دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بیماری دویک

بیماری دویک neuromyelitis optica( (NMO

از دسته بیماری های خود ایمنی است یعنی سیستم ایمنی بدن فرد، علیه خود بدن او وارد واکنش میشود. طیفی از این بیماری وجود دارد neuromyelitis optica spectrum disorder( (NMOSD. شبیه بیماری مولتیپل اسکلروزاست. در تشخیص باید دقت کرد زیرا برخی از داروهای بیماری ام اس، روی این بیماری تاثیر منفی دارد. شامل طیفی از علایم مانند از دست دادن بینایی، فلج، دوره هایی از سکسکه های پی در پی، و تهوع و استفراغ است.

آنتی بادی ای به نام aquaporin-4 IgG antibodies( (AQP4-IgG بسیار برای این بیماری اختصاصی است و به تشخیص کمک می کند. ولی برخی بیماران با وجود این بیماری، آنتی بادی در خون خود ندارند. دکتر وینگرچات می گوید: برای پرشکان لازم است معیارهای تشخیص این بیماری را بدانند...

در کرایتریای قبلی لازم بود، در التهاب عصب چشم و التهاب عرضی نخاع را با هم داشته باشد ولی در کرایتریای جدید علایم دیگر هم ممکن است از علایم بیماری به حساب بیاید. این علایم شامل تهوع و استفراغ و سکسکه پی در پی و طولانی و علایم ساقه ی مغز شامل دو بینی و عدم تعادل است.

معیار تشخیصی جدید یکی از موارد زیر همراه با پاسخ آنتی بادی مثبت است:

Optic neuritis(التهاب عصب چشم)

(التهاب حاد نخاع)Acute myelitis

Area postrema syndrome(سنىرم منطقه ی پست رما):علایم شامل سکسکه های پی در پی توجیه نشده همراه با تهوع و استفراغ

سندرم حاد ساقه ی مغز

نارکولپسی علامت دار یا علائم دیانسفال با ضایعه ی خاص NMOSD در ام آر آی در منطقه ی دیانسفال

سندرم علامت دار مغزی همراه با ضایعه ی اختصاصی NMOSD در ام آر آی مغز

اگر ام آر ای، منفی باشد بیمار باید حداقل دو تا از علایم بالا را داشته باشد که حداقل یکی از آنها التهاب عصب چشم و یا التهاب عرضی و طولی وسیع در نخاع و یا درگیری منطقه ی پست رما باشد علاوه بر آن، یافته های ام آر آی به صورت زیر باید وجود داشته باشد:

1- التهاب حاد عصب چشم: ام ار آی مغزی تقریبا نرمال یا با یافته های غیر اختصاصی و ام آر آی عصب چشم با ضایعه ی T2 هیپر اینتنس یا ضایعه انهانس شونده ی تی 1 با توسعه در طول عصب بینایی که ممکن است تا کیاسما توسعه پیدا کند.

2- منطقه پست رما: درگیری ام ار آی در قسمت پشتی بصل النخاع

3- سندرم حاد ساقه ی مغز: همراه با ضایعه در منطقه دور اپاندیم

درمان: در بهبود بینایی، تزریق وریدی کورتیکواستروئید خیلی سودمند نیست.

درمان های سودمند:

اوکرلیزوماب: آنتی بادی که علیه C5 عمل میکند. درمان اول توصیه شده توسط سازمان غذا و داروی آمریکا در بیماران دارای آنتی بادی AQP4-IgG است. در بیمارانی که اوکرلیزوماب بگیرند خطر عود بیماری 94.2% در مقایسه با کسانی که نگرفته اند کاهش می یابد.

Inebilizumab: آنتی بادی علیه C19 است. 12% بیمارانی- که این آنتی بادی را دریافت کرده بودند- دچار عود بیماری شدند؛ در حالی که در میان بیمارانی که پلاسبو دریافت کرده بودند 32% دچار عود بیماری شدند.

Satralizumab: یک IgG2 antibody انسانی دست ساز است که گیرنده ی اینترلوکین 6 را هدف قرار میدهد.

ریتوکسیماب: از درمان های بسیار سودمند در کنترل بیماری است.

Intravenous immunoglobulin (IVIg) and plasma exchange: به عنوان درمان جایگزین میتواند عوارض را در التهاب عصب چشم کاهش دهد. تعویض پلاسما در التهاب عصب چشمی مقاوم به کورتون و التهاب عصب چشم در NMOSD سودمند است. بهبود علایم چشمی در 45%- 55% بیماران درمان شده، مشاهده شده است. مورد بهبود بهتر و پاسخ بهتر به تعویض پلاسما در موارد زیر مشاهده میشود: مردان، ناتوانی کمتر، درمان سریعتر و دوره ی کوتاه تر عود.

Immunoadsorption روش جدید آفرزیز درمانی است که آنتی بادی های زیان بار در ایجاد بیماری را به طور اختصاصی خارج میکند. سود این روش، عدم نیاز به جایگزین کردن پروتئین ها و کاهش عوارض است. این روش در التهاب عصب چشم که مقاوم به استروئید است یا التهاب عصب چشم ناشی از NMO سودمند است. ایمونوادزورپشن در آمریکا تایید نشده است.

