دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ارتباط شگفت انگیز مغز انسان و فیزیک کوانتوم

ارتباط شگفت انگیز مغز انسان و فیزیک کوانتوم

کسی نمی داند هوشیاری چیست و چگونه عمل می کند! کسی مکانیک کوانتوم را هم نمی فهمد. آیا ممکن است اینها همه تصادفی باشد؟ نمی توانم مشکل حقیقی را مشخص کنم زیرا تصور میکنم معماي حقیقی ای وجود ندارد ولی من تاکید نمیکنم که معمای حقیقی ای وجود ندارد این چیزی است که ریچارد فاینمان درباره معماها و تفاوت ها در مکانیک کوانتوم- که دانشمندان فیزیک برای توصیف کوچکترین چیزها در کیهان به کار می برند- بیان می کند ولی او شاید درباره معمای بی حاصل و مشابه هم سخن میگوید و آن معماي هوشیاری است!

برخی دانشمندان، اعتقاد دارند که ما در عمل می فهمیم هوشیاری و خودآگاهی چیست یا فقط توهم است، ولی ديگر دانشمندانی هستند که احساس می کنند ما اساسا درک نمی کنیم هوشیاری از کجا آمد.

معمای هوشیاری ابدی، برخی پژوهشگران را به اینجا کشانده است تا از فیزیک کوانتوم بخواهند آن را تشریح کند ولی این اندیشه، همیشه با شک پاسخ داده می شود و این شگفت انگیز نیست؛ زیرا حکیمانه نیست که یکی از معماها با معمای دیگر حل شود!

ولی واضح است که اين افکار، ابلهانه و از روي دلخواه نیست. یکی از دلایلی که عقل را شگفت ترین چیز براي فیزیک دان ها می کند، آن است که در نظریه کوانتوم ابتدایی اسیر می شود. فقط این، نیست بلکه مورد انتظار است که کامپیوترهای کوانتومی بتوانند چیزهایی را ایجاد کنند که برای کامپیوترهای عادی انجام آن ممکن نیست و این ما را تذکر می دهد که مغزهای ما می توانند چیزهایی را انجام دهند که از قدرت هوش مصنوعی، بسیار فراتر می رود.

مکانیک کوانتوم برترین نظریه برای توصیف عام هستي در سطح اتم و ذرات کوچک تر از اتم است و شاید خصوصیت مشهورتر در ابهام آن، این حقیقت باشد که در آزمایش کوانتومی، بر اساس انتخاب ما یا عدم انتخاب ما در روشهاي اندازه گیری، ممکن است برخی خصوصیت های اتم های مربوطه تغییر کند. وقتی نخستین پرچمداران مکانیک کوانتوم، تاثیر فرد جستجو کننده یا مراقب را بر نتایج آزمایشات دیدند بسیار شگفت زده شدند و به نظر رسید که فرض اساسی موجود در پیدایش جهان را از بین می برد که بدون توجه به نگاه ما جهانی در بیرون وجود دارد و وقتی روشي که جهان رفتار میکند، متوقف به کیفیت نگاه ما به آن است پس واقعیت دقیقا به چه معنی است؟

و برخی از این پژوهشگران احساس کردند، مجبورند این نتیجه را بگیرند که قرارداد جهان، فقط توهم است و باید هوشیاری، نقشی فعال را در نظریه کوانتوم داشته باشد. اما از نظر دیگران این مطلب، معنی خاصی ندارد.

بدون شک اینشتاین یک بار احتجاج کرد و آن زمانی بود که گفت من تا وقتی به یک ماه نگاه نکنم نتيجه نمی گیرم، قمری وجود دارد. و امروز برخی فیزیک دان ها شک می کنند که آیا هوشیاری بر مکانیک کوانتوم، تاثیر دارد یا نه.

در حقیقت احتمال دارد هوشیاری به دلیل فیزیک کوانتوم ایجاد شده باشد. تا جایی که اعتقاد دارند نظریه کوانتوم برای فهم کیفیت عمل مغز به صورت کامل، ضروری است و مشابه اجسام کوانتومی ای است که میتواند یک لحظه در دو مکان وجود داشته باشد، پس مغز کوانتومی می تواند همزمان دو نوع از افکار تبادلی را حمل کند. این افکار، تخمینی است و روشن شده است که فیزیک کوانتوم، نقشی اساسي در سطح عمل مغز و بر عمل آن، ندارد.

پس چیز دیگری وجود ندارد و این احتمالات، نشان میدهد چگونه نظریه شگفت انگیز کوانتوم ما را وادار میکند، فکر کنیم.

مشهورترین تاثیر عقل بر مکانیک کوانتوم در آزمایش دوشکاف، نمایان می شود: تصور کن بخشی از شعاع نورانی، بر پرده ای بتابد که دو شکاف نزدیک به هم و موازی دارد. بخشی از نور از دو شکاف می گذرد و بر پرده دیگر، برخورد می کند. میتوان نور را به عنوان نوعی از موج تصور کرد و وقتی موج ها از دو شکاف می گذرند، می توانند با هم تداخل کند. وقتی قله های موج همزمان باشند همدیگر را تقویت می کنند در حالي که اگر قله با کف موج نور، همزمان باشد همدیگر را محو می کنند و به این در هم رفتن موجی، پراش یا انکسار می گویند(diffraction)و سلسله ای متناوب از نوارهای تاریک و روشن بر پرده پشتی شکل می گيرد . واین، در زمانی است که موج های نور یا همدیگر را تقویت کنند یا همدیگر را محو بسازند. و قابل فهم است که این خصوصیت از خصوصیت های رفتار موج، از دویست سال قبل یعنی قبل از پیدایش نظریه کوانتوم بوده است. و میتوان این آزمایش دوشکاف را همچنین بر ذرات کوانتومی دیگر مانند الکترون ها اجرا کرد که ذراتی کوچک و باردار و از اجزای تشکیل دهنده اتم هستند. آنچه باعث جدال می شوند اینکه این ذرات میتوانند رفتاری مانند موج نشان دهند و این یعنی میتوانند وقتی دسته ای از الکترون ها از طریق دو شکاف بگذرد و تولید الگوی تداخل کند، در معرض انکسار یا پراش قرار گیرد.

اکنون، تصور کن ذرات کوانتومی از طریق شکاف ها یکی پس از دیگری میگذرد و نیز یکی پس از دیگری بر پرده، نمایش داده می شود و چیز ديگري هم در مسیر، وجود ندارد تا با هر ذره در طول مسیر خود تداخل کند. با اين همه، الگوی ذراتی که در گذر زمان با هم تراکم می کنند از تداخل، پرده برمی دارد. به نظر می رسد هر ذره از هر دو شکاف به صورت همزمان می گذرد و با خودش تداخل میکند و این حالت انباشته شدن بر هم(superposition)نامیده می شود.

این حقیقتا چیزی شگفت انگیز است.

اگر کسی را درون یا بیرون از یکی از شکاف ها قرار دهیم می توانیم کشف کنیم آیا ذره ای معین، از طریق شکاف می گذرد یا نه ولی در این حالت، تداخل و در هم رفتن، از بین می رود!

خیلی ساده! در زمان بررسی مسیر ذرات- حتی اگر این مراقبت، فشاری بر حرکت ذرات وارد نکند- ما نتیجه را تغییر می دهیم!

فیزيک دانی به نام پاسکال جوردن که با استاد کوانتوم نیلز بور در کپنهاگ در دهه بیستم قرن گذشته، کار میکرد، میگوید: توجه ما- بر اساس آنچه میتوان اندازه گیری کرد- فشاری را بر ذره وارد نمی کند و آن را به سمتی نمی راند. بلکه آن را تولید می کند! ما ذرات کوانتومی را وادار میکنیم موضعی مشخص بگیرند!

به عبارت دیگر ما نتایج اندازه گیری ها را خودمان تولید می کنیم.

اگر امر اینگونه است، به نظر می رسد واقعیت وضع شده، فقط یک سراب است و وقتی طبیعت، بر اساس اینکه آن را نگاه کنیم یا نکنیم، رفتار خود را تغییر می دهد شگفت انگیزتر هم می شود.

می توانیم بکوشيم طبیعت را در کشف قصد نیت آن، بفريبيم! برای این کار میتوانیم مشخص کنیم ذرات، در زمان گذر از طریق این دو شکاف چه مسیری دارند ولی به مجرد اينکه بخواهد از شکاف عبور میکنند، لازم است تصمیم بگیرد از یکی از شکاف ها یا هر دوی آنها بگذرد.

آزمایش در سال 1960، از طرف فیزیک دان آمریکایی جان ویلر مطرح شد و به آن، آزمایش انتخاب تاخیری گفته شد و در دوره هاي بعدی تکرار شد و تکنیک های هوشمند براي اندازه گيری، بر مسیر ذرات کوانتومی، به صورت عام و ذرات نور به نام فتون ها به طور خاص، به کار گرفته شد و این پس از آن بود که انتخاب می شد مسیری واحد یا ترکیبی از هر دو را انتخاب کند. بور به صورت قابل اعتمادی پیشگویی کرد و بیان نمود، تفاوتی بین تاخیر اندازه گیری یا عدم تاخیر، وجود ندارد.

تا زمانی که ما مسیر فتون را پیش از ثبت آن، به شکل نهایی در زمان رسیدن آن به بیننده مشخص کنیم ما پدیده انکسار یا پراش را از دست می دهیم! گویا طبیعت می فهمید ما فقط نگاه نکرده ایم بلکه حتی برای نگاه کردن، نقشه هم ریخته ایم!

در این آزمایش هرگاه مسیر ذره کوانتومی را کشف کنیم مجموعه مسیرهای ممکن به یک حالت شناخته شده، فرو میریزد.

بیشتر از این، آزمایش انتخاب زود و سریع و نه تاخيري است یعنی انجام توجه- که از اندازه گیری شروع و نتیجه می شود- می تواند بیشتر از هر جنبش فیزیکی، باعث فروریختن شود.

ولی آیا این،يعني فروریختن حقیقی رخ نمي دهد، مگر در زمانی- که نتیجه اندازه گیری به هوشیاری ما برسد؟

فیزیک دان مجارستانی یگین وینگر در دهه سی، به اين احتمال اعتراف کرده است و می گوید: بیان می شود، توصیف کوانتومی اشیا، تحت تاثیر کپی هایی است که وارد هوشیاری می شود و ایمان به خود، به صورت منطقی همراه با مکانیک کوانتوم کنونی است. ویلر اعتقاد دارد که وجود موجودات زنده توانا برای مشاهده، - آنچه را در گذشته بوده- تغییر داده است و حوادث کوانتومی قبلی را به یک تاریخ قابل لمس، تبدیل کرده است. او می گوید: ما در تکامل کیهان از زمان ابتدای آن، شریک بوده ایم و این، یعنی ما در کیهانی مشارکتي، زندگی می کنیم تا امروز فیزیک دان ها بر روشی بهتر برای تفسیر این آزمون های کوانتومی توافق نکرده اند ولی دشوار است از آنچه بر آن مترتب است یعنی نوعی ارتباط بین هوشیاری با مکانیک کوانوم، دوری کنیم.

در ابتدای دهه هشتاد، فیزیک دان انگلیسی روگر پنروز مطرح کرد که ارتباط، در جهت دیگری عمل کرده است. شاید مکانیک کوانتوم مشارکتی در خوآگاهی و هوشیاری ما داشته باشد؛ چه هوشیاری بر مکانیک کوانتوم تاثیر بگذارد یا نه. و پنروز می پرسد اگر ساختارهایی مولکولی، در مغزهای ما باشد و بتواند حالت خود را در پاسخ به یک حادثه کوانتومی تغییر دهد، چه می شود؟ و آیا این ترکیبات می تواند حالت بر هم فرو رفتن کوانتومی را کاملا مانند رفتار ذرات در آزمایش دوشکاف، بنا سازد؟ و آیا در روش هایی- که تحریک سلول های عصبی برای ارتباط، از طریق پيام های الکتریکی انجام می شود- در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition) رخ میدهد؟ پنروز می گوید توانایی ما برای حمل حالات ذهنی ناموافق از نظر ظاهری، خطای در ادراک، نيست و این، تاثیر حقیقی فیزیک کوانتوم است.

در نتیجه به نظر میرسد، مغز انسان می تواند با فرایند های معرفتی ای تعامل کند- که همچنان بسیار فراتر از قدرت های تجهیزات کامپیوتری عددی است. شاید بتوانیم حتی وظیفه محاسبه ای را انجام دهیم- که از طریق تجهیزات کامپیوترهای عادی و بر اساس منطق عددی کلاسیک، اجرای آن ممکن نیست. پنروز برای اولین بار، در کتاب خود در سال 1989 با عنوان عقل جدید امپراتور “the emperor’s new mind” فرض کرد که مکانیک کوانتوم بر ادراک بشری تاثیر می گذارد به گونه ای که پنروز تصور میکند فروریختن تداخل کوانتومی و محو در هم فرورفتن کوانتومی فرایندی حقیقی و فرایندی فیزیکی مانند انفجار شديد باشد و این پدیده را (orch-or)(orchestrated objective reduction) کاهش واقعي هماهنگ شده نامید.اندیشه
orch-or)
سبب شد پنروز بفهمد جاذبه مسؤول عدم آشکار شدن تاثیر مکانیک کوانتوم بر موارد روزانه مانند ستارگان و سیارات است. او اعتقاد دارد که در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition)، در اشيايي که حجم آن، بزرگتر از ذرات است امکان ندارد.

زیرا تاثیر جاذبه آن، لازم ميکند دو حالت زمان-مکان با هم در جایی نباشند.پنروز این تفکر را در همراهی با پزشک آمریکایی استوارت هامروف، پیشرفت و توسعه داد به گونه ای که در کتاب خودسایه های عقلدر سال 1994، مطرح کرد ساختارهایی که در درک کوانتومی شرکت دارد، از پروتيين هایی به نام ميکروتوبول تشکیل مي شود و این ميکروتوبول ها در بیشتر سلول های ما از جمله سلول های عصبی مغزی وجود دارد و پنروز و هامروف، استدلال کردند جنبش های این ميکروتوبول ها ممکن است بر اساس اصل در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition)، باشد ولی دلیلی بر آن نیست.

اشاره شده است که اندیشه در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition) ميکروتوبول ها، بر اساس آزمونهایی در سال 2013 تایید شده است ولی در واقع این پژوهش ها به آثار کوانتومی اشاره نکرده است. علاوه بر آن، بیشتر پژوهشگران اعتقاد دارند اندیشه orch-or بر اساس پژوهشی- که در سال 2000 انجام شد- از نظرها دور شد.

فیزیک دانی به نام مارک تيگمارک بیان کرد، در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition) مولکول های دخیل در ارسال پیام های عصبي، امکان ندارد حتی در بخشی از زمان لازم بر رسیدن این پیام ها به مکان خاصی ادامه یابد. تاثیر های کوانتومی مانند در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition)، با اصلی به نام جداسازی ارتباط کوانتومی(decoherence) به سادگی از بین ميرود و این، به واکنش ذرات کوانتومی با منطقه اطراف- که از طریق آن، خصوصیات کوانتومی از مجموعه محو میشود- باز می گردد. انتظار می رود جدا شدن ارتباط کوانتومی در محیط های مرطوب و گرم، مانند سلول زنده بسیار سریع شود. پیام های عصبی، پالس هاي الکتریکی است که از عبور ذرات باردار از غشای سلولهای عصبی ایجاد می شود. اگر یکی از این ذرات در، در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition)، باشد و با سلول های عصبی برخورد کند، لازم است آنطور کهتيگمارکمي گويد در کمتر از میلیارد ميليارد صدم ثانیه از بین برود و این کار، حداقل ده هزار تریلیون بار تکرار میشود تا زمانی که سلول های عصبی پیام را خالی کند. نتیجه آنکه شک وابهام زیادی در مورد اندیشه تاثیر مکانیک کوانتومی بر مغز وجود دارد، ولی پنروز به این دلایل توجهی نمیکند و فرضیه(orch-or) را مطرح میسازد. به رغم بیان تيگمارکدر مورد جداکردن بسیار سریع ارتباط کوانتومی در سلول ها، محققان دیگری آثار کوانتومی را در سلول های زنده دیده اند.

دلایلی اشاره میکند نظام بیولوژیک، در جوانب مختلفی از اصول مکانيک کوانتوم بهره میبرد. به عنوان نمونه، فرایند ساختن با نور است و تاثیرات کوانتومی در تبدیل اشعه خورشید به کربوهيدرات ها در فرایند فتوسنتز نقش دارد. دانشمندان همچنین دیدند پرندگان مهاجر، قطب نمای کوانتومی مخصوصی دارند که به آنها اجازه استفاده از ميدان مغناطيسي زمين و هوانوردي را میدهد و احساس بویایی در انسان هم بر اساس یکی از مهمترین خصوصیات فیزیک کوانتوم انجام می شود.

علاوه براینها، به ناچار باید پذیرفت مغز از حیله های کوانتومی استفاده میکند و برهانهایی کاملا متفاوت وجود دارد.

فیزیک دانی به نام ماتيو فیشر از دانشگاه کالیفرنیا مقاله ای را در سال 2015 منتشر کرد و مطرح کرد مغز مولکولهايي دارد که میتواند، در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition) را به شکلی درست، حفظ کند و به شکل مشخص، هسته های ذرات فسفر این توانایی را دارد. ذرات فسفر در همه جا درون سلول ها هستند و معمولا شکل يونی آن، با چهار مولکول اکسیژن ترکیب می شود. این یون ها واحد اساسی نیرو درون سلول ها هستند. بخش بزرگی ازنیروی سلول، در مولکول هایی به نام ATP ، ذخیره می شود که زنجیره هایی تشکیل شده از سه مجموعه از فسفات است و مرتبط با مولکول ساختاری است و در زمان قطع شدن یکی از مجموعه های فسفات، نیروی سلول آزاد میشود تا استفاده شود. سلول ها مکانیسم هایی مولکولی برای جمع کردن یون های فسفات در مجموعه دارد و بار دیگر، آن را می شکنند. فیشر نقشه ای را طرح کرد که میشد در آن، دو بخش از یون های فسفات را در نوع خاصی از در هم رفتن کوانتومی، به نام همبستگي كوانتومي (entangled state) قرار داد. هسته هاي فسفر خاصيت كوانتومي دارد که چرخش دوکی کوانتومی (spin) خوانده می شود و آن را تا حدی مشابه مغناطیس کوچک با قطب هایی میکند که به جهت های معینی اشاره دارد.

در حالت در هم فرورفتن؛ لرزش دوکی یا اسپین یکی از هسته های فسفر بر اساس دیگر هسته ها است به عبارت دیگر حالت های همبستگی حقیقتا حالت های در هم فرورفتن کوانتومی است که بیشتر از یک ذره کوانتومی واحد را در بر می گیرد.

فیشر می گوید رفتار مکانیکی کوانتومی چرخش دوکی این هسته ها می تواند در دوره های طولانی ای- که توسط بشر قابل ملاحظه است- به شکل معقولی در برابر جداسازی ارتباط، مقاومت کند. او با تیگمارک، اتفاق نظر دارد که جنبش های کوانتومی به شدت ازمحیط، تاثیر می پذیرد همانطور که پنروز و هامیروف تصور کردند و جداسازی همبستگی، تقریبا به صورت فوری حاصل می شود ولی چرخش دوکی کوانتومی هسته ها به شدت با محیط خود واکنش نشان نمی دهد. به رغم اینها رفتار کوانتومی، در چرخش دوکی کوانتومی هسته های فسفر، مصون از جداسازي همبستگی است.

فیشر می گوید وقتی ذرات فسفر در ساختاری بزرگتر به بنام مولکول های پوسنر قرار داده شود، چنین چیزی رخ می دهد. و اینها مجموعه ای تشکیل شده از شش یون فسفات است که با نه یون کلسیم ارتباط دارد و نشانه هایی بر امکان پذیر بودن وجود این مولکول ها در سلول های زنده هست به رغم آنکه اکنون دلیل قاطعی ندارد.

فیشر می گوید چرخش دوکی کوانتومی فسفر در برابر جدا شدن همبستگی یک روز یا تقریبا یک روز حتی در سلول های زنده مقاومت می کند و این، یعنی میتواند بر چگونگی عمل مغز تاثیر بگذارد. این نظر مطرح است که مولکول های پوسنر میتواند از طرف سلول های عصبی، بلعیده شود. و مولوکول های پوسنر هر طور در داخل باشند، می توانند سلول های عصبی را تحریک کنند تا پیامی را از طریق جدا سازی و آزاد کردن یون های کلسیم، به سلول دیگر برساند. و به دلیل همبستگی در مولکول های پوسنر دو تا از این پیام ها به نوبه خود به عنوان نوعی از همبستگی کوانتومی افکار با هم مرتبط میشود. فیشر می گوید: پس پردازش های کوانتومی دارای چرخش دوکی کوانتومی هسته ای، در عمل در مغز وجود دارد و اين امری بسیار شایع خواهد بود و در هر زمان رخ میدهد.

فیشر اولا وقتی شروع به تفکر در بیماران عقلی میکند، به اين نتیجه ميرسد زیرا می گوید: وقتی پیش از سه تا چهار سال قبل تصمیم گرفتم کشف کنم چگونه یون لیتیم میتواند مانند این تاثیر بزرگ را در درمان بیماران عقلی داشته باشد در شیمی زیستی مغز وارد شدم.

چون دوای لیتیم به مقدار وسیع در درمان اختلال دو قطبی استفاده میشود. این دارو عمل میکند ولی کسی نمی داند دقیقا چگونه عمل می کند. فیشر درباره تفسیر کوانتومی بحث نمیکند ولی پس از آن، مقاله ای پژوهشی را ارائه کرد که نشان میداد داروی لیتیوم تاثیرات مختلفی بر رفتار موش ها دارد که بر اساس لیتیوم مورد استفاده است. در نگاه اول این از ناحیه شیمیایی، شگفت انگیز است که نظیرهای مختلف واجب است به صورت تقریبا مطابق با هم، رفتار کنند پس وقتی لیتیوم به عنوان درمانی سنتی استفاده شده است باید روی موارد مشابه، همان تاثیر را داشته باشد ولی فیشر فهمید هسته ذرات مشابه لیتیوم، متفاوت است و ممکن است نقشی مختلف داشته باشد و این خاصیت کوانتومی به روش عمل دوای لیتیوم تاثیر می گذارد. برای نمونه اگر لیتیوم به جای کلسیم در مولکول های پوستر جایگزین شود چرخش دوکی کوانتومی لیتیوم بر چرخش دوکی کوانتومی ذرات فسفر تاثیر می گذارد و در نتیجه در همراهی با همبستگی کوانتومی آن وارد می شود.

اگر این مطلب درست باشد به تفسیر آنچه لیتیوم در درمان بیماری دو قطبی به کار میبرد، کمک میکند.

در این مرحله طرح فیشر بیشتر از نظری قابل توجه، نیست ولی راه های بسیاری هست که میتوان درستی آن را آزمود و از این فکر شروع میشود که چرخش دوکی کوانتومی فسفر در مولکل های پوسنر، میتواند همبستگی کوانتومی را در دوره های طولانی حفظ کند و این چیزی است که فیشر بعدا به آن می پردازد.

به رغم اینها او در این بیان محتاط است و افکار قبلی درباره هوشیاری و ادراک کوانتومی، در بهترین حالات با هم برخورد دارد.

فیزیک دان ها، بیشتر آرزوی آنها این است که هوشیاری و مغز بتواند دور از نظریه کوانتوم باقی بماند و شاید بر عکس هم باشد و بعد از همه اینها حتی نمی دانیم هوشیاری چیست و نظریه ای برای توصف آن هم نیست. نتیجه اینکه فیزیک دان ها غالبا همین که عبارت کوانتوم و هوشیاری در یک جمله بیان میشود، احساس ناتوانی می کنند.

این اندیشه تاریخی طولانی دارد و این از زمانی است که تاثیر ناظر و عقل در مکانیک کوانتوم در نخستین روزها مطرح شد و انکار ارتباط بین هوشیاری و مکانیک کوانوم بسیار سخت است. در سال 2016 آدریان کینت از دانشگاه کمبریج که یکي از محترم ترین فیلسوفان کوانتومی است، پیشگویی کرد هوشیاری، رفتار نظام کوانتومی را به روشی پیچیده تغییر داده است ولی میتوان آن را کشف کرد. کینت در مورد این اندیشه بسیار هشدار داد و اعتراف کرد: در اصول، دلیلی قانع کننده براي اعتقاد به اینکه نظریه کوانتوم، نظریه درستی است- که می خواهد براي نظریه هوشیاری دستورسازی کند- وجود ندارد و نمي تواند کامل بيان کند ارتباطی مشترک بین معماهاي نظریه کوانتوم، با معماهاي هوشیاری هست. ولی او می گوید تفسیر همه خصوصیاتی- که هوشیاری، بر اساس فیزیک کلاسیک و قبل از نظریه کوانتوم دارد- دشوار است.

یکی از سوالات حیرت انگیز به صورت خاص، آن است که چگونه عقل های هوشیار ما می تواند احساسات یگانه ای در نوع خود مانند رنگ قرمز یا بوی گوشت ترد و سرخ شده خوک را تجربه کند؟ با چشم پوشی از افرادی- که از ناتوانی های چشمی رنج می برند- همه رنگ قرمز را می شناسیم ولی وسیله ای برای رساندن احساس نداریم و هیچ چیزی در فیزیک نیست که به ما بگوید چه چیزی، بر اساس آن، وجود دارد. احساسات از این نوع، کوالیا یا کیفیت های قابل حس (qualia)نامیده می شود. ما آنها را اینگونه تصور می کنیم که از خصوصیات یگانه در همه جای جهان هستند ولی در حقیقت اینها فقط نتایج هوشیاری ما هستند و این امر، تفسیرش دشوار است.

کینت می گوید هر زنجیره از افکار درباره ارتباط هوشیاری با فیزیک منجر به معمایی بی نتیجه می شود و این، چیزی است که او را وادار کرد، این اندیشه را مطرح کند که ما میتوانیم پیشرفت در فهم معمای تکامل هوشیاری را به دست بیاوریم و این، در صورتی است که فرض کنیم هوشیاری، احتمالات کوانتومی را تغییر مي
میدهد هرچند بسیار اندک باشد.

به عبات دیگر، عقل ممکن است به شکل حقیقی بر نتایج اندازه گیری، تاثیر بگذارد. دقیقا مشخص نیست چه چیزی حقیقی است ولی این فرصت هست که همه حقایق ممکن و قابل به دست آوردن از طرف مکانیک کوانتوم، همان مراقبتی باشد که در واقعیت به روشی انجام می دهیم؛ به گونه ای که میتوان آن را پیشگویی کرد.

