دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

اختلال در شناسایی حروف و اعداد نوشته شده

اختلال در شناسایی حروف و اعداد نوشته شده
گاهی با فردي مواجه هستیم که صداها را می شناسد و حتی می‌تواند، نظرات خود را بنویسد ولی قادر به شناسایی متون نوشته شده نیست. این مورد ناتوانی در خواندن خوانده میشود(الکسيا) و ممکن است همراه با ناتوانی در نوشتن هم باشد.
به شکل خالص آن، agnosic alexia or alexia without agraphia or pure word blindness) می گویند و در این حالت به نظر می رسد، فرد اصلا قادر به دیدن مطالب نوشته شده نیست. در این بیماران توانایی خواندن به شکل وسیعی مختل است ولی دیگر توانایی های زبان مانند نامیدن، تکرار سخنان، نامگذاری بر اشیا و درک شنوایی و نوشتن، معمولا سالم است. این بیماری را فردی به نام ژوزف ژول دژرين در سال 1892 میلادی، توصیف کرد و از این رو به آن سندرم دژرينهم گفته می شود.
این بیماری در نتیجه ضایعات یا ضربه های مغزی و به صورت اکتسابی حاصل می شود. ضایعه در شریان پشتی مغز در سمت چپ- که به دم ساختمانی به نام کورپوس کالوزوم(واسط ارتباط دو نیمکره مغزی) و قشر بینایی چپ خونرسانی می کند- ایجاد می شود. این بیماران می توانند بنویسند ولی قادر به خواندن نیستند حتی آنچه را- که خودشان نوشته اند- نمی توانند بخوانند!
در این بیماران چون مسیرهای بینایی و نه مسیرهاي شنوایی درگیر می شود فرد نمي تواند بخواند ولی اگر کسي عبارت ها را با صداي بلند بخواند، می‌تواند مطلب را درک کند. در این بیماران نیمکره چپ بینایی قادر به درک اطلاعات نیست پس بیمار ناچار، فقط از نیمکره راست بینایی برای دیدن استفاده مي کند و می‌دانیم برای درک مطالب دیده شده در قشر بینایی راست، لازم است اطلاعات به مرکز ادراک و زبان در نیمه چپ مغز منتقل شود.(مرکز درک و زبان در نیمه چپ مغز است.) این انتقال از طریق کورپوس کالوزوم است که دیدیم دم کورپوس کالوزوم در این بیماری آسیب می بیند و نمي تواند اطلاعات را منتقل کند.
چه خواهدشد؟
آنچه را فرد می بیند، درک نمی کند و نمي تواند بیان کند.
مرکز زبان، مرکز مهمی در انسان است و همانطور که قبلا در همین کانال بیان شد از دو بخش درکی و بیانی تشکیل می شود. بخش درکی(ورنيکه)و بخش بياني(بروکا)نام دارد. یعنی فرد آنچه را می بیند، می شنود، ميبوید یا لمس میکند، در منطقه درکی یا ورنيکه، درک می کند و پس از درک مطلب، اطلاعات به بخش جلویی یا بروکا منتقل می شود و فرد می تواند آن را بیان کند.
دیدن اشیا سبب ایجاد پیام های الکتریکی در بخش پشتی مغز ميشود و این اطلاعات از بخش پشتی مغز به قسمت های جلوتر می رود.
ولی اطلاعات دیده شده در نیمه چپ بینایی وارد نیمکره راست ميشود ولی برای انکه تحلیل و درک شود باید از دمکورپوس کالوزوم و از خط وسط بگذرد و به نیمه چپ مغز بیاید تا درک و بیان شود، ولی اگر دمکورپوس کالوزوم خراب باشد، اطلاعات نیمه چپ بینایی درک و بیان نمی‌شود.
حالا فردی را تصور کنید که به دلیل ضایعه عروقی، قادر به دیدن نیمه راست بینایی نیست و تنها بخش قابل استفاده، نیمکره راست است و به دلیل ضایعه در کورپوس کالوزوم قادر به انتقال اطلاعات بینایی به نیمه چپ مغز- برای درک و بیان آنچه دیده‌است- نمی‌باشد!
توجه:
با اینکه این بیماران قادر به خواندن مطالب نوشته شده و اعداد نيستند ولی به صورت شگفت انگیزی می توانند جمع و تفریق یا ضرب را در اعداد نوشته شده، انجام دهند مثلا اگر 6-8 به آنها نشان داده شود- اگر بخواهد بخواند- آن را مثلا 3-6 میخواند ولی اگر جواب تفریق از او پرسيده شود جواب درست میدهد! اگر مرکز درک و تصميم، کاملا در قسمت چپ مغز است و در این بیماران امکان انتقال اعداد دیده شده در نیمه چپ بینایی به مرکز درک نیست، چگونه اين محاسبات را درست انجام مي دهند؟؟ این سوال ما را در برابر پرسش های زیاد ديگري در مورد استقرار مرکز هوشیاری، در نیمه چپ مغز قرار ميدهد(توصیه می شود به تدریس اراده ازاد آیا حقیقت است یا توهم از دکتر توفیق مسرور در همین کانال، مراجعه شود)
مطلب قابل توجه دیگر، درک بهتر کلماتی است که قابل تصورتر به صورت تصویر، است.
به امید شفای همه این بیماران
Cohen, L. (2000). Calculating Without Reading: Unsuspected Residual Abilities In Pure Alexia. Cognitive Neuropsychology. 17(6): 563583.
Roberts, DJ; Lambon Ralph, MA; Woollams, AM (July 2010). When does less yield more? The impact of severity upon implicit recognition in pure alexia.Neuropsychologia. 48 (9): 24372446.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
منبع هوشیاری کجاست قسمت چرا حجم مغز گونه انسان دربه نادیدنی ایمان بیاورروشی جدید در درمان قطع نخمشکلات روانپزشکی پس از سهیچگاه از فشار و شکست نتربرخی اختلالات عصبی مثانهسیاهچاله ی تولید کنندهکاهش دوپامین عامل بیماریتکامل ابزار هوش ، راه پر عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا انسان با مغز بزرگش اختظاهر خوابیده ی مادهایا بدون زبان میتوانیم تحس و ادراک قسمت بیستمنقش زبان در سلطه و قدرت ااز نخستین همانند سازها تدر یک فراکتال هر نقطه مرکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنظریه ی تکامل در درمان بیبی ذهن و بی روحراه های جدید برای قضاوت رهستي مادي ای که ما کوچکتربررسی علل کمر درد در میانساخت شبکه عصبی با الفبای سایتهای دیگرکریستال زمان(قسمت سوم)تئوری تکامل در پیشگیری و آیا راهی برای رفع کم آبی جنبه های موجی واقعیتفیزیکدانان ماشینی برای تابتدا سخت ترین استخفاش با شیوع همه گیری جدیچند جهانیاز تکنیکی تا مغز از مغز تدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمنبع هوشیاری در کجاست؟ قرشته نوروایمونولوژی و نقهمیشه داناتر از ما وجود دویتامین دی گنجینه ای بزرتفکر قبل از کارسریعترین کامپیوتر موجودگیلگمش باستانی کیستتاثیر کپسول نوروهرب بر نآزادی عقیده، آرمانی که تجهان یکپارچهابزار بقا از نخستین همانخودروهای هیدروژنیفرد حساس از نظر عاطفی و بنوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکینگی تا مغز از مغز تدریای خدامیهمانهای ناخوانده عامل زندگی هوشمند در خارج از زهوموارکتوس ها ممکن است دواکسن کووید 19 چیزهایی که تقویت سیستم ایمنیشناخت و معرفت، و نقش آن دگزارش یک مورد جالب لخته وتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش سرعت پیشرفت علوم جهش های ژنتیکی مفید در ساابزار بقا از نخستین همانخطای ادراک کارماقانون گذاری و تکاملنیکولا تسلااز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوما از اینجا نخواهیم رفتهوش مصنوعی از عروسک بازی بیهوشی در بیماران دچار ازیست شناسی باور حقیقت یا وجود قبل از ناظر هوشمندتنفس هوازی و میتوکندریشانس یا تلاشپیوند مغز و سر و چالشهای تاثیر درجه حرارت بر عملکامید درمان کرونا با همانجریان انرژی در سیستم های مغز چون ابزار هوش است دلیابزار بقای موجود زنده از دو برابر شدن خطر مرگ و میلمس کوانتومیچگونه باغبانی باعث کاهش از تکامل تا مغز، از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متماست مالیهوش مصنوعی از عروسک بازی باد غرور و سر پر از نخوت وزبان شناسی مدرن در سطح سلیاد گرفتن مداومتو با باورهایت کنترل میششرکت نورالینک ویدیویی ازپروژه ی ژنوم انسانیتاثیر درجه حرارت بر عملکاندام حسی، درک از بخش هایحقیقت غیر قابل شناختمغز ابزار برتر بقااثرات مفید قهوهدانش قدرت استمقاومت به عوارض فشار خون چالش هوشیاری و اینکه چرا استیفن هاوکینگ در مورد هرنگ کردن، حقیقت نیستمدل هولوگرافیک تعمیم یافهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادیکلمات بلند نه صدای بلندتوهم فضای خالی یا توهم فضطبیعت بر اساس هماهنگیآموزش نوین زبانتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انعطاف پذیری مکانیسمی علحرکت چرخشی و دائمی کیهانمغزتان را در جوانی سیم کشاختلالات صحبت کردن در انداروهای تغییر دهنده ی سیمنابع انرژی از نفت و گاز نخاع ما تا پایین ستون فقراطلاعات حسی ما از جهان، چروح در جهانی دیگر استمرگی وجود نداردهوش عاطفی قسمت سومبرنامه ی مسلط ژنها در اختسندرم دزدی ساب کلاوینکوچکترین چیز یک معجزه استوصیه های سازمان بهداشت علایم کمبود ویتامین E را آیا ما کالا هستیمتربیت کودکان وظیفه ای مهای آنکه نامش درمان و یادشحس و ادراک قسمت چهارمنقش پیش زمینه ها و اراده ارتباط هوش ساختار مغز و ژداروی ضد تشنج با قابليت تارتباط پیوسته ی جهانداروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری کجاست قسمت چرا خشونت و تعصببه هلال بنگرروشی جدید در درمان نابینمشکلات روانپزشکی در عقب هیپرپاراتیروئیدیسمبرخی اصول سلامت کمرسیاره ی ابلهانکاهش سن بیولوژیکی، تنها تکامل تکنولوژیعشق درونی به یگانگی خلقتآیا احتمال دارد رویا از آتظاهری از ماده است که بیدایا تکامل هدفمند استحس و ادراک قسمت دهمنقش زبان در سلطه و قدرت ااز نخستین همانند سازها تدر کمتر از چند ماه سوش جدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنظریه ی تکامل در درمان بیبی شرمیراه های جدید برای قضاوت رهستی ما پس از شروعی چگال بزرگ فکر کنساختن آیندهکشف مکانیسم عصبی خوانش پتئوری جدید، ویران کردن گآیاما مقهور قوانین فیزیکجنسیت و تفاوت های بیناییفاجعه ی جهل مقدسابتدایی که در ذهن دانشمنخلا، حقیقی نیستچند جهانی و علماز تکینگی تا مغز و از مغز درمان تومورهای مغزی با امنبع هوشیاری در کجاست؟(قرشد مغز فرایندی پیچیده اهمیشه راهی هستویروس مصنوعیتفکر خلا ق در برابر توهم سرگیجه از شایعترین اختلاگیاه بی عقل به سوی نور میتاثیر کپسول نوروهرب بر تآزار دیگری، آزار خود استجهان کنونی و مغز بزرگتریابزار بقا از نخستین همانخورشید مصنوعیفردا را نمیدانیمنوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز از مغز تدرک فرد دیگر و رفتارهای امیوتونیک دیستروفیزندگی بی دودهورمون شیرساز یا پرولاکتواکسن کرونا و گشودن پنجرتلقین اطلاعات و حافظهشناخت حقیقت یا آرزوهای گگشایش دروازه جدیدی از طرتاثیر گیاه خواری بر رشد وافسردگی و اضطراب در بیماجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین همانخطای حسقانون جنگلنیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینما اشیا را آنطور که هستندهوش مصنوعی از عروسک بازی بیوگرافیزیست، مرز افق رویداد هستوراپامیل در بارداریتنفس هوازی و میتوکندریشاهکار قرنپیوند اندام از حیوانات بتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدوار باش حتی اگر همه چجریان انرژی در سیستم های مغز چگونه صداها را فیلتر ابزارهای پیشرفته ارتباط دو برابر شدن خطر مرگ و میلوب فرونتال یا پیشانی مغچگونه تکامل مغزهای کنونیاز تکامل تا مغز، از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعماست مالی با هوش انسانیهوش مصنوعی از عروسک بازی بار بزرگ ایستادن بر دو پازبان شناسی نوین نیازمند یاد بگیر فراموش کنیتو باید نیکان را به دست بشربت ضد خلطپروژه ی ژنوم انسانیتاثیر رو ح و روان بر جسمانرژی بی پایان در درون هرحقایق ممکن و غیر ممکنمغز از بسیاری حقایق می گراثرات مفید روزه داریدانش محدود به ابعاد چهارمقابله ی منطقی با اعتراضچالش هوشیاری و اینکه چرا استیفن هاوکینگ در تفسیر رنگین کمانمدل های ریز مغز مینی برینهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادی منابع و اکلوزاپین داروی ضد جنونتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)طعمه ی شبکه های ارتباط اجآمارهای ارائه شده در سطح تبدیل سلولهای محافط به ساهرام مصر از شگفتی های جهحس متفاوتمغزتان را در جوانی سیمکشاختلالات عضلانی ژنتیکداروهای ضد بیماری ام اس ومنابع انرژی از نفت و گاز نخستین تمدن بشریاطلاعاتی عمومی در مورد مروح رهاییمراحل ارتقای پله پله کیههوش عاطفی قسمت ششمبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سندرم سردرد به دلیل افت فکووید نوزده و خطر بیماری توصیه های غیر دارویی در سعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا ما تنها موجودات زنده ترجمه ای ابتدایی از اسراایمپلانت مغزیحس و ادراک قسمت نوزدهمنقش آتش در رسیدن انسان بهنقش انتخاب از طرف محیط، نارتباط انسانی، محدود به داروی ضد تشنج توپیراماتمنبع هوشیاری کجاست قسمت چرا در مغز انسان، فرورفتبه کدامین گناه کشته شدندروشی جدید در درمان سکته ممشاهده گر جدای از شیء مشاهاوکينگ پیش از مرگش رسالبرخی بیماری ها که در آن بسیاره ابلهانکایروپاکتیک چیستتکامل جریان همیشگی خلقتعصب حقوق نورولووآیا احتمال دارد رویا از آتعداد کلی ذهن ها در جهان ایجاد احساساتحس و ادراک قسمت دوازدهمنقش سجده بر عملکرد مغزاز نخستین همانند سازها تدر آرزوهایت مداومت داشتهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنظریه ی ریسمانبی عدالتی در توزیع واکسن راه پیروزی در زندگی چیستو هر کس تقوای خدا پیشه کنبزرگ شدن مغز محدود به دورساختار فراکتال وجود و ذهکشف مکانیسمی پیچیده در بتا 20 سال آینده مغز شما به آب زندگی است قسمت چهارمجنسیت و تفاوت های بیناییفاصله ها در مکانیک کوانتابتذال با شعار دینخلا، خالی نیستچند روش ساده برای موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان تشنجمنبع خواب و رویارشد مغز علت تمایل انسان بهمیشه عسل با موم بخوریمویرایش DNA جنین انسان، برتفاوت مغز انسان و میمون هسرگردانیگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر کپسول نوروهرب بر سآسيب میکروواسکولاریا آسجهان کاملی در اطراف ما پرابزار بقا از نخستین همانخوش قلبی و مهربانیفرزندان زمان خودنوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز تدرک نیازمند شناخت خویش امیگرن و پروتئین مرتبط با زندگی در جمع مواردی را برهوش فوق العاده، هر فرد اسواکسن کرونا از حقیقت تاتتلاش ها برای کشف منابع جدشناخت درون، شناخت بیرون؛پل جویی اصفهانتاثیر گیاه خواری بر رشد واقلیت خلاقجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقای موجود زنده از خطر آلودگی هواقانون جنگلچیز جدید را بپذیراز تکینگی تا مغز- از مغز درد باسن و پا به دلیل کاهما به جهان های متفاوت خودهوش مصنوعی از عروسک بازی بیوگرافیزاوسکا درمان گوشرورزش هوازی مرتب خیلی به قتنفس بدون اکسیژنشاهکار شش گوشپیوند سر آیا ممکن استتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدواری و مغزجریان انرژی در سیستم های مغز ناتوان از توجیه پیداابزارهای بقا از نخستین هدو سوی واقعیتلوتیراستامچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکامل تا مغز، از مغز تذره ی معین یا ابری از الکماشین دانشهوش مصنوعی از عروسک بازی بار سنین ابزار هوشمندی ازبان، نشان دهنده ی سخنگو یادگیری مهارت های جدید دتو تغییر و تحولیشش مرحله تکامل چشمپروانه ی آسمانیتاثیر روده بر مغزانرژی تاریکحل مشکلمغز به تنهایی برای فرهنگ اثرات مضر ماری جوانادانش بی نهایتمقابله با کرونا با علم اسچالش هوشیاری و اینکه چرا استخوان های کشف شده، ممکرهبر حقیقیمدیون خود ناموجودهوش مصنوعی درمانگر کامپیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بدن تو پیر نیستنکلام و زبان، گنجینه ای بستوهم چیستظهور امواج مغزی در مغز مصآن چیزی که ما جریان زمان تبر را برداراولویت بندی ها کجاستحس چشایی و بویاییمغط یک گیرنده استاختراع جدید اینترنت کوانداروی فامپیریدین یا نورلمنابع انرژی از نفت و گاز نخستین تصویر از سیاهچالهاطلاعاتی عمومی در مورد مروزه داری متناوب، مغز را مرز مرگ و زندگی کجاستهوش عاطفی بیشتر در زنانبرین نت به جای اینترنتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکودک هشت ساله لازم است آدتوصیه هایی در مصرف ماهیعماد الدین نسیمی قربانی آیا مغز تا بزرگسالی توسعترس و آرمان هاایمپلانت مغزی کمک میکند حس و ادراک قسمت هفتمایمپلانت نخاعی میتواند دحس و ادراک قسمت هفدهمنقش اتصالات بین