دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آیاما مقهور قوانین فیزیکی عالم ماده هستیم و از خود اراده ای آزاد نداریم

آیا جهان ما تنها بر اساس قوانین فیزیک اداره می شود؟ و آیا همه ما مقهور قوانین فیزیکی عالم ماده هستیم و نمی توانیم از خود اراده ای آزاد داشته باشیم؟ این یک توصیف زشت از انسان است.

اگر فقط قوانین فیزیکی عالم ماده بر همه اجزای ما حاکم باشد، اخلاق چگونه توصیف میشود؟ و آیا نشان دادن یک رفتار اخلاقی که همه؛ چه متدین و چه غیر متدین، آن را اخلاقی می دانند و مي ستايند، برای انسان، فضیلتی به حساب می آید؟ اگر فقط یک سری زمينه ها از قبل تعیین شده است که شما را وادار به عملی پسندیده میکند و یک سری پیش زمینه ها هست که مغز ما را به کار می کشاند، تعريف خوب و بد منهدم میشود و همه انسانها مانند ماشینی می شوند که چرخهايش در صورت ريخته شدن سوخت، خواهد چرخید و این توجیه کننده همه فسادها و بد خلقی ها و رفتارهای افسار گسیخته برای به دست آوردن سوخت و غذای بیشتر است.

به یک نکته توجه کنیم: اگر به یک حیوان آب و غذا بدهید و او را فقط مانند یک ماشین تصور کنید که با سوخت می چرخد و زنده میماند، قطعا شان او را پایین آورده ايد! زیرا حیوان فقط با سوخت و پره های درونش، نیست. حیوان، صاحب درک هست و هرچند این درک، پائین تر از درک انسانی است ولی بین صاحبی- که او را در قفس اسیر کند- و صاحبی که آزادی به او بدهد، تفاوت قائل میشود. پس وقتی حیوان هم یک ماشین و یا یک کامپیوتر نيست تصور انسان به عنوان یک ماشين یا کامپیوتر اصلا درست نیست.(انسان یک ماشین صرف نیست. متاسفانه امروزه یک ديد جبر گرایانه مادی، روی رفتارها و درک انسان وجود دارد که انسان را نتیجه واکنشهای فیزیکی و شیمیایی درون بدنش میداند. این تصور، می گوید اگر به یک انسان آب و غذا و روابط آزاد جنسی و دیگر امکانات عالم ماده را بدهید، او به بهترین شکل و بدون اراده خود و مانند ماشینی به بهترین شکل کار خواهد کرد و رفتارهای او اصلا وابسته به اراده و تصمیم او نیست. (بگذریم که اغلب قائلان نظریه مادی گراي جبر انسان، به دلیل دیدگاه مادی، وابسته به ژنهاي خودخواه خویش هستند و همه امکانات را برای خود و خويشاوندان و نزدیکان خود می خواهند!!).
این تصور نه تنها انسان را در حد یک ماشین، پایین میاورد و اخلاق خوب و بد را در ذهن ما منهدم میکند، با بیان جبر انسان در همه امور و سلب اختیار از او، راه را برای پذیرش مصیبت ها و ظلم ها و فقر و بدبختی و باز کردن راه برای پر کردن جیب ظالمان فراهم مي کند!)

ساختار جسمانی ما تابع قوانین عالم مادی است، ولی این تصور که همه وجود ما تابع اجزای مکانیکی عالم مادی است، تصور درستی نیست.

فیزیک دانها برای اثبات این قضیه آزمایشاتی را طرح کرده اند که امروزه با کشف فیزیک کوانتوم و فعالیت های ذره ای عالم، واضحتر شده است. آزمایش دو شکاف يانگ از نخستین آزمایشاتی است که در این زمینه انجام شده است. در این آزمون، مشاهده مي شود، رفتار ذرات در برابر دو شکاف روی یک صفحه، کاملا وابسته است به این که چشمی آن ذرات را ببیند یا نه و مانند یک دخترک خجالتی، وقتی کسی به این ذرات نگاه بکند، رفتارشان تغییر می کند. و این آزمایش مجددا توسط جان ویلر (1978)هم به نتیجه مشابه رسيد.

(۱) در این آزمایش یک باریکهٔ همدوس نور را به صفحهای - که روي آن دو شکاف باریک است- میتابانیم، و نور پس از گذشتن از صفحه روی پردهای- که در پشت است- میافتد. ماهیت موجی نور باعث میشود، نورهایی - که از دو شکاف میگذرند- با هم تداخل کنند و یک الگوی تداخلی(نوارهای تاریک و روشن) بسازند؛ ولی اگر روی پرده نور را با آشکارساز بسنجیم، میبینیم که نور، همیشه به شکل ذره (فوتون) جذب میشود.

یعنی نگاه ما هست که میتواند رفتار ذات عالم را تعیین کند و ما با نوع مشاهده و تفکر خود، آفریننده هستیم و نه مغلوب حوادث عالم.

این مطلبی علمی و ثابت شده توسط دانشمندان علم فیزیک هست و يک فرضیه ابداعی نیست.

جان بل در سال ۱۹۶۴ به ایده ای تجربی رسید. او یکی از ذرات را به مکان A و دیگری را به مکان B فرستاد و دستگاهی را در هر دو مکان برای اندازه گیری ویژگی های اختصاصی هر ذره (اسپین یا چرخش آن ها) قرار داد که این دستگاه با استفاده از یک پدید آورنده ی اعداد تصادفی، اسپین مثبت یا منفی را انتخاب میکرد. اگر اندازه گیری ها مرتبط بودند (یعنی ذرات در هر دو مکان دارای اسپین مشابه بودند) در نتیجه، درهم تنیدگی کوانتومی میتوانست اثبات شود(۲)

در آزمایشی که به تازگی توسط فیزیکدانانی از هلند، بریتانیا و اسپانیا و به رهبری محققان دانشگاه دلف انجام گرفته، جفتهای درهم تنیده الکترونها در فواصل ۱٫۳ کیلومتری از هم قرار گرفتند. سپس محققان به صورت همزمان یکی از الکترونها را اندازهگیری کردند، در حالی که گروهی دیگر در حال مشاهده بروز تغییرات در الکترون، جفت بودند.

@salmanfatemi

این آزمایش براساس آزمایش کلاسیک بل که در دهه ۱۹۶۰ توسط فیزیکدان ایرلندی، جان بل معرفی شد انجام گرفته است. در آن آزمایش، بل تلاش داشت اثبات کند برای درهمتنیدگی توضیح قابل قبولتری وجود دارد. براساس دیدگاه منطقی در جهان، پس از طی شدن مسافت مشخصی، ارتباط میان دو ذره مشمول بعد فاصله شده و ارتباط میان آنها قطع میشود، اما در نظریه کوانتوم هیچ محدودیت فاصلهای وجود ندارد. بل طی ۳۰ سال گذشته بارها و بارها آزمایش انجام داده و هر بار نشان داده که نظریه کوانتوم حقیقت دارد.

اما در تمامی این آزمایشها نقصی وجود داشته است. مشکل این بود که در بیشتر موارد روی فوتونهای درهم تنیده آزمایش شده است، ذراتی که گیر انداختن و بررسی آنها به واسطه طبیعت سریعی که دارند، کار دشواری است و معمولا در بیش از ۸۰ درصد موارد ذرات پیش از اینکه بررسی شوند، از بین رفته و نتایج آزمایشها را به نتایجی غیرقابل استناد تبدیل میکردند.

بسیاری از فیزیکدانان در تلاش برای رفع این نقص از یونهای درهمتنیده به جای فوتونها استفاده کردند، اما اینکار نقص دیگری در آزمایش ایجاد میکرد، فاصله یونها از یکدیگر به اندازهای دور نبود تا بتوان تاثیر فاصله را روی آنها بررسی کرد و ذرات یون به صورت طبیعی و عادی با یکدیگر ارتباط داشتند. در آزمایش جدید، محققان با ترکیب الکترونها و فوتونها تلاش کردند هردوی این نقصها را بر طرف سازند. محققان با درهمتنیدن اسپین دو الکترون و دو فوتون متفاوت، الکترونها را در فاصله ۱٫۳ کیلومتری از یکدیگر قرار دادند و فوتونها را به مکانی دیگر فرستاده و جداگانه آنها را با هم درگیر ساختند.(3)

دانشمندان عقیده دارند که این فرآیند ممکن است آنچنان هم تصادفی نباشد. و این احتمال وجود دارد که این پدیدآورنده ها تحت کنترل نوعی قوانین فیزیکی دیگری باشند که هنوز شناسایی نشده اند. این بحث که “فرا جبرگرایی” یا super-determinism نامیده میشود، ممکن است ارتباط مشاهده شده در آزمایش “بل” را توضیح بدهد. همانطور که در آزمایش جان ويلر و يانگ مشاهده شد.(3)

این آزمایشات نشان میدهد ما محکوم و مغلوب قوانین فیزیکی و مادی عالم ماده نیستیم و نوع نگاه و معرفت ما میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند و راههای بسته را بگشايد .

1-https://bigbangpage.com/…/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D…/

2-http://www.neurosafari.com/مکانیک-کوانتوم-و-آشکارسازی-محدو…/

3-https://bigbangpage.com/…/%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85%E2%80%8…/

@salmanfatemi

No automatic alt text available.

