دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ارتباط شگفت انگیز مغز انسان و فیزیک کوانتوم

ارتباط شگفت انگیز مغز انسان و فیزیک کوانتوم

کسی نمی داند هوشیاری چیست و چگونه عمل می کند! کسی مکانیک کوانتوم را هم نمی فهمد. آیا ممکن است اینها همه تصادفی باشد؟ نمی توانم مشکل حقیقی را مشخص کنم زیرا تصور میکنم معماي حقیقی ای وجود ندارد ولی من تاکید نمیکنم که معمای حقیقی ای وجود ندارد این چیزی است که ریچارد فاینمان درباره معماها و تفاوت ها در مکانیک کوانتوم- که دانشمندان فیزیک برای توصیف کوچکترین چیزها در کیهان به کار می برند- بیان می کند ولی او شاید درباره معمای بی حاصل و مشابه هم سخن میگوید و آن معماي هوشیاری است!

برخی دانشمندان، اعتقاد دارند که ما در عمل می فهمیم هوشیاری و خودآگاهی چیست یا فقط توهم است، ولی ديگر دانشمندانی هستند که احساس می کنند ما اساسا درک نمی کنیم هوشیاری از کجا آمد.

معمای هوشیاری ابدی، برخی پژوهشگران را به اینجا کشانده است تا از فیزیک کوانتوم بخواهند آن را تشریح کند ولی این اندیشه، همیشه با شک پاسخ داده می شود و این شگفت انگیز نیست؛ زیرا حکیمانه نیست که یکی از معماها با معمای دیگر حل شود!

ولی واضح است که اين افکار، ابلهانه و از روي دلخواه نیست. یکی از دلایلی که عقل را شگفت ترین چیز براي فیزیک دان ها می کند، آن است که در نظریه کوانتوم ابتدایی اسیر می شود. فقط این، نیست بلکه مورد انتظار است که کامپیوترهای کوانتومی بتوانند چیزهایی را ایجاد کنند که برای کامپیوترهای عادی انجام آن ممکن نیست و این ما را تذکر می دهد که مغزهای ما می توانند چیزهایی را انجام دهند که از قدرت هوش مصنوعی، بسیار فراتر می رود.

مکانیک کوانتوم برترین نظریه برای توصیف عام هستي در سطح اتم و ذرات کوچک تر از اتم است و شاید خصوصیت مشهورتر در ابهام آن، این حقیقت باشد که در آزمایش کوانتومی، بر اساس انتخاب ما یا عدم انتخاب ما در روشهاي اندازه گیری، ممکن است برخی خصوصیت های اتم های مربوطه تغییر کند. وقتی نخستین پرچمداران مکانیک کوانتوم، تاثیر فرد جستجو کننده یا مراقب را بر نتایج آزمایشات دیدند بسیار شگفت زده شدند و به نظر رسید که فرض اساسی موجود در پیدایش جهان را از بین می برد که بدون توجه به نگاه ما جهانی در بیرون وجود دارد و وقتی روشي که جهان رفتار میکند، متوقف به کیفیت نگاه ما به آن است پس واقعیت دقیقا به چه معنی است؟

و برخی از این پژوهشگران احساس کردند، مجبورند این نتیجه را بگیرند که قرارداد جهان، فقط توهم است و باید هوشیاری، نقشی فعال را در نظریه کوانتوم داشته باشد. اما از نظر دیگران این مطلب، معنی خاصی ندارد.

بدون شک اینشتاین یک بار احتجاج کرد و آن زمانی بود که گفت من تا وقتی به یک ماه نگاه نکنم نتيجه نمی گیرم، قمری وجود دارد. و امروز برخی فیزیک دان ها شک می کنند که آیا هوشیاری بر مکانیک کوانتوم، تاثیر دارد یا نه.

در حقیقت احتمال دارد هوشیاری به دلیل فیزیک کوانتوم ایجاد شده باشد. تا جایی که اعتقاد دارند نظریه کوانتوم برای فهم کیفیت عمل مغز به صورت کامل، ضروری است و مشابه اجسام کوانتومی ای است که میتواند یک لحظه در دو مکان وجود داشته باشد، پس مغز کوانتومی می تواند همزمان دو نوع از افکار تبادلی را حمل کند. این افکار، تخمینی است و روشن شده است که فیزیک کوانتوم، نقشی اساسي در سطح عمل مغز و بر عمل آن، ندارد.

پس چیز دیگری وجود ندارد و این احتمالات، نشان میدهد چگونه نظریه شگفت انگیز کوانتوم ما را وادار میکند، فکر کنیم.

مشهورترین تاثیر عقل بر مکانیک کوانتوم در آزمایش دوشکاف، نمایان می شود: تصور کن بخشی از شعاع نورانی، بر پرده ای بتابد که دو شکاف نزدیک به هم و موازی دارد. بخشی از نور از دو شکاف می گذرد و بر پرده دیگر، برخورد می کند. میتوان نور را به عنوان نوعی از موج تصور کرد و وقتی موج ها از دو شکاف می گذرند، می توانند با هم تداخل کند. وقتی قله های موج همزمان باشند همدیگر را تقویت می کنند در حالي که اگر قله با کف موج نور، همزمان باشد همدیگر را محو می کنند و به این در هم رفتن موجی، پراش یا انکسار می گویند(diffraction)و سلسله ای متناوب از نوارهای تاریک و روشن بر پرده پشتی شکل می گيرد . واین، در زمانی است که موج های نور یا همدیگر را تقویت کنند یا همدیگر را محو بسازند. و قابل فهم است که این خصوصیت از خصوصیت های رفتار موج، از دویست سال قبل یعنی قبل از پیدایش نظریه کوانتوم بوده است. و میتوان این آزمایش دوشکاف را همچنین بر ذرات کوانتومی دیگر مانند الکترون ها اجرا کرد که ذراتی کوچک و باردار و از اجزای تشکیل دهنده اتم هستند. آنچه باعث جدال می شوند اینکه این ذرات میتوانند رفتاری مانند موج نشان دهند و این یعنی میتوانند وقتی دسته ای از الکترون ها از طریق دو شکاف بگذرد و تولید الگوی تداخل کند، در معرض انکسار یا پراش قرار گیرد.

اکنون، تصور کن ذرات کوانتومی از طریق شکاف ها یکی پس از دیگری میگذرد و نیز یکی پس از دیگری بر پرده، نمایش داده می شود و چیز ديگري هم در مسیر، وجود ندارد تا با هر ذره در طول مسیر خود تداخل کند. با اين همه، الگوی ذراتی که در گذر زمان با هم تراکم می کنند از تداخل، پرده برمی دارد. به نظر می رسد هر ذره از هر دو شکاف به صورت همزمان می گذرد و با خودش تداخل میکند و این حالت انباشته شدن بر هم(superposition)نامیده می شود.

این حقیقتا چیزی شگفت انگیز است.

اگر کسی را درون یا بیرون از یکی از شکاف ها قرار دهیم می توانیم کشف کنیم آیا ذره ای معین، از طریق شکاف می گذرد یا نه ولی در این حالت، تداخل و در هم رفتن، از بین می رود!

خیلی ساده! در زمان بررسی مسیر ذرات- حتی اگر این مراقبت، فشاری بر حرکت ذرات وارد نکند- ما نتیجه را تغییر می دهیم!

فیزيک دانی به نام پاسکال جوردن که با استاد کوانتوم نیلز بور در کپنهاگ در دهه بیستم قرن گذشته، کار میکرد، میگوید: توجه ما- بر اساس آنچه میتوان اندازه گیری کرد- فشاری را بر ذره وارد نمی کند و آن را به سمتی نمی راند. بلکه آن را تولید می کند! ما ذرات کوانتومی را وادار میکنیم موضعی مشخص بگیرند!

به عبارت دیگر ما نتایج اندازه گیری ها را خودمان تولید می کنیم.

اگر امر اینگونه است، به نظر می رسد واقعیت وضع شده، فقط یک سراب است و وقتی طبیعت، بر اساس اینکه آن را نگاه کنیم یا نکنیم، رفتار خود را تغییر می دهد شگفت انگیزتر هم می شود.

می توانیم بکوشيم طبیعت را در کشف قصد نیت آن، بفريبيم! برای این کار میتوانیم مشخص کنیم ذرات، در زمان گذر از طریق این دو شکاف چه مسیری دارند ولی به مجرد اينکه بخواهد از شکاف عبور میکنند، لازم است تصمیم بگیرد از یکی از شکاف ها یا هر دوی آنها بگذرد.

آزمایش در سال 1960، از طرف فیزیک دان آمریکایی جان ویلر مطرح شد و به آن، آزمایش انتخاب تاخیری گفته شد و در دوره هاي بعدی تکرار شد و تکنیک های هوشمند براي اندازه گيری، بر مسیر ذرات کوانتومی، به صورت عام و ذرات نور به نام فتون ها به طور خاص، به کار گرفته شد و این پس از آن بود که انتخاب می شد مسیری واحد یا ترکیبی از هر دو را انتخاب کند. بور به صورت قابل اعتمادی پیشگویی کرد و بیان نمود، تفاوتی بین تاخیر اندازه گیری یا عدم تاخیر، وجود ندارد.

تا زمانی که ما مسیر فتون را پیش از ثبت آن، به شکل نهایی در زمان رسیدن آن به بیننده مشخص کنیم ما پدیده انکسار یا پراش را از دست می دهیم! گویا طبیعت می فهمید ما فقط نگاه نکرده ایم بلکه حتی برای نگاه کردن، نقشه هم ریخته ایم!

در این آزمایش هرگاه مسیر ذره کوانتومی را کشف کنیم مجموعه مسیرهای ممکن به یک حالت شناخته شده، فرو میریزد.

بیشتر از این، آزمایش انتخاب زود و سریع و نه تاخيري است یعنی انجام توجه- که از اندازه گیری شروع و نتیجه می شود- می تواند بیشتر از هر جنبش فیزیکی، باعث فروریختن شود.

ولی آیا این،يعني فروریختن حقیقی رخ نمي دهد، مگر در زمانی- که نتیجه اندازه گیری به هوشیاری ما برسد؟

فیزیک دان مجارستانی یگین وینگر در دهه سی، به اين احتمال اعتراف کرده است و می گوید: بیان می شود، توصیف کوانتومی اشیا، تحت تاثیر کپی هایی است که وارد هوشیاری می شود و ایمان به خود، به صورت منطقی همراه با مکانیک کوانتوم کنونی است. ویلر اعتقاد دارد که وجود موجودات زنده توانا برای مشاهده، - آنچه را در گذشته بوده- تغییر داده است و حوادث کوانتومی قبلی را به یک تاریخ قابل لمس، تبدیل کرده است. او می گوید: ما در تکامل کیهان از زمان ابتدای آن، شریک بوده ایم و این، یعنی ما در کیهانی مشارکتي، زندگی می کنیم تا امروز فیزیک دان ها بر روشی بهتر برای تفسیر این آزمون های کوانتومی توافق نکرده اند ولی دشوار است از آنچه بر آن مترتب است یعنی نوعی ارتباط بین هوشیاری با مکانیک کوانوم، دوری کنیم.

در ابتدای دهه هشتاد، فیزیک دان انگلیسی روگر پنروز مطرح کرد که ارتباط، در جهت دیگری عمل کرده است. شاید مکانیک کوانتوم مشارکتی در خوآگاهی و هوشیاری ما داشته باشد؛ چه هوشیاری بر مکانیک کوانتوم تاثیر بگذارد یا نه. و پنروز می پرسد اگر ساختارهایی مولکولی، در مغزهای ما باشد و بتواند حالت خود را در پاسخ به یک حادثه کوانتومی تغییر دهد، چه می شود؟ و آیا این ترکیبات می تواند حالت بر هم فرو رفتن کوانتومی را کاملا مانند رفتار ذرات در آزمایش دوشکاف، بنا سازد؟ و آیا در روش هایی- که تحریک سلول های عصبی برای ارتباط، از طریق پيام های الکتریکی انجام می شود- در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition) رخ میدهد؟ پنروز می گوید توانایی ما برای حمل حالات ذهنی ناموافق از نظر ظاهری، خطای در ادراک، نيست و این، تاثیر حقیقی فیزیک کوانتوم است.