https://emedicine.medscape.com/article/1217083-treatment


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ارتروز یا خوردگی و التهادرگیری مغز در بیماران مببیماری ضعف عضلات نزدیک بهفت چیز که عملکرد مغز تو منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلول های بنیادی منابع و اتومورها و التهاب مغزی عاورزش هوازی مرتب خیلی به قتشنج عدم توازن بین نورون مغز حریص برای خون، کلید تآلزایمرخواب عامل دسته بندی و حفطایا این جمله درست است کسیاز انفجار بزرگ تا انفجار نقش حفاظتی مولکول جدید دذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی اهوش فوق العاده، هر فرد اسمنحنی که ارتباط بین معرفسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوصیه های غیر دارویی در سیادآوری خواب و رویاجمجمه انسان های اولیهآیا مغز تا بزرگسالی توسعدقیق ترین تصاویر از مغز ااپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهفلج خواب چیسترویا حقی از طرف خدابحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی میدازولام در درمان تشنج سانسور از روی قصد بسیاری تکامل داروینی هنوز در حاکمردرد و علل آنجهان پر از چیزهای اسرار آآیا احتمال دارد رویا از آدژاوو یا آشناپنداریابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز مشاهده ی غیر مستفرضیه ای جدید توضیح میدهروشی برای بهبود هوش عاطفبرای تمدن سازی، باید در بهوش مصنوعی به شناسایی کاماده ی تاریکسردرد میگرن در کودکانتاثیر نگاه و مشاهده ناظر کودکان را برای راه آماده جاذبهآب زندگی است قسمت چهارمداروهای تغییر دهنده ی سیابزار بقای موجود زنده از از روده تا مغزچیزی شبیه نور تو نیستقدم زدن و حرکت دید را تغیراه های جدید برای قضاوت ربرخی درمان های Spinal Muscular Atهیچ وقت خودت را محدود به مدل های ریز مغز مینی برینشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب زیست شناسی باورحقیقت راستین انسان علم بافت فشار خون ناگهانی در ودر محل کار ارزش خودت را بابزارهای بقای موجود زندهاصل بازخوردنگاه انسان محدود به ادرامقاومت به عوارض فشار خون زمان چیستبسیاری از بیماری های جدیهزاران سال چشم های بینا ومرز بین انسان و حیوان کجاشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر داروهای ضد التهاب گلوئونحس و ادراک (قسمت دوم )امید نیکو داشته باش تا آندرمان های رایج ام اساحساسات کاذببه قفس های سیاهت ننازنخاع ما تا پایین ستون فقرمنابع انرژی از نفت و گاز زیباترین چیز در افزایش ستقویت سیستم ایمنیعقلانیت بدون تغییرویتامین دی گنجینه ای بزرمعنی روزهگزیده ای از وبینار یا کنفحس و ادراک قسمت پنجاه و یانسان قدیم در شبه جزیره عادغام دو حیطه علوم مغز و درمان سرطان با امواج صوتبی نهایت در میان مرزهاچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان جانسوزتنها مانع در زندگی موارد عادت کردن به نعمتتازه های بیماری پارکینسوواکسن کرونا از حقیقت تاتمغز انسان برای ایجاد تمدپیوندی که فراتر از امکانحس و ادراک قسمت شصت و هشتاوکرلیزوماب داروی جدید شارزش حقیقی زبان قسمت اولدرگیری مغزی در سندرم کووبیماریهای تحلیل عضلانی اهفت سین یادگاری از میراث منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلول های بدن تو پیر نیستنتومورهای ستون فقراتورزش هوازی ، بهترین تمریتشخیص ژنتیکی آتروفی های مغز در تنهایی آسیب میبینآملودیپین داروی ضد فشار خودآگاهی و هوشیاريایا ابزار هوشمندی یا مغز از بحث های کنونی در ویروسنقش حیاتی تلومر دی ان آ دذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمهوش مصنوعی می تواند بر احمنشأ اطلاعات و آموخته ها سودمندی موجودات ابزی بر توصیه هایی در مصرف ماهیژن همه چیز نیستجنبه های موجی واقعیتآیا همه جنایت ها نتیجه بیدلایلی که نشان میدهد ما بابتدایی که در ذهن دانشمناز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه های مغزی جدید با جزیفلج دوطرفه عصب 6 چشمرویاها از مغز است یا ناخوبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی مکانیک کوانتومی بی معنی سانسور بر بسیاری از حقایتکامل زبانکمردرد با پوشیدن کفش مناجهان دارای برنامهآیا برای تولید مثل همیشه دگرگونی های نژادی و تغییابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز در فراموشی هافضای قلب منبع نبوغ استروشی جدید در درمان قطع نخبرای خودآگاه بودن تو بایهوش مصنوعی در کامپیوترهاماده ی خالیسردرد و علتهای آنتاثیر نگاه انسان بر رفتاکوری گذرای ناشی از موبایجاذبه و نقش آن در شکلگیریآب زندگی است قسمت اولداروهای ضد بیماری ام اس وابزار بقای موجود زنده از از علم جز اندکی به شما دانکاتی در مورد تشنجقدرت کنترل خودراه های جدید برای قضاوت ربرخی روش های تربیتی کودکهیچ کاری نکردن به معنی چیمدیون خود ناموجودشکل پنجم مادهتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب طبیعت در قالب هندسهحقیقت غیر فیزیکیافت هوشیاری به دنبال کاهدر چه مرحله ای از خواب ، رابزارهای بقای از نخستین اصل علت و تاثیرنگاه از بیرون مجموعهمقابله ی منطقی با اعتراضزمان و مکان، ابعاد کیهان بسیاری از بیماری های جدیهستي مادي ای که ما کوچکترمرز جدید جستجو و اکتشاف، شرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر داروی ضد تشنج سدیم گمان میکنی جرمی کوچکی در حس و ادراک قسمت 67امید درمان کرونا با هماندرمان های علامتی در ام اساخلاق و علوم اعصاببه مغز خزندگان خودت اجازنخستین تصویر از سیاهچالهمنابع انرژی از نفت و گاز زیر فشار کووید چه باید کرتلقین اطلاعات و حافظهعلم و ادراک فقط مشاهده ی ویروس مصنوعیمعادله ها فقط بخش خسته کنگزارش یک مورد جالب لخته وحس و ادراک قسمت پنجاه و دانسان ها می توانند میدان ارتقا و تکامل سنت آفرینش درمانهای بیماری پارکینسبی عدالتی در توزیع واکسن چراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان ریشه هایی شناختی استنبیه چقدر موثر استعارضه جدید ویروس کرونا ستبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکسن کرونا ساخته شده تومغز انسان برای شادمانی طپیوستگی همه ی اجزای جهانحس و ادراک قسمت شصت و دوايندگان چگونه خواهند دیدحس و ادراک قسمت شصت و ششايا اراده آزاد توهم است یارزش حقیقی زبان قسمت دومدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمهم نوع خواری در میان پیشیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلول عصبی شاهکار انطباق توهم فضای خالیورزش و میگرنتشخیص آلزایمر سالها قبل مغز را از روی امواج بشناسآموزش نوین زبانخودآگاهی و هوشیاريایا بیماری ام اس (مولتیپاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش خرچنگ های نعل اسبی درذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداهوش مصنوعی و کشف زبان هایمنشاء کوانتومی هوشیاری اسیلی محکم محیط زیست بر انتوضیحی ساده در