دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تکامل زبان

تكامل زبانها:

زبانها مانند افكار، فطري و دروني نیستند. ترتيب كلمات این مطلب را اثبات میکند!

تکامل زبان های مختلف- که تعداد آنها به حدود 6000 زبان میرسد- چگونه رخ داده است؟

چگونه این حجم عظیم از لغات، تکامل یافت؟

مجموعه ای از محققان و متخصصین لغت و روانشناسی، از دانشکده ماکس پلانک دریافتند که ترتیب کلمات در انواع گوناگون زبان، به شکل های مختلفی تکامل می یابد.

و این اطلاعات با مفاهیم شایعی که بیان میکند ترتیب کلمات، مطابق با برخی قوانين جهانشمول عام انجام میشود- که قابل انطباق بر همه زبانها است- متضاد است.

و محققان نتیجه گرفتند زبانها در درجه اول، از قواعد ابتدایی درک زبان، در مغز تبعیت نمیکند و به جای آن، سبک تاریخی تکامل برای زبان، آن چیزی است که ترکیب جمله را مشخص میکند.(خود مغز و تکامل بخش های مختلف آن از جمله منطقه ادراک زبان و منطقه بیان، تابع قوانین فرگشت مادی است و اساسا مغز، محصول فرایند تکامل چندین میلیارد ساله مادی و تحت تاثیر جهش های ژنتیکی انتخاب طبیعی است.

و مغز، هدفش حفظ این قوانین مادی است و هر جا صدایی بالاتر از این عالم مادی بیاید- که زندگی مادی را تهدید کند- مغز میکوشد آن را سانسور کند. پس حتی اگر زبان، فقط و فقط محصول مغز مادی ما بود، دارای قداست و ارزش زیادی نبود؛ چه برسد به اینکه زبان، محصول مغز تنها نیست بلکه محصول ادراک ابتدایی و فرآیندهای ایجاد کننده ادراک مانند گوش بیرونی و گوش میانی و گوش داخلی و عصب شنوایی و مسیرهای شنوایی تا مغز و ... و بیان پیشرفته بعدی و فرایند های ایجاد بیان، مانند حلق، حنجره، دهان، دندان، زبان و .... است و هر کدام از این ابزارها خودش محصول فرآیندهای تکاملی است و بر این اساس، محدود به محدودیت های تکامل مادی است.)

زبان شناسان به دنبال آن بوده اند، بفهمند زبانها چگونه متنوع شده اند و چه چیزی است که تکامل زبان را مشخص میکند و درباره اسلوبهاي مختلف ساختار زبان، بررسی کرده اند.

با وجود فراواني بسیار صداها و روشهای ترکیب جمله، بررسیها و جستجوهای علم زبان شناسی، در حدود معینی باقی مانده است.

مثلا در برخی زبانها فعل در ابتداي جمله می آید و در زبانهای دیگر در انتهای جمله یا پس از آن، می آید و این، یعنی ترتیب کلمات در زبان خاصی، از قواعد معینی خاص به خودش تبعیت میکند.(و این قواعد، مشترک بین همه زبان ها نیست.)

میکل دان و استیفن ليونسون از دانشکده زبان و روانشناسی ماکس پلانک، 301 زبان از خانواده چهار زبان اصلی را تحلیل کردند.

چهار زبان اصلی، استرونزيان(austronesian)و هندو اروپایی(indo-europiean)و بانتو (bantu)و زبان يوتوازتکان(uto-aztecan)بود.

و پروهشگران در مورد ترتیب اجزاي جملات مختلف مانند مفعول و فعل و یا حرف جر و اسم و نام های اضافه و نام های موضوعی، بحث کرده اند و نیز درباره اینکه جای قرار گرفتن این اسامی در جمله چگونه بر اقسام جملات دیگر موثر است، جستجو کرده اند.

این محققین، میخواستند بفهمند آیا جای فعل، نتایج و ترتیب نحوی دیگری را سبب میشود یا نه.

مثلا درحالتي- که فعل پیش از مفعول می آید-(the player kicks the ball )، آیا هميشه این حالت با قرار گرفتن حرف جر، مانند (into the goal) پیش از اسم، همراه است؟(این سبک فعل و حرف جر در بسیاری از زبانها مشاهده میشود.)