در نتیجه به نظر میرسد، مغز انسان می تواند با فرایند های معرفتی ای تعامل کند- که همچنان بسیار فراتر از قدرت های تجهیزات کامپیوتری عددی است. شاید بتوانیم حتی وظیفه محاسبه ای را انجام دهیم- که از طریق تجهیزات کامپیوترهای عادی و بر اساس منطق عددی کلاسیک، اجرای آن ممکن نیست. پنروز برای اولین بار، در کتاب خود در سال 1989 با عنوان عقل جدید امپراتور “the emperor’s new mind” فرض کرد که مکانیک کوانتوم بر ادراک بشری تاثیر می گذارد به گونه ای که پنروز تصور میکند فروریختن تداخل کوانتومی و محو در هم فرورفتن کوانتومی فرایندی حقیقی و فرایندی فیزیکی مانند انفجار شديد باشد و این پدیده را (orch-or)(orchestrated objective reduction) کاهش واقعي هماهنگ شده نامید.اندیشه
orch-or)
سبب شد پنروز بفهمد جاذبه مسؤول عدم آشکار شدن تاثیر مکانیک کوانتوم بر موارد روزانه مانند ستارگان و سیارات است. او اعتقاد دارد که در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition)، در اشيايي که حجم آن، بزرگتر از ذرات است امکان ندارد.

زیرا تاثیر جاذبه آن، لازم ميکند دو حالت زمان-مکان با هم در جایی نباشند.پنروز این تفکر را در همراهی با پزشک آمریکایی استوارت هامروف، پیشرفت و توسعه داد به گونه ای که در کتاب خودسایه های عقلدر سال 1994، مطرح کرد ساختارهایی که در درک کوانتومی شرکت دارد، از پروتيين هایی به نام ميکروتوبول تشکیل مي شود و این ميکروتوبول ها در بیشتر سلول های ما از جمله سلول های عصبی مغزی وجود دارد و پنروز و هامروف، استدلال کردند جنبش های این ميکروتوبول ها ممکن است بر اساس اصل در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition)، باشد ولی دلیلی بر آن نیست.

اشاره شده است که اندیشه در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition) ميکروتوبول ها، بر اساس آزمونهایی در سال 2013 تایید شده است ولی در واقع این پژوهش ها به آثار کوانتومی اشاره نکرده است. علاوه بر آن، بیشتر پژوهشگران اعتقاد دارند اندیشه orch-or بر اساس پژوهشی- که در سال 2000 انجام شد- از نظرها دور شد.

فیزیک دانی به نام مارک تيگمارک بیان کرد، در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition) مولکول های دخیل در ارسال پیام های عصبي، امکان ندارد حتی در بخشی از زمان لازم بر رسیدن این پیام ها به مکان خاصی ادامه یابد. تاثیر های کوانتومی مانند در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition)، با اصلی به نام جداسازی ارتباط کوانتومی(decoherence) به سادگی از بین ميرود و این، به واکنش ذرات کوانتومی با منطقه اطراف- که از طریق آن، خصوصیات کوانتومی از مجموعه محو میشود- باز می گردد. انتظار می رود جدا شدن ارتباط کوانتومی در محیط های مرطوب و گرم، مانند سلول زنده بسیار سریع شود. پیام های عصبی، پالس هاي الکتریکی است که از عبور ذرات باردار از غشای سلولهای عصبی ایجاد می شود. اگر یکی از این ذرات در، در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition)، باشد و با سلول های عصبی برخورد کند، لازم است آنطور کهتيگمارکمي گويد در کمتر از میلیارد ميليارد صدم ثانیه از بین برود و این کار، حداقل ده هزار تریلیون بار تکرار میشود تا زمانی که سلول های عصبی پیام را خالی کند. نتیجه آنکه شک وابهام زیادی در مورد اندیشه تاثیر مکانیک کوانتومی بر مغز وجود دارد، ولی پنروز به این دلایل توجهی نمیکند و فرضیه(orch-or) را مطرح میسازد. به رغم بیان تيگمارکدر مورد جداکردن بسیار سریع ارتباط کوانتومی در سلول ها، محققان دیگری آثار کوانتومی را در سلول های زنده دیده اند.

دلایلی اشاره میکند نظام بیولوژیک، در جوانب مختلفی از اصول مکانيک کوانتوم بهره میبرد. به عنوان نمونه، فرایند ساختن با نور است و تاثیرات کوانتومی در تبدیل اشعه خورشید به کربوهيدرات ها در فرایند فتوسنتز نقش دارد. دانشمندان همچنین دیدند پرندگان مهاجر، قطب نمای کوانتومی مخصوصی دارند که به آنها اجازه استفاده از ميدان مغناطيسي زمين و هوانوردي را میدهد و احساس بویایی در انسان هم بر اساس یکی از مهمترین خصوصیات فیزیک کوانتوم انجام می شود.

علاوه براینها، به ناچار باید پذیرفت مغز از حیله های کوانتومی استفاده میکند و برهانهایی کاملا متفاوت وجود دارد.

فیزیک دانی به نام ماتيو فیشر از دانشگاه کالیفرنیا مقاله ای را در سال 2015 منتشر کرد و مطرح کرد مغز مولکولهايي دارد که میتواند، در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition) را به شکلی درست، حفظ کند و به شکل مشخص، هسته های ذرات فسفر این توانایی را دارد. ذرات فسفر در همه جا درون سلول ها هستند و معمولا شکل يونی آن، با چهار مولکول اکسیژن ترکیب می شود. این یون ها واحد اساسی نیرو درون سلول ها هستند. بخش بزرگی ازنیروی سلول، در مولکول هایی به نام ATP ، ذخیره می شود که زنجیره هایی تشکیل شده از سه مجموعه از فسفات است و مرتبط با مولکول ساختاری است و در زمان قطع شدن یکی از مجموعه های فسفات، نیروی سلول آزاد میشود تا استفاده شود. سلول ها مکانیسم هایی مولکولی برای جمع کردن یون های فسفات در مجموعه دارد و بار دیگر، آن را می شکنند. فیشر نقشه ای را طرح کرد که میشد در آن، دو بخش از یون های فسفات را در نوع خاصی از در هم رفتن کوانتومی، به نام همبستگي كوانتومي (entangled state) قرار داد. هسته هاي فسفر خاصيت كوانتومي دارد که چرخش دوکی کوانتومی (spin) خوانده می شود و آن را تا حدی مشابه مغناطیس کوچک با قطب هایی میکند که به جهت های معینی اشاره دارد.

در حالت در هم فرورفتن؛ لرزش دوکی یا اسپین یکی از هسته های فسفر بر اساس دیگر هسته ها است به عبارت دیگر حالت های همبستگی حقیقتا حالت های در هم فرورفتن کوانتومی است که بیشتر از یک ذره کوانتومی واحد را در بر می گیرد.

فیشر می گوید رفتار مکانیکی کوانتومی چرخش دوکی این هسته ها می تواند در دوره های طولانی ای- که توسط بشر قابل ملاحظه است- به شکل معقولی در برابر جداسازی ارتباط، مقاومت کند. او با تیگمارک، اتفاق نظر دارد که جنبش های کوانتومی به شدت ازمحیط، تاثیر می پذیرد همانطور که پنروز و هامیروف تصور کردند و جداسازی همبستگی، تقریبا به صورت فوری حاصل می شود ولی چرخش دوکی کوانتومی هسته ها به شدت با محیط خود واکنش نشان نمی دهد. به رغم اینها رفتار کوانتومی، در چرخش دوکی کوانتومی هسته های فسفر، مصون از جداسازي همبستگی است.

فیشر می گوید وقتی ذرات فسفر در ساختاری بزرگتر به بنام مولکول های پوسنر قرار داده شود، چنین چیزی رخ می دهد. و اینها مجموعه ای تشکیل شده از شش یون فسفات است که با نه یون کلسیم ارتباط دارد و نشانه هایی بر امکان پذیر بودن وجود این مولکول ها در سلول های زنده هست به رغم آنکه اکنون دلیل قاطعی ندارد.

فیشر می گوید چرخش دوکی کوانتومی فسفر در برابر جدا شدن همبستگی یک روز یا تقریبا یک روز حتی در سلول های زنده مقاومت می کند و این، یعنی میتواند بر چگونگی عمل مغز تاثیر بگذارد. این نظر مطرح است که مولکول های پوسنر میتواند از طرف سلول های عصبی، بلعیده شود. و مولوکول های پوسنر هر طور در داخل باشند، می توانند سلول های عصبی را تحریک کنند تا پیامی را از طریق جدا سازی و آزاد کردن یون های کلسیم، به سلول دیگر برساند. و به دلیل همبستگی در مولکول های پوسنر دو تا از این پیام ها به نوبه خود به عنوان نوعی از همبستگی کوانتومی افکار با هم مرتبط میشود. فیشر می گوید: پس پردازش های کوانتومی دارای چرخش دوکی کوانتومی هسته ای، در عمل در مغز وجود دارد و اين امری بسیار شایع خواهد بود و در هر زمان رخ میدهد.

فیشر اولا وقتی شروع به تفکر در بیماران عقلی میکند، به اين نتیجه ميرسد زیرا می گوید: وقتی پیش از سه تا چهار سال قبل تصمیم گرفتم کشف کنم چگونه یون لیتیم میتواند مانند این تاثیر بزرگ را در درمان بیماران عقلی داشته باشد در شیمی زیستی مغز وارد شدم.

چون دوای لیتیم به مقدار وسیع در درمان اختلال دو قطبی استفاده میشود. این دارو عمل میکند ولی کسی نمی داند دقیقا چگونه عمل می کند. فیشر درباره تفسیر کوانتومی بحث نمیکند ولی پس از آن، مقاله ای پژوهشی را ارائه کرد که نشان میداد داروی لیتیوم تاثیرات مختلفی بر رفتار موش ها دارد که بر اساس لیتیوم مورد استفاده است. در نگاه اول این از ناحیه شیمیایی، شگفت انگیز است که نظیرهای مختلف واجب است به صورت تقریبا مطابق با هم، رفتار کنند پس وقتی لیتیوم به عنوان درمانی سنتی استفاده شده است باید روی موارد مشابه، همان تاثیر را داشته باشد ولی فیشر فهمید هسته ذرات مشابه لیتیوم، متفاوت است و ممکن است نقشی مختلف داشته باشد و این خاصیت کوانتومی به روش عمل دوای لیتیوم تاثیر می گذارد. برای نمونه اگر لیتیوم به جای کلسیم در مولکول های پوستر جایگزین شود چرخش دوکی کوانتومی لیتیوم بر چرخش دوکی کوانتومی ذرات فسفر تاثیر می گذارد و در نتیجه در همراهی با همبستگی کوانتومی آن وارد می شود.

اگر این مطلب درست باشد به تفسیر آنچه لیتیوم در درمان بیماری دو قطبی به کار میبرد، کمک میکند.

در این مرحله طرح فیشر بیشتر از نظری قابل توجه، نیست ولی راه های بسیاری هست که میتوان درستی آن را آزمود و از این فکر شروع میشود که چرخش دوکی کوانتومی فسفر در مولکل های پوسنر، میتواند همبستگی کوانتومی را در دوره های طولانی حفظ کند و این چیزی است که فیشر بعدا به آن می پردازد.

به رغم اینها او در این بیان محتاط است و افکار قبلی درباره هوشیاری و ادراک کوانتومی، در بهترین حالات با هم برخورد دارد.

فیزیک دان ها، بیشتر آرزوی آنها این است که هوشیاری و مغز بتواند دور از نظریه کوانتوم باقی بماند و شاید بر عکس هم باشد و بعد از همه اینها حتی نمی دانیم هوشیاری چیست و نظریه ای برای توصف آن هم نیست. نتیجه اینکه فیزیک دان ها غالبا همین که عبارت کوانتوم و هوشیاری در یک جمله بیان میشود، احساس ناتوانی می کنند.

این اندیشه تاریخی طولانی دارد و این از زمانی است که تاثیر ناظر و عقل در مکانیک کوانتوم در نخستین روزها مطرح شد و انکار ارتباط بین هوشیاری و مکانیک کوانوم بسیار سخت است. در سال 2016 آدریان کینت از دانشگاه کمبریج که یکي از محترم ترین فیلسوفان کوانتومی است، پیشگویی کرد هوشیاری، رفتار نظام کوانتومی را به روشی پیچیده تغییر داده است ولی میتوان آن را کشف کرد. کینت در مورد این اندیشه بسیار هشدار داد و اعتراف کرد: در اصول، دلیلی قانع کننده براي اعتقاد به اینکه نظریه کوانتوم، نظریه درستی است- که می خواهد براي نظریه هوشیاری دستورسازی کند- وجود ندارد و نمي تواند کامل بيان کند ارتباطی مشترک بین معماهاي نظریه کوانتوم، با معماهاي هوشیاری هست. ولی او می گوید تفسیر همه خصوصیاتی- که هوشیاری، بر اساس فیزیک کلاسیک و قبل از نظریه کوانتوم دارد- دشوار است.

