دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

امید نیکو داشته باش تا آن را بیابی

چه بسیار تصور و خیال خوب و امید بخش- که هر چند واقعی نیست- انسان را نجات می‌دهد!
امید نیکو داشته باش تا آن را بیابی
هرچند شاید نیکی ای که به آن میرسی آن چیزی نباشد که در ابتدا تصور میکردی!
در فیلم معروف کست اوی cast away.. قهرمان فیلمتام هانکس که هواپیمای او در جزیره ای دور سقوط کرد و برای سالهایی طولانی تنها ماند...مقاومت کرد تا بتواند زنده بماند.. و بر توپی، عکس خود را کشید... و آن را نام گذاری کرد و دوست خود نامید...
کوشید و تسلیم نشد و تصور کرد در سوی دیگر، کسی منتظر اوست... همسرش که عاشق او و زندگی گذشته اش بود....این تصور و خیال، مشوق قدرتمند او است تا کشتی ای بسازد و در اقیانوس، شنا کند و به سرزمین خود، بازگردد و خودش را نجات دهد و خود را از مرگ نجات دهد ولی چه چیزی دید؟
... دوستان تصور کردند او مرده است و همسرش هم بسیار بر او گریست و بعدا او را فراموش کرد و عاشق شد و با دیگری ازدواج کرد ... و او بود که فقط تصویر زن را در تنهایی با خود داشت و هر روز با این تصویر، آرام می‌گرفت و به خاطر او می جنگید... ولی وقتی برگشت آن چیزی را نیافت که انتظار داشت... آن چیز را که به دنبالش بود در آنجا ندید...تصور کردند مرده است و بر او عزاداری کردند ولی زندگی ادامه یافت...
آنچه در مورد آن جستجو میکنی، الزاما در جستجوی تو نیست!
ولی این فکر و تصور، سبب میشود مقاومت کنیم.
این نتیجه گیری عاقلانه ای است: هر کار نیکی را فقط برای نجات خودت بکن
https://youtu.be/l9wZ0NTWFI0


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان تغییر میدان مغپیشرفت های جدید علوم اعصسیلی محکم محیط زیست بر انمغز انسان رو به کوچکتر شدابزارهای پیشرفته ارتباط بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش، ژنتیکی است یا محیطیدر محل کار ارزش خودت را بفلج دوطرفه عصب 6 چشمآیا هشیاری کوانتومی وجودسریعترین کامپیوتر موجودنقش قهوه در سلامتیاختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدرمان تشنجقانون جنگلآیا دلفین ها می تواند از شگفتی های زنبور عسلنقش خرچنگ های نعل اسبی درارتباط از بالا به پایین مبرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهوراپامیل در بارداریدستورالعمل مرکز کنترل بیمنابع انرژي پاک سرچشمه حالکتروتاکسی(گرایش و حرکظهور امواج مغزی در مغز مصنقطه بی بازگشتاز نظر علم اعصاب یا نرووسبسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به ژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری و بیمار ی ام اس منبع هوشیاری کجاست؟(قسماولین هیبرید بین انسان وعضلانی که طی سخن گفتن چقدچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رمیدازولام در درمان تشنج ایا ابزار هوشمندی یا مغز ناتوانی از درمان برخی ویاز تکینگی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و کلمه حتی برای کسانمدارک ژنتیکی چگونه انسانابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو استیفن هاوکینگ در تفسیر دندان ها را مسواک بزنید تگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب مشاهده آینده از روی مشاهابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی و کشف زبان هایبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روش هاي جدیدی پیشرفتی مستقل از ابزار هسیاهچاله و تکینگی ابتدایمغز ایندگان چگونه استابزارهای بقا از نخستین هبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط هیچگاه از فشار و شکست نتردر چه مرحله ای از خواب ، رفناوری هوش مصنوعی نحوه خآیا واکنش های یاد گرفته وسرگیجه از شایعترین اختلانقش مهاجرت در توسعه نسل ااختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید میگرن با انتی قانونمندی و محدودیت عالمآیا دلفین ها میتوانند باشاهکار قرننقش داروهاي مختلف معروف ارتباط بین هوش طبیعی و هوبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنوورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن ما از در هم شکستن منبمنابع انرژی از نفت و گاز التهاب شریان تمپورالعلم به ما کمک میکند تا موچند نرمش مفید برای کمردراز نظر علم اعصاب اراده آزبسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان ژنها نقشه ایجاد ابزار هوروزه داری سلول های بنیادمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماولین مورد PML به دنبال تکمقالاتچگونه مغز پیش انسان یا هماز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزکودکان خود را مشابه خود تراه های جدید برای قضاوت رمکانیزمهای دفاعی در برابایا بیماری ام اس (مولتیپناتوانی در شناسایی چهره از تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان نتیجه ساختمامروری بر تشنج و درمان هایابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پاستخوان های کشف شده، ممکتأثیر نگاه انسان بر رفتادو ویژگی انتزاع و قدرت تجگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب مطالعه ای بیان میکند اهدابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روشی برای تبدیپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانمغز ابزار بقای برتر مادیابزارهای بقا ازنخستین همبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلیهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و پفیلمی بسیار جالب از تغییآیا گذشته، امروز وآینده سربازان ما محققا غلبه می نقش میدان مغناطیسی زمین اختلالات مخچهبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزردرمان جدید کنترل مولتیپلقارچ بی مغز در خدمت موجودآیا دست مصنوعی به زودی قاشبیه سازی میلیون ها جهان نقش ذهن و شناخت در حوادث ارتباط شگفت مغز انسان و فبرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسوورزش هوازی ، بهترین تمریذهن چند جانبه نیازمند نگمنابع انرژی از نفت و گاز امیوتروفیک لترال اسکلروعلایم کمبود ویتامین E را چند جهانیاز نظر علم اعصاب اراده آزبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصژنها ، مغز و ارادهروش مقابله مغز با محدودیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاولین مورد پیوند سر در انتاثیر ویتامین دی بر بیماچگونه هموساپينس بر زمین از تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرکوری گذرای ناشی از موبایراه پیروزی در زندگی چیستما انسانها چه اندازه نزدایا بدون زبان میتوانیم تنخاع ما تا پایین ستون فقراز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطکشف مکانیسمی پیچیده در بمرکز هوشیاری، روح یا بدن ابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان استروژن مانند سپر زنان دتئوری تکامل امروز در درمدو برابر شدن خطر مرگ و میگربه شرودینگر و تاثیر مشسفرنامه سفر به بم و جنوب معنی روزهابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای مصرفی در ام اسپختگی پس از چهل سالگي به سیاره ابلهانمغز ابزار برتر بقاابزارهای بقای از نخستین بارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دفیزیک مولکولها و ذرات در آیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد میگرن در کودکاننقش محیط زندگی و مهاجرت داختلالات حرکتی در انسانبحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردرمانهای بیماری پارکینسقبل از انفجار بزرگآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبیه سازی سیستم های کواننقش روزه داری در سالم و جارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ورزش و میگرنرفتار اجتماعی انسان، حاصمنابع انرژی از نفت و گاز امید نیکو داشته باش تا آنعلایم کمبود ویتامین E را چندین ماده غذایی که مانناز آغاز خلقت تا نگاه انسابعد از کروناجمجمه انسان های اولیهژنهای مشترک بین انسان و وروش های صرفه جویی در ایجامنبع هوشیاری در کجاست؟(قاولین تصویر در تاریخ از سصفحه اصلیچگونه واکسن کرونا را توزاز تکینگی تا مغز از مغز تتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلراست دستی و چپ دستیما انسانها چه اندازه نزدایا تکامل هدفمند استنخستین تصویر از سیاهچالهاز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و بیان، در سایه پیشرمرکز حافظه کجاستابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیاسرار بازسازی اندام هاتئوری تکامل در پیشگیری و دو برابر شدن خطر مرگ و میگزیده ای از وبینار یا کنفسفری به آغاز کیهانمغز فکر میکند مرگ برای دیابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی الفاگوبیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ام اسپرورش مغز مینیاتوری انساسیر آفرینش از روح تا مغز مغز از بسیاری حقایق می گرابزارهای دفاعی و بقای موبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونینهدف یکسان، در مسیرهای متدر کمتر از چند ماه سوش جدفیزیکدانان ماشینی برای تآیا امکان بازسازی اندامهسردرد و علتهای آننقش نگاه از پایین یا نگاهاختلالات صحبت کردن در انبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقدرک فرد دیگر و رفتارهای اقدم زدن و حرکت دید را تغیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبکه های مصنوعی مغز به درنقش رژیم غذایی بر رشد و اارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سورزش بهترین درمان بیش فعرقیبی قدرتمند در برابر ممناطق خاصی از مغز در جستجامید درمان کرونا با همانعلت خواب آلودگی بعد از خوچه زیاد است بر من که در ایاز انفجار بزرگ تا انفجار بعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای هوش ، کدامندروش هایی ساده برای کاهش امنبع خواب و رویااولین سلول مصنوعیسوالات پزشکیچگونه آن شکری که می خوریماز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست کیست کلوئید بطن سومرجزخوانی هایی که امروز بما با کمک مغز خود مختاريمایرادهای موجود در خلقت بنرمش های مفید در سرگیجهاز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و تکلم برخی بیماریهمرکز حافظه کجاستابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیاصول سلامت کمرتا 20 سال آینده مغز شما به دوچرخه سواری ورزشی