مورد هوش مژن همه چیز نیستجنسیت و تفاوت های بیناییآیا هوش مصنوعی می تواند ندنیای شگفت انگیز کوانتومابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامفناوری هوش مصنوعی نحوه خرویاهای پر رمز و حیرتی دربحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی مکانیزمهای دفاعی در برابسایه را اصالت دادن، جز فرتکامل زبانکنفرانس تشنج هتل کوثر اصجهان در حال نوسان و چرخشآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددانش قدرت استابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز در تشخیص بیماری قفس ذهنروشی جدید در درمان نابینبرای زندگی سالم، یافتن تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحماده، چیزی بیش از یک خلا سردرد تنشنتاثیر نگاه انسان بر رفتاکی غایب شدی تا نیازمند دلجدایی خطای حسی استآب زندگی است قسمت دومداروی فامپیریدین یا نورلابزار بقای موجود زنده از ازدواج های بین گونه ای، رچگونه مولکول های دی ان ایقدرت انسان در نگاه به ابعراه پیروزی در زندگی چیستبرخی سلولهای عصبی در تلاهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمدیریت اینترنت بر جنگشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب، سفری به تاریخحقیقت غیر قابل شناختافتخار انساندر هم تنیدگی مرزها و بی مابزارهای دفاعی و بقای مواصل عدم قطعیت از کوانتوم نگاه از درون مجموعه با نگمقابله با کرونا با علم اسزمان واقعیت است یا توهمبعد از کروناهستی ما پس از شروعی چگال مزایای شکلات تلخ برای سلشربت ضد خلطتاثیر درجه حرارت بر عملکگنجینه ای به نام ویتامین حس و ادراک قسمت چهلامیدوار باش حتی اگر همه چدرمان ژنتیکی برای نوآوریاخلاق پایه تکامل و فرهنگبه نقاش بنگرنخستین روبات های زنده ی جمنابع انرژی از نفت و گاز زیرفون داروی ضد ام استلاش ها برای کشف منابع جدعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، برمعجزه ی علمگشایش دروازه جدیدی از طرحس و ادراک قسمت پنجاه و سانسان یک کتابخانه استارتوکين تراپی روشی جديد درهای اسرارآمیز و پوشیدهبیمار 101 ساله، مبتلا به سنزاع بین جهل و علم رو به پمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان شناسی مدرن در سطح سلتو یک معجزه ایعدم توقف تکامل در یک انداتبدیل سلولهای محافط به سواکسن ایرانی کرونا تولیدمغز انسان برای شادمانی طپیام های ناشناخته بر مغز حس و ادراک سی و هفتمايا اراده آزاد توهم است یارزش حقیقی زبان قسمت سومدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار اهمه چیز در زمان کنونی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلولهای ایمنی القا کنندهتوهم فضای خالی یا توهم فضورزش بهترین درمان بیش فعتصویربرداری فضاپیمای آممغز زنان جوانتر از مغز مرآمارهای ارائه شده در سطح خودروهای هیدروژنیایا بدون زبان میتوانیم تاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش داروهاي مختلف معروف ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمهندسی ژنتیک در حال تلاش سیگار عامل افزایش مرگ ومتیوتیکسن داروی ضد جنونژن هوش و ساختارهای حیاتی جنسیت و تفاوت های بیناییآیا هوش مصنوعی زندگی بشردندان ها را مسواک بزنید تابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقطه بی بازگشتفیلمی بسیار جالب از تغییرویای شفافبحثی درباره احساسات متفاهوش مصنوعی از عروسک بازی ما انسانها چه اندازه نزدساخت شبکه عصبی مصنوعی با تکامل زبان انسان از پیشیکنگره بین المللی سردرد دجهان شگفت انگیزآیا تکامل و تغییرات ژنتیدانش محدود به ابعاد چهارابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغزی روشی مهم در تشخقلب و عقلروشی جدید در درمان سکته مبرخی ملاحظات در تشنج های هوش مصنوعی در خدمت خلق وحمبانی ذهنی سیاه و سفیدسردرد سکه ایتاثیر ویتامین دی بر بیماکیهان خود را طراحی میکندجریان انرژی در سیستم های آب زندگی است قسمت سومداروی لیراگلوتیدابزار بقای موجود زنده از اساس انسان اندیشه و باور چگونه مغز پیش انسان یا همقدرت عشقراه انسان شدن، راه رفتن وبرخی سيناپسها طی تکامل و هیچ کس حقیقت را درون مغز مدارک ژنتیکی چگونه انسانشگفت زده و حیران باشتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتابخانهحقایق ممکن و غیر ممکنافراد آغاز حرکت خودشان ردر هم تنیدگی کوانتومیابعاد اضافه ی کیهاناصول انجام برخی نرمش ها دنگاه حقیقی نگاه به درون املاحظه های اخلاقی دربارهزمان پلانکبعد از کروناو هر کس تقوای خدا پیشه کنمسیر دشوار تکامل و ارتقاشش مرحله تکامل چشمتاثیر درجه حرارت بر عملکگویید نوزده و ایمنی ساکتحس و ادراک قسمت چهل و هفتامیدی تازه در درمان سرطااختلال خواب فرد را مستعد به نقاش بنگرنرمش های مفید برای درد زامنابع انرژی از نفت و گاز زیرک ترین مردمتلاش هایی در بیماران قطع علم به ما کمک میکند تا موتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت فیزیکی، تابعی از معجزه ی علم در کنترل کرونپمبرولیزوماب در بیماری چحس و ادراک قسمت پنجاه و شانسان جدید از چه زمانی پاارتباط میکروب روده و پاردریای خدابیماری های مغز و اعصاب و نزاع بین علم و نادانی رو منبع هوشیاری کجاست قسمت زبان شناسی نوین نیازمند تو یک جهان در مغز خودت هسعدم درکتداوم مهم است نه سرعتواکسن اسپایکوژنمغز انسان رو به کوچک تر شپیشینیان انسان از هفت میپیشرفت های جدید علوم اعصحس و ادراک- قسمت پنجاه و ای نعمت من در زندگیمارزش خود را چگونه میشناسدرختان اشعار زمینبیوگرافیهمه ی سردردها بی خطر نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلولهای بنیادی مصنوعی درتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ورزش در کمر دردتصادف یا قوانین ناشناختهمغزهای کوچک بی احساسآن چیزی که ما جریان زمان خورشید مصنوعیایا تکامل هدفمند استاز تکنیکی تا مغز از مغز تنقش ذهن و شناخت در حوادث رفتار اجتماعی انسان، حاصبازخورد یا فیدبکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمولتیپل اسکلروز در زنان سیاهچاله های فضایی منابعتکنولوژی جدید که سلول هاژن یا نقشه توسعه مغز و نقجهل مقدسآیا هوش ارثی دریافتی از پدو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تچند نرمش مفید برای کمردرفیزیک مولکولها و ذرات در روان سالمبحثی درباره احساساتی غیرهوش مصنوعی از عروسک بازی ما انسانها چه اندازه نزدساخت شبکه عصبی با الفبای تکامل ساختار رگهای مغزی کنگره بین المللی سردرد دجهانی که نه با یک رخداد و آیا جنین انسان، هوشمندی دانش بی نهایتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنوبت کودکانقلب دروازه ی ارتباطريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی مرزهای اخلاق و علوم هوش مصنوعی درمانگر کامپیمباحث مهم حس و ادراکسردرد عروقی میگرنتاثیر ویروس کرونا بر مغز کیهانِ هوشیارِ در حال یاجریان انرژی در سیستم های آب، زندگی