دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آیاما مقهور قوانین فیزیکی عالم ماده هستیم و از خود اراده ای آزاد نداریم

آیا جهان ما تنها بر اساس قوانین فیزیک اداره می شود؟ و آیا همه ما مقهور قوانین فیزیکی عالم ماده هستیم و نمی توانیم از خود اراده ای آزاد داشته باشیم؟ این یک توصیف زشت از انسان است.

اگر فقط قوانین فیزیکی عالم ماده بر همه اجزای ما حاکم باشد، اخلاق چگونه توصیف میشود؟ و آیا نشان دادن یک رفتار اخلاقی که همه؛ چه متدین و چه غیر متدین، آن را اخلاقی می دانند و مي ستايند، برای انسان، فضیلتی به حساب می آید؟ اگر فقط یک سری زمينه ها از قبل تعیین شده است که شما را وادار به عملی پسندیده میکند و یک سری پیش زمینه ها هست که مغز ما را به کار می کشاند، تعريف خوب و بد منهدم میشود و همه انسانها مانند ماشینی می شوند که چرخهايش در صورت ريخته شدن سوخت، خواهد چرخید و این توجیه کننده همه فسادها و بد خلقی ها و رفتارهای افسار گسیخته برای به دست آوردن سوخت و غذای بیشتر است.

به یک نکته توجه کنیم: اگر به یک حیوان آب و غذا بدهید و او را فقط مانند یک ماشین تصور کنید که با سوخت می چرخد و زنده میماند، قطعا شان او را پایین آورده ايد! زیرا حیوان فقط با سوخت و پره های درونش، نیست. حیوان، صاحب درک هست و هرچند این درک، پائین تر از درک انسانی است ولی بین صاحبی- که او را در قفس اسیر کند- و صاحبی که آزادی به او بدهد، تفاوت قائل میشود. پس وقتی حیوان هم یک ماشین و یا یک کامپیوتر نيست تصور انسان به عنوان یک ماشين یا کامپیوتر اصلا درست نیست.(انسان یک ماشین صرف نیست. متاسفانه امروزه یک ديد جبر گرایانه مادی، روی رفتارها و درک انسان وجود دارد که انسان را نتیجه واکنشهای فیزیکی و شیمیایی درون بدنش میداند. این تصور، می گوید اگر به یک انسان آب و غذا و روابط آزاد جنسی و دیگر امکانات عالم ماده را بدهید، او به بهترین شکل و بدون اراده خود و مانند ماشینی به بهترین شکل کار خواهد کرد و رفتارهای او اصلا وابسته به اراده و تصمیم او نیست. (بگذریم که اغلب قائلان نظریه مادی گراي جبر انسان، به دلیل دیدگاه مادی، وابسته به ژنهاي خودخواه خویش هستند و همه امکانات را برای خود و خويشاوندان و نزدیکان خود می خواهند!!).
این تصور نه تنها انسان را در حد یک ماشین، پایین میاورد و اخلاق خوب و بد را در ذهن ما منهدم میکند، با بیان جبر انسان در همه امور و سلب اختیار از او، راه را برای پذیرش مصیبت ها و ظلم ها و فقر و بدبختی و باز کردن راه برای پر کردن جیب ظالمان فراهم مي کند!)

ساختار جسمانی ما تابع قوانین عالم مادی است، ولی این تصور که همه وجود ما تابع اجزای مکانیکی عالم مادی است، تصور درستی نیست.

فیزیک دانها برای اثبات این قضیه آزمایشاتی را طرح کرده اند که امروزه با کشف فیزیک کوانتوم و فعالیت های ذره ای عالم، واضحتر شده است. آزمایش دو شکاف يانگ از نخستین آزمایشاتی است که در این زمینه انجام شده است. در این آزمون، مشاهده مي شود، رفتار ذرات در برابر دو شکاف روی یک صفحه، کاملا وابسته است به این که چشمی آن ذرات را ببیند یا نه و مانند یک دخترک خجالتی، وقتی کسی به این ذرات نگاه بکند، رفتارشان تغییر می کند. و این آزمایش مجددا توسط جان ویلر (1978)هم به نتیجه مشابه رسيد.

(۱) در این آزمایش یک باریکهٔ همدوس نور را به صفحهای - که روي آن دو شکاف باریک است- میتابانیم، و نور پس از گذشتن از صفحه روی پردهای- که در پشت است- میافتد. ماهیت موجی نور باعث میشود، نورهایی - که از دو شکاف میگذرند- با هم تداخل کنند و یک الگوی تداخلی(نوارهای تاریک و روشن) بسازند؛ ولی اگر روی پرده نور را با آشکارساز بسنجیم، میبینیم که نور، همیشه به شکل ذره (فوتون) جذب میشود.

یعنی نگاه ما هست که میتواند رفتار ذات عالم را تعیین کند و ما با نوع مشاهده و تفکر خود، آفریننده هستیم و نه مغلوب حوادث عالم.

این مطلبی علمی و ثابت شده توسط دانشمندان علم فیزیک هست و يک فرضیه ابداعی نیست.

جان بل در سال ۱۹۶۴ به ایده ای تجربی رسید. او یکی از ذرات را به مکان A و دیگری را به مکان B فرستاد و دستگاهی را در هر دو مکان برای اندازه گیری ویژگی های اختصاصی هر ذره (اسپین یا چرخش آن ها) قرار داد که این دستگاه با استفاده از یک پدید آورنده ی اعداد تصادفی، اسپین مثبت یا منفی را انتخاب میکرد. اگر اندازه گیری ها مرتبط بودند (یعنی ذرات در هر دو مکان دارای اسپین مشابه بودند) در نتیجه، درهم تنیدگی کوانتومی میتوانست اثبات شود(۲)

در آزمایشی که به تازگی توسط فیزیکدانانی از هلند، بریتانیا و اسپانیا و به رهبری محققان دانشگاه دلف انجام گرفته، جفتهای درهم تنیده الکترونها در فواصل ۱٫۳ کیلومتری از هم قرار گرفتند. سپس محققان به صورت همزمان یکی از الکترونها را اندازهگیری کردند، در حالی که گروهی دیگر در حال مشاهده بروز تغییرات در الکترون، جفت بودند.

@salmanfatemi

این آزمایش براساس آزمایش کلاسیک بل که در دهه ۱۹۶۰ توسط فیزیکدان ایرلندی، جان بل معرفی شد انجام گرفته است. در آن آزمایش، بل تلاش داشت اثبات کند برای درهمتنیدگی توضیح قابل قبولتری وجود دارد. براساس دیدگاه منطقی در جهان، پس از طی شدن مسافت مشخصی، ارتباط میان دو ذره مشمول بعد فاصله شده و ارتباط میان آنها قطع میشود، اما در نظریه کوانتوم هیچ محدودیت فاصلهای وجود ندارد. بل طی ۳۰ سال گذشته بارها و بارها آزمایش انجام داده و هر بار نشان داده که نظریه کوانتوم حقیقت دارد.

اما در تمامی این آزمایشها نقصی وجود داشته است. مشکل این بود که در بیشتر موارد روی فوتونهای درهم تنیده آزمایش شده است، ذراتی که گیر انداختن و بررسی آنها به واسطه طبیعت سریعی که دارند، کار دشواری است و معمولا در بیش از ۸۰ درصد موارد ذرات پیش از اینکه بررسی شوند، از بین رفته و نتایج آزمایشها را به نتایجی غیرقابل استناد تبدیل میکردند.

بسیاری از فیزیکدانان در تلاش برای رفع این نقص از یونهای درهمتنیده به جای فوتونها استفاده کردند، اما اینکار نقص دیگری در آزمایش ایجاد میکرد، فاصله یونها از یکدیگر به اندازهای دور نبود تا بتوان تاثیر فاصله را روی آنها بررسی کرد و ذرات یون به صورت طبیعی و عادی با یکدیگر ارتباط داشتند. در آزمایش جدید، محققان با ترکیب الکترونها و فوتونها تلاش کردند هردوی این نقصها را بر طرف سازند. محققان با درهمتنیدن اسپین دو الکترون و دو فوتون متفاوت، الکترونها را در فاصله ۱٫۳ کیلومتری از یکدیگر قرار دادند و فوتونها را به مکانی دیگر فرستاده و جداگانه آنها را با هم درگیر ساختند.(3)

دانشمندان عقیده دارند که این فرآیند ممکن است آنچنان هم تصادفی نباشد. و این احتمال وجود دارد که این پدیدآورنده ها تحت کنترل نوعی قوانین فیزیکی دیگری باشند که هنوز شناسایی نشده اند. این بحث که “فرا جبرگرایی” یا super-determinism نامیده میشود، ممکن است ارتباط مشاهده شده در آزمایش “بل” را توضیح بدهد. همانطور که در آزمایش جان ويلر و يانگ مشاهده شد.(3)

این آزمایشات نشان میدهد ما محکوم و مغلوب قوانین فیزیکی و مادی عالم ماده نیستیم و نوع نگاه و معرفت ما میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند و راههای بسته را بگشايد .

1-https://bigbangpage.com/…/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D…/

2-http://www.neurosafari.com/مکانیک-کوانتوم-و-آشکارسازی-محدو…/

3-https://bigbangpage.com/…/%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85%E2%80%8…/

@salmanfatemi

No automatic alt text available.

