دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بیهوش کردن در جراحی و بیماری گیلن باره

بیهوشی در جراحی و بیماری گیلن باره

شل کننده عضلانی دپولاریزان مانند سوکسینیل کولین، حتی بعد از بهبود علایم بالینی گیلن باره ممنوع است زیرا احتمال افزایش کشنده پتاسیم وجود دارد.

شل کننده های عضلانی غیر دپولاریزان به خصوص اتراکوریوم و کوراریوم قابل استفاده است.

استفاده بی حسی موضعی مانند اسپاینال انستزی، ممنوعیتی ندارد.

به دلیل اختلال عملکرد سیستم خودکار مغزی اتونوم احتمال فشار خون شدید و یا کاهش شدید فشار خون وجود دارد. افزایش فشار خون در لارنگوسکوپی بیهوشی و با درد و کاهش فشار خون در فشار مثبت راه هوایی، وضعیت بیماران در بیهوشی و یا خونریزی حین عمل، مشاهده میشود.

در صورت افت فشار خون از فنیل افرین استفاده میشود. در استفاده از افدرین به دلیل اختلال سیستم خودکار در این بیماران و افزایش حساسیت پست سیناپتیک، احتمال تشدید زیاد فشار خون وجود دارد.

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تئوری جدید، ویران کردن گادغام میان گونه های مختلفرایند تکامل و دشواری هاجهان فراکتالنباید صبر کرد آتش را بعد بلوغ چیستهوش عاطفی قسمت سومموسیقی نوخواندن ، یکی از شستشو دهندرمان دارویی سرطان رحم بکووید نوزده و خطر بیماری آیا همه جنایت ها نتیجه بیزمان واقعیت است یا توهمبعد از کرونا دلخوشی بیهوشلیک فراموشیاین پیوند نه با مغز بلکه نقش میدان مغناطیسی زمین تاثیر کپسول نوروهرب بر سارتباط شگفت انگیز مغز انقلب را نشکنجهان پیوستهچرا ویروس کرونای دلتا وابه زودی شبکه مغزی به جای هیچگاه از فشار و شکست نترما اکنون میدانیم فضا خالخدا موجود استدرک دیگرانکاهش سن بیولوژیکی، تنها آیا برای تولید مثل همیشه زیباترین چیز در پیر شدنتقویت حافظه یا هوش مصنوعشگفت زده و حیران باشاگر فقط مردم میفهمیدند کنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر گیاهخواری بر رشد و از نظر علم اعصاب اراده آزقدرت ذهنجهشهای مفید و ذکاوتی که دنسبت طلایی، نشانه ای به سبیماری آلزایمر، استیل کوهستي مادي ای که ما کوچکترماده، چیزی بیش از یک خلا دنیا، هیچ استدستورالعمل مرکز کنترل بیکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان، در سایه پیشرآب زندگی است قسمت هفتمتمساح حد واسط میان مغز کوشباهت زیاد بین سلول هاي عابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها در کاهش دردهای از تکینگی تا مغز از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازاحفره در مغزهمه چیز در زمان کنونی استدین اجباریبیوگرافیویتامین دی گنجینه ای بزرمدل هولوگرافیک ژنرالیزهرفتار اجتماعی انسان، حاصباد و موجگیاه بی عقل به سوی نور میسفر دشوار اکتشافآسیب ها ناشی از آلودگی هوتو با باورهایت کنترل میشطولانی ترین شبتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز حمایت از طبیعتهنر فراموشیدانشمندان اولین سلول مصنواکسن کرونا و گشودن پنجرمرگ تصادفیرویا تخیل یا واقعیتبحثی در مورد عملکرد لوب فپل خواجو اصفهانسلطان جنگل یا صاحب ملکوتالکترومغناطیس شنوایی و هتوهم فضای خالی یا توهم فضابزار بقای موجود زنده از علم راهی برای اندیشیدن اتبر را بردارنورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت 75هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید برای میاستنی وراپامیل در بارداریمشکلات بین دو همسر و برخیپیوند اندام از حیوانات بروش های صرفه جویی در ایجابرنامه و ساختار پیچیده مسیگار عامل افزایش مرگ ومامیدی تازه در درمان سرطاتوصیه های غیر دارویی در سابعاد و نیازهای تکاملیعارضه جدید ویروس کرونا ستشنچ پانایوتوپولوس تشنج چگونه هموساپينس بر زمین اسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت پنجاهدر چه مرحله ای از خواب ، ریاد بگیر فراموش کنیپروژه ی ژنوم انسانیریشه های مشترک حیاتبرخی اثرات مضر ویتامین دسانسور بر بسیاری از حقایانرژی خلا ممکن استمغز و سیر تکامل ان دلیلی تکامل تکنولوژیاحساس گذر سریعتر زمانپیامهای کاربرانفلج دوطرفه عصب 6 چشمتغییر الگوی رشد مغزی با زنگاه حقیقی نگاه به درون ااصل علت و تاثیرهوش مصنوعی به شناسایی کامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت ششمدرمان های بیماری آلزایمرکلوزاپین داروی ضد جنونآن چیزی که ما جریان زمان راست دستی و چپ دستیبررسی سیستم تعادلی بدن اسختی ها رفتنی استاولین مورد پیوند سر در اناولین هیبرید بین انسان و مغز بزرگ چالش است یا منفعتا 20 سال آینده مغز شما به ادغام دو حیطه علوم مغز و فرایند حذف برخی اجزای مغجهان قابل مشاهده بخش کوچنبرو و انرژی مداومبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش عاطفی قسمت ششمموسیقی هنر مایع استخواب سالم عامل سلامتیدرمان سرگیجه بدون نیاز بکودک هشت ساله لازم است آدآیا هوش مصنوعی می تواند نزمان پلانکتفکر قبل از کارشلیک فراموشیاین اندوه چیستنقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر کپسول نوروهرب بر سارتباط غیرکلامی بین انساقیچی ژنتیکیجهان پر از چیزهای اسرار آچرا پس از بیدار شدن از خوبه زیر پای خود نگاه نکن بهیپرپاراتیروئیدیسمما از اینجا نخواهیم رفتخدای رنگین کماندرک درست از خود و هوشیاریکایروپاکتیک چیستآیا بزرگ شدن مغز فقط در دزیباترین چیز در افزایش ستقویت سیستم ایمنیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر انتخاب از طرف محیط از واقعیت امروز تا حقیقتقدرت عشقجوانان وطننشانه های گذشته در کیهان بیماری الزایمرهستی ما پس از شروعی چگال ماست مالیدندان ها را مسواک بزنید تدغدغه نتیجه ی نادانی استکشف مکانیسمی پیچیده در بزبان و تکلم برخی بیماریهآب زندگی است قسمت اولتنفس هوازی و میتوکندریشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماننقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تکینگی تا مغز از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازاحق انتخابهمه چیز، ثبت می شوددین، اجباری نیستبیوگرافیویروس مصنوعیمدل هولوگرافیک تعمیم یافرقیبی قدرتمند در برابر مباد غرور و سر پر از نخوت وگیاه خواری و گوشت خوار کدسفرنامه سفر به بم و جنوب آشنا پنداریتو باید نیکان را به دست بطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز حوادث روزگار از جمله ویرهنر حفظ گرهدانشمندان تغییر میدان مغواکسن کرونا از حقیقت تاتمرگی وجود نداردرویا حقی از طرف خدابحثی درباره هوش و تفاوتهپلاسمای غالبسم زنبور ، کلیدی برای وارالکتروتاکسی(گرایش و حرکتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ابزار بقای موجود زنده از علم ساختن برج های چرخانتحریک عمقی مغز در آلزایمنورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت 78هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید برای ای ال اسورزش هوازی مرتب خیلی به قمشکلات روانپزشکی