است(قسمت پنجم)داروی تشنجی دربارداریابزار بقای موجود زنده از استفاده از مغز، وزن را کمچگونه هموساپينس بر زمین لمس کوانتومیراه بی شکستبرداشت مغز ما از گذر زمانهیچگاه از فشار و شکست نترمروری بر تشنج و درمان هایشگفتی های زنبور عسلتاثیر گیاه خواری بر رشد وکجای مغز مسئول پردازش تجحلقه های اسرارآمیزافزایش قدرت ادراکات و حسدر هم تنیدگی کوانتومی و پاتفاق و تصادفاصول توسعه ی یک ذهن کاملنگاهی بر قدرت بینایی دراملاحظات بیهوشی قبل از جرزمان به چه دلیل ایجاد میشبعد از کرونا دلخوشی بیهووفور و فراوانیمسئول صیانت از عقیده کیسششمین کنگره بین المللی ستاثیر درجه حرارت بر عملکگوشه بیماری اتوزومال رسسحس و ادراک قسمت چهل و هشتامگا سه عامل مهم سلامتاختلال در شناسایی حروف و به هلال بنگرنرمش های مفید در سرگیجهمنابع انرژی از نفت و گاز زیست، مرز افق رویداد هستتلاشی برای درمان قطع نخاعلم راهی برای اندیشیدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چند سویهمعجزه در هر لحظه زندگیپنج اکتشاف شگفت آور در موحس و ادراک قسمت بیست و چهانسان خطرناکترین موجودارتباط ماده و انرژیدرک فرد دیگر و رفتارهای ابیماری وسواسنزاع بین علم و جهل رو به پمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان، نشان دهنده ی سخنگو تو پیچیده ترین تکنولوژی عسل طبیعی موثر در کنترل بتداخل مرزها و صفات با بینواکسن اسپایکوژن ضد کرونامغز انسان رو به کوچکتر شدمغز ایندگان چگونه استپیشرفت در عقل است یا ظواهحس و ادراک- قسمت بیست و پای آنکه نامش درمان و یادشاز نخستین همانند سازها تدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیهمیشه اطمینان تو بر خدا بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلسله مباحث هوش مصنوعیتوهم چیستوزن حقیقی معرفت و شناختتظاهر خوابیده ی مادهمغزتان را در جوانی سیم کشآنچه واقعیت تصور میکنیم خوشبختی دور از رنج های مایجاد احساساتاز تکینگی تا مغز و از مغز نقش روی و منیزیم در سلامترقیبی قدرتمند در برابر مبازسازي مغز و نخاع چالشی هوش مصنوعی الفاگومواد کوانتومی جدید، ممکنسیاهچاله ها، دارای پرتو تکنولوژی جدید که سلول هاژنها نقشه ایجاد ابزار هوجهان فراکتالآیا هوش سریعی که بدون احسدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تچند جهانیفیزیک و هوشیاریروبات های ریز در درمان بیبخش فراموش شده ی حافظههوش مصنوعی از عروسک بازی ما اکنون میدانیم فضا خالساختن آیندهتکامل شناخت انسان با کشفکنترل همجوشی هسته ای با هجهانی که از یک منبع، تغذیآیا جهان ذهن و افکار ما مدانشمندان موفق به بازگردابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز نور درونقلب روباتیکریواستیگمینبرخی نکات از گاید لاین پرهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمجموعه های پر سلولی بدن مسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر ژنها بر اختلالات خکیست کلوئید بطن سومجریان انرژی در سیستم های آثار باستانی تمدن های قدداروی جدید s3 در درمان ام ابزار بقای موجود زنده از استفاده از هوش مصنوعی در چگونه هوشیاری خود را توسلوب فرونتال یا پیشانی مغرابطه تشنج و اوتیسمبررسي علل احتمالي تغيير هیپرپاراتیروئیدیسممرکز هوشیاری، روح یا بدن شاهکار قرنتاثیر گیاه خواری بر رشد وکرونا چه بر سر مغز می آورحمله ویروس کرونا به مغزافزایش مرگ و میر سندرم کودر هم تنیدگی کوانتومی و داتوبان اطلاعات و پلِ بیناصول سلامت کمرنگاهی بر توانایی اجزاي بممانتین یا آلزیکسا یا ابزمان شگفت انگیزبعد از کرونا دلخوشی بیهووقت نهيب هاي غير علمي گذشمسئولیت جدیدصرع و درمان های آنتاثیر درجه حرارت بر عملکگوشت خواری یا گیاه خواریحس و ادراک قسمت چهل و دومامروز دانش ژنتیک هیچ ابهاختلال در شناسایی حروف و به کدامین گناه کشته شدندنرمشهای مهم برای تقویت عمنابع انرژی از نفت و گاز زاوسکا درمان گوشرتلاشی تازه برای گشودن مععلم ساختن برج های چرخانتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستمغز فکر میکند مرگ برای دیپوست ساعتی مستقل از مغز دحس و ادراک قسمت بیست و یکانسان عامل توقف رشد مغزارتباط متقابل با همه ی حیدرک نیازمند شناخت خویش ابیماری گیلن باره و بیمارنسبت ها در کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان، وسیله شناسایی محیطتو افق رویداد جهان هستیعصب حقوق نورولووتروس جریان انرژیواکسن دیگر کرونا ساخته شتری فلوپرازینواکسن دیگری ضد کرونا از دمغز ابزار بقای برتر مادیپیشرفتی مستقل از ابزار هحس و ادراک- قسمت شصت و چهایمپلانت مغزی کمک میکند از نخستین همانند سازها تنقش هورمون های تیروئید ددست آسمانبیان ژن های اسکیزوفرنی دهمیشه عسل با موم بخوریممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتوهم وجودوزوز گوشتظاهری از ماده است که بیدمغزتان را در جوانی سیمکشآنچه حس می کنیم، نتیجه ی خانواده پایدارایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روزه داری در سالم و جرموزی از نخستین تمدن بشربحتی علمی درباره تمایل بهوش مصنوعی از عروسک های بموجود بی مغزی که می تواندسیاهچاله و تکینگی ابتدایتکینگیژنها ، مغز و ارادهجهان ما میتواند به اندازآیا هشیاری کوانتومی وجوددو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تچند روش ساده برای موفقیتفیزیکدانان ماشینی برای تروح رهاییبخش های تنظیمی ژنومهوش مصنوعی از عروسک بازی ما از اینجا نخواهیم رفتساختار فراکتال وجود و ذهتکامل، نتیجه ی برنامه ریکنترل جاذبهجهانی در ذهنآیا جهش های ژنتیکی، ویرودانشمندان نورون مصنوعی سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز نورون هاي مصنوعی می توانقلب را نشکنریاضیات یک حس جدید استبرخی نرمش ها برای زانوهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمحل درک احساسات روحانیسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر کلام در آیات کلام بکاهش مرگ و میر ناشی از ابجستجوی متن و تصویر به صورآرامش(سکوت) stillness و تکاپوداروی جدید میاستنی گراویابزار بقای موجود زنده از استفاده از انرژی خلاچگونه واکسن کرونا را توزلوتیراستامراز تغییربررسی و اپروچ جدید بر بیمهاوکينگ پیش از مرگش رسالمرکز حافظه کجاستشاهکار شش گوشتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال هاحمایت از طبیعتافزایش سرعت پیشرفت علوم در یک فراکتال هر نقطه مرکاتوسوکسیمایداضطراب و ترسچالش هوشیاری و اینکه چرا من کسی در ناکسی دریافتم زندگی هوشمند در خارج از زتفکر خلا ق در برابر توهم وقتی فهمیدی خطا کردی برگمسئولیت در برابر محیط زیضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملکگیلگمش باستانی کیستحس و ادراک قسمت چهل و سومانفجار و توقف تکاملی نشااختلالات مخچهبه امید روزهای بهترچرا مغز انسان سه هزار سالمنابع انرژی از نفت و گاز زبان مشترک ژنتیکی موجوداتلاشی جدید در درمان ام اسعلایم