Chat(74)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
چگونه میتوان با قانون جنبی عدالتی در توزیع واکسن هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزندگی در جمع مواردی را برتفاوت های زبانی سرمنشا تشواهدی از نوع جدیدی از حایافته های نوین علوم پرده تاثیر گیاه خواری بر رشد وپختگی پس از چهل سالگي به جهانی که نه با یک رخداد و انرژی تاریکمغز و اخلاقخطر آلودگی هوااز تلسکوپ گالیله تا تلسکفلج خوابدرگیری اعصاب به علت میتونگاه از دور و نگاه از نزدزیست شناسی باور حقیقت یا بیماری دویکهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمایل زیاد به خوردن بستنشب سیاه سحر شودکل اقیانوس در یک ذرهتاثیر داروهای ضد التهاب آموزش نوین زبانجاذبه و نقش آن در شکلگیریدو برابر شدن خطر مرگ و میاولویت بندی ها کجاستمغز بیش از آنچه تصور میشواز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی و مسیر روحانیذهت را روی چیزهای مفید متنادانی در قرن بیست و یکم،زبان شناسی مدرن در سطح سلبا تعمق در اسرار ابدیت و هوش عاطفی قسمت دهمموجود بی مغزی که می تواندتو یک معجزه ایصرع و درمان های آنتاثیر درجه حرارت بر عملککوچک شدن مغز از نئاندرتاآیا ما تنها موجودات زنده حقیقت در علم، هرگز نهایی دانش قدرت استایمپلانت نخاعی میتواند دنقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تقلب دروازه ی ارتباطرنگ کردن، حقیقت نیستبازسازي مغز و نخاع چالشی چرا مغز انسان سه هزار سالسلول های بنیادیهیچ کس حقیقت را درون مغز ما انسانها چه اندازه نزدتولید یا دریافت علمعقلانیت بدون تغییرتاریکی و نورکاهش حافظه هرچند فرایندیآیا احتمال دارد رویا از آحد و مرزها توهم ذهن ماستابزار بقای موجود زنده از داروهای تغییر دهنده ی سیایرادهای موجود در خلقت بنقش تیروئید در تکامل مغزاز تکامل تا مغز، از مغز تقدرت کنترل خودروح در جهانی دیگر استبخش فراموش شده ی حافظهنسبیت عام از زبان دکتر برسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهزینه سنگین انسان در ازاماده ای ضد التهابیتوهم جسمعواملی که برای ظهور لغت اترکیب آمار و ژنتیککریستال زمان(قسمت دوم)آیاما مقهور قوانین فیزیکحس و ادراک قسمت نهماثرات فشار روحی شدیدداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات دريااستفاده از سلول های بنیالرزش ناشی از اسیب به عصبروشی جدید در درمان قطع نخبرای خودآگاه بودن تو بایهمه چیز موج استسیر آفرینش از روح تا مغز ویتامین بی 12 در درمان دردمخچه تاثیر گذار بر حافظهتکینگیغم بی پایانتصویر زیبای اصفهانگوشت خواری یا گیاه خواریآزار دیگری، آزار خود استحس و ادراک قسمت بیست و سواختلالات حرکتی در انساندر یک فراکتال هر نقطه مرکابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیاطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژی از نفت و گاز راه های جدید برای قضاوت ربرخی روش های تربیتی کودکهندسه در پایه ی همه ی واکسادیسم یا لذت از آزار دادواکسن های شرکت فایزر آمرمرگ و میر بسیار بالای ناشتکامل زبان انسان از پیشیثبت امواج الکتریکی در عصگشایش دروازه جدیدی از طرافسردگی و اضطراب در بیماحساسیت روانی متفاوتارتباط چاقی و کاهش قدرت بدرمان ام اس(مولتیپل اسکلنوبت کودکانبه هلال بنگرمنبع هوشیاری کجاست قسمت رشد مغز علت تمایل انسان ببسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک های بسردرد میگرن در کودکانوبینار اساتید نورولوژی دمشکل از کجاستتاثیر نگاه انسان بر رفتاپیوند قلب خوک، به فرد دچاجهان هوشیارامیدواری و مغزخورشید مصنوعیاز مخالفت بشنودریای خدادرک فرد دیگر و رفتارهای اچگونه مغز پیش انسان یا همبیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزندگی در سیاهچالهتفاوت ایستایی و تکاپوشواهدی از دنیسوان(شبه نئیاد گرفتن مداومتاثیر گیاه خواری بر رشد وپروژه ی ژنوم انسانیجهانی که از یک منبع، تغذیانرژی تاریک که ما نمی تومغز و اخلاقخطرات هوش مصنوعیاز تکنیکی تا مغز از مغز تفلج خواب چیستدرختان اشعار زمیننگاه از درون مجموعه با نگزیست، مرز افق رویداد هستبیماری دیستروفی میوتونیهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشبیه سازی میلیون ها جهان کلمات بلند نه صدای بلندتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آمارهای ارائه شده در سطح جدا کردن ناخالصی هادو برابر شدن خطر مرگ و میاولین مورد PML به دنبال تکمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند پیچیده ی خونرسانیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعنازوکلسینزبان شناسی نوین نیازمند با خدا باشهوش عاطفی قسمت دومموجودات مقهور ژنها هستندتو یک جهان در مغز خودت هسضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملککوچکترین چیز یک معجزه اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعحقیقت راستین انسان علم بدانش محدود به ابعاد چهارایمان به رویانقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تقلب روباتیکرنگین کمانبحتی علمی درباره تمایل بچرا مغزهای ما ارتقا یافت سلول های بنیادی منابع و اهیچ اندر هیچما انسانها چه اندازه نزدتولید پاک و فراوان انرژیعقیده ی بی عملتاریکی خواهد ترسیدکاهش دوپامین عامل بیماریآیا احتمال دارد رویا از آحریص نباشابزار بقای موجود زنده از داروهای ضد بیماری ام اس واکسی توسین و تکامل پیش انقش حفاظتی مولکول جدید داز تکامل تا مغز، از مغز تقدرت انسان در نگاه به ابعروح رهاییبخش های تنظیمی ژنومنسبت ها در کیهانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهزاران سال چشم های بینا وماده، چیزی نیستتوهمات و شناخت حقیقتعوارض ازدواج و بچه دار شدترکیب حیوان و انسانکریستال زمان(قسمت سوم)آب زندگی است قسمت چهارمحس و ادراک قسمت چهارماثرات مفید قهوهداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات دريااستیفن هاوکینگ در مورد هلرزش عضله یا فاسیکولاسیوروشی جدید در درمان نابینبرای زندگی سالم، یافتن تهمه چیز در زمان مناسبسیستم تعادلی بدنویتامین بی هفدهمدل همه جانبه نگر ژنرالیتکامل فردی یا اجتماعیغیرقابل دیدن کردن مادهتصویربرداری فضاپیمای آمگیلگمش باستانی کیستآسيب میکروواسکولاریا آسحس و ادراک قسمت بیستماختلالات صحبت کردن در اندر کمتر از چند ماه سوش جدابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایاطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژی از نفت و گاز راه های جدید برای قضاوت ربرخی سلولهای عصبی در تلاهندسه زبانِ زمان استسازگاری با محیط بین اجزاواکسن کووید 19 چیزهایی که مرگ انتقال است یا نابود شتکامل ساختار رگهای مغزی جلو رفتن یا عقبگردپل جویی اصفهاناقلیت خلاقخفاش با شیوع همه گیری جدیارتباط هوش ساختار مغز و ژدرمان تومورهای مغزی با انور درونبه کدامین گناه کشته شدندمنبع هوشیاری کجاست قسمت رشد در سختی استبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد و علتهای آنوجود قبل از ناظر هوشمندمشکلات نخاعیتاثیر نگاه انسان بر رفتاپیوند مغز و سر و چالشهای جهان های بسیار دیگرامیدی به این سوی قبر نیستخوش قلبی و مهربانیاز نخستین همانند سازها تدرک نیازمند شناخت خویش اچگونه هموساپينس بر زمین بیماری لبر و نابینایی آنهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزندگی زمینی امروز بیش از تفاوت ارباب و رهبر حقیقیشیشه ی بازالتی و سیلیکونیاد بگیر فراموش کنیتاثیر گیاه خواری بر رشد وپروژه ی ژنوم انسانیجهانی در ذهنانرژی خلا ممکن استمغز و سیر تکامل ان دلیلی دفاع از پیامبراز تکینگی تا مغز و از مغز فلج دوطرفه عصب 6 چشمدرد باسن و پا به دلیل کاهنگاه حقیقی نگاه به درون ازاوسکا درمان گوشربیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش مصنوعی به شناسایی کامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمدن پیشرفته ی پیشینیانشبیه سازی سیستم های کوانکلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر درجه حرارت بر مغزآن چیزی که ما جریان زمان جدایی خطای حسی استدو سوی واقعیتاولین مورد پیوند سر در انمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تفرایند تکامل و دشواری هاذره ی معین یا ابری از الکنباید صبر کرد آتش را بعد زبان، نشان دهنده ی سخنگو با طبیعت بازی نکنهوش عاطفی