دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

چگونه مغز پیش انسان یا هموساپينس بر زمین مسلط و حاکم شد

چگونه هموساپينس بر زمین مسلط و حاکم شد؟

اگر جواب فوری می خواهی می گویم زبان و اگر تفصیل را بخواهی به مطالعه ادامه بده.

به رغم آنکه هموساپينس پیش از 150 هزار سال قبل در شرق آفریقا زندگی می کردند، مگر بعد از هفتاد هزار سال قبل، مهاجرت به همه جای جهان را شروع نکردند و بر بقیه گونه های هموساپينس تسلط نیافتند.

پس چه اتفاقی افتاد؟

اگر به حجم مغز هموساپينس قديم و شکل بیرونی آن بنگری، خواهی دید که مطابق هموساپينس کنونی است و تفاوت، آن است که دارای مهارتی برای ساختن ابزار یا انجام کار بزرگ قائل ذکر نبودند.

دانشمندان معتقد هستند علت، تغییر در شکل داخلی مغز یعنی شکل گیری نورون ها و ارتباطات جدید، در داخل خود مغز است- که سبب وظایف پيچيده تر و حرفه ای تر مي شود. اگر کوشش کنی هموساپينس(انسان جديد) را قبل از 150 هزار سال، از ماهیت نظریه تکامل یا عقاید ادیان آگاهی کني شکست می خوری و بدون شک خسته و ناتوان میشوی!!

ولی از 70 هزار سال قبل، هموساپينس ها کارهای متمایزی را شروع کردند. این بار جماعتی از هموساپينس، آفریقا را برای دومین بار ترک کردند و این بار توانستند بر نئوندرتال و همه گونه های هومو از همه عالم پیروز شوند.

طی دوره کوتاهی هموساپينس به اروپا و آسیای شرقی رسیدند و در حدود 45 هزار سال قبل از دریاها گذشتند و به استرالیا رسيدند و این قاره از هر نوع هموساپيس خالی بود. طی دوره زمانی، از 70 هزار سال قبل تا سی هزار سال قبل، اختراع قايق، چراغ های روغنی، تیر و کمان و سوزن برای دوختن پیراهن گرم انجام شد. به همین ترتیب اولین قطعه صنعتي(مجسمه سر شیر بر بدن انسان) به اين دوره بر می گردد و اولین نشانه واضح بر ظهور ادیان و اقتصاد و طبقات اجتماعي است.

ظهور این راههای جدید تفکر و ارتباطات، به دوره بین 70 هزار تا 30 هزار سال قبل باز می گردد و نشان دهنده جهش فکری است. چه چیزی این جهش را ایجاد کرد؟ دانشمندان جواب مشخصي را پیدا نکردند، ولی برخی اعتقاد دارند به سبب جهش های ژنتیکی کور است که ارتباطات بین نورون ها را در مغز ساپينس تغییر داد و سبب شد به روشی بی سابقه، فکر کنند و از راه زبانی جدید، ارتباط داشته باشند.

دانشمندان این جهش را به درخت علم مرتبط میدانند. از جهش درخت علم چه نتیجه ای حاصل شد؟ از آن زبان تولید شد و هموساپينس با زبان توانست بر کره زمین سیطره یابد. اگر بخواهی نقش زبان را در سیطره همو ساپينس بدانی، قسمت بعد را مطالعه کن.

دکتر زینب الشمري

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2454733411211311&id=100000240293014


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آیا ما تنها موجودات زنده استفاده از هوش مصنوعی در تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز چرا حیوانات سخن نمی گوینآیا راهی برای رفع کم آبی بیماری ضعف عضلات نزدیک بجهش های ژنتیکی غیر تصادفقارچ بی مغز در خدمت موجودشناخت و معرفت، و نقش آن دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشانسان جدید از چه زمانی پابحثی در مورد نقش کلسیم و خواندن ، یکی از شستشو دهنمیدان مغناطيسي زمین بشر علایم کمبود ویتامین E را هوش احساسیایا بدون زبان میتوانیم تبرخی بیماری ها که در آن بدژا وو یا اشنا پنداریمروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقابزار بقای موجود زنده از تلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پمغز انسان برای ایجاد تمدژنها نقشه ایجاد ابزار هواختلالات صحبت کردن در انتکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کنقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم نقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دچگونه هموساپينس بر زمین زبان و شناخت حقیقت قسمت سچگونه آن شکری که می خوریمآیا مغز تا بزرگسالی توسعاستیفن هاوکینگ در مورد هتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدنچرا حجم مغز گونه انسان درآیاما مقهور قوانین فیزیکبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دقدم زدن و حرکت دید را تغیشناسایی سلول های ایمنی اهوش مصنوعی الفاگوانسان عامل توقف رشد مغزبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتیمکانیزمهای دفاعی در برابعلایم کمبود ویتامین E را هوش عاطفی بیشتر در زنانایا تکامل هدفمند استبرخی بیماری های خاص که بددژاوو یا آشناپنداریمرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطانابزار بقای موجود زنده از تلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرمغز انسان برای شادمانی طژنها ، مغز و ارادهادامه بحث تکامل چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفافنقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانوارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطچگونه انتظارات بر ادراک آیا همه جنایت ها نتیجه بیاستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز چرا در مغز انسان، فرورفتآزمون ذهنی گربه شرودینگربیهوش کردن در جراحی و بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دقدرت انسان در نگاه به ابعشواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش مصنوعی از عروسک تا کانعطاف پذیری مکانیسمی علبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب سالم عامل سلامتی و یما انسانها چه اندازه نزدعلت خواب آلودگی بعد از خوهوش عاطفی در زنان بیشتر اایرادهای موجود در خلقت ببرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان ژنی از مغز انسمرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغابزار بقای موجود زنده از تمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرنمغز انسان برای شادمانی طژنهای هوش ، کدامندادغام میان گونه های مختلتکامل زبانروبات های ریز در درمان بینقش هورمون های تیروئید دکاربرد روباتهای ريز، در از نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رنقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب چگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش ارثی دریافتی از پآیا واکنش های یاد گرفته واستخوان های کشف شده، ممکتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیچراروياها را به یاد نمی آإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبیوگرافیجاذبه و نقش آن در شکلگیریلوب فرونتال یا پیشانی مغشاهکار قرنهوش مصنوعی از عروسک تا کاولین هیبرید بین انسان وبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطما انسانها چه اندازه نزدعوارض ازدواج و بچه دار شدهوشیاری کوانتومیاگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روش هاي جدیدی مراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسمغز انسان رو به کوچک تر شکلرال هیدرات برای خوابانادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل ساختار رگهای مغزی روح رهایینقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رچند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احسآیا آگاهی پس از مرگ از بیاصول سلامت کمرتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایچراروياها را به یاد نمی آافراد آغاز حرکت خودشان ربیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بلبخند بزن شاید صبح فردا زشبیه سازی میلیون ها جهان هوش مصنوعی از عروسک تا کاولین مورد پیوند سر در انبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريما با کمک مغز خود مختاريمعید نوروز مبارکهوش، ژنتیکی است یا محیطیاگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سيناپسها طی تکامل و دانشمندان روشی برای تبدیمزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قابزارهای پیشرفته ارتباط تمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان ژنتیکی برای نوآوریمغز انسان رو به کوچکتر شدکمردرد و علل آنارتقا و تکامل سنت آفرینش تکامل شناخت انسان با کشفروزه داری و بیمار ی ام اس نقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستچندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در مواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجودآیا امکان بازسازی اندامهاضطراب و ترستری فلوپرازینفلج بل، فلجی ترسناک که آنساخت شبکه عصبی مصنوعی با نزاع بین جهل و علم رو به پافزایش قدرت ادراکات و حسبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست لرزش