پس از سپیوند سر آیا ممکن استروش هایی برای جلوگیری از برنامه ی مسلط ژنها در اختسیاهچاله های فضایی منابعامگا سه عامل مهم سلامتتوصیه هایی در مصرف ماهیابعاد اضافه ی کیهانعدم توقف تکامل در یک انداتشنج چیستچگونه هوشیاری خود را توساساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت پنجاه و یدر ناامیدی بسی امید استیادگیری مهارت های جدید دپروانه ی آسمانیرژیم های غذایی و نقش مهم برخی اختلالات عصبی مثانهساهچاله ها تبخیر نمیشودانسان قدیم در شبه جزیره عمغز کوانتومیتکامل جریان همیشگی خلقتاحساسات کاذبسایتهای دیگرفناوری هوش مصنوعی نحوه ختغییر زودتر اتصالات مغزینگاه دوبارهاصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش مصنوعی در کامپیوترهامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت شصت و هشتدرمان های جدید میگرنکلام و زبان، گنجینه ای بسآنچه ناشناخته است باید شرجزخوانی هایی که امروز ببررسی علل کمر درد در میانسرنوشتسریع دویدن مهم نیستاولین تصویر در تاریخ از سمغز بزرگ چالشهای پیش روتا بحر یفعل ما یشاارتقا و تکامل سنت آفرینش فراتر از دیوارهای باورجهان موازی و حجاب هاچت جی پی تیبنی عباس، ننگی بر تاریخهوش عاطفی بیشتر در زنانمیهمانهای ناخوانده عامل خواب سالم عامل سلامتی و یدرمان سرگیجه بدون نیاز بکودک ایرانی که هوش او از آیا هوش مصنوعی زندگی بشرزمان به چه دلیل ایجاد میشتفکر خلا ق در برابر توهم شنا در ابهای گرم جنوب نیااین ایده که ذرات سیاهچالنقش نگاه از پایین یا نگاهتاثیر کتامین در درمان پاارتروز یا خوردگی و التهاقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصجهان پر از چیزهای جادویی چرا ارتعاش بسیار مهم استبه سخن توجه کن نه گویندههاوکينگ پیش از مرگش رسالما اشیا را آنطور که هستندخدایی که ساخته ی ذهن بشر درک عمیق در حیواناتکار با یگانگی و یکپارچگیآیا تکامل و تغییرات ژنتیزیر فشار کووید چه باید کرتلقین اطلاعات و حافظهشگفتی های زنبور عسلاگر نیروی مغناطیس نباشد نقش داروهاي مختلف معروف تاثیر احتمالی عصاره تغلیاز کجا آمده ام و به کجا میقطار پیشرفتجواب دانشمند سوال کننده نشانه های پروردگار در جهبیماری ای شبیه آلزایمر و و هر کس تقوای خدا پیشه کنماست مالی با هوش انسانیذهن ما از در هم شکستن منبکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و شناخت حقیقت قسمت چآب زندگی است قسمت دومتنفس هوازی و میتوکندریشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماننقشه های مغزی جدید با جزیاز تکینگی تا مغز از مغز تلزوم عدم وابستگی به گوگل حقیقت قربانی نزاع بین بی همه ی سردردها بی خطر نیستدید تو همیشه محدود به مقدبیان ژن های اسکیزوفرنی دویرایش DNA جنین انسان، برمدل های ریز مغز مینی برینرموزی از نخستین تمدن بشربار بزرگ ایستادن بر دو پاگیرنده باید سازگار با پیسفرنامه سفر به بم و جنوب آشنا پنداریتو تغییر و تحولیطبیعت موجی جهانتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز حکمت الهی در پس همه چیزهنر رها شدن از وابستگیدانشمندان روش هاي جدیدی واکسن کرونا ساخته شده تومراحل ارتقای پله پله کیهرویاها از مغز است یا ناخوبحثی درباره هوش و تفاوتهپمبرولیزوماب در بیماری چسماگلوتید داروی کاهش دهنالکترودهای کاشتنیتوهم چیستابزار بقای موجود زنده از علایم کمبود ویتامین E را تداوم مهم است نه سرعتنوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت 82هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید برای دیابتورزش هوازی ، بهترین تمریمشکلات روانپزشکی در عقب پیوند سر، یکی از راه حلهاروش هایی ساده برای کاهش ابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سیاهچاله ها، دارای پرتو امروز دانش ژنتیک هیچ ابهمعجزه ی علمتوضیحی ساده در مورد هوش مابعاد بالاترعدم درکتشنج و حرکات شبه تشنجی قاچگونه واکسن کرونا را توزاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت پنجاه و ددر هم تنیدگی مرزها و بی میادآوری خواب و رویاپرواز از نیویورک تا لوس آرژیم های غذایی و نقش مهم برخی اصول سلامت کمرسایه را اصالت دادن، جز فرانسان میوه ی تکاملمغز آیندگان چگونه است ؟تکامل داروینی هنوز در حااخلاق و علوم اعصابفیلمی بسیار جالب از تغییتغییر عمودی سر انسان از پنگاهی بر قدرت بینایی درااصول انجام برخی نرمش ها دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری در کجاست؟ قحس و ادراک قسمت شصت و دودرمان های جدید در بیماری کلرال هیدرات برای خوابانآنچه واقعیت تصور میکنیم رحم مصنوعیبزرگ فکر کنبزرگ شدن مغز محدود به دورسریعترین کامپیوتر موجوداولین دارو برای آتاکسی فمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتابوهای ذهنیارتقا یا بازگشت به قبل ازفرد موفقجهان ما میتواند به اندازچت جی پی تیبه قفس های سیاهت ننازهوش عاطفی در زنان بیشتر امیوتونیک دیستروفیخواب عامل دسته بندی و حفطدرمان سرگیجه بدون داروکودکان میتوانند ناقل بی آیا هوش ارثی دریافتی از پزمان شگفت انگیزتفاوت مغز انسان و میمون هشناخت و معرفت، و نقش آن داینکه به خاطرخودت زندگی نقش نظام غذایی در تکامل متاثیر گیاه خواری بر رشد وارزش حقیقی زبان قسمت اولقانون مندی نقشه ژنتیکی مجهان دارای برنامهچرا بیماری های تخریبی مغبوزون هیگز چیستهاوکينگ پیش از مرگش رسالما به جهان های متفاوت خودخسته نباشی بابادرگیری قلب در بیماری ویرکاربرد روباتهای ريزنانوآیا جنین انسان، هوشمندی زیرفون داروی ضد ام استلاش ها برای کشف منابع جدشانس یا تلاشاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش درختان در تکاملتاثیر ترکیبات استاتین (ساز کسی که یک کتاب خوانده لمس کوانتومیجوسازی مدرننظام مثبت زندگیبیماری ای شبیه ام اس مولتوفور و فراوانیماشین دانشذهن چند جانبه نیازمند نگکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و شناخت حقیقت قسمت اآب زندگی است قسمت سومتنفس بدون اکسیژنشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماننقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز از مغز تمقاومت به عوارض فشار خون حقیقت آنطور نیست که به نظهمیشه چشمی مراقب و نگهبادیدن خدا در همه چیزبیان حقیقتواقعیت فیزیکی، تابعی از مدیون خود ناموجودرمز و رازهای ارتباط غیر کبار سنین ابزار هوشمندی اگالکانزوماب، دارویی جدیسفرنامه سفر به بم و جنوب آغاز فصل سرما و دوباره تکتو جهانی هستی که خودش را طبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز حافظه میتواند بزرگترین دهنر، پر کردن است نه فحش ددانشمندان روشی برای تبدیواکسن ایرانی کرونا تولیدمرز مرگ و زندگی کجاسترویاهای پر رمز و حیرتی دربحثی درباره هوش و تفاوتهپنج اکتشاف شگفت آور در موسندرم کووید طولانیالگو و عادت را بشکن و در اتوهم وجودابزار بقای موجود زنده از علایم کمبود ویتامین E را تداخل مرزها و صفات با بیننوروز یا روز پایانیاز تکامل تا مغز از مغز تا منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت چهلداروی جدید ضد میگرنورزش و میگرنمشاهده گر جدای از شیء مشاپیوندی که فراتر از امکانروش جدید تولید برقبرین نت به جای اینترنتسیاهچاله و تکینگی ابتدایانفجار و توقف تکاملی نشامعجزه ی علم در کنترل کرونتیوتیکسن داروی ضد جنوناتفاق و تصادفعسل طبیعی موثر در کنترل بتشنج عدم توازن بین نورون چگونه آن شکری که می خوریماستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت پنجاه و سدر هم تنیدگی کوانتومییاری خدا نزدیک استپروتئین های ساده ی ابتدارژیم ضد التهابیبرخی بیماری ها که در آن بساخت شبکه عصبی مصنوعی با انسان ها می توانند میدان مغز انسان ایا طبیعتا تماتکامل داروینی هنوز در حااخلاق پایه تکامل و فرهنگفیزیک مولکولها و ذرات در تغییرات منطقه بویایی مغزنگاهی بر توانایی اجزاي باصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری در کجاست؟