دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

موسیقی نو

برای بررسی و مطالعه ی یک موسیقی باید قوانین و اصول را یاد بگیریم.
برای ایجاد موسیقی، باید قوانین و اصول را بشکنیم.
نادیا بولانژه (ژولیت نادیا بولانژه (فرانسوی: Juliette Nadia Boulanger‎; فرانسوی: [ʒy.ljɛt na.dja bu.lɑ̃. ʒe]; ۱۶ سپتامبر ۱۸۸۷ ۲۲ اکتبر ۱۹۷۹) یک نوازنده پیانو و ارگ، رهبر ارکستر، موسیقی‌دان، آهنگ‌ساز و معلمِ موسیقی اهل فرانسه بود.)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سردرد عروقی میگرنايندگان چگونه خواهند دیدخسته نباشی باباهوش مصنوعی در کامپیوترهامنابع انرژی از نفت و گاز ارتباط از بالا به پایین مکنترل جاذبهبه زودی شبکه مغزی به جای مرز مرگ و زندگی کجاستتفاوت های تکاملی در مغز وتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمان پلانکجهشهای مفید و ذکاوتی که دشکل پنجم مادهنگاهی بر توانایی اجزاي بایا این جمله درست است کسیهوشیاری کوانتومیدو بار در هفته ماهی مصرف از نخستین همانند سازها تمنابع جدید انرژیکیست کلوئید بطن سومبیماری ای شبیه ام اس مولتمشاهده آینده از روی مشاهتلاشی جدید در درمان ام اسدرک احساسات و تفکرات دیگمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر درجه حرارت بر عملکزیرک ترین مردمآیا برای تولید مثل همیشه حفره در مغزشباهت مغز و کیهانچت جی پی تیاپی ژنتیکهر چیز با هر چیز دیگر در تدانش قدرت استاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمکرونا چه بر سر مغز می آوربیان حقیقتمغز مادران و کودکان در زمتو یک معجزه ایدست آسماننقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان ریشه هایی شناختی اسآب زندگی است قسمت هفتمحمایت از طبیعتطوفان فقر و گرسنگی و بی سچرا بیماری های تخریبی مغابزار بقا از نخستین همانویتامین E برای فعالیت صحداروهای ضد بیماری ام اس واز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگویید نوزده و ایمنی ساکتبازسازي مغز و نخاع چالشی تولید یا دریافت علمرفتار اجتماعی انسان، حاصنقش حفاظتی مولکول جدید دتبدیل پلاستیک به کربن و سسلول های بنیادیآشنا پنداریحس و ادراک قسمت 75علم در حال توسعهنظریه ی تکامل در درمان بیفیزیکدانان ماشینی برای تابزار بقا از نخستین همانواقعیت و انعکاسداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز- از مغز موجود بی مغزی که می تواندگزیده ای از وبینار یا کنفبخش فراموش شده ی حافظهتوهم جسمرویا تخیل یا واقعیتنقش غذاها و موجودات درياتسلیم شدن از نورون شروع مسوپاپ ها یا ترانزیستورهاالکترودهای کاشتنیحس و ادراک قسمت پنجاه و دعادت دادن مغز بر تفکرهمیشه راهی هستفضای قلب منبع نبوغ استابزارهای پیشرفته ارتباط واکسن سرطاندر کمتر از چند ماه سوش جداز علم جز اندکی به شما داما انسانها چه اندازه نزدپیوند سر، یکی از راه حلهابرای خودآگاه بودن تو بایتکینگیروش هایی برای جلوگیری از نه عدم مطلق بلکه عدم با قتعذیه ی ذهنسیستم تعادلی بدنانواع سکته های مغزیحس و ادراک قسمت شصت و دوپیامهای کاربرانهوش مصنوعی و کشف زبان هایقدم زدن و حرکت دید را تغیاثرات مضر ماری جوانایک پیشنهاد خوب برای آسان درمان تومورهای مغزی با ااصل بازخوردماده، چیزی بیش از یک خلا پرورش مغز مینیاتوری انسابرخی روش های تربیتی کودکتکامل ساختار رگهای مغزی رژیم های غذایی و نقش مهم نوروز یا روز پایانیجهان قابل مشاهده بخش کوچستم، بی پاسخ نیستانسان باشخواب سالم عامل سلامتی و یهوش مصنوعی از عروسک بازی لبخند بزن شاید صبح فردا زاختراع جدید اینترنت کوانژنهای مشترک بین انسان و وبلندی در ذهن ما درک بلندیمدیون خود ناموجودآینه در اینهبسیاری از بیماری های جدیتاثیر ویتامین دی بر بیمارجزخوانی هایی که امروز بجهان پیوستهچگونه آن شکری که می خوریمچگونه انتظارات بر ادراک سرعت فکر کردن چگونه استايا اراده آزاد توهم است یخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنابع انرژی از نفت و گاز ارتباط بین هوش طبیعی و هوکندر در بیماریهای التهاببه زیر پای خود نگاه نکن بمرز بین انسان و حیوان کجاتفاوت های زبانی سرمنشا تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمان به چه دلیل ایجاد میشآیا هوش مصنوعی می تواند نجهشهای مفید و ذکاوتی که دشکست حتمینگاهت را بلند کنایا ابزار هوشمندی یا مغز هوش، ژنتیکی است یا محیطیدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نخستین همانند سازها تمناطق خاصی از مغز در جستجکاهش مرگ و میر ناشی از اببیماری اسپینال ماسکولار مطالبه ی حق خودتمایل زیاد به خوردن بستندرک تصویر و زبان های مخلتمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر درجه حرارت بر عملکزیست شناسی کل در جزء فراکآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحق انتخابشباهت مغز با کیهان مادینتایج نادانی و جهلابتدا سخت ترین استهر جا که جات میشه، جات نیدانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکریستال هابیست تمرین ساده برای جلومغز چون ابزار هوش است دلیتو یک جهان در مغز خودت هسدستورالعمل مرکز کنترل بینقش میدان مغناطیسی زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکزبان شناسی مدرن در سطح سلآب زندگی است قسمت اولحوادث روزگار از جمله ویرطوفان زیباییچرا حیوانات سخن نمی گوینابزار بقا از نخستین همانویتامین E در چه مواد غذایداروی فامپیریدین یا نورلاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگوشه بیماری اتوزومال رسسبحتی علمی درباره تمایل بتولید پاک و فراوان انرژیرقیبی قدرتمند در برابر منقش حیاتی تلومر دی ان آ دتبدیل تراکت صوتی مصنوعی سلول های بنیادی منابع و اآغاز فصل سرما و دوباره تکحس و ادراک قسمت چهلعلم راهی برای اندیشیدن انظریه ی تکامل در درمان بیفاصله ها در مکانیک کوانتابزار بقای موجود زنده از واقعیت خلا و وجود و درک مداروی ضد تشنج توپیراماتاز تکینگی تا مغز- از مغزتموجودات مقهور ژنها هستندگزارش یک مورد جالب لخته وبخش های تنظیمی ژنومتوهمات و شناخت حقیقترویا حقی از طرف خدانقش غذاها در کاهش دردهای تشنچ پانایوتوپولوس تشنج سوپاپ ها یا ترانزیستورهاالگو و عادت را بشکن و در احس و ادراک قسمت پنجاه و سعارضه جدید ویروس کرونا سهمیشه عسل با موم بخوریمقفس ذهنابزارهای بقا از نخستین هواکسن ضد اعتیاددر آرزوهایت مداومت داشتهازدواج های بین گونه ای، رما اکنون میدانیم فضا خالپیوندی که فراتر از امکانبرای زندگی سالم، یافتن تتکامل فردی یا اجتماعیروش هایی ساده برای کاهش انهایت معرفت و شناخت درک عتغییر الگوی رشد مغزی با زسیستم دفاعی بدن علیه مغز انگشت ماشه ایحس و ادراک قسمت شصت و ششسایتهای دیگرهوش مصنوعی گوگل به کمک تشقدرت مردماجزای پر سلولی بدن انسان یک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان تشنجاصل علت و تاثیرماشین دانشپرتوهای