دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

گیلگمش باستانی کیست

.....و از نظر ما سبب رد ازدواجی- که از طرف ایشتار بر گیلگمش عرضه شده بود- بسیار واضح است و در تعیین هویت(اینانا-ایشتار)و اینکه در متون سومری به چه رمزی اشاره میکند، قبلا بحث شد و دانستیم صفات او کاملا منطبق بر دنیایی است که دموزی (پسر صالح)، سجده بر آن را رد کرد و دنیا او را مجازات نمود و او را در مصیبتی بسیار سخت، تسلیم ذبح کرد.

و این گیلگمش است که بر همان الگوی الهی، گام برمیدارد و سجود و تسلیم شدن به دنیا و زیبایی های آن و شهوات فریبنده آن را رد میکند. بله مردی دانا و حکیم و عارف به اسرار مانند او، ممکن نیست با خانه ای فریفته شود که هویت آن، نابودی و فنا و فریب و خیانت است. .... بخشی از کتاباز اسرار سومر نوشته دکتر علا سالم رییس دانشکده پژوهش های برتر دینی و لغوی در نجف اشرف زیر نظر #احمدالحسن #احمد_الحسن #یمانی


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر درجه حرارت بر عملکمیگرن شدید قابل درمان اسویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تومورهای مغزی با انگاهی بر قدرت بینایی دراآیا خداباوری محصول تکاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط انسانی، محدود به برخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلوبینار اساتید نورولوژی ددرگیری اعصاب به علت میتوچراروياها را به یاد نمی آافسردگی و اضطراب در بیماطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدبزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزمشکلات روانپزشکی پس از سژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری متناوب، مغز را هوموارکتوس ها ممکن است دانعطاف پذیری مکانیسمی علعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویامغز انسان برای شادمانی طکودک ایرانی که هوش او از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خوابتوانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنمغزتان را در جوانی سیم کشکریستال زمان(قسمت دوم)زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در مورد هقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتکامل شناخت انسان با کشفدنیای شگفت انگیز کوانتومنقش حفاظتی مولکول جدید دگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر تملاحظات بیهوشی قبل از جرهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان اولین سلول مصننقشه های مغزی جدید با جزیپیشینیان انسان از هفت میسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای موجود زندبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوشیاری کوانتومیدر مانهای کمر دردنوعی سکته مغزی ، وحشتناک آیا هوش سریعی که بدون احسسرنوشتاختلال خواب فرد را مستعد بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمیدان مغناطيسي زمین بشر ویتامین E برای فعالیت صحدرمان تشنجنگاهی بر توانایی اجزاي بآیا دلفین ها می تواند از شگفتی های زنبور عسلارتباط از بالا به پایین مبرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهمخچه ابزاري که وظیفه آن فوراپامیل در بارداریدستورالعمل مرکز کنترل بینزاع بین جهل و علم رو به پالکتروتاکسی(گرایش و حرکظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسبسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به مشکلات روانپزشکی در عقب ژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری و بیمار ی ام اس هوش مصنوعی می تواند بر احاولین هیبرید بین انسان وعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بمغز انسان رو به کوچک تر شکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواب چیستتوازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیمغزتان را در جوانی سیمکشکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در تفسیر قانون مندی نقشه ژنتیکی مدندان ها را مسواک بزنید تنقش حیاتی تلومر دی ان آ دگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان تغییر میدان مغنقص در تشخیص هیجانات عامپیشرفت های جدید علوم اعصسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای پیشرفته ارتباط بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش، ژنتیکی است یا محیطیدر محل کار ارزش خودت را بنیاز به آموزش مجازی دیجیآیا هشیاری کوانتومی وجودسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمیدازولام در درمان تشنج ویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید میگرن با انتی ناتوانی از درمان برخی ویآیا دلفین ها میتوانند باشاهکار قرنارتباط بین هوش طبیعی و هوبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنومدارک ژنتیکی چگونه انسانورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن ما از در هم شکستن منبنزاع بین علم و نادانی رو التهاب شریان تمپورالعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب اراده آزبسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان مشاهده آینده از روی مشاهژنها نقشه ایجاد ابزار هوروزه داری سلول های بنیادهوش مصنوعی و کشف زبان هایاولین مورد PML به دنبال تکمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزمغز انسان رو به کوچکتر شدکودکان خود را مشابه خود تراه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج دوطرفه عصب 6 چشمتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و ینقش قهوه در سلامتیکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکتأثیر نگاه انسان بر رفتاقانون جنگلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقش خرچنگ های نعل اسبی درگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روش