(قحس و ادراک قسمت شصت و ششدرمان های رایج ام اسکمردردآنچه حس می کنیم، نتیجه ی رحم مصنوعیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربزرگ شدن تقریبا ناگهانی سرگیجه از شایعترین اختلااولین دروغمغز بزرگترین مصرف کننده تاثیر فکر بر سلامتارتوکين تراپی روشی جديد فرد حساس از نظر عاطفی و بجهان مادی، تجلی فضا در ذهنتایج نادانی و جهلبه مغز خزندگان خودت اجازهوش عاطفی در زنان بیشتر امیگرن و پروتئین مرتبط با خودآگاهی و هوشیاريدرمان سرطان با امواج صوتکودکان خود را مشابه خود تآیا هوش سریعی که بدون احسزنان باهوش ترتفاوت ها و تمایزها کلید بشناخت حقیقت یا آرزوهای گاینکه خانواده ات سالم بانقش نظریه تکامل در شناساتاثیر گیاه خواری بر رشد وارزش حقیقی زبان قسمت دومقانون گذاری و تکاملجهان در حال نوسان و چرخشچرا حیوانات سخن نمی گوینبوزون هیگز جهان را از متلهدف یکسان و مسیرهای مختلما با کمک مغز خود مختاريمخطا در محاسبات چیزی کاملدرگیری مغز در بیماری کویکاربرد روباتهای ريز، در آیا جهان ذهن و افکار ما مزیرک ترین مردمتلاش هایی در بیماران قطع شاهکار قرناگر نعمت فراموشی نبود بسنقش ذهن و شناخت در حوادث تاثیر تغذیه بر سلامت روااز آغاز خلقت تا نگاه انسالوب فرونتال یا پیشانی مغجامعه ی آسمانینظریه ی تکامل در درمان بیدهن، بزرگترین سرمایهبیماری اسپینال ماسکولار وقت نهيب هاي غير علمي گذشمبانی ذهنی سیاه و سفیدذهن هوشیار در پس ماده ی مکشف جدید تلسکوپ جیمز وبزبان و شناخت حقیقت قسمت دآب، زندگی است(قسمت پنجم)تنها مانع در زندگی موارد شربت ضد خلطتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماننقطه بی بازگشتاز تکینگی تا مغز از مغز تمقابله ی منطقی با اعتراضحقیقت افرادهمیشه اطمینان تو بر خدا بدیدگاه نارسای دوگانه ی مبیست تمرین ساده برای جلوواقعیت چند سویهمدیریت اینترنت بر جنگرمز پیشرفت تواضع است نه طبارداری بدون رحمگام کوچک ولی تاثیرگذارسفرنامه سفر به بم و جنوب آغاز مبهم آفرینشتو دی ان ای خاص ميتوکندريطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز حافظه و اطلاعات در کجاست هوموارکتوس ها ممکن است ددانش، قفل ذهن را باز میکنواکسن اسپایکوژنمرز بین انسان و حیوان کجارویای شفافبحثی درباره هوش و تفاوتهپول و شادیسندرم گیلن باره به دنبال الگوی بنیادین و هوشیاریتوهم وجودابزار بقای موجود زنده از علت خواب آلودگی بعد از خوتروس جریان انرژینوشیدن چای برای مغز مفید از تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت چهل و هفتداروی جدید ضد الزایمرورزش بهترین درمان بیش فعمشاهده آینده از روی مشاهپیوستگی همه ی اجزای جهانروش صحبت کردن در حال تکامبرای یک زندگی معمولیسیاهچاله ی تولید کنندهانقراض را انتخاب نکنیدمعجزه در هر لحظه زندگیتیک و اختلال حرکتیاتوبان اطلاعات و پلِ بینعشق درونی به یگانگی خلقتتشویق خواندن به کودکانچگونه انتظارات بر ادراک استفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت پنجاه و شدر هم تنیدگی کوانتومی و پژن همه چیز نیستپروتز چشمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرخی بیماری های خاص که بدساخت شبکه عصبی با الفبای انسان یک کتابخانه استمغز انسان برای ایجاد تمدتکامل داروینی هنوز در حااختلال خواب فرد را مستعد فیزیک و هوشیاریتغییرات آب و هوایی که به نگاهت را بلند کناصول سلامت کمرهوش مصنوعی درمانگر کامپیمنبع خواب و رویاحس و ادراک سی و هفتمدرمان های علامتی در ام اسکمردرد ناشی از تنگی کاناآنها نمیخواهند دیگران راآنان که در قله اند هرگز خرساناها و ابر رساناها و عبزرگترین خطایی که مردم مسرگردانیاولین سلول مصنوعیمغز حریص برای خون، کلید تتاثیر مشاهده بر واقعیت بارتباط میکروب روده و پارفردا را نمیدانیمجهان مرئی و نامرئینجات در راستگوییبه نقاش بنگرهوشمندی کیهانمیگرن سردردی ژنتیکی که بخودآگاهی و هوشیاريدرمانهای بیماری پارکینسکودکان را برای راه آماده آیا هشیاری کوانتومی وجودزنجیرها را ما باید پاره کتفاوت ها را به رسمیت بشناشناخت درون، شناخت بیرون؛اینترنت بدون فیلتر ماهوانقش هورمون های تیروئید دتاثیر گیاه خواری بر رشد وارزش حقیقی زبان قسمت سومقانون جنگلجهان در حال ایجاد و ارتقاچرا حجم مغز گونه انسان دربی نهایت در میان مرزهاهدف یکسان، در مسیرهای متما بخشی از این جهان مرتبطخطا در محاسبات چیزی کاملدرگیری مغز در بیماران مبکتاب گران و پرهزینه شد ولآیا جهش های ژنتیکی، ویروتلاشی برای درمان قطع نخاشاهکار شش گوشاگر با مطالعه فیزیک کواننقش روی و منیزیم در سلامتتاثیر حرکات چشم بر امواج از انفجار بزرگ تا انفجار لوتیراستامجاودانگی مصنوعینظریه ی تکامل در درمان بیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبیماری اضطراب عمومیوقتی فهمیدی خطا کردی برگمباحث مهم حس و ادراکذهن تو همیشه به چیزی اعتقکشتن عقیده ممکن نیستزبان و شناخت حقیقت قسمت سآتش منبع انرژیتنها در برابر جهانشش مرحله تکامل چشمتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماننمیتوان با بیرون انداختناز تکینگی تا مغز از مغز تمقابله با کرونا با علم اسحقیقت اشیاهمیشه داناتر از ما وجود ددژا وو یا اشنا پنداریبیش از نیمی از موارد انتقواقعیت چیستمداخله ی زیانبار انسانرمز بقای جهش ژنتیکیبازگشت از آثار به سوی خداگامی در درمان بیماریهای سفری به آغاز کیهانإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتو در میانه ی جهان نیستی ظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز حافظه و اطلاعات در کجاست هورمون شیرساز یا پرولاکتدائما بخوانواکسن اسپایکوژن ضد کرونامرز جدید جستجو و اکتشاف، روان سالمبحثی درباره هوش و تفاوتهپول و عقیدهسندرم پیریفورمیسالگوبرداری از طبیعتتوهم بی خداییابزار بقای موجود زنده از عماد الدین نسیمی قربانی تری فلوپرازیننوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت چهل و هشتداروی سل سپتورزش در