دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نگاهی بر قدرت بینایی درانسان

یکی از حس های معروف در انسان حس بینایی است . این حس ، یک حس پیشرفته برای شناخت محیط اطراف ماست .شناخت محیط اطراف ، به کمک احساسات مختلف انجام میشود مانند لامسه یا شنوایی و .... که یکی از پیشرفته ترین آنها ، قدرت دید است .بینایی به دلیل شرایط موجود زنده ایجادشده است ، مثلا در موجودی که در تاریکی زندگی میکند و نیازی به دیدن نور ندارد ، طبیعت هم زمینه را برایش آنگونه آماده کرده است تا چشم نداشته باشد مثلا ماهیان غارهای تاریک کردستان نمونه ای از این موارد هستند و فاقد چشم می باشند .

با توجه به نیازهای موجود و نور ، درک بینایی شکل گرفته است .در ابتدا این درک ،محدود به یک سلول حساس به نور بود که به تدریج و با توجه به تکامل موجود زنده ،پیشرفت کرد و تبدیل به یکسری سلول روی یک صفحه تخت شد که دید دو بعدی تک چشمی را ممکن میکرد و بعدها با توسعه و تکامل موجود زنده ، عدسی و حفره بینایی ایجادشد تا دید سه بعدی و دید عمق ،ممکن شود.

دو چشم حفره دار و دو عدسی و دو عصب بینایی که به قسمت پشتی هر دو نیمکره مغز میرود و مغزی که باید این اطلاعات را دریافت و بعد بین دو چشم هماهنگی برقرار کند تا دید بعد سوم هم تحقق یابد.این پیچیدگی را مثلا در حلزونهای ابتدایی به نام لیمپت نداریم چون دیدشان محدود به دو بعد است و هماهنگی بین دوچشم برای دید بعد سوم لازم نیست .به همین ترتیب با توسعه بعد دید، لازم بوده است که اندازه مغز هم به تدریج بزرگ شود پس شاهدیم که مغز انسان در مقایسه با مغزحلزون لیمپت، خیلی بزرگتر شده است .

برای ایجاد دید عمیق و سه بعدی لازم است دو نیمکره مغز با هم در ارتباط باشد تا با ادغام تصاویر از دو چشم ، دید سه بعدی بدهد . دید سه بعدی با یک چشم ممکن نیست و این را به راحتی میتوان با بستن یک چشم امتحان کرد.دید هر جسم، با تابیدن نور آن بر قرنیه و عدسی و سپس بر روی شبکیه ایجاد میشود و سپس از شبکیه به کمک سلولهای حساس به نور به عصب بینایی و سپس به نیمکره های مغز میرود .نیمه راست بینایی درنیمکره چپ و نیمه چپ بینایی در نیمکره راست مغز دریافت میشود .

ضایعه نیمه راست مغز در قسمت بینایی ، منجر به اختلال در نیمه چپ بینایی و ضایعه نیمه چپ مغز منجر به اختلال در نیمه راست بینایی میگردد.درک رنگها به وسیله سلولهای مخروطی در شبکیه چشم و سپس قسمت مرکزی لوب پس سری مغز صورت میگیرد .درک رنگها از موارد پیچیده است و هر چه گذشته است ،دچار تغییراتی شده است . مثلا پرندگان چهار سلول حساس به نور مخروطی دارند و نور فرابنفش را که برای پستانداران قابل درک نیست ، درک میکنند (تتراکروماتیک)

پستانداران ابتدایی معمولا دو سلول حساس به نور مخروطی دارند و دیکروماتیک هستند .بیشتر اینها درک نور آبی و سبز دارند .شامپانزه و گوریل و انسان و برخی میمونها ، دید سه رنگی دارند و سه نوع سلول مخروطی برای تشخیص رنگ دارند و توانایی نوی آنها درک رنگ قرمز هست که به آنها کمک کرده است تا برخی میوه های رنگی را روی برگهای سبز درختان ببینند .این رنگها در قسمت پشت مغز تحلیل و درک میگردد .

درک رویاها هم در لوب پس سر اتفاق می افتد ولی وقتی چشممان در خواب بسته است ، چگونه چیزی را میبینیم ؟
باید توجه کرد که وقتی که چشممان باز هست ، دیدن به دلیل چشمها نیست بلکه به دلیل اطلاعاتی است که به لوب پس سری مغز میرود . در حالت خواب هم این لوب, اطلاعاتی را از مرکز حافظه در لوب نزدیک گوش یا لوب تمپورال دریافت میکند که شامل حوادث و وقایعی است که در گذشته رخ داده است .همچنین گاهی شاهد رویاهایی هستیم که حکایت از حوادث اینده دارد و گویا بخشی از مغز انسان اطلاعاتی از اینده را در خود ذخیره دارد که گاهی در طی خواب آن را به لوب پس سری یا اکسیپیتال مغز می رساند .

منطقه اولیه بینایی در وسط لوب پس سری مغز ، مسئولیت شناسایی خام شکل و رنگ و جهت اجسام را دارد .این اطلاعات بعدا به مناطق ثانویه بینایی در اطراف میرود و درک خام، دقیقتر میشود و این درکهای خام احساس و تفسیر میگردد . مثلا اگر روی لوب پس سری مغز بالا برویم ، به منطقه ای می رسیم که برای درک حرکت محیط و حرکت خود و یا تحلیل فضایی ، لازم است . و اگر پایین بیاییم به جایی می رسیم که برای شناسایی های دقیق در مورد شکل اجسام، مناسب است. ارتباطات پیوسته لوب پس سری مغز با لوب کنار گوش یا تمپورال و لوب آهیانه در بالا سبب میشود تا عملکردهای بینایی بسیار پیچیده شود و درکهای خاص ، دید خاصی به شخص بدهد و یا نگاه خاص ، احساس خاصی را برای فرد ایجاد کند .