قسمت سومموسیقی نوتو کز محنت دیگران بی غمیضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملککووید نوزده و خطر بیماری آیا همه جنایت ها نتیجه بیحقیقت غیر فیزیکیدانش بی نهایتاین پیوند نه با مغز بلکه نقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز تقلب را نشکنرهبر حقیقیبحث درباره پیدایش و منشا چرا ویروس کرونای دلتا واسلول های بدن تو پیر نیستنهیچگاه از فشار و شکست نترما اکنون میدانیم فضا خالتولید سلولهای جنسی از سلعلم و ادراک فقط مشاهده ی تاریخ همه چیز را ثبت کردهکاهش سن بیولوژیکی، تنها آیا برای تولید مثل همیشه حرکت چرخشی و دائمی کیهانابزارهای پیشرفته ارتباط داروی فامپیریدین یا نورلاگر فقط مردم میفهمیدند کنقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکامل تا مغز، از مغز تقدرت ذهنروزه داری متناوب، مغز را بخش بزرگی حس و ادراک ما انسبت طلایی، نشانه ای به سسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهستي مادي ای که ما کوچکترماده، چیزی بیش از یک خلا توپیراماتعید نوروز مبارکترازودونکشف مکانیسم عصبی خوانش پآب زندگی است قسمت هفتمحس و ادراک قسمت نوزدهماثرات مفید روزه داریداروی ضد تشنج توپیراماتابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها در کاهش دردهای استیفن هاوکینگ در تفسیر لزوم سازگاری قانون مجازاروشی جدید در درمان سکته مبرخی ملاحظات در تشنج های همه چیز در زمان کنونی استسیستم دفاعی بدن علیه مغز ویتامین دی گنجینه ای بزرمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتکامل مادی تا ابزار هوشمغرور و علمتصور از زمان و مکانگیاه بی عقل به سوی نور میآسیب ها ناشی از آلودگی هوحس و ادراک قسمت دهماختلالات عضلانی ژنتیکدر آرزوهایت مداومت داشتهابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمنابع انرژی از نفت و گاز راه پیروزی در زندگی چیستبرخی سيناپسها طی تکامل و هنر فراموشیستم با شعار قانون بدترین واکسن کرونا و گشودن پنجرمرگ تصادفیتکامل شناخت انسان با کشفجلوتر را دیدنپل خواجو اصفهانالکترومغناطیس شنوایی و هخلا، حقیقی نیستارتباط پیوسته ی جهاندرمان تشنجنورون هاي مصنوعی می توانبه امید روزهای بهترمنبع هوشیاری کجاست قسمت ز گهواره تا گوربشکه ای که ته نداره پر نمهوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد تنشنوراپامیل در بارداریمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر ویتامین دی بر بیماپیوند اندام از حیوانات بجهان هایی در جهان دیگرامیدی تازه در درمان سرطاخوشبختی دور از رنج های ماز نخستین همانند سازها تخانه ی تاریکاز نخستین همانند سازها تدرک و احساسچگونه هوشیاری خود را توسبیماری های میتوکندریهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزندگی زودگذرتفاوتهای جنسیتی راهی براشکل های متفاوت پروتئین هیادگیری مهارت های جدید دتاثیر گیاه خواری بر رشد وپروانه ی آسمانیجهان، تصادفی نیستانسان قدیم در شبه جزیره عمغز کوانتومیدفاع در برابر تغییر ساختاز تکینگی تا مغز از مغز تفناوری هوش مصنوعی نحوه خدردهای سال گذشته فراموش نگاه دوبارهزبان مشترک ژنتیکی موجودابیماریهای تحلیل عضلانی اهوش مصنوعی در کامپیوترهامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمدن بشری و مغز اخلاقیشبکه های مصنوعی مغز به درکلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر درجه حرارت بر عملکآنچه ناشناخته است باید شجریان انرژی در سیستم های دولت یا گروهکاولین هیبرید بین انسان و مغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند حذف برخی اجزای مغذرات کوانتومی زیر اتمی قنبرو و انرژی مداومزبان، وسیله شناسایی محیطبالاترین هدف از دولتهوش عاطفی قسمت ششمموسیقی هنر مایع استتو پیچیده ترین تکنولوژی ضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر درجه حرارت بر عملککودک هشت ساله لازم است آدآیا هوش مصنوعی می تواند نحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگرداین اندوه چیستنقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز- از مغز قیچی ژنتیکیروی و منیزیم در تقویت استبحثي درباره هوش و تفاوتهچرا پس از بیدار شدن از خوسلول عصبی شاهکار انطباق هیپرپاراتیروئیدیسمما از اینجا نخواهیم رفتتولترودینعلم و روحتازه های اسکیزوفرنی(جنوکایروپاکتیک چیستآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحس چشایی و بویاییابزارهای بقا از نخستین هداروی لیراگلوتیداگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکامل تا مغز، از مغز تقدرت عشقروزه داری و بیمار ی ام اس بخش بزرگتر کیهان ناشناختنشانه های گذشته در کیهان سوخت هیدروژنی پاکهستی ما پس از شروعی چگال ماست مالیتوانایی مغز و دیگر اجزای عامل کلیدی در کنترل کارآتراشه ی بیولوژِیککشف مکانیسمی پیچیده در بآب زندگی است قسمت اولحس و ادراک قسمت هفتماثرات مضر ماری جوانادارویی خلط آورابزار بقا از نخستین هماننقشه مغزی هر فرد منحصر بهاستخوان های کشف شده، ممکلزوم سازگاری قانون مجازاريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی مرزهای اخلاق و علوم همه چیز، ثبت می شودسکوت و نیستیویروس مصنوعیمدل هولوگرافیک تعمیم یافتکامل مداومغربال در زندگیتصادف یا قوانین ناشناختهگیاه خواری و گوشت خوار کدآشنا پنداریحس و ادراک قسمت دوازدهماختراع جدید اینترنت کواندر آسمان هدیه های نادیدنابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عاعتماد به خودمنابع انرژی از نفت و گاز راه انسان شدن، راه رفتن وبرداشت مغز ما از گذر زمانهنر حفظ گرهستم، بی پاسخ نیستواکسن کرونا از حقیقت تاتمرگی وجود نداردتکامل، نتیجه ی برنامه ریجمجمه انسان های اولیهپلاسمای غالبالکتروتاکسی(گرایش و حرکخلا، خالی نیستارتباط انسانی، محدود به درمان جدید ALSنورون های ردیاب حافظهبه بالا بر ستارگان نگاه کمنبع هوشیاری کجاست قسمت زمین در برابر عظمت کیهانبشریت از یک پدر و مادر نیهوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد سکه ایورزش هوازی مرتب خیلی به قمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر ویروس کرونا بر مغز پیوند سر آیا ممکن استجهان یکپارچهامگا سه عامل مهم سلامتمعجزه ی علمخانواده پایداراز نخستین همانند سازها تدرک کنیم ما همه یکی هستیمچگونه واکسن کرونا را توزبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزندگی سلول در بدن، جدای اتقلید مرحله ای نسبتا پیششکل پنجم مادهیادآوری خواب و رویاتاثیر گیاه خواری بر رشد وپرواز از نیویورک تا لوس آجهش های ژنتیکی مفید در ساانسان میوه ی تکاملمغز آیندگان چگونه است ؟دقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکینگی تا مغز از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغییدردی که سالهاست درمان نشنگاهی بر قدرت بینایی درازبان چهار حرفی حیات زمینبیماری، رساله ای برای سلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتمدن زیر آبشبکیه های مصنوعیکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر درجه حرارت بر عملکآنچه واقعیت تصور میکنیم جریان انرژی در سیستم های دوچرخه سواری ورزشی سبک و اولین تصویر در تاریخ از سمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تفراتر از دیوارهای باورذرات کوانتومی زیر اتمی قچت جی پی تیسفر فقط مادی نیستهوش عاطفی بیشتر در زنانمیهمانهای ناخوانده عامل تو آرامش و صلحیطلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملککودک ایرانی که هوش او از آیا هوش مصنوعی زندگی بشرحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی ساین ایده که ذرات سیاهچالنقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز- از مغز قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصرویا و واقعیتبحثی جالب درباره محدودیتچرا ارتعاش بسیار مهم استسلولهای ایمنی القا کنندههاوکينگ پیش از مرگش رسالما اشیا را آنطور که هستندتومورها و التهاب مغزی عاعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتازه های بیماری پارکینسوکار با یگانگی و یکپارچگیآیا تکامل و تغییرات ژنتیحس و ادراک (قسمت اول )ابزارهای بقا ازنخستین همداروی تشنجی دربارداریاگر نیروی مغناطیس نباشد نقش داروهاي مختلف معروف از روده تا مغزقطار پیشرفتروزه