کینت می گوید: 15% ایمان دارم که چیزی در هوشیاری، به صورت مشخص سبب انحرافات در نظریه کوانتوم میشود و شاید از طریق تجربی، طی 50 سال آینده کشف شود و اگر چنین چیزی رخ دهد، این نظر ما را درباره همه فیزیک و عقل، تغییر خواهد داد و این فرصت، باید کشف شود.

http://www.bbc.com/…/20170215-the-strange-link-between-the-…

http://ibelieveinsci.com/?p=38339


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
درمان ضایعات نخاعیبا همه مهربان باشرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وگر جان به جز تو خواهد از خمستند جهان متصلتقویت استخوان در گرو تغذآیا راهی برای رفع کم آبی سوپاپ ها یا ترانزیستورهافرد حساس از نظر عاطفی و بتابوهای ذهنیتغذیه بر ژنها تاثیر داردنه به اعدامشعار و عملايندگان چگونه خواهند دیدچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر زیبای اصفهانحس و ادراک قسمت هشتاد و ناختلاف خانوادگی را حل کندیستونی قابل درمانهوش عاطفی قسمت یازدهاستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستدرک تصویر و زبان های مخلتبار مغز بر دو استخوانرجزخوانی هایی که امروز بپیموزایدمعادله ها فقط بخش خسته کنتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآدم عاقل، وقت خودش را هدرسیاره ی ابلهانقلب و عقلتاثیر کتامین در درمان پاجهان موازی و حجاب هانوار مغز ترجمه رخدادهای ضررهای مصرف شکر و قند بر این ایده که ذرات سیاهچالنظام مثبت زندگیمنحنی که ارتباط بین معرفحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتقا و تکامل سنت آفرینش دانش، قفل ذهن را باز میکنهوض مصنوعی زندهاصول توسعه ی یک ذهن کاملکلام، در تحولی شگفت آور بدرد زانو همیشه نیاز به جربحثی در مورد نقش ویتامين زمان و گذر آن سریع استتنهاییپیام های ناشناخته بر مغز مغز و قلب در جنین موش مصنآسیب عصب پا به دنبال اعتیسانسور ذهنقبل از انفجار بزرگتاثیر احتمالی عصاره تغلیجهان پیوستهنور درونظرفیت مغز چقدر استایجاد احساساتهمه چیز در زمان کنونی استموسیقی هنر مایع استخلا، خالی نیستارتروز یا خوردگی و التهاداروی جدید میاستنی گراویبقا با سازگارترین فرد اسهدف از خلقت رسیدن به ابزاکندر علیه سرطانذهن تو همیشه به چیزی اعتقبخش دیگری در وجود انسان هزندگی زمینی امروز بیش از تو تغییر و تحولیپدیده خاموش روشن در پارکمغز ابزار برتر بقاافزایش میل جنسی با خوردن ستارگانی قبل از آغاز کیهلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر درجه حرارت بر عملکجهش تمدنی عجیب و شگفت انساگر تلاش انسان امروز براچیز جدید را بپذیرعلائم عصبی آلزایمر، با اهمراه سختی، اسانی هستمکان زمان یا حافظه زمانخواص هندوانهاز نظر علم اعصاب اراده آزداروی ضد تشنج توپیراماتبه بالاتر از ماده بیندیشکیهان خود را طراحی میکندرموزی از نخستین تمدن بشربرای خودآگاه بودن تو بایپرسشزیست، مرز افق رویداد هستتوهم فضای خالیمغز، همه ی واقعیت را نمیبام اس و سرطانچگونه به سطح بالایی از هوسربرولایزینلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر روغن رزماری استنشاجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا سهوش مصنوعی می تواند بر احماجرای جهل مقدسخوشبختی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهدر هر سوراخی سر نکنبی نهایت در میان مرزهاکارهایی بیش از طراحی و گپمباحث مهم حس و ادراکرویا تخیل یا واقعیتبرخی توجهات در ببمار پارآنها نمیخواهند دیگران رازبان جانسوزتوانایی یک فرد، برای تغینقش هورمون زنانه استروژناما شما از دید خفاش کور هنگاه دوبارهشناخت ناشناختهمنابع انرژی از نفت و گاز تازه های درمان ام اسحقیقت خواب و رویاابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادههوش مصنوعی از عروسک بازی خسته نباشی بابااز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار درمان های بیماری آلزایمربیماری کروتز فیلد جاکوبکشف مکانیسمی پیچیده در بمدل هولوگرافیک ژنرالیزهروزهای بد باقی نمیماندبزرگ فکر کنآیا مغز تا بزرگسالی توسعسفرنامه سفر به بم و جنوب فواید روزه داری متناوبتکنولوژی جدید که سلول هانقش روی و منیزیم در سلامتشکست حتمیاندام حسی، درک از بخش هاینادیدنی ها بیشتر از دیدنمنابع بی نهایت انرژی در دترکیب آمار و ژنتیکحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن ضد اعتیاددرمان تشنجبیماریهای تحلیل عضلانی اروشی جدید در درمان قطع نخگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ انتقال است یا نابود شتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا احتمال دارد رویا از آسلاح و راهزنیفاصله ی همیشگی تصویر سازتکامل زباننقص در تشخیص هیجانات عامشبیه سازی میلیون ها جهان انسان عامل توقف رشد مغزنرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تسلیم شدن از نورون شروع محس و ادراک قسمت 75اثر مضر مصرف طولانی مدت ردونپزیل در بیماران قلبی هوش مصنوعی در کامپیوترهااز دست دادن دم در پیشینیاوسواس، بیماری استوسیله، فقط دعا نیستدرمانهای بیماری پارکینسبا هوش مصنوعی خودکار روبرژیم غذایی سالم و ضد التهگرفتار محدودیت ها و ابعامشکل از کجاستتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیاما مقهور قوانین فیزیکسوپاپ ها یا ترانزیستورهافردا را نمیدانیمتاثیر فکر بر سلامتثبت و دستکار ی حافظهنه به اعدامصبور باشايا اراده آزاد توهم است یچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویربرداری فضاپیمای آمحس و ادراک قسمت هشتاد و شاختلال حرکتی مانند لرزش دژا وو یا اشنا پنداریهوش عاطفی قسمت پنجماستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستدرک حقیقت نردبان و مسیری بار بزرگ ایستادن بر دو پارحم مصنوعیپیموزایدمعجزه های هر روزهتمدن پیشرفته ی پیشینیانآرام باشسیاره ابلهانقلب یا مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان ما میتواند به اندازنوار مغز در فراموشی هاضررهای شکر بر سلامت مغزاین ابتدای تناقض هاستنظریه ی تکامل در درمان بیمنشأ اطلاعات و آموخته ها حس و ادراک قسمت سی و ششمارتقا یا بازگشت به قبل ازدانش، یک انسان را ناسازگهیچ نقطه ای مرکزی تر از ااصول سلامت کمرکلرال هیدرات برای خواباندردهای سال گذشته فراموش بحثی در مورد نقش کلسیم و زمان و صبرتنهایی رمز نوآوری استپیدایش زبانمغز و هوش، برترین ابزار بآسانی موفقیتساهچاله ها تبخیر نمیشودقبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر بینش و انتظارات فرجهان پر از چیزهای اسرار آنوروفیبروماتوزعقل مجادله گرایران بزرگهمه چیز، ثبت می شودمیلر فیشر نوعی نادر از گیخلاصه ای از مطالب همایش مارزش های وارونهداروی جدید کنترل قند خونبقا در ازای بیماریهر چیز با هر چیز دیگر در تکو کیو تن coQ10ذهن خود را مشغول هماهنگیبخشیدن دیگران یعنی آرامشزندگی زودگذرتو جهانی هستی که خودش را پروژه ی ژنوم انسانیمغز از بسیاری حقایق می گرافزایش مرگ و میر سندرم کوسخن نیکو مانند درخت نیکولوتیراستامتاثیر درجه حرارت بر عملکجهشهای مفید و ذکاوتی که داگر خواهان پیروزی هستیچیزی منتظر شناخته شدنعلت خواب آلودگی بعد از خوهمراهی میاستنی با برخی سمکانیک کوانتومی بی معنی خواص اناراز واقعیت امروز تا حقیقتداروی ضد جنون در درمان تیبه جای محکوم کردن دیگران کیهانِ هوشیارِ در حال یارمز و رازهای ارتباط غیر کبرای رشد، باید از مسیر خطپرسش و چستجو همیشه باقی ازاویه نگاه ها یکسان نیستتوهم فضای خالی یا توهم فضمغزتان را در جوانی سیم کشام اس یا تومور؟چگونه باغبانی باعث کاهش سردرد میگرنلزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر رژیم گیاه خواری بر جریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانعبارت های مبهم مانند انرهوش مصنوعی متصل با مغزماجرای عجیب گالیلهخوشبختی دور از رنج های ماز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزردر والنتاین کتاب بدید همبی نظمی مقدمه شناختکاربرد روباتهای ريزنانومبتکران خودشکوفارویا حقی از طرف خدابرخی توصیه ها برای واکسیآنژیوگرافی از مغززبان ریشه هایی شناختی استوازن مهمتر از فعالیت زینقش ویتامین K در ترمیم اسامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاهی بر قدرت بینایی دراشناخت و معرفت، و نقش آن دمنابع انرژی از نفت و گاز تاسف بار است انسان، حق خوحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقا از نخستین همانغار افلاطونهوش مصنوعی از عروسک بازی خطا در محاسبات چیزی کاملاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقدرمان های بیماری اس ام ایبیماری گیلن باره و بیمارکشف ژن جدید، می تواند گستمدل هولوگرافیک تعمیم یافروزهای سختبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا همه جنایت ها نتیجه بیسفری به آغاز کیهانفواید روزه داری متناوبتکنولوژی جدید که سلول هانقش روزه داری در سالم و جشکستن مرز دور مغزانرژی بی پایان در درون هرنادانی در قرن بیست و یکم،منابع جدید انرژیترکیب حیوان و انسانحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دنیایی پر از سیاهچاله از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن علیه سرطاندرمان جدید ALSبیماری، رساله ای برای سلروشی جدید در درمان نابینگوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ تصادفیتفکر خلا ق در برابر توهم آیا بدون ناظر هوشمند هم بسلسله مباحث هوش مصنوعیفتون های زیستیتکامل زباننقطه ی رسیدن به قلهشبیه سازی سیستم های کوانانسانیت در هم تنیده و متصنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست نوار عصب و عضلهحس و ادراک قسمت 78اثرات فشار روحی شدیددوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز روده تا مغزاز سایه نترسیک پیام منفرد نورون مغزی درماندگی به دلیل عادت کربا هر چیزی که نفس می کشد مرژیم غذایی ضد التهابیگریه ی ابر، رمز طراوت باغمشکلات نخاعیتقویت سیستم ایمنیآگاهی فراتر از آگاهیسوپاپ ها یا ترانزیستورهافرزندان زمان خودتاثیر مشاهده بر واقعیت بثبت امواج الکتریکی در عصنه بدبخت بلکه نادانصبور باشايا اراده آزاد توهم است یچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصور ما ازمشکلات و واقعیحس و ادراک قسمت پنجماختلال خواب فرد را مستعد دژاوو یا آشناپنداریهوش عاطفی قسمت اولاستیفن هاوکینگ در مورد هژن هوش و ساختارهای حیاتی درک دیگرانبار سنین ابزار هوشمندی ارحم مصنوعیپیچیدگی های مغزمگسمعجزه ی چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیآرامش و دانشسیاره ابلهانقلب دروازه ی ارتباطتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان مادی، تجلی فضا در ذهنوار مغز در تشخیص بیماری ضعیف و قویاین بیمار را باید چه کار نظریه ی تکامل در درمان بیمنشاء کوانتومی هوشیاری احس و ادراک قسمت سیزدهمارتوکين تراپی روشی جديد دائما بخوانهیچ چیز همیشگی نیستاضطراب و ترسکم کردن کالری روشی سودمندردی که سالهاست درمان نشبحثی در مورد حقیقت فضا و زمان واقعیت است یا توهمتنبیه چقدر موثر استپیر شدن حتمی نیستمغز و اخلاقآشنا پنداریسایه ی هوشیاریقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر ترکیبات استاتین (سجهان پر از چیزهای جادویی نورون هاي مصنوعی می توانعقل در جهان جدید، عجیب اسایرادهای موجود در خلقت بهمه ی سردردها بی خطر نیستمیهمانهای ناخوانده عامل خلاصه ای از درمان های جدیارزش های حقیقی ارزش های غداروی جدید آلزایمربقای حقیقی در دور ماندن اهر جا که جات میشه، جات نیکوچ از محیط نامناسبذهن خالی از شلوغی افکاربخشش، عقلانی یا غیر عاقلزندگی سلول در بدن، جدای اتو جدای از کیهان نیستیپروژه ی ژنوم انسانیمغز به تنهایی برای فرهنگ افزایش سرعت پیشرفت علوم سخن و سکوتلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر درجه حرارت بر عملکجهشهای مفید و ذکاوتی که داپل ویژن پرو در تشخیص بیمچیزی خارج از مغزهای ما نیعماد الدین نسیمی قربانی همراهی نوعی سردرد میگرنیمکانیزمهای دفاعی در برابخواص اردهاز کجا آمده ام و به کجا میوقتی فهمیدی خطا کردی برگدارویی خلط آوربه جای تولید، بیشتر گوش ککیست هیداتید مغزرمز گشایی از اتصالات مغزبرای زندگی سالم، یافتن تپرسشگری نامحدودزاوسکا درمان گوشرتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مغزتان را در جوانی سیمکشامواجی که به وسیله ی ماشیچگونه تکامل مغزهای کنونیسردرد میگرن در کودکانمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر رژیم گیاه خواری بر جریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانعجول نباشهوش مصنوعی و کشف زبان هایماده ی تاریکخیالپردازی نکناز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیدر یک فراکتال هر نقطه مرکبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکاربرد روباتهای ريز، در متواضع باشرویاها از مغز است یا ناخوبرخی درمان های Spinal Muscular Atآنان که در قله اند هرگز خزبان شناسی مدرن در سطح سلتوت زیاد بخوریدنقش ژنتیک در درمان اختلاانفجار و توقف تکاملی نشانگاهی بر توانایی اجزاي بشناخت حقیقت یا آرزوهای گمنابع انرژی از نفت و گاز تبدیل پلاستیک به کربن و سحقیقت راستین انسان علم بابزار بقا از نخستین همانغرور و علمهوش مصنوعی از عروسک بازی خطا در محاسبات چیزی کاملاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیددرمان های جدید ALSبیماری آلزایمر، استیل کوکشف ارتباط جدیدی از ارتبمدل های ریز مغز مینی برینروزهای سخت میگذردبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا هوش مصنوعی می تواند نسقوط درون جاذبه ای خاص، چفواید زیاد دوچرخه سواریتکینگینقش رژیم غذایی بر رشد و اشگفت نیست من عاشق تو باشمانرژی تاریکنازوکلسینمناطق خاص زبان در مغزترازودونحافظه ی هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسنی با تاثیر دوگانه ادرمان جدید مولتیپل میلومبیمارستان هوش مصنوعیروشی جدید در درمان سکته مگوشت خواری یا گیاه خواریمرگی وجود نداردتفاوت قند طبیعی با قند و آیا برای تولید مثل همیشه سلطان جنگل یا صاحب ملکوتفروتنی معرفتیتکامل زبان انسان از پیشینقطه ای بود و دگر هیچ نبوشبکه های مصنوعی مغز به درانسانیت در برابر دیگراننرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست کم هزینه ی بزاق برای حس و ادراک قسمت 82اثرات مفید قهوهدوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی در خدمت خلق وحهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز سایه بگذریک پیشنهاد خوب برای آسان درها بسته نیستبا آتش، بازی نکن و بعد از رژیم غذایی ضد دردگربه شرودینگر و تاثیر مشمشکلات بین دو همسر و برخیتلقین اطلاعات و حافظهآپومورفین در پارکینسونسوخت هیدروژنی پاکفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجلو رفتن یا عقبگردنه جنگ و نه خونریزیصبر لازمه ی پیروزی استای نعمت من در زندگیمچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصور از زمان و مکانحس و ادراک قسمت پنجاهاختلال در شناسایی حروف و دگرگونی های نژادی و تغییهوش عاطفی قسمت دهماستیفن هاوکینگ در تفسیر ژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرک درست از خود و هوشیاریباربر دیگران نباشرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرپیچیدگی های مغزی در درک زمعجزه ی علمتمدن زیر آبآرامش و سکونسیب یکسان و دیدگاه های متقلب روباتیکتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان مرئی و نامرئینوار مغزی روشی مهم در تشخطلوع و حقیقتاینکه به خاطرخودت زندگی نظریه ی تکامل در درمان بیمهمان ناخواندهحس و ادراک قسمت ششمارتباط میکروب روده و پاردارچینهیچ چیز، چقدر حقیقی استاطلاع رسانی اینترنتیکمی زاویه ی دیدت را عوض کدرس گرفتن از شکست هابحثی در مورد عملکرد لوب فزمان پلانکتهدیدهای هوش مصنوعیپیراستاممغز و اخلاقآشنا پنداریسایه را اصالت دادن، جز فرقدرت مردمتاثیر تغذیه بر سلامت رواجهان دارای برنامهنورون های ردیاب حافظهعقل سالمایستادن در برابر آزادی بهمه جا خیر بکارمیوپاتی و نوار عصب و عضلهخم شدن فضا-زمانارزش حقیقی زبان قسمت اولداروی جدید ای ال اسبلندی در ذهن ما درک بلندیهر حرکت خمیده می شود و هر کوچک شدن مغز از نئاندرتاذهن سالمبدون پیر فلکزندگی، مدیریت انرژیتو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز بیش از آنچه تصور میشوافسردگی و اضطراب در بیماسخن پاک و ثابتلیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر درجه حرارت بر عملکجوانان وطناپی ژنتیکچیزی شبیه نور تو نیستعنصر اصلی تعیین واقعیتهندسه ی پایه ایما انسانها چه اندازه نزدخواص باداماز کسی که یک کتاب خوانده وقتی پر از گل شدی خودت را دارویی ضد بیش فعالی سیستبه خوبی های دیگران فکرکنکیست کلوئید بطن سومرمز پیشرفت تواضع است نه طبرخی ملاحظات در تشنج های پس از اگو یا بعد از نفسزبان فرایند تکاملی برای توهم چیستمغط یک گیرنده استامیوتروفیک لترال اسکلروچگونه جمعیت های بزرگ شکل سردرد میگرنی در کودکانمقایسه رقابت و همکاریتاثیر رژیم گیاه خواری بر جریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک انداهوش مصنوعی یا حماقت طبیعماده ی خالیخانه ی تاریکاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مدر کمتر از چند ماه سوش جدبی ذهن و بی روحکاش شرف اجباری بود یا حتیمجموعه های پر سلولی بدن مرویاهای پر رمز و حیرتی دربرخی روش های تربیتی کودکآنتی بادی منوکلونال در دزبان شناسی نوین نیازمند توسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش گرمایش آب و هوا در همانفجار بزرگ پایان بوده انگاهت را بلند کنشناخت درون، شناخت بیرون؛منابع انرژی از نفت و گاز تبدیل تراکت صوتی مصنوعی حقیقت غیر فیزیکیابزار بقا از نخستین همانغربال در زندگیهوش مصنوعی از عروسک بازی خطای ادراک کارمااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمردرمان های جدید میگرنبیماری الزایمرکشف جمجمه ای درکوه ایرهومدیون خود ناموجودروش مقابله مغز با محدودیبزرگترین خطایی که مردم مآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسقوط زیگزاگی یا ناگهانیفیلم کوتاه هیروشیما از هتکامل فردی یا اجتماعینقش رژیم غذایی در رشد و اشگفت انگیز بودن کیهانانرژی تاریک که ما نمی تونباید صبر کرد آتش را بعد مناطق خاصی از مغز در جستجترازودونحافظه انسان و حافظه ی هوشابزارهای پیشرفته ارتباط هوش مصنوعی از عروسک بازی دندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز، از مغز وابسته به دوستی این و آن درمان جدید میگرن با انتی بیندیشريتوکسيمب در درمان ام اسگیلگمش باستانی کیستمراقب خودتون و خانواده هتفاوت مغز انسان و میمون هآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسم زنبور ، کلیدی برای وارفروتنی و غرورتکامل ساختار رگهای مغزی نقطه بی بازگشتشبکیه های مصنوعیانسان، گونه ای پر از تضادچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست آر ان اس دز میاستنی گحس و ادراک قسمت 87اثرات مفید روزه داریدوپامین قابل حل در آبدورترین نقطه ی قابل مشاههوش مصنوعی درمانگر کامپیاز علم جز اندکی به شما دایک آلل ژنتیکی که از نئانددرهای اسرارآمیز و پوشیدهبا تعمق در اسرار ابدیت و راه فراری نیستگزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات روانپزشکی پس از ستلاش ها برای کشف منابع جدآپومورفین در پارکینسونسودمندی موجودات ابزی بر فساد اقتصادی سیتماتیک درتاثیر نگاه و مشاهده ناظر جلوتر را دیدننه روش تقویت مغزصبر و واقعیتای همه ی وجود منچراغ های متفاوت و نور یکسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصاویر زیبای رعد و برقحس و ادراک قسمت پنجاه و یاختلال در شناسایی حروف و دانش قدرت استهوش عاطفی قسمت دوماستخوان های کشف شده، ممکژن ضد آلزایمردرک عمیق در حیواناتبارداری بدون رحمرساناها و ابر رساناها و عپیوند قلب خوک، به فرد دچامعجزه ی علم در کنترل کرونتمدنی قدیمی در شمال خلیج آرامش عقلسیر آفرینش از روح تا مغز قلب را نشکنتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان مشارکتینوار مغز، مفید و بی خطرطلای سیاهاینکه خانواده ات سالم بانظریه ی ریسمانمهندسی ژنتیک در حال تلاش حس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط ماده و انرژیداروهای مصرفی در ام اسهیچ وقت خودت را محدود به اطلاعات حسی ما از جهان، چکمالگرایی دشمن پیشرفتدست و پا زدن در سایه؟بحثی درباره هوش و تفاوتهزمان به چه دلیل ایجاد میشتو یک معجزه ایپیشینیان انسان از هفت میمغز و سیر تکامل ان دلیلی آشناپنداری چیستساخت سلول عصبی حتی پس از قدرت و شناخت حقیقتتاثیر حرکات چشم بر امواج جهان در حال نوسان و چرخشنوروپلاستیسیتی چیستعقلانیت بدون تغییراکنون را با همه ی نقص هایهمیشه چیزی برای تنهایی دمیوتونیک دیستروفیخونریزی مغز در سندرم کووارزش حقیقی زبان قسمت دومداروی جدید برای میاستنی بلوغ چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به کوچکی قلبذهت را روی چیزهای مفید متبدون بار گذشتهزندگی، مراتب هوشیاری استتو در میانه ی جهان نیستی مغز برای فراموشی بیشتر کافسردگی و ساختار مغزسخت ترین حصارلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر درجه حرارت بر عملکجوانان وطنابتدا سخت ترین استنکاتی در مورد تشنجعوامل موثر در پیدایش زباهندسه ی رایج کیهانما انسانها چه اندازه نزدخواص بادام زمینیاز آغاز خلقت تا نگاه انساوقتی تو از یاد گرفتن باز داستانها و مفاهیمی اشتبابه خودت مغرور نشوکپسول ژری لاکترمز بقای جهش ژنتیکیبرخی مرزهای اخلاق و علوم آلودگی هوا چالش قرن جدیدزبان متغیرتوهم و خیالنفرت، اسیب به خود استامید نیکو داشته باش تا آنچگونه جمعیت های بزرگ شکل سردرد و علتهای آنمقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر رژیم گیاهخواری بر جراحی هوشیار مغزابزار بقا از نخستین همانعدم تعادل دوپامین، فقط بهوش مصنوعی گوگل به کمک تشماده ای ضد التهابیخانواده پایداراز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، بردر آرزوهایت مداومت داشتهبی سوادی در قرن 21کتاب گران و پرهزینه شد ولمجرم، گاهی قربانی استرویای شفافبرخی سلولهای عصبی در تلاآنزیم تولید انرژی در سلوزبان، نشان دهنده ی سخنگو توسعه برخی شغل ها با هوش نقش پیش زمینه ها و اراده انقراض را انتخاب نکنیدچالش هوشیاری و اینکه چرا شناسایی تاریخچه ی تکاملیمنابع انرژی از نفت و گاز تبدیل سلولهای محافط به سحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از مقالاتهوش مصنوعی از عروسک بازی خطای حساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که درمان های جدید در بیماری بیماری ای شبیه آلزایمر و کشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدیریت اینترنت بر جنگروش های صرفه جویی در ایجابزرگترین درد از درون است آیا هوش ارثی دریافتی از پسلول های مغزی عامل پارکیفیلمی بسیار جالب از تغییتکامل مادی تا ابزار هوشمنقش زنجبیل در جلوگیری از شگفت زده و حیران باشانرژی خلا ممکن استنبرو و انرژی مداوممنبع نور واقعی و ثابت، حقتراشه مغز بدون واسطه ی دحباب های کیهانی تو در توابزارهای بقا از نخستین ههوش مصنوعی از عروسک بازی ده روش موفقیتاز تکامل تا مغز از مغز تا وابستگی یعنی قلادهدرمان جدید کنترل مولتیپلبیهوش کردن در جراحی و بیمریه زغالیگیاه بی عقل به سوی نور میمراحل ارتقای پله پله کیهتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا تکامل و تغییرات ژنتیسماگلوتید داروی کاهش دهنفرگشت و تکامل تصادفی محض تکامل شناخت انسان با کشفنمیتوان با بیرون انداختنشباهت مغز و کیهانانعطاف پذیری مکانیسمی علچرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تشنچ پانایوتوپولوس تشنج حس و ادراک قسمت چهلاثرات مضر ماری جواناديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی درخدمت خلق وحازدواج های بین گونه ای، ریک جهش ممکن است ذهن انساندرون قفس یا بیرون از آنبا خودت نجنگراه نجاتگزارش یک مورد جالب لخته ومشکلات روانپزشکی در عقب تلاش های جدید در ALSآب زندگی است قسمت چهارمسی و سه پل اصفهانفشار و قدرتتاثیر نگاه انسان بر رفتاجمجمه انسان های اولیهچه زیاد است بر من که در ایصبر بسیار بایدای آنکه نامش درمان و یادشنزاع ها بیهوده استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصادف یا قوانین ناشناختهحس و ادراک قسمت پنجاه و داختلالات مخچهدانش محدود به ابعاد چهارهوش عاطفی قسمت سوماستروژن مانند سپر زنان دژنها نقشه ایجاد ابزار هودرگیری قلب در بیماری ویربازگشایی مجدد مطب دکتر سرستگاری محدود به یک راه نپیوند مدفوعمعجزه در هر لحظه زندگیتمرکز و مدیتیشنآرامش(سکوت) stillness و تکاپوسیستم تخلیه ی مغز بینشی نقوی تر باشتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان معنانوار مغز، ترجمه ی فعالیت طوفان فقر و گرسنگی و بی ساین، فقط راه توستنظریه تکامل در درمان بیممهندسی بدنحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط متقابل با همه ی حیداروهای ام اسهیچ کاری نکردن به معنی چیاطلاعاتی عمومی در مورد مکمردرددست کردن در گوشبحثی درباره هوش و تفاوتهزمان شگفت انگیزتو یک جهان در مغز خودت هسپیشرفت های باور نکردنی دمغز کوانتومیآشتی بهتر استساخت شبکه عصبی مصنوعی با قدرت کنترل خودتاثیر دوپامین و سروتونینجهان در حال ایجاد و ارتقانوروز مبارکعقیده ی بی عملاکوییفلکسهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیگرن و پروتئین مرتبط با خونریزی مغزی کشندهارزش حقیقی زبان قسمت سومداروی جدید برای کاهش وزنبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهز ذره، یک دنیاستکوچکترین چیز یک معجزه اسذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبدون زمان، ماده ای وجود نپروژه ی علمی پیوند مغز سازندان ذهنیتوقف؛ شکستمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟اقلیت خلاقسخت ترین کار، شناخت خود الا اکراه فی الدینتاثیر درجه حرارت بر عملکجواب دانشمند سوال کننده ابتدایی که در ذهن دانشمنچگونه مولکول های دی ان ایعوامل ایجاد لغت انسانی و هندسه بنیادینما اکنون میدانیم فضا خالخواص شکلات تلخاز انفجار بزرگ تا انفجار وقتی خودت را در آینه دیدیدخالت در ساختار ژنهابه خودت نگاه کنکامپیوتر سایبورگرمز جهانبرخی نکات از گاید لاین پرآلودگی هوا و ویروس کرونازبان مشترک ژنتیکی موجوداتوهم وجودنقاشی هایی با بوی گذشته یامید نجاتچگونه حافظه را قویتر کنیسردرد به دلیل مصرف زیاد ممقابله با کرونا با علم استاثیر رژِیم غذایی بر میگجراحی گردن همیشه برای دیابزار بقا از نخستین همانعدم درکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشماده، چیزی نیستخاویار گیاهیاز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پرودر آسمان هدیه های نادیدنبی شرمیکتاب زیست شناسی باورمحل درک احساسات روحانیروان سالمبرخی سيناپسها طی تکامل و آواز خواندن در قفس، نشانزبان، وسیله شناسایی محیطتوصیه های سازمان بهداشت نقش پیشرفته ی سلول های بنانواع سکته های مغزیچالش هوشیاری و اینکه چرا شناسایی سلول های ایمنی امنابع انرژی از نفت و گاز تبر را بردارحقیقت، آن چیزی نیست که جلابزار بقای موجود زنده از تاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی خطر آلودگی هوااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجردرمان های جدید سرطانبیماری ای شبیه ام اس مولتکشیدن مادی روشی برای جلومداخله ی زیانبار انسانروش های عملی برای رفع کمربسیاری از مجرمان، خودشانآیا هوش سریعی که بدون احسسلول های بنیادیفیروز نادریتکامل مداومنقش زبان در سلطه و قدرت اشگفتی های نقشه ی ژنتیکیانرژِی برای ایجاد اضطرابچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه ها روی مغزحباب هایی تو در توابزارهای بقا ازنخستین همهوش مصنوعی از عروسک تا کمدهن، بزرگترین سرمایهاز تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرمان جدید ام اسبیهوشی در بیماران دچار اریواستیگمینگیاه خواری و گوشت خوار کدمرز مرگ و زندگی کجاستتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا جنین انسان، هوشمندی سندرم میلر فیشرفراموش کارها باهوش تر هستکامل، نتیجه ی برنامه رینمیتوان بر سیاه سیاه نوششباهت مغز با کیهان مادیاهرام مصر از شگفتی های جهچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتشنج چیستحس و ادراک قسمت چهل و هفتاجزای پر سلولی بدن انسان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنج و حرکات شبه تشنجی قاحس و ادراک قسمت چهل و هشتاجزایی ناشناخته در شکل گدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاسکلت خارجی در درمان اختیک رژیم غذایی جدید، می تودرون و بیرون، جدای از هم با خدا باشراه های جدید برای قضاوت رگشایش دروازه جدیدی از طرمشاهده گر جدای از شیء مشاتلاش های جدید در درمان فرآب زندگی است قسمت هفتمسیلی محکم محیط زیست بر انفشار روحی، همیشه بد نیست تاثیر نگاه انسان بر رفتاجنین مصنوعینه عدم مطلق بلکه عدم با قصد قدح، نفتاده بشکستای جان جان بی تن مرونزاع بین جهل و علم رو به پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتضادهای علمیحس و ادراک قسمت پنجاه و ساختلالات حرکتی در انساندانش بی نهایتهوش عاطفی قسمت ششماسرار آفرینش در موجژنها ، مغز و ارادهدرگیری مغز در بیماری کویبازگشت از آثار به سوی خدارشته نوروایمونولوژی و نقپیوند مدفوع در درمان بیممعرفی مورد نادر بیماری گتمرکز بر هدفآزمون تجربی، راهی برای رسیستم تعادلی بدنقیچی ژنتیکیتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان معکوسنوار عصب و عضلهطوفان بیداریاینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه تکامل در درمان بیممهربانی، شرط موفقیتحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط چاقی و کاهش قدرت بداروهای تغییر دهنده ی سیهیچ کس مانند تو نگاه نمیکاطلاعاتی عمومی در مورد مکمردرد ناشی از تنگی کانادست آسمانبحثی درباره هوش و تفاوتهزمان، واقعی نیستتو کجای جهانیپیشرفت های جدید علوم اعصمغز آیندگان چگونه است ؟آغاز فرایند دانستنساخت شبکه عصبی با الفبای قدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر دپاکین بر بیماری مجهان ریز و درشتنوروز یا روز پایانیعلم و ادراک فقط مشاهده ی همیشه اطمینان تو بر خدا بمیگرن و خوابخواندن ، یکی از شستشو دهنارزش خود را چگونه میشناسداروی جدید برای ای ال اسبنی عباس، ننگی بر تاریخهزینه ای که برای اندیشیدکووید نوزده و خطر بیماری ذره ی معین یا ابری از الکبر کسی اعتماد نکن مگر اینپروانه ی آسمانیزونیسومایدتولید مولکول جدید توسط همغز بزرگ چالش است یا منفعاقیانوس نادانیسختی ها رفتنی استلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر درجه حرارت بر عملکجواب سنگ اندازیابتذال با شعار دینچگونه میتوان با قانون جنعواملی که برای ظهور لغت اهندسه در پایه ی همه ی واکما از اینجا نخواهیم رفتخواص شگفت هویجاز بار خود بکاه تا پرواز وقتی خورشید هست شمع به کادر موج، راز خلقت نهفته اسبه دنبال رستگاری باشکاهش میل جنسی در ام اسرمز جهان خاصیت فراکتالبرخی نرمش ها برای درد زانآلودگی هوا و پارکینسونزبان چهار حرفی حیات زمینتوهم وجودچقدر به چشم اعتماد کنیمامید یا ناامیدی؟نگاه من، نگاه تو و یا حقیسردرد تنشنملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر سلامت دستگاه گوارشجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین همانعدالت برای من یا برای همههوش مصنوعی الفاگوماده، چیزی بیش از یک خلا خار و گلاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از در آستانه ی موج پنجم کوویبی عدالتی در توزیع واکسن کتاب طبیعت در قالب هندسهمحل درک احساسات روحانی دروبات ها قول میدهندبرداشت مغز ما از گذر زمانآینه در اینهزدودن نقص از هوش مصنوعیALS نگاهی کامل بر بیماری وتوصیه های غیر دارویی در سنقش آتش در رسیدن انسان بهانیس بی کسانچالش هوشیاری و اینکه چرا شهر زیرزمینی در ژاپن برامنابع انرژی از نفت و گاز تحریک عمقی مغزحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از صفحه اصلیهوش مصنوعی از عروسک بازی خطر حقیقی، خود انسان استاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتدرمان های رایج ام اسبیماری اسپینال ماسکولار کشتن عقیده ممکن نیستمدارک ژنتیکی چگونه انسانروش هایی برای کم کردن اضطبسیاری از بیماری های جدیآیا هشیاری کوانتومی وجودسلول های بنیادی منابع و افیزیک مولکولها و ذرات در تکامل چشمنقش زبان در سلطه و قدرت اشگفتی های زنبور عسلانسولینچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه ی هوش مصنوعی در مغزحد و مرزها توهم ذهن ماستابزارهای بقای موجود زندههوش مصنوعی از عروسک تا کمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی ددرمان جدید ای ال اس، توفربیوگرافیریاضیات یک حس جدید استگیرنده باید سازگار با پیمرز بین انسان و حیوان کجاتفاوت های بین زن و مرد فقآیا جهان ذهن و افکار ما مسندرم کووید طولانیفراموشی همیشه هم بد نیستتکثیر سلول در برابر توقف تغییر الگوی رشد مغزی با زنمای موفقیتشباهت های ریشه ای چند بیماولویت بندی ها کجاستچرا مغزهای ما ارتقا یافت چرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنج به صورت اختلال رفتاحس و ادراک قسمت چهل و دوماحیای بینایی نسبی یک بیمدین اجباریهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماسکار، لگوی هوشمندیکی از علل محدودیت مغز امدرون آشفته ی تو و ظاهر خنبا طبیعت بازی نکنراه های جدید برای قضاوت رپل جویی اصفهانمشاهده آینده از روی مشاهتلاش های جدید در درمان سرآب زندگی است قسمت اولسینوریپا داروی ترکیبی ضدفضا و ذهن بازتاثیر هوش مصنوعی بر مغزجنگ هفتاد و دو ملت همه را نهایت معرفت و شناخت درک عصداقتایمونوگلوبولین وریدی IVIgنزاع بین علم و نادانی رو منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتظاهر خوابیده ی مادهحس و ادراک قسمت پنجاه و شاختلالات صحبت کردن در اندانشمندان موفق به بازگردهوش عاطفی بیشتر در زناناسرار بازسازی اندام هاژنهای مشترک بین انسان و ودرگیری مغز در بیماران مببازگشت به ریشه های تکاملرشد مغز فرایندی پیچیده اپیوند مغز و سر و چالشهای معرفت و شناختتمرکز بر امروزآزمون ذهنی گربه ی شرودینسیستم دفاعی بدن علیه مغز قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان هوشمندنوار عصب و عضلهطوفان زیباییاینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه تکامل در درمان بیمموفقیت هوش مصنوعی در امتحس و ادراک سی و هفتمارتباط هوش ساختار مغز و ژداروهای ضد بیماری ام اس وهیچ کس حقیقت را درون مغز اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردرد و علل آندست بالای دستبحثی درباره هوش و تفاوتهزمزمه ات مانده در گوشمتو کز محنت دیگران بی غمیپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز اندامی تشنه ی انرژی اآغاز فصل سرما و دوباره تکساختن آیندهقدرت ذهنتاثیر داروهای ضد التهاب جهان شگفت انگیزنورالژیعلم و روحهمیشه به آنچه داری، خوشنمیگرن و روزه داریخواندن، دوست روزهای سختاز فرد ایستا و متعصب بگذرداروی جدید برای دیابتبه قفس های سیاهت ننازهزینه سنگین انسان در ازاکودک هشت ساله لازم است آدذرات کوانتومی زیر اتمی قبرلیتیونپرواز از نیویورک تا لوس آزونا به وسیله ویروس ابله تولید مثل اولین ربات های مغز بزرگ چالشهای پیش روالکترومغناطیس شنوایی و هسختی در بلند شدن از روی صلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر درجه حرارت بر عملکجوسازی مدرنابداع دی ان ای بزرگترین دچگونه مغز ما، موسیقی را پعوارض ازدواج و بچه دار شدهندسه زبانِ زمان استما اشیا را آنطور که هستندخواص عجیب لوبیااز بحث های کنونی در ویروسوقتی ریشه ها عمیقند از چیدر میان تاریکی و روشناییبه زودی شبکه مغزی به جای کاهش مرگ و میر ناشی از ابرنگ کردن، حقیقت نیستبرخی نرمش ها برای زانوآلزایمرزبان نیاز تکاملی استتوهم بی خدایینقش قهوه در سلامتیامید جدید بر آسیب نخاعینگاه مادی غیر علمی استسردرد سکه ایملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر عصاره تغلیظ شده گیجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل بهوش مصنوعی اکنون می توانخارق العاده و استثنایی باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهدر برابر حقایق جدیدبیمار 101 ساله، مبتلا به سکتاب، سفری به تاریخمحدودیت چقدر موثر استروبات های ریز در درمان بیبرداشتت از جهان رو زیاد آیندهسفر فقط مادی نیستNVG 291توصیه هایی در مصرف ماهینقش انتخاب از طرف محیط، نانگشت ماشه ایچالش هوشیاری و اینکه چرا شواهدی از نوع جدیدی از حامنابع انرژی از نفت و گاز تحریک عمقی مغز در آلزایمحل مشکلابزار بقای موجود زنده از سوالات پزشکیهوش مصنوعی از عروسک بازی خطر را بپذیراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده تودرمان های علامتی در ام اسبیماری اضطراب عمومیگل خاردار، زیباستمروری بر تشنج و درمان هایروش هایی برای جلوگیری از بسیاری از بیماری های جدیآیا واکنش های یاد گرفته وسلول