هاي جدیدی نقطه بی بازگشتپیشرفتی مستقل از ابزار هسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا از نخستین هبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهیچگاه از فشار و شکست نتردر چه مرحله ای از خواب ، رچیزی خارج از مغزهای ما نیآیا واکنش های یاد گرفته وسرگیجه از شایعترین اختلااختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمکانیزمهای دفاعی در برابویتامین دی گنجینه ای بزردرمان جدید کنترل مولتیپلناتوانی در شناسایی چهره آیا دست مصنوعی به زودی قاشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط شگفت مغز انسان و فبرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسومروری بر تشنج و درمان هایورزش هوازی ، بهترین تمریذهن چند جانبه نیازمند نگنزاع بین علم و جهل رو به پامیوتروفیک لترال اسکلروعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصمطالعه ای بیان میکند اهدژنها ، مغز و ارادهروش مقابله مغز با محدودیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاولین مورد پیوند سر در انتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرمغز ایندگان چگونه استکوری گذرای ناشی از موبایراه پیروزی در زندگی چیستایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز از مغز تفناوری هوش مصنوعی نحوه ختوسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطنقش مهاجرت در توسعه نسل اکشف مکانیسمی پیچیده در بابزار بقا از نخستین هماناستروژن مانند سپر زنان دتئوری تکامل امروز در درمقانونمندی و محدودیت عالمدو برابر شدن خطر مرگ و مینقش داروهاي مختلف معروف گربه شرودینگر و تاثیر مشسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پامنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روشی برای تبدیچند نرمش مفید برای کمردرپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانابزارهای بقا ازنخستین همبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و پچگونه مغز پیش انسان یا همآیا گذشته، امروز وآینده سربازان ما محققا غلبه می اختلالات مخچهبحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزدویرایش DNA جنین انسان، بردرمانهای بیماری پارکینسنخاع ما تا پایین ستون فقرآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مرکز هوشیاری، روح یا بدن ورزش و میگرنرفتار اجتماعی انسان، حاصنشانه های گذشته در کیهان امید نیکو داشته باش تا آنعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسابعد از کروناجمجمه انسان های اولیهمعنی روزهژنهای مشترک بین انسان و وروش های صرفه جویی در ایجاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاولین تصویر در تاریخ از سصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست مغز ابزار بقای برتر مادیکی غایب شدی تا نیازمند دلراست دستی و چپ دستیایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز- از مغز فیلمی بسیار جالب از تغییتوصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیارينقش میدان مغناطیسی زمین کشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناسرار بازسازی اندام هاتئوری تکامل در پیشگیری و قارچ بی مغز در خدمت موجوددو برابر شدن خطر مرگ و مینقش ذهن و شناخت در حوادث گزیده ای از وبینار یا کنفسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از بیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای مصرفی در ام اسچند جهانیپختگی پس از چهل سالگي به سیاره ابلهانابزارهای بقای از نخستین بارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سمنبع هوشیاری در کجاست؟ قهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دچگونه هموساپينس بر زمین آیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد میگرن در کودکاناختلالات حرکتی در انسانبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزدواکنش های ناخودآگاه و تقدرک فرد دیگر و رفتارهای انخستین تصویر از سیاهچالهآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سمرکز حافظه کجاستورزش بهترین درمان بیش فعرقیبی قدرتمند در برابر منظام مثبت زندگیامید درمان کرونا با همانعلت خواب آلودگی بعد از خواز انفجار بزرگ تا انفجار بعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییمغز فکر میکند مرگ برای دیژنهای هوش ، کدامندروش هایی ساده برای کاهش اهوش مصنوعی الفاگواولین سلول مصنوعیسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست مغز ابزار برتر بقاکیست کلوئید بطن سومرجزخوانی هایی که امروز بایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز- از مغز فیزیک مولکولها و ذرات در توصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیارينقش محیط زندگی و مهاجرت دکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمرتا 20 سال آینده مغز شما به قبل از انفجار بزرگدوچرخه سواری ورزشی سبک و نقش روزه داری در سالم و جگزارش یک مورد جالب لخته وسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از بیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ام اسچندین ماده غذایی که ماننپرورش مغز مینیاتوری انساسیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای دفاعی و بقای موبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونینمنبع هوشیاری در کجاست؟