دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ژنها ، مغز و اراده

خیلی از ارتباط های صمیمانه بین زن و مرد، به دلیل ساختارهای ژنتیکی آنهاست. اگر کشش ژنتیکی بین زن و مرد- که در حقیقت ریشه در خودخواهی ژنها برای انتقال به نسلهای بعدی است- وجود نداشت، ارتباط های خانوادگی سست میشد.

افسانه پردازی و ایده آل گرایی را رها کنیم !
بخشی از وجود ما ژنهای خودخواهی است که ما انسان ها را در بند خود کرده است و نزاع بین همین ژن ها و روح انسانی است که عاقبت انسان را مشخص میکند.

به همین ترتیب این رمزهای خودخواه و ماده گرا دائما در گوش ما ندا میدهند و می کوشند ما را از حقیقت انسانی مان دور کنند و هر کس در این دنیا ادعا کند کاملا از این بند رها است، دروغ میگوید.
به همین ترتیب، کشش بین زن و مرد هم در عالم دنیا تحت تاثیر زیاد این ارتباط است و واقعیت آن است که اگر این کشش خودخواهانه برای انتقال ژنها به نسل بعدی نبود، معلوم نبود هیچ خانواده ای شکل بگیرد و معلوم نبود هیچ پدر و مادری برای فرزندان خود، کوشش کنند.

علاوه بر آنکه ژنهای خودخواه، از طریق فرایند تکامل، ژنهای جنسی را پرداختند تا در شرایط نسبتا پیشرفته تکاملی به عنوان عامل پربار کردن خانواده عمل کنند ژنهای دیگری هم هستند که به دوام ساختار خانوادگی کمکی نمیکنند. و این یک پارادوکس بزرگ است. شما برای تشکیل خانواده موفق، نه تنها مجبورید تحت فرمان ژنهای کروموزوم های جنسی باشید که بسیار به نزدیک کردن زن و مرد کمک میکند باید تحت تسلط دهها ژن دیگر باشید که تغییر و جهش در آنها می تواند ارتباط بین زن و مرد را با مشکل مواجه کند. (البته این مطلب همیشه هم بد نیست زیرا در آینده با استفاده از قدرت مهندسی ژنتیک، میتوان بسیاری از این ژنهای ناسازگار را به ژنهای مرغوب، تبدیل کرد و این، گامی به سوی رها شدن از فرمان ژنهاست!)

خوب ما تحت تاثیر این ژنها چه باید کنیم؟ همیشه فعالیت و تراکنش این ژنها به نفع تشکیل خانواده نیست.
بله ژنهای کروموزم های جنسی به این ساختار، بسیار کمک میکند ولی دهها ژن دیگر هستند(مانند ژن های مربوط به اکسی توسین یا هورمون عشق که در مقاله زیر به آن میپردازیم) که اگر در میان دو جنس، هماهنگی نداشته باشد می تواند منجر به اختلافات شدید خانوادگی و حتی جدایی های زشتی شود که امروزه به خصوص در کشور ما بسیار رایج است.
آنچه بیشتر از اتکا بر ژنها، ساختار زندگی دو فرد متمایز، را سامان میدهد، قدرت عاطفی آنها و قدرت آنها برای درک طرف مقابل است و این قدرت، حتی بیش از عقلانیت و تفکرهای مرسوم مادی می تواند دو طرف را به هم نزدیک کند.

ساختار عاطفه در قسمت ونترومدیال لوب پیشانی مغز است. و این قسمت در انسان توسعه بیشتری نسبت به پیشینیان انسان دارد. این منطقه مغز هر چند ساخته دست ژنهای خودخواه است ولی گامی به سوی درک طرف مقابل است.
ژنهای ما هر چند خودخواه هستند ولی برنامه ای درونی در عمق آنها وجود دارد که آنها را گام به گام به سوی جدا شدن از خودخواهی رانده است و از جمله این فرآیندها تمایل به جنس مخالف و دیگر مردم و توانایی برای درک آنهاست.
هرچند هنوز این درک متقابل، از داد و سندهای خرد مادی فراتر نمیرود ولی گامی هرچند اندک، به سمت درست است.
سالها ماندن در قالب ژنهای خود و زاد و ولد به صورت همانند سازی که میتواند کشش خودخواه ژن ها را به بهترین شکل ارضا کند، در سیر تکامل، به زاد و ولد جنسی تبدیل شد تا با ایجاد تمایز بیشتر و ایجاد کودکی- که نه مشابه ژنهای مادر است و نه مشابه ژنهای پدر- حرکتی جسورانه را به بیرون از سیر خودخواه ژنها ایجاد کند.

ما دارای مغزهایی هستیم که ساخته ژنهای خودخواه است ولی حرکت به سوی ساخت این مغز دارای عاطفه و احساس هم، حرکتی جسورانه تر به سوی دور شدن از ژنهای خودخواه درونی است.
شاید ابتدای این مسیر با زاد و ولد جنسی شروع شد ولی امروز با وجود میلیاردها نورون در مغز و هزاران نورون در قسمت ونترومدیال فرونتال مغز و توانایی های شگفت انگیز این نورون ها برای متمایز شدن، به وسیله فرآیندهای پیچیده ای مانند نوروپلاستیسیتی، این سیر بسیار پخته تر و سالمتر شده است.
ما امروز صاحب این قسمت حساس در مغز هستیم، میتوانیم آن را به کار بگیریم و در راه جدا شدن از تمایلات درون و کشش های درونی بکوشیم و یا میتوانیم آن را خاموش نگه داریم و به سمت این قسمت مغز- که عواطف و احساسات گرم را برای ما سامان میدهد- نرویم.
و میتوانیم حتی از این قسمت مغز، فراتر برویم و نه تنها نزدیکان خود و خانواده خود را دوست بداریم بلکه افراد غریبه ای را- که هیچ ارتباط خویشاوندی با ما ندارند- دوست بداریم و این اوج رها شدن از ژنهای خودخواه است.
صدایی ما را به سوی این رهایی حقیقی و به سوی رها شدن از قفس تنگ خودخواهی های ژنتیکی فرا میخواند و این صدا منتظر است تا درب های قفس شکسته شوند.

قفسها را بشکن و در فضای آزادی حقیقی ای گام بردار که در انتظار توست!

شناسایی نقش ژنتیک زوجین در ازدواج موفق
نوروسافاری | شناخت ژن میتواند به درک این موضوع- که چرا برخی ازدواجها موفق هستند و برخی منجر به جدایی میشوند- کمک کند.
به گزارش نوروسافاری از دانشگاه یل، اگرچه ادعا میشود در سطح دنیا آمار ازدواج در حال کاهش است و میزان طلاق بیشتر شده است، اما امر ازدواج همچنان در فرهنگ عامه و قلب انسانها در سراسر جهان جای دارد و هنوز هم ازدواج برای بسیاری از مردم دنیا نشان دهنده نهایت عشق دو انسان به یکدیگر است.
اما چه چیزی افراد را به یکدیگر علاقهمند میکند؟ عشق؟ سلایق و علایق مشابه؟ منافع مشترک؟ جذابیت ظاهری؟ همه اینها به همراه بسیاری از عوامل دیگر تاثیرگذارند و باعث میشوند تا دو نفر باهم ازدواج کنند.
با این حال همانطور که گفته شد، طلاق نیز مثل ازدواج بدل به یک امر عادی شده است و دلیل اصلی آن عدم خوشحالی از ازدواج است.یک مطالعه جدید که توسط محققان دانشگاه ییل(Yale) انجام شده است، میتواند بینش وسیعتری نسبت به این- که چه چیزی موجب احساس خوشبختی طولانی مدت در ازدواج میشود- فراهم کند.

پاسخ در ژنها است.
این مطالعه که به رهبری “خوان مونین” دانشیار دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه ییل انجام شده استدلال میکند که کلید خوشبختی زوجین در ژنهای فردی آنهاست.
تیم تحقیقاتی ۱۷۸ زوج را که در سنین ۳۷ تا ۹۰ سالگی بودند مطالعه کرد. محققان نه تنها احساس امنیت و رضایت زناشویی را در هر فرد بررسی کردند، بلکه نمونههای بزاق آنها را نیز برای تعیین ساختار ژنتیکی(ژنوتیپ) آنها جمع آوری کردند. حتی در مورد نقش اکسیتوسین (oxytocin) که به عنوان هورمون عشق شناخته میشود نیز کنجکاو بودند و آن را مورد بررسی قرار دادند.

نقش اکسی توسین
هورمون اکسیتوسین، نقش مهمی در پیوند اجتماعی و ارتباط میان انسانها دارد. محققان پس از تجزیه و تحلیل نمونهها دریافتند که وقتی یکی از زوجین دارای نوعی تغییر در ساختار ژنتیکی به نام “ژنوتیپ GG” در گیرنده ژن اکسیتوسین خود است، زوجها دارای سطح بسیار بالاتری از رضایت زناشویی هستند.
این گیرنده اکسیتوسین موسوم به “OXTR rs53576” با ویژگیهای شخصیتی مانند ثبات احساسی، همدلی و اجتماعی بودن همراه است.
وجود “ژنوتیپ GG” در زوجین همچنین موجب کاهش احساس اضطراب در ازدواج میشود. به طور خلاصه افرادی که دارای این نوع ساختار ژنی هستند شانس بیشتری برای تجربه ازدواج موفق و شاد با همسر خود دارند.
این مطالعه نشان میدهد که روابط نزدیک و تجربههای مشترک ما با همسرمان در طول زمان تا چه اندازه تحت تاثیر ژنتیک ما است.

