دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزارهای دفاعی و بقای موجود زنده از قدرت همانند سازی سطح پایین تا ابزار برتر بقا

ابزارهای دفاعی و بقای موجود زنده از قدرت همانند سازی سطح پایین تا ابزار برتر بقا یعنی مغز

و هوشمندی ای در پس همه این ابزارها که فراتر از زمان و مکان، و منافع زودگذر، مغز و ابزار هوشمندی را به جای ابزارهای بقای دیگر بر میگزیند.

به مقاله زیر مراجعه شود

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10215344439466651&id=1305854544

@drsalmanfatemi

لینک ویدیو

https://www.facebook.com/drsalmanfatemi/videos/10215344510628430/?t=11


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
پیوندی که فراتر از امکانجهانی که از یک منبع، تغذیخسته نباشی باباامیدی تازه در درمان سرطامغز چون ابزار هوش است دلیابزارهای بقای موجود زندهدرگیری مغز در بیماران مبفلج خواب چیستزیرفون داروی ضد ام اسچگونه جمعیت های بزرگ شکل از سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبخش بزرگی حس و ادراک ما اشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم یاری خدا نزدیک استتوهم جسمپروتئین های ساده ی ابتداجاذبه و نقش آن در شکلگیریدو ویژگی انتزاع و قدرت تجانرژی خلا ممکن استمغز ابزار برتر بقااجزایی ناشناخته در شکل گذهن تو همیشه به چیزی اعتقفرایند پیچیده ی خونرسانیزبان و شناخت حقیقت قسمت سچالش هوشیاری و اینکه چرا اسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی درمانگر کامپیمولتیپل اسکلروز در زنان برخی ملاحظات در تشنج های شباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملککمردردتکینگیآنچه واقعیت تصور میکنیم حقیقت در علم، هرگز نهایی دژا وو یا اشنا پنداریاولین مورد پیوند سر در انمغزتان را در جوانی سیم کشاداراوون تنها داروی تاییرمز بقای جهش ژنتیکیقلب دروازه ی ارتباطسفری به آغاز کیهاننخستین تصویر از سیاهچالهاعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر امکان زمان یا حافظه زمانبرخی سيناپسها طی تکامل و طولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوکودکان میتوانند ناقل بی تکامل زبان انسان از پیشیآیا هوش مصنوعی می تواند نحباب های کیهانی تو در تودائما بخوانایمان به رویانقش پیش زمینه ها و اراده ارتباط بین هوش طبیعی و هوروان سالمقدرت کنترل خودسندرم گیلن باره به دنبال چرا در مغز انسان، فرورفتبه بالا بر ستارگان نگاه کهاوکينگ پیش از مرگش رسالماجرای عجیب گالیلهبشکه ای که ته نداره پر نمعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا بزرگ شدن مغز فقط در دحس و ادراک قسمت چهل و دومداروی سل سپتایرادهای موجود در خلقت بنقش زبان در سلطه و قدرت ااز نشانه ها و آثار درک شدروشهای نو در درمان دیسک بلحظات خوش با کودکانسیاهچاله ها، دارای پرتو نظریه ی ریسمانبیماری لبر و نابینایی آنوفور و فراوانیمخچه فراتر از حفظ تعادلتفاوت ارباب و رهبر حقیقیعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوآب زندگی است قسمت اولحس و ادراک قسمت بیست و یکدر هم تنیدگی کوانتومی و دابزار هوش در حال ارتقا ازچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم غذایی ضد التهابیمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری دویکساهچاله ها تبخیر نمیشودهمیشه عسل با موم بخوریمواقعیت فیزیکی، تابعی از مرکز خنده در کجای مغز استتمدن پیشرفته ی پیشینیانپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردگالکانزوماب، دارویی جدیآشنا پنداریحس و ادراک- قسمت بیست و پابزار بقا از نخستین هماندرمان ژنتیکی برای نوآورینوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز از مغز ترساناها و ابر رساناها و عمنابع جدید انرژیبا تعمق در اسرار ابدیت و سختی ها رفتنی استهوش فوق العاده، هر فرد اسواکسن ایرانی کرونا تولیدمسئولیت جدیدتو یک جهان در مغز خودت هسپلاسمای غالبجهان های بسیار دیگرالکتروتاکسی(گرایش و حرکابزار بقای موجود زنده از درمانهای بیماری پارکینسزمان شگفت انگیزچیز جدید را بپذیراز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت53بحث درباره پیدایش و منشا شلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش و میگرنتولید پاک و فراوان انرژیتولید سلولهای جنسی از سلپیوستگی همه ی اجزای جهانجهانی در ذهنخطا در محاسبات چیزی کاملامگا سه عامل مهم سلامتمغز چگونه صداها را فیلتر ابزارهای بقای از نخستین درگیری مغزی در سندرم کووفلج دوطرفه عصب 6 چشمزیرک ترین مردمچگونه جمعیت های بزرگ شکل از علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبخش بزرگتر کیهان ناشناختشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزژن همه چیز نیستتوهمات و شناخت حقیقتپروتز چشمجدا کردن ناخالصی هادو بیماری روانی خود بزرگ انسان قدیم در شبه جزیره عمغز از بسیاری حقایق می گراحیای بینایی نسبی یک بیمذهن خود را مشغول هماهنگیفرایند تکامل و دشواری هازبان جانسوزچالش دیدگاه های سنتی در باسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمواد کوانتومی جدید، ممکنبرخی مرزهای اخلاق و علوم شباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملککمردرد ناشی از تنگی کاناتکامل فردی یا اجتماعیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی حقیقت راستین انسان علم بدژاوو یا آشناپنداریاولین هیبرید بین انسان و مغزتان را در جوانی سیمکشادب برخورد با دیگرانرمز جهانقلب روباتیکسقوط درون جاذبه ای خاص، چنخستین روبات های زنده ی جاعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر امکانیک کوانتومی بی معنی برداشت مغز ما از گذر زمانطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوکودکان خود را مشابه خود تتکامل ساختار رگهای مغزی آیا هوش مصنوعی زندگی بشرحد و مرزها توهم ذهن ماستداروهای مصرفی در ام اساین پیوند نه با مغز بلکه نقش آتش در رسیدن انسان بهارتباط شگفت مغز انسان و فروبات های ریز در درمان بیقدرت انسان در نگاه به ابعسندرم پیریفورمیسچرا ذرات بنیادی معمولاً به بالاتر از ماده بیندیشهدف یکسان و مسیرهای مختلماده ی تاریکبشریت از یک پدر و مادر نیعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا تکامل و تغییرات ژنتیحس و ادراک قسمت چهل و سومداروی ضد چاقیایستادن در برابر آزادی بنقش زبان در سلطه و قدرت ااز نظر علم اعصاب یا نرووسروشهای شناسایی قدرت شنوالرزش ناشی از اسیب به عصبسیاهچاله و تکینگی ابتداینظریه تکامل در درمان بیمبیماری های میتوکندریوقت نهيب هاي غير علمي گذشمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتفاوتهای جنسیتی راهی براعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانکشف جدید تلسکوپ جیمز وبآب زندگی است قسمت دومحس و ادراک قسمت بیست و دودر هر سوراخی سر نکنابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علماز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم غذایی ضد دردمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری دیستروفی میوتونیسایه را اصالت دادن، جز فرهمجوشی هسته ای، انرژِی بواقعیت چند سویهمرگ چیستتمدن بشری و مغز اخلاقیسایتهای دیگرجلوتر را دیدنگام کوچک ولی تاثیرگذارآشنا پنداریحس و ادراک- قسمت شصت و چهابزار بقا از نخستین هماندرمان پوکی استخواننوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز ترشته نوروایمونولوژی و نقمناطق خاصی از مغز در جستجبا خدا باشسرنوشتهوش مصنوعی می تواند بر احواکسن اسپایکوژنمسئولیت در برابر محیط زیتو کز محنت دیگران بی غمیپمبرولیزوماب در بیماری چجهان هایی در جهان دیگرخودآگاهی و هوشیاريالکترودهای کاشتنیابزار بقای موجود زنده از درهای اسرارآمیز و پوشیدهزنان باهوش ترچیزی منتظر شناخته شدناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبحثي درباره هوش و تفاوتهشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش بهترین درمان بیش فعورزش در کمر دردتولترودینپیام های ناشناخته بر مغز جهان، تصادفی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز ناتوان از توجیه پیداابزارهای دفاعی و بقای مودرگیری مغزی در سندرم کووفناوری هوش مصنوعی نحوه خزیست شناسی کل در جزء فراکچگونه حافظه را قویتر کنیازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبخش دیگری در وجود انسان هشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکژن همه چیز نیستتوپیراماتپروتز عصبی برای تکلمجدایی خطای حسی استدو بار در هفته ماهی مصرف انسان میوه ی تکاملمغز به تنهایی برای فرهنگ احیای بینایی نسبی یک بیمذهن سالمفرایند حذف برخی اجزای مغزبان ریشه هایی شناختی اسچاالش ها در تعیین منبع هواصل بازخوردهوش مصنوعی ساخته هوش طبیموجود بی مغزی که می تواندبرخی نکات از گاید لاین پرشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملککمردرد و علل آنتکامل مادی تا ابزار هوشمآنها نمیخواهند دیگران راحقیقت غیر فیزیکیدگرگونی های نژادی و تغییاولین تصویر در تاریخ از سمغط یک گیرنده استادراک ما درک ارتعاشی است رمز جهان خاصیت فراکتالقلب را نشکنسلول های مغزی عامل پارکینرمش های مفید برای درد زااعداد بینهایت در دنیای مهوشمندی کیهانمکانیزمهای دفاعی در براببررسي علل احتمالي تغيير طبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سکودکان را برای راه آماده تکامل شناخت انسان با کشفآیا هوش ارثی دریافتی از پحریص نباشداروهای ام اساین اندوه چیستنقش انتخاب از طرف محیط، نارتباط شگفت انگیز مغز انروبات کیانقدرت ذهنسندرم پس از ضربه به سرچراروياها را به یاد نمی آبه جای محکوم کردن دیگران هدف یکسان، در مسیرهای متماده ی خالیبعد پنجمعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیککتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا جنین انسان، هوشمندی حس و ادراک قسمت نهمداروی ضد چاقیاکسی توسین و تکامل پیش انقش سجده بر عملکرد مغزاز نظر علم اعصاب اراده آزروشی برای بهبود هوش عاطفلرزش عضله یا فاسیکولاسیوسیاهچاله ی منفرد یا سیاهنظریه تکامل در درمان بیمبیماری های مغز و اعصاب و وقتی فهمیدی خطا کردی برگمخچه ابزاري که وظیفه آن فتقلید مرحله ای نسبتا پیشعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهکشتن عقیده ممکن نیستآب زندگی است قسمت سومحس و ادراک قسمت بیست و سودر والنتاین کتاب بدید همابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تراه فراری نیستمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری ضعف عضلات نزدیک بساخت شبکه عصبی مصنوعی با همراه سختی، اسانی هستواقعیت چیستمرگ و میر پنهانتمدن زیر آبجمجمه انسان های اولیهگامی در درمان بیماریهای آغاز فصل سرما و دوباره تکحساسیت روانی متفاوتابزار بقا از نخستین هماندرمان پوکی استخواننوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت با طبیعت بازی نکنسریع دویدن مهم نیستهوش مصنوعی و کشف زبان هایواکسن اسپایکوژن ضد کرونامستند جهان متصلتو پیچیده ترین تکنولوژی پنج اکتشاف شگفت آور در موجهان یکپارچهخودت را از اندیشه هایت حفالگو نداشتیمابزار بقای موجود زنده از دروغ نگو به خصوص به خودتزنجیرها را ما باید پاره کچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی جالب درباره محدودیتشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد ووزن حقیقی معرفت و شناختتومورها و التهاب مغزی عاپیدایش زبانجهش های ژنتیکی مفید در ساخطای ادراک کارماانفجار و توقف تکاملی نشامغز و اخلاقابعاد و نیازهای تکاملیدرگیری اعصاب به علت میتوفیلمی بسیار جالب از تغییزیست شناسی باور حقیقت یا نگاه محدود و تک جانبه، مشاسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبخشیدن دیگران یعنی آرامششانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکژن هوش و ساختارهای حیاتی توانایی مغز و دیگر اجزای پرورش مغز مینیاتوری انساجریان انرژی در سیستم های دو برابر شدن خطر مرگ و میانسان ها می توانند میدان مغز بیش از آنچه تصور میشواحساس گذر سریعتر زمانذهت را روی چیزهای مفید متفراتر از دیوارهای باورزبان شناسی مدرن در سطح سلناتوانی از درمان برخی ویاصل در هم تنیدگی و جهانی هوش احساسیموجودات مقهور ژنها هستندبرخی نرمش ها برای زانوشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملککمردرد با پوشیدن کفش مناتکامل مداومآنان که در قله اند هرگز خحقیقت غیر قابل شناختدانش قدرت استاولین دارو برای آتاکسی فنفرت، اسیب به خود استادغام میان گونه های مختلرنگ کردن، حقیقت نیستقیچی ژنتیکیسلول های بنیادینرمش های مفید در سرگیجهبقای حقیقی در دور ماندن اهوشیاری و وجودما انسانها چه اندازه نزدبررسی و اپروچ جدید بر بیمطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کوری گذرای ناشی از موبایتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا هوش سریعی که بدون احسحرکت چرخشی و دائمی کیهانداروهای تغییر دهنده ی سیاین ایده که ذرات سیاهچالنقش اتصالات بین سلولهای ارتباط شگفت انگیز مغز انروح در جهانی دیگر استقدرت عشقسندرم دزدی ساب کلاوینچراروياها را به یاد نمی آبه خودت مغرور نشوهدف از تکامل مغزماده ای ضد التهابیبعد از کروناعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهکتاب زیست شناسی باورتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا جهان ذهن و افکار ما محس و ادراک قسمت چهارمداروی ضد تشنج با قابليت تاگر فقط مردم میفهمیدند کنقش غذاها و موجودات دريااز نظر علم اعصاب اراده آزروشی جدید در درمان قطع نخلزوم سازگاری قانون مجازاسیاهچاله ی تولید کنندهنظریه تکامل در درمان بیمبیماری وسواسوقتی پر از گل شدی خودت را مخچه تاثیر گذار بر حافظهتقلید از روی طبیعتعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهگل خاردار، زیباستآب، زندگی است(قسمت پنجم)حس و ادراک قسمت بیستمدر یک فراکتال هر نقطه مرکابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تراه های جدید برای قضاوت رمنابع انرژی از نفت و گاز بیماریهای تحلیل عضلانی اساخت شبکه عصبی با الفبای همراهی نوعی سردرد میگرنیواقعیت چیستمرگ و میر بسیار بالای ناشتمدنی قدیمی در شمال خلیج جنبه های موجی واقعیتگامی در درمان بیماریهای آغاز مبهم آفرینشخفاش با شیوع همه گیری جدیابزار بقا از نخستین هماندرمان ام اس(مولتیپل اسکلنوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت بالاترین هدف از دولتسریعترین کامپیوتر موجودهوش مصنوعی یا حماقت طبیعواکسن دیگر کرونا ساخته شمشکل