صادر شده از سیاهبرخی سلولهای عصبی در تلاتکامل شناخت انسان با کشفرژیم های غذایی و نقش مهم نوشیدن چای برای مغز مفید جهان موازی و حجاب هاستون فقرات انسان دو پا جلانسان جدید از چه زمانی پاخواب عامل دسته بندی و حفطهوش مصنوعی از عروسک بازی لحظات خوش با کودکانادامه بحث تکامل چشمژنهای هوش ، کدامندبلوغ چیستمدیریت اینترنت بر جنگآیندهبشکه ای که ته نداره پر نمتاثیر ویروس کرونا بر مغز رحم مصنوعیجهان پیوستهجهان پر از چیزهای اسرار آچگونه به سطح بالایی از هوسعی کن به حدی محدود نشویايا اراده آزاد توهم است یخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنابع انرژی از نفت و گاز کوچ از محیط نامناسببوزون هیگز چیستمرز جدید جستجو و اکتشاف، تفاوت ایستایی و تکاپوتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمان شگفت انگیزآیا هوش مصنوعی زندگی بشرجوانان وطنشگفت نیست من عاشق تو باشمچالش هوشیاری و اینکه چرا ایا بیماری ام اس (مولتیپهیچ چیز همیشگی نیستدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست قسمت کاهش التهاب ناشی از بیمابیماری اضطراب عمومیمطالبی در مورد تشنجتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرک حقیقت نردبان و مسیری مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکزیست، مرز افق رویداد هستآیا تکامل و تغییرات ژنتیحقیقت قربانی نزاع بین بی شباهت کیهان و مغزنجات در راستگوییابتدایی که در ذهن دانشمنهر حرکت خمیده می شود و هر دانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکریستال زمان(قسمت اولبیش از نیمی از موارد انتقمغز چگونه صداها را فیلتر تو کز محنت دیگران بی غمیدغدغه نتیجه ی نادانی استنقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر رو ح و روان بر جسمزبان شناسی نوین نیازمند آب زندگی است قسمت دومحکمت الهی در پس همه چیزطولانی ترین شبچرا حجم مغز گونه انسان درابزار بقا از نخستین همانویتامین کاداروی لیراگلوتیداز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگوشت خواری یا گیاه خواریبحث درباره پیدایش و منشا تولید سلولهای جنسی از سلرموزی از نخستین تمدن بشرنقش خرچنگ های نعل اسبی درتبدیل سلولهای محافط به سسلول های بدن تو پیر نیستنآغاز مبهم آفرینشحس و ادراک قسمت چهل و هفتعلم ساختن برج های چرخاننظریه ی ریسمانفاصله ی همیشگی تصویر سازابزار بقای موجود زنده از والزارتان داروی ضد فشار دارویی خلط آوراز تکینگی تا مغز، از مغز موسیقی نوگشایش دروازه جدیدی از طربخش بزرگی حس و ادراک ما اتوپیراماترویاها از مغز است یا ناخونقشه مغزی هر فرد منحصر بهتشنج چیستسوپاپ ها یا ترانزیستورهاالگوی بنیادین و هوشیاریحس و ادراک قسمت پنجاه و شعدم توقف تکامل در یک انداهمجوشی هسته ای، انرژِی بقلب و عقلابزارهای بقا ازنخستین همواکسن علیه سرطاندر آسمان هدیه های نادیدناسکار، لگوی هوشمندما از اینجا نخواهیم رفتپیوستگی همه ی اجزای جهانبرخی ملاحظات در تشنج های تکامل مادی تا ابزار هوشمروش جدید تولید برقنهایت در بی نهایتتغییر زودتر اتصالات مغزیسکوت و نیستیانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک سی و هفتمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشقدرت کنترل خوداجزایی ناشناخته در شکل گیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان جدید ALSاصل عدم قطعیت از کوانتوم مبانی ذهنی سیاه و سفیدآلودگی هوا چالش قرن جدیدبرخی سيناپسها طی تکامل و تکامل، نتیجه ی برنامه ریرژیم ضد التهابینوعی سکته مغزی ، وحشتناک جهان ما میتواند به اندازسخن و سکوتانسان خطرناکترین موجودخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی لرزش ناشی از اسیب به عصباداراوون تنها داروی تاییژنهای حاکم بر انسان و انسبلعیدن ستاره توسط سیاهچامداخله ی زیانبار انسانآینده ی انسان در فراتر ازبشریت از یک پدر و مادر نیتاثیر ژنها بر اختلالات خرحم مصنوعیجهان پر از چیزهای جادویی چگونه باغبانی باعث کاهش شلیک فراموشیای نعمت من در زندگیمخطای ادراک کارماهوش مصنوعی درمانگر کامپیمنابع انرژی از نفت و گاز کوچک شدن مغز از نئاندرتابوزون هیگز جهان را از متلمزایای شکلات تلخ برای سلتفاوت ارباب و رهبر حقیقیتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زآیا هوش ارثی دریافتی از پجواب دانشمند سوال کننده شگفت انگیز بودن کیهانچالش هوشیاری و اینکه چرا ایا بدون زبان میتوانیم تهیچ وقت خودت را محدود به دو سوی واقعیتاز نشانه ها و آثار درک شدمنبع هوشیاری کجاست قسمت کاهش حافظه هرچند فرایندیبیماری بیش فعالیمطالعه ای بیان میکند اهدتمدن پیشرفته ی پیشینیاندرک دیگرانمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر درجه حرارت بر عملکزاوسکا درمان گوشرآیا جنین انسان، هوشمندی حقیقت آنطور نیست که به نظشباهت زیاد بین سلول هاي عنخاع ما تا پایین ستون فقرابتذال با شعار دینهرچیز با یک تاب تبدیل به دانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکریستال زمان(قسمت دوم)بیشتر کمردردها نیازی به مغز ناتوان از توجیه پیداتو پیچیده ترین تکنولوژی ذهن ما از در هم شکستن منبنقش نگاه از پایین یا نگاهتاثیر روده بر مغززبان، نشان دهنده ی سخنگو آب زندگی است قسمت سومحافظه میتواند بزرگترین دطی یکصد هزار سال اخیر هرچچرا خشونت و تعصبابزار بقا از نخستین همانویتامین کا و استخوانداروی تشنجی دربارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگیلگمش باستانی کیستبحثي درباره هوش و تفاوتهتولترودینرمز و رازهای ارتباط غیر کنقش داروهاي مختلف معروف تداوم مهم است نه سرعتسلول عصبی شاهکار انطباق إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحس و ادراک قسمت چهل و هشتعلایم کمبود ویتامین E را نظریه تکامل در درمان بیمفتون های زیستیابزار بقای موجود زنده از واکنش های ناخودآگاه و تقداستانها و مفاهیمی اشتبااز تکینگی تا مغز، از مغز موسیقی هنر مایع استپمبرولیزوماب در بیماری چبخش بزرگتر کیهان ناشناختتوانایی مغز و دیگر اجزای رویاهای پر رمز و حیرتی درنقشه های مغزی جدید با جزیتشنج و حرکات شبه تشنجی قاسوخت هیدروژنی پاکالگوبرداری از طبیعتحس و ادراک قسمت بیست و چهعدم درکهمراهی نوعی سردرد میگرنیقلب دروازه ی ارتباطابزارهای بقای موجود زندهواکسنی با تاثیر دوگانه ادر آستانه ی موج پنجم کوویاساس انسان اندیشه و باور ما اشیا را آنطور که هستندپیام های ناشناخته بر مغز برخی مرزهای اخلاق و علوم تکامل مداومروش صحبت کردن در حال تکامچهار میلیارد سال تکامل بتغییر عمودی سر انسان از پسکته مغزیانتقال ماده و انرژیحس و ادراک- قسمت پنجاه و هوش مصنوعی الفاگوقدرت انسان در نگاه به ابعاحیای بینایی نسبی یک بیمیک رژیم غذایی جدید، می تودرمان جدید میگرن با انتی اصول انجام برخی نرمش ها دمباحث مهم حس و ادراکآلودگی هوا و ویروس کرونابرداشت