یکی از سوالات حیرت انگیز به صورت خاص، آن است که چگونه عقل های هوشیار ما می تواند احساسات یگانه ای در نوع خود مانند رنگ قرمز یا بوی گوشت ترد و سرخ شده خوک را تجربه کند؟ با چشم پوشی از افرادی- که از ناتوانی های چشمی رنج می برند- همه رنگ قرمز را می شناسیم ولی وسیله ای برای رساندن احساس نداریم و هیچ چیزی در فیزیک نیست که به ما بگوید چه چیزی، بر اساس آن، وجود دارد. احساسات از این نوع، کوالیا یا کیفیت های قابل حس (qualia)نامیده می شود. ما آنها را اینگونه تصور می کنیم که از خصوصیات یگانه در همه جای جهان هستند ولی در حقیقت اینها فقط نتایج هوشیاری ما هستند و این امر، تفسیرش دشوار است.

کینت می گوید هر زنجیره از افکار درباره ارتباط هوشیاری با فیزیک منجر به معمایی بی نتیجه می شود و این، چیزی است که او را وادار کرد، این اندیشه را مطرح کند که ما میتوانیم پیشرفت در فهم معمای تکامل هوشیاری را به دست بیاوریم و این، در صورتی است که فرض کنیم هوشیاری، احتمالات کوانتومی را تغییر مي
میدهد هرچند بسیار اندک باشد.

به عبات دیگر، عقل ممکن است به شکل حقیقی بر نتایج اندازه گیری، تاثیر بگذارد. دقیقا مشخص نیست چه چیزی حقیقی است ولی این فرصت هست که همه حقایق ممکن و قابل به دست آوردن از طرف مکانیک کوانتوم، همان مراقبتی باشد که در واقعیت به روشی انجام می دهیم؛ به گونه ای که میتوان آن را پیشگویی کرد.

کینت می گوید: 15% ایمان دارم که چیزی در هوشیاری، به صورت مشخص سبب انحرافات در نظریه کوانتوم میشود و شاید از طریق تجربی، طی 50 سال آینده کشف شود و اگر چنین چیزی رخ دهد، این نظر ما را درباره همه فیزیک و عقل، تغییر خواهد داد و این فرصت، باید کشف شود.