ناشی از اسیب به عصبشبیه سازی سیستم های کوانهوش مصنوعی از عروسک تا کاولین تصویر در تاریخ از سبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريما تحت کنترل ژنها هستیم یعامل کلیدی در کنترل کارآهیچگاه از فشار و شکست نتراگر تلاش انسان امروز برابررسي علل احتمالي تغيير داروهای مصرفی در ام اسمسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریابزارهای دفاعی و بقای موتمساح حد واسط میان مغز کودرمان جدید میگرن با انتی مغز ایندگان چگونه استکمردرد با پوشیدن کفش مناارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودینقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در باز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقچه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه حافظه را قویتر کنیآیا انسان با مغز بزرگش اخاطلاعاتی عمومی در مورد متسلیم شدن از نورون شروع مفلج خوابساختار شبکه های مغزی ثابنزاع بین علم و نادانی رو افسردگی و اضطراب در بیمابیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاست لزوم سازگاری قانون مجازاشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک تا کاولین سلول مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارماه رجبعسل طبیعی موثر در کنترل بهاوکينگ پیش از مرگش رسالابزار هوش در حال ارتقا ازبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروهای ضد بیماری ام اس ومشکلات نخاعیورزش و میگرناثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریدرمانهای بیماری پارکینسمغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصارتباط میکروب روده و پارتئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجانقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتباز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بچهار میلیارد سال تکامل بپیموزایداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نگاهی بر قدرت بینایی دراآیا احتمال دارد رویا از آاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستفلج خواب چیستسخن پاک و ثابتنزاع بین علم و جهل رو به پالکتروتاکسی(گرایش و حرکبیشتر کمردردها نیازی به حافظه و اطلاعات در کجاستلزوم سازگاری قانون مجازاشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک تا کماوکرلیزوماب داروی جدید شبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملماپروتیلینعصب حقوق نورولووهاوکينگ پیش از مرگش رسالابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن اداروی فامپیریدین یا نورلمشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعاثرات مفید قهوهتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای امغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد دارتباط چاقی و کاهش قدرت بتا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش انقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف جمجمه ای درکوه ایرهواز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی چهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهاننگاهی بر توانایی اجزاي بآیا احتمال دارد رویا از آبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر الگوی رشد مغزی با زفیلمی بسیار جالب از تغییسریعترین کامپیوتر موجودنظام مثبت زندگیالتهاب شریان تمپورالبا هوش مصنوعی خودکار روبحس چشایی و بویاییممانتین یا آلزیکسا یا ابشش مرحله تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک تا کمايندگان چگونه خواهند دیدبحثی درباره احساساتی غیرخطا در محاسبات چیزی کاملمبانی ذهنی سیاه و سفیدعضلانی که طی سخن گفتن چقدهدف از تکامل مغزابزار بقای موجود زنده از بررسی علل کمر درد در میانداروی تشنجی دربارداریمعنی روزهورزش در کمر درداثرات مضر ماری جواناتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک و احساسمغز برای فراموشی بیشتر ککنگره بین المللی سردرد دارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکامنقش داروهاي مختلف معروف گنجینه ای به نام ویتامین از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زنوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درناتوانی از درمان برخی ویآیا برای تولید مثل همیشه به زودی شبکه مغزی به جای تغییر زودتر اتصالات مغزیفیزیکدانان ماشینی برای تسرگیجه از شایعترین اختلانظریه تکامل در درمان بیمامیوتروفیک لترال اسکلروبارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت اول )منابع انرژي پاک سرچشمه حششمین کنگره بین المللی سهوش مصنوعی در کامپیوترهاايا اراده آزاد توهم است یبخش دیگری در وجود انسان هدفاع در برابر تغییر ساختمجموعه های پر سلولی بدن ممقالاتهزینه ای که برای اندیشیدابزار بقای موجود زنده از بزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید s3 در درمان ام مغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشاجزای پر سلولی بدن انسان تولید سلولهای جنسی از سلدرک احساسات و تفکرات دیگمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کندر در بیماریهای التهابارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بنقش روزه داری در سالم و جگیاه خواری و گوشت خوار کداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سنورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیناتوانی در شناسایی چهره آیا بزرگ شدن مغز فقط در دبوزون هیگز چیستتغییر عمودی سر انسان از پفرگشت و تکامل تصادفی محض سردرد و علتهای آنهفت چیز که عملکرد مغز تو امگا سه عامل مهم سلامتبازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک (قسمت دوم )مولتیپل اسکلروز در زنان صرع و درمان های آنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحايا اراده آزاد توهم است یبرنامه و ساختار پیچیده مدقیق ترین تصاویر از مغز امحل درک احساسات روحانیتاثیر ویتامین دی بر بیماهستي مادي ای که ما کوچکترابزار بقای موجود زنده از بسیاری از بیماری های جدیداروی جدید ضد میگرنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان اجزایی ناشناخته در شکل گتوانایی مغز و دیگر اجزای درک تصویر و زبان های مخلتمغز بزرگ چالش است یا منفعکوچک شدن مغز از نئاندرتاارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنوانقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسنورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارنخاع ما تا پایین ستون فقرآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیماری گیلن باره و بیمارثبت امواج الکتریکی در عصفراموش کارها باهوش تر هسسردرد تنشنهفت سین یادگاری از میراث امروز دانش ژنتیک هیچ ابهبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت چهارممواد کوانتومی جدید، ممکنضررهای مصرف شکر و قند بر هوش مصنوعی در خدمت خلق وحای آنکه نامش درمان و یادشبرین نت به جای اینترنتدلایلی که نشان میدهد ما بمحل درک احساسات روحانی دصفحه اصلیهستی ما پس از شروعی چگال ابزار بقای موجود زنده از تفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تمغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز اماحساس گذر سریعتر زمانتوازن مهمتر از فعالیت زیدرک عمیق در حیواناتمغز بزرگ چالشهای پیش روکودک ایرانی که هوش او از ارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفنقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمیننوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر نخستین تصویر از سیاهچالهآیا خداباوری محصول تکاملبیماری ای شبیه آلزایمر و جمجمه انسان های اولیهفراموشی همیشه هم بد نیستسردرد سکه ایهمیشه عسل با موم بخوریمانفجار و توقف تکاملی نشابحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجمموجود بی مغزی که می تواندضررهای شکر بر سلامت مغزهوش مصنوعی درمانگر کامپیایندرالبرای پیش بینی آینده مغز ددندان ها را مسواک بزنید تمحدودیت های حافظه و حافظسوالات پزشکیو هر کس تقوای خدا پیشه کنابزار بقای موجود زنده از تفاوتهای جنسیتی راهی براداروی ضد تشنج با قابليت تمغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید داخلاق و علوم اعصابتوسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرمغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخنقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرنوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خوردپختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتداینرمش های مفید در سرگیجهآیا دلفین ها می تواند از بیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییفرایند حذف برخی اجزای مغسرعت فکر کردن چگونه استهوموارکتوس ها ممکن است دانگشت نگاری مغز نشان میدبحث درباره پیدایش و منشاحس و ادراک قسمت سومموجودات مقهور ژنها هستندطی یکصد هزار سال اخیر هرچهوش مصنوعی درخدمت خلق وحایا کوچک شدن مغزانسان البرخی نکات از گاید لاین پردو ویژگی انتزاع و قدرت تجمخچه ، فراتر از حفظ تعادلپیامهای کاربرانویتامین E برای فعالیت صحابزار بقای موجود زنده از تقلید مرحله ای نسبتا پیشداستانها و مفاهیمی اشتبامغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویااختلال در شناسایی حروف و توصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتومغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته منقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهنوعی سکته مغزی ، وحشتناک پرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهاننرمشهای مهم برای تقویت عآیا دست مصنوعی به زودی قابیماری بیش فعالیجنسیت و تفاوت های بیناییفرد حساس از نظر عاطفی و بشلیک فراموشیهوش مصنوعی می تواند بر احاندوهگین نباش اگر درب یا بحثی در مورد نقش ویتامينحساسیت روانی متفاوتمیهمانهای ناخوانده عامل ظهور امواج مغزی در مغز مصهوش مصنوعی ساخته هوش طبیایا ابزار هوشمندی یا مغز برخی اثرات مضر ویتامین دديدن با چشم بسته در خواب مخچه ابزاري که وظیفه آن فسایتهای دیگرویتامین E در چه مواد غذایابزار بقای موجود زنده از تلقین اطلاعات و حافظهدر مانهای کمر دردمغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی اختلالات مخچهتوصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر ممغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسنقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چچیزی خارج از مغزهای ما نیآلزایمرازدواج های بین گونه ای، رتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهانچرا مغزهای ما ارتقا یافت آیا رژیم غذایی گیاهی سلابیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی مفید در ساقانون مندی نقشه ژنتیکی مشنا در ابهای گرم جنوب نیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشانسان قدیم در شبه جزیره عبحثی جالب درباره محدودیتخلاصه ای از مطالب همایش ممیگرن سردردی ژنتیکی که بعلم به ما کمک میکند تا موهوش احساسیایا بیماری ام اس (مولتیپبرخی اختلالات عصبی مثانهدی متیل فومارات(زادیوا)(مدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزرابزار بقای موجود زنده از تلاش هایی در بیماران قطع در چه مرحله ای از خواب ، رمغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقاختلالات حرکتی در انسانتوضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرمغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیماارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمیننقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت اچگونه مغز پیش انسان یا هم