دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

روش مقابله مغز با محدودیت های خودش

مغز ما هم مانند ديگراندام های ما دچار محدودیت های بسيار است ولی این محدودیت ها- که لازمه عالم مادی ماست- بی هدف و بدون استراتژی های جبراني رها نمی شود. هر جا نقض هست مکانیسم جبرانی هوشمندانه ای هم در پس آن هست تا زیان های ناشی از نقص، کاهش يابد.

این مکانیسم های جبراني در همه اجزای زندگي ما وجود دارد و الگوهای بسیار پیچیده و دقیقی را ایجاد میکند که شبيه دقیقترین ترموستات های هوشمند دنیاست.

مغز چگونه بر محدودیت های خودش غلبه میکند؟

نوروسافاری | مغز از استراتژی هایی برای جبران عدم قطعیت استفاده می کند که به مغز کمک می کند از پس محاسبات و تحلیل های دشوار ذهنی بر بیاید.
تصور کنید اسم خود را جوری بنویسید که از روی آیینه قابل خواندن باشد. مغز شما همه ی اطلاعات دیداری مورد نیازتان را دارد و شما در نوشتن نامتان حرفه ای هستید, با این حال این تکلیف برای بیشتر مردم بسیار دشوار است به این خاطر که مغز شما باید یک تغییر شکل ناآشنا را انجام دهد: استفاده از چیزی که در آیینه می بیند برای هدایت درست دست تا دست بتواند وارونه بنویسد.
به گزارش نوروسافاری از امآیتی، عصب شناسان MIT اکنون دریافته اند که چطور مغز تلاش میکند از پس چنین وظایفی که نیازمند تبدیل شکلهای پیچیده بربیاید. همان طور که مغز این کار را در موقعیت های دیگری که اعتماد کمی به قضاوت خود دارد، انجام می دهد در اینجا هم سعی می کند با تکیه بر تجربیات پیشین خود بر این مشکلات غلبه کند.
اگر شما کاری را انجام دهید که به تبدیل حالت ذهنی پیچیده تری نیاز داشته باشد و عدم قطعیت و گوناگونی بیشتری را پدید آورد شما به سمت عقاید و سوگیری های قبلی خود برمی گردید تا بتوانید این گوناگونی و عدمقطعیت را تحلیل کنید.
محققان در مطالعه شان که در شماره ی اخیر مجله ی NATURE COMMUNICATION منتشر شد نشان دادند که این استراتژی کارایی کلی را بهبود می بخشد.

محاسبات و تحلیل های نویزی
عصب شناسان برای دهه هاست که فهمیده اند مغز آنچه را که چشم می بیند و گوش می شنود به طور کامل و دقیق بازسازی نمی کند. در عوض می تواند مقدار زیادی از نویز ها را بررسی کند. نویز به معنای نوسانات تصادفی فعالیت الکتریکی در مغز است که می تواند نتیجه ی ابهام یا عدم قطعیت درباره ی چیزی که می بینیم یا می شنویم باشد. این عدم قطعیت در برهمکنش های اجتماعی نیز نقش بازی می کند, زمانی که سعی می کنیم انگیزه های انسانی دیگر را تحلیل و تفسیر کنیم یا وقتی که خاطراتی از وقایع گذشته را به یاد می آوریم.