http://www.bbc.com/…/20170215-the-strange-link-between-the-…

http://ibelieveinsci.com/?p=38339


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ابزار بقای موجود زنده از سادیسم یا لذت از آزار دادتهدیدهای هوش مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ایندگان چگونه استاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیغربال در زندگیجهش های ژنتیکی غیر تصادففشار و قدرتنگاه محدود و تک جانبه، مشژنهای حاکم بر انسان و انسخدای رنگین کمانپروتئین های ساده ی ابتدادریای خدامولتیپل اسکلروز در زنان بحثی در مورد حقیقت فضا و انقراض را انتخاب نکنیدزمان شگفت انگیزتو جدای از کیهان نیستیابزارهای بقا ازنخستین همسردرد میگرنتاثیر درجه حرارت بر عملکمغزهای کوچک بی احساساز تکامل تا مغز، از مغز تهوشیاری و وجودجریان انرژی در سیستم های قانون جنگلناتوانی از درمان برخی ویکنگره بین المللی سردرد ددنیا، هیچ استاستیفن هاوکینگ در تفسیر آن چیزی که ما جریان زمان درگیری اعصاب به علت میتومکان زمان یا حافظه زمانبدون پیر فلکانسان یک کتابخانه استزیباترین چیز در پیر شدنتوهم و خیالاجزای پر سلولی بدن انسان شناسایی تاریخچه ی تکاملیتبدیل پلاستیک به کربن و سنقش ویتامین K در ترمیم اسهاوکينگ پیش از مرگش رسالحقیقت غیر قابل شناختکی غایب شدی تا نیازمند دللمس کوانتومینرمش های مفید در سرگیجهدین، اجباری نیستاطلاعات حسی ما از جهان، چآیا ما تنها موجودات زنده ذهن خود را مشغول هماهنگیماجرای عجیب گالیلهاولین هیبرید بین انسان و برخی نرمش ها برای زانوزبان و بیان، در سایه پیشرتوصیه های غیر دارویی در ساختراع جدید اینترنت کوانهمه چیز کهنه میشودشاهکار قرنتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنقش رژیم غذایی بر رشد و اوفور و فراوانیحباب هایی تو در توکتاب زیست شناسی باورمقاومت به عوارض فشار خون چراروياها را به یاد نمی آدانشمندان اولین سلول مصنبه نقاش بنگرآیا احتمال دارد رویا از آرمز جهانمحدودیت های حافظه و حافظایمان به رویابررسي علل احتمالي تغيير سفر دشوار اکتشافتکامل و ریشه ی مشترک خلقتارتباط انسانی، محدود به همراهی نوعی سردرد میگرنیشجاعت و ترستصویر زیبای اصفهاننقطه بی بازگشتویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت چهل و هشتگل خاردار، زیباستمنابع انرژی از نفت و گاز نظریه تکامل در درمان بیمداروی جدید آلزایمربوزون هیگز جهان را از متلآیاما مقهور قوانین فیزیکروبات ها قول میدهندمرکز حافظه کجاستایران بزرگبعد پنجمسلسله مباحث هوش مصنوعیتأثیر نگاه انسان بر رفتااز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی یا حماقت طبیعطوفان فقر و گرسنگی و بی ستغییرات منطقه بویایی مغزنهایت معرفت و شناخت درک عواکسن کرونا و گشودن پنجرحس و ادراک قسمت پنجاه و شگامی در درمان بیماریهای منبع هوشیاری کجاست قسمت دخالت در ساختار ژنهابیماری ای شبیه ام اس مولتآزادی عقیده، آرمانی که تروشهای نو در درمان دیسک بابتدایی که در ذهن دانشمنتفاوتهای جنسیتی راهی براسی و سه پل اصفهانتاثیر ژنها بر اختلالات خمطالبه ی حق خوداز تکینگی تا مغز و از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی علم بدون توقفجهان فراکتالفلج بل، فلجی ترسناک که آننوبت کودکانوبینار اساتید نورولوژی دحس و ادراک سی و هفتمپول و شادیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر درمان بیماری مولتیپل بیان حقیقتافت هوشیاری به دنبال کاهرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وابزار بقا از نخستین همانسیستم تعادلی بدنتمدن پیشرفته ی پیشینیانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز مادران و کودکان در زماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمعادت کن خوب حرف بزنیجهان پیوستهفروتنی و غرورنکاتی در مورد تشنجیکی از علل محدودیت مغز امخودآگاهی و هوشیاريپیدایش زباندرمان تشنجمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمباد و موجالگوی بنیادین و هوشیاریرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرابزار بقای موجود زنده از سازگاری با محیط بین اجزاتو یک معجزه ایتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش در طبیعتمقالاتجهش تمدنی عجیب و شگفت انسفضای قلب منبع نبوغ استنگاه انسان محدود به ادراکفش و کتابخدایی که ساخته ی ذهن بشر پروتز چشمدرک فرد دیگر و رفتارهای امواد کوانتومی جدید، ممکنبحثی در مورد عملکرد لوب فانواع سکته های مغزیزنان باهوش ترتو دی ان ای خاص ميتوکندريابزارهای بقای موجود زندهسردرد میگرن در کودکانتاثیر رو ح و روان بر جسممغز، فقط گیرندهاز تکامل تا مغز، از مغز تهوشیاری و افسردگیجریان انرژی در سیستم های قانون جنگلناتوانی در شناسایی چهره کنترل همجوشی هسته ای با هدندان ها را مسواک بزنید تاستخوان های کشف شده، ممکآنچه ناشناخته است باید شدرختان چگونه بر تشکیل ابمکانیک کوانتومی بی معنی بدون زمان، ماده ای وجود نزیباترین چیز در افزایش ستوهم وجوداجزایی ناشناخته در شکل گشناسایی سلول های ایمنی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نقش ژنتیک در درمان اختلاهدف یکسان و مسیرهای مختلحقایق ممکن و غیر ممکنکیهان خود را طراحی میکندلوب فرونتال یا پیشانی مغنرمش های موثر در کمردرددیوار همه اش توهم بوداطلاعاتی عمومی در مورد مآیا مغز تا بزرگسالی توسعذهن سالمماده ی تاریکاولین تصویر در تاریخ از سبرخی نرمش های گردنزبان و تکلم برخی بیماریهتوصیه هایی در مصرف ماهیادامه بحث تکامل چشمهمه چیز در زمان مناسبشاهکار شش گوشتراشه ی بیولوژِیکنقش رژیم غذایی در رشد و اوقاحت و تمسخر دیگرانحد و مرزها توهم ذهن ماستکتاب طبیعت در قالب هندسهمقایسه رقابت و همکارینزاع بین جهل و علم رو به پدانشمندان تغییر میدان مغبه نقاش بنگرآیا احتمال دارد رویا از آرمز جهان خاصیت فراکتالمخچه فراتر از حفظ تعادلاین پیوند نه با مغز بلکه بررسی و اپروچ جدید بر بیمسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل ابزار هوش ، راه پر ارتباط از بالا به پایین مهندسه ی پایه ایشرکت نورالینک ویدیویی ازتصویربرداری فضاپیمای آمنمیتوان با بیرون انداختنویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت چهل و دومگل درون گلدانمنابع انرژی از نفت و گاز هفت چیز که عملکرد مغز تو داروی جدید ای ال اسبی نهایت در میان مرزهاآب زندگی است قسمت چهارمروبات های ریز در درمان بیمرکز خنده در کجای مغز استایرادهای موجود در خلقت ببعد از کروناسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتئوری تکامل امروز در درماز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشطوفان زیباییتغییرات آب و هوایی که به نهایت در بی نهایتواکسن کرونا از حقیقت تاتحس و ادراک قسمت بیست و چهگامی در درمان بیماریهای منبع هوشیاری کجاست قسمت در مانهای کمر دردبیماری اسپینال ماسکولار آزار دیگری، آزار خود استروشهای شناسایی قدرت شنواابتذال با شعار دینتقلید مرحله ای نسبتا پیشسیلی محکم محیط زیست بر انتاثیر کلام در آیات کلام بمطالبی در مورد تشنجاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی علم در حال توسعهجهان قابل مشاهده بخش کوچفلج خوابنور درونوجود قبل از ناظر هوشمندحس و ادراک- قسمت پنجاه و پول و عقیدهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر سال حدود 7 میلیون نفر بیداری و خواب کدام بهتر اافتخار انسانرژیم غذایی ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانسیستم دفاعی بدن علیه مغز تمدن بشری و مغز اخلاقیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز چون ابزار هوش است دلیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمعادت کردن به نعمتجهان پیوستهفرگشت و تکامل تصادفی محض چگونه مولکول های دی ان اییافته های نوین علوم پرده خودآگاهی و هوشیاريپیر شدن حتمی نیستدرمان جدید ALSمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمباد غرور و سر پر از نخوت والگوبرداری از طبیعترساناها و ابر رساناها و عالتهاب شریان تمپورالرشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقای موجود زنده از ستم با شعار قانون بدترین تو یک جهان در مغز خودت هستاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز- از مغز هوش عاطفی قسمت 11تاثیر ویتامین دی بر بیماجهشهای مفید و ذکاوتی که دقفس ذهننگاه از بیرون مجموعهکل اقیانوس در یک ذرهخسته نباشی بابااز سایه بگذرپروتز عصبی برای تکلمدرک نیازمند شناخت خویش اموجود بی مغزی که می تواندبحثی درباره هوش و تفاوتهانگشت ماشه ایزنجیرها را ما باید پاره کتو در میانه ی جهان نیستی ابزارهای بقای از نخستین سردرد و علتهای آنتاثیر روده بر مغزمغزتان را در جوانی سیم کشاز تکامل تا مغز، از مغز تهوشیاری کوانتومیجریان انرژی در سیستم های قانونمندی و محدودیت عالمنادیدنی ها واقعی هستندکنترل جاذبهده روش موفقیتاستروژن مانند سپر زنان دآنچه واقعیت تصور میکنیم درختان اشعار زمینمکانیزمهای دفاعی در براببرنامه و ساختار پیچیده مزیر فشار کووید چه باید کرتوهم وجوداحیای بینایی نسبی یک بیمشواهدی از نوع جدیدی از حاتبدیل سلولهای محافط به سنقش گرمایش آب و هوا در همهدف یکسان، در مسیرهای متحل مشکلکیهانِ هوشیارِ در حال یالوتیراستامنرمشهای مهم برای تقویت عدید تو همیشه محدود به مقداطلاعاتی عمومی در مورد مآیا همه جنایت ها نتیجه بیذهت را روی چیزهای مفید متماده ی خالیاولین دارو برای آتاکسی فبرخی یونها و مولکول های مزبان و شناخت حقیقت قسمت چتوضیحی ساده در مورد هوش ماداراوون تنها داروی تاییهمه چیز در زمان کنونی استشاید گوشی و چشمی، آماده شتربیت کودکان وظیفه ای مهنقش زنجبیل در جلوگیری از وقت نهيب هاي غير علمي گذشحریص نباشکتاب، سفری به تاریخمقابله ی منطقی با اعتراضنزاع بین علم و نادانی رو دانشمندان روش هاي جدیدی به نادیدنی ایمان بیاورآیا برای تولید مثل همیشه رنگ کردن، حقیقت نیستمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاین اندوه چیستبررسی ژنها در تشخیص بیماسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل تکنولوژیارتباط بین هوش طبیعی و هوهندسه ی رایج کیهانشربت ضد خلطتصور از زمان و مکاننمیتوان بر سیاه سیاه نوشویشن پروحس و ادراک قسمت چهل و سومگل زندگیمنابع انرژی از نفت و گاز هفت سین یادگاری از میراث داروی جدید برای میاستنی بی هیچ می ایی و بی هیچ میرآب زندگی است قسمت هفتمروبات کیانمرگ چیستایستادن در برابر آزادی ببعد از کروناسم زنبور ، کلیدی برای وارتئوری تکامل در پیشگیری و مسمومیت دانش آموزان، قمااز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشطولانی ترین شبتغییرات تکاملی سر انسان نهادینه سازی فرهنگ اختلاواکسن کرونا ساخته شده توحس و ادراک قسمت بیست و یکگاهی لازم است برای فهم و منبع هوشیاری کجاست قسمت در محل کار ارزش خودت را ببیماری اضطراب عمومیآسيب میکروواسکولاریا آسروشی برای بهبود هوش عاطفابداع دی ان ای بزرگترین دتقلید از روی طبیعتسینوریپا داروی ترکیبی ضدتاثیر کپسول نوروهرب بر نمطالعه ای بیان میکند اهداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی علم راهی برای اندیشیدن اجهان موازی و حجاب هافلج خواب چیستنورون هاي مصنوعی می توانوراپامیل در بارداریحس و ادراک- قسمت بیست و پپوست ساعتی مستقل از مغز دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان های اسرار آمیز در آبیست تمرین ساده برای جلوافراد آغاز حرکت خودشان ررژیم غذایی ضد دردابزار بقا از نخستین همانسکوت و نیستیتمدن زیر آبتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز چگونه صداها را فیلتر از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمعادت بد را ترک کنجهان پر از چیزهای اسرار آفراموش کارها باهوش تر هسچگونه میتوان با قانون جنیاد گرفتن مداومخودت را از اندیشه هایت حفپیشینیان انسان از هفت میدرمان جدید میگرن با انتی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبار بزرگ ایستادن بر دو پابار سنین ابزار هوشمندی اامواجی که به وسیله ی ماشیرشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقای موجود زنده از ستم، بی پاسخ نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش عاطفی قسمت نهمصفحه اصلیجهشهای مفید و ذکاوتی که دقفس را بشکننگاه از دور و نگاه از نزدکلمات بلند نه صدای بلندخطا در محاسبات چیزی کاملاز علم جز اندکی به شما داپرورش مغز مینیاتوری انسادرک و احساسموجودات مقهور ژنها هستندبحثی درباره هوش و تفاوتهانگشت نگاری مغز نشان میدزندگی فعال و مثبت روند آلتوقف؛ شکستابزارهای دفاعی و بقای موسردرد تنشنتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغزتان را در جوانی سیمکشاز روده تا مغزهوشیاری سنتی یا هوشیاری جستجوی متن و تصویر به صورقارچ بی مغز در خدمت موجودنادانی در قرن بیست و یکم،کندر در بیماریهای التهابدهن، بزرگترین سرمایهاسرار آفرینش در موجآنچه حس می کنیم، نتیجه ی درد باسن و پا به دلیل کاهما انسانها چه اندازه نزدانسان باشبرنامه ی مسلط ژنها در اختزیرفون داروی ضد ام استوهم بی خداییاحیای بینایی نسبی یک بیمشواهدی از دنیسوان(شبه نئتبر را بردارنقش پیش زمینه ها و اراده هدف از تکامل مغزحلقه های اسرارآمیزکیست هیداتید مغزلوزالمعده(پانکراس)مصنوعچرا ماشین باید نتایج را پدیدن خدا در همه چیزاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نآیا هوش مصنوعی می تواند نذخیره ی شگفت انگیز اطلاعماده ای ضد التهابیاولین دروغبرخی اثرات مضر ویتامین دزبان و شناخت حقیقت قسمت اتیوتیکسن داروی ضد جنونادب برخورد با دیگرانهمه چیز، ثبت می شودشاید درست نباشدترجمه ای ابتدایی از اسرانقش زبان در سلطه و قدرت اوقتی فهمیدی خطا کردی برگحرکت چرخشی و دائمی کیهانکتابخانهمقابله با کرونا با علم اسنزاع بین علم و جهل رو به پدانشمندان روشی برای تبدیبه هلال بنگرآیا بزرگ شدن مغز فقط در درنگین کمانمخچه ابزاري که وظیفه آن فاین ایده که ذرات سیاهچالبررسی بیماری التهابی رودسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل جریان همیشگی خلقتارتباط شگفت مغز انسان و فهندسه بنیادینشش مرحله تکامل چشمتصادف یا قوانین ناشناختهنمایش تک نفرهواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت نهمگلوله ی ساچمه ایمنابع انرژی از نفت و گاز داروی جدید برای کاهش وزنبی ذهن و بی روحآب زندگی است قسمت اولروح در جهانی دیگر استمرگ و میر پنهاناکنون را با همه ی نقص هایبعد از کرونا دلخوشی بیهوسماگلوتید داروی کاهش دهنتئوری جدید، ویران کردن گمسیر دشوار تکامل و ارتقااز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی الفاگوطی یکصد هزار سال اخیر هرچتغذیه بر ژنها تاثیر داردچهار میلیارد سال تکامل بواکسن آلزایمرحس و ادراک قسمت بیست و دوگاهی مغز بزرگ چالش استمنبع هوشیاری کجاست قسمت در چه مرحله ای از خواب ، ربیماری بیش فعالیآسیب ها ناشی از آلودگی هوروشی جدید در درمان قطع نخابزار هوش در حال ارتقا ازتقلید از طبیعتسیگار عامل افزایش مرگ ومتاثیر کپسول نوروهرب بر تمعماری، هندسه ی قابل مشااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی علم ساختن برج های چرخانجهان ما میتواند به اندازفلج دوطرفه عصب 6 چشمنورون های ردیاب حافظهورزش هوازی مرتب خیلی به قحس و ادراک- قسمت شصت و چهپوشاندن خود از نورمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان های بیماری آلزایمربیش از نیمی از موارد انتقافراد بی دلیل دوستدار تو راه فراری نیستابزار بقا از نخستین همانسکوت، پر از صداتمدنی قدیمی در شمال خلیج تاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ناتوان از توجیه پیدااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمعادت دادن مغز بر تفکرجهان پر از چیزهای جادویی فراموشی همیشه هم بد نیستچگونه مغز پیش انسان یا همیاد بگیر فراموش کنیخودروهای هیدروژنیپیشرفت های جدید علوم اعصدرمان جدید کنترل مولتیپلمنبع هوشیاری در کجاست؟ قبارداری بدون رحمامیوتروفیک لترال اسکلرورشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقای موجود زنده از ستون فقرات انسان دو پا جلتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز، از مغز هوش عاطفی قسمت هفتمسوالات پزشکیجوانان وطنقله سقوطنگاه از درون مجموعه با نگکلوزاپین داروی ضد جنونخطا در محاسبات چیزی کاملازدواج های بین گونه ای، رپرکاری تیروئیددرک کنیم ما همه یکی هستیمموسیقی نوبحثی درباره هوش و تفاوتهانتقال ماده و انرژیزندگی هوشمند در خارج از زتولید مثل اولین ربات های ابعاد و نیازهای تکاملیسردرد سکه ایتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغط یک گیرنده استهوش، ژنتیکی است یا محیطیجستجوی هوشیاری در مغز ماقبل از آغازنازوکلسینکوچ از محیط نامناسبدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاسرار بازسازی اندام هاآنها نمیخواهند دیگران رادردهای سال گذشته فراموش ما انسانها چه اندازه نزدانسان جدید از چه زمانی پابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱زیرک ترین مردمتوهم تنهاییاحساس گذر سریعتر زمانشیشه ی بازالتی و سیلیکونتحریک عمقی مغزنقش آتش در رسیدن انسان بههدف از خلقت رسیدن به ابزاحمله ویروس کرونا به مغزکیست کلوئید بطن سوملیروپریم داروی ترکیبی ضدچرا مغز انسان سه هزار سالدیدگاه نارسای دوگانه ی ماعتماد به خودآیا هوش مصنوعی زندگی بشرذره ی معین یا ابری از الکماده، چیزی نیستاولین سلول مصنوعیبرخی اختلالات عصبی مثانهزبان و شناخت حقیقت قسمت دتیک و اختلال حرکتیادراک ما درک ارتعاشی است همه ی سردردها بی خطر نیستشایسته نیست در جیب خود قرترس و آرمان هانقش زبان در سلطه و قدرت اوقتی پر از گل شدی خودت را حس متفاوتکجای مغز مسئول پردازش تجملاحظه های اخلاقی دربارهنسبیت عام از زبان دکتر بردانش، قفل ذهن را باز میکنبه کدامین گناه کشته شدندآیا تکامل و تغییرات ژنتیرهبر حقیقیمخچه تاثیر گذار بر حافظهاین ابتدای تناقض هاستبررسی سیستم تعادلی بدن اسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل داروینی هنوز در حاارتباط شگفت انگیز مغز انهندسه در پایه ی همه ی واکششمین کنگره بین المللی ستضادهای علمیچند نرمش مفید برای کمردرواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت چهارمگلوئونمنابع انرژی از نفت و گاز داروی جدید برای ای ال اسبی شرمیآب زندگی است قسمت دومروح رهاییمرگ و میر بسیار بالای ناشاکوییفلکسبعد از کرونا دلخوشی بیهوسندرم کووید طولانیتا 20 سال آینده مغز شما به مسئول صیانت از عقیده کیساز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک های بطبیعت موجی جهانثبت و دستکار ی حافظهچهار ساعت پس از کشتار خوکواکسن ایرانی کرونا تولیدحس و ادراک قسمت بیست و سوگذر زمان کاملا وابسته به منبع هوشیاری کجاست قسمت در ناامیدی بسی امید استبیماری تی تی پیآسیب روانی شبکه های اجتمروشی جدید در درمان نابینابزار بقا از نخستین همانتقویت استخوان در گرو تغذسیاهچاله هاتاثیر کپسول نوروهرب بر سمعنی روزهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی علایم کمبود ویتامین E را جهان مادی، تجلی فضا در ذهفناوری هوش مصنوعی نحوه خنوروپلاستیسیتی چیستورزش هوازی ، بهترین تمریحساسیت روانی متفاوتپیموزایدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان های جدید میگرنبیشتر کمردردها نیازی به افزایش قدرت ادراکات و حسراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانسکته مغزیتمرکز و مدیتیشنتاثیر گیاهخواری بر رشد و مغز و قلب در جنین موش مصناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمعارضه جدید ویروس کرونا سجهان دارای برنامهفراموشی و مسیر روحانیچگونه هموساپينس بر زمین یادگیری مهارت های جدید دخورشید مصنوعیپیشرفت در عقل است یا ظواهدرمان جدید ای ال اس، توفرمنبع هوشیاری در کجاست؟(قمنبع خواب و رویابازگشایی مجدد مطب دکتر سامید نیکو داشته باش تا آنرشد در سختی استتو کجای جهانیابزار بقای موجود زنده از ستارگانی قبل از آغاز کیهتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بیش از آنچه تصور میشواز تکینگی تا مغز، از مغز هوش عاطفی قسمت یازدهپیامهای کاربرانجوانان وطنقلب های سادهنگاه حقیقی نگاه به درون اکلید نزدیک و نگاه تو بر فخطای ادراک کارمااسکلت خارجی در درمان اختپرتوهای صادر شده از سیاهدرک احساسات و تفکرات دیگموسیقی هنر مایع استبحثی درباره هوش و تفاوتهاندوه در دنیا استزندگی و داراییتولید یا دریافت علمابعاد اضافه ی کیهانسردرد عروقی میگرنتاثیر رژیم گیاه خواری بر نفرت، اسیب به خود استهیچ نقطه ای مرکزی تر از احفره در مغزقبل از انفجار بزرگنباید صبر کرد آتش را بعد کوچک شدن مغز از نئاندرتادو بیماری روانی خود بزرگ اصل بازخوردآنژیوگرافی از مغزدردی که سالهاست درمان نشما اکنون میدانیم فضا خالانسان خطرناکترین موجودبرین نت به جای اینترنتزیست شناسی کل در جزء فراکتوهم جداییاحساسات کاذبشکل های متفاوت پروتئین هتحریک عمقی مغز در آلزایمنقش انتخاب از طرف محیط، نهر چیز با هر چیز دیگر در تحمایت از طبیعتکاهش مرگ و میر ناشی از ابلیس دگرامفتامین یا ویاسچرا مغزهای ما ارتقا یافت دژا وو یا اشنا پنداریاعتماد به خودآیا هوش ارثی دریافتی از پذرات کوانتومی زیر اتمی قماده، چیزی بیش از یک خلا اوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی اصول سلامت کمرزبان و شناخت حقیقت قسمت ستیروفیبان موثر در سکته ی ادغام میان گونه های مختلهمیشه چشمی مراقب و نگهباشادی، پاداش انجام وظیفهتسلیم شدن از نورون شروع منقش سجده بر عملکرد مغزوقتی تو از یاد گرفتن باز حس چشایی و بویاییکرونا چه بر سر مغز می آورملاحظات بیهوشی قبل از جرنسبت ها در کیهاندائما بخوانبه امید روزهای بهترآیا جنین انسان، هوشمندی روی و منیزیم در تقویت استمدل همه جانبه نگر ژنرالیاینکه به خاطرخودت زندگی بررسی علل کمر درد در میانسفری به آغاز کیهانتکامل داروینی هنوز در حاارتباط شگفت انگیز مغز انهندسه زبانِ زمان استصبر و واقعیتتظاهر خوابیده ی مادهچند جهانیواقعیت چیستحس و ادراک قسمت نوزدهمگمان میکنی جرمی کوچکی در منابع انرژی از نفت و گاز داروی جدید برای دیابتبی عدالتی در توزیع واکسن آب زندگی است قسمت سومروزه داری متناوب، مغز را مرگ و سوال از قاتلاکسی توسین و تکامل پیش اتفکر قبل از کارسندرم گیلن باره به دنبال تا بحر یفعل ما یشامسئولیت جدیداز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک های بطبیعت بر اساس هماهنگیثبت امواج الکتریکی در عصنون و القلمواکسن اسپایکوژنحس و ادراک قسمت بیستمگذشته را دفن کنمنبع هوشیاری کجاست قسمت در هم تنیدگی مرزها و بی مبیماری دویکآسیب عصب پا به دنبال اعتیروشی جدید در درمان سکته مابزار بقا از نخستین همانتقویت حافظه یا هوش مصنوعسیاهچاله های فضایی منابعتاثیر کپسول نوروهرب بر سمعادله ها فقط بخش خسته کناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی علایم کمبود ویتامین E را جهان مرئی و نامرئیفیلمی بسیار جالب از تغیینوروز یا روز پایانیورزش و میگرنخفاش با شیوع همه گیری جدیپیموزایدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان های جدید در بیماری با هوش مصنوعی خودکار روبافزایش مرگ و میر سندرم کوراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانسال سیزده ماههتمرکز بر هدفتاثیر انتخاب از طرف محیط مغز و اخلاقاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمعدم توقف تکامل در یک انداجهان در حال نوسان و چرخشفرایند پیچیده ی خونرسانیچگونه هوشیاری خود را توسیادآوری خواب و رویاخوش قلبی و مهربانیپیشرفت ذهن در خلاقیت استدرمان جدید سرطانپیشرفتی مستقل از ابزار هدرمان دارویی سرطان رحم بمنتظر نمان چیزی نور را بهبازگشت از آثار به سوی خداامید نجاتز گهواره تا گورتو کز محنت دیگران بی غمیابزار بقای موجود زنده از سخن نیکو مانند درخت نیکوتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش عاطفی قسمت پنجمسایتهای دیگرجواب دانشمند سوال کننده قلب و عقلنگاه دوبارهکلام و زبان، گنجینه ای بسخطای حساسکار، لگوی هوشمندپرتوزایی از جسم سیاهدرک تصویر و زبان های مخلتمیهمانهای ناخوانده عامل بحثی درباره هوش و تفاوتهاندوه دردی را دوا نمیکندزندگی بی دودتولید پاک و فراوان انرژیابعاد بالاترسرطان کمیت گراییتاثیر رژیم گیاهخواری بر چقدر به چشم اعتماد کنیمهیچ چیز همیشگی نیستحق انتخابقبرستان ها با بوی شجاعتنبرو و انرژی مداومکوچکترین چیز یک معجزه اسدو بار در هفته ماهی مصرف اصل در هم تنیدگی و جهانی آنان که در قله اند هرگز خدرس گرفتن از شکست هاما از اینجا نخواهیم رفتانسان عامل توقف رشد مغزبرای یک زندگی معمولیزیست شناسی باور حقیقت یا توهم جدایی و توهم علماخلاق و علوم اعصابشکل پنجم مادهتداوم مهم است نه سرعتنقش اتصالات بین سلولهای هر جا که جات میشه، جات نیحوادث روزگار از جمله ویرکاهش التهاب ناشی از بیمالا اکراه فی الدینچرا ویروس کرونای دلتا وادژاوو یا آشناپنداریاعتماد بی موردآیا هوش سریعی که بدون احسذرات کوانتومی زیر اتمی قماست مالیايندگان چگونه خواهند دیدبرخی اطلاعات روانشناسی مزبان جانسوزتکنولوژی های جدید و حالتادغام دو حیطه علوم مغز و همیشه اطمینان تو بر خدا بشب سیاه سحر شودتشنچ پانایوتوپولوس تشنج نقش غذاها و موجودات درياوقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک (قسمت اول )کریستال هاممانتین یا آلزیکسا یا ابنسبت طلایی، نشانه ای به سداروهای مصرفی در ام اسبه بالا بر ستارگان نگاه کآیا جهان ذهن و افکار ما مرویا و واقعیتمدل هولوگرافیک ژنرالیزهاینکه خانواده ات سالم بابزرگ فکر کنسقوط درون جاذبه ای خاص، چتکامل داروینی هنوز در حاارتباط غیرکلامی بین انساهندسه، نمایشی از حقیقتصبر بسیار بایدتظاهری از ماده است که بیدچند جهانیواقعیت چیستحس و ادراک قسمت هفتمگنجینه ای به نام ویتامین منابع انرژی از نفت و گاز داروی جدید ضد میگرنبیمار 101 ساله، مبتلا به سآب، زندگی است(قسمت پنجم)روزه داری و بیمار ی ام اس مرگ انتقال است یا نابود شاگر فقط مردم میفهمیدند کتفکر ترکیبی در هوش مصنوعسندرم پیریفورمیستاول کف پا و حقیقتمسئولیت در برابر محیط زیاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک بازی طعمه ی شبکه های ارتباط اججلو رفتن یا عقبگردنوآوری ای شگفت انگیز دانواکسن اسپایکوژن ضد کروناحس و ادراک قسمت دهمگریه ی ابر، رمز طراوت باغمنبع هوشیاری کجاست قسمت در هم تنیدگی کوانتومیبیماری دیستروفی میوتونیآسانی موفقیتريتوکسيمب در درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانتقویت سیستم ایمنیسیاهچاله ها، دارای پرتو تاثیر کتامین در درمان پامعجزه های هر روزهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی علائم عصبی آلزایمر، با اجهان مشارکتیفیروز نادرینورالژیورزش بهترین درمان بیش فعخلا، حقیقی نیستپیچیدگی های مغزمگسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان های جدید سرطانبا هر چیزی که نفس می کشد مافزایش سرعت پیشرفت علوم راه پیروزی در زندگی چیستابزار بقا از نخستین همانسانسور از روی قصد بسیاری تمرکز بر امروزتاثیر احتمالی عصاره تغلیمغز و اخلاقاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمعدم درکفرایند تکامل و دشواری هاچگونه واکسن کرونا را توزیاری خدا نزدیک استخوشبختی چیستپپوگستدرمان زخم دیابتی با تکنومنحنی که ارتباط بین معرفبازگشت به ریشه های تکاملامید جدید بر آسیب نخاعیزمین در برابر عظمت کیهانتو پیچیده ترین تکنولوژی ابزار بقای موجود زنده از سخن و سکوتتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز، از مغز هوش عاطفی قسمت اولجوسازی مدرنقلب یا مغزنگاهی بر قدرت بینایی دراکلام، در تحولی شگفت آور بخطر آلودگی هوااساس انسان اندیشه و باور پرسش و چستجو همیشه باقی ادرک حقیقت نردبان و مسیری میوتونیک دیستروفیبحثی درباره احساسات متفااندوهگین نباش اگر درب یا زندگی در جمع مواردی را برتولید سلولهای جنسی از سلاتفاق و تصادفسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر عصاره تغلیظ شده گینقش قهوه در سلامتیهیچ چیز، چقدر حقیقی استحقیقت قربانی نزاع بین بی قدم زدن و حرکت دید را تغیچت جی پی تیکووید نوزده و خطر بیماری دو برابر شدن خطر مرگ و میاصل علت و تاثیرآنزیم تولید انرژی در سلودست و پا زدن در سایه؟ما اشیا را آنطور که هستندانسانیت در هم تنیده و متصبرای پیش بینی آینده مغز دزیست، مرز افق رویداد هستتوهم جسماخلاق پایه تکامل و فرهنگشکرگزار هر چیزی باش که داتداخل مرزها و صفات با بیننقش تیروئید در تکامل مغزهر حرکت خمیده می شود و هر حکمت الهی در پس همه چیزکاهش حافظه هرچند فرایندیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟چرا پس از بیدار شدن از خودگرگونی های نژادی و تغییاعتیاد و تلاش های درمانی آیا هشیاری کوانتومی وجودذرات کوانتومی زیر اتمی قماست مالی با هوش انسانیايا اراده آزاد توهم است یبرخی بیماری ها که در آن بزبان ریشه هایی شناختی استکنولوژی و پیشرفتارتقا و تکامل سنت آفرینش همیشه به آنچه داری، خوشنشبیه سازی میلیون ها جهان تشنج چیستنقش غذاها و موجودات درياویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک (قسمت دوم )کریستال زمان(قسمت اولمن کسی در ناکسی دریافتم نشانه های گذشته در کیهان داروهای ام اسبه بالاتر از ماده بیندیشآیا جهش های ژنتیکی، ویرورویا و کابوسمدل هولوگرافیک تعمیم یافاینترنت بدون فیلتر ماهوابزرگ شدن مغز محدود به دورسلول های مغزی عامل پارکیتکامل داروینی هنوز در حاارتروز یا خوردگی و التهاهنر فراموشیصرع و درمان های آنتعامل انسان و هوش مصنوعیچند جهانی و علمواقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت هفدهمگویید نوزده و ایمنی ساکتمنابع انرژی از نفت و گاز داروی جدید ضد الزایمربیماری لبر و نابینایی آنآتاکسی فریدریشروزه داری سلول های بنیادمرگ تصادفیاگر میدانی مصیبت بزرگتر تفکر خلا ق در برابر توهم سندرم پیریفورمیستابوهای ذهنیمستند جهان متصلاز واقعیت امروز تا حقیقتهوش مصنوعی از عروسک بازی ظهور امواج مغزی در مغز مصجلوتر را دیدننوار مغز مشاهده ی غیر مستواکسن دیگر کرونا ساخته شحس و ادراک قسمت دوازدهمگربه شرودینگر و تاثیر مشمنبع هوشیاری کجاست قسمت در هم تنیدگی کوانتومی و پبیماری ضعف عضلات نزدیک بآشنا پنداریریه زغالیابزار بقا از نخستین همانتلقین اطلاعات و حافظهسیاهچاله و تکینگی ابتدایتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعجزه ی چشماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی علت خواب آلودگی بعد از خوجهان معنافیزیک مولکولها و ذرات در نوسانات کوانتومی منبع ماورزش در کمر دردخلا، خالی نیستپیچیدگی های مغزی در درک زمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان های رایج ام اسبا آتش، بازی نکن و بعد از افسردگی و اضطراب در بیماراه انسان شدن، راه رفتن وابزار بقا از نخستین همانسانسور بر بسیاری از حقایتمساح حد واسط میان مغز کوتاثیر ترکیبات استاتین (سمغز و سیر تکامل ان دلیلی از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی به کمک هوش طبیعدالت برای من یا برای همهفرایند حذف برخی اجزای مغچگونه آن شکری که می خوریمژن همه چیز نیستخوشبختی دور از رنج های مژن همه چیز نیستخانه ی تاریکپایان، یک آغاز استدرمان سرگیجه بدون نیاز بمنشأ اطلاعات و آموخته ها بازخورد یا فیدبکامید درمان کرونا با همانزمین زیر خلیج فارس تمدنی تو آرامش و صلحیابزار بقای موجود زنده از سخن پاک و ثابتتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش عاطفی قسمت دهمجامعه ی آسمانیقلب دروازه ی ارتباطنگاهی بر توانایی اجزاي بکلرال هیدرات برای خوابانخطرات هوش مصنوعیاستفاده از مغز، وزن را کمپرسشگری نامحدوددرک دیگرانمیگرن و پروتئین مرتبط با بحثی درباره احساساتی غیراندام حسی، درک از بخش هایزندگی در سیاهچالهتولترودیناتوبان اطلاعات و پلِ بینسطح آگاهی، رخدادهای زندگتاریک ترین بخش شبنقش مهاجرت در توسعه نسل اهیچ وقت خودت را محدود به حقیقت آنطور نیست که به نظقدرت مردمچت جی پی تیکودک هشت ساله لازم است آددو برابر شدن خطر مرگ و میاصل عدم قطعیت از کوانتوم آینه در اینهدست کردن در گوشما به جهان های متفاوت خودانسانیت در برابر دیگرانبرای اولین بار دانشمندانزاوسکا درمان گوشرتوهمات و شناخت حقیقتاختلاف خانوادگی را حل کنشکست حتمیترقی واقعی یا شعار ترقینقش حفاظتی مولکول جدید دهرچیز با یک تاب تبدیل به حافظه میتواند بزرگترین دکاهش دوپامین عامل بیماریلایو دوم دکتر سید سلمان فچرا ارتعاش بسیار مهم استدانش قدرت استاعداد بینهایت در دنیای مآیا واکنش های یاد گرفته ورفتار مانند بردهماشین دانشايا اراده آزاد توهم است یبرخی بیماری های خاص که بدزبان شناسی مدرن در سطح سلتکنولوژی جدید که سلول هاارتقا یا بازگشت به قبل ازهمیشه داناتر از ما وجود دشبیه سازی سیستم های کوانتشنج و حرکات شبه تشنجی قانقش غذاها و موجودات درياویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت 67کریستال زمان(قسمت دوم)من پر از تلخیمنشانه های پروردگار در جهداروهای تغییر دهنده ی سیبه جای محکوم کردن دیگران آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجرویا و خبر از آیندهمدل های ریز مغز مینی برینایندرالبزرگ شدن تقریبا ناگهانی سلول های بنیادیتکامل زبانارزش های وارونههنر حفظ گرهضایعه ی عروقی مخچهتعامل انسان با هوش مصنوعچند روش ساده برای موفقیتواقعیت و مجازحس و ادراک قسمت هجدهمگوشه بیماری اتوزومال رسسمنابع انرژی از نفت و گاز داروی سل سپتبیماری های میتوکندریآتش منبع انرژیروزهای بد باقی نمیماندمرگی وجود ندارداگر نیروی مغناطیس نباشد تفاوت مغز انسان و میمون هسندرم پس از ضربه به سرتاثیر فکر بر سلامتمشکل از کجاستاز کجا آمده ام و به کجا میهوش مصنوعی از عروسک بازی ظرف باید پر شود چه با چرک جمجمه انسان های اولیهنوار مغز ترجمه رخدادهای واکسن دیگری ضد کرونا از دحس و ادراک قسمت سومگزیده ای از وبینار یا کنفمنبع هوشیاری کجاست قسمت در هم تنیدگی کوانتومی و دبیماریهای تحلیل عضلانی اآشنا پنداریریواستیگمینابزار بقا از نخستین همانتلاش ها برای کشف منابع جدسیاهچاله ی منفرد یا سیاهتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعجزه ی علماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی عماد الدین نسیمی قربانی جهان هوشمندفیزیک و هوشیارینوشیدن چای برای مغز مفید وزن حقیقی معرفت و شناختخلاصه ای از مطالب همایش مپیوند قلب خوک، به فرد دچامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان های علامتی در ام اسبا تعمق در اسرار ابدیت و افسردگی و ساختار مغزراه بی شکستابزار بقا از نخستین همانساهچاله ها تبخیر نمیشودتنفس هوازی و میتوکندریتاثیر تغذیه بر سلامت روامغز کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی به شناسایی کاعسل طبیعی موثر در کنترل بجهان در حال ایجاد و ارتقافراتر از دیوارهای باورچگونه انتظارات بر ادراک فرد موفقچگونه به سطح بالایی از هوژن هوش و ساختارهای حیاتی خانواده پایدارپاسخ گیاهان در زمان خورددرمان سرگیجه بدون نیاز بمنشاء کوانتومی هوشیاری ابازسازي مغز و نخاع چالشی امیدوار باش حتی اگر همه چزمان چیستتو افق رویداد جهان هستیابزار بقای موجود زنده از سختی ها رفتنی استتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکامل تا مغز از مغز تا هوش عاطفی قسمت دومجاودانگی مصنوعیقلب روباتیکنگاهت را بلند کنکمالگرایی دشمن پیشرفتدفاع از پیامبراستفاده از هوش مصنوعی در آلودگی هوا چالش قرن جدیددرک درست از خود و هوشیاریمیگرن سردردی ژنتیکی که ببخش فراموش شده ی حافظهانرژی بی پایان در درون هرزندگی زمینی امروز بیش از تومورها و التهاب مغزی عااتوسوکسیمایدسعی کن به حدی محدود نشویتاریکی من و تو و گرد و غبانقش میدان مغناطیسی زمین هیچ کاری نکردن به معنی چیحقیقت افرادقدرت و شناخت حقیقتنتایج نادانی و جهلکودک ایرانی که هوش او از دو سوی واقعیتاصل، روان و نفس استآیندهدست آسمانما با کمک مغز خود مختاريمانسان، گونه ای پر از تضادبرای تمدن سازی، باید در بزبان فرایند تکاملی برای توکل بر خدااختلال خواب فرد را مستعد شگفت نیست من عاشق تو باشمتروس جریان انرژینقش حیاتی تلومر دی ان آ دهز ذره، یک دنیاستحافظه های کاذبکاهش سن بیولوژیکی، تنها لبخند بزن شاید صبح فردا زچرا بیماری های تخریبی مغدانش محدود به ابعاد چهاربقای حقیقی در دور ماندن اآیا یک، وجود داردرفتار وابسته به شکلمبانی ذهنی سیاه و سفیدای نعمت من در زندگیمبرخی توجهات در ببمار پارزبان شناسی نوین نیازمند تکنولوژی جدید که سلول هاارتوکين تراپی روشی جديد همیشه راهی هستشبکه های مصنوعی مغز به درتشنج عدم توازن بین نورون نقش غذاها در کاهش دردهای ویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت 74کریستال زمان(قسمت سوم)منابع انرژي پاک سرچشمه حنظام مثبت زندگیداروهای ضد بیماری ام اس وبه خوبی های دیگران فکرکنآیا خداباوری محصول تکاملرویا بخشی حقیقی از زندگی مدیون خود ناموجودایا کوچک شدن مغزانسان البزرگترین خطایی که مردم مسلول های بنیادی منابع و اتکامل زبانارزش حقیقی زبان قسمت اولهنر رها شدن از وابستگیضایعات در عصب زیر زبانیتعداد کلی ذهن ها در جهان چندین ماده غذایی که ماننواقعیت و انعکاسحس و ادراک قسمت هشتمگوشت خواری یا گیاه خواریمنابع انرژی از نفت و گاز داروی ضد چاقیبیماری های مغز و اعصاب و آثار باستانی تمدن های قدروزهای سختمراحل ارتقای پله پله کیهاگر نعمت فراموشی نبود بستفاوت ها و تمایزها کلید بسندرم دزدی ساب کلاوینتاثیر مشاهده بر واقعیت بمشکلات نخاعیاز کسی که یک کتاب خوانده هوش مصنوعی از عروسک بازی عقل مجادله گرجنین مصنوعینوار مغز در فراموشی هاواکسن سرطانحس و ادراک قسمت سی و هشتمگزارش یک مورد جالب لخته ومنبع هوشیاری کجاست قسمت در هر سوراخی سر نکنبیماری، رساله ای برای سلآشناپنداری چیستریاضیات یک حس جدید استابزار بقا از نخستین همانتلاش های جدید در درمان فرسیاهچاله ی تولید کنندهتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعجزه ی علم در کنترل کروناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی عوامل موثر در پیدایش زباجهان هوشیارفیزیکدانان ماشینی برای تنوعی سکته مغزی ، وحشتناک وزوز گوشخلاصه ای از درمان های جدیپیوند مغز و سر و چالشهای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبا خدا باشاقلیت خلاقرابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین همانسایه ی هوشیاریتنفس هوازی و میتوکندریتاثیر حرکات چشم بر امواج مغز آیندگان چگونه است ؟از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در کامپیوترهاعشق درونی به یگانگی خلقتجهان ریز و درشتفرد یا اندیشهچگونه باغبانی باعث کاهش ژن یا نقشه توسعه مغز و نقخار و گلپختگی پس از چهل سالگي به درمان سرگیجه بدون دارومهمان ناخواندهبحتی علمی درباره تمایل بامیدواری و مغززمان و مکان، ابعاد کیهان تو انسانی و انسان، شایستابزار بقای موجود زنده از سرنوشتتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکامل تا مغز، از مغز تهوش عاطفی قسمت سومجایی خالی نیستقلب را نشکنچالش هوشیاری و اینکه چرا کمردرددفاع در برابر تغییر ساختاستفاده از انرژی خلاآلودگی هوا و ویروس کرونادرک عمیق در حیواناتمیگرن شدید قابل درمان اسبخش های تنظیمی ژنومانرژی تاریکزندگی زودگذرتومورهای نخاعیاتصال مغز و کامپیوترشلیک فراموشیتاریکی و نورنقش محیط زندگی و مهاجرت دهیچ کس مانند تو نگاه نمیکحقیقت اشیاقدرت کنترل خودنجات در راستگوییکودکان میتوانند ناقل بی دولت یا گروهکاصلاح خطا با رفتن بر مسیرآینده ی انسان در فراتر ازدستورالعمل مرکز کنترل بیما بخشی از این جهان مرتبطانعطاف پذیری مکانیسمی علبرای خودآگاه بودن تو بایزبان متغیرتوپیراماتاختلال در شناسایی حروف و شگفت انگیز بودن کیهانتری فلوپرازیننقش خرچنگ های نعل اسبی درهزینه ای که برای اندیشیدحافظه و اطلاعات در کجاست کایروپاکتیک چیستلحظات خوش با کودکانچرا حیوانات سخن نمی گویندانش بی نهایتبلندی در ذهن ما درک بلندیآیا کیهان می تواند یک شبیرفتار اجتماعی انسان، حاصمباحث مهم حس و ادراکای همه ی وجود منبرخی توصیه ها برای واکسیزبان، نشان دهنده ی سخنگو تکینگیارتباط میکروب روده و پارهمیشه عسل با موم بخوریمشبکیه های مصنوعیتشویق خواندن به کودکاننقشه مغزی هر فرد منحصر بهویتامین کاحس و ادراک قسمت 75کشف مکانیسم عصبی خوانش پمنابع انرژی از نفت و گاز نظریه ی تکامل در درمان بیداروی فامپیریدین یا نورلبه خودت مغرور نشوآیا دلفین ها می تواند از رویا تخیل یا واقعیتمدیریت اینترنت بر جنگایا این جمله درست است کسیبزرگترین درد از درون است سلول های بدن تو پیر نیستنتکامل زبان انسان از پیشیارزش حقیقی زبان قسمت دومهنر، پر کردن است نه فحش دضرورت زدودن افکارتعذیه ی ذهنچندجهانیواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت هشتاد و شگیلگمش باستانی کیستمنابع بی نهایت انرژی در دداروی ضد چاقیبیماری وسواسآرامش و دانشروش مقابله مغز با محدودیمرز مرگ و زندگی کجاستاگر نعمت فراموشی نبود بستفاوت ها را به رسمیت بشناسندرم سردرد به دلیل افت فتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمشکلات بین دو همسر و برخیاز آغاز خلقت تا نگاه انساهوش مصنوعی از عروسک بازی عقلانیت بدون تغییرجنگ و تصور از جنگنوار مغز در تشخیص بیماری واکسن سرطانحس و ادراک قسمت سی و ششمگشایش دروازه جدیدی از طرمنبع هوشیاری کجاست قسمت در والنتاین کتاب بدید همبیندیشآشتی بهتر استریسدیپلام تنها داروی تایابزار بقا از نخستین همانتلاش هایی در بیماران قطع سیاره ی ابلهانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعجزه در هر لحظه زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی عوامل ایجاد لغت انسانی و جهان های بسیار دیگرفاکسیبتنیکولا تسلاوسواس، بیماری استخم شدن فضا-زمانپیوند اندام از حیوانات بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبا طبیعت بازی نکناقیانوس نادانیرادیوی مغز و تنظیم فرکانابزار بقا از نخستین همانسایه را اصالت دادن، جز فرتنفس بدون اکسیژنتاثیر دوپامین و سروتونینمغز انسان ایا طبیعتا تمااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعصب حقوق نورولووجهان شگفت انگیزفرد حساس از نظر عاطفی و بچگونه تکامل مغزهای کنونیژن ضد آلزایمرخارق العاده و استثنایی بپدیده خاموش روشن در پارکدرمان سرطان با امواج صوتمهندسی ژنتیک در حال تلاش بحث درباره پیدایش و منشا امیدی به این سوی قبر نیستزمان و گذر آن سریع استتو با همه چیز در پیوندیابزار بقای موجود زنده از سریع دویدن مهم نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگترین مصرف کننده از تکامل تا مغز، از مغز تهوش عاطفی قسمت ششمجاذبهقوی تر باشچالش هوشیاری و اینکه چرا کمردرد ناشی از تنگی کانادقیق ترین تصاویر از مغز ااستفاده از سلول های بنیاآلودگی هوا و پارکینسوندرگیری قلب در بیماری ویرمیدان مغناطيسي زمین بشر بخش بزرگی حس و ادراک ما اانرژی تاریک که ما نمی توزندگی سلول در بدن، جدای اتومورهای ستون فقراتاثر مضر مصرف طولانی مدت رشلیک فراموشیتاریکی خواهد ترسیدنقش نگاه از پایین یا نگاههیچ کس حقیقت را درون مغز حقیقت تنها چیزی است که شاقدرت انسان در نگاه به ابعنخاع ما تا پایین ستون فقرکودکان خود را مشابه خود تدوچرخه سواری ورزشی سبک و اصول انجام برخی نرمش ها دآینده ی علم و فیزیک در60 ثدغدغه نتیجه ی نادانی استما تحت کنترل ژنها هستیم یاهرام مصر از شگفتی های جهبرای رشد، باید از مسیر خطزبان مشترک ژنتیکی موجوداتوانایی مغز و دیگر اجزای اختلال در شناسایی حروف و شگفت زده و حیران باشتری فلوپرازیننقش داروهاي مختلف معروف هزینه سنگین انسان در ازاحافظه و اطلاعات در کجاست کار با یگانگی و یکپارچگیلرزش ناشی از اسیب به عصبچرا حجم مغز گونه انسان دردانشمندان موفق به بازگردبلوغ چیستآیا گذشته، امروز وآینده رقیبی قدرتمند در برابر ممبتکران خودشکوفاای آنکه نامش درمان و یادشبرخی درمان های Spinal Muscular Atزبان، وسیله شناسایی محیطتکامل فردی یا اجتماعیارتباط ماده و انرژیهمیشه، آنطور نیست که هستشباهت مغز و کیهانتشخیص ژنتیکی آتروفی های نقشه های مغزی جدید با جزیویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت 78کشف مکانیسمی پیچیده در بمنابع انرژی از نفت و گاز نظریه ی تکامل در درمان بیداروی لیراگلوتیدبه دنبال رستگاری باشآیا دلفین ها میتوانند بارویا حقی از طرف خدامداخله ی زیانبار انسانایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از مجرمان، خودشانسلول عصبی شاهکار انطباق تکامل ساختار رگهای مغزی ارزش حقیقی زبان قسمت سومهوموارکتوس ها ممکن است دضرب المثل یونانیتغییر الگوی رشد مغزی با زنه به اعداموالزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت پنجمگیاه بی عقل به سوی نور میمنابع جدید انرژیداروی ضد تشنج با قابليت تبیماری کروتز فیلد جاکوبآرامش و سکونروش های صرفه جویی در ایجامرز بین انسان و حیوان کجااگر با مطالعه فیزیک کوانتفاوت های بین زن و مرد فقسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر مشکلات روانپزشکی پس از ساز انفجار بزرگ تا انفجار هوش مصنوعی از عروسک بازی عقیده ی بی عملجنگ داده هانوار مغزی روشی مهم در تشخواکسن ضد اعتیادحس و ادراک قسمت سیزدهمپل جویی اصفهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت در یک فراکتال هر نقطه مرکبیهوش کردن در جراحی و بیمآغاز فرایند دانستنریشه های مشترک همه ی موجوابزار بقا از نخستین همانتلاشی برای درمان قطع نخاسیاره ابلهانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعرفت و شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی عواملی که برای ظهور لغت اجهان هایی در جهان دیگرفاجعه ی جهل مقدسنیاز به آموزش مجازی دیجییک پیام منفرد نورون مغزی خونریزی مغز در سندرم کووپیوند سر آیا ممکن استدرمان ژنتیکی برای نوآوریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبالاترین هدف از دولتالکترومغناطیس شنوایی و هراز تغییرابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی مصنوعی با تنها مانع در زندگی موارد تاثیر دپاکین بر بیماری ممغز انسان برای ایجاد تمداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعضلانی که طی سخن گفتن چقدجهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی درمانگر کامپیغم بی پایانجهانی که از یک منبع، تغذیفردا را نمیدانیمچگونه جمعیت های بزرگ شکل ژنها نقشه ایجاد ابزار هوخبر مهم تلسکوپ هابلپروژه ی ژنوم انسانیدرمانهای بیماری پارکینسمهربانی، شرط موفقیتبحثي درباره هوش و تفاوتهامیدی تازه در درمان سرطازمان و صبرتو با باورهایت کنترل میشابزار بقای موجود زنده از سریعترین کامپیوتر موجودتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز حریص برای خون، کلید تاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش عاطفی بیشتر در زنانجاذبه و نقش آن در شکلگیریقیچی ژنتیکیچالش هوشیاری و اینکه چرا کمردرد و علل آندل به دریا بزناستفاده از سلول های بنیاآلزایمردرگیری مغز در بیماری کویمیدان های مغناطیسی قابل بخش بزرگتر کیهان ناشناختانرژی خلا ممکن استزندگی، مدیریت انرژیتوهم فضای خالیاثرات فشار روحی شدیدشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاریخ همه چیز را ثبت کردهنقش نظام غذایی در تکامل مهیچ اندر هیچحقیقت خواب و رویاقدرت ذهننخستین تمدن بشریکودکان را برای راه آماده دورترین نقطه ی قابل مشاهاصول توسعه ی یک ذهن کاملآینده با ترس جمع نمیشودذهن ما از در هم شکستن منبمانند آب باشاولویت بندی ها کجاستبرای زندگی سالم، یافتن تزبان چهار حرفی حیات زمینتوازن مهمتر از فعالیت زیاختلالات مخچهشگفتی های نقشه ی ژنتیکیترک امروزنقش درختان در تکاملهزاران سال چشم های بینا وحافظه و اطلاعات در کجاستکاربرد روباتهای ريزنانولرزش عضله یا فاسیکولاسیوچرا خشونت و تعصبدانشمندان نورون مصنوعی سبلعیدن ستاره توسط سیاهچاآیا پیدایش مغز از روی تصارموزی از نخستین تمدن بشرمجموعه های پر سلولی بدن مایمپلانت مغزیبرخی روش های تربیتی کودکسفر فقط مادی نیستتکامل مادی تا ابزار هوشمارتباط متقابل با همه ی حیهمکاری یا رقابتشباهت مغز با کیهان مادیتشخیص آلزایمر سالها قبل نقشه با واقعیت متفاوت اسویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت 82کشف ارتباط جدیدی از ارتبمنابع انرژی از نفت و گاز نظریه ی تکامل در درمان بیداروی تشنجی دربارداریبه زودی شبکه مغزی به جای آیا دست مصنوعی به زودی قارویاها از مغز است یا ناخومدارک ژنتیکی چگونه انسانایا بیماری ام اس (مولتیپبسیاری از بیماری های جدیسلولهای ایمنی القا کنندهتکامل شناخت انسان با کشفارزش خود را چگونه میشناسهورمون شیرساز یا پرولاکتضررهای مصرف شکر و قند بر تغییر دیگران یا تغییر خونه به اعدامواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت پنجاهگیاه خواری و گوشت خوار کدمناطق خاص زبان در مغزداروی ضد تشنج با قابليت تبیماری گیلن باره و بیمارآرامش(سکوت) stillness و تکاپوروش هایی برای جلوگیری از مرز جدید جستجو و اکتشاف، اگر تلاش انسان امروز براتفاوت های تکاملی در مغز وسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر نگاه انسان بر رفتامشکلات روانپزشکی در عقب از بحث های کنونی در ویروسهوش مصنوعی از عروسک بازی علم و ادراک فقط مشاهده ی جنبه های موجی واقعیتنوار مغز، ترجمه ی فعالیت واکسن علیه سرطانحس و ادراک قسمت ششمپل خواجو اصفهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت در کمتر از چند ماه سوش جدبیهوشی در بیماران دچار اآغاز فصل سرما و دوباره تکریشه های مشترک حیاتابزار بقا از نخستین همانتلاشی تازه برای گشودن معتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز فکر میکند مرگ برای دیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی عوارض ازدواج و بچه دار شدجهان یکپارچهفاصله ها در مکانیک کوانتچیز جدید را بپذیریک پیشنهاد خوب برای آسان خواندن ، یکی از شستشو دهنپیوند سر، یکی از راه حلهادرمان پوکی استخوانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمباهوش ترین و با کیفیت تریالکتروتاکسی(گرایش و حرکراست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی با الفبای تنها در برابر جهانتاثیر داروهای ضد التهاب مغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درخدمت خلق وحغم بی پایانجهانی در ذهنفرزندان زمان خودچگونه جمعیت های بزرگ شکل ژنها ، مغز و ارادهخدا موجود استپروژه ی ژنوم انسانیدرها بسته نیستموفقیت هوش مصنوعی در امتبحثی جالب درباره محدودیتامگا سه عامل مهم سلامتزمان واقعیت است یا توهمتو باید نیکان را به دست بابزار بقای موجود زنده از سرگیجه از شایعترین اختلاتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز در تنهایی آسیب میبیناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر اجبران از دست رفته هاقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصچالش هوشیاری و اینکه چرا کمردرد با پوشیدن کفش منادلایلی که نشان میدهد ما باستفاده از سلول های بنیاآملودیپین داروی ضد فشار درگیری مغز در بیماران مبمیدان های کوانتومی خلابخش دیگری در وجود انسان هانسان قدیم در شبه جزیره عزندان ذهنیتوهم فضای خالی یا توهم فضاثرات مفید قهوهشناخت و معرفت، و نقش آن دتازه های اسکیزوفرنی(جنونقش نظریه تکامل در شناساهیچگاه از فشار و شکست نترحقیقت در علم، هرگز نهایی قدرت عشقنخستین تصویر از سیاهچالهکوری گذرای ناشی از موبایديدن با چشم بسته در خواب اصول سلامت کمرآیا فراموشی حتمی استذهن چند جانبه نیازمند نگماه رجباولین قدم شناخت نقص های خبرخی ملاحظات در تشنج های زبان نیاز تکاملی استتوسعه هوش مصنوعی قادر اساختلالات حرکتی در انسانهم نوع خواری در میان پیشیشگفتی های زنبور عسلترکیب آمار و ژنتیکنقش ذهن و شناخت در حوادث هستي مادي ای که ما کوچکترحافظه ی هوش مصنوعیکاربرد روباتهای ريز، در لزوم سازگاری قانون مجازاچرا در مغز انسان، فرورفتدانشمندان یک فرضیه رادیکبنی عباس، ننگی بر تاریخآیا آگاهی پس از مرگ از بیرمز و رازهای ارتباط غیر کمحل درک احساسات روحانیایمپلانت مغزی و کنترل دو برخی سلولهای عصبی در تلاسفر نامه سفر به بم و جنوب تکامل مداومارتباط چاقی و کاهش قدرت بهمانند سازی در انسانشباهت کیهان و مغزتصویر خورشید یا خود خورشنقص در تشخیص هیجانات عامویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت 87کشف جمجمه ای درکوه ایرهومنابع انرژی از نفت و گاز نظریه ی ریسمانداروی جدید ALSبه زیر پای خود نگاه نکن بآیا رژیم غذایی گیاهی سلارویاهای پر رمز و حیرتی درمروری بر تشنج و درمان هایایا بدون زبان میتوانیم تبسیاری از بیماری های جدیسلولهای بنیادی مصنوعی درتکامل، نتیجه ی برنامه ریاز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش فوق العاده، هر فرد اسضررهای شکر بر سلامت مغزتغییر دادن ژنها آیا روزی نه جنگ و نه خونریزیواکنش به حس جدیدحس و ادراک قسمت پنجاه و یگیرنده باید سازگار با پیمناطق خاصی از مغز در جستجداروی ضد تشنج توپیراماتبیماری آلزایمر، استیل کوآزمون تجربی، راهی برای رروش هایی ساده برای کاهش امرزهای حقیقی یا مرزهای تاگر خواهان پیروزی هستیتفاوت های زبانی سرمنشا تسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر نگاه انسان بر رفتامشاهده گر جدای از شیء مشااز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی از عروسک بازی علم و روحجنسیت و تفاوت های بینایینوار عصب و عضلهواکسنی با تاثیر دوگانه احس و ادراک قسمت شصت و هشتپلاسمای غالبمنبع هوشیاری کجاست قسمت53در آرزوهایت مداومت داشتهبیوگرافیآغاز مبهم آفرینشرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقا از نخستین همانتلاشی جدید در درمان ام استاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز قلباز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی عید نوروز مبارکجهان یکپارچهفاصله ی همیشگی تصویر سازچیزی منتظر شناخته شدنیک آلل ژنتیکی که از نئاندخواب سالم عامل سلامتیپیوندی که فراتر از امکاندرمان پوکی استخوانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمباور و کیهان شناسیالکترودهای کاشتنیرجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانساختن آیندهتنهاییتاثیر داروی ضد تشنج سدیم تاثیر درجه حرارت بر مغزمغز انسان رو به کوچک تر شاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی ساخته هوش طبیغیرقابل دیدن کردن مادهجهان، تصادفی نیستفرضیه ای جدید توضیح میدهچگونه حافظه را قویتر کنیژنهای مشترک بین انسان و وخدا نور آسمان ها و زمین اپروانه ی آسمانیدرهای اسرارآمیز و پوشیدهموفقیت در تفکر استبحثی در مورد نقش ویتامين امروز دانش ژنتیک هیچ ابهزمان پلانکتو تغییر و تحولیابزارهای پیشرفته ارتباط سرگردانیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز را از روی امواج بشناساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر اجدا کردن ناخالصی هاقانون مندی نقشه ژنتیکی مچالش دیدگاه های سنتی در بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدنیای شگفت انگیز کوانتوماستفاده از سلول های بنیاآموزش نوین زباندرگیری مغزی در سندرم کوومیدان بنیادین اطلاعاتبخشیدن دیگران یعنی آرامشانسان میوه ی تکاملزونیسومایدتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)اثرات مفید روزه داریشناخت حقیقت یا آرزوهای گتازه های بیماری پارکینسونقش هورمون های تیروئید دهیپرپاراتیروئیدیسمحقیقت راستین انسان علم بقضاوت ممنوعنخستین روبات های زنده ی جدی متیل فومارات(زادیوا)(اضطراب و ترسآیا ممکن است موش کور بی مذهن هوشیار در پس ماده ی مماپروتیلیناولین مورد PML به دنبال تکبرخی مرزهای اخلاق و علوم زبان و کلمه حتی برای کسانتوسعه برخی شغل ها با هوش اختلالات صحبت کردن در انهمه چیز موج استشانس یا نتیجه ی تلاشترکیب حیوان و انساننقش روی و منیزیم در سلامتهستی ما پس از شروعی چگال حافظه انسان و حافظه ی هوشکاش شرف اجباری بود یا حتیلزوم سازگاری قانون مجازاچرا ذرات بنیادی معمولاً دانشمندان ژنی از مغز انسبه قفس های سیاهت ننازآیا امکان بازسازی اندامهرمز پیشرفت تواضع است نه طمحل درک احساسات روحانی دایمپلانت مغزی کمک میکند برخی سيناپسها طی تکامل و سفر به مریخ در 39 روزتکامل چشمارتباط هوش ساختار مغز و ژهمجوشی هسته ای، انرژِی بشباهت زیاد بین سلول هاي عتصویر در هم تنیدگی کوانتنقطه ی رسیدن به قلهویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت چهلکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمنابع انرژی از نفت و گاز نظریه تکامل در درمان بیمداروی جدید s3 در درمان ام به سخن توجه کن نه گویندهآیا رژیم غذایی گیاهی سلارویای شفافمرکز هوشیاری، روح یا بدن ایا تکامل هدفمند استبشکه ای که ته نداره پر نمسلام تا روشناییتکثیر سلول در برابر توقف از مخالفت بشنوهوش مصنوعی می تواند بر احطلوع و حقیقتتغییر زودتر اتصالات مغزیچه زیاد است بر من که در ایواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک قسمت پنجاه و دگالکانزوماب، دارویی جدیمنبع هوشیاری کجاست قسمت دارویی خلط آوربیماری الزایمرآزمون ذهنی گربه ی شرودینروش جدید تولید برقمزایای شکلات تلخ برای سلاپی ژنتیکتفاوت ایستایی و تکاپوسوخت هیدروژنی پاکتاثیر ویتامین دی بر بیمامشاهده آینده از روی مشاهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی از عروسک بازی علم اپی ژنتیک دریچه ای بهجنسیت و تفاوت های بینایینوار عصب و عضلهوابستگی یعنی قلادهحس و ادراک قسمت شصت و دوپمبرولیزوماب در بیماری چمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدر آسمان هدیه های نادیدنبیوگرافیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهانتمایل زیاد به خوردن بستنتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ما کوچکتر از نیم نقطهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی عامل کلیدی در کنترل کارآجهان کنونی و مغز بزرگتریفتون های زیستیچیزی خارج از مغزهای ما نییک جهش ممکن است ذهن انسانخواب سالم عامل سلامتی و یپیوستگی همه ی اجزای جهاندرمان ام اس(مولتیپل اسکلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمباید از انسان ترسیدالگو نداشتیمرحم مصنوعیابزار بقا از نخستین همانساختار فراکتال وجود و ذهتنهایی رمز نوآوری استتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان رو به کوچکتر شداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیغرور و علمجهش های ژنتیکی مفید در سافساد اقتصادی سیتماتیک درنگاه مادی غیر علمی استژنهای هوش ، کدامندخدا بخشنده است پس تو هم بپرواز از نیویورک تا لوس آدروغ نگو به خصوص به خودتمولکول ضد پیریبحثی در مورد نقش کلسیم و انفجار و توقف تکاملی نشازمان به چه دلیل ایجاد میشتو جهانی هستی که خودش را ابزارهای بقا از نخستین هسربازان ما محققا غلبه می تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکامل تا مغز، از مغز تهوشمندی کیهانجدایی خطای حسی استقانون گذاری و تکاملچاالش ها در تعیین منبع هوکنگره بین المللی سردرد ددنیایی پر از سیاهچاله استیفن هاوکینگ در مورد هآمارهای ارائه شده در سطح درگیری مغزی در سندرم کوومیدازولام در درمان تشنج بخشش، عقلانی یا غیر عاقلانسان ها می توانند میدان زونا به وسیله ویروس ابله توهم چیستاثرات مضر ماری جواناشناخت درون، شناخت بیرون؛تازه های درمان ام اسنقش هورمون زنانه استروژنهاوکينگ پیش از مرگش رسالحقیقت غیر فیزیکیقطار پیشرفتنرمش های مفید برای درد زادین اجباریاطلاع رسانی اینترنتیآیا ما کالا هستیمذهن تو همیشه به چیزی اعتقماجرای جهل مقدساولین مورد پیوند سر در انبرخی نکات از گاید لاین پرزبان و بیان نتیجه ساختماتوصیه های سازمان بهداشت اختلالات عضلانی ژنتیکهمه چیز و هیچ چیزشانس یا تلاشترازودوننقش روزه داری در سالم و جو هر کس تقوای خدا پیشه کنحباب های کیهانی تو در توکتاب گران و پرهزینه شد وللزوم عدم وابستگی به گوگل چراروياها را به یاد نمی آدانشمندان پاسخ کوانتومی به مغز خزندگان خودت اجازآیا انسان با مغز بزرگش اخرمز بقای جهش ژنتیکیمحدودیت چقدر موثر استایمپلانت نخاعی میتواند دبرداشت مغز ما از گذر زمانسفر تجهیزات ناسا به مریخ تکامل و ارتقای نگاه تا عمارتباط پیوسته ی جهانهمراه سختی، اسانی هستشباهت زیاد بین سلول هاي عتصویر زیبا از سلولنقطه ای بود و دگر هیچ نبوویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت چهل و هفتکشتن عقیده ممکن نیستمنابع انرژی از نفت و گاز نظریه تکامل در درمان بیمداروی جدید میاستنی گراویبوزون هیگز چیستآیا راهی برای رفع کم آبی روان سالممرکز حافظه کجاستایجاد احساساتبشریت از یک پدر و مادر نیسلاح و راهزنیتأثیر نیکوتین سیگار بر ماز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی و کشف زبان هایطلای سیاهتغییر عمودی سر انسان از پنه عدم مطلق بلکه عدم با قواکسن کووید 19 چیزهایی که حس و ادراک قسمت پنجاه و سگام کوچک ولی تاثیرگذارمنبع هوشیاری کجاست قسمت داستانها و مفاهیمی اشتبابیماری ای شبیه آلزایمر و آزمون ذهنی گربه شرودینگرروش صحبت کردن در حال تکاممسمومیت دانش آموزان بی گابتدا سخت ترین استتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسودمندی موجودات ابزی بر تاثیر ویروس کرونا بر مغز مشاهدات آمیخته با اشتباهاز تکنیکی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی علم به ما کمک میکند تا موجهل مقدسفلج نخاعی با الکترودهای نوار عصب و عضله تعیین محلواسطه ها د رمسیر ایجاد مغحس و ادراک قسمت شصت و ششپنج اکتشاف شگفت آور در مومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر آستانه ی موج پنجم کوویبیان ژن های اسکیزوفرنی دافت فشار خون ناگهانی در ورژیم ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانسیر آفرینش از روح تا مغز تمدن قدیمی ای در جنوب ایرتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز مانند تلفن استاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی عادت همیشه خوب نیستجهان کاملی در اطراف ما پرفروتنی معرفتیچیزی شبیه نور تو نیستیک رژیم غذایی جدید، می توخواب عامل دسته بندی و حفطپیام های ناشناخته بر مغز درمان تومورهای مغزی با امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبابا زود بیاالگو و عادت را بشکن و در ارحم مصنوعیابزار بقای موجود زنده از ساختار شبکه های مغزی ثابتنبیه چقدر موثر است