دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ژنها ، مغز و اراده

خیلی از ارتباط های صمیمانه بین زن و مرد، به دلیل ساختارهای ژنتیکی آنهاست. اگر کشش ژنتیکی بین زن و مرد- که در حقیقت ریشه در خودخواهی ژنها برای انتقال به نسلهای بعدی است- وجود نداشت، ارتباط های خانوادگی سست میشد.

افسانه پردازی و ایده آل گرایی را رها کنیم !
بخشی از وجود ما ژنهای خودخواهی است که ما انسان ها را در بند خود کرده است و نزاع بین همین ژن ها و روح انسانی است که عاقبت انسان را مشخص میکند.

به همین ترتیب این رمزهای خودخواه و ماده گرا دائما در گوش ما ندا میدهند و می کوشند ما را از حقیقت انسانی مان دور کنند و هر کس در این دنیا ادعا کند کاملا از این بند رها است، دروغ میگوید.
به همین ترتیب، کشش بین زن و مرد هم در عالم دنیا تحت تاثیر زیاد این ارتباط است و واقعیت آن است که اگر این کشش خودخواهانه برای انتقال ژنها به نسل بعدی نبود، معلوم نبود هیچ خانواده ای شکل بگیرد و معلوم نبود هیچ پدر و مادری برای فرزندان خود، کوشش کنند.

علاوه بر آنکه ژنهای خودخواه، از طریق فرایند تکامل، ژنهای جنسی را پرداختند تا در شرایط نسبتا پیشرفته تکاملی به عنوان عامل پربار کردن خانواده عمل کنند ژنهای دیگری هم هستند که به دوام ساختار خانوادگی کمکی نمیکنند. و این یک پارادوکس بزرگ است. شما برای تشکیل خانواده موفق، نه تنها مجبورید تحت فرمان ژنهای کروموزوم های جنسی باشید که بسیار به نزدیک کردن زن و مرد کمک میکند باید تحت تسلط دهها ژن دیگر باشید که تغییر و جهش در آنها می تواند ارتباط بین زن و مرد را با مشکل مواجه کند. (البته این مطلب همیشه هم بد نیست زیرا در آینده با استفاده از قدرت مهندسی ژنتیک، میتوان بسیاری از این ژنهای ناسازگار را به ژنهای مرغوب، تبدیل کرد و این، گامی به سوی رها شدن از فرمان ژنهاست!)

خوب ما تحت تاثیر این ژنها چه باید کنیم؟ همیشه فعالیت و تراکنش این ژنها به نفع تشکیل خانواده نیست.
بله ژنهای کروموزم های جنسی به این ساختار، بسیار کمک میکند ولی دهها ژن دیگر هستند(مانند ژن های مربوط به اکسی توسین یا هورمون عشق که در مقاله زیر به آن میپردازیم) که اگر در میان دو جنس، هماهنگی نداشته باشد می تواند منجر به اختلافات شدید خانوادگی و حتی جدایی های زشتی شود که امروزه به خصوص در کشور ما بسیار رایج است.
آنچه بیشتر از اتکا بر ژنها، ساختار زندگی دو فرد متمایز، را سامان میدهد، قدرت عاطفی آنها و قدرت آنها برای درک طرف مقابل است و این قدرت، حتی بیش از عقلانیت و تفکرهای مرسوم مادی می تواند دو طرف را به هم نزدیک کند.

ساختار عاطفه در قسمت ونترومدیال لوب پیشانی مغز است. و این قسمت در انسان توسعه بیشتری نسبت به پیشینیان انسان دارد. این منطقه مغز هر چند ساخته دست ژنهای خودخواه است ولی گامی به سوی درک طرف مقابل است.
ژنهای ما هر چند خودخواه هستند ولی برنامه ای درونی در عمق آنها وجود دارد که آنها را گام به گام به سوی جدا شدن از خودخواهی رانده است و از جمله این فرآیندها تمایل به جنس مخالف و دیگر مردم و توانایی برای درک آنهاست.
هرچند هنوز این درک متقابل، از داد و سندهای خرد مادی فراتر نمیرود ولی گامی هرچند اندک، به سمت درست است.
سالها ماندن در قالب ژنهای خود و زاد و ولد به صورت همانند سازی که میتواند کشش خودخواه ژن ها را به بهترین شکل ارضا کند، در سیر تکامل، به زاد و ولد جنسی تبدیل شد تا با ایجاد تمایز بیشتر و ایجاد کودکی- که نه مشابه ژنهای مادر است و نه مشابه ژنهای پدر- حرکتی جسورانه را به بیرون از سیر خودخواه ژنها ایجاد کند.

ما دارای مغزهایی هستیم که ساخته ژنهای خودخواه است ولی حرکت به سوی ساخت این مغز دارای عاطفه و احساس هم، حرکتی جسورانه تر به سوی دور شدن از ژنهای خودخواه درونی است.
شاید ابتدای این مسیر با زاد و ولد جنسی شروع شد ولی امروز با وجود میلیاردها نورون در مغز و هزاران نورون در قسمت ونترومدیال فرونتال مغز و توانایی های شگفت انگیز این نورون ها برای متمایز شدن، به وسیله فرآیندهای پیچیده ای مانند نوروپلاستیسیتی، این سیر بسیار پخته تر و سالمتر شده است.
ما امروز صاحب این قسمت حساس در مغز هستیم، میتوانیم آن را به کار بگیریم و در راه جدا شدن از تمایلات درون و کشش های درونی بکوشیم و یا میتوانیم آن را خاموش نگه داریم و به سمت این قسمت مغز- که عواطف و احساسات گرم را برای ما سامان میدهد- نرویم.
و میتوانیم حتی از این قسمت مغز، فراتر برویم و نه تنها نزدیکان خود و خانواده خود را دوست بداریم بلکه افراد غریبه ای را- که هیچ ارتباط خویشاوندی با ما ندارند- دوست بداریم و این اوج رها شدن از ژنهای خودخواه است.
صدایی ما را به سوی این رهایی حقیقی و به سوی رها شدن از قفس تنگ خودخواهی های ژنتیکی فرا میخواند و این صدا منتظر است تا درب های قفس شکسته شوند.

قفسها را بشکن و در فضای آزادی حقیقی ای گام بردار که در انتظار توست!

شناسایی نقش ژنتیک زوجین در ازدواج موفق
نوروسافاری | شناخت ژن میتواند به درک این موضوع- که چرا برخی ازدواجها موفق هستند و برخی منجر به جدایی میشوند- کمک کند.
به گزارش نوروسافاری از دانشگاه یل، اگرچه ادعا میشود در سطح دنیا آمار ازدواج در حال کاهش است و میزان طلاق بیشتر شده است، اما امر ازدواج همچنان در فرهنگ عامه و قلب انسانها در سراسر جهان جای دارد و هنوز هم ازدواج برای بسیاری از مردم دنیا نشان دهنده نهایت عشق دو انسان به یکدیگر است.
اما چه چیزی افراد را به یکدیگر علاقهمند میکند؟ عشق؟ سلایق و علایق مشابه؟ منافع مشترک؟ جذابیت ظاهری؟ همه اینها به همراه بسیاری از عوامل دیگر تاثیرگذارند و باعث میشوند تا دو نفر باهم ازدواج کنند.
با این حال همانطور که گفته شد، طلاق نیز مثل ازدواج بدل به یک امر عادی شده است و دلیل اصلی آن عدم خوشحالی از ازدواج است.یک مطالعه جدید که توسط محققان دانشگاه ییل(Yale) انجام شده است، میتواند بینش وسیعتری نسبت به این- که چه چیزی موجب احساس خوشبختی طولانی مدت در ازدواج میشود- فراهم کند.