تحقیقات قبلی تعداد زیادی از استراتژی ها را نشان داده بود که به مغز در جبران و تفسیر این عدم قطعیت کمک می کنند. با استفاده از تکنیکی با نام یکپارچه سازی بیضی، مغز قطعات چندگانه و بالقوه متناقض اطلاعات را ترکیب می کند و آنها را با توجه به قابلیت اطمینان پذیریشان ارزش گذاری می کند. به عنوان مثال اگر اطلاعات از دو منبع به ما داده شده باشند ما بیشتر بر آن دسته اطلاعاتی تکیه می کنیم که اعتقاد داریم اطمینان پذیرترند..... ادامه در نوروسافاری:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213909833402396&id=1305854544


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگفرایند حذف برخی اجزای مغبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جهش های ژنتیکی، ویروشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط هوش ساختار مغز و ژلزوم سازگاری قانون مجازابرخی نکات از گاید لاین پرنقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر رژیم گیاهخواری بر واکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبزرگ شدن تقریبا ناگهانی نیاز به آموزش مجازی دیجیتغییر عمودی سر انسان از پیادگیری مهارت های جدید دروح رهاییانسان جدید از چه زمانی پاعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان مغناطيسي زمین بشر تلقین اطلاعات و حافظهنگاهی بر توانایی اجزاي بحقیقت تنها چیزی است که شاکوچک شدن مغز از نئاندرتارژیم های غذایی و نقش مهم ایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ابزاري که وظیفه آن فتوهم چیستنزاع بین جهل و علم رو به پخونریزی مغز در سندرم کووکرونا چه بر سر مغز می آورزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیامشکلات روانپزشکی در عقب تکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی می تواند بر احدلایلی که نشان میدهد ما بگامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین همانبیمار 101 ساله، مبتلا به سمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان پاسخ کوانتومی پیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیست تمرین ساده برای جلومغزتان را در جوانی سیمکشبیش از نیمی از موارد انتقنقش قهوه در سلامتیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر ادر مانهای کمر دردآیا هوش ارثی دریافتی از پسریعترین کامپیوتر موجوداختلال خواب فرد را مستعد فرد حساس از نظر عاطفی و ببحثی درباره هوش و تفاوتهنقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان تومورهای مغزی با اآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشگفتی های زنبور عسلارتباط انسانی، محدود به لزوم سازگاری قانون مجازابرخی اثرات مضر ویتامین دنقطه بی بازگشتتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کوظهور امواج مغزی در مغز مصاز نشانه ها و آثار درک شدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبزرگترین خطایی که مردم مچیزی خارج از مغزهای ما نیتغییرات منطقه بویایی مغزیادآوری خواب و رویاروزه داری متناوب، مغز را انسان عامل توقف رشد مغزعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تمیدازولام در درمان تشنج تلاش هایی در بیماران قطع ناتوانی از درمان برخی ویحقیقت خواب و رویاکووید نوزده و خطر بیماریرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تمدارک ژنتیکی چگونه انسانتوانایی مغز و دیگر اجزای نزاع بین علم و نادانی رو خواندن ، یکی از شستشو دهنکریستال زمان(قسمت اولزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در مورد همشاهده آینده از روی مشاهتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی و کشف زبان هایدنیای شگفت انگیز کوانتومگامی در درمان بیماریهای سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری های مغز و اعصاب و مغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان اولین سلول مصنپیام های ناشناخته بر مغز سودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای موجود زندبیشتر کمردردها نیازی به نقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوشیاری کوانتومیدر محل کار ارزش خودت را بآیا هوش سریعی که بدون احسسرگیجه از شایعترین اختلااختلال در شناسایی حروف و فرضیه ای جدید توضیح میدهبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش داروهاي مختلف معروف تاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تشنجآیا خداباوری محصول تکاملشاهکار قرنارتباط از بالا به پایین ممقاومت به عوارض فشار خون برخی اختلالات عصبی مثانهچند نرمش مفید برای کمردرتاریخ همه چیز را ثبت کردهوبینار اساتید نورولوژی ددستورالعمل مرکز کنترل بیافسردگی و اضطراب در بیماعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب یا نرووسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبسیاری از بیماری های جدیچگونه مغز پیش انسان یا همتغییرات آب و هوایی که به ژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری و بیمار ی ام اس انعطاف پذیری مکانیسمی علمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تمکانیزمهای دفاعی در برابتلاشی برای درمان قطع نخاناتوانی در شناسایی چهره حقیقت راستین انسان علم بکودک ایرانی که هوش او از راه های جدید برای قضاوت رایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تمروری بر تشنج و درمان هایتوازن مهمتر از فعالیت زینزاع بین علم و جهل رو به پخواب سالم عامل سلامتیکریستال زمان(قسمت دوم)زبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در تفسیر مطالعه ای بیان میکند اهدتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدندان ها را مسواک بزنید تگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری گیلن باره و بیمارمغز ایندگان چگونه استتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان تغییر میدان مغپیشینیان انسان از هفت میسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای پیشرفته ارتباط با هوش مصنوعی خودکار روبنقش میدان مغناطیسی زمین تاثیر انتخاب از طرف محیط هوش، ژنتیکی است یا محیطیدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا هشیاری کوانتومی وجودسربازان ما محققا غلبه می اختلال در شناسایی حروف و قیچی ژنتیکیبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش ذهن و شناخت در حوادث تاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدرمان جدید میگرن با انتی آیا دلفین ها می تواند از شبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط بین هوش طبیعی و هومقابله با کرونا با علم اسبرخی بیماری ها که در آن بچند جهانیتازه های اسکیزوفرنی(جنووراپامیل در بارداریذهن ما از در هم شکستن منبالکتروتاکسی(گرایش و حرکعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزمنبع هوشیاری در کجاست؟ قبسیاری از بیماری های جدیچگونه هموساپينس بر زمین تغییرات تکاملی سر انسان ژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری سلول های بنیاداولین هیبرید بین انسان وتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدتلاشی تازه برای گشودن معنخاع ما تا پایین ستون فقرحمله ویروس کرونا به مغزکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تمرکز هوشیاری، روح یا بدن توسعه هوش مصنوعی قادر اسنشانه های گذشته در کیهان خواب سالم عامل سلامتی و یکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکمعنی روزهتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدو ویژگی انتزاع و قدرت تجگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه آلزایمر و مغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روش هاي جدیدی پیشرفت های جدید علوم اعصسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا از نخستین هفلج بل، فلجی ترسناک که آنبار سنین ابزار هوشمندی انقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر احتمالی عصاره تغلیهیچگاه از فشار و شکست نتردر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا واکنش های یاد گرفته وسردرد میگرن در کودکاناختلالات مخچهقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش روزه داری در سالم و جتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید کنترل مولتیپلآیا دلفین ها میتوانند باشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت مغز انسان و فملاحظات بیهوشی قبل از جربرخی بیماری های خاص که بدچندین ماده غذایی که ماننتازه های بیماری پارکینسوورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن چند جانبه نیازمند نگالتهاب شریان تمپورالعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزمنبع هوشیاری در کجاست؟(قبعد از کروناچگونه واکسن کرونا را توزثبت امواج الکتریکی در عصژنها نقشه ایجاد ابزار هوروش مقابله مغز با محدودیاولین مورد PML به دنبال تکصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدتلاشی جدید در درمان ام اسنخستین تصویر از سیاهچالهحوادث روزگار از جمله ویرکودکان خود را مشابه خود تراه پیروزی در زندگی چیستایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستتوسعه برخی شغل ها با هوش نظام مثبت زندگیخواب عامل دسته بندی و حفطکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناستروژن مانند سپر زنان دمغز فکر میکند مرگ برای دیتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی الفاگودو برابر شدن خطر مرگ و میگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از بیماری ای شبیه ام اس مولتمغز ابزار برتر بقاتاثیر کتامین در درمان پادانشمندان روشی برای تبدیپیشرفتی مستقل از ابزار هسیاره ابلهانابزارهای بقا ازنخستین همفلج