مثلا وقتی افسرده و یا مضطرب در جایی قدم میزنید آیا آنچه را در اطرافتان میبینید ، مانند وقتی است که سرحال و شاد راه میروید ؟
و آیا وقتی به جنگلی سرسبز قدم می گذارید ، احساستان مانند وقتی است که به محل جمع آوری زباله میروید ؟
تاثیر احساس بر بینایی وتاثیر بینایی بر احساس ، به دلیل ارتباطات پیچیده میان مغز پس سر و مغز کنار گوش و اهیانه است


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اتفاق و تصادفنمیتوان با بیرون انداختنحقیقت در علم، هرگز نهایی استفاده از سلول های بنیالایو دوم دکتر سید سلمان فهندسه ی رایج کیهاندانشمندان اولین سلول مصنبرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه اروبات های ریز در درمان بیمدل های ریز مغز مینی برینتکامل و ارتقای نگاه تا عمپیام های ناشناخته بر مغز سودمندی موجودات ابزی بر تغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکعارضه جدید ویروس کرونا ساختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز دانحد و مرزها توهم ذهن ماستاطلاع رسانی اینترنتیمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک های بداروی جدید برای ای ال اسبررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می توروشی برای بهبود هوش عاطفمراحل ارتقای پله پله کیهتئوری تکامل در پیشگیری و آلودگی هوا و ویروس کروناسکته مغزیاولین مورد پیوند سر در انسایتهای دیگرارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیرحس و ادراک قسمت نوزدهمبه نقاش بنگرمنابع بی نهایت انرژی در دبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی در ناامیدی بسی امید استکل اقیانوس در یک ذرهراه فراری نیستمشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر کپسول نوروهرب بر تآینده ی علم و فیزیک در60 ثسخن پاک و ثابتاین اندوه چیستارتروز یا خوردگی و التهاچگونه جمعیت های بزرگ شکل حس و ادراک قسمت دهمبی عدالتی در توزیع واکسن منبع هوشیاری کجاست قسمت53تقلید از روی طبیعتدرمان های جدید میگرنکوچک شدن مغز از نئاندرتارشد مغز فرایندی پیچیده امغز مانند تلفن استتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده سرعت فکر کردن چگونه استاگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمداز کجا آمده ام و به کجا میچالش هوشیاری و اینکه چرا خلا، حقیقی نیستبیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چیدرمان سرطان با امواج صوتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمدنی قدیمی در شمال خلیج کاهش حافظه هرچند فرایندیزندگی در جمع مواردی را برتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باشگفت انگیز بودن کیهانابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده جهان هوشمنداز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک و هوشیارینخستین تصویر از سیاهچالهخانه ی تاریکباهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستدرگیری مغز در بیماری کویمواد کوانتومی جدید، ممکنتو افق رویداد جهان هستیکریستال زمان(قسمت دوم)زبان مشترک ژنتیکی موجوداتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رشباهت زیاد بین سلول هاي عابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید دجهان شگفت انگیزاز تکینگی تا مغز از مغز تفشار و قدرتچرا ذرات بنیادی معمولاً دقیق ترین تصاویر از مغز ابحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانذهن تو همیشه به چیزی اعتقما انسانها چه اندازه نزدتومورهای نخاعیگیلگمش باستانی کیستزبان، وسیله شناسایی محیطتروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسطولانی ترین شبابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتجاذبهاز تکامل تا مغز، از مغز تقبل از انفجار بزرگنظریه تکامل در درمان بیمدی متیل فومارات(زادیوا)(بخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقرمز جهانماده ای ضد التهابیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپمبرولیزوماب در بیماری چسلولهای ایمنی القا کنندهتشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چعلم راهی برای اندیشیدن اعلم ساختن برج های چرخاناتوبان اطلاعات و پلِ بیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشحقیقت راستین انسان علم باستفاده از سلول های بنیالبخند بزن شاید صبح فردا زهندسه بنیادیندانشمندان تغییر میدان مغبرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغروبات کیانمدیون خود ناموجودتکامل و ریشه ی مشترک خلقتپیشینیان انسان از هفت میسیلی محکم محیط زیست بر انتغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی توعدم توقف تکامل در یک اندااختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستحریص نباشاطلاعات حسی ما از جهان، چمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید برای دیابتبررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز امروشی جدید در درمان قطع نخمرز مرگ و زندگی کجاستتئوری جدید، ویران کردن گآلودگی هوا و پارکینسونسال سیزده ماههاولین هیبرید بین انسان و ارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدنحس و ادراک قسمت هفتمبه نادیدنی ایمان بیاورمنابع جدید انرژیبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی مرزها و بی مکلمات بلند نه صدای بلندراه های جدید برای قضاوت رمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا ممکن است موش کور بی مسختی ها رفتنی استاین ایده که ذرات سیاهچالارزش حقیقی زبان قسمت اولچگونه جمعیت های بزرگ شکل حس و ادراک قسمت دوازدهمبیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتقلید از طبیعتدرمان های جدید در بیماری کوچکترین چیز یک معجزه اسرشد مغز علت تمایل انسان بمغز مادران و کودکان در زمتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصاسعی کن به حدی محدود نشویاگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طاز آغاز خلقت تا نگاه انساچالش دیدگاه های سنتی در بخلا، خالی نیستبیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدرمانهای بیماری پارکینسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمرکز و مدیتیشنکاهش دوپامین عامل بیماریزندگی در سیاهچالهتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاشگفت زده و حیران باشابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تجهان هوشیاراز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیکدانان ماشینی برای تنخستین روبات های زنده ی جخانواده پایدارباور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیددرگیری مغز در بیماران مبموجود بی مغزی که می تواندتو انسانی و انسان، شایستکریستال زمان(قسمت سوم)زبان چهار حرفی حیات زمینتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینشباهت زیاد بین سلول هاي عابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژنجهانی که نه با یک رخداد و از تکینگی تا مغز از مغز تفضای قلب منبع نبوغ استچراروياها را به یاد نمی آدل به دریا بزنبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتذهن خود را مشغول هماهنگیما انسانها چه اندازه نزدتومورهای ستون فقراتگیاه بی عقل به سوی نور میسفر فقط مادی نیستتری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کوطی یکصد هزار سال اخیر هرچابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و ججاذبه و نقش آن در شکلگیریاز تکامل تا مغز، از مغز تقدم زدن و حرکت دید را تغیهفت چیز که عملکرد مغز تو دین، اجباری نیستبدون پیر فلکواکنش به حس جدیدرمز جهان خاصیت فراکتالماده، چیزی بیش از یک خلا توسعه برخی شغل ها با هوش پنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای بنیادی مصنوعی درتشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستتشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطاعلایم کمبود ویتامین E را اتوسوکسیمایدچند نرمش مفید برای کمردرحقیقت غیر فیزیکیاستفاده از سلول های بنیالحظات خوش با