مثل همیشه جهان هوشمندمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمایران بزرگخودآگاهی و هوشیارياز نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون داروزمان پلانکبیماری های میتوکندریهستی ما پس از شروعی چگال مغز چگونه صداها را فیلتر مغز ناتوان از توجیه پیداتقلید مرحله ای نسبتا پیشسعی کن به حدی محدود نشویفناوری هوش مصنوعی نحوه خکشف ارتباط جدیدی از ارتبنگاه انسان محدود به ادراتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت اولجهانی که نه با یک رخداد و منبع هوشیاری کجاست؟(قسمخدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویزیر فشار کووید چه باید کربیماری، رساله ای برای سلویرایش DNA جنین انسان، برمغز به تنهایی برای فرهنگ تمدن زیر آبشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب فرایند حذف برخی اجزای مغگیرنده باید سازگار با پیناتوانی در شناسایی چهره آشنا پنداریجاذبهموجود بی مغزی که می تواندابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایهاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مبا طبیعت بازی نکنزبان و شناخت حقیقت قسمت دواکسن کرونا ساخته شده تومغط یک گیرنده استتو پیچیده ترین تکنولوژی پل خواجو اصفهانشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکقلب را نشکننرمشهای مهم برای تقویت عالکتروتاکسی(گرایش و حرکحقیقت خواب و رویامکانیزمهای دفاعی در برابابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی جالب درباره محدودیتسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش هوازی ، بهترین تمرینقش اتصالات بین سلولهای تولترودینپیوند سر، یکی از راه حلهاطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهقدرت ذهننزاع بین علم و نادانی رو امیدی تازه در درمان سرطاحافظه و اطلاعات در کجاستماده ی خالیابزارهای بقای از نخستین دانش، قفل ذهن را باز میکناز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی رویای شفافبخش دیگری در وجود انسان هسندرم کووید طولانییادآوری خواب و رویانقش غذاها و موجودات درياتوانایی مغز و دیگر اجزای پرواز از نیویورک تا لوس آعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهفت سین یادگاری از میراث انرژی خلا ممکن استحس و ادراک قسمت چهل و هشتمخچه ابزاري که وظیفه آن فاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید ضد الزایمراسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نکات از گاید لاین پرسیاهچاله های فضایی منابعکلرال هیدرات برای خوابانچندین ماده غذایی که ماننتکامل مداومآنچه ناشناخته است باید شعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی رایج کیهاناولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت بیست و چهمرگ و میر پنهانادب برخورد با دیگراندر هم تنیدگی کوانتومی و پاعتماد به خودهوش عاطفی بیشتر در زنانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسي علل احتمالي تغيير سانسور بر بسیاری از حقایکودک ایرانی که هوش او از نوار عصب و عضلهتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا هوش مصنوعی می تواند نسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی گوگل به کمک تشایمان به رویاحس و ادراک- قسمت پنجاه و مستند جهان متصلارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های علامتی در ام اسبه بالاتر از ماده بیندیشهاوکينگ پیش از مرگش رسالرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد پنجمسخن پاک و ثابتکار با یگانگی و یکپارچگینکاتی در مورد تشنجتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان هوشیارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایرادهای موجود در خلقت بخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرطان با امواج صوتزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری های مغز و اعصاب و و هر کس تقوای خدا پیشه کنبیماری وسواسوفور و فراوانیمغز و اخلاقتقلید از روی طبیعتشلیک فراموشیفیلمی بسیار جالب از تغییکشف جمجمه ای درکوه ایرهونگاه از بیرون مجموعهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت دومجهانی که از یک منبع، تغذیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخسته نباشی باباابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مبزیرفون داروی ضد ام اسواقعیت فیزیکی، تابعی از مغز بیش از آنچه تصور میشوتمدنی قدیمی در شمال خلیج شگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم فراتر از دیوارهای باورگالکانزوماب، دارویی جدینادیدنی ها واقعی هستندآشنا پنداریجاذبه و نقش آن در شکلگیریموجودات مقهور ژنها هستندابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقبالاترین هدف از دولتزبان و شناخت حقیقت قسمت سواکسن ایرانی کرونا تولیدنقش قهوه در سلامتیتو