مغز ما از گذر زمانتأثیر نگاه انسان بر رفتارژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونیکولا تسلاجهان مادی، تجلی فضا در ذهسخن پاک و ثابتانسان عامل توقف رشد مغزخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی لرزش عضله یا فاسیکولاسیوادب برخورد با دیگرانکل اقیانوس در یک ذرهبنی عباس، ننگی بر تاریخمدارک ژنتیکی چگونه انسانآینده ی علم و فیزیک در60 ثبعد پنجمتاثیر کلام در آیات کلام برسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتاثیر کپسول نوروهرب بر نرساناها و ابر رساناها و عجهان دارای برنامهچگونه تکامل مغزهای کنونیشلیک فراموشیای آنکه نامش درمان و یادشخطای حسارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنابع انرژی از نفت و گاز کوچکترین چیز یک معجزه اسبی نهایت در میان مرزهامسمومیت دانش آموزان، قماتفاوتهای جنسیتی راهی براتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی بی دودآیا هوش سریعی که بدون احسجوسازی مدرنشگفت زده و حیران باشچالش هوشیاری و اینکه چرا ایا تکامل هدفمند استهیچ کاری نکردن به معنی چیدولت یا گروهکاز نظر علم اعصاب یا نرووسمنبع هوشیاری کجاست قسمت کاهش دوپامین عامل بیماریبیماری تی تی پیمعماری، هندسه ی قابل مشاتمدن بشری و مغز اخلاقیدرک درست از خود و هوشیاریمغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان مشترک ژنتیکی موجوداآیا جهان ذهن و افکار ما محقیقت افرادشباهت زیاد بین سلول هاي عنخستین تمدن بشریابداع دی ان ای بزرگترین دهز ذره، یک دنیاستدانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکریستال زمان(قسمت سوم)با هوش مصنوعی خودکار روبمغز و اخلاقتو آرامش و صلحیذهن چند جانبه نیازمند نگنقش نظام غذایی در تکامل متاثیر رژیم گیاه خواری بر زبان، وسیله شناسایی محیطآب، زندگی است(قسمت پنجم)حافظه و اطلاعات در کجاست طبیعت موجی جهانچرا در مغز انسان، فرورفتابزار بقا از نخستین همانویتامین کا در سبزیجاتداروی جدید ALSاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگیاه بی عقل به سوی نور میبحثی جالب درباره محدودیتتومورها و التهاب مغزی عارمز پیشرفت تواضع است نه طنقش درختان در تکاملتداخل مرزها و صفات با بینسلولهای ایمنی القا کنندهافت فشار خون ناگهانی در وحس و ادراک قسمت چهل و دومعلایم کمبود ویتامین E را نظریه تکامل در درمان بیمفروتنی و غرورابزار بقای موجود زنده از واکنش به حس جدیددخالت در ساختار ژنهااز تکینگی تا مغز، از مغز میهمانهای ناخوانده عامل پنج اکتشاف شگفت آور در موبخش دیگری در وجود انسان هتوازن مهمتر از فعالیت زیرویای شفافنقص در تشخیص هیجانات عامتشنج عدم توازن بین نورون سودمندی موجودات ابزی بر التهاب شریان تمپورالحس و ادراک قسمت بیست و یکعسل طبیعی موثر در کنترل بهندسه ی پایه ایقلب روباتیکابزارهای بقای از نخستین واسطه ها د رمسیر ایجاد مغدر درمان بیماری مولتیپل استفاده از مغز، وزن را کمما به جهان های متفاوت خودپیشینیان انسان از هفت میبرخی نکات از گاید لاین پرتکامل چشمروشهای نو در درمان دیسک بچهار ساعت پس از کشتار خوکتغییرات منطقه بویایی مغزسال سیزده ماههاندوه در دنیا استحس و ادراک- قسمت بیست و پهوش مصنوعی از عروسک های بقدرت ذهناحیای بینایی نسبی یک بیمیکی از علل محدودیت مغز امدرمان جدید کنترل مولتیپلاصول توسعه ی یک ذهن کاملمجموعه های پر سلولی بدن مآلودگی هوا و پارکینسونبررسي علل احتمالي تغيير تئوری تکامل امروز در درمرژیم غذایی ضد التهابینیاز به آموزش مجازی دیجیجهان مرئی و نامرئیسختی ها رفتنی استانسانیت در هم تنیده و متصخودروهای هیدروژنیهوش مصنوعی از عروسک بازی لزوم سازگاری قانون مجازاادراک ما درک ارتعاشی است کلمات بلند نه صدای بلندبه قفس های سیاهت ننازمروری بر تشنج و درمان هایآیا ممکن است موش کور بی مبعد از کروناتاثیر کپسول نوروهرب بر ترشته نوروایمونولوژی و نقجهان در حال نوسان و چرخشچگونه جمعیت های بزرگ شکل شنا در ابهای گرم جنوب نیاایمپلانت مغزی کمک میکند خطر آلودگی هواارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنابع انرژی از نفت و گاز کووید نوزده و خطر بیماری بی ذهن و بی روحمسیر دشوار تکامل و ارتقاتقلید مرحله ای نسبتا پیشمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی در جمع مواردی را برآیا هشیاری کوانتومی وجودجامعه ی آسمانیشگفتی های زنبور عسلچالش هوشیاری و اینکه چرا ایجاد احساساتهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدوچرخه سواری ورزشی سبک و از نظر علم اعصاب اراده آزمنبع هوشیاری کجاست قسمت کاهش سن بیولوژیکی، تنها بیماری دویکمعنی روزهتمدنی قدیمی در شمال خلیج درک عمیق در حیواناتمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان چهار حرفی حیات زمینآیا جهش های ژنتیکی، ویروحقیقت اشیاشجاعت و ترسنخستین تصویر از سیاهچالهابزار هوش در حال ارتقا ازهزینه ای که برای اندیشیددانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکشف مکانیسم عصبی خوانش پبا تعمق در اسرار ابدیت و مغز و اخلاقتو افق رویداد جهان هستیذهن هوشیار در پس ماده ی منقش نظریه تکامل در شناساتاثیر رژیم گیاه خواری بر سفر فقط مادی نیستآثار باستانی تمدن های قدحافظه و اطلاعات در کجاست طبیعت بر اساس هماهنگیچرا ذرات بنیادی معمولاً ابزار بقا از نخستین همانویتامین بی 12 در درمان دردداروی جدید s3 در درمان ام از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟ قگیاه خواری و گوشت خوار کدبحثی در مورد نقش ویتامين تومورهای نخاعیرمز بقای جهش ژنتیکینقش ذهن و شناخت در حوادث تروس جریان انرژیسلولهای بنیادی مصنوعی درافت هوشیاری به دنبال کاهحس و ادراک قسمت چهل و سومعلت خواب آلودگی بعد از خونظریه تکامل در درمان بیمفرگشت و تکامل تصادفی محض ابزار بقای موجود زنده از واکسن های شرکت فایزر آمردر مانهای کمر درداز تکینگی تا مغز، از مغز میوتونیک دیستروفیپول و شادیبخشیدن دیگران یعنی آرامشتوسعه هوش مصنوعی قادر اسروان سالمنقطه بی بازگشتتشویق خواندن به کودکانسیلی محکم محیط زیست بر انامیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک قسمت بیست و دوعشق درونی به یگانگی خلقتهندسه ی رایج کیهانقلب را نشکنابزارهای دفاعی و بقای مووبینار اساتید نورولوژی ددر سال حدود 7 میلیون نفر استفاده از هوش مصنوعی در ما با کمک مغز خود مختاريمپیشرفت های جدید علوم اعصبرخی نرمش ها برای زانوتکامل و ارتقای نگاه تا عمروشهای شناسایی قدرت شنوانوآوری ای شگفت انگیز دانتغییرات آب و هوایی که به سانسور از روی قصد بسیاری اندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک- قسمت شصت و چههوش مصنوعی از عروسک های بقدرت عشقاحساس گذر سریعتر زمانیافته های نوین علوم پرده درمان جدید سرطاناصول سلامت کمرمحل درک احساسات روحانیآلزایمربررسی و اپروچ جدید بر بیمتئوری تکامل در پیشگیری و رژیم غذایی ضد دردچیز جدید را بپذیرجهان مشارکتیسرنوشتانسان، گونه ای پر از تضادخورشید مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی لزوم سازگاری قانون مجازاادغام میان گونه های مختلکلوزاپین داروی ضد جنونبه مغز خزندگان خودت اجازمرکز هوشیاری، روح یا بدن آیا ما کالا هستیمتاثیر کپسول نوروهرب بر سرشد مغز فرایندی پیچیده اجهان در حال ایجاد و ارتقاچگونه جمعیت های بزرگ شکل شناخت و معرفت، و نقش آن دایمپلانت نخاعی میتواند دخطرات هوش مصنوعیارتباط شگفت انگیز مغز انمنابع انرژی از نفت و گاز کودک هشت ساله لازم است آدبی شرمیمسئول صیانت از عقیده کیستقلید از روی طبیعتمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر گیاهخواری بر رشد و زندگی در سیاهچالهآیا واکنش های یاد گرفته وجاودانگی مصنوعیشانس یا تلاشچالش دیدگاه های سنتی در بایرادهای موجود در خلقت بهیچ کس حقیقت را درون مغز دورترین نقطه ی قابل مشاهاز نظر علم اعصاب اراده آزمنبع هوشیاری کجاست قسمت کایروپاکتیک چیستبیماری دیستروفی میوتونیمعادله ها فقط بخش خسته کنتمرکز و مدیتیشندرگیری قلب در بیماری ویرمغز بزرگترین مصرف کننده تاثیر درجه حرارت بر عملکزبان نیاز تکاملی استآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحقیقت تنها چیزی است که شاشرکت نورالینک ویدیویی ازنخستین روبات های زنده ی جابزار بقا از نخستین همانهزینه سنگین انسان در ازادانشمندان ژنی از مغز انساز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکشف مکانیسمی پیچیده در ببالاترین هدف از دولتمغز و سیر تکامل ان دلیلی تو انسانی و انسان، شایستذهن تو همیشه به چیزی اعتقنقش هورمون های تیروئید دتاثیر رژیم گیاه خواری بر سفر نامه سفر به بم و جنوب آرامش و دانشحافظه و اطلاعات در کجاستطعمه ی شبکه های ارتباط اجچراروياها را به یاد نمی آابزار بقا از نخستین همانویتامین بی هفدهداروی جدید میاستنی گراویاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟(قگیرنده باید سازگار با پیبحثی در مورد نقش کلسیم و تومورهای ستون فقراترمز جهاننقش روی و منیزیم در سلامتتری فلوپرازینسلام تا روشناییافتخار انسانحس و ادراک قسمت نهمعماد الدین نسیمی قربانی هفت چیز که عملکرد مغز تو فراموش کارها باهوش تر هسابزار بقای موجود زنده از واکسن کووید 19 چیزهایی که در محل کار ارزش خودت را باز تکینگی تا مغز، از مغز میگرن و پروتئین مرتبط با پوست ساعتی مستقل از مغز دبخشش، عقلانی یا غیر عاقلتوسعه برخی شغل ها با هوش روبات های ریز در درمان بینمیتوان با بیرون انداختنتشخیص ژنتیکی آتروفی های سینوریپا داروی ترکیبی ضدامید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک قسمت بیست و سوعصب حقوق نورولووهندسه بنیادینقیچی ژنتیکیابعاد و نیازهای تکاملیوجود قبل از ناظر هوشمنددرمان های اسرار آمیز در آاستفاده از انرژی خلاما بخشی از این جهان مرتبطپیشرفت در عقل است یا ظواهبرخی نرمش های گردنتکامل و ریشه ی مشترک خلقتروشی برای بهبود هوش عاطفنوار مغز مشاهده ی غیر مستتغییرات تکاملی سر انسان سانسور بر بسیاری از حقایاندوهگین نباش اگر درب یا حساسیت روانی متفاوتهوش مصنوعی از عروسک بازی قطار پیشرفتاحساسات کاذبیاد گرفتن مداومدرمان سرطان با امواج صوتاضطراب و ترسمحل درک احساسات روحانی دآملودیپین داروی ضد فشار بررسی ژنها در تشخیص بیماتئوری جدید، ویران کردن گراه فراری نیستچیزی منتظر شناخته شدنجهان هوشمندسریع دویدن مهم نیستانعطاف پذیری مکانیسمی علخوش قلبی و مهربانیهوش مصنوعی از عروسک بازی لزوم عدم وابستگی به گوگل ادغام دو حیطه علوم مغز و کلام و زبان، گنجینه ای بسبه نقاش بنگرمرکز حافظه کجاستآیا ما تنها موجودات زنده آیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر کپسول نوروهرب بر سرشد مغز علت تمایل انسان بجهان ریز و درشتچگونه حافظه را قویتر کنیشناخت درون، شناخت بیرون؛ایمان به رویادفاع در برابر تغییر ساختارتباط غیرکلامی بین انسامنابع انرژی از نفت و گاز کودک ایرانی که هوش او از بی عدالتی در توزیع واکسن مسئولیت جدیدتقلید از طبیعتمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر انتخاب از طرف محیط زندگی زمینی امروز بیش از آیا یک، وجود داردجایی خالی نیستشاهکار قرنچاالش ها در تعیین منبع هواکسی توسین و تکامل پیش اهیچ اندر هیچديدن با چشم بسته در خواب از واقعیت امروز تا حقیقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت کار با یگانگی و یکپارچگیبیماری ضعف عضلات نزدیک بمعجزه های هر روزهتمرکز بر هدفدرگیری مغز در بیماری کویمغز حریص برای خون، کلید تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و کلمه حتی برای کسانآیا خداباوری محصول تکاملحقیقت خواب و رویاشربت ضد خلطنرمش های مفید برای درد زاابزار بقا از نخستین همانهزاران سال چشم های بینا ودانشمندان پاسخ کوانتومی از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکشف ارتباط جدیدی از ارتبباهوش ترین و با کیفیت تریمغز کوانتومیتو با همه چیز در پیوندیذهن خود را مشغول هماهنگینقش هورمون زنانه استروژنتاثیر رژیم گیاهخواری بر سفر به مریخ در 39 روزآرامش و سکونحباب های کیهانی تو در توظهور امواج مغزی در مغز مصچراروياها را به یاد نمی آفلج نخاعی با الکترودهای ابزار بقا از نخستین همانویتامین دی گنجینه ای بزرداروی جدید برای میاستنی از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع خواب و رویاگالکانزوماب، دارویی جدیبحثی در مورد حقیقت فضا و توهم فضای خالیرمز جهان خاصیت فراکتالنقش روزه داری در سالم و جتری فلوپرازینسلسله مباحث هوش مصنوعیافراد آغاز حرکت خودشان رحس و ادراک قسمت چهارمعوامل موثر در پیدایش زباهفت سین یادگاری از میراث فراموشی همیشه هم بد نیستابزار بقای موجود زنده از واکسن کرونا و گشودن پنجردر چه مرحله ای از خواب ، راز تکامل تا مغز از مغز تا میگرن سردردی ژنتیکی که بپوشاندن خود از نوربدون پیر فلکتوصیه های سازمان بهداشت روبات کیاننمیتوان بر سیاه سیاه نوشتشخیص آلزایمر سالها قبل سیگار عامل افزایش مرگ ومامید نجاتحس و ادراک قسمت بیستمعضلانی که طی سخن گفتن چقدهندسه در پایه ی همه ی واکقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصابعاد اضافه ی کیهانوراپامیل در بارداریدرمان های بیماری آلزایمراستفاده از سلول های بنیاما تحت کنترل ژنها هستیم یپیشرفت ذهن در خلاقیت استبرخی یونها و مولکول های متکامل ابزار هوش ، راه پر روشی جدید در درمان قطع نخنوار مغز در فراموشی هاثبت و دستکار ی حافظهساهچاله ها تبخیر نمیشوداندام حسی، درک از بخش هایخفاش با شیوع همه گیری جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی لمس کوانتومیاخلاق و علوم اعصابیاد بگیر فراموش کنیدرمانهای بیماری پارکینساطلاع رسانی اینترنتیمحدودیت چقدر