کودکانهندسه در پایه ی همه ی واکدانشمندان روش هاي جدیدی برخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دروح در جهانی دیگر استمدیریت اینترنت بر جنگتکامل ابزار هوش ، راه پر پیشرفت های جدید علوم اعصسینوریپا داروی ترکیبی ضدثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استعدم درکاختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هاحرکت چرخشی و دائمی کیهاناطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید ضد میگرنبررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده روشی جدید در درمان نابینمرز بین انسان و حیوان کجاتا 20 سال آینده مغز شما به آلزایمرسانسور از روی قصد بسیاری اولین تصویر در تاریخ از سارتباط ماده و انرژیچیزی خارج از مغزهای ما نیحس و ادراک قسمت هفدهمبه هلال بنگرمناطق خاصی از مغز در جستجبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومیکلوزاپین داروی ضد جنونراه های جدید برای قضاوت رمطالبه ی حق خودتاثیر کپسول نوروهرب بر سسرنوشتاینکه به خاطرخودت زندگی ارزش حقیقی زبان قسمت دومچگونه حافظه را قویتر کنیحس و ادراک قسمت سومبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت استخوان در گرو تغذدرمان های رایج ام اسکووید نوزده و خطر بیماری رشد در سختی استمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیشلیک فراموشیاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طاز انفجار بزرگ تا انفجار چاالش ها در تعیین منبع هوخلاصه ای از مطالب همایش مبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز درهای اسرارآمیز و پوشیدهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمرکز بر هدفکاهش سن بیولوژیکی، تنها زندگی زمینی امروز بیش از تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشگفتی های زنبور عسلابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبینجهان های بسیار دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تفاصله ها در مکانیک کوانتنرمش های مفید برای درد زاخار و گلباد و موجهزینه سنگین انسان در ازادرگیری مغزی در سندرم کووموجودات مقهور ژنها هستندتو با همه چیز در پیوندیکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان نیاز تکاملی استتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرشجاعت و ترسابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اسجهانی که از یک منبع، تغذیاز تکینگی تا مغز از مغز تقفس ذهنچراروياها را به یاد نمی آدلایلی که نشان میدهد ما ببحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردذهن سالمما اکنون میدانیم فضا خالتوهم فضای خالیگیاه خواری و گوشت خوار کدسفر نامه سفر به بم و جنوب تری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم طبیعت موجی جهانابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و اجدایی خطای حسی استاز تکامل تا مغز، از مغز تقدرت مردمهفت سین یادگاری از میراث دید تو همیشه محدود به مقدبرنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمررنگ کردن، حقیقت نیستماشین دانشتوصیه های سازمان بهداشت پول و شادیسلام تا روشناییسلسله مباحث هوش مصنوعیتصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتعلایم کمبود ویتامین E را اثر مضر مصرف طولانی مدت رچند جهانیحقیقت غیر قابل شناختاستیفن هاوکینگ در مورد هلرزش ناشی از اسیب به عصبهندسه زبانِ زمان استدانشمندان روشی برای تبدیبرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندروح رهاییمداخله ی زیانبار انسانتکامل جریان همیشگی خلقتپیشرفت در عقل است یا ظواهسیگار عامل افزایش مرگ ومثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره ععسل طبیعی موثر در کنترل باختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری حس چشایی و بویاییاطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید ضد الزایمربررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومروشی جدید در درمان سکته ممرز جدید جستجو و اکتشاف، تا بحر یفعل ما یشاآملودیپین داروی ضد فشار سانسور بر بسیاری از حقایاولین دارو برای آتاکسی فارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستحس و ادراک قسمت هجدهمبه کدامین گناه کشته شدندمنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر هم تنیدگی کوانتومی و پکلام و زبان، گنجینه ای بسراه پیروزی در زندگی چیستمطالبی در مورد تشنجتاثیر کتامین در درمان پاسریع دویدن مهم نیستاینکه خانواده ات سالم باارزش حقیقی زبان قسمت سومنگاه محدود و تک جانبه، مشحس و ادراک قسمت سی و هشتمبیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت حافظه یا هوش مصنوعدرمان های علامتی در ام اسکودک هشت ساله لازم است آدز گهواره تا گورمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهشلیک فراموشیاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شاز بحث های کنونی در ویروسناتوانی از درمان برخی ویخلاصه ای از درمان های جدیبیندیشهیچ اندر هیچدروغ نگو به خصوص به خودتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمساح حد واسط میان مغز کوکایروپاکتیک چیستزندگی زودگذرتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشانس یا تلاشابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناسجهان هایی در جهان دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تفاصله ی همیشگی تصویر سازنرمش های مفید در سرگیجهخارق العاده و استثنایی بباد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا ودرگیری مغزی در سندرم کووموسیقی نوتو با باورهایت کنترل میشکشف مکانیسمی پیچیده در بزبان و کلمه حتی برای کسانتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تشرکت نورالینک ویدیویی ازابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلاجهانی در ذهناز تکینگی تا مغز از مغز تقلب و عقلنزاع بین جهل و علم رو به پدنیای شگفت انگیز کوانتومبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهذخیره ی شگفت انگیز اطلاعما از اینجا نخواهیم رفتتوهم فضای خالی یا توهم فضگیرنده باید سازگار با پیسفر به مریخ در 39 روزترک امروزافسردگی و اضطراب در بیماطبیعت بر اساس هماهنگیابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و اجریان انرژی در سیستم های از تکامل تا مغز، از مغز تقدرت کنترل خودهم نوع خواری در میان پیشیدیدن خدا در همه چیزبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که رنگین کمانمبانی ذهنی سیاه و سفیدتوصیه های غیر دارویی در سپوست ساعتی مستقل از مغز دپوشاندن خود از نورسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعلت خواب آلودگی بعد از خواثرات فشار روحی شدیدچند جهانیحقایق ممکن و غیر ممکناستیفن هاوکینگ در تفسیر لرزش عضله یا فاسیکولاسیوهنر حفظ گرهدائما بخوانبرخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریروزه داری متناوب، مغز را مدارک ژنتیکی چگونه انسانتکامل داروینی هنوز در حاپیشرفت ذهن در خلاقیت استسیاهچاله های فضایی منابعجلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملعشق درونی به یگانگی خلقتاختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخحس و ادراک (قسمت اول )اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی سل سپتبزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیريتوکسيمب در درمان ام اسمزایای شکلات تلخ برای سلتابوهای ذهنیآموزش نوین زبانساهچاله ها تبخیر نمیشوداولین دروغارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجحس و ادراک قسمت هشتمبه امید روزهای بهترمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر هم تنیدگی کوانتومی و دکلرال هیدرات برای خوابانراه انسان شدن، راه رفتن ومطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیمسریعترین کامپیوتر موجوداینترنت بدون فیلتر ماهواارزش خود را چگونه میشناسنگاه انسان محدود به ادراحس و ادراک قسمت سی و ششمبیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت سیستم ایمنیدرمان ژنتیکی برای نوآوریکودک ایرانی که هوش او از زمین در برابر عظمت کیهانمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخشنا در ابهای گرم جنوب نیااگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شداز تلسکوپ گالیله تا تلسکناتوانی در شناسایی چهره خم شدن فضا-زمانبیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نتردریای خدامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنفس هوازی و میتوکندریکار با یگانگی و یکپارچگیزندگی سلول در بدن، جدای اتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی شاهکار قرنابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مرجهان یکپارچهاز تکینگی تا مغز از مغز تفتون های زیستینرمشهای مهم برای تقویت عخبر مهم تلسکوپ هابلبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکتردرگیری اعصاب به علت میتوموسیقی هنر مایع استتو باید نیکان را به دست بکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و بیان نتیجه ساختماتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسشربت ضد خلطابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در همجهان، تصادفی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تقلب دروازه ی ارتباطنزاع بین علم و نادانی رو دنیا، هیچ استبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرذره ی معین یا ابری از الکما اشیا را آنطور که هستندتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)گالکانزوماب، دارویی جدیسفر تجهیزات ناسا به مریخ ترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقطعمه ی شبکه های ارتباط اجابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از جریان انرژی در سیستم های از تکامل تا مغز، از مغز تقدرت انسان در نگاه به ابعهمه چیز در زمان مناسبدیدگاه نارسای دوگانه ی مبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجررهبر حقیقیمباحث مهم حس و ادراکتوصیه هایی در مصرف ماهیپیموزایدسم زنبور ، کلیدی برای وارتصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشاعماد الدین نسیمی قربانی اثرات مفید قهوهچند روش ساده برای موفقیتحل مشکلاستخوان های کشف شده، ممکلزوم سازگاری قانون مجازاهنر رها شدن از وابستگیداروهای مصرفی در ام اسبرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قروزه داری و بیمار ی ام اس مروری بر تشنج و درمان هایتکامل داروینی هنوز در حاپیشرفتی مستقل از ابزار هسیاهچاله ها، دارای پرتو جمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان عصب حقوق نورولوواختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهحس و ادراک (قسمت دوم )اعتماد به خودمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد چاقیبزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دریه زغالیمسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر فکر بر سلامتآمارهای ارائه شده در سطح سایه را اصالت دادن، جز فراولین سلول مصنوعیچگونه مولکول های دی ان ایحس و ادراک قسمت پنجمبه بالا بر ستارگان نگاه کمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک تا کمدر هر سوراخی سر نکنکمردردراه بی شکستمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده سرگیجه از شایعترین اختلاایندرالاز فرد ایستا و متعصب بگذرنگاه از بیرون مجموعهحس و ادراک قسمت سیزدهمبیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلقین اطلاعات و حافظهدرمان پوکی استخوانکودکان میتوانند ناقل بی زمین زیر خلیج فارس تمدنی مغز و اخلاقتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آشناخت و معرفت، و نقش آن داگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنادیدنی ها واقعی هستندخونریزی مغز در سندرم کووبیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسمدرک فرد دیگر و رفتارهای امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنفس هوازی و میتوکندریکاربرد روباتهای ريزنانوزندگی، مدیریت انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکشاهکار شش گوشابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسجهان یکپارچهاز تکینگی تا مغز از مغز تفروتنی و غرورچرا ماشین باید نتایج را پخدا موجود استبار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال درختان اشعار زمینمیهمانهای ناخوانده عامل تو تغییر و تحولیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و بیان، در سایه پیشرتاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هوشش مرحله تکامل چشمابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده جهش های ژنتیکی مفید در سااز تکینگی تا مغز از مغز تقلب روباتیکنزاع بین علم و جهل رو به پدندان ها را مسواک بزنید تبحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیذرات کوانتومی زیر اتمی قما به جهان های متفاوت خودتوهم چیستگام کوچک ولی تاثیرگذارسفر دشوار اکتشافترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و هظهور امواج مغزی در مغز مصابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت اجریان انرژی در سیستم های از تکامل تا مغز، از مغز تقدرت ذهنهمه چیز در زمان کنونی استدژا وو یا اشنا پنداریبرین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتروی و منیزیم در تقویت استمجموعه های پر سلولی بدن متوضیحی ساده در مورد هوش متیوتیکسن داروی ضد جنونپیموزایدسماگلوتید داروی کاهش دهنتصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیدعوامل موثر در پیدایش زبااثرات مفید روزه داریچندین ماده غذایی که ماننحلقه های اسرارآمیزاستروژن مانند سپر زنان دلزوم سازگاری قانون مجازاهنر، پر کردن است نه فحش دداروهای ام اسبرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریروزه داری سلول های بنیادمرکز هوشیاری، روح یا بدن تکامل داروینی هنوز در حاپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاهچاله و تکینگی ابتدایجنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استعضلانی که طی سخن گفتن چقداختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکانحس و ادراک قسمت 67اعتماد به خودمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد چاقیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویاریواستیگمینمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر مشاهده بر واقعیت بآن چیزی که ما جریان زمان ساخت شبکه عصبی مصنوعی با اوکرلیزوماب داروی جدید شچگونه میتوان با قانون جنحس و ادراک قسمت پنجاهبه بالاتر از ماده بیندیشمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک تا کمدر والنتاین کتاب بدید همکمردرد ناشی از تنگی کانارابطه تشنج و اوتیسممعنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعسرگردانیایا کوچک شدن مغزانسان الاز مخالفت بشنونگاه از دور و نگاه از نزدحس و ادراک قسمت ششمبیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاش ها برای کشف منابع جددرمان پوکی استخوانکودکان خود را مشابه خود تزمان چیستمغز و اخلاقتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آشناخت درون، شناخت بیرون؛اگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکنیکی تا مغز از مغز تنادانی در قرن بیست و یکم،خواندن ، یکی از شستشو دهنبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرک نیازمند شناخت خویش امنبع هوشیاری در کجاست؟ قتنفس بدون اکسیژنکاربرد روباتهای ريز، در زونیسومایدتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمشاید گوشی و چشمی، آماده شابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشجهان کنونی و مغز بزرگتریاز تکینگی تا مغز از مغز تفرگشت و تکامل تصادفی محض چرا مغز انسان سه هزار سالخدای رنگین کمانبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کندرد باسن و پا به دلیل کاهمیوتونیک دیستروفیتو جهانی هستی که خودش را کشف جدید تلسکوپ جیمز وبزبان و تکلم برخی بیماریهتاریکی و نورآشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهجهش های ژنتیکی غیر تصادفاز تکینگی تا مغز از مغز تقلب را نشکننسبت ها در کیهاندو ویژگی انتزاع و قدرت تجبحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، برذرات کوانتومی زیر اتمی قما با کمک مغز خود مختاريمتوهم وجودگامی در درمان بیماریهای سفرنامه سفر به بم و جنوب ترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکظرف باید پر شود چه با چرک ابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت اجستجوی متن و تصویر به صوراز روده تا مغزقدرت عشقهمه چیز، ثبت می شوددژاوو یا آشناپنداریبرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده تورویا و واقعیتمحل درک احساسات روحانیرویا و کابوسمحل درک احساسات روحانی دتیک و اختلال حرکتیپیچیدگی های مغزمگسسندرم کووید طولانیتصادف یا قوانین ناشناختهانواع سکته های مغزیعوامل ایجاد لغت انسانی و اثرات مضر ماری جوانانه به اعدامحمله ویروس کرونا به مغزاسرار آفرینش در موجلزوم عدم وابستگی به گوگل هوموارکتوس ها ممکن است دداروهای تغییر دهنده ی سیبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنروزهای سختمرکز حافظه کجاستتکامل داروینی هنوز در حاپختگی پس از چهل سالگي به سیاهچاله ی تولید کنندهجنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشغم بی پایاناختراع جدید اینترنت کواننور درونحس و ادراک قسمت 74اعداد بینهایت در دنیای ممنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد تشنج با قابليت تبزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستریاضیات یک حس جدید استمسئول صیانت از عقیده کیستاثیر نگاه ناظر هوشیار بآنچه ناشناخته است باید شساخت شبکه عصبی با الفبای ايندگان چگونه خواهند دیدارتباط هوش ساختار مغز و ژچگونه مغز پیش انسان یا همحس و ادراک قسمت پنجاه و یبه خودت مغرور نشومنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر یک فراکتال هر نقطه مرککمردرد و علل آنرادیوی مغز و تنظیم فرکانمعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیسربازان ما محققا غلبه می ایا این جمله درست است کسیاز نخستین همانند سازها تنگاه از درون مجموعه با نگحس و ادراک قسمت شصت و هشتبیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زنانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاش هایی در بیماران قطع درمان ام اس(مولتیپل اسکلکودکان را برای راه آماده زمان و مکان، ابعاد کیهان مغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه شناسایی تاریخچه ی تکاملیاپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز و از مغز نازوکلسینخواب سالم عامل سلامتیبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرک و احساسمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتنها مانع در زندگی موارد کتاب گران و پرهزینه شد ولزونا به وسیله ویروس ابله تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمشاید درست نباشدابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشجهان کاملی در اطراف ما پراز تکینگی تا مغز از مغز تفراموش کارها باهوش تر هسچرا مغزهای ما ارتقا یافت خدایی که ساخته ی ذهن بشر بازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیدردهای سال گذشته فراموش میگرن و پروتئین مرتبط با تو دی ان ای خاص ميتوکندريکشتن عقیده ممکن نیستزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریصبر بسیار بایدابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، نجهش تمدنی عجیب و شگفت انساز تکینگی تا مغز- از مغز قیچی ژنتیکینسبت طلایی، نشانه ای به سدو بیماری روانی خود بزرگ بحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از ذرات کوانتومی زیر اتمی قما بخشی از این جهان مرتبطتوهم وجودگامی در درمان بیماریهای سفرنامه سفر به بم و جنوب تراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیعقل مجادله گرابزارهای پیشرفته ارتباط نقش سجده بر عملکرد مغزجستجوی هوشیاری در مغز مااز سایه بگذرقطار پیشرفتهمه ی سردردها بی خطر نیستدگرگونی های نژادی و تغییبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدبرای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنرویا و خبر از آیندهمحدودیت چقدر موثر استتیروفیبان موثر در سکته ی پیچیدگی های مغزی در درک زسندرم گیلن باره به دنبال تظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایعواملی که برای ظهور لغت ااجزای پر سلولی بدن انسان نه جنگ و نه خونریزیحمایت از طبیعتاسرار بازسازی اندام هامقاومت به عوارض فشار خون هورمون شیرساز یا پرولاکتداروهای ضد بیماری ام اس وبرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعروش مقابله مغز با محدودیمرکز حافظه کجاستتکامل زبانپروژه ی ژنوم انسانیسیاره ی ابلهانجنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پاغم بی پایانادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می توانحس و ادراک قسمت 75بقای حقیقی در دور ماندن امنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد تشنج با قابليت تژن همه چیز نیستریسدیپلام تنها داروی تایمسئولیت جدیدتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آنچه واقعیت تصور میکنیم ساختن آیندهايا اراده آزاد توهم است یارتباط پیوسته ی جهانچگونه هموساپينس بر زمین حس و ادراک قسمت پنجاه و دبه دنبال رستگاری باشمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر کمتر از چند ماه سوش جدکمردرد با پوشیدن کفش مناراز تغییرمعجزه های هر روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نسردرد میگرنایا ابزار هوشمندی یا مغز از نخستین همانند سازها تنگاه حقیقی نگاه به درون احس و ادراک قسمت شصت و دوبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی برای درمان قطع نخادرمان تومورهای مغزی با اکوری گذرای ناشی از موبایزمان و صبرمغز کوانتومیتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دشناسایی سلول های ایمنی اابتدا سخت ترین استمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز تفلج نخاعی با الکترودهای نباید صبر کرد آتش را بعد خواب سالم عامل سلامتی و یبیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلدرک کنیم ما همه یکی هستیممنبع خواب و رویاتنها در برابر جهانکتاب زیست شناسی باورزیباترین چیز در پیر شدنتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولشب سیاه سحر شودابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استجهان پیوستهاز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستچرا ویروس کرونای دلتا واخسته نباشی بابابازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشدردی که سالهاست درمان نشمیگرن سردردی ژنتیکی که بتو در میانه ی جهان نیستی گل زندگیزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکصرع و درمان های آنابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای جهشهای مفید و ذکاوتی که داز تکینگی تا مغز- از مغز قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنشانه های گذشته در کیهان دو بار در هفته ماهی مصرف بحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهرفتار مانند بردهما تحت کنترل ژنها هستیم یتوهم بی خداییگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب تربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در اعقلانیت بدون تغییرابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات درياحفره در مغزاز علم جز اندکی به شما دالمس کوانتومیهمیشه چشمی مراقب و نگهبادانش قدرت استدانش محدود به ابعاد چهاربرای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کرونارویا بخشی حقیقی از زندگی محدودیت های حافظه و حافظتکنولوژی جدید که سلول هاپیوند قلب خوک، به فرد دچاسندرم پیریفورمیستظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میدعوارض ازدواج و بچه دار شداجزایی ناشناخته در شکل گچه زیاد است بر من که در ایحوادث روزگار از جمله ویراصل بازخوردمقابله ی منطقی با اعتراضهوش فوق العاده، هر فرد اسداروی فامپیریدین یا نورلبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردروش های صرفه جویی در ایجامرکز خنده در کجای مغز استتکامل زبانپروژه ی ژنوم انسانیسیاره ابلهانجهل مقدسانسان خطرناکترین موجودغیرقابل دیدن کردن مادهاداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهحس و ادراک قسمت چهلبلندی در ذهن ما درک بلندیمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد تشنج توپیراماتژن هوش و ساختارهای حیاتی ریشه های مشترک حیاتمسئولیت در برابر محیط زیتاثیر نگاه انسان بر رفتاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ساختار فراکتال وجود و ذهايا اراده آزاد توهم است یارتباط انسانی، محدود به چگونه هوشیاری خود را توسحس و ادراک قسمت پنجاه و سبه زودی شبکه مغزی به جای منبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر آرزوهایت مداومت داشتهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصراست دستی و چپ دستیمعجزه ی علمتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسردرد میگرن در کودکانایا بیماری ام اس (مولتیپاز نخستین همانند سازها تنگاه دوبارهحس و ادراک قسمت شصت و ششبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی تازه برای گشودن معدرمان تشنجکی غایب شدی تا نیازمند دلزمان واقعیت است یا توهمتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیشواهدی از نوع جدیدی از حاابتدایی که در ذهن دانشمنمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز تفلج بل، فلجی ترسناک که آننبرو و انرژی مداومخواب عامل دسته بندی و حفطبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متدرک احساسات و تفکرات دیگمنتظر نمان چیزی نور را بهتنبیه چقدر موثر استکتاب طبیعت در قالب هندسهزیباترین چیز در افزایش ستاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومشبیه سازی میلیون ها جهان ابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیجهان پیوستهاز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند پیچیده ی خونرسانیچرا پس از بیدار شدن از خوخطا در محاسبات چیزی کاملبازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرس گرفتن از شکست هامیگرن شدید قابل درمان استوقف؛ شکستگلوله ی ساچمه ایزبان و شناخت حقیقت قسمت دتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشضرورت زدودن افکارابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزجهشهای مفید و ذکاوتی که داز تکینگی تا مغز- از مغزتقانون مندی نقشه ژنتیکی منشانه های پروردگار در جهدو برابر شدن خطر مرگ و میبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیسترفتار وابسته به شکلمانند آب باشتوهم تنهاییگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب ترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریعقیده ی بی عملابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات درياحق انتخابازدواج های بین گونه ای، رلوب فرونتال یا پیشانی مغهمیشه اطمینان تو بر خدا بهمیشه داناتر از ما وجود ددانش بی نهایتبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شرویا تخیل یا واقعیتمخچه فراتر از حفظ تعادلتکنولوژی جدید که سلول هاپیوند مغز و سر و چالشهای سندرم پس از ضربه به سرتعداد کلی ذهن ها در جهان انتقال ماده و انرژیعید نوروز مبارکاحیای بینایی نسبی یک بیمنه عدم مطلق بلکه عدم با قحکمت الهی در پس همه چیزاصل علت و تاثیرمقابله با کرونا با علم اسهوش مصنوعی می تواند بر احداروی لیراگلوتیدبرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختروش هایی برای جلوگیری از مرگ چیستتکامل زبان انسان از پیشیپروانه ی آسمانیسیاره ابلهانجهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغزغرور و علمادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیستحس و ادراک قسمت چهل و هفتبلوغ چیستمنابع انرژی از نفت و گاز بزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی دارویی خلط آورژن یا نقشه توسعه مغز و نقرژیم های غذایی و نقش مهم مستند جهان متصلتاثیر نگاه انسان بر رفتاآنها نمیخواهند دیگران راساختار شبکه های مغزی ثابای نعمت من در زندگیمارتباط از بالا به پایین مچگونه واکسن کرونا را توزحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه زیر پای خود نگاه نکن بمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیدر آسمان هدیه های نادیدنکنگره بین المللی سردرد درجزخوانی هایی که امروز بمعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پسردرد و علتهای آنایا بدون زبان میتوانیم تاز نخستین همانند سازها تنگاهی بر قدرت بینایی دراحس و ادراک سی و هفتمبیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان جدید ALSکیهان خود را طراحی میکندزمان پلانکتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی شواهدی از دنیسوان(شبه نئابتذال با شعار دینمغز بیش از آنچه تصور میشوجهان قابل مشاهده بخش کوچاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خوابچت جی پی تیخودآگاهی و هوشیاريبیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزدرک تصویر و زبان های مخلتمنحنی که ارتباط بین معرفتهدیدهای هوش مصنوعیکتاب، سفری به تاریخزیر فشار کووید چه باید کرتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومشبیه سازی سیستم های کوانابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل اجهان پر از چیزهای اسرار آاز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند تکامل و دشواری هاچرا ارتعاش بسیار مهم استخطا در محاسبات چیزی کاملبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را دست آسمانمیدان مغناطيسي زمین بشر تولید مثل اولین ربات های گلوئونزبان و شناخت حقیقت قسمت ستازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَضررهای مصرف شکر و قند بر ابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید دجوانان وطناز تکینگی تا مغز، از مغز قانون گذاری و تکاملنظام مثبت زندگیدو برابر شدن خطر مرگ و میبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیسترفتار اجتماعی انسان، حاصماه رجبتوهم جدایی و توهم علمگذر زمان کاملا وابسته به سفری به آغاز کیهانترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتعلم و ادراک فقط مشاهده ی ابزارهای بقای موجود زندهنقش غذاها و موجودات درياحقیقت قربانی نزاع بین بی اسکار، لگوی هوشمندلوتیراستاملوزالمعده(پانکراس)مصنوعهمیشه راهی هستدانشمندان موفق به بازگردبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از درویا حقی از طرف خدامخچه ، فراتر از حفظ تعادلتکینگیپیوند اندام از حیوانات بسندرم سردرد به دلیل افت فتعذیه ی ذهناندوه در دنیا استعامل کلیدی در کنترل کارآاحیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عحافظه میتواند بزرگترین داصل عدم قطعیت از کوانتوم ملاحظه های اخلاقی دربارههوش مصنوعی و کشف زبان هایداروی تشنجی دربارداریبرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشروش هایی ساده برای کاهش امرگ و میر پنهانتکامل ساختار رگهای مغزی پرواز از نیویورک تا لوس آسیر آفرینش از روح تا مغز انسانیت در هم تنیده و متصمقالاتادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیحس و ادراک قسمت چهل و هشتبلعیدن ستاره توسط سیاهچامنابع انرژی از نفت و گاز بسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی داستانها و مفاهیمی اشتباژنها نقشه ایجاد ابزار هورژیم های غذایی و نقش مهم مشکل از کجاستتاثیر ویتامین دی بر بیماآنان که در قله اند هرگز خسازگاری با محیط بین اجزاای آنکه نامش درمان و یادشارتباط بین هوش طبیعی و هوچگونه آن شکری که می خوریمحس و ادراک قسمت بیست و چهبوزون هیگز چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی به شناسایی