Chat(74)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بزرگ فکر کندرمان نابینایان آیا ممکنروش هایی ساده برای کاهش اپایان، یک آغاز استمسیر دشوار تکامل و ارتقاتکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیمفیزیک آگاهیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاریک ترین بخش شبنه بدبخت بلکه نادانصبر بسیار بایدابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تجاذبهخدایی که ساخته ی ذهن بشر هیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهتفکر ترکیبی در هوش مصنوعدرمان تشنجریشه های مشترک حیاتپرتوزایی از جسم سیاهمعماری، هندسه ی قابل مشاتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتفرایند تکامل و دشواری هاسودمندی موجودات ابزی بر تداخل مرزها و صفات با بیننوار مغزی روشی مهم در تشخطوفان زیباییابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت انساندنیا مکانی بسیار اسرارآمهزینه ای که برای اندیشیدبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یاتقویت سیستم ایمنیدرمانهای بیماری پارکینسرادیوی مغز و تنظیم فرکانآنان که در قله اند هرگز خمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هرقله سقوطسیستم تخلیه ی مغز بینشی نترس و آرمان هانوروز یا روز پایانیعلم بدون توقفابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی سموفقیت هوش مصنوعی در امتاز تکامل تا مغز، از مغز تحافظه میتواند بزرگترین ددوچرخه سواری ورزشی سبک و ویتامین E در چه مواد غذایباید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در تمدن زیر آبدرک درست از خود و هوشیاریزمین زیر خلیج فارس تمدنی آیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز ابزار برتر بقاتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگرانقبل از آغازساختن آینده، بهترین روش تصویربرداری فضاپیمای آمچگونه هموساپينس بر زمین عادت کن خوب حرف بزنیاحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایمیگرن شدید قابل درمان اساستفاده از سلول های بنیاحس و ادراک (قسمت دوم )دانش محدود به ابعاد چهارواقعیت و مجازبحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتو یک جهان در مغز خودت هسدرس گرفتن از شکست هازندگی در جمع مواردی را برآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغزتان را در جوانی سیم کشايا اراده آزاد توهم است یلوتیراستامسرگیجه از شایعترین اختلاتغییر زودتر اتصالات مغزینگاه از بیرون مجموعهغیرقابل دیدن کردن مادهادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی ما بخشی از این جهان مرتبطاصل، روان و نفس استحس و ادراک قسمت هفدهمبخش بزرگی حس و ادراک ما اداروهای تغییر دهنده ی سیواکسن دیگر کرونا ساخته شذهت را روی چیزهای مفید متگیاه بی عقل به سوی نور میتوقف؛ شکستآپومورفین در پارکینسونزیست شناسی باور حقیقت یا نقش ویتامین K در ترمیم اسسعی کن به حدی محدود نشویایندرالمقایسه رقابت و همکاریارتباط بین هوش طبیعی و هوجنبه های موجی واقعیتنابینایی در نتیجه ی گوشی حس و ادراک قسمت بیست و سوهوش مصنوعی از عروسک بازی مباحث مهم حس و ادراکاعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرنبرای خودآگاه بودن تو بایداروی جدید ضد الزایمررمز جهانگشایش دروازه جدیدی از طرتوهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودینزبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر داروهای ضد التهاب نقش رژیم غذایی بر رشد و اشگفت نیست من عاشق تو باشماگر میدانی مصیبت بزرگتر نخستین تصویر از سیاهچالهمنابع انرژی از نفت و گاز از نخستین همانند سازها تجهان یکپارچهحساسیت روانی متفاوتهوش مصنوعی درمانگر کامپیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبه بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبرخی توجهات در ببمار پاردر ناامیدی بسی امید استروبات ها قول میدهندپیوند اندام از حیوانات بمرکز خنده در کجای مغز استتوصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکنقطه ای بود و دگر هیچ نبوشبکه های مصنوعی مغز به درابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز و از مغز جهان، تصادفی نیستخودت را از اندیشه هایت حفهوش عاطفی قسمت سومبی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلندبی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنونبزرگ شدن مغز محدود به دوردرمان های اسرار آمیز در آروش جدید تولید برقپاکسازی مغزمسئول صیانت از عقیده کیستکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در افیزیکدانان ماشینی برای تسم زنبور ، کلیدی برای وارتاریکی من و تو و گرد و غبانه جنگ و نه خونریزیصد قدح، نفتاده بشکستابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تجاذبه و نقش آن در شکلگیریخدایا جز تو که را دارمهیچ کس حقیقت را درون مغز بیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابتفکر خلا ق در برابر توهم درمان جدید ALSرژیم های غذایی و نقش مهم پرسش و چستجو همیشه باقی امعنی روزهتأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور هفرایند حذف برخی اجزای مغسی و سه پل اصفهانترقی واقعی یا شعار ترقینوار مغز، مفید و بی خطرطولانی ترین شبابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز- از مغز حقیقت اشیادنیای شگفت انگیز کوانتومهزینه سنگین انسان در ازابیان حقیقتکیست هیداتید مغزتلقین اطلاعات و حافظهدرماندگی به دلیل عادت کرراز تغییرآنزیم تولید انرژی در سلومغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکقلب های سادهسیستم تعادلی بدنتسلیم شدن از نورون شروع منورالژیعلم در حال توسعهاتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنیموفقیت در تفکر استاز تکامل تا مغز، از مغز تحافظه های کاذبدوپامین قابل حل در آبویتامین کابابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیتمدنی قدیمی در شمال خلیج درک عمیق در حیواناتزمان چیستآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضادقبل از انفجار بزرگساختار فراکتال وجود و ذهتصور ما ازمشکلات و واقعیچگونه هوشیاری خود را توسعادت کردن به نعمتاحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعمیدان مغناطيسي زمین بشر استفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت 67دانش بی نهایتواقعیت و انعکاسبحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبتو کجای جهانیدست و پا زدن در سایه؟زندگی در سیاهچالهآیا جنین انسان، هوشمندی مغزتان را در جوانی سیمکشای نعمت من در زندگیملوزالمعده(پانکراس)مصنوعتغییر عمودی سر انسان از پنگاه از دور و نگاه از نزدغرور و علمهوش مصنوعی از عروسک بازی ما تحت کنترل ژنها هستیم یاصلاح خطا با رفتن بر مسیرحس و ادراک قسمت هجدهمبخش بزرگتر کیهان ناشناختداروهای ضد بیماری ام اس وواکسن دیگری ضد کرونا از دذخیره ی شگفت انگیز اطلاعگیاه خواری و گوشت خوار کدتولید مولکول جدید توسط هآپومورفین در پارکینسونزیست، مرز افق رویداد هستنقش ژنتیک در درمان اختلاشلیک فراموشیایا کوچک شدن مغزانسان المقابله ی منطقی با اعتراضارتباط شگفت مغز انسان و فجنسیت و تفاوت های بیناییناتوانی از درمان برخی ویحس و ادراک قسمت بیستمهوش مصنوعی از عروسک بازی مبتکران خودشکوفابقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعبرای رشد، باید از مسیر خطداروی سل سپترمز جهان خاصیت فراکتالپل جویی اصفهانتوهم وجودآزمون ذهنی گربه شرودینگرزبان جانسوزتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نقش رژیم غذایی در رشد و اشگفت انگیز بودن کیهاناگر نیروی مغناطیس نباشد نخستین روبات های زنده ی جمنابع انرژی از نفت و گاز از نخستین همانند سازها تجهان یکپارچهخفاش کور و انسان بینا؟هوش مصنوعی درخدمت خلق وحمدل هولوگرافیک تعمیم یافبه بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است برخی توصیه ها برای واکسیدر هم تنیدگی مرزها و بی مروبات های ریز در درمان بیپیوند اندام حیوانات به امرگ چیستتوضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در وALS نگاهی کامل بر بیماری وسفری به آغاز کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکنقطه بی بازگشتشبکیه های مصنوعیابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تجهش های ژنتیکی مفید در ساخودروهای هیدروژنیهوش عاطفی قسمت ششمبی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فبزرگ شدن تقریبا ناگهانی درمان های بیماری آلزایمرروش صحبت کردن در حال تکامپارادوکس ها در علممسئولیت جدیدتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریفال نیکوسماگلوتید داروی کاهش دهنتاریکی و نورچه زیاد است بر من که در ایصدای بم با فرکانس پایین، ابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تجبران از دست رفته هاخرما منبع بسیار خوب آنتی هیچ اندر هیچبیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطانتفاوت مغز انسان و میمون هدرمان جدید میگرن با انتی رژیم های غذایی و نقش مهم پرسشگری نامحدودمعادله ها فقط بخش خسته کنتئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهفراتر از دیوارهای باورسیلی محکم محیط زیست بر انتروس جریان انرژینوار مغز، ترجمه ی فعالیت طی یکصد هزار سال اخیر هرچابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز- از مغز حقیقت تنها چیزی است که شادنیایی پر از سیاهچاله هزاران سال چشم های بینا وبیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومتلاش ها برای کشف منابع جددرها