دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

واکسن دیگر کرونا ساخته شده توسط شرکت آمریکایی مدرنا

واکسن دیگر کرونا ساخته شده توسط شرکت آمریکایی مدرنا

مانند واکسن شرکت فایزر، از طریق mRNA، مشابه mRNA ویروس، سیستم ایمنی انسان را فریب میدهد گویا ویروس وارد بدن شده است و سیستم ایمنی، به روشی باز وکمتر محدود، علیه ویروس، واکنش نشان میدهد.

همانطور که در مقاله قبلی در مورد واکسن شرکتفایزرگفته شد، استفاده از mRNA به جای پروتئین، یک مرحله زودتر وارد واکنش و تحریک سیستم ایمنی میشود و میتواند با تولید وسیع پروتئین و تحریک بیشتر سیستم ایمنی، تا حدی در دفاع از میزبان موفق تر از واکسن های دارای پروتئین ساختاری یا ویروس زنده و یا مرده عمل کند. (البته اگر این واکسن، کاربردی شود زیرا این، برای اولین بار است که از واکسن دارایmRNA در انسان استفاده میشود.)

در استفاده از ویروس زنده یا مرده یا اجزای ساختار ویروس، ساختار نسبتا ثابتی در واکسن استفاده میشود و امکان فعالیت دینامیک واکسن وجود ندارد. در استفاده از اجزای ژنتیکی و زبان ژنها در واکسن، پاسخی که در نتیجه ورود زبان ژنها به عنوان پایه حیات، ایجاد می‌شود می‌تواند با توجه به نحوه واکنش این بخش ژنتیک با ریبوزوم ها و کارخانه پروتئین سازی سلول و یا ادغام شدن آن با ساختار ژنتیکی میزبان و نحوه تغییر کدون ها و قالب های ژنتیکی میزبان، فراوانی و تنوع بیشتری در پاسخ های ناشی از آن، ایجاد کند و با ایجاد این تنوع در پروتئین ها و پاسخ ها، دست انتخاب مصنوعی ناشی از سیستم ایمنی در نزاع با ویروس بیماری زا بازتر شود.

البته ایجاد واکنش های ناخواسته ناشی از این فرآیندهای پیچیده و تو در تو قابل انتظار خواهد بود که بسیاری از آنها در بررسی های بیشتر و در آینده مشخص خواهد شد.

هر دو واکسن، هرچند کاری بزرگ و ارزشمند در عرصه پزشکی و پیشرفت‌های علمی است ولی با توجه به قدرت ویروس کرونا در جهش ژنتیکی و فرار از سیستم ایمنی فرد، که بر اساس قانون عام تکامل انجام می‌شود، امکان بی اثر شدن هر دو واکسن در گذر زمان وجود دارد.

هرچند دستاورد و نوآوری بزرگ در این واکسن ها، کاهش فرار احتمالی ویروس است ولی قانون عام ژنهای خودخواه، در برابر ابداع و فناوری انسان و انتخاب مصنوعی او در ساخت این واکسن ها ساکت نخواهد نشست به خصوص وقتی بدانیم ویروس کرونا یکی از زیرک ترین ها ویروس ها تا امروز است.

شکستن چرخه زندگی ویروس از طریق مراقبت های بهداشتی و کم کردن تجمع ها و عوامل تشدید کننده مرگ و میر ناشی از ویروس مانند سیگار یا آلودگی هوا و کم کردن ترددها هنوز بهترین روش هاست و واکسن جایگزین آن نخواهد بود.