(قهدف یکسان، در مسیرهای متدر کمتر از چند ماه سوش جدچگونه واکسن کرونا را توزآیا امکان بازسازی اندامهسردرد و علتهای آناختلالات صحبت کردن در اناختراع جدید اینترنت کوانبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکما با کمک مغز خود مختاريمواکسن های شرکت فایزر آمردرک و احساسنرمش های مفید در سرگیجهآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت مغز با کیهان مادیارتباط غیرکلامی بین انسابرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینمرکز حافظه کجاستورزش در کمر دردرموزی از نخستین تمدن بشرنظریه ی تکامل در درمان بیامگا سه عامل مهم سلامتعوامل موثر در پیدایش زبااز بحث های کنونی در ویروسبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییمغز ما کوچکتر از نیم نقطهژنهای حاکم بر انسان و انسروش صحبت کردن در حال تکامهوش مصنوعی از عروسک تا کاوکرلیزوماب داروی جدید شپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستمغز از بسیاری حقایق می گرکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز- از مغزتفیزیکدانان ماشینی برای تتوصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعینقش نگاه از پایین یا نگاهگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناضطراب و ترستاثیر مشاهده بر واقعیت بقدم زدن و حرکت دید را تغیديدن با چشم بسته در خواب نقش رژیم غذایی بر رشد و اگشایش دروازه جدیدی از طرسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از بیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای ضد بیماری ام اس وچه زیاد است بر من که در ایآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم تعادلی بدناثر مضر مصرف طولانی مدت ربازگشت به ریشه های تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری ممنبع خواب و رویاهدف از تکامل مغزدر آستانه ی موج پنجم کوویچگونه آن شکری که می خوریمآیا انسان با مغز بزرگش اخسردرد تنشنادامه بحث تکامل چشمبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکما تحت کنترل ژنها هستیم یواکسن کووید 19 چیزهایی که درک احساسات و تفکرات دیگنرمشهای مهم برای تقویت عآیاما مقهور قوانین فیزیکشباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهابرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینمرکز خنده در کجای مغز استوزوز گوشرمز و رازهای ارتباط غیر کنظریه تکامل در درمان بیمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوامل ایجاد لغت انسانی و از تلسکوپ گالیله تا تلسکتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرمغز مادران و کودکان در زمکلرال هیدرات برای خوابانروشهای نو در درمان دیسک بهوش مصنوعی از عروسک تا کايندگان چگونه خواهند دیدسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تتمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییمغز به تنهایی برای فرهنگ کاهش التهاب ناشی از بیمارشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز فرگشت و تکامل تصادفی محض توضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارنقش نظام غذایی در تکامل مگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چتاثیر نگاه ناظر هوشیار بقدرت انسان در نگاه به ابعدی متیل فومارات(زادیوا)(نقش رژیم غذایی در رشد و اپمبرولیزوماب در بیماری چسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از بیماری دویکتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلنهایت معرفت و شناخت درک عآلزایمرسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات فشار روحی شدیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب منحنی که ارتباط بین معرفهدف از خلقت رسیدن به ابزادر درمان بیماری مولتیپل چگونه انتظارات بر ادراک آیا احتمال دارد رویا از آسردرد سکه ایسرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکماه رجبواکسن کرونا و گشودن پنجردرک تصویر و زبان های مخلتچرا مغزهای ما ارتقا یافت آزمون ذهنی گربه شرودینگرشباهت زیاد بین سلول هاي عارزش حقیقی زبان قسمت اولبرخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع ممرگ انتقال است یا نابود شیک پیشنهاد خوب برای آسان رویا و خبر از آیندهنظریه تکامل در درمان بیمانفجار و توقف تکاملی نشاعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در سامغز چون ابزار هوش است دلیکمردرد و علل آنروشهای شناسایی قدرت شنواهوش مصنوعی از عروسک تا کايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )مغز برای فراموشی بیشتر ککاهش دوپامین عامل بیماریزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز، از مغز فراموش کارها باهوش تر هستکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بنقش نظریه تکامل در شناساگویید نوزده و ایمنی ساکتزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر لوب فرونتال یا پیشانی مغدژا وو یا اشنا پندارینقش زنجبیل در جلوگیری از پنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از بیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی لیراگلوتیدچهار میلیارد سال تکامل بآمارهای ارائه شده در سطح سکته مغزیاثرات مفید قهوهبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم منشأ اطلاعات و آموخته ها هزینه ای که برای اندیشیددرمان های اسرار آمیز در آچگونه باغبانی باعث کاهش آیا احتمال دارد رویا از آآیا برای تولید مثل همیشه شلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکماپروتیلینواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک حقیقت نردبان و مسیری چرا پس از بیدار شدن از خوآسيب میکروواسکولاریا آسشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت دومبرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستمراحل ارتقای پله پله کیهیک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا بخشی حقیقی از زندگی نظریه تکامل در درمان بیمانواع سکته های مغزیعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکنیکی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفمغز چگونه صداها را فیلتر کمردرد با پوشیدن کفش مناروشی برای بهبود هوش عاطفهوش مصنوعی از عروسک تا کايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کاهش سن بیولوژیکی، تنها زندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز، از مغز فراموشی همیشه هم بد نیستتکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استنقش هورمون های تیروئید دگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتالایو دوم دکتر سید سلمان فدژاوو یا آشناپندارینقش زبان در سلطه و قدرت اپوست ساعتی مستقل از مغز دسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از بیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی تشنجی دربارداریچهار ساعت پس از کشتار خوکآن چیزی که ما جریان زمان سانسور از روی قصد بسیاری اثرات مضر ماری جوانابحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکمهندسی ژنتیک در حال تلاش هزینه سنگین انسان در ازادرمان های بیماری آلزایمرچگونه تکامل مغزهای کنونیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشلیک فراموشیادغام دو حیطه علوم مغز و برین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکمبانی ذهنی سیاه و سفیدواکسن کرونا ساخته شده تودرک عمیق در حیواناتچرا بیماری های تخریبی مغآسیب ها ناشی از آلودگی هوشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت سومبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قامرز مرگ و زندگی کجاستیک جهش ممکن است ذهن انسانرویا تخیل یا واقعیتهفت چیز که عملکرد مغز تو انگشت نگاری مغز نشان میدعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز ناتوان از توجیه پیداکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان قطع نخهوش مصنوعی از عروسک تا کای آنکه نامش درمان و یادشاز تکینگی تا مغز از مغز تتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارممغز بزرگ چالش است یا منفعکایروپاکتیک چیستزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز فرایند پیچیده ی خونرسانیتکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملنقش هورمون زنانه استروژنگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتالبخند بزن شاید صبح فردا زدگرگونی های نژادی و تغیینقش زبان در سلطه و قدرت اپیموزایدسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید s3 در درمان ام نوآوری ای شگفت انگیز دانآیا ممکن است موش کور بی مسانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان بحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمولتیپل اسکلروز در زنان هزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید میگرنچگونه جمعیت های بزرگ شکل درمان های جدید در بیماری چگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا تکامل و تغییرات ژنتیشنا در ابهای گرم جنوب نیارتقا و تکامل سنت آفرینش برای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسممجموعه های پر سلولی بدن مواکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری قلب در بیماری ویرچرا حیوانات سخن نمی گوینإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَششمین کنگره بین المللی سارزش خود را چگونه میشناسبررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون مرز بین انسان و حیوان کجایک رژیم غذایی جدید، می تورویاها از مغز است یا ناخوهفت سین یادگاری از میراث اندوهگین نباش اگر درب یا عامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز و از مغز تفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز و سیر تکامل ان دلیلی کنگره بین المللی سردرد دروشی جدید در درمان سکته مهوش مصنوعی از عروسک بازی ایمپلانت نخاعی میتواند داز تکینگی تا مغز از مغز تتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجممغز بزرگ چالشهای پیش روکاربرد روباتهای ريزنانوزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزفرایند تکامل و دشواری هاتکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کاملنقش ژنتیک در درمان اختلاگیلگمش باستانی کیستزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیمالرزش ناشی از اسیب به عصبدانشمندان موفق به بازگردنقش سجده بر عملکرد مغزپیچیدگی های مغزی در درک زسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از بیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش احساسیداروی جدید میاستنی گراوینوار مغزی روشی مهم در تشخآیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکمواد کوانتومی جدید، ممکنهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های رایج ام اسچگونه حافظه را قویتر کنیآیا جنین انسان، هوشمندی شناخت و معرفت، و نقش آن دارتوکين تراپی روشی جديد برای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر محل درک احساسات روحانیواکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماری کویچرا حجم مغز گونه انسان درافت فشار خون ناگهانی در وصرع و درمان های آناز نخستین همانند سازها تبررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آممزایای شکلات تلخ برای سلیکی از علل محدودیت مغز امرویاهای پر رمز و حیرتی درهم نوع خواری در میان پیشیانسان قدیم در شبه جزیره ععادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده مغز آیندگان چگونه است ؟کنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی اینکه به خاطرخودت زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تتولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سوممغز بزرگ و فعال یا مغز کوکاربرد روباتهای ريز، در زیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رفرایند حذف برخی اجزای مغتکامل چشمخطرات هوش مصنوعینقش گرمایش آب و هوا در همگیاه خواری و گوشت خوار کدزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین همانبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز لزوم سازگاری قانون مجازادانشمندان نورون مصنوعی سنقش غذاها و موجودات درياپیوند مغز و سر و چالشهای سندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش احساسیداروی جدید ضد میگرننورون هاي مصنوعی می توانآیا مغز تا بزرگسالی توسعساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکموجود بی مغزی که می تواندهستی ما پس از شروعی چگال و هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان های علامتی در ام اسنگاه محدود و تک جانبه، مشآیا جهان ذهن و افکار ما مشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتباط میکروب روده و پاربرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر محل درک احساسات روحانی دواکسن سرطاندرگیری مغز در بیماران مبچرا خشونت و تعصبافراد آغاز حرکت خودشان رضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تبررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زمسیر دشوار تکامل و ارتقایافته های نوین علوم پرده رویای شفافهمیشه اطمینان تو بر خدا بانسان ها می توانند میدان عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریمغز انسان ایا طبیعتا تماکندر در بیماریهای التهابریواستیگمینهوش مصنوعی از عروسک بازی اینکه خانواده ات سالم بااز تکینگی تا مغز از مغز تتومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتمغز حریص برای خون، کلید تکجای مغز مسئول پردازش تجزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمفرد حساس از نظر عاطفی و بتکامل ابزار هوش ، راه پر دفاع در برابر تغییر ساختنقش آتش در رسیدن انسان بهگالکانزوماب، دارویی جدیسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خلزوم سازگاری قانون مجازادانشمندان یک فرضیه رادیکنقش غذاها و موجودات درياپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تنورون های ردیاب حافظهآیا همه جنایت ها نتیجه بیساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زمانبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکموجودات مقهور ژنها هستندوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ژنتیکی برای نوآورینگاه انسان محدود به ادراآیا جهش های ژنتیکی، ویروشناسایی سلول های ایمنی اارتباط چاقی و کاهش قدرت ببرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر محدودیت های حافظه و حافظواکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کووچرا در مغز انسان، فرورفتافزایش قدرت ادراکات و حسضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزیمشکلات نخاعییادگیری مهارت های جدید دروبات های ریز در درمان بیهمیشه عسل با موم بخوریمانسان جدید از چه زمانی پاعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی مغز انسان برای ایجاد تمدکوچک شدن مغز از نئاندرتاریسدیپلام تنها داروی تایهوش مصنوعی از عروسک بازی ایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش ممغز زنان جوانتر از مغز مرکرونا چه بر سر مغز می آورزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در فرضیه ای جدید توضیح میدهتکامل زباندقیق ترین تصاویر از مغز انقش انتخاب از طرف محیط، نگامی در درمان بیماریهای سفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کلام در آیات کلام بمقاومت به عوارض فشار خون هوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان ژنی از مغز انسنقش غذاها و موجودات درياپیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی ضد تشنج با قابليت تنوروپلاستیسیتی چیستآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصاببحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکمیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر درجه حرارت بر عملکمیگرن سردردی ژنتیکی که بوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان ام اس(مولتیپل اسکلنگاه از درون مجموعه با نگآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط هوش ساختار مغز و ژبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر مخچه فراتر از حفظ تعادلواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری مغزی در سندرم کووچراروياها را به یاد نمی آافزایش مرگ و میر سندرم کوطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پمشکلات بین دو همسر و برخییادآوری خواب و رویاروح رهاییهمراهی نوعی سردرد میگرنیانسان عامل توقف رشد مغزعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شامغز انسان برای شادمانی طکووید نوزده و خطر بیماریرژیم های غذایی و نقش مهم هوش مصنوعی از عروسک بازی ایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج بل، فلجی ترسناک که آنتوهم چیستخونریزی مغز در سندرم کوومغزهای کوچک بی احساسکریستال زمان(قسمت اولزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاقیچی ژنتیکیتکامل ساختار رگهای مغزی دلایلی که نشان میدهد ما بنقش اتصالات بین سلولهای گامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ بیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر کپسول نوروهرب بر نمقابله با کرونا با علم اسهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان پاسخ کوانتومی نقشه مغزی هر فرد منحصر بهپیام های ناشناخته بر مغز سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتبانوشیدن چای برای مغز مفید آیا هوش ارثی دریافتی از پسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگبحثی درباره هوش و تفاوته