های بدن تو پیر نیستنفیزیک هوشیاریتکامل و ارتقای نگاه تا عمنقش سجده بر عملکرد مغزشانس یا نتیجه ی تلاشانسولین هوشمندنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه ی بیولوژِیکحریص نباشابزارهای بقای از نخستین هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمنددرمان جدید سرطانبیوگرافیریتوکسیمابگالکانزوماب، دارویی جدیمرز جدید جستجو و اکتشاف، تفاوت های تکاملی در مغز وآیا جهش های ژنتیکی، ویروسندرم گیلن باره به دنبال فراموشی و مسیر روحانیتأثیر نیکوتین سیگار بر متغییر خود یا تغییر دیگرانمایش تک نفرهشباهت کیهان و مغزاولین قدم شناخت نقص های خاولین مورد PML به دنبال تکچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنج عدم توازن بین نورون حس و ادراک قسمت چهل و سوماحیای بینایی نسبی یک بیمدین، اجباری نیستهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاساس انسان اندیشه و باور یافته های نوین علوم پرده دروغ نگو به خصوص به خودتبالای هر دستی، دستی هستراه پیروزی در زندگی چیستپل خواجو اصفهانمشاهدات آمیخته با اشتباهتلاش های جدید شرکت نورالآب زندگی است قسمت دومسیگار عامل افزایش مرگ ومفضای قلب منبع نبوغ استتاثیر ویتامین دی بر بیماجنگ و تصور از جنگنهایت در بی نهایتصدای بم با فرکانس پایین، ایمپلانت مغزینزاع بین علم و جهل رو به پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتظاهری از ماده است که بیدحس و ادراک قسمت بیست و چهاختلالات عضلانی ژنتیکدانشمندان نورون مصنوعی سهوش عاطفی در زنان بیشتر ااصفهان زیباژنهای هوش ، کدامنددرگیری مغزی در سندرم کووبازخورد یا فیدبکرشد مغز علت تمایل انسان بپیوند اندام از حیوانات بمغز فکر میکند مرگ برای دیتمساح حد واسط میان مغز کوآزمون ذهنی گربه شرودینگرسکوت و نیستیقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان هوشیارنوار عصب و عضلهطولانی ترین شبایندرالنعناعموفقیت در تفکر استحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط پیوسته ی جهانداروهای ضد تشنج با توضیح هیچ اندر هیچاعتماد به خودکمردرد با پوشیدن کفش منادستورالعمل مرکز کنترل بیبحثی درباره هوش و تفاوتهزنان باهوش ترتو پیچیده ترین تکنولوژی پیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز انسان ایا طبیعتا تماآغاز مبهم آفرینشساختن آینده، بهترین روش قدرت شناختی انسان، محدودتاثیر داروی ضد تشنج سدیم جهان شگفت انگیز و بی زماناکسی توسین و تکامل پیش انورالژی تریژمینالعلم اپی ژنتیک دریچه ای بههمیشه داناتر از ما وجود دمیگرن سردردی ژنتیکی که بخواب زمستانی سلول های سراز مخالفت بشنوداروی جدید ضد فشار خونبه مغز خزندگان خودت اجازهزاران سال چشم های بینا وکودک ایرانی که هوش او از ذرات کوانتومی زیر اتمی قبرنامه و ساختار پیچیده مپروتئین های ساده ی ابتدازیان غذاهای پرچربتولید یا دریافت علممغز بزرگ و فعال یا مغز کوالکتروتاکسی(گرایش و حرکسدسازی روش مناسب برای مقلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر درجه حرارت بر عملکجامعه ی آسمانیابزار هوش در حال ارتقا ازچگونه مغز پیش انسان یا همعید نوروز مبارکهندسه، نمایشی از حقیقتما به جهان های متفاوت خودخود جسم و یا تصویراز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی شروع به بیدار شدن میدر مانهای کمر دردبه زیر پای خود نگاه نکن بکاهش التهاب ناشی از بیمارنگین کمانبرخی نرمش های گردنآملودیپین داروی ضد فشار زبان و کلمه حتی برای کسانتوهم تنهایینقش مهاجرت در توسعه نسل اامید درمان کرونا با هماننگاه محدود و تک جانبه، مشسردرد عروقی میگرنممانتین یا آلزیکسا یا ابتاریک ترین بخش شبحفره در مغزابزار بقا از نخستین همانعشق به هفت مرتبه ی شناختیهوش مصنوعی از عروسک های بخبر مهم تلسکوپ هابلاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستدر جراحی کمر عجله نکنیدبیمار مرکز تنفس سلولیکتابخانهمحدودیت های حافظه و حافظروبات کیانبررسي علل احتمالي تغيير آینده ی انسان در فراتر ازسفر نامه سفر به بم و جنوب فقر داده ها در هوش مصنوعیتوضیحی ساده در مورد هوش منقش اتصالات بین سلولهای انگشت نگاری مغز نشان میدچالش های ایستادن بر دو پاشواهدی از دنیسوان(شبه نئمنابع انرژی از نفت و گاز تخریب مغز به دلیل کمبود بحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از پیامهای کاربرانهوش مصنوعی از عروسک بازی خطرات هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمردرمان ژنتیکی برای نوآوریبیماری بیش فعالیگل درون گلدانمرکز هوشیاری، روح یا بدن روش هایی ساده برای کاهش ابشکه ای که ته نداره پر نمآیا یک، وجود داردسلول بنیادی و ای ال اسفیزیک و هوشیاریتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنقش غذاها و موجودات درياشانس یا تلاشانسان قدیم در شبه جزیره عنجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تربیت کودکان وظیفه ای مهحرکات چشم، ترجمه کننده ی ابزارهای دفاعی و بقای موهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریدرمان جدید سرطانبیان ژن های اسکیزوفرنی دریسپریدونگام کوچک ولی تاثیرگذارمرزهای حقیقی یا مرزهای تتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسندرم پیریفورمیسفراموشی آرمانتأثیر نگاه انسان بر رفتاتغییر دیگران یا تغییر خوچند نرمش مفید برای کمردرشباهت زیاد بین سلول هاي عچند جهانیشباهت زیاد بین سلول هاي عاولین مورد پیوند سر در انچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشویق خواندن به کودکانحس و ادراک قسمت نهماحتیاط در ورزش زانو در خادیوار همه اش توهم بودهوش احساسیاستفاده از مغز، وزن را کمیاد گرفتن مداومدریا آرام نخواهد شد کشتی بالاترین هدف از دولتراه انسان شدن، راه رفتن وپلاسمای غالبمطالبه ی حق خودتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت سومسیاهچاله هافضای خالی ای وجود نداردتاثیر ویروس کرونا بر مغز جنگ داده هانهادینه سازی فرهنگ اختلاصرع و درمان های آنایمپلانت مغزی و کنترل دو نسبیت عام از زبان دکتر برمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتعویض دارو در تشنجحس و ادراک قسمت بیست و یکاختراع جدید اینترنت کواندانشمندان یک فرضیه رادیکهوش عاطفی در زنان بیشتر ااصل بازخوردژنهای حاکم بر انسان و انسدرگیری مغزی در سندرم کووبازسازي مغز و نخاع چالشی رشد در سختی استپیوند اندام حیوانات به امغز قلبتنفس هوازی و میتوکندریآزادی در چیستسکوت، پر از صداقانون گذاری و تکاملتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان های بسیار دیگرنوار عصب و عضلهطی یکصد هزار سال اخیر هرچایپیداکرینهفت چیز که عملکرد مغز تو مولکول ضد پیریحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط انسانی، محدود به داروی فامپیریدین یا نورلهیچگاه از فشار و شکست نترکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدغدغه نتیجه ی نادانی استبحثی درباره احساسات متفازنجیرها را ما باید پاره کتو آرامش و صلحیپیشرفتی مستقل از ابزار همغز انسان برای ایجاد تمدإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَساختار فراکتال وجود و ذهقدرت عشقتاثیر درجه حرارت بر مغزجهانی که نه با یک رخداد و اکسکاربازپین در درمان تشنوزاد ناشنوای متولد شده،علم به ما کمک میکند تا موهمیشه راهی هستمیگرن شدید قابل درمان اسخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تداروی جدید ضد میگرنبه نقاش بنگرهستي مادي ای که ما کوچکترکودکان مهاجرذرات کوانتومی زیر اتمی قبرنامه ی مسلط ژنها در اختپروتز چشمزیباترین چیز در پیر شدنتولید پاک و فراوان انرژیمغز بزرگترین مصرف کننده الکترودهای کاشتنیسرنوشتلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر درجه حرارت بر عملکجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین عامل کلیدی در کنترل کارآهنر فراموشیما با کمک مغز خود مختاريمخودآگاهی و هوشیارياز تلسکوپ گالیله تا تلسکویتنام نوعی کرونا ویروس در محل کار ارزش خودت را ببه سیاهی عادت نکنیمکاهش حافظه هرچند فرایندیرهبر حقیقیبرخی یونها و مولکول های مآموزش نوین زبانزبان و بیان نتیجه ساختماتوهم جدایینقش میدان مغناطیسی زمین امیدهای جدید برای بازیابنگاه کلی نگرسرطان کمیت گراییمن و وجود توهمیتاریکی من و تو و گرد و غباحق انتخابابزار بقا از نخستین همانعشق درونی به یگانگی خلقتهوش مصنوعی از عروسک های بخدا موجود استاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستدر درمان بیماری مولتیپل بیماری لبر و نابینایی آنکجای مغز مسئول پردازش تجمحدودیت درک انسانروح و آب حیاتبررسی مغز با امواج مادون آینده ی علم و فیزیک در60 ثسفر به مریخ در 39 روزفلج نخاعی با الکترودهای توضیحات دکتر فاطمی در مونقش تیروئید در تکامل مغزانتقال ماده و انرژیچالش کمبود اندام برای پیشیر و دوغ باداممنابع انرژی از نفت و گاز تداوم مهم است نه سرعتحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از سایتهای دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی دفاع از پیامبراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیددرمان کارتی سل و تومور مغبیماری تی تی پیگل زندگیمرکز حافظه کجاستروش جدید تولید برقبشریت از یک پدر و مادر نیآیا کیهان می تواند یک شبیسلول بنیادی در درمان ایدفیزیک آگاهیتکامل ابزار هوش ، راه پر نقش غذاها و موجودات درياشاهکار قرنانسان میوه ی تکاملنجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترجمه فعالیت های عضله به حرکت چرخشی و دائمی کیهانابعاد و نیازهای تکاملیدو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان دارویی سرطان رحم ببیان حقیقتریسدیپلام تنها داروی تایگامی در درمان بیماریهای مزایای شکلات تلخ برای سلتفاوت ایستایی و تکاپوآیا خداباوری محصول تکاملسندرم پیریفورمیسفرایند پیچیده ی خونرسانیتأثیر شیرینی های حاوی لوتغییر دادن ژنها آیا روزی فرایند تکامل و دشواری هاتئوری تکامل امروز در درمتغییر زودتر اتصالات مغزیچند جهانیشجاعت و ترساولین هیبرید بین انسان و چرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشخیص ژنتیکی آتروفی های حس و ادراک قسمت چهارماحتیاط در تعویض داروهادیوار، از ابتدا توهم بودهوش احساسیاستفاده از نظریه ی تکامل یاد بگیر فراموش کنیدریای خداباهوش ترین و با کیفیت تریراه بی شکستپمبرولیزوماب در بیماری چمطالبی در مورد تشنجتلاش در تولید انرژی به رنآب، زندگی است(قسمت پنجم)سیاهچاله های فضایی منابعقفس دور خود را بشکنتاثیر ژنها بر اختلالات خجنبه های موجی واقعیتچهار میلیارد سال تکامل بضایعه ی شبکه لومبوساکرالایمپلانت مغزی کمک میکند چسبیدن به خود، مانع بزرگ منبع هوشیاری در کجاست؟ قتعامل انسان و هوش مصنوعیحس و ادراک قسمت بیست و دوادامه بحث تکامل چشمدانشمندان ژنی از مغز انسهوشمندی کیهاناصل در هم تنیدگی و جهانی کفش و کتابدرگیری اعصاب به علت میتوباغچه ی منرشد، رسیدن به یک هدف نیستپیوند سر آیا ممکن استمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتنفس هوازی و میتوکندریآزادی عقیده، آرمانی که تسکوت، در برابر گزافه گویقانون جنگلتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان هایی در جهان دیگرنوار عصب و عضله مهم در تشطیف انسفالیت، گیلن باره ایا کوچک شدن مغزانسان الهفت سین یادگاری از میراث مولتیپل اسکلروز در زنان حس و ادراک- قسمت شصت و چهارتباط از بالا به پایین مداروی لیراگلوتیدهیپرپاراتیروئیدیسمکنگره بین المللی سردرد دذهن ما از در هم شکستن منببحثی درباره احساساتی غیرزندگی فعال و مثبت روند آلتو افق رویداد جهان هستیپپوگستمغز انسان برای شادمانی طافت فشار خون ناگهانی در وساختار شبکه های مغزی ثابقسم به فقرتاثیر درجه حرارت بر عملکجهانی که از یک منبع، تغذیاگر فقط مردم میفهمیدند کنوسانات کوانتومی منبع ماعلم بدون توقفهمیشه عسل با موم بخوریممیاستنی گراویس بدون آنتیخواب سالم عامل سلامتی و یاز نخستین همانند سازها تداروی جدید ضد الزایمربه نقاش بنگرهستی ما پس از شروعی چگال کودکان میتوانند ناقل بی رفلکس وتری با توضیح دکتر برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پروتز عصبی برای تکلمزیباترین چیز در افزایش ستولید اندام با چاپ سه بعدمغز حریص برای خون، کلید تالگو نداشتیمسریع دویدن مهم نیستلحظات خوش با کودکانتاثیر درجه حرارت بر عملکجایی برای یاد گرفتن باقی ابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسعادت همیشه خوب نیستهنر حفظ گرهما بخشی از این جهان مرتبطخودآگاهی و هوشیارياز تکنیکی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحدر چه مرحله ای از خواب ، ربه سخن توجه کن نه گویندهکاهش دوپامین عامل بیماریروی و منیزیم در تقویت استبرخی اثرات مضر ویتامین دآمارهای ارائه شده در سطح زبان و بیان، در سایه پیشرتوهم جدایی و توهم علمنقش محیط زندگی و مهاجرت دامیدوار باش حتی اگر همه چنگاه انسان محدود به ادراسرعت فکر کردن چگونه استمن کسی در ناکسی دریافتم تاریکی و نورحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین همانعشق، شلوغ کردن نیستهوش مصنوعی از عروسک های بخدا نور آسمان ها و زمین ااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتدر دعواها چه میکنی؟بیماری میاستنی گراویسکرونا چه بر سر مغز می آورمخچه فراتر از حفظ تعادلروح در جهانی دیگر استبررسی و اپروچ جدید بر بیمآینده با ترس جمع نمیشودسفر به درون سفری زیبافلج بل، فلجی ترسناک که آنتیوتیکسن داروی ضد جنوننقش حفاظتی مولکول جدید دانتروپی و هوشیاریچالش دیدگاه های سنتی در بشیشه ی بازالتی و سیلیکونمنابع انرژی از نفت و گاز تداخل مرزها و صفات با بینحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دفاع در برابر تغییر ساختاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژندرمان پوکی استخوانبیماری خود ایمن اعصاب محگلوله ی ساچمه ایمرکز حافظه کجاستبعد پنجمآیا گذشته، امروز وآینده سلول بنیادین از مخاط بینفیزیکدانان ماشینی برای تتکامل تکنولوژینقش غذاها و موجودات درياشاهکار شش گوشانسان ها می توانند میدان نخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترجمه ی فعالیت های عضله بحس متفاوتابعاد اضافه ی کیهاندو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان زخم دیابتی با تکنوبیداری معنوی یعنی دوستی ریشه های مشترک همه ی موجوگامی در درمان بیماریهای مسمومیت دانش آموزان بی گتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا دلفین ها می تواند از سندرم پای بی قرارسندرم پس از ضربه به سرفرایند حذف برخی اجزای مغتئوری تکامل در پیشگیری و تغییر عمودی سر انسان از پچند جهانی و علمشرکت نورالینک ویدیویی ازاولین تصویر در تاریخ از سچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشخیص آلزایمر سالها قبل حس و ادراک قسمت نوزدهماحساس گذر سریعتر زماندید تو همیشه محدود به مقدهوش بشری تهدید برای بشریاستفاده از هوش مصنوعی در یادگیری مهارت های جدید ددرک فرد دیگر و رفتارهای اباور و کیهان شناسیراه طولانی را به سلامت گذپنج اکتشاف شگفت آور در مومطالعه ای بیان میکند اهدتلاشی برای درمان قطع نخاآتاکسیسیاهچاله ها، دارای پرتو قفس ذهنتاثیر کلام در آیات کلام بجنسیت و تفاوت های بیناییچهار ساعت پس از کشتار خوکضایعه ی عروقی مخچهایمپلانت نخاعی میتواند دنسبت ها در کیهانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتعامل انسان با هوش مصنوعحس و ادراک قسمت بیست و سواداراوون تنها داروی تاییدانشمندان پاسخ کوانتومی هوشیاری و وجوداصل علت و تاثیرکل اقیانوس در یک ذرهدرب بسته با غیر خود باز مبترس از اینکه کسی، به درگز گهواره تا گورپیوند سر برای چه بیمارانمغز مانند تلفن استتنفس بدون اکسیژنآزار حقیقیسکته مغزیقانون جنگلتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان یکپارچهنوار عصب و عضله برای تاییطبیعت موجی جهانایا این جمله درست است کسیهم نوع خواری در میان پیشیمواد کوانتومی جدید، ممکنحسن یوسف باغچه ی منارتباط بین هوش طبیعی و هوداروی کنترل چربی خوناعتماد به خودهاوکينگ پیش از مرگش رسالکنگره بین المللی سردرد دذهن چند جانبه نیازمند نگبحران ذهن فیلمی قابل تامزندگی هوشمند در خارج از زتو انسانی و انسان، شایستپایان، یک آغاز استمغز انسان برای شادمانی طافت هوشیاری به دنبال کاهسادیسم یا لذت از آزار دادقضاوت ممنوعتاثیر درجه حرارت بر عملکجهانی در ذهناگر میدانی مصیبت بزرگتر نوشیدن چای برای مغز مفید علم در حال توسعههمیشه، آنطور نیست که هستمیدان مغناطيسي زمین بشر خواب عامل دسته بندی و حفطاز نخستین همانند سازها تداروی سل سپتبه نادیدنی ایمان بیاورهشت توصیه برای کاستن از دکودکان گذشته به آینده فکرفتار مانند بردهبرین نت به جای اینترنتپرورش مغز مینیاتوری انسازیر فشار کووید چه باید کرتولید سلولهای جنسی از سلمغز در تنهایی آسیب میبینالگو و عادت را بشکن و در اسریعترین کامپیوتر موجودلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر درجه حرارت بر عملکجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزعادت کن از بالا نگاه کنیهنر رها شدن از وابستگیما تحت کنترل ژنها هستیم یخودت را از اندیشه هایت حفاز تکینگی تا مغز و از مغز ویتامین E در چه مواد غذایدر ناامیدی بسی امید استبهبود حافظه پس از رخدادهکاهش سن بیولوژیکی، تنها رویکردهای جدید ضایعات نخبرخی اختلالات عصبی مثانهآن چیزی که ما جریان زمان زبان و تکلم برخی بیماریهتوهم جسمنقش مرکز تنفس سلولی در بیامیدوارینگاه از بیرون مجموعهسطح آگاهی، رخدادهای زندگمن پر از تلخیمتاریکی خواهد ترسیدحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولووهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا بخشنده است پس تو هم باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازدر سال حدود 7 میلیون نفر بیماری های میتوکندریکریستال هامخچه ، فراتر از حفظ تعادلروح رهاییبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا فراموشی حتمی استسفر تجهیزات ناسا به مریخ فلج خوابتیک و اختلال حرکتینقش حیاتی تلومر دی ان آ دانتظار گذر تندباد؟چاالش ها در تعیین منبع هوشکل های متفاوت پروتئین همنابع انرژی از نفت و گاز ترقی واقعی یا شعار ترقیحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کرونادرمان پوکی استخوانبیماری دویکگلوئونمرکز خنده در کجای مغز استبعد از کروناآیا پیدایش مغز از روی تصاسلول عصبی شاهکار انطباق فال نیکوتکامل جریان همیشگی خلقتنقش غذاها در کاهش دردهای شاید گوشی و چشمی، آماده شانسان یک کتابخانه استنخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترجمه ای ابتدایی از اسراحس چشایی و بویاییابعاد بالاتردو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش و میگرندرمان ساده ی روماتیسمبیداری و خواب کدام بهتر اریشه های مشترک حیاتگاهی لازم است برای فهم و مسمومیت دانش آموزان، قماتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا دلفین ها میتوانند باتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا دست مصنوعی به زودی قاسندرم جدایی مغزفراتر از دیوارهای باورتئوری جدید، ویران کردن گتغییرات منطقه بویایی مغزچند روش ساده برای موفقیتشربت رب اناراولین دارو برای آتاکسی فچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشخیص ایدزحس و ادراک قسمت هفتماحساسات کاذبدیدن خدا در همه چیزهوش در طبیعتاستفاده از انرژی خلایادگیری هوش مصنوعی، عمیقدرک نیازمند شناخت خویش اباید از انسان ترسیدرابطه تشنج و اوتیسمپول و شادیمعمای اخلاقی قطارتلاشی تازه برای گشودن معآتاکسی فریدریشسیاهچاله و تکینگی ابتدایقفس را بشکنتاثیر کپسول نوروهرب بر نجنسیت و تفاوت های بینایینون و القلمضایعات در عصب زیر زبانیایمپلانت استخوانی در آسینسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع خواب و رویاتعداد کلی ذهن ها در جهان حس و ادراک قسمت بیستمادب برخورد با دیگراندانشمندان اولین سلول مصنهوشیاری و افسردگیاصل عدم قطعیت از کوانتوم کلمات بلند نه صدای بلنددرختان چگونه بر تشکیل اببحتی علمی درباره تمایل بزمین در برابر عظمت کیهانپیوند سر، یکی از راه حلهامغز مادران و کودکان در زمآزار دیگری، آزار خود استسکته ی مغزی در جوانانقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان یکپارچهنوار عصب و عضله تعیین محلطبیعت بر اساس هماهنگیایا ابزار هوشمندی یا مغز همه چیز موج استموجود بی مغزی که می تواندحساسیت روانی متفاوتارتباط شگفت مغز انسان و فداروی تشنجی دربارداریاعتماد بی موردهاوکينگ پیش از مرگش رسالکنترل همجوشی هسته ای با هذهن هوشیار در پس ماده ی مبخش فراموش شده ی حافظهزندگی و داراییتو با همه چیز در پیوندیپاکسازی مغزمغز انسان رو به کوچک تر شافتخار انسانسازگاری با محیط بین اجزاقطار پیشرفتتاثیر درجه حرارت بر عملکجهان، تصادفی نیستاگر نیروی مغناطیس نباشد نوعی سکته مغزی ، وحشتناک علم راهی برای اندیشیدن اهمکاری یا رقابتمیدان های مغناطیسی قابل خواص فلفل سبزاز نخستین همانند سازها تداروی ضد چاقیبه هلال بنگرو هر کس تقوای خدا پیشه کنکودکان خود را مشابه خود ترفتار وابسته به شکلبرای یک زندگی معمولیپرکاری تیروئیدزیرفون داروی ضد ام استولترودینمغز را از روی امواج بشناسالگوی بنیادین و هوشیاریسرکه انگبین عسلی مفید برلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر رو ح و روان بر جسمجاذبهابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمعادت کن خوب حرف بزنیهنر، پر کردن است نه فحش دمانند کودکان باشیدخودروهای هیدروژنیاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کادر هم تنیدگی مرزها و بی مبهداشت خوابکایروپاکتیک چیستماست مالیرویا و واقعیتبرخی اصول سلامت کمرآنچه می دانم، آنچه را میخزبان و شناخت حقیقت قسمت چتوهمات و شناخت حقیقتنقش نگاه از پایین یا نگاهامیدواری و مغزنگاه از دور و نگاه از نزدسعی کن به حدی محدود نشویمن بی من، بهتر یاد میگیرمتاریخ همه چیز را ثبت کردهحقیقت افرادابزار بقا از نخستین همانعصب سیاتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی خدای رنگین کماناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسدر عید نوروز مراقب تصادف بیماری های مغز و اعصاب و کریستال زمان(قسمت اولمخچه ابزاري که وظیفه آن فروزه داری متناوب، مغز را بررسی بیماری التهابی رودآیا ممکن است موش کور بی مسفر دشوار اکتشاففلج خواب چیستتیکاگرلور داروی ضد انعقانقش خرچنگ های نعل اسبی درانحراف و حقیقتنابینایی در نتیجه ی گوشی شکل پنجم مادهمنابع انرژی از نفت و گاز تروس جریان انرژیحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دل به دریا بزناز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شدرمان آرتروز با ورزش موضبیماری دیستروفی میوتونیروش صحبت کردن در حال تکامگمان میکنی جرمی کوچکی در مرگ چیستبعد از کروناآیا آگاهی پس از مرگ از بیسلول عصبی، در محل خاص خودفاکسیبتتکامل داروینی هنوز در حانقشه مغزی هر فرد منحصر بهشاید درست نباشدانسان باشنخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترس و آرمان هاحس و ادراک (قسمت اول )اتفاق و تصادفدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش بهترین درمان بیش فعدرمان سرگیجه بدون نیاز ببیرون اصل است یا درونریشه های اخلاقگاهی مغز بزرگ چالش استمسیر دشوار تکامل و ارتقامسئول صیانت از عقیده کیستقلید از روی طبیعتآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم دزدی ساب کلاوینفرار در فرار از میزبان، دتا 20 سال آینده مغز شما به تغییرات مغز پس از 40 سالگیچندین ماده غذایی که ماننشربت ضد خلطاولین دروغچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر خورشید یا خود خورشحس و ادراک قسمت هفدهماخلاق و علوم اعصابدیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش عاطفی قسمت 11استفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است درک و احساسبابا زود بیارادیوی مغز و تنظیم فرکانپول و عقیدهمعماری، هندسه ی قابل مشاتلاشی جدید در درمان ام اسآتاکسی مخچه ای خودایمنسیاهچاله ی منفرد یا سیاهقله برای دیدن نه برای به تاثیر کپسول نوروهرب بر تجهل مقدسنوآوری ای شگفت انگیز دانضرورت زدودن افکارایمان به رویانشانه های گذشته در کیهان منتظر نمان چیزی نور را بهتعذیه ی ذهنحس و ادراک قسمت دهمادراک ما درک ارتعاشی است دانشمندان تغییر میدان مغهوشیاری کوانتومیاصل، روان و نفس استکلوزاپین داروی ضد جنوندرختان اشعار زمینبحث درباره پیدایش و منشا زمین زیر خلیج فارس تمدنی پیوندهای پیچیده با تغییرمغز چون ابزار هوش است دلیآسيب میکروواسکولاریا آسسال سیزده ماههقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان کنونی و مغز بزرگترینوار عصب و عضله در مطب دکطعمه ی شبکه های ارتباط اجایا بیماری ام اس (مولتیپهمه چیز و هیچ چیزموجودات مقهور ژنها هستندخفاش کور و انسان بینا؟ارتباط شگفت انگیز مغز انداروی جدید ALSاعتیاد و تلاش های درمانی هدف یکسان و مسیرهای مختلکنترل جاذبهذهن و زندگیبخش های تنظیمی ژنومزندگی بی دودتو با باورهایت کنترل میشپارادوکس ها در علممغز انسان رو به کوچکتر شدافراد آغاز حرکت خودشان رستم با شعار قانون بدترین قطره قطرهتاثیر درجه حرارت بر عملکجهش های ژنتیکی مفید در سااگر نعمت فراموشی نبود بسنیوالینعلم ساختن برج های چرخانهمانند سازی در انسانمیدان های کوانتومی خلاخواص منیزیماز نشانه ها و آثار درک شدداروی ضد چاقیبه کدامین گناه کشته شدندوفور و فراوانیکودکان را برای راه آماده رفتار اجتماعی انسان، حاصبرای پیش بینی آینده مغز دپراسینزوماب در پارکینسوزیرک ترین مردمتومورها و التهاب مغزی عامغز زنان جوانتر از مغز مرالگوبرداری از طبیعتسرگیجه از شایعترین اختلالرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر روده بر مغزجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتهوموارکتوس ها ممکن است دمانند آب باشخورشید مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخواندر هم تنیدگی کوانتومیبهداشت خواب، رمز حافظه ی کار امروز را به فردا نیندماست مالی با هوش انسانیرویا و کابوسبرخی اطلاعات روانشناسی مآنچه ناشناخته است باید شزبان و شناخت حقیقت قسمت اتوکل بر خدانقش نظام غذایی در تکامل مامیدی به این سوی قبر نیستنگاه از درون قفس یا بیرونشلیک فراموشیمننژیتتاریخ، اصیل نیست و ساخته حقیقت انسانابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقدهوش مصنوعی از عروسک بازی خدایی که ساخته ی ذهن بشر از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدرمان نگهدارنده ی اعتیادبیماری های ژنرالیزه ی عصکریستال زمان(قسمت دوم)مخچه تاثیر گذار بر حافظهروزه داری و التهاب زیانببررسی سیستم تعادلی بدن اآیا ما کالا هستیمسفرنامه سفر به بم و جنوب فلج دوطرفه عصب 6 چشمتیروفیبان موثر در سکته ی نقش داروهاي مختلف معروف اندوه در دنیا استناتوانی از درمان برخی ویمنابع انرژی از نفت و گاز تری فلوپرازینحافظه میتواند بزرگترین دابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگری ضد کرونا از ددرمان ام اس(مولتیپل اسکلبیماری سلیاکروشهای نو در درمان دیسک بگنجینه ای به نام ویتامین مرگ و میر پنهانبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا امکان بازسازی اندامهسلولهای ایمنی القا کنندهفاجعه ی جهل مقدستکامل داروینی هنوز در حانقشه های مغزی جدید با جزیشایسته نیست در جیب خود قرانسان جدید از چه زمانی پانخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترسان نیستیحس و ادراک (قسمت دوم )اتوبان اطلاعات و پلِ بیندو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکامل تا مغز، از مغز تورزش در کمر درددرمان سرگیجه بدون نیاز ببیست تمرین ساده برای جلورژیم های غذایی و نقش مهم گاهی جهت را عوض کنگذر زمان کاملا وابسته به مسئولیت جدیدتقلید از طبیعتآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم سردرد به دلیل افت ففرد موفقتا بحر یفعل ما یشاتغییرات آب و هوایی که به چندجهانیشش مرحله تکامل چشماولین سلول مصنوعیچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر در هم تنیدگی کوانتحس و ادراک قسمت هجدهماخلاق پایه تکامل و فرهنگدیروز و امروزهوش عاطفی قسمت نهماستفاده از سلول های بنیایادآوری خواب و رویادرک کنیم ما همه یکی هستیمباد و موجراز تغییرپوست ساعتی مستقل از مغز دمعنی روزهتمایل زیاد به خوردن بستنآتش منبع انرژیسیاهچاله ی تولید کنندهقله سقوطتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان فراکتالنوار مغز مشاهده ی غیر مستضرب المثل یونانیاین پیوند نه با مغز بلکه نشانه های پروردگار در جهمنتظر نتیجه ی کارهایت باتغییرحس و ادراک قسمت دوازدهمادغام میان گونه های مختلدانشمندان روش هاي جدیدی هوشیاری سنتی یا هوشیاری اصلاح خطا با رفتن بر مسیرکلید نزدیک و نگاه تو بر فدرد و درسبحثي درباره هوش و تفاوتهزمان چیستتنها مانع در زندگی موارد پیوندی که فراتر از امکانمغز چگونه صداها را فیلتر آسیب ها ناشی از آلودگی هوسانسور از روی قصد بسیاری قبل و بعد از حقیقتتاثیر گیاهخواری بر رشد و جهان کاملی در اطراف ما پرنوبت کودکانظهور امواج مغزی در مغز مصایا بدون زبان میتوانیم تهمه چیز کهنه میشودمورد نادر همپوشانی دو بیخفاش با شیوع همه گیری جدیارتباط شگفت انگیز مغز انداروی جدید s3 در درمان ام اعتیاد را به دور بیندازهدف یکسان، در مسیرهای متکندن ریشه ی خودذهن و شیمی بدنبخش بزرگی حس و ادراک ما ازندگی در جمع مواردی را برتو باید نیکان را به دست بپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز ایندگان چگونه استافراد بی دلیل دوستدار تو ستم، بی پاسخ نیستلمس کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکجهش های ژنتیکی غیر تصادفاگر نعمت فراموشی نبود بسنیکولا تسلاعلایم کمبود ویتامین E را همجوشی هسته ای، انرژِی بمیدان بنیادین اطلاعاتخواص میوه ی بهاز نظر علم اعصاب یا نرووسداروی ضد تشنج با قابليت تبه امید روزهای بهتروقاحت و تمسخر دیگرانکوری گذرای ناشی از موبایرقیبی قدرتمند در برابر مبرای اولین بار دانشمندانپرتوهای صادر شده از سیاهزیست شناسی کل در جزء فراکتومورهای نخاعیمغزهای کوچک بی احساسالتهاب شریان تمپورالسرگردانیلزوم گذر انسان از حدها و تاثیر روزه داری بر سلامت جبران از دست رفته هاابزار بقا از نخستین همانعادت بد را ترک کنهورمون شیرساز یا پرولاکتماه رجبخوش قلبی و مهربانیاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتدر هم تنیدگی کوانتومی و پبوزون هیگز چیستکار با یگانگی و یکپارچگیماشین دانشرویا و خبر از آیندهبرخی بیماری ها که در آن بآنچه واقعیت تصور میکنیم زبان و شناخت حقیقت قسمت دتوپیراماتنقش نظریه تکامل در شناساامیدی تازه در درمان سرطانگاه از درون مجموعه با نگشلیک فراموشیمن، ما یا چی؟تازه های اسکیزوفرنی(جنوحقیقت اشیاابزار بقا از نخستین همانغم بی پایانهوش مصنوعی از عروسک بازی خدایا جز تو که را دارماز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدرمان نابینایان آیا ممکنبیماری های روانی با تاثیکریستال زمان(قسمت سوم)مخاطب قرار دادن مردم، کاروزه داری و بیمار ی ام اس بررسی علل کمر درد در میانآیا ما تنها موجودات زنده سفرنامه سفر به بم و جنوب فن آوری های جدید علیه شناتکنولوژی های جدید و حالتنقش درختان در تکاملاندوه دردی را دوا نمیکندناتوانی در شناسایی چهره منابع انرژی از نفت و گاز تری فلوپرازینحافظه های کاذبابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دنیا فریب و سرگرمیاز تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن سرطاندرمان با سلول های بنیادیبیماری شارکو ماری توثروشهای شناسایی قدرت شنواگوهر با نظر دیگران سنگ نممرگ و میر بسیار بالای ناشبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا انسان با مغز بزرگش اخسلولهای بنیادی مصنوعی درفارغ التحصیلان، فقیر و دتکامل داروینی هنوز در حانقشه با واقعیت متفاوت اسشادی، پاداش انجام وظیفهانسان خطرناکترین موجودنخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست قسمت تزریق قیچی ژنتیکی کریسپرحس و ادراک قسمت 67اتوسوکسیمایددو سوی واقعیتهوش مصنوعی تعاملیاز خود رها شووزن حقیقی معرفت و شناختدرمان سرگیجه بدون داروبیش از نیمی از موارد انتقرژیم های غذایی و نقش مهم رژیم ضد التهابیگذشته را دفن کنمسئولیت در برابر محیط زیتقویت مغز با ورزشآیا راهی برای بهبود وضعیسوی ما آید نداها را صدافرد یا اندیشهتاول کف پا و حقیقتتغییرات تکاملی سر انسان نه ناامیدی بلکه ارتقاششمین کنگره بین المللی ساوکرلیزوماب داروی جدید شچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر زیبا از سلولحس و ادراک قسمت هشتماختلا ل در خود عضلهدیسک گردنهوش عاطفی قسمت هفتماستفاده از سلول های بنیایاری خدا نزدیک استدرک احساسات و تفکرات دیگباد غرور و سر پر از نخوت وراست دستی و چپ دستیپوشاندن خود از نورمعاینه قبل از نوار عصب و تمایز یا کشف یگانگیآثار باستانی تمدن های قدسیاهچاله، سیاه خالص یا پقلب های سادهتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان قابل مشاهده بخش کوچنوار مغز با توضیح دکتر فاضربه مغزی در تصادف راننداین اندوه چیستنشانه های بیداری روحیمنتظر زمان ایده آل نشوحس و ادراک قسمت سومادغام دو حیطه علوم مغز و دانشمندان روشی برای تبدیهوش، ژنتیکی است یا محیطیاصول انجام برخی نرمش ها دکلام و زبان، گنجینه ای بسدرد باسن و پا به دلیل کاهبحثی جالب درباره محدودیتزمان و مکان، ابعاد کیهان تنها در برابر جهانپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز ناتوان از توجیه پیداآسیب روانی شبکه های اجتمسانسور بر بسیاری از حقایقبل از آغازتاثیر انتخاب از طرف محیط جهان پیوستهنور از عمق تاریکیظرف باید پر شود چه با چرک ایا تکامل هدفمند استهمه چیز در زمان مناسبموسیقی نوخلا، حقیقی نیستارتباط غیرکلامی بین انساداروی جدید لنفوم و لوکمیاعداد بینهایت در دنیای مهدف از تکامل مغزکندر در بیماریهای التهابذهن پر در برابر آگاهیبخش بزرگتر کیهان ناشناختزندگی در سیاهچالهتو برای خزیدن خلق نشده ایپختگی پس از چهل سالگي به مغز ابزار بقای برتر مادیافزایش قدرت ادراکات و حسستون فقرات انسان دو پا جللووفلوکساسینتاثیر درجه حرارت بر عملکجهش های بیماری زا، معمولاگر با مطالعه فیزیک کواننیاز به آموزش مجازی دیجیعلایم کمبود ویتامین E را همدلی و هوش عاطفیمیدازولام در درمان تشنج خواص هلو برگ هلواز نظر علم اعصاب اراده آزداروی ضد تشنج با قابليت تبه بالا بر ستارگان نگاه کوقت نهيب هاي غير علمي گذشکی غایب شدی تا نیازمند دلرقابتی بی هدف یا رقابتی هبرای تمدن سازی، باید در بپرتوزایی از جسم سیاهزیست شناسی باور حقیقت یا تومورهای ستون فقراتمغز، فقط گیرندهام آر آی جدید با قدرت شگفچگونه انتظارات بر ادراک سربازان ما محققا غلبه می لزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر روزها، ماه ها یا ساجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین همانعادت دادن مغز بر تفکرهوش فوق العاده، هر فرد اسماپروتیلینخوش خیالی و خوش بینیاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان درددر هم تنیدگی کوانتومی و دبوزون هیگز جهان را از متلکارهای کوچک، بی ارزش نیسمبانی ذهنی سیاه و سفیدرویا بخشی حقیقی از زندگی برخی بیماری های خاص که بدآنچه حس می کنیم، نتیجه ی زبان و شناخت حقیقت قسمت ستوانایی مغز و دیگر اجزای نقش هورمون های تیروئید دامگا سه عامل مهم سلامتنگاه حقیقی نگاه به درون اشنا در ابهای گرم جنوب نیامنابع انرژي پاک سرچشمه حتازه های بیماری پارکینسوحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقا از نخستین همانغم بی پایانهوش مصنوعی از عروسک بازی خرما منبع بسیار خوب آنتی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مدرمان های اسرار آمیز در آبیماری وسواسکشف مکانیسم عصبی خوانش پمدل همه جانبه نگر ژنرالیروزه داری سلول های بنیادبرطرف کردن خشونت را از خاآیا مصرف مولتی ویتامین هسفرنامه سفر به بم و جنوب فناوری هوش مصنوعی نحوه ختکنولوژی و پیشرفتنقش ذهن و شناخت در حوادث شکرگزار هر چیزی باش که دااندوهگین نباش اگر درب یا نادیدنی ها واقعی هستندمنابع انرژی از نفت و گاز ترک امروزحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی دنیا مکانی بسیار اسرارآماز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطاندرمان تومورهای مغزی با ابیماری ضعف عضلات نزدیک بروشی برای بهبود هوش عاطفگویید نوزده و ایمنی ساکتمرگ و سوال از قاتلتفکر قبل از کارآیا احتمال دارد رویا از آسلام تا روشناییفاصله ها در مکانیک کوانتتکامل داروینی هنوز در حانقص های سیستمی ایمنیشب سیاه سحر شودانسان در هستی یا هستی در نرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست قسمت تسلیم ارتباط با من برترحس و ادراک قسمت 74اتصال مغز و کامپیوتردولت یا گروهکهوش مصنوعی در قضاوت های ااز درخواست ها جدا شووزوز گوشدرمان سرطان با امواج صوتبیشتر کمردردها نیازی به