و آیا این سبک قرار گیری اجزا، در چگونگی تکامل زبان، حتمی است؟

مایکل میگوید: مطالعه ما نشان داد که فرایندهای گوناگونی در خانواده زبانهای مختلف رخ میدهد و تکامل زبان از مجموعه ای از قوانین جهانشمول، تبعیت نمیکند مثلا سبک قرار گیری فعل و مفعول در زبانهای اوسترونيزي و هندو و اروپايي بر محل قرار گیری حرف جر و اسم تاثیر دارد، ولی محققان همان سبک قرار گیری را در ترتیب کلمات در همه خانواده های زبان، نیافتند.

در دهه پنجم قرن گذشته، دانشمندی زبان شناس در آمریکا به نام نعام چمسکی از این نظر دفاع میکرده است که وجوه تشابه، بین همه لغات وجود دارد و او این شباهت ها را به فطری و دروني بودن زبان و ریشه واحد زبان، در هر شخص نسبت میداد.

از سوی دیگر جوزف گرينبرگ، وجود قوانینی مشخص و جهانی و وارثتي را بر تکامل زبان، ترجیح نمیدهد بلکه او درباره ترتیب جهاني کلمات، سخن میگوید و این مطلب، ابزار عام شکل دهی و ایجاد زبان را در مغز بر اساس ترتیب کلمات و ترکیب جمله، مشخص میکند.

استیون لوينسون میگوید: مطالعه ما نشان میدهد، تکامل فرهنگی بیشتر از عوامل جهانشمول زبان، بر تکامل زبان تاثیر داشته است.

گام آینده علما، بررسی فرایندهای تکاملی مسلط بر ترکیب زبان در انواع دیگر لغات است و به این ترتیب مطالعه تنوع مشخصات زبانهای دیگر از نظر تکاملی است.

بحث بالا در توضیح ادعاهاي بیهوده و بدون دلیل مکتبی جدید در بیست و پنج سال گذشته- كه به نام مکتب قصدي معروف است- میباشد.

مکتب قصد

ی، فکری دینی و اسلامی است که ادعاهای بیهوده ای را در مورد زبانها مطرح میکند.

شخصی عراقی به نام سبيط نیلی از این منش تبعیت میکرد.

او بدون دلیل مشخصي، ادعا میکرد احتمال دارد ترتیب حرفها و کلمات و افعال، در زبانهای مختلف مشابه باشد و هر حرفی در افعال یا جمله ها در هر زبان، قصد مشخصي دارد یعنی قرار دادن هر چیزی به خاطر خودش انجام شده است.(يعني به سبب ذات خودش و به این ترتیب، خود آن، موضوع است.)

و عینا همان چیزی است که قصد شده است و نيلي، قصد را اینگونه تعریف میکند:

(حکم بر موضوع از طریق عناصر داخلی و فطری و مخصوص آن، بدون دخالتی حاکم در مخفی کردن آن عناصر یا برخی از آن عناصر یا بدون مداخله عناصر ناشناس خارج از موضوع در آن)

نیلی در کتاب هایش بحث میکند که این قصدی بودن در همه زبانها وجود دارد و قرار دادن حروف داخل کلمات مانند افعال، بي علت و به دلخواه نیست.

مانند هر علم بیهوده ای، در پس افکار قصديه، این هدف هست که به متن های دینی، معانی ای مجزا و مشخص بدهد تا بسیاری از رموز زبانی و رموز زیبایی زبان را در برابر ملت هایی قرار دهد که با آن زبان صحبت نمي کننند و قصديون می کوشند تا این اندیشه را جا بيندازند که هر مجموعه از حرفها، در همه زبانها معانی ای نسبی و مشابه دارند و می کوشند با روش هایی غیر علمی، استدلال کنند و آن را با اصطلاحات علمی همراه، آرایش دهند و این، همان علم پوچ است.

ولی با اطلاع از علوم جدید و این مقاله، میفهمیم که فقط خود معاني کلمات و قواعد با هم اختلاف ندارند بلکه اختلاف بین خانواده های لغات، در عمق اصول و ریشه زبانها و تکامل آنها قرار دارد.

https://www.sciencedaily.com/releases/2011/04/110414065107.htm

بر اساس مقاله بالا- كه مقاله ای علمی و تحلیلی است- به نظر میرسد جستجو در معانی خاص در زبانها و یافتن قواعد دستور زبانی خاص و مقدس کردن این قوانین و معانی، جایگاه شایسته ای ندارد. زبان در سیر تکامل است و این تکامل بیش از آن- که تابع چارچوبهای خاص مغزی و درکي ما باشد- تابع شرایط خارجی و محیطی و فرهنگي است.👆👆

زبان کتاب های آسمانی در قالب زبان قابل فهم برای اقوام آنها، فرستاده شده است و مقدس بودن این کلمات، در صورتی است که مفسر آگاه و ملکوتی آن- که نگاهی بر ملکوت آسمان ها دارد یعنی حجت خدا در هر زمان- موجود باشد وگرنه مقدس کردن عبارات زمینی بر اساس تفسیر زمینی، از عبارت های میخی سومری، عبری یا عربی قدسیتی نمیسازد.

قدسیت عبارات میخی سومری، عبری یا عربی کتاب های مقدس، در اتصال با مفسر حقیقی و آسمانی است.
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر داروی ضد تشنج سدیم چگونه باغبانی باعث کاهش رژیم های غذایی و نقش مهم آیا هوش ارثی دریافتی از پازدواج های بین گونه ای، رچراروياها را به یاد نمی آزبان و شناخت حقیقت قسمت دآیا رژیم غذایی گیاهی سلابیماری تی تی پیلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر عصاره تغلیظ شده گیهوش مصنوعی از عروسک تا کسیر آفرینش از روح تا مغز انسان قدیم در شبه جزیره عبحثی جالب درباره محدودیتما انسانها چه اندازه نزدجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوشیاری کوانتومیشناخت و معرفت، و نقش آن دایا بیماری ام اس (مولتیپبرخی اختلالات عصبی مثانهمراحل ارتقای پله پله کیهخواندن ، یکی از شستشو دهنوراپامیل در بارداریعلایم کمبود ویتامین E را ابزار بقای موجود زنده از تلاش هایی در بیماران قطع مغز انسان رو به کوچک تر شدژا وو یا اشنا پنداریکلرال هیدرات برای خواباناختلالات حرکتی در انسانتوضیحی ساده در مورد هوش منقش ژنتیک در درمان اختلادر هم تنیدگی کوانتومی و پکجای مغز مسئول پردازش تجارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر تچند جهانیرمز و رازهای ارتباط غیر کپمبرولیزوماب در بیماری چاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه جمعیت های بزرگ شکل رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وآیا هوش سریعی که بدون احساستفاده از هوش مصنوعی در چراروياها را به یاد نمی آزبان و شناخت حقیقت قسمت سآیا راهی برای رفع کم آبی بیماری ضعف عضلات نزدیک بلبخند بزن شاید صبح فردا زتاریخ همه چیز را ثبت کردههوش مصنوعی از عروسک تا کسیستم تعادلی بدنانسان جدید از چه زمانی پابحثی در مورد نقش کلسیم و ما با کمک مغز خود مختاريمجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش، ژنتیکی است یا محیطیشناسایی سلول های ایمنی اایا بدون زبان میتوانیم تبرخی بیماری ها که در آن بمزایای شکلات تلخ برای سلخواب سالم عامل سلامتیورزش هوازی مرتب خیلی به قعلایم کمبود ویتامین E را ابزار بقای موجود زنده از تلاشی برای درمان قطع نخامغز انسان رو به کوچکتر شددژاوو یا آشناپنداریکمردرد و علل آناختلالات صحبت کردن در انتکامل چشمنقش انتخاب از طرف محیط، ندرمان های بیماری آلزایمرکشف مکانیسم عصبی خوانش پارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سچندین ماده غذایی که ماننرویای شفافپنج اکتشاف شگفت آور در مواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه جمعیت های بزرگ شکل راه های جدید برای قضاوت رآیا هشیاری کوانتومی وجوداستیفن هاوکینگ در مورد هفلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پزبان، وسیله شناسایی محیطآیاما مقهور قوانین فیزیکبیماریهای تحلیل عضلانی الرزش ناشی از اسیب به عصبتبدیل تراکت صوتی مصنوعی هوش مصنوعی از عروسک تا کسیستم دفاعی بدن علیه مغز انسان عامل توقف رشد مغزبحثی در مورد عملکرد لوب فما تحت کنترل ژنها هستیم یجهشهای مفید و ذکاوتی که دهیچگاه از فشار و شکست نترشواهدی از دنیسوان(شبه نئایا تکامل هدفمند استبرخی بیماری های خاص که بدمسیر دشوار تکامل و ارتقاخواب سالم عامل سلامتی و یورزش هوازی ، بهترین تمریعلت خواب آلودگی بعد از خوابزار بقای موجود زنده از تلاشی جدید در درمان ام اسمغز ایندگان چگونه استدانشمندان ژنی از مغز انسکمردرد با پوشیدن کفش مناادامه بحث تکامل چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر نقش اتصالات بین سلولهای درمان های جدید میگرنکشف مکانیسمی پیچیده در بارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر کپسول نوروهرب بر سچه زیاد است بر من که در ایروبات های ریز در درمان بیپوست ساعتی مستقل از مغز داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه حافظه را قویتر کنیراه های جدید برای قضاوت راستیفن هاوکینگ در تفسیر فلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو سفر نامه سفر به بم و جنوب آزمون ذهنی گربه شرودینگربیهوش کردن در جراحی و بیملزوم سازگاری قانون مجازاتبدیل سلولهای محافط به سهوش مصنوعی از عروسک تا کسکته مغزیانعطاف پذیری مکانیسمی علبحثی درباره هوش و تفاوتهماه رجبجاذبه و نقش آن در شکلگیریهاوکينگ پیش از مرگش رسالشاهکار قرنایرادهای موجود در خلقت ببرخی توجهات در ببمار پارمشکلات نخاعیخواب عامل دسته بندی و حفطورزش و میگرنعوارض ازدواج و بچه دار شدابزار بقای موجود زنده از تمایل زیاد به خوردن بستنمغز ابزار برتر بقادانشمندان روش هاي جدیدی کنفرانس تشنج هتل کوثر اصادغام میان گونه های مختلتکامل زباننقش حفاظتی مولکول جدید ددرمان های رایج ام اسکشف ارتباط جدیدی از ارتباز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار میلیارد سال تکامل بروح رهاییپیموزایداز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاهی بر قدرت بینایی دراراه پیروزی در زندگی چیستآیا واکنش های یاد گرفته واستخوان های کشف شده، ممکفلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پسفرنامه سفر به بم و جنوب إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبیوگرافیلزوم سازگاری قانون مجازاتری فلوپرازینهوش مصنوعی از عروسک تا کمساخت شبکه عصبی با الفبایاولین هیبرید بین انسان وبحثی درباره هوش و تفاوتهماپروتیلینحقیقت راستین انسان علم بهاوکينگ پیش از مرگش رسالشبیه سازی میلیون ها جهان اگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سلولهای عصبی در تلامشاهده آینده از روی مشاهخودآگاهی و هوشیاريورزش بهترین درمان بیش فععید نوروز مبارکابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز از بسیاری حقایق می گردانشمندان روشی برای تبدیکنگره بین المللی سردرد دادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل ساختار رگهای مغزی نقش حیاتی تلومر دی ان آ ددرمان ژنتیکی برای نوآوریکشف جمجمه ای درکوه ایرهواز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار ساعت پس از کشتار خوکروزه داری و بیمار ی ام اس پیچیدگی های مغزی در درک زاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاهی بر توانایی اجزاي برشته نوروایمونولوژی و نقآیا آگاهی پس از مرگ از بیاصول سلامت کمرفیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر درجه حرارت بر عملکنظام مثبت زندگیسفرنامه سفر به بم و جنوب افراد آغاز حرکت خودشان ربیوگرافیممانتین یا آلزیکسا یا ابتری فلوپرازینهوش مصنوعی از عروسک تا کمساخت شبکه عصبی مصنوعی با اولین مورد پیوند سر در انبحثی درباره هوش و تفاوتهمبانی ذهنی سیاه و سفیدحافظه و اطلاعات در کجاست هدف از تکامل مغزشبیه سازی سیستم های کواناگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سيناپسها طی تکامل و معنی روزهخودآگاهی و هوشیاريورزش در کمر دردعامل کلیدی در کنترل کارآابزارهای پیشرفته ارتباط تمدن بشری و مغز اخلاقیمغز برای فراموشی بیشتر کداروهای مصرفی در ام اسکنگره بین المللی سردرد دارتقا و تکامل سنت آفرینش تکامل شناخت انسان با کشفنقش داروهاي مختلف معروف درمان جدید میگرن با انتی گنجینه ای به نام ویتامین از نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشخروش مقابله مغز با محدودیپیوند مغز و سر و چالشهای از تکینگی تا مغز از مغز تناتوانی از درمان برخی ویرشد مغز علت تمایل انسان بآیا امکان بازسازی اندامهاضطراب و ترسفیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر درجه حرارت بر عملکنظریه تکامل در درمان بیمسفرنامه سفر به بم و جنوب افزایش قدرت ادراکات و حسبیان ژن های اسکیزوفرنی دمنابع انرژي پاک سرچشمه حتسلیم شدن از نورون شروع مهوش مصنوعی در کامپیوترهاساختار شبکه های مغزی ثاباولین تصویر در تاریخ از سبحثی درباره هوش و تفاوتهمجموعه های پر سلولی بدن محافظه و اطلاعات در کجاست هزینه ای که برای اندیشیدشباهت زیاد بین سلول هاي عاگر تلاش انسان امروز برابررسي علل احتمالي تغيير مغز فکر میکند مرگ برای دیخانواده پایداروزوز گوشعسل طبیعی موثر در کنترل بابزارهای دفاعی و بقای موتمساح حد واسط میان مغز کومغز بزرگ چقدر مفید هست ؟