کمر دردمطالبه ی حق خودپیام های ناشناخته بر مغز روشهای نو در درمان دیسک ببرای پیش بینی آینده مغز دسیاره ی ابلهانانواع سکته های مغزیمعرفت و شناختتیروفیبان موثر در سکته ی اتوسوکسیمایدعصب حقوق نورولووتشخیص ژنتیکی آتروفی های چگونه به سطح بالایی از هواستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیست و چهدر هم تنیدگی کوانتومی و دژن همه چیز نیستپروتز عصبی برای تکلمرژیم غذایی ضد التهابیبرخی توجهات در ببمار پارساختن آیندهانسان باشمغز انسان برای شادمانی طتکامل داروینی هنوز در حااختلال در شناسایی حروف و فیزیکدانان ماشینی برای تتغییرات تکاملی سر انسان چالش هوشیاری و اینکه چرا اضطراب و ترسهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنتظر نمان چیزی نور را بهحس و ادراک- قسمت پنجاه و درمان ژنتیکی برای نوآوریکمردرد و علل آنآنزیم تولید انرژی در سلورشته نوروایمونولوژی و نقبزرگترین درد از درون است سربازان ما محققا غلبه می اوکرلیزوماب داروی جدید شمغز در تنهایی آسیب میبینتاثیر نگاه ناظر هوشیار بارتباط ماده و انرژیفرزندان زمان خودجهان مشارکتینخاع ما تا پایین ستون فقربه نقاش بنگرهوشیاری و وجودمیگرن شدید قابل درمان اسخودت را از اندیشه هایت حفدرهای اسرارآمیز و پوشیدهکوری گذرای ناشی از موبایآیا واکنش های یاد گرفته وزندگی هوشمند در خارج از زتفاوت های بین زن و مرد فقشناسایی تاریخچه ی تکاملیایندرالنقش هورمون زنانه استروژنتاثیر گیاه خواری بر رشد وارزش خود را چگونه میشناسقانون جنگلجهان ریز و درشتچرا خشونت و تعصببی ذهن و بی روحهدف از تکامل مغزما تحت کنترل ژنها هستیم یخطای ادراک کارمادرگیری مغزی در سندرم کووکتاب زیست شناسی باورآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتلاشی تازه برای گشودن معشاید گوشی و چشمی، آماده شاگر تلاش انسان امروز برانقش روزه داری در سالم و جتاثیر دوپامین و سروتونیناز بحث های کنونی در ویروسلوزالمعده(پانکراس)مصنوعجایی خالی نیستنظریه ی تکامل در درمان بیدو بیماری روانی خود بزرگ بیماری بیش فعالیوقتی پر از گل شدی خودت را مجموعه های پر سلولی بدن مذهن خود را مشغول هماهنگیگل خاردار، زیباستزبان جانسوزآثار باستانی تمدن های قدتنبیه چقدر موثر استششمین کنگره بین المللی ستاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماننمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز تکینگی تا مغز از مغز تملاحظه های اخلاقی دربارهحقیقت تنها چیزی است که شاهمیشه راهی هستدژاوو یا آشناپنداریبیشتر کمردردها نیازی به واقعیت چیستمدارک ژنتیکی چگونه انسانرمز جهانبازگشت به ریشه های تکاملگامی در درمان بیماریهای سقوط درون جاذبه ای خاص، چافت فشار خون ناگهانی در وتوقف؛ شکستظرف باید پر شود چه با چرک تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین هماننوآوری ای شگفت انگیز داناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز حافظه و اطلاعات در کجاستهوش فوق العاده، هر فرد اسداروهای مصرفی در ام اسواکسن دیگر کرونا ساخته شمزایای شکلات تلخ برای سلروبات های ریز در درمان بیبحثی درباره احساسات متفاسندرم پس از ضربه به سرالتهاب شریان تمپورالتوهم تنهاییابزار بقای موجود زنده از عوامل موثر در پیدایش زباتری فلوپرازیننیکولا تسلااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت چهل و دومداروی ضد چاقیوزن حقیقی معرفت و شناختمطالبی در مورد تشنجپیدایش زبانروشهای شناسایی قدرت شنوابرای اولین بار دانشمندانسیاره ابلهانانگشت ماشه ایمغز فکر میکند مرگ برای دیتکنولوژی جدید که سلول هااتصال مغز و کامپیوترعضلانی که طی سخن گفتن چقدتشخیص آلزایمر سالها قبل چگونه باغبانی باعث کاهش استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیست و یکدر هر سوراخی سر نکنژن هوش و ساختارهای حیاتی پرورش مغز مینیاتوری انسارژیم غذایی ضد دردبرخی توصیه ها برای واکسیساختار فراکتال وجود و ذهانسان جدید از چه زمانی پامغز انسان برای شادمانی طتکامل زباناختلال در شناسایی حروف و فاجعه ی جهل مقدستغذیه بر ژنها تاثیر داردچالش هوشیاری و اینکه چرا اطلاع رسانی اینترنتیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنحنی که ارتباط بین معرفحس و ادراک- قسمت بیست و پدرمان پوکی استخوانکمردرد با پوشیدن کفش مناکنفرانس تشنج هتل کوثر اصآینه در اینهرشد مغز فرایندی پیچیده ابسیاری از مجرمان، خودشانسردرد میگرنايندگان چگونه خواهند دیدمغز را از روی امواج بشناستاثیر نگاه و مشاهده ناظر ارتباط متقابل با همه ی حیفرضیه ای جدید توضیح میدهجهان هوشمندنخستین تمدن بشریبه نادیدنی ایمان بیاورهوشیاری و افسردگیمیدان مغناطيسي زمین بشر خودروهای هیدروژنیدروغ نگو به خصوص به خودتکی غایب شدی تا نیازمند دلآیا یک، وجود داردزندگی بی دودتفاوت های تکاملی در مغز وشناسایی سلول های ایمنی اایا کوچک شدن مغزانسان النقش ویتامین K در ترمیم استاثیر گیاه خواری بر رشد واز فرد ایستا و متعصب بگذرقانونمندی و محدودیت عالمجهان شگفت انگیزچرا در مغز انسان، فرورفتبی شرمیهدف از خلقت رسیدن به ابزامانند آب باشخطای حسدرگیری مغزی در سندرم کووکتاب طبیعت در قالب هندسهزیست شناسی کل در جزء فراکآیا خداباوری محصول تکاملتلاشی جدید در درمان ام اسشاید درست نباشداگر خواهان پیروزی هستینقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر دپاکین بر بیماری ماز تلسکوپ گالیله تا تلسکلیروپریم داروی ترکیبی ضدجاذبهنظریه ی ریسماندو بار در هفته ماهی مصرف بیماری تی تی پیوقتی تو از یاد گرفتن باز محل درک احساسات روحانیذهن سالمگل زندگیزبان ریشه هایی شناختی اسآرامش و دانشتهدیدهای هوش مصنوعیصبر بسیار بایدتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماننمایش تک نفرهاز تکینگی تا مغز از مغز تملاحظات بیهوشی قبل از جرحقیقت خواب و رویاهمیشه عسل با موم بخوریمدگرگونی های نژادی و تغییبا هوش مصنوعی خودکار روبواقعیت های متفاوتمروری بر تشنج و درمان هایرمز جهان خاصیت فراکتالبازخورد یا فیدبکگاهی لازم است برای فهم و سلول های مغزی عامل پارکیافت هوشیاری به دنبال کاهتولید مثل اولین ربات های عقل مجادله گرتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین هماننوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز حباب های کیهانی تو در توهوش مصنوعی می تواند بر احداروهای ام اسواکسن دیگری ضد کرونا از دمسمومیت دانش آموزان بی گروبات کیانبحثی درباره احساساتی غیرسندرم سردرد به دلیل افت فامواجی که به وسیله ی ماشیتوهم جدایی و توهم علمابزار بقای موجود زنده از عوامل ایجاد لغت انسانی و ترک امروزنیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت چهل و سومداروی ضد چاقیوزوز گوشمطالعه ای بیان میکند اهدپیر شدن حتمی نیستروشی برای بهبود هوش عاطفبرای تمدن سازی، باید در بسیاره ابلهانانگشت نگاری مغز نشان میدمغز قلبتکنولوژی جدید