بسته نیستراست دستی و چپ دستیآواز خواندن در قفس، نشانمغز و اخلاقتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی توقلب و عقلسیستم دفاعی بدن علیه مغز تست نوار عصب و عضلهنوسانات کوانتومی منبع ماعلم راهی برای اندیشیدن ااتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه ایمولکول ضد پیریاز تکامل تا مغز، از مغز تحافظه و اطلاعات در کجاست دورترین نقطه ی قابل مشاهویتامین کا و استخوانباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولتمرکز و مدیتیشندرگیری قلب در بیماری ویرزمان و مکان، ابعاد کیهان آیا هوش سریعی که بدون احسمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علقبرستان ها با بوی شجاعتساختار شبکه های مغزی ثابتصور از زمان و مکانچگونه واکسن کرونا را توزعادت بد را ترک کناخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمیدان های مغناطیسی قابل استفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت 74دانشمندان موفق به بازگردواقعیت تقویت شدهبحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستتو کز محنت دیگران بی غمیدست کردن در گوشزندگی زمینی امروز بیش از آیا جهان ذهن و افکار ما ممغط یک گیرنده استای همه ی وجود منلیروپریم داروی ترکیبی ضدتغییرات منطقه بویایی مغزنگاه از درون قفس یا بیرونغربال در زندگیهوش مصنوعی از عروسک بازی مانند آب باشاصول انجام برخی نرمش ها دحس و ادراک قسمت هشتمبخش دیگری در وجود انسان هداروی فامپیریدین یا نورلواکسن سرطانذره ی معین یا ابری از الکگیرنده باید سازگار با پیتولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت چهارمزاویه نگاه ها یکسان نیستنقش گرمایش آب و هوا در همشلیک فراموشیایا این جمله درست است کسیمقابله با کرونا با علم اسارتباط شگفت انگیز مغز انجنسیت و تفاوت های بیناییناتوانی در شناسایی چهره حس و ادراک قسمت دهمهوش مصنوعی از عروسک تا کممتواضع باشبقا در ازای بیماریورزش در کمر دردبرای زندگی سالم، یافتن تداروی ضد چاقیرنگ کردن، حقیقت نیستپل خواجو اصفهانتوهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تزبان ریشه هایی شناختی استاثیر درجه حرارت بر مغزنقش زنجبیل در جلوگیری از شگفت زده و حیران باشاگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید برای درد زامنابع انرژی از نفت و گاز از نشانه ها و آثار درک شدجهان کنونی و مغز بزرگتریخفاش با شیوع همه گیری جدیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبه جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویابرخی درمان های Spinal Muscular Atدر هم تنیدگی کوانتومیروبات کیانپیوند سر آیا ممکن استمرگ و میر پنهانتیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهفقر داده ها در هوش مصنوعیسقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر درجه حرارت بر عملکنمیتوان با بیرون انداختنشباهت مغز و کیهانابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تجهش های ژنتیکی غیر تصادفخورشید مصنوعیهوش عاطفی بیشتر در زنانخوش قلبی و مهربانیهوش عاطفی در زنان بیشتر ابی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسبزرگترین خطایی که مردم مدرمان های بیماری اس ام ایروشهای نو در درمان دیسک بپاسخ گیاهان در زمان خوردمسئولیت در برابر محیط زیتکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتفاکسیبتسندرم کووید طولانیتاریکی خواهد ترسیدنه عدم مطلق بلکه عدم با قصرع و درمان های آنابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تجدا کردن ناخالصی هاخسته نباشی باباهیچگاه از فشار و شکست نتربیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبتفاوت ها و تمایزها کلید بدرمان جدید کنترل مولتیپلرژیم ضد التهابیآلودگی هوا چالش قرن جدیدمعجزه های هر روزهتئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشافرد موفقسینوریپا داروی ترکیبی ضدتری فلوپرازیننوار عصب و عضلهطبیعت موجی جهانابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکارمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز- از مغزتحقیقت خواب و رویادنیا، هیچ استهستي مادي ای که ما کوچکتربیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتتلاش های جدید در ALSدرهای اسرارآمیز و پوشیدهرجزخوانی هایی که امروز بآینه در اینهمغز و اخلاقتاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استقلب یا مغزسکوت و نیستیتست آر ان اس دز میاستنی گنوشیدن چای برای مغز مفید علم ساختن برج های چرخاناتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهانمولتیپل اسکلروز در زنان از خود رها شوحافظه و اطلاعات در کجاست ديدن با چشم بسته در خواب ویتامین کا در سبزیجاتباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورتمرکز بر هدفدرگیری مغز در بیماری کویزمان و گذر آن سریع استآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز بیش از آنچه تصور میشوتاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهقدم زدن و حرکت دید را تغیسادیسم یا لذت از آزار دادتصادف یا قوانین ناشناختهچگونه آن شکری که می خوریمعادت دادن مغز بر تفکراخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمیدان های کوانتومی خلااستفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت 75دانشمندان نورون مصنوعی سواقعیت خلا و وجود و درک مبحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستتو پیچیده ترین تکنولوژی دست آسمانزندگی زودگذرآیا جهش های ژنتیکی، ویرونفرت، اسیب به خود استسرگردانیای آنکه نامش درمان و یادشلیس دگرامفتامین یا ویاسادغام میان گونه های مختلتغییرات مغز پس از 40 سالگینگاه از درون مجموعه با نگمقالاتهوش مصنوعی از عروسک بازی ماه رجباصول توسعه ی یک ذهن کاملحس و ادراک قسمت هشتاد و نبخشیدن دیگران یعنی آرامشداروی لیراگلوتیدواکسن سرطانذرات کوانتومی زیر اتمی قگالکانزوماب، دارویی جدیتولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت هفتمزاوسکا درمان گوشرنقش پیش زمینه ها و اراده شنا در ابهای گرم جنوب نیاایا ابزار هوشمندی یا مغز ملاحظه های اخلاقی دربارهارتباط شگفت انگیز مغز انجهل مقدسنادیدنی ها واقعی هستندحس و ادراک قسمت دوازدهمهوش مصنوعی از عروسک تا کممجموعه های پر سلولی بدن مبقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختبرخی ملاحظات در تشنج های داروی ضد چاقیرنگین کمانپلاسمای غالبتوهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استزبان شناسی مدرن در سطح سلتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زبان در سلطه و قدرت اشگفتی های نقشه ی ژنتیکیاگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید در سرگیجهمنابع انرژی از نفت و گاز از نظر علم اعصاب یا نرووسجهان کاملی در اطراف ما پرخلا، حقیقی نیستهوش مصنوعی، اتفاقات و تحبه خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استبرخی روش های تربیتی کودکدر هم تنیدگی کوانتومی و پروح و آب حیاتپیوند سر، یکی از راه حلهامرگ و میر بسیار بالای ناشتیک و اختلال حرکتیافتخار انسانفلج نخاعی با الکترودهای سلول های مغزی عامل پارکیتاثیر درجه حرارت بر عملکنمیتوان بر سیاه سیاه نوششباهت مغز با کیهان مادیابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تجهش های بیماری زا، معمولخوش خیالی و خوش بینیهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور ببزرگترین درد از درون است درمان های جدید ALSروشهای شناسایی قدرت شنواپختگی پس از چهل سالگي به مستند جهان متصلتکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپورالفاجعه ی جهل مقدسسندرم گیلن باره به دنبال تاریخ همه چیز را ثبت کردهنهایت معرفت و شناخت درک عضایعه ی شبکه لومبوساکرالابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسمانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تجدایی خطای حسی استخطا در محاسبات چیزی کاملهیپرپاراتیروئیدیسمبیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتاتفاوت ها را به رسمیت بشنادرمان جدید ام اسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وآلودگی هوا و ویروس کرونامعجزه ی چشمتئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیدفرد یا اندیشهسیگار عامل افزایش مرگ ومتری فلوپرازیننوار عصب و عضلهطبیعت بر اساس هماهنگیابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی دمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاز تکینگی تا مغز، از مغز حقیقت در علم، هرگز نهایی دندان ها را مسواک بزنید تهستی ما پس از شروعی چگال بیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگتلاش های جدید در درمان فردرون قفس یا بیرون از آنرحم مصنوعیآیندهمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابقلب دروازه ی ارتباطسکوت، پر از صداتشنچ پانایوتوپولوس تشنج نوعی سکته مغزی ، وحشتناک علایم کمبود ویتامین E را اتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادینمواد کوانتومی جدید، ممکناز درخواست ها جدا شوحافظه و اطلاعات در کجاستدی متیل فومارات(زادیوا)(ویتامین بی 12 در درمان دردبار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهتمرکز بر امروزدرگیری مغز در بیماران مبزمان و صبرآیا واکنش های یاد گرفته ومغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستقدرت مردمسازگاری با محیط بین اجزاتضادهای علمیچگونه انتظارات بر ادراک عارضه جدید ویروس کرونا ساختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگومیدان بنیادین اطلاعاتاستفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت 78دانشمندان یک فرضیه رادیکوالزارتان داروی ضد فشار گل درون گلدانتو آرامش و صلحیدست بالای دستزندگی سلول در بدن، جدای اآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنقاشی هایی با بوی گذشته یسربازان ما محققا غلبه می ایمپلانت مغزیلا اکراه فی الدینادغام دو حیطه علوم مغز و تغییرات آب و هوایی که به نگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی ماپروتیلیناصول سلامت کمرحس و ادراک قسمت هشتاد و شبخشش، عقلانی یا غیر عاقلداروی تشنجی دربارداریواکسن ضد اعتیادذرات کوانتومی زیر اتمی قگام کوچک ولی تاثیرگذارتولید پاک و فراوان انرژیآب زندگی است قسمت اولزبان فرایند تکاملی برای نقش آتش در رسیدن انسان بهشناخت و معرفت، و نقش آن دایا بیماری ام اس (مولتیپملاحظات بیهوشی قبل از جرارتباط غیرکلامی بین انساجهان فراکتالنادانی در قرن بیست و یکم،حس و ادراک قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک تا کممجرم، گاهی قربانی استبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشبرخی مرزهای اخلاق و علوم داروی ضد تشنج با قابليت ترهبر حقیقیپمبرولیزوماب در بیماری چتوهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آسزبان شناسی نوین نیازمند تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زبان در سلطه و قدرت اشگفتی های زنبور عسلاگر با مطالعه فیزیک کواننرمش های موثر در کمردردمنابع انرژی از نفت و گاز از نظر علم اعصاب اراده آزجهان پیوستهخلا، خالی نیستهوش احساسیبه خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستبرخی سلولهای عصبی در تلادر هم تنیدگی کوانتومی و دروح در جهانی دیگر استپیوندهای پیچیده با تغییرمرگ و سوال از قاتلتیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان رفلج بل، فلجی ترسناک که آنسلول های بنیادیتاثیر درجه حرارت بر عملکنمای موفقیتشباهت های ریشه ای چند بیمابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تجهش تمدنی عجیب و شگفت انساز تکینگی تا مغز از مغز تجهشهای مفید و ذکاوتی که دخوشبختی چیستهوشمندی کیهانبیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خوابانبسیاری از مجرمان، خودشاندرمان های جدید میگرنروشی برای بهبود هوش عاطفپدیده خاموش روشن در پارکمشکل از کجاستتکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشیفاصله ها در مکانیک کوانتسندرم پیریفورمیستاریخ، اصیل نیست و ساخته نهایت در بی نهایتضایعه ی عروقی مخچهابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تجریان انرژی در سیستم های خطا در محاسبات چیزی کاملهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دویککوچکی قلبتفاوت های بین زن و مرد فقدرمان جدید ای ال اس، توفررژیم غذایی سالم و ضد التهآلودگی هوا و پارکینسونمعجزه ی علمتا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزیفرد حساس از نظر عاطفی و بسیاهچاله هاترک امروزنوار عصب و عضلهطعمه ی شبکه های ارتباط اجابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهبامنبع هوشیاری در کجاست؟(قاز تکینگی تا مغز، از مغز حقیقت راستین انسان علم بده روش موفقیتهشت توصیه برای کاستن از دبیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابتلاش های جدید در درمان سردرون آشفته ی تو و ظاهر خنرحم مصنوعیآینده ی انسان در فراتر ازمغز کوانتومیتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولینقلب روباتیکسکته مغزیتشنج چیستنیکولا تسلاعلایم کمبود ویتامین E را اثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه در پایه ی همه ی واکموجود بی مغزی که می توانداز روده تا مغزحافظه ی هوش مصنوعیدین اجباریویتامین بی هفدهبار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریختمساح حد واسط میان مغز کودرگیری مغزی در سندرم کووزمان واقعیت است یا توهمآیا یک، وجود داردمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خقدرت و شناخت حقیقتستم با شعار قانون بدترین تظاهر خوابیده ی مادهچگونه به سطح بالایی از هوعدم توقف تکامل در یک اندااختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های بمیدازولام در درمان تشنج استیفن هاوکینگ در مورد هحس و ادراک قسمت 82دانشمندان ژنی از مغز انسواکنش های ناخودآگاه و تقگل زندگیتو افق رویداد جهان هستیدستورالعمل مرکز کنترل بیزندگی، مدیریت انرژیآیا خداباوری محصول تکاملچقدر به چشم اعتماد کنیمسردرد میگرنایمپلانت مغزی و کنترل دو لاموژین داروی ضد اوتیسم؟ارتقا و تکامل سنت آفرینش تغییرات تکاملی سر انسان نگاه دوبارهصفحه اصلیهوش مصنوعی از عروسک بازی ماجرای جهل مقدساضطراب و ترسحس و ادراک قسمت پنجمبدون پیر فلکداروی جدید ALSواکسن علیه سرطانذرات کوانتومی زیر اتمی قگامی در درمان بیماریهای تولید اندام با چاپ سه بعدآب زندگی است قسمت دومزبان متغیرنقش انتخاب از طرف محیط، نشناخت حقیقت یا آرزوهای گایا بدون زبان میتوانیم تممانتین یا آلزیکسا یا ابارتروز یا خوردگی و التهاجهان قابل مشاهده بخش کوچنازوکلسینحس و ادراک قسمت سی و هشتمهوش مصنوعی از عروسک تا کممحل درک احساسات روحانیبلوغ چیستوسواس، بیماری استبرخی نکات از گاید لاین پرداروی ضد تشنج با قابليت تروی و منیزیم در تقویت استپنج اکتشاف شگفت آور در موتوهم جدایی و توهم علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوزبان، نشان دهنده ی سخنگو تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش سجده بر عملکرد مغزشانس یا نتیجه ی تلاشاگر تلاش انسان امروز برانرمشهای مهم برای تقویت عمنابع انرژی از نفت و گاز از نظر علم اعصاب اراده آزجهان پیوستهخلاصه ای از مطالب همایش مهوش احساسیبه دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستبرخی سيناپسها طی تکامل و در هر سوراخی سر نکنروح رهاییپیوندی که فراتر از امکانمرگ انتقال است یا نابود شتیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو فلج خوابسلول های بنیادی منابع و اتاثیر رو ح و روان بر جسمنمایش تک نفرهشباهت کیهان و مغزابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکسمنبع هوشیاری کجاست قسمت منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تجهشهای مفید و ذکاوتی که دخوشبختی دور از رنج های مهوشیاری و وجودبیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمنبسیاری از بیماری های جدیدرمان های جدید در بیماری روشی جدید در درمان قطع نخپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات نخاعیتکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلروفاصله ی همیشگی تصویر سازسندرم پیریفورمیستازه های اسکیزوفرنی(جنونهادینه سازی فرهنگ اختلاضایعات در عصب زیر زبانیابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تجریان انرژی در سیستم های خطای ادراک کارماهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه استفاوت های تکاملی در مغز ودرمان جدید سرطانرژیم غذایی ضد التهابیآلزایمرمعجزه ی علم در کنترل کرونتا بحر یفعل ما یشاانیس بی کسانفردا را نمیدانیمسیاهچاله های فضایی منابعترکیب آمار و ژنتیکنوار عصب و عضله مهم در تشظهور امواج مغزی در مغز مصابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا بمنبع خواب و رویااز تکینگی تا مغز، از مغز حقیقت غیر فیزیکیدهن، بزرگترین سرمایهو هر کس تقوای خدا پیشه کنبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیماتلاش های جدید شرکت نورالدروغ نگو به خصوص به خودترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمندقلب را نشکنسال سیزده ماههتشنج و حرکات شبه تشنجی قانیاز به آموزش مجازی دیجیعلائم عصبی آلزایمر، با ااثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استموجودات مقهور ژنها هستنداز سایه بگذرحافظه انسان و حافظه ی هوشدین، اجباری نیستویتامین دی گنجینه ای بزربار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهتنفس هوازی و میتوکندریدرگیری مغزی در سندرم کووزمان پلانکآیا کیهان می تواند یک شبیمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکقدرت کنترل خودستم، بی پاسخ نیستتظاهری از ماده است که بیدچگونه باغبانی باعث کاهش عدم درکاختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بمکان زمان یا حافظه زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر حس و ادراک قسمت 87بحثی در مورد عملکرد لوب فدانشمندان پاسخ کوانتومی واکنش به حس جدیدگلوله ی ساچمه ایتو انسانی و انسان، شایستدغدغه نتیجه ی نادانی استزندان ذهنیآیا دلفین ها می تواند از نقش قهوه در سلامتیسردرد میگرن در کودکانایمپلانت مغزی کمک میکند لایو دوم دکتر سید سلمان فارتقا یا بازگشت به قبل ازتغذیه بر ژنها تاثیر داردنگاهی بر قدرت بینایی دراسوالات پزشکیهوش مصنوعی از عروسک بازی ماجرای عجیب گالیلهاطلاع رسانی اینترنتیحس و ادراک قسمت پنجاهبدون بار گذشتهداروی جدید s3 در درمان ام واکسنی با تاثیر دوگانه ارفلکس وتری با توضیح دکتر گامی در درمان بیماریهای تولید سلولهای جنسی از سلآب زندگی است قسمت سومزبان مشترک ژنتیکی موجودانقش اتصالات بین سلولهای شناخت درون، شناخت بیرون؛ایا تکامل هدفمند استمن کسی در ناکسی دریافتم ارزش های وارونهجهان موازی و حجاب هانباید صبر کرد آتش را بعد حس و ادراک قسمت سی و ششمهوش مصنوعی از عروسک تا کممحل درک احساسات روحانی دبلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی برخی نرمش ها برای درد زانداروی ضد تشنج توپیراماترویا و واقعیتپول و شادیتوهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتمزبان، وسیله شناسایی محیطتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات درياشانس یا تلاشاگر خواهان پیروزی هستیچرا ماشین باید نتایج را پمنابع انرژی از نفت و گاز از واقعیت امروز تا حقیقتجهان پر از چیزهای اسرار آخلاصه ای از درمان های جدیهوش بشری تهدید برای بشریبه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی برداشت مغز ما از گذر زماندر والنتاین کتاب بدید همروزه داری متناوب، مغز را پیوستگی همه ی اجزای جهانمرگ تصادفیتکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حسفلج خواب چیستسلول های بدن تو پیر نیستنتاثیر روده بر مغزچند نرمش مفید برای کمردرشباهت زیاد بین سلول هاي عابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تجوانان وطنخانه ی تاریکهوشیاری و افسردگیبیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتبسیاری از بیماری های جدیدرمان های جدید سرطانروشی جدید در درمان نابینپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات بین دو همسر و برخیتکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آنفتون های زیستیسندرم پای بی قرارتازه های بیماری پارکینسوچهار میلیارد سال تکامل بضرورت زدودن افکارابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تجریان انرژی در سیستم های خطای حسهدف یکسان و مسیرهای مختلبیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری تفاوت های زبانی سرمنشا تدرمان جدید سرطانرژیم غذایی ضد دردآملودیپین داروی ضد فشار معجزه در هر لحظه زندگیتاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه ایفرزندان زمان خودسیاهچاله ها، دارای پرتو ترکیب حیوان و انساننوار عصب و عضله تعیین محلظرف باید پر شود چه با چرک ابزار بقای موجود زنده از همیشه به آنچه داری، خوشنمنتظر نمان چیزی نور را بهاز تکینگی تا مغز، از مغز حقیقت غیر قابل شناختدو ویژگی انتزاع و قدرت تجوفور و فراوانیبا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیتلاش هایی در بیماران قطع دریای خدارساناها و ابر رساناها و عآینده با ترس جمع نمیشودمغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عقوی تر باشسانسور از روی قصد بسیاری تشنج عدم توازن بین نورون چیز جدید را بپذیرعلت خواب آلودگی بعد از خواثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتمورد نادر همپوشانی دو بیاز علم جز اندکی به شما داحباب های کیهانی تو در تودیوار همه اش توهم بودویروس مصنوعیبارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجتنفس هوازی و میتوکندریدرگیری اعصاب به علت میتوزمان به چه دلیل ایجاد میشآیا گذشته، امروز وآینده مغز بزرگ چالشهای پیش رواولین مورد پیوند سر در انقدرت انسان در نگاه به ابعستون فقرات انسان دو پا جلتعویض دارو در تشنجچگونه تکامل مغزهای کنونیعدالت برای من یا برای همهاختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بمکانیک کوانتومی بی معنی استخوان های کشف شده، ممکحس و ادراک قسمت چهلبحثی درباره هوش و تفاوتهدانشمندان اولین سلول مصنواکسن های شرکت فایزر آمرگلوئونتو با همه چیز در پیوندیذهن ما از در هم شکستن منبزونیسومایدآیا دلفین ها میتوانند بانقش مهاجرت در توسعه نسل اسردرد میگرنی در کودکانایمپلانت نخاعی میتواند دلبخند بزن شاید صبح فردا زارتوکين تراپی روشی جديد ثبت و دستکار ی حافظهنگاهی بر توانایی اجزاي بپیامهای کاربرانهوش مصنوعی از عروسک بازی ماده ی تاریکاطلاعات حسی ما از جهان، چحس و ادراک قسمت پنجاه و یبدون زمان، ماده ای وجود نداروی جدید لنفوم و لوکمیوابستگی یعنی قلادهرفتار مانند بردهگاهی لازم است برای فهم و تولترودینآب، زندگی است(قسمت پنجم)زبان چهار حرفی حیات زمیننقش تیروئید در تکامل مغزشناسایی تاریخچه ی تکاملیایجاد احساساتمن پر از تلخیمارزش های حقیقی ارزش های غجهان ما میتواند به اندازنبرو و انرژی مداومحس و ادراک قسمت سیزدهمهوش مصنوعی از عروسک تا کممحدودیت چقدر موثر استبنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان برخی نرمش ها برای زانوداروی ضد جنون در درمان تیرویا و کابوسپول و عقیدهمدل های ریز مغز مینی برینتوهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتیزدودن نقص از هوش مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات درياشاهکار قرناپل ویژن پرو در تشخیص بیمچرا مردم با زندگی میجنگنمنابع انرژی از نفت و گاز از کجا آمده ام و به کجا میجهان پر از چیزهای جادویی خم شدن فضا-زمانهوش در طبیعتبه زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقبرداشتت از جهان رو زیاد در یک فراکتال هر نقطه مرکروزه داری و التهاب زیانبپیام های ناشناخته بر مغز مرگی وجود نداردتکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کوفلج دوطرفه عصب 6 چشمسلول بنیادی و ای ال استاثیر روزه داری بر سلامت چند جهانیشباهت زیاد بین سلول هاي عشجاعت و ترسابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تجوانان وطنخانواده پایدارهوشیاری کوانتومیبیماری های میتوکندریکمردردبشکه ای که ته نداره پر نمدرمان های رایج ام اسروشی جدید در درمان سکته مپروانه ی آسمانیمشکلات روانپزشکی پس از ستکامل زبانامید نجاتفروتنی معرفتیسندرم پس از ضربه به سرتازه های درمان ام اسچهار ساعت پس از کشتار خوکضرب المثل یونانیابزار بقا از نخستین هماننعناعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تجراحی گردن همیشه برای دیخطر آلودگی هواهدف یکسان، در مسیرهای متبیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آدتفاوت ایستایی و تکاپودرمان دارویی سرطان رحم براه فراری نیستآموزش نوین زبانمعرفت و شناختتابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میدفرضیه ای جدید توضیح میدهسیاهچاله و تکینگی ابتدایترازودوننوبت کودکانعقل مجادله گرابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود دمنتظر زمان ایده آل نشواز تکینگی تا مغز، از مغز حقیقت، آن چیزی نیست که جلدو بیماری روانی خود بزرگ وقاحت و تمسخر دیگرانبا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریتلاشی برای درمان قطع نخادرک فرد دیگر و رفتارهای ارستگاری محدود به یک راه نآیا فراموشی حتمی استمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملقیچی ژنتیکیسانسور بر بسیاری از حقایتشویق خواندن به کودکانچیزی منتظر شناخته شدنعماد الدین نسیمی قربانی اثرات مفید روزه داریهنر فراموشیموسیقی نوازدواج های بین گونه ای، رحباب هایی تو در تودیوار، از ابتدا توهم بودویروس های باستانی، مغز مبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آورتنفس بدون اکسیژندرب بسته با غیر خود باز مزمان شگفت انگیزآیا پیدایش مغز از روی تصامغز بزرگ و فعال یا مغز کواولین هیبرید بین انسان و قدرت ذهنستارگانی قبل از آغاز کیهتعامل انسان و هوش مصنوعیچگونه جمعیت های بزرگ شکل عسل طبیعی موثر در کنترل باختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی مکانیزمهای دفاعی در براباستروژن مانند سپر زنان دحس و ادراک قسمت چهل و هفتبحثی درباره هوش و تفاوتهدانشمندان تغییر میدان مغواکسن کووید 19 چیزهایی که گمان میکنی جرمی کوچکی در تو با باورهایت کنترل میشذهن چند جانبه نیازمند نگزونا به وسیله ویروس ابله آیا دست مصنوعی به زودی قانقش میدان مغناطیسی زمین سردرد و علتهای آنایمان به رویالحظات خوش با کودکانارتباط میکروب روده و پارثبت امواج الکتریکی در عصنگاهت را بلند کنسایتهای دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی ماده ی خالیاطلاعاتی عمومی در مورد محس و ادراک قسمت پنجاه و دبرنامه و ساختار پیچیده مداروی جدید میاستنی گراویواسطه ها د رمسیر ایجاد مغرفتار وابسته به شکلگاهی مغز بزرگ چالش استتومورها و التهاب مغزی عاآتاکسی فریدریشزبان نیاز تکاملی استنقش حفاظتی مولکول جدید دشناسایی سلول های ایمنی اایران بزرگمن بی من، بهتر یاد میگیرمارزش حقیقی زبان قسمت اولجهان مادی، تجلی فضا در ذهحس و ادراک قسمت ششمهوش مصنوعی از عروسک تا کممحدودیت های حافظه و حافظبه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئاندبرخی نرمش های گردندارویی خلط آوررویا و خبر از آیندهپوست ساعتی مستقل از مغز دمدیون خود ناموجودتوکل بر خداآسانی موفقیتسفر فقط مادی نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات درياشاهکار شش گوشاپی ژنتیکچرا مغز انسان سه هزار سالمنابع انرژی از نفت و گاز از کسی که یک کتاب خوانده جهان دارای برنامهخونریزی مغز در سندرم کووهوش عاطفی قسمت 11به سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمربررسي علل احتمالي تغيير در کمتر از چند ماه سوش جدروزه داری و بیمار ی ام اس پیدایش زبانمراحل ارتقای پله پله کیهتکنولوژی جدید که سلول هاافزایش سرعت پیشرفت علوم فن آوری های جدید علیه شناسلول بنیادین از مخاط بینتاثیر روغن رزماری استنشاچند جهانیتاثیر رژیم گیاه خواری بر چند جهانی و علمشرکت نورالینک ویدیویی ازابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تجواب دانشمند سوال کننده خار و گلهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کانابشریت از یک پدر و مادر نیدرمان های علامتی در ام اسريتوکسيمب در درمان ام اسپرواز از نیویورک تا لوس آمشکلات روانپزشکی در عقب تکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعیفروتنی و غرورسندرم جدایی مغزتبدیل پلاستیک به کربن و سنون و القلمضربه مغزی در تصادف رانندابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تجستجوی متن و تصویر به صورخطرات هوش مصنوعیهدف از تکامل مغزبیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از تفاوت ارباب و رهبر حقیقیدرمان زخم دیابتی با تکنوراه نجاتآمارهای ارائه شده در سطح مغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژیفساد اقتصادی سیتماتیک درسیاهچاله ی منفرد یا سیاهترازودوننور از عمق تاریکیعقل سالمابزارهای بقا از نخستین ههمیشه راهی هستمنحنی که ارتباط بین معرفاز تکامل تا مغز از مغز تا حقایق ممکن و غیر ممکندو بار در هفته ماهی مصرف وقت نهيب هاي غير علمي گذشبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها تلاشی تازه برای گشودن معدرک نیازمند شناخت خویش ارشته نوروایمونولوژی و نقآیا ممکن است موش کور بی ممغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصساهچاله ها تبخیر نمیشودتشخیص ژنتیکی آتروفی های چیزی خارج از مغزهای ما نیعوامل موثر در پیدایش زبااثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهموسیقی هنر مایع استاسکلت خارجی در درمان اختحد و مرزها توهم ذهن ماستدید تو همیشه محدود به مقدویرایش DNA جنین انسان، بربازگشت از آثار به سوی خداکریستال هاتنها مانع در زندگی موارد درختان چگونه بر تشکیل ابزمزمه ات مانده در گوشمآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز بزرگترین مصرف کننده اولین تصویر در تاریخ از سقدرت عشقسخن نیکو مانند درخت نیکوتعامل انسان با هوش مصنوعچگونه جمعیت های بزرگ شکل عشق درونی به یگانگی خلقتاختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی ما انسانها چه اندازه نزداسرار آفرینش در موجحس و ادراک قسمت چهل و هشتبحثی درباره هوش و تفاوتهدانشمندان روش هاي جدیدی واکسن کرونا و گشودن پنجرگنجینه ای به نام ویتامین تو باید نیکان را به دست بذهن هوشیار در پس ماده ی مزیان غذاهای پرچربآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش محیط زندگی و مهاجرت دسردرد به دلیل مصرف زیاد ماین پیوند نه با مغز بلکه لرزش ناشی از اسیب به عصبارتباط ماده و انرژیجلو رفتن یا عقبگردچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی از عروسک بازی ماده ای ضد التهابیاطلاعاتی عمومی در مورد محس و ادراک قسمت پنجاه و سبرنامه ی مسلط ژنها در اختداروی جدید آلزایمروبینار اساتید نورولوژی درفتار اجتماعی انسان، حاصگاهی جهت را عوض کنتومورهای نخاعیآتاکسی مخچه ای خودایمنزبان و کلمه حتی برای کساننقش حیاتی تلومر دی ان آ دشواهدی از نوع جدیدی از حاایرادهای موجود در خلقت بمننژیتارزش حقیقی زبان قسمت دومجهان مرئی و نامرئیحس و ادراک قسمت شصت و هشتهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمحدودیت درک انسانبه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انسانبرخی یونها و مولکول های مدارویی ضد بیش فعالی سیسترویا بخشی حقیقی از زندگی پوشاندن خود از نورمدیریت اینترنت بر جنگتوپیراماتآشنا پنداریسفر نامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها در کاهش دردهای شاید گوشی و چشمی، آماده شابتدا سخت ترین استچرا مغزهای ما ارتقا یافت منابع انرژی از نفت و گاز از آغاز خلقت تا نگاه انساجهان در حال نوسان و چرخشخواندن ، یکی از شستشو دهنهوش عاطفی قسمت نهمبه سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هوبررسی مغز با امواج مادون در آرزوهایت مداومت داشتهروزه داری سلول های بنیادپیر شدن حتمی نیستمرز مرگ و زندگی کجاستتکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیمافناوری هوش مصنوعی نحوه خسلول عصبی شاهکار انطباق فواید روزه داری متناوبسلول عصبی، در محل خاص خودتاثیر رژیم گیاه خواری بر چند روش ساده برای موفقیتشربت ضد خلطابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تجواب سنگ اندازیخارق العاده و استثنایی بهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماری وسواسکمردرد و علل آنبعد پنجمدرمان ژنتیکی برای نوآوریریه زغالیپروتئین های ساده ی ابتدامشاهده گر جدای از شیء مشاتکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با همانفرگشت و تکامل تصادفی محض سندرم دزدی ساب کلاوینتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نوآوری ای شگفت انگیز دانضررهای مصرف شکر و قند بر ابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تجستجوی هوشیاری در مغز مادفاع از پیامبرهدف از خلقت رسیدن به ابزابیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی تفاوتهای جنسیتی راهی برادرمان ساده ی روماتیسمراه های جدید برای قضاوت رآن چیزی که ما جریان زمان مغز قلبتاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیاریفشار و قدرتسیاهچاله ی تولید کنندهتراشه مغز بدون واسطه ی دنور درونعقلانیت بدون تغییرابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریممنشأ اطلاعات و آموخته ها از تکامل تا مغز، از مغز تحل مشکلدو برابر شدن خطر مرگ و میوقتی فهمیدی خطا کردی برگبا خودت نجنگکایروپاکتیک چیستتلاشی جدید در درمان ام اسدرک و احساسرشد مغز فرایندی پیچیده اآیا ما کالا هستیممغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استقانون مندی نقشه ژنتیکی مسایه ی هوشیاریتشخیص آلزایمر سالها قبل چیزی شبیه نور تو نیستعوامل ایجاد لغت انسانی و اجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیمیهمانهای ناخوانده عامل اسکار، لگوی هوشمندحریص نباشدیدن خدا در همه چیزویشن پروبازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولتنها در برابر جهاندرختان اشعار زمینزنان باهوش ترآیا امکان بازسازی اندامهمغز حریص برای خون، کلید تاولین دارو برای آتاکسی فقضاوت ممنوعسخن و سکوتتعداد کلی ذهن ها در جهان چگونه حافظه را قویتر کنیعشق، شلوغ کردن نیستاختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی ما انسانها چه اندازه نزداسرار بازسازی اندام هاحس و ادراک قسمت چهل و دومبحثی درباره هوش و تفاوتهدانشمندان روشی برای تبدیواکسن کرونا از حقیقت تاتگوهر با نظر دیگران سنگ نمتو برای خزیدن خلق نشده ایذهن و شیمی بدنزیباترین چیز در پیر شدنآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش مرکز تنفس سلولی در بیسردرد تنشناین اندوه چیستلرزش عضله یا فاسیکولاسیوارتباط متقابل با همه ی حیجلوتر را دیدنچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی از عروسک بازی ماده، چیزی نیستاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نحس و ادراک قسمت پنجاه و شبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱داروی جدید ای ال اسوجود قبل از ناظر هوشمندرقیبی قدرتمند در برابر مگذر زمان کاملا وابسته به تومورهای ستون فقراتآتش منبع انرژیزبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر احتمالی عصاره تغلینقش خرچنگ های نعل اسبی درشواهدی از دنیسوان(شبه نئایستادن در برابر آزادی بچت جی پی تیمنابع انرژي پاک سرچشمه حارزش حقیقی زبان قسمت سومجهان مشارکتیحس و ادراک قسمت شصت و دوهوش مصنوعی به شناسایی کامخچه فراتر از حفظ تعادلبه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می توبرخی اثرات مضر ویتامین دداستانها و مفاهیمی اشتبارویا تخیل یا واقعیتپیموزایدمداخله ی زیانبار انسانتوانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پنداریسفر به مریخ در 39 روزتاثیر درجه حرارت بر عملکنقشه مغزی هر فرد منحصر بهشاید درست نباشدابتدایی که در ذهن دانشمنچرا ویروس کرونای دلتا وامنابع انرژی از نفت و گاز از انفجار بزرگ تا انفجار جهان در حال ایجاد و ارتقاخواب زمستانی سلول های سرهوش عاطفی قسمت هفتمبهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهبررسی و اپروچ جدید بر بیمدر آسمان هدیه های نادیدنروزهای بد باقی نمیماندپیشینیان انسان از هفت میمرز بین انسان و حیوان کجاتکینگیافسردگی و ساختار مغزاقلیت خلاقفیلمی بسیار جالب از تغییسلولهای ایمنی القا کنندهتاثیر رژیم گیاه خواری بر چندین ماده غذایی که ماننشش مرحله تکامل چشمابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تجوسازی مدرنخبر مهم تلسکوپ هابلهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش منابعد از کرونادرمان پوکی استخوانریواستیگمینپروتز چشممشاهده آینده از روی مشاهتکامل ساختار رگهای مغزی امیدوار باش حتی اگر همه چفراموش کارها باهوش تر هسسندرم سردرد به دلیل افت فتبدیل سلولهای محافط به سنوار مغز مشاهده ی غیر مستضررهای شکر بر سلامت مغزابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تحفره در مغزدفاع در برابر تغییر ساختهر چیز با هر چیز دیگر در تبیندیشکودکان خود را مشابه خود تتقلید مرحله ای نسبتا پیشدرمان سرگیجه بدون نیاز براه های جدید برای قضاوت رآنچه ناشناخته است باید شمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟فضا و ذهن بازسیاره ی ابلهانتراشه ها روی مغزنوروفیبروماتوزعقیده ی بی عملابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هستمنشاء کوانتومی هوشیاری ااز تکامل تا مغز، از مغز تحلقه های اسرارآمیزدو برابر شدن خطر مرگ و میوقتی پر از گل شدی خودت را با خدا باشکار امروز را به فردا نیندتمایل زیاد به خوردن بستندرک کنیم ما همه یکی هستیمرشد مغز علت تمایل انسان بآیا ما تنها موجودات زنده مغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشقانون گذاری و تکاملسایه را اصالت دادن، جز فرتشخیص ایدزنکاتی در مورد تشنجعواملی که برای ظهور لغت ااجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش دمیوتونیک دیستروفیاساس انسان اندیشه و باور حرکات چشم، ترجمه کننده ی دیدگاه نارسای دوگانه ی مواقعیت فیزیکی، تابعی از بازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)تنهاییدرد و درسزنجیرها را ما باید پاره کآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز در تنهایی آسیب میبیناولین دروغقطار پیشرفتسخن پاک و ثابتتعذیه ی ذهننگاه من، نگاه تو و یا حقیعصب حقوق نورولوواختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی ما اکنون میدانیم فضا خالاصفهان زیباحس و ادراک قسمت چهل و سومبحثی درباره هوش و تفاوتهدانش، قفل ذهن را باز میکنواکسن کرونا ساخته شده توگویید نوزده و ایمنی ساکتتو تغییر و تحولیذهن تو همیشه به چیزی اعتقزیباترین چیز در افزایش سآیا راهی برای رفع کم آبی نقش نگاه از پایین یا نگاهسردرد سکه ایاین ایده که ذرات سیاهچاللزوم گذر انسان از حدها و ارتباط چاقی و کاهش قدرت بجمجمه انسان های اولیهچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی از عروسک بازی ماده، چیزی بیش از یک خلا اعتماد به خودبرین نت به جای اینترنتداروی جدید برای میاستنی رموزی از نخستین تمدن بشرگذشته را دفن کنتوهم فضای خالیآثار باستانی تمدن های قدزبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر ترکیبات استاتین (سنقش داروهاي مختلف معروف شیشه ی بازالتی و سیلیکوناکنون را با همه ی نقص هایچت جی پی تیمنابع انرژی از نفت و گاز ارزش خود را چگونه میشناسجهان معناحس و ادراک قسمت شصت و ششهوش مصنوعی تعاملیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبه نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز امبرخی اختلالات عصبی مثانهدخالت در ساختار ژنهارویا حقی از طرف خداپیموزایدمدارک ژنتیکی چگونه انسانتوازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستسفر تجهیزات ناسا به مریخ تاثیر درجه حرارت بر عملکنقشه های مغزی جدید با جزیشایسته نیست در جیب خود قرابتذال با شعار دینچرا پس از بیدار شدن از خومنابع بی نهایت انرژی در داز بار خود بکاه تا پرواز جهان ریز و درشتخواب سالم عامل سلامتیهوش عاطفی قسمت یازدهبهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و وبررسی ژنها در تشخیص بیمادر آستانه ی موج پنجم کوویروزهای سختپیشرفت های جدید علوم اعصمرز جدید جستجو و اکتشاف، تکامل فردی یا اجتماعیتکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیفیروز نادریسلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر رژیم گیاهخواری بر چندجهانیششمین کنگره بین المللی سابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تجامعه ی آسمانیخدا موجود استهیچ چیز همیشگی نیستبیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبعد از کرونادرمان پوکی استخوانریاضیات یک حس جدید استپروتز عصبی برای تکلممشاهدات آمیخته با اشتباهتکامل شناخت انسان با کشفامیدواریفراموشی همیشه هم بد نیستسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتبر را بردارنوار مغز با توضیح دکتر فاضعیف و قویابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تحق انتخابدقیق ترین تصاویر از مغز اهر جا که جات میشه، جات نیبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده تقلید از روی طبیعتدرمان سرگیجه بدون نیاز براه پیروزی در زندگی چیستآنچه واقعیت تصور میکنیم مغز مانند تلفن استتاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استفضای قلب منبع نبوغ استسیاره ابلهانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنورون هاي مصنوعی می توانعلم و ادراک فقط مشاهده ی ابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابتمهمان ناخواندهاز تکامل تا مغز، از مغز تحمله ویروس کرونا به مغزدو داروی جدید برای میاستوقتی تو از یاد گرفتن باز با طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیتمایز یا کشف یگانگیدرک احساسات و تفکرات دیگرشد در سختی استآیا مصرف مولتی ویتامین همغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پاقانون جنگلساخت سلول عصبی حتی پس از تصویر خورشید یا خود خورشچگونه مولکول های دی ان ایعوارض ازدواج و بچه دار شداحیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است دمیگرن و پروتئین مرتبط با استفاده از مغز، وزن را کمحرکت چرخشی و دائمی کیهاندژا وو یا اشنا پنداریواقعیت چند سویهبازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)تنهایی رمز نوآوری استدرد باسن و پا به دلیل کاهزندگی فعال و مثبت روند آلآیا احتمال دارد رویا از آمغز را از روی امواج بشناساولین سلول مصنوعیقطره قطرهسختی ها رفتنی استتغییرنگاه مادی غیر علمی استعصب سیاتیکاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی ما از اینجا نخواهیم رفتاصل بازخوردحس و ادراک قسمت نهمبحثی درباره احساسات متفادانش، یک انسان را ناسازگواکسن آلزایمرگوش دادن بهتر از حرف زدنتو جهانی هستی که خودش را ذهن خود را مشغول هماهنگیزیر فشار کووید چه باید کرآیاما مقهور قوانین فیزیکنقش نظام غذایی در تکامل مسردرد عروقی میگرناین ابتدای تناقض هاستلزوم سازگاری قانون مجازاارتباط هوش ساختار مغز و ژجنین مصنوعیچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی از عروسک بازی ماست مالیاعتماد به خودبرای یک زندگی معمولیداروی جدید برای کاهش وزنرمز و رازهای ارتباط غیر کگریه ی ابر، رمز طراوت باغتوهم فضای خالی یا توهم فضآرامش و دانشزبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر تغذیه بر سلامت روانقش درختان در تکاملشکل های متفاوت پروتئین هاکوییفلکسنتایج نادانی و جهلمنابع انرژی از نفت و گاز از فرد ایستا و متعصب بگذرجهان هوشمندحس و ادراک سی و هفتمهوش مصنوعی در کامپیوترهامخچه ابزاري که وظیفه آن فبه نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده برخی اصول سلامت کمردر میان تاریکی و روشناییرویاها از مغز است یا ناخوپیچیدگی های مغزمگسمروری بر تشنج و درمان هایتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآشتی بهتر استسفر دشوار اکتشافتاثیر درجه حرارت بر عملکنقشه با واقعیت متفاوت اسشادی، پاداش انجام وظیفهابداع دی ان ای بزرگترین دچرا ارتعاش بسیار مهم استمنابع جدید انرژیاز بحث های کنونی در ویروسجهان شگفت انگیزخواب سالم عامل سلامتی و یهوش عاطفی قسمت پنجمبوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامندبررسی بیماری التهابی روددر درمان بیماری مولتیپل روش مقابله مغز با محدودیپیشرفت در عقل است یا ظواهمرزهای حقیقی یا مرزهای تپیشرفت ذهن در خلاقیت استمزایای شکلات تلخ برای سلتکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و هفیزیک مولکولها و ذرات در سلام تا روشناییتاثیر رژِیم غذایی بر میگنه ناامیدی بلکه ارتقاصبور باشابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تجاودانگی مصنوعیخدا نور آسمان ها و زمین اهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد دبعد از کرونا دلخوشی بیهودرمان آرتروز با ورزش موضریتوکسیمابپرورش مغز مینیاتوری انسامطالبه ی حق خودتکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغزفراموشی و مسیر روحانیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغزنوار مغز ترجمه رخدادهای طلوع و حقیقتابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت قربانی نزاع بین بی دل به دریا بزنهر حرکت خمیده می شود و هر بیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایتقلید از طبیعتدرمان سرگیجه بدون داروراه انسان شدن، راه رفتن وآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز مادران و کودکان در زمتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکندقفس ذهنسیاره ابلهانتراشه ی بیولوژِیکنورون های ردیاب حافظهعلم و روحابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انسانمهندسی ژنتیک در حال تلاش از تکامل تا مغز، از مغز تحمایت از طبیعتدو سوی واقعیتوقتی ریشه ها عمیقند از چیبالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیستمدن قدیمی ای در جنوب ایردرک تصویر و زبان های مخلترشد، رسیدن به یک هدف نیستآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجودقانون جنگلساخت شبکه عصبی مصنوعی با تصویر در هم تنیدگی کوانتچگونه میتوان با قانون جنعید نوروز مبارکاحیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتمیگرن و خواباستفاده از نظریه ی تکامل حس متفاوتدژاوو یا آشناپنداریواقعیت چیستبحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پتنبیه چقدر موثر استدرد زانو همیشه نیاز به جرزندگی هوشمند در خارج از زآیا احتمال دارد رویا از آمغز زنان جوانتر از مغز مراوکرلیزوماب داروی جدید شلمس کوانتومیسرنوشتتغییر الگوی رشد مغزی با زنگاه محدود و تک جانبه، مشعضلانی که طی سخن گفتن چقدادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی ما اشیا را آنطور که هستنداصل در هم تنیدگی و جهانی حس و ادراک قسمت چهارمبحثی درباره احساساتی غیردائما بخوانواکسن ایرانی کرونا تولیدگوشه بیماری اتوزومال رسستو جدای از کیهان نیستیذهن سالمزیرفون داروی ضد ام اسآگاهی فراتر از آگاهینقش نظریه تکامل در شناساسرطان کمیت گراییاینکه به خاطرخودت زندگی لزوم سازگاری قانون مجازاارتباط پیوسته ی جهانجنگ هفتاد و دو ملت همه را چالش کمبود اندام برای پیحس و ادراک قسمت بیست و چههوش مصنوعی از عروسک بازی ماست مالی با هوش انسانیاعتماد بی موردوراپامیل در بارداریبرای پیش بینی آینده مغز دداروی