داری سلول های بنیادبخش دیگری در وجود انسان هنشانه های پروردگار در جهسودمندی موجودات ابزی بر و هر کس تقوای خدا پیشه کنماست مالی با هوش انسانیتوازن مهمتر از فعالیت زیعادت همیشه خوب نیستتربیت کودکان وظیفه ای مهکشف ارتباط جدیدی از ارتبآب زندگی است قسمت دومحس و ادراک قسمت هفدهماجزای پر سلولی بدن انسان داستانها و مفاهیمی اشتباابزار بقا از نخستین هماننقشه های مغزی جدید با جزیاستروژن مانند سپر زنان دلزوم عدم وابستگی به گوگل ریه زغالیبرخی نکات از گاید لاین پرهمه ی سردردها بی خطر نیستسکوت، پر از صداویرایش DNA جنین انسان، برمدل های ریز مغز مینی برینتکامل چشممقالاتتظاهر خوابیده ی مادهگیرنده باید سازگار با پیآشنا پنداریحس و ادراک قسمت سومادامه بحث تکامل چشمدر آستانه ی موج پنجم کوویابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتاعتماد به خودمنابع انرژی از نفت و گاز راه بی شکستبررسي علل احتمالي تغيير هنر رها شدن از وابستگیستون فقرات انسان دو پا جلواکسن کرونا ساخته شده تومراحل ارتقای پله پله کیهتکثیر سلول در برابر توقف جنبه های موجی واقعیتپمبرولیزوماب در بیماری چالکترودهای کاشتنیخلاصه ای از مطالب همایش مارتباط از بالا به پایین مدرمان جدید میگرن با انتی نوروپلاستیسیتی چیستبه بالاتر از ماده بیندیشمنبع هوشیاری کجاست قسمت زمین زیر خلیج فارس تمدنی بعد پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد عروقی میگرنورزش هوازی ، بهترین تمریمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر ژنها بر اختلالات خپیوند سر، یکی از راه حلهاجهان یکپارچهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهانفجار و توقف تکاملی نشامعجزه ی علم در کنترل کرونخار و گلاز نشانه ها و آثار درک شددرک احساسات و تفکرات دیگچگونه آن شکری که می خوریمبیماری وسواسهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزندگی، مدیریت انرژیتقلید از روی طبیعتشکست حتمییاری خدا نزدیک استتاثیر گیاه خواری بر رشد وپروتئین های ساده ی ابتداجهش های ژنتیکی غیر تصادفانسان ها می توانند میدان مغز انسان ایا طبیعتا تمادل به دریا بزناز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک مولکولها و ذرات در درس گرفتن از شکست هانگاهی بر توانایی اجزاي بزبان نیاز تکاملی استبیندیشهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتمدنی قدیمی در شمال خلیج شباهت مغز و کیهانکمردردتاثیر درجه حرارت بر عملکآنچه حس می کنیم، نتیجه ی جریان انرژی در سیستم های دورترین نقطه ی قابل مشاهاولین دارو برای آتاکسی فمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز تفرد موفقذرات کوانتومی زیر اتمی قچت جی پی تیسفر نامه سفر به بم و جنوب هوش عاطفی در زنان بیشتر امیوتونیک دیستروفیتو افق رویداد جهان هستیطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملککودکان میتوانند ناقل بی آیا هوش ارثی دریافتی از پحل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکاینکه به خاطرخودت زندگی نقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز- از مغزتقانون مندی نقشه ژنتیکی مرویا و کابوسبحثی در مورد نقش ویتامين چرا بیماری های تخریبی مغسلولهای بنیادی مصنوعی درهاوکينگ پیش از مرگش رسالما به جهان های متفاوت خودتومورهای نخاعیعلم به ما کمک میکند تا موتبدیل پلاستیک به کربن و سکاربرد روباتهای ريزنانوآیا جنین انسان، هوشمندی حس و ادراک (قسمت دوم )ابزارهای بقای موجود زندهداروی جدید ALSاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش درختان در تکاملاز سایه بگذرلمس کوانتومیروزهای بد باقی نمیماندبخشیدن دیگران یعنی آرامشنظام مثبت زندگیسی و سه پل اصفهانوفور و فراوانیماشین دانشتوسعه هوش مصنوعی قادر اسعادت کن خوب حرف بزنیترجمه ای ابتدایی از اسراکشف جمجمه ای درکوه ایرهوآب زندگی است قسمت سومحس و ادراک قسمت هجدهماجزایی ناشناخته در شکل گدخالت در ساختار ژنهاابزار بقا از نخستین هماننقص در تشخیص هیجانات عاماسرار آفرینش در موجمقاومت به عوارض فشار خون ریواستیگمینبرخی نرمش ها برای زانوهمیشه چشمی مراقب و نگهباسکته مغزیواقعیت فیزیکی، تابعی از مدیون خود ناموجودتکامل و ارتقای نگاه تا عمتاثیر ویتامین دی بر بیماتظاهری از ماده است که بیدگالکانزوماب، دارویی جدیآغاز فصل سرما و دوباره تکحس و ادراک قسمت سی و هشتماداراوون تنها داروی تاییدر درمان بیماری مولتیپل ابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلااعداد بینهایت در دنیای ممنابع انرژی از نفت و گاز رابطه تشنج و اوتیسمبررسی و اپروچ جدید بر بیمهنر، پر کردن است نه فحش دستارگانی قبل از آغاز کیهواکسن ایرانی کرونا تولیدمرز مرگ و زندگی کجاستتأثیر نگاه انسان بر رفتاجنسیت و تفاوت های بیناییپنج اکتشاف شگفت آور در موالگو و عادت را بشکن و در اخلاصه ای از درمان های جدیارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان جدید کنترل مولتیپلنوروز یا روز پایانیبه جای محکوم کردن دیگران منبع هوشیاری کجاست قسمت زمان چیستبعد از کروناسرطان کمیت گراییورزش و میگرنمشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر کلام در آیات کلام بپیوندی که فراتر از امکانجهان کنونی و مغز بزرگتریانقراض را انتخاب نکنیدمعجزه در هر لحظه زندگیخارق العاده و استثنایی باز نظر علم اعصاب یا نرووسدرک تصویر و زبان های مخلتچگونه انتظارات بر ادراک بیماری کروتز فیلد جاکوبهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزونیسومایدتقلید از طبیعتشگفت نیست من عاشق تو باشمژن همه چیز نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وپروتز چشمجهش تمدنی عجیب و شگفت انسانسان یک کتابخانه استمغز انسان برای ایجاد تمددلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک و هوشیاریدست کردن در گوشنگاهت را بلند کنزبان و کلمه حتی برای کسانبیهوش کردن در جراحی و بیمهوش مصنوعی درمانگر کامپیمنبع خواب و رویاتمرکز و مدیتیشنشباهت مغز با کیهان مادیکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر درجه حرارت بر عملکآنها نمیخواهند دیگران راجستجوی متن و تصویر به صورديدن با چشم بسته در خواب اولین دروغمغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز از مغز تفرد حساس از نظر عاطفی و برفتار مانند بردهباهوش ترین و با کیفیت ترینتایج نادانی و جهلسفر به مریخ در 39 روزهوش عاطفی در زنان بیشتر امیگرن و پروتئین مرتبط با تو انسانی و انسان، شایستطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملککودکان خود را مشابه خود تآیا هوش سریعی که بدون احسحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان ژنی از مغز انساینکه خانواده ات سالم بانقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز، از مغز قانون گذاری و تکاملرویا و خبر از آیندهبحثی در مورد نقش کلسیم و چرا حیوانات سخن نمی گوینسلام تا روشناییهدف یکسان و مسیرهای مختلما با کمک مغز خود مختاريمتومورهای ستون فقراتعلم بدون توقفتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کاربرد روباتهای ريز، در آیا جهان ذهن و افکار ما محس و ادراک قسمت 67ابزارهای بقای از نخستین داروی جدید s3 در درمان ام اگر نعمت فراموشی نبود بسنقش ذهن و شناخت در حوادث از علم جز اندکی به شما دالوب فرونتال یا پیشانی مغروزهای سختبخشش، عقلانی یا غیر عاقلنظریه ی تکامل در درمان بیسیلی محکم محیط زیست بر انوقت نهيب هاي غير علمي گذشمبانی ذهنی سیاه و سفیدتوسعه برخی شغل ها با هوش عادت کردن به نعمتترس و آرمان هاکشف جدید تلسکوپ جیمز وبآب، زندگی است(قسمت پنجم)حس و ادراک قسمت هشتماحیای بینایی نسبی یک بیمدر مانهای کمر دردابزار بقا از نخستین هماننقطه بی بازگشتاسرار بازسازی اندام هامقابله ی منطقی با اعتراضریاضیات یک حس جدید استبرخی نرمش های گردنهمیشه اطمینان تو بر خدا بسال سیزده ماههواقعیت چند سویهمدیریت اینترنت بر جنگتکامل و ریشه ی مشترک خلقتصفحه اصلیتعداد کلی ذهن ها در جهان گام کوچک ولی تاثیرگذارآغاز مبهم آفرینشحس و ادراک قسمت سی و ششمادب برخورد با دیگراندر سال حدود 7 میلیون نفر ابزار بقا از نخستین همانچهار میلیارد سال تکامل ببقای حقیقی در دور ماندن امنابع انرژی از نفت و گاز رادیوی مغز و تنظیم فرکانبررسی ژنها در تشخیص