دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

چاالش ها در تعیین منبع هوشیاری

چالش ها در تعیین منبع هوشیاری در مغز
چارچوب عالی عصب- محاسباتی(نورو-کامپیوتیشنال)،مدل اصلی در توضیح عملکرد هوشیاری مغز- یعنی تولید کوالیای هوشیار که شامل وضعیت هوشیاری یا تجربیات از پدیده های اطراف و نیز یاد گرفتن و حافظه است- میباشد.(یکی از سوالات حیرت انگیز به صورت خاص، آن است که چگونه عقل های هوشیار ما می تواند احساسات یگانه ای در نوع خود مانند رنگ قرمز یا بوی گوشت ترد و سرخ شده خوک را تجربه کند؟ با چشم پوشی از افرادی- که از ناتوانی های چشمی رنج می برند- همه رنگ قرمز را می شناسیم ولی وسیله ای برای رساندن این احساس نداریم و هیچ چیزی در فیزیک نیست که به ما بگوید چه چیزی، بر اساس آن، وجود دارد. احساسات از این نوع، کوالیا یا کیفیت های قابل حس (qualia)نامیده می شود. ما آنها را اینگونه تصور می کنیم که از خصوصیات یگانه در همه جای جهان هستند ولی در حقیقت اینها فقط نتایج هوشیاری ما هستند و این امر، تفسیرش دشوار است).

همانطور که از نام نوروکامپیوتیشنال مشخص است مدل عصب- محاسباتی بر اساس این تئوری است که مغز، مشابه یک کامپیوتر است. بنابراین فعالیت ذهنی از عملکردهای محاسباتی نورون ها به خصوص ارتباط های سیناپسی در میان آنها حاصل می شود. مدل استاندارد زیست-هوشیاری با چالش های مهمی در بنای یک توضیح ماندگار و همگام، مواجه بوده است که به وسیله ی آن، هوشیاری به خصوص عوامل همراه با انتخاب آزاد ناشی از رفتار محاسباتی، حاصل شده است.
مدیریت این پژوهش به وسیله ی یکی از مشهورترین فیزیکدان ها به نام دکتر روگر پنروز بوده است و این پژوهش کوشش میکند اثبات نماید رفتار درونی فعالیت نورون ها، فراتر از برنامه ای است که براساس محاسبات در تولید هوشیاری و شناخت، عمل میکند.
مقاله از دکتر ویلیام براون دانشمند بیوفیزیک و همکار در بنیاد علمی طنین
https://www.resonancescience.org/blog/Neuroscientists-Call-For-More-Comprehensive-View-of-How-Brain-Forms-Memories?fbclid=IwAR0QdBBfJnczhFxFvPIYG97ULBxgYkEKp29APO8K68VciHzwVixLfJXB3Cs

Artificial neural network - ppt download


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
با هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهمکاربرد روباتهای ريز، در ممانتین یا آلزیکسا یا ابرموزی از نخستین تمدن بشرانسان جدید از چه زمانی پاشناخت و معرفت، و نقش آن دمغز برای فراموشی بیشتر کارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت سیزدهمگویید نوزده و ایمنی ساکتمنابع بی نهایت انرژی در دایمپلانت نخاعی میتواند دشش مرحله تکامل چشمنقش نظام غذایی در تکامل ماز بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر دوپامین و سروتونینهیچگاه از فشار و شکست نترخارق العاده و استثنایی برژیم های غذایی و نقش مهم پنج اکتشاف شگفت آور در مومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش ذهن و شناخت در حوادث بررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس ديدن با چشم بسته در خواب پاسخ گیاهان در زمان خوردزمان واقعیت است یا توهممولتیپل اسکلروز در زنان ابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تچند نرمش مفید برای کمردرتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل سلولهای محافط به سواکسن های شرکت فایزر آمرداروهای مصرفی در ام اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعزبان و تکلم برخی بیماریهماه رجبابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیانیکولا تسلاتمدن بشری و مغز اخلاقینرمش های مفید برای درد زاتغییر عمودی سر انسان از پورزش هوازی ، بهترین تمریدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا برای تولید مثل همیشه سفری به آغاز کیهانمدیریت اینترنت بر جنگابزارهای پیشرفته ارتباط بلندی در ذهن ما درک بلندیتوهمات و شناخت حقیقتنشانه های گذشته در کیهان جهش های ژنتیکی غیر تصادفژنها نقشه ایجاد ابزار هوفرایند پیچیده ی خونرسانیدرمان تومورهای مغزی با اآب زندگی است قسمت اولسودمندی موجودات ابزی بر مسئولیت جدیداحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار تکامل ابزار هوش ، راه پر هندسه بنیادینحقیقت راستین انسان علم بکووید نوزده و خطر بیماری قدرت انسان در نگاه به ابعدرگیری مغزی در سندرم کووالگوبرداری از طبیعتساختار شبکه های مغزی ثابمغز چون ابزار هوش است دلیادغام میان گونه های مختلادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتمکتاب زیست شناسی باورمنابع انرژي پاک سرچشمه حرمز و رازهای ارتباط غیر کانسان عامل توقف رشد مغزشناسایی تاریخچه ی تکاملیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت ششمگوشه بیماری اتوزومال رسسمناطق خاصی از مغز در جستجاین پیوند نه با مغز بلکه ششمین کنگره بین المللی سنقش نظریه تکامل در شناسااز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر دپاکین بر بیماری مهیپرپاراتیروئیدیسمخدا موجود استرژیم های غذایی و نقش مهم پوست ساعتی مستقل از مغز دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تنقش روی و منیزیم در سلامتبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدی متیل فومارات(زادیوا)(پختگی پس از چهل سالگي به زمان شگفت انگیزمواد کوانتومی جدید، ممکنابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تچند جهانیتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه حافظه را قویتر کنیتداخل مرزها و صفات با بینواکسن کووید 19 چیزهایی که داروهای ام اسآیا همه جنایت ها نتیجه بیزبان و شناخت حقیقت قسمت چماپروتیلینابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیانیاز به آموزش مجازی دیجیتمدنی قدیمی در شمال خلیج نرمش های مفید در سرگیجهتغییرات منطقه بویایی مغزورزش و میگرندر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسقوط درون جاذبه ای خاص، چمدارک ژنتیکی چگونه انسانابزارهای بقا از نخستین هبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتوپیراماتنظام مثبت زندگیجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنها ، مغز و ارادهفرایند تکامل و دشواری هادرمان تشنجآب زندگی است قسمت دومسیلی محکم محیط زیست بر انمستند جهان متصلاحساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیتکامل داروینی هنوز در حاهندسه در پایه ی همه ی واکحقایق ممکن و غیر ممکنکودک ایرانی که هوش او از لمس کوانتومیدرگیری مغزی در سندرم کووالتهاب شریان تمپورالسازگاری با محیط بین اجزامغز چگونه صداها را فیلتر ارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهمکتاب، سفری به تاریخمنابع انرژی از نفت و گاز رمز بقای جهش ژنتیکیانسانیت در هم تنیده و متصشناسایی سلول های ایمنی امغز بزرگ چالش است یا منفعارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک سی و هفتمروش مقابله مغز با محدودیگوشت خواری یا گیاه خواریمنبع هوشیاری کجاست قسمت اینکه به خاطرخودت زندگی صرع و درمان های آننقش هورمون های تیروئید داز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر داروهای ضد التهاب هاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپیموزایدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر با مطالعه فیزیک کوانعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روزه داری در سالم و جبررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدید تو همیشه محدود به مقدپروژه ی ژنوم انسانیزندگی هوشمند در خارج از زموجود بی مغزی که می تواندابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تچندین ماده غذایی که ماننتفاوت های زبانی سرمنشا تنگاه محدود و تک جانبه، مشتروس جریان انرژیواکسن کرونا و گشودن پنجرداروهای تغییر دهنده ی سیآیا هوش مصنوعی می تواند نزبان و شناخت حقیقت قسمت اماجرای جهل مقدسابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هچیزی خارج از مغزهای ما نیتمساح حد واسط میان مغز کونرمشهای مهم برای تقویت عتغییرات آب و هوایی که به ورزش بهترین درمان بیش فعدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا تکامل و تغییرات ژنتیسلول های بنیادی منابع و امروری بر تشنج و درمان هایابزارهای بقا ازنخستین همبه مغز خزندگان خودت اجازتوانایی مغز و دیگر اجزای نظریه ی تکامل در درمان بیجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنهای مشترک بین انسان و وفرایند حذف برخی اجزای مغدرمان جدید میگرن با انتی آب زندگی است قسمت سومسیاهچاله های فضایی منابعمشکلات نخاعیاحساسات کاذببیماری بیش فعالیتکامل داروینی هنوز در حاهوموارکتوس ها ممکن است دحمله ویروس کرونا به مغزکودکان میتوانند ناقل بی لوب فرونتال یا پیشانی مغدرگیری اعصاب به علت میتوامیوتروفیک لترال اسکلروستون فقرات انسان دو پا جلمغز ناتوان از توجیه پیدامغز و سیر تکامل ان دلیلی ارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحمتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هجدهمکجای مغز مسئول پردازش تجمنابع انرژی از نفت و گاز روی و منیزیم در تقویت استانعطاف پذیری مکانیسمی علشواهدی از نوع جدیدی از حامغز بزرگ چالشهای پیش روارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک- قسمت بیست و پروش های صرفه جویی در ایجاگیلگمش باستانی کیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت اینکه خانواده ات سالم باضررهای مصرف شکر و قند بر نقش هورمون زنانه استروژناز تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملراه فراری نیستپیموزایدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماگر تلاش انسان امروز براعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی بر رشد و ابررسی علل کمر درد در میانتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کادژا وو یا اشنا پنداریپروژه ی ژنوم انسانیزندگی زمینی امروز بیش از موجودات مقهور ژنها هستندابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز چه زیاد است بر من که در ایتفاوتهای جنسیتی راهی برانگاه انسان محدود به ادراتری فلوپرازینواکسن کرونا از حقیقت تاتداروهای ضد بیماری ام اس وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان و شناخت حقیقت قسمت دماده ی تاریکابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر چیزی شبیه نور تو نیستتنفس هوازی و میتوکندریچرا مغزهای ما ارتقا یافت تغییرات تکاملی سر انسان ورزش در کمر دردفلج نخاعی با الکترودهای در هم تنیدگی کوانتومی و دآیا جنین انسان، هوشمندی سلول عصبی شاهکار انطباق مرکز هوشیاری، روح یا بدن ابزارهای بقای موجود زندهبه بالا بر ستارگان نگاه کتوازن مهمتر از فعالیت زینظریه ی تکامل در درمان بیجواب دانشمند سوال کننده ژنهای هوش ، کدامندفرد حساس از نظر عاطفی و بدرمان جدید کنترل مولتیپلآزمون ذهنی گربه شرودینگرسیاهچاله و تکینگی ابتدایمشکلات بین دو همسر و برخیاخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی می تواند بر اححمایت از طبیعتکودکان خود را مشابه خود تلوتیراستامدرختان اشعار زمینامید نیکو داشته باش تا آنسخن پاک و ثابتسرنوشتمغز آیندگان چگونه است ؟ارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خداتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتمکرونا چه بر سر مغز می آورمنابع انرژی از نفت و گاز رویا و خبر از آیندهاولین مورد PML به دنبال تکشواهدی از دنیسوان(شبه نئمغز بزرگ و فعال یا مغز کوارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیحساسیت روانی متفاوتروش هایی ساده برای کاهش اگیاه خواری و گوشت خوار کدمنبع هوشیاری کجاست قسمت اینترنت بدون فیلتر ماهواضررهای شکر بر سلامت مغزنقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های متاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متخطر آلودگی هواراه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزمگسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماپی ژنتیکعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و ابزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخواندژاوو یا آشناپنداریپرواز از نیویورک تا لوس آزندگی زودگذرمیهمانهای ناخوانده عامل ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز نهایت معرفت و شناخت درک عتقلید مرحله ای نسبتا پیشنگاه از درون مجموعه با نگتری فلوپرازینواکسن کرونا ساخته شده توداروی فامپیریدین یا نورلآیا هوش ارثی دریافتی از پزبان و شناخت حقیقت قسمت سماده ی خالیابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکتنفس هوازی و میتوکندریچرا ویروس کرونای دلتا واثبت امواج الکتریکی در عصوزن حقیقی معرفت و شناختفلج بل، فلجی ترسناک که آندر کمتر از چند ماه سوش جدآیا جهان ذهن و افکار ما مسلولهای ایمنی القا کنندهمرکز حافظه کجاستابزارهای بقای از نخستین به خودت مغرور نشوتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنظریه ی ریسمانجاذبه و نقش آن در شکلگیریژنهای حاکم بر انسان و انسفرضیه ای جدید توضیح میدهدرمانهای بیماری پارکینسآسيب میکروواسکولاریا آسسیاهچاله ی تولید کنندهمشکلات روانپزشکی پس از ساخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی و کشف زبان هایحوادث روزگار از جمله ویرکوری گذرای ناشی از موبایلیس دگرامفتامین یا ویاسدرد باسن و پا به دلیل کاهامید درمان کرونا با همانامگا سه عامل مهم سلامتسریعترین کامپیوتر موجودمغز انسان ایا طبیعتا تماارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجمکریستال زمان(قسمت اولمنابع انرژی از نفت و گاز رویا بخشی حقیقی از زندگی اولین مورد پیوند سر در انشکل های متفاوت پروتئین همغز بزرگترین مصرف کننده از نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحخفاش با شیوع همه گیری جدیروش صحبت کردن در حال تکامگالکانزوماب، دارویی جدیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ایندرالطلای سیاهنقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزخطرات هوش مصنوعیراه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزی در درک زمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار هوش در حال ارتقا ازعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زنجبیل در جلوگیری از بزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتدگرگونی های نژادی و تغییپرورش مغز مینیاتوری انسازونیسومایدمیگرن سردردی ژنتیکی که بابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتچهار میلیارد سال تکامل بتقلید از روی طبیعتنگاه حقیقی نگاه به درون اتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن ایرانی کرونا تولیدداروی لیراگلوتیدآیا هوش سریعی که بدون احسزبان شناسی مدرن در سطح سلمبانی ذهنی سیاه و سفیدابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دتنفس بدون اکسیژنچرا پس از بیدار شدن از خوجمجمه انسان های اولیهوزوز گوشفلج خوابدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا جهش های ژنتیکی، ویروسلولهای بنیادی مصنوعی درمرکز حافظه کجاستابزارهای دفاعی و بقای موبه زودی شبکه مغزی به جای توسعه برخی شغل ها با هوش نظریه تکامل در درمان بیمجدایی خطای حسی استکلرال هیدرات برای خوابانقلب و عقلدرهای اسرارآمیز و پوشیدهآسیب ها ناشی از آلودگی هوسیاره ی ابلهانمشکلات روانپزشکی در عقب اختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیتکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دللا اکراه فی الدیندستورالعمل مرکز کنترل بیذهن ما از در هم شکستن منبامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسرگیجه از شایعترین اختلامغز انسان برای ایجاد تمدارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهکریستال زمان(قسمت دوم)منابع انرژی از نفت و گاز رویا تخیل یا واقعیتاولین هیبرید بین انسان و شگفتی های زنبور عسلمغز حریص برای خون، کلید تاز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیخلاصه ای از مطالب همایش مروشهای نو در درمان دیسک بگامی در درمان بیماریهای منبع هوشیاری کجاست قسمت ایا کوچک شدن مغزانسان الطوفان فقر و گرسنگی و بی سنقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزادفاع در برابر تغییر ساختراه پیروزی در زندگی چیستپیوند مغز و سر و چالشهای منبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت ابزرگترین خطایی که مردم منکاتی در مورد تشنجتاثیر رو ح و روان بر جسمویتامین دی گنجینه ای بزردانش بی نهایتآلودگی هوا و ویروس کرونازونا به وسیله ویروس ابله میگرن شدید قابل درمان اسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز چهار ساعت پس از کشتار خوکتقویت استخوان در گرو تغذنگاهی بر قدرت بینایی دراتشنج چیستواکسن اسپایکوژنداروی تشنجی دربارداریآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان شناسی نوین نیازمند مباحث مهم حس و ادراکابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هاتو یک جهان در مغز خودت هسچرا بیماری های تخریبی مغجنسیت و تفاوت های بینایییک پیشنهاد خوب برای آسان فلج خواب چیستدر درمان بیماری مولتیپل آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسلسله مباحث هوش مصنوعیمرکز خنده در کجای مغز استاتفاق و تصادفبه زیر پای خود نگاه نکن بتوصیه های سازمان بهداشت نظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های کمردردقیچی ژنتیکیدرک فرد دیگر و رفتارهای اآشنا پنداریسیاره ابلهانمشاهده گر جدای از شیء مشااختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بتکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست کیهان خود را طراحی میکندلایو دوم دکتر سید سلمان فکیهانِ هوشیارِ در حال یالبخند بزن شاید صبح فردا زذهن چند جانبه نیازمند نگانفجار و توقف تکاملی نشاسربازان ما محققا غلبه می مغز انسان برای شادمانی طارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یککریستال زمان(قسمت سوم)منابع انرژی از نفت و گاز رویا حقی از طرف خدااولین تصویر در تاریخ از سشاهکار قرنمغز زنان جوانتر از مغز مراز نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیخونریزی مغز در سندرم کووروشهای شناسایی قدرت شنواگامی در درمان بیماریهای منبع هوشیاری کجاست قسمت ایا این جمله درست است کسیطی یکصد هزار سال اخیر هرچنقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به دقیق ترین تصاویر از مغز ارابطه تشنج و اوتیسممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت ابسیاری از بیماری های جدیچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویروس مصنوعیدانشمندان موفق به بازگردآلزایمرزیباترین چیز در افزایش سمیدان مغناطيسي زمین بشر ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز نوآوری ای شگفت انگیز دانتقویت سیستم ایمنینگاهی بر توانایی اجزاي بتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن اسپایکوژن ضد کروناداروی جدید s3 در درمان ام