دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سودمندی موجودات ابزی بر مغز انسان

آیا روزی از خودت پرسیده ای چرا وقتی نزدیک آب دریاها و رود خانه ها هستی ، احساس خوشبختی میکنی ؟

بسیاری از ما این احساس را داريم و دلیل این احساس به خاطر فايده آب و موجوداتي است که در آن زندگی می کنند و برای بدنهای ما و به خصوص مغزهای ما سودمند هستند .

ماهیان و موجودات دریایی مقدار مناسبی از مواد غذایی مانند امگا سه و اسید اراشيدونيک( امگا شش ) و اسید ايکوزاپنتينوييک و ید و مقادیر زیادی از دیگر اسیدهای چرب غیر اشباع را دارند و اینها مرتبط با تکامل مغز و فراهم شدن جهشهای بهبود عملکرد مغز و مفید برای آنند.

امگا سه و امگا شش، هشت درصد وزن مغز انسان را تشکیل می دهند . بدن انسان میتواند این اسیدها را خودش تولید کند ولی این مقدار ، نیاز مغز در حال رشد را به صورت کامل فراهم نمی کند .

پس چگونه ميتوانیم مقدار کافی ازاین اسیدها را به دست بیاوریم؟

دانشمندان فهمیده اند برخی افرادی که از کمبود این اسیدهای چرب رنج میبرند مغزشان به بزرگی مغز افرادی که از این نقص و کمبود رنج نميبرند ، نیست

به همین دلیل ، مهم است تا این اسیدهای چرب مفید را از محیط خارج بدن و به خصوص ماهیان و موجودات دریایی و رودخانه ای غنی، به دست بیاوریم .

این مطلب ، همچنین توجیه میکند چرا مادرانمان از دوران کودکی تلاش میکردند به رغم مقاومت ما به ما ماهی بدهند.

(نوع غذای مناسب مانند ماهياني که حاوي ید و امگا سه هستند و مغز از آن سود میبرد لازم است و جهشهايي مفید را تا بالاترین حد برای بهبود عملکرد مغز سبب میشود و به این ترتیب، ویژگی ای ایجاد می شود که شایسته است انتخاب طبیعی آن را برگزیند و در طول نسلها منتقل کند . )

@salmanfatemi

https://www.amazon.com/The-Atheism-Delusion-Arabic-Edition/dp/1494714507
.....................