خوابابزارهای بقای از نخستین فلج خواب چیستبارداری بدون رحمنقش نگاه از پایین یا نگاهتاثیر ترکیبات استاتین (سهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا گذشته، امروز وآینده سردرد و علتهای آناختلالات حرکتی در انسانقانون مندی نقشه ژنتیکی مبحثی درباره احساسات متفانقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزردرمانهای بیماری پارکینسآیا دست مصنوعی به زودی قاشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز انممانتین یا آلزیکسا یا اببرخی توجهات در ببمار پارچه زیاد است بر من که در ایتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ورزش هوازی ، بهترین تمریرفتار اجتماعی انسان، حاصامیوتروفیک لترال اسکلروعلت خواب آلودگی بعد از خواز آغاز خلقت تا نگاه انسامنبع خواب و رویابعد از کروناچگونه آن شکری که می خوریمجمجمه انسان های اولیهژنها ، مغز و ارادهروش های صرفه جویی در ایجااولین مورد پیوند سر در انسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تما با کمک مغز خود مختاريمتمایل زیاد به خوردن بستننرمش های مفید در سرگیجهحافظه و اطلاعات در کجاست کوری گذرای ناشی از موبایراست دستی و چپ دستیایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز- از مغز مرکز حافظه کجاستتوصیه های سازمان بهداشت نظریه ی تکامل در درمان بیخودآگاهی و هوشیاريکشف مکانیسمی پیچیده در بزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناسرار بازسازی اندام هامغز ما کوچکتر از نیم نقطهتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک تا کدو برابر شدن خطر مرگ و میگربه شرودینگر و تاثیر مشسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از بیماری اضطراب عمومیمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروهای مصرفی در ام اسپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانابزارهای دفاعی و بقای موفلج دوطرفه عصب 6 چشمبازگشت از آثار به سوی خدانقش نظام غذایی در تکامل متاثیر دوپامین و سروتونینهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد تنشناختلالات صحبت کردن در انقانون جنگلبحثی درباره احساساتی غیرنقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشباهت مغز با کیهان مادیارتباط شگفت انگیز مغز انمنابع انرژي پاک سرچشمه حبرخی توصیه ها برای واکسینهایت معرفت و شناخت درک عتبدیل سلولهای محافط به سورزش و میگرنرقیبی قدرتمند در برابر مامید نیکو داشته باش تا آنعوامل موثر در پیدایش زبااز انفجار بزرگ تا انفجار منحنی که ارتباط بین معرفبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه انتظارات بر ادراک جنسیت و تفاوت های بیناییژنهای مشترک بین انسان و وروش هایی ساده برای کاهش ااولین تصویر در تاریخ از سپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تما تحت کنترل ژنها هستیم یتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنرمشهای مهم برای تقویت عحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلرجزخوانی هایی که امروز بایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز- از مغز مرکز خنده در کجای مغز استتوصیه های غیر دارویی در سنظریه تکامل در درمان بیمخودآگاهی و هوشیاريکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمرمغز مادران و کودکان در زمتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک تا کدوچرخه سواری ورزشی سبک و گزیده ای از وبینار یا کنفسقوط درون جاذبه ای خاص، چبیماری بیش فعالیمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای ام اسپختگی پس از چهل سالگي به سیر آفرینش از روح تا مغز اثر مضر مصرف طولانی مدت رفناوری هوش مصنوعی نحوه خبازگشت به ریشه های تکاملنقش نظریه تکامل در شناساتاثیر دپاکین بر بیماری مهدف یکسان، در مسیرهای متدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا امکان بازسازی اندامهسردرد سکه ایاختراع جدید اینترنت کوانقانونمندی و محدودیت عالمبخش بزرگتر کیهان ناشناختنقش زنجبیل در جلوگیری از تاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقدرک و احساسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط غیرکلامی بین انسامنابع انرژی از نفت و گاز برخی روش های تربیتی کودکچهار میلیارد سال تکامل بتری فلوپرازینورزش بهترین درمان بیش فعرموزی از نخستین تمدن بشرامید درمان کرونا با همانعوامل ایجاد لغت انسانی و از بحث های کنونی در ویروسمنشأ اطلاعات و آموخته ها بعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه باغبانی باعث کاهش جنسیت و تفاوت های بیناییژنهای هوش ، کدامندروش صحبت کردن در حال تکاماولین سلول مصنوعیسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تماه رجبتمدن بشری و مغز اخلاقیچرا مغزهای ما ارتقا یافت حافظه و اطلاعات در کجاستکیست کلوئید بطن سومرشته نوروایمونولوژی و نقایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز- از مغزتمرگ انتقال است یا نابود شتوصیه هایی در مصرف ماهینظریه تکامل در درمان بیمخورشید مصنوعیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناضطراب و ترسمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک تا کديدن با چشم بسته در خواب گزارش یک مورد جالب لخته وسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از بیماری تی تی پیمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ضد بیماری ام اس وپرورش مغز مینیاتوری انساسیستم تعادلی بدنآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات فشار روحی شدیدفیلمی بسیار جالب از تغییبازسازي مغز و نخاع چالشی نقش هورمون های تیروئید دتاثیر داروهای ضد التهاب هدف از تکامل مغزدر درمان بیماری مولتیپل آیا انسان با مغز بزرگش اخسرعت فکر کردن چگونه استادامه بحث تکامل چشمقارچ بی مغز در خدمت موجودبخش دیگری در وجود انسان هنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن های شرکت فایزر آمردرک احساسات و تفکرات دیگآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهامنابع انرژی از نفت و گاز برخی سلولهای عصبی در تلاچهار ساعت پس از کشتار خوکتری فلوپرازینورزش در کمر دردرمز و رازهای ارتباط غیر کامگا سه عامل مهم سلامتعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکمهندسی ژنتیک در حال تلاش تفکر خلا ق در برابر توهم چگونه تکامل مغزهای کنونیجهان کاملی در اطراف ما پرژنهای حاکم بر انسان و انسروشهای نو در درمان دیسک باوکرلیزوماب داروی جدید شاز تکینگی تا مغز از مغز تماپروتیلینتمساح حد واسط میان مغز کوچرا پس از بیدار شدن از خوحس چشایی و بویاییکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز مراحل ارتقای پله پله کیهتوضیحی ساده در مورد هوش منظریه تکامل در درمان بیمخانواده پایدارگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چمغز چگونه صداها را فیلتر هوش مصنوعی از عروسک تا کدی متیل فومارات(زادیوا)(گشایش دروازه جدیدی از طرسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از بیماری دویکمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلآلزایمرسکته مغزیاثرات مفید قهوهفیزیک مولکولها و ذرات در بحتی علمی درباره تمایل بنقش هورمون زنانه استروژنتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هدف از خلقت رسیدن به ابزادرمان های اسرار آمیز در آآیا احتمال دارد رویا از آشلیک فراموشیاداراوون تنها داروی تاییقبل از انفجار بزرگبرنامه و ساختار پیچیده منقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کووید 19 چیزهایی که درک تصویر و زبان های مخلتآیاما مقهور قوانین فیزیکشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت اولمنابع انرژی از نفت و گاز برخی سيناپسها طی تکامل و نوآوری ای شگفت انگیز دانتسلیم شدن از نورون شروع موزوز گوشرویا و خبر از آیندهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوارض ازدواج و بچه دار شداز تلسکوپ گالیله تا تلسکمولتیپل اسکلروز در زنان تفاوت مغز انسان و میمون هچگونه جمعیت های بزرگ شکل جهش های ژنتیکی مفید در ساکلرال هیدرات برای خوابانروشهای شناسایی قدرت شنواايندگان چگونه خواهند دیداز تکینگی تا مغز از مغز تمبانی ذهنی سیاه و سفیدتنفس هوازی و میتوکندریچرا بیماری های تخریبی مغحس و ادراک (قسمت اول )کاهش التهاب ناشی از بیمازمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز مرز مرگ و زندگی کجاستتکنولوژی جدید که سلول‌ههفت چیز که عملکرد مغز تو خارق العاده و استثنایی بگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد ممغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک تا کدژا وو یا اشنا پنداریپمبرولیزوماب در بیماری چسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از بیماری ضعف عضلات نزدیک بمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی لیراگلوتیدآمارهای ارائه شده در سطح سانسور از روی قصد بسیاری اثرات مضر ماری جوانافیزیکدانان ماشینی برای تبحث درباره پیدایش و منشانقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیددرمان های بیماری آلزایمرآیا احتمال دارد رویا از آشلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلقدم زدن و حرکت دید را تغیبرنامه ی مسلط ژنها در اختنقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا و گشودن پنجردرک حقیقت نردبان و مسیری آزمون ذهنی گربه شرودینگرشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت دوممناطق خاصی از مغز در جستجبرداشت مغز ما از گذر زماننوار مغزی روشی مهم در تشختشنج چیستیک پیشنهاد خوب برای آسان رویا بخشی حقیقی از زندگی انفجار و توقف تکاملی نشاعید نوروز مبارکاز تکنیکی تا مغز از مغز تمواد کوانتومی جدید، ممکنتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه جمعیت های بزرگ شکل جهش های ژنتیکی غیر تصادفکمردرد و علل آنروشی برای بهبود هوش عاطفايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تمجموعه های پر سلولی بدن متنفس هوازی و میتوکندریچرا حیوانات سخن نمی گوینحس و ادراک (قسمت دوم )کاهش دوپامین عامل بیماریزندگی هوشمند در خارج از زاگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز، از مغز مرز بین انسان و حیوان کجاتکنولوژی جدید که سلول‌ههفت سین یادگاری از میراث خدا موجود استگویید نوزده و ایمنی ساکتابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد ممغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی دژاوو یا آشناپنداریپنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از بیماریهای تحلیل عضلانی امغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی تشنجی دربارداریداروی جدید s3 در درمان ام آن چیزی که ما جریان زمان سانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان فرگشت و تکامل تصادفی محض بحثي درباره هوش و تفاوتهنقش گرمایش آب و هوا در همتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادرمان های جدید میگرنآیا برای تولید مثل همیشه شنا در ابهای گرم جنوب نیادغام دو حیطه علوم مغز و قدرت انسان در نگاه به ابعبرین نت به جای اینترنتنقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک عمیق در حیواناتآسيب میکروواسکولاریا آسششمین کنگره بین المللی سارزش حقیقی زبان قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبررسي علل احتمالي تغيير نورون هاي مصنوعی می توانتشنج و حرکات شبه تشنجی قایک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا تخیل یا واقعیتانواع سکته های مغزیعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تموجود بی مغزی که می تواندتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه حافظه را قویتر کنیجهشهای مفید و ذکاوتی که دکمردرد با پوشیدن کفش مناروشی جدید در درمان قطع نخايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانیتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا حجم مغز گونه انسان درحس و ادراک قسمت چهارمکاهش سن بیولوژیکی، تنها زونا به وسیله ویروس ابله ابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز، از مغز مزایای شکلات تلخ برای سلتکامل مادی تا ابزار هوشمهم نوع خواری در میان پیشیخطا در محاسبات چیزی کاملگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندیمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی دگرگونی های نژادی و تغییپوست ساعتی مستقل از مغز دسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از بیهوش کردن در جراحی و بیممغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید میاستنی گراویآیا ممکن است موش کور بی مساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گفراموش کارها باهوش تر هسبحثی در مورد نقش ویتاميننقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید در بیماری آیا بزرگ شدن مغز فقط در دشناخت و معرفت، و نقش آن دارتقا و تکامل سنت آفرینش لوب فرونتال یا پیشانی مغبرای پیش بینی آینده مغز دنقش غذاها و موجودات درياتاثیر رو ح و روان بر جسمواکسن کرونا ساخته شده تودرگیری قلب در بیماری ویرآسیب ها ناشی از آلودگی هوصرع و درمان های آنارزش خود را چگونه میشناسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبررسی و اپروچ جدید بر بیمنورون های ردیاب حافظهتشنج عدم توازن بین نورون یک جهش ممکن است ذهن انسانرویاها از مغز است یا ناخوانگشت نگاری مغز نشان میدعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز و از مغز موجودات مقهور ژنها هستندتفاوت های تکاملی در مغز ونگاه محدود و تک جانبه، مشجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان سکته مای آنکه نامش درمان و یادشاز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانی دتولید پاک و فراوان انرژیچرا خشونت و تعصبحس و ادراک قسمت پنجمکایروپاکتیک چیستزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزمسیر دشوار تکامل و ارتقاتکامل مداومهمیشه اطمینان تو بر خدا بخطا در محاسبات چیزی کاملگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشومغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان موفق به بازگردپیموزایدسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از بیهوشی در بیماران دچار امغز حریص برای خون، کلید تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید ضد میگرنآیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمفراموشی همیشه هم بد نیستبحثی جالب درباره محدودیتنقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های رایج ام اسآیا تکامل و تغییرات ژنتیشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتوکين تراپی روشی جديد لایو دوم دکتر سید سلمان فبرای اولین بار دانشمنداننقش غذاها و موجودات درياتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبررسی سیستم تعادلی بدن انوروپلاستیسیتی چیستتصویربرداری فضاپیمای آمیک رژیم غذایی جدید، می تورویاهای پر رمز و حیرتی دراندوهگین نباش اگر درب یا عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تمیهمانهای ناخوانده عامل تفاوت های زبانی سرمنشا تنگاه انسان محدود به ادراجواب دانشمند سوال کننده کنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اسایمپلانت نخاعی میتواند داز تکینگی تا مغز از مغز تمحدودیت های حافظه و حافظتولید سلولهای جنسی از سلچرا در مغز انسان، فرورفتحس و ادراک قسمت سومکاربرد روباتهای ريزنانوزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رمشکلات نخاعیتکامل چشمهمیشه عسل با موم بخوریمخطرات هوش مصنوعیگیلگمش باستانی کیستزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین همانبه زودی شبکه مغزی به جای مغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان نورون مصنوعی سپیچیدگی های مغزی در درک زسندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیمغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی ضد تشنج با قابليت تآیا مغز تا بزرگسالی توسعساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زمانفرایند پیچیده ی خونرسانیبحثی در مورد نقش کلسیم و نقش اتصالات بین سلولهای تاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال درمان های علامتی در ام اسآیا جنین انسان، هوشمندی شناسایی سلول های ایمنی اارتباط میکروب روده و پارلبخند بزن شاید صبح فردا زبرخی ملاحظات در تشنج های نقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماران مبافت فشار خون ناگهانی در وضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبررسی علل کمر درد در میاننوشیدن چای برای مغز مفید تغییر الگوی رشد مغزی با زیکی از علل محدودیت مغز امرویای شفافانسان قدیم در شبه جزیره ععدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن سردردی ژنتیکی که بتفاوتهای جنسیتی راهی برانگاه از درون مجموعه با نگجاذبه و نقش آن در شکلگیریکنگره بین المللی سردرد دریواستیگمیناینکه به خاطرخودت زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تمخچه فراتر از حفظ تعادلتومورها و التهاب مغزی عاچراروياها را به یاد نمی آحساسیت روانی متفاوتکاربرد روباتهای ريز، در زیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کممشکلات بین دو همسر و برخیتکامل ابزار هوش ، راه پر همراهی نوعی سردرد میگرنیدفاع در برابر تغییر ساختگیاه خواری و گوشت خوار کدسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستمغز انسان برای شادمانی طتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان یک فرضیه رادیکپیوند مغز و سر و چالشهای سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیمغزهای کوچک بی احساستاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا همه جنایت ها نتیجه بیسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصابفرایند تکامل و دشواری هابحثی در مورد عملکرد لوب فنقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا جهان ذهن و افکار ما مشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط چاقی و کاهش قدرت بلرزش ناشی از اسیب به عصببرخی مرزهای اخلاق و علومنقشه های مغزی جدید با جزیتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن سرطاندرگیری مغزی در سندرم کووافراد آغاز حرکت خودشان رطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبزرگ شدن مغز محدود به دورنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تغییر زودتر اتصالات مغزییافته های نوین علوم پرده روبات های ریز در درمان بیانسان ها می توانند میدان عسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن شدید قابل درمان استقلید مرحله ای نسبتا پیشنگاهی بر قدرت بینایی دراحقیقت قربانی نزاع بین بی کندر در بیماریهای التهابریسدیپلام تنها داروی تایاینکه خانواده ات سالم بااز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)چراروياها را به یاد نمی آخلاصه ای از مطالب همایش مکجای مغز مسئول پردازش تجزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در مشکلات روانپزشکی پس از ستکامل زبانهوموارکتوس ها ممکن است ددقیق ترین تصاویر از مغز اگالکانزوماب، دارویی جدیسفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن مغز انسان برای شادمانی طتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان ژنی از مغز انسپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیان ژن های اسکیزوفرنی دمغزتان را در جوانی سیم کش