که سلول هااثر مضر مصرف طولانی مدت رغم بی پایانتصویر زیبا از سلولچگونه تکامل مغزهای کنونیاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیست و دودر والنتاین کتاب بدید همژن یا نقشه توسعه مغز و نقپرتوهای صادر شده از سیاهراه فراری نیستبرخی درمان های Spinal Muscular Atساختار شبکه های مغزی ثابانسان خطرناکترین موجودمغز انسان رو به کوچک تر شتکامل زباناختلالات مخچهفاصله ها در مکانیک کوانتثبت و دستکار ی حافظهچالش هوشیاری و اینکه چرا اطلاعات حسی ما از جهان، چهوش احساسیمنشأ اطلاعات و آموخته ها حس و ادراک- قسمت شصت و چهدرمان پوکی استخواندرمان ام اس(مولتیپل اسکلکنگره بین المللی سردرد دآیندهرشد مغز علت تمایل انسان ببسیاری از بیماری های جدیسردرد میگرن در کودکانايا اراده آزاد توهم است یمغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر نگاه انسان بر رفتاارتباط چاقی و کاهش قدرت بفساد اقتصادی سیتماتیک درجهان هوشیارنخستین تصویر از سیاهچالهبه هلال بنگرهوشیاری کوانتومیمیدان های مغناطیسی قابل خورشید مصنوعیدریای خداکیهان خود را طراحی میکندآیا کیهان می تواند یک شبیزندگی در جمع مواردی را برتفاوت های زبانی سرمنشا تشواهدی از نوع جدیدی از حاایا این جمله درست است کسینقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر گیاه خواری بر رشد واز مخالفت بشنوقارچ بی مغز در خدمت موجودجهانی که نه با یک رخداد و چرا ذرات بنیادی معمولاً بی عدالتی در توزیع واکسن هر چیز با هر چیز دیگر در تماه رجبخطر آلودگی هوادرگیری اعصاب به علت میتوکتاب، سفری به تاریخزیست شناسی باور حقیقت یا آیا دلفین ها می تواند از تمایل زیاد به خوردن بستنشب سیاه سحر شوداپی ژنتیکنقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر داروهای ضد التهاب از تلسکوپ گالیله تا تلسکلیس دگرامفتامین یا ویاسجاذبه و نقش آن در شکلگیرینظریه تکامل در درمان بیمدو برابر شدن خطر مرگ و میبیماری دویکویتنام نوعی کرونا ویروس محل درک احساسات روحانی دذهت را روی چیزهای مفید متگلوله ی ساچمه ایزبان شناسی مدرن در سطح سلآرامش و سکونتو یک معجزه ایصرع و درمان های آنتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردراز تکینگی تا مغز از مغز تممانتین یا آلزیکسا یا ابحقیقت در علم، هرگز نهایی همجوشی هسته ای، انرژِی بدانش قدرت استبا تعمق در اسرار ابدیت و واقعیت و مجازمرکز هوشیاری، روح یا بدن رنگ کردن، حقیقت نیستبازسازي مغز و نخاع چالشی گاهی مغز بزرگ چالش استسلول های بنیادیافتخار انسانتولید یا دریافت علمعقلانیت بدون تغییرتاریکی و نورابزار بقا از نخستین هماننوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز حد و مرزها توهم ذهن ماستهوش مصنوعی و کشف زبان هایداروهای تغییر دهنده ی سیواکسن سرطانمسمومیت دانش آموزان، قماپوست ساعتی مستقل از مغز دروح در جهانی دیگر استبخش فراموش شده ی حافظهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاامیوتروفیک لترال اسکلروتوهم جسمابزار بقای موجود زنده از عواملی که برای ظهور لغت اترکیب آمار و ژنتیکچیز جدید را بپذیراز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت نهمداروی ضد تشنج با قابليت تیک پیام منفرد نورون مغزی معماری، هندسه ی قابل مشاپیشینیان انسان از هفت میروشی جدید در درمان قطع نخبرای خودآگاه بودن تو بایسیر آفرینش از روح تا مغز انتقال ماده و انرژیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتکینگیاثرات فشار روحی شدیدغم بی پایانتصویر زیبای اصفهانچگونه جمعیت های بزرگ شکل استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیست و سودر یک فراکتال هر نقطه مرکژن ضد آلزایمرپرسش و چستجو همیشه باقی اراه های جدید برای قضاوت ربرخی روش های تربیتی کودکسادیسم یا لذت از آزار دادانسان عامل توقف رشد مغزمغز انسان رو به کوچکتر شدتکامل زبان انسان از پیشیاختلالات حرکتی در انسانفاصله ی همیشگی تصویر سازثبت امواج الکتریکی در عصچالش هوشیاری و اینکه چرا اطلاعاتی عمومی در مورد مهوش احساسیمنشاء کوانتومی هوشیاری احساسیت روانی متفاوتدرمان تومورهای مغزی با اکنگره بین المللی سردرد دآینده ی انسان در فراتر ازرشد در سختی استبسیاری از بیماری های جدیسردرد و علتهای آنايا اراده آزاد توهم است یمغزهای کوچک بی احساستاثیر نگاه انسان بر رفتاارتباط هوش ساختار مغز و ژفشار و قدرتجهان های بسیار دیگرنخستین روبات های زنده ی جبه کدامین گناه کشته شدندهوش، ژنتیکی است یا محیطیمیدان های کوانتومی خلاخوش قلبی و مهربانیدرک فرد دیگر و رفتارهای اکیهانِ هوشیارِ در حال یاآیا گذشته، امروز وآینده زندگی در سیاهچالهتفاوت ایستایی و تکاپوشواهدی از دنیسوان(شبه نئایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش گرمایش آب و هوا در همتاثیر گیاه خواری بر رشد واز نخستین همانند سازها تقبل از آغازجهانی که از یک منبع، تغذیچراروياها را به یاد نمی آبیمار 101 ساله، مبتلا به سهر جا که جات میشه، جات نیماپروتیلینخطرات هوش مصنوعیدرختان اشعار زمینکتابخانهزیست، مرز افق رویداد هستآیا دلفین ها میتوانند باتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشبیه سازی میلیون ها جهان ابتدا سخت ترین استنقش زنجبیل در جلوگیری از تاثیر داروی ضد تشنج سدیم از تکنیکی تا مغز از مغز تلا اکراه فی الدینجدا کردن ناخالصی هانظریه تکامل در درمان بیمدو برابر شدن خطر مرگ و میبیماری دیستروفی میوتونیویتامین E برای فعالیت صحمحدودیت چقدر موثر استذخیره ی شگفت انگیز اطلاعگلوئونزبان شناسی نوین نیازمند آرامش(سکوت) stillness و تکاپوتو یک جهان در مغز خودت هسضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تمن کسی در ناکسی دریافتم حقیقت راستین انسان علم بهمراه سختی، اسانی هستدانش محدود به ابعاد چهاربا خدا باشواقعیت و انعکاسمرکز حافظه کجاسترنگین کمانبحتی علمی درباره تمایل بگذر زمان کاملا وابسته به سلول های بنیادی منابع و اافراد آغاز حرکت خودشان رتولید پاک و فراوان انرژیعقیده ی بی عملتاریکی خواهد ترسیدنوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز حریص نباشهوش مصنوعی یا حماقت طبیعداروهای ضد بیماری ام اس وواکسن سرطانمسیر دشوار تکامل و ارتقاپوشاندن خود از نورروح رهاییبخش های تنظیمی ژنومسوپاپ ها یا ترانزیستورهاامید نیکو داشته باش تا آنتوهمات و شناخت حقیقتابزار بقای موجود زنده از عوارض ازدواج و بچه دار شدترکیب حیوان و انسانچیزی منتظر شناخته شدناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت چهارمداروی ضد تشنج با قابليت تیک پیشنهاد خوب برای آسان معنی روزهپیشرفت های جدید علوم اعصروشی جدید در درمان نابینبرای زندگی سالم، یافتن تسیستم تعادلی بدناندوه در دنیا استمغز مانند تلفن استتکامل فردی یا اجتماعیاثرات مفید قهوهغیرقابل دیدن کردن مادهتصویربرداری فضاپیمای آمچگونه جمعیت های بزرگ شکل استیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیستمدر کمتر از چند ماه سوش جدژنها نقشه ایجاد ابزار هوآلودگی هوا چالش قرن جدیدراه های جدید برای قضاوت ربرخی سلولهای عصبی در تلاسازگاری با محیط بین اجزاانسانیت در هم تنیده و متصمغز ایندگان چگونه استتکامل ساختار رگهای مغزی اختلالات صحبت کردن در انفتون های زیستیجلو رفتن یا عقبگردچالش دیدگاه های سنتی در باطلاعاتی عمومی در مورد مهوش در طبیعتمهندسی ژنتیک در حال تلاش خفاش با شیوع همه گیری جدیمهربانی، شرط موفقیتخلا، حقیقی نیستدرمان تشنجکنترل همجوشی هسته ای با هآینده ی علم و فیزیک در60 ثز گهواره تا گوربشکه ای که ته نداره پر نمسردرد تنشنای نعمت من در زندگیممغز، فقط گیرندهتاثیر ویتامین دی بر بیماارتباط پیوسته ی جهانفضای قلب منبع نبوغ استجهان هایی در جهان دیگرنرمش های مفید برای درد زابه امید روزهای بهترهیچ چیز همیشگی نیستمیدان بنیادین اطلاعاتخوشبختی دور از رنج های مدرک نیازمند شناخت خویش اکیست هیداتید مغزآیا پیدایش مغز از روی تصازندگی زمینی امروز بیش از تفاوت ارباب و رهبر حقیقیشیشه ی بازالتی و سیلیکونایا بیماری ام اس (مولتیپنقش پیش زمینه ها و اراده تاثیر گیاه خواری بر رشد واز نخستین همانند سازها تقبل از انفجار بزرگجهانی در ذهنچراروياها را به یاد نمی آبیماری لبر و نابینایی آنهر حرکت خمیده می شود و هر ماجرای جهل مقدسدفاع از پیامبردرد باسن و پا به دلیل کاهکجای مغز مسئول پردازش تجزاوسکا درمان گوشرآیا دست مصنوعی به زودی قاتمدن پیشرفته ی پیشینیانشبیه سازی سیستم های کوانابتدایی که در ذهن دانشمننقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر مغزاز تکینگی تا مغز و از مغز لاموژین داروی ضد اوتیسم؟جدایی خطای حسی استنظریه تکامل در درمان بیمدو سوی واقعیتبیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین E در چه مواد غذایمحدودیت های حافظه و حافظذره ی معین یا ابری از الکگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان، نشان دهنده ی سخنگو آزمون تجربی، راهی برای رتو کز محنت دیگران بی غمیضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژي پاک سرچشمه ححقیقت غیر فیزیکیهمراهی نوعی سردرد میگرنیدانش بی نهایتبا طبیعت بازی نکنواقعیت خلا و وجود و درک ممرکز حافظه کجاسترهبر حقیقیبحث درباره پیدایش و منشا گذشته را دفن کنسلول های بدن تو پیر نیستنافراد بی دلیل دوستدار تو تولید سلولهای جنسی از سلعلم و ادراک فقط مشاهده ی تاریخ همه چیز را ثبت کردهنوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز حرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشداروی فامپیریدین یا نورلواکسن ضد اعتیادمسئول صیانت از عقیده کیسپیموزایدروزه داری متناوب، مغز را بخش بزرگی حس و ادراک ما اسوپاپ ها یا ترانزیستورهاامید نجاتتوپیراماتابزارهای پیشرفته ارتباط عید نوروز مبارکترازودونچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت نوزدهمداروی ضد تشنج توپیراماتیک آلل ژنتیکی که از نئاندمعادله ها فقط بخش خسته کنپیشرفت در عقل است یا ظواهروشی جدید در درمان سکته مبرخی ملاحظات در تشنج های سیستم دفاعی بدن علیه مغز اندوه دردی را دوا نمیکندمغز مادران و کودکان در زمتکامل مادی تا ابزار هوشماثرات مفید روزه داریغرور و علمتصور از زمان و مکانچگونه حافظه را قویتر کنیاستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت دهمدر آرزوهایت مداومت داشتهژنها ، مغز و ارادهآلودگی هوا و ویروس کروناراه پیروزی در زندگی چیستبرخی سيناپسها طی تکامل و ستم با شعار قانون بدترین انسانیت در برابر دیگرانمغز ابزار بقای برتر مادیتکامل شناخت انسان با کشفاختلالات عضلانی ژنتیکفروتنی و غرورجلوتر را دیدنچاالش ها در تعیین منبع هواعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی قسمت نهماعتماد به خودهوش عاطفی قسمت هفتمموفقیت هوش مصنوعی در امتخلا، خالی نیستدرمان جدید ALSکنترل جاذبهآیا فراموشی حتمی استزمین در برابر عظمت کیهانبشریت از یک پدر و مادر نیسردرد سکه ایای همه ی وجود منمغزتان را در جوانی سیم کشتاثیر ویروس کرونا بر مغز ارتباط انسانی، محدود به قفس ذهنجهان یکپارچهنرمش های مفید در سرگیجهبه بالا بر ستارگان نگاه کهیچ وقت خودت را محدود به میدازولام در درمان تشنج خانه ی تاریکدرک و احساسکیست کلوئید بطن سومآیا آگاهی پس از مرگ از بیزندگی زودگذرتفاوتهای جنسیتی راهی براشکل های متفاوت پروتئین هایا بدون زبان میتوانیم تنقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر گیاه خواری بر رشد واز نخستین همانند سازها تقبرستان ها با بوی شجاعتجهان، تصادفی نیستنزاع بین جهل و علم رو به پبیماری های میتوکندریهرچیز با یک تاب تبدیل به ماجرای عجیب گالیلهدفاع در برابر تغییر ساختدردهای سال گذشته فراموش کرونا چه بر سر مغز می آورزبان مشترک ژنتیکی موجوداآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتمدن بشری و مغز اخلاقیشبکه های مصنوعی مغز به درابتذال با شعار دیننقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تلایو دوم دکتر سید سلمان فجریان انرژی در سیستم های هفت چیز که عملکرد مغز تو دولت یا گروهکبیماریهای تحلیل عضلانی اویتامین کامخچه فراتر از حفظ تعادلذرات کوانتومی زیر اتمی قگنجینه ای به نام ویتامین زبان، وسیله شناسایی محیطآزمون ذهنی گربه ی شرودینتو پیچیده ترین تکنولوژی ضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز حقیقت غیر قابل شناختهندسه ی پایه ایدانشمندان موفق به بازگردبالاترین هدف از دولتوالزارتان داروی ضد فشار مرکز خنده در کجای مغز استروی و منیزیم در تقویت استبحثي درباره هوش و تفاوتهگربه شرودینگر و تاثیر مشسلول عصبی شاهکار انطباق افزایش قدرت ادراکات و حستولترودینابزار بقای موجود زنده از علم و روحتازه های اسکیزوفرنی(جنونوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز- از مغز منابع بی نهایت انرژی در دحس چشایی و بویاییهوش مصنوعی گوگل به کمک تشداروی لیراگلوتیدواکسن علیه سرطانمسئولیت جدیدپیموزایدروزه داری و بیمار ی ام اس بخش بزرگتر کیهان ناشناختسوخت هیدروژنی پاکامید جدید بر آسیب نخاعیتوانایی مغز و دیگر اجزای ابزارهای بقا از نخستین هعامل کلیدی در کنترل کارآتراشه ی بیولوژِیکچیزی شبیه نور تو نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هفتمدارویی خلط آوریک جهش ممکن است ذهن انسانمعجزه های هر روزهپیشرفت ذهن در خلاقیت استريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی مرزهای اخلاق و علوم سکوت و نیستیاندوهگین نباش اگر درب یا مغز چون ابزار هوش است دلیتکامل مداوماثرات مضر ماری جواناغربال در زندگیتصادف یا قوانین ناشناختهنگاه محدود و تک جانبه، مشاستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت دوازدهمدر آسمان هدیه های نادیدنژنهای مشترک بین انسان و وآلودگی هوا و پارکینسونراه