http://almahdyoon.org/arabic/documents/live/wahmilhad/mobile/index.html


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

سلمان فاطمی [ 1400-04-09 ]
نقش ماهی در سلامت مغز

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آزمون ذهنی گربه شرودینگرسماگلوتید داروی کاهش دهننسبیت عام از زبان دکتر برتاریکی و نورمنبع هوشیاری کجاست قسمت صدای بم با فرکانس پایین، اگر نیروی مغناطیس نباشد هوشیاری سنتی یا هوشیاری جبران از دست رفته هااز نخستین همانند سازها تکمردرد ناشی از تنگی کاناخرما منبع بسیار خوب آنتی به بالاتر از ماده بیندیشپرواز از نیویورک تا لوس آدرمان جدید میگرن با انتی مشکلات روانپزشکی در عقب برخی توصیه ها برای واکسیرژیم های غذایی و نقش مهم فروتنی و غرورنون و القلمتوضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در وسیلی محکم محیط زیست بر انهفت چیز که عملکرد مغز تو تروس جریان انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطی یکصد هزار سال اخیر هرچابزار بقا از نخستین همانهدف از تکامل مغزحقیقت تنها چیزی است که شااز تکینگی تا مغز از مغز تکودک ایرانی که هوش او از دنیایی پر از سیاهچاله بی سوادی در قرن 21آمارهای ارائه شده در سطح درها بسته نیستمغز فکر میکند مرگ برای دیبزرگ شدن مغز محدود به دورراست دستی و چپ دستیفساد اقتصادی سیتماتیک درنور از عمق تاریکیتکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در اسیستم دفاعی بدن علیه مغز همیشه راهی هستتست نوار عصب و عضلهمنحنی که ارتباط بین معرفعلم راهی برای اندیشیدن اابزار بقا از نخستین همانوقت نهيب هاي غير علمي گذشحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تکاهش سن بیولوژیکی، تنها دورترین نقطه ی قابل مشاهبیماری اسپینال ماسکولار آیا ممکن است موش کور بی مدرگیری قلب در بیماری ویرمغز انسان برای ایجاد تمدتفکر خلا ق در برابر توهم زمان و مکان، ابعاد کیهان قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصچیزی خارج از مغزهای ما نیتأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور هساختار شبکه های مغزی ثابهنر حفظ گرهتصور از زمان و مکانموسیقی هنر مایع استعادت بد را ترک کنابزار بقای موجود زنده از ویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز- از مغز کریستال هادانشمندان موفق به بازگردبیان حقیقتآیا آگاهی پس از مرگ از بیدست کردن در گوشمغز بزرگترین مصرف کننده تلقین اطلاعات و حافظهزندگی زمینی امروز بیش از قدرت عشقچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییرات منطقه بویایی مغزما انسانها چه اندازه نزدغربال در زندگیاتفاق و تصادفواکسن کرونا و گشودن پنجرحس و ادراک قسمت هشتماز تکامل تا مغز، از مغز تگنجینه ای به نام ویتامین داروی فامپیریدین یا نورلذره ی معین یا ابری از الکبابا زود بیاآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش محیط زندگی و مهاجرت دتمدنی قدیمی در شمال خلیج زاویه نگاه ها یکسان نیستلرزش ناشی از اسیب به عصبشلیک فراموشیچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضادهوش مصنوعی از عروسک بازی جنسیت و تفاوت های بیناییماده ای ضد التهابیحس و ادراک قسمت دهماحساسات کاذبوبینار اساتید نورولوژی داستفاده از سلول های بنیاگاهی جهت را عوض کنداروی ضد چاقیرنگ کردن، حقیقت نیستبحثی در مورد نقش ویتامين نقش حیاتی تلومر دی ان آ دتو کجای جهانیزبان ریشه هایی شناختی استاثیر درجه حرارت بر مغزمننژیتشگفت زده و حیران باشای نعمت من در زندگیمهوش مصنوعی به کمک هوش طبیجهان کنونی و مغز بزرگتریمحدودیت درک انسانیک جهش ممکن است ذهن انسانخفاش با شیوع همه گیری جدیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرپوشاندن خود از نوردر هم تنیدگی کوانتومیمدیریت اینترنت بر جنگبخش بزرگتر کیهان ناشناختروبات کیاننقش غذاها در کاهش دردهای تولید مولکول جدید توسط هآپومورفین در پارکینسونسقوط درون جاذبه ای خاص، چچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز شباهت مغز و کیهانایا کوچک شدن مغزانسان الهوش عاطفی قسمت نهمجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتباط شگفت مغز انسان و فژنها نقشه ایجاد ابزار هوخورشید مصنوعیبقا با سازگارترین فرد اسپیر شدن حتمی نیستدرمان های بیماری آلزایمرمرز مرگ و زندگی کجاستبرای رشد، باید از مسیر خطروش صحبت کردن در حال تکامفناوری هوش مصنوعی نحوه خچند جهانی و علمتوهم وجودچند روش ساده برای موفقیتتوهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تسندرم کووید طولانیچسبیدن به خود، مانع بزرگ تاریکی خواهد ترسیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت صرع و درمان های آناگر نعمت فراموشی نبود بسهوش، ژنتیکی است یا محیطیجدا کردن ناخالصی هااز نشانه ها و آثار درک شدکمردرد و علل آنخسته نباشی بابابه جای محکوم کردن دیگران پروتئین های ساده ی ابتدادرمان جدید کنترل مولتیپلمشاهده گر جدای از شیء مشابرخی درمان های Spinal Muscular Atرژیم ضد التهابیفرگشت و تکامل تصادفی محض نوآوری ای شگفت انگیز دانتیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهسینوریپا داروی ترکیبی ضدهفت سین یادگاری از میراث تری فلوپرازینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطبیعت موجی جهانابزار بقا از نخستین همانهدف از خلقت رسیدن به ابزاحقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تکودکان میتوانند ناقل بی دنیا، هیچ استبی شرمیآن چیزی که ما جریان زمان درهای اسرارآمیز و پوشیدهمغز قلببزرگ شدن تقریبا ناگهانی رجزخوانی هایی که امروز بفشار و قدرتنور درونتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریسکوت و نیستیهمیشه عسل با موم بخوریمتست آر ان اس دز میاستنی گمنشأ اطلاعات و آموخته ها علم ساختن برج های چرخانابزار بقا از نخستین همانوقتی فهمیدی خطا کردی برگحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تکایروپاکتیک چیستديدن با چشم بسته در خواب بیماری اضطراب عمومیآیا ما کالا هستیمدرگیری مغز در بیماری کویمغز انسان برای شادمانی طتفاوت مغز انسان و میمون هزمان و گذر آن سریع استقانون مندی نقشه ژنتیکی مچیزی شبیه نور تو نیستتئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسادیسم یا لذت از آزار دادهنر رها شدن از وابستگیتصادف یا قوانین ناشناختهمیهمانهای ناخوانده عامل عادت دادن مغز بر تفکرابزار بقای موجود زنده از ویشن پروحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز- از مغز کریستال زمان(قسمت اولدانشمندان نورون مصنوعی سبیداری و خواب کدام بهتر اآیا امکان بازسازی اندامهدست آسمانمغز حریص برای خون، کلید تتلاش ها برای کشف منابع جدزندگی زودگذرقضاوت ممنوعسرگردانیچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی توهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییرات مغز پس از 40 سالگیما انسانها چه اندازه نزدمقالاتاتوبان اطلاعات و پلِ بینواکسن کرونا از حقیقت تاتحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکامل تا مغز، از مغز تگوهر با نظر دیگران سنگ نمداروی لیراگلوتیدذرات کوانتومی زیر اتمی قباد و موجآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش مرکز تنفس سلولی در بیتمرکز و مدیتیشنزاوسکا درمان گوشرلرزش عضله یا فاسیکولاسیوشنا در ابهای گرم جنوب نیاچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علهوش مصنوعی از عروسک بازی جهل مقدسماده، چیزی نیستحس و ادراک قسمت دوازدهماخلاق و علوم اعصابوجود قبل از ناظر هوشمنداستفاده از سلول های بنیاگذر زمان کاملا وابسته به داروی ضد چاقیرنگین کمانبحثی در مورد نقش کلسیم و نقش خرچنگ های نعل اسبی درتو کز محنت دیگران بی غمیزبان شناسی مدرن در سطح سلچت جی پی تیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژي پاک سرچشمه حشگفتی های نقشه ی ژنتیکیای همه ی وجود منهوش مصنوعی به شناسایی کاجهان کاملی در اطراف ما پرمخچه فراتر از حفظ تعادلیک رژیم غذایی جدید، می توخلا، حقیقی نیستاصول انجام برخی نرمش ها دپیموزایددر هم تنیدگی کوانتومی و پمداخله ی زیانبار انسانبخش دیگری در وجود انسان هروح و آب حیاتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت چهارمسلول های مغزی عامل پارکیچرا ویروس کرونای دلتا واتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز شباهت مغز با کیهان مادیایا این جمله درست است کسیهوش عاطفی قسمت هفتمجهش های بیماری زا، معمولارتباط شگفت انگیز مغز انژنها ، مغز و ارادهخوش قلبی و مهربانیبقا در ازای بیماریپیشینیان انسان از هفت میدرمان های بیماری اس ام ایمرز بین انسان و حیوان کجابرای زندگی سالم، یافتن تروشهای نو در درمان دیسک بفواید روزه داری متناوبفیلمی بسیار جالب از تغییچندین ماده غذایی که ماننتوهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استسندرم گیلن باره به دنبال نسبت ها در کیهانتاریخ همه چیز را ثبت کردهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ضایعه ی شبکه لومبوساکرالاگر نعمت فراموشی نبود بسهیچ نقطه ای مرکزی تر از اجدایی خطای حسی استاز نظر علم اعصاب یا نرووسکمردرد با پوشیدن کفش مناخطا در محاسبات چیزی کاملبه خوبی های دیگران فکرکنپروتز چشمدرمان جدید ام اسمشاهده آینده از روی مشاهبرخی روش های تربیتی کودکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وفراموش کارها باهوش تر هسنوار مغز مشاهده ی غیر مستتیک و اختلال حرکتیافتخار انسانسیگار عامل افزایش مرگ ومهم نوع خواری در میان پیشیتری فلوپرازینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطبیعت بر اساس هماهنگیابزار بقا از نخستین همانهر چیز با هر چیز دیگر در تحقیقت در علم، هرگز