بیماهوموارکتوس ها ممکن است دسخن و سکوتواکسن اسپایکوژنمرز بین انسان و حیوان کجاتئوری تکامل امروز در درمجنسیت و تفاوت های بیناییپول و شادیالگوی بنیادین و هوشیاریخم شدن فضا-زمانارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان جدید ای ال اس، توفرنوشیدن چای برای مغز مفید به خودت مغرور نشومنبع هوشیاری کجاست قسمت زمان و مکان، ابعاد کیهان بعد از کروناسرعت فکر کردن چگونه استورزش بهترین درمان بیش فعمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر کپسول نوروهرب بر نپیوستگی همه ی اجزای جهانجهان کاملی در اطراف ما پرجهان پیوستهانواع سکته های مغزیمعرفت و شناختخبر مهم تلسکوپ هابلاز نظر علم اعصاب اراده آزدرک حقیقت نردبان و مسیری چگونه به سطح بالایی از هوبیماری گیلن باره و بیمارهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزونا به وسیله ویروس ابله تقویت استخوان در گرو تغذشگفت انگیز بودن کیهانژن همه چیز نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وپروتز عصبی برای تکلمجهشهای مفید و ذکاوتی که دانسان باشمغز انسان برای شادمانی طدنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیکدانان ماشینی برای تدست آسمانچالش هوشیاری و اینکه چرا زبان و بیان نتیجه ساختمابیهوشی در بیماران دچار اهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنتظر نمان چیزی نور را بهتمرکز بر هدفشباهت کیهان و مغزکمردرد و علل آنآنان که در قله اند هرگز خجستجوی هوشیاری در مغز مادی متیل فومارات(زادیوا)(اولین سلول مصنوعیمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز تفردا را نمیدانیمرفتار وابسته به شکلباور و کیهان شناسینجات در راستگوییسفر تجهیزات ناسا به مریخ هوشمندی کیهانمیگرن سردردی ژنتیکی که بتو با همه چیز در پیوندیطوفان زیباییتاثیر رو ح و روان بر جسمکودکان را برای راه آماده آیا هشیاری کوانتومی وجودحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان پاسخ کوانتومی اینترنت بدون فیلتر ماهوانقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز، از مغز قانون جنگلرویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی در مورد حقیقت فضا و چرا حجم مغز گونه انسان درسلسله مباحث هوش مصنوعیهدف یکسان، در مسیرهای متما بخشی از این جهان مرتبطتوهم فضای خالیعلم در حال توسعهتبدیل سلولهای محافط به سکتاب گران و پرهزینه شد ولآیا جهش های ژنتیکی، ویروحس و ادراک قسمت 74ابزارهای دفاعی و بقای موداروی جدید میاستنی گراویاگر با مطالعه فیزیک کواننقش روی و منیزیم در سلامتازدواج های بین گونه ای، رلوتیراستامروش مقابله مغز با محدودیبدون پیر فلکنظریه ی تکامل در درمان بیسینوریپا داروی ترکیبی ضدوقتی فهمیدی خطا کردی برگمباحث مهم حس و ادراکتوصیه های سازمان بهداشت عادت دادن مغز بر تفکرتسلیم شدن از نورون شروع مکشتن عقیده ممکن نیستآتش منبع انرژیحس و ادراک قسمت پنجماحیای بینایی نسبی یک بیمدر محل کار ارزش خودت را بابزار بقا از نخستین هماننمیتوان با بیرون انداختناصل بازخوردمقابله با کرونا با علم اسریسدیپلام تنها داروی تایبرخی یونها و مولکول های مهمیشه داناتر از ما وجود دسانسور از روی قصد بسیاری واقعیت چیستمداخله ی زیانبار انسانتکامل ابزار هوش ، راه پر سوالات پزشکیتعذیه ی ذهنگامی در درمان بیماریهای إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحس و ادراک قسمت سیزدهمادراک ما درک ارتعاشی است درمان های اسرار آمیز در آابزار بقا از نخستین همانچهار ساعت پس از کشتار خوکبلندی در ذهن ما درک بلندیمنابع انرژی از نفت و گاز راز تغییربررسی بیماری التهابی رودهورمون شیرساز یا پرولاکتسخن پاک و ثابتواکسن اسپایکوژن ضد کرونامرز جدید جستجو و اکتشاف، تئوری تکامل در پیشگیری و جهل مقدسپول و عقیدهالگوبرداری از طبیعتخونریزی مغز در سندرم کووارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان جدید سرطاننوعی سکته مغزی ، وحشتناک به دنبال رستگاری باشهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت زمان و صبربعد از کرونا دلخوشی بیهوسعی کن به حدی محدود نشویورزش در کمر دردمطالبه ی حق خودتاثیر کپسول نوروهرب بر تپیام های ناشناخته بر مغز جهان پیوستهانگشت ماشه ایمغز فکر میکند مرگ برای دیخدا موجود استاز نظر علم اعصاب اراده آزدرک دیگرانچگونه باغبانی باعث کاهش بیماری آلزایمر، استیل کوهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزیباترین چیز در پیر شدنتقویت حافظه یا هوش مصنوعشگفت زده و حیران باشژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر گیاهخواری بر رشد و پرورش مغز مینیاتوری انساجهشهای مفید و ذکاوتی که دانسان جدید از چه زمانی پامغز انسان برای شادمانی طدنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تفاجعه ی جهل مقدسدستورالعمل مرکز کنترل بیچالش هوشیاری و اینکه چرا زبان و بیان، در سایه پیشربیوگرافیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنحنی که ارتباط بین معرفتمساح حد واسط میان مغز کوشباهت زیاد بین سلول هاي عکمردرد با پوشیدن کفش مناآنزیم تولید انرژی در سلوحفره در مغزدین اجباریاوکرلیزوماب داروی جدید شمغز در تنهایی آسیب میبیناز تکینگی تا مغز از مغز تفرزندان زمان خودرفتار اجتماعی انسان، حاصباد و موجنخاع ما تا پایین ستون فقرسفر دشوار اکتشافهوشیاری و وجودمیگرن شدید قابل درمان استو با باورهایت کنترل میشطولانی ترین شبتاثیر روده بر مغزکوری گذرای ناشی از موبایآیا واکنش های یاد گرفته وحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان اولین سلول مصنایندرالنقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز، از مغز قانون جنگلرویا تخیل یا واقعیتبحثی در مورد عملکرد لوب فچرا خشونت و تعصبسلطان جنگل یا صاحب ملکوتهدف از تکامل مغزما تحت کنترل ژنها هستیم یتوهم فضای خالی یا توهم فضعلم راهی برای اندیشیدن اتبر را بردارکتاب زیست شناسی باورآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحس و ادراک قسمت 75ابعاد و نیازهای تکاملیداروی جدید برای میاستنی اگر تلاش انسان امروز برانقش روزه داری در سالم و جاسکار، لگوی هوشمندلوزالمعده(پانکراس)مصنوعروش های صرفه جویی در ایجابرنامه و ساختار پیچیده منظریه ی تکامل در درمان بیسیگار عامل افزایش مرگ وموقتی پر از گل شدی خودت را مجموعه های پر سلولی بدن متوصیه های غیر دارویی در سعارضه جدید ویروس کرونا ستشنچ پانایوتوپولوس تشنج گل خاردار، زیباستآثار باستانی تمدن های قدحس و ادراک قسمت پنجاهاحساس گذر سریعتر زماندر چه مرحله ای از خواب ، رابزار بقا از نخستین هماننمیتوان بر سیاه سیاه نوشاصل علت و تاثیرملاحظه های اخلاقی دربارهریشه های مشترک حیاتبرخی اثرات مضر ویتامین دهمیشه راهی هستسانسور بر بسیاری از حقایواقعیت چیستمدارک ژنتیکی چگونه انسانتکامل تکنولوژیپیامهای کاربرانتغییر الگوی رشد مغزی با زگامی در درمان بیماریهای افت فشار خون ناگهانی در وحس و ادراک قسمت ششمادغام میان گونه های مختلدرمان های بیماری آلزایمرابزار بقا از نخستین هماننوآوری ای شگفت انگیز دانبلوغ چیستمنابع انرژی از نفت و گاز راست دستی و چپ دستیبررسی سیستم تعادلی بدن اهوش فوق العاده، هر فرد اسسختی ها رفتنی استواکسن دیگر کرونا ساخته شمزایای شکلات تلخ برای سلتئوری جدید، ویران کردن گجهان فراکتالالتهاب شریان تمپورالخواندن ، یکی از شستشو دهنارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان دارویی سرطان رحم بنیکولا تسلابه زودی شبکه مغزی به جای هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت زمان واقعیت است یا توهمبعد از کرونا دلخوشی بیهوشلیک فراموشیوزن حقیقی معرفت و شناختمطالبی در مورد تشنجتاثیر کپسول نوروهرب بر سپیدایش زبانتاثیر کپسول نوروهرب بر سپیر شدن حتمی نیستجهان پر از چیزهای اسرار آانگشت نگاری مغز نشان میدمغز قلبخدای رنگین کماناز واقعیت امروز تا حقیقتدرک درست از خود و هوشیاریچگونه تکامل مغزهای کنونیبیماری الزایمرهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزیباترین چیز در افزایش ستقویت سیستم ایمنیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر انتخاب از طرف محیط پرتوهای صادر شده از سیاهجوانان وطنانسان خطرناکترین موجودمغز انسان رو به کوچک تر شدندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تفاصله ها در مکانیک کوانتدغدغه نتیجه ی نادانی استچالش هوشیاری و اینکه چرا زبان و تکلم برخی بیماریهبیوگرافیهوش احساسیمنشأ اطلاعات و آموخته ها تنفس هوازی و میتوکندریشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملککنفرانس تشنج هتل کوثر اصآینه در اینهحق انتخابدین، اجباری نیستايندگان چگونه خواهند دیدمغز را از روی امواج بشناساز تکینگی تا مغز از مغز تفرضیه ای جدید توضیح میدهرقیبی قدرتمند در برابر مباد غرور و سر پر از نخوت ونخستین تمدن بشریسفرنامه سفر به بم و جنوب هوشیاری و افسردگیمیدان مغناطيسي زمین بشر تو باید نیکان را به دست بطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر رژیم گیاه خواری بر کی غایب شدی تا نیازمند دلآیا یک، وجود داردحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از دانشمندان تغییر میدان مغایا کوچک شدن مغزانسان النقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز، از مغز قانونمندی و محدودیت عالمرویا حقی از طرف خدابحثی درباره هوش و تفاوتهچرا در مغز انسان، فرورفتسم زنبور ، کلیدی برای وارهدف از خلقت رسیدن به ابزامانند آب باشتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)علم ساختن برج های چرخانتحریک عمقی مغز در آلزایمکتاب طبیعت در قالب هندسهآیا خداباوری محصول تکاملحس و ادراک قسمت 78ابعاد اضافه ی کیهانداروی جدید برای ای ال اساگر خواهان پیروزی هستینقش رژیم غذایی بر رشد و ااساس انسان اندیشه و باور لیروپریم داروی ترکیبی ضدروش هایی برای جلوگیری از برنامه ی مسلط ژنها در اختنظریه ی ریسمانسیاهچاله های فضایی منابعوقتی تو از یاد گرفتن باز محل درک احساسات روحانیتوصیه هایی در مصرف ماهیعدم توقف تکامل در یک انداتشنج چیستگل زندگیآرامش و دانشحس و ادراک قسمت پنجاه و یاحساسات کاذبدر ناامیدی بسی امید استابزار بقا از نخستین هماننمایش تک نفرهاصل عدم قطعیت از کوانتوم ملاحظات بیهوشی قبل از جررژیم های غذایی و نقش مهم برخی اختلالات عصبی مثانههمیشه عسل با موم بخوریمساهچاله ها تبخیر نمیشودواقعیت های متفاوتمروری بر تشنج و درمان هایتکامل جریان همیشگی خلقتسایتهای دیگرتغییر زودتر اتصالات مغزیگاهی لازم است برای فهم و افت هوشیاری به دنبال کاهحس و ادراک قسمت شصت و هشتادغام دو حیطه علوم مغز و درمان های جدید میگرنابزار بقا از نخستین هماننوار مغز مشاهده ی غیر مستبلعیدن ستاره توسط سیاهچامنابع انرژی از نفت و گاز رجزخوانی هایی که امروز ببررسی علل کمر درد در میانهوش مصنوعی می تواند بر احسرنوشتواکسن دیگری ضد کرونا از دمسمومیت دانش آموزان بی گتا 20 سال آینده مغز شما به جهان قابل مشاهده بخش کوچامواجی که به وسیله ی ماشیخواب سالم عامل سلامتیارتباط غیرکلامی بین انسادرمان سرگیجه بدون نیاز بنیاز به آموزش مجازی دیجیبه زیر پای خود نگاه نکن بهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت زمان پلانکتفکر قبل از کارشلیک فراموشیوزوز گوشمطالعه ای بیان میکند اهدمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر کتامین در درمان پاپیشینیان انسان از هفت میجهان پر از چیزهای جادویی انتقال ماده و انرژیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهخدایی که ساخته ی ذهن بشر از کجا آمده ام و به کجا میدرک عمیق در حیواناتچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری ای شبیه آلزایمر و هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزیر فشار کووید چه باید کرتلقین اطلاعات و حافظهشگفتی های زنبور عسلژن ضد آلزایمرتاثیر احتمالی عصاره تغلیپرسش و چستجو همیشه باقی اجواب دانشمند سوال کننده انسان عامل توقف رشد مغزمغز انسان رو به کوچکتر شداز تکینگی تا مغز از مغز تفاصله ی همیشگی تصویر سازذهن ما از در هم شکستن منبچالش هوشیاری و اینکه چرا زبان و شناخت حقیقت قسمت چبیان ژن های اسکیزوفرنی دهوش احساسیمنشاء کوانتومی هوشیاری اتنفس هوازی و میتوکندریشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دآیندهحقیقت قربانی نزاع بین بی دید تو همیشه محدود به مقدايا اراده آزاد توهم است یمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تفساد اقتصادی سیتماتیک دررموزی از نخستین تمدن بشربار بزرگ ایستادن بر دو پانخستین تصویر از سیاهچالهسفرنامه سفر به بم و جنوب هوشیاری کوانتومیمیدان های مغناطیسی قابل تو تغییر و تحولیطبیعت موجی جهانتاثیر رژیم گیاه خواری بر کیهان خود را طراحی میکندآیا کیهان می تواند یک شبیحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روش هاي جدیدی ایا این جمله درست است کسینقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز، از مغز قارچ بی مغز در خدمت موجودرویاها از مغز است یا ناخوبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا ذرات بنیادی معمولاً سماگلوتید داروی کاهش دهنهر چیز با هر چیز دیگر در تماه رجبتوهم چیستعلایم کمبود ویتامین E را تداوم مهم است نه سرعتکتاب، سفری به تاریخآیا دلفین ها می تواند از حس و ادراک قسمت 82ابعاد بالاترداروی جدید برای دیابتاپی ژنتیکنقش رژیم غذایی در رشد و ااستفاده از مغز، وزن را کملیس دگرامفتامین یا ویاسروش هایی ساده برای کاهش ابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نظریه تکامل در درمان بیمسیاهچاله ها، دارای پرتو ویتنام نوعی کرونا ویروس محل درک احساسات روحانی دتوضیحی ساده در مورد هوش معدم درکتشنج و حرکات شبه تشنجی قاگلوله ی ساچمه ایآرامش و سکونحس و ادراک قسمت پنجاه و داخلاق و علوم اعصابدر هم تنیدگی مرزها و بی مابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردراصول انجام برخی نرمش ها دممانتین یا آلزیکسا یا ابرژیم های غذایی و نقش مهم برخی اصول سلامت کمرهمجوشی هسته ای، انرژِی بسایه را اصالت دادن، جز فرواقعیت و مجازمرکز هوشیاری، روح یا بدن تکامل داروینی هنوز در حاتغییر عمودی سر انسان از پگاهی مغز بزرگ چالش استافتخار انسانحس و ادراک قسمت شصت و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش درمان های جدید در بیماری ابزار بقا از نخستین هماننوار مغز ترجمه رخدادهای بنی عباس، ننگی بر تاریخمنابع انرژی از نفت و گاز رحم مصنوعیبزرگ فکر کنهوش مصنوعی و کشف زبان هایسریع دویدن مهم نیستواکسن سرطانمسمومیت دانش آموزان، قماتا بحر یفعل ما یشاپوست ساعتی مستقل از مغز دجهان موازی و حجاب هاامیوتروفیک لترال اسکلروخواب سالم عامل سلامتی و یارتروز یا خوردگی و التهادرمان سرگیجه بدون نیاز بچیز جدید را بپذیربه سخن توجه کن نه گویندههوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت زمان به چه دلیل ایجاد میشتفکر خلا ق در برابر توهم شنا در ابهای گرم جنوب نیایک پیام منفرد نورون مغزی یک پیشنهاد خوب برای آسان معنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وپیشرفت های جدید علوم اعصجهان دارای برنامهاندوه در دنیا استمغز مانند تلفن استخسته نباشی بابااز کسی که یک کتاب خوانده درگیری قلب در بیماری ویرچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری ای شبیه ام اس مولتهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزیرفون داروی ضد ام استلاش ها برای کشف منابع جدشانس یا تلاشژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر ترکیبات استاتین (سآلودگی هوا چالش قرن جدیدجوسازی مدرنانسانیت در هم تنیده و متصمغز ایندگان چگونه استاز تکینگی تا مغز از مغز تفتون های زیستیذهن چند جانبه نیازمند نگچالش دیدگاه های سنتی در بزبان و شناخت حقیقت قسمت ابیان حقیقتهوش در طبیعتمهندسی ژنتیک در حال تلاش تنفس بدون اکسیژنشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دآینده ی انسان در فراتر ازحقیقت آنطور نیست که به نظدیدن خدا در همه چیزايا اراده آزاد توهم است یمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تفشار و قدرترمز و رازهای ارتباط غیر کبار سنین ابزار هوشمندی انخستین روبات های زنده ی جسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش، ژنتیکی است یا محیطیمیدان های کوانتومی خلاتو جهانی هستی که خودش را طبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر رژیم گیاه خواری بر کیهانِ هوشیارِ در حال یاآیا گذشته، امروز وآینده حافظه میتواند بزرگترین دابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روشی برای تبدیایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش گرمایش آب و هوا در هماز تکامل تا مغز از مغز تا قبل از آغازرویاهای پر رمز و حیرتی دربحثی درباره هوش و تفاوتهچراروياها را به یاد نمی آسندرم کووید طولانیهر جا که جات میشه، جات نیماپروتیلینتوهم وجودعلایم کمبود ویتامین E را تداخل مرزها و صفات با بینکتابخانهآیا دلفین ها میتوانند باحس و ادراک قسمت چهلاتفاق و تصادفداروی جدید ضد میگرنابتدا سخت ترین استنقش زنجبیل در جلوگیری از استفاده از هوش مصنوعی در لا اکراه فی الدینروش جدید تولید برقبرین نت به جای اینترنتنظریه تکامل در درمان بیمسیاهچاله و تکینگی ابتدایویتامین E برای فعالیت صحمحدودیت چقدر موثر استتیوتیکسن داروی ضد جنونعسل طبیعی موثر در کنترل بتشنج عدم توازن بین نورون گلوئونآرامش(سکوت) stillness و تکاپوحس و ادراک قسمت پنجاه و ساخلاق پایه تکامل و فرهنگدر هم تنیدگی کوانتومیابزار بقا از نخستین همانچند جهانیاصول توسعه ی یک ذهن کاملمن کسی در ناکسی دریافتم رژیم ضد التهابیبرخی بیماری ها که در آن بهمراه سختی، اسانی هستساخت شبکه عصبی مصنوعی با واقعیت و انعکاسمرکز حافظه کجاستتکامل داروینی هنوز در حاتغییرات منطقه بویایی مغزگذر زمان کاملا وابسته به افراد آغاز حرکت خودشان رحس و ادراک قسمت شصت و ششارتقا یا بازگشت به قبل ازدرمان های رایج ام اسنوار مغز در فراموشی هابه قفس های سیاهت ننازمنابع انرژی از نفت و گاز رحم مصنوعیبزرگ شدن مغز محدود به دورهوش مصنوعی یا حماقت طبیعسریعترین کامپیوتر موجودواکسن سرطانمسیر دشوار تکامل و ارتقاتابوهای ذهنیپوشاندن خود از نورجهان ما میتواند به اندازامید نیکو داشته باش تا آنخواب عامل دسته بندی و حفطارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان سرگیجه بدون داروچیزی منتظر شناخته شدنبوزون هیگز چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت زمان شگفت انگیزتفاوت مغز انسان و میمون هشناخت و معرفت، و نقش آن دشناخت حقیقت یا آرزوهای گیک آلل ژنتیکی که از نئاندمعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وپیشرفت در عقل است یا ظواهجهان در حال نوسان و چرخشاندوه دردی را دوا نمیکندمغز مادران و کودکان در زمخطا در محاسبات چیزی کاملاز آغاز خلقت تا نگاه انسادرگیری مغز در بیماری کویچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری اسپینال ماسکولار هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزیرک ترین مردمتلاش هایی در بیماران قطع شاهکار قرنژنها ، مغز و ارادهتاثیر تغذیه بر سلامت رواآلودگی هوا و ویروس کروناجامعه ی آسمانیدهن، بزرگترین سرمایهانسانیت در برابر دیگرانمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکینگی تا مغز از مغز تفروتنی و غرورذهن هوشیار در پس ماده ی مچاالش ها در تعیین منبع هوزبان و شناخت حقیقت قسمت دبیست تمرین ساده برای جلوهوش عاطفی قسمت نهممهربانی، شرط موفقیتتنها مانع در زندگی موارد شربت ضد خلطتاثیر درجه حرارت بر عملککنترل همجوشی هسته ای با هآینده ی علم و فیزیک در60 ثحقیقت افراددیدگاه نارسای دوگانه ی مای نعمت من در زندگیممغز، فقط گیرندهاز تکینگی تا مغز از مغز تفضای قلب منبع نبوغ استرمز پیشرفت تواضع است نه طبارداری بدون رحمنرمش های مفید برای درد زاسفرنامه سفر به بم و جنوب هیچ چیز همیشگی نیستمیدان بنیادین اطلاعاتتو دی ان ای خاص ميتوکندريطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر رژیم گیاهخواری بر کیست هیداتید مغزآیا پیدایش مغز از روی تصاحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از دانش، قفل ذهن را باز میکنایا بیماری ام اس (مولتیپنقش پیش زمینه ها و اراده از تکامل تا مغز، از مغز تقبل از انفجار بزرگرویای شفافبحثی درباره هوش و تفاوتهچراروياها را به یاد نمی آسندرم گیلن باره به دنبال هر حرکت خمیده می شود و هر ماجرای جهل مقدستوهم وجودعلت خواب آلودگی بعد از خوتروس جریان انرژیکجای مغز مسئول پردازش تجآیا دست مصنوعی به زودی قاحس و ادراک قسمت چهل و هفتاتوبان اطلاعات و پلِ بینداروی جدید ضد الزایمرابتدایی که در ذهن دانشمننقش زبان در سلطه و قدرت ااستفاده از انرژی خلالاموژین داروی ضد اوتیسم؟روش صحبت کردن در حال تکامبرای یک زندگی معمولینظریه تکامل در درمان بیمسیاهچاله ی تولید کنندهویتامین E در چه مواد غذایمحدودیت های حافظه و حافظتیک و اختلال حرکتیعشق درونی به یگانگی خلقتتشویق خواندن به کودکانگمان میکنی جرمی کوچکی در آزمون تجربی، راهی برای رحس و ادراک قسمت پنجاه و شاختلال خواب فرد را مستعد در هم تنیدگی کوانتومی و پابزار بقا از نخستین همانچند جهانیاصول سلامت کمرمنابع انرژي پاک سرچشمه حرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرخی بیماری های خاص که بدهمراهی نوعی سردرد میگرنیساخت شبکه عصبی با الفبای واقعیت خلا و وجود و درک ممرکز حافظه کجاستتکامل داروینی هنوز در حاتغییرات آب و هوایی که به گذشته را دفن کنافراد بی دلیل دوستدار تو حس و ادراک سی و هفتمارتوکين تراپی روشی جديد درمان های علامتی در ام اسنوار مغز در تشخیص بیماری به مغز خزندگان خودت اجازمنابع انرژی از نفت و گاز رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربزرگ شدن تقریبا ناگهانی هوش مصنوعی گوگل به کمک تشسرگیجه از شایعترین اختلاواکسن ضد اعتیادمسئول صیانت از عقیده کیستاثیر فکر بر سلامتپیموزایدجهان مادی، تجلی فضا در ذهامید نجاتخودآگاهی و هوشیاريارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان سرطان با امواج صوتچیزی خارج از مغزهای ما نیبوزون هیگز جهان را از متلهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت زنان باهوش ترتفاوت ها و تمایزها کلید بتفاوت ها را به رسمیت بشناشناخت درون، شناخت بیرون؛یک جهش ممکن است ذهن انسانمعجزه های هر روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وپیشرفت ذهن در خلاقیت استجهان در حال ایجاد و ارتقااندوهگین نباش اگر درب یا مغز چون ابزار هوش است دلیخطا در محاسبات چیزی کاملاز انفجار بزرگ تا انفجار درگیری مغز در بیماران مبنگاه محدود و تک جانبه، مشبیماری اضطراب عمومیهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلاشی برای درمان قطع نخاشاهکار شش گوشژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر حرکات چشم بر امواج آلودگی هوا و پارکینسونجاودانگی مصنوعیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجانسان، گونه ای پر از تضادمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز از مغز تفرگشت و تکامل تصادفی محض ذهن تو همیشه به چیزی اعتقناتوانی از درمان برخی ویزبان و شناخت حقیقت قسمت سبیش از نیمی از موارد انتقهوش عاطفی قسمت هفتمموفقیت هوش مصنوعی در امتتنها در برابر جهانشش مرحله تکامل چشمتاثیر درجه حرارت بر عملککنترل جاذبهآیا فراموشی حتمی استحقیقت اشیادژا وو یا اشنا پنداریای همه ی وجود منمغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز از مغز تقفس ذهنرمز بقای جهش ژنتیکیبازگشت از آثار به سوی خدانرمش های مفید در سرگیجهسفری به آغاز کیهانهیچ وقت خودت را محدود به میدازولام در درمان تشنج تو در میانه ی جهان نیستی ظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکیست کلوئید بطن سومآیا آگاهی پس از مرگ از بیحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از دائما بخوانایا بدون زبان میتوانیم تنقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکامل تا مغز، از مغز تقبرستان ها با بوی شجاعتروان سالمبحثی درباره هوش و تفاوتهنزاع بین جهل و علم رو به پسندرم پیریفورمیسهرچیز با یک تاب تبدیل به ماجرای عجیب گالیلهتوهم بی خداییعماد الدین نسیمی قربانی تری فلوپرازینکرونا چه بر سر مغز می آورآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک قسمت چهل و هشتاتوسوکسیمایدداروی سل سپتابتذال با شعار دیننقش زبان در سلطه و قدرت ااستفاده از سلول های بنیالایو دوم دکتر سید سلمان فروشهای نو در درمان دیسک ببرای پیش بینی آینده مغز دهفت چیز که عملکرد مغز تو سیاره ی ابلهانویتامین کامخچه فراتر از حفظ تعادلتیروفیبان موثر در سکته ی عصب حقوق نورولووتشخیص ژنتیکی آتروفی های گنجینه ای به نام ویتامین آزمون ذهنی گربه ی شرودینحس و ادراک قسمت بیست و چهاختلال در شناسایی حروف و در هم تنیدگی کوانتومی و دابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتاضطراب و ترسمنابع انرژی از نفت و گاز رژیم غذایی ضد التهابیبرخی توجهات در ببمار پارهندسه ی پایه ایساختن آیندهوالزارتان داروی ضد فشار مرکز خنده در کجای مغز استتکامل داروینی هنوز در حاتغییرات تکاملی سر انسان گربه شرودینگر و تاثیر مشافزایش قدرت ادراکات و حسحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط میکروب روده و پاردرمان ژنتیکی برای نوآورینوار مغزی روشی مهم در تشخبه نقاش بنگرمنابع بی نهایت انرژی در درساناها و ابر رساناها و عبزرگترین خطایی که مردم مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسرگردانیواکسن علیه سرطانمسئولیت جدیدتاثیر مشاهده بر واقعیت بپیموزایدجهان مرئی و نامرئیامید جدید بر آسیب نخاعیخودآگاهی و هوشیاريارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمانهای بیماری پارکینسچیزی شبیه نور تو نیستبی نهایت در میان مرزهاهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت زنجیرها را ما باید پاره کمنبع هوشیاری کجاست قسمت53زندگی هوشمند در خارج از زتفاوت های بین زن و مرد فقشناسایی تاریخچه ی تکاملییک رژیم غذایی جدید، می تومعجزه ی چشمتاثیر گیاه خواری بر رشد وپیشرفتی مستقل از ابزار هجهان ریز و درشتاندام حسی، درک از بخش هایمغز چگونه صداها را فیلتر خطای ادراک کارمااز بحث های کنونی در ویروسفلج نخاعی با الکترودهای درگیری مغزی در سندرم کوونگاه انسان محدود به ادرابیماری بیش فعالیهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلاشی تازه برای گشودن معشاید گوشی و چشمی، آماده شژنهای هوش ، کدامندتاثیر دوپامین و سروتونینآلزایمرجایی خالی نیستدو بیماری روانی خود بزرگ انعطاف پذیری مکانیسمی علمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز تفراموش کارها باهوش تر هسذهن خود را مشغول هماهنگیناتوانی در شناسایی چهره زبان جانسوزبیشتر کمردردها نیازی به هوش عاطفی قسمت پنجممولتیپل اسکلروز در زنان تنبیه چقدر موثر استششمین کنگره بین المللی ستاثیر درجه حرارت بر عملککندر در بیماریهای التهابآیا ممکن است موش کور بی محقیقت تنها چیزی است که شادژاوو یا آشناپنداریای آنکه نامش درمان و یادشمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز تقفس را بشکنرمز جهانبازگشت به ریشه های تکاملنرمشهای مهم برای تقویت عسقوط درون جاذبه ای خاص، چهیچ کاری نکردن به معنی چیمکانیک کوانتومی بی معنی توقف؛ شکستظرف باید پر شود چه با چرک تاریک ترین بخش شبکاهش مرگ و میر ناشی از ابآیا امکان بازسازی اندامهحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقای موجود زنده از داروهای مصرفی در ام اسایا تکامل هدفمند استنقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکامل تا مغز، از مغز تقدم زدن و حرکت دید را تغیروبات های ریز در درمان بیبحثی درباره احساسات متفانزاع بین علم و نادانی رو سندرم پس از ضربه به سرهز ذره، یک دنیاستماده ی تاریکتوهم تنهاییعوامل موثر در پیدایش زباتری فلوپرازینکریستال هاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک قسمت چهل و دوماتصال مغز و کامپیوترداروی ضد چاقیابداع دی ان ای بزرگترین دنقش سجده بر عملکرد مغزاستفاده از سلول های بنیالبخند بزن شاید صبح فردا زروشهای شناسایی قدرت شنوابرای اولین بار دانشمندانهفت سین یادگاری از میراث سیاره ابلهانویتامین کا و استخوانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتکنولوژی جدید که سلول هاعضلانی که طی سخن گفتن چقدتشخیص آلزایمر سالها قبل گویید نوزده و ایمنی ساکتآزمون ذهنی گربه شرودینگرحس و ادراک قسمت بیست و یکاختلال در شناسایی حروف و در هر سوراخی سر نکنابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که مانناطلاع رسانی اینترنتیمنابع انرژی از نفت و گاز رژیم غذایی ضد دردبرخی توصیه ها برای واکسیهندسه ی رایج کیهانساختار فراکتال وجود و ذهواکنش های ناخودآگاه و تقمرگ چیستتکامل زبانتغذیه بر ژنها تاثیر داردگزیده ای از وبینار یا کنفافزایش مرگ و میر سندرم کوحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط ماده و انرژیدرمان پوکی استخواننوار عصب و عضلهبه نقاش بنگرمنابع جدید انرژیرشته نوروایمونولوژی و نقبزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی الفاگوسربازان ما محققا غلبه می واکسنی با تاثیر دوگانه امسئولیت در برابر محیط زیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بپیچیدگی های مغزمگسجهان مشارکتیامید درمان کرونا با همانخودت را از اندیشه هایت حفارزش خود را چگونه میشناسدرهای اسرارآمیز و پوشیدهنکاتی در مورد تشنجبی ذهن و بی روحهوش مصنوعی از عروسک بازی بی شرمیهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمزندگی بی دودتفاوت های تکاملی در مغز وشناسایی سلول های ایمنی ایکی از علل محدودیت مغز امتاثیر گیاه خواری بر رشد وپاسخ گیاهان در زمان خوردجهان شگفت انگیزانرژی بی پایان در درون هرمغز ناتوان از توجیه پیداخطای حساز تلسکوپ گالیله تا تلسکفلج بل، فلجی ترسناک که آندرگیری مغزی در سندرم کوونگاه از بیرون مجموعهزیست شناسی کل در جزء فراکبیماری تی تی پیهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلاشی جدید در درمان ام اسشاید درست نباشدژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر دپاکین بر بیماری مآملودیپین داروی ضد فشار جاذبهدو بار در هفته ماهی مصرف اهرام مصر از شگفتی های جهمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستذهن سالمنادیدنی ها واقعی هستندزبان ریشه هایی شناختی اسبا هوش مصنوعی خودکار روبهوش عاطفی قسمت اولمواد کوانتومی جدید، ممکنتهدیدهای هوش مصنوعیصبر بسیار بایدتاثیر درجه حرارت بر عملککوچ از محیط نامناسبآیا ما کالا هستیمحقیقت خواب و رویادگرگونی های نژادی و تغییایمپلانت مغزی کمک میکند مغط یک گیرنده استاز تکینگی تا مغز از مغز تقلب و عقلرمز جهان خاصیت فراکتالبازخورد یا فیدبکچرا ماشین باید نتایج را پسلول های مغزی عامل پارکیهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمکانیزمهای دفاعی در برابتولید مثل اولین ربات های عقل مجادله گرتاریکی من و تو و گرد و غباکاهش التهاب ناشی از بیماآیا انسان با مغز بزرگش اخحباب های کیهانی تو در توابزار بقای موجود زنده از داروهای ام اسایجاد احساساتنقش اتصالات بین سلولهای از تکامل تا مغز، از مغز تقدرت مردمروبات کیانبحثی درباره احساساتی غیرنزاع بین علم و جهل رو به پسندرم سردرد به دلیل افت فهزینه ای که برای اندیشیدماده ی خالیتوهم جدایی و توهم علمعوامل ایجاد لغت انسانی و ترک امروزکریستال زمان(قسمت اولآیا راهی برای رفع کم آبی حس و ادراک قسمت چهل و سوماثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی ضد چاقیابزار هوش در حال ارتقا ازنقش غذاها و موجودات دريااستفاده از سلول های بنیالحظات خوش با کودکانروشی برای بهبود هوش عاطفبرای تمدن سازی، باید در بهم نوع خواری در میان پیشیسیاره ابلهانویتامین کا در سبزیجاتمخچه ابزاري که وظیفه آن فتکنولوژی جدید که سلول هاغم بی پایانتصویر زیبا از سلولگوشه بیماری اتوزومال رسسآزادی عقیده، آرمانی که تحس و ادراک قسمت بیست و دواختلالات مخچهدر والنتاین کتاب بدید همابزار بقا از نخستین هماننه به اعداماطلاعات حسی ما از جهان، چمنابع انرژی از نفت و گاز راه فراری نیستبرخی درمان های Spinal Muscular Atهندسه بنیادینساختار شبکه های مغزی ثابواکنش به حس جدیدمرگ و میر پنهانتکامل زبانثبت و دستکار ی حافظهگزارش یک مورد جالب لخته وافزایش سرعت پیشرفت علوم حس و ادراک- قسمت شصت و چهارتباط متقابل با همه ی حیدرمان پوکی استخواننوار عصب و عضلهبه نادیدنی ایمان بیاورمناطق خاصی از مغز در جستجرشد مغز فرایندی پیچیده ابسیاری از مجرمان، خودشانهوش مصنوعی از عروسک های بسردرد میگرنواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمستند جهان متصلتاثیر نگاه و مشاهده ناظر پیچیدگی های مغزی در درک زجهان هوشمندامیدوار باش حتی اگر همه چخودروهای هیدروژنیاز فرد ایستا و متعصب بگذردروغ نگو به خصوص به خودتچگونه مولکول های دی ان ای