دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مغز مانند تلفن است

(مغز من، فقط یک دریافت کننده است.
در جهان، پایه و مرکزی وجود دارد که از آن، دانش، قدرت و الهام را به دست می آوریم. من در رازهای این مرکز، فرو نرفته ام ولی می دانم آن مرکز، وجود دارد.)(نیکولا تسلا)
نیکولا تسلا ( زاده ۱۰ ژوئیه ۱۸۵۶ درگذشته ۷ ژانویه ۱۹۴۳)، مخترع، مهندس برق، مهندس مکانیک، فیزیک‌دان و آینده‌پژوه صرب‌تبار آمریکایی بود. وی بیشتر برای نقشش در طراحی سیستم نوین برق‌رسانی بر اساس جریان متناوب شناخته می‌شود.
(برای بررسی بیشتر به سلسله مباحثمنبع هوشیاری کجاست؟در همین کانال مراجعه شود.)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
حقیقت خواب و رویافیلمی بسیار جالب از تغییابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبینز گهواره تا گوردانشمندان پاسخ کوانتومی از تکینگی تا مغز از مغز تمهربانی، شرط موفقیتشلیک فراموشینرمش های مفید برای درد زاباد و موجهزینه سنگین انسان در ازاتو با همه چیز در پیوندیکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگردروغ نگو به خصوص به خودتحباب های کیهانی تو در توفردا را نمیدانیمابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اسزندگی زودگذرداروی جدید برای میاستنی از تکینگی تا مغز از مغز تمکانیک کوانتومی بی معنی شانس یا تلاشچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردتوهم فضای خالیگیاه خواری و گوشت خوار کدتری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم درگیری مغزی در سندرم کووحس و ادراک قسمت چهارمقارچ بی مغز در خدمت موجودابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و ازبان و کلمه حتی برای کساندر چه مرحله ای از خواب ، راز تکامل تا مغز، از مغز تماده ی تاریکشرکت نورالینک ویدیویی ازهفت سین یادگاری از میراث برنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمرتوصیه های سازمان بهداشت پول و شادیتشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطاذخیره ی شگفت انگیز اطلاعحس و ادراک قسمت بیستملا اکراه فی الدیناتوسوکسیمایدچند نرمش مفید برای کمردرسفر به مریخ در 39 روزدرمان های بیماری آلزایمراستفاده از سلول های بنیامدل هولوگرافیک ژنرالیزهطبیعت بر اساس هماهنگیهندسه در پایه ی همه ی واکبرخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دتکامل ابزار هوش ، راه پر پیشرفت های جدید علوم اعصثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استرنگین کمانخفاش با شیوع همه گیری جدیمن کسی در ناکسی دریافتم اختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هاسلسله مباحث هوش مصنوعیاطلاعاتی عمومی در مورد ممرگ تصادفیعلایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده تا 20 سال آینده مغز شما به جهان مشارکتیآلزایمراولین تصویر در تاریخ از سروح رهاییخوشبختی دور از رنج های ممنابع انرژی از نفت و گاز ارتباط ماده و انرژیچیزی خارج از مغزهای ما نیسیگار عامل افزایش مرگ ومبه هلال بنگرمشکلات روانپزشکی پس از سعسل طبیعی موثر در کنترل ببعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی کلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان ریز و درشتاینکه به خاطرخودت زندگی روشی جدید در درمان سکته مدفاع در برابر تغییر ساختارزش حقیقی زبان قسمت دوممنبع هوشیاری کجاست قسمت چگونه حافظه را قویتر کنیسانسور بر بسیاری از حقایبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحمغز قلبتقویت استخوان در گرو تغذکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیجایی خالی نیستاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طراه پیروزی در زندگی چیستديدن با چشم بسته در خواب از انفجار بزرگ تا انفجار منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچاالش ها در تعیین منبع هوسریع دویدن مهم نیستبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز تمرکز بر هدفکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت در علم، هرگز نهایی فیزیک مولکولها و ذرات در ابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناسزمین در برابر عظمت کیهاندانشمندان اولین سلول مصناز تکینگی تا مغز از مغز تمولتیپل اسکلروز در زنان شنا در ابهای گرم جنوب نیانرمش های مفید در سرگیجهباد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا وتو با باورهایت کنترل میشکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تدریای خداحد و مرزها توهم ذهن ماستفرضیه ای جدید توضیح میدهابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلازندگی سلول در بدن، جدای اداروی جدید برای ای ال اساز تکینگی تا مغز از مغز تمکانیزمهای دفاعی در برابشاهکار قرننزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهتوهم فضای خالی یا توهم فضگیرنده باید سازگار با پیترک امروزافسردگی و اضطراب در بیمادرگیری اعصاب به علت میتوحس و ادراک قسمت نوزدهمقبل از آغازابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و ازبان و بیان نتیجه ساختمادر ناامیدی بسی امید استاز تکامل تا مغز، از مغز تماده ی خالیشربت ضد خلطهم نوع خواری در میان پیشیبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که توصیه های غیر دارویی در سپوست ساعتی مستقل از مغز دتصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتذره ی معین یا ابری از الکحس و ادراک قسمت دهملاموژین داروی ضد اوتیسم؟اثر مضر مصرف طولانی مدت رچند جهانیسفر تجهیزات ناسا به مریخ درمان های جدید میگرناستیفن هاوکینگ در مورد همدل هولوگرافیک تعمیم یافطعمه ی شبکه های ارتباط اجهندسه زبانِ زمان استبرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندتکامل جریان همیشگی خلقتپیشرفت در عقل است یا ظواهثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عرهبر حقیقیخلا، حقیقی نیستمنابع انرژي پاک سرچشمه حاختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری سلطان جنگل یا صاحب ملکوتاطلاعاتی عمومی در مورد ممرگی وجود نداردعلت خواب آلودگی بعد از خوهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومتا بحر یفعل ما یشاجهان هوشمندآملودیپین داروی ضد فشار اولین دارو برای آتاکسی فروزه داری متناوب، مغز را خانه ی تاریکمنابع انرژی از نفت و گاز ارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستسیاهچاله های فضایی منابعبه کدامین گناه کشته شدندمشکلات روانپزشکی در عقب عشق درونی به یگانگی خلقتبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر کتامین در درمان پاجهان شگفت انگیزاینکه خانواده ات سالم باريتوکسيمب در درمان ام اسدقیق ترین تصاویر از مغز اارزش حقیقی زبان قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست قسمت نگاه محدود و تک جانبه، مشساهچاله ها تبخیر نمیشودبیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتقویت حافظه یا هوش مصنوعکودک هشت