دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزارهای دفاعی و بقای موجود زنده از قدرت همانند سازی سطح پایین تا ابزار برتر بقا

ابزارهای دفاعی و بقای موجود زنده از قدرت همانند سازی سطح پایین تا ابزار برتر بقا یعنی مغز

و هوشمندی ای در پس همه این ابزارها که فراتر از زمان و مکان، و منافع زودگذر، مغز و ابزار هوشمندی را به جای ابزارهای بقای دیگر بر میگزیند.

به مقاله زیر مراجعه شود

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10215344439466651&id=1305854544

@drsalmanfatemi

لینک ویدیو

https://www.facebook.com/drsalmanfatemi/videos/10215344510628430/?t=11


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مغز فکر میکند مرگ برای دیابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نزاع بین علم و نادانی رو جهان در حال نوسان و چرخشژن هوش و ساختارهای حیاتی مقاومت به عوارض فشار خون درمان ژنتیکی برای نوآوریآیاما مقهور قوانین فیزیکسوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز ابزار بقای برتر مادیاجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و تکامل مداومهندسه ی پایه ایحقیقت تنها چیزی است که شاکندر در بیماریهای التهابمنابع انرژی از نفت و گاز درگیری مغز در بیماری کویافسردگی و اضطراب در بیماساخت شبکه عصبی مصنوعی با نقش مهاجرت در توسعه نسل ااداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهمکار با یگانگی و یکپارچگیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترفتار اجتماعی انسان، حاصانسان قدیم در شبه جزیره عشلیک فراموشینقش حفاظتی مولکول جدید دارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و هشتمگمان میکنی جرمی کوچکی در منبع خواب و رویاروزه داری و بیمار ی ام اس ای آنکه نامش درمان و یادششباهت زیاد بین سلول هاي عنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانهیچ کاری نکردن به معنی چیخورشید مصنوعیریسدیپلام تنها داروی تایگشایش دروازه جدیدی از طرما انسانها چه اندازه نزداگر میدانی مصیبت بزرگتر علت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تنوروپلاستیسیتی چیستبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدو سوی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصرشد مغز علت تمایل انسان بمخچه ، فراتر از حفظ تعادلابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه تکامل مغزهای کنونیتازه های بیماری پارکینسوواکنش های ناخودآگاه و تقفیزیکدانان ماشینی برای تدانشمندان روش هاي جدیدی آیا ممکن است موش کور بی مزبان و بیان نتیجه ساختمامرز بین انسان و حیوان کجاابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تمدن قدیمی ای در جنوب ایرنخستین تصویر از سیاهچالهتغییر الگوی رشد مغزی با زوراپامیل در بارداریقارچ بی مغز در خدمت موجوددر مانهای کمر دردآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز قلبابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای متوهم چیستنزاع بین علم و جهل رو به پجهش های ژنتیکی مفید در ساژن یا نقشه توسعه مغز و نقمقابله با کرونا با علم اسدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآب زندگی است قسمت چهارمسوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز ابزار برتر بقااحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتتکامل چشمهندسه ی رایج کیهانحقیقت خواب و رویاکوچک شدن مغز از نئاندرتامنابع انرژی از نفت و گاز درگیری مغز در بیماران مبالکتروتاکسی(گرایش و حرکساخت شبکه عصبی با الفبای نقش میدان مغناطیسی زمین ادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارمکاربرد روباتهای ريزنانومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترقیبی قدرتمند در برابر مانسان ها می توانند میدان شنا در ابهای گرم جنوب نیانقش حیاتی تلومر دی ان آ دارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و ششمگنجینه ای به نام ویتامین منحنی که ارتباط بین معرفروزه داری سلول های بنیادایمپلانت مغزی کمک میکند شرکت نورالینک ویدیویی ازنقشه های مغزی جدید با جزیاز انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایتاثیر ترکیبات استاتین (سهیچ کس مانند تو نگاه نمیکخانواده پایدارریشه های مشترک حیاتپمبرولیزوماب در بیماری چما اکنون میدانیم فضا خالاگر نیروی مغناطیس نباشد عماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تنوروز یا روز پایانیبررسي علل احتمالي تغيير تاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدوچرخه سواری ورزشی سبک و پیشرفتی مستقل از ابزار هزمین زیر خلیج فارس تمدنی مخچه ابزاري که وظیفه آن فابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکنش به حس جدیدفرگشت و تکامل تصادفی محض دانشمندان روشی برای تبدیآیا ما تنها موجودات زنده زبان و بیان، در سایه پیشرمزایای شکلات تلخ برای سلابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمدن پیشرفته ی پیشینیاننخستین روبات های زنده ی جتغییر زودتر اتصالات مغزیورزش هوازی مرتب خیلی به ققبل از آغازدر محل کار ارزش خودت را بآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب سفری به آغاز کیهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهابزارهای پیشرفته ارتباط بلندی در ذهن ما درک بلندیتوهمات و شناخت حقیقتنشانه های گذشته در کیهان جهش های ژنتیکی غیر تصادفژنها نقشه ایجاد ابزار هوملاحظه های اخلاقی دربارهدرمان تومورهای مغزی با اآب زندگی است قسمت اولسودمندی موجودات ابزی بر مغز از بسیاری حقایق می گراحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار تکامل ابزار هوش ، راه پر هندسه بنیادینحقیقت راستین انسان علم بکووید نوزده و خطر بیماری منابع انرژی از نفت و گاز درگیری مغزی در سندرم کووالگوبرداری از طبیعتساختار شبکه های مغزی ثابنقش محیط زندگی و مهاجرت دادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهمکاربرد روباتهای ريز، در منبع هوشیاری کجاست؟ قسمترموزی از نخستین تمدن بشرانسان جدید از چه زمانی پاشناخت و معرفت، و نقش آن دنقش خرچنگ های نعل اسبی درارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت سیزدهمگویید نوزده و ایمنی ساکتمنشأ اطلاعات و آموخته ها ایمپلانت نخاعی میتواند دشش مرحله تکامل چشمنقص در تشخیص هیجانات عاماز بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر دوپامین و سروتونینهیچگاه از فشار و شکست نترخارق العاده و استثنایی برژیم های غذایی و نقش مهم پنج اکتشاف شگفت آور در موما با کمک مغز خود مختاريماگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تنوشیدن چای برای مغز مفید بررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس ديدن با چشم بسته در خواب پاسخ گیاهان در زمان خوردزمان واقعیت است یا توهممدل همه جانبه نگر ژنرالیابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل سلولهای محافط به سواکسن های شرکت فایزر آمرفراموش کارها باهوش تر هسداروهای مصرفی در ام اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعزبان و تکلم برخی بیماریهمسیر دشوار تکامل و ارتقاابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمدن بشری و مغز اخلاقینرمش های مفید برای درد زاتغییر عمودی سر انسان از پورزش هوازی ، بهترین تمریقبل از انفجار بزرگدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا برای تولید مثل همیشه سقوط درون جاذبه ای خاص، چمغز مادران و کودکان در زمابزارهای بقا از نخستین هبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتوپیراماتنظام مثبت زندگیجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنها ، مغز و ارادهملاحظات بیهوشی قبل از جردرمان تشنجآب زندگی است قسمت دومسیلی محکم محیط زیست بر انمغز به تنهایی برای فرهنگ احساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیتکامل داروینی هنوز در حاهندسه در پایه ی همه ی واکحقایق ممکن و غیر ممکنکودک ایرانی که هوش او از منابع انرژی از نفت و گاز درگیری مغزی در سندرم کووالتهاب شریان تمپورالسازگاری با محیط بین اجزانقش نگاه از پایین یا نگاهادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتمکتاب زیست شناسی باورمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترمز و رازهای ارتباط غیر کانسان عامل توقف رشد مغزشناسایی تاریخچه ی تکاملینقش داروهاي مختلف معروف ارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت ششمگوشه بیماری اتوزومال رسسمهندسی ژنتیک در حال تلاش این پیوند نه با مغز بلکه ششمین کنگره بین المللی سنقطه بی بازگشتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر دپاکین بر بیماری مهیپرپاراتیروئیدیسمخدا موجود استرژیم های غذایی و نقش مهم پوست ساعتی مستقل از مغز دما تحت کنترل ژنها هستیم یاگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تنوعی سکته مغزی ، وحشتناک بررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدی متیل فومارات(زادیوا)(پختگی پس