نهایی از تکینگی تا مغز از مغز تکودکان خود را مشابه خود تدندان ها را مسواک بزنید تبی عدالتی در توزیع واکسن آنچه ناشناخته است باید شدرون قفس یا بیرون از آنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبزرگترین خطایی که مردم مرحم مصنوعیفضا و ذهن بازنوروفیبروماتوزتکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتسکوت، پر از صداهمیشه، آنطور نیست که هستتشنچ پانایوتوپولوس تشنج منشاء کوانتومی هوشیاری اعلایم کمبود ویتامین E را ابزار بقا از نخستین همانوقتی پر از گل شدی خودت را حافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تکار امروز را به فردا نینددی متیل فومارات(زادیوا)(بیماری بیش فعالیآیا ما تنها موجودات زنده درگیری مغز در بیماران مبمغز انسان برای شادمانی طتفاوت ها و تمایزها کلید بزمان و صبرقانون گذاری و تکاملنکاتی در مورد تشنجتئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشاسازگاری با محیط بین اجزاهنر، پر کردن است نه فحش دتضادهای علمیمیوتونیک دیستروفیعارضه جدید ویروس کرونا سابزار بقای موجود زنده از واقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز- از مغزتکریستال زمان(قسمت دوم)دانشمندان یک فرضیه رادیکبیست تمرین ساده برای جلوآیا انسان با مغز بزرگش اخدست بالای دستمغز در تنهایی آسیب میبینتلاش های جدید در ALSزندگی سلول در بدن، جدای اقطار پیشرفتسربازان ما محققا غلبه می نگاه من، نگاه تو و یا حقیتاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییرات آب و هوایی که به ما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر ویتامین دی بر بیمااتوسوکسیمایدواکسن کرونا ساخته شده توحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز خود رها شوگویید نوزده و ایمنی ساکتداروی تشنجی دربارداریذرات کوانتومی زیر اتمی قباد غرور و سر پر از نخوت وآیا راهی برای رفع کم آبی نقش نگاه از پایین یا نگاهتمرکز بر هدفزبان فرایند تکاملی برای لزوم گذر انسان از حدها و شناخت و معرفت، و نقش آن دچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جههوش مصنوعی از عروسک بازی جهان فراکتالماده، چیزی بیش از یک خلا حس و ادراک قسمت سوماخلاق پایه تکامل و فرهنگاستفاده از سلول های بنیاگذشته را دفن کنداروی ضد تشنج با قابليت ترهبر حقیقیبحثی در مورد حقیقت فضا و نقش داروهاي مختلف معروف تو پیچیده ترین تکنولوژی زبان شناسی نوین نیازمند چت جی پی تیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز شگفتی های زنبور عسلای آنکه نامش درمان و یادشهوش مصنوعی تعاملیجهان پیوستهادغام میان گونه های مختلمخچه ، فراتر از حفظ تعادلیکی از علل محدودیت مغز امخلا، خالی نیستاصول توسعه ی یک ذهن کاملپیموزایددر هم تنیدگی کوانتومی و دمدارک ژنتیکی چگونه انسانبخشیدن دیگران یعنی آرامشروح در جهانی دیگر استنقشه های مغزی جدید با جزیتولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت هفتمسلول های بنیادیچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع بی نهایت انرژی در دشباهت های ریشه ای چند بیمایا ابزار هوشمندی یا مغز هوش عاطفی قسمت یازدهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسارتباط شگفت انگیز مغز انژنهای مشترک بین انسان و وخوش خیالی و خوش بینیبقای حقیقی در دور ماندن اپیشرفت های جدید علوم اعصدرمان های جدید ALSمرز جدید جستجو و اکتشاف، برخی ملاحظات در تشنج های روشهای شناسایی قدرت شنواروشی برای بهبود هوش عاطففیروز نادریچندجهانیتوهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آسسندرم پیریفورمیسنسبت طلایی، نشانه ای به ستاریخ، اصیل نیست و ساخته منبع هوشیاری کجاست قسمت ضایعه ی عروقی مخچهاگر با مطالعه فیزیک کوانهیچ چیز همیشگی نیستجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزکنفرانس تشنج هتل کوثر اصخطا در محاسبات چیزی کاملبه خودت مغرور نشوپروتز عصبی برای تکلمدرمان جدید ای ال اس، توفرمشاهدات آمیخته با اشتباهبرخی سلولهای عصبی در تلارژیم غذایی سالم و ضد التهفراموشی همیشه هم بد نیستنوار مغز با توضیح دکتر فاتیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان رسیاهچاله هاهمه چیز موج استترک امروزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطعمه ی شبکه های ارتباط اجابزار بقا از نخستین همانهر جا که جات میشه، جات نیحقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تکودکان را برای راه آماده ده روش موفقیتبیمار 101 ساله، مبتلا به سآنچه واقعیت تصور میکنیم درون آشفته ی تو و ظاهر خنمغز مانند تلفن استبزرگترین درد از درون است رحم مصنوعیفضای قلب منبع نبوغ استنورون هاي مصنوعی می توانتکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپورالسکته مغزیهمکاری یا رقابتتشنج چیستمهمان ناخواندهعلایم کمبود ویتامین E را ابزار بقا از نخستین همانوقتی تو از یاد گرفتن باز حافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تکار با یگانگی و یکپارچگیدین اجباریبیماری تی تی پیآیا مصرف مولتی ویتامین هدرگیری مغزی در سندرم کوومغز انسان رو به کوچک تر شتفاوت ها را به رسمیت بشنازمان واقعیت است یا توهمقانون جنگلچگونه مولکول های دی ان ایتئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیدستم با شعار قانون بدترین هوموارکتوس ها ممکن است دتظاهر خوابیده ی مادهمیگرن و پروتئین مرتبط با عدم توقف تکامل در یک انداابزار بقای موجود زنده از واقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز، از مغز کریستال زمان(قسمت سوم)دانشمندان ژنی از مغز انسبیش از نیمی از موارد انتقآیا احتمال دارد رویا از آدستورالعمل مرکز کنترل بیمغز را از روی امواج بشناستلاش های جدید در درمان فرزندگی، مدیریت انرژیقطره قطرهسردرد میگرننگاه مادی غیر علمی استتاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییرات تکاملی سر انسان ما از اینجا نخواهیم رفتصفحه اصلیاتصال مغز و کامپیوترواکسن آلزایمرحس و ادراک قسمت پنجماز درخواست ها جدا شوگوش دادن بهتر از حرف زدنداروی جدید ALSذرات کوانتومی زیر اتمی قبار مغز بر دو استخوانآیاما مقهور قوانین فیزیکنقش نظام غذایی در تکامل متمرکز بر امروززبان متغیرلزوم سازگاری قانون مجازاشناخت حقیقت یا آرزوهای گچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان قابل مشاهده بخش کوچماست مالیحس و ادراک قسمت سی و هشتماختلاف خانوادگی را حل کناستفاده از سلول های بنیاگریه ی ابر، رمز طراوت باغداروی ضد تشنج با قابليت تروی و منیزیم در تقویت استنقش درختان در تکاملتو آرامش و صلحیزبان، نشان دهنده ی سخنگو نتایج نادانی و جهلتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز شانس یا نتیجه ی تلاشایمپلانت مغزیهوش مصنوعی در کامپیوترهاجهان پیوستهادغام دو حیطه علوم مغز و مخچه ابزاري که وظیفه آن فیافته های نوین علوم پرده خلاصه ای از مطالب همایش ماصول سلامت کمرپیچیدگی های مغزمگسدر هر سوراخی سر نکنمروری بر تشنج و درمان هایبخشش، عقلانی یا غیر عاقلروح رهایینقشه با واقعیت متفاوت استولید پاک و فراوان انرژیآب زندگی است قسمت اولسلول های بنیادی منابع و اچرا ارتعاش بسیار مهم استتاثیر رو ح و روان بر جسممنابع جدید انرژیشباهت کیهان و مغزایا بیماری ام اس (مولتیپهوش عاطفی قسمت پنجمجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط غیرکلامی بین انساژنهای هوش ، کدامندخوشبختی چیستبلندی در ذهن ما درک بلندیپیشرفت در عقل است یا ظواهدرمان های جدید میگرنمرزهای حقیقی یا مرزهای تبرخی مرزهای اخلاق و علوم روشی جدید در درمان قطع نخفیزیک مولکولها و ذرات در نه ناامیدی بلکه ارتقاتوهم جدایی و توهم علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوسندرم پیریفورمیسنشانه های گذشته در کیهان تازه های اسکیزوفرنی(جنومنبع هوشیاری کجاست قسمت ضایعات در عصب زیر زبانیاگر تلاش انسان امروز براهیچ چیز، چقدر حقیقی استجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزکنگره بین المللی سردرد دخطای ادراک کارمابه دنبال رستگاری باشپرورش مغز مینیاتوری انسادرمان جدید سرطانمطالبه ی حق خودبرخی سيناپسها طی تکامل و رژیم غذایی ضد التهابیفراموشی و مسیر روحانینوار مغز ترجمه رخدادهای تیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو سیاهچاله های فضایی منابعهمه چیز و هیچ چیزترکیب آمار و ژنتیکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمظهور امواج مغزی در مغز مصابزار بقا از نخستین همانهر حرکت خمیده می شود و هر حقیقت غیر فیزیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تکوری گذرای ناشی از موبایدهن، بزرگترین سرمایهبیمار مرکز تنفس سلولیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی دروغ نگو به خصوص به خودتمغز مادران و کودکان در زمبسیاری از مجرمان، خودشانرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرقفس ذهننورون های ردیاب حافظهتکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشیسال سیزده ماهههمانند سازی در انسانتشنج و حرکات شبه تشنجی قامهندسی ژنتیک در حال تلاش علائم عصبی آلزایمر، با اابزار بقا از نخستین همانوقتی ریشه ها عمیقند از چیحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تکارهای کوچک، بی ارزش نیسدین، اجباری نیستبیماری دویکآیا مغز تا بزرگسالی توسعدرگیری مغزی در سندرم کوومغز انسان رو به کوچکتر شدتفاوت های بین زن و مرد فقزمان پلانکقانون جنگلچگونه میتوان با قانون جنتا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزیستم، بی پاسخ نیستهورمون شیرساز یا پرولاکتتظاهری از ماده است که بیدمیگرن و خوابعدم درکابزار بقای موجود زنده از واقعیت چیستحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز، از مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پدانشمندان پاسخ کوانتومی بیشتر کمردردها نیازی به آیا احتمال دارد رویا از آدغدغه نتیجه ی نادانی استمغز زنان جوانتر از مغز مرتلاش های جدید در درمان سرزندان ذهنیلمس کوانتومیسردرد میگرن در کودکاننگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولینهوش مصنوعی از عروسک بازی تغذیه بر ژنها تاثیر داردما اشیا را آنطور که هستندسوالات پزشکیاثر مضر مصرف طولانی مدت رواکسن ایرانی کرونا تولیدحس و ادراک قسمت پنجاهاز روده تا مغزگوشه بیماری اتوزومال رسسداروی جدید s3 در درمان ام رفلکس وتری با توضیح دکتر بار بزرگ ایستادن بر دو پاآگاهی فراتر از آگاهینقش نظریه تکامل در شناساتمساح حد واسط میان مغز کوزبان مشترک ژنتیکی موجودالزوم سازگاری قانون مجازاشناخت درون، شناخت بیرون؛چالش کمبود اندام برای پیتاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان موازی و حجاب هاماست مالی با هوش انسانیوراپامیل در بارداریحس و ادراک قسمت سی و ششماختلال خواب فرد را مستعد استیفن هاوکینگ در مورد هگربه شرودینگر و تاثیر مشداروی ضد تشنج توپیراماترویا و واقعیتنقش ذهن و شناخت در حوادث تو افق رویداد جهان هستیزبان، وسیله شناسایی محیطنجات در راستگوییتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز شانس یا تلاشایمپلانت مغزی و کنترل دو هوش مصنوعی در تفکر خلاق اجهان پر از چیزهای اسرار آارتقا و تکامل سنت آفرینش مخچه تاثیر گذار بر حافظهیاد گرفتن مداومخلاصه ای از درمان های جدیاضطراب و ترسپیچیدگی های مغزی در درک زدر والنتاین کتاب بدید هممرکز هوشیاری، روح یا بدن بدون پیر فلکروزه داری متناوب، مغز را نقص های سیستمی ایمنیتولید اندام با چاپ سه بعدآب زندگی است قسمت دومسلول های بدن تو پیر نیستنچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر روده بر مغزمناطق خاص زبان در مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عایا بدون زبان میتوانیم تهوش عاطفی قسمت اولجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتروز یا خوردگی و التهاژنهای حاکم بر انسان و انسخوشبختی دور از رنج های مبلوغ چیستپیشرفت ذهن در خلاقیت استدرمان های جدید در بیماری مزایای شکلات تلخ برای سلبرخی نکات از گاید لاین پرپیشرفتی مستقل از ابزار هدرمان های جدید سرطانمسمومیت دانش آموزان بی گبرخی نرمش ها برای درد زانروشی جدید در درمان نابینفیزیک هوشیارینه به اعدامتوهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتمسندرم پای بی قرارنشانه های پروردگار در جهتازه های بیماری پارکینسومنبع هوشیاری کجاست قسمت53ضرورت زدودن افکاراگر خواهان پیروزی هستیهیچ وقت خودت را محدود به جریان انرژی در سیستم های از واقعیت امروز تا حقیقتکنگره بین المللی سردرد دخطای حسبه زودی شبکه مغزی به جای پرکاری تیروئیددرمان جدید سرطانمطالبی در مورد تشنجبرداشت مغز ما از گذر زمانرژیم غذایی ضد دردفراموشی آرماننوار مغز در فراموشی هاتکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حسسیاهچاله ها، دارای پرتو همه چیز کهنه میشودترکیب حیوان و انسانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمظرف باید پر شود چه با چرک ابزار بقا از نخستین همانهرچیز با یک تاب تبدیل به حقیقت غیر قابل شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تکی غایب شدی تا نیازمند دلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبیماری لبر و نابینایی آنآنها نمیخواهند دیگران رادریای خدامغز چون ابزار هوش است دلیبسیاری از بیماری های جدیرساناها و ابر رساناها و عقفس را بشکننوروپلاستیسیتی چیستتکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلروسانسور از روی قصد بسیاری همجوشی هسته ای، انرژِی بتشنج عدم توازن بین نورون مهندسی بدنعلت خواب آلودگی بعد از خوابزار بقا از نخستین همانویتنام نوعی کرونا ویروس حباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تکارهایی بیش از طراحی و گپدیوار همه اش توهم بودبیماری دیستروفی میوتونیآیا همه جنایت ها نتیجه بیدرگیری اعصاب به علت میتومغز ایندگان چگونه استتفاوت های تکاملی در مغز وزمان به چه دلیل ایجاد میشقانونمندی و محدودیت عالمچگونه مغز ما، موسیقی را پتا بحر یفعل ما یشاانیس بی کسانستون فقرات انسان دو پا جلهوش فوق العاده، هر فرد استعویض دارو در تشنجمیگرن و روزه داریعدالت برای من یا برای همهابزار بقای موجود زنده از واقعیت چیستحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز، از مغز کشف مکانیسمی پیچیده در بدانشمندان اولین سلول مصنبا هوش مصنوعی خودکار روبآیا برای تولید مثل همیشه ذهن ما از در هم شکستن منبمغزهای کوچک بی احساستلاش های جدید شرکت نورالزونیسومایدلووفلوکساسینسردرد میگرنی در کودکاننگاه کلی نگرتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی ثبت و دستکار ی حافظهما به جهان های متفاوت خودپیامهای کاربراناثرات فشار روحی شدیدواکسن اسپایکوژنحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز سایه بگذرگوشت خواری یا گیاه خواریداروی جدید لنفوم و لوکمیرفتار مانند بردهبار سنین ابزار هوشمندی انقش هورمون های تیروئید دتنفس هوازی و میتوکندریزبان چهار حرفی حیات زمینلزوم عدم وابستگی به گوگل شناسایی تاریخچه ی تکاملیچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان ما میتواند به اندازماشین دانشورزش هوازی مرتب خیلی به قحس و ادراک قسمت سیزدهماختلال در شناسایی حروف و استیفن هاوکینگ در تفسیر گزیده ای از وبینار یا کنفداروی ضد جنون در درمان تیبحثی در مورد عملکرد لوب فرویا و کابوسنقش روی و منیزیم در سلامتتو انسانی و انسان، شایستزدودن نقص از هوش مصنوعینخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز شاهکار قرنایمپلانت مغزی کمک میکند هوش مصنوعی در خدمت خلق وحجهان پر از چیزهای جادویی ارتقا یا بازگشت به قبل ازمخاطب قرار دادن مردم، کایاد بگیر فراموش کنیخم شدن فضا-زماناطلاع رسانی اینترنتیپیوند قلب خوک، به فرد دچادر یک فراکتال هر نقطه مرکمرکز حافظه کجاستبدون بار گذشتهروزه داری و التهاب زیانبنقص در تشخیص هیجانات عامتولید سلولهای جنسی از سلآب زندگی است قسمت سومسلول بنیادی و ای ال اسچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر روزه داری بر سلامت مناطق خاصی از مغز در جستجشباهت زیاد بین سلول هاي عایا تکامل هدفمند استهوش عاطفی قسمت دهمجوانان وطنارزش های وارونهکفش و کتابخانه ی تاریکبلعیدن ستاره توسط سیاهچاپپوگستدرمان های رایج ام اسمسمومیت دانش آموزان، قمابرخی نرمش ها برای زانوروشی جدید در درمان سکته مفیزیک و هوشیارینه به اعدامتوهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتیسندرم پس از ضربه به سرنشانه های بیداری روحیتازه های درمان ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمضرب المثل یونانیاپل ویژن پرو در تشخیص بیمهیچ کاری نکردن به معنی چیجراحی گردن همیشه برای دیاز کجا آمده ام و به کجا میکنترل همجوشی هسته ای با هخطر آلودگی هوابه زیر پای خود نگاه نکن بپرتوهای صادر شده از سیاهدرمان دارویی سرطان رحم بمطالعه ای بیان میکند اهدبرداشتت از جهان رو زیاد راه فراری نیستفرایند پیچیده ی خونرسانینوار مغز در تشخیص بیماری تکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کوسیاهچاله و تکینگی ابتدایهمه چیز در زمان مناسبترازودونمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعقل مجادله گرابزار بقا از نخستین همانهز ذره، یک دنیاستحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز تکینگی تا مغز از مغز تکیهان خود را طراحی میکنددو بیماری روانی خود بزرگ بیماری میاستنی گراویسآنژیوگرافی از مغزدرک فرد دیگر و رفتارهای امغز چگونه صداها را فیلتر بسیاری از بیماری های جدیرستگاری محدود به یک راه نقله برای دیدن نه برای به نوروز مبارکتکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آنسانسور بر بسیاری از حقایهمراه سختی، اسانی هستتشویق خواندن به کودکانمهربانی، شرط موفقیتعماد الدین نسیمی قربانی ابزار بقا از نخستین همانویتامین E برای فعالیت صححباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تکاربرد روباتهای ريزنانودیوار، از ابتدا توهم بودبیماری سلیاکآیا هوش مصنوعی می تواند ندرب بسته با غیر خود باز ممغز ابزار بقای برتر مادیتفاوت های زبانی سرمنشا تزمان شگفت انگیزقارچ بی مغز در خدمت موجودچگونه مغز پیش انسان یا همتاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه ایستارگانی قبل از آغاز کیههوش مصنوعی می تواند بر احتعامل انسان و هوش مصنوعیمیگرن سردردی ژنتیکی که بعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار بقای موجود زنده از واقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز، از مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتبدانشمندان تغییر میدان مغبا هر چیزی که نفس می کشد مآیا بزرگ شدن مغز فقط در دذهن چند جانبه نیازمند نگمغز، فقط گیرندهتلاش هایی در بیماران قطع زونا به وسیله ویروس ابله لوب فرونتال یا پیشانی مغسردرد و علتهای آننگاه انسان محدود به ادراتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عهوش مصنوعی از عروسک بازی ثبت امواج الکتریکی در عصما با کمک مغز خود مختاريمسایتهای دیگراثرات مفید قهوهواکسن اسپایکوژن ضد کروناحس و ادراک قسمت پنجاه و داز علم جز اندکی به شما داگیلگمش باستانی کیستداروی جدید میاستنی گراویرفتار وابسته به شکلبارداری بدون رحمنقش هورمون زنانه استروژنتنفس هوازی و میتوکندریزبان نیاز تکاملی استمقاومت به عوارض فشار خون شناسایی سلول های ایمنی اچاالش ها در تعیین منبع هواولین مورد پیوند سر در انهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان مادی، تجلی فضا در ذهمبانی ذهنی سیاه و سفیدورزش هوازی ، بهترین تمریحس و ادراک قسمت ششماختلال در شناسایی حروف و استخوان های کشف شده، ممکگزارش یک مورد جالب لخته ودارویی خلط آوربحثی درباره هوش و تفاوتهرویا و خبر از آیندهنقش روزه داری در سالم و جتو با همه چیز در پیوندیسفر فقط مادی نیستنخستین تمدن بشریتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز شاهکار شش گوشایمپلانت نخاعی میتواند دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجهان دارای برنامهارتوکين تراپی روشی جديد مدل همه جانبه نگر ژنرالییادگیری مهارت های جدید دخونریزی مغز در سندرم کوواطلاعات حسی ما از جهان، چپیوند مغز و سر و چالشهای در کمتر از چند ماه سوش جدمرکز حافظه کجاستبدون زمان، ماده ای وجود نروزه داری و بیمار ی ام اس نقطه ی رسیدن به قلهتولترودینآب، زندگی است(قسمت پنجم)سلول بنیادین از مخاط بینچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر روغن رزماری استنشامنبع هوشیاری کجاست قسمت شجاعت و ترسایجاد احساساتهوش عاطفی قسمت دومجوانان وطنارزش های حقیقی ارزش های غکل اقیانوس در یک ذرهخانواده پایداربنی عباس، ننگی بر تاریخبه قفس های سیاهت ننازپایان، یک آغاز استدرمان های علامتی در ام اسمسیر دشوار تکامل و ارتقابرخی نرمش های گردنريتوکسيمب در درمان ام اسفیزیک آگاهینه بدبخت بلکه نادانتوکل بر خداآسانی موفقیتسندرم جدایی مغزنظام مثبت زندگیتبدیل پلاستیک به کربن و سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضربه مغزی در تصادف راننداپی ژنتیکهیچ کس مانند تو نگاه نمیکجستجوی متن و تصویر به صوراز کسی که یک کتاب خوانده کنترل جاذبهخطرات هوش مصنوعیبه سیاهی عادت نکنیمپرتوزایی از جسم سیاهدرمان زخم دیابتی با تکنومعماری، هندسه ی قابل مشابررسي علل احتمالي تغيير راه نجاتفرایند تکامل و دشواری هانوار مغزی روشی مهم در تشختکنولوژی جدید که سلول هاافزایش سرعت پیشرفت علوم سیاهچاله ی منفرد یا سیاههمه چیز در زمان کنونی استترازودونمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعقل سالمابزار بقا از نخستین همانهزینه ای که برای اندیشیدحقایق ممکن و غیر ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تکیهانِ هوشیارِ در حال یادو بار در هفته ماهی مصرف بیماری های میتوکندریآنان که در قله اند هرگز خدرک نیازمند شناخت خویش امغز ناتوان از توجیه پیدابشکه ای که ته نداره پر نمرشته نوروایمونولوژی و نققله سقوطنوروز یا روز پایانیتکامل زبانامید نجاتساهچاله ها تبخیر نمیشودهمراهی میاستنی با برخی ستشخیص ژنتیکی آتروفی های موفقیت هوش مصنوعی در امتعوامل موثر در پیدایش زباابزار بقا از نخستین همانویتامین E در چه مواد غذایحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تکاربرد روباتهای ريز، در دید تو همیشه محدود به مقدبیماری ضعف عضلات نزدیک بآیا هوش مصنوعی زندگی بشردرختان چگونه بر تشکیل ابمغز ابزار برتر بقاتفاوت ایستایی و تکاپوزمزمه ات مانده در گوشمقبل از آغازچگونه هموساپينس بر زمین تابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میدسخن نیکو مانند درخت نیکوهوش مصنوعی و کشف زبان هایتعامل انسان با هوش مصنوعمیگرن شدید قابل درمان اسعشق درونی به یگانگی خلقتابزارهای پیشرفته ارتباط واقعیت و مجازحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز، از مغز کشف جمجمه ای درکوه ایرهودانشمندان روش هاي جدیدی با آتش، بازی نکن و بعد از آیا تکامل و تغییرات ژنتیذهن هوشیار در پس ماده ی ممغزتان را در جوانی سیم کشتلاشی برای درمان قطع نخازیان غذاهای پرچربلوتیراستامسردرد به دلیل مصرف زیاد منگاه از بیرون مجموعهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملهوش مصنوعی از عروسک بازی جلو رفتن یا عقبگردما بخشی از این جهان مرتبطاثرات مفید روزه داریواکسن دیگر کرونا ساخته شحس و ادراک قسمت پنجاه و سازدواج های بین گونه ای، رگیاه بی عقل به سوی نور میداروی جدید آلزایمررفتار اجتماعی انسان، حاصبازگشایی مجدد مطب دکتر سنقش ویتامین K در ترمیم استنفس بدون اکسیژنزبان و کلمه حتی برای کسانمقایسه رقابت و همکاریشواهدی از نوع جدیدی از حانابینایی در نتیجه ی گوشی اولین هیبرید بین انسان و هوش مصنوعی از عروسک بازی جهان مرئی و نامرئیمباحث مهم حس و ادراکورزش و میگرنحس و ادراک قسمت شصت و هشتاختلالات مخچهاستروژن مانند سپر زنان دگشایش دروازه جدیدی از طردارویی ضد بیش فعالی سیستبحثی درباره هوش و تفاوتهرویا بخشی حقیقی از زندگی نقش رژیم غذایی بر رشد و اتو با باورهایت کنترل میشسفر نامه سفر به بم و جنوب نخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز شاید گوشی و چشمی، آماده شایمان به رویاهوش مصنوعی درمانگر کامپیجهان در حال نوسان و چرخشارتباط میکروب روده و پارمدل هولوگرافیک ژنرالیزهیادگیری هوش مصنوعی، عمیقخواندن ، یکی از شستشو دهناطلاعاتی عمومی در مورد مپیوند اندام از حیوانات بدر آرزوهایت مداومت داشتهمرکز خنده در کجای مغز استبرنامه و ساختار پیچیده مروزه داری سلول های بنیادنقطه ای بود و دگر هیچ نبوتومورها و التهاب مغزی عاآتاکسی فریدریشسلول عصبی شاهکار انطباق چرا خشونت و تعصبتاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست قسمت شرکت نورالینک ویدیویی ازایران بزرگهوش عاطفی قسمت سومجواب دانشمند سوال کننده ارزش حقیقی زبان قسمت اولکلمات بلند نه صدای بلندخار و گلبه مغز خزندگان خودت اجازپاکسازی مغزدرمان ژنتیکی برای نوآوریمسئول صیانت از عقیده کیسبرخی یونها و مولکول های مریه زغالیفیزیکدانان ماشینی برای تنه جنگ و نه خونریزیتوپیراماتآشنا پنداریسندرم دزدی ساب کلاویننظریه ی تکامل در درمان بیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضررهای مصرف شکر و قند بر ابتدا سخت ترین استهیچ کس حقیقت را درون مغز جستجوی هوشیاری در مغز مااز آغاز خلقت تا نگاه انساکندر در بیماریهای التهابدفاع از پیامبربه سخن توجه کن نه گویندهپرسش و چستجو همیشه باقی ادرمان ساده ی روماتیسممعنی روزهبررسی مغز با امواج مادون راه های جدید برای قضاوت رفرایند حذف برخی اجزای مغنوار مغز، مفید و بی خطرتکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیماسیاهچاله ی تولید کنندههمه چیز، ثبت می شودتراشه مغز بدون واسطه ی دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعقلانیت بدون تغییرابزار بقا از نخستین همانهزینه سنگین انسان در ازاحل مشکلاز تکینگی تا مغز از مغز تکیست هیداتید مغزدو برابر شدن خطر مرگ و میبیماری های مغز و اعصاب و آنزیم تولید انرژی در سلودرک و احساسمغز و قلب در جنین موش مصنبشریت از یک پدر و مادر نیرشد مغز فرایندی پیچیده اقلب های سادهنورالژیتکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعیسایه ی هوشیاریهمراهی نوعی سردرد میگرنیتشخیص آلزایمر سالها قبل موفقیت در تفکر استعوامل ایجاد لغت انسانی و ابزار بقای موجود زنده از ویتامین کاحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تکاش شرف اجباری بود یا حتیدیدن خدا در همه چیزبیماریهای تحلیل عضلانی اآیا هوش ارثی دریافتی از پدرختان اشعار زمینمغز از بسیاری حقایق می گرتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزنان باهوش ترقبل از انفجار بزرگچگونه هوشیاری خود را توستاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژیسخن و سکوتهوش مصنوعی یا حماقت طبیعتعداد کلی ذهن ها در جهان میدان مغناطيسي زمین بشر عشق، شلوغ کردن نیستابزارهای بقا از نخستین هواقعیت و انعکاسحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکامل تا مغز از مغز تا کشف جدید تلسکوپ جیمز وبدانشمندان روشی برای تبدیبا تعمق در اسرار ابدیت و آیا جنین انسان، هوشمندی ذهن و شیمی بدنمغزتان را در جوانی سیمکشتلاشی تازه برای گشودن معزیباترین چیز در پیر شدنلوزالمعده(پانکراس)مصنوعسردرد تنشننگاه از دور و نگاه از نزدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان هوش مصنوعی از عروسک بازی جلوتر را دیدنما تحت کنترل ژنها هستیم یاثرات مضر ماری جواناواکسن دیگری ضد کرونا از دحس و ادراک قسمت پنجاه و شاسکلت خارجی در درمان اختگیاه خواری و گوشت خوار کدداروی جدید ای ال اسرقیبی قدرتمند در برابر مبازگشت از آثار به سوی خدانقش ژنتیک در درمان اختلاتنها مانع در زندگی موارد زبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر احتمالی عصاره تغلیمقابله ی منطقی با اعتراضشواهدی از دنیسوان(شبه نئناتوانی از درمان برخی ویاولین تصویر در تاریخ از سهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان مشارکتیمبتکران خودشکوفاورزش بهترین درمان بیش فعحس و ادراک قسمت شصت و دواختلالات حرکتی در انساناسرار آفرینش در موجپل جویی اصفهانداستانها و مفاهیمی اشتبابحثی درباره هوش و تفاوتهرویا تخیل یا واقعیتنقش رژیم غذایی در رشد و اتو باید نیکان را به دست بسفر به مریخ در 39 روزنخستین روبات های زنده ی جتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز شاید درست نباشداین پیوند نه با مغز بلکه هوش مصنوعی درخدمت خلق وحجهان در حال ایجاد و ارتقاارتباط ماده و انرژیمدل هولوگرافیک تعمیم یافیادگرفتن، آغاز حرکت است خواب زمستانی سلول های سراطلاعاتی عمومی در مورد مپیوند اندام حیوانات به ادر آسمان هدیه های نادیدنمرگ چیستبرنامه ی مسلط ژنها در اختروزهای بد باقی نمیماندALS نگاهی کامل بر بیماری ونقطه بی بازگشتتومورهای نخاعیآتاکسی مخچه ای خودایمنسلول عصبی، در محل خاص خودچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست قسمت شربت ضد خلطایرادهای موجود در خلقت بهوش عاطفی قسمت ششمجواب سنگ اندازیارزش حقیقی زبان قسمت دومکلوزاپین داروی ضد جنونخارق العاده و استثنایی بکلید نزدیک و نگاه تو بر فخبر مهم تلسکوپ هابلبه نقاش بنگرپارادوکس ها در علمدرمان پوکی استخوانمسئولیت جدیدبرخی اثرات مضر ویتامین دریواستیگمینفال نیکوچه زیاد است بر من که در ایتوانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پنداریسندرم سردرد به دلیل افت فنظریه ی تکامل در درمان بیتبدیل سلولهای محافط به سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضررهای شکر بر سلامت مغزابتدایی که در ذهن دانشمنهیچ اندر هیچحفره در مغزاز انفجار بزرگ تا انفجار کندر علیه سرطاندفاع در برابر تغییر ساختبهبود حافظه پس از رخدادهپرسشگری نامحدوددرمان سرگیجه بدون نیاز بمعادله ها فقط بخش خسته کنبررسی و اپروچ جدید بر بیمراه های جدید برای قضاوت رفراتر از دیوارهای باورنوار مغز، ترجمه ی فعالیت تکینگیافسردگی و ساختار مغزسیاره ی ابلهانهمه ی سردردها بی خطر نیستتراشه ها روی مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعقیده ی بی عملابزار بقا از نخستین همانهزاران سال چشم های بینا وحلقه های اسرارآمیزاز تکینگی تا مغز از مغز تکیست کلوئید بطن سومدو برابر شدن خطر مرگ و میبیماری وسواسآواز خواندن در قفس، نشاندرک کنیم ما همه یکی هستیممغز و اخلاقبعد پنجمرشد مغز علت تمایل انسان بقلب و عقلنوسانات کوانتومی منبع ماتکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با همانسایه را اصالت دادن، جز فرهندسه ی پایه ایتشخیص ایدزمولکول ضد پیریعواملی که برای ظهور لغت اابزار بقای موجود زنده از ویتامین کا و استخوانحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تکتاب گران و پرهزینه شد ولدیدگاه نارسای دوگانه ی مبیماری، رساله ای برای سلآیا هوش سریعی که بدون احسدرد و درسمغز به تنهایی برای فرهنگ تفاوتهای جنسیتی راهی برازنجیرها را ما باید پاره کقبرستان ها با بوی شجاعتچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیاریسخن پاک و ثابتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتعذیه ی ذهنمیدان های مغناطیسی قابل عصب حقوق نورولووابزارهای بقا ازنخستین همواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکامل تا مغز، از مغز تکشتن عقیده ممکن نیستدانش، قفل ذهن را باز میکنبا خودت نجنگآیا جهان ذهن و افکار ما مذهن تو همیشه به چیزی اعتقمغط یک گیرنده استتلاشی جدید در درمان ام اسزیباترین چیز در افزایش سلیروپریم داروی ترکیبی ضدسردرد سکه اینگاه از درون قفس یا بیرونتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استهوش مصنوعی از عروسک بازی جمجمه انسان های اولیهمانند آب باشاجزای پر سلولی بدن انسان واکسن سرطاناسکار، لگوی هوشمندگیرنده باید سازگار با پیداروی جدید برای میاستنی رموزی از نخستین تمدن بشربازگشت به ریشه های تکاملنقش گرمایش آب و هوا در همتنها در برابر جهانزبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر ترکیبات استاتین (سمقابله با کرونا با علم اسشیشه ی بازالتی و سیلیکونناتوانی در شناسایی چهره اولین دارو برای آتاکسی فهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان معنامتواضع باشورزش در کمر دردحس و ادراک قسمت شصت و ششاختلالات صحبت کردن در اناسرار بازسازی اندام هاپل خواجو اصفهاندخالت در ساختار ژنهابحثی درباره هوش و تفاوتهرویا حقی از طرف خدانقش زنجبیل در جلوگیری از تو برای خزیدن خلق نشده ایسفر تجهیزات ناسا به مریخ نرمش های مفید برای درد زاتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز شایسته نیست در جیب خود قراین اندوه چیستهوش مصنوعی ساخته هوش طبیجهان ریز و درشتارتباط متقابل با همه ی حییادآوری خواب و رویاخواب سالم عامل سلامتیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نپیوند سر آیا ممکن استدر آستانه ی موج پنجم کوویمرگ و میر پنهانبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱روزهای سختفقر داده ها در هوش مصنوعینمیتوان با بیرون انداختنتومورهای ستون فقراتآتش منبع انرژیسلولهای ایمنی القا کنندهچرا ذرات بنیادی معمولاً تاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست قسمت شش مرحله تکامل چشمایستادن در برابر آزادی بهوش عاطفی بیشتر در زنانجوسازی مدرنارزش حقیقی زبان قسمت سومکلام و زبان، گنجینه ای بسخدا موجود استبه نقاش بنگرپاسخ گیاهان در زمان خورددرمان پوکی استخوانمسئولیت در برابر محیط زیبرخی اختلالات عصبی مثانهریاضیات یک حس جدید استفاکسیبتنه عدم مطلق بلکه عدم با قتوازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستسوپاپ ها یا ترانزیستورهانظریه ی تکامل در درمان بیتبر را بردارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضعیف و قویابتذال با شعار دینهیچگاه از فشار و شکست نترحق انتخاباز بار خود بکاه تا پرواز کوچ از محیط نامناسبدقیق ترین تصاویر از مغز ابهداشت خوابآلودگی هوا چالش قرن جدیددرمان سرگیجه بدون نیاز بمعجزه های هر روزهبررسی ژنها در تشخیص بیماراه پیروزی در زندگی چیستفرد موفقنوار عصب و عضلهتکامل فردی یا اجتماعیاقلیت خلاقسیاره ابلهانهمه جا خیر بکارتراشه ی هوش مصنوعی در مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعلم و ادراک فقط مشاهده ی ابزار بقا از نخستین همانهستي مادي ای که ما کوچکترحمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تکپسول ژری لاکتدو داروی جدید برای میاستبیماری کروتز فیلد جاکوبآینه در اینهدرک احساسات و تفکرات دیگمغز و اخلاقبعد از کرونارشد در سختی استقلب یا مغزنوشیدن چای برای مغز مفید تکامل ساختار رگهای مغزی امیدوار باش حتی اگر همه چساخت سلول عصبی حتی پس از هندسه ی رایج کیهانتصویر خورشید یا خود خورشمولتیپل اسکلروز در زنان عوارض ازدواج و بچه دار شدابزار بقای موجود زنده از ویتامین کا در سبزیجاتحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تکتاب زیست شناسی باوردژا وو یا اشنا پنداریبیندیشآیا هشیاری کوانتومی وجوددرد باسن و پا به دلیل کاهمغز بیش از آنچه تصور میشوتقلید مرحله ای نسبتا پیشزندگی فعال و مثبت روند آلقدم زدن و حرکت دید را تغیچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟سختی ها رفتنی استهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتغییرمیدان های کوانتومی خلاعصب سیاتیکابزارهای بقای موجود زندهواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تگل خاردار، زیباستدانش، یک انسان را ناسازگبا خدا باشآیا جهش های ژنتیکی، ویروذهن خود را مشغول هماهنگینفرت، اسیب به خود استتمایل زیاد به خوردن بستنزیر فشار کووید چه باید کرلیس دگرامفتامین یا ویاسسردرد عروقی میگرننگاه از درون مجموعه با نگتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشهوش مصنوعی از عروسک بازی جنین مصنوعیماه رجباجزایی ناشناخته در شکل گواکسن سرطاناساس انسان اندیشه و باور گالکانزوماب، دارویی جدیداروی جدید برای کاهش وزنرمز و رازهای ارتباط غیر کبازخورد یا فیدبکنقش پیش زمینه ها و اراده تنهاییزبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر تغذیه بر سلامت رواملاحظه های اخلاقی دربارهشکل های متفاوت پروتئین هنادیدنی ها واقعی هستنداولین دروغهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان هوشمندمجموعه های پر سلولی بدن موزن حقیقی معرفت و شناختحس و ادراک سی و هفتماختلالات عضلانی ژنتیکاصفهان زیباپلاسمای غالبدر میان تاریکی و روشناییبحثی درباره هوش و تفاوتهرویاها از مغز است یا ناخونقش زبان در سلطه و قدرت اتو تغییر و تحولیسفر دشوار اکتشافنرمش های مفید در سرگیجهتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز شادی، پاداش انجام وظیفهاین ایده که ذرات سیاهچالهوش مصنوعی، اتفاقات و تحجهان شگفت انگیزارتباط چاقی و کاهش قدرت بیاری خدا نزدیک استخواب سالم عامل سلامتی و یاعتماد به خودپیوند سر، یکی از راه حلهادر درمان بیماری مولتیپل مرگ و میر بسیار بالای ناشبرین نت به جای اینترنتروش مقابله مغز با محدودیفلج نخاعی با الکترودهای نمیتوان بر سیاه سیاه نوشتوهم فضای خالیآثار باستانی تمدن های قدسلولهای بنیادی مصنوعی درچراروياها را به یاد نمی آتاثیر رژیم گیاهخواری بر منبع هوشیاری کجاست قسمت ششمین کنگره بین المللی ساکنون را با همه ی نقص هایهوش عاطفی در زنان بیشتر اجامعه ی آسمانیارزش خود را چگونه میشناسهوش عاطفی در زنان بیشتر اجاودانگی مصنوعیاز فرد ایستا و متعصب بگذرکلام، در تحولی شگفت آور بخدا نور آسمان ها و زمین ابه نادیدنی ایمان بیاورپختگی پس از چهل سالگي به درمان آرتروز با ورزش موضمستند جهان متصلبرخی اصول سلامت کمرریتوکسیمابفاجعه ی جهل مقدسنهایت معرفت و شناخت درک عتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآشتی بهتر استسوپاپ ها یا ترانزیستورهانظریه ی ریسمانتحریک عمقی مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطلوع و حقیقتابداع دی ان ای بزرگترین دهیپرپاراتیروئیدیسمحقیقت قربانی نزاع بین بی از بحث های کنونی در ویروسکوچک شدن مغز از نئاندرتادل به دریا بزنبوزون هیگز چیستآلودگی هوا و ویروس کرونادرمان سرگیجه بدون دارومعجزه ی چشمبررسی بیماری التهابی رودراه انسان شدن، راه رفتن وفرد یا اندیشهنوار عصب و عضلهتکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیسیاره ابلهانهمیشه چیزی برای تنهایی دتراشه ی بیولوژِیکمنبع هوشیاری در کجاست؟ قعلم و روحابزار بقا از نخستین همانهستی ما پس از شروعی چگال حمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تکامپیوتر سایبورگدو سوی واقعیتبیماری گیلن باره و بیمارآیندهدرک تصویر و زبان های مخلتمغز و سیر تکامل ان دلیلی بعد از کرونارشد، رسیدن به یک هدف نیستقلب دروازه ی ارتباطنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تکامل شناخت انسان با کشفامیدواریساخت شبکه عصبی مصنوعی با هندسه بنیادینتصویر در هم تنیدگی کوانتمواد کوانتومی جدید، ممکنعید نوروز مبارکابزار بقای موجود زنده از ویتامین بی 12 در درمان دردحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تکتاب طبیعت در قالب هندسهدژاوو یا آشناپنداریبیهوش کردن در جراحی و بیمآیا واکنش های یاد گرفته ودرد زانو همیشه نیاز به جرمغز برای فراموشی بیشتر کتقلید از روی طبیعتزندگی هوشمند در خارج از زقدرت مردمچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استسرنوشتهوش مصنوعی الفاگوتغییر الگوی رشد مغزی با زمیدان بنیادین اطلاعاتعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزارهای بقای از نخستین والزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت چهارماز تکامل تا مغز، از مغز تگل درون گلداندائما بخوانبا طبیعت بازی نکنآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجذهن سالمنقاشی هایی با بوی گذشته یتمایز یا کشف یگانگیزیرفون داروی ضد ام اسلا اکراه فی الدینسرطان کمیت گرایینگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پاهوش مصنوعی از عروسک بازی جنگ هفتاد و دو ملت همه را ماپروتیلینحس و ادراک قسمت بیست و چهاحیای بینایی نسبی یک بیمواکسن ضد اعتیاداستفاده از مغز، وزن را کمگام کوچک ولی تاثیرگذارداروی جدید برای ای ال اسرمز گشایی از اتصالات مغزبازسازي مغز و نخاع چالشی نقش آتش در رسیدن انسان بهتنهایی رمز نوآوری استزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر حرکات چشم بر امواج ملاحظات بیهوشی قبل از جرشکل پنجم مادهنادانی در قرن بیست و یکم،اولین سلول مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان هوشیارمجرم، گاهی قربانی استوزوز گوشحس و ادراک- قسمت پنجاه و اختراع جدید اینترنت کواناصل بازخوردپمبرولیزوماب در بیماری چدر مانهای کمر دردبحثی درباره احساسات متفارویاهای پر رمز و حیرتی درنقش زبان در سلطه و قدرت اتو جهانی هستی که خودش را سفرنامه سفر به بم و جنوب نرمش های موثر در کمردردتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز شب سیاه سحر شوداین ابتدای تناقض هاستهوش احساسیجهانی که نه با یک رخداد و ارتباط هوش ساختار مغز و ژژن همه چیز نیستخواب عامل دسته بندی و حفطاعتماد به خودپیوندهای پیچیده با تغییردر سال حدود 7 میلیون نفر مرگ و سوال از قاتلبرای یک زندگی معمولیروش های صرفه جویی در ایجافلج بل، فلجی ترسناک که آننمای موفقیتتوهم فضای خالی یا توهم فضآرامش و دانشسلام تا روشناییچراروياها را به یاد نمی آتاثیر رژِیم غذایی بر میگمنبع هوشیاری کجاست قسمت صبور باشاکوییفلکسهوشمندی کیهانجایی برای یاد گرفتن باقی از مخالفت بشنوکلرال هیدرات برای خوابانخدا بخشنده است پس تو هم ببه هلال بنگرپدیده خاموش روشن در پارکدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمشکل از کجاستبرخی اطلاعات روانشناسی مریسدیپلام تنها داروی تایفاصله ها در مکانیک کوانتنهایت در بی نهایتتوسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستنسوپاپ ها یا ترانزیستورهانظریه تکامل در درمان بیمتحریک عمقی مغز در آلزایممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطلای سیاهابزار هوش در حال ارتقا ازهاوکينگ پیش از مرگش رسالحقیقت آنطور نیست که به نظاز تلسکوپ گالیله تا تلسککوچکی قلبدلایلی که نشان میدهد ما ببوزون هیگز جهان را از متلآلودگی هوا و پارکینسوندرمان سرطان با امواج صوتمعجزه ی علمبررسی سیستم تعادلی بدن اراه بی شکستفرد حساس از نظر عاطفی و بنوار عصب و عضلهتکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و هسیب یکسان و دیدگاه های متهمیشه چشمی مراقب و نگهباتربیت کودکان وظیفه ای مهمنبع هوشیاری در کجاست؟(قعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهابزار بقا از نخستین همانهشت توصیه برای کاستن از دحوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تکاهش مرگ و میر ناشی از ابدولت یا گروهکبیماری آلزایمر، استیل کوآینده ی انسان در فراتر ازدرک حقیقت نردبان و مسیری مغز کوانتومیبعد از کرونا دلخوشی بیهوز گهواره تا گورقلب روباتیکنیکولا تسلاتکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغزساخت شبکه عصبی با الفبای هندسه در پایه ی همه ی واکتصویر زیبا از سلولموجود بی مغزی که می تواندعامل کلیدی در کنترل کارآابزار بقای موجود زنده از ویتامین بی هفدهحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تکتاب، سفری به تاریخدگرگونی های نژادی و تغییبیهوشی در بیماران دچار اآیا یک، وجود دارددردهای سال گذشته فراموش مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تقلید از طبیعتزندگی و داراییقدرت و شناخت حقیقتچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکندسریع دویدن مهم نیستهوش مصنوعی از عروسک های بتغییر دیگران یا تغییر خومیدازولام در درمان تشنج غم بی پایانابزارهای دفاعی و بقای موواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکامل تا مغز، از مغز تگل زندگیداروهای مصرفی در ام اسبالاترین هدف از دولتآیا خداباوری محصول تکاملچقدر به چشم اعتماد کنیمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرزیرک ترین مردملاموژین داروی ضد اوتیسم؟سرعت فکر کردن چگونه استنگاه دوبارهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجودهوش مصنوعی از عروسک بازی جنگ و تصور از جنگماجرای جهل مقدسحس و ادراک قسمت بیست و یکاحیای بینایی نسبی یک بیمواکسن علیه سرطاناستفاده از نظریه ی تکامل گامی در درمان بیماریهای داروی جدید برای دیابترمز پیشرفت تواضع است نه طبحتی علمی درباره تمایل بنقش انتخاب از طرف محیط، نتنبیه چقدر موثر استزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر دوپامین و سروتونینممانتین یا آلزیکسا یا ابشکرگزار هر چیزی باش که دانازوکلسیناوکرلیزوماب داروی جدید شهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان های بسیار دیگرمحل درک احساسات روحانیوسواس، بیماری استحس و ادراک- قسمت بیست و پادامه بحث تکامل چشماصل در هم تنیدگی و جهانی پنج اکتشاف شگفت آور در مودر محل کار ارزش خودت را ببحثی درباره احساساتی غیررویای شفافنقش سجده بر عملکرد مغزتو جدای از کیهان نیستیسفرنامه سفر به بم و جنوب نرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز شبیه سازی میلیون ها جهان اینکه به خاطرخودت زندگی هوش احساسیجهانی که از یک منبع، تغذیارتباط پیوسته ی جهانژن همه چیز نیستخودآگاهی و هوشیارياعتماد بی موردپیوندی که فراتر از امکاندر عید نوروز مراقب تصادف مرگ انتقال است یا نابود شبرای پیش بینی آینده مغز دروش هایی برای کم کردن اضطفلج خوابنمایش تک نفرهتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و سکونسلاح و راهزنیچراغ های متفاوت و نور یکستاثیر سلامت دستگاه گوارشمنبع هوشیاری کجاست قسمت صبر لازمه ی پیروزی استاکسی توسین و تکامل پیش ااکسکاربازپین در درمان تشهوشیاری و وجودجایی خالی نیستاز نخستین همانند سازها تکم کردن کالری روشی سودمنخدای رنگین کمانبه کدامین گناه کشته شدندپروژه ی ژنوم انسانیدرمان تومورهای مغزی با امشکلات نخاعیبرخی بیماری ها که در آن بریشه های مشترک همه ی موجوفاصله ی همیشگی تصویر سازنهادینه سازی فرهنگ اختلاتوصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکسوخت هیدروژنی پاکنظریه تکامل در درمان بیمتداوم مهم است نه سرعتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطوفان فقر و گرسنگی و بی سابزار بقا از نخستین همانهاوکينگ پیش از مرگش رسالحقیقت افراداز تلسکوپ گالیله تا تلسککوچکترین چیز یک معجزه اسدنیا فریب و سرگرمیبی نهایت در میان مرزهاآلزایمردرمان ضایعات نخاعیمعجزه ی علم در کنترل کرونبررسی علل کمر درد در میانرابطه تشنج و اوتیسمفردا را نمیدانیمنوار عصب و عضله مهم در تشتکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکسیر آفرینش از روح تا مغز همیشه اطمینان تو بر خدا بترجمه ای ابتدایی از اسرامنبع خواب و رویاعلم به ما کمک میکند تا موابزار بقا از نخستین همانو هر کس تقوای خدا پیشه کنحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تکاهش التهاب ناشی از بیمادوچرخه در کاهش دردهای کمبیماری الزایمرآینده ی علم و فیزیک در60 ثدرک دیگرانمغز آیندگان چگونه است ؟