ساله لازم است آدتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهجاذبهاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شراه انسان شدن، راه رفتن ودی متیل فومارات(زادیوا)(از بحث های کنونی در ویروسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمناتوانی از درمان برخی ویسریعترین کامپیوتر موجودبیندیشهیچ اندر هیچتمساح حد واسط میان مغز کوکایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی حقیقت راستین انسان علم بفیزیک و هوشیاریابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مرزمین زیر خلیج فارس تمدنی دانشمندان تغییر میدان مغاز تکینگی تا مغز از مغز تمواد کوانتومی جدید، ممکنشناخت و معرفت، و نقش آن دنرمشهای مهم برای تقویت عبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترتو باید نیکان را به دست بکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسدرک فرد دیگر و رفتارهای احریص نباشفشار و قدرتابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در همزندگی، مدیریت انرژیداروی جدید برای دیابتاز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدشاهکار شش گوشنزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)گالکانزوماب، دارویی جدیترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقدرختان اشعار زمینحس و ادراک قسمت هفتمقبل از انفجار بزرگابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از زبان و بیان، در سایه پیشردر هم تنیدگی مرزها و بی ماز تکامل تا مغز، از مغز تماده ای ضد التهابیشش مرحله تکامل چشمهمه چیز در زمان مناسببرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرتوصیه هایی در مصرف ماهیپوشاندن خود از نورتصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهذرات کوانتومی زیر اتمی قحس و ادراک قسمت دوازدهملایو دوم دکتر سید سلمان فاثرات فشار روحی شدیدچند جهانیسفر دشوار اکتشافدرمان های جدید در بیماری استیفن هاوکینگ در تفسیر مدل های ریز مغز مینی برینظهور امواج مغزی در مغز مصهنر حفظ گرهبرخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریتکامل داروینی هنوز در حاپیشرفت ذهن در خلاقیت استجلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملروی و منیزیم در تقویت استخلا، خالی نیستمنابع انرژی از نفت و گاز اختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخسم زنبور ، کلیدی برای واراعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمراحل ارتقای پله پله کیهعماد الدین نسیمی قربانی هوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیتابوهای ذهنیجهان هوشیارآموزش نوین زباناولین دروغروزه داری و بیمار ی ام اس خانواده پایدارمنابع بی نهایت انرژی در دارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجسیاهچاله ها، دارای پرتو به امید روزهای بهترمشاهده گر جدای از شیء مشاعصب حقوق نورولووتفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیمجهانی که نه با یک رخداد و اینترنت بدون فیلتر ماهواریه زغالیدل به دریا بزنارزش خود را چگونه میشناسمنبع هوشیاری کجاست قسمت53نگاه انسان محدود به ادراسایه را اصالت دادن، جز فربیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیمغز مانند تلفن استتقویت سیستم ایمنیکودک ایرانی که هوش او از تاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخجاذبه و نقش آن در شکلگیریاگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شدراه بی شکستدین، اجباری نیستاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمناتوانی در شناسایی چهره سرگیجه از شایعترین اختلابیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترتنفس هوازی و میتوکندریکار با یگانگی و یکپارچگیکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکحقیقت غیر فیزیکیفیزیکدانان ماشینی برای تابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسزمان چیستدانشمندان روش هاي جدیدی از تکینگی تا مغز از مغز تموجود بی مغزی که می تواندشناخت درون، شناخت بیرون؛چرا ماشین باید نتایج را پبار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال تو تغییر و تحولیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هودرک نیازمند شناخت خویش احرکت چرخشی و دائمی کیهانفضای قلب منبع نبوغ استابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده زونیسومایدداروی جدید ضد میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدشاید گوشی و چشمی، آماده شنزاع بین علم و جهل رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیتوهم چیستگام کوچک ولی تاثیرگذارترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و هدرد باسن و پا به دلیل کاهحس و ادراک قسمت هفدهمقدم زدن و حرکت دید را تغیابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ازبان و تکلم برخی بیماریهدر هم تنیدگی کوانتومیاز تکامل تا مغز، از مغز تماده، چیزی بیش از یک خلا ششمین کنگره بین المللی سهمه چیز در زمان کنونی استبرین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتتوضیحی ساده در مورد هوش مپیموزایدتصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشاذرات کوانتومی زیر اتمی قحس و ادراک قسمت سوملبخند بزن شاید صبح فردا زاثرات مفید قهوهچند روش ساده برای موفقیتسفرنامه سفر به بم و جنوب درمان های رایج ام اساستخوان های کشف شده، ممکمدیون خود ناموجودظرف باید پر شود چه با چرک هنر رها شدن از وابستگیبرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قتکامل داروینی هنوز در حاپیشرفتی مستقل از ابزار هجمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان رویا و واقعیتخلاصه ای از مطالب همایش ممنابع انرژی از نفت و گاز اختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهسماگلوتید داروی کاهش دهناعتماد به خودمرز مرگ و زندگی کجاستعوامل موثر در پیدایش زباهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دتاثیر فکر بر سلامتجهان های بسیار دیگرآمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیروزه داری سلول های بنیادخار و گلمنابع جدید انرژیچگونه مولکول های دی ان ایسیاهچاله و تکینگی ابتدایبه بالا بر ستارگان نگاه کمشاهده آینده از روی مشاهعضلانی که طی سخن گفتن چقدتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردردتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده جهانی که از یک منبع، تغذیایندرالریواستیگمیندلایلی که نشان میدهد ما باز فرد ایستا و متعصب بگذرمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمنگاه از بیرون مجموعهساخت شبکه عصبی مصنوعی با بیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیمغز مادران و کودکان در زمتلقین اطلاعات و حافظهکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آجدایی خطای حسی استاگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استرابطه تشنج و اوتیسمدید تو همیشه محدود به مقداز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنادیدنی ها واقعی هستندسرگردانیبیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسمتنفس هوازی و میتوکندریکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمحقیقت غیر قابل شناختفاصله ها در مکانیک کوانتابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشزمان و مکان، ابعاد کیهان دانشمندان روشی برای تبدیاز تکینگی تا مغز از مغز تموجودات مقهور ژنها هستندشناسایی تاریخچه ی تکاملیچرا مغز انسان سه هزار سالبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنتو جهانی هستی که خودش را کشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاریکی و نورآشنا پنداریدرک و احساسحس چشایی و بویاییقفس ذهنابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهزونا به وسیله ویروس ابله داروی جدید ضد الزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تما اکنون میدانیم فضا خالشاید درست نباشدنسبت ها در کیهانبحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، برتوهم وجودگامی در درمان بیماریهای ترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکدردهای سال گذشته فراموش حس و ادراک قسمت هجدهمقدرت مردمابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ازبان و شناخت حقیقت قسمت چدر هم تنیدگی کوانتومی و پاز روده تا مغزماشین دانشصبر بسیار بایدهمه چیز، ثبت می شودبرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده توتیوتیکسن داروی ضد جنونپیموزایدتصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیدذرات کوانتومی زیر اتمی قحس و ادراک قسمت سی و هشتملحظات خوش با کودکاناثرات مفید روزه داریچندین ماده غذایی که ماننسفرنامه سفر به بم و جنوب درمان های علامتی در ام اساستروژن مانند سپر زنان دمدیریت اینترنت بر جنگعقل مجادله گرهنر، پر کردن است نه فحش دبرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریتکامل داروینی هنوز در حاپاسخ گیاهان در زمان خوردجنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استرویا و کابوسخلاصه ای از درمان های جدیمنابع انرژی از نفت و گاز اختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکانسندرم کووید طولانیاعتماد به خودمرز بین انسان و حیوان کجاعوامل ایجاد لغت انسانی و هوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویاتاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان هایی در جهان دیگرآن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شروزهای سختخارق العاده و استثنایی بمناطق خاصی از مغز در جستجچگونه میتوان با قانون جنسیاهچاله ی تولید کنندهبه بالاتر از ماده بیندیشمطالبه ی حق خودغم بی پایانتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعجهانی در ذهنایا کوچک شدن مغزانسان الریاضیات یک حس جدید استدنیای شگفت انگیز کوانتوماز مخالفت بشنومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنگاه از دور و نگاه از نزدساخت شبکه عصبی با الفبای بیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتمغز چون ابزار هوش است دلیتلاش ها برای کشف منابع جدکودکان خود را مشابه خود تتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آجریان انرژی در سیستم های اگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیرادیوی مغز و تنظیم فرکاندیدن خدا در همه چیزاز تکنیکی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنادانی در قرن بیست و یکم،سربازان ما محققا غلبه می بیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالتنفس بدون اکسیژنتنها مانع در زندگی موارد کتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمحقایق ممکن و غیر ممکنفاصله ی همیشگی تصویر سازابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشزمان و صبردائما بخواناز تکینگی تا مغز از مغز تموسیقی نوشناسایی سلول های ایمنی اچرا مغزهای ما ارتقا یافت بازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیتو دی ان ای خاص ميتوکندريکشتن عقیده ممکن نیستتاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریدرک کنیم ما همه یکی هستیمحس و ادراک (قسمت اول )قلب و عقلابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، نزیباترین چیز در پیر شدنداروی سل سپتاز تکینگی تا مغز- از مغز ما از اینجا نخواهیم رفتشب سیاه سحر شودنسبت طلایی، نشانه ای به سبحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از توهم وجودگامی در درمان بیماریهای تراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیدردی که سالهاست درمان نشحس و ادراک قسمت هشتمقدرت کنترل خودابزارهای پیشرفته ارتباط نقش سجده بر عملکرد مغززبان و شناخت حقیقت قسمت ادر هم تنیدگی کوانتومی و داز سایه بگذرمبانی ذهنی سیاه و سفیدصرع و درمان های آنهمه ی سردردها بی خطر نیستبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدتیک و اختلال حرکتیپیچیدگی های مغزمگستصادف یا قوانین ناشناختهانواع سکته های مغزیرفتار مانند بردهحس و ادراک قسمت سی و ششملرزش ناشی از اسیب به عصباثرات مضر ماری جوانانه به اعدامسفرنامه سفر به بم و جنوب درمان ژنتیکی برای نوآوریاسرار آفرینش در موجمداخله ی زیانبار انسانعقلانیت بدون تغییرهوموارکتوس ها ممکن است دبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنتکامل داروینی هنوز در حاپختگی پس از چهل سالگي به جنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشرویا و خبر از آیندهخم شدن فضا-زمانمنابع انرژی از نفت و گاز اختراع جدید اینترنت کواننور درونسندرم گیلن باره به دنبال اعداد بینهایت در دنیای ممرز جدید جستجو و اکتشاف، عواملی که برای ظهور لغت اهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان یکپارچهآنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیدروش مقابله مغز با محدودیخبر مهم تلسکوپ هابلارتباط هوش ساختار مغز و ژمنبع هوشیاری کجاست قسمت چگونه مغز پیش انسان یا همسیاره ی ابلهانبه خودت مغرور نشومطالبی در مورد تشنجغم بی پایانتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد و علل آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیجهان، تصادفی نیستایا این جمله درست است کسیریسدیپلام تنها داروی تایدنیا، هیچ استاز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنگاه از درون مجموعه با نگساختن آیندهبیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زنانمغز چگونه صداها را فیلتر تلاش هایی در بیماران قطع کودکان را برای راه آماده تاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه جریان انرژی در سیستم های اپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقاراز تغییردیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز و از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمنازوکلسینسردرد میگرنبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالتنها در برابر جهانکتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولحل مشکلفتون های زیستیابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استزمان واقعیت است یا توهمداروهای مصرفی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تموسیقی هنر مایع استشواهدی از نوع جدیدی از حاچرا ویروس کرونای دلتا وابازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشتو در میانه ی جهان نیستی گل زندگیتاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکدرک احساسات و تفکرات دیگحس و ادراک (قسمت دوم )قلب دروازه ی ارتباطابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای زیباترین چیز در افزایش سداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز- از مغز ما اشیا را آنطور که هستندشبیه سازی میلیون ها جهان نشانه های گذشته در کیهان بحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهتوهم بی خداییگاهی لازم است برای فهم و تربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در ادرس گرفتن از شکست هاحس و ادراک قسمت پنجمقدرت انسان در نگاه به ابعابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات دريازبان و شناخت حقیقت قسمت ددر هر سوراخی سر نکناز علم جز اندکی به شما دامباحث مهم حس و ادراکضرورت زدودن افکارهمیشه چشمی مراقب و نگهبابرای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنتیروفیبان موثر در سکته ی پیچیدگی های مغزی در درک زتظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایرفتار وابسته به شکلحس و ادراک قسمت سیزدهملرزش عضله یا فاسیکولاسیواجزای پر سلولی بدن انسان نه جنگ و نه خونریزیسفرنامه سفر به بم و جنوب درمان پوکی استخواناسرار بازسازی اندام هامدارک ژنتیکی چگونه انسانعقیده ی بی عملهورمون شیرساز یا پرولاکتبرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعتکامل زبانپروژه ی ژنوم انسانیجنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پارویا بخشی حقیقی از زندگی خونریزی مغز در سندرم کوومنابع انرژی از نفت و گاز ادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می توانسندرم پیریفورمیسبقای حقیقی در دور ماندن امزایای شکلات تلخ برای سلعوارض ازدواج و بچه دار شدهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن همه چیز نیستتاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان یکپارچهآنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یروش های صرفه جویی در ایجاخدا موجود استارتباط پیوسته ی جهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت چگونه هموساپينس بر زمین سیاره ابلهانبه دنبال رستگاری باشمطالعه ای بیان میکند اهدغیرقابل دیدن کردن مادهتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نجهش های ژنتیکی مفید در ساایا ابزار هوشمندی یا مغز ریشه های مشترک حیاتدندان ها را مسواک بزنید تاز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنگاه حقیقی نگاه به درون اساختار فراکتال وجود و ذهبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر امغز ناتوان از توجیه پیداتلاشی برای درمان قطع نخاکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دجریان انرژی در سیستم های ابتدا سخت ترین استمغز از بسیاری حقایق می گرراست دستی و چپ دستیدژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنباید صبر کرد آتش را بعد سردرد میگرن در کودکانبیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متتنبیه چقدر موثر استکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومحلقه های اسرارآمیزفروتنی و غرورابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیزمان پلانکداروهای ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تمیهمانهای ناخوانده عامل شواهدی از دنیسوان(شبه نئچرا پس از بیدار شدن از خوبازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگتوقف؛ شکستگلوله ی ساچمه ایتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشدرک تصویر و زبان های مخلتحس و ادراک قسمت 67قلب روباتیکابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغززیر فشار کووید چه باید کرداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز- از مغزتما به جهان های متفاوت خودشبیه سازی سیستم های کواننشانه های پروردگار در جهبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستتوهم تنهاییگاهی مغز بزرگ چالش استترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریدست آسمانحس و ادراک قسمت پنجاهقدرت ذهنابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات دريازبان و شناخت حقیقت قسمت سدر والنتاین کتاب بدید همازدواج های بین گونه ای، رمجموعه های پر سلولی بدن مضررهای مصرف شکر و قند بر همیشه اطمینان تو بر خدا ببرای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کروناتکنولوژی جدید که سلول هاپیوند قلب خوک، به فرد دچاتظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میدرفتار اجتماعی انسان، حاصحس و ادراک قسمت ششملزوم سازگاری قانون مجازااجزایی ناشناخته در شکل گچه زیاد است بر من که در ایسفری به آغاز کیهاندرمان پوکی استخواناصل بازخوردمروری بر تشنج و درمان هایعلم و ادراک فقط مشاهده ی هوش فوق العاده، هر فرد اسبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردتکامل زبانپروژه ی ژنوم انسانیجهل مقدسانسان خطرناکترین موجودرویا تخیل یا واقعیتخواندن ، یکی از شستشو دهنمنابع انرژی از نفت و گاز اداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهسندرم پس از ضربه به سربلندی در ذهن ما درک بلندیمسمومیت دانش آموزان، قماعید نوروز مبارکهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کنونی و مغز بزرگتریآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یروش هایی برای جلوگیری از خدای رنگین کمانارتباط انسانی، محدود به منبع هوشیاری کجاست قسمت چگونه هوشیاری خود را توسسیاره ابلهانبه زودی شبکه مغزی به جای معماری، هندسه ی قابل مشاغرور و علمتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرجهش های ژنتیکی غیر تصادفایا بیماری ام اس (مولتیپرژیم های غذایی و نقش مهم دو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنگاه دوبارهساختار شبکه های مغزی ثاببیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر امغز و اخلاقتلاشی تازه برای گشودن معکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیجستجوی متن و تصویر به صورابتدایی که در ذهن دانشمنمغز به تنهایی برای فرهنگ رجزخوانی هایی که امروز بدژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنبرو و انرژی مداومسردرد و علتهای آنسردرد تنشنبیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزتهدیدهای هوش مصنوعیکتاب، سفری به تاریختاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومحمله ویروس کرونا به مغزفرگشت و تکامل تصادفی محض ابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ازمان به چه دلیل ایجاد میشداروهای تغییر دهنده ی سیاز تکینگی تا مغز از مغز تمیوتونیک دیستروفیشیشه ی بازالتی و سیلیکونچرا ارتعاش بسیار مهم استبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را تولید مثل اولین ربات های گلوئونتازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدرک حقیقت نردبان و مسیری حس و ادراک قسمت 74قلب را نشکنابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید دزیرفون داروی ضد ام اسداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز، از مغز ما با کمک مغز خود مختاريمشبکه های مصنوعی مغز به درنظام مثبت زندگیبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستتوهم جدایی و توهم علمگذر زمان کاملا وابسته به ترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتدستورالعمل مرکز کنترل بیحس و ادراک قسمت پنجاه و یقدرت عشقابزارهای بقای موجود زندهنقش غذاها و موجودات دريازبان جانسوزدر یک فراکتال هر نقطه مرکاسکار، لگوی هوشمندمحل درک احساسات روحانیضررهای شکر بر سلامت مغزهمیشه داناتر از ما وجود دبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شتکنولوژی جدید که سلول هاپیوند مغز و سر و چالشهای تعداد کلی ذهن ها در جهان انتقال ماده و انرژیرقیبی قدرتمند در برابر محس و ادراک قسمت شصت و هشتلزوم سازگاری قانون مجازااحیای بینایی نسبی یک بیمنه عدم مطلق بلکه عدم با قسقوط درون جاذبه ای خاص، چدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاصل علت و تاثیرمرکز هوشیاری، روح یا بدن علم و روحهوش مصنوعی می تواند بر احبرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختتکامل زبان انسان از پیشیپروانه ی آسمانیجهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغزرویا حقی از طرف خداخواب سالم عامل سلامتیمنابع انرژی از نفت و گاز ادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیستسندرم سردرد به دلیل افت فبلوغ چیستمسیر دشوار تکامل و ارتقاعامل کلیدی در کنترل کارآبزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کاملی در اطراف ما پرآنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیمروش هایی ساده برای کاهش اخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط از بالا به پایین ممنبع هوشیاری کجاست قسمت چگونه واکسن کرونا را توزسیر آفرینش از روح تا مغز به زیر پای خود نگاه نکن بمعنی روزهمقالاتتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پجهش تمدنی عجیب و شگفت انسایا بدون زبان میتوانیم ترژیم های غذایی و نقش مهم دو بیماری روانی خود بزرگ از نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنگاهی بر قدرت بینایی دراسازگاری با محیط بین اجزابیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهانمغز و اخلاقتلاشی جدید در درمان ام اسکیهان خود را طراحی میکندتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی جستجوی هوشیاری در مغز ماابتذال با شعار دینمغز بیش از آنچه تصور میشورحم مصنوعیدگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟ قچت جی پی تیچت جی پی تیسردرد سکه ایبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزاتو یک معجزه ایکتابخانهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)حمایت از طبیعتفراموش کارها باهوش تر هسابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین زمان شگفت انگیزداروهای ضد بیماری ام اس واز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن و پروتئین مرتبط با شکل های متفاوت پروتئین هچرا بیماری های تخریبی مغبحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز تولید یا دریافت علمگمان میکنی جرمی کوچکی در تبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در ودرک دیگرانحس و ادراک قسمت 75قیچی ژنتیکیابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ دزیرک ترین مردمداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز، از مغز ما بخشی از این جهان مرتبطشبکیه های مصنوعینظریه ی تکامل در درمان بیبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتتوهم جسمگذشته را دفن کنتسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپورالدغدغه نتیجه ی نادانی استحس و ادراک قسمت پنجاه و دقطار پیشرفتابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها در کاهش دردهای زبان ریشه هایی شناختی اسدر کمتر از چند ماه سوش جداساس انسان اندیشه و باور محل درک احساسات روحانی دطلوع و حقیقتهمیشه راهی هستبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از دتکینگیپیوند اندام از حیوانات بتعذیه ی ذهناندوه در دنیا استرموزی از نخستین تمدن بشرحس و ادراک قسمت شصت و دولزوم عدم وابستگی به گوگل احیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عسلول های بنیادیدرمان تومورهای مغزی با ااصل عدم قطعیت از کوانتوم مرکز حافظه کجاستعلم اپی ژنتیک دریچه ای بههوش مصنوعی و کشف زبان هایبرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشتکامل ساختار رگهای مغزی پرواز از نیویورک تا لوس آانسانیت در هم تنیده و متصرویاها از مغز است یا ناخوخواب سالم عامل سلامتی و یمنابع انرژی از نفت و گاز ادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیسوپاپ ها یا ترانزیستورهابلعیدن ستاره توسط سیاهچامسئول صیانت از عقیده کیسعادت همیشه خوب نیستبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان پیوستهآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشروش جدید تولید برقخسته نباشی باباارتباط بین هوش طبیعی و هومنبع هوشیاری کجاست قسمت چگونه آن شکری که می خوریمسیستم تعادلی بدنبوزون هیگز چیستمعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر ویتامین دی بر بیماتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی به شناسایی کاکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسجهشهای مفید و ذکاوتی که دایا تکامل هدفمند استرژیم ضد التهابیدو بار در هفته ماهی مصرف از نشانه ها و آثار درک شدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنگاهی بر توانایی اجزاي بستم با شعار قانون بدترین بیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودمغز و سیر تکامل ان دلیلی تمایل زیاد به خوردن بستنکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما محفره در مغزابداع دی ان ای بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کرحم مصنوعیدانش قدرت استاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟(قمنبع خواب و رویانتایج نادانی و جهلسردرد عروقی میگرنبیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تتو یک جهان در مغز خودت هسکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قددرمان جدید میگرن با انتی حوادث روزگار از جمله ویرفراموشی همیشه هم بد نیستابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت دزنجیرها را ما باید پاره کداروی فامپیریدین یا نورلاز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن سردردی ژنتیکی که بشکل پنجم مادهچرا حیوانات سخن نمی گوینبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس تولید پاک و فراوان انرژیگنجینه ای به نام ویتامین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهدرک درست از خود و هوشیاریحس و ادراک قسمت چهلقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی درزیست شناسی کل در جزء فراکداروی ضد تشنج توپیراماتاز تکینگی تا مغز، از مغز ما تحت کنترل ژنها هستیم یشباهت مغز و کیهاننظریه ی تکامل در درمان بیبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازتوهمات و شناخت حقیقتگربه شرودینگر و تاثیر مشتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلروذهن ما از در هم شکستن منبحس و ادراک قسمت پنجاه و سلمس کوانتومیابزارهای دفاعی و بقای مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهزبان شناسی مدرن در سطح سلدر آرزوهایت مداومت داشتهاستفاده از مغز، وزن را کممحدودیت چقدر موثر استطلای سیاههمیشه عسل با موم بخوریمبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطانتکامل فردی یا اجتماعیپیوند سر آیا ممکن استتغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکندرمز و رازهای ارتباط غیر کحس و ادراک قسمت شصت و ششمقاومت به عوارض فشار خون احساس گذر سریعتر زماننهایت در بی نهایتسلول های بنیادی منابع و ادرمان تشنجاصول انجام برخی نرمش ها دمرکز حافظه کجاستعلم به ما کمک میکند تا موهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی تکامل شناخت انسان با کشفپروتز عصبی برای تکلمانسان، گونه ای پر از تضادرویاهای پر رمز و حیرتی درخواب عامل دسته بندی و حفطمنابع انرژی از نفت و گاز ادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید سوپاپ ها یا ترانزیستورهابنی عباس، ننگی بر تاریخمسئولیت جدیدعادت کن خوب حرف بزنیبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها ، مغز و ارادهتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان پیوستهآنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند روش صحبت کردن در حال تکامخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت مغز انسان و فمنبع هوشیاری کجاست قسمت چگونه انتظارات بر ادراک سیستم دفاعی بدن علیه مغز بوزون هیگز جهان را از متلمعجزه های هر روزهصفحه اصلیتفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی در کامپیوترهاکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودجهشهای مفید و ذکاوتی که دایجاد احساساترژیم غذایی حاوی تخم مرغ ودو برابر شدن خطر مرگ و میاز نظر علم اعصاب یا نرووسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنگاهت را بلند کنستم، بی پاسخ نیستبیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیمغز کوانتومیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکیست هیداتید مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروحق انتخابفلج نخاعی با الکترودهای ابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهردانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تمنتظر نمان چیزی نور را بهنجات در راستگوییبا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیتو کز محنت دیگران بی غمیکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشدرمان جدید کنترل مولتیپلحکمت الهی در پس همه چیزفرایند پیچیده ی خونرسانیابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهزندگی هوشمند در خارج از زداروی لیراگلوتیداز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن شدید قابل درمان اسشکست حتمیچرا حجم مغز گونه انسان دربحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحتولید سلولهای جنسی از سلگویید نوزده و ایمنی ساکتتبدیل سلولهای محافط به سافتخار انساندرک عمیق در حیواناتحس و ادراک قسمت چهل و هفتقانون مندی نقشه ژنتیکی مابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف زیست، مرز افق رویداد هستدارویی خلط آوراز تکینگی تا مغز، از مغز مانند آب باششباهت مغز با کیهان مادینظریه ی ریسمانبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاستوپیراماتگزیده ای از وبینار یا کنفتشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آنذهن چند جانبه نیازمند نگحس و ادراک قسمت پنجاه و شلوب فرونتال یا پیشانی مغابعاد و نیازهای تکاملینقشه های مغزی جدید با جزیزبان شناسی نوین نیازمند در آسمان هدیه های نادیدناستفاده از هوش مصنوعی در محدودیت های حافظه و حافظطوفان فقر و گرسنگی و بی سهمجوشی هسته ای، انرژِی ببرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطانتکامل مادی تا ابزار هوشمپیوند سر، یکی از راه حلهاتغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا رمز پیشرفت تواضع است نه طحس و ادراک سی و هفتممقابله ی منطقی با اعتراضاحساسات کاذبنهادینه سازی فرهنگ اختلاسلول های بدن تو پیر نیستندرمان جدید ALSاصول توسعه ی یک ذهن کاملمرکز خنده در کجای مغز استعلم بدون توقفهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان تکامل، نتیجه ی برنامه ریجهان قابل مشاهده بخش کوچپرورش مغز مینیاتوری انساانعطاف پذیری مکانیسمی علرویای شفافخودآگاهی و هوشیاريمنابع انرژی از نفت و گاز ادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک سوپاپ ها یا ترانزیستورهابه قفس های سیاهت ننازمسئولیت در برابر محیط زیعادت کردن به نعمتبشکه ای که ته نداره پر نمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر ژنها بر اختلالات خجهان پر از چیزهای اسرار آآینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند دروشهای نو در درمان دیسک بخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت انگیز مغز انمنبع هوشیاری کجاست قسمت چگونه به سطح بالایی از هوسکوت و نیستیبی نهایت در میان مرزهامعجزه ی علمسوالات پزشکیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکنترل جاذبهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وجوانان وطنایرادهای موجود در خلقت برژیم غذایی ضد التهابیدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نظر علم اعصاب اراده آزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچالش هوشیاری و اینکه چرا ستون فقرات انسان دو پا جلبیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیتمدن پیشرفته ی پیشینیانکیست کلوئید بطن سومتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحقیقت قربانی نزاع بین بی فلج بل، فلجی ترسناک که آنابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعرساناها و ابر رساناها و عدانش بی نهایترشته نوروایمونولوژی و نقدانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز از مغز تمنحنی که ارتباط بین معرفنخاع ما تا پایین ستون فقربا تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر تو پیچیده ترین تکنولوژی کریستال هاتاثیر روده بر مغزآرامش و سکوندرمان جدید سرطانحافظه میتواند بزرگترین دفرایند تکامل و دشواری هاابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل مزندگی بی دودداروی تشنجی دربارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان مغناطيسي زمین بشر شگفت نیست من عاشق تو باشمچرا خشونت و تعصببحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذایتولترودینگوشه بیماری اتوزومال رسستداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان ردرگیری قلب در بیماری ویرحس و ادراک قسمت چهل و هشتقانون گذاری و تکاملابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملزاوسکا درمان گوشرداستانها و مفاهیمی اشتبااز تکینگی تا مغز، از مغز ماه رجبشباهت کیهان و مغزنظریه تکامل در درمان بیمبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک متوانایی مغز و دیگر اجزای گزارش یک مورد جالب لخته وتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتذهن هوشیار در پس ماده ی محس و ادراک قسمت بیست و چهلوتیراستامابعاد اضافه ی کیهاننقص در تشخیص هیجانات عامزبان، نشان دهنده ی سخنگو در آستانه ی موج پنجم کوویاستفاده از انرژی خلامخچه فراتر از حفظ تعادلطوفان زیباییهمراهی نوعی سردرد میگرنیبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادتکامل مداومپیوندی که فراتر از امکانتغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایرمز بقای جهش ژنتیکیحس و ادراک- قسمت پنجاه و مقابله با کرونا با علم اساخلاق و علوم اعصابچهار میلیارد سال تکامل بسلول عصبی شاهکار انطباق اصول سلامت کمرمرگ چیستعلم در حال توسعههوش مصنوعی الفاگوبررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندتأثیر نگاه انسان بر رفتاجهان موازی و حجاب هاپرتوهای صادر شده از سیاهاهرام مصر از شگفتی های جهروان سالمخودآگاهی و هوشیاريمنابع انرژی از نفت و گاز ارتقا و تکامل سنت آفرینش نیکولا تسلاسوخت هیدروژنی پاکبه مغز خزندگان خودت اجازمستند جهان متصلعادت دادن مغز بر تفکربشریت از یک پدر و مادر نیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای هوش ، کدامندتاثیر کلام در آیات کلام بجهان پر از چیزهای جادویی آیندهایمان به رویاروشهای شناسایی قدرت شنواخطای ادراک کارماارتباط شگفت انگیز مغز انمنبع هوشیاری کجاست قسمت چگونه باغبانی باعث کاهش سکوت، پر از صدابی ذهن و بی روحمعجزه ی علم در کنترل کرونپیامهای کاربرانتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکندر در بیماریهای التهابتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردجواب دانشمند سوال کننده اکسی توسین و تکامل پیش امغز آیندگان چگونه است ؟رژیم غذایی ضد درددو سوی واقعیتاز نظر علم اعصاب اراده آزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچالش هوشیاری و اینکه چرا سخن و سکوتبیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستتمدن بشری و مغز اخلاقیکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملحقیقت آنطور نیست که به نظفلج خوابابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش روابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کورشد مغز فرایندی پیچیده ادانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز از مغز تمنشأ اطلاعات و آموخته ها سرعت فکر کردن چگونه استنخستین تمدن بشریبالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به تو آرامش و صلحیکریستال زمان(قسمت اولتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپودرمان سرطان با امواج صوتحافظه و اطلاعات در کجاست فرایند حذف برخی اجزای مغابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسازندگی در جمع مواردی را برداروی جدید ALSاز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان های مغناطیسی قابل شگفت انگیز بودن کیهانچرا در مغز انسان، فرورفتبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کاتومورها و التهاب مغزی عاگوشت خواری یا گیاه خواریتداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو درگیری مغز در بیماری کویحس و ادراک قسمت چهل و دومقانون جنگلابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث زبان مشترک ژنتیکی موجودادخالت در ساختار ژنهااز تکامل تا مغز از مغز تا ماپروتیلینشباهت زیاد بین سلول هاي عنظریه تکامل در درمان بیمبخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار توازن مهمتر از فعالیت زیگشایش دروازه جدیدی از طرتشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با همانذهن تو همیشه به چیزی اعتقحس و ادراک قسمت بیست و یکلوزالمعده(پانکراس)مصنوعابعاد بالاترنقطه بی بازگشتزبان، وسیله شناسایی محیطدر درمان بیماری مولتیپل استفاده از سلول های بنیامخچه ، فراتر از حفظ تعادلطولانی ترین شبهندسه ی پایه ایبرخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطانتکامل چشمپیوستگی همه ی اجزای جهانتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هررمز جهانحس و ادراک- قسمت بیست و پملاحظه های اخلاقی دربارهاخلاق پایه تکامل و فرهنگچهار ساعت پس از کشتار خوکسلولهای ایمنی القا کنندهاضطراب و ترسمرگ و میر پنهانعلم راهی برای اندیشیدن اهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانتئوری تکامل امروز در درمجهان ما میتواند به اندازآلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکروبات های ریز در درمان بیخودروهای هیدروژنیمنابع انرژی از نفت و گاز ارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیسودمندی موجودات ابزی بر به نقاش بنگرمشکل از کجاستعارضه جدید ویروس کرونا سبعد پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان دارای برنامهآینده ی انسان در فراتر ازاین پیوند نه با مغز بلکه روشی برای بهبود هوش عاطفخطای حسارتباط غیرکلامی بین انسامنبع هوشیاری کجاست قسمت چگونه تکامل مغزهای کنونیسکته مغزیبی شرمیمعجزه در هر لحظه زندگیسایتهای دیگرتقلید مرحله ای نسبتا پیشکوچ از محیط نامناسبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیجوسازی مدرناگر فقط مردم میفهمیدند کمغز انسان ایا طبیعتا تماراه فراری نیستدولت یا گروهکاز واقعیت امروز تا حقیقتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچالش هوشیاری و اینکه چرا سخن پاک و ثابتبیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به تمدن زیر آبکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از حقیقت افرادفلج خواب چیستفلج دوطرفه عصب 6 چشمابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده رشد مغز علت تمایل انسان بدانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز از مغز تمنشاء کوانتومی هوشیاری اسعی کن به حدی محدود نشوینخستین تصویر از سیاهچالهباهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستتو افق رویداد جهان هستیکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای ردرمانهای بیماری پارکینسحافظه و اطلاعات در کجاست فراتر از دیوارهای باورابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید دزندگی در سیاهچالهداروی جدید s3 در درمان ام از تکینگی تا مغز از مغز تمیدان بنیادین اطلاعاتشگفت زده و حیران باشچرا ذرات بنیادی معمولاً بحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانتومورهای نخاعیگیلگمش باستانی کیستتروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسدرگیری مغز در بیماران مبحس و ادراک قسمت چهل و سومقانون جنگلابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتزبان چهار حرفی حیات زمیندر مانهای کمر درداز تکامل تا مغز، از مغز تماجرای جهل مقدسشباهت زیاد بین سلول هاي عنظریه تکامل در درمان بیمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپمبرولیزوماب در بیماری چتشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چذهن خود را مشغول هماهنگیحس و ادراک قسمت بیست و دولیروپریم داروی ترکیبی ضداتفاق و تصادفنمیتوان با بیرون انداختنسفر فقط مادی نیستدر سال حدود 7 میلیون نفر استفاده از سلول های بنیامخچه ابزاري که وظیفه آن فطی یکصد هزار سال اخیر هرچهندسه ی رایج کیهانبرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه اتکامل و ارتقای نگاه تا عمپیام های ناشناخته بر مغز تغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکرمز جهان خاصیت فراکتالحس و ادراک- قسمت شصت و چهملاحظات بیهوشی قبل از جراختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز دانسلولهای بنیادی مصنوعی دراطلاع رسانی اینترنتیمرگ و میر بسیار بالای ناشعلم ساختن برج های چرخانهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می توتئوری تکامل در پیشگیری و جهان مادی، تجلی فضا در ذهآلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در انروبات کیانخورشید مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز ارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیرسیلی محکم محیط زیست بر انبه نقاش بنگرمشکلات نخاعیعدم توقف تکامل در یک اندابعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی کل اقیانوس در یک ذرهتاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان در حال نوسان و چرخشآینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستروشی جدید در درمان قطع نخخطر آلودگی هواارتروز یا خوردگی و التهامنبع هوشیاری کجاست قسمت چگونه جمعیت های بزرگ شکل سال سیزده ماههبی عدالتی در توزیع واکسن معرفت و شناختتقلید از روی طبیعتکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده جامعه ی آسمانیاگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمدراه های جدید برای قضاوت ردوچرخه سواری ورزشی سبک و از کجا آمده ام و به کجا میمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچالش هوشیاری و اینکه چرا سختی ها رفتنی استبیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چیتمدنی قدیمی در شمال خلیج کاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باحقیقت اشیافناوری هوش مصنوعی نحوه خابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید ترشد در سختی استدانشمندان ژنی از مغز انساز تکینگی تا مغز از مغز تمهندسی ژنتیک در حال تلاش شلیک فراموشینخستین روبات های زنده ی جباور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدتو انسانی و انسان، شایستکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودیندرهای اسرارآمیز و پوشیدهحافظه و اطلاعات در کجاستفرد حساس از نظر عاطفی و بابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژنزندگی زمینی امروز بیش از داروی جدید میاستنی گراویاز تکینگی تا مغز از مغز تمیدازولام در درمان تشنج شگفتی های زنبور عسلچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتتومورهای ستون فقراتگیاه بی عقل به سوی نور میتری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کودرگیری مغزی در سندرم کووحس و ادراک قسمت نهمقانونمندی و محدودیت عالمابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جزبان نیاز تکاملی استدر محل کار ارزش خودت را باز تکامل تا مغز، از مغز تماجرای عجیب گالیلهشجاعت و ترسهفت چیز که عملکرد مغز تو بدون پیر فلکواکنش به حس جدیدتوسعه برخی شغل ها با هوش پنج اکتشاف شگفت آور در موتشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستذهن سالمحس و ادراک قسمت بیست و سولیس دگرامفتامین یا ویاساتوبان اطلاعات و پلِ بیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشسفر نامه سفر به بم و جنوب درمان های اسرار آمیز در آاستفاده از سلول های بنیامدل همه جانبه نگر ژنرالیطبیعت موجی جهانهندسه بنیادینبرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتکامل و ریشه ی مشترک خلقتپیشینیان انسان از هفت میتغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی تورنگ کردن، حقیقت نیستحساسیت روانی متفاوتممانتین یا آلزیکسا یا اباختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستسلام تا روشناییاطلاعات حسی ما از جهان، چمرگ انتقال است یا نابود شعلایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز امتئوری جدید، ویران کردن گجهان مرئی و نامرئیآلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و روح در جهانی دیگر استخوش قلبی و مهربانیمنابع انرژی از نفت و گاز ارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدنسینوریپا داروی ترکیبی ضدبه نادیدنی ایمان بیاورمشکلات بین دو همسر و برخیعدم درکبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی کلمات بلند نه صدای بلندتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان در حال ایجاد و ارتقاآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالروشی جدید در درمان نابینخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت اولمنبع هوشیاری کجاست قسمت چگونه جمعیت های بزرگ شکل سانسور از روی قصد بسیاری بیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپیمغز فکر میکند مرگ برای دیتقلید از طبیعتکوچکترین چیز یک معجزه استاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصاجاودانگی مصنوعیاگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طراه های جدید برای قضاوت ردورترین نقطه ی قابل مشاهاز آغاز خلقت تا نگاه انسامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچالش دیدگاه های سنتی در بسرنوشتبیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتمرکز و مدیتیشنکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاحقیقت تنها چیزی است که شا