انسان شدن، راه رفتن وبرداشت مغز ما از گذر زمانستم، بی پاسخ نیستانسان، گونه ای پر از تضادمغز ابزار برتر بقاتکامل، نتیجه ی برنامه ریاختراع جدید اینترنت کوانفرگشت و تکامل تصادفی محض جمجمه انسان های اولیهناتوانی از درمان برخی ویاعتماد به خودهوش عاطفی قسمت پنجممولتیپل اسکلروز در زنان خلاصه ای از مطالب همایش مدرمان جدید میگرن با انتی کندر در بیماریهای التهابآیا ممکن است موش کور بی مزمین زیر خلیج فارس تمدنی بعد پنجمسردرد عروقی میگرنای آنکه نامش درمان و یادشمغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر ژنها بر اختلالات خارتباط از بالا به پایین مقفس را بشکنجهان یکپارچهنرمشهای مهم برای تقویت عبه بالاتر از ماده بیندیشهیچ کاری نکردن به معنی چیمکانیک کوانتومی بی معنی خانواده پایداردرک کنیم ما همه یکی هستیمکاهش مرگ و میر ناشی از ابآیا امکان بازسازی اندامهزندگی سلول در بدن، جدای اتقلید مرحله ای نسبتا پیششکل پنجم مادهایا تکامل هدفمند استنقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر گیاه خواری بر رشد واز نخستین همانند سازها تقدم زدن و حرکت دید را تغیجهش های ژنتیکی مفید در سانزاع بین علم و نادانی رو بیماری های مغز و اعصاب و هز ذره، یک دنیاستماده ی تاریکدقیق ترین تصاویر از مغز ادردی که سالهاست درمان نشکریستال هازبان چهار حرفی حیات زمینآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتمدن زیر آبشبکیه های مصنوعیابداع دی ان ای بزرگترین دنقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تلبخند بزن شاید صبح فردا زجریان انرژی در سیستم های هفت سین یادگاری از میراث دوچرخه سواری ورزشی سبک و بیماری، رساله ای برای سلویتامین کا و استخوانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلذرات کوانتومی زیر اتمی قگویید نوزده و ایمنی ساکتسفر فقط مادی نیستآزمون ذهنی گربه شرودینگرتو آرامش و صلحیطلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز حقایق ممکن و غیر ممکنهندسه ی رایج کیهاندانشمندان نورون مصنوعی سواکنش های ناخودآگاه و تقمرگ چیسترویا و واقعیتبحثی جالب درباره محدودیتگزیده ای از وبینار یا کنفسلولهای ایمنی القا کنندهافزایش مرگ و میر سندرم کوتومورها و التهاب مغزی عاابزار بقای موجود زنده از علم اپی ژنتیک دریچه ای بهتازه های بیماری پارکینسونوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز- از مغز منابع جدید انرژیحس و ادراک (قسمت اول )هوش مصنوعی الفاگوداروی تشنجی دربارداریواکسنی با تاثیر دوگانه امسئولیت در برابر محیط زیپیچیدگی های مغزمگسروزه داری سلول های بنیادبخش دیگری در وجود انسان هسودمندی موجودات ابزی بر امید درمان کرونا با همانتوازن مهمتر از فعالیت زیابزارهای بقا ازنخستین همعادت همیشه خوب نیستتربیت کودکان وظیفه ای مهنکاتی در مورد تشنجاز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت53حس و ادراک قسمت هفدهمداستانها و مفاهیمی اشتبایک رژیم غذایی جدید، می تومعجزه ی چشمپیشرفتی مستقل از ابزار هریه زغالیبرخی نکات از گاید لاین پرسکوت، پر از صدااندام حسی، درک از بخش هایمغز چگونه صداها را فیلتر تکامل چشماجزای پر سلولی بدن انسان مقالاتفلج نخاعی با الکترودهای تظاهر خوابیده ی مادهنگاه انسان محدود به ادرااستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت سومدر آستانه ی موج پنجم کوویژنهای هوش ، کدامندآلزایمرراه بی شکستبررسي علل احتمالي تغيير ستون فقرات انسان دو پا جلانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز از بسیاری حقایق می گرتکثیر سلول در برابر توقف ادامه بحث تکامل چشمفراموش کارها باهوش تر هسجنبه های موجی واقعیتناتوانی در شناسایی چهره نادیدنی ها واقعی هستنداعداد بینهایت در دنیای مهوش عاطفی قسمت اولمواد کوانتومی جدید، ممکنخلاصه ای از درمان های جدیدرمان جدید کنترل مولتیپلکوچ از محیط نامناسبآیا ما کالا هستیمزمان چیستبعد از کروناسرطان کمیت گراییایمپلانت مغزی کمک میکند مغط یک گیرنده استتاثیر کلام در آیات کلام بارتباط بین هوش طبیعی و هوقلب و عقلجهان کنونی و مغز بزرگتریچرا ماشین باید نتایج را پبه جای محکوم کردن دیگران هیچ کس مانند تو نگاه نمیکمکانیزمهای دفاعی در برابخار و گلدرک احساسات و تفکرات دیگکاهش التهاب ناشی از بیماآیا انسان با مغز بزرگش اخزندگی، مدیریت انرژیتقلید از روی طبیعتشکست حتمیایجاد احساساتنقش اتصالات بین سلولهای تاثیر گیاه خواری بر رشد واز نشانه ها و آثار درک شدقدرت مردمجهش های ژنتیکی غیر تصادفنزاع بین علم و جهل رو به پبیماری وسواسهزینه ای که برای اندیشیدماده ی خالیدل به دریا بزندرس گرفتن از شکست هاکریستال زمان(قسمت اولزبان نیاز تکاملی استآیا راهی برای رفع کم آبی تمدنی قدیمی در شمال خلیج شباهت مغز و کیهانابزار هوش در حال ارتقا ازنقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تلحظات خوش با کودکانجریان انرژی در سیستم های هم نوع خواری در میان پیشیدورترین نقطه ی قابل مشاهبیندیشویتامین کا در سبزیجاتمخچه ابزاري که وظیفه آن فذرات کوانتومی زیر اتمی قگوشه بیماری اتوزومال رسسسفر نامه سفر به بم و جنوب آزادی عقیده، آرمانی که تتو افق رویداد جهان هستیطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماننه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز حل مشکلهندسه بنیادیندانشمندان یک فرضیه رادیکواکنش به حس جدیدمرگ و میر پنهانرویا و کابوسبحثی در مورد نقش ویتامين گزارش یک مورد جالب لخته وسلولهای بنیادی مصنوعی درافزایش سرعت پیشرفت علوم تومورهای نخاعیابزار بقای موجود زنده از علم به ما کمک میکند تا موتبدیل پلاستیک به کربن و سنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز- از مغزتمناطق خاصی از مغز در جستجحس و ادراک (قسمت دوم )هوش مصنوعی از عروسک های بداروی جدید ALSواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمستند جهان متصلپیچیدگی های مغزی در درک زروزهای بد باقی نمیماندبخشیدن دیگران یعنی آرامشسی و سه پل اصفهانامیدوار باش حتی اگر همه چتوسعه هوش مصنوعی قادر اسابزارهای بقای موجود زندهعادت کن خوب حرف بزنیترجمه ای ابتدایی از اسراچگونه مولکول های دی ان ایاز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمحس و ادراک قسمت هجدهمدخالت در ساختار ژنهایکی از علل محدودیت مغز امپاسخ گیاهان در زمان خوردریواستیگمینبرخی نرمش ها برای زانوسکته مغزیانرژی بی پایان در درون هرمغز ناتوان از توجیه پیداتکامل و ارتقای نگاه تا عماجزایی ناشناخته در شکل گتاثیر ویتامین دی بر بیمافلج بل، فلجی ترسناک که آنتظاهری از ماده است که بیدنگاه از بیرون مجموعهاسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت سی و هشتمدر درمان بیماری مولتیپل ژنهای حاکم بر انسان و انسآملودیپین داروی ضد فشار رابطه تشنج و اوتیسمبررسی و اپروچ جدید بر بیمستارگانی قبل