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
جمجمه انسان های اولیهنگاهی بر قدرت بینایی درازبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و موجود بی مغزی که می تواندحس چشایی و بویاییچراروياها را به یاد نمی آسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معمحل درک احساسات روحانی دخارق العاده و استثنایی بهوش مصنوعی از عروسک تا کسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیمشکلات روانپزشکی پس از سدانشمندان روش هاي جدیدی هوش عاطفی در زنان بیشتر اضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز انسان رو به کوچک تر شدرمان های جدید میگرنوقت نهيب هاي غير علمي گذشعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش مهاجرت در توسعه نسل ادرگیری اعصاب به علت میتوورزش هوازی ، بهترین تمریافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زبان در سلطه و قدرت اروش هایی ساده برای کاهش اکلرال هیدرات برای خواباناولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به فلج بل، فلجی ترسناک که آنتاثیر عصاره تغلیظ شده گینورون های ردیاب حافظهراست دستی و چپ دستیایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهقبل از انفجار بزرگقدم زدن و حرکت دید را تغیجنسیت و تفاوت های بینایینگاهی بر توانایی اجزاي بزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير موجودات مقهور ژنها هستندحس و ادراک (قسمت اول )نزاع بین جهل و علم رو به پسیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسمحدودیت های حافظه و حافظخدا موجود استهوش مصنوعی از عروسک تا کسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش ممشکلات روانپزشکی در عقب دانشمندان روشی برای تبدیهوش عاطفی در زنان بیشتر اطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز مغز انسان رو به کوچکتر شددرمان های جدید در بیماری وقتی فهمیدی خطا کردی برگعسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش محیط زندگی و مهاجرت دذهن چند جانبه نیازمند نگورزش و میگرنافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زبان در سلطه و قدرت اروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبفلج خوابتاریخ همه چیز را ثبت کردهنوروپلاستیسیتی چیسترشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهقدرت انسان در نگاه به ابعجنسیت و تفاوت های بیناییناتوانی از درمان برخی ویزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیممیهمانهای ناخوانده عامل حس و ادراک (قسمت دوم )نزاع بین علم و نادانی رو سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنمخچه فراتر از حفظ تعادلخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی از عروسک تا کشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌همشاهده آینده از روی مشاهداروهای مصرفی در ام اسهوشیاری کوانتومیطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خمغز ایندگان چگونه استدرمان های رایج ام اسویتامین E برای فعالیت صحعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش نظام غذایی در تکامل مرقیبی قدرتمند در برابر مورزش بهترین درمان بیش فعالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش سجده بر عملکرد مغزروشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی افلج خواب چیستتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نوشیدن چای برای مغز مفید رشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفابحثی درباره احساساتی غیرلوب فرونتال یا پیشانی مغجهش های ژنتیکی مفید در ساناتوانی در شناسایی چهره سفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن امیگرن سردردی ژنتیکی که بحس و ادراک قسمت چهارمنزاع بین علم و جهل رو به پسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمخچه ، فراتر از حفظ تعادلخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی از عروسک تا کشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداوممعنی روزهداروهای ضد بیماری ام اس وهوش، ژنتیکی است یا محیطیظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بمغز ابزار برتر بقادرمان های علامتی در ام اسویتامین E در چه مواد غذایعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش هورمون های تیروئید درموزی از نخستین تمدن بشرورزش در کمر دردالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات درياروشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحمفیلمی بسیار جالب از تغییتبدیل سلولهای محافط به سنوعی سکته مغزی ، وحشتناک زمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برابخش دیگری در وجود انسان هلبخند بزن شاید صبح فردا زجهش های ژنتیکی غیر تصادفنخاع ما تا پایین ستون فقرسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میانمیگرن شدید قابل درمان اسحس و ادراک قسمت پنجمنظام مثبت زندگیسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیمخچه ابزاري که وظیفه آن فخطرات هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک تا کشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشممغز فکر میکند مرگ برای دیداروی فامپیریدین یا نورلهیچگاه از فشار و شکست نترعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر نمغز از بسیاری حقایق می گردرمان ژنتیکی برای نوآوریویتامین دی گنجینه ای بزرمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش هورمون زنانه استروژنرمز و رازهای ارتباط غیر کوزوز گوشامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات درياروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خدافیزیکدانان ماشینی برای تتری فلوپرازینچیزی خارج از مغزهای ما نیزندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازبرنامه و ساختار پیچیده ملرزش ناشی از اسیب به عصبجهشهای مفید و ذکاوتی که دنخستین تصویر از سیاهچالهسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورمیدان مغناطيسي زمین