“مونین” میگوید:
افراد در ازدواج نیز تحت تاثیر خواص ژنتیکی شریک زندگی خود قرار میگیرند.
این مطالعه در مجله PLOS ONE منتشر شده است

http://goo.gl/uCFdJc

https://journals.plos.org/plosone/article…


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آیا جهش های ژنتیکی، ویروخار و گلاگر میدانی مصیبت بزرگتر درک تصویر و زبان های مخلتنقش غذاها و موجودات دريااز واقعیت امروز تا حقیقتزندگی سلول در بدن، جدای الزوم سازگاری قانون مجازاهفت چیز که عملکرد مغز تو تلاشی جدید در درمان ام اسبیماری کروتز فیلد جاکوبشواهدی از دنیسوان(شبه نئوقتی تو از یاد گرفتن باز تاثیر احتمالی عصاره تغلیمدل همه جانبه نگر ژنرالیگل زندگیجوانان وطنآتش منبع انرژیدقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقا از نخستین هماندست کردن در گوشچندجهانیبیش از نیمی از موارد انتقاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و کلمه حتی برای کسانمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی پایه ایتنبیه چقدر موثر استشبیه سازی میلیون ها جهان واقعیت های متفاوتتاثیر درجه حرارت بر عملکمرگ انتقال است یا نابود شگاهی لازم است برای فهم و حق انتخابإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقا از نخستین همانرفتار مانند بردهنوار عصب و عضلهبازخورد یا فیدبکاز تکینگی تا مغز از مغز تسفر به مریخ در 39 روزمنبع هوشیاری کجاست قسمت توقف؛ شکستضرورت زدودن افکارواکسن دیگری ضد کرونا از دتاثیر رژیم گیاهخواری بر مشکلات نخاعیپول و عقیدهحوادث روزگار از جمله ویرالگوی بنیادین و هوشیاریدانشمندان ژنی از مغز انسمعادله ها فقط بخش خسته کنابزار بقای موجود زنده از رویا و خبر از آیندهنکاتی در مورد تشنجبحثی درباره احساساتی غیراز تکینگی تا مغز، از مغز سلام تا روشناییهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم تنهاییعقیده ی بی عملوزوز گوشتداخل مرزها و صفات با بینپیر شدن حتمی نیستحس و ادراک قسمت 74انقراض را انتخاب نکنیدداروی جدید s3 در درمان ام مغز و اخلاقابعاد اضافه ی کیهانفیزیک مولکولها و ذرات در روزهای سختنگاه انسان محدود به ادرابرای تمدن سازی، باید در باساس انسان اندیشه و باور سودمندی موجودات ابزی بر هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتیروفیبان موثر در سکته ی عوارض ازدواج و بچه دار شدژن یا نقشه توسعه مغز و نقتشنج و حرکات شبه تشنجی قاپرتوهای صادر شده از سیاهحس و ادراک قسمت پنجمانسان یک کتابخانه استدر مانهای کمر دردمغز برای فراموشی بیشتر کاحساسات کاذبفرد موفقریاضیات یک حس جدید استناتوانی در شناسایی چهره برخی درمان های Spinal Muscular Atاصل علت و تاثیرسیستم دفاعی بدن علیه مغز هوش احساسیموسیقی نوتکامل داروینی هنوز در حاغیرقابل دیدن کردن مادهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتغییر عمودی سر انسان از پآنزیم تولید انرژی در سلوحس و ادراک قسمت سیزدهماولین دروغدر سال حدود 7 میلیون نفر نقش قهوه در سلامتیادغام دو حیطه علوم مغز و قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصرادیوی مغز و تنظیم فرکاننرمش های موثر در کمردردبسیاری از مجرمان، خودشانبلندی در ذهن ما درک بلندیستم با شعار قانون بدترین هوشیاری و افسردگیما انسانها چه اندازه نزدتاثیر فکر بر سلامتکی غایب شدی تا نیازمند دلجهان موازی و حجاب هاآیا هشیاری کوانتومی وجودخونریزی مغز در سندرم کوواینکه به خاطرخودت زندگی درمان جدید ای ال اس، توفرنقش تیروئید در تکامل مغزارتباط غیرکلامی بین انسازمین زیر خلیج فارس تمدنی قضاوت ممنوعنزاع بین جهل و علم رو به پتفاوت های تکاملی در مغز وبه دنبال رستگاری باشسردرد و علتهای آنهدف از خلقت رسیدن به ابزاماده، چیزی نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب طبیعت در قالب هندسهجهان پر از چیزهای جادویی کتاب، سفری به تاریخجهان دارای برنامهآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجخارق العاده و استثنایی باگر نیروی مغناطیس نباشد درک حقیقت نردبان و مسیری نقش غذاها و موجودات دريااز کجا آمده ام و به کجا میزندگی، مدیریت انرژیلزوم عدم وابستگی به گوگل هفت سین یادگاری از میراث تمایل زیاد به خوردن بستنبیماری گیلن باره و بیمارشیشه ی بازالتی و سیلیکونویتنام نوعی کرونا ویروس تاثیر ترکیبات استاتین (سمدل هولوگرافیک ژنرالیزهگلوله ی ساچمه ایجواب دانشمند سوال کننده آثار باستانی تمدن های قددل به دریا بزنابزار بقا از نخستین هماندست آسماننه به اعدامبیشتر کمردردها نیازی به از تکینگی تا مغز از مغز تزبان و بیان نتیجه ساختمامنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی رایج کیهانتهدیدهای هوش مصنوعیشبیه سازی سیستم های کوانواقعیت و مجازتاثیر درجه حرارت بر عملکمرگ تصادفیگاهی مغز بزرگ چالش استحقیقت قربانی نزاع بین بی افت فشار خون ناگهانی در ودی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقا از نخستین همانرفتار وابسته به شکلنوار عصب و عضلهبازسازي مغز و نخاع چالشی از تکینگی تا مغز از مغز تسفر تجهیزات ناسا به مریخ منبع هوشیاری کجاست قسمت تولید مثل اولین ربات های ضررهای مصرف شکر و قند بر واکسن سرطانتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمشکلات بین دو همسر و برخیپوست ساعتی مستقل از مغز دحکمت الهی در پس همه چیزالگوبرداری از طبیعتدانشمندان پاسخ کوانتومی معجزه های هر روزهابزار بقای موجود زنده از رویا بخشی حقیقی از زندگی چگونه مولکول های دی ان ایبخش فراموش شده ی حافظهاز تکینگی تا مغز، از مغز سلاح و راهزنیهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم جداییعلم و ادراک فقط مشاهده ی یک پیام منفرد نورون مغزی تروس جریان انرژیپیشینیان انسان از هفت میحس و ادراک قسمت 75انواع سکته های مغزیداروی جدید میاستنی گراویمغز و سیر تکامل ان دلیلی ابعاد بالاترفیزیک و هوشیاریروش مقابله مغز با محدودینگاه از بیرون مجموعهبرای خودآگاه بودن تو بایاستفاده از مغز، وزن را کمسی و سه پل اصفهانهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکنولوژی جدید که سلول هاعید نوروز مبارکژن ضد آلزایمرتشنج عدم توازن بین نورون پرسش و چستجو همیشه باقی احس و ادراک قسمت پنجاهانسان باشدر محل کار ارزش خودت را بمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟اخلاق و علوم اعصابفرد یا اندیشهریسدیپلام تنها داروی تاینادیدنی ها واقعی هستندبرخی روش های تربیتی کودکاصل عدم قطعیت از کوانتوم سکوت و نیستیهوش در طبیعتموسیقی هنر مایع استتکامل زبانغرور و علمکنگره بین المللی سردرد دتغییرات منطقه بویایی مغزآینه در اینهحس و ادراک قسمت ششماولین سلول مصنوعیدرمان های اسرار آمیز در آنقش مهاجرت در توسعه نسل اارتقا و تکامل سنت آفرینش قانون مندی نقشه ژنتیکی مراز تغییرنرمشهای مهم برای تقویت عبسیاری از بیماری های جدیبلوغ چیستستم، بی پاسخ نیستهوشیاری کوانتومیما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر مشاهده بر واقعیت بکیهان خود را طراحی میکندجهان ما میتواند به اندازآیا واکنش های یاد گرفته وخواندن ، یکی از شستشو دهناینکه خانواده ات سالم بادرمان جدید سرطاننقش حفاظتی مولکول جدید دارتروز یا خوردگی و التهازمان چیستقطار پیشرفتنزاع بین علم و نادانی رو تفاوت های زبانی سرمنشا تبه زودی شبکه مغزی به جای سردرد تنشنهر چیز با هر چیز دیگر در تماده، چیزی بیش از یک خلا تاثیر گیاه خواری بر رشد وکتابخانهجهان در حال نوسان و چرخشآیا خداباوری محصول تکاملخبر مهم تلسکوپ هابلاگر نعمت فراموشی نبود بسدرک دیگراننقش غذاها در کاهش دردهای بیماری تی تی پیاز کسی که یک کتاب خوانده زونیسومایدمقاومت به عوارض فشار خون هم نوع خواری در میان پیشیتمدن قدیمی ای در جنوب ایربیماری آلزایمر، استیل کوشکل های متفاوت پروتئین هویتامین E برای فعالیت صحتاثیر تغذیه بر سلامت روامدل هولوگرافیک تعمیم یافگلوئونجوسازی مدرنآرامش و دانشدلایلی که نشان میدهد ما بابزار بقا از نخستین هماندستورالعمل مرکز کنترل بینه جنگ و نه خونریزیبا هوش مصنوعی خودکار روباز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و بیان، در سایه پیشرمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه بنیادینتو یک معجزه ایشبکه های مصنوعی مغز به درواقعیت و انعکاستاثیر درجه حرارت بر عملکمرگی وجود نداردگذر زمان کاملا وابسته به حقیقت آنطور نیست که به نظافت هوشیاری به دنبال کاهدین اجباریابزار بقا از نخستین همانرفتار اجتماعی انسان، حاصنوبت کودکانبحتی علمی درباره تمایل باز تکینگی تا مغز از مغز تسفر دشوار اکتشافهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنبع هوشیاری کجاست قسمت تولید یا دریافت علمضررهای شکر بر سلامت مغزواکسن سرطانتاریک ترین بخش شبمشکلات روانپزشکی پس از سپوشاندن خود از نورحافظه میتواند بزرگترین دالتهاب شریان تمپورالدانشمندان اولین سلول مصنمعجزه ی چشمابزار بقای موجود زنده از رویا تخیل یا واقعیتچگونه میتوان با قانون جنبخش های تنظیمی ژنوماز تکامل تا مغز از مغز تا سلسله مباحث هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم جدایی و توهم علمعلم و روحیک پیشنهاد خوب برای آسان تری فلوپرازینپیشرفت های جدید علوم اعصحس و ادراک قسمت 78انگشت ماشه ایداروی جدید برای میاستنی مغز کوانتومیاتفاق و تصادففیزیکدانان ماشینی برای تروش های صرفه جویی در ایجانگاه از دور و نگاه از نزدبرای زندگی سالم، یافتن تاستفاده از هوش مصنوعی در سیلی محکم محیط زیست بر انهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟ قتکنولوژی جدید که سلول هاعامل کلیدی در کنترل کارآژنها نقشه ایجاد ابزار هوتشویق خواندن به کودکانپرسشگری نامحدودحس و ادراک قسمت پنجاه و یانسان جدید از چه زمانی پادر چه مرحله ای از خواب ، رمغز بزرگ چالش است یا منفعاخلاق پایه تکامل و فرهنگفرد حساس از نظر عاطفی و بریشه های مشترک حیاتنادانی در قرن بیست و یکم،برخی سلولهای عصبی در تلااصلاح خطا با رفتن بر مسیرسکوت، پر از صداهوش عاطفی قسمت 11میهمانهای ناخوانده عامل تکامل زبانغربال در زندگیکنگره بین المللی سردرد دتغییرات آب و هوایی که به آیندهحس و ادراک قسمت شصت و هشتاوکرلیزوماب داروی جدید شدرمان های بیماری آلزایمرنقش میدان مغناطیسی زمین ارتقا یا بازگشت به قبل ازقانون گذاری و تکاملراست دستی و چپ دستیچرا ماشین باید نتایج را پبسیاری از بیماری های جدیبلعیدن ستاره توسط سیاهچاستون فقرات انسان دو پا جلهوش، ژنتیکی است یا محیطیما از اینجا نخواهیم رفتتاثیر نگاه ناظر هوشیار بکیهانِ هوشیارِ در حال یاجهان مادی، تجلی فضا در ذهآیا یک، وجود داردخواب سالم عامل سلامتیاینترنت بدون فیلتر ماهوادرمان دارویی سرطان رحم بنقش حیاتی تلومر دی ان آ دارزش حقیقی زبان قسمت اولزمان و مکان، ابعاد کیهان لمس کوانتومینزاع بین علم و جهل رو به پتفاوت ایستایی و تکاپوبه زیر پای خود نگاه نکن بسردرد سکه ایهر جا که جات میشه، جات نیماست مالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکجای مغز مسئول پردازش تججهان در حال ایجاد و ارتقاآیا دلفین ها می تواند از خدا موجود استاگر نعمت فراموشی نبود بسدرک درست از خود و هوشیارینقشه مغزی هر فرد منحصر بهبیماری دویکاز آغاز خلقت تا نگاه انسازونا به وسیله ویروس ابله مقابله ی منطقی با اعتراضهمه چیز موج استتمدن پیشرفته ی پیشینیانبیماری الزایمرشکل پنجم مادهویتامین E در چه مواد غذایتاثیر حرکات چشم بر امواج مدل های ریز مغز مینی برینگمان میکنی جرمی کوچکی در جامعه ی آسمانیآرامش و سکوندنیای شگفت انگیز کوانتومابزار بقا از نخستین هماندغدغه نتیجه ی نادانی استچه زیاد است بر من که در ایبا تعمق در اسرار ابدیت و از تکینگی تا مغز از مغز تزبان و تکلم برخی بیماریهمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه در پایه ی همه ی واکتو یک جهان در مغز خودت هسشبکیه های مصنوعیواقعیت خلا و وجود و درک متاثیر درجه حرارت بر عملکمراحل ارتقای پله پله کیهحقیقت افرادافتخار انساندین، اجباری نیستابزار بقا از نخستین همانرقیبی قدرتمند در برابر منور درونبحث درباره پیدایش و منشا از تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنبع هوشیاری کجاست قسمت تولید پاک و فراوان انرژیطلوع و حقیقتواکسن ضد اعتیادتاریکی من و تو و گرد و غبامشکلات روانپزشکی در عقب پیموزایدحافظه های کاذبامواجی که به وسیله ی ماشیدانشمندان تغییر میدان مغمعجزه ی علمابزار بقای موجود زنده از رویا حقی از طرف خداچگونه مغز پیش انسان یا همبخش بزرگی حس و ادراک ما ااز تکامل تا مغز، از مغز تسلطان جنگل یا صاحب ملکوتهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم جسمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهیک آلل ژنتیکی که از نئاندتری فلوپرازینپیشرفت در عقل است یا ظواهحس و ادراک قسمت 82انگشت نگاری مغز نشان میدداروی جدید برای ای ال اسمغز آیندگان چگونه است ؟اتوبان اطلاعات و پلِ بینفاجعه ی جهل مقدسروش هایی برای جلوگیری از نگاه از درون مجموعه با نگبرخی ملاحظات در تشنج های استفاده از انرژی خلاسینوریپا داروی ترکیبی ضدهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟(قتکینگیعادت همیشه خوب نیستژنها ، مغز و ارادهتشخیص ژنتیکی آتروفی های آلودگی هوا چالش قرن جدیدحس و ادراک قسمت پنجاه و دانسان خطرناکترین موجوددر ناامیدی بسی امید استمغز بزرگ چالشهای پیش رواختلال خواب فرد را مستعد فردا را نمیدانیمرژیم های غذایی و نقش مهم نازوکلسینبرخی سيناپسها طی تکامل و اصول انجام برخی نرمش ها دسکته مغزیهوش عاطفی قسمت نهممیوتونیک دیستروفیتکامل زبان انسان از پیشیمقالاتکنترل همجوشی هسته ای با هتغییرات تکاملی سر انسان آینده ی انسان در فراتر ازحس و ادراک قسمت شصت و دوايندگان چگونه خواهند دیددرمان های جدید میگرننقش محیط زندگی و مهاجرت دارتوکين تراپی روشی جديد قانون جنگلرجزخوانی هایی که امروز بچرا مغز انسان سه هزار سالبشکه ای که ته نداره پر نمبنی عباس، ننگی بر تاریخستارگانی قبل از آغاز کیههیچ چیز همیشگی نیستما اشیا را آنطور که هستندتاثیر نگاه و مشاهده ناظر کیست هیداتید مغزجهان مرئی و نامرئیآیا کیهان می تواند یک شبیخواب سالم عامل سلامتی و یایندرالدرمان سرگیجه بدون نیاز بنقش خرچنگ های نعل اسبی درارزش حقیقی زبان قسمت دومزمان و صبرلوب فرونتال یا پیشانی مغنسبیت عام از زبان دکتر برتفاوت ارباب و رهبر حقیقیبه سخن توجه کن نه گویندهسردرد عروقی میگرنهر حرکت خمیده می شود و هر ماست مالی با هوش انسانیماشین دانشکرونا چه بر سر مغز می آورجهان ریز و درشتآیا دلفین ها میتوانند باخدا بخشنده است پس تو هم باگر با مطالعه فیزیک کواندرک عمیق در حیواناتنقشه های مغزی جدید با جزیبیماری دیستروفی میوتونیاز انفجار بزرگ تا انفجار زیباترین چیز در پیر شدنمقابله با کرونا با علم اسهمه چیز در زمان مناسبتمدن بشری و مغز اخلاقیبیماری ای شبیه آلزایمر و شکست حتمیویتامین کاتاثیر دوپامین و سروتونینمدیون خود ناموجودگنجینه ای به نام ویتامین جاودانگی مصنوعیآرامش(سکوت) stillness و تکاپودنیا، هیچ استابزار بقا از نخستین همانذهن ما از در هم شکستن منبنه عدم مطلق بلکه عدم با قبا خدا باشاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت چمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه زبانِ زمان استتو کز محنت دیگران بی غمیشباهت مغز و کیهانوالزارتان داروی ضد فشار تاثیر درجه حرارت بر عملکمرز مرگ و زندگی کجاستحقیقت اشیاافراد آغاز حرکت خودشان ردید تو همیشه محدود به مقدابزار بقا از نخستین همانرموزی از نخستین تمدن بشرنورون هاي مصنوعی می توانبحثي درباره هوش و تفاوتهاز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی الفاگومنبع هوشیاری کجاست قسمت تولید سلولهای جنسی از سلطلای سیاهواکسن علیه سرطانتاریکی و نورمشاهده گر جدای از شیء مشاپیموزایدحافظه و اطلاعات در کجاست امیوتروفیک لترال اسکلرودانشمندان روش هاي جدیدی معجزه ی علم در کنترل کرونابزار بقای موجود زنده از رویاها از مغز است یا ناخوچگونه هموساپينس بر زمین بخش بزرگتر کیهان ناشناختاز تکامل تا مغز، از مغز تسم زنبور ، کلیدی برای وارهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهمات و شناخت حقیقتعلم به ما کمک میکند تا مویک جهش ممکن است ذهن انسانترک امروزپیشرفت ذهن در خلاقیت استحس و ادراک قسمت چهلانتقال ماده و انرژیداروی جدید برای دیابتمغز انسان ایا طبیعتا تمااتوسوکسیمایدفاصله ها در مکانیک کوانتروش هایی ساده برای کاهش انگاه حقیقی نگاه به درون ابرخی مرزهای اخلاق و علوم استفاده از سلول های بنیاسیگار عامل افزایش مرگ ومهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع خواب و رویاتکامل فردی یا اجتماعیعادت کن خوب حرف بزنیژنهای مشترک بین انسان و وتشخیص آلزایمر سالها قبل آلودگی هوا و ویروس کروناحس و ادراک قسمت پنجاه و سانسان عامل توقف رشد مغزدر هم تنیدگی مرزها و بی ممغز بزرگ و فعال یا مغز کواختلال در شناسایی حروف و فرزندان زمان خودرژیم های غذایی و نقش مهم نباید صبر کرد آتش را بعد برداشت مغز ما از گذر زماناصول توسعه ی یک ذهن کاملسال سیزده ماهههوش عاطفی قسمت هفتممیگرن و پروتئین مرتبط با تکامل ساختار رگهای مغزی تاثیر ویتامین دی بر بیماکنترل جاذبهتغذیه بر ژنها تاثیر داردآینده ی علم و فیزیک در60 ثحس و ادراک قسمت شصت و ششايا اراده آزاد توهم است یدرمان های جدید در بیماری نقش نگاه از پایین یا نگاهارتباط میکروب روده و پارقانون جنگلرحم مصنوعیچرا مغزهای ما ارتقا یافت بشریت از یک پدر و مادر نیبه قفس های سیاهت ننازسخن نیکو مانند درخت نیکوهیچ وقت خودت را محدود به ما به جهان های متفاوت خودتاثیر نگاه انسان بر رفتاکیست کلوئید بطن سومجهان مشارکتیآیا گذشته، امروز وآینده خواب عامل دسته بندی و حفطایا کوچک شدن مغزانسان الدرمان سرگیجه بدون نیاز بنقش داروهاي مختلف معروف ارزش حقیقی زبان قسمت سومزمان واقعیت است یا توهملوتیراستامنسبت ها در کیهانتفاوتهای جنسیتی راهی برابوزون هیگز چیستسرطان کمیت گراییهرچیز با یک تاب تبدیل به هز ذره، یک دنیاستتاثیر گیاه خواری بر رشد ومبانی ذهنی سیاه و سفیدکریستال هاجهان شگفت انگیزآیا دست مصنوعی به زودی قاخدای رنگین کماناگر تلاش انسان امروز برادرگیری قلب در بیماری ویرنقص در تشخیص هیجانات عامبیماری ضعف عضلات نزدیک باز بحث های کنونی در ویروسزیباترین چیز در افزایش سملاحظه های اخلاقی دربارههمه چیز در زمان کنونی استتمدن زیر آببیماری ای شبیه ام اس مولتشگفت نیست من عاشق تو باشمویتامین کا و استخوانتاثیر دپاکین بر بیماری ممدیریت اینترنت بر جنگگویید نوزده و ایمنی ساکتجایی خالی نیستآزمون تجربی، راهی برای ردندان ها را مسواک بزنید تابزار بقا از نخستین همانذهن چند جانبه نیازمند نگنهایت معرفت و شناخت درک عبا طبیعت بازی نکناز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت امنابع انرژی از نفت و گاز هندسه، نمایشی از حقیقتتو پیچیده ترین تکنولوژی شباهت مغز با کیهان مادیواکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر درجه حرارت بر عملکمرز بین انسان و حیوان کجاگذشته را دفن کنحقیقت تنها چیزی است که شاافراد بی دلیل دوستدار تو دیدن خدا در همه چیزابزار بقا از نخستین همانرمز و رازهای ارتباط غیر کنورون های ردیاب حافظهبحثی جالب درباره محدودیتاز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت تولترودینطوفان فقر و گرسنگی و بی سواکسنی با تاثیر دوگانه اتاریکی خواهد ترسیدمشاهده آینده از روی مشاهپیچیدگی های مغزمگسحافظه و اطلاعات در کجاست امید نیکو داشته باش تا آندانشمندان روشی برای تبدیمعجزه در هر لحظه زندگیابزار بقای موجود زنده از رویاهای پر رمز و حیرتی درچگونه هوشیاری خود را توسبخش دیگری در وجود انسان هاز تکامل تا مغز، از مغز تسماگلوتید داروی کاهش دهنهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوپیراماتعلم بدون توقفیک رژیم غذایی جدید، می توترکیب آمار و ژنتیکپیشرفتی مستقل از ابزار هحس و ادراک قسمت چهل و هفتاندوه در دنیا استداروی جدید ضد میگرنمغز انسان برای ایجاد تمداتصال مغز و کامپیوترفاصله ی همیشگی تصویر سازروش جدید تولید برقنگاه دوبارهبرخی نکات از گاید لاین پراستفاده از سلول های بنیاسیاهچاله هاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنتظر نمان چیزی نور را بهتکامل مادی تا ابزار هوشمعادت کردن به نعمتژنهای هوش ، کدامندتصویر زیبا از سلولآلودگی هوا و پارکینسونحس و ادراک قسمت پنجاه و شانسانیت در هم تنیده و متصدر هم تنیدگی کوانتومیمغز بزرگترین مصرف کننده اختلال در شناسایی حروف و فرضیه ای جدید توضیح میدهرژیم ضد التهابینبرو و انرژی مداومبررسي علل احتمالي تغيير اصول سلامت کمرسانسور از روی قصد بسیاری هوش عاطفی قسمت پنجممیگرن سردردی ژنتیکی که بتکامل شناخت انسان با کشفصفحه اصلیکندر در بیماریهای التهابثبت و دستکار ی حافظهآینده با ترس جمع نمیشودحس و ادراک سی و هفتمايا اراده آزاد توهم است یدرمان های رایج ام اسنقش نظام غذایی در تکامل مارتباط ماده و انرژیقانونمندی و محدودیت عالمرحم مصنوعیچرا ویروس کرونای دلتا وابعد پنجمبه مغز خزندگان خودت اجازسخن و سکوتهیچ کاری نکردن به معنی چیما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر نگاه انسان بر رفتاکاهش مرگ و میر ناشی از ابجهان هوشمندآیا پیدایش مغز از روی تصاخودآگاهی و هوشیاريایا این جمله درست است کسیدرمان سرگیجه بدون دارونقش درختان در تکاملارزش خود را چگونه میشناسزمان پلانکلوزالمعده(پانکراس)مصنوعنسبت طلایی، نشانه ای به ستقلید مرحله ای نسبتا پیشبوزون هیگز جهان را از متلسرعت فکر کردن چگونه استبی نهایت در میان مرزهاسعی کن به حدی محدود نشویهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر گیاه خواری بر رشد ومباحث مهم حس و ادراککریستال زمان(قسمت اولجهانی که نه با یک رخداد و آیا رژیم غذایی گیاهی سلاخدایی که ساخته ی ذهن بشر اگر خواهان پیروزی هستیدرگیری مغز در بیماری کوینقطه بی بازگشتبیماریهای تحلیل عضلانی ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکزیر فشار کووید چه باید کرملاحظات بیهوشی قبل از جرهمه چیز، ثبت می شودتمدنی قدیمی در شمال خلیج بیماری اسپینال ماسکولار شگفت انگیز بودن کیهانویتامین کا در سبزیجاتتاثیر داروهای ضد التهاب مداخله ی زیانبار انسانگوشه بیماری اتوزومال رسسجاذبهآزمون ذهنی گربه ی شرودیندهن، بزرگترین سرمایهذهن هوشیار در پس ماده ی منهایت در بی نهایتبالاترین هدف از دولتاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت دمنابع انرژی از نفت و گاز هنر فراموشیتو آرامش و صلحیشباهت کیهان و مغزواکنش به حس جدیدتاثیر درجه حرارت بر عملکمرز جدید جستجو و اکتشاف، گربه شرودینگر و تاثیر مشحقیقت خواب و رویاافزایش قدرت ادراکات و حسدیدگاه نارسای دوگانه ی مابزار بقا از نخستین همانرمز پیشرفت تواضع است نه طنوروپلاستیسیتی چیستبحثی در مورد نقش ویتامين از تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت تومورها و التهاب مغزی عاطوفان زیباییواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاریخ همه چیز را ثبت کردهمطالبه ی حق خودپیچیدگی های مغزی در درک زحافظه و اطلاعات در کجاستامید نجاتدانش، قفل ذهن را باز میکنمعرفت و شناختابزار بقای موجود زنده از رویای شفافچگونه واکسن کرونا را توزبخشیدن دیگران یعنی آرامشاز تکامل تا مغز، از مغز تسندرم کووید طولانیهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوانایی مغز و دیگر اجزای علم در حال توسعهیکی از علل محدودیت مغز امترکیب حیوان و انسانپاسخ گیاهان در زمان خوردحس و ادراک قسمت چهل و هشتاندوه دردی را دوا نمیکندداروی جدید ضد الزایمرمغز انسان برای شادمانی طاثر مضر مصرف طولانی مدت رفتون های زیستیروش صحبت کردن در حال تکامنگاهی بر قدرت بینایی درابرخی نرمش ها برای زانواستفاده از سلول های بنیاسیاهچاله های فضایی منابعهوش مصنوعی از عروسک تا کممنحنی که ارتباط بین معرفتکامل مداومعادت دادن مغز بر تفکرژنهای حاکم بر انسان و انستصویر زیبای اصفهانآلزایمرحس و ادراک قسمت بیست و چهانسانیت در برابر دیگراندر هم تنیدگی کوانتومی و پمغز حریص برای خون، کلید تاختلالات مخچهفساد اقتصادی سیتماتیک دررژیم غذایی حاوی تخم مرغ وچت جی پی تیبررسی و اپروچ جدید بر بیماضطراب و ترسسانسور بر بسیاری از حقایهوش عاطفی قسمت اولمیگرن شدید قابل درمان استکامل، نتیجه ی برنامه ریسوالات پزشکیکوچ از محیط نامناسبثبت امواج الکتریکی در عصآیا فراموشی حتمی استحس و ادراک- قسمت پنجاه و ای نعمت من در زندگیمدرمان های علامتی در ام اسنقش نظریه تکامل در شناساارتباط متقابل با همه ی حیقارچ بی مغز در خدمت موجودرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرچرا پس از بیدار شدن از خوبعد از کرونابه نقاش بنگرسخن پاک و ثابتهیچ کس مانند تو نگاه نمیکما بخشی از این جهان مرتبطتاثیر ویتامین دی بر بیماکاهش التهاب ناشی از بیماجهان هوشیارآیا آگاهی پس از مرگ از بیایا ابزار هوشمندی یا مغز درمان سرطان با امواج صوتنقش ذهن و شناخت در حوادث از فرد ایستا و متعصب بگذرزمان به چه دلیل ایجاد میشلیروپریم داروی ترکیبی ضدنشانه های گذشته در کیهان تقلید از روی طبیعتنشانه های پروردگار در جهتقلید از طبیعتبی هیچ می ایی و بی هیچ میرشلیک فراموشیهزینه سنگین انسان در ازاتاثیر گیاه خواری بر رشد ومجموعه های پر سلولی بدن مکریستال زمان(قسمت دوم)جهانی که از یک منبع، تغذیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاخسته نباشی بابااپی ژنتیکدرگیری مغز در بیماران مبنمیتوان با بیرون انداختنبیماری، رساله ای برای سلاز تلسکوپ گالیله تا تلسکزیرفون داروی ضد ام اسممانتین یا آلزیکسا یا ابهمه ی سردردها بی خطر نیستتمرکز و مدیتیشنبیماری اضطراب عمومیشگفت زده و حیران باشویتامین بی 12 در درمان دردتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مدارک ژنتیکی چگونه انسانگوشت خواری یا گیاه خواریجاذبه و نقش آن در شکلگیریآزمون ذهنی گربه شرودینگردو ویژگی انتزاع و قدرت تجذهن تو همیشه به چیزی اعتقنهادینه سازی فرهنگ اختلاباهوش ترین و با کیفیت تریاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت سمنابع انرژی از نفت و گاز هنر حفظ گرهتو افق رویداد جهان هستیشباهت زیاد بین سلول هاي عواکسن های شرکت فایزر آمرتاثیر درجه حرارت بر عملکمزایای شکلات تلخ برای سلگزیده ای از وبینار یا کنفحقیقت در علم، هرگز نهایی افزایش مرگ و میر سندرم کودژا وو یا اشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانرمز بقای جهش ژنتیکینوروز یا روز پایانیبحثی در مورد نقش کلسیم و از تکینگی تا مغز از مغز تسفری به آغاز کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت تومورهای نخاعیطولانی ترین شبوبینار اساتید نورولوژی دتازه های اسکیزوفرنی(جنومطالبی در مورد تشنجپیوند قلب خوک، به فرد دچاحباب های کیهانی تو در توامید جدید بر آسیب نخاعیدائما بخوانمغز فکر میکند مرگ برای دیابزار بقای موجود زنده از روان سالمچگونه آن شکری که می خوریمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلاز تکامل تا مغز، از مغز تسندرم گیلن باره به دنبال هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوازن مهمتر از فعالیت زیعلم راهی برای اندیشیدن ایافته های نوین علوم پرده ترازودونپختگی پس از چهل سالگي به حس و ادراک قسمت چهل و دوماندوهگین نباش اگر درب یا داروی سل سپتمغز انسان برای شادمانی طاثرات فشار روحی شدیدفروتنی و غرورروشهای نو در درمان دیسک بنگاهی بر توانایی اجزاي ببرخی نرمش های گردناستفاده از سلول های بنیاسیاهچاله ها، دارای پرتو هوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنشأ اطلاعات و آموخته ها تکامل چشمعارضه جدید ویروس کرونا سکل اقیانوس در یک ذرهتصویربرداری فضاپیمای آمآملودیپین داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت بیست و یکانسان، گونه ای پر از تضاددر هم تنیدگی کوانتومی و دمغز در تنهایی آسیب میبیناختلالات حرکتی در انسانفشار و قدرترژیم غذایی ضد التهابیچت جی پی تیبررسی ژنها در تشخیص بیمااطلاع رسانی اینترنتیساهچاله ها تبخیر نمیشودهوش عاطفی قسمت دهممیدان مغناطيسي زمین بشر تکثیر سلول در برابر توقف پیامهای کاربرانکوچک شدن مغز از نئاندرتاجلو رفتن یا عقبگردآیا ممکن است موش کور بی محس و ادراک- قسمت بیست و پای همه ی وجود مندرمان ژنتیکی برای نوآورینقش هورمون های تیروئید دارتباط چاقی و کاهش قدرت بقبل از آغازرساناها و ابر رساناها و عچرا ارتعاش بسیار مهم استبعد از کرونابه نقاش بنگرسختی ها رفتنی استهیچ کس حقیقت را درون مغز ما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر ویروس کرونا بر مغز کاهش حافظه هرچند فرایندیجهان های بسیار دیگرآیا امکان بازسازی اندامهایا بیماری ام اس (مولتیپدرمانهای بیماری پارکینسنقش روی و منیزیم در سلامتاز مخالفت بشنوزمان شگفت انگیزلیس دگرامفتامین یا ویاسلا اکراه فی الدیننظام مثبت زندگیتقویت استخوان در گرو تغذبی ذهن و بی روحشلیک فراموشیهزاران سال چشم های بینا وتاثیر گیاه خواری بر رشد ومحل درک احساسات روحانیکریستال زمان(قسمت سوم)جهانی در ذهنآیا راهی برای رفع کم آبی خطا در محاسبات چیزی کاملابتدا سخت ترین استدرگیری مغزی در سندرم کوونمیتوان بر سیاه سیاه نوشبیندیشاز تکنیکی تا مغز از مغز تزیرک ترین مردممن کسی در ناکسی دریافتم همیشه چشمی مراقب و نگهباتمرکز بر هدفبیماری بیش فعالیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیویتامین بی هفدهتاثیر درجه حرارت بر مغزمروری بر تشنج و درمان هایگیلگمش باستانی کیستجدا کردن ناخالصی هاآزادی عقیده، آرمانی که تدو بیماری روانی خود بزرگ ابزار بقا از نخستین همانذهن خود را مشغول هماهنگیچهار میلیارد سال تکامل بباور و کیهان شناسیاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان جانسوزمنابع انرژی از نفت و گاز هنر رها شدن از وابستگیتو انسانی و انسان، شایستشباهت زیاد بین سلول هاي عواکسن کووید 19 چیزهایی که تاثیر درجه حرارت بر عملکمسمومیت دانش آموزان بی گگزارش یک مورد جالب لخته وحقیقت راستین انسان علم بافزایش سرعت پیشرفت علوم دژاوو یا آشناپنداریابزار بقا از نخستین همانرمز جهاننوشیدن چای برای مغز مفید بحثی در مورد حقیقت فضا و از تکینگی تا مغز از مغز تسقوط درون جاذبه ای خاص، چهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت تومورهای ستون فقراتطی یکصد هزار سال اخیر هرچوجود قبل از ناظر هوشمندتازه های بیماری پارکینسومطالعه ای بیان میکند اهدپیوند مغز و سر و چالشهای حد و مرزها توهم ذهن ماستامید درمان کرونا با همانداروهای مصرفی در ام اسمغز قلبابزار بقای موجود زنده از روبات های ریز در درمان بیچگونه انتظارات بر ادراک بدون پیر فلکاز تکامل تا مغز، از مغز تسندرم پیریفورمیسهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوسعه هوش مصنوعی قادر اسعلم ساختن برج های چرخانیاد گرفتن مداومتراشه ی هوش مصنوعی در مغزپروژه ی ژنوم انسانیحس و ادراک قسمت چهل و سوماندام حسی، درک از بخش هایداروی ضد چاقیمغز انسان رو به کوچک تر شاثرات مفید قهوهفرگشت و تکامل تصادفی محض روشهای شناسایی قدرت شنوانگاهت را بلند کنبرخی یونها و مولکول های ماستیفن هاوکینگ در مورد هسیاهچاله و تکینگی ابتدایهوش مصنوعی به شناسایی کامنشاء کوانتومی هوشیاری اتکامل و ارتقای نگاه تا عمعدم توقف تکامل در یک انداکلمات بلند نه صدای بلندتصور از زمان و مکانآموزش نوین زبانحس و ادراک قسمت بیست و دوانعطاف پذیری مکانیسمی علدر هر سوراخی سر نکنمغز را از روی امواج بشناساختلالات صحبت کردن در انفضای قلب منبع نبوغ استرژیم غذایی ضد دردنتایج نادانی و جهلبررسی بیماری التهابی روداطلاعات حسی ما از جهان، چسایه را اصالت دادن، جز فرهوش عاطفی قسمت دوممیدان های مغناطیسی قابل تأثیر نگاه انسان بر رفتاسایتهای دیگرکوچکترین چیز یک معجزه اسجلوتر را دیدنآیا ما کالا هستیمحس و ادراک- قسمت شصت و چهای آنکه نامش درمان و یادشدرمان پوکی استخواننقش هورمون زنانه استروژنارتباط هوش ساختار مغز و ژقبل از انفجار بزرگرشته نوروایمونولوژی و نقچرا بیماری های تخریبی مغبعد از کرونا دلخوشی بیهوبه نادیدنی ایمان بیاورسرنوشتهیچ اندر هیچمانند آب باشتاثیر ژنها بر اختلالات خکاهش دوپامین عامل بیماریجهان هایی در جهان دیگرآیا انسان با مغز بزرگش اخخودآگاهی و هوشیاريایا بدون زبان میتوانیم تدرهای اسرارآمیز و پوشیدهنقش روزه داری در سالم و جاز نخستین همانند سازها تزنان باهوش ترلاموژین داروی ضد اوتیسم؟نظریه ی تکامل در درمان بیتقویت حافظه یا هوش مصنوعبی شرمیشنا در ابهای گرم جنوب نیاهستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر گیاه خواری بر رشد ومحل درک احساسات روحانی دکشف مکانیسم عصبی خوانش پجهان، تصادفی نیستآیاما مقهور قوانین فیزیکخطا در محاسبات چیزی کاملابتدایی که در ذهن دانشمندرگیری مغزی در سندرم کوونمایش تک نفرهبیهوش کردن در جراحی و بیماز تکینگی تا مغز و از مغز زیست شناسی کل در جزء فراکمن پر از تلخیمهمیشه اطمینان تو بر خدا بتمساح حد واسط میان مغز کوشگفتی های زنبور عسلویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز هوشیاری، روح یا بدن گیاه بی عقل به سوی نور میجدایی خطای حسی استآزار دیگری، آزار خود استدو بار در هفته ماهی مصرف ابزار بقا از نخستین همانذهن سالمچهار ساعت پس از کشتار خوکباد و موجاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان ریشه هایی شناختی اسمنابع انرژی از نفت و گاز هنر، پر کردن است نه فحش دتو با همه چیز در پیوندیشجاعت و ترسواکسن کرونا و گشودن پنجرتاثیر درجه حرارت بر عملکمسمومیت دانش آموزان، قماگشایش دروازه جدیدی از طرحقیقت غیر فیزیکیافسردگی و اضطراب در بیمادگرگونی های نژادی و تغییابزار بقا از نخستین همانرمز جهان خاصیت فراکتالنوعی سکته مغزی ، وحشتناک بحثی در مورد عملکرد لوب فاز تکینگی تا مغز از مغز تسلول های مغزی عامل پارکیهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت توهم فضای خالیطبیعت موجی جهانوراپامیل در بارداریتبدیل پلاستیک به کربن و سمعماری، هندسه ی قابل مشاپیوند اندام از حیوانات بحریص نباشامیدوار باش حتی اگر همه چداروهای ام اسمغز ما کوچکتر از نیم نقطهابزارهای پیشرفته ارتباط فلج نخاعی با الکترودهای روبات کیانچگونه به سطح بالایی از هوبرنامه و ساختار پیچیده ماز تکامل تا مغز، از مغز تسندرم پس از ضربه به سرهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوسعه برخی شغل ها با هوش علایم کمبود ویتامین E را یاد بگیر فراموش کنیتراشه ی بیولوژِیکپروژه ی ژنوم انسانیحس و ادراک قسمت نهمانرژی بی پایان در درون هرداروی ضد چاقیمغز انسان رو به کوچکتر شداثرات مفید روزه داریفراموش کارها باهوش تر هسروشی برای بهبود هوش عاطفچالش هوشیاری و اینکه چرا برخی اثرات مضر ویتامین داستیفن هاوکینگ در تفسیر سیاهچاله ی منفرد یا سیاههوش مصنوعی در کامپیوترهامهندسی ژنتیک در حال تلاش تکامل و ریشه ی مشترک خلقتعدم درککلوزاپین داروی ضد جنونتصادف یا قوانین ناشناختهآمارهای ارائه شده در سطح حس و ادراک قسمت بیست و سواهرام مصر از شگفتی های جهدر والنتاین کتاب بدید هممغز زنان جوانتر از مغز مراختلالات عضلانی ژنتیکقفس ذهنراه فراری نیستنجات در راستگوییبررسی سیستم تعادلی بدن ااطلاعاتی عمومی در مورد مساخت شبکه عصبی مصنوعی با هوش عاطفی قسمت سوممیدان های کوانتومی خلاتئوری تکامل امروز در درمکووید نوزده و خطر بیماری جمجمه انسان های اولیهآیا ما تنها موجودات زنده حساسیت روانی متفاوتایمپلانت مغزیدرمان پوکی استخواننقش ویتامین K در ترمیم اسارتباط پیوسته ی جهانقبرستان ها با بوی شجاعتچرا حیوانات سخن نمی گوینبعد از کرونا دلخوشی بیهوبه هلال بنگرسریع دویدن مهم نیستهیچگاه از فشار و شکست نترماه رجبتاثیر کلام در آیات کلام بکاهش سن بیولوژیکی، تنها جهان یکپارچهآیا احتمال دارد رویا از آخودت را از اندیشه هایت حفایا تکامل هدفمند استدروغ نگو به خصوص به خودتنقش رژیم غذایی بر رشد و ااز نخستین همانند سازها تزنجیرها را ما باید پاره کاز نخستین همانند سازها تزندگی هوشمند در خارج از زلایو دوم دکتر سید سلمان فنظریه ی تکامل در درمان بیتقویت سیستم ایمنیبی عدالتی در توزیع واکسن شناخت و معرفت، و نقش آن دهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر گیاه خواری بر رشد ومحدودیت چقدر موثر استکشف مکانیسمی پیچیده در بجهش های ژنتیکی مفید در ساآب زندگی است قسمت چهارمخطای ادراک کارماابتذال با شعار دیندرگیری اعصاب به علت میتوچند نرمش مفید برای کمردربیهوشی در بیماران دچار ااز تکینگی تا مغز از مغز تزیست شناسی باور حقیقت یا منابع انرژي پاک سرچشمه حهمیشه داناتر از ما وجود دتنفس هوازی و میتوکندریشانس یا تلاشویروس مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز حافظه کجاستگیاه خواری و گوشت خوار کدجریان انرژی در سیستم های آسيب میکروواسکولاریا آسدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانذهت را روی چیزهای مفید متنوآوری ای شگفت انگیز دانباد غرور و سر پر از نخوت واز تکینگی تا مغز از مغز تزبان شناسی مدرن در سطح سلمنابع انرژی از نفت و گاز هوموارکتوس ها ممکن است دتو با باورهایت کنترل میششرکت نورالینک ویدیویی ازواکسن کرونا از حقیقت تاتتاثیر درجه حرارت بر عملکمسیر دشوار تکامل و ارتقاپل جویی اصفهانحقیقت غیر قابل شناختاقلیت خلاقدانش قدرت استابزار بقای موجود زنده از رنگ کردن، حقیقت نیستنیکولا تسلابحثی درباره هوش و تفاوتهاز تکینگی تا مغز- از مغز سلول های بنیادیهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت توهم فضای خالی یا توهم فضطبیعت بر اساس هماهنگیورزش هوازی مرتب خیلی به قتبدیل تراکت صوتی مصنوعی پیوند سر آیا ممکن استحرکت چرخشی و دائمی کیهانامیدواری و مغزداروهای تغییر دهنده ی سیمغز مانند تلفن استابزارهای بقا از نخستین هفلج بل، فلجی ترسناک که آنروح در جهانی دیگر استچگونه باغبانی باعث کاهش برنامه ی مسلط ژنها در اختاز تکامل تا مغز، از مغز تسندرم دزدی ساب کلاوینهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوصیه های سازمان بهداشت علایم کمبود ویتامین E را یادگیری مهارت های جدید دتربیت کودکان وظیفه ای مهپروانه ی آسمانیحس و ادراک قسمت چهارمانرژی تاریکداروی ضد تشنج با قابليت تمغز ایندگان چگونه استاثرات مضر ماری جوانافراموشی همیشه هم بد نیستروشی جدید در درمان قطع نخچالش هوشیاری و اینکه چرا برخی اختلالات عصبی مثانهاستخوان های کشف شده، ممکسیاهچاله ی تولید کنندههوش مصنوعی در خدمت خلق وحمهربانی، شرط موفقیتتکامل ابزار هوش ، راه پر عسل طبیعی موثر در کنترل بکلام و زبان، گنجینه ای بستظاهر خوابیده ی مادهآن چیزی که ما جریان زمان حس و ادراک قسمت بیستماولویت بندی ها کجاستدر یک فراکتال هر نقطه مرکمغزهای کوچک بی احساساختراع جدید اینترنت کوانقفس را بشکنراه های جدید برای قضاوت رنخاع ما تا پایین ستون فقربررسی علل کمر درد در میاناطلاعاتی عمومی در مورد مساخت شبکه عصبی با الفبای هوش عاطفی قسمت ششممیدان بنیادین اطلاعاتتئوری تکامل در پیشگیری و کودک هشت ساله لازم است آدجنبه های موجی واقعیتآیا مغز تا بزرگسالی توسعخفاش با شیوع همه گیری جدیایمپلانت مغزی کمک میکند درمان ام اس(مولتیپل اسکلنقش ژنتیک در درمان اختلاارتباط انسانی، محدود به قدم زدن و حرکت دید را تغیچرا حجم مغز گونه انسان درتفکر قبل از کاربه کدامین گناه کشته شدندسریعترین کامپیوتر موجودهیپرپاراتیروئیدیسمماپروتیلینتاثیر کپسول نوروهرب بر نکایروپاکتیک چیستجهان یکپارچهآیا احتمال دارد رویا از آخودروهای هیدروژنیایجاد احساساتدریای خدانقش رژیم غذایی در رشد و انقش زنجبیل در جلوگیری از از نخستین همانند سازها تزندگی بی دودلبخند بزن شاید صبح فردا زنظریه ی تکامل در درمان بیتلقین اطلاعات و حافظهبیمار 101 ساله، مبتلا به سشناخت حقیقت یا آرزوهای گو هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر گیاه خواری بر رشد ومحدودیت های حافظه و حافظکشف ارتباط جدیدی از ارتبجهش های ژنتیکی غیر تصادفآب زندگی است قسمت هفتمخطای حسابداع دی ان ای بزرگترین ددرختان اشعار زمینچند جهانیبیوگرافیاز تکینگی تا مغز از مغز تزیست، مرز افق رویداد هستمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه راهی هستتنفس هوازی و میتوکندریشاهکار قرنویرایش DNA جنین انسان، برتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز حافظه کجاستگیرنده باید سازگار با پیجریان انرژی در سیستم های آسیب ها ناشی از آلودگی هودو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانذخیره ی شگفت انگیز اطلاعنوار مغز مشاهده ی غیر مستبار بزرگ ایستادن بر دو پااز تکینگی تا مغز از مغز تزبان شناسی نوین نیازمند منابع بی نهایت انرژی در دهورمون شیرساز یا پرولاکتتو باید نیکان را به دست بشربت ضد خلطواکسن کرونا ساخته شده توتاثیر رو ح و روان بر جسممسئول صیانت از عقیده کیسپل خواجو اصفهانحقایق ممکن و غیر ممکنالکترومغناطیس شنوایی و هدانش محدود به ابعاد چهارابزار بقای موجود زنده از رنگین کماننیاز به آموزش مجازی دیجیبحثی درباره هوش و تفاوتهاز تکینگی تا مغز- از مغز سلول های بنیادی منابع و اهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت توهم لیلیپوتی(ریزبینی)طعمه ی شبکه های ارتباط اجورزش هوازی ، بهترین تمریتبدیل سلولهای محافط به سپیوند سر، یکی از راه حلهاحس متفاوتامیدی به این سوی قبر نیستداروهای ضد بیماری ام اس ومغز مادران و کودکان در زمابزارهای بقا ازنخستین همفلج خوابروح رهاییچگونه تکامل مغزهای کنونیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱از روده تا مغزسندرم سردرد به دلیل افت فهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوصیه های غیر دارویی در سعلت خواب آلودگی بعد از خویادآوری خواب و رویاترجمه ای ابتدایی از اسراپرواز از نیویورک تا لوس آحس و ادراک قسمت نوزدهمانرژی تاریک که ما نمی توداروی ضد تشنج با قابليت تمغز ابزار بقای برتر مادیاجزای پر سلولی بدن انسان فراموشی و مسیر روحانیروشی جدید در درمان نابینچالش هوشیاری و اینکه چرا برخی اصول سلامت کمراستروژن مانند سپر زنان دسیاره ی ابلهانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحموفقیت هوش مصنوعی در امتتکامل تکنولوژیعشق درونی به یگانگی خلقتکلرال هیدرات برای خوابانتظاهری از ماده است که بیدآنچه ناشناخته است باید شحس و ادراک قسمت دهماولین مورد PML به دنبال تکدر کمتر از چند ماه سوش جدمغز، فقط گیرندهادامه بحث تکامل چشمقلب و عقلراه های جدید برای قضاوت رنخستین تمدن بشریبزرگ فکر کناعتقاد اشتباه، نتیجه ی نساختن آیندههوش عاطفی بیشتر در زنانمیدازولام در درمان تشنج تئوری جدید، ویران کردن گکودک ایرانی که هوش او از جنسیت و تفاوت های بیناییآیا همه جنایت ها نتیجه بیخلا، حقیقی نیستایمپلانت نخاعی میتواند ددرمان تومورهای مغزی با انقش گرمایش آب و هوا در همارتباط از بالا به پایین مرشد مغز فرایندی پیچیده اقدرت مردمچرا خشونت و تعصبتفکر خلا ق در برابر توهم به امید روزهای بهترسرگیجه از شایعترین اختلاهاوکينگ پیش از مرگش رسالماجرای جهل مقدستاثیر کپسول نوروهرب بر تکار با یگانگی و یکپارچگیجهان کنونی و مغز بزرگتریآیا برای تولید مثل همیشه خورشید مصنوعیایران بزرگدرک فرد دیگر و رفتارهای اایرادهای موجود در خلقت بدرک نیازمند شناخت خویش انقش زبان در سلطه و قدرت ااز نشانه ها و آثار درک شدزندگی در جمع مواردی را برلحظات خوش با کودکاننظریه ی ریسمانتلاش ها برای کشف منابع جدبیماری لبر و نابینایی آنشناخت درون، شناخت بیرون؛وفور و فراوانیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومخچه فراتر از حفظ تعادلکشف جمجمه ای درکوه ایرهوجهش تمدنی عجیب و شگفت انسآب زندگی است قسمت اولخطر آلودگی هواابزار هوش در حال ارتقا ازدرد باسن و پا به دلیل کاهچند جهانیبیوگرافیاز تکینگی تا مغز از مغز تزاوسکا درمان گوشرمنابع انرژی از نفت و گاز همیشه عسل با موم بخوریمتنفس بدون اکسیژنشاهکار شش گوشواقعیت فیزیکی، تابعی از تاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز خنده در کجای مغز استگالکانزوماب، دارویی جدیجریان انرژی در سیستم های آشنا پنداریدو سوی واقعیتابزار بقا از نخستین همانذره ی معین یا ابری از الکنوار مغز ترجمه رخدادهای بار سنین ابزار هوشمندی ااز تکینگی تا مغز از مغز تزبان، نشان دهنده ی سخنگو منابع جدید انرژیهوش فوق العاده، هر فرد استو تغییر و تحولیشش مرحله تکامل چشمواکسن ایرانی کرونا تولیدتاثیر روده بر مغزمسئولیت جدیدپلاسمای غالبحل مشکلالکتروتاکسی(گرایش و حرکدانش بی نهایتابزار بقای موجود زنده از رهبر حقیقیچیز جدید را بپذیربحثی درباره هوش و تفاوتهاز تکینگی تا مغز- از مغزتسلول های بدن تو پیر نیستنهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت53توهم چیستظهور امواج مغزی در مغز مصورزش و میگرنتبر را بردارپیوندی که فراتر از امکانحس چشایی و بویاییامیدی تازه در درمان سرطاداروی فامپیریدین یا نورلمغز چون ابزار هوش است دلیابزارهای بقای موجود زندهفلج خواب چیستروزه داری متناوب، مغز را چگونه جمعیت های بزرگ شکل برین نت به جای اینترنتاز سایه بگذرسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوصیه هایی در مصرف ماهیعماد الدین نسیمی قربانی یاری خدا نزدیک استترس و آرمان هاپروتئین های ساده ی ابتداحس و ادراک قسمت هفتمانرژی خلا ممکن استداروی ضد تشنج توپیراماتمغز ابزار برتر بقااجزایی ناشناخته در شکل گفرایند پیچیده ی خونرسانیروشی جدید در درمان سکته مچالش هوشیاری و اینکه چرا برخی بیماری ها که در آن باسرار آفرینش در موجسیاره ابلهانهوش مصنوعی درمانگر کامپیمولتیپل اسکلروز در زنان تکامل جریان همیشگی خلقتعصب حقوق نورولووکمردردتعداد کلی ذهن ها در جهان آنچه واقعیت تصور میکنیم حس و ادراک قسمت دوازدهماولین مورد پیوند سر در اندر آرزوهایت مداومت داشتهمغزتان را در جوانی سیم کشاداراوون تنها داروی تاییقلب دروازه ی ارتباطراه پیروزی در زندگی چیستنخستین تصویر از سیاهچالهبزرگ شدن مغز محدود به دوراعتماد به خودساختار فراکتال وجود و ذههوش عاطفی در زنان بیشتر امکان زمان یا حافظه زمانتا 20 سال آینده مغز شما به کودکان میتوانند ناقل بی جنسیت و تفاوت های بیناییآیا هوش مصنوعی می تواند نخلا، خالی نیستایمان به رویادرمان تشنجنقش پیش زمینه ها و اراده ارتباط بین هوش طبیعی و هورشد مغز علت تمایل انسان بقدرت کنترل خودچرا در مغز انسان، فرورفتتفاوت مغز انسان و میمون هبه بالا بر ستارگان نگاه کسرگردانیهاوکينگ پیش از مرگش رسالماجرای عجیب گالیلهتاثیر کپسول نوروهرب بر سکاربرد روباتهای ريزنانوجهان کاملی در اطراف ما پرآیا بزرگ شدن مغز فقط در دخوش قلبی و مهربانیایستادن در برابر آزادی بدرک و احساسنقش زبان در سلطه و قدرت ااز نظر علم اعصاب یا نرووسزندگی در سیاهچالهلرزش ناشی از اسیب به عصبنظریه تکامل در درمان بیمتلاش هایی در بیماران قطع بیماری های میتوکندریشناسایی تاریخچه ی تکاملیوقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر گیاه خواری بر رشد ومخچه ، فراتر از حفظ تعادلکشف جدید تلسکوپ جیمز وبجهشهای مفید و ذکاوتی که دآب زندگی است قسمت دومخطرات هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین هماندردهای سال گذشته فراموش چند جهانی و علمبیان ژن های اسکیزوفرنی داز تکینگی تا مغز از مغز تزبان مشترک ژنتیکی موجودامنابع انرژی از نفت و گاز همجوشی هسته ای، انرژِی بتنها مانع در زندگی موارد شاید گوشی و چشمی، آماده شواقعیت چند سویهتاثیر درجه حرارت بر عملکمرگ چیستگام کوچک ولی تاثیرگذارجستجوی متن و تصویر به صورآشنا پنداریدولت یا گروهکابزار بقا از نخستین همانذرات کوانتومی زیر اتمی قنوار مغز در فراموشی هابارداری بدون رحماز تکینگی تا مغز از مغز تزبان، وسیله شناسایی محیطمناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی می تواند بر احتو جهانی هستی که خودش را ششمین کنگره بین المللی سواکسن اسپایکوژنتاثیر رژیم گیاه خواری بر مسئولیت در برابر محیط زیپمبرولیزوماب در بیماری چحلقه های اسرارآمیزالکترودهای کاشتنیدانشمندان موفق به بازگردابزار بقای موجود زنده از روی و منیزیم در تقویت استچیزی منتظر شناخته شدنبحثی درباره هوش و تفاوتهاز تکینگی تا مغز، از مغز سلول عصبی شاهکار انطباق هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتوهم وجودظرف باید پر شود چه با چرک ورزش بهترین درمان بیش فعتحریک عمقی مغزپیوستگی همه ی اجزای جهانحس و ادراک (قسمت اول )امگا سه عامل مهم سلامتداروی لیراگلوتیدمغز چگونه صداها را فیلتر ابزارهای بقای از نخستین فلج دوطرفه عصب 6 چشمروزه داری و بیمار ی ام اس چگونه جمعیت های بزرگ شکل برای یک زندگی معمولیاز علم جز اندکی به شما داسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوضیحی ساده در مورد هوش معوامل موثر در پیدایش زباژن همه چیز نیستتسلیم شدن از نورون شروع مپروتز چشمحس و ادراک قسمت هفدهمانسان قدیم در شبه جزیره عدارویی خلط آورمغز از بسیاری حقایق می گراحیای بینایی نسبی یک بیمفرایند تکامل و دشواری هاريتوکسيمب در درمان ام اسچالش دیدگاه های سنتی در ببرخی بیماری های خاص که بداسرار بازسازی اندام هاسیاره ابلهانهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمواد کوانتومی جدید، ممکنتکامل داروینی هنوز در حاعضلانی که طی سخن گفتن چقدکمردرد ناشی از تنگی کاناتعذیه ی ذهنآنچه حس می کنیم، نتیجه ی حس و ادراک قسمت سوماولین هیبرید بین انسان و در آسمان هدیه های نادیدنمغزتان را در جوانی سیمکشادب برخورد با دیگرانقلب روباتیکراه انسان شدن، راه رفتن ونخستین روبات های زنده ی جبزرگ شدن تقریبا ناگهانی اعتماد به خودساختار شبکه های مغزی ثابهوش عاطفی در زنان بیشتر امکانیک کوانتومی بی معنی تا بحر یفعل ما یشاکودکان خود را مشابه خود تجهل مقدسآیا هوش مصنوعی زندگی بشرخلاصه ای از مطالب همایش ماین پیوند نه با مغز بلکه درمان جدید ALSنقش آتش در رسیدن انسان بهارتباط شگفت مغز انسان و فرشد در سختی استقدرت انسان در نگاه به ابعچرا ذرات بنیادی معمولاً تفاوت ها و تمایزها کلید ببه بالاتر از ماده بیندیشسربازان ما محققا غلبه می هدف یکسان و مسیرهای مختلماده ی تاریکتاثیر کپسول نوروهرب بر سکاربرد روباتهای ريز، در جهان پیوستهآیا تکامل و تغییرات ژنتیخوشبختی دور از رنج های ماکسی توسین و تکامل پیش ادرک کنیم ما همه یکی هستیمنقش سجده بر عملکرد مغزاز نظر علم اعصاب اراده آززندگی زمینی امروز بیش از لرزش عضله یا فاسیکولاسیونظریه تکامل در درمان بیمتلاشی برای درمان قطع نخابیماری های مغز و اعصاب و شناسایی سلول های ایمنی اوقتی فهمیدی خطا کردی برگتاثیر گیاهخواری بر رشد و مخچه ابزاري که وظیفه آن فکشتن عقیده ممکن نیستجهشهای مفید و ذکاوتی که دآب زندگی است قسمت سومدفاع از پیامبرابزار بقا از نخستین هماندردی که سالهاست درمان نشچند روش ساده برای موفقیتبیان حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان چهار حرفی حیات زمینمنابع انرژی از نفت و گاز همراه سختی، اسانی هستتنها در برابر جهانشاید درست نباشدواقعیت چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکمرگ و میر پنهانگامی در درمان بیماریهای جستجوی هوشیاری در مغز ماآغاز فصل سرما و دوباره تکدوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقا از نخستین همانذرات کوانتومی زیر اتمی قنوار مغز در تشخیص بیماری بازگشت از آثار به سوی خدااز تکینگی تا مغز از مغز تسفر فقط مادی نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی و کشف زبان هایتو دی ان ای خاص ميتوکندريصبر بسیار بایدواکسن اسپایکوژن ضد کروناتاثیر رژیم گیاه خواری بر مستند جهان متصلپنج اکتشاف شگفت آور در موحمله ویروس کرونا به مغزالگو نداشتیمدانشمندان نورون مصنوعی سابزار بقای موجود زنده از رویا و واقعیتچیزی خارج از مغزهای ما نیبحثی درباره هوش و تفاوتهاز تکینگی تا مغز، از مغز سلولهای ایمنی القا کنندههوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم وجودعقل مجادله گرورزش در کمر دردتحریک عمقی مغز در آلزایمپیام های ناشناخته بر مغز حس و ادراک (قسمت دوم )امروز دانش ژنتیک هیچ ابهداروی تشنجی دربارداریمغز ناتوان از توجیه پیداابزارهای دفاعی و بقای موفناوری هوش مصنوعی نحوه خروزه داری سلول های بنیادچگونه حافظه را قویتر کنیبرای پیش بینی آینده مغز دازدواج های بین گونه ای، رسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتیوتیکسن داروی ضد جنونعوامل ایجاد لغت انسانی و ژن همه چیز نیستتشنچ پانایوتوپولوس تشنج پروتز عصبی برای تکلمحس و ادراک قسمت هجدهمانسان میوه ی تکاملداستانها و مفاهیمی اشتبامغز به تنهایی برای فرهنگ احیای بینایی نسبی یک بیمفرایند حذف برخی اجزای مغریه زغالیچاالش ها در تعیین منبع هوبرخی توجهات در ببمار پاراصل بازخوردسیر آفرینش از روح تا مغز هوش مصنوعی ساخته هوش طبیموجود بی مغزی که می تواندتکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانکمردرد و علل آنتغییر الگوی رشد مغزی با زآنها نمیخواهند دیگران راحس و ادراک قسمت سی و هشتماولین تصویر در تاریخ از سدر آستانه ی موج پنجم کوویمغط یک گیرنده استادراک ما درک ارتعاشی است قلب را نشکنراه بی شکستنرمش های مفید برای درد زابزرگترین خطایی که مردم ماعداد بینهایت در دنیای مسادیسم یا لذت از آزار دادهوشمندی کیهانمکانیزمهای دفاعی در برابتاول کف پا و حقیقتکودکان را برای راه آماده جهان فراکتالآیا هوش ارثی دریافتی از پخلاصه ای از درمان های جدیاین اندوه چیستدرمان جدید میگرن با انتی نقش انتخاب از طرف محیط، نارتباط شگفت انگیز مغز انز گهواره تا گورقدرت ذهنچراروياها را به یاد نمی آتفاوت ها را به رسمیت بشنابه جای محکوم کردن دیگران سردرد میگرنهدف یکسان، در مسیرهای متماده ی خالیتاثیر کتامین در درمان پاکتاب گران و پرهزینه شد ولجهان پیوستهآیا جنین انسان، هوشمندی خانه ی تاریکاگر فقط مردم میفهمیدند کدرک احساسات و تفکرات دیگنقش غذاها و موجودات دريااز نظر علم اعصاب اراده آززندگی زودگذرلزوم سازگاری قانون مجازانظریه تکامل در درمان بیمتلاشی تازه برای گشودن معبیماری وسواسشواهدی از نوع جدیدی از حاوقتی پر از گل شدی خودت را تاثیر انتخاب از طرف محیط مخچه تاثیر گذار بر حافظهگل خاردار، زیباستجوانان وطنآب، زندگی است(قسمت پنجم)دفاع در برابر تغییر ساختابزار بقا از نخستین هماندرس گرفتن از شکست هاچندین ماده غذایی که ماننبیست تمرین ساده برای جلواز تکینگی تا مغز از مغز تزبان نیاز تکاملی استمنابع انرژی از نفت و گاز همراهی نوعی سردرد میگرنیتنهایی رمز نوآوری استشب سیاه سحر شودواقعیت چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکمرگ و میر بسیار بالای ناشگامی در درمان بیماریهای حفره در مغزآغاز مبهم آفرینشدورترین نقطه ی قابل مشاهابزار بقا از نخستین همانذرات کوانتومی زیر اتمی قنوار مغزی روشی مهم در تشخبازگشت به ریشه های تکاملاز تکینگی تا مغز از مغز تسفر نامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی یا حماقت طبیعتو در میانه ی جهان نیستی صرع و درمان های آنواکسن دیگر کرونا ساخته شتاثیر رژیم گیاه خواری بر مشکل از کجاستپول و شادیحمایت از طبیعتالگو و عادت را بشکن و در ادانشمندان یک فرضیه رادیکمعنی روزهابزار بقای موجود زنده از رویا و کابوسچیزی شبیه نور تو نیستبحثی درباره احساسات متفااز تکینگی تا مغز، از مغز سلولهای بنیادی مصنوعی درهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم بی خداییعقلانیت بدون تغییروزن حقیقی معرفت و شناختتداوم مهم است نه سرعتپیدایش زبانحس و ادراک قسمت 67انفجار و توقف تکاملی نشاداروی جدید ALSمغز و اخلاقابعاد و نیازهای تکاملیفیلمی بسیار جالب از تغییروزهای بد باقی نمیماندنگاه محدود و تک جانبه، مشبرای اولین بار دانشمنداناسکار، لگوی هوشمندسوخت هیدروژنی پاکهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتیک و اختلال حرکتیعواملی که برای ظهور لغت اژن هوش و ساختارهای حیاتی تشنج چیستپرورش مغز مینیاتوری انساحس و ادراک قسمت هشتمانسان ها می توانند میدان دخالت در ساختار ژنهامغز بیش از آنچه تصور میشواحساس گذر سریعتر زمانفراتر از دیوارهای باورریواستیگمینناتوانی از درمان برخی ویبرخی توصیه ها برای واکسیاصل در هم تنیدگی و جهانی سیستم تعادلی بدنهوش احساسیموجودات مقهور ژنها هستندتکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانکمردرد با پوشیدن کفش مناتغییر زودتر اتصالات مغزیآنان که در قله اند هرگز خحس و ادراک قسمت سی و ششماولین دارو برای آتاکسی فدر درمان بیماری مولتیپل نفرت، اسیب به خود استادغام میان گونه های مختلقیچی ژنتیکیرابطه تشنج و اوتیسمنرمش های مفید در سرگیجهبزرگترین درد از درون است بقای حقیقی در دور ماندن اسازگاری با محیط بین اجزاهوشیاری و وجودما انسانها چه اندازه نزدتابوهای ذهنیکوری گذرای ناشی از موبایجهان قابل مشاهده بخش کوچآیا هوش سریعی که بدون احسخم شدن فضا-زماناین ایده که ذرات سیاهچالدرمان جدید کنترل مولتیپلنقش اتصالات بین سلولهای ارتباط شگفت انگیز مغز انزمین در برابر عظمت کیهانقدرت عشقچراروياها را به یاد نمی آتفاوت های بین زن و مرد فقبه خودت مغرور نشوسردرد میگرن در کودکانهدف از تکامل مغزماده ای ضد التهابیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب زیست شناسی باورجهان پر از چیزهای اسرار آآیا جهان ذهن و افکار ما مخانواده پایدار