از چهل سالگي به زمان شگفت انگیزمدل های ریز مغز مینی برینابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه حافظه را قویتر کنیتداخل مرزها و صفات با بینواکسن کووید 19 چیزهایی که فراموشی همیشه هم بد نیستداروهای ام اسآیا همه جنایت ها نتیجه بیزبان و شناخت حقیقت قسمت چمسئول صیانت از عقیده کیسابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیاتمدنی قدیمی در شمال خلیج نرمش های مفید در سرگیجهتغییرات منطقه بویایی مغزورزش و میگرنقدم زدن و حرکت دید را تغیدر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا بزرگ شدن مغز فقط در دقدرت انسان در نگاه به ابعدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا تکامل و تغییرات ژنتیسلول های بنیادی منابع و امغز چون ابزار هوش است دلیابزارهای بقا ازنخستین همبه مغز خزندگان خودت اجازتوانایی مغز و دیگر اجزای نظریه ی تکامل در درمان بیجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنهای مشترک بین انسان و وممانتین یا آلزیکسا یا ابدرمان جدید میگرن با انتی آب زندگی است قسمت سومسیاهچاله های فضایی منابعمغز برای فراموشی بیشتر کاحساسات کاذببیماری بیش فعالیتکامل داروینی هنوز در حاهوموارکتوس ها ممکن است دحمله ویروس کرونا به مغزکودکان میتوانند ناقل بی منابع بی نهایت انرژی در ددرگیری اعصاب به علت میتوامیوتروفیک لترال اسکلروستون فقرات انسان دو پا جلنقش نظام غذایی در تکامل مارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهمکتاب، سفری به تاریخمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترمز بقای جهش ژنتیکیانسانیت در هم تنیده و متصشناسایی سلول های ایمنی انقش ذهن و شناخت در حوادث ارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک سی و هفتمروش مقابله مغز با محدودیگوشت خواری یا گیاه خواریمولتیپل اسکلروز در زنان اینکه به خاطرخودت زندگی صرع و درمان های آنچند نرمش مفید برای کمردراز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر داروهای ضد التهاب هاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپیموزایدماه رجباگر با مطالعه فیزیک کوانعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تنیکولا تسلابررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدید تو همیشه محدود به مقدپروژه ی ژنوم انسانیزندگی هوشمند در خارج از زمدیریت اینترنت بر جنگابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تنگاه محدود و تک جانبه، مشتروس جریان انرژیواکسن کرونا و گشودن پنجرفرایند پیچیده ی خونرسانیداروهای تغییر دهنده ی سیآیا هوش مصنوعی می تواند نزبان و شناخت حقیقت قسمت امسئولیت جدیدابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هتمساح حد واسط میان مغز کونرمشهای مهم برای تقویت عتغییرات آب و هوایی که به ورزش بهترین درمان بیش فعلمس کوانتومیدر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا جنین انسان، هوشمندی سلول عصبی شاهکار انطباق مغز چگونه صداها را فیلتر ابزارهای بقای موجود زندهبه بالا بر ستارگان نگاه کتوازن مهمتر از فعالیت زینظریه ی تکامل در درمان بیجواب دانشمند سوال کننده ژنهای هوش ، کدامندمنابع انرژي پاک سرچشمه حدرمان جدید کنترل مولتیپلآزمون ذهنی گربه شرودینگرسیاهچاله و تکینگی ابتدایمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟اخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی می تواند بر اححمایت از طبیعتکودکان خود را مشابه خود تمناطق خاصی از مغز در جستجدرختان اشعار زمینامید نیکو داشته باش تا آنسخن پاک و ثابتنقش نظریه تکامل در شناساارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحمتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هجدهمکجای مغز مسئول پردازش تجمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروی و منیزیم در تقویت استانعطاف پذیری مکانیسمی علشواهدی از نوع جدیدی از حانقش روی و منیزیم در سلامتارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک- قسمت بیست و پروش های صرفه جویی در ایجاگیلگمش باستانی کیستمواد کوانتومی جدید، ممکناینکه خانواده ات سالم باضررهای مصرف شکر و قند بر چند جهانیاز تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملراه فراری نیستپیموزایدماپروتیلیناگر تلاش انسان امروز براعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تنیاز به آموزش مجازی دیجیبررسی علل کمر درد در میانتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کادژا