موثر استآموزش نوین زبانبررسی بیماری التهابی رودتا 20 سال آینده مغز شما به راه های جدید برای قضاوت رچیزی خارج از مغزهای ما نیجهان هوشیارسریعترین کامپیوتر موجوداهرام مصر از شگفتی های جهخوشبختی دور از رنج های مهوش مصنوعی از عروسک تا کممقاومت به عوارض فشار خون ارتقا و تکامل سنت آفرینش کلرال هیدرات برای خوابانبه نقاش بنگرمرکز حافظه کجاستبعد از کرونامرکز خنده در کجای مغز استبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر کتامین در درمان پارشد در سختی استجهان شگفت انگیزنگاه محدود و تک جانبه، مششناسایی تاریخچه ی تکاملیاین پیوند نه با مغز بلکه هوش احساسیدقیق ترین تصاویر از مغز اارتروز یا خوردگی و التهامنابع انرژی از نفت و گاز کودکان میتوانند ناقل بی بیمار 101 ساله، مبتلا به سمسئولیت در برابر محیط زیتقویت استخوان در گرو تغذمغز انسان برای شادمانی طتاثیر احتمالی عصاره تغلیزندگی زودگذرآیا کیهان می تواند یک شبیجاذبهشاهکار شش گوشناتوانی از درمان برخی ویاگر فقط مردم میفهمیدند کهیچگاه از فشار و شکست نتردی متیل فومارات(زادیوا)(از کجا آمده ام و به کجا میمنبع هوشیاری کجاست قسمت کاربرد روباتهای ريزنانوبیماریهای تحلیل عضلانی امعجزه ی علمتمساح حد واسط میان مغز کودرگیری مغز در بیماران مبمغز در تنهایی آسیب میبینتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و بیان نتیجه ساختماآیا دلفین ها می تواند از حقیقت در علم، هرگز نهایی شش مرحله تکامل چشمنرمش های مفید در سرگیجهابزار بقا از نخستین همانهستي مادي ای که ما کوچکتردانشمندان اولین سلول مصناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوباور و کیهان شناسیتو با باورهایت کنترل میشذهن سالمنقش ویتامین K در ترمیم استاثیر عصاره تغلیظ شده گیسفر تجهیزات ناسا به مریخ آرامش(سکوت) stillness و تکاپوحد و مرزها توهم ذهن ماستعقل مجادله گرنزاع بین جهل و علم رو به پفلج بل، فلجی ترسناک که آنابزار بقا از نخستین همانویروس مصنوعیداروی جدید برای ای ال اساز تکینگی تا مغز از مغز تمنتظر نمان چیزی نور را بهگام کوچک ولی تاثیرگذاربحثی در مورد عملکرد لوب فتوهم فضای خالی یا توهم فضرنگ کردن، حقیقت نیستنقش رژیم غذایی بر رشد و اترک امروزسلطان جنگل یا صاحب ملکوتافراد بی دلیل دوستدار تو حس و ادراک قسمت نوزدهمعوامل ایجاد لغت انسانی و هم نوع خواری در میان پیشیفرایند پیچیده ی خونرسانیابزار بقای موجود زنده از واکسن کرونا از حقیقت تاتدر ناامیدی بسی امید استاز تکامل تا مغز، از مغز تمیگرن شدید قابل درمان اسپیموزایدبرنامه و ساختار پیچیده متوصیه های غیر دارویی در سروح در جهانی دیگر استچند نرمش مفید برای کمردرتصویر زیبا از سلولسیاهچاله های فضایی منابعامید درمان کرونا با همانحس و ادراک قسمت دهمغم بی پایانهندسه زبانِ زمان استقانون مندی نقشه ژنتیکی مابعاد بالاترورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان های جدید میگرناستفاده از سلول های بنیامانند آب باشپیشرفتی مستقل از ابزار هبرخی اثرات مضر ویتامین دتکامل جریان همیشگی خلقتروشی جدید در درمان نابیننوار مغز در تشخیص بیماری ثبت امواج الکتریکی در عصسایه را اصالت دادن، جز فرانرژی بی پایان در درون هرخلا، حقیقی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی لوب فرونتال یا پیشانی مغاخلاق پایه تکامل و فرهنگیادگیری مهارت های جدید ددرهای اسرارآمیز و پوشیدهاطلاعات حسی ما از جهان، چمحدودیت های حافظه و حافظآمارهای ارائه شده در سطح بررسی سیستم تعادلی بدن اتا بحر یفعل ما یشاراه های جدید برای قضاوت رچیزی شبیه نور تو نیستسرگیجه از شایعترین اختلااولین مورد PML به دنبال تکخانه ی تاریکهوش مصنوعی از عروسک تا کممقابله ی منطقی با اعتراضارتوکين تراپی روشی جديد کمردردبه نادیدنی ایمان بیاورمرگ چیستبعد از کرونا دلخوشی بیهوتاثیر گیاه خواری بر رشد وز گهواره تا گورجهانی که نه با یک رخداد و نگاه انسان محدود به ادراشناسایی سلول های ایمنی ااین اندوه چیستهوش احساسیدل به دریا بزنارزش حقیقی زبان قسمت اولمنابع انرژی از نفت و گاز کودکان خود را مشابه خود تبیماری های مغز و اعصاب و مستند جهان متصلتقویت حافظه یا هوش مصنوعمغز انسان برای شادمانی طتاثیر ترکیبات استاتین (سزندگی، مدیریت انرژیآیا گذشته، امروز وآینده جاذبه و نقش آن در شکلگیریشاید گوشی و چشمی، آماده شناتوانی در شناسایی چهره اگر میدانی مصیبت بزرگتر هیپرپاراتیروئیدیسمدین، اجباری نیستاز آغاز خلقت تا نگاه انسامنبع هوشیاری کجاست قسمت کاربرد روباتهای ريز، در بیماری، رساله ای برای سلمعجزه ی علم در کنترل کرونتنفس هوازی و میتوکندریدرگیری مغزی در سندرم کوومغز را از روی امواج بشناستاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و بیان، در سایه پیشرآیا دلفین ها میتوانند باحقیقت راستین انسان علم بششمین کنگره بین المللی سنرمشهای مهم برای تقویت عابزار بقا از نخستین همانهستی ما پس از شروعی چگال دانشمندان تغییر میدان مغاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکشف جدید تلسکوپ جیمز وبباد غرور و سر پر از نخوت وتو باید نیکان را به دست بذخیره ی شگفت انگیز اطلاعنقش ژنتیک در درمان اختلاتاریک ترین بخش شبسفر دشوار اکتشافآزمون تجربی، راهی برای رحریص نباشعقلانیت بدون تغییرنزاع بین علم و نادانی رو فلج خوابابزار بقا از نخستین همانویرایش DNA جنین انسان، برداروی جدید برای دیابتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنحنی که ارتباط بین معرفگامی در درمان بیماریهای بحثی درباره هوش و تفاوتهتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)رنگین کماننقش رژیم غذایی در رشد و اترکیب آمار و ژنتیکسم زنبور ، کلیدی برای وارافزایش قدرت ادراکات و حسحس و ادراک قسمت هفتمعواملی که برای ظهور لغت اهمه چیز در زمان مناسبفرایند تکامل و دشواری هاابزار بقای موجود زنده از واکسن کرونا ساخته شده تودر هم تنیدگی مرزها و بی ماز تکامل تا مغز، از مغز تمیدان مغناطيسي زمین بشر پیموزایدبرنامه ی مسلط ژنها در اختتوصیه هایی در مصرف ماهیروح رهاییچند جهانیتصویر زیبای اصفهانسیاهچاله ها، دارای پرتو امیدوار باش حتی اگر همه چحس و ادراک قسمت دوازدهمغم بی پایانهنر حفظ گرهقانون گذاری و تکاملاتفاق و تصادفورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان های جدید در بیماری استفاده از سلول های بنیاماه رجبپاسخ گیاهان در زمان خوردبرخی اختلالات عصبی مثانهتکامل داروینی هنوز در حاروشی جدید در درمان سکته منوار مغزی روشی مهم در تشخجلوتر را دیدنساخت شبکه عصبی مصنوعی با انرژی تاریکخلا، خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی لوتیراستاماختلال خواب فرد را مستعد یادآوری خواب و رویادروغ نگو به خصوص به خودتاطلاعاتی عمومی در مورد ممخچه فراتر از حفظ تعادلآن چیزی که ما جریان زمان بررسی علل کمر درد در میانتابوهای ذهنیراه پیروزی در زندگی چیستنکاتی در مورد تشنجسرگردانیاولین مورد پیوند سر در انخانواده پایدارهوش مصنوعی از عروسک تا کممقابله با کرونا با علم اسارتباط میکروب روده و پارکمردرد ناشی از تنگی کانابه هلال بنگربه کدامین گناه کشته شدندمرگ و میر پنهانتفکر قبل از کارتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین در برابر عظمت کیهانجهانی که از یک منبع، تغذینگاه از بیرون مجموعهشواهدی از نوع جدیدی از حااین ایده که ذرات سیاهچالهوش در طبیعتدلایلی که نشان میدهد ما بارزش حقیقی زبان قسمت دوممنابع انرژی از نفت و گاز کودکان را برای راه آماده بیماری وسواسمشکل از کجاستتقویت سیستم ایمنیمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر حرکات چشم بر امواج زونیسومایدآیا پیدایش مغز از روی تصاجدایی خطای حسی استشاید درست نباشدنادیدنی ها واقعی هستنداگر نیروی مغناطیس نباشد هاوکينگ پیش از مرگش رسالدید تو همیشه محدود به مقداز انفجار بزرگ تا انفجار منبع هوشیاری کجاست قسمت کتاب گران و پرهزینه شد ولبیندیشمعجزه در هر لحظه زندگیتنفس هوازی و میتوکندریدرگیری مغزی در سندرم کوومغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و تکلم برخی بیماریهآیا دست مصنوعی به زودی قاحقیقت غیر فیزیکیصبر بسیار بایدچرا ماشین باید نتایج را پابزار بقا از نخستین همانو هر کس تقوای خدا پیشه کندانشمندان روش هاي جدیدی از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکشتن عقیده ممکن نیستبار بزرگ ایستادن بر دو پاتو تغییر و تحولیذره ی معین یا ابری از الکنقش گرمایش آب و هوا در همتاریکی من و تو و گرد و غباسفرنامه سفر به بم و جنوب آزمون ذهنی گربه ی شرودینحرکت چرخشی و دائمی کیهانعقیده ی بی عملنزاع بین علم و جهل رو به پفلج خواب چیستابزار بقا از نخستین همانواقعیت فیزیکی، تابعی از داروی جدید ضد میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تمنشأ اطلاعات و آموخته ها گامی در درمان بیماریهای بحثی درباره هوش و تفاوتهتوهم چیسترهبر حقیقینقش زنجبیل در جلوگیری از ترکیب حیوان و انسانسماگلوتید داروی کاهش دهنافزایش مرگ و میر سندرم کوحس و ادراک قسمت هفدهمعوارض ازدواج و بچه دار شدهمه چیز در زمان کنونی استفرایند حذف برخی اجزای مغابزار بقای موجود زنده از واکسن ایرانی کرونا تولیددر هم تنیدگی کوانتومیاز تکامل تا مغز، از مغز تمیدان های مغناطیسی قابل پیچیدگی های مغزمگسبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱توضیحی ساده در مورد هوش مروزه داری متناوب، مغز را چند جهانیتصویربرداری فضاپیمای آمسیاهچاله و تکینگی ابتدایامیدی به این سوی قبر نیستحس و ادراک قسمت سومغیرقابل دیدن کردن مادههنر رها شدن از وابستگیقانون جنگلاتوبان اطلاعات و پلِ بینورزش و میگرندرمان های رایج ام اساستیفن هاوکینگ در مورد هماپروتیلینپختگی پس از چهل سالگي به برخی اصول سلامت کمرتکامل داروینی هنوز در حاريتوکسيمب در درمان ام اسنوار عصب و عضلهجمجمه انسان های اولیهساخت شبکه عصبی با الفبای انرژی تاریک که ما نمی توخلاصه ای از مطالب همایش مهوش مصنوعی از عروسک بازی لوزالمعده(پانکراس)مصنوعاختلال در شناسایی حروف و ژن همه چیز نیستدریای خدااطلاعاتی عمومی در مورد ممخچه ، فراتر از حفظ تعادلآنچه ناشناخته است باید شبزرگ فکر کنتاثیر فکر بر سلامتراه انسان شدن، راه رفتن وجهان های بسیار دیگرچگونه مولکول های دی ان ایسربازان ما محققا غلبه می اولین هیبرید بین انسان و خار و گلهوش مصنوعی از عروسک تا کمملاحظه های اخلاقی دربارهارتباط ماده و انرژیکمردرد و علل آنکمردرد با پوشیدن کفش منابه امید روزهای بهترمرگ و میر بسیار بالای ناشتفکر خلا ق در برابر توهم تاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی جهانی در ذهننگاه از دور و نگاه از نزدشواهدی از دنیسوان(شبه نئاینکه به خاطرخودت زندگی هوش عاطفی بیشتر در زناندنیای شگفت انگیز کوانتومارزش حقیقی زبان قسمت سوممنابع انرژی از نفت و گاز کوری گذرای ناشی از موبایبیماری کروتز فیلد جاکوبمشکلات نخاعیتلقین اطلاعات و حافظهمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر دوپامین و سروتونینزونا به وسیله ویروس ابله آیا آگاهی پس از مرگ از بیجریان انرژی در سیستم های شب سیاه سحر شودنادانی در قرن بیست و یکم،اگر نعمت فراموشی نبود بسهاوکينگ پیش از مرگش رسالدیدن خدا در همه چیزاز بحث های کنونی در ویروسمنبع هوشیاری کجاست قسمت کتاب زیست شناسی باوربیهوش کردن در جراحی و بیممعرفت و شناختتنفس بدون اکسیژندرگیری اعصاب به علت میتومغزهای کوچک بی احساستاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت چآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت غیر قابل شناختصرع و درمان های آنچرا مغز انسان سه هزار سالابزار بقا از نخستین همانوفور و فراوانیدانشمندان روشی برای تبدیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگل زندگیبار سنین ابزار هوشمندی اتو جهانی هستی که خودش را ذرات کوانتومی زیر اتمی قنقش پیش زمینه ها و اراده تاریکی و نورسفرنامه سفر به بم و جنوب آزمون ذهنی گربه شرودینگرحس چشایی و بویاییعلم و ادراک فقط مشاهده ی نسبت ها در کیهانفلج دوطرفه عصب 6 چشمابزار بقا از نخستین همانواقعیت چند سویهداروی جدید ضد الزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تمنشاء کوانتومی هوشیاری اگاهی لازم است برای فهم و بحثی درباره هوش و تفاوتهتوهم وجودروی و منیزیم در تقویت استنقش زبان در سلطه و قدرت اترازودونسندرم کووید طولانیافزایش سرعت پیشرفت علوم حس و ادراک قسمت هجدهمعید نوروز مبارکهمه چیز، ثبت می شودفراتر از دیوارهای باورابزار بقای موجود زنده از واکسن اسپایکوژندر هم تنیدگی کوانتومی و پاز تکامل تا مغز، از مغز تمیدان بنیادین اطلاعاتپیچیدگی های مغزی در درک زبرین نت به جای اینترنتتیوتیکسن داروی ضد جنونروزه داری و بیمار ی ام اس چند روش ساده برای موفقیتتصور از زمان و مکانسیاهچاله ی تولید کنندهامیدی تازه در درمان سرطاحس و ادراک قسمت سی و هشتمغرور و علمهنر، پر کردن است نه فحش دقانون جنگلاتوسوکسیمایدورزش بهترین درمان بیش فعدرمان های علامتی در ام اساستیفن هاوکینگ در تفسیر ماجرای جهل مقدسپروژه ی ژنوم انسانیبرخی بیماری ها که در آن بتکامل داروینی هنوز در حاریه زغالینوبت کودکانجنبه های موجی واقعیتساختن آیندهانرژی خلا ممکن استخلاصه ای از درمان های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی لیروپریم داروی ترکیبی ضداختلال در شناسایی حروف و ژن همه چیز نیستاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمخچه ابزاري که وظیفه آن فآنچه واقعیت تصور میکنیم بزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر مشاهده بر واقعیت براه بی شکستجهان هایی در جهان دیگرچگونه میتوان