دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

زبان و بیان نتیجه ساختمان ژنتیکی و مغز به تنهایی است یا به چیز دیگری نیاز دارد

ترکیب خودخواه ژنتیکی و رویکرد ژن ها فقط در یک جهت است و آن، حفظ گونه ما و به ارث دادن ژن های ماست تا گونه ما ادامه یابد. ولی دین ما و آموزش های رسولان به سوی دیگری است و آن، خالی شدن از ژن های خودخواه و پیشگامی به سوی ایثار حقیقی محض یعنی ایثاری- که امید به منفعتی از آن نیست- می باشد پس کسی که چنین نقشی را بازی می کند انسان به عنوان مخلوقی فقط مادی و ژنتیکی است و به همین ترتیب دین الهی و رسولان فرستاده شده از طرف آن معبود سبحان، ما را تحریک می کنند نقش انسانی خود را انجام دهیم و آنها حدود نیرو و توانی را- که در این جهان داریم- می دانند و ما را بر امری بالاتر از توانمان تکلیف نمی کنند.

و اگر بدن مادی خودخواه، در انجام این وظیفه مورد خطاب نیست، پس چه چیزی مورد خطاب است؟ آن نقش نفس انسانی ای است که ما را از نقش ژنتیکی یا بیولوژیک بدن، متمایز میکند و از ما انسان هایی و نه مخلوقاتی با رویکردهای حیوانی فقط مرتبط با بقا و حفظ گونه، می سازد.

از سوی دیگر ظهور این مجموعه مترقی که زمین را اکنون پر کرده اند- همانطور که کوربالیس آن را توصیف می کند- و تمدن هایی- که پیش از آن بوده اند و برای آن، بنا شده است- به تفکر و تامل در سببی می کشاند - که در پس متمایز بودن این مجموعه مترقی در این سطح است- و نیز به تامل در آن چیزی می کشاند- که در پس این جهش خیره کننده در آگاهی و ادراک می ایستد.

چومسکی آن را به جهش بزرگی نسبت میدهد که ناگهان در یک فرد، رخ داد و ناگهان توانایی های فکری ای داده شد - که بسیار فراتر از آن چیزی است که دیگران دارند- و از او به فرزندانش انتقال یافت، سپس انتخاب طبیعی، آن را استوار داشت. (CHOMSKY “THREE FAVTORS IN LANGUAGE DESIGN” P11)

و همزمان چومسکی تصور نمی کند این جهش را بتوان از طریق انتخب طبیعی تفسیر کرد. (زبان و مشکلات معرفت- چومسکی- ترجمه حمزه قبلان- ص228)

و مایکل کوربالیس با ورود چیزی جدید در معادله قبل از پنجاه هزار سال، موافق است و می گوید: یکی از تلاش ها و زورآزمایی ها- در اینکه ما پراكندگي های موجود در درک کیفیت تكامل گونه خود را جمع کنیم- تفسير شكاف بين ظهور هموساپينس از حدود 170 هزار سال قبل و ظهور اين جماعت مترقي حاكم و پيشرفته از نظر تكنولوژی است كه از پنجاه هزار سال قبل در سياره ما ساکن شده اند و چیز جديدی دارند كه براي مصلحت خود، با آن كار مي كنند و دليلي نيست كه سر نجات آنها بيولوژیک باشد.)(پیدايش زبان- مايكل كورباليس- ص229)

با چشم پوشي از زمان اين جهش و مشخص كردن 50 هزار سال برای آن، من با چومسكي و كورباليس توافق دارم كه آن، فقط بيولوژیک و ژنتیکی نیست. از این رو انتخاب طبیعی نمی تواند آن را تفسیر کند ولی من در اینجا به آن چیزی تصریح می کنم که چومسکی یا کوربالیس به آن تصریح نکردند. من این جهش را به حلول نفس انسانی در این بدن مادی منسوب می کنم. و این، نتیجه هدفمندی از این مسیر تکاملی بزرگ است که به هموساپینس و ابزار هوشمندی برتر، منتهی شد تا از اتصال نفس انسانی با این بدن، امری ممکن بسازد.

بله نفس انسانی دارای امکانات شگفت انگیزی است و باید ابزار هوش برتر- که نتیجه تکامل بیولوژیک است- موجود باشد تا بتواند به این بدن متصل شود و آن را اداره نماید. بله نفس انسانی، عنصر جدیدی است که با آمدن آدم- صلوات الله علیه- در معادله وارد شد و آن چیزی است که سبب شد ما با نیروی خود و با مشخصه شناختی واضح، متمایز و متفاوت شویم.

امام احمد الحسن در این مورد می گوید: (معلومات انسان برخی از این عالم جسمانی و مثلا از طریق بینایی و شنوایی و برخی از ملکوت اعلی می آید

و مثال آنچه از اعلی می آید همان وحی به انبیا علیهم السلام و رویای صادقه است و این معلومات در صفحه انسان یا می توانیم بگوییم جایگاه حافظه یا معلومات، حک میشود و آن، نفس انسانی (روح)است و آنطور- که بسیاری از مردم به اشتباه تصور می کنند که در مغز است- در بدن نیست بلکه مغز کاملا مانند دستگاه فاکس یا تلفن است و جایگاه حفظ همیشگی معلومات نیست بلکه دستگاهی است که معلومات را از وجود انسان به سوی وجود انسان در این عالم جسمانی می فرستد و این معلومات تا زمانی- که انسان در این جهان است- در حال زیاد شدن مستمر، می باشد پس مثلا آنچه چشم تو می بیند و درک می کند و آنچه با گوش خود می شنوی و می خوانی، معلومات متراکم در نفس انسانی است و یادآوری، بیرون کشیدن این معلومات و حضور آن نزد انسان، در این جهان در زمان اراده اوست.)(رحله موسی الی مجمع البحرین- احمد الحسن ص30-33)
بخشی از پایان نامه اخذ دکترای دکتر عباس طاهر غرابی از دانشکده پژوهش های برتر دینی و لغوی زیر نظر یمانی آل محمد احمد الحسن ع @salmanfatemi

زبان و بیان، نتیجه ساختمان ژنتیکی و مغز به تنهایی است یا به چیز دیگری هم نیاز دارد؟👆👆https://www.facebook.com/drsalmanfatemi/posts/10218190477735829


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سیاهچاله های فضایی منابعابزارهای بقای موجود زندهبه خودت مغرور نشومیگرن شدید قابل درمان استوصیه های غیر دارویی در سنظام مثبت زندگیچهار ساعت پس از کشتار خوکحفره در مغزژنهای هوش ، کدامنددرگیری مغزی در سندرم کووآزمون ذهنی گربه شرودینگرستون فقرات انسان دو پا جلاخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکمباحث مهم حس و ادراکتکامل زبان انسان از پیشیهندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت چهلکودکان خود را مشابه خود ترمز بقای جهش ژنتیکیامید نیکو داشته باش تا آنشناسایی سلول های ایمنی افلج بل، فلجی ترسناک که آنارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خدامرکز خنده در کجای مغز استتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سومکجای مغز مسئول پردازش تجروش هایی ساده برای کاهش اانعطاف پذیری مکانیسمی علصرع و درمان های آنفرضیه ای جدید توضیح میدهارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفامشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخودآگاهی و هوشیاريگیلگمش باستانی کیستراه های جدید برای قضاوت راینکه خانواده ات سالم باعواملی که برای ظهور لغت الیس دگرامفتامین یا ویاساز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های ممغز انسان برای ایجاد تمدهاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میزندگی هوشمند در خارج از زپیموزایداگر تلاش انسان امروز براسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بزرگ شدن مغز محدود به دورمغز حریص برای خون، کلید تتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کادانشمندان روش هاي جدیدی پروژه ی ژنوم انسانیزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت تقلید مرحله ای نسبتا پیشچگونه حافظه را قویتر کنینقش گرمایش آب و هوا در همتشنج عدم توازن بین نورون واکسن کرونا از حقیقت تاتدر مانهای کمر دردآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنفس بدون اکسیژننرمش های مفید در سرگیجهنقش زبان در سلطه و قدرت اجهل مقدسورزش در کمر درددرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جنین انسان، هوشمندی سیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقای از نخستین به زودی شبکه مغزی به جای میدان مغناطيسي زمین بشر توصیه هایی در مصرف ماهینظریه ی تکامل در درمان بینوآوری ای شگفت انگیز دانحقیقت قربانی نزاع بین بی ژنهای حاکم بر انسان و انسدرگیری مغزی در سندرم کووآسيب میکروواسکولاریا آسسخن پاک و ثابتاختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیمجموعه های پر سلولی بدن متکامل ساختار رگهای مغزی هوموارکتوس ها ممکن است دحس و ادراک قسمت نهمکوری گذرای ناشی از موبایروی و منیزیم در تقویت استامید درمان کرونا با همانشواهدی از نوع جدیدی از حافلج خوابارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملمرگ چیستتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و هشتمکرونا چه بر سر مغز می آورروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد PML به دنبال تکضررهای مصرف شکر و قند بر قلب و عقلاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخورشید مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدراه های جدید برای قضاوت راینترنت بدون فیلتر ماهواعوارض ازدواج و بچه دار شدلا اکراه فی الدیناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متدو سوی واقعیتزندگی زمینی امروز بیش از پیچیدگی های مغزمگساپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بزرگ شدن تقریبا ناگهانی مغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا و استخواندانشمندان روشی برای تبدیپرواز از نیویورک تا لوس آزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقلید از روی طبیعتنگاه محدود و تک جانبه، مشنقش پیش زمینه ها و اراده تشخیص ژنتیکی آتروفی های واکسن کرونا ساخته شده تودر محل کار ارزش خودت را بآیا هوش ارثی دریافتی از پسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو یک جهان در مغز خودت هسنرمشهای مهم برای تقویت عنقش زبان در سلطه و قدرت اجهان یکپارچهوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان تومورهای مغزی با اآیا جهان ذهن و افکار ما مدرمان تشنجآیا جهش های ژنتیکی، ویروسیاهچاله ی تولید کنندهابزارهای دفاعی و بقای موبه زیر پای خود نگاه نکن بمیدازولام در درمان تشنج توضیحی ساده در مورد هوش منظریه ی تکامل در درمان بینوار مغز مشاهده ی غیر مستحقیقت اشیاکلرال هیدرات برای خواباندرگیری اعصاب به علت میتوآسیب ها ناشی از آلودگی هوسرنوشتاختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بمحل درک احساسات روحانیتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی می تواند بر اححس و ادراک قسمت چهارمکی غایب شدی تا نیازمند دلرویا و خبر از آیندهامگا سه عامل مهم سلامتشواهدی از دنیسوان(شبه نئفلج خواب چیستارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکمرگ و میر پنهانتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و ششمکریستال زمان(قسمت اولروشهای نو در درمان دیسک باولین مورد پیوند سر در انضررهای شکر بر سلامت مغزقیچی ژنتیکیاز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهمطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیخانواده پایدارگالکانزوماب، دارویی جدیایندرالعید نوروز مبارکلایو دوم دکتر سید سلمان فاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزدوچرخه سواری ورزشی سبک و زندگی زودگذرپیچیدگی های مغزی در درک زابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بزرگترین خطایی که مردم ممغزهای کوچک بی احساستاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا در سبزیجاتداروهای مصرفی در ام اسپرورش مغز مینیاتوری انسازبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت تقویت استخوان در گرو تغذنگاه انسان محدود به ادرانقش آتش در رسیدن انسان بهتصویربرداری فضاپیمای آمواکسن ایرانی کرونا تولیددر چه مرحله ای از خواب ، رآیا هوش سریعی که بدون احسسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا مغزهای ما ارتقا یافت نقش سجده بر عملکرد مغزجهان کاملی در اطراف ما پروزوز گوشدرمان جدید میگرن با انتی آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسیاره ی ابلهاناتفاق و تصادفبوزون هیگز چیستمکانیک کوانتومی بی معنی تیوتیکسن داروی ضد جنوننظریه ی ریسماننوار مغزی روشی مهم در تشخحقیقت تنها چیزی است که شاکمردرددرد باسن و پا به دلیل کاهآشنا پنداریسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی امحل درک احساسات روحانی دتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک قسمت نوزدهمکیهان خود را طراحی میکندرویا بخشی حقیقی از زندگی امروز دانش ژنتیک هیچ ابهشکل های متفاوت پروتئین هفلج دوطرفه عصب 6 چشمارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی مرگ انتقال است یا نابود شتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سیزدهمکریستال زمان(قسمت دوم)روشهای شناسایی قدرت شنوااولین هیبرید بین انسان و طلای سیاهقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاز نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختمعنی روزهتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحخارق العاده و استثنایی بگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان العامل کلیدی در کنترل کارآلبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزاديدن با چشم بسته در خواب زونیسومایدپیوند مغز و سر و چالشهای ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بسیاری از بیماری های جدیمغزتان را در جوانی سیم کشتاثیر رژیم گیاهخواری بر ویتامین دی گنجینه ای بزرداروهای ام اسآلودگی هوا و ویروس کرونازبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت تلقین اطلاعات و حافظهنگاه از درون مجموعه با نگنقش انتخاب از طرف محیط، نتصادف یا قوانین ناشناختهواکسن اسپایکوژندر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا هشیاری کوانتومی وجودسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا ویروس کرونای دلتا وانقش غذاها و موجودات درياجهان در حال نوسان و چرخشیک پیشنهاد خوب برای آسان یک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان جدید کنترل مولتیپلآیا خداباوری محصول تکاملسیاره ابلهاناتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متلمکانیزمهای دفاعی در برابتکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمنورون هاي مصنوعی می توانحقیقت خواب و رویاکمردرد ناشی از تنگی کانادستورالعمل مرکز کنترل بیآغاز فصل سرما و دوباره تکسرگیجه از شایعترین اختلااختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیممحدودیت های حافظه و حافظتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفتمکیهانِ هوشیارِ در حال یارویا تخیل یا واقعیتانفجار و توقف تکاملی نشاشگفتی های زنبور عسلفناوری هوش مصنوعی نحوه خارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بمراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت ششمکریستال زمان(قسمت سوم)روشی برای بهبود هوش عاطفاولین تصویر در تاریخ از سطوفان فقر و گرسنگی و بی سقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان همعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی ساخته هوش طبیخدا موجود استراه پیروزی در زندگی چیستگامی در درمان بیماریهای ایا این جمله درست است کسیعادت کردن به نعمتلرزش ناشی از اسیب به عصباز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به دی متیل فومارات(زادیوا)(زونا به وسیله ویروس ابله پیوند اندام از حیوانات بابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بسیاری از بیماری های جدیمغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر عصاره تغلیظ شده گیویروس مصنوعیداروهای تغییر دهنده ی سیآلزایمرزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتلاش هایی در بیماران قطع نگاه حقیقی نگاه به درون انقش اتصالات بین سلولهای تظاهر خوابیده ی مادهواکسن اسپایکوژن ضد کرونادر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا واکنش های یاد گرفته وسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتولید مثل اولین ربات های چرا پس از بیدار شدن از خونقش غذاها و موجودات درياجهش های ژنتیکی مفید در سایک جهش ممکن است ذهن انساندرمانهای بیماری پارکینسآیا دلفین ها می تواند از سیاره ابلهاناثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهاما انسانها چه اندازه نزدتکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمنورون های ردیاب حافظهحقیقت راستین انسان علم بکمردرد و علل آنذهن ما از در هم شکستن منبإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسربازان ما محققا غلبه می اختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار امخچه فراتر از حفظ تعادلتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفدهمکیست کلوئید بطن سومرویا حقی از طرف خداانواع سکته های مغزیشاهکار قرنفیلمی بسیار جالب از تغییارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا مرز مرگ و زندگی کجاستتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک سی و هفتمکشف مکانیسم عصبی خوانش پروشی جدید در درمان قطع نخاولین سلول مصنوعیطی یکصد هزار سال اخیر هرچقانون جنگلاز نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده ممعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر احتمالی عصاره تغلیهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملرابطه تشنج و اوتیسمگاهی لازم است برای فهم و ایا ابزار هوشمندی یا مغز عارضه جدید ویروس کرونا سلرزش عضله یا فاسیکولاسیواز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارمغز ایندگان چگونه استتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیددژا وو یا اشنا پنداریزیباترین چیز در افزایش سپیوند سر آیا ممکن استابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بعد از کرونانقش قهوه در سلامتیتاریخ همه چیز را ثبت کردهویرایش DNA جنین انسان، برداروهای ضد بیماری ام اس وآمارهای ارائه شده در سطح زبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی برای درمان قطع نخانگاهی بر قدرت بینایی درانقش تیروئید در تکامل مغزتظاهری از ماده است که بیدواکسن دیگر کرونا ساخته شدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا یک، وجود داردسلطان جنگل یا صاحب ملکوتابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتولید پاک و فراوان انرژیچرا بیماری های تخریبی مغنقش غذاها و موجودات درياجهش های ژنتیکی غیر تصادفجهشهای مفید و ذکاوتی که دیک رژیم غذایی جدید، می تودرهای اسرارآمیز و پوشیدهآیا دلفین ها میتوانند باسیر آفرینش از روح تا مغز اثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن ما انسانها چه اندازه نزدتکامل مادی تا ابزار هوشمنظریه تکامل در درمان بیمنوروپلاستیسیتی چیستحقایق ممکن و غیر ممکنکمردرد با پوشیدن کفش مناذهن چند جانبه نیازمند نگافت فشار خون ناگهانی در وسردرد میگرن در کودکاناختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت هجدهمکاهش مرگ و میر ناشی از ابرویاها از مغز است یا ناخوانگشت ماشه ایشبیه سازی میلیون ها جهان فیزیک مولکولها و ذرات در ارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهمرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت بیست و پکشف مکانیسمی پیچیده در بروشی جدید در درمان سکته ماوکرلیزوماب داروی جدید شظهور امواج مغزی در مغز مصقانون جنگلاز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر ترکیبات استاتین (سهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملراز تغییرگاهی مغز بزرگ چالش استایا بیماری ام اس (مولتیپعدم توقف تکامل در یک اندالزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادژاوو یا آشناپنداریزیر فشار کووید چه باید کرپیوند سر، یکی از راه حلهاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بعد از کرونانقش مهاجرت در توسعه نسل اتازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت فیزیکی، تابعی از داروی فامپیریدین یا نورلآن چیزی که ما جریان زمان سفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی تازه برای گشودن معنگاهی بر توانایی اجزاي بنقش حفاظتی مولکول جدید دتغییر الگوی رشد مغزی با زواکسن دیگری ضد کرونا از ددر آستانه ی موج پنجم کوویآیا کیهان می تواند یک شبیسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترسمنبع خواب و رویاتولید سلولهای جنسی از سلچرا حیوانات سخن نمی گویننقشه مغزی هر فرد منحصر بهنقشه های مغزی جدید با جزیجهشهای مفید و ذکاوتی که دیکی از علل محدودیت مغز امدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا دست مصنوعی به زودی قاسیستم تعادلی بدناثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به سما اکنون میدانیم فضا خالتکامل مداومهفت چیز که عملکرد مغز تو نوشیدن چای برای مغز مفید حمله ویروس کرونا به مغزکنفرانس تشنج هتل کوثر اصذهن تو همیشه به چیزی اعتقافراد آغاز حرکت خودشان رسردرد و علتهای آناختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیمخچه ابزاري که وظیفه آن فتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت هشتمکاهش التهاب ناشی از بیمارویاهای پر رمز و حیرتی درانگشت نگاری مغز نشان میدشبیه سازی سیستم های کوانفیزیک و هوشیاریارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتمزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحساسیت روانی متفاوتکشف ارتباط جدیدی از ارتبريتوکسيمب در درمان ام اسايندگان چگونه خواهند دیدعقل مجادله گرقانونمندی و محدودیت عالماز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱مغز قلبتاثیر دوپامین و سروتونینهوش عاطفی بیشتر در زنانخطر آلودگی هواراست دستی و چپ دستیگذر زمان کاملا وابسته به ایا بدون زبان میتوانیم تعسل طبیعی موثر در کنترل بلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکمغز ابزار برتر بقاتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودگرگونی های نژادی و تغییزیرفون داروی ضد ام اسپیام های ناشناخته بر مغز ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بعد از کرونا دلخوشی بیهونقش میدان مغناطیسی زمین تازه های بیماری پارکینسوواقعیت چیستداروی لیراگلوتیدآنچه واقعیت تصور میکنیم سفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی جدید در درمان ام اسچالش دیدگاه های سنتی در بنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتغییر زودتر اتصالات مغزیواکسن سرطاندر درمان بیماری مولتیپل آیا گذشته، امروز وآینده سماگلوتید داروی کاهش دهنابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیمنحنی که ارتباط بین معرفتومورها و التهاب مغزی عاچرا حجم مغز گونه انسان درتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)چرا خشونت و تعصبنقص در تشخیص هیجانات عامجواب دانشمند سوال کننده یافته های نوین علوم پرده درک و احساسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و ما با کمک مغز خود مختاريمتکامل چشمهفت سین یادگاری از میراث نوعی سکته مغزی ، وحشتناک حمایت از طبیعتکنگره بین المللی سردرد دذخیره ی شگفت انگیز اطلاعافزایش قدرت ادراکات و حسسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دمدل همه جانبه نگر ژنرالیتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت پنجمکاهش دوپامین عامل بیماریرویای شفافاندوهگین نباش اگر درب یا شبکه های مصنوعی مغز به درفیزیکدانان ماشینی برای تارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين مسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخفاش با شیوع همه گیری جدیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوریواستیگمینايا اراده آزاد توهم است یعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهقارچ بی مغز در خدمت موجوداز نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر دپاکین بر بیماری مهوش عاطفی در زنان بیشتر اخطرات هوش مصنوعیرجزخوانی هایی که امروز بگربه شرودینگر و تاثیر مشایا تکامل هدفمند استعصب حقوق نورولوومقاومت به عوارض فشار خون از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلامغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردانش بی نهایتزاوسکا درمان گوشرپیشینیان انسان از هفت میابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه هموساپينس بر زمین نقش محیط زندگی و مهاجرت دتبدیل تراکت صوتی مصنوعی واقعیت چیستداروی تشنجی دربارداریآنزیم تولید انرژی در سلوسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمایل زیاد به خوردن بستنچاالش ها در تعیین منبع هونقش خرچنگ های نعل اسبی درتغییر عمودی سر انسان از پواکسنی با تاثیر دوگانه ادر سال حدود 7 میلیون نفر آیا آگاهی پس از مرگ از بیسندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چمنشأ اطلاعات و آموخته ها توهم چیستچرا در مغز انسان، فرورفتنقطه بی بازگشتجاذبه و نقش آن در شکلگیرییادگیری مهارت های جدید ددرک احساسات و تفکرات دیگآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسکته مغزیاجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارما تحت کنترل ژنها هستیم یتکامل ابزار هوش ، راه پر هم نوع خواری در میان پیشینیکولا تسلاحوادث روزگار از جمله ویرکنگره بین المللی سردرد دذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش مرگ و میر سندرم کوسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلومدل های ریز مغز مینی برینتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهکاهش سن بیولوژیکی، تنها روبات های ریز در درمان بیانرژی تاریکشباهت مغز با کیهان مادیفرگشت و تکامل تصادفی محض ارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش کلسیم و مسئول صیانت از عقیده کیستاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخلاصه ای از مطالب همایش مگل زندگیریاضیات یک حس جدید استايا اراده آزاد توهم است یعلم به ما کمک میکند تا موقبل از آغازاز واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دمغز مادران و کودکان در زمتاثیر داروهای ضد التهاب هوش عاطفی در زنان بیشتر ادفاع در برابر تغییر ساخترساناها و ابر رساناها و عگزیده ای از وبینار یا کنفایجاد احساساتعضلانی که طی سخن گفتن چقدمقابله با کرونا با علم اساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و مغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دانشمندان موفق به بازگردزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز تفکر خلا ق در برابر توهم چگونه واکسن کرونا را توزنقش نگاه از پایین یا نگاهتبدیل سلولهای محافط به سواقعیت های متفاوتداروی جدید s3 در درمان ام آینده ی انسان در فراتر ازسفر دشوار اکتشافابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن قدیمی ای در جنوب ایرناتوانی از درمان برخی وینقش داروهاي مختلف معروف تغییرات منطقه بویایی مغزواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرمان های اسرار آمیز در آآیا امکان بازسازی اندامهسندرم گیلن باره به دنبال ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد ممهندسی ژنتیک در حال تلاش توپیراماتچراروياها را به یاد نمی آچند نرمش مفید برای کمردرجدایی خطای حسی استیادآوری خواب و رویادرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی سانسور از روی قصد بسیاری اجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و ماه رجبتکامل داروینی هنوز در حاهمیشه اطمینان تو بر خدا بنیاز به آموزش مجازی دیجیحافظه و اطلاعات در کجاست کنترل همجوشی هسته ای با هذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش سرعت پیشرفت علوم سرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقمدیریت اینترنت بر جنگتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یککایروپاکتیک چیستروح رهاییانرژی تاریک که ما نمی توشباهت کیهان و مغزفراموش کارها باهوش تر هسارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فمسئولیت جدیدتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخونریزی مغز در سندرم کووگلوئونریسدیپلام تنها داروی تایای نعمت من در زندگیمعلایم کمبود ویتامین E را قبل از انفجار بزرگاز آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوشیاری کوانتومیدقیق ترین تصاویر از مغز ارشته نوروایمونولوژی و نقگزارش یک مورد جالب لخته وایرادهای موجود در خلقت بغیرقابل دیدن کردن مادهملاحظه های اخلاقی دربارهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندانشمندان نورون مصنوعی سزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت مغز انسان و میمون هچگونه آن شکری که می خوریمنقش نظام غذایی در تکامل متروس جریان انرژیواقعیت و مجازداروی جدید میاستنی گراویآینده ی علم و فیزیک در60 ثسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن پیشرفته ی پیشینیانناتوانی در شناسایی چهره نقش ذهن و شناخت در حوادث تغییرات آب و هوایی که به وبینار اساتید نورولوژی ددرمان های بیماری آلزایمرآیا انسان با مغز بزرگش اخسندرم پیریفورمیسابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد ممولتیپل اسکلروز در زنان مواد کوانتومی جدید، ممکنتوانایی مغز و دیگر اجزای چراروياها را به یاد نمی آچند جهانیجریان انرژی در سیستم های ژن هوش و ساختارهای حیاتی درک حقیقت نردبان و مسیری آیاما مقهور قوانین فیزیکسانسور بر بسیاری از حقایاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتماپروتیلینتکامل داروینی هنوز در حاهمیشه عسل با موم بخوریمچیزی خارج از مغزهای ما نیحافظه و اطلاعات در کجاست کندر در بیماریهای التهابذرات کوانتومی زیر اتمی قافسردگی و اضطراب در بیماشلیک فراموشیادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به مدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دوکار با یگانگی و یکپارچگیروزه داری متناوب، مغز را انسان قدیم در شبه جزیره عشباهت زیاد بین سلول هاي عفراموشی همیشه هم بد نیستارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهمستند جهان متصلتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواندن ، یکی از شستشو دهنگمان میکنی جرمی کوچکی در ریشه های مشترک حیاتای آنکه نامش درمان و یادشعلایم کمبود ویتامین E را قدم زدن و حرکت دید را تغیاز انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش، ژنتیکی است یا محیطیدلایلی که نشان میدهد ما برشد مغز فرایندی پیچیده اگشایش دروازه جدیدی از طراگر میدانی مصیبت بزرگتر مقالاتملاحظات بیهوشی قبل از جراز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدانشمندان یک فرضیه رادیکپیشرفت های جدید علوم اعصزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه انتظارات بر ادراک نقش نظریه تکامل در شناساتری فلوپرازینواکنش های ناخودآگاه و تقداروی جدید ضد میگرنآیا ممکن است موش کور بی مسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن بشری و مغز اخلاقینبرو و انرژی مداومنقش روی و منیزیم در سلامتتغییرات تکاملی سر انسان وراپامیل در بارداریدرمان های جدید میگرنآیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای مبلندی در ذهن ما درک بلندیموجود بی مغزی که می تواندتوازن مهمتر از فعالیت زینزاع بین جهل و علم رو به پچندین ماده غذایی که ماننجریان انرژی در سیستم های ژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرک عمیق در حیواناتآب زندگی است قسمت چهارمساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار ماجرای جهل مقدستکامل داروینی هنوز در حاهمراهی نوعی سردرد میگرنیچیزی شبیه نور تو نیستحافظه و اطلاعات در کجاستکوچک شدن مغز از نئاندرتارفتار اجتماعی انسان، حاصالکتروتاکسی(گرایش و حرکشلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبمروری بر تشنج و درمان هایتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و سوکاربرد روباتهای ريزنانوروزه داری و بیمار ی ام اس انسان ها می توانند میدان شباهت زیاد بین سلول هاي عفرایند پیچیده ی خونرسانیارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهمشکلات نخاعیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتیگنجینه ای به نام ویتامین رژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت مغزی کمک میکند علت خواب آلودگی بعد از خوقدرت انسان در نگاه به ابعاز بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های مغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر درجه حرارت بر عملکهیچ کاری نکردن به معنی چیدنیای شگفت انگیز کوانتومرشد مغز علت تمایل انسان بپمبرولیزوماب در بیماری چاگر نیروی مغناطیس نباشد تاثیر ویتامین دی بر بیماممانتین یا آلزیکسا یا اببررسی و اپروچ جدید بر بیممغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدانشمندان ژنی از مغز انسپیشرفتی مستقل از ابزار هزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع بی نهایت انرژی در دتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه باغبانی باعث کاهش نقش هورمون های تیروئید دتری فلوپرازینواکنش به حس جدیدداروی ضد تشنج با قابليت تآیا ما تنها موجودات زنده سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدنی قدیمی در شمال خلیج نخاع ما تا پایین ستون فقرنقش روزه داری در سالم و جثبت امواج الکتریکی در عصورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان های جدید در بیماری آیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بلعیدن ستاره توسط سیاهچاموجودات مقهور ژنها هستندتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنزاع بین علم و نادانی رو چه زیاد است بر من که در ایجریان انرژی در سیستم های ژنها نقشه ایجاد ابزار هودرگیری قلب در بیماری ویرآب زندگی است قسمت اولساخت شبکه عصبی با الفبای احساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیماده ی تاریکتکامل داروینی هنوز در حاهندسه ی پایه اینکاتی در مورد تشنجحس چشایی و بویاییکووید نوزده و خطر بیماری رقیبی قدرتمند در برابر مالگوبرداری از طبیعتشنا در ابهای گرم جنوب نیاادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پامرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیستمکاربرد روباتهای ريز، در روزه داری سلول های بنیادانسان جدید از چه زمانی پاشرکت نورالینک ویدیویی ازفرایند تکامل و دشواری هاارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتی و یگویید نوزده و ایمنی ساکترژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت نخاعی میتواند دعماد الدین نسیمی قربانی لمس کوانتومیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم مغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر درجه حرارت بر عملکهیچگاه از فشار و شکست نتردندان ها را مسواک بزنید تزمین زیر خلیج فارس تمدنی پنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نعمت فراموشی نبود بسصفحه اصلیمنابع انرژي پاک سرچشمه حبررسی ژنها در تشخیص بیمامغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس دانشمندان پاسخ کوانتومی پاسخ گیاهان در زمان خوردزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمناطق خاصی از مغز در جستجتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه تکامل مغزهای کنونینقش هورمون زنانه استروژنتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن های شرکت فایزر آمرداروی ضد تشنج با قابليت تآیا مغز تا بزرگسالی توسعسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمساح حد واسط میان مغز کونخستین تصویر از سیاهچالهنقش رژیم غذایی بر رشد و اجمجمه انسان های اولیهورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان های رایج ام اسآیا برای تولید مثل همیشه سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزارهای پیشرفته ارتباط ابزارهای بقا از نخستین هبه مغز خزندگان خودت اجازمیهمانهای ناخوانده عامل توسعه برخی شغل ها با هوش نزاع بین علم و جهل رو به پنهایت معرفت و شناخت درک عجستجوی متن و تصویر به صورژنها ، مغز و ارادهدرگیری مغز در بیماری کویآب زندگی است قسمت دومساختار شبکه های مغزی ثاباحساسات کاذببیماری بیش فعالیماده ی خالیتکامل زبانهندسه ی رایج کیهانچگونه مولکول های دی ان ایحس و ادراک (قسمت اول )کودک ایرانی که هوش او از رموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالشناخت و معرفت، و نقش آن دارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی امرکز حافظه کجاستتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دهمکتاب زیست شناسی باورروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزشش مرحله تکامل چشمفرایند حذف برخی اجزای مغارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیخواب عامل دسته بندی و حفطگوشه بیماری اتوزومال رسسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واین پیوند نه با مغز بلکه عوامل موثر در پیدایش زبالوب فرونتال یا پیشانی مغاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکهیپرپاراتیروئیدیسمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجزمان واقعیت است یا توهمپوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی سیستم تعادلی بدن امغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدانشمندان اولین سلول مصنپختگی پس از چهل سالگي به زبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های زبانی سرمنشا تچگونه جمعیت های بزرگ شکل نقش ویتامین K در ترمیم استشنج چیستواکسن کووید 19 چیزهایی که داروی ضد تشنج توپیراماتآیا همه جنایت ها نتیجه بیسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد همنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنفس هوازی و میتوکندرینخستین روبات های زنده ی جنقش رژیم غذایی در رشد و اجنسیت و تفاوت های بیناییورزش و میگرندرمان های علامتی در ام اسآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقا ازنخستین همبه بالا بر ستارگان نگاه کمیگرن سردردی ژنتیکی که بتوصیه های سازمان بهداشت نشانه های گذشته در کیهان چهار میلیارد سال تکامل بجستجوی هوشیاری در مغز ماژنهای مشترک بین انسان و ودرگیری مغز در بیماران مبآب زندگی است قسمت سومسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیمبانی ذهنی سیاه و سفیدتکامل زبانهندسه بنیادینچگونه مغز پیش انسان یا همحس و ادراک (قسمت دوم )کودکان میتوانند ناقل بی رمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلروشناسایی تاریخچه ی تکاملیفلج نخاعی با الکترودهای ارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحممرکز حافظه کجاستتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دوازدهمکتاب، سفری به تاریخروش های صرفه جویی در ایجاانسانیت در هم تنیده و متصششمین کنگره بین المللی سفرد حساس از نظر عاطفی و بارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاخودآگاهی و هوشیاريگوشت خواری یا گیاه خواریراه فراری نیستاینکه به خاطرخودت زندگی عوامل ایجاد لغت انسانی و لوتیراستاماز تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنمغز انسان ایا طبیعتا تماهاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میزمان شگفت انگیزپیموزایداگر با مطالعه فیزیک کوانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی علل کمر درد در میانمغز بزرگترین مصرف کننده تاثیر رو ح و روان بر جسمویتامین E در چه مواد غذایدانشمندان تغییر میدان مغپروژه ی ژنوم انسانیزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوتهای جنسیتی راهی براچگونه جمعیت های بزرگ شکل نقش ژنتیک در درمان اختلاتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن کرونا و گشودن پنجرداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش مصنوعی می تواند نسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنفس هوازی و میتوکندرینرمش های مفید برای درد زانقش زنجبیل در جلوگیری از جنسیت و تفاوت های بیناییورزش بهترین درمان بیش فعدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا تکامل و تغییرات ژنتیسیلی محکم محیط زیست بر ان