دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

داروی ضد چاقی

داروی ضد چاقی
داروی آمژن AMG 133 با تاثیر روی گیرنده های انسولین و گلوکاگون glucose-dependent insulinotropic polypeptide receptor (GIPR)
و
glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonist
میتواند باعث لاغری شود.
مهار GIPR همراه با تحریک GLP-1 باعث لاغری می‌شود.
تزریق دارو به صورت زیر جلدی است.
چاقی، مادر بیشتر بیماری هاست؛ از بیماری های قلبی عروقی تا نارسایی های عروق مغزی، دیابت و آسیب به مفاصل و استخوانها به دلیل وزن زیاد.
استفاده از جراحی های روده و معده در سال های اخیر برای کاهش وزن آسان، بسیار رایج شده است.
اکنون امید هست این دارو بتواند بدون جراحی راهی را برای افراد چاق باز کند.


https://www.facebook.com/224857427699801/posts/2034608873391305/?mibextid=Nif5oz
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04478708


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پحس و ادراک قسمت سوممنابع انرژی از نفت و گاز ایا بدون زبان میتوانیم تمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟درمان های رایج ام اساز نشانه ها و آثار درک شدز گهواره تا گورمرز جدید جستجو و اکتشاف، نجات در راستگوییبیماری بیش فعالیهوش عاطفی در زنان بیشتر اشناسایی سلول های ایمنی اتمدن پیشرفته ی پیشینیانکیهان خود را طراحی میکندتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جنین انسان، هوشمندی خلاصه ای از مطالب همایش ممنبع هوشیاری کجاست قسمت ابتذال با شعار دیننقش محیط زندگی و مهاجرت ددریای خدااز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی، مدیریت انرژیمطالبی در مورد تشنجچرا حجم مغز گونه انسان درشاید گوشی و چشمی، آماده شبیشتر کمردردها نیازی به هدف یکسان، در مسیرهای متتو پیچیده ترین تکنولوژی جهان های بسیار دیگرکتاب، سفری به تاریختاثیر روده بر مغزآب زندگی است قسمت سومخار و گلدرگیری مغزی در سندرم کوومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و بیان، در سایه پیشرمغز چگونه صداها را فیلتر نظریه ی ریسمانششمین کنگره بین المللی سبحثي درباره هوش و تفاوتهوقتی فهمیدی خطا کردی برگتولترودینجهانی که از یک منبع، تغذیگلوئونتداوم مهم است نه سرعتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدلایلی که نشان میدهد ما بذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقای موجود زنده از نقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تکینگی تا مغز، از مغز سفر دشوار اکتشافهمجوشی هسته ای، انرژِی بعقلانیت بدون تغییربخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت چیستتوانایی مغز و دیگر اجزای جدایی خطای حسی استگذر زمان کاملا وابسته به فاصله ی همیشگی تصویر سازتشنج و حرکات شبه تشنجی قاالگوبرداری از طبیعتدید تو همیشه محدود به مقدرنگین کمانموسیقی نوابزارهای بقای موجود زندهنهایت در بی نهایتاساس انسان اندیشه و باور سم زنبور ، کلیدی برای وارهوش مصنوعی گوگل به کمک تشعواملی که برای ظهور لغت ابرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن دیگر کرونا ساخته شتکامل مداومحقیقت غیر فیزیکیپیوند مغز و سر و چالشهای قلب و عقلتغییر عمودی سر انسان از پانتقال ماده و انرژیدانشمندان روش هاي جدیدی روح رهاییما از اینجا نخواهیم رفتاحیای بینایی نسبی یک بیمنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اصول انجام برخی نرمش ها دسیاهچاله ها، دارای پرتو هوش مصنوعی از عروسک بازی غم بی پایانبرداشت مغز ما از گذر زمانوزن حقیقی معرفت و شناختتأثیر نگاه انسان بر رفتاحرکت چرخشی و دائمی کیهانپروانه ی آسمانیقدرت کنترل خودجهان مادی، تجلی فضا در ذهانسان عامل توقف رشد مغزداروی جدید ضد میگرنروشی جدید در درمان سکته ممبانی ذهنی سیاه و سفیدادب برخورد با دیگرانچگونه به سطح بالایی از هوبنی عباس، ننگی بر تاریخساخت شبکه عصبی مصنوعی با هوش مصنوعی در خدمت خلق وحبعد پنجمژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر کلام در آیات کلام بحس و ادراک قسمت هفدهمآنها نمیخواهند دیگران رالرزش ناشی از اسیب به عصبای نعمت من در زندگیمدر هم تنیدگی کوانتومیراه پیروزی در زندگی چیستمداخله ی زیانبار انسانچالش هوشیاری و اینکه چرا بوزون هیگز جهان را از متلسرگردانیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسحس و ادراک قسمت سی و هشتممنابع انرژی از نفت و گاز ایا تکامل هدفمند استمغز بزرگ چالش است یا منفعدرمان های علامتی در ام اساز نظر علم اعصاب یا نرووسزمین در برابر عظمت کیهانمزایای شکلات تلخ برای سلنخاع ما تا پایین ستون فقربیماری تی تی پیهوشمندی کیهانشواهدی از نوع جدیدی از حاتمدن بشری و مغز اخلاقیکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مخلاصه ای از درمان های جدیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابداع دی ان ای بزرگترین دنقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تزونیسومایدمطالعه ای بیان میکند اهدچرا خشونت و تعصبشاید درست نباشدبا هوش مصنوعی خودکار روبهدف از تکامل مغزتو آرامش و صلحیجهان هایی در جهان دیگرکتابخانهتاثیر رژیم گیاه خواری بر آب، زندگی است(قسمت پنجم)خارق العاده و استثنایی بدرگیری مغزی در سندرم کوومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز از مغز تزبان و تکلم برخی بیماریهمغز ناتوان از توجیه پیدانظریه تکامل در درمان بیمصبر بسیار بایدبحثی جالب درباره محدودیتوقتی تو از یاد گرفتن باز تومورها و التهاب مغزی عاجهانی در ذهنگمان میکنی جرمی کوچکی در تداخل مرزها و صفات با بینافت فشار خون ناگهانی در ودنیای شگفت انگیز کوانتومذره ی معین یا ابری از الکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقای موجود زنده از نقشه های مغزی جدید با جزیاز تکینگی تا مغز، از مغز سفرنامه سفر به بم و جنوب همراهی نوعی سردرد میگرنیعقیده ی بی عملبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت های متفاوتتوازن مهمتر از فعالیت زیجریان انرژی در سیستم های گذشته را دفن کنفتون های زیستیتشنج عدم توازن بین نورون التهاب شریان تمپورالدیدن خدا در همه چیزرهبر حقیقیموسیقی هنر مایع استابزارهای بقای از نخستین چهار میلیارد سال تکامل باستفاده از مغز، وزن را کمسماگلوتید داروی کاهش دهنهوش مصنوعی الفاگوعوارض ازدواج و بچه دار شدبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن دیگری ضد کرونا از دتکامل چشمحقیقت غیر قابل شناختپیوند اندام از حیوانات بقلب دروازه ی ارتباطتغییرات منطقه بویایی مغزاندوه در دنیا استدانشمندان روشی برای تبدیروزه داری متناوب، مغز را ما اشیا را آنطور که هستنداحیای بینایی نسبی یک بیمنیکولا تسلااصول توسعه ی یک ذهن کاملسیاهچاله و تکینگی ابتدایهوش مصنوعی از عروسک بازی غیرقابل دیدن کردن مادهبررسي علل احتمالي تغيير وزوز گوشتئوری تکامل امروز در درمحس چشایی و بویاییپرواز از نیویورک تا لوس آقدرت انسان در نگاه به ابعجهان مرئی و نامرئیانسانیت در هم تنیده و متصداروی جدید ضد الزایمرريتوکسيمب در درمان ام اسمباحث مهم حس و ادراکادراک ما درک ارتعاشی است چگونه باغبانی باعث کاهش به قفس های سیاهت ننازساخت شبکه عصبی با الفبای هوش مصنوعی درمانگر کامپیبعد از کروناژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر کپسول نوروهرب بر نحس و ادراک قسمت هجدهمآنان که در قله اند هرگز خلرزش عضله یا فاسیکولاسیوای آنکه نامش درمان و یادشدر هم تنیدگی کوانتومی و پارتباط شگفت مغز انسان و فراه انسان شدن، راه رفتن ومدارک ژنتیکی چگونه انسانچالش هوشیاری و اینکه چرا بی نهایت در میان مرزهاسربازان ما محققا غلبه می تفاوتهای جنسیتی راهی براکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودحس و ادراک قسمت سی و ششممنابع انرژی از نفت و گاز ایجاد احساساتمغز بزرگ چالشهای پیش رودرمان ژنتیکی برای نوآوریاز نظر علم اعصاب اراده آززمین زیر خلیج فارس تمدنی مسمومیت دانش آموزان، قمانخستین تمدن بشریبیماری دویکهوشیاری و وجودشواهدی از دنیسوان(شبه نئتمدنی قدیمی در شمال خلیج کیست هیداتید مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروخم شدن فضا-زمانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار هوش در حال ارتقا ازنقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تزونا به وسیله ویروس ابله معماری، هندسه ی قابل مشاچرا در مغز انسان، فرورفتشب سیاه سحر شودبا تعمق در اسرار ابدیت و هدف از خلقت رسیدن به ابزاتو افق رویداد جهان هستیجهان یکپارچهکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر رژیم گیاه خواری بر آثار باستانی تمدن های قدخبر مهم تلسکوپ هابلدرگیری اعصاب به علت میتومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننقش درختان در تکاملاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت چمغز و اخلاقنظریه تکامل در درمان بیمصرع و درمان های آنبحثی در مورد نقش ویتامين ویتنام نوعی کرونا ویروس تومورهای نخاعیجهان، تصادفی نیستگنجینه ای به نام ویتامین تروس جریان انرژیافت هوشیاری به دنبال کاهدنیا، هیچ استذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقای موجود زنده از نقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز، از مغز سفرنامه سفر به بم و جنوب هندسه ی پایه ایعلم و ادراک فقط مشاهده ی بخشیدن دیگران یعنی آرامشواقعیت و مجازتوسعه هوش مصنوعی قادر اسجریان انرژی در سیستم های گربه شرودینگر و تاثیر مشفروتنی و غرورتشویق خواندن به کودکانامیوتروفیک لترال اسکلرودیدگاه نارسای دوگانه ی مروی و منیزیم در تقویت استمیهمانهای ناخوانده عامل ابزارهای دفاعی و بقای موچهار ساعت پس از کشتار خوکاستفاده از هوش مصنوعی در سندرم کووید طولانیهوش مصنوعی از عروسک های بعید نوروز مبارکبرخی نرمش ها برای زانوواکسن سرطانتکامل و ارتقای نگاه تا عمحقایق ممکن و غیر ممکنپیوند سر آیا ممکن استقلب روباتیکتغییرات آب و هوایی که به اندوه دردی را دوا نمیکنددائما بخوانروزه داری و بیمار ی ام اس ما به جهان های متفاوت خوداحساس گذر سریعتر زماننیاز به آموزش مجازی دیجیاصول سلامت کمرسیاهچاله ی تولید کنندههوش مصنوعی از عروسک بازی غرور و علمبررسی و اپروچ جدید بر بیمیک پیام منفرد نورون مغزی تئوری تکامل در پیشگیری و حس و ادراک (قسمت اول )پروتز عصبی برای تکلمقدرت ذهنجهان مشارکتیانسان، گونه ای پر از تضادداروی سل سپتریه زغالیمجموعه های پر سلولی بدن مادغام میان گونه های مختلچگونه تکامل مغزهای کنونیبه مغز خزندگان خودت اجازساختن آیندههوش مصنوعی درخدمت خلق وحژنها ، مغز و ارادهتاثیر کپسول نوروهرب بر تحس و ادراک قسمت هشتمآنزیم تولید انرژی در سلولزوم سازگاری قانون مجازاایمپلانت مغزی کمک میکند در هم تنیدگی کوانتومی و دارتباط شگفت انگیز مغز انراه بی شکستمروری بر تشنج و درمان هایچالش هوشیاری و اینکه چرا بی ذهن و بی روحسردرد میگرنتقلید مرحله ای نسبتا پیشتقلید از روی طبیعتکنترل جاذبهتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا واکنش های یاد گرفته وحس و ادراک قسمت سیزدهممنابع انرژی از نفت و گاز ایرادهای موجود در خلقت بمغز بزرگ و فعال یا مغز کودرمان پوکی استخواناز نظر علم اعصاب اراده آززمان چیستمسیر دشوار تکامل و ارتقانخستین تصویر از سیاهچالهبیماری دیستروفی میوتونیهوشیاری کوانتومیشیشه ی بازالتی و سیلیکونتمرکز و مدیتیشنکیست کلوئید بطن سومتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجخونریزی مغز در سندرم کوودرک فرد دیگر و رفتارهای امنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تزیباترین چیز در پیر شدنمعنی روزهچرا ذرات بنیادی معمولاً شبیه سازی میلیون ها جهان بالاترین هدف از دولتهر چیز با هر چیز دیگر در تتو انسانی و انسان، شایستجهان یکپارچهکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش و دانشخدا موجود استدرختان اشعار زمینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننقش ذهن و شناخت در حوادث از تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت امغز و اخلاقنظریه تکامل در درمان بیمضرورت زدودن افکاربحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین E برای فعالیت صحتومورهای ستون فقراتجهش های ژنتیکی مفید در ساگویید نوزده و ایمنی ساکتتری فلوپرازینافتخار انساندندان ها را مسواک بزنید تذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری در کجاست؟ قابزار بقای موجود زنده از نقطه بی بازگشتاز تکینگی تا مغز، از مغز سفرنامه سفر به بم و جنوب هندسه ی رایج کیهانعلم و روحبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواقعیت و انعکاستوسعه برخی شغل ها با هوش جریان انرژی در سیستم های گزیده ای از وبینار یا کنففرگشت و تکامل تصادفی محض تشخیص ژنتیکی آتروفی های امید نیکو داشته باش تا آندژا وو یا اشنا پنداریرویا و واقعیتمیوتونیک دیستروفیابعاد و نیازهای تکاملینوآوری ای شگفت انگیز داناستفاده از انرژی خلاسندرم گیلن باره به دنبال هوش مصنوعی از عروسک های بعامل کلیدی در کنترل کارآبرخی نرمش های گردنواکسن سرطانتکامل و ریشه ی مشترک خلقتحل مشکلپیوند سر، یکی از راه حلهاقلب را نشکنتغییرات تکاملی سر انسان اندوهگین نباش اگر درب یا داروهای مصرفی در ام اسروزه داری سلول های بنیادما با کمک مغز خود مختاريماحساسات کاذبچیز جدید را بپذیراضطراب و ترسسیاره ی ابلهانهوش مصنوعی از عروسک بازی مقالاتبررسی ژنها در تشخیص بیمایک پیشنهاد خوب برای آسان تئوری جدید، ویران کردن گحس و ادراک (قسمت دوم )پرورش مغز مینیاتوری انساقدرت عشقجهان هوشمندانعطاف پذیری مکانیسمی علداروی ضد چاقیریواستیگمینمحل درک احساسات روحانیادغام دو حیطه علوم مغز و چگونه جمعیت های بزرگ شکل به نقاش بنگرساختار فراکتال وجود و ذههوش مصنوعی ساخته هوش طبیژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر کپسول نوروهرب بر سحس و ادراک قسمت پنجمآینه در اینهلزوم سازگاری قانون مجازاایمپلانت نخاعی میتواند دمغز آیندگان چگونه است ؟در هر سوراخی سر نکنارتباط شگفت انگیز مغز انرابطه تشنج و اوتیسممرکز هوشیاری، روح یا بدن چالش هوشیاری و اینکه چرا بی شرمیسردرد میگرن در کودکانسردرد و علتهای آنتقلید از طبیعتکندر در بیماریهای التهابتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا یک، وجود داردحس و ادراک قسمت ششممنابع انرژی از نفت و گاز اکسی توسین و تکامل پیش امغز بزرگترین مصرف کننده درمان پوکی استخواناز واقعیت امروز تا حقیقتزمان و مکان، ابعاد کیهان مسئول صیانت از عقیده کیسنخستین روبات های زنده ی جبیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش، ژنتیکی است یا محیطیتمرکز بر هدفکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملخواندن ، یکی از شستشو دهندرک نیازمند شناخت خویش امنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تزیباترین چیز در افزایش سمعادله ها فقط بخش خسته کنچراروياها را به یاد نمی آشبیه سازی سیستم های کوانباهوش ترین و با کیفیت تریهر جا که جات میشه، جات نیتو با همه چیز در پیوندیجهان کنونی و مغز بزرگتریکریستال هاتاثیر رژیم گیاهخواری بر آرامش و سکونخدای رنگین کماندرد باسن و پا به دلیل کاهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننقش روی و منیزیم در سلامتاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت دمغز و سیر تکامل ان دلیلی هفت چیز که عملکرد مغز تو ضررهای مصرف شکر و قند بر بحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین E در چه مواد غذایتوهم فضای خالیجهش های ژنتیکی غیر تصادفگوشه بیماری اتوزومال رسستری فلوپرازینافراد آغاز حرکت خودشان ردو ویژگی انتزاع و قدرت تجذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری در کجاست؟(قابزار بقای موجود زنده از نمیتوان با بیرون انداختناز تکامل تا مغز از مغز تا سفرنامه سفر به بم و جنوب هندسه بنیادینعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبدون پیر فلکواقعیت خلا و وجود و درک متوصیه های سازمان بهداشت جستجوی متن و تصویر به صورگزارش یک مورد جالب لخته وفراموش کارها باهوش تر هستشخیص آلزایمر سالها قبل امید نجاتدژاوو یا آشناپنداریرویا و کابوسمیگرن و پروتئین مرتبط با ابعاد اضافه ی کیهاننوار مغز مشاهده ی غیر مستاستفاده از سلول های بنیاسندرم پیریفورمیسهوش مصنوعی از عروسک بازی عادت همیشه خوب نیستبرخی یونها و مولکول های مواکسن ضد اعتیادتکامل ابزار هوش ، راه پر حلقه های اسرارآمیزپیوندی که فراتر از امکانقیچی ژنتیکیثبت و دستکار ی حافظهاندام حسی، درک از بخش هایداروهای ام اسروزهای سختما بخشی از این جهان مرتبطاخلاق و علوم اعصابچیزی منتظر شناخته شدناطلاع رسانی اینترنتیسیاره ابلهانهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ویتامین دی بر بیمابررسی بیماری التهابی رودیک آلل ژنتیکی که از نئاندتا 20 سال آینده مغز شما به حس و ادراک قسمت 67پرتوهای صادر شده از سیاهقطار پیشرفتجهان هوشیاراهرام مصر از شگفتی های جهداروی ضد چاقیریاضیات یک حس جدید استمحل درک احساسات روحانی دارتقا و تکامل سنت آفرینش چگونه جمعیت های بزرگ شکل به نقاش بنگرساختار شبکه های مغزی ثاببعد از کروناژنهای هوش ، کدامندتاثیر کپسول نوروهرب بر سحس و ادراک قسمت پنجاهآیندهلزوم عدم وابستگی به گوگل ایمان به رویامغز انسان ایا طبیعتا تمادر والنتاین کتاب بدید همارتباط غیرکلامی بین انسارادیوی مغز و تنظیم فرکانمرکز حافظه کجاستچالش دیدگاه های سنتی در ببی عدالتی در توزیع واکسن بیمار 101 ساله، مبتلا به سسردرد تنشنتقویت استخوان در گرو تغذکوچ از محیط نامناسبتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا کیهان می تواند یک شبیحس و ادراک قسمت شصت و هشتمنابع انرژی از نفت و گاز اگر فقط مردم میفهمیدند کمغز حریص برای خون، کلید تدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاز کجا آمده ام و به کجا میزمان و صبرمسئولیت جدیدنرمش های مفید برای درد زابیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ چیز همیشگی نیستتمساح حد واسط میان مغز کوکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از خواب سالم عامل سلامتیدرک و احساسمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تزیر فشار کووید چه باید کرمعجزه های هر روزهچراروياها را به یاد نمی آشبکه های مصنوعی مغز به درباور و کیهان شناسیهر حرکت خمیده می شود و هر تو با باورهایت کنترل میشجهان کاملی در اطراف ما پرکریستال زمان(قسمت اولتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوخدایی که ساخته ی ذهن بشر دردی که سالهاست درمان نشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننقش روزه داری در سالم و جاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت سمغز کوانتومیهفت سین یادگاری از میراث ضررهای شکر بر سلامت مغزبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین کاتوهم فضای خالی یا توهم فضجهش تمدنی عجیب و شگفت انسگوشت خواری یا گیاه خواریفلج نخاعی با الکترودهای ترک امروزافراد بی دلیل دوستدار تو دو بیماری روانی خود بزرگ رفتار مانند بردهمنبع خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از نمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز تکامل تا مغز، از مغز تسفری به آغاز کیهانهندسه در پایه ی همه ی واکعلم به ما کمک میکند تا موبرنامه و ساختار پیچیده موالزارتان داروی ضد فشار توصیه های غیر دارویی در سجستجوی هوشیاری در مغز ماگشایش دروازه جدیدی از طرفراموشی همیشه هم بد نیستتصویر زیبا از سلولامید درمان کرونا با هماندگرگونی های نژادی و تغییرویا و خبر از آیندهمیگرن سردردی ژنتیکی که بابعاد بالاترنوار مغز در فراموشی هااستفاده از سلول های بنیاسندرم پس از ضربه به سرهوش مصنوعی از عروسک بازی عادت کن خوب حرف بزنیبرخی اثرات مضر ویتامین دواکسن علیه سرطانتکامل جریان همیشگی خلقتحمله ویروس کرونا به مغزپیوستگی همه ی اجزای جهانقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصثبت امواج الکتریکی در عصانرژی بی پایان در درون هرداروهای تغییر دهنده ی سیروش مقابله مغز با محدودیما تحت کنترل ژنها هستیم یاخلاق پایه تکامل و فرهنگچیزی خارج از مغزهای ما نیاطلاعات حسی ما از جهان، چسیاره ابلهانهوش مصنوعی از عروسک تا کمصفحه اصلیبررسی سیستم تعادلی بدن ایک جهش ممکن است ذهن انسانتا بحر یفعل ما یشاحس و ادراک قسمت 74آلودگی هوا چالش قرن جدیدلمس کوانتومیاولین مورد PML به دنبال تکداروی ضد تشنج با قابليت تریسدیپلام تنها داروی تایمحدودیت چقدر موثر استارتوکين تراپی روشی جديد چگونه حافظه را قویتر کنیبه نادیدنی ایمان بیاورسازگاری با محیط بین اجزابعد از کرونا دلخوشی بیهوژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر کتامین در درمان پاحس و ادراک قسمت پنجاه و یآینده ی انسان در فراتر ازمقاومت به عوارض فشار خون این پیوند نه با مغز بلکه مغز انسان برای ایجاد تمددر یک فراکتال هر نقطه مرکارتروز یا خوردگی و التهاراز تغییرمرکز حافظه کجاستچاالش ها در تعیین منبع هوناتوانی از درمان برخی ویبیماری های مغز و اعصاب و سردرد سکه ایتقویت حافظه یا هوش مصنوعکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا گذشته، امروز وآینده حس و ادراک قسمت شصت و دومنابع انرژی از نفت و گاز اگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز در تنهایی آسیب میبیندرمان تومورهای مغزی با ااز آغاز خلقت تا نگاه انسازمان واقعیت است یا توهممسئولیت در برابر محیط زینرمش های مفید در سرگیجهشکل های متفاوت پروتئین هبیماری، رساله ای برای سلهیچ وقت خودت را محدود به تنفس هوازی و میتوکندریکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باخواب سالم عامل سلامتی و یدرک کنیم ما همه یکی هستیممنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز تزیرفون داروی ضد ام اسمعجزه ی علمنزاع بین جهل و علم رو به پشبکیه های مصنوعیباد غرور و سر پر از نخوت وهرچیز با یک تاب تبدیل به تو باید نیکان را به دست بجهان پیوستهکریستال زمان(قسمت دوم)تاریک ترین بخش شبآزمون تجربی، راهی برای رخسته نباشی بابادرس گرفتن از شکست هامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تکینگی تا مغز از مغز تزبان جانسوزهم نوع خواری در میان پیشیطلای سیاهبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا و استخوانتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)جهشهای مفید و ذکاوتی که دگیلگمش باستانی کیستفلج بل، فلجی ترسناک که آنترکیب آمار و ژنتیکافزایش قدرت ادراکات و حسدو بار در هفته ماهی مصرف رفتار وابسته به شکلمنتظر نمان چیزی نور را بهابزار بقای موجود زنده از چند نرمش مفید برای کمردراز تکامل تا مغز، از مغز تسقوط درون جاذبه ای خاص، چهندسه زبانِ زمان استعلم بدون توقفبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکنش های ناخودآگاه و تقتوصیه هایی در مصرف ماهیحفره در مغزپمبرولیزوماب در بیماری چفرایند پیچیده ی خونرسانیتصویر زیبای اصفهانامیدوار باش حتی اگر همه چدانش قدرت استرویا بخشی حقیقی از زندگی میگرن شدید قابل درمان اساتفاق و تصادفنوار مغز در تشخیص بیماری استفاده از سلول های بنیاسندرم سردرد به دلیل افت فهوش مصنوعی از عروسک بازی عادت کردن به نعمتبرخی اختلالات عصبی مثانهواکسنی با تاثیر دوگانه اتکامل داروینی هنوز در حاحمایت از طبیعتپیام های ناشناخته بر مغز قانون مندی نقشه ژنتیکی مجلوتر را دیدنانرژی تاریکداروهای ضد بیماری ام اس وروش های صرفه جویی در ایجامانند آب باشاختلال خواب فرد را مستعد چیزی شبیه نور تو نیستاطلاعاتی عمومی در مورد مسیر آفرینش از روح تا مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمسوالات پزشکیبررسی علل کمر درد در میانیک رژیم غذایی جدید، می توتابوهای ذهنیحس و ادراک قسمت 75آلودگی هوا و ویروس کرونالوب فرونتال یا پیشانی مغاولین مورد پیوند سر در انداروی ضد تشنج با قابليت تریشه های مشترک حیاتمحدودیت های حافظه و حافظارتباط میکروب روده و پارنگاه محدود و تک جانبه، مشبه هلال بنگرستم با شعار قانون بدترین بعد از کرونا دلخوشی بیهوکل اقیانوس در یک ذرهتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت پنجاه و دآینده ی علم و فیزیک در60 ثمقابله ی منطقی با اعتراضاین اندوه چیستمغز انسان برای شادمانی طدر کمتر از چند ماه سوش جدارزش حقیقی زبان قسمت اولراست دستی و چپ دستیمرکز خنده در کجای مغز استمرگ چیستناتوانی در شناسایی چهره بیماری وسواسسردرد عروقی میگرنتقویت سیستم ایمنیکوچکترین چیز یک معجزه استاثیر حرکات چشم بر امواج آیا پیدایش مغز از روی تصاحس و ادراک قسمت شصت و ششمنابع انرژی از نفت و گاز اگر نیروی مغناطیس نباشد مغز را از روی امواج بشناسدرمان تشنجاز انفجار بزرگ تا انفجار زمان پلانکمستند جهان متصلنرمشهای مهم برای تقویت عشکل پنجم مادهبیندیشهیچ کاری نکردن به معنی چیتنفس هوازی و میتوکندریکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاخواب عامل دسته بندی و حفطدرک احساسات و تفکرات دیگمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تزیرک ترین مردممعجزه ی علم در کنترل کروننزاع بین علم و نادانی رو شباهت مغز و کیهانبار بزرگ ایستادن بر دو پاهز ذره، یک دنیاستتو تغییر و تحولیجهان پیوستهکریستال زمان(قسمت سوم)تاریکی من و تو و گرد و غباآزمون ذهنی گربه ی شرودینخطا در محاسبات چیزی کاملدست آسمانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکینگی تا مغز از مغز تزبان ریشه هایی شناختی اسهمه چیز در زمان مناسبطوفان فقر و گرسنگی و بی سبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا در سبزیجاتتوهم چیستجهشهای مفید و ذکاوتی که دگیاه بی عقل به سوی نور میفلج خوابترکیب حیوان و انسانافزایش مرگ و میر سندرم کودو برابر شدن خطر مرگ و میرفتار اجتماعی انسان، حاصمنحنی که ارتباط بین معرفابزار بقای موجود زنده از چند جهانیاز تکامل تا مغز، از مغز تسلول های بنیادیهنر حفظ گرهعلم در حال توسعهبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکنش به حس جدیدتوضیحی ساده در مورد هوش محق انتخابپنج اکتشاف شگفت آور در موفرایند تکامل و دشواری هاتصویربرداری فضاپیمای آمامیدی به این سوی قبر نیستدانش محدود به ابعاد چهاررویا تخیل یا واقعیتمیدان مغناطيسي زمین بشر اتوبان اطلاعات و پلِ بیننوار مغزی روشی مهم در تشخاستیفن هاوکینگ در مورد هسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی از عروسک بازی عادت دادن مغز بر تفکربرخی اصول سلامت کمرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتکامل داروینی هنوز در حاحوادث روزگار از جمله ویرپیشینیان انسان از هفت میقانون گذاری و تکاملجمجمه انسان های اولیهانرژی تاریک که ما نمی توداروی فامپیریدین یا نورلروش هایی برای جلوگیری از ماه رجباختلال در شناسایی حروف و نکاتی در مورد تشنجاطلاعاتی عمومی در مورد مسیستم تعادلی بدنهوش مصنوعی از عروسک تا کمپیامهای کاربرانبزرگ فکر کنیکی از علل محدودیت مغز امتاثیر فکر بر سلامتحس و ادراک قسمت چهلآلودگی هوا و پارکینسونلوتیراستاماولین هیبرید بین انسان و داروی ضد تشنج توپیراماترژیم های غذایی و نقش مهم مخچه فراتر از حفظ تعادلارتباط ماده و انرژینگاه انسان محدود به ادرابه کدامین گناه کشته شدندستم، بی پاسخ نیستتفکر قبل از کارکلمات بلند نه صدای بلندتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت پنجاه و سآیا ممکن است موش کور بی ممقابله با کرونا با علم اساین ایده که ذرات سیاهچالمغز انسان برای شادمانی طدر آرزوهایت مداومت داشتهارزش حقیقی زبان قسمت دومرجزخوانی هایی که امروز برحم مصنوعیمرگ و میر پنهاننادیدنی ها واقعی هستندبیماری کروتز فیلد جاکوبسرعت فکر کردن چگونه استتلقین اطلاعات و حافظهکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر دوپامین و سروتونینآیا آگاهی پس از مرگ از بیحس و ادراک سی و هفتممنابع انرژی از نفت و گاز اگر نعمت فراموشی نبود بسمغز زنان جوانتر از مغز مردرمان جدید ALSاز بحث های کنونی در ویروسزمان به چه دلیل ایجاد میشمشکل از کجاستچرا ماشین باید نتایج را پشکست حتمیبیهوش کردن در جراحی و بیمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتنفس بدون اکسیژنکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاخودآگاهی و هوشیاريدرک تصویر و زبان های مخلتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز از مغز تزیست شناسی کل در جزء فراکمعجزه در هر لحظه زندگینزاع بین علم و جهل رو به پشباهت مغز با کیهان مادیبار سنین ابزار هوشمندی اهزینه ای که برای اندیشیدتو جهانی هستی که خودش را جهان پر از چیزهای اسرار آکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاریکی و نورآزمون ذهنی گربه شرودینگرخطا در محاسبات چیزی کاملدستورالعمل مرکز کنترل بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننقش زنجبیل در جلوگیری از از تکینگی تا مغز از مغز تزبان شناسی مدرن در سطح سلهمه چیز در زمان کنونی استطوفان زیباییبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی 12 در درمان دردتوهم وجودجوانان وطنگیاه خواری و گوشت خوار کدفلج خواب چیستترازودونافزایش سرعت پیشرفت علوم دو برابر شدن خطر مرگ و میرقیبی قدرتمند در برابر ممنشأ اطلاعات و آموخته ها ابزار بقای موجود زنده از چند جهانیاز تکامل تا مغز، از مغز تسلول های بنیادی منابع و اهنر رها شدن از وابستگیعلم راهی برای اندیشیدن ابرین نت به جای اینترنتواکسن های شرکت فایزر آمرتیوتیکسن داروی ضد جنونحقیقت قربانی نزاع بین بی پول و شادیفرایند حذف برخی اجزای مغتصور از زمان و مکانامیدی تازه در درمان سرطادانش بی نهایترویا حقی از طرف خدامیدان های مغناطیسی قابل اتوسوکسیمایدنوار عصب و عضلهاستیفن هاوکینگ در تفسیر سوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی از عروسک بازی عارضه جدید ویروس کرونا سبرخی بیماری ها که در آن بوبینار اساتید نورولوژی دتکامل داروینی هنوز در حاحکمت الهی در پس همه چیزپیشرفت های جدید علوم اعصقانون جنگلجنبه های موجی واقعیتانرژی خلا ممکن استداروی لیراگلوتیدروش هایی ساده برای کاهش اماپروتیلیناختلال در شناسایی حروف و چگونه مولکول های دی ان ایاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نسیستم دفاعی بدن علیه مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمسایتهای دیگربزرگ شدن مغز محدود به دوریافته های نوین علوم پرده تاثیر مشاهده بر واقعیت بحس و ادراک قسمت چهل و هفتآلزایمرلوزالمعده(پانکراس)مصنوعاولین تصویر در تاریخ از سدارویی خلط آوررژیم های غذایی و نقش مهم مخچه ، فراتر از حفظ تعادلارتباط متقابل با همه ی حینگاه از بیرون مجموعهبه امید روزهای بهترستون فقرات انسان دو پا جلتفکر خلا ق در برابر توهم کلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت پنجاه و شآیا ما کالا هستیمملاحظه های اخلاقی دربارهاینکه به خاطرخودت زندگی مغز انسان رو به کوچک تر شدر آسمان هدیه های نادیدنارزش حقیقی زبان قسمت سومارزش خود را چگونه میشناسرحم مصنوعیمرگ و میر بسیار بالای ناشنادانی در قرن بیست و یکم،بیماری گیلن باره و بیمارسعی کن به حدی محدود نشویتلاش ها برای کشف منابع جدکودک هشت ساله لازم است آدتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا امکان بازسازی اندامهحس و ادراک- قسمت پنجاه و منابع انرژی از نفت و گاز اگر نعمت فراموشی نبود بسمغزهای کوچک بی احساسدرمان جدید میگرن با انتی از تلسکوپ گالیله تا تلسکزمان شگفت انگیزمشکلات نخاعیچرا مغز انسان سه هزار سالشگفت نیست من عاشق تو باشمبیهوشی در بیماران دچار اهیچ کس حقیقت را درون مغز تنها مانع در زندگی موارد کایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاخودآگاهی و هوشیاريدرک حقیقت نردبان و مسیری منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز از مغز تزیست، مرز افق رویداد هستمعرفت و شناختنسبت ها در کیهانشباهت کیهان و مغزبارداری بدون رحمهزینه سنگین انسان در ازاتو دی ان ای خاص ميتوکندريجهان پر از چیزهای جادویی کشف مکانیسمی پیچیده در بتاریکی خواهد ترسیدآزادی عقیده، آرمانی که تخطای ادراک کارمادغدغه نتیجه ی نادانی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تزبان شناسی نوین نیازمند همه چیز، ثبت می شودطولانی ترین شببحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهتوهم وجودجواب دانشمند سوال کننده گیرنده باید سازگار با پیفلج دوطرفه عصب 6 چشمتراشه ی بیولوژِیکافسردگی و اضطراب در بیمادو سوی واقعیترموزی از نخستین تمدن بشرمنشاء کوانتومی هوشیاری اابزار بقای موجود زنده از چند روش ساده برای موفقیتاز تکامل تا مغز، از مغز تسلول های بدن تو پیر نیستنهنر، پر کردن است نه فحش دعلم ساختن برج های چرخانبرای یک زندگی معمولیواکسن کووید 19 چیزهایی که تیک و اختلال حرکتیحقیقت آنطور نیست که به نظپوست ساعتی مستقل از مغز دفراتر از دیوارهای باورتصادف یا قوانین ناشناختهامگا سه عامل مهم سلامتدانشمندان موفق به بازگردرویاها از مغز است یا ناخومیدان بنیادین اطلاعاتاثر مضر مصرف طولانی مدت رنوبت کودکاناستخوان های کشف شده، ممکسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی از عروسک بازی عدم توقف تکامل در یک اندابرخی بیماری های خاص که بدوجود قبل از ناظر هوشمندتکامل داروینی هنوز در حاحافظه میتواند بزرگترین دپیشرفت در عقل است یا ظواهقانون جنگلجنسیت و تفاوت های بیناییانسان قدیم در شبه جزیره عداروی تشنجی دربارداریروش جدید تولید برقماجرای جهل مقدساختلالات مخچهچگونه میتوان با قانون جناعتماد به خودسکوت و نیستیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاد گرفتن مداومتاثیر نگاه ناظر هوشیار بحس و ادراک قسمت چهل و هشتآملودیپین داروی ضد فشار لیروپریم داروی ترکیبی ضداولین دارو برای آتاکسی فداستانها و مفاهیمی اشتبارژیم ضد التهابیمخچه ابزاري که وظیفه آن فارتباط چاقی و کاهش قدرت بنگاه از دور و نگاه از نزدبه بالا بر ستارگان نگاه کسخن و سکوتتفاوت مغز انسان و میمون هکلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت بیست و چهآیا ما تنها موجودات زنده ملاحظات بیهوشی قبل از جراینکه خانواده ات سالم بامغز انسان رو به کوچکتر شددر آستانه ی موج پنجم کوویمغز ایندگان چگونه استدر درمان بیماری مولتیپل از فرد ایستا و متعصب بگذررسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمرگ انتقال است یا نابود شنازوکلسینبیماری آلزایمر، استیل کوشلیک فراموشیتلاش هایی در بیماران قطع کودک ایرانی که هوش او از تاثیر داروهای ضد التهاب آیا انسان با مغز بزرگش اخحس و ادراک- قسمت بیست و پمنابع انرژی از نفت و گاز اگر با مطالعه فیزیک کوانمغزتان را در جوانی سیم کشدرمان جدید کنترل مولتیپلاز تلسکوپ گالیله تا تلسکزندگی هوشمند در خارج از زمشکلات بین دو همسر و برخیچرا مغزهای ما ارتقا یافت شگفت انگیز بودن کیهانبیوگرافیهیچ اندر هیچتنها در برابر جهانکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی خودروهای هیدروژنیدرک دیگرانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز از مغز تزاوسکا درمان گوشرمغز فکر میکند مرگ برای دینسبت طلایی، نشانه ای به سشباهت زیاد بین سلول هاي عبازگشت از آثار به سوی خداهزاران سال چشم های بینا وتو در میانه ی جهان نیستی جهان دارای برنامهکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاریخ همه چیز را ثبت کردهآسيب میکروواسکولاریا آسخطای حسذهن ما از در هم شکستن منبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تزبان، نشان دهنده ی سخنگو همه ی سردردها بی خطر نیستطی یکصد هزار سال اخیر هرچبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرتوهم بی خداییجوسازی مدرنگالکانزوماب، دارویی جدیفناوری هوش مصنوعی نحوه ختربیت کودکان وظیفه ای مهاقلیت خلاقدولت یا گروهکرمز و رازهای ارتباط غیر کمهندسی ژنتیک در حال تلاش ابزار بقای موجود زنده از چندین ماده غذایی که مانناز تکامل تا مغز، از مغز تسلول عصبی شاهکار انطباق هوموارکتوس ها ممکن است دعلایم کمبود ویتامین E را برای پیش بینی آینده مغز دواکسن کرونا و گشودن پنجرتیروفیبان موثر در سکته ی حقیقت افرادپوشاندن خود از نورفرد حساس از نظر عاطفی و بتظاهر خوابیده ی مادهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهدانشمندان نورون مصنوعی سرویاهای پر رمز و حیرتی درمیدازولام در درمان تشنج اثرات فشار روحی شدیدنور دروناستروژن مانند سپر زنان دسوخت هیدروژنی پاکهوش مصنوعی از عروسک بازی عدم درکبرخی توجهات در ببمار پاروراپامیل در بارداریتکامل زبانحافظه و اطلاعات در کجاست پیشرفت ذهن در خلاقیت استقانونمندی و محدودیت عالمجنسیت و تفاوت های بیناییانسان میوه ی تکاملداروی جدید ALSروش صحبت کردن در حال تکامماجرای عجیب گالیلهاختلالات حرکتی در انسانچگونه مغز پیش انسان یا هماعتماد به خودسکته مغزیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبزرگترین خطایی که مردم میاد بگیر فراموش کنیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر حس و ادراک قسمت چهل و دومآموزش نوین زبانلیس دگرامفتامین یا ویاساولین دروغدخالت در ساختار ژنهارژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومدل همه جانبه نگر ژنرالیارتباط هوش ساختار مغز و ژنگاه از درون مجموعه با نگبه بالاتر از ماده بیندیشسخن پاک و ثابتتفاوت ها و تمایزها کلید بکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت بیست و یکآیا مغز تا بزرگسالی توسعممانتین یا آلزیکسا یا اباینترنت بدون فیلتر ماهوامن کسی در ناکسی دریافتم ایندرالمغز ابزار بقای برتر مادیدر سال حدود 7 میلیون نفر از مخالفت بشنورساناها و ابر رساناها و عمرگ تصادفینباید صبر کرد آتش را بعد بیماری الزایمرهوش احساسیشلیک فراموشیتلاشی برای درمان قطع نخاکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک- قسمت شصت و چهمنابع انرژی از نفت و گاز اگر تلاش انسان امروز برامغزتان را در جوانی سیمکشدرمان جدید سرطاناز تکنیکی تا مغز از مغز تزندگی بی دودمشکلات روانپزشکی پس از سچرا ویروس کرونای دلتا واشگفت زده و حیران باشبیوگرافیهیچگاه از فشار و شکست نترتنبیه چقدر موثر استکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکخورشید مصنوعیدرک درست از خود و هوشیاریمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز از مغز تزبان مشترک ژنتیکی موجودامغز قلبنشانه های گذشته در کیهان شباهت زیاد بین سلول هاي عبازگشت به ریشه های تکاملهستي مادي ای که ما کوچکترتوقف؛ شکستجهان در حال نوسان و چرخشکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتازه های اسکیزوفرنی(جنوآسیب ها ناشی از آلودگی هوخطر آلودگی هواذهن چند جانبه نیازمند نگمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننقش سجده بر عملکرد مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان، وسیله شناسایی محیطهمیشه چشمی مراقب و نگهباطبیعت موجی جهانبحثی درباره احساسات متفاویروس مصنوعیتوهم تنهاییجامعه ی آسمانیگام کوچک ولی تاثیرگذارفیلمی بسیار جالب از تغییترجمه ای ابتدایی از اسراالکترومغناطیس شنوایی و هدوچرخه سواری ورزشی سبک و رمز پیشرفت تواضع است نه طمهربانی، شرط موفقیتابزار بقای موجود زنده از نه به اعداماز روده تا مغزسلولهای ایمنی القا کنندههورمون شیرساز یا پرولاکتعلایم کمبود ویتامین E را برای اولین بار دانشمندانواکسن کرونا از حقیقت تاتتکنولوژی جدید که سلول هاحقیقت اشیاپیموزایدفردا را نمیدانیمتظاهری از ماده است که بیدانفجار و توقف تکاملی نشادانشمندان یک فرضیه رادیکرویای شفافمکانیک کوانتومی بی معنی اثرات مفید قهوهنورون هاي مصنوعی می تواناسرار آفرینش در موجسودمندی موجودات ابزی بر هوش مصنوعی از عروسک بازی عسل طبیعی موثر در کنترل ببرخی توصیه ها برای واکسیورزش هوازی مرتب خیلی به قتکامل زبانحافظه و اطلاعات در کجاست پیشرفتی مستقل از ابزار هقارچ بی مغز در خدمت موجودجهل مقدسانسان ها می توانند میدان داروی جدید s3 در درمان ام روشهای نو در درمان دیسک بماده ی تاریکاختلالات صحبت کردن در انچگونه هموساپينس بر زمین اعداد بینهایت در دنیای مسال سیزده ماهههوش مصنوعی از عروسک تا کمبزرگترین درد از درون است یادگیری مهارت های جدید دتاثیر نگاه انسان بر رفتاحس و ادراک قسمت چهل و سومآمارهای ارائه شده در سطح لا اکراه فی الدیناولین سلول مصنوعیدر مانهای کمر دردرژیم غذایی ضد التهابیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهارتباط پیوسته ی جهاننگاه حقیقی نگاه به درون ابه خودت مغرور نشوسختی ها رفتنی استتفاوت ها را به رسمیت بشناکمردردتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت بیست و دوآیا همه جنایت ها نتیجه بیمنابع انرژي پاک سرچشمه حایا کوچک شدن مغزانسان المغز ابزار برتر بقادرمان های اسرار آمیز در آاز نخستین همانند سازها ترشته نوروایمونولوژی و نقمرگی وجود نداردنبرو و انرژی مداومبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش احساسیشنا در ابهای گرم جنوب نیاتلاشی تازه برای گشودن معکودکان خود را مشابه خود تتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا احتمال دارد رویا از آحساسیت روانی متفاوتمنابع انرژی از نفت و گاز اگر خواهان پیروزی هستیمغط یک گیرنده استدرمان سرطان با امواج صوتاز تکینگی تا مغز و از مغز زندگی در جمع مواردی را برمشکلات روانپزشکی در عقب چرا پس از بیدار شدن از خوشگفتی های زنبور عسلبیان ژن های اسکیزوفرنی دهیپرپاراتیروئیدیسمتهدیدهای هوش مصنوعیکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمخوش قلبی و مهربانیدرک عمیق در حیواناتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماننقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز از مغز تزبان چهار حرفی حیات زمینمغز ما کوچکتر از نیم نقطهنشانه های پروردگار در جهشجاعت و ترسبازخورد یا فیدبکهستی ما پس از شروعی چگال تولید مثل اولین ربات های جهان در حال ایجاد و ارتقاکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتازه های بیماری پارکینسوآشنا پنداریخطرات هوش مصنوعیذهن هوشیار در پس ماده ی ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز- از مغز سفر فقط مادی نیستهمیشه اطمینان تو بر خدا بطبیعت بر اساس هماهنگیبحثی درباره احساساتی غیرویرایش DNA جنین انسان، برتوهم جدایی و توهم علمجاودانگی مصنوعیگامی در درمان بیماریهای فیزیک مولکولها و ذرات در ترس و آرمان هاالکتروتاکسی(گرایش و حرکدورترین نقطه ی قابل مشاهرمز بقای جهش ژنتیکیمولتیپل اسکلروز در زنان ابزار بقای موجود زنده از نه جنگ و نه خونریزیاز سایه بگذرسلولهای بنیادی مصنوعی درهوش فوق العاده، هر فرد اسعلت خواب آلودگی بعد از خوبرای تمدن سازی، باید در بواکسن کرونا ساخته شده توتکنولوژی جدید که سلول هاحقیقت تنها چیزی است که شاپیموزایدفرضیه ای جدید توضیح میدهتعداد کلی ذهن ها در جهان انقراض را انتخاب نکنیددانشمندان ژنی از مغز انسروان سالممکانیزمهای دفاعی در براباثرات مفید روزه دارینورون های ردیاب حافظهاسرار بازسازی اندام هاسیلی محکم محیط زیست بر انهوش مصنوعی از عروسک بازی عشق درونی به یگانگی خلقتبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش هوازی ، بهترین تمریتکامل زبان انسان از پیشیحافظه و اطلاعات در کجاستپاسخ گیاهان در زمان خوردقبل از آغازجهان فراکتالانسان یک کتابخانه استداروی جدید میاستنی گراویروشهای شناسایی قدرت شنواماده ی خالیاختلالات عضلانی ژنتیکچگونه هوشیاری خود را توسبقای حقیقی در دور ماندن اسانسور از روی قصد بسیاری هوش مصنوعی به کمک هوش طبیبسیاری از بیماری های جدییادآوری خواب و رویاتاثیر نگاه انسان بر رفتاحس و ادراک قسمت نهمآن چیزی که ما جریان زمان لاموژین داروی ضد اوتیسم؟اوکرلیزوماب داروی جدید شدر محل کار ارزش خودت را برژیم غذایی ضد دردمدل هولوگرافیک تعمیم یافارتباط انسانی، محدود به نگاه دوبارهبه دنبال رستگاری باشسرنوشتتفاوت های بین زن و مرد فقکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت بیست و سومنابع انرژی از نفت و گاز ایا این جمله درست است کسیمغز از بسیاری حقایق می گردرمان های بیماری آلزایمراز نخستین همانند سازها ترشد مغز فرایندی پیچیده امراحل ارتقای پله پله کیهچت جی پی تیبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش در طبیعتشناخت و معرفت، و نقش آن دتلاشی جدید در درمان ام اسکودکان را برای راه آماده تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا برای تولید مثل همیشه خفاش با شیوع همه گیری جدیمنابع بی نهایت انرژی در داپی ژنتیکنقش قهوه در سلامتیدرمانهای بیماری پارکینساز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی در سیاهچالهمشاهده گر جدای از شیء مشاچرا ارتعاش بسیار مهم استشانس یا تلاشبیان حقیقتهاوکينگ پیش از مرگش رسالتو یک معجزه ایکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمخوشبختی دور از رنج های مدرگیری قلب در بیماری ویرمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ابزار بقا از نخستین هماننقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان نیاز تکاملی استمغز مانند تلفن استنظام مثبت زندگیشرکت نورالینک ویدیویی ازبازسازي مغز و نخاع چالشی و هر کس تقوای خدا پیشه کنتولید یا دریافت علمجهان ریز و درشتکشتن عقیده ممکن نیستتبدیل پلاستیک به کربن و سآشنا پنداریدفاع در برابر تغییر ساختذهن تو همیشه به چیزی اعتقمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز- از مغز سفر نامه سفر به بم و جنوب همیشه داناتر از ما وجود دطعمه ی شبکه های ارتباط اجبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت فیزیکی، تابعی از توهم جسمجایی خالی نیستگامی در درمان بیماریهای فیزیک و هوشیاریتسلیم شدن از نورون شروع مالکترودهای کاشتنیديدن با چشم بسته در خواب رمز جهانمواد کوانتومی جدید، ممکنابزارهای پیشرفته ارتباط چه زیاد است بر من که در ایاز علم جز اندکی به شما داسلام تا روشناییهوش مصنوعی می تواند بر احعماد الدین نسیمی قربانی برای خودآگاه بودن تو بایواکسن ایرانی کرونا تولیدتکینگیحقیقت خواب و رویاپیچیدگی های مغزمگسفشار و قدرتتعذیه ی ذهنانواع سکته های مغزیدانشمندان پاسخ کوانتومی روبات های ریز در درمان بیما انسانها چه اندازه نزداثرات مضر ماری جوانانوروپلاستیسیتی چیستاصل بازخوردسینوریپا داروی ترکیبی ضدهوش مصنوعی از عروسک بازی عصب حقوق نورولووبرخی روش های تربیتی کودکورزش و میگرنتکامل ساختار رگهای مغزی حباب های کیهانی تو در توپختگی پس از چهل سالگي به قبل از انفجار بزرگجهان قابل مشاهده بخش کوچانسان باشداروی جدید برای میاستنی روشی برای بهبود هوش عاطفماده ای ضد التهابیاختراع جدید اینترنت کوانچگونه واکسن کرونا را توزبلندی در ذهن ما درک بلندیسانسور بر بسیاری از حقایهوش مصنوعی به شناسایی کابسیاری از بیماری های جدیژن همه چیز نیستتاثیر ویتامین دی بر بیماحس و ادراک قسمت چهارمآنچه ناشناخته است باید شلایو دوم دکتر سید سلمان فايندگان چگونه خواهند دیددر چه مرحله ای از خواب ، رراه فراری نیستمدل های ریز مغز مینی برینارتباط از بالا به پایین منگاهی بر قدرت بینایی درابه زودی شبکه مغزی به جای سریع دویدن مهم نیستتفاوت های تکاملی در مغز وکمردرد و علل آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت بیستمحس و ادراک قسمت دهممنابع انرژی از نفت و گاز ایا ابزار هوشمندی یا مغز مغز به تنهایی برای فرهنگ درمان های جدید میگرناز نخستین همانند سازها ترشد مغز علت تمایل انسان بمرز مرگ و زندگی کجاستچت جی پی تیبیماری اسپینال ماسکولار هوش عاطفی بیشتر در زنانشناخت درون، شناخت بیرون؛تمایل زیاد به خوردن بستنکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا بزرگ شدن مغز فقط در دخلا، حقیقی نیستمنابع جدید انرژیابتدا سخت ترین استنقش مهاجرت در توسعه نسل ادرهای اسرارآمیز و پوشیدهاز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی زمینی امروز بیش از مشاهده آینده از روی مشاهچرا بیماری های تخریبی مغشاهکار قرنبیست تمرین ساده برای جلوهاوکينگ پیش از مرگش رسالتو یک جهان در مغز خودت هسکتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولخانه ی تاریکدرگیری مغز در بیماری کویمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمابزار بقا از نخستین هماننقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و کلمه حتی برای کسانمغز مادران و کودکان در زمنظریه ی تکامل در درمان بیشربت ضد خلطبحتی علمی درباره تمایل بوفور و فراوانیتولید پاک و فراوان انرژیجهان شگفت انگیزگل زندگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آغاز فصل سرما و دوباره تکدقیق ترین تصاویر از مغز اذهن خود را مشغول هماهنگیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقای موجود زنده از نقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز- از مغزتسفر به مریخ در 39 روزهمیشه راهی هستظهور امواج مغزی در مغز مصبخش های تنظیمی ژنومواقعیت چند سویهتوهمات و شناخت حقیقتجاذبهگاهی لازم است برای فهم و فیزیکدانان ماشینی برای تتشنچ پانایوتوپولوس تشنج الگو و عادت را بشکن و در ادی متیل فومارات(زادیوا)(رمز جهان خاصیت فراکتالموجود بی مغزی که می تواندابزارهای بقا از نخستین هنه عدم مطلق بلکه عدم با قازدواج های بین گونه ای، رسلسله مباحث هوش مصنوعیهوش مصنوعی و کشف زبان هایعوامل موثر در پیدایش زبابرای زندگی سالم، یافتن تواکسن اسپایکوژنتکامل فردی یا اجتماعیحقیقت در علم، هرگز نهایی پیچیدگی های مغزی در درک زفضای قلب منبع نبوغ استتغییر الگوی رشد مغزی با زانگشت ماشه ایدانشمندان اولین سلول مصنروبات کیانما انسانها چه اندازه نزداجزای پر سلولی بدن انسان نوروز یا روز پایانیاصل علت و تاثیرسیگار عامل افزایش مرگ ومهوش مصنوعی از عروسک بازی عضلانی که طی سخن گفتن چقدبرخی سلولهای عصبی در تلاورزش بهترین درمان بیش فعتکامل شناخت انسان با کشفحد و مرزها توهم ذهن ماستپروژه ی ژنوم انسانیقدم زدن و حرکت دید را تغیجهان موازی و حجاب هاانسان جدید از چه زمانی پاداروی جدید برای ای ال اسروشی جدید در درمان قطع نخماده، چیزی بیش از یک خلا ادامه بحث تکامل چشمچگونه آن شکری که می خوریمبلوغ چیستساهچاله ها تبخیر نمیشودهوش مصنوعی در کامپیوترهابشکه ای که ته نداره پر نمژن همه چیز نیستتاثیر ویروس کرونا بر مغز حس و ادراک قسمت نوزدهمآنچه واقعیت تصور میکنیم لبخند بزن شاید صبح فردا زايا اراده آزاد توهم است یدر ناامیدی بسی امید استراه های جدید برای قضاوت رمدیون خود ناموجودارتباط بین هوش طبیعی و هونگاهی بر توانایی اجزاي ببه زیر پای خود نگاه نکن بسریعترین کامپیوتر موجودتفاوت های زبانی سرمنشا تکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرحس و ادراک قسمت دوازدهممنابع انرژی از نفت و گاز ایا بیماری ام اس (مولتیپمغز برای فراموشی بیشتر کدرمان های جدید در بیماری از نخستین همانند سازها ترشد در سختی استمرز بین انسان و حیوان کجانتایج نادانی و جهلبیماری اضطراب عمومیهوش عاطفی در زنان بیشتر اشناسایی تاریخچه ی تکاملیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا تکامل و تغییرات ژنتیخلا، خالی نیستمناطق خاصی از مغز در جستجابتدایی که در ذهن دانشمننقش میدان مغناطیسی زمین دروغ نگو به خصوص به خودتاز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی زودگذرمطالبه ی حق خودچرا حیوانات سخن نمی گوینشاهکار شش گوشبیش از نیمی از موارد انتقهدف یکسان و مسیرهای مختلتو کز محنت دیگران بی غمیکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر رو ح و روان بر جسمآب زندگی است قسمت دومخانواده پایداردرگیری مغز در بیماران مبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و بیان نتیجه ساختمامغز چون ابزار هوش است دلینظریه ی تکامل در درمان بیشش مرحله تکامل چشمبحث درباره پیدایش و منشا وقت نهيب هاي غير علمي گذشتولید سلولهای جنسی از سلجهانی که نه با یک رخداد و گلوله ی ساچمه ایتبدیل سلولهای محافط به سآغاز مبهم آفرینشدل به دریا بزنذهن سالممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقای موجود زنده از نقش غذاها در کاهش دردهای از تکینگی تا مغز، از مغز سفر تجهیزات ناسا به مریخ همیشه عسل با موم بخوریمعقل مجادله گربخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت چیستتوپیراماتجاذبه و نقش آن در شکلگیریگاهی مغز بزرگ چالش استفاصله ها در مکانیک کوانتتشنج چیستالگوی بنیادین و هوشیاریدین، اجباری نیسترنگ کردن، حقیقت نیستموجودات مقهور ژنها هستندابزارهای بقا ازنخستین همنهایت معرفت و شناخت درک عاسکار، لگوی هوشمندسلطان جنگل یا صاحب ملکوتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشعوامل ایجاد لغت انسانی و برخی ملاحظات در تشنج های واکسن اسپایکوژن ضد کروناتکامل مادی تا ابزار هوشمحقیقت راستین انسان علم بپیوند قلب خوک، به فرد دچاقفس ذهنتغییر زودتر اتصالات مغزیانگشت نگاری مغز نشان میددانشمندان تغییر میدان مغروح در جهانی دیگر استما اکنون میدانیم فضا خالاجزایی ناشناخته در شکل گنوشیدن چای برای مغز مفید اصل عدم قطعیت از کوانتوم سیاهچاله های فضایی منابعهوش مصنوعی از عروسک بازی غم بی پایانبرخی سيناپسها طی تکامل و ورزش در کمر دردتکامل، نتیجه ی برنامه ریحریص نباشپروژه ی ژنوم انسانیقدرت مردمجهان ما میتواند به اندازانسان خطرناکترین موجودداروی جدید برای دیابتروشی جدید در درمان نابینماشین دانشاداراوون تنها داروی تاییچگونه انتظارات بر ادراک بلعیدن ستاره توسط سیاهچاسایه را اصالت دادن، جز فرهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبشریت از یک پدر و مادر نیژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر ژنها بر اختلالات خحس و ادراک قسمت هفتمآنچه حس می کنیم، نتیجه ی لحظات خوش با کودکانايا اراده آزاد توهم است یدر هم تنیدگی مرزها و بی مراه های جدید برای قضاوت رمدیریت اینترنت بر جنگنگاهت را بلند کنبوزون هیگز چیستسرگیجه از شایعترین اختلاتفاوت ایستایی و تکاپوکنفرانس تشنج هتل کوثر اص