پاسخ در ژنها است.
این مطالعه که به رهبری “خوان مونین” دانشیار دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه ییل انجام شده استدلال میکند که کلید خوشبختی زوجین در ژنهای فردی آنهاست.
تیم تحقیقاتی ۱۷۸ زوج را که در سنین ۳۷ تا ۹۰ سالگی بودند مطالعه کرد. محققان نه تنها احساس امنیت و رضایت زناشویی را در هر فرد بررسی کردند، بلکه نمونههای بزاق آنها را نیز برای تعیین ساختار ژنتیکی(ژنوتیپ) آنها جمع آوری کردند. حتی در مورد نقش اکسیتوسین (oxytocin) که به عنوان هورمون عشق شناخته میشود نیز کنجکاو بودند و آن را مورد بررسی قرار دادند.

نقش اکسی توسین
هورمون اکسیتوسین، نقش مهمی در پیوند اجتماعی و ارتباط میان انسانها دارد. محققان پس از تجزیه و تحلیل نمونهها دریافتند که وقتی یکی از زوجین دارای نوعی تغییر در ساختار ژنتیکی به نام “ژنوتیپ GG” در گیرنده ژن اکسیتوسین خود است، زوجها دارای سطح بسیار بالاتری از رضایت زناشویی هستند.
این گیرنده اکسیتوسین موسوم به “OXTR rs53576” با ویژگیهای شخصیتی مانند ثبات احساسی، همدلی و اجتماعی بودن همراه است.
وجود “ژنوتیپ GG” در زوجین همچنین موجب کاهش احساس اضطراب در ازدواج میشود. به طور خلاصه افرادی که دارای این نوع ساختار ژنی هستند شانس بیشتری برای تجربه ازدواج موفق و شاد با همسر خود دارند.
این مطالعه نشان میدهد که روابط نزدیک و تجربههای مشترک ما با همسرمان در طول زمان تا چه اندازه تحت تاثیر ژنتیک ما است.

“مونین” میگوید:
افراد در ازدواج نیز تحت تاثیر خواص ژنتیکی شریک زندگی خود قرار میگیرند.
این مطالعه در مجله PLOS ONE منتشر شده است

http://goo.gl/uCFdJc

https://journals.plos.org/plosone/article…


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نورون های ردیاب حافظهعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقبل از انفجار بزرگدرگیری مغز در بیماری کوینگاهی بر قدرت بینایی دراإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکموجود بی مغزی که می تواندروزه داری و بیمار ی ام اس چراروياها را به یاد نمی آانسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر محل درک احساسات روحانی دراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی از عروسک تا کایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات منطقه بویایی مغزمشکلات روانپزشکی پس از سزبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصهوش عاطفی در زنان بیشتر اابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست مغز انسان رو به کوچک تر شسیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در وقت نهيب هاي غير علمي گذشاحساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیارينقش مهاجرت در توسعه نسل اسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و ورزش هوازی ، بهترین تمریارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پندارینقش زبان در سلطه و قدرت اششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هکلرال هیدرات برای خواباناز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بفلج بل، فلجی ترسناک که آندر چه مرحله ای از خواب ، ردر هم تنیدگی کوانتومی و پنوروپلاستیسیتی چیستعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقدم زدن و حرکت دید را تغیدرگیری مغز در بیماران مبنگاهی بر توانایی اجزاي بافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکموجودات مقهور ژنها هستندروش مقابله مغز با محدودینزاع بین جهل و علم رو به پانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر محدودیت های حافظه و حافظهوش مصنوعی از عروسک تا کایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات تکاملی سر انسان مشکلات روانپزشکی در عقب زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دهوش عاطفی در زنان بیشتر اابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست مغز انسان رو به کوچکتر شدسیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجوقتی فهمیدی خطا کردی برگاخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیارينقش محیط زندگی و مهاجرت دسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استورزش و میگرنارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپندارینقش زبان در سلطه و قدرت اصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتافلج خوابدرمان های بیماری آلزایمرنوشیدن چای برای مغز مفید عارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقدرت انسان در نگاه به ابعدرگیری مغزی در سندرم کووناتوانی از درمان برخی ویافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکمیهمانهای ناخوانده عامل روش های صرفه جویی در ایجانزاع بین علم و نادانی رو انعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر مخچه فراتر از حفظ تعادلراه پیروزی در زندگی چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهثبت امواج الکتریکی در عصمشاهده آینده از روی مشاهزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دهوشیاری کوانتومیابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستمغز ایندگان چگونه استسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آورویتامین E برای فعالیت صحاخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارنقش نظام غذایی در تکامل مسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به ورزش بهترین درمان بیش فعارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسنقش سجده بر عملکرد مغزضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتافلج خواب چیستفیلمی بسیار جالب از تغییدرمان های جدید میگرننوعی سکته مغزی ، وحشتناک عدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ولوب فرونتال یا پیشانی مغدرگیری اعصاب به علت میتوناتوانی در شناسایی چهره افزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکمیگرن سردردی ژنتیکی که بروش هایی ساده برای کاهش انزاع بین علم و جهل رو به پاولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلراست دستی و چپ دستیهوش مصنوعی از عروسک تا کایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهجمجمه انسان های اولیهمعنی روزهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابهوش، ژنتیکی است یا محیطیابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویاییمغز ابزار برتر بقاسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پویتامین E در چه مواد غذایاختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بنقش هورمون های تیروئید دسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشورزش در کمر دردارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی نقش غذاها و موجودات درياضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمافیزیکدانان ماشینی برای تدرمان های جدید در بیماری چیزی خارج از مغزهای ما نیعسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ولبخند بزن شاید صبح فردا زذهن چند جانبه نیازمند نگنخاع ما تا پایین ستون فقرافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکمیگرن شدید قابل درمان اسروش صحبت کردن در حال تکامنظام مثبت زندگیاولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهمخچه ابزاري که وظیفه آن فرشته نوروایمونولوژی و نقهوش مصنوعی از عروسک تا کاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهجنسیت و تفاوت های بیناییمغز فکر میکند مرگ برای دیزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاهیچگاه از فشار و شکست نترابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )مغز از بسیاری حقایق می گرسیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در بویتامین دی گنجینه ای بزراختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استنقش هورمون زنانه استروژنسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفوزوز گوشارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدینقش غذاها و موجودات درياطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز تاثیر ژنها بر اختلالات خفرگشت و تکامل تصادفی محض درمان های رایج ام اسچگونه مغز پیش انسان یا همعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ولرزش ناشی از اسیب به عصبرقیبی قدرتمند در برابر منخستین تصویر از سیاهچالهالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکمیدان مغناطيسي زمین بشر روشهای نو در درمان دیسک بنظریه تکامل در درمان بیماولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مدارک ژنتیکی چگونه انسانرشد مغز علت تمایل انسان بهوش مصنوعی از عروسک تا کماگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفاجنسیت و تفاوت های بیناییمغز ما کوچکتر از نیم نقطهزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریهاوکينگ پیش از مرگش رسالابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )مغز به تنهایی برای فرهنگ سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتبواکنش های ناخودآگاه و تقاختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملنقش ژنتیک در درمان اختلاشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته ویک پیشنهاد خوب برای آسان ارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هداروهای مصرفی در ام اسنقش غذاها و موجودات درياطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بفراموش کارها باهوش تر هسدرمان های علامتی در ام اسچگونه هموساپينس بر زمین عضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ولزوم سازگاری قانون مجازارموزی از نخستین تمدن بشرنرمش های مفید در سرگیجهالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکمکانیزمهای دفاعی در برابروشهای شناسایی قدرت شنواهفت چیز که عملکرد مغز تو اولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سمروری بر تشنج و درمان هایزمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش مصنوعی از عروسک تا کماگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی مفید در سامغز مادران و کودکان در زمسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از هاوکينگ پیش از مرگش رسالابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارممغز برای فراموشی بیشتر کسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوواکسن کرونا از حقیقت تاتاختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملنقش آتش در رسیدن انسان بهشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طریکی از علل محدودیت مغز امارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس ونقشه مغزی هر فرد منحصر بهظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر نفراموشی همیشه هم بد نیستدرمان ژنتیکی برای نوآوریچگونه آن شکری که می خوریممقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ولزوم سازگاری قانون مجازارمز و رازهای ارتباط غیر کنرمشهای مهم برای تقویت عامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزدروشی برای بهبود هوش عاطفهفت سین یادگاری از میراث اوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینمرکز هوشیاری، روح یا بدن زندگی هوشمند در خارج از زهوش مصنوعی در کامپیوترهاابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان هجهش های ژنتیکی غیر تصادفمغز چون ابزار هوش است دلیسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی هدف یکسان، در مسیرهای متابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین واکسن کرونا ساخته شده توادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعینقش انتخاب از طرف محیط، نشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چیافته های نوین علوم پرده ارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلنقص در تشخیص هیجانات عامعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تفرایند تکامل و دشواری هادرمان جدید میگرن با انتی چگونه انتظارات بر ادراک تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و ممانتین یا آلزیکسا یا ابرویا و خبر از آیندهچرا مغزهای ما ارتقا یافت امید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزدروشی جدید در درمان قطع نخهمیشه اطمینان تو بر خدا بايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینمرکز حافظه کجاستزونا به وسیله ویروس ابله هوش مصنوعی در خدمت خلق وحابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده مجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز چگونه صداها را فیلتر سفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تهدف از تکامل مغزابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سوممغز بزرگ چالش است یا منفعسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتواکسن دیگر کرونا ساخته شاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختنقش اتصالات بین سلولهای شناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در مویادگیری مهارت های جدید دارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی درباردارینقطه بی بازگشتعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سفرایند حذف برخی اجزای مغدرمانهای بیماری پارکینسچگونه باغبانی باعث کاهش صفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط منابع انرژي پاک سرچشمه حرویا بخشی حقیقی از زندگی چرا پس از بیدار شدن از خوامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکما با کمک مغز خود مختاريمروشی جدید در درمان سکته مهمیشه عسل با موم بخوریمايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع ممرکز خنده در کجای مغز استزیباترین چیز در افزایش سهوش مصنوعی در خدمت خلق وحابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز ناتوان از توجیه پیداسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایهدف از خلقت رسیدن به ابزاابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتمغز بزرگ چالشهای پیش روساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسواکسن دیگری ضد کرونا از دادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز انقش حفاظتی مولکول جدید دشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دیادآوری خواب و رویاارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام چند جهانیعلایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سفرد حساس از نظر عاطفی و بدرک فرد دیگر و رفتارهای اچگونه تکامل مغزهای کنونیسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلیمنبع خواب و رویارویا تخیل یا واقعیتچرا بیماری های تخریبی مغامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکما تحت کنترل ژنها هستیم یريتوکسيمب در درمان ام اسهوموارکتوس ها ممکن است دايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستمرگ انتقال است یا نابود شزیرفون داروی ضد ام اسهوش مصنوعی درمانگر کامپیابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیریمغز و سیر تکامل ان دلیلی سفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلهزینه ای که برای اندیشیداثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش ممغز بزرگ و فعال یا مغز کوساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریواکسن سرطانادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بنقش حیاتی تلومر دی ان آ دشاهکار قرنپیموزایدژن هوش و ساختارهای حیاتی از نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید ضد میگرنچندین ماده غذایی که ماننعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقیچی ژنتیکیدرک و احساسچگونه جمعیت های بزرگ شکل پیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سمنحنی که ارتباط بین معرفرویاها از مغز است یا ناخوچرا حیوانات سخن نمی گوینانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکماه رجبریواستیگمینهوش مصنوعی می تواند بر احای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قامراحل ارتقای پله پله کیهزبان مشترک ژنتیکی موجوداهوش مصنوعی درخدمت خلق وحابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی مغز آیندگان چگونه است ؟سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سومهزینه سنگین انسان در ازااثرات فشار روحی شدیدبعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کوومغز حریص برای خون، کلید تساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستواکسنی با تاثیر دوگانه اارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تنقش خرچنگ های نعل اسبی درشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زژن یا نقشه توسعه مغز و نقاز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تچه زیاد است بر من که در ایعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احسآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقانون مندی نقشه ژنتیکی مدرک احساسات و تفکرات دیگچگونه جمعیت های بزرگ شکل سایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری ممنشأ اطلاعات و آموخته ها رویاهای پر رمز و حیرتی درچرا حجم مغز گونه انسان درانواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکماپروتیلینریسدیپلام تنها داروی تایهوش مصنوعی و کشف زبان هایایندرالبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون مزایای شکلات تلخ برای سلزبان چهار حرفی حیات زمینهوش مصنوعی ساخته هوش طبیابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویامغز انسان ایا طبیعتا تماسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیماهزاران سال چشم های بینا واثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون هخواندن ، یکی از شستشو دهنمغز زنان جوانتر از مغز مرسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدواسطه ها د رمسیر ایجاد مغارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقش داروهاي مختلف معروف شبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای ژنها نقشه ایجاد ابزار هواز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درمداروی ضد تشنج با قابليت تچهار میلیارد سال تکامل بعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقانون جنگلدرک تصویر و زبان های مخلتچگونه حافظه را قویتر کنیآیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب مهندسی ژنتیک در حال تلاش رویای شفافچرا خشونت و تعصبانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکمبانی ذهنی سیاه و سفیدرژیم های غذایی و نقش مهم هوش مصنوعی گوگل به کمک تشایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با زمسیر دشوار تکامل و ارتقازبان و کلمه حتی برای کسانهوش احساسیابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بمغز انسان برای ایجاد تمدسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریهستي مادي ای که ما کوچکتراثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتیمغزهای کوچک بی احساسسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیوبینار اساتید نورولوژی دارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و مینقش روزه داری در سالم و جشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استژنها ، مغز و ارادهاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتباچهار ساعت پس از کشتار خوکعواملی که برای ظهور لغت اآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقانونمندی و محدودیت عالمدرک عمیق در حیواناتنگاه محدود و تک جانبه، مشآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مولتیپل اسکلروز در زنان روبات های ریز در درمان بیچرا در مغز انسان، فرورفتاندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسممجموعه های پر سلولی بدن مرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهوش مصنوعی گوگل به کمک تشایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیمشکلات نخاعیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنهوش احساسیابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بحمله ویروس کرونا به مغزمغز انسان برای شادمانی طسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستهستی ما پس از شروعی چگال اجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و یمغزتان را در جوانی سیمکشسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای وراپامیل در بارداریارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب نقش رژیم غذایی بر رشد و اشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهاژنهای مشترک بین انسان و واز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردنوار مغزی روشی مهم در تشخعوارض ازدواج و بچه دار شدعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقارچ بی مغز در خدمت موجوددرگیری قلب در بیماری ویرنگاه انسان محدود به ادراآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکمواد کوانتومی جدید، ممکنروح رهاییچراروياها را به یاد نمی آانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر محل درک احساسات روحانیراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی الفاگوایا ابزار هوشمندی یا مغز تغییر عمودی سر انسان از پمشکلات بین دو همسر و برخیزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناهوش عاطفی بیشتر در زنانابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدحوادث روزگار از جمله ویرمغز انسان برای شادمانی طسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانوو هر کس تقوای خدا پیشه کناجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطنقش قهوه در سلامتیسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای ورزش هوازی مرتب خیلی به قارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(نقش رژیم غذایی در رشد و اشش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میژنهای هوش ، کدامنداز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بنورون هاي مصنوعی می توان