سلولهای ارتباط از بالا به پایین مدارویی خلط آورمنبع هوشیاری کجاست قسمت چرا ذرات بنیادی معمولاً به امید روزهای بهترريتوکسيمب در درمان ام اسمشاهده آینده از روی مشاههاوکينگ پیش از مرگش رسالبرخی بیماری های خاص که بدسیاره ابلهانکار با یگانگی و یکپارچگیتکامل داروینی هنوز در حاعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا برای تولید مثل همیشه تعذیه ی ذهنایران بزرگحس و ادراک قسمت سومنقش غذاها و موجودات دريااز نخستین همانند سازها تدر آسمان هدیه های نادیدنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنظریه تکامل در درمان بیمبیمار 101 ساله، مبتلا به سراه انسان شدن، راه رفتن ووفور و فراوانیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ساختار شبکه های مغزی ثابکشف ارتباط جدیدی از ارتبتا بحر یفعل ما یشاآب زندگی است قسمت هفتمجهل مقدسفاصله ی همیشگی تصویر سازابداع دی ان ای بزرگترین دخلاصه ای از مطالب همایش مچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید ALSمنتظر نمان چیزی نور را بهرشد در سختی استهمجوشی هسته ای، انرژِی بویشن پروتفاوت ها و تمایزها کلید بسربازان ما محققا غلبه می گیرنده باید سازگار با پیتاثیر کپسول نوروهرب بر سآسیب ها ناشی از آلودگی هوجهان پیوستهابزار بقا از نخستین همانخوشبختی دور از رنج های مفرضیه ای جدید توضیح میدهنوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تدرک و احساسمیگرن سردردی ژنتیکی که بزندگی در سیاهچالههوش مصنوعی می تواند بر احواکسن کرونا ساخته شده توتلاش هایی در بیماران قطع شناسایی تاریخچه ی تکاملیپل خواجو اصفهانتاثیر گیاه خواری بر رشد والکترومغناطیس شنوایی و هجهشهای مفید و ذکاوتی که دمعنی روزهابزار بقای موجود زنده از خطرات هوش مصنوعیقانونمندی و محدودیت عالمچیزی منتظر شناخته شدناز تکینگی تا مغز- از مغز دردهای سال گذشته فراموش ما با کمک مغز خود مختاريمهوش مصنوعی از عروسک بازی بیان ژن های اسکیزوفرنی دزبان مشترک ژنتیکی موجوداورزش هوازی ، بهترین تمریتنها مانع در زندگی موارد شاید گوشی و چشمی، آماده شپیوند سر، یکی از راه حلهاتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی به این سوی قبر نیستجستجوی متن و تصویر به صورمغز و اخلاقابزارهای بقا ازنخستین همدولت یا گروهکلوزالمعده(پانکراس)مصنوعچگونه جمعیت های بزرگ شکل از روده تا مغزذرات کوانتومی زیر اتمی قمبانی ذهنی سیاه و سفیدهوش مصنوعی از عروسک بازی بارداری بدون رحمزبان، وسیله شناسایی محیطیادآوری خواب و رویاتو جهانی هستی که خودش را ششمین کنگره بین المللی سپرواز از نیویورک تا لوس آتاثیر رژیم گیاه خواری بر انرژی تاریک که ما نمی توحلقه های اسرارآمیزمغز بیش از آنچه تصور میشواجزای پر سلولی بدن انسان دانشمندان موفق به بازگردملاحظه های اخلاقی دربارهچالش دیدگاه های سنتی در باستروژن مانند سپر زنان دروی و منیزیم در تقویت استمدیریت اینترنت بر جنگهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق کلرال هیدرات برای خوابانتوهم وجودظرف باید پر شود چه با چرک آنچه ناشناخته است باید شتحریک عمقی مغزاولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک (قسمت اول )نفرت، اسیب به خود استادامه بحث تکامل چشمداروی لیراگلوتیدمنابع انرژی از نفت و گاز نخستین روبات های زنده ی جاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نروزه داری و بیمار ی ام اس مرز بین انسان و حیوان کجاهوش عاطفی در زنان بیشتر ابرای یک زندگی معمولیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکودک ایرانی که هوش او از توضیحی ساده در مورد هوش معوامل موثر در پیدایش زباآیا همه جنایت ها نتیجه بیتسلیم شدن از نورون شروع مایمان به رویاحس و ادراک قسمت هجدهمنقش تیروئید در تکامل مغزارتباط بین هوش طبیعی و هوداستانها و مفاهیمی اشتبامنبع هوشیاری کجاست قسمت چراروياها را به یاد نمی آبه بالا بر ستارگان نگاه کریه زغالیمطالبه ی حق خودهدف یکسان و مسیرهای مختلبرخی توجهات در ببمار پارسیر آفرینش از روح تا مغز کاربرد روباتهای ريزنانوتکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتغییر الگوی رشد مغزی با زایرادهای موجود در خلقت بحس و ادراک قسمت سی و هشتمنقش غذاها و موجودات دريااز نشانه ها و آثار درک شددر آستانه ی موج پنجم کوویمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنظریه تکامل در درمان بیمبیماری لبر و نابینایی آنراه بی شکستوقت نهيب هاي غير علمي گذشبزرگترین خطایی که مردم مسادیسم یا لذت از آزار دادکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاول کف پا و حقیقتآب زندگی است قسمت اولجهان فراکتالفتون های زیستیابزار هوش در حال ارتقا ازخلاصه ای از درمان های جدیچندجهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید میگرن با انتی منحنی که ارتباط بین معرفز گهواره تا گورهمراه سختی، اسانی هستواقعیت فیزیکی، تابعی از تفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرنگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر کتامین در درمان پاآشنا پنداریجهان پیوستهابزار بقا از نخستین همانخانه ی تاریکفساد اقتصادی سیتماتیک درنوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک کنیم ما همه یکی هستیممیگرن شدید قابل درمان اسبیماری ای شبیه ام اس مولتزندگی زمینی امروز بیش از واکسن ایرانی کرونا تولیدتلاشی برای درمان قطع نخاشناسایی سلول های ایمنی اپلاسمای غالبتاثیر گیاهخواری بر رشد و الکتروتاکسی(گرایش و حرکجهشهای مفید و ذکاوتی که دمعادله ها فقط بخش خسته کنابزار بقای موجود زنده از دفاع از پیامبرقارچ بی مغز در خدمت موجودچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکینگی تا مغز- از مغزتدردی که سالهاست درمان نشما بخشی از این جهان مرتبطهوش مصنوعی از عروسک بازی بیان حقیقتزبان چهار حرفی حیات زمینورزش و میگرنتنها در برابر جهانشاید درست نباشدپیوندی که فراتر از امکانتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی تازه در درمان سرطاجستجوی هوشیاری در مغز مامغز و اخلاقابزارهای بقای موجود زندهدوچرخه سواری ورزشی سبک و لیروپریم داروی ترکیبی ضدچگونه حافظه را قویتر کنیاز سایه بگذرذرات کوانتومی زیر اتمی قمباحث مهم حس و ادراکهوش مصنوعی از عروسک بازی بازگشت از آثار به سوی خداسفر فقط مادی نیستیاری خدا نزدیک استتو دی ان ای خاص ميتوکندريصبر بسیار بایدپروتئین های ساده ی ابتداتاثیر رژیم گیاه خواری بر انرژی خلا ممکن استحمله ویروس کرونا به مغزمغز برای فراموشی بیشتر کاجزایی ناشناخته در شکل گدانشمندان نورون مصنوعی سملاحظات بیهوشی قبل از جرچاالش ها در تعیین منبع هواسرار آفرینش در موجرویا و واقعیتمداخله ی زیانبار انسانهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای ایمنی القا کنندهکمردردتوهم وجودعقل مجادله گرآنچه واقعیت تصور میکنیم تحریک عمقی مغز در آلزایماولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک (قسمت دوم )نقش قهوه در سلامتیاداراوون تنها داروی تاییداروی تشنجی دربارداریمنابع انرژی از نفت و گاز نرمش های مفید برای درد زااعتماد به خودروزه داری سلول های بنیادمرز جدید جستجو و اکتشاف، هوش عاطفی در زنان بیشتر ابرای پیش بینی آینده مغز دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکودکان میتوانند ناقل بی تیوتیکسن داروی ضد جنونعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هوش مصنوعی می تواند نتشنچ پانایوتوپولوس تشنج این پیوند نه با مغز بلکه حس و ادراک قسمت هشتمنقش حفاظتی مولکول جدید دارتباط شگفت مغز انسان و فدخالت در ساختار ژنهامنبع هوشیاری کجاست قسمت چراروياها را به یاد نمی آبه بالاتر از ماده بیندیشریواستیگمینمطالبی در مورد تشنجهدف یکسان، در مسیرهای متبرخی توصیه ها برای واکسیسیستم تعادلی بدنکاربرد روباتهای ريز، در تکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانآیا تکامل و تغییرات ژنتیتغییر زودتر اتصالات مغزیایستادن در برابر آزادی بحس و ادراک قسمت سی و ششمنقش غذاها و موجودات دريااز نظر علم اعصاب یا نرووسدر درمان بیماری مولتیپل منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنظریه تکامل در درمان بیمبیماری های میتوکندریرابطه تشنج و اوتیسموقتی فهمیدی خطا کردی برگبزرگترین درد از درون است سازگاری با محیط بین اجزاکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتابوهای ذهنیآب زندگی است قسمت دومجهان قابل مشاهده بخش کوچفروتنی و غرورابزار بقا از نخستین همانخم شدن فضا-زماننه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید کنترل مولتیپلمنشأ اطلاعات و آموخته ها زمین در برابر عظمت کیهانهمراهی نوعی سردرد میگرنیواقعیت چند سویهتفاوت های بین زن و مرد فقسردرد میگرن در کودکانگام کوچک ولی تاثیرگذارآشنا پنداریجهان پر از چیزهای اسرار آابزار بقا از نخستین همانخانواده پایدارفشار و قدرتنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگمیدان مغناطيسي زمین بشر بیماری اسپینال ماسکولار زندگی زودگذرواکسن اسپایکوژنتلاشی تازه برای گشودن معشواهدی از نوع جدیدی از حاپمبرولیزوماب در بیماری چتاثیر انتخاب از طرف محیط الکترودهای کاشتنیجوانان وطنمعجزه های هر روزهابزار بقای موجود زنده از دفاع در برابر تغییر ساختقبل از آغازچیزی شبیه نور تو نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز درس گرفتن از شکست هاما تحت کنترل ژنها هستیم یهوش مصنوعی از عروسک بازی بیست تمرین ساده برای جلوزبان نیاز تکاملی استورزش بهترین درمان بیش فعتنهایی رمز نوآوری استشب سیاه سحر شودپیوستگی همه ی اجزای جهانتاثیر درجه حرارت بر عملکامگا سه عامل مهم سلامتحفره در مغزمغز و سیر تکامل ان دلیلی ابزارهای بقای از نخستین دورترین نقطه ی قابل مشاهلیس دگرامفتامین یا ویاسنگاه محدود و تک جانبه، مشاز علم جز اندکی به شما داذرات کوانتومی زیر اتمی قمجموعه های پر سلولی بدن مهوش مصنوعی از عروسک بازی بازگشت به ریشه های تکاملسفر نامه سفر به بم و جنوب ژن همه چیز نیستتو در میانه ی جهان نیستی صرع و درمان های آنپروتز چشمتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسان قدیم در شبه جزیره عحمایت از طبیعتمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟احیای بینایی نسبی یک بیمدانشمندان یک فرضیه رادیکممانتین یا آلزیکسا یا ابناتوانی از درمان برخی ویاسرار بازسازی اندام هارویا و کابوسمدارک ژنتیکی چگونه انسانهوش احساسیبحثی درباره احساسات متفاسلولهای بنیادی مصنوعی درکمردرد ناشی از تنگی کاناتوهم بی خداییعقلانیت بدون تغییرآنچه حس می کنیم، نتیجه ی تداوم مهم است نه سرعتاولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت 67نقش مهاجرت در توسعه نسل اادب برخورد با دیگرانداروی جدید ALSمنابع انرژی از نفت و گاز نرمش های مفید در سرگیجهاعتماد به خودروزهای بد باقی نمیماندمزایای شکلات تلخ برای سلهوشمندی کیهانبرای اولین بار دانشمندانسوخت هیدروژنی پاککودکان خود را مشابه خود تتیک و اختلال حرکتیعواملی که برای ظهور لغت اآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتشنج چیستاین اندوه چیستحس و ادراک قسمت پنجمنقش حیاتی تلومر دی ان آ دارتباط شگفت انگیز مغز اندر مانهای کمر دردمنبع هوشیاری کجاست قسمت نزاع بین جهل و علم رو به پبه جای محکوم کردن دیگران ریاضیات یک حس جدید استمطالعه ای بیان میکند اهدهدف از تکامل مغزبرخی درمان های Spinal Muscular Atسیستم دفاعی بدن علیه مغز کتاب گران و پرهزینه شد ولتکامل داروینی هنوز در حاغیرقابل دیدن کردن مادهآیا جنین انسان، هوشمندی تغییر عمودی سر انسان از پاکسی توسین و تکامل پیش احس و ادراک قسمت سیزدهمنقش غذاها در کاهش دردهای از نظر علم اعصاب اراده آزدر سال حدود 7 میلیون نفر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهفت چیز که عملکرد مغز تو بیماری های مغز و اعصاب و رادیوی مغز و تنظیم فرکانوقتی پر از گل شدی خودت را بسیاری از مجرمان، خودشانستم با شعار قانون بدترین کشتن عقیده ممکن نیستتاثیر فکر بر سلامتآب زندگی است قسمت سومجهان موازی و حجاب هافرگشت و تکامل تصادفی محض ابزار بقا از نخستین همانخونریزی مغز در سندرم کوونه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید ای ال اس، توفرمنشاء کوانتومی هوشیاری ازمین زیر خلیج فارس تمدنی هندسه ی پایه ایواقعیت چیستتفاوت های تکاملی در مغز وسردرد و علتهای آنگامی در درمان بیماریهای آغاز فصل سرما و دوباره تکجهان پر از چیزهای جادویی ابزار بقا از نخستین همانخار و گلفضای قلب منبع نبوغ استنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک تصویر و زبان های مخلتمیدان های مغناطیسی قابل هوش مصنوعی و کشف زبان هایبیماری اضطراب عمومیزندگی سلول در بدن، جدای اواکسن اسپایکوژن ضد کروناتلاشی جدید در درمان ام اسشواهدی از دنیسوان(شبه نئپنج اکتشاف شگفت آور در موتاثیر احتمالی عصاره تغلیالگو نداشتیمجوانان وطنمعجزه ی چشمابزار بقای موجود زنده از دقیق ترین تصاویر از مغز اقبل از انفجار بزرگنکاتی در مورد تشنجاز تکینگی تا مغز، از مغز دست کردن در گوشمانند آب باشهوش مصنوعی از عروسک بازی بیش از نیمی از موارد انتقزبان و کلمه حتی برای کسانورزش در کمر دردتنبیه چقدر موثر استشبیه سازی میلیون ها جهان پیام های ناشناخته بر مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحق انتخابمغز کوانتومیابزارهای دفاعی و بقای موديدن با چشم بسته در خواب لا اکراه فی الدیننگاه انسان محدود به ادراازدواج های بین گونه ای، ررفتار مانند بردهمحل درک احساسات روحانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبازخورد یا فیدبکسفر به مریخ در 39 روزژن همه چیز نیستتوقف؛ شکستضرورت زدودن افکارپروتز عصبی برای تکلمتاثیر رژیم گیاهخواری بر انسان میوه ی تکاملحوادث روزگار از جمله ویرمغز بزرگ چالش است یا منفعاحیای بینایی نسبی یک بیمدانشمندان ژنی از مغز انسمن کسی در ناکسی دریافتم ناتوانی در شناسایی چهره اصل بازخوردرویا و خبر از آیندهمروری بر تشنج و درمان هایهوش احساسیبحثی درباره احساساتی غیرسلام تا روشناییکمردرد و علل آنتوهم تنهاییعقیده ی بی عملآنها نمیخواهند دیگران راتداخل مرزها و صفات با بیناولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک قسمت 74نقش میدان مغناطیسی زمین ادراک ما درک ارتعاشی است داروی جدید s3 در درمان ام منابع انرژی از نفت و گاز نرمش های موثر در کمردرداعداد بینهایت در دنیای مروزهای سختمسمومیت دانش آموزان بی گهوشیاری و وجودبرای تمدن سازی، باید در بسودمندی موجودات ابزی بر کودکان را برای راه آماده تیروفیبان موثر در سکته ی عوارض ازدواج و بچه دار شدآیا هوش ارثی دریافتی از پتشنج و حرکات شبه تشنجی قاعید نوروز مبارکآیا هوش سریعی که بدون احستشنج عدم توازن بین نورون این ایده که ذرات سیاهچالحس و ادراک قسمت پنجاهنقش خرچنگ های نعل اسبی درارتباط شگفت انگیز مغز اندر محل کار ارزش خودت را بمنبع هوشیاری کجاست قسمت نزاع بین علم و نادانی رو به خودت مغرور نشوریسدیپلام تنها داروی تایمعماری، هندسه ی قابل مشاهدف از خلقت رسیدن به ابزابرخی روش های تربیتی کودکسکوت و نیستیکتاب زیست شناسی باورتکامل زبانغرور و علمآیا جهان ذهن و افکار ما متغییرات منطقه بویایی مغزفلج نخاعی با الکترودهای اگر فقط مردم میفهمیدند کحس و ادراک قسمت ششمنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان های اسرار آمیز در آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهفت سین یادگاری از میراث بیماری وسواسراز تغییروقتی تو از یاد گرفتن باز بسیاری از بیماری های جدیستم، بی پاسخ نیستگل خاردار، زیباستتاثیر مشاهده بر واقعیت بآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهان ما میتواند به اندازفراموش کارها باهوش تر هسابزار بقا از نخستین همانخواندن ، یکی از شستشو دهننه جنگ و نه خونریزیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید سرطانمهندسی ژنتیک در حال تلاش زمان چیستهندسه ی رایج کیهانواقعیت چیستتفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآغاز مبهم آفرینشجهان دارای برنامهابزار بقا از نخستین همانخارق العاده و استثنایی بقفس ذهننوبت کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری میدان های کوانتومی خلاهوش مصنوعی یا حماقت طبیعبیماری بیش فعالیزندگی، مدیریت انرژیواکسن دیگر کرونا ساخته شتمایل زیاد به خوردن بستنشیشه ی بازالتی و سیلیکونپول و شادیتاثیر ترکیبات استاتین (سالگو و عادت را بشکن و در اجواب دانشمند سوال کننده معجزه ی علمابزار بقای موجود زنده از دل به دریا بزنقبرستان ها با بوی شجاعتچگونه مولکول های دی ان ایاز تکینگی تا مغز، از مغز دست آسمانماه رجبهوش مصنوعی از عروسک بازی بیشتر کمردردها نیازی به زبان و بیان نتیجه ساختماوزن حقیقی معرفت و شناختتهدیدهای هوش مصنوعیشبیه سازی سیستم های کوانپیدایش زبانتاثیر درجه حرارت بر عملکانفجار و توقف تکاملی نشاحقیقت قربانی نزاع بین بی مغز آیندگان چگونه است ؟ابعاد و نیازهای تکاملیدی متیل فومارات(زادیوا)(لاموژین داروی ضد اوتیسم؟نگاه از بیرون مجموعهاسکار، لگوی هوشمندرفتار وابسته به شکلمحل درک احساسات روحانی دهوش مصنوعی از عروسک تا کمبازسازي مغز و نخاع چالشی سفر تجهیزات ناسا به مریخ ژن هوش و ساختارهای حیاتی تولید مثل اولین ربات های ضررهای مصرف شکر و قند بر پرورش مغز مینیاتوری انساتاثیر عصاره تغلیظ شده گیانسان ها می توانند میدان حکمت الهی در پس همه چیزمغز بزرگ چالشهای پیش رواحساس گذر سریعتر زماندانشمندان پاسخ کوانتومی من پر از تلخیمنادیدنی ها واقعی هستنداصل در هم تنیدگی و جهانی رویا بخشی حقیقی از زندگی مرکز هوشیاری، روح یا بدن هوش در طبیعتبخش فراموش شده ی حافظهسلاح و راهزنیکمردرد با پوشیدن کفش مناتوهم جداییعلم و ادراک فقط مشاهده ی آنان که در قله اند هرگز ختروس جریان انرژیاولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک قسمت 75نقش محیط زندگی و مهاجرت دادغام میان گونه های مختلداروی جدید میاستنی گراویمنابع انرژی از نفت و گاز نرمشهای مهم برای تقویت عبقای حقیقی در دور ماندن اروش مقابله مغز با محدودیمسمومیت دانش آموزان، قماهوشیاری و افسردگیبرای خودآگاه بودن تو بایسی و سه پل اصفهانکوری گذرای ناشی از موبایتکنولوژی جدید که سلول هاعامل کلیدی در کنترل کارآآیا هشیاری کوانتومی وجودتشویق خواندن به کودکاناینکه به خاطرخودت زندگی حس و ادراک قسمت پنجاه و ینقش داروهاي مختلف معروف ارتباط غیرکلامی بین انسادر چه مرحله ای از خواب ، رمنبع هوشیاری کجاست قسمت نزاع بین علم و جهل رو به پبه دنبال رستگاری باشریشه های مشترک حیاتهر چیز با هر چیز دیگر در تبرخی سلولهای عصبی در تلاسکوت، پر از صداکتاب طبیعت در قالب هندسهتکامل زبانغربال در زندگیآیا جهش های ژنتیکی، ویروتغییرات آب و هوایی که به فلج بل، فلجی ترسناک که آناگر میدانی مصیبت بزرگتر حس و ادراک قسمت شصت و هشتنقشه های مغزی جدید با جزیاز واقعیت امروز تا حقیقتدرمان های بیماری آلزایمرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهم نوع خواری در میان پیشیبیماری کروتز فیلد جاکوبراست دستی و چپ دستیویتنام نوعی کرونا ویروس بسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جلگل زندگیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآتش منبع انرژیجهان مادی، تجلی فضا در ذهفراموشی همیشه هم بد نیستابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان دارویی سرطان رحم بمهربانی، شرط موفقیتزمان و مکان، ابعاد کیهان هندسه بنیادینواقعیت های متفاوتتفاوت ایستایی و تکاپوسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجهان در حال نوسان و چرخشابزار بقا از نخستین همانخبر مهم تلسکوپ هابلقفس را بشکننور دروناز تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانمیدان بنیادین اطلاعاتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبیماری تی تی پیزونیسومایدواکسن دیگری ضد کرونا از دتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشکل های متفاوت پروتئین هپول و عقیدهتاثیر تغذیه بر سلامت رواالگوی بنیادین و هوشیاریجوسازی مدرنمعجزه ی علم در کنترل کرونابزار بقای موجود زنده از دلایلی که نشان میدهد ما بقدم زدن و حرکت دید را تغیچگونه میتوان با قانون جناز تکینگی تا مغز، از مغز دستورالعمل مرکز کنترل بیماپروتیلینهوش مصنوعی از عروسک بازی با هوش مصنوعی خودکار روبزبان و بیان، در سایه پیشروزوز گوشتو یک معجزه ایشبکه های مصنوعی مغز به درپیر شدن حتمی نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکانقراض را انتخاب نکنیدحقیقت آنطور نیست که به نظمغز انسان ایا طبیعتا تماابعاد اضافه ی کیهاندین اجباریلایو دوم دکتر سید سلمان فنگاه از دور و نگاه از نزداساس انسان اندیشه و باور رفتار اجتماعی انسان، حاصمحدودیت چقدر موثر استهوش مصنوعی از عروسک تا کمبحتی علمی درباره تمایل بسفر دشوار اکتشافژن یا نقشه توسعه مغز و نقتولید یا دریافت علمضررهای شکر بر سلامت مغزپرتوهای صادر شده از سیاهتاریک ترین بخش شبانسان یک کتابخانه استحافظه میتواند بزرگترین دمغز بزرگ و فعال یا مغز کواحساسات کاذبدانشمندان اولین سلول مصنمنابع انرژي پاک سرچشمه حنادانی در قرن بیست و یکم،اصل علت و تاثیررویا تخیل یا واقعیتمرکز حافظه کجاستهوش عاطفی قسمت 11بخش های تنظیمی ژنومسلسله مباحث هوش مصنوعیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتوهم جدایی و توهم علمعلم و روحآنزیم تولید انرژی در سلوتری فلوپرازیناولین دروغحس و ادراک قسمت 78نقش نگاه از پایین یا نگاهادغام دو حیطه علوم مغز و داروی جدید برای میاستنی منابع انرژی از نفت و گاز چرا ماشین باید نتایج را پبلندی در ذهن ما درک بلندیروش های صرفه جویی در ایجامسیر دشوار تکامل و ارتقاهوشیاری کوانتومیبرای زندگی سالم، یافتن تسیلی محکم محیط زیست بر انکی غایب شدی تا نیازمند دلتکنولوژی جدید که سلول هاکیهان خود را طراحی میکندتکینگیعادت همیشه خوب نیستآیا واکنش های یاد گرفته وتشخیص ژنتیکی آتروفی های اینکه خانواده ات سالم باحس و ادراک قسمت پنجاه و دنقش درختان در تکاملارتروز یا خوردگی و التهادر ناامیدی بسی امید استمنبع هوشیاری کجاست قسمت نسبیت عام از زبان دکتر بربه زودی شبکه مغزی به جای رژیم های غذایی و نقش مهم هر جا که جات میشه، جات نیبرخی سيناپسها طی تکامل و سکته مغزیکتاب، سفری به تاریختکامل زبان انسان از پیشیمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتغییرات تکاملی سر انسان فلج خواباگر نیروی مغناطیس نباشد حس و ادراک قسمت شصت و دونقص در تشخیص هیجانات عاماز کجا آمده ام و به کجا میدرمان های جدید میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهمه چیز موج استبیماری گیلن باره و بیماررجزخوانی هایی که امروز بویتامین E برای فعالیت صحبشکه ای که ته نداره پر نمستارگانی قبل از آغاز کیهگلوله ی ساچمه ایتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آثار باستانی تمدن های قدجهان مرئی و نامرئیفراموشی و مسیر روحانیابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان سرگیجه بدون نیاز بموفقیت هوش مصنوعی در امتزمان و صبرهندسه در پایه ی همه ی واکواقعیت و مجازتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسردرد عروقی میگرنگامی در درمان بیماریهای تاثیر گیاه خواری بر رشد وافت فشار خون ناگهانی در وجهان در حال ایجاد و ارتقاابزار بقا از نخستین همانخدا موجود استقلب و عقلنورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریمیدازولام در درمان تشنج هوش مصنوعی گوگل به کمک تشبیماری دویکزونا به وسیله ویروس ابله واکسن سرطانتمدن پیشرفته ی پیشینیانشکل پنجم مادهپوست ساعتی مستقل از مغز دتاثیر حرکات چشم بر امواج الگوبرداری از طبیعتجامعه ی آسمانیمعجزه در هر لحظه زندگیابزار بقای موجود زنده از دنیای شگفت انگیز کوانتومقدرت مردمچگونه مغز پیش انسان یا هماز تکینگی تا مغز، از مغز دغدغه نتیجه ی نادانی استماجرای جهل مقدسهوش مصنوعی از عروسک بازی با تعمق در اسرار ابدیت و زبان و تکلم برخی بیماریهیک پیام منفرد نورون مغزی تو یک جهان در مغز خودت هسشبکیه های مصنوعیپیشینیان انسان از هفت میتاثیر درجه حرارت بر عملکانواع سکته های مغزیحقیقت افرادمغز انسان برای ایجاد تمدابعاد بالاتردین، اجباری نیستلبخند بزن شاید صبح فردا زنگاه از درون مجموعه با نگاستفاده از مغز، وزن را کمرقیبی قدرتمند در برابر ممحدودیت های حافظه و حافظهوش مصنوعی از عروسک تا کمبحث درباره پیدایش و منشا سفرنامه سفر به بم و جنوب ژن ضد آلزایمرتولید پاک و فراوان انرژیطلوع و حقیقتپرسش و چستجو همیشه باقی اتاریکی من و تو و گرد و غباانسان باشحافظه های کاذبمغز بزرگترین مصرف کننده اخلاق و علوم اعصابدانشمندان تغییر میدان مغمنابع انرژی از نفت و گاز نازوکلسیناصل عدم قطعیت از کوانتوم رویا حقی از طرف خدامرکز حافظه کجاستهوش عاطفی قسمت نهمبخش بزرگی حس و ادراک ما اسلطان جنگل یا صاحب ملکوتکنگره بین المللی سردرد دتوهم جسمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهآینه در اینهتری فلوپرازیناولین سلول مصنوعیحس و ادراک قسمت 82نقش نظام غذایی در تکامل مارتقا و تکامل سنت آفرینش داروی جدید برای ای ال اسمنابع بی نهایت انرژی در دچرا مغز انسان سه هزار سالبلوغ چیستروش هایی برای جلوگیری از مسئول صیانت از عقیده کیسهوش، ژنتیکی است یا محیطیبرخی ملاحظات در تشنج های سینوریپا داروی ترکیبی ضدکیهانِ هوشیارِ در حال یاتکامل فردی یا اجتماعیعادت کن خوب حرف بزنیآیا یک، وجود داردتشخیص آلزایمر سالها قبل اینترنت بدون فیلتر ماهواحس و ادراک قسمت پنجاه و سنقش ذهن و شناخت در حوادث ارزش حقیقی زبان قسمت اولدر هم تنیدگی مرزها و بی ممنبع هوشیاری کجاست قسمت53نسبت ها در کیهانبه زیر پای خود نگاه نکن برژیم های غذایی و نقش مهم هر حرکت خمیده می شود و هر برداشت مغز ما از گذر زمانسال سیزده ماههکتابخانهتکامل ساختار رگهای مغزی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملتغذیه بر ژنها تاثیر داردفلج خواب چیستاگر نعمت فراموشی نبود بسحس و ادراک قسمت شصت و ششنقطه بی بازگشتاز کسی که یک کتاب خوانده درمان های جدید در بیماری منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهمه چیز در زمان مناسببیماری آلزایمر، استیل کورحم مصنوعیویتامین E در چه مواد غذایبشریت از یک پدر و مادر نیسخن نیکو مانند درخت نیکوگلوئونتاثیر نگاه انسان بر رفتاآرامش و دانشجهان مشارکتیخواب سالم عامل سلامتیفرایند پیچیده ی خونرسانینهایت معرفت و شناخت درک عاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان سرگیجه بدون نیاز بمولتیپل اسکلروز در زنان زمان واقعیت است یا توهمهندسه زبانِ زمان استواقعیت و انعکاستفاوتهای جنسیتی راهی براسرطان کمیت گراییگاهی لازم است برای فهم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وافت هوشیاری به دنبال کاهجهان ریز و درشتابزار بقا از نخستین همانخدا بخشنده است پس تو هم بقلب دروازه ی ارتباطنورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتمکان زمان یا حافظه زمانهوش مصنوعی الفاگوبیماری دیستروفی میوتونیزیباترین چیز در پیر شدنواکسن سرطانتمدن بشری و مغز اخلاقیشکست حتمیپوشاندن خود از نورتاثیر دوپامین و سروتونینالتهاب شریان تمپورالجاودانگی مصنوعیمعرفت و شناختابزار بقای موجود زنده از دنیا، هیچ استقدرت کنترل خودچگونه هموساپينس بر زمین از تکامل تا مغز از مغز تا ذهن ما از در هم شکستن منبماجرای عجیب گالیلههوش مصنوعی از عروسک بازی با خدا باشزبان و شناخت حقیقت قسمت چیک پیشنهاد خوب برای آسان تو کز محنت دیگران بی غمیشباهت مغز و کیهانپیشرفت های جدید علوم اعصتاثیر درجه حرارت بر عملکانگشت ماشه ایحقیقت اشیامغز انسان برای شادمانی طاتفاق و تصادفدید تو همیشه محدود به مقدلحظات خوش با کودکاننگاه حقیقی نگاه به درون ااستفاده از هوش مصنوعی در رموزی از نخستین تمدن بشرمخچه فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی از عروسک تا کمبحثي درباره هوش و تفاوتهسفرنامه سفر به بم و جنوب ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتولید سلولهای جنسی از سلطلای سیاهپرسشگری نامحدودتاریکی و نورانسان جدید از چه زمانی پاحافظه و اطلاعات در کجاست مغز حریص برای خون، کلید تاخلاق پایه تکامل و فرهنگدانشمندان روش هاي جدیدی منابع انرژی از نفت و گاز نباید صبر کرد آتش را بعد اصلاح خطا با رفتن بر مسیررویاها از مغز است یا ناخومرکز خنده در کجای مغز استهوش عاطفی قسمت هفتمبخش بزرگتر کیهان ناشناختسم زنبور ، کلیدی برای وارکنگره بین المللی سردرد دتوهمات و شناخت حقیقتعلم به ما کمک میکند تا موآیندهترک امروزاوکرلیزوماب داروی جدید شحس و ادراک قسمت چهلنقش نظریه تکامل در شناساارتقا یا بازگشت به قبل ازداروی جدید برای دیابتمنابع جدید انرژیچرا مغزهای ما ارتقا یافت بلعیدن ستاره توسط سیاهچاروش هایی ساده برای کاهش امسئولیت جدیدهیچ چیز همیشگی نیستبرخی مرزهای اخلاق و علوم سیگار عامل افزایش مرگ ومسیاهچاله هاکیست هیداتید مغزتکامل مادی تا ابزار هوشمعادت کردن به نعمتآیا کیهان می تواند یک شبیتصویر زیبا از سلولایندرالحس و ادراک قسمت پنجاه و شنقش روی و منیزیم در سلامتارزش حقیقی زبان قسمت دومدر هم تنیدگی کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمنسبت طلایی، نشانه ای به سبه سخن توجه کن نه گویندهرژیم ضد التهابیهرچیز با یک تاب تبدیل به بررسي علل احتمالي تغيير سانسور از روی قصد بسیاری کجای مغز مسئول پردازش تجتکامل شناخت انسان با کشفصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از ثبت و دستکار ی حافظهفلج دوطرفه عصب 6 چشماگر نعمت فراموشی نبود بسحس و ادراک سی و هفتمنمیتوان با بیرون انداختناز آغاز خلقت تا نگاه انسادرمان های رایج ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهمه چیز در زمان کنونی استبیماری الزایمرویتامین کابعد پنجمسخن و سکوتگمان میکنی جرمی کوچکی در تاثیر نگاه انسان بر رفتاآرامش و سکونجهان هوشمندخواب سالم عامل سلامتی و یفرایند تکامل و دشواری هانهایت در بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان سرگیجه بدون دارومواد کوانتومی جدید، ممکنزمان پلانکهندسه، نمایشی از حقیقتواقعیت خلا و وجود و درک متقلید مرحله ای نسبتا پیشسرعت فکر کردن چگونه استگاهی مغز بزرگ چالش استتاثیر گیاه خواری بر رشد وافتخار انسانجهان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانخدای رنگین کمانقلب روباتیکنوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویرمکانیک کوانتومی بی معنی هوش مصنوعی از عروسک های ببیماری ضعف عضلات نزدیک بزیباترین چیز در افزایش سواکسن ضد اعتیادتمدن زیر آبشگفت نیست من عاشق تو باشمپیموزایدتاثیر دپاکین بر بیماری مامواجی که به وسیله ی ماشیجایی خالی نیستمغز فکر میکند مرگ برای دیابزار بقای موجود زنده از دندان ها را مسواک بزنید تقدرت انسان در نگاه به ابعچگونه هوشیاری خود را توساز تکامل تا مغز، از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگماده ی تاریکهوش مصنوعی از عروسک بازی با طبیعت بازی نکنزبان و شناخت حقیقت قسمت ایک آلل ژنتیکی که از نئاندتو پیچیده ترین تکنولوژی شباهت مغز با کیهان مادیپیشرفت در عقل است یا ظواهتاثیر درجه حرارت بر عملکانگشت نگاری مغز نشان میدحقیقت تنها چیزی است که شامغز انسان برای شادمانی طاتوبان اطلاعات و پلِ بیندیدن خدا در همه چیزلرزش ناشی از اسیب به عصبنگاه دوبارهاستفاده از انرژی خلارمز و رازهای ارتباط غیر کمخچه ، فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی از عروسک تا کمبحثی جالب درباره محدودیتسفرنامه سفر به