با قانون جنسردرد میگرناولین تصویر در تاریخ از سخارق العاده و استثنایی بهوش مصنوعی از عروسک تا کمملاحظات بیهوشی قبل از جرارتباط متقابل با همه ی حیممانتین یا آلزیکسا یا ابارتباط چاقی و کاهش قدرت بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبه بالا بر ستارگان نگاه کمرگ انتقال است یا نابود شتفاوت مغز انسان و میمون هتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمان چیستجهان، تصادفی نیستنگاه از درون مجموعه با نگشیشه ی بازالتی و سیلیکوناینکه خانواده ات سالم باهوش عاطفی در زنان بیشتر ادنیا، هیچ استارزش خود را چگونه میشناسمنابع انرژی از نفت و گاز کی غایب شدی تا نیازمند دلبیماری گیلن باره و بیمارمشکلات بین دو همسر و برخیتلاش ها برای کشف منابع جددرک فرد دیگر و رفتارهای امغز ایندگان چگونه استتاثیر دپاکین بر بیماری مزیباترین چیز در پیر شدنآیا امکان بازسازی اندامهجریان انرژی در سیستم های شبیه سازی میلیون ها جهان نازوکلسیناگر نعمت فراموشی نبود بسهدف یکسان و مسیرهای مختلدیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست قسمت کتاب طبیعت در قالب هندسهبیهوشی در بیماران دچار امغز فکر میکند مرگ برای دیتنها مانع در زندگی موارد درختان اشعار زمینمغزتان را در جوانی سیم کشتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت اآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقایق ممکن و غیر ممکنضرورت زدودن افکارچرا مغزهای ما ارتقا یافت ابزار بقا از نخستین همانوقت نهيب هاي غير علمي گذشدائما بخواناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگلوله ی ساچمه ایبارداری بدون رحمتو دی ان ای خاص ميتوکندريذرات کوانتومی زیر اتمی قنقش آتش در رسیدن انسان بهتاریکی خواهد ترسیدسفرنامه سفر به بم و جنوب آزادی عقیده، آرمانی که تحس و ادراک (قسمت اول )علم و روحنسبت طلایی، نشانه ای به سفناوری هوش مصنوعی نحوه خابزار بقا از نخستین همانواقعیت چیستداروی سل سپتاز تکینگی تا مغز از مغز تمهندسی ژنتیک در حال تلاش گاهی مغز بزرگ چالش استبحثی درباره هوش و تفاوتهتوهم وجودرویا و واقعیتنقش زبان در سلطه و قدرت اتراشه ی بیولوژِیکسندرم گیلن باره به دنبال افسردگی و اضطراب در بیماحس و ادراک قسمت هشتمعامل کلیدی در کنترل کارآهمه ی سردردها بی خطر نیستفرد حساس از نظر عاطفی و بابزار بقای موجود زنده از واکسن اسپایکوژن ضد کرونادر هم تنیدگی کوانتومی و داز تکامل تا مغز، از مغز تمیدازولام در درمان تشنج پیوند قلب خوک، به فرد دچابرای یک زندگی معمولیتیک و اختلال حرکتیروزه داری سلول های بنیادچندین ماده غذایی که ماننتصادف یا قوانین ناشناختهسیاره ی ابلهانامگا سه عامل مهم سلامتحس و ادراک قسمت سی و ششممقالاتهوموارکتوس ها ممکن است دقانونمندی و محدودیت عالماثر مضر مصرف طولانی مدت رورزش در کمر درددرمان ژنتیکی برای نوآوریاستخوان های کشف شده، ممکماجرای عجیب گالیلهپروژه ی ژنوم انسانیبرخی بیماری های خاص که بدتکامل داروینی هنوز در حاریواستیگمیننور درونجنسیت و تفاوت های بیناییساختار فراکتال وجود و ذهانسان قدیم در شبه جزیره عخم شدن فضا-زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی لیس دگرامفتامین یا ویاساختلالات مخچهژن هوش و ساختارهای حیاتی اعتماد به خودمدل همه جانبه نگر ژنرالیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر نگاه ناظر هوشیار برابطه تشنج و اوتیسمجهان یکپارچهچگونه مغز پیش انسان یا همسردرد میگرن در کودکاناولین دارو برای آتاکسی فخبر مهم تلسکوپ هابلهوش مصنوعی از عروسک تا کمهوش مصنوعی از عروسک تا کممن کسی در ناکسی دریافتم ارتباط هوش ساختار مغز و ژکنگره بین المللی سردرد دبه بالاتر از ماده بیندیشمرگ تصادفیتفاوت ها و تمایزها کلید بتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمان و مکان، ابعاد کیهان جهش های ژنتیکی مفید در سانگاه حقیقی نگاه به درون ااینترنت بدون فیلتر ماهواهوش عاطفی در زنان بیشتر ادندان ها را مسواک بزنید تاز فرد ایستا و متعصب بگذرمنابع انرژی از نفت و گاز کیهان خود را طراحی میکندبیماری آلزایمر، استیل کومشکلات روانپزشکی پس از ستلاش هایی در بیماران قطع درک نیازمند شناخت خویش امغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر داروهای ضد التهاب زیباترین چیز در افزایش سآیا انسان با مغز بزرگش اخجریان انرژی در سیستم های شبیه سازی سیستم های کواننباید صبر کرد آتش را بعد اگر با مطالعه فیزیک کوانهدف یکسان، در مسیرهای متدژا وو یا اشنا پنداریاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست قسمت کتاب، سفری به تاریخبیوگرافیمغز قلبتنها در برابر جهاندرد باسن و پا به دلیل کاهمغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دآیا راهی برای رفع کم آبی حل مشکلضررهای مصرف شکر و قند بر چرا ویروس کرونای دلتا واابزار بقا از نخستین همانوقتی فهمیدی خطا کردی برگداروهای مصرفی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگلوئونبازگشت از آثار به سوی خداتو در میانه ی جهان نیستی ذرات کوانتومی زیر اتمی قنقش انتخاب از طرف محیط، نتاریخ همه چیز را ثبت کردهسفرنامه سفر به بم و جنوب آسيب میکروواسکولاریا آسحس و ادراک (قسمت دوم )علم اپی ژنتیک دریچه ای بهنشانه های گذشته در کیهان فیلمی بسیار جالب از تغییابزار بقا از نخستین همانواقعیت چیستداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز از مغز تمهربانی، شرط موفقیتگذر زمان کاملا وابسته به بحثی درباره هوش و تفاوتهتوهم بی خداییرویا و کابوسنقش سجده بر عملکرد مغزتربیت کودکان وظیفه ای مهسندرم پیریفورمیساقلیت خلاقحس و ادراک قسمت پنجمعادت همیشه خوب نیستهمیشه چشمی مراقب و نگهبافردا را نمیدانیمابزار بقای موجود زنده از واکسن دیگر کرونا ساخته شدر هر سوراخی سر نکناز تکامل تا مغز، از مغز تمکانیک کوانتومی بی معنی پیوند مغز و سر و چالشهای برای پیش بینی آینده مغز دتیروفیبان موثر در سکته ی روزهای سختنه به اعدامتظاهر خوابیده ی مادهسیاره ابلهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحس و ادراک قسمت سیزدهمتاثیر ویتامین دی بر بیماهورمون شیرساز یا پرولاکتقارچ بی مغز در خدمت موجوداثرات فشار روحی شدیدوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان پوکی استخواناستروژن مانند سپر زنان دماده ی تاریکپروانه ی آسمانیبرخی توجهات در ببمار پارتکامل زبانریاضیات یک حس جدید استنورون هاي مصنوعی می توانجنسیت و تفاوت های بیناییساختار شبکه های مغزی ثابانسان میوه ی تکاملخونریزی مغز در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک بازی لا اکراه فی الدیناختلالات حرکتی در انسانژن یا نقشه توسعه مغز و نقاعتماد به خودمدل هولوگرافیک ژنرالیزهآنها نمیخواهند دیگران رابزرگترین خطایی که مردم متاثیر نگاه و مشاهده ناظر رادیوی مغز و تنظیم فرکانجهان یکپارچهچگونه هموساپينس بر زمین سردرد و علتهای آناولین دروغخدا موجود استخدای رنگین کمانهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنابع انرژي پاک سرچشمه حارتباط پیوسته ی جهانکنگره بین المللی سردرد دبه خودت مغرور نشومرگی وجود نداردتفاوت ها را به رسمیت بشناتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمان و صبرجهش های ژنتیکی غیر تصادفنگاه دوبارهایندرالهوشمندی کیهاندو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز مخالفت بشنومنابع انرژی از نفت و گاز کیهانِ هوشیارِ در حال یابیماری الزایمرمشکلات روانپزشکی در عقب تلاشی برای درمان قطع نخادرک و احساسمغز ابزار برتر بقاتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زیر فشار کووید چه باید کرآیا احتمال دارد رویا از آجستجوی متن و تصویر به صورشبکه های مصنوعی مغز به درنبرو و انرژی مداوماگر تلاش انسان امروز براهدف از تکامل مغزدژاوو یا آشناپنداریاز تکنیکی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت کتابخانهبیوگرافیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتنبیه چقدر موثر استدردی که سالهاست درمان نشمغط یک گیرنده استتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سآیاما مقهور قوانین فیزیکحلقه های اسرارآمیزضررهای شکر بر سلامت مغزچرا پس از بیدار شدن از خوابزار بقا از نخستین همانوقتی تو از یاد گرفتن باز داروهای ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگمان میکنی جرمی کوچکی در بازگشت به ریشه های تکاملتوقف؛ شکسترفتار مانند بردهنقش اتصالات بین سلولهای تازه های اسکیزوفرنی(جنوسفری به آغاز کیهانآسیب ها ناشی از آلودگی هوحس و ادراک قسمت 67علم به ما کمک میکند تا مونشانه های پروردگار در جهفیزیک مولکولها و ذرات در ابزار بقا از نخستین همانواقعیت های متفاوتداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز از مغز تمولتیپل اسکلروز در زنان گذشته را دفن کنبحثی درباره احساسات متفاتوهم تنهاییرویا و خبر از آیندهنقش غذاها و موجودات درياترجمه ای ابتدایی از اسراسندرم پس از ضربه به سرالکترومغناطیس شنوایی و هحس و ادراک قسمت پنجاهعادت کن خوب حرف بزنیهمیشه اطمینان تو بر خدا بفرضیه ای جدید توضیح میدهابزار بقای موجود زنده از واکسن دیگری ضد کرونا از ددر والنتاین کتاب بدید هماز روده تا مغزمکانیزمهای دفاعی در برابپیوند اندام از حیوانات ببرای اولین بار دانشمندانتکنولوژی جدید که سلول هاروش مقابله مغز با محدودینه جنگ و نه خونریزیتظاهری از ماده است که بیدسیاره ابلهانانفجار و توقف تکاملی نشاحس و ادراک قسمت ششمصفحه اصلیهوش فوق العاده، هر فرد اسقبل از آغازاثرات مفید قهوهوزوز گوشدرمان پوکی استخواناسرار آفرینش در موجماده ی خالیپرواز از نیویورک تا لوس آبرخی توصیه ها برای واکسیتکامل زبانریسدیپلام تنها داروی تاینورون های ردیاب حافظهجهل مقدسسازگاری با محیط بین اجزاانسان ها می توانند میدان خواندن ، یکی از شستشو دهنهوش مصنوعی از عروسک بازی لاموژین داروی ضد اوتیسم؟اختلالات صحبت کردن در انژنها نقشه ایجاد ابزار هواعداد بینهایت در دنیای ممدل هولوگرافیک تعمیم یافآنان که در قله اند هرگز خبزرگترین درد از درون است تاثیر نگاه انسان بر رفتاراز تغییرجهان کنونی و مغز بزرگتریچگونه هوشیاری خود را توسسردرد تنشناولین سلول مصنوعیخدایی که ساخته ی ذهن بشر هوش مصنوعی به شناسایی کامنابع انرژی از نفت و گاز ارتباط انسانی، محدود به کنترل همجوشی هسته ای با هبه دنبال رستگاری باشمراحل ارتقای پله پله کیهتفاوت های بین زن و مرد فقتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمان واقعیت است یا توهمجهش تمدنی عجیب و شگفت انسشکل های متفاوت پروتئین هنگاهی بر قدرت بینایی دراایا کوچک شدن مغزانسان الهوشیاری و وجوددو بیماری روانی خود بزرگ از نخستین همانند سازها تمنابع بی نهایت انرژی در دکیست هیداتید مغزبیماری ای شبیه آلزایمر و مشاهده گر جدای از شیء مشاتلاشی تازه برای گشودن معدرک کنیم ما همه یکی هستیممغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر درجه حرارت بر مغززیرفون داروی ضد ام اسآیا احتمال دارد رویا از آجستجوی هوشیاری در مغز ماشبکیه های مصنوعیچت جی پی تیاگر خواهان پیروزی هستیهدف از خلقت رسیدن به ابزادگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز و از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت53کجای مغز مسئول پردازش تجبیان ژن های اسکیزوفرنی دمغز مانند تلفن استتهدیدهای هوش مصنوعیدرس گرفتن از شکست هانقش قهوه در سلامتیتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان جانسوزآب زندگی است قسمت چهارمحمله ویروس کرونا به مغزطلای سیاهچرا ارتعاش بسیار مهم استابزار بقا از نخستین همانویتنام نوعی کرونا ویروس داروهای تغییر دهنده ی سیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگنجینه ای به نام ویتامین بازخورد یا فیدبکتولید مثل اولین ربات های رفتار وابسته به شکلنقش تیروئید در تکامل مغزتازه های بیماری پارکینسوسقوط درون جاذبه ای خاص، چآشنا پنداریحس و ادراک قسمت 74علم بدون توقفنظام مثبت زندگیفیزیک و هوشیاریابزار بقا از نخستین همانواقعیت و مجازداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز- از مغز مواد کوانتومی جدید، ممکنگربه شرودینگر و تاثیر مشبحثی درباره احساساتی غیرتوهم جدایی و توهم علمرویا بخشی حقیقی از زندگی نقش غذاها و موجودات درياترس و آرمان هاسندرم سردرد به دلیل افت فالکتروتاکسی(گرایش و حرکحس و ادراک قسمت پنجاه و یعادت کردن به نعمتهمیشه داناتر از ما وجود دفشار و قدرتابزار بقای موجود زنده از واکسن سرطاندر یک فراکتال هر نقطه مرکاز سایه بگذرما انسانها چه اندازه نزدپیوند سر آیا ممکن استبرای تمدن سازی، باید در بتکنولوژی جدید که سلول هاروش های صرفه جویی در ایجاچه زیاد است بر من که در ایتعداد کلی ذهن ها در جهان سیر آفرینش از روح تا مغز انقراض را انتخاب نکنیدحس و ادراک قسمت شصت و هشتسوالات پزشکیهوش مصنوعی می تواند بر احقبل از انفجار بزرگاثرات مفید روزه دارییک پیام منفرد نورون مغزی درمان ام اس(مولتیپل اسکلاسرار بازسازی اندام هاماده ای ضد التهابیپروتز عصبی برای تکلمبرخی درمان های Spinal Muscular Atتکامل زبان انسان از پیشیریشه های مشترک حیاتنوروپلاستیسیتی چیستجهان فراکتالستم با شعار قانون بدترین انسان یک کتابخانه استخواب سالم عامل سلامتیهوش مصنوعی از عروسک بازی لایو دوم دکتر سید سلمان فاختلالات عضلانی ژنتیکژنها ، مغز و ارادهبقای حقیقی در دور ماندن امدل های ریز مغز مینی برینآنزیم تولید انرژی در سلوبسیاری از بیماری های جدیتاثیر نگاه انسان بر رفتاراست دستی و چپ دستیجهان کاملی در اطراف ما پرچگونه واکسن کرونا را توزسردرد سکه ایاوکرلیزوماب داروی جدید ش