وو یا اشنا پنداریپروژه ی ژنوم انسانیزندگی زمینی امروز بیش از مدارک ژنتیکی چگونه انسانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی برانگاه انسان محدود به ادراتری فلوپرازینواکسن کرونا از حقیقت تاتفرایند تکامل و دشواری هاداروهای ضد بیماری ام اس وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان و شناخت حقیقت قسمت دمستند جهان متصلابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر تنفس هوازی و میتوکندریچرا مغزهای ما ارتقا یافت تغییرات تکاملی سر انسان ورزش در کمر دردوزن حقیقی معرفت و شناختلوب فرونتال یا پیشانی مغدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا جهان ذهن و افکار ما مسلولهای ایمنی القا کنندهمغز ناتوان از توجیه پیداابزارهای بقای از نخستین به خودت مغرور نشوتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنظریه ی ریسمانجاذبه و نقش آن در شکلگیریژنهای حاکم بر انسان و انسمنابع انرژی از نفت و گاز درمانهای بیماری پارکینسآسيب میکروواسکولاریا آسسیاهچاله ی تولید کنندهمغز بزرگ چالش است یا منفعاخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی و کشف زبان هایحوادث روزگار از جمله ویرکوری گذرای ناشی از موبایمنبع هوشیاری کجاست قسمت درد باسن و پا به دلیل کاهامید درمان کرونا با همانسرنوشتنقش هورمون های تیروئید دارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خداتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتمکرونا چه بر سر مغز می آورمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترویا و خبر از آیندهاولین مورد PML به دنبال تکشواهدی از دنیسوان(شبه نئنقش روزه داری در سالم و جارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیحساسیت روانی متفاوتروش هایی ساده برای کاهش اگیاه خواری و گوشت خوار کدموجود بی مغزی که می توانداینترنت بدون فیلتر ماهواضررهای شکر بر سلامت مغزچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های متاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متخطر آلودگی هواراه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزمگسماجرای جهل مقدساپی ژنتیکعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تچیزی خارج از مغزهای ما نیبزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخواندژاوو یا آشناپنداریپرواز از نیویورک تا لوس آزندگی زودگذرمروری بر تشنج و درمان هایابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشنگاه از درون مجموعه با نگتری فلوپرازینواکسن کرونا ساخته شده توفرایند حذف برخی اجزای مغداروی فامپیریدین یا نورلآیا هوش ارثی دریافتی از پزبان و شناخت حقیقت قسمت سمشکلات نخاعیابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکتنفس هوازی و میتوکندریچرا ویروس کرونای دلتا واثبت امواج الکتریکی در عصوزوز گوشلوتیراستامدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا جهش های ژنتیکی، ویروسلولهای بنیادی مصنوعی درمغز و سیر تکامل ان دلیلی ابزارهای دفاعی و بقای موبه زودی شبکه مغزی به جای توسعه برخی شغل ها با هوش نظریه تکامل در درمان بیمجدایی خطای حسی استکلرال هیدرات برای خوابانمنابع انرژی از نفت و گاز درهای اسرارآمیز و پوشیدهآسیب ها ناشی از آلودگی هوسیاره ی ابلهانمغز بزرگ چالشهای پیش رواختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیتکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلمنبع هوشیاری کجاست قسمت دستورالعمل مرکز کنترل بیامگا سه عامل مهم سلامتسریعترین کامپیوتر موجودنقش هورمون زنانه استروژنارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجمکریستال زمان(قسمت اولمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرویا بخشی حقیقی از زندگی اولین مورد پیوند سر در انشکل های متفاوت پروتئین هنقش رژیم غذایی بر رشد و ااز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحخفاش با شیوع همه گیری جدیروش صحبت کردن در حال تکامگالکانزوماب، دارویی جدیموجودات مقهور ژنها هستندایندرالطلای سیاهچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزخطرات هوش مصنوعیراه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزی در درک زماده ی تاریکابزار هوش در حال ارتقا ازعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تچیزی شبیه نور تو نیستبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتفلج نخاعی با الکترودهای دگرگونی های نژادی و تغییپرورش مغز مینیاتوری انسازونیسومایدمرکز هوشیاری، روح یا بدن ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتتقلید از روی طبیعتنگاه حقیقی نگاه به درون اتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن ایرانی کرونا تولیدفرد حساس از نظر عاطفی و بداروی لیراگلوتیدآیا هوش سریعی که بدون احسزبان شناسی مدرن در سطح سلمشکلات بین دو همسر و برخیابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دتنفس بدون اکسیژنچرا پس از بیدار شدن از خوجمجمه انسان های اولیهجنسیت و تفاوت های بینایییک پیشنهاد خوب برای آسان لیس دگرامفتامین یا ویاسدر درمان بیماری مولتیپل آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسلسله مباحث هوش مصنوعیمغز آیندگان چگونه است ؟اتفاق و تصادفبه زیر پای خود نگاه نکن بتوصیه های سازمان بهداشت نظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های کمردردمنابع انرژی از نفت و گاز درک فرد دیگر و رفتارهای اآشنا پنداریسیاره ابلهانمغز بزرگ و فعال یا مغز کواختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بتکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست کیهان خود را طراحی میکندمنبع هوشیاری کجاست قسمت ذهن ما از در هم شکستن منبامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسرگیجه از شایعترین اختلانقش ویتامین K در ترمیم اسارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهکریستال زمان(قسمت دوم)منبع هوشیاری کجاست؟(قسمرویا تخیل یا واقعیتاولین هیبرید بین انسان و شگفتی های زنبور عسلنقش رژیم غذایی در رشد و ااز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیخلاصه ای از مطالب همایش مروشهای نو در درمان دیسک بگامی در درمان بیماریهای میهمانهای ناخوانده عامل ایا کوچک شدن مغزانسان الطوفان فقر و گرسنگی و بی سنهایت معرفت و شناخت درک عاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزادفاع در برابر تغییر ساختراه پیروزی در زندگی چیستپیوند مغز و سر و چالشهای ماده ی خالیابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگترین خطایی که مردم منکاتی در مورد تشنجتاثیر رو ح و روان بر جسمویتامین دی گنجینه ای بزرفلج بل، فلجی ترسناک که آندانش بی نهایتآلودگی هوا و ویروس کرونازونا به وسیله ویروس ابله مرکز حافظه کجاستابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذنگاهی بر قدرت بینایی دراتشنج چیستواکسن اسپایکوژنفرضیه ای جدید توضیح میدهداروی تشنجی دربارداریآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان شناسی نوین نیازمند مشکلات روانپزشکی پس از سابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هاتو یک جهان در مغز خودت هسچرا بیماری های تخریبی مغجنسیت و تفاوت های بینایییک آلل ژنتیکی که از نئاندلا اکراه فی الدیندر سال حدود 7 میلیون نفر آیا خداباوری محصول تکاملسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمغز انسان ایا طبیعتا تمااتوبان اطلاعات و پلِ بینبوزون هیگز چیستتوصیه های غیر دارویی در سنظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های کمردرد ناشی از تنگی کانامنابع انرژی از نفت و گاز درک نیازمند شناخت خویش اآغاز فصل سرما و دوباره تکسیاره ابلهانمغز بزرگترین مصرف کننده اختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی اتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی الفاگوحافظه و اطلاعات در کجاستکیهانِ هوشیارِ در حال یامنبع هوشیاری کجاست قسمت ذهن چند جانبه نیازمند نگانفجار و توقف تکاملی نشاسربازان ما محققا غلبه می نقش ژنتیک در درمان اختلاارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یککریستال زمان(قسمت سوم)منبع هوشیاری کجاست؟(قسمرویا حقی از طرف خدااولین تصویر در تاریخ از سشاهکار قرننقش زنجبیل در جلوگیری از از نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیخونریزی مغز در سندرم کووروشهای شناسایی قدرت شنواگامی در درمان بیماریهای میگرن سردردی ژنتیکی که بایا این جمله درست است کسیطی یکصد هزار سال اخیر هرچچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به دقیق ترین تصاویر از مغز ارابطه تشنج و اوتیسممبانی ذهنی سیاه و سفیدابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویروس مصنوعیفلج خوابدانشمندان موفق به بازگردآلزایمرزیباترین چیز در افزایش سمرکز حافظه کجاستابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت سیستم ایمنینگاهی بر توانایی اجزاي بتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن اسپایکوژن ضد کروناقلب و عقلداروی جدید s3 در درمان ام آیا واکنش های یاد گرفته وزبان، وسیله شناسایی محیطمشکلات روانپزشکی در عقب ابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا حیوانات سخن نمی گوینتو جهانی هستی که خودش را چرا حجم مغز گونه انسان درجهل مقدسیک جهش ممکن است ذهن انسانلایو دوم دکتر سید سلمان فدرمان های اسرار آمیز در آآیا دلفین ها می تواند از سم زنبور ، کلیدی برای وارمغز انسان برای ایجاد تمداتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متلتوصیه هایی در مصرف ماهیهفت چیز که عملکرد مغز تو جریان انرژی در سیستم های کمردرد و علل آنمنابع انرژی از نفت و گاز درک و احساسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیر آفرینش از روح تا مغز مغز حریص برای خون، کلید تاختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیمتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک های بحس چشایی و بویاییکیست کلوئید بطن سوممنبع هوشیاری کجاست قسمت ذهن هوشیار در پس ماده ی مانواع سکته های مغزیسردرد میگرن در کودکاننقش گرمایش آب و هوا در همارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دوکشف مکانیسم عصبی خوانش پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرویاها از مغز است یا ناخواولین سلول مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان نقش زبان در سلطه و قدرت ااز نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیخواندن ، یکی از شستشو دهنروشی برای بهبود هوش عاطفگاهی لازم است برای فهم و میگرن شدید قابل درمان اسایا ابزار هوشمندی یا مغز ظهور امواج مغزی در مغز مصچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیددلایلی که نشان میدهد ما براز تغییرمباحث مهم حس و ادراکابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویرایش DNA جنین انسان، برفلج خواب چیستدانشمندان نورون مصنوعی سآمارهای ارائه شده در سطح زیر فشار کووید چه باید کرمرکز خنده در کجای مغز استابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلقین اطلاعات و حافظهچالش دیدگاه های سنتی در بتشنج عدم توازن بین نورون واکسن دیگر کرونا ساخته شقیچی ژنتیکیداروی جدید میاستنی گراویآیا یک، وجود داردسفر نامه سفر به بم و جنوب مشاهده گر جدای از شیء مشاابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا خشونت و تعصبجهان یکپارچهیک رژیم غذایی جدید، می تولبخند بزن شاید صبح فردا زدرمان های بیماری آلزایمرآیا دلفین ها میتوانند باسماگلوتید داروی کاهش دهنمغز انسان برای شادمانی طاثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهاتوضیحی ساده در مورد هوش مهفت سین یادگاری از میراث جستجوی متن و تصویر به صورکمردرد با پوشیدن کفش منامنابع انرژی از نفت و گاز درک احساسات و تفکرات دیگافت فشار خون ناگهانی در وسیستم تعادلی بدنمغز زنان جوانتر از مغز مراختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار اتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک (قسمت اول )کاهش مرگ و میر ناشی از ابمنبع هوشیاری کجاست قسمت ذهن تو همیشه به چیزی اعتقانگشت ماشه ایسردرد و علتهای آننقش پیش زمینه ها و اراده ارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا تاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و سوکشف مکانیسمی پیچیده در بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرویاهای پر رمز و حیرتی دراوکرلیزوماب داروی جدید ششبیه سازی سیستم های کواننقش زبان در سلطه و قدرت ااز نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانخواب سالم عامل سلامتیروشی جدید در درمان قطع نخگاهی مغز بزرگ چالش استمیدان مغناطيسي زمین بشر ایا بیماری ام اس (مولتیپعقل مجادله گرنوآوری ای شگفت انگیز داناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادنیای شگفت انگیز کوانتومپیوند اندام از حیوانات براست دستی و چپ دستیمجموعه های پر سلولی بدن مابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت فیزیکی، تابعی از فلج دوطرفه عصب 6 چشمدانشمندان یک فرضیه رادیکآن چیزی که ما جریان زمان زیرفون داروی ضد ام اسمرگ چیستابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاش هایی در بیماران قطع چاالش ها در تعیین منبع هوتشخیص ژنتیکی آتروفی های واکسن دیگری ضد کرونا از دقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصداروی جدید ضد میگرنآیا کیهان می تواند یک شبیسفر به مریخ در 39 روزمشاهده آینده از روی مشاهابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرتولید مثل اولین ربات های چرا در مغز انسان، فرورفتجهان یکپارچهیکی از علل محدودیت مغز املرزش ناشی از اسیب به عصبدرمان های جدید میگرنآیا دست مصنوعی به زودی قاسندرم کووید طولانیمغز انسان برای شادمانی طاثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن تیوتیکسن داروی ضد جنونهم نوع خواری در میان پیشیجستجوی هوشیاری در مغز ماکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمنابع انرژی از نفت و گاز درک تصویر و زبان های مخلتافراد آغاز حرکت خودشان رسیستم دفاعی بدن علیه مغز مغزهای کوچک بی احساساختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )کاهش التهاب ناشی از بیمامنبع هوشیاری کجاست قسمت ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانگشت نگاری مغز نشان میدسردرد تنشننقش آتش در رسیدن انسان بهارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیستمکشف ارتباط جدیدی از ارتبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرویای شفافايندگان چگونه خواهند دیدشبکه های مصنوعی مغز به درنقش سجده بر عملکرد مغزاز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب سالم عامل سلامتی و یروشی جدید در درمان سکته مگذر زمان کاملا وابسته به میدازولام در درمان تشنج ایا بدون زبان میتوانیم تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهنوار مغز مشاهده ی غیر مستبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودندان ها را مسواک بزنید تپیوند سر آیا ممکن استرجزخوانی هایی که امروز بمحل درک احساسات روحانیابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر رژیم گیاهخواری بر واقعیت چیستفناوری هوش مصنوعی نحوه خدانشمندان ژنی از مغز انسآنچه واقعیت تصور میکنیم زاوسکا درمان گوشرمرگ و میر پنهانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی برای درمان قطع نخاناتوانی از درمان برخی ویتصویربرداری فضاپیمای آمواکسن سرطانقانون مندی نقشه ژنتیکی مداروی ضد تشنج با قابليت تآیا گذشته، امروز وآینده سفر تجهیزات ناسا به مریخ مطالعه ای بیان میکند اهدابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترستولید پاک و فراوان انرژیچراروياها را به یاد نمی آجهان کنونی و مغز بزرگترییافته های نوین علوم پرده لرزش عضله یا فاسیکولاسیودرمان های جدید در بیماری آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم گیلن باره به دنبال مغز انسان رو به کوچک تر شاثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به ستکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه اطمینان تو بر خدا بحفره در مغزکنگره بین المللی سردرد دمنابع انرژی از نفت و گاز درک حقیقت نردبان و مسیری افزایش قدرت ادراکات و حسسکته مغزیمغزتان را در جوانی سیم کشاختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلکاهش دوپامین عامل بیماریمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمذرات کوانتومی زیر اتمی قاندوهگین نباش اگر درب یا سردرد سکه اینقش انتخاب از طرف محیط، نارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دهمکشف جمجمه ای درکوه ایرهومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروبات های ریز در درمان بیايا اراده آزاد توهم است یشباهت مغز با کیهان مادینقش غذاها و موجودات دريااز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر انتخاب از طرف محیط هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب عامل دسته بندی و حفطريتوکسيمب در درمان ام اسگربه شرودینگر و تاثیر مشمکانیک کوانتومی بی معنی ایا تکامل هدفمند استعلم به ما کمک میکند تا مونوار مغزی روشی مهم در تشخبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیوند سر، یکی از راه حلهارساناها و ابر رساناها و عمحل درک احساسات روحانی دابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواقعیت چیستفیلمی بسیار جالب از تغییدانشمندان پاسخ کوانتومی آنزیم تولید انرژی در سلوزبان مشترک ژنتیکی موجودامرگ انتقال است یا نابود شابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتلاشی تازه برای گشودن معناتوانی در شناسایی چهره تصادف یا قوانین ناشناختهواکسنی با تاثیر دوگانه اقانون جنگلداروی ضد تشنج با قابليت تآیا آگاهی پس از مرگ از بیسفر دشوار اکتشافمعنی روزهابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیاطلاعات حسی ما از جهان، چتولید سلولهای جنسی از سلچراروياها را به یاد نمی آجهان کاملی در اطراف ما پریادگیری مهارت های جدید دلزوم سازگاری قانون مجازادرمان های رایج ام اسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم پیریفورمیسمغز انسان رو به کوچکتر شداثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و تکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه عسل با موم بخوریمحقیقت قربانی نزاع بین بی کنگره بین المللی سردرد دمنابع انرژی از نفت و گاز درک عمیق در حیواناتافزایش مرگ و میر سندرم کوسانسور از روی قصد بسیاری مغزتان را در جوانی سیمکشاختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دومکاهش سن بیولوژیکی، تنها منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریکسرعت فکر کردن چگونه استنقش اتصالات بین سلولهای ارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دوازدهمگل زندگیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قروح رهاییايا اراده آزاد توهم است یشباهت کیهان و مغزنقش غذاها و موجودات دريااز نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتتاثیر احتمالی عصاره تغلیهوشیاری کوانتومیخودآگاهی و هوشیاريریواستیگمینگزیده ای از وبینار یا کنفمکانیزمهای دفاعی در برابایجاد احساساتعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تنورون هاي مصنوعی می توانبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دو برابر شدن خطر مرگ و میپیام های ناشناخته بر مغز رشته نوروایمونولوژی و نقمحدودیت های حافظه و حافظابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه انتظارات بر ادراک تاریخ همه چیز را ثبت کردهواقعیت های متفاوتفیزیک مولکولها و ذرات در دانشمندان اولین سلول مصنآینده ی انسان در فراتر اززبان چهار حرفی حیات زمینمراحل ارتقای پله پله کیهابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتلاشی جدید در درمان ام اسنبرو و انرژی مداومتظاهر خوابیده ی مادهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغقانون جنگلداروی ضد تشنج توپیراماتآیا امکان بازسازی اندامهسفرنامه سفر به بم و جنوب معادله ها فقط بخش خسته کنابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متومورها و التهاب مغزی عانزاع بین جهل و علم رو به پجهان دارای برنامهیادآوری خواب و رویالزوم سازگاری قانون مجازادرمان های علامتی در ام اسآیا راهی برای رفع کم آبی سوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز ایندگان چگونه استاجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارتکامل مادی تا ابزار هوشمهمراهی نوعی سردرد میگرنیحقیقت اشیاکنترل همجوشی هسته ای با همنابع انرژی از نفت و گاز درگیری قلب در بیماری ویرافزایش سرعت پیشرفت علوم سانسور بر بسیاری از حقاینقش قهوه در سلامتیادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلوتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سومکایروپاکتیک چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریک که ما نمی توشلیک فراموشینقش تیروئید در تکامل مغزارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سومگلوئونمنبع هوشیاری در کجاست؟(قروزه داری متناوب، مغز را ای نعمت من در زندگیمشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش غذاها و موجودات دريااز واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دهوش، ژنتیکی است یا محیطیخودآگاهی و هوشیاريریاضیات یک حس جدید استگزارش یک مورد جالب لخته وما انسانها چه اندازه نزدایرادهای موجود در خلقت بعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تنورون های ردیاب حافظهبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندو برابر شدن خطر مرگ و میپیشینیان انسان از هفت میرشد مغز فرایندی پیچیده امخچه فراتر از حفظ تعادلابزار بقا از نخستین همانمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه باغبانی باعث کاهش تازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت و مجازفیزیک و هوشیاریدانشمندان تغییر میدان مغآینده ی علم و فیزیک در60 ثزبان و کلمه حتی برای کسانمرز مرگ و زندگی کجاستابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتمایل زیاد به خوردن بستننخاع ما تا پایین ستون فقرتظاهری از ماده است که بیدوبینار اساتید نورولوژی دقانونمندی و محدودیت عالمداستانها و مفاهیمی اشتباآیا انسان با مغز بزرگش اخسفرنامه سفر به بم و جنوب معجزه ی علم در کنترل کرونابزار بقای موجود زنده از