آرامش و صلحیپلاسمای غالبشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکقیچی ژنتیکیچرا ماشین باید نتایج را پالکترودهای کاشتنیحقیقت در علم، هرگز نهایی ما انسانها چه اندازه نزدابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش ویتامين سفری به آغاز کیهانورزش و میگرننقش تیروئید در تکامل مغزتومورها و التهاب مغزی عاپیوندی که فراتر از امکانطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوقدرت عشقنزاع بین علم و جهل رو به پامگا سه عامل مهم سلامتحباب های کیهانی تو در توماده ای ضد التهابیابزارهای دفاعی و بقای مودائما بخوانازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی روان سالمبخشیدن دیگران یعنی آرامشسندرم گیلن باره به دنبال یاری خدا نزدیک استنقش غذاها و موجودات درياتوازن مهمتر از فعالیت زیپروتئین های ساده ی ابتداعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونلزوم سازگاری قانون مجازاهم نوع خواری در میان پیشیانسان قدیم در شبه جزیره عحس و ادراک قسمت چهل و دوممخچه تاثیر گذار بر حافظهاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی سل سپتاصل بازخوردهوش مصنوعی درمانگر کامپیروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش ها برای زانوسیاهچاله ها، دارای پرتو کمردردنه به اعدامتکامل چشمآنچه واقعیت تصور میکنیم عارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آممنابع انرژی از نفت و گاز هندسه بنیادیناولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت بیست و یکمرگ و میر بسیار بالای ناشادراک ما درک ارتعاشی است در هم تنیدگی کوانتومی و داعداد بینهایت در دنیای مهوش عاطفی در زنان بیشتر ارژیم غذایی ضد التهابیبررسی و اپروچ جدید بر بیمساهچاله ها تبخیر نمیشودکودکان میتوانند ناقل بی نوار عصب و عضلهتکثیر سلول در برابر توقف آیا هوش مصنوعی زندگی بشرپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی الفاگواین پیوند نه با مغز بلکه حس و ادراک- قسمت بیست و پمشکل از کجاستارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان ژنتیکی برای نوآوریبه جای محکوم کردن دیگران هاوکينگ پیش از مرگش رسالمعنی روزهرساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناسختی ها رفتنی استکاربرد روباتهای ريزنانوچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان های بسیار دیگرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاکسی توسین و تکامل پیش اخودت را از اندیشه هایت حفاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمانهای بیماری پارکینسزمان شگفت انگیززنان باهوش تربیماری کروتز فیلد جاکوبوقت نهيب هاي غير علمي گذشمغز و اخلاقتقلید از طبیعتشلیک فراموشیفیزیک مولکولها و ذرات در کشف جدید تلسکوپ جیمز وبنگاه از دور و نگاه از نزدتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت سومجهانی در ذهنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووزیرک ترین مردمواقعیت چند سویهمغز برای فراموشی بیشتر کتمرکز و مدیتیشنشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزفرد موفقگام کوچک ولی تاثیرگذارنادانی در قرن بیست و یکم،آغاز فصل سرما و دوباره تکجدا کردن ناخالصی هاموسیقی نوابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیباهوش ترین و با کیفیت تریزبان جانسوزواکسن اسپایکوژننقش مهاجرت در توسعه نسل اتو افق رویداد جهان هستیپمبرولیزوماب در بیماری چشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصچرا مغز انسان سه هزار سالالگو نداشتیمحقیقت راستین انسان علم بما انسانها چه اندازه نزدابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهانبحثی در مورد نقش کلسیم و سقوط درون جاذبه ای خاص، چورزش بهترین درمان بیش فعنقش حفاظتی مولکول جدید دتومورهای نخاعیپیوستگی همه ی اجزای جهانطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوقضاوت ممنوعنسبیت عام از زبان دکتر برامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحد و مرزها توهم ذهن ماستماده، چیزی نیستابعاد و نیازهای تکاملیداروهای مصرفی در ام اساسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی روبات های ریز در درمان بیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسندرم پیریفورمیسژن همه چیز نیستنقش غذاها و موجودات درياتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپروتز چشمعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزلزوم سازگاری قانون مجازاهمه چیز موج استانسان میوه ی تکاملحس و ادراک قسمت چهل و سوممدل همه جانبه نگر ژنرالیاحساس گذر سریعتر زمانداروی ضد چاقیاصل در هم تنیدگی و جهانی هوش مصنوعی درخدمت خلق وحروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی نرمش های گردنسیاهچاله و تکینگی ابتدایکمردرد ناشی از تنگی کانانه جنگ و نه خونریزیتکامل و ارتقای نگاه تا عمآنچه حس می کنیم، نتیجه ی عدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه در پایه ی همه ی واکاولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک قسمت بیست و دومرگ انتقال است یا نابود شادغام میان گونه های مختلدر هر سوراخی سر نکنبقای حقیقی در دور ماندن اهوش عاطفی در زنان بیشتر ارژیم غذایی ضد دردبررسی ژنها در تشخیص بیماسایه را اصالت دادن، جز فرکودکان خود را مشابه خود تنوبت کودکانتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا هوش ارثی دریافتی از پسایتهای دیگرجلوتر را دیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت این اندوه چیستحس و ادراک- قسمت شصت و چهمشکلات نخاعیارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان پوکی استخوانبه خودت مغرور نشوهدف یکسان و مسیرهای مختلمعادله ها فقط بخش خسته کنرشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کروناسرنوشتکاربرد روباتهای ريز، در چگونه میتوان با قانون جنتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا جنین انسان، هوشمندی جهان هایی در جهان دیگرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر فقط مردم میفهمیدند کخودروهای هیدروژنیاز نظر علم اعصاب اراده آزدرهای اسرارآمیز و پوشیدهزنجیرها را ما باید پاره کبیماری گیلن باره و بیماروقتی فهمیدی خطا کردی برگمغز و سیر تکامل ان دلیلی تقویت استخوان در گرو تغذشنا در ابهای گرم جنوب نیافیزیک و هوشیاریکشتن عقیده ممکن نیستنگاه از درون مجموعه با نگتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهان، تصادفی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشزیست شناسی کل در جزء فراکواقعیت چیستمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تمرکز بر هدفشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکفرد یا اندیشهگامی در درمان بیماریهای نازوکلسینآغاز مبهم آفرینشجدایی خطای حسی استموسیقی هنر مایع استابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف از تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمباور و کیهان شناسیزبان ریشه هایی شناختی اسواکسن اسپایکوژن ضد کرونانقش میدان مغناطیسی زمین تو انسانی و انسان، شایستپنج اکتشاف شگفت آور در موشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکقانون مندی نقشه ژنتیکی مچرا مغزهای ما ارتقا یافت الگو و عادت را بشکن و در احقیقت غیر فیزیکیما اکنون میدانیم فضا خالابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد حقیقت فضا و سلول های مغزی عامل پارکیورزش در کمر دردنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتومورهای ستون فقراتپیام های ناشناخته بر مغز طبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سقطار پیشرفتنسبت ها در کیهانانفجار و توقف تکاملی نشاحریص نباشماده، چیزی بیش از یک خلا ابعاد اضافه ی کیهانداروهای ام اساساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک بازی روبات کیانبدون پیر فلکسندرم پس از ضربه به سرژن همه چیز نیستنقش غذاها در کاهش دردهای توسعه برخی شغل ها با هوش پروتز عصبی برای تکلمعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکلزوم عدم وابستگی به گوگل همه چیز در زمان مناسبانسان ها می توانند میدان حس و ادراک قسمت نهممدل هولوگرافیک ژنرالیزهاحساسات کاذبداروی ضد چاقیاصل علت و تاثیرهوش مصنوعی ساخته هوش طبیروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی یونها و مولکول های مسیاهچاله ی منفرد یا سیاهکمردرد و علل آنچه زیاد است بر من که در ایتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآنها نمیخواهند دیگران راعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه زبانِ زمان استاولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک قسمت بیست و سومرگ تصادفیادغام دو حیطه علوم مغز و در والنتاین کتاب بدید همبلندی در ذهن ما درک بلندیهوشمندی کیهانراه فراری نیستبررسی بیماری التهابی رودساخت شبکه عصبی مصنوعی با کودکان را برای راه آماده نور درونتئوری تکامل امروز در درمآیا هوش سریعی که بدون احسجمجمه انسان های اولیهمنبع هوشیاری کجاست قسمت این ایده که ذرات سیاهچالحساسیت روانی متفاوتمشکلات بین دو همسر و برخیارتباط غیرکلامی بین انسادرمان پوکی استخوانبه دنبال رستگاری باشهدف یکسان، در مسیرهای متمعجزه های هر روزهرشد مغز فرایندی پیچیده ابعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستکتاب گران و پرهزینه شد ولچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر کلام در آیات کلام بآیا جهان ذهن و افکار ما مجهان یکپارچهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر میدانی مصیبت بزرگتر خورشید مصنوعیاز واقعیت امروز تا حقیقتدروغ نگو به خصوص به خودت