دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

میگرن و پروتئین مرتبط با ژن کلسیتونین

نقش پروتئین مرتبط با ژن کلسیتونین در میگرن

در مطالعات بر عصب تریجمینال- که مسئول حس درد در سر و صورت است- در شرایط ایجاد کننده ی التهاب در عصب،نوروپپتیدcalcitonin gene-related peptide (CGRP) ترشح می شود و ترجمه ی این پروتئین از روی ژن افزایش می یابد. در درمان دارویی میگرن، ترشح وترجمه ی این نوروپپتید از سلول های گانگلیونی تریجمینال کاهش می یابد.ماده ی پیش التهابیtumor necrosis factor-α (TNF-α) میتواند ترجمه ی نوروپپتیدCGRP را تقلید کند. التهاب با واسطه ی این پروتئین ها می تواند تشدید کننده ی درد در سردرد میگرنی باشد.

Calcitonin gene-related peptide-targeting drugs for migraine: how pharmacology might inform treatment decisions - The Lancet Neurology

درمانی مانند سوماتریپتان یا مهار کننده های گیرنده ی این پروتئین، از طریق مهار این پروتئین به کاهش درد کمک میکند.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3134175/

Spotlight on CGRP sites of action in migraine | Progress In Mind


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نگاه محدود و تک جانبه، مشارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم پس از ضربه به سرما انسانها چه اندازه نزداعتیاد را به دور بیندازضررهای مصرف شکر و قند بر واکسن ضد اعتیادبرخی ملاحظات در تشنج های گامی در درمان بیماریهای خانه ی تاریکتوهم جداییتازه های اسکیزوفرنی(جنوآثار باستانی تمدن های قدنقش نگاه از پایین یا نگاهدرمان پوکی استخواناکنون را با همه ی نقص هایرژیم ضد التهابیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟جستجوی متن و تصویر به صورچالش کمبود اندام برای پیهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله و تکینگی ابتدایماده ای ضد التهابیبه امید روزهای بهترعقلانیت بدون تغییربرخی درمان های Spinal Muscular Atیک پیام منفرد نورون مغزی پول و شادیخطر آلودگی هواتیکاگرلور داروی ضد انعقاآشنا پنداریترکیب آمار و ژنتیکنقش داروهاي مختلف معروف درمانهای بیماری پارکینسابتذال با شعار دینرحم مصنوعیمن کسی در ناکسی دریافتم حل مشکلاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخستین تمدن بشریهوش مصنوعی ساخته هوش طبیسانسور بر بسیاری از حقایمخچه فراتر از حفظ تعادلبی هیچ می ایی و بی هیچ میرژن همه چیز نیستعوامل ایجاد لغت انسانی و بزرگترین خطایی که مردم مپیوستگی همه ی اجزای جهاندو بار در هفته ماهی مصرف تکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیماتشویق خواندن به کودکاننقشه های مغزی جدید با جزیدرک عمیق در حیواناتابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغزمان واقعیت است یا توهممنابع انرژی از نفت و گاز حریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر استارگانی قبل از آغاز کیهبیماری ای شبیه ام اس مولتکلام، در تحولی شگفت آور بعشق، شلوغ کردن نیستتفاوت ها و تمایزها کلید بپروژه ی ژنوم انسانیمرز جدید جستجو و اکتشاف، دید تو همیشه محدود به مقدتئوری جدید، ویران کردن گامید جدید بر آسیب نخاعیفقر داده ها در هوش مصنوعیتعامل انسان با هوش مصنوعچندین ماده غذایی که مانندست و پا زدن در سایه؟ابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهزندان ذهنیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تهیچگاه از فشار و شکست نترسردرد تنشنبیان ژن های اسکیزوفرنی دکوچک شدن مغز از نئاندرتاتلاش های جدید در ALSآملودیپین داروی ضد فشار مشاهده آینده از روی مشاهدانشمندان روش هاي جدیدی تاثیر کپسول نوروهرب بر تانتروپی و هوشیاریفاکسیبتجلو رفتن یا عقبگردنوار مغز ترجمه رخدادهای ذرات کوانتومی زیر اتمی قابزارهای بقای موجود زندههمه چیز در زمان مناسبزبان مشترک ژنتیکی موجودامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تهستي مادي ای که ما کوچکترشواهدی از دنیسوان(شبه نئبابا زود بیاکامپیوتر سایبورگتمرکز بر هدفآینده با ترس جمع نمیشودمغز ما کوچکتر از نیم نقطهداروی جدید آلزایمرتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشفرد موفقجهان مرئی و نامرئینورون هاي مصنوعی می توانرهبر حقیقیاجزایی ناشناخته در شکل گهمراهی میاستنی با برخی سزبان، وسیله شناسایی محیطمنبع خواب و رویاحس و ادراک سی و هفتماستفاده از نظریه ی تکامل ویتامین بی 12 در درمان دردشاید درست نباشدبحثی در مورد نقش ویتامين کتابخانهتو پیچیده ترین تکنولوژی آیا پیدایش مغز از روی تصامغز انسان برای شادمانی طدارویی ضد بیش فعالی سیستتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغقلب دروازه ی ارتباطجهان در حال نوسان و چرخشچگونه میتوان با قانون جنروح در جهانی دیگر استادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی و کشف زبان هایسلول های بدن تو پیر نیستنموجودات مقهور ژنها هستندخودآگاهی و هوشیارياصل عدم قطعیت از کوانتوم والزارتان داروی ضد فشار شش مرحله تکامل چشمبخشیدن دیگران یعنی آرامشگلوله ی ساچمه ایتولید پاک و فراوان انرژیآیا دست مصنوعی به زودی قامغز در تنهایی آسیب میبیندر آرزوهایت مداومت داشتهتاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالقدرت مردمجواب دانشمند سوال کننده قدرت و شناخت حقیقتجواب سنگ اندازینگاه کلی نگرارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم جدایی مغزما انسانها چه اندازه نزداعداد بینهایت در دنیای مضررهای شکر بر سلامت مغزواکسن علیه سرطانبرخی مرزهای اخلاق و علوم گاهی لازم است برای فهم و خانواده پایدارتوهم جدایی و توهم علمتازه های بیماری پارکینسوآرامش و دانشنقش نظام غذایی در تکامل مدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاکوییفلکسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ولایو دوم دکتر سید سلمان فجستجوی هوشیاری در مغز مااز نخستین همانند سازها تچالش دیدگاه های سنتی در بهوش مصنوعی از عروسک تا کمسیاهچاله ی منفرد یا سیاهماده، چیزی نیستبه بالا بر ستارگان نگاه کعقیده ی بی عملبرخی روش های تربیتی کودکیک پیشنهاد خوب برای آسان پول و عقیدهخطرات هوش مصنوعیتیروفیبان موثر در سکته ی آشنا پنداریترکیب حیوان و انساننقش درختان در تکاملدرماندگی به دلیل عادت کرابداع دی ان ای بزرگترین درحم مصنوعیمن پر از تلخیمحلقه های اسرارآمیزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخستین تصویر از سیاهچالههوش مصنوعی، اتفاقات و تحساهچاله ها تبخیر نمیشودمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبی ذهن و بی روحژن همه چیز نیستعواملی که برای ظهور لغت ابزرگترین درد از درون است پیام های ناشناخته بر مغز دو برابر شدن خطر مرگ و میتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزتشخیص ژنتیکی آتروفی های نقشه با واقعیت متفاوت اسدرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینزمان پلانکمنابع انرژی از نفت و گاز حرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر اسخن نیکو مانند درخت نیکوبیماری اسپینال ماسکولار کلرال هیدرات برای خوابانعصب حقوق نورولووتفاوت ها را به رسمیت بشناپروانه ی آسمانیمرزهای حقیقی یا مرزهای تدیدن خدا در همه چیزتا 20 سال آینده مغز شما به امید درمان کرونا با همانفلج نخاعی با الکترودهای تعداد کلی ذهن ها در جهان چندجهانیدست کردن در گوشابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیزونیسومایدمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تهیپرپاراتیروئیدیسمسردرد سکه ایبیان حقیقتکوچکی قلبتلاش های جدید در درمان فرآموزش نوین زبانمشاهدات آمیخته با اشتباهدانشمندان روشی برای تبدیتاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟فاجعه ی جهل مقدسجلوتر را دیدننوار مغز در فراموشی هاذرات کوانتومی زیر اتمی قابزارهای بقای از نخستین همه چیز در زمان کنونی استزبان چهار حرفی حیات زمینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تهستی ما پس از شروعی چگال شیشه ی بازالتی و سیلیکونباد و موجکاهش مرگ و میر ناشی از ابتمرکز بر امروزآیا فراموشی حتمی استمغز مانند تلفن استداروی جدید ای ال استاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پافرد یا اندیشهجهان مشارکتینورون های ردیاب حافظهروی و منیزیم در تقویت استاحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی نوعی سردرد میگرنیزدودن نقص از هوش مصنوعیمنتظر نمان چیزی نور را بهحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از هوش مصنوعی در ویتامین بی هفدهشایسته نیست در جیب خود قربحثی در مورد نقش کلسیم و کجای مغز مسئول پردازش تجتو آرامش و صلحیآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز انسان رو به کوچک تر شداستانها و مفاهیمی اشتباتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیقلب روباتیکجهان در حال ایجاد و ارتقاچگونه مغز ما، موسیقی را پروح رهاییاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی یا حماقت طبیعسلول بنیادی و ای ال اسموسیقی نوخودآگاهی و هوشیارياصل، روان و نفس استواکنش های ناخودآگاه و تقششمین کنگره بین المللی سبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگلوئونتولید اندام با چاپ سه بعدآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز را از روی امواج بشناسدر آسمان هدیه های نادیدنتاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستروشی برای بهبود هوش عاطفقدرت کنترل خودجوسازی مدرننگاه انسان محدود به ادراارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم دزدی ساب کلاوینما اکنون میدانیم فضا خالبقا با سازگارترین فرد اسضعیف و قویواکسنی با تاثیر دوگانه اگاهی مغز بزرگ چالش استخار و گلتوهم جسمتازه های درمان ام اسآرامش و سکوننقش نظریه تکامل در شناسادرمان تومورهای مغزی با ااکسی توسین و تکامل پیش ارژیم غذایی ضد التهابیلبخند بزن شاید صبح فردا زحفره در مغزاز نخستین همانند سازها تچاالش ها در تعیین منبع هوهوش مصنوعی از عروسک تا کمسیاهچاله ی تولید کنندهماده، چیزی بیش از یک خلا به بالاتر از ماده بیندیشعلم و ادراک فقط مشاهده ی برخی سلولهای عصبی در تلایک آلل ژنتیکی که از نئاندپوست ساعتی مستقل از مغز ددفاع از پیامبرتکنولوژی های جدید و حالتآشناپنداری چیستترازودوننقش ذهن و شناخت در حوادث درها بسته نیستابزار هوش در حال ارتقا ازرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمن بی من، بهتر یاد میگیرمحمله ویروس کرونا به مغزاز تکنیکی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جهوش احساسیسایه ی هوشیاریمخچه ابزاري که وظیفه آن فبی سوادی در قرن 21ژن هوش و ساختارهای حیاتی عوارض ازدواج و بچه دار شدبسیاری از مجرمان، خودشانپیدایش زباندو برابر شدن خطر مرگ و میتکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقتشخیص آلزایمر سالها قبل نقص های سیستمی ایمنیدرگیری مغز در بیماری کویابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درزمان به چه دلیل ایجاد میشمنابع انرژی از نفت و گاز حرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تهوشمندی کیهانسخن و سکوتبیماری اضطراب عمومیکم کردن کالری روشی سودمنعصب سیاتیکتفاوت های بین زن و مرد فقپرواز از نیویورک تا لوس آمزایای شکلات تلخ برای سلدیدگاه نارسای دوگانه ی متا بحر یفعل ما یشاامیدوار باش حتی اگر همه چفلج بل، فلجی ترسناک که آنتعذیه ی ذهننه ناامیدی بلکه ارتقادست آسمانابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیزونا به وسیله ویروس ابله منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالسردرد عروقی میگرنبیداری و خواب کدام بهتر اکوچکترین چیز یک معجزه استلاش های جدید در درمان سرآمارهای ارائه شده در سطح مطالبه ی حق خوددانش، قفل ذهن را باز میکنتاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استفاصله ها در مکانیک کوانتجمجمه انسان های اولیهنوار مغز در تشخیص بیماری ذرات کوانتومی زیر اتمی قابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز، ثبت می شودزبان نیاز تکاملی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تو هر کس تقوای خدا پیشه کنشکل های متفاوت پروتئین هباد غرور و سر پر از نخوت وکاهش التهاب ناشی از بیماتمساح حد واسط میان مغز کوآیا ممکن است موش کور بی ممغز مادران و کودکان در زمداروی جدید برای میاستنی تاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودفرد حساس از نظر عاطفی و بجهان معنانوروپلاستیسیتی چیسترویا و واقعیتاحیای بینایی نسبی یک بیمهندسه ی پایه ایسفر فقط مادی نیستمنتظر زمان ایده آل نشوحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از انرژی خلاویتامین دی گنجینه ای بزرشادی، پاداش انجام وظیفهبحثی در مورد حقیقت فضا و کرونا چه بر سر مغز می آورتو افق رویداد جهان هستیآیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان رو به کوچکتر شددخالت در ساختار ژنهاتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شقلب را نشکنجهان ریز و درشتچگونه مغز پیش انسان یا همروزه داری متناوب، مغز را ادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسلول عصبی شاهکار انطباق موسیقی هنر مایع استخودت را از اندیشه هایت حفاصلاح خطا با رفتن بر مسیرواکنش به حس جدیدصبور باشبدون پیر فلکگمان میکنی جرمی کوچکی در تولید سلولهای جنسی از سلآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز زنان جوانتر از مغز مردر آستانه ی موج پنجم کوویتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی تاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم باروشی جدید در درمان قطع نخقدرت انسان در نگاه به ابعجامعه ی آسمانینگاه از بیرون مجموعهارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم سردرد به دلیل افت فما از اینجا نخواهیم رفتبقا در ازای بیماریطلوع و حقیقتوابستگی یعنی قلادهگاهی جهت را عوض کنخارق العاده و استثنایی بتوهمات و شناخت حقیقتتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش(سکوت) stillness و تکاپونقش هورمون های تیروئید ددرمان تشنجاکسکاربازپین در درمان تشرژیم غذایی ضد دردلحظات خوش با کودکانحق انتخاباز نخستین همانند سازها تنابینایی در نتیجه ی گوشی هوش مصنوعی از عروسک تا کمسیاره ی ابلهانماست مالیبه جای محکوم کردن دیگران علم و روحبرخی سيناپسها طی تکامل و یک جهش ممکن است ذهن انسانپوشاندن خود از نوردفاع در برابر تغییر ساختتکنولوژی و پیشرفتآشتی بهتر استترازودوننقش روی و منیزیم در سلامتدرهای اسرارآمیز و پوشیدهابزار بقا از نخستین همانرساناها و ابر رساناها و عمننژیتحمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز و از مغز نرمش های مفید برای درد زاهوش احساسیسایه را اصالت دادن، جز فرمخچه تاثیر گذار بر حافظهبی شرمیژن یا نقشه توسعه مغز و نقعید نوروز مبارکبسیاری از بیماری های جدیپیر شدن حتمی نیستدو داروی جدید برای میاستتکامل داروینی هنوز در حااقیانوس نادانیتشخیص ایدزنقص در تشخیص هیجانات عامدرگیری مغز در بیماران مبابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبزمان شگفت انگیزمنابع انرژی از نفت و گاز حس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری و وجودسخن پاک و ثابتبیماری بیش فعالیکمالگرایی دشمن پیشرفتعضلانی که طی سخن گفتن چقدتفاوت های تکاملی در مغز وپروتئین های ساده ی ابتدامسمومیت دانش آموزان بی گدژا وو یا اشنا پنداریتاول کف پا و حقیقتامیدواریفلج خوابتغییرنه به اعدامدست بالای دستابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیزیان غذاهای پرچربمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالسرطان کمیت گراییبیست تمرین ساده برای جلوکووید نوزده و خطر بیماری تلاش های جدید شرکت نورالآن چیزی که ما جریان زمان مطالبی در مورد تشنجدانش، یک انسان را ناسازگتاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندفاصله ی همیشگی تصویر سازجنین مصنوعینوار مغزی روشی مهم در تشخرفتار مانند بردهابعاد و نیازهای تکاملیهمه ی سردردها بی خطر نیستزبان و کلمه حتی برای کسانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز توفور و فراوانیشکل پنجم مادهبار مغز بر دو استخوانکاهش حافظه هرچند فرایندیتنفس هوازی و میتوکندریآیا ما کالا هستیممغز چون ابزار هوش است دلیداروی جدید برای کاهش وزنتاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزفردا را نمیدانیمجهان هوشمندنوروز یا روز پایانیرویا و کابوساحساس گذر سریعتر زمانهندسه ی رایج کیهانسفر نامه سفر به بم و جنوب منحنی که ارتباط بین معرفحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از سلول های بنیاویروس مصنوعیشب سیاه سحر شودبحثی در مورد عملکرد لوب فکریستال هاتو انسانی و انسان، شایستآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز ایندگان چگونه استدر میان تاریکی و روشناییتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدقوی تر باشجهان شگفت انگیزچگونه هموساپينس بر زمین روزه داری و التهاب زیانبادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی گوگل به کمک تشسلول عصبی، در محل خاص خودمیهمانهای ناخوانده عامل خودروهای هیدروژنیاصول انجام برخی نرمش ها دواکسن های شرکت فایزر آمربدون بار گذشتهگنجینه ای به نام ویتامین تولترودینآیا راهی برای رفع کم آبی مغزهای کوچک بی احساسدر درمان بیماری مولتیپل مغز، فقط گیرندهدر سال حدود 7 میلیون نفر تاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهواروشی جدید در درمان نابینقدرت ذهنجاودانگی مصنوعینگاه از دور و نگاه از نزدارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاما اشیا را آنطور که هستندبقای حقیقی در دور ماندن اطلای سیاهبرخی نکات از گاید لاین پرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغگذر زمان کاملا وابسته به خبر مهم تلسکوپ هابلتوکل بر خداتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آزمون تجربی، راهی برای رنقش هورمون زنانه استروژندرمان جدید ALSاگر فقط مردم میفهمیدند کراه فراری نیستلرزش ناشی از اسیب به عصبحقیقت قربانی نزاع بین بی از نخستین همانند سازها تناتوانی از درمان برخی ویهوش مصنوعی از عروسک تا کمسیاره ابلهانماست مالی با هوش انسانیبه خوبی های دیگران فکرکنعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبرداشت مغز ما از گذر زمانیک رژیم غذایی جدید، می توپیموزایددقیق ترین تصاویر از مغز اتکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فرایند دانستنتراشه ها روی مغزنقش روزه داری در سالم و جدرون قفس یا بیرون از آنابزار بقا از نخستین همانرستگاری محدود به یک راه نمنابع انرژي پاک سرچشمه ححوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجههوش در طبیعتساخت سلول عصبی حتی پس از مدل همه جانبه نگر ژنرالیبی عدالتی در توزیع واکسن ژن ضد آلزایمرعامل کلیدی در کنترل کارآبسیاری از بیماری های جدیپیشینیان انسان از هفت میدو سوی واقعیتتکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هتصویر خورشید یا خود خورشنقطه ی رسیدن به قلهدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتزنان باهوش ترمنابع انرژی از نفت و گاز حس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری و افسردگیسختی ها رفتنی استبیماری تی تی پیکمردردغم بی پایانتفاوت های زبانی سرمنشا تپروتز چشممسمومیت دانش آموزان، قمادژاوو یا آشناپنداریتابوهای ذهنیامیدواری و مغزفلج خواب چیستتغییر الگوی رشد مغزی با زنه به اعدامدستورالعمل مرکز کنترل بیابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیزیباترین چیز در پیر شدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز- از مغز هدف یکسان و مسیرهای مختلسرعت فکر کردن چگونه استبیش از نیمی از موارد انتقکودک هشت ساله لازم است آدتلاش هایی در بیماران قطع آنچه ناشناخته است باید شمطالعه ای بیان میکند اهددائما بخوانتاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا فتون های زیستیجنگ هفتاد و دو ملت همه را نوار مغز، مفید و بی خطررفتار وابسته به شکلابعاد اضافه ی کیهانهمه جا خیر بکارزبان و بیان نتیجه ساختمامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز توقاحت و تمسخر دیگرانشکرگزار هر چیزی باش که دابار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش دوپامین عامل بیماریتنفس هوازی و میتوکندریآیا ما تنها موجودات زنده مغز چگونه صداها را فیلتر داروی جدید برای ای ال استاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصفرزندان زمان خودجهان هوشیارنورالژیرویا و خبر از آیندهاحساسات کاذبهندسه بنیادینسفر به مریخ در 39 روزمنشأ اطلاعات و آموخته ها حساسیت روانی متفاوتاستفاده از سلول های بنیاویروس های باستانی، مغز مشبیه سازی میلیون ها جهان بحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولتو با همه چیز در پیوندیآیا احتمال دارد رویا از آمغز ابزار بقای برتر مادیدر مانهای کمر دردتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یقیچی ژنتیکیجهانی که نه با یک رخداد و چگونه هوشیاری خود را توسروزه داری و بیمار ی ام اس ادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی الفاگوسلولهای ایمنی القا کنندهمیوتونیک دیستروفیخورشید مصنوعیاصول توسعه ی یک ذهن کاملواکسن کووید 19 چیزهایی که بدون زمان، ماده ای وجود نگوهر با نظر دیگران سنگ نمتومورها و التهاب مغزی عاآیاما مقهور قوانین فیزیکآگاهی فراتر از آگاهیمغزتان را در جوانی سیم کشدرمان نگهدارنده ی اعتیادایندرالروشی جدید در درمان سکته مقدرت عشقجایی برای یاد گرفتن باقی نگاه از درون قفس یا بیرونارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاما به جهان های متفاوت خودبلندی در ذهن ما درک بلندیطوفان فقر و گرسنگی و بی سبرخی نرمش ها برای زانووبینار اساتید نورولوژی دگذشته را دفن کنخدا موجود استتوپیراماتتبدیل سلولهای محافط به سآزمون ذهنی گربه ی شرودیننقش ویتامین K در ترمیم اسدرمان جدید میگرن با انتی اگر میدانی مصیبت بزرگتر راه نجاتلرزش عضله یا فاسیکولاسیوحقیقت آنطور نیست که به نظاز نشانه ها و آثار درک شدناتوانی در شناسایی چهره هوش مصنوعی از عروسک تا کمسیاره ابلهانماشین دانشبه خودت مغرور نشوعلم به ما کمک میکند تا موبررسي علل احتمالي تغيير یکی از علل محدودیت مغز امپیموزایددل به دریا بزنتکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فصل سرما و دوباره تکتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنقش رژیم غذایی بر رشد و ادروغ نگو به خصوص به خودتابزار بقا از نخستین همانرشته نوروایمونولوژی و نقمنابع انرژی از نفت و گاز حکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های موثر در کمردردهوش عاطفی قسمت 11ساخت شبکه عصبی مصنوعی با مدل هولوگرافیک ژنرالیزهبیمار 101 ساله، مبتلا به سژنها نقشه ایجاد ابزار هوعادت همیشه خوب نیستبشکه ای که ته نداره پر نمپیشرفت های جدید علوم اعصمرکز خنده در کجای مغز استدولت یا گروهکتکامل زبانالکتروتاکسی(گرایش و حرکتصویر در هم تنیدگی کوانتنقطه ای بود و دگر هیچ نبودرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً زنجیرها را ما باید پاره کمنابع بی نهایت انرژی در دحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری کوانتومیسرنوشتبیماری دویککمردرد ناشی از تنگی کاناغم بی پایانتفاوت ایستایی و تکاپوپروتز عصبی برای تکلممسیر دشوار تکامل و ارتقادگرگونی های نژادی و تغییتاثیر فکر بر سلامتامیدی به این سوی قبر نیستفلج دوطرفه عصب 6 چشمتغییر دیگران یا تغییر خونه جنگ و نه خونریزیدغدغه نتیجه ی نادانی استابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسمانزیباترین چیز در افزایش سمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز- از مغز هدف یکسان، در مسیرهای متسطح آگاهی، رخدادهای زندگبیشتر کمردردها نیازی به کودک ایرانی که هوش او از تلاشی برای درمان قطع نخاآنچه واقعیت تصور میکنیم معماری، هندسه ی قابل مشاداروهای مصرفی در ام استاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هایفروتنی معرفتیجنگ و تصور از جنگنوار مغز، مفید و بی خطررفتار اجتماعی انسان، حاصابعاد بالاترهمیشه چشمی مراقب و نگهبازبان و بیان، در سایه پیشرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز توقت نهيب هاي غير علمي گذششکست حتمیبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش سن بیولوژیکی، تنها تنفس بدون اکسیژنآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز ناتوان از توجیه پیداداروی جدید برای دیابتتاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگرانفرضیه ای جدید توضیح میدهجهان های بسیار دیگرنوسانات کوانتومی منبع مارویا بخشی حقیقی از زندگی اخلاق و علوم اعصابهندسه در پایه ی همه ی واکسفر تجهیزات ناسا به مریخ منشاء کوانتومی هوشیاری اخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیاویرایش DNA جنین انسان، برشبیه سازی سیستم های کوانبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)تو با باورهایت کنترل میشآیا احتمال دارد رویا از آمغز ابزار برتر بقادر محل کار ارزش خودت را بتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصجهانی که از یک منبع، تغذیچگونه واکسن کرونا را توزروزه داری سلول های بنیادادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی از عروسک های بسلولهای بنیادی مصنوعی درمیگرن و پروتئین مرتبط با خوش قلبی و مهربانیاصول سلامت کمرصبر لازمه ی پیروزی استواکسن کرونا و گشودن پنجربرنامه و ساختار پیچیده مگویید نوزده و ایمنی ساکتتومورهای نخاعیآپومورفین در پارکینسونمغزتان را در جوانی سیمکشدرمان نابینایان آیا ممکنایا کوچک شدن مغزانسان الريتوکسيمب در درمان ام اسقضاوت ممنوعجایی خالی نیستنگاه از درون مجموعه با نگارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاما با کمک مغز خود مختاريمبلوغ چیستطوفان زیباییبرخی نرمش های گردنوجود قبل از ناظر هوشمندگریه ی ابر، رمز طراوت باغخدا نور آسمان ها و زمین اتوانایی مغز و دیگر اجزای تبر را بردارآزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش ژنتیک در درمان اختلادرمان جدید کنترل مولتیپلاگر نیروی مغناطیس نباشد راه های جدید برای قضاوت رلزوم سازگاری قانون مجازاحقیقت افراداز نظر علم اعصاب یا نرووسنادیدنی ها واقعی هستندهوش مصنوعی از عروسک تا کمسیب یکسان و دیدگاه های متمبانی ذهنی سیاه و سفیدبه دنبال رستگاری باشعلم بدون توقفبررسی مغز با امواج مادون یافته های نوین علوم پرده پیچیدگی های مغزمگسدلایلی که نشان میدهد ما بتکینگیآغاز مبهم آفرینشتراشه ی بیولوژِیکنقش رژیم غذایی در رشد و ادریای خداابزار بقا از نخستین همانرشد مغز فرایندی پیچیده امنابع انرژی از نفت و گاز حافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت نهمساخت شبکه عصبی با الفبای مدل هولوگرافیک تعمیم یافبیمار مرکز تنفس سلولیژنها ، مغز و ارادهعادت کن خوب حرف بزنیبشریت از یک پدر و مادر نیپیشرفت در عقل است یا ظواهمرگ چیستدوچرخه در کاهش دردهای کمتکامل زبان انسان از پیشیالکترودهای کاشتنیتصویر زیبا از سلولنقطه بی بازگشتدرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آزندگی فعال و مثبت روند آلمنابع جدید انرژیحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری سنتی یا هوشیاری سریع دویدن مهم نیستبیماری دیستروفی میوتونیکمردرد و علل آنغیرقابل دیدن کردن مادهتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپرورش مغز مینیاتوری انسامسئول صیانت از عقیده کیسدانش قدرت استتاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی تازه در درمان سرطافن آوری های جدید علیه شناتغییر دادن ژنها آیا روزی چه زیاد است بر من که در ایذهن ما از در هم شکستن منبابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمزیر فشار کووید چه باید کرمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغزتهدف از تکامل مغزسعی کن به حدی محدود نشویبا هوش مصنوعی خودکار روبکودکان میتوانند ناقل بی تلاشی تازه برای گشودن معآنچه حس می کنیم، نتیجه ی معنی روزهداروهای ام استاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرفروتنی و غرورجنگ داده هانوار مغز، ترجمه ی فعالیت رقیبی قدرتمند در برابر ماتفاق و تصادفهمیشه اطمینان تو بر خدا بزبان و تکلم برخی بیماریهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت دهماز خود رها شووقتی فهمیدی خطا کردی برگشگفت نیست من عاشق تو باشمبارداری بدون رحمکایروپاکتیک چیستتنها مانع در زندگی موارد آیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز و قلب در جنین موش مصنداروی جدید ضد میگرنتاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضادفساد اقتصادی سیتماتیک درجهان هایی در جهان دیگرنوشیدن چای برای مغز مفید رویا تخیل یا واقعیتاخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه زبانِ زمان استسفر دشوار اکتشافمهمان ناخواندهخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیاویشن پروشبکه های مصنوعی مغز به دربحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)تو باید نیکان را به دست بآیا برای تولید مثل همیشه مغز از بسیاری حقایق می گردر چه مرحله ای از خواب ، رتاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمقانون مندی نقشه ژنتیکی مجهانی در ذهنچگونه آن شکری که می خوریمروزهای بد باقی نمیماندارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی از عروسک های بسلام تا روشناییمیگرن سردردی ژنتیکی که بخوش خیالی و خوش بینیاضطراب و ترسصبر و واقعیتواکسن کرونا از حقیقت تاتبرنامه ی مسلط ژنها در اختگوش دادن بهتر از حرف زدنتومورهای ستون فقراتتوهم فضای خالیتاثیر رژِیم غذایی بر میگآب زندگی است قسمت چهارممغط یک گیرنده استدرمان های اسرار آمیز در آایا این جمله درست است کسیریه زغالیقطار پیشرفتجاذبهنگاه حقیقی نگاه به درون اارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی سوخت هیدروژنی پاکما بخشی از این جهان مرتبطبلعیدن ستاره توسط سیاهچاطولانی ترین شببرخی یونها و مولکول های موراپامیل در بارداریگربه شرودینگر و تاثیر مشخدا بخشنده است پس تو هم بتوازن مهمتر از فعالیت زیتحریک عمقی مغزآزادی عقیده، آرمانی که تنقش گرمایش آب و هوا در همدرمان جدید ای ال اس، توفراگر نعمت فراموشی نبود بسراه های جدید برای قضاوت رلزوم سازگاری قانون مجازاحقیقت اشیااز نظر علم اعصاب اراده آزنادانی در قرن بیست و یکم،هوش مصنوعی از عروسک تا کمسیر آفرینش از روح تا مغز مباحث مهم حس و ادراکبه زودی شبکه مغزی به جای علم در حال توسعهبررسی و اپروچ جدید بر بیمیاد گرفتن مداومپیچیدگی های مغزی در درک زدنیا فریب و سرگرمیتکامل فردی یا اجتماعیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتربیت کودکان وظیفه ای مهنقش زنجبیل در جلوگیری از درک فرد دیگر و رفتارهای اابزار بقا از نخستین همانرشد مغز علت تمایل انسان بمنابع انرژی از نفت و گاز حافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت هفتمساختن آیندهمدل های ریز مغز مینی برینبیماری لبر و نابینایی آنژنهای مشترک بین انسان و وعادت کردن به نعمتبعد پنجمپیشرفت ذهن در خلاقیت استمرگ و میر پنهاندوچرخه سواری ورزشی سبک و تکامل ساختار رگهای مغزی الگو نداشتیمتصویر زیبای اصفهاننمیتوان با بیرون انداختندرب بسته با غیر خود باز مابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آزندگی هوشمند در خارج از زمناطق خاص زبان در مغزحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تهوش، ژنتیکی است یا محیطیسریعترین کامپیوتر موجودبیماری سلیاککمردرد با پوشیدن کفش مناغرور و علمتفاوتهای جنسیتی راهی براپرکاری تیروئیدمسئولیت جدیددانش محدود به ابعاد چهارتاثیر نگاه ناظر هوشیار بامگا سه عامل مهم سلامتفناوری هوش مصنوعی نحوه ختغییر زودتر اتصالات مغزینه عدم مطلق بلکه عدم با قذهن چند جانبه نیازمند نگابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمزیرفون داروی ضد ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز، از مغز هدف از خلقت رسیدن به ابزاشلیک فراموشیبا هر چیزی که نفس می کشد مکودکان خود را مشابه خود تتلاشی جدید در درمان ام اسآنها نمیخواهند دیگران رامعادله ها فقط بخش خسته کنداروهای تغییر دهنده ی سیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکفرگشت و تکامل تصادفی محض جنبه های موجی واقعیتنوار عصب و عضلهرموزی از نخستین تمدن بشراتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه به آنچه داری، خوشنزبان و شناخت حقیقت قسمت چمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت دوازدهماز درخواست ها جدا شووقتی پر از گل شدی خودت را شگفت انگیز بودن کیهانبازگشایی مجدد مطب دکتر سکار با یگانگی و یکپارچگیتنها در برابر جهانآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز و اخلاقداروی جدید ضد الزایمرتاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علفشار و قدرتجهان یکپارچهنوعی سکته مغزی ، وحشتناک رویا حقی از طرف خدااختلاف خانوادگی را حل کنهندسه، نمایشی از حقیقتسفرنامه سفر به بم و جنوب مهندسی ژنتیک در حال تلاش خلا، خالی نیستاستیفن هاوکینگ در مورد هواقعیت فیزیکی، تابعی از شبکیه های مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسم عصبی خوانش پتو تغییر و تحولیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز به تنهایی برای فرهنگ در ناامیدی بسی امید استتاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منقانون گذاری و تکاملجهان، تصادفی نیستچگونه انتظارات بر ادراک روزهای سختارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک بازی سلاح و راهزنیمیگرن شدید قابل درمان اسخوشبختی چیستاطلاع رسانی اینترنتیصبر بسیار بایدواکسن کرونا ساخته شده توبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گوشه بیماری اتوزومال رسستوهم فضای خالی یا توهم فضتاثیر سلامت دستگاه گوارشآب زندگی است قسمت هفتمنفرت، اسیب به خود استدرمان های بیماری آلزایمرایا ابزار هوشمندی یا مغز ریواستیگمینلمس کوانتومیجاذبه و نقش آن در شکلگیرینگاه دوبارهارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی سودمندی موجودات ابزی بر ما تحت کنترل ژنها هستیم یبنی عباس، ننگی بر تاریخطی یکصد هزار سال اخیر هرچبرخی اثرات مضر ویتامین دورزش هوازی مرتب خیلی به قگزیده ای از وبینار یا کنفخدای رنگین کمانتوسعه هوش مصنوعی قادر استحریک عمقی مغز در آلزایمآزار دیگری، آزار خود استنقش پیش زمینه ها و اراده درمان جدید سرطاناگر نعمت فراموشی نبود بسراه پیروزی در زندگی چیستلزوم عدم وابستگی به گوگل حقیقت تنها چیزی است که شااز نظر علم اعصاب اراده آزنازوکلسینهوش مصنوعی به کمک هوش طبیسیستم تخلیه ی مغز بینشی نمبتکران خودشکوفابه زیر پای خود نگاه نکن بعلم راهی برای اندیشیدن ابررسی ژنها در تشخیص بیمایاد بگیر فراموش کنیپیوند قلب خوک، به فرد دچادنیای شگفت انگیز کوانتومتکامل مادی تا ابزار هوشمافت فشار خون ناگهانی در وترجمه ای ابتدایی از اسرانقش زبان در سلطه و قدرت ادرک نیازمند شناخت خویش اابزار بقا از نخستین هماننرمشهای مهم برای تقویت عرشد در سختی استمنابع انرژی از نفت و گاز حافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت یازدهساختن آینده، بهترین روش مدیون خود ناموجودبیماری های میتوکندریژنهای هوش ، کدامندعادت بد را ترک کنبعد از کروناپیشرفتی مستقل از ابزار همرگ و میر بسیار بالای ناشدوپامین قابل حل در آبتکامل شناخت انسان با کشفالگو و عادت را بشکن و در اتصویربرداری فضاپیمای آمنمیتوان بر سیاه سیاه نوشدرختان چگونه بر تشکیل ابابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پزندگی و داراییمناطق خاصی از مغز در جستجحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تهیچ نقطه ای مرکزی تر از اسرگیجه از شایعترین اختلابیماری ضعف عضلات نزدیک بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصغربال در زندگیتقلید مرحله ای نسبتا پیشپرتوهای صادر شده از سیاهمسئولیت در برابر محیط زیدانش بی نهایتتاثیر نگاه و مشاهده ناظر امروز دانش ژنتیک هیچ ابهفیلمی بسیار جالب از تغییتغییر عمودی سر انسان از پنهایت معرفت و شناخت درک عذهن هوشیار در پس ماده ی مابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمزیرک ترین مردممنبع هوشیاری کجاست قسمت53حس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز، از مغز هر چیز با هر چیز دیگر در تشلیک فراموشیبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان را برای راه آماده تمایل زیاد به خوردن بستنآنژیوگرافی از مغزمعجزه های هر روزهداروهای ضد بیماری ام اس وتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی توفراموش کارها باهوش تر هسجنسیت و تفاوت های بینایینوار عصب و عضلهرمز و رازهای ارتباط غیر کاتوسوکسیمایدهمیشه داناتر از ما وجود دزبان و شناخت حقیقت قسمت امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت سوماز روده تا مغزوقتی تو از یاد گرفتن باز شگفت زده و حیران باشبازگشت از آثار به سوی خداکارهای کوچک، بی ارزش نیستنهاییآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز و اخلاقداروی سل سپتتاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهفضا و ذهن بازجهان یکپارچهنیکولا تسلارویاها از مغز است یا ناخواختلال خواب فرد را مستعد هنر فراموشیسفرنامه سفر به بم و جنوب مهندسی بدنخلاصه ای از مطالب همایش ماستیفن هاوکینگ در تفسیر واقعیت چند سویهشباهت مغز و کیهانبحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسمی پیچیده در بتو جهانی هستی که خودش را آیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز بیش از آنچه تصور میشودر هم تنیدگی مرزها و بی متاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشقانون جنگلجهش های ژنتیکی مفید در ساچگونه به سطح بالایی از هوروش مقابله مغز با محدودیارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک بازی سلسله مباحث هوش مصنوعیمیدان مغناطيسي زمین بشر اطلاعات حسی ما از جهان، چصد قدح، نفتاده بشکستواکسن آلزایمربرین نت به جای اینترنتگوشت خواری یا گیاه خواریبرای یک زندگی معمولیگیلگمش باستانی کیستتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)تاثیر عصاره تغلیظ شده گیآب زندگی است قسمت اولنقاشی هایی با بوی گذشته یدرمان های جدید میگرنایا بیماری ام اس (مولتیپریاضیات یک حس جدید استلووفلوکساسینجبران از دست رفته هانگاهی بر قدرت بینایی دراارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی سی و سه پل اصفهانمانند آب باشبه قفس های سیاهت ننازطبیعت موجی جهانبرخی اختلالات عصبی مثانهورزش هوازی ، بهترین تمریگزارش یک مورد جالب لخته وخدایی که ساخته ی ذهن بشر توسعه برخی شغل ها با هوش تداوم مهم است نه سرعتآسيب میکروواسکولاریا آسنقش آتش در رسیدن انسان بهدرمان جدید سرطاناگر با مطالعه فیزیک کوانراه انسان شدن، راه رفتن ومقاومت به عوارض فشار خون حقیقت خواب و رویااز واقعیت امروز تا حقیقتنباید صبر کرد آتش را بعد هوش مصنوعی به شناسایی کاسیستم تعادلی بدنمتواضع باشبه سیاهی عادت نکنیمعلم ساختن برج های چرخانبررسی بیماری التهابی رودپیوند مغز و سر و چالشهای دنیایی پر از سیاهچاله تکامل مداومافت هوشیاری به دنبال کاهترس و آرمان هانقش زبان در سلطه و قدرت ادرک و احساسابزار بقا از نخستین همانچرا ماشین باید نتایج را پز گهواره تا گورمنابع انرژی از نفت و گاز حافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت پنجمساختار فراکتال وجود و ذهمدیریت اینترنت بر جنگبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای حاکم بر انسان و انسعادت دادن مغز بر تفکربعد از کروناپپوگستمرگ و سوال از قاتلدورترین نقطه ی قابل مشاهتکامل، نتیجه ی برنامه ریالگوی بنیادین و هوشیاریتصور از زمان و مکاننمای موفقیتدرختان اشعار زمینابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو زندگی بی دودمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تهیچ چیز همیشگی نیستسرگردانیبیماریهای تحلیل عضلانی اکنگره بین المللی سردرد دمقالاتتقلید از روی طبیعتپرتوزایی از جسم سیاهمستند جهان متصلدانشمندان موفق به بازگردتاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشافیروز نادریتغییرات منطقه بویایی مغزنهایت در بی نهایتذهن و شیمی بدنابزار بقای موجود زنده از نعناعزیست شناسی کل در جزء فراکمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز هر جا که جات میشه، جات نیشنا در ابهای گرم جنوب نیابا تعمق در اسرار ابدیت و کوری گذرای ناشی از موبایتمایز یا کشف یگانگیآنان که در قله اند هرگز خمعجزه ی چشمداروی فامپیریدین یا نورلتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استفراموشی همیشه هم بد نیستجنسیت و تفاوت های بینایینوار عصب و عضلهرمز گشایی از اتصالات مغزاتصال مغز و کامپیوترهمیشه راهی هستزبان و شناخت حقیقت قسمت دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت سی و هشتماز سایه بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیبازگشت به ریشه های تکاملکاربرد روباتهای ريزنانوتنهایی رمز نوآوری استآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز و سیر تکامل ان دلیلی داروی ضد چاقیتاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاستفضای قلب منبع نبوغ استجهان کنونی و مغز بزرگترینیاز به آموزش مجازی دیجیرویاهای پر رمز و حیرتی دراختلال در شناسایی حروف و هنر حفظ گرهسفرنامه سفر به بم و جنوب مهربانی، شرط موفقیتخلاصه ای از درمان های جدیاستخوان های کشف شده، ممکواقعیت چیستشباهت مغز با کیهان مادیبحثی درباره احساسات متفاکشف ارتباط جدیدی از ارتبتو جدای از کیهان نیستیآیا جنین انسان، هوشمندی مغز برای فراموشی بیشتر کدر هم تنیدگی کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیقانون جنگلجهش های ژنتیکی غیر تصادفچگونه باغبانی باعث کاهش روش های صرفه جویی در ایجاارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی سلطان جنگل یا صاحب ملکوتمیدان های مغناطیسی قابل اطلاعاتی عمومی در مورد مصدای بم با فرکانس پایین، واکسن ایرانی کرونا تولیدبرای پیش بینی آینده مغز دگیاه بی عقل به سوی نور میتوهم چیستتاریک ترین بخش شبآب زندگی است قسمت دومچقدر به چشم اعتماد کنیمدرمان های جدید در بیماری ایا بدون زبان میتوانیم تریتوکسیمابلوب فرونتال یا پیشانی مغجدا کردن ناخالصی هانگاهی بر توانایی اجزاي بارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی سیلی محکم محیط زیست بر انماه رجببه مغز خزندگان خودت اجازطبیعت بر اساس هماهنگیبرخی اصول سلامت کمرورزش و میگرنگشایش دروازه جدیدی از طرخدایا جز تو که را دارمتوصیه های سازمان بهداشت تداخل مرزها و صفات با بینآسیب ها ناشی از آلودگی هونقش انتخاب از طرف محیط، ندرمان دارویی سرطان رحم باگر تلاش انسان امروز براراه بی شکستمقایسه رقابت و همکاریحقیقت در علم، هرگز نهایی از کجا آمده ام و به کجا مینبرو و انرژی مداومهوش مصنوعی تعاملیسیستم دفاعی بدن علیه مغز مجموعه های پر سلولی بدن مبه سخن توجه کن نه گویندهعلایم کمبود ویتامین E را بررسی سیستم تعادلی بدن اپیوند اندام از حیوانات بدنیا، هیچ استتکامل چشمافتخار انسانتسلیم شدن از نورون شروع منقش سجده بر عملکرد مغزدرک کنیم ما همه یکی هستیمابزار بقا از نخستین همانچرا مردم با زندگی میجنگنزمین در برابر عظمت کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز حافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت اولساختار شبکه های مغزی ثابمداخله ی زیانبار انسانبیماری وسواسکفش و کتابعارضه جدید ویروس کرونا سبعد از کرونا دلخوشی بیهوپایان، یک آغاز استمرگ انتقال است یا نابود شديدن با چشم بسته در خواب تکثیر سلول در برابر توقف الگوبرداری از طبیعتتصادف یا قوانین ناشناختهنمایش تک نفرهدرد و درسابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پزندگی در جمع مواردی را برمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تهیچ چیز، چقدر حقیقی استسربازان ما محققا غلبه می بیماری، رساله ای برای سلکنگره بین المللی سردرد دتاثیر ویتامین دی بر بیماتقلید از طبیعتپرسش و چستجو همیشه باقی امشکل از کجاستدانشمندان نورون مصنوعی ستاثیر نگاه انسان بر رفتاانقراض را انتخاب نکنیدفیزیک مولکولها و ذرات در تغییرات مغز پس از 40 سالگینهادینه سازی فرهنگ اختلاذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو زیست شناسی باور حقیقت یا منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز هر حرکت خمیده می شود و هر شناخت و معرفت، و نقش آن دبا خدا باشکی غایب شدی تا نیازمند دلتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآنزیم تولید انرژی در سلومعجزه ی علمداروی لیراگلوتیدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولینفراموشی و مسیر روحانیجهل مقدسنوار عصب و عضله مهم در تشرمز پیشرفت تواضع است نه طاثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه عسل با موم بخوریمزبان و شناخت حقیقت قسمت سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت سی و ششماز علم جز اندکی به شما داویتنام نوعی کرونا ویروس شگفتی های زنبور عسلبازخورد یا فیدبککاربرد روباتهای ريز، در تنبیه چقدر موثر استآیا هوش سریعی که بدون احسمغز کوانتومیداروی ضد چاقیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خقفس ذهنجهان کاملی در اطراف ما پرچیز جدید را بپذیررویای شفافاختلال در شناسایی حروف و هنر رها شدن از وابستگیسفرنامه سفر به بم و جنوب موفقیت هوش مصنوعی در امتخم شدن فضا-زماناستروژن مانند سپر زنان دواقعیت چیستشباهت کیهان و مغزبحثی درباره احساساتی غیرکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتو دی ان ای خاص ميتوکندريآیا جهان ذهن و افکار ما ممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟در هم تنیدگی کوانتومی و پتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو قانونمندی و محدودیت عالمجهش های بیماری زا، معمولچگونه تکامل مغزهای کنونیروش هایی برای جلوگیری از ارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی سم زنبور ، کلیدی برای وارمیدان های کوانتومی خلااطلاعاتی عمومی در مورد مصرع و درمان های آنواکسن اسپایکوژنواکسن اسپایکوژن ضد کرونابرای اولین بار دانشمندانگیاه خواری و گوشت خوار کدتوهم و خیالتاریکی من و تو و گرد و غباآب زندگی است قسمت سومنقش قهوه در سلامتیدرمان های جدید سرطانایا تکامل هدفمند استریسدیپلام تنها داروی تایلوتیراستامجدایی خطای حسی استنگاهت را بلند کنارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی سینوریپا داروی ترکیبی ضدماپروتیلینبه نقاش بنگرطعمه ی شبکه های ارتباط اجبرخی اطلاعات روانشناسی مورزش بهترین درمان بیش فعپل جویی اصفهانخسته نباشی باباتوصیه های غیر دارویی در سترقی واقعی یا شعار ترقیآسیب روانی شبکه های اجتمنقش اتصالات بین سلولهای درمان زخم دیابتی با تکنواگر خواهان پیروزی هستیرابطه تشنج و اوتیسممقابله ی منطقی با اعتراضحقیقت راستین انسان علم باز کسی که یک کتاب خوانده چت جی پی تیهوش مصنوعی در کامپیوترهاسکوت و نیستیمجرم، گاهی قربانی استبهبود حافظه پس از رخدادهیادگیری مهارت های جدید دعلایم کمبود ویتامین E را بررسی علل کمر درد در میانپیوند اندام حیوانات به ادندان ها را مسواک بزنید تتکامل و ارتقای نگاه تا عمافراد آغاز حرکت خودشان رتست آر ان اس دز میاستنی گنقش غذاها و موجودات دريادرک احساسات و تفکرات دیگابزار بقا از نخستین همانچرا مغز انسان سه هزار سالزمین زیر خلیج فارس تمدنی منابع انرژی از نفت و گاز حافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت دهمسادیسم یا لذت از آزار دادمدارک ژنتیکی چگونه انسانبیماری کروتز فیلد جاکوبکل اقیانوس در یک ذرهعدم توقف تکامل در یک اندابعد از کرونا دلخوشی بیهوپارادوکس ها در علممرگ تصادفیدی متیل فومارات(زادیوا)(تأثیر نیکوتین سیگار بر مالتهاب شریان تمپورالتضادهای علمیچند نرمش مفید برای کمردردرد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برزندگی در سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تهیچ وقت خودت را محدود به سردرد میگرنبیندیشکنترل همجوشی هسته ای با هصفحه اصلیتقویت استخوان در گرو تغذپرسشگری نامحدودمشکلات نخاعیدانشمندان یک فرضیه رادیکتاثیر ویتامین دی بر بیماانواع سکته های مغزیفیزیک هوشیاریتغییرات آب و هوایی که به چهار میلیارد سال تکامل بذهن خود را مشغول هماهنگیابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث زیست، مرز افق رویداد هستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز هرچیز با یک تاب تبدیل به شناخت حقیقت یا آرزوهای گبا طبیعت بازی نکنکیهان خود را طراحی میکندتمدن پیشرفته ی پیشینیانآواز خواندن در قفس، نشانمعجزه ی علم در کنترل کرونداروی تشنجی دربارداریتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندفراموشی آرمانجهان فراکتالنوار عصب و عضله تعیین محلرمز بقای جهش ژنتیکیاثرات فشار روحی شدیدهمیشه، آنطور نیست که هستزبان جانسوزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت سیزدهمازدواج های بین گونه ای، رویتامین E برای فعالیت صحشانس یا نتیجه ی تلاشبازسازي مغز و نخاع چالشی کاش شرف اجباری بود یا حتیتهدیدهای هوش مصنوعیآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز آیندگان چگونه است ؟داروی ضد تشنج با قابليت تتاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکقفس را بشکنجهان پیوستهچیزی منتظر شناخته شدنروان سالماختلالات مخچههنر، پر کردن است نه فحش دسفری به آغاز کیهانموفقیت در تفکر استخونریزی مغز در سندرم کوواسرار آفرینش در موجواقعیت های متفاوتشباهت زیاد بین سلول هاي عبخش فراموش شده ی حافظهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتو در میانه ی جهان نیستی آیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز بزرگ چالش است یا منفعدر هم تنیدگی کوانتومی و دتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند قارچ بی مغز در خدمت موجودجهش تمدنی عجیب و شگفت انسچگونه جمعیت های بزرگ شکل روش هایی ساده برای کاهش اارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی سماگلوتید داروی کاهش دهنمیدان بنیادین اطلاعاتاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نضایعه ی شبکه لومبوساکرالواکسن دیگر کرونا ساخته شبرای تمدن سازی، باید در بگیرنده باید سازگار با پیتوهم وجودتاریکی و نورآب، زندگی است(قسمت پنجم)نقش مهاجرت در توسعه نسل ادرمان های رایج ام اسایجاد احساساتریشه های مشترک همه ی موجولوزالمعده(پانکراس)مصنوعجریان انرژی در سیستم های چالش هوشیاری و اینکه چرا ارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی سیگار عامل افزایش مرگ ومماجرای جهل مقدسبه نقاش بنگرظهور امواج مغزی در مغز مصبرخی بیماری ها که در آن بورزش در کمر دردپل خواجو اصفهانخطا در محاسبات چیزی کاملتوصیه هایی در مصرف ماهیتروس جریان انرژینقش تیروئید در تکامل مغزدرمان سرگیجه بدون نیاز باپل ویژن پرو در تشخیص بیمرادیوی مغز و تنظیم فرکانمقابله با کرونا با علم اسحقیقت غیر فیزیکیاز آغاز خلقت تا نگاه انساچت جی پی تیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسکوت، پر از صدامحل درک احساسات روحانیبهداشت خوابیادگیری هوش مصنوعی، عمیقعلائم عصبی آلزایمر، با ابرطرف کردن خشونت را از خاپیوند سر آیا ممکن استده روش موفقیتتکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد بی دلیل دوستدار تو تشنچ پانایوتوپولوس تشنج نقش غذاها و موجودات دريادرک تصویر و زبان های مخلتابزار بقا از نخستین همانچرا مغزهای ما ارتقا یافت زمان چیستمنابع انرژی از نفت و گاز حافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت دومسازگاری با محیط بین اجزامروری بر تشنج و درمان هایبیماری گیلن باره و بیمارکلمات بلند نه صدای بلندعدم درکتفکر قبل از کارپاسخ گیاهان در زمان خوردمرگی وجود ندارددین اجباریتأثیر نگاه انسان بر رفتاامواجی که به وسیله ی ماشیتظاهر خوابیده ی مادهچند جهانیدرد زانو همیشه نیاز به جرابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ زندگی زمینی امروز بیش از منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کاری نکردن به معنی چیسردرد میگرن در کودکانبیهوش کردن در جراحی و بیمکنترل جاذبهسوالات پزشکیتقویت حافظه یا هوش مصنوعآلودگی هوا چالش قرن جدیدمشکلات بین دو همسر و برخیدانشمندان ژنی از مغز انستاثیر ویروس کرونا بر مغز انیس بی کسانفیزیک و هوشیاریتغییرات تکاملی سر انسان چهار ساعت پس از کشتار خوکذهن سالمابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیزاویه نگاه ها یکسان نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت پنجاهاز تکامل تا مغز از مغز تا هز ذره، یک دنیاستشناخت درون، شناخت بیرون؛بالاترین هدف از دولتکیهانِ هوشیارِ در حال یاتمدن بشری و مغز اخلاقیآینه در اینهمعجزه در هر لحظه زندگیداروی جدید ALSتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عفرایند پیچیده ی خونرسانیجهان قابل مشاهده بخش کوچنوبت کودکانرمز جهاناثرات مفید قهوههمکاری یا رقابتزبان ریشه هایی شناختی اسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت ششماسکلت خارجی در درمان اختویتامین E در چه مواد غذایشانس یا تلاشبحتی علمی درباره تمایل بکتاب گران و پرهزینه شد ولتو یک معجزه ایآیا واکنش های یاد گرفته ومغز اندامی تشنه ی انرژی اداروی ضد تشنج با قابليت تتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انقله سقوطجهان پیوستهچیزی خارج از مغزهای ما نیروبات ها قول میدهنداختلالات حرکتی در انسانهوموارکتوس ها ممکن است دسقوط درون جاذبه ای خاص، چمولکول ضد پیریخواندن ، یکی از شستشو دهناسرار بازسازی اندام هاواقعیت و مجازشباهت زیاد بین سلول هاي عبخش های تنظیمی ژنومکشتن عقیده ممکن نیستتوقف؛ شکستآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز بزرگ چالشهای پیش رودر هر سوراخی سر نکنتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دقبل از آغازجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه جمعیت های بزرگ شکل روش جدید تولید برقارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم کووید طولانیمیدازولام در درمان تشنج اعتماد به خودضایعه ی عروقی مخچهاعتماد به خودضایعات در عصب زیر زبانیواکسن دیگری ضد کرونا از دبرای خودآگاه بودن تو بایگالکانزوماب، دارویی جدیتوهم وجودتاریکی خواهد ترسیدآتاکسی فریدریشنقش میدان مغناطیسی زمین درمان های علامتی در ام اسایران بزرگریشه های مشترک حیاتلیروپریم داروی ترکیبی ضدجریان انرژی در سیستم های چالش هوشیاری و اینکه چرا از فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله هاماجرای عجیب گالیلهبه نادیدنی ایمان بیاورظرف باید پر شود چه با چرک برخی بیماری های خاص که بدوزن حقیقی معرفت و شناختپلاسمای غالبخطا در محاسبات چیزی کاملتوضیحی ساده در مورد هوش متری فلوپرازیننقش حفاظتی مولکول جدید ددرمان سرگیجه بدون نیاز باپی ژنتیکراز تغییرملاحظه های اخلاقی دربارهحقیقت غیر قابل شناختاز انفجار بزرگ تا انفجار نتایج نادانی و جهلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسکته مغزیمحل درک احساسات روحانی دبوزون هیگز چیستیادگرفتن، آغاز حرکت است علت خواب آلودگی بعد از خوبزرگ فکر کنپیوند سر، یکی از راه حلهادهن، بزرگترین سرمایهتکامل ابزار هوش ، راه پر افزایش قدرت ادراکات و حستشنج چیستنقش غذاها و موجودات دريادرک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقا از نخستین همانچرا ویروس کرونای دلتا وازمان و مکان، ابعاد کیهان منابع انرژی از نفت و گاز حباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت سومستم با شعار قانون بدترین مرکز هوشیاری، روح یا بدن بیماری آلزایمر، استیل کوکلوزاپین داروی ضد جنونعدالت برای من یا برای همهتفکر ترکیبی در هوش مصنوعپختگی پس از چهل سالگي به مراحل ارتقای پله پله کیهدین، اجباری نیستتأثیر شیرینی های حاوی لوامیوتروفیک لترال اسکلروتظاهری از ماده است که بیدچند جهانیدردهای سال گذشته فراموش ابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانزندگی زودگذرمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کس مانند تو نگاه نمیکسردرد میگرنی در کودکانبیهوشی در بیماران دچار اکندر در بیماریهای التهابپیامهای کاربرانتقویت سیستم ایمنیآلودگی هوا و ویروس کرونامشکلات روانپزشکی پس از سدانشمندان پاسخ کوانتومی تاثیر ژنها بر اختلالات خانگشت ماشه ایفیزیک آگاهیتغذیه بر ژنها تاثیر داردنون و القلمذهت را روی چیزهای مفید متابزارهای پیشرفته ارتباط همه چیز موج استزاوسکا درمان گوشرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکامل تا مغز، از مغز تهزینه ای که برای اندیشیدشناسایی تاریخچه ی تکاملیباهوش ترین و با کیفیت تریکیست هیداتید مغزتمدن زیر آبآیندهمعرفت و شناختداروی جدید s3 در درمان ام تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملفرایند تکامل و دشواری هاجهان موازی و حجاب هانور از عمق تاریکیرمز جهان خاصیت فراکتالاثرات مفید روزه داریهمانند سازی در انسانزبان شناسی مدرن در سطح سلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت شصت و هشتاسکار، لگوی هوشمندویتامین کاشاهکار قرنبحث درباره پیدایش و منشا کتاب زیست شناسی باورتو یک جهان در مغز خودت هسآیا یک، وجود داردمغز انسان ایا طبیعتا تماداروی ضد تشنج توپیراماتتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و قلب های سادهجهان پر از چیزهای اسرار آچیزی شبیه نور تو نیستروبات های ریز در درمان بیاختلالات صحبت کردن در انهورمون شیرساز یا پرولاکتسلول های مغزی عامل پارکیمولتیپل اسکلروز در زنان خواب سالم عامل سلامتیاصل بازخوردواقعیت و انعکاسشجاعت و ترسبخش بزرگی حس و ادراک ما اگل خاردار، زیباستتولید مولکول جدید توسط هآیا خداباوری محصول تکاملمغز بزرگ و فعال یا مغز کودر والنتاین کتاب بدید همتاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویاقبل از انفجار بزرگجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه حافظه را قویتر کنیروش صحبت کردن در حال تکامارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم گیلن باره به دنبال مکان زمان یا حافظه زمانمکانیک کوانتومی بی معنی اعتماد بی موردضرورت زدودن افکارواکسن سرطانبرای رشد، باید از مسیر خطگام کوچک ولی تاثیرگذارتوهم بی خداییتاریخ همه چیز را ثبت کردهآتاکسی مخچه ای خودایمننقش محیط زندگی و مهاجرت ددرمان ژنتیکی برای نوآوریایرادهای موجود در خلقت برژیم های غذایی و نقش مهم لیس دگرامفتامین یا ویاسجریان انرژی در سیستم های چالش هوشیاری و اینکه چرا از مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله های فضایی منابعماده ی تاریکبه هلال بنگرعقل مجادله گربرخی توجهات در ببمار پاروزوز گوشپمبرولیزوماب در بیماری چخطای ادراک کارماتیوتیکسن داروی ضد جنونآسیب عصب پا به دنبال اعتیتری فلوپرازیننقش حیاتی تلومر دی ان آ ددرمان سرگیجه بدون داروابتدا سخت ترین استراست دستی و چپ دستیملاحظات بیهوشی قبل از جرحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز بار خود بکاه تا پرواز نجات در راستگوییهوش مصنوعی درمانگر کامپیسال سیزده ماههمحدودیت چقدر موثر استبوزون هیگز جهان را از متلیادآوری خواب و رویاعماد الدین نسیمی قربانی بزرگ شدن مغز محدود به دورپیوندهای پیچیده با تغییردو ویژگی انتزاع و قدرت تجتکامل تکنولوژیافزایش مرگ و میر سندرم کوتشنج و حرکات شبه تشنجی قانقش غذاها در کاهش دردهای درک دیگرانابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خوزمان و گذر آن سریع استمنابع انرژی از نفت و گاز حباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت ششمستم، بی پاسخ نیستمرکز حافظه کجاستبیماری الزایمرکلید نزدیک و نگاه تو بر فعسل طبیعی موثر در کنترل بتفکر خلا ق در برابر توهم پدیده خاموش روشن در پارکمرز مرگ و زندگی کجاستدیوار همه اش توهم بودتئوری تکامل امروز در درمامید نیکو داشته باش تا آنتعویض دارو در تشنجچند جهانی و علمدردی که سالهاست درمان نشابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سزندگی سلول در بدن، جدای امنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کس حقیقت را درون مغز سردرد و علتهای آنبیوگرافیکندر علیه سرطانسایتهای دیگرتلقین اطلاعات و حافظهآلودگی هوا و پارکینسونمشکلات روانپزشکی در عقب دانشمندان اولین سلول مصنتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت نگاری مغز نشان میدفیزیکدانان ماشینی برای تثبت و دستکار ی حافظهنوآوری ای شگفت انگیز دانذخیره ی شگفت انگیز اطلاعابزارهای بقا از نخستین ههمه چیز و هیچ چیززبان فرایند تکاملی برای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز، از مغز تهزینه سنگین انسان در ازاشناسایی سلول های ایمنی اباور و کیهان شناسیکیست کلوئید بطن سومتمدنی قدیمی در شمال خلیج آینده ی انسان در فراتر ازمغز فکر میکند مرگ برای دیداروی جدید لنفوم و لوکمیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان فرایند حذف برخی اجزای مغجهان ما میتواند به اندازنور درونرنگ کردن، حقیقت نیستاثرات مضر ماری جواناهمجوشی هسته ای، انرژِی بزبان شناسی نوین نیازمند منبع هوشیاری در کجاست؟ قحس و ادراک قسمت شصت و دواساس انسان اندیشه و باور ویتامین کا و استخوانشاهکار شش گوشبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب طبیعت در قالب هندسهتو کجای جهانیآیا کیهان می تواند یک شبیمغز انسان برای ایجاد تمدداروی ضد جنون در درمان تیتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سقلب و عقلجهان پر از چیزهای جادویی نکاتی در مورد تشنجروبات کیاناختلالات عضلانی ژنتیکهوش فوق العاده، هر فرد اسسلول های بنیادیمواد کوانتومی جدید، ممکنخواب سالم عامل سلامتی و یاصل در هم تنیدگی و جهانی واقعیت تقویت شدهشرکت نورالینک ویدیویی ازبخش بزرگتر کیهان ناشناختگل درون گلدانتولید مثل اولین ربات های آیا دلفین ها می تواند از مغز بزرگترین مصرف کننده در یک فراکتال هر نقطه مرکتاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه قبرستان ها با بوی شجاعتجوانان وطننگاه من، نگاه تو و یا حقیروشهای نو در درمان دیسک بارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم پیریفورمیسارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم پیریفورمیسمکانیزمهای دفاعی در براباعتیاد و تلاش های درمانی ضرب المثل یونانیواکسن سرطانبرای زندگی سالم، یافتن تگامی در درمان بیماریهای خوشبختی دور از رنج های متوهم تنهاییتاریخ، اصیل نیست و ساخته آتش منبع انرژینقش مرکز تنفس سلولی در بیدرمان پوکی استخوانایستادن در برابر آزادی برژیم های غذایی و نقش مهم لا اکراه فی الدینجراحی گردن همیشه برای دیچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله ها، دارای پرتو ماده ی خالیبه کدامین گناه کشته شدندعقل سالمبرخی توصیه ها برای واکسیوسواس، بیماری استپنج اکتشاف شگفت آور در موخطای حستیک و اختلال حرکتیآسانی موفقیتترک امروزنقش خرچنگ های نعل اسبی دردرمان سرطان با امواج صوتابتدایی که در ذهن دانشمنرجزخوانی هایی که امروز بممانتین یا آلزیکسا یا ابحقایق ممکن و غیر ممکناز بحث های کنونی در ویروسنخاع ما تا پایین ستون فقرهوش مصنوعی درخدمت خلق وحسانسور از روی قصد بسیاری محدودیت های حافظه و حافظبی نهایت در میان مرزهایاری خدا نزدیک استعوامل موثر در پیدایش زبابزرگ شدن تقریبا ناگهانی پیوندی که فراتر از امکاندو بیماری روانی خود بزرگ تکامل جریان همیشگی خلقتافزایش سرعت پیشرفت علوم تشنج عدم توازن بین نورون نقشه مغزی هر فرد منحصر بهدرک درست از خود و هوشیاریابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استزمان و صبرمنابع انرژی از نفت و گاز حد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی بیشتر در زنانستون فقرات انسان دو پا جلمرکز حافظه کجاستبیماری ای شبیه آلزایمر و کلام و زبان، گنجینه ای بسعشق درونی به یگانگی خلقتتفاوت مغز انسان و میمون هپروژه ی ژنوم انسانیمرز بین انسان و حیوان کجادیوار، از ابتدا توهم بودتئوری تکامل در پیشگیری و امید نجاتALS نگاهی کامل بر بیماری وتعامل انسان و هوش مصنوعیچند روش ساده برای موفقیتدرس گرفتن از شکست هاابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان زندگی، مدیریت انرژیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ اندر هیچسردرد به دلیل مصرف زیاد مبیوگرافیکوچ از محیط نامناسبتلاش ها برای کشف منابع جدآلزایمرمشاهده گر جدای از شیء مشادانشمندان تغییر میدان مغتاثیر کپسول نوروهرب بر نانتقال ماده و انرژیفال نیکوثبت امواج الکتریکی در عصنوار مغز مشاهده ی غیر مستذره ی معین یا ابری از الکابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز کهنه میشودزبان متغیرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تهزاران سال چشم های بینا وشواهدی از نوع جدیدی از حاباید از انسان ترسیدکپسول ژری لاکتتمرکز و مدیتیشنآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز قلبداروی جدید میاستنی گراویتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استفراتر از دیوارهای باورجهان مادی، تجلی فضا در ذهنوروفیبروماتوزرنگین کماناجزای پر سلولی بدن انسان همراه سختی، اسانی هستزبان، نشان دهنده ی سخنگو منبع هوشیاری در کجاست؟(قحس و ادراک قسمت شصت و ششاستفاده از مغز، وزن را کمویتامین کا در سبزیجاتشاید گوشی و چشمی، آماده شبحثی جالب درباره محدودیتکتاب، سفری به تاریختو کز محنت دیگران بی غمیآیا گذشته، امروز وآینده مغز انسان برای شادمانی طدارویی خلط آورتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فقلب یا مغزجهان دارای برنامهچگونه مولکول های دی ان ایروح و آب حیاتاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی می تواند بر احسلول های بنیادی منابع و اموجود بی مغزی که می تواندخواب عامل دسته بندی و حفطاصل علت و تاثیرواقعیت خلا و وجود و درک مشربت ضد خلطبخش دیگری در وجود انسان هگل زندگیتولید یا دریافت علمآیا دلفین ها میتوانند بامغز حریص برای خون، کلید تدر کمتر از چند ماه سوش جدتاثیر روده بر مغزاین اندوه چیستقدم زدن و حرکت دید را تغیجوانان وطننگاه مادی غیر علمی استروشهای شناسایی قدرت شنوا