آیا واکنش های یاد گرفته وزبان، وسیله شناسایی محیطمجموعه های پر سلولی بدن مابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا حیوانات سخن نمی گوینجنسیت و تفاوت های بینایییک آلل ژنتیکی که از نئاندفلج دوطرفه عصب 6 چشمدر سال حدود 7 میلیون نفر آیا خداباوری محصول تکاملسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمرگ چیستاتوبان اطلاعات و پلِ بینبوزون هیگز چیستتوصیه های غیر دارویی در سنظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های کمردرد ناشی از تنگی کاناقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصدرک نیازمند شناخت خویش اآغاز فصل سرما و دوباره تکسیاره ابلهانمشاهده آینده از روی مشاهاختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی اتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی الفاگوحافظه و اطلاعات در کجاستکیست کلوئید بطن سوملرزش ناشی از اسیب به عصبذهن هوشیار در پس ماده ی مانواع سکته های مغزیسردرد میگرن در کودکانمغز انسان برای شادمانی طارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دوکشف مکانیسم عصبی خوانش پمنابع انرژی از نفت و گاز رویاها از مغز است یا ناخواولین سلول مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان مغزهای کوچک بی احساساز نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیخواندن ، یکی از شستشو دهنروشی برای بهبود هوش عاطفگاهی لازم است برای فهم و منبع هوشیاری کجاست قسمت ایا ابزار هوشمندی یا مغز ظهور امواج مغزی در مغز مصنقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیددلایلی که نشان میدهد ما براز تغییرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش سجده بر عملکرد مغزبسیاری از بیماری های جدیچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویرایش DNA جنین انسان، بردانشمندان نورون مصنوعی سآمارهای ارائه شده در سطح زیر فشار کووید چه باید کرمیدازولام در درمان تشنج ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز نوار مغز مشاهده ی غیر مستتلقین اطلاعات و حافظهچالش دیدگاه های سنتی در بتشنج عدم توازن بین نورون واکسن دیگر کرونا ساخته شداروی جدید میاستنی گراویآیا یک، وجود داردسفر نامه سفر به بم و جنوب محل درک احساسات روحانیابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملتو جهانی هستی که خودش را چرا حجم مغز گونه انسان درجهل مقدسیک جهش ممکن است ذهن انسانفناوری هوش مصنوعی نحوه خدرمان های اسرار آمیز در آآیا دلفین ها می تواند از سم زنبور ، کلیدی برای وارمرگ و میر پنهاناتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متلتوصیه هایی در مصرف ماهیهفت چیز که عملکرد مغز تو جریان انرژی در سیستم های کمردرد و علل آنقانون مندی نقشه ژنتیکی مدرک و احساسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیر آفرینش از روح تا مغز مطالعه ای بیان میکند اهداختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیمتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک های بحس چشایی و بویاییکاهش مرگ و میر ناشی از ابلرزش عضله یا فاسیکولاسیوذهن تو همیشه به چیزی اعتقانگشت ماشه ایسردرد و علتهای آنمغز انسان رو به کوچک تر شارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا تاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و سوکشف مکانیسمی پیچیده در بمنابع انرژی از نفت و گاز رویاهای پر رمز و حیرتی دراوکرلیزوماب داروی جدید ششبیه سازی سیستم های کوانمغزتان را در جوانی سیم کشاز نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانخواب سالم عامل سلامتیروشی جدید در درمان قطع نخگاهی مغز بزرگ چالش استمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمایا بیماری ام اس (مولتیپعقل مجادله گرنقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادنیای شگفت انگیز کوانتومپیوند اندام از حیوانات براست دستی و چپ دستیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات دريابعد از کروناچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت فیزیکی، تابعی از دانشمندان یک فرضیه رادیکآن چیزی که ما جریان زمان زیرفون داروی ضد ام اسمکانیک کوانتومی بی معنی ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز نوار مغزی روشی مهم در تشختلاش هایی در بیماران قطع چاالش ها در تعیین منبع هوتشخیص ژنتیکی آتروفی های واکسن دیگری ضد کرونا از دداروی جدید ضد میگرنآیا کیهان می تواند یک شبیسفر به مریخ در 39 روزمحل درک احساسات روحانی دابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا خشونت و تعصبجهان یکپارچهیک رژیم غذایی جدید، می توفیلمی بسیار جالب از تغییدرمان های بیماری آلزایمرآیا