بعد از کرونا دلخوشی بیهوزمین در برابر عظمت کیهانقلب را نشکننیاز به آموزش مجازی دیجیتکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستساختن آیندههندسه زبانِ زمان استتصویر زیبای اصفهانموجودات مقهور ژنها هستندعادت همیشه خوب نیستابزار بقای موجود زنده از ویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تکتابخانهدانش قدرت استبیوگرافیآیا کیهان می تواند یک شبیدردی که سالهاست درمان نشمغز بزرگ چالش است یا منفعتقویت استخوان در گرو تغذزندگی بی دودقدرت کنترل خودچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا سریعترین کامپیوتر موجودهوش مصنوعی از عروسک های بتغییر دادن ژنها آیا روزی مکان زمان یا حافظه زمانغم بی پایانابعاد و نیازهای تکاملیواکنش به حس جدیدحس و ادراک قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تگلوله ی ساچمه ایداروهای ام اسباهوش ترین و با کیفیت تریآیا دلفین ها می تواند از نقش قهوه در سلامتیتمدن پیشرفته ی پیشینیانزیست شناسی کل در جزء فراکلایو دوم دکتر سید سلمان فسطح آگاهی، رخدادهای زندگنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی جنگ داده هاماجرای عجیب گالیلهحس و ادراک قسمت بیست و دواحتیاط در ورزش زانو در خاواکسنی با تاثیر دوگانه ااستفاده از هوش مصنوعی در گامی در درمان بیماریهای داروی جدید ضد میگرنرمز بقای جهش ژنتیکیبحث درباره پیدایش و منشا نقش اتصالات بین سلولهای تهدیدهای هوش مصنوعیزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر دپاکین بر بیماری ممن کسی در ناکسی دریافتم شکست حتمینباید صبر کرد آتش را بعد ايندگان چگونه خواهند دیدهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان هایی در جهان دیگرمحل درک احساسات روحانی دیک پیام منفرد نورون مغزی حس و ادراک- قسمت شصت و چهاداراوون تنها داروی تاییاصل علت و تاثیرپول و شادیدر چه مرحله ای از خواب ، ربخش فراموش شده ی حافظهروان سالمنقش غذاها و موجودات درياتو دی ان ای خاص ميتوکندريسفرنامه سفر به بم و جنوب چرا ماشین باید نتایج را پتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز شبیه سازی سیستم های کواناینکه خانواده ات سالم باهوش بشری تهدید برای بشریجهانی در ذهنارتباط انسانی، محدود به ژن هوش و ساختارهای حیاتی خودآگاهی و هوشیارياعتیاد و تلاش های درمانی پیوستگی همه ی اجزای جهاندرمان نگهدارنده ی اعتیادمرگ تصادفیبرای اولین بار دانشمندانروش هایی برای جلوگیری از فلج خواب چیستچند نرمش مفید برای کمردرتوهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپوسلسله مباحث هوش مصنوعینزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمنبع هوشیاری کجاست قسمت صبر و واقعیتمنبع هوشیاری کجاست قسمت صبر بسیار بایداگر فقط مردم میفهمیدند کهوشیاری و افسردگیجاذبهاز نخستین همانند سازها تکمالگرایی دشمن پیشرفتخدایی که ساخته ی ذهن بشر به امید روزهای بهترپروژه ی ژنوم انسانیدرمان تشنجمشکلات بین دو همسر و برخیبرخی بیماری های خاص که بدریشه های مشترک حیاتفتون های زیستیچهار میلیارد سال تکامل بتوصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشسودمندی موجودات ابزی بر نظریه تکامل در درمان بیمتداخل مرزها و صفات با بینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطوفان زیباییابزار بقا از نخستین همانهدف یکسان و مسیرهای مختلحقیقت انساناز تکنیکی تا مغز از مغز تکووید نوزده و خطر بیماری دنیا مکانی بسیار اسرارآمبی هیچ می ایی و بی هیچ میرآملودیپین داروی ضد فشار درمانهای بیماری پارکینسمعجزه در هر لحظه زندگیبرطرف کردن خشونت را از خارادیوی مغز و تنظیم فرکانفرزندان زمان خودنوار عصب و عضله تعیین محلتکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنیسیستم تخلیه ی مغز بینشی نهمیشه به آنچه داری، خوشنترس و آرمان هامنتظر نمان چیزی نور را بهعلم بدون توقفابزار بقا از نخستین همانوفور و فراوانیحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تکاهش حافظه هرچند فرایندیدوچرخه سواری ورزشی سبک و بیماری ای شبیه آلزایمر و آینده با ترس جمع نمیشوددرک درست از خود و هوشیاریمغز اندامی تشنه ی انرژی اتفکر قبل از کارزمین زیر خلیج فارس تمدنی قوی تر باشچیز جدید را بپذیرتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطاساختن آینده، بهترین روش هندسه، نمایشی از حقیقتتصویربرداری فضاپیمای آممورد نادر همپوشانی دو بیعادت کن خوب حرف بزنیابزار بقای موجود زنده از ویروس مصنوعیحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تکجای مغز مسئول پردازش تجدانش محدود به ابعاد چهاربیوگرافیآیا گذشته، امروز وآینده درس گرفتن از شکست هامغز بزرگ چالشهای پیش روتقویت حافظه یا هوش مصنوعزندگی در جمع مواردی را برقدرت انسان در نگاه به ابعچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایسرگیجه از شایعترین اختلاهوش مصنوعی از عروسک های بتغییر زودتر اتصالات مغزیمکانیک کوانتومی بی معنی غیرقابل دیدن کردن مادهابعاد اضافه ی کیهانواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک قسمت هفدهماز تکامل تا مغز، از مغز تگلوئونداروهای تغییر دهنده ی سیذهت را روی چیزهای مفید متباور و کیهان شناسیآیا دلفین ها میتوانند بانقش مهاجرت در توسعه نسل اتمدن بشری و مغز اخلاقیزیست شناسی باور حقیقت یا لبخند بزن شاید صبح فردا زسعی کن به حدی محدود نشوینگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصهوش مصنوعی از عروسک بازی جنبه های موجی واقعیتماده ی تاریکحس و ادراک قسمت بیست و سواحتیاط در تعویض داروهاوابستگی یعنی قلادهاستفاده از انرژی خلاگاهی لازم است برای فهم و داروی جدید ضد الزایمررمز جهانبحثي درباره هوش و تفاوتهنقش تیروئید در تکامل مغزتو یک معجزه ایزبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر داروهای ضد التهاب من پر از تلخیمشگفت نیست من عاشق تو باشمنبرو و انرژی مداومايا اراده آزاد توهم است یهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان یکپارچهمحدودیت چقدر موثر استیک پیشنهاد خوب برای آسان حساسیت روانی متفاوتادب برخورد با دیگراناصل عدم قطعیت از کوانتوم پول و عقیدهدر ناامیدی بسی امید استمدل های ریز مغز مینی برینبخش های تنظیمی ژنومروبات ها قول میدهندنقش غذاها و موجودات درياتو در میانه ی جهان نیستی سفرنامه سفر به بم و جنوب چرا مردم با زندگی میجنگنتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز شبکه های مصنوعی مغز به دراینترنت بدون فیلتر ماهواهوش در طبیعتجهان، تصادفی نیستارتباط از بالا به پایین مژن یا نقشه توسعه مغز و نقخودت را از اندیشه هایت حفاعتیاد را به دور بیندازپیام های ناشناخته بر مغز درمان نابینایان آیا ممکنمرگی وجود نداردبرای تمدن سازی، باید در بروش هایی ساده برای کاهش افلج دوطرفه عصب 6 چشمچند جهانیتوهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای رسلطان جنگل یا صاحب ملکوتنزاع بین علم و نادانی رو تاریک ترین بخش شبنزاع بین علم و جهل رو به پتاریکی من و تو و گرد و غبامنبع هوشیاری کجاست قسمت صد قدح، نفتاده بشکستاگر میدانی مصیبت بزرگتر هوشیاری کوانتومیجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز نخستین همانند سازها تکمردردخدایا جز تو که را دارمبه بالا بر ستارگان نگاه کپروانه ی آسمانیدرمان جدید ALSمشکلات روانپزشکی پس از سبرخی توجهات در ببمار پاررژیم های غذایی و نقش مهم فروتنی معرفتیچهار ساعت پس از کشتار خوکتوصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسی و سه پل اصفهاننعناعترقی واقعی یا شعار ترقیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطولانی ترین شبابزار بقا از نخستین همانهدف یکسان، در مسیرهای متحقیقت اشیااز تکینگی تا مغز و از مغز کودک هشت ساله لازم است آددنیای شگفت انگیز کوانتومبی ذهن و بی روحآموزش نوین زباندرماندگی به دلیل عادت کرمعرفت و شناختبزرگ فکر کنراز تغییرفرضیه ای جدید توضیح میدهنوبت کودکانتکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیمسیستم تعادلی بدنهمیشه داناتر از ما وجود دتسلیم شدن از نورون شروع ممنتظر زمان ایده آل نشوعلم در حال توسعهابزار بقا از نخستین همانوقاحت و تمسخر دیگرانحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تکاهش دوپامین عامل بیماریدوپامین قابل حل در آببیماری ای شبیه ام اس مولتآیا فراموشی حتمی استدرک عمیق در حیواناتمغز انسان ایا طبیعتا تماتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزمان چیستقیچی ژنتیکیچیزی منتظر شناخته شدنتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتساختار فراکتال وجود و ذههنر فراموشیتصور ما ازمشکلات و واقعیموسیقی نوعادت کردن به نعمتابزار بقای موجود زنده از ویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تکرونا چه بر سر مغز می آوردانش بی نهایتبیان ژن های اسکیزوفرنی دآیا پیدایش مغز از روی تصادست و پا زدن در سایه؟مغز بزرگ و فعال یا مغز کوتقویت سیستم ایمنیزندگی در سیاهچالهقدرت ذهنچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هرهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییر عمودی سر انسان از پمکانیزمهای دفاعی در برابغرور و علمابعاد بالاترواکسن کووید 19 چیزهایی که حس و ادراک قسمت هجدهماز تکامل تا مغز، از مغز تگمان میکنی جرمی کوچکی در داروهای ضد بیماری ام اس وذخیره ی شگفت انگیز اطلاعباید از انسان ترسیدآیا دست مصنوعی به زودی قانقش میدان مغناطیسی زمین تمدن زیر آبزیست، مرز افق رویداد هستلحظات خوش با کودکانشلیک فراموشینگاهت را بلند کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی جنسیت و تفاوت های بیناییماده ی خالیحس و ادراک قسمت بیستماحساس گذر سریعتر زمانواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاستفاده از سلول های بنیاگاهی مغز بزرگ چالش استداروی سل سپترمز جهان خاصیت فراکتالبحثی جالب درباره محدودیتنقش حفاظتی مولکول جدید دتو یک جهان در مغز خودت هسزبان جانسوزتاثیر داروی ضد تشنج سدیم من بی من، بهتر یاد میگیرمشگفت انگیز بودن کیهانايا اراده آزاد توهم است یهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان یکپارچهمحدودیت های حافظه و حافظیک آلل ژنتیکی که از نئاندخفاش کور و انسان بینا؟ادراک ما درک ارتعاشی است اصل، روان و نفس استپوست ساعتی مستقل از مغز ددر هم تنیدگی مرزها و بی ممدیون خود ناموجودبخش بزرگی حس و ادراک ما اروبات های ریز در درمان بینقش غذاها و موجودات درياتوقف؛ شکستآپومورفین در پارکینسونسفری به آغاز کیهانچرا مغز انسان سه هزار سالتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز شبکیه های مصنوعیایندرالهوش عاطفی قسمت 11جهش های ژنتیکی مفید در ساارتباط بین هوش طبیعی و هوژن ضد آلزایمرخودروهای هیدروژنیاعداد بینهایت در دنیای مپیدایش زباندرمان های اسرار آمیز در آمراحل ارتقای پله پله کیهبرای خودآگاه بودن تو بایروش جدید تولید برقفن آوری های جدید علیه شناچند جهانیتوهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودینسم زنبور ، کلیدی برای وار