سبک و گزارش یک مورد جالب لخته وسقوط درون جاذبه ای خاص، چمغز ما کوچکتر از نیم نقطهابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک تا کبیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای ضد بیماری ام اس وآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم تعادلی بدنمغز به تنهایی برای فرهنگ اثر مضر مصرف طولانی مدت ربازگشت به ریشه های تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری مهدف از تکامل مغزدر آستانه ی موج پنجم کوویفرگشت و تکامل تصادفی محض آیا انسان با مغز بزرگش اخسردرد تنشننقش نظام غذایی در تکامل ماختراع جدید اینترنت کوانبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن های شرکت فایزر آمردرک و احساسقدرت انسان در نگاه به ابعآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت مغز با کیهان مادینقش رژیم غذایی در رشد و اارتباط غیرکلامی بین انسابرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینورزش در کمر دردرموزی از نخستین تمدن بشرمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمامگا سه عامل مهم سلامتعوامل موثر در پیدایش زبانهایت معرفت و شناخت درک عاز بحث های کنونی در ویروسبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای حاکم بر انسان و انسروش صحبت کردن در حال تکاممنحنی که ارتباط بین معرفاوکرلیزوماب داروی جدید شپیامهای کاربرانچگونه انتظارات بر ادراک از تکینگی تا مغز از مغز تتمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشته نوروایمونولوژی و نقما تحت کنترل ژنها هستیم یاگر نعمت فراموشی نبود بسنرمشهای مهم برای تقویت عاز تکینگی تا مغز- از مغزتتوصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت چمرکز خنده در کجای مغز استابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیماضطراب و ترستاثیر مشاهده بر واقعیت بديدن با چشم بسته در خواب گشایش دروازه جدیدی از طرسلول های بنیادی منابع و امغز مادران و کودکان در زمابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک تا کبیماری تی تی پیهوش مصنوعی از عروسک تا کبیماری دویکتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلآلزایمرسیستم دفاعی بدن علیه مغز مغز برای فراموشی بیشتر کاثرات فشار روحی شدیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب هدف از خلقت رسیدن به ابزادر درمان بیماری مولتیپل فراموش کارها باهوش تر هسآیا احتمال دارد رویا از آسردرد سکه اینقش نظریه تکامل در شناساادامه بحث تکامل چشمبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کووید 19 چیزهایی که درک احساسات و تفکرات دیگلوب فرونتال یا پیشانی مغآیاما مقهور قوانین فیزیکشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش زنجبیل در جلوگیری از ارتروز یا خوردگی و التهابرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینوزوز گوشرمز و رازهای ارتباط غیر کمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوامل ایجاد لغت انسانی و چهار میلیارد سال تکامل باز تلسکوپ گالیله تا تلسکتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرکلرال هیدرات برای خوابانروشهای نو در درمان دیسک بمنشأ اطلاعات و آموخته ها ايندگان چگونه خواهند دیدسایتهای دیگرچگونه باغبانی باعث کاهش از تکینگی تا مغز از مغز تتمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییکاهش التهاب ناشی از بیمارشد مغز علت تمایل انسان بماه رجباگر نعمت فراموشی نبود بسچرا مغزهای ما ارتقا یافت از تکینگی تا مغز، از مغز توضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت امرگ انتقال است یا نابود شابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیماطلاعات حسی ما از جهان، چتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدی متیل فومارات(زادیوا)(پمبرولیزوماب در بیماری چسلول عصبی شاهکار انطباق مغز چون ابزار هوش است دلیابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک تا کبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی لیراگلوتیدآمارهای ارائه شده در سطح سکته مغزیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟اثرات مفید قهوهبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هزینه ای که برای اندیشیددرمان های اسرار آمیز در آفراموشی همیشه هم بد نیستآیا احتمال دارد رویا از آسرعت فکر کردن چگونه استنقش هورمون های تیروئید داداراوون تنها داروی تاییبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا و گشودن پنجردرک تصویر و زبان های مخلتلایو دوم دکتر سید سلمان فآزمون ذهنی گربه شرودینگرشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش زبان در سلطه و قدرت اارزش حقیقی زبان قسمت اولبرخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع میک پیشنهاد خوب برای آسان رویا و خبر از آیندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانفجار و توقف تکاملی نشاعواملی که برای ظهور لغت اچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در ساکمردرد و علل