داروهای ضد بیماری ام اس وکندر در بیماریهای التهابارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل امروز در درمنقش روزه داری در سالم و جدرمانهای بیماری پارکینسگیاه خواری و گوشت خوار کداز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون هاي مصنوعی می توانروش های صرفه جویی در ایجاپیوند سر، یکی از راه حلهااز تکینگی تا مغز از مغز تناتوانی در شناسایی چهره زمین زیر خلیج فارس تمدنی آیا انسان با مغز بزرگش اخاطلاعاتی عمومی در مورد مفرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر درجه حرارت بر عملکهفت چیز که عملکرد مغز تو سفرنامه سفر به بم و جنوب افسردگی و اضطراب در بیمابیست تمرین ساده برای جلومولتیپل اسکلروز در زنان تشنج چیستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسخن پاک و ثابتاولین سلول مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهمحل درک احساسات روحانیحافظه و اطلاعات در کجاستهستي مادي ای که ما کوچکترشباهت زیاد بین سلول هاي عابزار هوش در حال ارتقا ازبررسی و اپروچ جدید بر بیممغز ما کوچکتر از نیم نقطهخطا در محاسبات چیزی کاملیک پیشنهاد خوب برای آسان عصب حقوق نورولوواثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریمغز بزرگ چالش است یا منفعداروی فامپیریدین یا نورلکوچک شدن مغز از نئاندرتاارتباط میکروب روده و پارتئوری تکامل در پیشگیری و نقش رژیم غذایی در رشد و ادرک فرد دیگر و رفتارهای اگالکانزوماب، دارویی جدیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون های ردیاب حافظهروش هایی ساده برای کاهش اپیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز از مغز تنخاع ما تا پایین ستون فقرزندگی هوشمند در خارج از زآیا احتمال دارد رویا از آاطلاعاتی عمومی در مورد مفراموش کارها باهوش تر هستاثیر درجه حرارت بر عملکهفت سین یادگاری از میراث سفری به آغاز کیهانالکتروتاکسی(گرایش و حرکبیشتر کمردردها نیازی به مواد کوانتومی جدید، ممکنتغییر الگوی رشد مغزی با زهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسریعترین کامپیوتر موجوداوکرلیزوماب داروی جدید شبحثی درباره احساسات متفامحل درک احساسات روحانی دحس چشایی و بویاییهستی ما پس از شروعی چگال شش مرحله تکامل چشمابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن امغز مادران و کودکان در زمخطا در محاسبات چیزی کاملیکی از علل محدودیت مغز امعضلانی که طی سخن گفتن چقداثرات مفید قهوهتنفس هوازی و میتوکندریمغز بزرگ چالشهای پیش روداروی تشنجی دربارداریکودک ایرانی که هوش او از ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتا 20 سال آینده مغز شما به نقش زبان در سلطه و قدرت ادرک و احساسگامی در درمان بیماریهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوروپلاستیسیتی چیستروش صحبت کردن در حال تکامپیشرفتی مستقل از ابزار هپاسخ گیاهان در زمان خورداز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین تصویر از سیاهچالهزیباترین چیز در افزایش سآیا احتمال دارد رویا از آبلندی در ذهن ما درک بلندیفراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکهمیشه عسل با موم بخوریمسلولهای بنیادی مصنوعی درالتهاب شریان تمپورالبا هوش مصنوعی خودکار روبموجود بی مغزی که می تواندتغییر زودتر اتصالات مغزیهوش مصنوعی درمانگر کامپیسرگیجه از شایعترین اختلاايندگان چگونه خواهند دیدبحثی درباره احساساتی غیرمحدودیت های حافظه و حافظحس و ادراک (قسمت اول )و هر کس تقوای خدا پیشه کنششمین کنگره بین المللی سابزار بقای موجود زنده از