از کجاستتو آرامش و صلحیپول و شادیجهان یکپارچهخودروهای هیدروژنیالگو و عادت را بشکن و در امعنی روزهابزار بقای موجود زنده از دریای خدازندگی هوشمند در خارج از زچیزی شبیه نور تو نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی در مورد نقش ویتامين شناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد ووزوز گوشتومورهای نخاعیپیر شدن حتمی نیستجهش های ژنتیکی غیر تصادفخطای حسانقراض را انتخاب نکنیدمغز و اخلاقابعاد اضافه ی کیهاندرختان اشعار زمینفیزیک مولکولها و ذرات در زیست، مرز افق رویداد هستنگاه انسان محدود به ادرااساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکژن یا نقشه توسعه مغز و نقتوازن مهمتر از فعالیت زیپرتوهای صادر شده از سیاهجریان انرژی در سیستم های دو برابر شدن خطر مرگ و میانسان یک کتابخانه استمغز برای فراموشی بیشتر کاحساسات کاذبذخیره ی شگفت انگیز اطلاعفرد موفقزبان شناسی نوین نیازمند ناتوانی در شناسایی چهره اصل علت و تاثیرهوش احساسیموسیقی نوبرخی نرمش های گردنشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتکامل چشمآنزیم تولید انرژی در سلوحقایق ممکن و غیر ممکندانش محدود به ابعاد چهاراولین دروغنقش قهوه در سلامتیادغام دو حیطه علوم مغز و رنگین کمانقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصسلول های بنیادی منابع و انرمش های موثر در کمردردبلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری و افسردگیما انسانها چه اندازه نزدبررسی ژنها در تشخیص بیماطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سکی غایب شدی تا نیازمند دلتکثیر سلول در برابر توقف آیا هشیاری کوانتومی وجودحس متفاوتداروهای ضد بیماری ام اس واینکه به خاطرخودت زندگی نقش تیروئید در تکامل مغزارتباط غیرکلامی بین انساروح رهاییقضاوت ممنوعسندرم سردرد به دلیل افت فنزاع بین جهل و علم رو به پبه دنبال رستگاری باشهدف از خلقت رسیدن به ابزاماده، چیزی نیستبعد از کروناعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا جهش های ژنتیکی، ویروحس و ادراک قسمت نوزدهمداروی ضد تشنج با قابليت تاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش غذاها و موجودات دريااز واقعیت امروز تا حقیقتروشی جدید در درمان نابینلزوم سازگاری قانون مجازاسیاره ی ابلهانهفت چیز که عملکرد مغز تو بیماری کروتز فیلد جاکوبوقتی تو از یاد گرفتن باز مدل همه جانبه نگر ژنرالیتقلید از طبیعتعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدگل زندگیآتش منبع انرژیحس و ادراک قسمت دهمدر کمتر از چند ماه سوش جدابزار بقا از نخستین همانچندجهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تراه های جدید برای قضاوت رمنابع انرژی از نفت و گاز بیماری، رساله ای برای سلساختن آیندههندسه ی پایه ایواقعیت های متفاوتمرگ انتقال است یا نابود شتمرکز و مدیتیشنجنسیت و تفاوت های بیناییگاهی لازم است برای فهم و إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَخلا، حقیقی نیستابزار بقا از نخستین هماندرمان تومورهای مغزی با ارشد مغز فرایندی پیچیده انوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت باهوش ترین و با کیفیت تریسرگیجه از شایعترین اختلاواکسن دیگری ضد کرونا از دمشکلات نخاعیتو افق رویداد جهان هستیپول و عقیدهجهان کنونی و مغز بزرگتریخورشید مصنوعیالگوی بنیادین و هوشیاریمعادله ها فقط بخش خسته کنابزار بقای موجود زنده از درک فرد دیگر و رفتارهای ازندگی بی دودنکاتی در مورد تشنجاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی در مورد نقش کلسیم و شناخت حقیقت یا آرزوهای گمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی در مورد حقیقت فضا و شناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد ویک پیام منفرد نورون مغزی تومورهای ستون فقراتپیشینیان انسان از هفت میجهش تمدنی عجیب و شگفت انسخطر آلودگی هواانواع سکته های مغزیمغز و سیر تکامل ان دلیلی ابعاد بالاتردرد باسن و پا به دلیل کاهفیزیک و هوشیاریزاوسکا درمان گوشرنگاه از بیرون مجموعهاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبدون پیر فلکشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکژن ضد آلزایمرتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپرسش و چستجو همیشه باقی اجریان انرژی در سیستم های دو سوی واقعیتانسان باشمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟اخلاق و علوم اعصابذره ی معین یا ابری از الکفرد یا اندیشهزبان، نشان دهنده ی سخنگو نادیدنی ها واقعی هستنداصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش در طبیعتموسیقی هنر مایع استبرخی یونها و مولکول های مشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزکنگره بین المللی سردرد دتکامل و ارتقای نگاه تا عمآینه در اینهحل مشکلدانش بی نهایتاولین سلول مصنوعینقش مهاجرت در توسعه نسل اارتقا و تکامل سنت آفرینش رهبر حقیقیقانون مندی نقشه ژنتیکی مسلول های بدن تو پیر نیستننرمشهای مهم برای تقویت عبلوغ چیستهوشیاری کوانتومیما اکنون میدانیم فضا خالبررسی بیماری التهابی رودظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارکیهان خود را طراحی میکندتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا واکنش های یاد گرفته وحس چشایی و بویاییداروی فامپیریدین یا نورلاینکه خانواده ات سالم بانقش حفاظتی مولکول جدید دارتروز یا خوردگی و التهاروزه داری متناوب، مغز را قطار پیشرفتسوپاپ ها یا ترانزیستورهانزاع بین علم و نادانی رو به زودی شبکه مغزی به جای هر چیز با هر چیز دیگر در تماده، چیزی بیش از یک خلا بعد از کرونا دلخوشی بیهوعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاکتاب، سفری به تاریختاثیر ژنها بر اختلالات خآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحس و ادراک قسمت هفتمداروی ضد تشنج توپیراماتاگر نیروی مغناطیس نباشد نقش غذاها و موجودات دريااز کجا آمده ام و به کجا میروشی جدید در درمان سکته ملزوم عدم وابستگی به گوگل سیاره ابلهانهفت سین یادگاری از میراث بیماری گیلن باره و بیمارویتنام نوعی کرونا ویروس مدل هولوگرافیک ژنرالیزهتقویت استخوان در گرو تغذعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان گلوله ی ساچمه ایآثار باستانی تمدن های قدحس و ادراک قسمت دوازدهمدر آرزوهایت مداومت داشتهابزار بقا از نخستین هماننه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تراه پیروزی در زندگی چیستمنابع انرژی از نفت و گاز بیندیشساختار فراکتال وجود و ذههندسه ی رایج کیهانواقعیت و مجازمرگ تصادفیتمرکز بر هدفجنسیت و تفاوت های بیناییگاهی مغز بزرگ چالش استافت فشار خون ناگهانی در وخلا، خالی نیستابزار بقا از نخستین هماندرمان تشنجرشد مغز علت تمایل انسان بنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت باور و کیهان شناسیسرگردانیواکسن سرطانمشکلات بین دو همسر و برخیتو انسانی و انسان، شایستپوست ساعتی مستقل از مغز دجهان کاملی در اطراف ما پرخوش قلبی و مهربانیالگوبرداری از طبیعتمعجزه های هر روزهابزار بقای موجود زنده از درک نیازمند شناخت خویش ازندگی در جمع مواردی را برچگونه مولکول های دی ان ایاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی در مورد عملکرد لوب فشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک پیشنهاد خوب برای آسان توهم فضای خالیپیشرفت های جدید علوم اعصجهشهای مفید و ذکاوتی که دخطرات هوش مصنوعیانگشت ماشه ایمغز کوانتومیاتفاق و تصادفدردهای سال گذشته فراموش فیزیکدانان ماشینی برای تزبان مشترک ژنتیکی موجودانگاه از دور و نگاه از نزداستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟ قبرنامه و ساختار پیچیده مشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکژنها نقشه ایجاد ابزار هوتوسعه برخی شغل ها با هوش پرسشگری نامحدودجستجوی متن و تصویر به صوردولت یا گروهکانسان جدید از چه زمانی پامغز بزرگ چالش است یا منفعاخلاق پایه تکامل و فرهنگذرات کوانتومی زیر اتمی قفرد حساس از نظر عاطفی و بزبان، وسیله شناسایی محیطنادانی در قرن بیست و یکم،اصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش عاطفی قسمت 11میهمانهای ناخوانده عامل برخی اثرات مضر ویتامین دششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر کنگره بین المللی سردرد دتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآیندهحلقه های اسرارآمیزدانشمندان موفق به بازگرداوکرلیزوماب داروی جدید شنقش میدان مغناطیسی زمین ارتقا یا بازگشت به قبل ازروی و منیزیم در تقویت استقانون گذاری و تکاملسلول عصبی شاهکار انطباق چرا ماشین باید نتایج را پبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش، ژنتیکی است یا محیطیما از اینجا نخواهیم رفتبررسی سیستم تعادلی بدن اظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزکیهانِ هوشیارِ در حال یاتئوری تکامل امروز در درمآیا یک، وجود داردحس و ادراک (قسمت اول )داروی لیراگلوتیداینترنت بدون فیلتر ماهوانقش حیاتی تلومر دی ان آ دارزش حقیقی زبان قسمت اولروزه داری و بیمار ی ام اس لمس کوانتومیسوپاپ ها یا ترانزیستورهانزاع بین علم و جهل رو به پبه زیر پای خود نگاه نکن بهر جا که جات میشه، جات نیماست مالیبعد از کرونا دلخوشی بیهوعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مکتابخانهتاثیر کلام در آیات کلام بآیا خداباوری محصول تکاملحس و ادراک قسمت هفدهمدارویی خلط آوراگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها در کاهش دردهای از کسی که یک کتاب خوانده ريتوکسيمب در درمان ام اسمقاومت به عوارض فشار خون سیاره ابلهانهم نوع خواری در میان پیشیبیماری آلزایمر، استیل کوویتامین E برای فعالیت صحمدل هولوگرافیک تعمیم یافتقویت حافظه یا هوش مصنوععضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنگلوئونآرامش و دانشحس و ادراک قسمت سومدر آسمان هدیه های نادیدنابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیاز تکینگی تا مغز از مغز تراه انسان شدن، راه رفتن ومنابع انرژی از نفت و گاز بیهوش کردن در جراحی و بیمساختار شبکه های مغزی ثابهندسه بنیادینواقعیت و انعکاسمرگی وجود نداردتمساح حد واسط میان مغز کوجهل مقدسگذر زمان کاملا وابسته به افت هوشیاری به دنبال کاهخلاصه ای از مطالب همایش مابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید ALSرشد در سختی استنوبت کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنبع هوشیاری کجاست قسمت باد و موجسربازان ما محققا غلبه می واکسن سرطانمشکلات روانپزشکی پس از ستو با همه چیز در پیوندیپوشاندن خود از نورجهان پیوستهخوشبختی دور از رنج های مالتهاب شریان تمپورالمعجزه ی چشمابزار بقای موجود زنده از درک و احساسزندگی در سیاهچالهچگونه میتوان با قانون جناز تکامل تا مغز از مغز تا از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی درباره هوش و تفاوتهشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و یک آلل ژنتیکی که از نئاندتوهم فضای خالی یا توهم فضپیشرفت در عقل است یا ظواهجهشهای مفید و ذکاوتی که ددفاع از پیامبرانگشت نگاری مغز نشان میدمغز آیندگان چگونه است ؟اتوبان اطلاعات و پلِ بیندردی که سالهاست درمان نشفاجعه ی جهل مقدسزبان چهار حرفی حیات زمیننگاه از درون مجموعه با نگاستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری در کجاست؟(قبرنامه ی مسلط ژنها در اختشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکژنها ، مغز و ارادهتوصیه های سازمان بهداشت آلودگی هوا چالش قرن جدیدجستجوی هوشیاری در مغز مادوچرخه سواری ورزشی سبک و انسان خطرناکترین موجودمغز بزرگ چالشهای پیش رواختلال خواب فرد را مستعد ذرات کوانتومی زیر اتمی قفردا را نمیدانیمسفر فقط مادی نیستنازوکلسیناصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت نهممیوتونیک دیستروفیبرخی اختلالات عصبی مثانهصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر کنترل همجوشی هسته ای با هتکامل ابزار هوش ، راه پر آینده ی انسان در فراتر ازحمله ویروس کرونا به مغزدانشمندان نورون مصنوعی سايندگان چگونه خواهند دیدنقش محیط زندگی و مهاجرت دارتوکين تراپی روشی جديد رویا و واقعیتقانون جنگلسلولهای ایمنی القا کنندهچرا مغز انسان سه هزار سالبنی عباس، ننگی بر تاریخهیچ چیز همیشگی نیستما اشیا را آنطور که هستندبررسی علل کمر درد در میانعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمکیست هیداتید مغزتئوری تکامل در پیشگیری و آیا کیهان می تواند یک شبیحس و ادراک (قسمت دوم )داروی تشنجی دربارداریایندرالنقش خرچنگ های نعل اسبی درارزش حقیقی زبان قسمت دومروزه داری سلول های بنیادلوب فرونتال یا پیشانی مغسوپاپ ها یا ترانزیستورهانسبیت عام از زبان دکتر بربه سخن توجه کن نه گویندههر حرکت خمیده می شود و هر ماست مالی با هوش انسانیتفکر قبل از کارعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج کجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا دلفین ها می تواند از حس و ادراک قسمت هجدهمداستانها و مفاهیمی اشتبااگر نعمت فراموشی نبود بسنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز آغاز خلقت تا نگاه انساریه زغالیمقابله ی منطقی با اعتراضسیر آفرینش از روح تا مغز همه چیز موج استبیماری الزایمرویتامین E در چه مواد غذایمدل های ریز مغز مینی برینتقویت سیستم ایمنیغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زگمان میکنی جرمی کوچکی در آرامش و سکونحس و ادراک قسمت سی و هشتمدر آستانه ی موج پنجم کوویابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تراه بی شکستمنابع انرژی از نفت و گاز بیهوشی در بیماران دچار اسادیسم یا لذت از آزار دادهندسه در پایه ی همه ی واکواقعیت خلا و وجود و درک ممراحل ارتقای پله پله کیهتنفس هوازی و میتوکندریجهان فراکتالافتخار انسانخلاصه ای از درمان های جدیابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید میگرن با انتی ز گهواره تا گورنور دروناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنبع هوشیاری کجاست قسمت باد غرور و سر پر از نخوت وسردرد میگرنواکسن ضد اعتیادمشکلات روانپزشکی در عقب تو با باورهایت کنترل میشپیموزایدجهان پیوستهخانه ی تاریکامواجی که به وسیله ی ماشیمعجزه ی علمابزار بقای موجود زنده از درک کنیم ما همه یکی هستیمزندگی زمینی امروز بیش از چگونه مغز پیش انسان یا همچگونه هموساپينس بر زمین از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی درباره هوش و تفاوتهشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط یک جهش ممکن است ذهن انسانتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیشرفت ذهن در خلاقیت استجوانان وطندفاع در برابر تغییر ساختانتقال ماده و انرژیمغز انسان ایا طبیعتا تمااتوسوکسیمایددرس گرفتن از شکست هافاصله ها در مکانیک کوانتزبان نیاز تکاملی استنگاه حقیقی نگاه به درون ااستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع خواب و رویابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱شب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکژنهای مشترک بین انسان و وتوصیه های غیر دارویی در سآلودگی هوا و ویروس کروناحفره در مغزدورترین نقطه ی قابل مشاهانسان عامل توقف رشد مغزمغز بزرگ و فعال یا مغز کواختلال در شناسایی حروف و ذرات کوانتومی زیر اتمی قفرزندان زمان خودسفر نامه سفر به بم و جنوب نباید صبر کرد آتش را بعد اصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت هفتممیگرن و پروتئین مرتبط با برخی اصول سلامت کمرصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر کنترل جاذبهتکامل تکنولوژیآینده ی علم و فیزیک در60 ثحمایت از طبیعتدانشمندان یک فرضیه رادیکايا اراده آزاد توهم است ینقش نگاه از پایین یا نگاهارتباط میکروب روده و پاررویا و کابوسقانون جنگلسلولهای بنیادی مصنوعی درچرا مغزهای ما ارتقا یافت به قفس های سیاهت ننازهیچ وقت خودت را محدود به ما به جهان های متفاوت خودبزرگ فکر کنعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتکیست کلوئید بطن سومتئوری جدید، ویران کردن گآیا گذشته، امروز وآینده حس و ادراک قسمت 67داروی جدید ALSایا کوچک شدن مغزانسان النقش داروهاي مختلف معروف ارزش حقیقی زبان قسمت سومروزهای بد باقی نمیماندلوتیراستامسوخت هیدروژنی پاکنسبت ها در کیهانبوزون هیگز چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به ماشین دانشتفکر خلا ق در برابر توهم عواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا دلفین ها میتوانند باحس و ادراک قسمت هشتمدخالت در ساختار ژنهااگر با مطالعه فیزیک کواننقشه های مغزی جدید با جزیاز انفجار بزرگ تا انفجار ریواستیگمینمقابله با کرونا با علم اسسیستم تعادلی بدنهمه چیز در زمان مناسببیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین کامدیون خود ناموجودتلقین اطلاعات و حافظهغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیگنجینه ای به نام ویتامین آرامش(سکوت) stillness و تکاپوحس و ادراک قسمت سی و ششمدر درمان بیماری مولتیپل ابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قاز تکینگی تا مغز از مغز ترابطه تشنج و اوتیسممنابع انرژی از نفت و گاز بیوگرافیسازگاری با محیط بین اجزاهندسه زبانِ زمان استوالزارتان داروی ضد فشار مرز مرگ و زندگی کجاستتنفس هوازی و میتوکندریجهان قابل مشاهده بخش کوچافراد آغاز حرکت خودشان رخم شدن فضا-زمانابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید کنترل مولتیپلزمین در برابر عظمت کیهاننورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگومنبع هوشیاری کجاست قسمت بار بزرگ ایستادن بر دو پاسردرد میگرن در کودکانواکسن علیه سرطانمشاهده گر جدای از شیء مشاتو باید نیکان را به دست بپیموزایدجهان پر از چیزهای اسرار آخانواده پایدارامیوتروفیک لترال اسکلرومعجزه ی علم در کنترل کرونابزار بقای موجود زنده از درک احساسات و تفکرات دیگزندگی زودگذرزندگی سلول در بدن، جدای اچگونه هوشیاری خود را توساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی درباره هوش و تفاوتهشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلییک رژیم غذایی جدید، می توتوهم چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هجوانان وطندقیق ترین تصاویر از مغز ااندوه در دنیا استمغز انسان برای ایجاد تمداتصال مغز و کامپیوتردست کردن در گوشفاصله ی همیشگی تصویر ساززبان و کلمه حتی برای کساننگاه دوبارهاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنتظر نمان چیزی نور را بهبرین نت به جای اینترنتشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکژنهای هوش ، کدامندتوصیه هایی در مصرف ماهیآلودگی هوا و پارکینسونحق انتخابديدن با چشم بسته در خواب انسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگترین مصرف کننده اختلال در شناسایی حروف و رفتار مانند بردهفرضیه ای جدید توضیح میدهسفر به مریخ در 39 روزنبرو و انرژی مداوماصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت پنجممیگرن سردردی ژنتیکی که ببرخی بیماری ها که در آن بضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر کندر در بیماریهای التهابتکامل جریان همیشگی خلقتآینده با ترس جمع نمیشودحوادث روزگار از جمله ویردانشمندان ژنی از مغز انسايا اراده آزاد توهم است ینقش نظام غذایی در تکامل مارتباط ماده و انرژیرویا و خبر از آیندهقانونمندی و محدودیت عالمسلام تا روشناییچرا ویروس کرونای دلتا وابه مغز خزندگان خودت اجازهیچ کاری نکردن به معنی چیما با کمک مغز خود مختاريمبزرگ شدن مغز محدود به دورعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینکاهش مرگ و میر ناشی از ابتا 20 سال آینده مغز شما به آیا پیدایش مغز از روی تصاحس و ادراک قسمت 74داروی جدید s3 در درمان ام ایا این جمله درست است کسینقش درختان در تکاملارزش خود را چگونه میشناسروزهای سختلوزالمعده(پانکراس)مصنوعسودمندی موجودات ابزی بر نسبت طلایی، نشانه ای به سبوزون هیگز جهان را از متلهز ذره، یک دنیاستمبانی ذهنی سیاه و سفیدتفاوت مغز انسان و میمون هعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاکریستال هاتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دست مصنوعی به زودی قاحس و ادراک قسمت پنجمدر مانهای کمر درداگر تلاش انسان امروز برانقص در تشخیص هیجانات عاماز بحث های کنونی در ویروسریاضیات یک حس جدید استملاحظه های اخلاقی دربارهسیستم دفاعی بدن علیه مغز همه چیز در زمان کنونی استبیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین کا و استخوانمدیریت اینترنت بر جنگتلاش ها برای کشف منابع جدغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پگویید نوزده و ایمنی ساکتآزمون تجربی، راهی برای رحس و ادراک قسمت سیزدهمدر سال حدود 7 میلیون نفر ابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عاز تکینگی تا مغز از مغز ترادیوی مغز و تنظیم فرکانمنابع انرژی از نفت و گاز بیوگرافیستم با شعار قانون بدترین هندسه، نمایشی از حقیقتواکنش های ناخودآگاه و تقمرز بین انسان و حیوان کجاتنفس بدون اکسیژنگذشته را دفن کنجهان موازی و حجاب هاافراد بی دلیل دوستدار تو خونریزی مغز در سندرم کووابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید ای ال اس، توفرزمین زیر خلیج فارس تمدنی نورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت بار سنین ابزار هوشمندی اسردرد و علتهای آنواکسنی با تاثیر دوگانه امشاهده آینده از روی مشاهتو تغییر و تحولیپیچیدگی های مغزمگسجهان پر از چیزهای جادویی خار و گلامید نیکو داشته باش تا آنمعجزه در هر لحظه زندگیابزار بقای موجود زنده از درک تصویر و زبان های مخلتزندگی، مدیریت انرژیچگونه واکسن کرونا را توزاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی درباره هوش و تفاوتهشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سیکی از علل محدودیت مغز امتوهم وجودپاسخ گیاهان در زمان خوردجواب دانشمند سوال کننده دل به دریا بزناندوه دردی را دوا نمیکندمغز انسان برای شادمانی طاثر مضر مصرف طولانی مدت ردست آسمانفتون های زیستیزبان و بیان نتیجه ساختمانگاهی بر قدرت بینایی درااستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنحنی که ارتباط بین معرفبرای یک زندگی معمولیشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکژنهای حاکم بر انسان و انستوضیحی ساده در مورد هوش مآلزایمرحقیقت قربانی نزاع بین بی دی متیل فومارات(زادیوا)(انسانیت در برابر دیگرانمغز حریص برای خون، کلید تاختلالات مخچهرفتار وابسته به شکلفساد اقتصادی سیتماتیک درسفر تجهیزات ناسا به مریخ چت جی پی تیاضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت اولمیگرن شدید قابل درمان اسبرخی بیماری های خاص که بدضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیکوچ از محیط نامناسبتکامل داروینی هنوز در حاآیا فراموشی حتمی استحکمت الهی در پس همه چیزدانشمندان پاسخ کوانتومی ای نعمت من در زندگیمنقش نظریه تکامل در شناساارتباط متقابل با همه ی حیرویا بخشی حقیقی از زندگی قارچ بی مغز در خدمت موجودسلاح و راهزنیچرا پس از بیدار شدن از خوبه نقاش بنگرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکما بخشی از این جهان مرتبطبزرگ شدن تقریبا ناگهانی علم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیکاهش التهاب ناشی از بیماتا بحر یفعل ما یشاآیا آگاهی پس از مرگ از بیحس و ادراک قسمت 75داروی جدید میاستنی گراویایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش ذهن و شناخت در حوادث از فرد ایستا و متعصب بگذرروش مقابله مغز با محدودیلیروپریم داروی ترکیبی ضدسی و سه پل اصفهاننشانه های گذشته در کیهان بی نهایت در میان مرزهاهزینه ای که برای اندیشیدمباحث مهم حس و ادراکتفاوت ها و تمایزها کلید بعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون کریستال زمان(قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک قسمت پنجاهدر محل کار ارزش خودت را باگر خواهان پیروزی هستینقطه بی بازگشتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکریسدیپلام تنها داروی تایملاحظات بیهوشی قبل از جرسکوت و نیستیهمه چیز، ثبت می شودبیماری اسپینال ماسکولار ویتامین کا در سبزیجاتمداخله ی زیانبار انسانتلاش هایی در بیماران قطع غرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزگوشه بیماری اتوزومال رسسآزمون ذهنی گربه ی شرودینحس و ادراک قسمت ششمدرمان های اسرار آمیز در آنهایت در بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تراز تغییرمنابع انرژی از نفت و گاز بیان ژن های اسکیزوفرنی دستم، بی پاسخ نیستهنر فراموشیواکنش به حس جدیدمرز جدید جستجو و اکتشاف، تنها مانع در زندگی موارد گربه شرودینگر و تاثیر مشجهان ما میتواند به اندازافزایش قدرت ادراکات و حسخواندن ، یکی از شستشو دهنابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید سرطانزمان چیستنوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت بارداری بدون رحمسردرد تنشنواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمطالبه ی حق خودتو جهانی هستی که خودش را پیچیدگی های مغزی در درک زجهان دارای برنامهخارق العاده و استثنایی بامید نجاتمعرفت و شناختابزار بقای موجود زنده از درک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقای موجود زنده از درک دیگرانزونیسومایدچگونه آن شکری که می خوریماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی درباره هوش و تفاوتهشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت روایافته های نوین علوم پرده توهم وجودپختگی پس از چهل سالگي به جوسازی مدرندلایلی که نشان میدهد ما باندوهگین نباش اگر درب یا مغز انسان برای شادمانی طاثرات فشار روحی شدیددستورالعمل مرکز کنترل بیفروتنی و غرورزبان و بیان، در سایه پیشرنگاهی بر توانایی اجزاي باستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنشأ اطلاعات و آموخته ها برای پیش بینی آینده مغز دشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملککل اقیانوس در یک ذرهتیوتیکسن داروی ضد جنونآملودیپین داروی ضد فشار حقیقت آنطور نیست که به نظدین اجباریانسان، گونه ای پر از تضادمغز در تنهایی آسیب میبیناختلالات حرکتی در انسانرفتار اجتماعی انسان، حاصفشار و قدرتسفر دشوار اکتشافچت جی پی تیاطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت دهممیدان مغناطيسي زمین بشر برخی توجهات در ببمار پارضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبکوچک شدن مغز از نئاندرتاتکامل داروینی هنوز در حاآیا ممکن است موش کور بی محافظه میتواند بزرگترین ددانشمندان اولین سلول مصنای همه ی وجود مننقش هورمون های تیروئید دارتباط چاقی و کاهش قدرت برویا تخیل یا واقعیتقبل از آغازسلسله مباحث هوش مصنوعیچرا ارتعاش بسیار مهم استبه نقاش بنگرهیچ کس حقیقت را درون مغز ما تحت کنترل ژنها هستیم یبزرگترین خطایی که مردم معلم و روحتری فلوپرازینکاهش حافظه هرچند فرایندیتاول کف پا و حقیقتآیا امکان بازسازی اندامهحس و ادراک قسمت 78داروی جدید برای میاستنی ایا بیماری ام اس (مولتیپنقش روی و منیزیم در سلامتاز مخالفت بشنوروش های صرفه جویی در ایجالیس دگرامفتامین یا ویاسسیلی محکم محیط زیست بر اننشانه های پروردگار در جهبی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزینه سنگین انسان در ازامجموعه های پر سلولی بدن متفاوت ها را به رسمیت بشناعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر کتامین در درمان پاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک قسمت پنجاه و یدر چه مرحله ای از خواب ، راپی ژنتیکنمیتوان با بیرون انداختناز تلسکوپ گالیله تا تلسکریشه های مشترک حیاتممانتین یا آلزیکسا یا ابسکوت، پر از صداهمه ی سردردها بی خطر نیستبیماری اضطراب عمومیویتامین بی 12 در درمان دردمدارک ژنتیکی چگونه انسانتلاشی برای درمان قطع نخاغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به گوشت خواری یا گیاه خواریآزمون ذهنی گربه شرودینگرحس و ادراک قسمت شصت و هشتدرمان های بیماری آلزایمرنهادینه سازی فرهنگ اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تراست دستی و چپ دستیمنابع انرژی از نفت و گاز بیان حقیقتستون فقرات انسان دو پا جلهنر حفظ گرهواکسن های شرکت فایزر آمرمزایای شکلات تلخ برای سلتنها در برابر جهانگزیده ای از وبینار یا کنفجهان مادی، تجلی فضا در ذهافزایش مرگ و میر سندرم کوخواب سالم عامل سلامتیابزار بقا از نخستین هماندرمان دارویی سرطان رحم بزمان و مکان، ابعاد کیهان نوروز یا روز پایانیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت بازگشت از آثار به سوی خداسردرد سکه ایوبینار اساتید نورولوژی دمطالبی در مورد تشنجتو دی ان ای خاص ميتوکندريپیوند قلب خوک، به فرد دچاجهان در حال نوسان و چرخشخبر مهم تلسکوپ هابلامید جدید بر آسیب نخاعیمغز فکر میکند مرگ برای دیمغز قلبابزار بقای موجود زنده از درک درست از خود و هوشیاریزونا به وسیله ویروس ابله چگونه انتظارات بر ادراک از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی درباره احساسات متفاشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج یاد گرفتن مداومتوهم بی خداییپروژه ی ژنوم انسانیجامعه ی آسمانیدنیای شگفت انگیز کوانتوماندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان رو به کوچک تر شاثرات مفید قهوهدغدغه نتیجه ی نادانی استفرگشت و تکامل تصادفی محض زبان و تکلم برخی بیماریهنگاهت را بلند کناستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی به شناسایی کامنشاء کوانتومی هوشیاری ابرای اولین بار دانشمندانشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملککلمات بلند نه صدای بلندتیک و اختلال حرکتیآموزش نوین زبانحقیقت افراددین، اجباری نیستانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز را از روی امواج بشناساختلالات صحبت کردن در انرقیبی قدرتمند در برابر مفضای قلب منبع نبوغ استسفرنامه سفر به بم و جنوب نتایج نادانی و جهلاطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت دوممیدان های مغناطیسی قابل برخی توصیه ها برای واکسیطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباکوچکترین چیز یک معجزه استکامل داروینی هنوز در حاآیا ما کالا هستیمحافظه های کاذبدانشمندان تغییر میدان مغای آنکه نامش درمان و یادشنقش هورمون زنانه استروژنارتباط هوش ساختار مغز و ژرویا حقی از طرف خداقبل از انفجار بزرگسلطان جنگل یا صاحب ملکوتچرا بیماری های تخریبی مغبه نادیدنی ایمان بیاورهیچ اندر هیچمانند آب باشبزرگترین درد از درون است علم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینکاهش دوپامین عامل بیماریتابوهای ذهنیآیا انسان با مغز بزرگش اخحس و ادراک قسمت 82داروی جدید برای ای ال اسایا بدون زبان میتوانیم تنقش روزه داری در سالم و جاز نخستین همانند سازها تروش هایی برای جلوگیری از لا اکراه فی الدینسینوریپا داروی ترکیبی ضدنظام مثبت زندگیبی ذهن و بی روحهزاران سال چشم های بینا ومحل درک احساسات روحانیتفاوت های بین زن و مرد فقعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های کریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا راهی برای رفع کم آبی حس و ادراک قسمت پنجاه و ددر ناامیدی بسی امید استابتدا سخت ترین استنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز تکنیکی تا مغز از مغز ترژیم های غذایی و نقش مهم من کسی در ناکسی دریافتم سکته مغزیهمیشه چشمی مراقب و نگهبابیماری بیش فعالیویتامین بی هفدهمروری بر تشنج و درمان هایتلاشی تازه برای گشودن معمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان گیلگمش باستانی کیستآزادی عقیده، آرمانی که تحس و ادراک قسمت شصت و دوابزار بقا از نخستین هماندرمان های جدید میگرنچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز ترجزخوانی هایی که امروز بمنابع انرژی از نفت و گاز بیست تمرین ساده برای جلوستارگانی قبل از آغاز کیههنر رها شدن از وابستگیواکسن کووید 19 چیزهایی که مسمومیت دانش آموزان بی گتنهایی رمز نوآوری استگزارش یک مورد جالب لخته وجهان مرئی و نامرئیافزایش سرعت پیشرفت علوم خواب سالم عامل سلامتی و یابزار بقا از نخستین هماندرمان سرگیجه بدون نیاز بزمان و صبرنوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت بازگشت به ریشه های تکاملسردرد عروقی میگرنوجود قبل از ناظر هوشمندمطالعه ای بیان میکند اهدتو در میانه ی جهان نیستی پیوند مغز و سر و چالشهای جهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استامید درمان کرونا با همانامیدوار باش حتی اگر همه چمغز ما کوچکتر از نیم نقطهابزارهای پیشرفته ارتباط درک عمیق در حیواناتفلج نخاعی با الکترودهای زیباترین چیز در پیر شدنچگونه به سطح بالایی از هواز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی درباره احساساتی غیرشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینیاد بگیر فراموش کنیتوهم تنهاییپروژه ی ژنوم انسانیجاودانگی مصنوعیدنیا، هیچ استانرژی بی پایان در درون هرمغز انسان رو به کوچکتر شداثرات مفید روزه داریذهن ما از در هم شکستن منبفراموش کارها باهوش تر هسزبان و شناخت حقیقت قسمت چچالش هوشیاری و اینکه چرا استیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی در کامپیوترهامهندسی ژنتیک در حال تلاش برای تمدن سازی، باید در بشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملککلوزاپین داروی ضد جنونتیروفیبان موثر در سکته ی آمارهای ارائه شده در سطح حقیقت اشیادید تو همیشه محدود به مقداهرام مصر از شگفتی های جهمغز زنان جوانتر از مغز مراختلالات عضلانی ژنتیکرموزی از نخستین تمدن بشرقفس ذهنسفرنامه سفر به بم و جنوب نجات در راستگوییاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت سوممیدان های کوانتومی خلابرخی درمان های Spinal Muscular Atطلای سیاهتاریکی و نورکووید نوزده و خطر بیماری تکامل داروینی هنوز در حاآیا ما تنها موجودات زنده حافظه و اطلاعات در کجاست دانشمندان روش هاي جدیدی ایمپلانت مغزینقش ویتامین K در ترمیم اسارتباط پیوسته ی جهانرویاها از مغز است یا ناخوقبرستان ها با بوی شجاعتسم زنبور ، کلیدی برای وارچرا حیوانات سخن نمی گوینبه هلال بنگرهیچگاه از فشار و شکست نترماه رجببسیاری از مجرمان، خودشانعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر فکر بر سلامتآیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک قسمت چهلداروی جدید برای دیابتایا تکامل هدفمند استنقش رژیم غذایی بر رشد و ااز نخستین همانند سازها تروش هایی ساده برای کاهش الاموژین داروی ضد اوتیسم؟سیگار عامل افزایش مرگ ومنظریه ی تکامل در درمان بیبی شرمیهستي مادي ای که ما کوچکترمحل درک احساسات روحانی دتفاوت های تکاملی در مغز وعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل کشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیاما مقهور قوانین فیزیکحس و ادراک قسمت پنجاه و سدر هم تنیدگی مرزها و بی مابتدایی که در ذهن دانشمننمایش تک نفرهاز تکینگی تا مغز و از مغز رژیم های غذایی و نقش مهم من پر از تلخیمسال سیزده ماهههمیشه اطمینان تو بر خدا بویتامین دی گنجینه ای بزرمرکز هوشیاری، روح یا بدن تلاشی جدید در درمان ام استاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردگیاه بی عقل به سوی نور میآزار دیگری، آزار خود استحس و ادراک قسمت شصت و ششابزار بقا از نخستین هماندرمان های جدید در بیماری چهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز از مغز ترحم مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز بیش از نیمی از موارد انتقسخن نیکو مانند درخت نیکوهنر، پر کردن است نه فحش دواکسن کرونا و گشودن پنجرمسمومیت دانش آموزان، قماتنبیه چقدر موثر استگشایش دروازه جدیدی از طرجهان مشارکتیافسردگی و اضطراب در بیماخواب عامل دسته بندی و حفطابزار بقا از نخستین هماندرمان سرگیجه بدون نیاز بزمان واقعیت است یا توهمنوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت بازخورد یا فیدبکسرطان کمیت گراییوراپامیل در بارداریمعماری، هندسه ی قابل مشاتوقف؛ شکستپیوند اندام از حیوانات بجهان ریز و درشتخدا بخشنده است پس تو هم بامیدواری و مغزمغز مانند تلفن استابزارهای بقا از نخستین هدرگیری قلب در بیماری ویرفلج بل، فلجی ترسناک که آنزیباترین چیز در افزایش سچگونه باغبانی باعث کاهش از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبخش فراموش شده ی حافظهشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری میادگیری مهارت های جدید دتوهم جداییپروانه ی آسمانیجایی خالی نیستدندان ها را مسواک بزنید تانرژی تاریکمغز ایندگان چگونه استاثرات مضر ماری جواناذهن چند جانبه نیازمند نگفراموشی همیشه هم بد نیستزبان و شناخت حقیقت قسمت اچالش هوشیاری و اینکه چرا استخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمهربانی، شرط موفقیتبرای خودآگاه بودن تو بایشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملککلام و زبان، گنجینه ای بستکنولوژی جدید که سلول هاآن چیزی که ما جریان زمان حقیقت تنها چیزی است که شادیدن خدا در همه چیزاولویت بندی ها کجاستمغزهای کوچک بی احساساختراع جدید اینترنت کوانرمز و رازهای ارتباط غیر کقفس را بشکنسفرنامه سفر به بم و جنوب نخاع ما تا پایین ستون فقراطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت ششممیدان بنیادین اطلاعاتبرخی روش های تربیتی کودکطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدکودک هشت ساله لازم است آدتکامل زبانآیا مغز تا بزرگسالی توسعحافظه و اطلاعات در کجاست دانشمندان روشی برای تبدیایمپلانت مغزی کمک میکند نقش ژنتیک در درمان اختلاارتباط انسانی، محدود به رویاهای پر رمز و حیرتی درقدم زدن و حرکت دید را تغیسماگلوتید داروی کاهش دهنچرا حجم مغز گونه انسان دربه کدامین گناه کشته شدندهیپرپاراتیروئیدیسمماپروتیلینبسیاری از بیماری های جدیعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیککایروپاکتیک چیستتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک قسمت چهل و هفتداروی جدید ضد میگرنایجاد احساساتنقش رژیم غذایی در رشد و ااز نخستین همانند سازها تروش جدید تولید برقلایو دوم دکتر سید سلمان فسیاهچاله هانظریه ی تکامل در درمان بیبی عدالتی در توزیع واکسن هستی ما پس از شروعی چگال محدودیت چقدر موثر استتفاوت های زبانی سرمنشا تعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت چهارمحس و ادراک قسمت پنجاه و شدر هم تنیدگی کوانتومیابتذال با شعار دینچند نرمش مفید برای کمردراز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم ضد التهابیمنابع انرژي پاک سرچشمه حسانسور از روی قصد بسیاری همیشه داناتر از ما وجود دویروس مصنوعیمرکز حافظه کجاستتمایل زیاد به خوردن بستنصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهگیاه خواری و گوشت خوار کدآسيب میکروواسکولاریا آسحس و ادراک سی و هفتمابزار بقا از نخستین هماندرمان های رایج ام اسنوآوری ای شگفت انگیز داناز تکینگی تا مغز از مغز ترحم مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز بیشتر کمردردها نیازی به سخن و سکوتهوموارکتوس ها ممکن است دواکسن کرونا از حقیقت تاتمسیر دشوار تکامل و ارتقاتهدیدهای هوش مصنوعیپل جویی اصفهانجهان هوشمنداقلیت خلاقخودآگاهی و هوشیاريابزار بقای موجود زنده از درمان سرگیجه بدون داروزمان پلانکنیکولا تسلااز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت بازسازي مغز و نخاع چالشی سرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش هوازی مرتب خیلی به قتولید مثل اولین ربات های پیوند سر آیا ممکن استجهان شگفت انگیزخدای رنگین کمانخدایی که ساخته ی ذهن بشر امیدی به این سوی قبر نیستمغز مادران و کودکان در زمابزارهای بقا ازنخستین همدرگیری مغز در بیماری کویفلج خوابزیر فشار کووید چه باید کرچگونه تکامل مغزهای کنونیاز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبخش های تنظیمی ژنومشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب یادآوری خواب و رویاتوهم جدایی و توهم علمپرواز از نیویورک تا لوس آجاذبهدهن، بزرگترین سرمایهانرژی تاریک که ما نمی تومغز ابزار بقای برتر مادیاجزای پر سلولی بدن انسان ذهن هوشیار در پس ماده ی مفراموشی و مسیر روحانیزبان و شناخت حقیقت قسمت دچالش هوشیاری و اینکه چرا استروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحموفقیت هوش مصنوعی در امتبرای زندگی سالم، یافتن تشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملککلرال هیدرات برای خوابانتکنولوژی جدید که سلول هاآنچه ناشناخته است باید شحقیقت خواب و رویادیدگاه نارسای دوگانه ی ماولین مورد PML به دنبال تکمغز، فقط گیرندهادامه بحث تکامل چشمرمز پیشرفت تواضع است نه طقلب و عقلسفرنامه سفر به بم و جنوب نخستین تمدن بشریاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی بیشتر در زنانمیدازولام در درمان تشنج برخی سلولهای عصبی در تلاطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهکودک ایرانی که هوش او از تکامل زبانآیا همه جنایت ها نتیجه بیحافظه و اطلاعات در کجاستدانش، قفل ذهن را باز میکنایمپلانت نخاعی میتواند دنقش گرمایش آب و هوا در همارتباط از بالا به پایین مرویای شفافقدرت مردمسندرم کووید طولانیچرا خشونت و تعصببه امید روزهای بهترهاوکينگ پیش از مرگش رسالماجرای جهل مقدسبسیاری از بیماری های جدیعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا برای تولید مثل همیشه حس و ادراک قسمت چهل و هشتداروی جدید ضد الزایمرایران بزرگنقش زنجبیل در جلوگیری از از نخستین همانند سازها تروش صحبت کردن در حال تکاملبخند بزن شاید صبح فردا زسیاهچاله های فضایی منابعنظریه ی تکامل در درمان بیبیمار 101 ساله، مبتلا به سو هر کس تقوای خدا پیشه کنمحدودیت های حافظه و حافظتفاوت ایستایی و تکاپوعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت هفتمحس و ادراک قسمت بیست و چهدر هم تنیدگی کوانتومی و پابداع دی ان ای بزرگترین دچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنابع انرژی از نفت و گاز بیماری تی تی پیسانسور بر بسیاری از حقایهمیشه راهی هستویرایش DNA جنین انسان، برمرکز حافظه کجاستتمدن قدیمی ای در جنوب ایرسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصگیرنده باید سازگار با پیآسیب ها ناشی از آلودگی هوحس و ادراک- قسمت پنجاه و ابزار بقا از نخستین هماندرمان های علامتی در ام اسنوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکینگی تا مغز از مغز ترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمنابع بی نهایت انرژی در دبا هوش مصنوعی خودکار روبسخن پاک و ثابتهورمون شیرساز یا پرولاکتواکسن کرونا ساخته شده تومسئول صیانت از عقیده کیستو یک معجزه ایپل خواجو اصفهانجهان هوشیارالکترومغناطیس شنوایی و هابزار بقای موجود زنده از درمان سرطان با امواج صوتزمان به چه دلیل ایجاد میشنیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت بحتی علمی درباره تمایل بسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش هوازی ، بهترین تمریتولید یا دریافت علمپیوند سر، یکی از راه حلهاجهانی که نه با یک رخداد و