کمبود ویتامین E را تاثیر رو ح و روان بر جسمواقعیت چیستمغز قلبپوشاندن خود از نورحس و ادراک قسمت بیست و دوانسانیت در هم تنیده و متصارتباط چاقی و کاهش قدرت بدرک و احساسبیماری آلزایمر، استیل کونسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع هوشیاری کجاست قسمت سفر نامه سفر به بم و جنوب تو انسانی و انسان، شایستعضلانی که طی سخن گفتن چقدغیرقابل دیدن کردن مادهتری فلوپرازینمغز ابزار برتر بقاپاسخ گیاهان در زمان خوردحساسیت روانی متفاوتایمپلانت نخاعی میتواند داز نخستین همانند سازها تنقش هورمون زنانه استروژندستورالعمل مرکز کنترل بیبیان حقیقتهمراهی نوعی سردرد میگرنیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسم زنبور ، کلیدی برای وارتوهم بی خدایییک پیام منفرد نورون مغزی تعداد کلی ذهن ها در جهان نقش قهوه در سلامتیآنها نمیخواهند دیگران راخارق العاده و استثنایی باکسی توسین و تکامل پیش ااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی بر رشد و ارمز و رازهای ارتباط غیر کبحث درباره پیدایش و منشا هوش مصنوعی از عروسک های بموجودات مقهور ژنها هستندسیاهچاله ی تولید کنندهتکامل مادی تا ابزار هوشمژنهای مشترک بین انسان و وجهان مادی، تجلی فضا در ذهآیا واکنش های یاد گرفته ودو سوی واقعیتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تچندین ماده غذایی که ماننفاصله ها در مکانیک کوانتروزه داری متناوب، مغز را بخش بزرگی حس و ادراک ما اهوش مصنوعی از عروسک بازی ما اشیا را آنطور که هستندساختار شبکه های مغزی ثابتأثیر نگاه انسان بر رفتاکندر در بیماریهای التهابجهش های ژنتیکی مفید در ساآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدانشمندان یک فرضیه رادیکابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتنورون های ردیاب حافظهقیچی ژنتیکیریسدیپلام تنها داروی تایبرخی نرمش های گردنهوش احساسیمحل درک احساسات روحانی دشلیک فراموشیتاثیر کپسول نوروهرب بر نکاهش التهاب ناشی از بیماجستجوی هوشیاری در مغز ماآزمون تجربی، راهی برای رداروی جدید برای ای ال اسابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیاچگونه آن شکری که می خوریملوزالمعده(پانکراس)مصنوعراست دستی و چپ دستیبررسی ژنها در تشخیص بیماهاوکينگ پیش از مرگش رسالمرکز حافظه کجاستشاید درست نباشدتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت اولحوادث روزگار از جمله ویرافسردگی و اضطراب در بیمادر کمتر از چند ماه سوش جداثر مضر مصرف طولانی مدت راطلاع رسانی اینترنتیچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژي پاک سرچشمه حزندگی بی دودتفاوت مغز انسان و میمون هوقتی تو از یاد گرفتن باز مستند جهان متصلضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه بی عقل به سوی نور میحس و ادراک قسمت نهمانواع سکته های مغزیاختلالات حرکتی در انسانبه بالا بر ستارگان نگاه کچرا مغزهای ما ارتقا یافت منابع انرژی از نفت و گاز زبان چهار حرفی حیات زمینتمایل زیاد به خوردن بستنعلایم کمبود ویتامین E را تاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت های متفاوتمغز ما کوچکتر از نیم نقطهپیموزایدحس و ادراک قسمت بیست و سوانعطاف پذیری مکانیسمی علارتباط هوش ساختار مغز و ژدرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری الزایمرنشانه های گذشته در کیهان منبع هوشیاری کجاست قسمت سفر به مریخ در 39 روزتو با همه چیز در پیوندیتو با باورهایت کنترل میشمقالاتترکیب حیوان و انسانمغز از بسیاری حقایق می گرپختگی پس از چهل سالگي به خفاش با شیوع همه گیری جدیاین پیوند نه با مغز بلکه از نخستین همانند سازها تنقش ویتامین K در ترمیم اسدغدغه نتیجه ی نادانی استبیست تمرین ساده برای جلوهندسه ی پایه ایمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسماگلوتید داروی کاهش دهنتوهم جدایی و توهم علمیک پیشنهاد خوب برای آسان تغییر الگوی رشد مغزی با زنقش مهاجرت در توسعه نسل اآنان که در قله اند هرگز خخبر مهم تلسکوپ هابلاگر فقط مردم میفهمیدند کاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و ارمز بقای جهش ژنتیکیبحثي درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی موسیقی هنر مایع استسیاره ی ابلهانتکامل مداومژنهای هوش ، کدامندجهان مرئی و نامرئیآیا یک، وجود دارددوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنه جنگ و نه خونریزیفرگشت و تکامل تصادفی محض روزه داری و بیمار ی ام اس بخش بزرگتر کیهان ناشناختهوش مصنوعی از عروسک تا کمما به جهان های متفاوت خودسازگاری با محیط بین اجزاتئوری تکامل امروز در درمکوچ از محیط نامناسبجهش های ژنتیکی غیر تصادفآیا خداباوری محصول تکاملدانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز نوروپلاستیسیتی چیستقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصریشه های مشترک حیاتبرخی یونها و مولکول های مهوش احساسیمحدودیت چقدر موثر استشلیک فراموشیتاثیر کپسول نوروهرب بر تکاهش حافظه هرچند فرایندیحفره در مغزآزمون ذهنی گربه ی شرودینداروی جدید ضد میگرنابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیاچگونه انتظارات بر ادراک لیس دگرامفتامین یا ویاسرجزخوانی هایی که امروز ببررسی بیماری التهابی رودهدف یکسان، در مسیرهای متمرکز خنده در کجای مغز استشب سیاه سحر شودتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت دوم)حافظه و اطلاعات در کجاست اقلیت خلاقدر آسمان هدیه های نادیدناثرات فشار روحی شدیداطلاعات حسی ما از جهان، چچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز زندگی در جمع مواردی را برتفاوت ها و تمایزها کلید بویتنام نوعی کرونا ویروس مشکلات نخاعیطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه خواری و گوشت خوار کدحس و ادراک قسمت چهارمانگشت ماشه ایاختلالات صحبت کردن در انبه خودت مغرور نشوچرا ویروس کرونای دلتا وامنابع بی نهایت انرژی در دزبان و کلمه حتی برای کسانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرعلت خواب آلودگی بعد از خوتاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت و مجازمغز مادران و کودکان در زمپیموزایدحس و ادراک قسمت بیستماولین مورد PML به دنبال تکارتباط پیوسته ی جهاندرک احساسات و تفکرات دیگبیماری ای شبیه آلزایمر و نشانه های پروردگار در جهمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمسفر تجهیزات ناسا به مریخ منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفر دشوار اکتشافتو جهانی هستی که خودش را واکسن سرطانتاثیر ویتامین دی بر بیماترازودونمغز به تنهایی برای فرهنگ پروژه ی ژنوم انسانیخلاصه ای از مطالب همایش ماین اندوه چیستاز نشانه ها و آثار درک شدنقش ژنتیک در درمان اختلاذهن ما از در هم شکستن منببیش از نیمی از موارد انتقهندسه ی رایج کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسندرم کووید طولانیتوهمات و شناخت حقیقتیک آلل ژنتیکی که از نئاندتغییر زودتر اتصالات مغزینقش میدان مغناطیسی زمین آنزیم تولید انرژی در سلوخدا موجود استاگر میدانی مصیبت بزرگتر از تکینگی تا مغز از مغز تنقش زنجبیل در جلوگیری از رمز جهانبحثی جالب درباره محدودیتهوش مصنوعی از عروسک بازی میهمانهای ناخوانده عامل سیاره ابلهانتکامل چشمژنهای حاکم بر انسان و انسجهان هوشیارآیا کیهان می تواند یک شبیدورترین نقطه ی قابل مشاهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تچه زیاد است بر من که در ایفراموش کارها باهوش تر هسروزه داری سلول های بنیادبخش دیگری در وجود انسان ههوش مصنوعی از عروسک تا کمما با کمک مغز خود مختاريمستون فقرات انسان دو پا جلتئوری تکامل در پیشگیری و کوچک شدن مغز از نئاندرتاجهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا دلفین ها می تواند از دانشمندان پاسخ کوانتومی ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز نوروز یا روز پایانیقانون مندی نقشه ژنتیکی مرژیم های غذایی و نقش مهم برخی اثرات مضر ویتامین دهوش در طبیعتمحدودیت های حافظه و حافظشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر کپسول نوروهرب بر سکاهش دوپامین عامل بیماریحقیقت قربانی نزاع بین بی آزمون ذهنی گربه شرودینگرداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیاچگونه به سطح بالایی از هولا اکراه فی الدینرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربررسی سیستم تعادلی بدن اهدف از تکامل مغزمرگ چیستشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر گیاهخواری بر رشد و کریستال زمان(قسمت سوم)حافظه و اطلاعات در کجاست الکترومغناطیس شنوایی و هدر آستانه ی موج پنجم کوویاثرات مفید قهوهاطلاعاتی عمومی در مورد مچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز زندگی در سیاهچالهتفاوت های بین زن و مرد فقویتامین E برای فعالیت صحمشکلات بین دو همسر و برخیطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکگالکانزوماب، دارویی جدیحس و ادراک قسمت نوزدهمانگشت نگاری مغز نشان میداختلالات عضلانی ژنتیکدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبه دنبال رستگاری باشچرا پس از بیدار شدن از خومنابع جدید انرژیزبان و بیان نتیجه ساختماتمدن پیشرفته ی پیشینیانعماد الدین نسیمی قربانی تاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت خلا و وجود و درک ممغز چون ابزار هوش است دلیپیچیدگی های مغزمگسحس و ادراک قسمت دهماولین مورد پیوند سر در انارتباط انسانی، محدود به درک تصویر و زبان های مخلتبیماری ای شبیه ام اس مولتنظام مثبت زندگینظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفرنامه سفر به بم و جنوب تو دی ان ای خاص ميتوکندريواکسن سرطانصفحه اصلیتراشه ی بیولوژِیکمغز برای فراموشی بیشتر کپروژه ی ژنوم انسانیخلاصه ای از درمان های جدیاین ایده که ذرات سیاهچالاز نظر علم اعصاب یا نرووسنقش گرمایش آب و هوا در همذهن چند جانبه نیازمند نگبیشتر کمردردها نیازی به هندسه بنیادینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسندرم گیلن باره به دنبال توپیراماتیک جهش ممکن است ذهن انسانتغییر عمودی سر انسان از پنقش محیط زندگی و مهاجرت دآیندهخطا در محاسبات چیزی کاملاگر نیروی مغناطیس نباشد از تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت ارمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد نقش ویتامين هوش مصنوعی از عروسک بازی میوتونیک دیستروفیسیاره ابلهانتکامل و ارتقای نگاه تا عمکل اقیانوس در یک ذرهجهان یکپارچهآیا گذشته، امروز وآینده ديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنه عدم مطلق بلکه عدم با قفراموشی همیشه هم بد نیستروش مقابله مغز با محدودیبرنامه و ساختار پیچیده مهوش مصنوعی از عروسک تا کمما بخشی از این جهان مرتبطسخن پاک و ثابتتئوری جدید، ویران کردن گکوچکترین چیز یک معجزه اسجهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا دلفین ها میتوانند بادانشمندان اولین سلول مصنابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز نوشیدن چای برای مغز مفید قانون جنگلرژیم های غذایی و نقش مهم برخی اختلالات عصبی مثانههوش عاطفی بیشتر در زنانمخچه فراتر از حفظ تعادلشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر کپسول نوروهرب بر سکاهش سن بیولوژیکی، تنها حقیقت آنطور نیست که به نظآسيب میکروواسکولاریا آسداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هچگونه باغبانی باعث کاهش لایو دوم دکتر سید سلمان فرساناها و ابر رساناها و عبررسی علل کمر درد در میانهدف از خلقت رسیدن به ابزامرگ و میر پنهانشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر انتخاب از طرف محیط کشف مکانیسم عصبی خوانش پحافظه و اطلاعات در کجاستالکتروتاکسی(گرایش و حرکدر درمان بیماری مولتیپل اثرات مضر ماری جوانااطلاعاتی عمومی در مورد مچالش دیدگاه های سنتی در بمنابع انرژی از نفت و گاز زندگی زمینی امروز بیش از تفاوت های تکاملی در مغز وویتامین E در چه مواد غذایمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای حس و ادراک قسمت هفتماندوهگین نباش اگر درب یا اختراع جدید اینترنت کواندرمان تومورهای مغزی با ابه زودی شبکه مغزی به جای چرا بیماری های تخریبی مغمناطق خاصی از مغز در جستجزبان و بیان، در سایه پیشرتمدن بشری و مغز اخلاقیعوامل موثر در پیدایش زباتاثیر رژیم گیاهخواری بر والزارتان داروی ضد فشار مغز چگونه صداها را فیلتر پیچیدگی های مغزی در درک زحس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط از بالا به پایین مدرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری اسپینال ماسکولار نظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفرنامه سفر به بم و جنوب تولید مثل اولین ربات های واکسنی با تاثیر دوگانه اسوالات پزشکیتربیت کودکان وظیفه ای مهمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟پرواز از نیویورک تا لوس آخم شدن فضا-زماناینکه به خاطرخودت زندگی از نظر علم اعصاب اراده آزنقش پیش زمینه ها و اراده ذهن هوشیار در پس ماده ی مبا هوش مصنوعی خودکار روبهندسه در پایه ی همه ی واکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسندرم پیریفورمیستوانایی مغز و دیگر اجزای یک رژیم غذایی جدید، می توتغییرات منطقه بویایی مغزنقش نگاه از پایین یا نگاهآینده ی انسان در فراتر ازخطا در محاسبات چیزی کاملاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت ارنگ کردن، حقیقت نیستبحثی در مورد نقش کلسیم و هوش مصنوعی از عروسک بازی میگرن و پروتئین مرتبط با سیر آفرینش از روح تا مغز تکامل ابزار هوش ، راه پر کلمات بلند نه صدای بلندجهان یکپارچهآیا پیدایش مغز از روی تصادی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنهایت معرفت و شناخت درک عفرایند پیچیده ی خونرسانیروش های صرفه جویی در ایجابرنامه ی مسلط ژنها در اختهوش مصنوعی از عروسک تا کمما تحت کنترل ژنها هستیم یسختی ها رفتنی استتا 20 سال آینده مغز شما به کووید نوزده و خطر بیماری جواب دانشمند سوال کننده آیا دست مصنوعی به زودی قادانشمندان تغییر میدان مغابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز نوعی سکته مغزی ، وحشتناک قانون جنگلرژیم ضد التهابیبرخی اصول سلامت کمرهوش عاطفی در زنان بیشتر امخچه ، فراتر از حفظ تعادلشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر کتامین در درمان پاکایروپاکتیک چیستحقیقت افرادآسیب ها ناشی از آلودگی هوداروی ضد تشنج توپیراماتابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر چگونه تکامل مغزهای کنونیلبخند بزن شاید صبح فردا زرشته نوروایمونولوژی و نقبزرگ فکر کنهر چیز با هر چیز دیگر در تمرگ و میر بسیار بالای ناششبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر احتمالی عصاره تغلیکشف مکانیسمی پیچیده در بحباب های کیهانی تو در توالگو و عادت را بشکن و در ادر سال حدود 7 میلیون نفر اجزای پر سلولی بدن انسان اعتماد به خودچاالش ها در تعیین منبع هومنابع انرژی از نفت و گاز زندگی زودگذرتفاوت های زبانی سرمنشا تویتامین کامشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای حس و ادراک قسمت هفدهماندام حسی، درک از بخش هایادامه بحث تکامل چشمدرمان تشنجبه زیر پای خود نگاه نکن بچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و تکلم برخی بیماریهتمدنی قدیمی در شمال خلیج عوامل ایجاد لغت انسانی و تاثیر عصاره تغلیظ شده گیواکنش های ناخودآگاه و تقمغز ناتوان از توجیه پیداپیوند قلب خوک، به فرد دچاحس و ادراک قسمت سومارتباط بین هوش طبیعی و هودرک دیگرانبیماری اضطراب عمومیبیماری بیش فعالینظریه ی ریسمانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفرنامه سفر به بم و جنوب تولید یا دریافت علمواسطه ها د رمسیر ایجاد مغپیامهای کاربرانترجمه ای ابتدایی از اسرامغز بزرگ چالش است یا منفعپرورش مغز مینیاتوری انساخونریزی مغز در سندرم کوواینکه خانواده ات سالم بااز نظر علم اعصاب اراده آزنقش آتش در رسیدن انسان بهذهن تو همیشه به چیزی اعتقبا تعمق در اسرار ابدیت و هندسه زبانِ زمان استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسندرم پس از ضربه به سرتوازن مهمتر از فعالیت زییکی از علل محدودیت مغز امتغییرات آب و هوایی که به نقش نظام غذایی در تکامل مآینده ی علم و فیزیک در60 ثخطای ادراک کارمااگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تنقش سجده بر عملکرد مغزروی و منیزیم در تقویت استبحثی در مورد حقیقت فضا و هوش مصنوعی از عروسک بازی میگرن سردردی ژنتیکی که بسیستم تعادلی بدنتکامل جریان همیشگی خلقتکلام و زبان، گنجینه ای بسجهان کنونی و مغز بزرگتریآیا آگاهی پس از مرگ از بیدین، اجباری نیستابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنهایت در بی نهایتفرایند تکامل و دشواری هاروش هایی ساده برای کاهش ابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱هوش مصنوعی از عروسک تا کممانند آب باشسرنوشتتا بحر یفعل ما یشاکودک هشت ساله لازم است آدجوسازی مدرنآیا رژیم غذایی گیاهی سلادانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز نیکولا تسلاقانونمندی و محدودیت عالمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرخی بیماری ها که در آن بهوش عاطفی در زنان بیشتر امخچه ابزاري که وظیفه آن فشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکار با یگانگی و یکپارچگیحقیقت اشیاآشنا پنداریدارویی خلط آورابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکچگونه جمعیت های بزرگ شکل لرزش ناشی از اسیب به عصبرشد مغز فرایندی پیچیده ابزرگ شدن مغز محدود به دورهر حرکت خمیده می شود و هر مرگ انتقال است یا نابود ششباهت مغز و کیهانتاثیر ترکیبات استاتین (سکشف ارتباط جدیدی از ارتبحد و مرزها توهم ذهن ماستالگوی بنیادین و هوشیاریدرمان های اسرار آمیز در آاجزایی ناشناخته در شکل گاعداد بینهایت در دنیای مناتوانی از درمان برخی ویمنابع انرژی از نفت و گاز زندگی، مدیریت انرژیتفاوتهای جنسیتی راهی براطوفان زیباییویتامین کا و استخوانمشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی لازم است برای فهم و حس و ادراک قسمت هجدهمانرژی بی پایان در درون هراداراوون تنها داروی تاییدرمان جدید ALSبوزون هیگز چیستچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و شناخت حقیقت قسمت چتمساح حد واسط میان مغز کوعواملی که برای ظهور لغت اتاریکی من و تو و گرد و غباواکنش به حس جدیدمغز و سیر تکامل ان دلیلی پیوند مغز و سر و چالشهای حس و ادراک قسمت سی و هشتماولین هیبرید بین انسان و ارتباط شگفت مغز انسان و فدرک درست از خود و هوشیاریدرک عمیق در حیواناتبیماری تی تی پینظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفرنامه سفر به بم و جنوب تولید پاک و فراوان انرژیوبینار اساتید نورولوژی دسایتهای دیگرتسلیم شدن از نورون شروع ممغز بزرگ چالشهای پیش روپرتوهای صادر شده از سیاهخواندن ، یکی از شستشو دهناینترنت بدون فیلتر ماهوااز واقعیت امروز تا حقیقتنقش انتخاب از طرف محیط، نذهن خود را مشغول هماهنگیباهوش ترین و با کیفیت تریهنر حفظ گرهمنبع هوشیاری در کجاست؟ قسندرم سردرد به دلیل افت فتوسعه هوش مصنوعی قادر اسیافته های نوین علوم پرده تغییرات تکاملی سر انسان نقش نظریه تکامل در شناساآیا ممکن است موش کور بی مخطر آلودگی هوااگر با مطالعه فیزیک کواناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات دريافلج نخاعی با الکترودهای رویا و خبر از آیندهبحثی در مورد عملکرد لوب فهوش مصنوعی از عروسک بازی میگرن شدید قابل درمان اسسیستم دفاعی بدن علیه مغز تکامل داروینی هنوز در حاکلرال هیدرات برای خوابانجهان کاملی در اطراف ما پرآیا امکان بازسازی اندامهدید تو همیشه محدود به مقدابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تچهار میلیارد سال تکامل بفرایند حذف برخی اجزای مغروش صحبت کردن در حال تکامبرین نت به جای اینترنتهوش مصنوعی از عروسک تا کمماه رجبسریعترین کامپیوتر موجودتاثیر فکر بر سلامتکودک ایرانی که هوش او از جامعه ی آسمانیآیا رژیم غذایی گیاهی سلادانشمندان روشی برای تبدیابزار بقا از نخستین هماناز تکامل تا مغز از مغز تا نیاز به آموزش مجازی دیجیقارچ بی مغز در خدمت موجودرژیم غذایی ضد التهابیبرخی بیماری های خاص که بدهوشمندی کیهانمدل همه جانبه نگر ژنرالیشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاربرد روباتهای ريزنانوحقیقت تنها چیزی است که شاآشنا پنداریداستانها و مفاهیمی اشتباابزارهای پیشرفته ارتباط استروژن