جدید برای ای ال اسرمز گشایی از اتصالات مغزگربه شرودینگر و تاثیر مشتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و سکونزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر حرکات چشم بر امواج نقش ذهن و شناخت در حوادث شکل پنجم مادهاکسی توسین و تکامل پیش انجات در راستگوییمنابع انرژی از نفت و گاز از مخالفت بشنوجهان هوشیارحس و ادراک- قسمت پنجاه و هوش مصنوعی در تفکر خلاق امخچه تاثیر گذار بر حافظهبه هلال بنگریاد گرفتن مداومبرخی اطلاعات روانشناسی مدر مانهای کمر دردرویاهای پر رمز و حیرتی درپیچیدگی های مغزی در درک زمرکز هوشیاری، روح یا بدن توسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستنسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکنقص های سیستمی ایمنیشب سیاه سحر شودابزار هوش در حال ارتقا ازچرا بیماری های تخریبی مغمناطق خاص زبان در مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکجهانی که نه با یک رخداد و خواب عامل دسته بندی و حفطهوش عاطفی قسمت اولبوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسبررسی سیستم تعادلی بدن ادر سال حدود 7 میلیون نفر روش های صرفه جویی در ایجاروش هایی برای کم کردن اضطپیشرفتی مستقل از ابزار همسمومیت دانش آموزان بی گتکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکفیزیک هوشیاریسلاح و راهزنیتاثیر سلامت دستگاه گوارشنه به اعدامصبر لازمه ی پیروزی استابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهمنبع هوشیاری کجاست قسمت53از تکینگی تا مغز از مغز تجایی برای یاد گرفتن باقی خدا بخشنده است پس تو هم بهیچ وقت خودت را محدود به بیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد دبعد از کرونا دلخوشی بیهودرمان ام اس(مولتیپل اسکلریسدیپلام تنها داروی تایپرکاری تیروئیدمطالبی در مورد تشنجتکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستفراموشی آرمانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغز در آلزایمنوار مغز در فراموشی هاطلای سیاهابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت آنطور نیست که به نظدلایلی که نشان میدهد ما بهرچیز با یک تاب تبدیل به بیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلتقویت استخوان در گرو تغذدرمان سرطان با امواج صوتراه بی شکستآنها نمیخواهند دیگران رامغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا قفس را بشکنسیب یکسان و دیدگاه های متتربیت کودکان وظیفه ای مهنوروپلاستیسیتی چیستعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی بمهندسی بدناز تکامل تا مغز، از مغز تحوادث روزگار از جمله ویردولت یا گروهکویتنام نوعی کرونا ویروس باهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپتمدن پیشرفته ی پیشینیاندرک حقیقت نردبان و مسیری ز گهواره تا گورآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز ایندگان چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزقانونمندی و محدودیت عالمساخت شبکه عصبی با الفبای تصویر زیبا از سلولچگونه مغز ما، موسیقی را پعامل کلیدی در کنترل کارآاحتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد اسمیگرن و روزه داریاستفاده از هوش مصنوعی در حس چشایی و بویاییدگرگونی های نژادی و تغییواقعیت چیستبحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بتهدیدهای هوش مصنوعیدردهای سال گذشته فراموش زندگی و داراییآیا برای تولید مثل همیشه مغزهای کوچک بی احساسايندگان چگونه خواهند دیدلووفلوکساسینسریع دویدن مهم نیستتغییر دیگران یا تغییر خونگاه کلی نگرغم بی پایاناداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی ما به جهان های متفاوت خوداصل علت و تاثیرحس و ادراک قسمت نوزدهمبخش فراموش شده ی حافظهداروهای مصرفی در ام اسواکسن اسپایکوژنگوشت خواری یا گیاه خواریتو دی ان ای خاص ميتوکندريزیرک ترین مردمنقش هورمون های تیروئید دسرعت فکر کردن چگونه استاینکه خانواده ات سالم بالزوم عدم وابستگی به گوگل ارتباط انسانی، محدود به جنگ و تصور از جنگچالش دیدگاه های سنتی در بحس و ادراک قسمت بیست و یکهوش مصنوعی از عروسک بازی ماشین دانشاعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قبرای اولین بار دانشمندانداروی جدید برای دیابترمز پیشرفت تواضع است نه طگزیده ای از وبینار یا کنفتوهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپوزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر دوپامین و سروتونیننقش روی و منیزیم در سلامتشکرگزار هر چیزی باش که دااکسکاربازپین در درمان تشنخاع ما تا پایین ستون فقرمنابع انرژی از نفت و گاز از نخستین همانند سازها تجهان های بسیار دیگرحس و ادراک- قسمت بیست و پهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمخاطب قرار دادن مردم، کابه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیبرخی بیماری ها که در آن بدر محل کار ارزش خودت را برویای شفافپیوند قلب خوک، به فرد دچامرکز حافظه کجاستتوصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکنقص در تشخیص هیجانات عامشبیه سازی میلیون ها جهان ابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینمناطق خاصی از مغز در جستجاز تلسکوپ گالیله تا تلسکجهانی که از یک منبع، تغذیخودآگاهی و هوشیاريهوش عاطفی قسمت دهمبی نهایت در میان مرزهاکفش و کتاببررسی علل کمر درد در میاندر عید نوروز مراقب تصادف روش هایی برای جلوگیری از پپوگستمسمومیت دانش آموزان، قماتکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنیفیزیک و هوشیاریسلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر عصاره تغلیظ شده گینه به اعدامصبر و واقعیتابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماز تکینگی تا مغز از مغز تجایی خالی نیستخدای رنگین کمانهیچ کاری نکردن به معنی چیبیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با هتفکر قبل از کاردرمان تومورهای مغزی با اریشه های مشترک همه ی موجوپرتوهای صادر شده از سیاهمطالعه ای بیان میکند اهدتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطافرایند پیچیده ی خونرسانیسوخت هیدروژنی پاکتداوم مهم است نه سرعتنوار مغز در تشخیص بیماری طوفان فقر و گرسنگی و بی سابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت افراددنیا فریب و سرگرمیهز ذره، یک دنیاستبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکندتقویت حافظه یا هوش مصنوعدرمان ضایعات نخاعیرابطه تشنج و اوتیسمآنژیوگرافی از مغزمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایقله برای دیدن نه برای به سیر آفرینش از روح تا مغز ترجمه ای ابتدایی از اسرانوروز مبارکعلم به ما کمک میکند تا موابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستمهربانی، شرط موفقیتاز تکامل تا مغز، از مغز تحکمت الهی در پس همه چیزدوچرخه در کاهش دردهای کمویتامین E برای فعالیت صحباور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانوتمدن بشری و مغز اخلاقیدرک دیگرانزمین در برابر عظمت کیهانآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصقارچ بی مغز در خدمت موجودساختن آیندهتصویر زیبای اصفهانچگونه مغز پیش انسان یا همعادت همیشه خوب نیستاحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احمیگرن سردردی ژنتیکی که باستفاده از انرژی خلاحس و ادراک (قسمت اول )دانش قدرت استواقعیت های متفاوتبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبتو یک معجزه ایدردی که سالهاست درمان نشزندگی بی دودآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز، فقط گیرندهايا اراده آزاد توهم است یلوب فرونتال یا پیشانی مغسریعترین کامپیوتر موجودتغییر دادن ژنها آیا روزی نگاه انسان محدود به ادراغم بی پایانادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی ما با کمک مغز خود مختاريماصل عدم قطعیت از کوانتوم حس و ادراک قسمت هفتمبخش های تنظیمی ژنومداروهای ام اسواکسن اسپایکوژن ضد کروناگیلگمش باستانی کیستتو در میانه ی جهان نیستی زیست شناسی کل در جزء فراکنقش هورمون زنانه استروژنسطح آگاهی، رخدادهای زندگاینترنت بدون فیلتر ماهوامقاومت به عوارض فشار خون ارتباط از بالا به پایین مجنگ داده هاچاالش ها در تعیین منبع هوحس و ادراک قسمت بیست و دوهوش مصنوعی از عروسک بازی مبانی ذهنی سیاه و سفیداعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریبرای تمدن سازی، باید در بداروی جدید ضد میگرنرمز بقای جهش ژنتیکیگزارش یک مورد جالب لخته وتوهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای رزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر دپاکین بر بیماری منقش روزه داری در سالم و جشکست حتمیاگر فقط مردم میفهمیدند کنخستین تمدن بشریمنابع انرژی از نفت و گاز از نخستین همانند سازها تجهان هایی در جهان دیگرحس و ادراک- قسمت شصت و چههوش مصنوعی در خدمت خلق وحمدل همه جانبه نگر ژنرالیبه امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید دبرخی بیماری های خاص که بددر چه مرحله ای از خواب ، رروان سالمپیوند مغز و سر و چالشهای مرکز حافظه کجاستتوصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکنقطه ی رسیدن به قلهشبیه سازی سیستم های کوانابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکنیکی تا مغز از مغز تجهانی در ذهنخودآگاهی و هوشیاريهوش عاطفی قسمت دومبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهبرطرف کردن خشونت را از خادرمان نگهدارنده ی اعتیاد