بشر حس و ادراک قسمت سومنظریه تکامل در درمان بیمسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کومدارک ژنتیکی چگونه انساندفاع در برابر تغییر ساختهوش مصنوعی از عروسک تا کمشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر مغز ما کوچکتر از نیم نقطهداروی تشنجی دربارداریهاوکينگ پیش از مرگش رسالعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تمغز به تنهایی برای فرهنگ درمان جدید میگرن با انتی واکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و نقش ژنتیک در درمان اختلارویا و خبر از آیندهیک پیشنهاد خوب برای آسان امید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات درياروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی فرگشت و تکامل تصادفی محض تری فلوپرازینچگونه مغز پیش انسان یا همزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتلزوم سازگاری قانون مجازاجهشهای مفید و ذکاوتی که دنرمش های مفید در سرگیجهسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی مکانیزمهای دفاعی در برابحساسیت روانی متفاوتهفت چیز که عملکرد مغز تو ساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریمروری بر تشنج و درمان هایدقیق ترین تصاویر از مغز اهوش مصنوعی از عروسک تا کمشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانمغز مادران و کودکان در زمداروی جدید s3 در درمان ام هاوکينگ پیش از مرگش رسالعلایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز برای فراموشی بیشتر کدرمانهای بیماری پارکینسواکسن کرونا از حقیقت تاتصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط نقش آتش در رسیدن انسان بهرویا بخشی حقیقی از زندگی یکی از علل محدودیت مغز امامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکنقشه مغزی هر فرد منحصر بهروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بفراموش کارها باهوش تر هستسلیم شدن از نورون شروع مچگونه هموساپينس بر زمین زیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دلزوم سازگاری قانون مجازاجاذبه و نقش آن در شکلگیرینرمشهای مهم برای تقویت عسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیما انسانها چه اندازه نزدخلاصه ای از مطالب همایش مهفت سین یادگاری از میراث ساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریمرکز هوشیاری، روح یا بدن دلایلی که نشان میدهد ما بهوش مصنوعی در کامپیوترهاشاهکار قرنپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی مغز چون ابزار هوش است دلیداروی جدید ضد میگرنهدف یکسان، در مسیرهای متعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟درک فرد دیگر و رفتارهای اواکسن کرونا ساخته شده توسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلینقش انتخاب از طرف محیط، نرویا تخیل یا واقعیتیافته های نوین علوم پرده امروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقص در تشخیص هیجانات عامريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشافراموشی همیشه هم بد نیستتشنج چیستچگونه آن شکری که می خوریمزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرممانتین یا آلزیکسا یا ابحقیقت قربانی نزاع بین بی چرا مغزهای ما ارتقا یافت سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدبعد از کروناما انسانها چه اندازه نزدخونریزی مغز در سندرم کووهمیشه اطمینان تو بر خدا بساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريمرکز حافظه کجاستدندان ها را مسواک بزنید تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفمغز چگونه صداها را فیلتر داروی ضد تشنج با قابليت تهدف از تکامل مغزعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز بزرگ چالش است یا منفعدرک و احساسواکسن دیگر کرونا ساخته شپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سنقش اتصالات بین سلولهای رویاها از مغز است یا ناخویادگیری مهارت های جدید دانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقطه بی بازگشتریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتامينفرایند تکامل و دشواری هاتشنج و حرکات شبه تشنجی قاچگونه انتظارات بر ادراک زبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دمنابع انرژي پاک سرچشمه ححقیقت خواب و رویاچرا پس از بیدار شدن از خوسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون هما با کمک مغز خود مختاريمخواندن ، یکی از شستشو دهنهمیشه عسل با موم بخوریمسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلمرکز خنده در کجای مغز استدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی در خدمت خلق وحشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درممغز ناتوان از توجیه پیداداروی ضد تشنج با قابليت تهدف از خلقت رسیدن به ابزاعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز بزرگ چالشهای پیش رودرک احساسات و تفکرات دیگواکسن دیگری ضد کرونا از دسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری منقش حفاظتی مولکول جدید درویاهای پر رمز و حیرتی دریادآوری خواب و رویاانواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکچند جهانیریسدیپلام تنها داروی تایایندرالبحثی جالب درباره محدودیتفرایند حذف برخی اجزای مغتشنج عدم توازن بین نورون چگونه باغبانی باعث کاهش زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهمنبع خواب و رویاحقیقت راستین انسان علم بچرا بیماری های تخریبی مغسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقما تحت کنترل ژنها هستیم یخواب سالم عامل سلامتیهوموارکتوس ها ممکن است دسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عامرگ انتقال است یا نابود شدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی درمانگر کامپیشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و مغز و سیر تکامل ان دلیلی داستانها و مفاهیمی اشتباهزینه ای که برای اندیشیدعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز بزرگ و فعال یا مغز کودرک تصویر و زبان های مخلتواکسن سرطانآیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب نقش حیاتی تلومر دی ان آ درویای شفافژن هوش و ساختارهای حیاتی انگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکچندین ماده غذایی که ماننرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و فرد حساس از نظر عاطفی و بتغییر الگوی رشد مغزی با زچگونه تکامل مغزهای کنونیزبان و کلمه حتی برای کسانکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بمنحنی که ارتباط بین معرفحمله ویروس کرونا به مغزچرا حیوانات سخن نمی گوینسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی براماه رجبخواب سالم عامل سلامتی و یهوش مصنوعی می تواند بر احسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای مراحل ارتقای پله پله کیهديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی درخدمت خلق وحشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به مغز آیندگان چگونه است ؟در مانهای کمر دردهزینه سنگین انسان در ازاعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز حریص برای خون، کلید تدرک عمیق در حیواناتواکسنی با تاثیر دوگانه اآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نقش خرچنگ های نعل اسبی درروبات های ریز در درمان بیژن یا نقشه توسعه مغز و نقاندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسمچه زیاد است بر من که در ایرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب فقیچی ژنتیکیتغییر زودتر اتصالات مغزیچگونه جمعیت های بزرگ شکل زبان و بیان نتیجه ساختمازبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدمنشأ اطلاعات و آموخته ها حوادث روزگار از جمله ویرچرا حجم مغز گونه انسان درسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشماپروتیلینخواب عامل دسته بندی و حفطهوش مصنوعی و کشف زبان هایسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیمزایای شکلات تلخ برای سلدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش مصنوعی ساخته هوش طبیشش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بمغز انسان ایا طبیعتا تمادر محل کار ارزش خودت را بهزاران سال چشم های بینا وعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز زنان جوانتر از مغز مردرگیری قلب در بیماری ویرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش داروهاي مختلف معروف روح رهاییژنها نقشه ایجاد ابزار هوانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر چهار میلیارد سال تکامل براه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز قانون مندی نقشه ژنتیکی متغییر عمودی سر انسان از پچگونه جمعیت های بزرگ شکل چگونه حافظه را قویتر کنیزبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارمهندسی ژنتیک در حال تلاش حافظه و اطلاعات در کجاست چرا خشونت و تعصبسیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهمبانی ذهنی سیاه و سفیدخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسمسیر دشوار تکامل و ارتقادژا وو یا اشنا پنداریهوش احساسیششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمغز انسان برای ایجاد تمددر چه مرحله ای از خواب ، رهستي مادي ای که ما کوچکترعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغزهای کوچک بی احساسدرگیری مغز در بیماری کویوبینار اساتید نورولوژی دإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکنقش روزه داری در سالم و جروزه داری و بیمار ی ام اس ژنها ، مغز و ارادهانسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر چهار ساعت پس از کشتار خوکراه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهقانون جنگلتغییرات منطقه بویایی مغزنگاه محدود و تک جانبه، مشزبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکمولتیپل اسکلروز در زنان حافظه و اطلاعات در کجاست چرا در مغز انسان، فرورفتسیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع مجموعه های پر سلولی بدن مخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش مشکلات نخاعیدژاوو یا آشناپنداریهوش احساسیصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتامغز انسان برای شادمانی طدر هم تنیدگی کوانتومی و پهستی ما پس از شروعی چگال عادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغزتان را در جوانی سیمکشدرگیری مغز در بیماران مبوراپامیل در بارداریافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکنقش رژیم غذایی بر رشد و اروش مقابله مغز با محدودیژنهای مشترک بین انسان و وانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر نوار مغزی روشی مهم در تشخایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهقانونمندی و محدودیت عالمتغییرات تکاملی سر انسان ثبت امواج الکتریکی در عصنگاه انسان محدود به ادرازبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلامواد کوانتومی جدید، ممکنحافظه و اطلاعات در کجاستچراروياها را به یاد نمی آسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخامحل درک احساسات روحانیخانواده پایدارهوش مصنوعی الفاگوسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سمشکلات بین دو همسر و برخیدانشمندان ژنی از مغز انسهوش عاطفی بیشتر در زنانضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتامغز انسان برای شادمانی طدرمان های بیماری آلزایمرو هر کس تقوای خدا پیشه کنعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش قهوه در سلامتیدرگیری مغزی در سندرم کووورزش هوازی مرتب خیلی به قافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکنقش رژیم غذایی در رشد و اروش های صرفه جویی در ایجاژنهای هوش ، کدامندانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر نورون هاي مصنوعی می توانراه پیروزی در زندگی چیستایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهقارچ بی مغز در خدمت موجود