مانند سپر زنان دچگونه جمعیت های بزرگ شکل لرزش عضله یا فاسیکولاسیورشد مغز علت تمایل انسان ببزرگ شدن تقریبا ناگهانی هرچیز با یک تاب تبدیل به مرگ تصادفیشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر حرکات چشم بر امواج کشف جمجمه ای درکوه ایرهوحرکت چرخشی و دائمی کیهانالگوبرداری از طبیعتدرمان های بیماری آلزایمراحیای بینایی نسبی یک بیمبقای حقیقی در دور ماندن اناتوانی در شناسایی چهره منابع انرژی از نفت و گاز زونیسومایدتقلید مرحله ای نسبتا پیشطی یکصد هزار سال اخیر هرچویتامین کا در سبزیجاتمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی مغز بزرگ چالش استحس و ادراک قسمت هشتمانرژی تاریکادب برخورد با دیگراندرمان جدید میگرن با انتی چرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و شناخت حقیقت قسمت اتنفس هوازی و میتوکندریعوارض ازدواج و بچه دار شدتاریکی خواهد ترسیدواکسن های شرکت فایزر آمرمغز کوانتومیپیوند اندام از حیوانات بحس و ادراک قسمت سی و ششماولین تصویر در تاریخ از سارتباط شگفت انگیز مغز انارتباط شگفت انگیز مغز اندرگیری قلب در بیماری ویربیماری دویکنظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفری به آغاز کیهانتولید سلولهای جنسی از سلوجود قبل از ناظر هوشمندتشنج چیستمغز بزرگ و فعال یا مغز کوآلودگی هوا چالش قرن جدیدخواب سالم عامل سلامتیایندرالاز کجا آمده ام و به کجا مینقش اتصالات بین سلولهای ذهن سالمباد غرور و سر پر از نخوت وهنر رها شدن از وابستگیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوسعه برخی شغل ها با هوش یاد بگیر فراموش کنیثبت امواج الکتریکی در عصآیا ما کالا هستیمخطرات هوش مصنوعیاگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات دريافلج بل، فلجی ترسناک که آنرویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی میدان مغناطيسي زمین بشر سکوت و نیستیتکامل داروینی هنوز در حاکمردردجهان پیوستهآیا انسان با مغز بزرگش اخدیدن خدا در همه چیزابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تچهار ساعت پس از کشتار خوکفراتر از دیوارهای باورروشهای نو در درمان دیسک ببرای پیش بینی آینده مغز دهوش مصنوعی از عروسک تا کمماپروتیلینسرگیجه از شایعترین اختلاتاثیر مشاهده بر واقعیت بکودکان میتوانند ناقل بی جاودانگی مصنوعیآیا راهی برای رفع کم آبی داروهای مصرفی در ام اسابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز، از مغز تچیزی منتظر شناخته شدنقبل از آغازرژیم غذایی ضد دردبرخی توجهات در ببمار پارهوشیاری کوانتومیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاربرد روباتهای ريز، در حقیقت خواب و رویاآغاز فصل سرما و دوباره تکدخالت در ساختار ژنهاابزارهای بقا از نخستین هاسرار آفرینش در موجچگونه حافظه را قویتر کنیلزوم سازگاری قانون مجازازمین در برابر عظمت کیهانبزرگترین خطایی که مردم مهزینه ای که برای اندیشیدمراحل ارتقای پله پله کیهشباهت کیهان و مغزتاثیر دوپامین و سروتونینکشف جدید تلسکوپ جیمز وبحس چشایی و بویاییالتهاب شریان تمپورالدرمان های جدید میگرناحیای بینایی نسبی یک بیمبلندی در ذهن ما درک بلندینادانی در قرن بیست و یکم،منابع انرژی از نفت و گاز زونا به وسیله ویروس ابله تقلید از روی طبیعتظهور امواج مغزی در مغز مصویتامین بی 12 در درمان دردمطالبی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکگذر زمان کاملا وابسته به حس و ادراک قسمت پنجمانرژی تاریک که ما نمی توادراک ما درک ارتعاشی است درمان جدید کنترل مولتیپلچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و شناخت حقیقت قسمت دتنفس هوازی و میتوکندریعید نوروز مبارکتاریخ همه چیز را ثبت کردهواکسن کووید 19 چیزهایی که مغز آیندگان چگونه است ؟پیوند سر آیا ممکن استحس و ادراک قسمت سیزدهماولین دروغارتباط غیرکلامی بین انسادرگیری مغز در بیماری کویبیماری دیستروفی میوتونینظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسقوط درون جاذبه ای خاص، چتولترودینوراپامیل در بارداریتشنج و حرکات شبه تشنجی قامغز بزرگترین مصرف کننده آلودگی هوا و ویروس کروناخواب سالم عامل سلامتی و یایا کوچک شدن مغزانسان الاز آغاز خلقت تا نگاه انسانقش تیروئید در تکامل مغزذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پاهوموارکتوس ها ممکن است دمنبع خواب و رویاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوصیه های سازمان بهداشت یادگیری مهارت های جدید دجلوتر را دیدنآیا ما تنها موجودات زنده دفاع در برابر تغییر ساختاگر خواهان پیروزی هستیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات دريافلج خوابرویا تخیل یا واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی میدان های مغناطیسی قابل سکته مغزیتکامل داروینی هنوز در حاکمردرد ناشی از تنگی کاناجهان پیوستهآیا احتمال دارد رویا از آدژا وو یا اشنا پنداریابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنوآوری ای شگفت انگیز دانفرد حساس از نظر عاطفی و بروشهای شناسایی قدرت شنوابرای اولین بار دانشمندانهوش مصنوعی به کمک هوش طبیماجرای جهل مقدسسربازان ما محققا غلبه می تاثیر نگاه ناظر هوشیار بکودکان خود را مشابه خود تجایی خالی نیستآیاما مقهور قوانین فیزیکداروهای ام اسابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز، از مغز تچیزی خارج از مغزهای ما نیقبل از انفجار بزرگراه فراری نیستبرخی توصیه ها برای واکسیهوش، ژنتیکی است یا محیطیمدل هولوگرافیک تعمیم یافشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب گران و پرهزینه شد ولحقیقت در علم، هرگز نهایی إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدر مانهای کمر دردابزارهای بقا ازنخستین هماسرار بازسازی اندام هانگاه محدود و تک جانبه، مشلزوم سازگاری قانون مجازازمین زیر خلیج فارس تمدنی بزرگترین درد از درون است هزینه سنگین انسان در ازامرز مرگ و زندگی کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر دپاکین بر بیماری مگل زندگیحس و ادراک (قسمت اول )امیوتروفیک لترال اسکلرودرمان های جدید در بیماری احساس گذر سریعتر زمانبلعیدن ستاره توسط سیاهچانبرو و انرژی مداوممنابع انرژی از نفت و گاز زیباترین چیز در پیر شدنتقویت استخوان در گرو تغذعقل مجادله گرویتامین بی هفدهمطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر درجه حرارت بر عملکگربه شرودینگر و تاثیر مشحس و ادراک قسمت پنجاهانرژی خلا ممکن استادغام میان گونه های مختلدرمان جدید سرطانبوزون هیگز جهان را از متلچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و شناخت حقیقت قسمت ستنفس بدون اکسیژنعامل کلیدی در کنترل کارآتازه های اسکیزوفرنی(جنوواکسن کرونا و گشودن پنجرمغز انسان ایا طبیعتا تماپیوند سر، یکی از راه حلهاحس و ادراک قسمت ششماولین سلول مصنوعی