از آغاز کیهاهرام مصر از شگفتی های جهمغز به تنهایی برای فرهنگ تأثیر نگاه انسان بر رفتااداراوون تنها داروی تاییفراموشی همیشه هم بد نیستجنسیت و تفاوت های بیناییفراموشی و مسیر روحانیجنسیت و تفاوت های بینایینادانی در قرن بیست و یکم،بقای حقیقی در دور ماندن اهوش عاطفی قسمت دهمموجود بی مغزی که می تواندخم شدن فضا-زماندرمان جدید ای ال اس، توفرکوچک شدن مغز از نئاندرتاآیا ما تنها موجودات زنده زمان و مکان، ابعاد کیهان بعد از کروناسرعت فکر کردن چگونه استایمپلانت نخاعی میتواند دنقش قهوه در سلامتیتاثیر کپسول نوروهرب بر نارتباط شگفت مغز انسان و فقلب دروازه ی ارتباطجهان کاملی در اطراف ما پرچرا مغز انسان سه هزار سالبه خودت مغرور نشوهیچ کس حقیقت را درون مغز ما انسانها چه اندازه نزدخارق العاده و استثنایی بدرک تصویر و زبان های مخلتکاهش حافظه هرچند فرایندیآیا احتمال دارد رویا از آزونیسومایدتقلید از طبیعتشگفت نیست من عاشق تو باشمایرادهای موجود در خلقت بنقش تیروئید در تکامل مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد واز نظر علم اعصاب یا نرووسقدرت کنترل خودجهش تمدنی عجیب و شگفت انسنسبیت عام از زبان دکتر بربیماری کروتز فیلد جاکوبهزینه سنگین انسان در ازاماده ای ضد التهابیدلایلی که نشان میدهد ما بدست کردن در گوشکریستال زمان(قسمت دوم)زبان و کلمه حتی برای کسانآیاما مقهور قوانین فیزیکتمرکز و مدیتیشنشباهت مغز با کیهان مادیابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تلرزش ناشی از اسیب به عصبجستجوی متن و تصویر به صورهمه چیز موج استديدن با چشم بسته در خواب بیهوش کردن در جراحی و بیمویتامین بی 12 در درمان دردمخچه تاثیر گذار بر حافظهرفتار مانند بردهباهوش ترین و با کیفیت تریگوشت خواری یا گیاه خواریسفر به مریخ در 39 روزآزار دیگری، آزار خود استتو انسانی و انسان، شایستطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز حلقه های اسرارآمیزهندسه در پایه ی همه ی واکدانشمندان ژنی از مغز انسواکسن های شرکت فایزر آمرمرگ و میر بسیار بالای ناشرویا و خبر از آیندهبحثی در مورد نقش کلسیم و گشایش دروازه جدیدی از طرسلام تا روشناییافسردگی و اضطراب در بیماتومورهای ستون فقراتابزار بقای موجود زنده از علم بدون توقفتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نوبت کودکاناز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت 67هوش مصنوعی از عروسک های بداروی جدید s3 در درمان ام وبینار اساتید نورولوژی دمشکل از کجاستپیوند قلب خوک، به فرد دچاروزهای سختبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسیلی محکم محیط زیست بر انامیدواری و مغزتوسعه برخی شغل ها با هوش ابزارهای بقای از نخستین عادت کردن به نعمتترس و آرمان هاچگونه میتوان با قانون جناز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت هشتمدر مانهای کمر دردیافته های نوین علوم پرده پختگی پس از چهل سالگي به ریاضیات یک حس جدید استبرخی نرمش های گردنسال سیزده ماههانرژی تاریکمغز و اخلاقتکامل و ریشه ی مشترک خلقتاحیای بینایی نسبی یک بیمصفحه اصلیفلج خوابتعداد کلی ذهن ها در جهان نگاه از دور و نگاه از نزداسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت سی و ششمدر سال حدود 7 میلیون نفر کل اقیانوس در یک ذرهآموزش نوین زبانرادیوی مغز و تنظیم فرکانبررسی ژنها در تشخیص بیماسخن و سکوتاولویت بندی ها کجاستمغز بیش از آنچه تصور میشوتئوری تکامل امروز در درمادب برخورد با دیگرانادراک ما درک ارتعاشی است فرایند پیچیده ی خونرسانیجهل مقدسنازوکلسینبلندی در ذهن ما درک بلندیهوش عاطفی قسمت دومموجودات مقهور ژنها هستندخونریزی مغز در سندرم کوودرمان جدید سرطانکوچکترین چیز یک معجزه اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعزمان و صبربعد از کرونا دلخوشی بیهوسعی کن به حدی محدود نشویایمان به رویانقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر کپسول نوروهرب بر تارتباط شگفت انگیز مغز انقلب روباتیکجهان پیوستهچرا مغزهای ما ارتقا یافت به دنبال رستگاری باشهیچ اندر هیچما انسانها چه اندازه نزدخبر مهم تلسکوپ هابلدرک حقیقت نردبان و مسیری کاهش دوپامین عامل بیماریآیا احتمال دارد رویا از آزونا به وسیله ویروس ابله تقویت استخوان در گرو تغذشگفت انگیز بودن کیهاناکسی توسین و تکامل پیش انقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر گیاه خواری بر رشد واز نظر علم اعصاب اراده آزقدرت انسان در نگاه به ابعجهشهای مفید و ذکاوتی که دنسبت ها در کیهانبیماری گیلن باره و بیمارهزاران سال چشم های بینا وماده، چیزی نیستدنیای شگفت انگیز کوانتومدست آسمانکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و بیان نتیجه ساختماآب زندگی است قسمت چهارمتمرکز بر هدفشباهت کیهان و مغزابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تلرزش عضله یا فاسیکولاسیوجستجوی هوشیاری در مغز ماهمه چیز در زمان مناسبدی متیل فومارات(زادیوا)(بیهوشی در بیماران دچار اویتامین بی هفدهمدل همه جانبه نگر ژنرالیرفتار وابسته به شکلباور و کیهان شناسیگیلگمش باستانی کیستسفر تجهیزات ناسا به مریخ آسيب میکروواسکولاریا آستو با همه چیز در پیوندیطوفان زیباییتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز حمله ویروس کرونا به مغزهندسه زبانِ زمان استدانشمندان پاسخ کوانتومی واکسن کووید 19 چیزهایی که مرگ انتقال است یا نابود شرویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی در مورد حقیقت فضا و پل جویی اصفهانسلسله مباحث هوش مصنوعیاقلیت خلاقتوهم فضای خالیابزار بقای موجود زنده از علم در حال توسعهتبدیل سلولهای محافط به سنور دروناز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت 74هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید میاستنی گراویوجود قبل از ناظر هوشمندمشکلات نخاعیپیوند مغز و سر و چالشهای روش مقابله مغز با محدودیبدون پیر فلکسینوریپا داروی ترکیبی ضدامیدی به این سوی قبر نیستتوصیه های سازمان بهداشت ابزارهای دفاعی و بقای موعادت دادن مغز بر تفکرتسلیم شدن از نورون شروع مچگونه مغز پیش انسان یا همازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت پنجمدر محل کار ارزش خودت را بیاد گرفتن مداومپروژه ی ژنوم انسانیریسدیپلام تنها داروی تایبرخی یونها و مولکول های مسانسور از روی قصد بسیاری انرژی تاریک که ما نمی تومغز و اخلاقتکامل ابزار هوش ، راه پر احیای بینایی نسبی یک بیمسوالات پزشکیفلج خواب چیستتعذیه ی ذهننگاه از درون مجموعه با نگاصل بازخوردهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت سیزدهمدرمان های اسرار آمیز در آکلمات بلند نه صدای بلندآمارهای ارائه شده در سطح راز تغییربررسی بیماری التهابی رودسخن پاک و ثابتاولین مورد PML به دنبال تکمغز برای فراموشی بیشتر کتئوری تکامل در پیشگیری و