کادر آستانه ی موج پنجم کوویکنگره بین المللی سردرد درحم مصنوعیمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسسردرد تنشنایا تکامل هدفمند استاز نشانه ها و آثار درک شدنگاهی بر توانایی اجزاي بحس و ادراک- قسمت پنجاه و بیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمایل زیاد به خوردن بستنکیهانِ هوشیارِ در حال یازمان به چه دلیل ایجاد میشتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مشیشه ی بازالتی و سیلیکونابداع دی ان ای بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کجهان موازی و حجاب هااز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواب چیستچت جی پی تیخودآگاهی و هوشیاريبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزادرک حقیقت نردبان و مسیری منشأ اطلاعات و آموخته ها تو یک معجزه ایکتابخانهزیرفون داروی ضد ام استاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)شبکه های مصنوعی مغز به درابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین جهان پر از چیزهای جادویی از تکینگی تا مغز از مغز تفرایند حذف برخی اجزای مغچرا بیماری های تخریبی مغخطای ادراک کارمابحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز دستورالعمل مرکز کنترل بیمیدان های مغناطیسی قابل تولید یا دریافت علمگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان جانسوزتبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در وضررهای شکر بر سلامت مغزابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ دجواب دانشمند سوال کننده از تکینگی تا مغز، از مغز قانون جنگلنظریه ی تکامل در درمان بیدو سوی واقعیتبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوترقیبی قدرتمند در برابر مماپروتیلینتوهم جسمگذشته را دفن کنسقوط درون جاذبه ای خاص، چتسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپورالعلم و روحابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها در کاهش دردهای حقیقت آنطور نیست که به نظاساس انسان اندیشه و باور استفاده از مغز، وزن را کملیروپریم داروی ترکیبی ضدهمیشه عسل با موم بخوریمدانشمندان نورون مصنوعی سبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطانرویاها از مغز است یا ناخومخچه ابزاري که وظیفه آن فتکامل فردی یا اجتماعیپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکندعادت همیشه خوب نیستاحساس گذر سریعتر زماننهایت در بی نهایتحافظه و اطلاعات در کجاست اصول انجام برخی نرمش ها دملاحظات بیهوشی قبل از جرهوش مصنوعی گوگل به کمک تشداروی جدید ALSبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی روش جدید تولید برقمرگ و میر بسیار بالای ناشتکامل شناخت انسان با کشفپروتز عصبی برای تکلمسیستم تعادلی بدنانسان، گونه ای پر از تضادتاثیر ویتامین دی بر بیماادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید حس و ادراک قسمت چهل و دومبنی عباس، ننگی بر تاریخمنابع انرژی از نفت و گاز بسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی دخالت در ساختار ژنهاژنها ، مغز و ارادهرژیم ضد التهابیمشکلات نخاعیتاثیر ویروس کرونا بر مغز آنزیم تولید انرژی در سلوستم با شعار قانون بدترین ایمپلانت مغزی کمک میکند ارتباط شگفت مغز انسان و فچگونه انتظارات بر ادراک حس و ادراک قسمت بیست و یکبوزون هیگز جهان را از متلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی در کامپیوترهادر درمان بیماری مولتیپل کنترل همجوشی هسته ای با هرحم مصنوعیمعرفت و شناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودسردرد سکه ایایجاد احساساتاز نظر علم اعصاب یا نرووسنگاهت را بلند کنحس و ادراک- قسمت بیست و پبیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکیست هیداتید مغززمان شگفت انگیزتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروشکل های متفاوت پروتئین هابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟جهان ما میتواند به اندازاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج دوطرفه عصب 6 چشمنتایج نادانی و جهلخودروهای هیدروژنیبیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تدرک دیگرانمنشاء کوانتومی هوشیاری اتو یک جهان در مغز خودت هسکجای مغز مسئول پردازش تجزیرک ترین مردمتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدشبکیه های مصنوعیابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت دجهان دارای برنامهاز تکینگی تا مغز از مغز تفراتر از دیوارهای باورچرا حیوانات سخن نمی گوینخطای حسبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس دغدغه نتیجه ی نادانی استمیدان بنیادین اطلاعاتتولید پاک و فراوان انرژیگنجینه ای به نام ویتامین زبان ریشه هایی شناختی استبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهطلوع و حقیقتابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی درجوسازی مدرناز تکینگی تا مغز، از مغز قانون جنگلنظریه ی تکامل در درمان بیدولت یا گروهکبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازرموزی از نخستین تمدن بشرماجرای جهل مقدستوهمات و شناخت حقیقتگربه شرودینگر و تاثیر مشسلول های بنیادیتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلروعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهابزارهای دفاعی و بقای مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهحقیقت افرادحقیقت اشیااستفاده از هوش مصنوعی در لیس دگرامفتامین یا ویاسهمجوشی هسته ای، انرژِی بدانشمندان یک فرضیه رادیکبرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطانرویاهای پر رمز و حیرتی درمدل همه جانبه نگر ژنرالیتکامل مادی تا ابزار هوشمپیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا عادت کن خوب حرف بزنیاحساسات کاذبنهادینه سازی فرهنگ اختلاحافظه و اطلاعات در کجاست اصول توسعه ی یک ذهن کاملممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشداروی جدید s3 در درمان ام برداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان روش صحبت کردن در حال تکاممرگ انتقال است یا نابود شتکامل، نتیجه ی برنامه ریپرورش مغز مینیاتوری انساسیستم دفاعی بدن علیه مغز انعطاف پذیری مکانیسمی علصفحه اصلیادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک حس و ادراک قسمت چهل و سومبه قفس های سیاهت ننازمنابع انرژی از نفت و گاز بشکه ای که ته نداره پر نمهوش مصنوعی از عروسک بازی در مانهای کمر دردژنهای مشترک بین انسان و ورژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر ژنها بر اختلالات خآینه در اینهستم، بی پاسخ نیستایمپلانت نخاعی میتواند دارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه به سطح بالایی از هوحس و ادراک قسمت بیست و دوبی نهایت در میان مرزهامنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدر سال حدود 7 میلیون نفر کنترل جاذبهرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وسردرد عروقی میگرنایرادهای موجود در خلقت باز نظر علم اعصاب اراده آزچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک- قسمت شصت و چهبیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیدرمان جدید میگرن با انتی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن پیشرفته ی پیشینیانکیست کلوئید بطن سومزنجیرها را ما باید پاره کتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشکل پنجم مادهابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعجهان مادی، تجلی فضا در ذهاز تکینگی تا مغز از مغز تفناوری هوش مصنوعی نحوه خنجات در راستگوییخورشید مصنوعیبا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیدرک درست از خود و هوشیاریمهندسی ژنتیک در حال تلاش تو کز محنت دیگران بی غمیکرونا چه بر سر مغز می آورزیست شناسی کل در جزء فراکتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانششباهت مغز و کیهانابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهجهان در حال نوسان و چرخشاز تکینگی تا مغز از مغز تفرد حساس از نظر عاطفی و بچرا حجم مغز گونه انسان درخطر آلودگی هوابحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحذهن ما از در هم شکستن منبمیدازولام در درمان تشنج تولید سلولهای جنسی از سلگویید نوزده و ایمنی ساکتزبان شناسی مدرن در سطح سلتبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانطلای سیاهابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف جامعه ی آسمانیاز تکینگی تا مغز، از مغز قانونمندی و محدودیت عالمنظریه ی ریسماندوچرخه سواری ورزشی سبک و بخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاسرمز و رازهای ارتباط غیر کماجرای عجیب گالیلهتوپیراماتگزیده ای از وبینار یا کنفسلول های بنیادی منابع و اتشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آنعلم به ما کمک میکند تا موابعاد و نیازهای تکاملینقشه های مغزی جدید با جزیابعاد اضافه ی کیهاننقص در تشخیص هیجانات عامحقیقت تنها چیزی است که شااستفاده از انرژی خلالا اکراه فی الدینهمراهی نوعی سردرد میگرنیدانشمندان ژنی از مغز انسبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادرویای شفافمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتکامل مداومپیوندی که فراتر از امکانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایعادت کردن به نعمتاخلاق و علوم اعصابچهار میلیارد سال تکامل بحافظه و اطلاعات در کجاستاصول سلامت کمرمن کسی در ناکسی دریافتم هوش مصنوعی الفاگوداروی جدید میاستنی گراویبررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندروشهای نو در درمان دیسک بمرگ تصادفیتأثیر نگاه انسان بر رفتاپرتوهای صادر شده از سیاهسکوت و نیستیاهرام مصر از شگفتی های جهسوالات پزشکیارتقا و تکامل سنت آفرینش نیکولا تسلاحس و ادراک قسمت نهمبه مغز خزندگان خودت اجازمنابع انرژی از نفت و گاز بشریت از یک پدر و مادر نیهوش مصنوعی از عروسک بازی در محل کار ارزش خودت را بژنهای هوش ، کدامندرژیم غذایی ضد التهابیمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر کلام در آیات کلام بآیندهستون فقرات انسان دو پا جلایمان به رویاارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه باغبانی باعث کاهش حس و ادراک قسمت بیست و سوبی ذهن و بی روحمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرمان های اسرار آمیز در آکندر در بیماریهای التهابرساناها و ابر رساناها و عمغز قلبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود دارداکسی توسین و تکامل پیش امغز آیندگان چگونه است ؟از نظر علم اعصاب اراده آزچالش هوشیاری و اینکه چرا حساسیت روانی متفاوتبیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستدرمان جدید کنترل مولتیپلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن بشری و مغز اخلاقیکاهش مرگ و میر ناشی از ابزندگی هوشمند در خارج از زتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملشکست حتمیابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش روجهان مرئی و نامرئیاز تکینگی تا مغز از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغیینخاع ما تا پایین ستون فقرخوش قلبی و مهربانیبا تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر درک عمیق در حیواناتمهربانی، شرط موفقیتتو پیچیده ترین تکنولوژی کریستال هازیست، مرز افق رویداد هستتاثیر روده بر مغزآرامش و سکونشباهت مغز با کیهان مادیابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل مجهان در حال ایجاد و ارتقااز تکینگی تا مغز از مغز تفردا را نمیدانیمچرا خشونت و تعصبخطرات هوش مصنوعیبحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذایذهن چند جانبه نیازمند نگمکانیک کوانتومی بی معنی تولترودینگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان شناسی نوین نیازمند تداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان رطوفان فقر و گرسنگی و بی سابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملجاودانگی مصنوعیاز تکینگی تا مغز، از مغز قارچ بی مغز در خدمت موجودنظریه تکامل در درمان بیمدورترین نقطه ی قابل مشاهبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک مرمز پیشرفت تواضع است نه طماده ی تاریکتوانایی مغز و دیگر اجزای گزارش یک مورد جالب لخته وسلول های بدن تو پیر نیستنتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتعلم بدون توقفابعاد بالاترنقطه بی بازگشتحقیقت خواب و رویااستفاده از سلول های بنیالاموژین داروی ضد اوتیسم؟هندسه ی پایه ایدانشمندان پاسخ کوانتومی برخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطانروان سالممدل هولوگرافیک تعمیم یافتکامل چشمپیوستگی همه ی اجزای جهانسوخت هیدروژنی پاکتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هرعادت دادن مغز بر تفکراخلاق پایه تکامل و فرهنگچهار ساعت پس از کشتار خوکحباب های کیهانی تو در تواضطراب و ترسمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی از عروسک های بداروی جدید برای میاستنی بررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانروشهای شناسایی قدرت شنوامرگی وجود نداردتئوری تکامل امروز در درمآلودگی هوا چالش قرن جدیدسکوت، پر از صدااولین مورد PML به دنبال تکپیامهای کاربرانارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیحس و ادراک قسمت چهارمبه نقاش بنگرمنابع انرژی از نفت و گاز بعد پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی در چه مرحله ای از خواب ، رژنهای حاکم بر انسان و انسرژیم غذایی ضد دردمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر کپسول نوروهرب بر نآینده ی انسان در فراتر ازسخن و سکوتاین پیوند نه با مغز بلکه ارتباط غیرکلامی بین انساچگونه تکامل مغزهای کنونیحس و ادراک قسمت بیستمبی شرمیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقلید مرحله ای نسبتا پیشدرمان های بیماری آلزایمرکوچ از محیط نامناسبرشته نوروایمونولوژی و نقمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیاگر فقط مردم میفهمیدند کمغز انسان ایا طبیعتا تمااز واقعیت امروز تا حقیقتچالش هوشیاری و اینکه چرا خفاش با شیوع همه گیری جدیبیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به درمان جدید سرطانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمدن زیر آبکاهش التهاب ناشی از بیمازندگی بی دودتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از شگفت نیست من عاشق تو باشمابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوجهان مشارکتیاز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک مولکولها و ذرات در نخستین تمدن بشریخوشبختی دور از رنج های مبالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به درگیری قلب در بیماری ویرمولتیپل اسکلروز در زنان تو آرامش و صلحیکریستال زمان(قسمت اولزاوسکا درمان گوشرتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپوشباهت کیهان و مغزابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناساجهان ریز و درشتاز تکینگی تا مغز از مغز تفرضیه ای جدید توضیح میدهچرا در مغز انسان، فرورفتدفاع در برابر تغییر ساختبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کاذهن هوشیار در پس ماده ی ممکانیزمهای دفاعی در برابتومورها و التهاب مغزی عاگوشت خواری یا گیاه خواریزبان، نشان دهنده ی سخنگو تداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو طوفان زیباییابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث جایی خالی نیستاز تکامل تا مغز از مغز تا قبل از آغازنظریه تکامل در درمان بیمديدن با چشم بسته در خواب بخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار رمز بقای جهش ژنتیکیماده ی خالیتوازن مهمتر از فعالیت زیگشایش دروازه جدیدی از طرسلول عصبی شاهکار انطباق تشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با همانعلم در حال توسعه