بم و جنوب ژنها ، مغز و ارادهتولترودینطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا چالش قرن جدیدتاریکی خواهد ترسیدانسان خطرناکترین موجودحافظه و اطلاعات در کجاست مغز در تنهایی آسیب میبیناختلال خواب فرد را مستعد دانشمندان روشی برای تبدیمنابع انرژی از نفت و گاز نبرو و انرژی مداوماصول انجام برخی نرمش ها درویاهای پر رمز و حیرتی درمرگ چیستهوش عاطفی قسمت یازدهبخش دیگری در وجود انسان هسماگلوتید داروی کاهش دهنکنترل همجوشی هسته ای با هتوپیراماتعلم بدون توقفآینده ی انسان در فراتر ازترکیب آمار و ژنتیکايندگان چگونه خواهند دیدحس و ادراک قسمت چهل و هفتنقش هورمون های تیروئید دارتوکين تراپی روشی جديد داروی جدید ضد میگرنمناطق خاصی از مغز در جستجچرا ویروس کرونای دلتا وابنی عباس، ننگی بر تاریخروش جدید تولید برقمسئولیت در برابر محیط زیهیچ وقت خودت را محدود به برخی نکات از گاید لاین پرسیاهچاله های فضایی منابعکیست کلوئید بطن سومتکامل مداومعادت دادن مغز بر تفکرآیا گذشته، امروز وآینده تصویر زیبای اصفهانایا کوچک شدن مغزانسان الحس و ادراک قسمت بیست و چهنقش روزه داری در سالم و جارزش حقیقی زبان قسمت سومدر هم تنیدگی کوانتومی و پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنشانه های گذشته در کیهان بوزون هیگز چیسترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهز ذره، یک دنیاستبررسی و اپروچ جدید بر بیمسانسور بر بسیاری از حقایکرونا چه بر سر مغز می آورتکامل، نتیجه ی برنامه ریسوالات پزشکیآیا دلفین ها میتوانند باثبت امواج الکتریکی در عصفناوری هوش مصنوعی نحوه خاگر با مطالعه فیزیک کوانحس و ادراک- قسمت پنجاه و نمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز انفجار بزرگ تا انفجار درمان های علامتی در ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهمه چیز، ثبت می شودبیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین کا و استخوانبعد از کروناسخن پاک و ثابتگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر ویتامین دی بر بیماآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهان هوشیارابزار بقا از نخستین همانخواب عامل دسته بندی و حفطفرایند حذف برخی اجزای مغنهادینه سازی فرهنگ اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان سرطان با امواج صوتموجود بی مغزی که می تواندزمان به چه دلیل ایجاد میشهنر فراموشیوالزارتان داروی ضد فشار تقلید از روی طبیعتسعی کن به حدی محدود نشویگذر زمان کاملا وابسته به تاثیر گیاه خواری بر رشد وافراد آغاز حرکت خودشان رجهانی که نه با یک رخداد و ابزار بقا از نخستین همانخدایی که ساخته ی ذهن بشر قلب را نشکننوروز یا روز پایانیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویمکانیزمهای دفاعی در برابهوش مصنوعی از عروسک های ببیماریهای تحلیل عضلانی ازیر فشار کووید چه باید کرواکسن علیه سرطانتمدنی قدیمی در شمال خلیج شگفت انگیز بودن کیهانپیموزایدتاثیر داروهای ضد التهاب امیوتروفیک لترال اسکلروجاذبهمغز قلبابزار بقای موجود زنده از دهن، بزرگترین سرمایهقدرت ذهنچگونه واکسن کرونا را توزاز تکامل تا مغز، از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مماده ی خالیهوش مصنوعی از عروسک بازی بالاترین هدف از دولتزبان و شناخت حقیقت قسمت دیک جهش ممکن است ذهن انسانتو آرامش و صلحیشباهت کیهان و مغزپیشرفت ذهن در خلاقیت استتاثیر درجه حرارت بر عملکانتقال ماده و انرژیحقیقت خواب و رویامغز انسان رو به کوچک تر شاتوسوکسیمایددیدگاه نارسای دوگانه ی ملرزش عضله یا فاسیکولاسیونگاهی بر قدرت بینایی درااستفاده از سلول های بنیارمز پیشرفت تواضع است نه طمخچه ابزاري که وظیفه آن فهوش مصنوعی از عروسک تا کمبحثی در مورد نقش ویتامين سفرنامه سفر به بم و جنوب ژنهای مشترک بین انسان و وتومورها و التهاب مغزی عاطوفان زیباییآلودگی هوا و ویروس کروناتاریخ همه چیز را ثبت کردهانسان عامل توقف رشد مغزحافظه و اطلاعات در کجاستمغز را از روی امواج بشناساختلال در شناسایی حروف و دانش، قفل ذهن را باز میکنمنابع انرژی از نفت و گاز چت جی پی تیاصول توسعه ی یک ذهن کاملرویای شفافمرگ و میر پنهانهوش عاطفی قسمت پنجمبخشیدن دیگران یعنی آرامشسندرم کووید طولانیکنترل جاذبهتوانایی مغز و دیگر اجزای علم در حال توسعهآینده ی علم و فیزیک در60 ثترکیب حیوان و انسانايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت چهل و هشتنقش هورمون زنانه استروژنارتباط میکروب روده و پارداروی جدید ضد الزایمرمنبع هوشیاری کجاست قسمت چرا پس از بیدار شدن از خوبه قفس های سیاهت ننازروش صحبت کردن در حال تکاممستند جهان متصلهیچ کاری نکردن به معنی چیبرخی نرمش ها برای زانوبه مغز خزندگان خودت اجازروشهای نو در درمان دیسک بمشکل از کجاستهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبرخی نرمش های گردنسیاهچاله ها، دارای پرتو کاهش مرگ و میر ناشی از ابتکامل چشمعارضه جدید ویروس کرونا سآیا پیدایش مغز از روی تصاتصویربرداری فضاپیمای آمایا این جمله درست است کسیحس و ادراک قسمت بیست و یکنقش رژیم غذایی بر رشد و اارزش خود را چگونه میشناسدر هم تنیدگی کوانتومی و دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنشانه های پروردگار در جهبوزون هیگز جهان را از متلرژیم غذایی ضد التهابیهزینه ای که برای اندیشیدبررسی ژنها در تشخیص بیماساهچاله ها تبخیر نمیشودکریستال هاتکثیر سلول در برابر توقف پیامهای کاربرانآیا دست مصنوعی به زودی قاجلو رفتن یا عقبگردفیلمی بسیار جالب از تغییاگر تلاش انسان امروز براحس و ادراک- قسمت بیست و پنمایش تک نفرهاز بحث های کنونی در ویروسدرمان ژنتیکی برای نوآوریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرحم مصنوعیهمه ی سردردها بی خطر نیستویتامین کا در سبزیجاتبعد از کروناسختی ها رفتنی استگویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر ویروس کرونا بر مغز آزمون تجربی، راهی برای رجهان های بسیار دیگرابزار بقا از نخستین همانخودآگاهی و هوشیاريفراتر از دیوارهای باورچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز تدرمانهای بیماری پارکینسموجودات مقهور ژنها هستندزمان شگفت انگیزهنر حفظ گرهواکنش های ناخودآگاه و تقتقلید از طبیعتشلیک فراموشیگذشته را دفن کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وافراد بی دلیل دوستدار تو جهانی که از یک منبع، تغذیابزار بقا از نخستین همانخسته نباشی باباقیچی ژنتیکینورالژیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مبما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی از عروسک بازی بیماری، رساله ای برای سلزیرفون داروی ضد ام اسواکسنی با تاثیر دوگانه اتمرکز و مدیتیشنشگفت زده و حیران باشپیچیدگی های مغزمگستاثیر داروی ضد تشنج سدیم امید نیکو داشته باش تا آنجاذبه و نقش آن در شکلگیریمغز ما کوچکتر از نیم نقطهابزار بقای موجود زنده از دو ویژگی انتزاع و قدرت تجقدرت عشقچگونه آن شکری که می خوریماز تکامل تا مغز، از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقماده ای ضد التهابیهوش مصنوعی از عروسک بازی باهوش ترین و با کیفیت تریزبان و شناخت حقیقت قسمت سیک رژیم غذایی جدید، می توتو افق رویداد جهان هستیشباهت زیاد بین سلول هاي عپیشرفتی مستقل از ابزار هتاثیر درجه حرارت بر عملکاندوه در دنیا استحقیقت در علم، هرگز نهایی مغز انسان رو به کوچکتر شداتصال مغز و کامپیوتردژا وو یا اشنا پنداریلزوم سازگاری قانون مجازانگاهی بر توانایی اجزاي باستفاده از سلول های بنیارمز بقای جهش ژنتیکیمخچه تاثیر گذار بر حافظههوش مصنوعی به کمک هوش طبیبحثی در مورد نقش کلسیم و سفری به آغاز کیهانژنهای هوش ، کدامندتومورهای نخاعیطولانی ترین شبآلودگی هوا و پارکینسونتازه های اسکیزوفرنی(جنوانسانیت در هم تنیده و متصحباب های کیهانی تو در تومغز زنان جوانتر از مغز مراختلال در شناسایی حروف و دائما بخوانمنابع انرژی از نفت و گاز چت جی پی تیاصول سلامت کمرروان سالممرگ و میر بسیار بالای ناشهوش عاطفی قسمت اولبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسندرم گیلن باره به دنبال کندر در بیماریهای التهابتوازن مهمتر از فعالیت زیعلم راهی برای اندیشیدن اآینده با ترس جمع نمیشودترازودونايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت چهل و دومنقش ویتامین K در ترمیم اسارتباط ماده و انرژیداروی سل سپتمنبع هوشیاری کجاست قسمت چرا ارتعاش بسیار مهم استبه نقاش بنگرروشهای شناسایی قدرت شنوامشکلات نخاعیهیچ کس حقیقت را درون مغز برخی یونها و مولکول های مسیاهچاله و تکینگی ابتدایکاهش التهاب ناشی از بیماتکامل و ارتقای نگاه تا عمعدم توقف تکامل در یک انداآیا آگاهی پس از مرگ از بیتصور از زمان و مکانایا ابزار هوشمندی یا مغز حس و ادراک قسمت بیست و دونقش رژیم غذایی در رشد و ااز فرد ایستا و متعصب بگذردر هر سوراخی سر نکنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنظام مثبت زندگیبی نهایت در میان مرزهارژیم غذایی ضد دردهزینه سنگین انسان در ازابررسی بیماری التهابی رودسایه را اصالت دادن، جز فرکریستال زمان(قسمت اولتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجلوتر را دیدنفیزیک مولکولها و ذرات در اگر خواهان پیروزی هستیحس و ادراک- قسمت شصت و چهچند نرمش مفید برای کمردراز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرمان پوکی استخوانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرهمیشه چشمی مراقب و نگهباویتامین بی 12 در درمان دردبعد از کرونا دلخوشی بیهوسرنوشتگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر ژنها بر اختلالات خآزمون ذهنی گربه ی شرودینجهان هایی در جهان دیگرابزار بقا از نخستین همانخودآگاهی و هوشیاريفرد موفقچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز از مغز تدرهای اسرارآمیز و پوشیدهموسیقی نوزنان باهوش ترهنر رها شدن از وابستگیواکنش به حس جدیدتقویت استخوان در گرو تغذشلیک فراموشیگربه شرودینگر و تاثیر مشتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش قدرت ادراکات و حسجهانی در ذهنابزار بقا از نخستین همانخطا در محاسبات چیزی کاملقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی از عروسک بازی بیندیشزیرک ترین مردمواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتمرکز بر هدفشگفتی های نقشه ی ژنتیکیپیچیدگی های مغزی در درک زتاثیر درجه حرارت بر مغزامید نجاتجدا کردن ناخالصی هامغز مانند تلفن استابزار بقای موجود زنده از دو بیماری روانی خود بزرگ قضاوت ممنوعچگونه انتظارات بر ادراک از تکامل تا مغز، از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیماده، چیزی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی باور و کیهان شناسیزبان جانسوزیکی از علل محدودیت مغز امتو انسانی و انسان، شایستشباهت زیاد بین سلول هاي عپاسخ گیاهان در زمان خوردتاثیر درجه حرارت بر عملکاندوه دردی را دوا نمیکندحقیقت راستین انسان علم بمغز ایندگان چگونه استاثر مضر مصرف طولانی مدت ردژاوو یا آشناپنداریلزوم سازگاری قانون مجازانگاهت را بلند کناستفاده از سلول های بنیارمز جهانمدل همه جانبه نگر ژنرالیهوش مصنوعی به شناسایی کابحثی در مورد حقیقت فضا و سقوط درون جاذبه ای خاص، چژنهای حاکم بر انسان و انستومورهای ستون فقراتطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمرتازه های بیماری پارکینسوانسانیت در برابر دیگرانحد و مرزها توهم ذهن ماستمغزهای کوچک بی احساساختلالات مخچهداروهای مصرفی در ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز نتایج نادانی و جهلاضطراب و ترسروبات های ریز در درمان بیمرگ انتقال است یا نابود شهوش عاطفی قسمت دهمبدون پیر فلکسندرم پیریفورمیسکوچ از محیط نامناسبتوسعه هوش مصنوعی قادر اسعلم ساختن برج های چرخانآیا فراموشی حتمی استتراشه ی هوش مصنوعی در مغزای نعمت من در زندگیمحس و ادراک قسمت چهل و سومنقش ژنتیک در درمان اختلاارتباط متقابل با همه ی حیداروی ضد چاقیمنبع هوشیاری کجاست قسمت چرا بیماری های تخریبی مغچرا حیوانات سخن نمی گوینبه نقاش بنگرروشی برای بهبود هوش عاطفمشکلات بین دو همسر و برخیهیچ اندر هیچبرخی اثرات مضر ویتامین دسیاهچاله ی منفرد یا سیاهکاهش حافظه هرچند فرایندیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتعدم درکآیا امکان بازسازی اندامهتصادف یا قوانین ناشناختهایا بیماری ام اس (مولتیپحس و ادراک قسمت بیست و سونقش زنجبیل در جلوگیری از از مخالفت بشنودر والنتاین کتاب بدید هممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنظریه ی تکامل در درمان بیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرراه فراری نیستهزاران سال چشم های بینا وبررسی سیستم تعادلی بدن اساخت شبکه عصبی مصنوعی با کریستال زمان(قسمت دوم)تئوری تکامل امروز در درمآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجمجمه انسان های اولیهفیزیک و هوشیاریاپی ژنتیکحساسیت روانی متفاوتچند جهانیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرمان پوکی استخوانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرساناها و ابر رساناها و عهمیشه اطمینان تو بر خدا بویتامین بی هفدهبعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستگوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر کلام در آیات کلام بآزمون ذهنی گربه شرودینگرجهان یکپارچهابزار بقا از نخستین همانخودت را از اندیشه هایت حففرد یا اندیشهنوآوری ای شگفت انگیز داناز تکینگی تا مغز از مغز تدروغ نگو به خصوص به خودتموسیقی هنر مایع استزنجیرها را ما باید پاره کهنر، پر کردن است نه فحش دواکسن های شرکت فایزر آمرتقویت حافظه یا هوش مصنوعشنا در ابهای گرم جنوب نیاگزیده ای از وبینار یا کنفتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش مرگ و میر سندرم کوجهان، تصادفی نیستابزار بقا از نخستین همانخطا در محاسبات چیزی کاملقانون مندی نقشه ژنتیکی منوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووما اکنون میدانیم فضا خالهوش مصنوعی از عروسک بازی بیهوش کردن در جراحی و بیمزیست شناسی کل در جزء فراکوبینار اساتید نورولوژی دتمساح حد واسط میان مغز کوشگفتی های زنبور عسلپیوند قلب خوک، به فرد دچاتاثیر درجه حرارت بر عملکامید جدید بر آسیب نخاعیجدایی خطای حسی استمغز مادران و کودکان در زمابزار بقای موجود زنده از دو بار در هفته ماهی مصرف قطار پیشرفتچگونه به سطح بالایی از هواز تکامل تا مغز، از مغز تذهن سالمماده، چیزی بیش از یک خلا هوش مصنوعی از عروسک بازی باد و موجزبان ریشه هایی شناختی اسیافته های نوین علوم پرده تو با همه چیز در پیوندیشجاعت و ترسپختگی پس از چهل سالگي به تاثیر درجه حرارت بر عملکاندوهگین نباش اگر درب یا حقیقت غیر فیزیکیمغز ابزار بقای برتر مادیاثرات فشار روحی شدیددگرگونی های نژادی و تغییلزوم عدم وابستگی به گوگل چالش هوشیاری و اینکه چرا استفاده از سلول های بنیارمز جهان خاصیت فراکتالمدل هولوگرافیک ژنرالیزههوش مصنوعی در کامپیوترهابحثی در مورد عملکرد لوب فسلول های مغزی عامل پارکیکل اقیانوس در یک ذرهتوهم فضای خالیطبیعت موجی جهانآملودیپین داروی ضد فشار تبدیل پلاستیک به کربن و سانسان، گونه ای پر از تضادحریص نباشمغز، فقط گیرندهاختلالات حرکتی در انسانداروهای ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز نجات در راستگوییاطلاع رسانی اینترنتیروبات کیانمرگ تصادفیهوش عاطفی قسمت دومبرنامه و ساختار پیچیده مسندرم پس از ضربه به سرکوچک شدن مغز از نئاندرتاتوسعه برخی شغل ها با هوش علایم کمبود ویتامین E را آیا ممکن است موش کور بی متراشه ی بیولوژِیکای همه ی وجود منحس و ادراک قسمت نهمنقش گرمایش آب و هوا در همارتباط چاقی و کاهش قدرت بداروی ضد چاقیمنبع هوشیاری کجاست قسمت