آنروشهای شناسایی قدرت شنوامهندسی ژنتیک در حال تلاش ايا اراده آزاد توهم است یچگونه تکامل مغزهای کنونیاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )کاهش دوپامین عامل بیماریزمین زیر خلیج فارس تمدنی ماپروتیلیناگر تلاش انسان امروز براچرا پس از بیدار شدن از خواز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بگویید نوزده و ایمنی ساکتزبان و شناخت حقیقت قسمت دمراحل ارتقای پله پله کیهابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیماطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر دژا وو یا اشنا پنداریپنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای ایمنی القا کنندهمغز چگونه صداها را فیلتر ابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک تا کبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی تشنجی دربارداریآن چیزی که ما جریان زمان سانسور از روی قصد بسیاری مغز بزرگ چالش است یا منفعاثرات مضر ماری جوانابحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادرمان های بیماری آلزایمرفرایند پیچیده ی خونرسانیآیا برای تولید مثل همیشه شلیک فراموشینقش هورمون زنانه استروژنادغام میان گونه های مختلبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک حقیقت نردبان و مسیری لبخند بزن شاید صبح فردا زآسيب میکروواسکولاریا آسشرکت نورالینک ویدیویی ازنقش زبان در سلطه و قدرت اارزش حقیقی زبان قسمت دومبرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستیک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا بخشی حقیقی از زندگی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانواع سکته های مغزیعوارض ازدواج و بچه دار شدنوآوری ای شگفت انگیز داناز تکنیکی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفکمردرد با پوشیدن کفش مناروشی برای بهبود هوش عاطفمولتیپل اسکلروز در زنان ايا اراده آزاد توهم است یچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )کاهش سن بیولوژیکی، تنها زندگی هوشمند در خارج از زمبانی ذهنی سیاه و سفیدابزار هوش در حال ارتقا ازچرا بیماری های تخریبی مغاز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان و شناخت حقیقت قسمت سمرز مرگ و زندگی کجاستابزار بقا از نخستین همانهفت چیز که عملکرد مغز تو اطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتادژاوو یا آشناپنداریپوست ساعتی مستقل از مغز دسلولهای بنیادی مصنوعی درمغز ناتوان از توجیه پیداابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید s3 در درمان ام آیا ممکن است موش کور بی مسانسور بر بسیاری از حقایمغز بزرگ چالشهای پیش رواجزای پر سلولی بدن انسان بحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید میگرنفرایند تکامل و دشواری هاآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشلیک فراموشینقش ژنتیک در درمان اختلاادغام دو حیطه علوم مغز و برین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا ساخته شده تودرک عمیق در حیواناتلرزش ناشی از اسیب به عصبآسیب ها ناشی از آلودگی هوشش مرحله تکامل چشمنقش سجده بر عملکرد مغزارزش حقیقی زبان قسمت سومبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قایک جهش ممکن است ذهن انسانرویا تخیل یا واقعیتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانگشت نگاری مغز نشان میدعید نوروز مبارکنوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان قطع نخمواد کوانتومی جدید، ممکنای آنکه نامش درمان و یادشچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز از مغز تتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارمکایروپاکتیک چیستزونا به وسیله ویروس ابله مجموعه های پر سلولی بدن مابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گویناز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی مدرن در سطح سلمرز بین انسان و حیوان کجاابزار بقا از نخستین همانهفت سین یادگاری از میراث بلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتادگرگونی های نژادی و تغییپیموزایدسلسله مباحث هوش مصنوعیمغز و سیر تکامل ان دلیلی ابزار بقای موجود زنده از مغز آیندگان چگونه است ؟ابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی بیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید میاستنی گراویآیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی با الفبایمغز بزرگ و فعال یا مغز کواجزایی ناشناخته در شکل گبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های جدید در بیماری فرایند حذف برخی اجزای مغآیا تکامل و تغییرات ژنتیشنا در ابهای گرم جنوب نینقش گرمایش آب و هوا در همارتقا و تکامل سنت آفرینش برای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسمواکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری قلب در بیماری ویرلزوم سازگاری قانون مجازاإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَششمین کنگره بین المللی سنقش غذاها و موجودات درياارزش خود را چگونه میشناسبررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون یک رژیم غذایی جدید، می تورویاها از مغز است یا ناخومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاندوهگین نباش اگر درب یا عامل کلیدی در کنترل کارآنورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز و از مغز تفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد دروشی جدید در درمان سکته مموجود بی مغزی که می تواندایمپلانت نخاعی میتواند دچگونه حافظه را قویتر کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجمکاربرد روباتهای ريزنانوزیباترین چیز در افزایش سمحل درک احساسات روحانیابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان دراز روده تا مغزتکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کاملگیلگمش باستانی کیستزبان شناسی نوین نیازمند مزایای شکلات تلخ برای سلابزار بقا از نخستین همانهم نوع خواری در میان پیشیبه خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیمادانشمندان موفق به بازگردپیچیدگی های مغزی در درک زسم زنبور ، کلیدی برای وارمغز انسان ایا طبیعتا تماابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید ضد میگرنآیا مغز تا بزرگسالی توسعساخت شبکه عصبی مصنوعی با مغز حریص برای خون، کلید تاحیای بینایی نسبی یک بیمبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال درمان های رایج ام اسفرد حساس از نظر عاطفی و بآیا جنین انسان، هوشمندی شناخت و معرفت، و نقش آن دنقش آتش در رسیدن انسان بهارتوکين تراپی روشی جديد برای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماری کویلزوم سازگاری قانون مجازاافت فشار خون ناگهانی در وصرع و درمان های آننقش غذاها و موجودات دريااز نخستین همانند سازها تبررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آمیکی از علل محدودیت مغز امرویاهای پر رمز و حیرتی درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمانسان قدیم در شبه جزیره ععادت کردن به نعمتنورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده کنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اسموجودات مقهور ژنها هستنداینکه به خاطرخودت زندگی نگاه محدود و تک جانبه، مشاز تکینگی تا مغز از مغز تتولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سومکاربرد روباتهای ريز، در زیر فشار کووید چه باید کرمحل درک احساسات روحانی دابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبازدواج های بین گونه ای، رتکامل چشمخطرات هوش مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدزبان، وسیله شناسایی محیطمسیر دشوار تکامل و ارتقاابزار بقا از نخستین همانهمیشه اطمینان تو بر خدا ببه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز دانشمندان نورون مصنوعی سپیوند مغز و سر و چالشهای سندرم کووید طولانیسوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز انسان برای ایجاد تمدابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا همه جنایت ها نتیجه بیساختار شبکه های مغزی ثابمغز زنان جوانتر از مغز مراحساس گذر سریعتر زمانبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان های علامتی در ام اسفرضیه ای جدید توضیح میدهآیا جهان ذهن و افکار ما مشناسایی تاریخچه ی تکاملینقش انتخاب از طرف محیط، نارتباط میکروب روده و پاربرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن سرطاندرگیری مغز در بیماران مبمقاومت به عوارض فشار خون افراد آغاز حرکت خودشان رضررهای مصرف شکر و قند بر نقش غذاها و موجودات دريااز نخستین همانند سازها تبررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زیافته های نوین علوم پرده رویای شفافمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمانسان ها می توانند میدان عارضه جدید ویروس کرونا سنوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریکندر در بیماریهای التهابریواستیگمینمیهمانهای ناخوانده عامل اینکه خانواده ات سالم بانگاه انسان محدود به ادرااز تکینگی تا مغز از مغز تتومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتکجای مغز مسئول پردازش تجزیرفون داروی ضد ام اسمحدودیت های حافظه و حافظابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتاستفاده از مغز، وزن را کمتکامل ابزار هوش ، راه پر دفاع در برابر تغییر ساختگالکانزوماب، دارویی جدیسفر نامه سفر به بم و جنوب مشکلات نخاعیابزار بقا از نخستین همانهمیشه عسل با موم بخوریمبوزون هیگز چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خدانشمندان یک فرضیه رادیکپیوند سر آیا ممکن استپیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز انسان برای شادمانی طابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی بیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی ضد تشنج با قابليت تفلج بل، فلجی ترسناک که آنآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسازگاری با محیط بین اجزامغزهای کوچک بی احساساخلاق و علوم اعصاببحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ژنتیکی برای نوآوریقیچی ژنتیکیآیا جهش های ژنتیکی، ویروشناسایی سلول های ایمنی انقش اتصالات بین سلولهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت ببرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کوومقابله با کرونا با علم اسافزایش قدرت ادراکات و حسضررهای شکر بر سلامت مغزنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزییادگیری مهارت های جدید دروبات های ریز در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمانسان جدید از چه زمانی پاعدم توقف تکامل در یک اندانوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز از مغز تتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی کوچک شدن مغز از نئاندرتاریسدیپلام تنها داروی تایمیگرن سردردی ژنتیکی که بایندرالنگاه از درون مجموعه با نگاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش مکرونا چه بر سر مغز می آورزاوسکا درمان گوشرمخچه فراتر از حفظ تعادلابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آاستفاده از هوش مصنوعی در تکامل زباندقیق ترین تصاویر از مغز اگامی در درمان بیماریهای سفر به مریخ در 39 روزمشکلات بین دو همسر و برخیابزار بقا از نخستین همانهمراهی نوعی سردرد میگرنیبی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان ژنی از مغز انسپیام های ناشناخته بر مغز سوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز انسان برای شادمانی طابزار بقای موجود زنده از بیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتبافلج خوابآیا هوش ارثی دریافتی از پسخن پاک و ثابتمغزتان را در جوانی سیم کشاخلاق پایه تکامل و فرهنگبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان ام اس(مولتیپل اسکلقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشواهدی از نوع جدیدی از حانقش حفاظتی مولکول جدید دارتباط هوش ساختار مغز و ژبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر واسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری مغزی در سندرم کووملاحظات بیهوشی قبل از جرافزایش مرگ و میر سندرم کوطوفان فقر و گرسنگی و بی سنقشه های مغزی جدید با جزیاز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پیادآوری خواب و رویاروح رهاییمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمانسان عامل توقف رشد مغزعسل طبیعی موثر در کنترل بنوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکینگی تا مغز از مغز تتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شاکووید نوزده و خطر بیماریرژیم های غذایی و نقش مهم میگرن شدید قابل درمان اسایا کوچک شدن مغزانسان النگاهی بر قدرت بینایی درااز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم چیستخونریزی مغز در سندرم کووکریستال زمان(قسمت اولزبان مشترک ژنتیکی موجودامخچه ، فراتر از حفظ تعادلابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آاستفاده از سلول های بنیاتکامل ساختار رگهای مغزی دلایلی که نشان میدهد ما بگامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ مشکلات روانپزشکی پس از سهوموارکتوس ها ممکن است دبیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان پاسخ کوانتومی دانشمندان اولین سلول مصنپیشینیان انسان از هفت میسودمندی موجودات ابزی بر مغز انسان رو به کوچک تر شابزارهای بقای موجود زندبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیدر مانهای کمر دردفلج خواب چیستآیا هوش سریعی که بدون احسسرنوشتمغزتان را در جوانی سیمکشاختلال خواب فرد را مستعد بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تومورهای مغزی با اقانون مندی نقشه ژنتیکی مآیا خداباوری محصول تکاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئنقش حیاتی تلومر دی ان آ دارتباط انسانی، محدود به برخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیوبینار اساتید نورولوژی ددرگیری اعصاب به علت میتوممانتین یا آلزیکسا یا ابافسردگی و اضطراب در بیماطی یکصد هزار سال اخیر هرچنقص در تشخیص هیجانات عاماز نشانه ها و آثار درک شدبزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری متناوب، مغز را منبع هوشیاری کجاست؟(قسمانعطاف پذیری مکانیسمی علعصب حقوق نورولوونیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویاکودک ایرانی که هوش او از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومیدان مغناطيسي زمین بشر ایا این جمله درست است کسینگاهی بر توانایی اجزاي باز تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنکریستال زمان(قسمت دوم)زبان چهار حرفی حیات زمینمخچه ابزاري که وظیفه آن فابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پاستیفن هاوکینگ در مورد هتکامل شناخت انسان با کشفدنیای شگفت انگیز کوانتومگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب مشکلات روانپزشکی در عقب ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی می تواند بر احبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی