دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

گیلگمش باستانی کیست

.....و از نظر ما سبب رد ازدواجی- که از طرف ایشتار بر گیلگمش عرضه شده بود- بسیار واضح است و در تعیین هویت(اینانا-ایشتار)و اینکه در متون سومری به چه رمزی اشاره میکند، قبلا بحث شد و دانستیم صفات او کاملا منطبق بر دنیایی است که دموزی (پسر صالح)، سجده بر آن را رد کرد و دنیا او را مجازات نمود و او را در مصیبتی بسیار سخت، تسلیم ذبح کرد.

و این گیلگمش است که بر همان الگوی الهی، گام برمیدارد و سجود و تسلیم شدن به دنیا و زیبایی های آن و شهوات فریبنده آن را رد میکند. بله مردی دانا و حکیم و عارف به اسرار مانند او، ممکن نیست با خانه ای فریفته شود که هویت آن، نابودی و فنا و فریب و خیانت است. .... بخشی از کتاباز اسرار سومر نوشته دکتر علا سالم رییس دانشکده پژوهش های برتر دینی و لغوی در نجف اشرف زیر نظر #احمدالحسن #احمد_الحسن #یمانی


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بعد از کروناچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر رژیم گیاهخواری بر واقعیت چیستدانشمندان ژنی از مغز انسآنچه واقعیت تصور میکنیم زاوسکا درمان گوشرمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز نقش هورمون های تیروئید دتلاشی برای درمان قطع نخاناتوانی از درمان برخی ویتصویربرداری فضاپیمای آمواکسن سرطانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا گذشته، امروز وآینده سفر تجهیزات ناسا به مریخ منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترسنقش روزه داری در سالم و جتولید مثل اولین ربات های چرا در مغز انسان، فرورفتجهان یکپارچهیکی از علل محدودیت مغز امدرمان های جدید میگرنآیا دست مصنوعی به زودی قاسندرم کووید طولانیموجود بی مغزی که می توانداثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن چندین ماده غذایی که ماننتیوتیکسن داروی ضد جنونهم نوع خواری در میان پیشیجستجوی هوشیاری در مغز ماکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرک تصویر و زبان های مخلتافراد آغاز حرکت خودشان رسیستم دفاعی بدن علیه مغز ماجرای جهل مقدساختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیچیزی خارج از مغزهای ما نیتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )کاهش التهاب ناشی از بیماذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانگشت نگاری مغز نشان میدسردرد تنشنمروری بر تشنج و درمان هایارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیستمکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویای شفاففرایند حذف برخی اجزای مغايندگان چگونه خواهند دیدشبکه های مصنوعی مغز به درمشکلات نخاعیاز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب سالم عامل سلامتی و یروشی جدید در درمان سکته مگذر زمان کاملا وابسته به لوب فرونتال یا پیشانی مغایا بدون زبان میتوانیم تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمغز ناتوان از توجیه پیدابرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودندان ها را مسواک بزنید تپیوند سر آیا ممکن استرجزخوانی هایی که امروز بمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چالش است یا منفعمغز بزرگ چالشهای پیش روبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواقعیت چیستدانشمندان پاسخ کوانتومی آنزیم تولید انرژی در سلوزبان مشترک ژنتیکی موجودامنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزنقش هورمون زنانه استروژنتلاشی تازه برای گشودن معناتوانی در شناسایی چهره تصادف یا قوانین ناشناختهواکسنی با تاثیر دوگانه اداروی ضد تشنج با قابليت تآیا آگاهی پس از مرگ از بیسفر دشوار اکتشافمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتینقش رژیم غذایی بر رشد و اتولید پاک و فراوان انرژیچراروياها را به یاد نمی آجهان کنونی و مغز بزرگترییافته های نوین علوم پرده درمان های جدید در بیماری آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم گیلن باره به دنبال موجودات مقهور ژنها هستنداثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به سچه زیاد است بر من که در ایتکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه اطمینان تو بر خدا بحفره در مغزکنگره بین المللی سردرد ددرک حقیقت نردبان و مسیری افزایش قدرت ادراکات و حسسکته مغزیماده ی تاریکاختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیچیزی شبیه نور تو نیستتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلکاهش دوپامین عامل بیماریذرات کوانتومی زیر اتمی قفلج نخاعی با الکترودهای اندوهگین نباش اگر درب یا سردرد سکه ایمرکز هوشیاری، روح یا بدن ارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دهمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوروبات های ریز در درمان بیفرد حساس از نظر عاطفی و بايا اراده آزاد توهم است یشباهت مغز با کیهان مادیمشکلات بین دو همسر و برخیاز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر انتخاب از طرف محیط هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب عامل دسته بندی و حفطريتوکسيمب در درمان ام اسگربه شرودینگر و تاثیر مشلوتیراستامایا تکامل هدفمند استعلم به ما کمک میکند تا مومغز و سیر تکامل ان دلیلی برخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیوند سر، یکی از راه حلهارساناها و ابر رساناها و عمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه انتظارات بر ادراک تاریخ همه چیز را ثبت کردهواقعیت های متفاوتدانشمندان اولین سلول مصنآینده ی انسان در فراتر اززبان چهار حرفی حیات زمینمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رنقش ویتامین K در ترمیم استلاشی جدید در درمان ام اسنبرو و انرژی مداومتظاهر خوابیده ی مادهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی ضد تشنج توپیراماتآیا امکان بازسازی اندامهسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چنقش رژیم غذایی در رشد و اتولید سلولهای جنسی از سلچراروياها را به یاد نمی آجهان کاملی در اطراف ما پریادگیری مهارت های جدید ددرمان های رایج ام اسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم پیریفورمیسمیهمانهای ناخوانده عامل اثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و نهایت معرفت و شناخت درک عتکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه عسل با موم بخوریمحقیقت قربانی نزاع بین بی کنگره بین المللی سردرد ددرک عمیق در حیواناتافزایش مرگ و میر سندرم کوسانسور از روی قصد بسیاری ماده ی خالیاختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دومکاهش سن بیولوژیکی، تنها ذرات کوانتومی زیر اتمی قفلج بل، فلجی ترسناک که آنانرژی تاریکسرعت فکر کردن چگونه استمرکز حافظه کجاستارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دوازدهمگل زندگیروح رهاییفرضیه ای جدید توضیح میدهايا اراده آزاد توهم است یشباهت کیهان و مغزمشکلات روانپزشکی پس از ساز نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتتاثیر احتمالی عصاره تغلیهوشیاری کوانتومیخودآگاهی و هوشیاريریواستیگمینگزیده ای از وبینار یا کنفلیس دگرامفتامین یا ویاسایجاد احساساتعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تمغز آیندگان چگونه است ؟برخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دو برابر شدن خطر مرگ و میپیام های ناشناخته بر مغز رشته نوروایمونولوژی و نقمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگترین مصرف کننده تفکر خلا ق در برابر توهم چگونه باغبانی باعث کاهش تازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت و مجازدانشمندان تغییر میدان مغآینده ی علم و فیزیک در60 ثزبان و کلمه حتی برای کسانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمنقش ژنتیک در درمان اختلاتمایل زیاد به خوردن بستننخاع ما تا پایین ستون فقرتظاهری از ماده است که بیدوبینار اساتید نورولوژی دداستانها و مفاهیمی اشتباآیا انسان با مغز بزرگش اخسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد منقش زنجبیل در جلوگیری از تومورها و التهاب مغزی عانزاع بین جهل و علم رو به پجهان دارای برنامهیادآوری خواب و رویادرمان های علامتی در ام اسآیا راهی برای رفع کم آبی سوپاپ ها یا ترانزیستورهامیگرن سردردی ژنتیکی که باجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارچهار میلیارد سال تکامل بتکامل مادی تا ابزار هوشمهمراهی نوعی سردرد میگرنیحقیقت اشیاکنترل همجوشی هسته ای با هدرگیری قلب در بیماری ویرافزایش سرعت پیشرفت علوم سانسور بر بسیاری از حقایمبانی ذهنی سیاه و سفیدادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلوتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سومکایروپاکتیک چیستذرات کوانتومی زیر اتمی قفلج خوابانرژی تاریک که ما نمی توشلیک فراموشیمرکز حافظه کجاستارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سومگلوئونروزه داری متناوب، مغز را قلب و عقلای نعمت من در زندگیمشباهت زیاد بین سلول هاي عمشکلات روانپزشکی در عقب از واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دهوش، ژنتیکی است یا محیطیخودآگاهی و هوشیاريریاضیات یک حس جدید استگزارش یک مورد جالب لخته ولا اکراه فی الدینایرادهای موجود در خلقت بعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان ایا طبیعتا تمابرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندو برابر شدن خطر مرگ و میپیشینیان انسان از هفت میرشد مغز فرایندی پیچیده امنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانمقالاتتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز حریص برای خون، کلید تتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه تکامل مغزهای کنونیتازه های بیماری پارکینسوواکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان روش هاي جدیدی آیا ممکن است موش کور بی مزبان و بیان نتیجه ساختمامنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در نقش گرمایش آب و هوا در همتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنخستین تصویر از سیاهچالهتغییر الگوی رشد مغزی با زوراپامیل در بارداریدر مانهای کمر دردآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد منقش زبان در سلطه و قدرت اتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نزاع بین علم و نادانی رو جهان در حال نوسان و چرخشژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان ژنتیکی برای نوآوریآیاما مقهور قوانین فیزیکسوپاپ ها یا ترانزیستورهامیگرن شدید قابل درمان اساجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و چهار ساعت پس از کشتار خوکتکامل مداومهندسه ی پایه ایحقیقت تنها چیزی است که شاکندر در بیماریهای التهابدرگیری مغز در بیماری کویافسردگی و اضطراب در بیماساخت شبکه عصبی مصنوعی با مباحث مهم حس و ادراکاداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهمکار با یگانگی و یکپارچگیرفتار اجتماعی انسان، حاصفلج خواب چیستانسان قدیم در شبه جزیره عشلیک فراموشیمرکز خنده در کجای مغز استارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و هشتمگمان میکنی جرمی کوچکی در روزه داری و بیمار ی ام اس قیچی ژنتیکیای آنکه نامش درمان و یادششباهت زیاد بین سلول هاي عمشاهده گر جدای از شیء مشااز آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانهیچ کاری نکردن به معنی چیخورشید مصنوعیریسدیپلام تنها داروی تایگشایش دروازه جدیدی از طرلایو دوم دکتر سید سلمان فاگر میدانی مصیبت بزرگتر علت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای ایجاد تمدبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدو سوی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصرشد مغز علت تمایل انسان بمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز زنان جوانتر از مغز مرتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکنش به حس جدیددانشمندان روشی برای تبدیآیا ما تنها موجودات زنده زبان و بیان، در سایه پیشرمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیانقش پیش زمینه ها و اراده تمدن پیشرفته ی پیشینیاننخستین روبات های زنده ی جتغییر زودتر اتصالات مغزیورزش هوازی مرتب خیلی به قدر محل کار ارزش خودت را بآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای منقش زبان در سلطه و قدرت اتوهم چیستنزاع بین علم و جهل رو به پجهش های ژنتیکی مفید در ساژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآب زندگی است قسمت چهارمسوپاپ ها یا ترانزیستورهامیدان مغناطيسي زمین بشر احیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتنوآوری ای شگفت انگیز دانتکامل چشمهندسه ی رایج کیهانحقیقت خواب و رویاکوچک شدن مغز از نئاندرتادرگیری مغز در بیماران مبالکتروتاکسی(گرایش و حرکساخت شبکه عصبی با الفبای مجموعه های پر سلولی بدن مادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارمکاربرد روباتهای ريزنانورقیبی قدرتمند در برابر مفلج دوطرفه عصب 6 چشمانسان ها می توانند میدان شنا در ابهای گرم جنوب نیامرگ چیستارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و ششمگنجینه ای به نام ویتامین روزه داری سلول های بنیادقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصایمپلانت مغزی کمک میکند شرکت نورالینک ویدیویی ازمشاهده آینده از روی مشاهاز انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایتاثیر ترکیبات استاتین (سهیچ کس مانند تو نگاه نمیکخانواده پایدارریشه های مشترک حیاتپمبرولیزوماب در بیماری چلبخند بزن شاید صبح فردا زاگر نیروی مغناطیس نباشد عماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طبررسي علل احتمالي تغيير تاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدوچرخه سواری ورزشی سبک و پیشرفتی مستقل از ابزار هزمین زیر خلیج فارس تمدنی منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغزهای کوچک بی احساستفاوت های بین زن و مرد فقچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل سلولهای محافط به سواکسن های شرکت فایزر آمرداروهای مصرفی در ام اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعزبان و تکلم برخی بیماریهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیانقش آتش در رسیدن انسان بهتمدن بشری و مغز اخلاقینرمش های مفید برای درد زاتغییر عمودی سر انسان از پورزش هوازی ، بهترین تمریدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا برای تولید مثل همیشه سفری به آغاز کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای پیشرفته ارتباط بلندی در ذهن ما درک بلندینقش سجده بر عملکرد مغزتوهمات و شناخت حقیقتنشانه های گذشته در کیهان جهش های ژنتیکی غیر تصادفژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان تومورهای مغزی با اآب زندگی است قسمت اولسودمندی موجودات ابزی بر میدازولام در درمان تشنج احیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار نوار مغز مشاهده ی غیر مستتکامل ابزار هوش ، راه پر هندسه بنیادینحقیقت راستین انسان علم بکووید نوزده و خطر بیماری درگیری مغزی در سندرم کووالگوبرداری از طبیعتساختار شبکه های مغزی ثابمحل درک احساسات روحانیادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهمکاربرد روباتهای ريز، در رموزی از نخستین تمدن بشرفناوری هوش مصنوعی نحوه خانسان جدید از چه زمانی پاشناخت و معرفت، و نقش آن دمرگ و میر پنهانارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت سیزدهمگویید نوزده و ایمنی ساکتقانون مندی نقشه ژنتیکی مایمپلانت نخاعی میتواند دشش مرحله تکامل چشممطالعه ای بیان میکند اهداز بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر دوپامین و سروتونینهیچگاه از فشار و شکست نترخارق العاده و استثنایی برژیم های غذایی و نقش مهم پنج اکتشاف شگفت آور در مولرزش ناشی از اسیب به عصباگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طبررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس ديدن با چشم بسته در خواب پاسخ گیاهان در زمان خوردزمان واقعیت است یا توهممنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تمغزتان را در جوانی سیم کشتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه حافظه را قویتر کنیتداخل مرزها و صفات با بینواکسن کووید 19 چیزهایی که داروهای ام اسآیا همه جنایت ها نتیجه بیزبان و شناخت حقیقت قسمت چمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیانقش انتخاب از طرف محیط، نتمدنی قدیمی در شمال خلیج نرمش های مفید در سرگیجهتغییرات منطقه بویایی مغزورزش و میگرندر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسقوط درون جاذبه ای خاص، چمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقا از نخستین هبلعیدن ستاره توسط سیاهچانقش غذاها و موجودات درياتوپیراماتنظام مثبت زندگیجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنها ، مغز و ارادهدرمان تشنجآب زندگی است قسمت دومسیلی محکم محیط زیست بر انمکانیک کوانتومی بی معنی احساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومینوار مغزی روشی مهم در تشختکامل داروینی هنوز در حاهندسه در پایه ی همه ی واکحقایق ممکن و غیر ممکنکودک ایرانی که هوش او از درگیری مغزی در سندرم کووالتهاب شریان تمپورالسازگاری با محیط بین اجزامحل درک احساسات روحانی دادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتمکتاب زیست شناسی باوررمز و رازهای ارتباط غیر کفیلمی بسیار جالب از تغییانسان عامل توقف رشد مغزشناسایی تاریخچه ی تکاملیمرگ انتقال است یا نابود شارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت ششمگوشه بیماری اتوزومال رسسقانون جنگلاین پیوند نه با مغز بلکه ششمین کنگره بین المللی سمعنی روزهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر دپاکین بر بیماری مهیپرپاراتیروئیدیسمخدا موجود استرژیم های غذایی و نقش مهم پوست ساعتی مستقل از مغز دلرزش عضله یا فاسیکولاسیواگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچک تر شبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدی متیل فومارات(زادیوا)(پختگی پس از چهل سالگي به زمان شگفت انگیززندگی هوشمند در خارج از زمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تمغزتان را در جوانی سیمکشتفاوت های زبانی سرمنشا تنگاه محدود و تک جانبه، مشتروس جریان انرژیواکسن کرونا و گشودن پنجرداروهای تغییر دهنده ی سیآیا هوش مصنوعی می تواند نزبان و شناخت حقیقت قسمت امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هنقش اتصالات بین سلولهای تمساح حد واسط میان مغز کونرمشهای مهم برای تقویت عتغییرات آب و هوایی که به ورزش بهترین درمان بیش فعدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا تکامل و تغییرات ژنتیسلول های بنیادی منابع و امنبع هوشیاری در کجاست؟ قابزارهای بقا ازنخستین همبه مغز خزندگان خودت اجازنقش غذاها و موجودات درياتوانایی مغز و دیگر اجزای نظریه ی تکامل در درمان بیجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنهای مشترک بین انسان و ودرمان جدید میگرن با انتی آب زندگی است قسمت سومسیاهچاله های فضایی منابعمکانیزمهای دفاعی در براباحساسات کاذببیماری بیش فعالینورون هاي مصنوعی می توانتکامل داروینی هنوز در حاهوموارکتوس ها ممکن است دحمله ویروس کرونا به مغزکودکان میتوانند ناقل بی درگیری اعصاب به علت میتوامیوتروفیک لترال اسکلروستون فقرات انسان دو پا جلمحدودیت های حافظه و حافظارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهمکتاب، سفری به تاریخرمز بقای جهش ژنتیکیفیزیک مولکولها و ذرات در انسانیت در هم تنیده و متصشناسایی سلول های ایمنی امراحل ارتقای پله پله کیهارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک سی و هفتمروش مقابله مغز با محدودیگوشت خواری یا گیاه خواریقانون جنگلاینکه به خاطرخودت زندگی صرع و درمان های آنمعادله ها فقط بخش خسته کناز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر داروهای ضد التهاب هاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپیموزایدلزوم سازگاری قانون مجازااگر با مطالعه فیزیک کوانعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچکتر شدبررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدید تو همیشه محدود به مقدپروژه ی ژنوم انسانیپروژه ی ژنوم انسانیزندگی زمینی امروز بیش از منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز نقش قهوه در سلامتیتفاوتهای جنسیتی راهی برانگاه انسان محدود به ادراتری فلوپرازینواکسن کرونا از حقیقت تاتداروهای ضد بیماری ام اس وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان و شناخت حقیقت قسمت دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر نقش تیروئید در تکامل مغزتنفس هوازی و میتوکندریچرا مغزهای ما ارتقا یافت تغییرات تکاملی سر انسان ورزش در کمر درددر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا جنین انسان، هوشمندی سلول عصبی شاهکار انطباق منبع هوشیاری در کجاست؟(قابزارهای بقای موجود زندهبه بالا بر ستارگان نگاه کنقش غذاها و موجودات درياتوازن مهمتر از فعالیت زینظریه ی تکامل در درمان بیجواب دانشمند سوال کننده ژنهای هوش ، کدامنددرمان جدید کنترل مولتیپلآزمون ذهنی گربه شرودینگرسیاهچاله و تکینگی ابتدایما انسانها چه اندازه نزداخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پینورون های ردیاب حافظهتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی می تواند بر اححمایت از طبیعتکودکان خود را مشابه خود تدرختان اشعار زمینامید نیکو داشته باش تا آنسخن پاک و ثابتمخچه فراتر از حفظ تعادلارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحمتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هجدهمکجای مغز مسئول پردازش تجروی و منیزیم در تقویت استفیزیک و هوشیاریانعطاف پذیری مکانیسمی علشواهدی از نوع جدیدی از حامرز مرگ و زندگی کجاستارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک- قسمت بیست و پروش های صرفه جویی در ایجاگیلگمش باستانی کیستقانونمندی و محدودیت عالماینکه خانواده ات سالم باضررهای مصرف شکر و قند بر معجزه ی علم در کنترل کروناز تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملراه فراری نیستپیموزایدلزوم سازگاری قانون مجازااگر تلاش انسان امروز براعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ایندگان چگونه استبررسی علل کمر درد در میانتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کادژا وو یا اشنا پنداریدژاوو یا آشناپنداریپرواز از نیویورک تا لوس آزندگی زودگذرمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز نقش مهاجرت در توسعه نسل اتقلید مرحله ای نسبتا پیشنگاه از درون مجموعه با نگتری فلوپرازینواکسن کرونا ساخته شده توداروی فامپیریدین یا نورلآیا هوش ارثی دریافتی از پزبان و شناخت حقیقت قسمت سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکنقش حفاظتی مولکول جدید دتنفس هوازی و میتوکندریچرا ویروس کرونای دلتا واثبت امواج الکتریکی در عصوزن حقیقی معرفت و شناختدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا جهان ذهن و افکار ما مسلولهای ایمنی القا کنندهمنبع خواب و رویاابزارهای بقای از نخستین به خودت مغرور نشونقشه مغزی هر فرد منحصر بهتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنظریه ی ریسمانجاذبه و نقش آن در شکلگیریژنهای حاکم بر انسان و انسدرمانهای بیماری پارکینسآسيب میکروواسکولاریا آسسیاهچاله ی تولید کنندهما انسانها چه اندازه نزداخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکنوروپلاستیسیتی چیستتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی و کشف زبان هایحوادث روزگار از جمله ویرکوری گذرای ناشی از موبایدرد باسن و پا به دلیل کاهامید درمان کرونا با همانسرنوشتمخچه ، فراتر از حفظ تعادلارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خداتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتمکرونا چه بر سر مغز می آوررویا و خبر از آیندهفیزیکدانان ماشینی برای تاولین مورد PML به دنبال تکشواهدی از دنیسوان(شبه نئمرز بین انسان و حیوان کجاارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیحساسیت روانی متفاوتروش هایی ساده برای کاهش اگیاه خواری و گوشت خوار کدقارچ بی مغز در خدمت موجوداینترنت بدون فیلتر ماهواضررهای شکر بر سلامت مغزمغز فکر میکند مرگ برای دیاز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های متاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متخطر آلودگی هواراه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزمگسمقاومت به عوارض فشار خون اپی ژنتیکعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ابزار بقای برتر مادیبزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخوانویتامین کا در سبزیجاتدگرگونی های نژادی و تغییپرورش مغز مینیاتوری انسازونیسومایدمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتنقش میدان مغناطیسی زمین تقلید از روی طبیعتنگاه حقیقی نگاه به درون اتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن ایرانی کرونا تولیدداروی لیراگلوتیدآیا هوش سریعی که بدون احسزبان شناسی مدرن در سطح سلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتنفس بدون اکسیژنچرا پس از بیدار شدن از خوجمجمه انسان های اولیهوزوز گوشدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا جهش های ژنتیکی، ویروسلولهای بنیادی مصنوعی درمنحنی که ارتباط بین معرفابزارهای دفاعی و بقای موبه زودی شبکه مغزی به جای نقشه های مغزی جدید با جزیتوسعه برخی شغل ها با هوش نظریه تکامل در درمان بیمجدایی خطای حسی استکلرال هیدرات برای خواباندرهای اسرارآمیز و پوشیدهآسیب ها ناشی از آلودگی هوسیاره ی ابلهانما اکنون میدانیم فضا خالاختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونینوروز یا روز پایانیتکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلدستورالعمل مرکز کنترل بیامگا سه عامل مهم سلامتسریعترین کامپیوتر موجودمخچه ابزاري که وظیفه آن فارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجمکریستال زمان(قسمت اولرویا بخشی حقیقی از زندگی فرگشت و تکامل تصادفی محض اولین مورد پیوند سر در انشکل های متفاوت پروتئین همزایای شکلات تلخ برای سلاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحخفاش با شیوع همه گیری جدیروش صحبت کردن در حال تکامگالکانزوماب، دارویی جدیقبل از آغازایندرالطلای سیاهمغز قلباز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزخطرات هوش مصنوعیراه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزی در درک زمقابله با کرونا با علم اسابزار هوش در حال ارتقا ازعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ابزار برتر بقابزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزردانش بی نهایتآلودگی هوا و ویروس کرونازونا به وسیله ویروس ابله منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز نقش محیط زندگی و مهاجرت دتقویت استخوان در گرو تغذنگاهی بر قدرت بینایی دراتشنج چیستواکسن اسپایکوژنداروی تشنجی دربارداریآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان شناسی نوین نیازمند منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هانقش خرچنگ های نعل اسبی درتو یک جهان در مغز خودت هسچرا بیماری های تخریبی مغجنسیت و تفاوت های بینایییک پیشنهاد خوب برای آسان در درمان بیماری مولتیپل آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسلسله مباحث هوش مصنوعیمنشأ اطلاعات و آموخته ها اتفاق و تصادفبه زیر پای خود نگاه نکن بنقص در تشخیص هیجانات عامتوصیه های سازمان بهداشت نظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های کمردرددرک فرد دیگر و رفتارهای اآشنا پنداریسیاره ابلهانما با کمک مغز خود مختاريماختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بنوشیدن چای برای مغز مفید تکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست کیهان خود را طراحی میکندذهن ما از در هم شکستن منبامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسرگیجه از شایعترین اختلامدل همه جانبه نگر ژنرالیارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهکریستال زمان(قسمت دوم)رویا تخیل یا واقعیتفراموش کارها باهوش تر هساولین هیبرید بین انسان و شگفتی های زنبور عسلمسیر دشوار تکامل و ارتقااز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیخلاصه ای از مطالب همایش مروشهای نو در درمان دیسک بگامی در درمان بیماریهای قبل از انفجار بزرگایا کوچک شدن مغزانسان الطوفان فقر و گرسنگی و بی سمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزادفاع در برابر تغییر ساختراه پیروزی در زندگی چیستپیوند مغز و سر و چالشهای ملاحظه های اخلاقی دربارهابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز از بسیاری حقایق می گربزرگترین خطایی که مردم منکاتی در مورد تشنجتاثیر رو ح و روان بر جسمویروس مصنوعیدانشمندان موفق به بازگردآلزایمرزیباترین چیز در افزایش سمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز نقش نگاه از پایین یا نگاهتقویت سیستم ایمنینگاهی بر توانایی اجزاي بتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن اسپایکوژن ضد کروناداروی جدید s3 در درمان ام آیا واکنش های یاد گرفته وزبان، وسیله شناسایی محیطمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردنقش داروهاي مختلف معروف تو پیچیده ترین تکنولوژی چرا حیوانات سخن نمی گوینجنسیت و تفاوت های بینایییک آلل ژنتیکی که از نئانددر سال حدود 7 میلیون نفر آیا خداباوری محصول تکاملسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمهندسی ژنتیک در حال تلاش اتوبان اطلاعات و پلِ بینبوزون هیگز چیستنقطه بی بازگشتتوصیه های غیر دارویی در سنظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های کمردرد ناشی از تنگی کانادرک نیازمند شناخت خویش اآغاز فصل سرما و دوباره تکسیاره ابلهانما تحت کنترل ژنها هستیم یاختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی انوعی سکته مغزی ، وحشتناک تکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی الفاگوحافظه و اطلاعات در کجاستکیهانِ هوشیارِ در حال یاذهن چند جانبه نیازمند نگانفجار و توقف تکاملی نشاسربازان ما محققا غلبه می مدل های ریز مغز مینی برینارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یککریستال زمان(قسمت سوم)رویا حقی از طرف خدافراموشی همیشه هم بد نیستاولین تصویر در تاریخ از سشاهکار قرنمسئول صیانت از عقیده کیساز نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیخونریزی مغز در سندرم کووروشهای شناسایی قدرت شنواگامی در درمان بیماریهای قدم زدن و حرکت دید را تغیایا این جمله درست است کسیطی یکصد هزار سال اخیر هرچمغز مادران و کودکان در زماز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به دقیق ترین تصاویر از مغز ارابطه تشنج و اوتیسمملاحظات بیهوشی قبل از جرابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تمغز به تنهایی برای فرهنگ بسیاری از بیماری های جدیچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر رژیم گیاه خواری بر تاثیر رژیم گیاه خواری بر ویرایش DNA جنین انسان، بردانشمندان نورون مصنوعی سآمارهای ارائه شده در سطح زیر فشار کووید چه باید کرمنابع بی نهایت انرژی در دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز نقش نظام غذایی در تکامل متلقین اطلاعات و حافظهچالش دیدگاه های سنتی در بتشنج عدم توازن بین نورون واکسن دیگر کرونا ساخته شداروی جدید میاستنی گراویآیا یک، وجود داردسفر نامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملنقش ذهن و شناخت در حوادث تو جهانی هستی که خودش را چرا حجم مغز گونه انسان درجهل مقدسیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان های اسرار آمیز در آآیا دلفین ها می تواند از سم زنبور ، کلیدی برای وارمولتیپل اسکلروز در زنان اتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متلچند نرمش مفید برای کمردرتوصیه هایی در مصرف ماهیهفت چیز که عملکرد مغز تو جریان انرژی در سیستم های کمردرد و علل آندرک و احساسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیر آفرینش از روح تا مغز ماه رجباختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیمنیکولا تسلاتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک های بحس چشایی و بویاییکیست کلوئید بطن سومذهن هوشیار در پس ماده ی مانواع سکته های مغزیسردرد میگرن در کودکانمدیریت اینترنت بر جنگارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دوکشف مکانیسم عصبی خوانش پرویاها از مغز است یا ناخوفرایند پیچیده ی خونرسانیاولین سلول مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان مسئولیت جدیداز نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیخواندن ، یکی از شستشو دهنروشی برای بهبود هوش عاطفگاهی لازم است برای فهم و قدرت انسان در نگاه به ابعایا ابزار هوشمندی یا مغز ظهور امواج مغزی در مغز مصمغز چون ابزار هوش است دلیاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیددلایلی که نشان میدهد ما براز تغییرممانتین یا آلزیکسا یا ابابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز برای فراموشی بیشتر کبسیاری از بیماری های جدیچگونه مغز پیش انسان یا همچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت فیزیکی، تابعی از دانشمندان یک فرضیه رادیکآن چیزی که ما جریان زمان زیرفون داروی ضد ام اسمناطق خاصی از مغز در جستجابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز نقش نظریه تکامل در شناساتلاش هایی در بیماران قطع چاالش ها در تعیین منبع هوتشخیص ژنتیکی آتروفی های واکسن دیگری ضد کرونا از دداروی جدید ضد میگرنآیا کیهان می تواند یک شبیسفر به مریخ در 39 روزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرنقش روی و منیزیم در سلامتتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا خشونت و تعصبجهان یکپارچهیک رژیم غذایی جدید، می تودرمان های بیماری آلزایمرآیا دلفین ها میتوانند باسماگلوتید داروی کاهش دهنمواد کوانتومی جدید، ممکناثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهاچند جهانیتوضیحی ساده در مورد هوش مهفت سین یادگاری از میراث جستجوی متن و تصویر به صورکمردرد با پوشیدن کفش منادرک احساسات و تفکرات دیگافت فشار خون ناگهانی در وسیستم تعادلی بدنماپروتیلیناختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار انیاز به آموزش مجازی دیجیتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک (قسمت اول )کاهش مرگ و میر ناشی از ابذهن تو همیشه به چیزی اعتقانگشت ماشه ایسردرد و علتهای آنمدارک ژنتیکی چگونه انسانارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا تاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و سوکشف مکانیسمی پیچیده در برویاهای پر رمز و حیرتی درفرایند تکامل و دشواری هااوکرلیزوماب داروی جدید ششبیه سازی سیستم های کوانمستند جهان متصلاز نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانخواب سالم عامل سلامتیروشی جدید در درمان قطع نخگاهی مغز بزرگ چالش استلمس کوانتومیایا بیماری ام اس (مولتیپعقل مجادله گرمغز چگونه صداها را فیلتر از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادنیای شگفت انگیز کوانتومپیوند اندام از حیوانات براست دستی و چپ دستیمنابع انرژي پاک سرچشمه حابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بعد از کرونا