دلفین ها میتوانند باسماگلوتید داروی کاهش دهنمرگ انتقال است یا نابود شاثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهاتوضیحی ساده در مورد هوش مهفت سین یادگاری از میراث جستجوی متن و تصویر به صورکمردرد با پوشیدن کفش مناقانون جنگلدرک احساسات و تفکرات دیگافت فشار خون ناگهانی در وسیستم تعادلی بدنمعنی روزهاختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار اتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک (قسمت اول )حس و ادراک (قسمت دوم )کاهش التهاب ناشی از بیمالزوم سازگاری قانون مجازاذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانگشت نگاری مغز نشان میدسردرد تنشنمغز انسان رو به کوچکتر شدارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیستمکشف ارتباط جدیدی از ارتبمنابع انرژی از نفت و گاز رویای شفافايندگان چگونه خواهند دیدشبکه های مصنوعی مغز به درمغزتان را در جوانی سیمکشاز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب سالم عامل سلامتی و یروشی جدید در درمان سکته مگذر زمان کاملا وابسته به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایا بدون زبان میتوانیم تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهنقش اتصالات بین سلولهای برخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودندان ها را مسواک بزنید تپیوند سر آیا ممکن استرجزخوانی هایی که امروز بمنبع هوشیاری در کجاست؟ قابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات دريابعد از کروناچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر رژیم گیاهخواری بر واقعیت چیستدانشمندان ژنی از مغز انسآنچه واقعیت تصور میکنیم زاوسکا درمان گوشرمکانیزمهای دفاعی در برابابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز نورون هاي مصنوعی می توانتلاشی برای درمان قطع نخاناتوانی از درمان برخی ویتصویربرداری فضاپیمای آمواکسن سرطانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا گذشته، امروز وآینده سفر تجهیزات ناسا به مریخ محدودیت های حافظه و حافظابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترستولید مثل اولین ربات های چرا در مغز انسان، فرورفتجهان یکپارچهیکی از علل محدودیت مغز امفیزیک مولکولها و ذرات در درمان های جدید میگرنآیا دست مصنوعی به زودی قاسندرم کووید طولانیمراحل ارتقای پله پله کیهاثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن تیوتیکسن داروی ضد جنونهم نوع خواری در میان پیشیجستجوی هوشیاری در مغز ماکنفرانس تشنج هتل کوثر اصقانون جنگلدرک تصویر و زبان های مخلتافراد آغاز حرکت خودشان رسیستم دفاعی بدن علیه مغز معادله ها فقط بخش خسته کناختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلکاهش دوپامین عامل بیماریلزوم سازگاری قانون مجازاذرات کوانتومی زیر اتمی قاندوهگین نباش اگر درب یا سردرد سکه ایمغز ایندگان چگونه استارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دهمکشف جمجمه ای درکوه ایرهومنابع انرژی از نفت و گاز روبات های ریز در درمان بیايا اراده آزاد توهم است یشباهت مغز با کیهان مادینقش قهوه در سلامتیاز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر انتخاب از طرف محیط هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب عامل دسته بندی و حفطريتوکسيمب در درمان ام اسگربه شرودینگر و تاثیر مشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایا تکامل هدفمند استعلم به ما کمک میکند تا مونقش تیروئید در تکامل مغزبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیوند سر، یکی از راه حلهارساناها و ابر رساناها و عمنبع هوشیاری در کجاست؟(قابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات دريابعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواقعیت چیستدانشمندان پاسخ کوانتومی آنزیم تولید انرژی در سلوزبان مشترک ژنتیکی موجوداما انسانها چه اندازه نزدابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزنورون های ردیاب حافظهتلاشی تازه برای گشودن معناتوانی در شناسایی چهره تصادف یا قوانین ناشناختهواکسنی با تاثیر دوگانه اداروی ضد تشنج با قابليت تآیا آگاهی پس از مرگ از بیسفر دشوار اکتشافمخچه فراتر از حفظ تعادلابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیتولید پاک و فراوان انرژیچراروياها را به یاد نمی آجهان کنونی و مغز بزرگترییافته های نوین علوم پرده فیزیک و هوشیاریدرمان های جدید در بیماری آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم گیلن باره به دنبال مرز مرگ و زندگی کجاستاثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به ستکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه اطمینان تو بر خدا بحفره در مغزکنگره بین المللی سردرد دقانونمندی و محدودیت عالمدرک حقیقت نردبان و مسیری افزایش قدرت ادراکات و حسسکته مغزیمعجزه ی علم در کنترل کروناختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیتئوری تکامل امروز در درمتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دومکاهش سن بیولوژیکی، تنها مقاومت به عوارض فشار خون ذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریکسرعت فکر کردن چگونه استمغز ابزار بقای برتر مادیارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دوازدهمگل زندگیمنابع انرژی از نفت و گاز روح رهاییايا اراده آزاد توهم است یشباهت کیهان و مغزنقش مهاجرت در توسعه نسل ااز نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتتاثیر احتمالی عصاره تغلیهوشیاری کوانتومیخودآگاهی و هوشیاريریواستیگمینگزیده ای از وبینار یا کنفمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایجاد احساساتعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تنقش حفاظتی مولکول جدید دبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دو برابر شدن خطر مرگ و میپیام های ناشناخته بر مغز رشته نوروایمونولوژی و نقمنبع خواب و رویاابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه انتظارات بر ادراک تاریخ همه چیز را ثبت کردهواقعیت های متفاوتدانشمندان اولین سلول مصنآینده ی انسان در فراتر اززبان چهار حرفی حیات زمینما انسانها چه اندازه نزدابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رنوروپلاستیسیتی چیستتلاشی جدید در درمان ام اسنبرو و انرژی مداومتظاهر خوابیده ی مادهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی ضد تشنج توپیراماتآیا امکان بازسازی اندامهسفرنامه سفر به بم و جنوب مخچه ، فراتر از حفظ تعادلابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چتولید سلولهای جنسی از سلچراروياها را به یاد نمی آجهان کاملی در اطراف ما پریادگیری مهارت های جدید دفیزیکدانان ماشینی برای تدرمان های رایج ام اسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم پیریفورمیسمرز بین انسان و حیوان کجااثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و تکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه عسل با موم بخوریمحقیقت قربانی نزاع بین بی کنگره بین المللی سردرد دقارچ بی مغز در خدمت موجوددرک عمیق در حیواناتافزایش مرگ و میر سندرم کوسانسور از روی قصد بسیاری مغز فکر میکند مرگ برای دیاختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سومکایروپاکتیک چیستمقابله با کرونا با علم اسذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریک که ما نمی توشلیک فراموشیمغز ابزار برتر بقاارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سومگلوئونمنابع انرژی از نفت و گاز روزه داری متناوب، مغز را ای نعمت من در زندگیمشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش میدان مغناطیسی زمین از واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دهوش، ژنتیکی است یا محیطیخودآگاهی و هوشیاريریاضیات یک حس جدید استگزارش یک مورد جالب لخته ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایرادهای موجود در خلقت بعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندو برابر شدن خطر مرگ و میپیشینیان انسان از هفت میرشد مغز فرایندی پیچیده امنحنی که ارتباط بین معرفابزار بقا از نخستین همانمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه های مغزی جدید با جزیتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه باغبانی باعث کاهش تازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت و مجازدانشمندان تغییر میدان مغآینده ی علم و فیزیک در60 ثزبان و کلمه حتی برای کسانما اکنون میدانیم فضا خالابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمنوروز یا روز پایانیتمایل زیاد به خوردن بستننخاع ما تا پایین ستون فقرتظاهری از ماده است که بیدوبینار اساتید نورولوژی دداستانها و مفاهیمی اشتباآیا انسان با مغز بزرگش اخسفرنامه سفر به بم و جنوب مخچه ابزاري که وظیفه آن فابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متومورها و التهاب مغزی عانزاع بین جهل و علم رو به پجهان دارای برنامهیادآوری خواب و رویافرگشت و تکامل تصادفی محض درمان های علامتی در ام اسآیا راهی برای رفع کم آبی سوپاپ ها یا ترانزیستورهامزایای شکلات تلخ برای سلاجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارتکامل مادی تا ابزار هوشمهمراهی نوعی سردرد میگرنیحقیقت اشیاکنترل همجوشی هسته ای با هقبل از آغازدرگیری قلب در بیماری ویرافزایش سرعت پیشرفت علوم سانسور بر بسیاری از حقایمغز قلبادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلوتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهمکار با یگانگی و یکپارچگیملاحظه های اخلاقی دربارهرفتار اجتماعی انسان، حاصانسان قدیم در شبه جزیره عشلیک فراموشیمغز از بسیاری حقایق می گرارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و هشتمگمان میکنی جرمی کوچکی در منابع انرژی از نفت و گاز روزه داری و بیمار ی ام اس ای آنکه نامش درمان و یادششباهت زیاد بین سلول هاي عنقش محیط زندگی و مهاجرت داز آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانهیچ کاری نکردن به معنی چیخورشید مصنوعیریسدیپلام تنها داروی تایگشایش دروازه جدیدی از طرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر میدانی مصیبت بزرگتر علت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تنقش خرچنگ های نعل اسبی دربرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدو سوی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصرشد مغز علت تمایل انسان بمنشأ اطلاعات و آموخته ها ابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه تکامل مغزهای کنونیتازه های بیماری پارکینسوواکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان روش هاي جدیدی آیا ممکن است موش کور بی مزبان و بیان نتیجه ساختماما با کمک مغز خود مختاريمابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در نوشیدن چای برای مغز مفید تمدن قدیمی ای در جنوب ایرنخستین تصویر از سیاهچالهتغییر الگوی رشد مغزی با زوراپامیل در بارداریدر مانهای کمر دردآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب مدل همه جانبه نگر ژنرالیابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نزاع بین علم و نادانی رو جهان در حال نوسان و چرخشژن هوش و ساختارهای حیاتی فراموش کارها باهوش تر هسدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیاما مقهور قوانین فیزیکسوپاپ ها یا ترانزیستورهامسیر دشوار تکامل و ارتقااجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و تکامل مداومهندسه ی پایه ایحقیقت تنها چیزی است که شاکندر در بیماریهای التهابقبل از انفجار بزرگدرگیری مغز در بیماری کویافسردگی و اضطراب در بیماساخت شبکه عصبی مصنوعی با مغز ما کوچکتر از نیم نقطهاداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارمکاربرد روباتهای ريزنانوملاحظات بیهوشی قبل از جررقیبی قدرتمند در برابر مانسان ها می توانند میدان شنا در ابهای گرم جنوب نیامغز به تنهایی برای فرهنگ ارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و ششمگنجینه ای به نام ویتامین منابع انرژی از نفت و گاز روزه داری سلول های بنیادایمپلانت مغزی کمک میکند شرکت نورالینک ویدیویی ازنقش نگاه از پایین یا نگاهاز انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایتاثیر ترکیبات استاتین (سهیچ کس مانند تو نگاه نمیکخانواده پایدارریشه های مشترک حیاتپمبرولیزوماب در بیماری چمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاگر نیروی مغناطیس نباشد عماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تنقش داروهاي مختلف معروف بررسي علل احتمالي تغيير تاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدوچرخه سواری ورزشی سبک و پیشرفتی مستقل از ابزار هزمین زیر خلیج فارس تمدنی مهندسی ژنتیک در حال تلاش ابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقطه بی بازگشتتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکنش به حس جدیددانشمندان روشی برای تبدیآیا ما تنها موجودات زنده زبان و بیان، در سایه پیشرما تحت کنترل ژنها هستیم یابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیانوعی سکته مغزی ، وحشتناک تمدن پیشرفته ی پیشینیاننخستین روبات های زنده ی جتغییر زودتر اتصالات مغزیورزش هوازی مرتب خیلی به قدر محل کار ارزش خودت را بآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب مدل های ریز مغز مینی برینابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای متوهم چیستنزاع بین علم و جهل رو به پجهش های ژنتیکی مفید در ساژن یا نقشه توسعه مغز و نقفراموشی همیشه هم بد نیستدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآب زندگی است قسمت چهارمسوپاپ ها یا ترانزیستورهامسئول صیانت از عقیده کیساحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتتکامل چشمهندسه ی رایج کیهانحقیقت خواب و رویاکوچک شدن مغز از نئاندرتاقدم زدن و حرکت دید را تغیدرگیری مغز در بیماران مبالکتروتاکسی(گرایش و حرکساخت شبکه عصبی با الفبای مغز مادران و کودکان در زمادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به