بررسی علل کمر درد در میانمغز چون ابزار هوش است دلیدفاع در برابر تغییر ساختیادگیری مهارت های جدید دمقالاتاثرات مضر ماری جواناتو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز حریص برای خون، کلید تداروی جدید s3 در درمان ام کودکان خود را مشابه خود تارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر مشاهده بر واقعیت بنقش زبان در سلطه و قدرت ادرک احساسات و تفکرات دیگگاهی لازم است برای فهم و از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوشیدن چای برای مغز مفید روشهای نو در درمان دیسک بروشهای شناسایی قدرت شنواپختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهزیرفون داروی ضد ام اسآیا برای تولید مثل همیشه به زودی شبکه مغزی به جای فرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر درجه حرارت بر عملکهوموارکتوس ها ممکن است دسلسله مباحث هوش مصنوعیامیوتروفیک لترال اسکلروبارداری بدون رحمموجودات مقهور ژنها هستندتغییر عمودی سر انسان از پهوش مصنوعی درخدمت خلق وحسردرد و علتهای آنايا اراده آزاد توهم است یبخش دیگری در وجود انسان همخچه ، فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک (قسمت دوم )ویتامین E برای فعالیت صحصرع و درمان های آنابزار بقای موجود زنده از بزرگ شدن مغز محدود به دورمغز چگونه صداها را فیلتر دقیق ترین تصاویر از مغز ایادآوری خواب و رویاتاثیر ویتامین دی بر بیمااجزای پر سلولی بدن انسان تولید سلولهای جنسی از سلمغز زنان جوانتر از مغز مرداروی جدید ضد میگرنکوری گذرای ناشی از موبایارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه ناظر هوشیار بنقش سجده بر عملکرد مغزدرک تصویر و زبان های مخلتگاهی مغز بزرگ چالش استاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوعی سکته مغزی ، وحشتناک روشی برای بهبود هوش عاطفپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عزبان چهار حرفی حیات زمینآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبوزون هیگز چیستفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر رو ح و روان بر جسمهوش مصنوعی می تواند بر احسم زنبور ، کلیدی برای وارامگا سه عامل مهم سلامتبازگشت از آثار به سوی خدامیهمانهای ناخوانده عامل ثبت امواج الکتریکی در عصهوش مصنوعی ساخته هوش طبیسردرد تنشنايا اراده آزاد توهم است یبرنامه و ساختار پیچیده ممخچه ابزاري که وظیفه آن فحس و ادراک قسمت چهارمویتامین E در چه مواد غذایضررهای مصرف شکر و قند بر ابزار بقای موجود زنده از بسیاری از بیماری های جدیمغز آیندگان چگونه است ؟دلایلی که نشان میدهد ما بژن هوش و ساختارهای حیاتی صفحه اصلیاجزایی ناشناخته در شکل گتوانایی مغز و دیگر اجزای مغزهای کوچک بی احساسداروی ضد تشنج با قابليت تکی غایب شدی تا نیازمند دلارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش غذاها و موجودات دريادرک عمیق در حیواناتگذر زمان کاملا وابسته به از تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وچیزی خارج از مغزهای ما نیروشی جدید در درمان قطع نخآلزایمراز تکینگی تا مغز- از مغز چرا مغزهای ما ارتقا یافت زبان و بیان، در سایه پیشرآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیماری گیلن باره و بیمارقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی گوگل به کمک تشسودمندی موجودات ابزی بر امروز دانش ژنتیک هیچ ابهبازسازي مغز و نخاع چالشی میگرن سردردی ژنتیکی که بجمجمه انسان های اولیههوش احساسیسردرد سکه ایای آنکه نامش درمان و یادشبرین نت به جای اینترنتمدارک ژنتیکی چگونه انسانحس و ادراک قسمت پنجمویتامین دی گنجینه ای بزرضررهای شکر بر سلامت مغزابزار بقای موجود زنده از تفاوت مغز انسان و میمون همغز انسان ایا طبیعتا تمادندان ها را مسواک بزنید تژن یا نقشه توسعه مغز و نقسوالات پزشکیاحساس گذر سریعتر زمانتوازن مهمتر از فعالیت زیمغزتان را در جوانی سیمکشداروی ضد تشنج با قابليت تکاهش التهاب ناشی از بیماارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش غذاها و موجودات دريادرگیری قلب در بیماری ویرگربه شرودینگر و تاثیر مشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط چگونه مغز پیش انسان یا همچگونه هموساپينس بر زمین روشی جدید در درمان سکته مآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز- از مغز چرا حیوانات سخن نمی گوینزبان و تکلم برخی بیماریهآیا خداباوری محصول تکاملبیماری ای شبیه آلزایمر و قارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی گوگل به کمک تشسیاهچاله و تکینگی ابتدایانفجار و توقف تکاملی نشابحتی علمی درباره تمایل بمیدان مغناطيسي زمین بشر جنسیت و تفاوت های بیناییهوش احساسیسرعت فکر کردن چگونه استایندرالبرای پیش بینی آینده مغز دمروری بر تشنج و درمان هایحس و ادراک قسمت سومواکنش های ناخودآگاه و تقطی یکصد هزار سال اخیر هرچابزار بقای موجود زنده از تفاوتهای جنسیتی راهی برامغز انسان برای ایجاد تمددو ویژگی انتزاع و قدرت تجژنها نقشه ایجاد ابزار هوپیامهای کاربراناخلاق و علوم اعصابتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش قهوه در سلامتیداستانها و مفاهیمی اشتباکایروپاکتیک چیستارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش غذاها و موجودات دريادرگیری اعصاب به علت میتوگزیده ای از وبینار یا کنفاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سچگونه آن شکری که می خوریمريتوکسيمب در درمان ام اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز- از مغزتچرا حجم مغز گونه انسان درزبان و شناخت حقیقت قسمت چآیا دلفین ها می تواند از بیماری ای شبیه ام اس مولتقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی الفاگوسیاره ابلهانانگشت نگاری مغز نشان میدبحث درباره پیدایش و منشامکانیزمهای دفاعی در برابجنسیت و تفاوت های بیناییهوش عاطفی بیشتر در زنانشلیک فراموشیایا کوچک شدن مغزانسان البرخی نکات از گاید لاین پرمرکز خنده در کجای مغز استحساسیت روانی متفاوتواکسن سرطانظهور امواج مغزی در مغز مصابزار بقای موجود زنده از تقلید مرحله ای نسبتا پیشمغز انسان برای شادمانی طديدن با چشم بسته در خواب ژنها ، مغز و ارادهسایتهای دیگراختلال در شناسایی حروف و توصیه های غیر دارویی در سنقش مهاجرت در توسعه نسل ادر مانهای کمر دردکاربرد روباتهای ريزنانوارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر ژنها بر اختلالات خنقشه مغزی هر فرد منحصر بهرقیبی قدرتمند در برابر مگزارش یک مورد جالب لخته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مچگونه انتظارات بر ادراک ریواستیگمینآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز، از مغز چرا در مغز انسان، فرورفتزبان و شناخت حقیقت قسمت اآیا دست مصنوعی به زودی قابیماری بیش فعالیقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر رژیم گیاهخواری بر هوش مصنوعی از عروسک تا کسیاره ابلهاناندوهگین نباش اگر درب یا بحثی در مورد نقش ویتامينما انسانها چه اندازه نزدجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش عاطفی در زنان بیشتر اشنا در ابهای گرم جنوب نیایا ابزار هوشمندی یا مغز برخی اثرات مضر ویتامین دمرگ انتقال است یا نابود شخلاصه ای از مطالب همایش مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغعلم به ما کمک میکند تا موابزار بقای موجود زنده از تلقین اطلاعات و حافظهمغز انسان برای شادمانی طدی متیل فومارات(زادیوا)(ژنهای هوش ، کدامنداختلالات مخچهتوصیه هایی در مصرف ماهینقش هورمون های تیروئید ددر چه مرحله ای از خواب ، رکاربرد روباتهای ريز، در ارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر ننقص در تشخیص هیجانات عامرموزی از نخستین تمدن بشرگشایش دروازه جدیدی از طراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب