دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آغاز فصل سرما و دوباره تکرار دودگرفتگی شهرهای پرجمعیت

آغاز فصل سرما و دوباره تکرار دودگرفتگی شهرهای پرجمعیت
و بی تفاوتی نسبت به نسلی که در آینده خواهند زیست و .... که به جای توجه به مسائل مهم، سرگرم وسواس های بی مورد و امور بی اهمیت و توهم توطئه اند. توهم توطئه، از مورچه ای هیولا میسازد ولی همزمان از خطر هیولای اصلی غافل است. و این طبیعی است: وقتی ذهن محدود انسان در پی توهمات بیفتد، جایی برای دیدن حقیقت باقی نمیماند.
کودکان، امروز در شرایط زیست محیطی ای زندگی میکنند که سه برابر، فاجعه بارتر از شرایطی است که پدر بزرگان آنها زندگی می کردند.
تحت سیاست های کنونی آب و هوایی نوزادان در زمین طی زندگی خود هفت برابر بیشتر از پدر بزرگ ها در معرض موج های سوزان حرارتی قرار می گیرند. بیش از نیمی از گازهای گلخانه ای در اتمسفر بعد از سال 1990 تولید شده است. این یعنی بیشتر فجایعی- که امروز کودکان تجربه میکنند- میتواند مرتبط با گازهایی باشد که طی دوره ی زندگی والدین آنها تولید شده است.
اختلافات نشان میدهد چگونه بدترین تاثیرتغییر آب و هوا در مناطقی تجربه خواهد شد که کمترین تاثیر را در گرمایش زمین داشته اند!
اگر جهان به اهداف آب و هوایی توافقنامه ی پاریس پایبند باشد، این پروژه و آلودگی تقریبا میتواند نصف شود.
این مطالعه در ابتدا تجربه ی متغیر تغییرات آب و هوایی را با گروه های سنی متفاوت و جمعیت های جوان درمناطق جغرافیایی متفاوت ارزیابی کرد. بر اساس این مطالعه کودکان، طی زندگی 2.6 برابر از پیشینیان با خشکسالی و 2.8 برابر، با طغیان رودخانه ها رویارو میشوند. آنها 3 برابر قحطی بیشتر و دو برابر آتش سوزی بیشتر را در مقایسه با افرادی- که 60 سال قبل به دنیا آمدند- تجربه خواهند کرد.
پروژه های آلودگی، خصوصا کودکان را در کشورهای با درآمد کم درگیرمیکند. این مرتبه ی اول است که پژوهشگران مواجهه ی با خشکسالی، امواج حرارتی، قحطی، طغیان رودخانه ها و طوفان های موسمی و آتش سوزی های وحشتناک را در طول زندگی اندازه گیری کرده اند. در این پژوهش پژوهشگران تماس با آلاینده ها را در طول زندگی برای هر نسل- که در بین سال های 1960 تا 2020 متولد شده اند- محاسبه کردند.
آنها مجموعه ی بی سابقه ای از شبیه سازی های تاثیر تغییرات آب و هوایی را تولید کردند و این را با خط سیر دمای جهانی در آینده، ترکیب نمودند و آنها آن را برای هر کشور در جهان و برای هر سناریوی گرمایش جهانی- بین 1 درجه سانتیگراد (1.8 فارنهایت) بالای دمای امروز و 3.5 درجه سانتیگراد بالای دمای آب و هوایی قبل از صنعتی شدن- به کار بردند.
نسل های جوان در کشورهای فقیر با قدرتمندترین افزایش آلایندگی مواجه خواهند بود و این مواجهه ای بیش از پنج برابر قبل با رخدادهای تغییر آب و هوا در طول زندگی است. 53 میلیون کودک- که از سال 2016 در اروپا و مرکز آسیا متولد شده اند- در حدود چهار برابر قبل، تغییرات آب و هوایی و ریزگردها را تجربه می کنند. 172 میلیون کودک در همان سن در منطقه ی جنوبی آفریقا تقریبا شش برابر قبل با آلودگی شدید هوایی مواجه می شوند. https://www.youtube.com/watch?v=Hb01CUnr7jk


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
چرا مغز انسان سه هزار سالسلولهای ایمنی القا کنندهدیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش عاطفی قسمت پنجمبیماری کروتز فیلد جاکوبژنهای حاکم بر انسان و انسصبر و واقعیتدستورالعمل مرکز کنترل بیبعد از کرونا دلخوشی بیهوپپوگستمنبع هوشیاری کجاست قسمت تأثیر نیکوتین سیگار بر مالگوبرداری از طبیعتتضادهای علمینقطه ای بود و دگر هیچ نبوابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو حس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهادانش، قفل ذهن را باز میکنهیچ چیز همیشگی نیستطلای سیاهبیندیشکنگره بین المللی سردرد درفتار وابسته به شکلفیروز نادریتقویت استخوان در گرو تغذپرتوزایی از جسم سیاهمسیر دشوار تکامل و ارتقامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر ویتامین دی بر بیماانقراض را انتخاب نکنیدتغییرات آب و هوایی که به نه جنگ و نه خونریزیرژیم غذایی ضد دردابزار بقای موجود زنده از نعناعحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز، از مغز سیاره ابلهانداروی جدید برای میاستنی هر جا که جات میشه، جات نیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبا طبیعت بازی نکنکوری گذرای ناشی از موبایرویا و خبر از آیندهفراموشی همیشه هم بد نیستتمدن پیشرفته ی پیشینیانآنان که در قله اند هرگز خمعماری، هندسه ی قابل مشامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندجهان فراکتالنوار عصب و عضلهرساناها و ابر رساناها و عاثرات فشار روحی شدیدهمیشه راهی هستحس و ادراک قسمت شصت و هشتازدواج های بین گونه ای، رساخت سلول عصبی حتی پس از دخالت در ساختار ژنهاوقتی ریشه ها عمیقند از چیعامل کلیدی در کنترل کارآبازسازي مغز و نخاع چالشی کاربرد روباتهای ريزنانوروزه داری سلول های بنیادفضای قلب منبع نبوغ استتهدیدهای هوش مصنوعیآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز ناتوان از توجیه پیداموفقیت هوش مصنوعی در امتتاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکجهان پیوستهنیکولا تسلازنان باهوش تراختلالات مخچههنر حفظ گرهخواب سالم عامل سلامتیاسرار آفرینش در موجسختی ها رفتنی استدر آستانه ی موج پنجم کوویواقعیت چیستغم بی پایانبخش فراموش شده ی حافظهکشف ارتباط جدیدی از ارتبریه زغالیقانون جنگلتو در میانه ی جهان نیستی آیا جنین انسان، هوشمندی مغز ابزار برتر بقامیدان های کوانتومی خلاتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند جهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه به سطح بالایی از هوزیباترین چیز در پیر شدنارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی خبر مهم تلسکوپ هابلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نسرعت فکر کردن چگونه استدرمان تومورهای مغزی با اواکسن ایرانی کرونا تولیدبرای اولین بار دانشمندانگیلگمش باستانی کیستلوب فرونتال یا پیشانی مغتوهم و خیالآب زندگی است قسمت اولمغزتان را در جوانی سیم کشماه رجبتاریکی خواهد ترسیدایا تکامل هدفمند استجریان انرژی در سیستم های نگاهی بر قدرت بینایی درازبان و بیان نتیجه ساختمادفاع از پیامبرارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرشکرگزار هر چیزی باش که دادرهای اسرارآمیز و پوشیدهورزش هوازی ، بهترین تمریگزارش یک مورد جالب لخته ومقایسه رقابت و همکاریتوصیه های غیر دارویی در سترقی واقعی یا شعار ترقیآسیب ها ناشی از آلودگی هونقش ویتامین K در ترمیم اسمجرم، گاهی قربانی استاگر خواهان پیروزی هستیحقیقت غیر قابل شناختاز کسی که یک کتاب خوانده نباید صبر کرد آتش را بعد سفر به مریخ در 39 روزدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی به شناسایی کابهبود حافظه پس از رخدادهشبیه سازی میلیون ها جهان درگیری مغز در بیماران مببررسی علل کمر درد در میانیادگیری مهارت های جدید دپیوند مغز و سر و چالشهای منابع انرژی از نفت و گاز تکامل و ارتقای نگاه تا عمافتخار انسانتست آر ان اس دز میاستنی گنقش رژیم غذایی بر رشد و امدارک ژنتیکی چگونه انسانابزار بقا از نخستین همانحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت سلولهای بنیادی مصنوعی دردژا وو یا اشنا پنداریهوش عاطفی قسمت اولبیماری گیلن باره و بیمارکفش و کتابصبر بسیار بایددغدغه نتیجه ی نادانی استتفکر قبل از کارپایان، یک آغاز استمنبع هوشیاری کجاست قسمت تأثیر نگاه انسان بر رفتاالتهاب شریان تمپورالتظاهر خوابیده ی مادهنقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهادانش، یک انسان را ناسازگهیچ چیز، چقدر حقیقی استطوفان فقر و گرسنگی و بی سبیهوش کردن در جراحی و بیمکنگره بین المللی سردرد درفتار اجتماعی انسان، حاصفیزیک مولکولها و ذرات در تقویت حافظه یا هوش مصنوعپرسش و چستجو همیشه باقی امسئول صیانت از عقیده کیسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر ویروس کرونا بر مغز انواع سکته های مغزیتغییرات تکاملی سر انسان چه زیاد است بر من که در ایراه فراری نیستابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو حس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز از مغز تا سیاره ابلهانداروی جدید برای کاهش وزنهر حرکت خمیده می شود و هر علم به ما کمک میکند تا موبالاترین هدف از دولتکی غایب شدی تا نیازمند دلرویا بخشی حقیقی از زندگی فراموشی و مسیر روحانیتمدن بشری و مغز اخلاقیآنزیم تولید انرژی در سلومعنی روزهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عجهان قابل مشاهده بخش کوچنوار عصب و عضلهرشته نوروایمونولوژی و نقاثرات مفید قهوههمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت شصت و دواسکلت خارجی در درمان اختساخت شبکه عصبی مصنوعی با در میان تاریکی و روشناییویتنام نوعی کرونا ویروس عادت همیشه خوب نیستبحتی علمی درباره تمایل بکاربرد روباتهای ريز، در روزهای بد باقی نمیماندقفس ذهنتو یک معجزه ایآیا هوش سریعی که بدون احسمغز و قلب در جنین موش مصنموفقیت در تفکر استتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انجهان پیوستهنیاز به آموزش مجازی دیجیزنجیرها را ما باید پاره کاختلالات حرکتی در انسانهنر رها شدن از وابستگیخواب سالم عامل سلامتی و یاسرار بازسازی اندام هاسرنوشتدر درمان بیماری مولتیپل واقعیت چیستغم بی پایانبخش های تنظیمی ژنومکشف جمجمه ای درکوه ایرهوریواستیگمینقانونمندی و محدودیت عالمتوقف؛ شکستآیا جهان ذهن و افکار ما ممغز از بسیاری حقایق می گرمیدان بنیادین اطلاعاتتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه باغبانی باعث کاهش زیباترین چیز در افزایش سارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا موجود استاعتماد به خودسطح آگاهی، رخدادهای زندگدرمان تشنجواکسن اسپایکوژنبرای تمدن سازی، باید در بگیاه بی عقل به سوی نور میلوتیراستامتوهم وجودآب زندگی است قسمت دوممغزتان را در جوانی سیمکشماپروتیلینتاریخ همه چیز را ثبت کردهایجاد احساساتجریان انرژی در سیستم های نگاهی بر توانایی اجزاي بزبان و بیان، در سایه پیشردفاع در برابر تغییر ساختارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرشکست حتمیدرون قفس یا بیرون از آنبرخی بیماری ها که در آن بورزش و میگرنگشایش دروازه جدیدی از طرمقابله ی منطقی با اعتراضتوصیه هایی در مصرف ماهیتروس جریان انرژیآسیب روانی شبکه های اجتمنقش ژنتیک در درمان اختلامحل درک احساسات روحانیاپل ویژن پرو در تشخیص بیمحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز آغاز خلقت تا نگاه انسانبرو و انرژی مداومسفر تجهیزات ناسا به مریخ دو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی تعاملیبهداشت خوابشبیه سازی سیستم های کواندرگیری مغزی در سندرم کووبرطرف کردن خشونت را از خایادگیری هوش مصنوعی، عمیقپیوند اندام از حیوانات بمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد آغاز حرکت خودشان رتشنچ پانایوتوپولوس تشنج نقش رژیم غذایی در رشد و امروری بر تشنج و درمان هایابزار بقا از نخستین همانحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ویروس کرونای دلتا واسلام تا روشناییدژاوو یا آشناپنداریهوش عاطفی قسمت دهمبیماری آلزایمر، استیل کوکل اقیانوس در یک ذرهصد قدح، نفتاده بشکستذهن ما از در هم شکستن منبتفکر ترکیبی در هوش مصنوعپارادوکس ها در علممرگ و میر پنهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تأثیر شیرینی های حاوی لوامواجی که به وسیله ی ماشیتظاهری از ماده است که بیدنمیتوان با بیرون انداختنابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهادائما بخوانهیچ وقت خودت را محدود به طوفان زیباییبیهوشی در بیماران دچار اکنترل همجوشی هسته ای با هرقیبی قدرتمند در برابر مفیزیک هوشیاریتقویت سیستم ایمنیپرسشگری نامحدودمسئولیت جدیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر ژنها بر اختلالات خانیس بی کسانتغذیه بر ژنها تاثیر داردنه عدم مطلق بلکه عدم با قراه نجاتابزارهای پیشرفته ارتباط هفت سین یادگاری از میراث حس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تسیب یکسان و دیدگاه های متداروی جدید برای ای ال اسهرچیز با یک تاب تبدیل به علم بدون توقفباهوش ترین و با کیفیت تریکیهان خود را طراحی میکندرویا تخیل یا واقعیتفراموشی آرمانتمدن زیر آبآواز خواندن در قفس، نشانمعادله ها فقط بخش خسته کنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملجهان موازی و حجاب هانوار عصب و عضلهرشد مغز فرایندی پیچیده ااثرات مفید روزه داریهمیشه، آنطور نیست که هستحس و ادراک قسمت شصت و ششاسکار، لگوی هوشمندساخت شبکه عصبی با الفبای در مانهای کمر دردویتامین E برای فعالیت صحعادت کن خوب حرف بزنیبحث درباره پیدایش و منشا کاش شرف اجباری بود یا حتیروزهای سختقفس را بشکنتو یک جهان در مغز خودت هسآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز و اخلاقمولکول ضد پیریتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و جهان پر از چیزهای اسرار آچیز جدید را بپذیرزندگی فعال و مثبت روند آلاختلالات صحبت کردن در انهنر، پر کردن است نه فحش دخواب عامل دسته بندی و حفطاصل بازخوردسریع دویدن مهم نیستدر سال حدود 7 میلیون نفر واقعیت های متفاوتغیرقابل دیدن کردن مادهبخش بزرگی حس و ادراک ما اکشف جدید تلسکوپ جیمز وبریاضیات یک حس جدید استقارچ بی مغز در خدمت موجودتولید مولکول جدید توسط هآیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز به تنهایی برای فرهنگ میدازولام در درمان تشنج تاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویاجوانان وطنچگونه تکامل مغزهای کنونیزیر فشار کووید چه باید کرارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا نور آسمان ها و زمین ااعتماد به خودسعی کن به حدی محدود نشویدرمان جدید ALSواکسن اسپایکوژن ضد کرونابرای خودآگاه بودن تو بایگیاه خواری و گوشت خوار کدلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتوهم وجودآب زندگی است قسمت سوممغط یک گیرنده استماجرای جهل مقدسایران بزرگجریان انرژی در سیستم های نگاهت را بلند کنزبان و تکلم برخی بیماریهدقیق ترین تصاویر از مغز ااز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی به نادیدنی ایمان بیاورشگفت نیست من عاشق تو باشمدروغ نگو به خصوص به خودتبرخی بیماری های خاص که بدورزش بهترین درمان بیش فعپل جویی اصفهانمقابله با کرونا با علم استوضیحی ساده در مورد هوش متری فلوپرازینآسیب عصب پا به دنبال اعتینقش گرمایش آب و هوا در هممحل درک احساسات روحانی داپی ژنتیکحقایق ممکن و غیر ممکناز انفجار بزرگ تا انفجار چت جی پی تیسفر دشوار اکتشافدو سوی واقعیتهوش مصنوعی در کامپیوترهابوزون هیگز چیستشبکه های مصنوعی مغز به دردرگیری مغزی در سندرم کووبزرگ فکر کنیادگرفتن، آغاز حرکت است پیوند اندام حیوانات به امنابع انرژی از نفت و گاز تکامل ابزار هوش ، راه پر افراد بی دلیل دوستدار تو تشنج چیستنقش زنجبیل در جلوگیری از مرکز هوشیاری، روح یا بدن ابزار بقا از نخستین همانمرکز حافظه کجاستابزار بقا از نخستین همانحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تسلاح و راهزنیدگرگونی های نژادی و تغییهوش عاطفی قسمت دومبیماری الزایمرکلمات بلند نه صدای بلندصدای بم با فرکانس پایین، ذهن چند جانبه نیازمند نگتفکر خلا ق در برابر توهم پاسخ گیاهان در زمان خوردمرگ و میر بسیار بالای ناشمنبع هوشیاری کجاست قسمت تئوری تکامل امروز در درمامیوتروفیک لترال اسکلروتعویض دارو در تشنجنمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقای موجود زنده از چسبیدن به خود، مانع بزرگ حس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تسوخت هیدروژنی پاکداروهای مصرفی در ام اسهیچ کاری نکردن به معنی چیطولانی ترین شببیوگرافیکنترل جاذبهرموزی از نخستین تمدن بشرفیزیک و هوشیاریتلقین اطلاعات و حافظهآلودگی هوا چالش قرن جدیدمسئولیت در برابر محیط زیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت ماشه ایثبت و دستکار ی حافظهنهایت معرفت و شناخت درک عراه های جدید برای قضاوت رابزارهای بقا از نخستین ههم نوع خواری در میان پیشیحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تسیر آفرینش از روح تا مغز داروی جدید برای دیابتهز ذره، یک دنیاستعلم در حال توسعهباور و کیهان شناسیکیهانِ هوشیارِ در حال یارویا حقی از طرف خدافرایند پیچیده ی خونرسانیتمدنی قدیمی در شمال خلیج آینه در اینهمعجزه های هر روزهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان جهان ما میتواند به اندازنوار عصب و عضله تعیین محلرشد مغز علت تمایل انسان باثرات مضر ماری جواناهمکاری یا رقابتحس و ادراک سی و هفتماساس انسان اندیشه و باور ساختن آیندهدر محل کار ارزش خودت را بویتامین E در چه مواد غذایعادت کردن به نعمتبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب گران و پرهزینه شد ولروش مقابله مغز با محدودیقله سقوطتو کجای جهانیآیا واکنش های یاد گرفته ومغز و اخلاقمولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سجهان پر از چیزهای جادویی چیزی منتظر شناخته شدنزندگی هوشمند در خارج از زاختلالات عضلانی ژنتیکهوموارکتوس ها ممکن است دخودآگاهی و هوشیارياصل در هم تنیدگی و جهانی سریعترین کامپیوتر موجوددرمان نگهدارنده ی اعتیادواقعیت و مجازغرور و علمبخش بزرگتر کیهان ناشناختکشتن عقیده ممکن نیستریتوکسیمابقبل از آغازتولید مثل اولین ربات های آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز بیش از آنچه تصور میشومکان زمان یا حافظه زمانتاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه جوانان وطنچگونه جمعیت های بزرگ شکل زیرفون داروی ضد ام اسارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا بخشنده است پس تو هم باعتماد بی موردشلیک فراموشیدرمان جدید میگرن با انتی واکسن دیگر کرونا ساخته شبرای رشد، باید از مسیر خطگیرنده باید سازگار با پیلیروپریم داروی ترکیبی ضدتوهم بی خداییآب، زندگی است(قسمت پنجم)نفرت، اسیب به خود استماجرای عجیب گالیلهایرادهای موجود در خلقت بجستجوی متن و تصویر به صورچالش هوشیاری و اینکه چرا زبان و شناخت حقیقت قسمت چدل به دریا بزناز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی به هلال بنگرشگفت انگیز بودن کیهاندریای خدابرخی توجهات در ببمار پارورزش در کمر دردپل خواجو اصفهانملاحظه های اخلاقی دربارهتیوتیکسن داروی ضد جنونتری فلوپرازینآسانی موفقیتنقش پیش زمینه ها و اراده محدودیت چقدر موثر استابتدا سخت ترین استحل مشکلاز بار خود بکاه تا پرواز چت جی پی تیسفرنامه سفر به بم و جنوب دولت یا گروهکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبوزون هیگز جهان را از متلشبکیه های مصنوعیدرگیری اعصاب به علت میتوبزرگ شدن مغز محدود به دوریادآوری خواب و رویاپیوند سر آیا ممکن استمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل تکنولوژیافزایش قدرت ادراکات و حستشنج و حرکات شبه تشنجی قانقش زبان در سلطه و قدرت انقش زبان در سلطه و قدرت امرکز حافظه کجاستابزار بقا از نخستین همانحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تسلسله مباحث هوش مصنوعیدانش قدرت استهوش عاطفی قسمت سومبیماری ای شبیه آلزایمر و کلوزاپین داروی ضد جنونصرع و درمان های آنذهن هوشیار در پس ماده ی متفاوت مغز انسان و میمون هپختگی پس از چهل سالگي به مرگ و سوال از قاتلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تئوری تکامل در پیشگیری و امید نیکو داشته باش تا آنتعامل انسان و هوش مصنوعینمای موفقیتابزار بقای موجود زنده از نسبت ها در کیهانحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تسودمندی موجودات ابزی بر داروهای ام اسهیچ کس مانند تو نگاه نمیکطی یکصد هزار سال اخیر هرچبیوگرافیکندر در بیماریهای التهابرمز و رازهای ارتباط غیر کفیزیک آگاهیتلاش ها برای کشف منابع جدآلودگی هوا و ویروس کرونامستند جهان متصلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کپسول نوروهرب بر نانگشت نگاری مغز نشان میدثبت امواج الکتریکی در عصنهایت در بی نهایتراه های جدید برای قضاوت رابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز موج استحس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تسیستم تخلیه ی مغز بینشی نداروی جدید ضد میگرنهزینه ای که برای اندیشیدعلم راهی برای اندیشیدن اباید از انسان ترسیدکیست هیداتید مغزرویاها از مغز است یا ناخوفرایند تکامل و دشواری هاتمرکز و مدیتیشنآیندهمعجزه ی چشممنبع هوشیاری در کجاست؟ قتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استجهان مادی، تجلی فضا در ذهنوبت کودکانرشد در سختی استاجزای پر سلولی بدن انسان همانند سازی در انسانحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از مغز، وزن را کمساختن آینده، بهترین روش در چه مرحله ای از خواب ، رویتامین کاعادت بد را ترک کنبحثی جالب درباره محدودیتکتاب زیست شناسی باورروش های صرفه جویی در ایجاقلب های سادهتو کز محنت دیگران بی غمیآیا یک، وجود داردمغز و سیر تکامل ان دلیلی مواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فجهان دارای برنامهچیزی خارج از مغزهای ما نیزندگی و داراییاختراع جدید اینترنت کوانهورمون شیرساز یا پرولاکتخودآگاهی و هوشیارياصل علت و تاثیرسرگیجه از شایعترین اختلادرمان نابینایان آیا ممکنواقعیت و انعکاسغربال در زندگیبخش دیگری در وجود انسان هگل خاردار، زیباستریسدیپلام تنها داروی تایقبل از انفجار بزرگتولید یا دریافت علمآیا خداباوری محصول تکاملمغز برای فراموشی بیشتر کمکانیک کوانتومی بی معنی تاثیر روده بر مغزاین اندوه چیستجواب دانشمند سوال کننده چگونه جمعیت های بزرگ شکل زیرک ترین مردمارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی خدای رنگین کماناعتیاد و تلاش های درمانی شلیک فراموشیدرمان جدید کنترل مولتیپلواکسن دیگری ضد کرونا از دبرای زندگی سالم، یافتن تگالکانزوماب، دارویی جدیلیس دگرامفتامین یا ویاستوهم تنهاییتاریخ، اصیل نیست و ساخته آتاکسی فریدریشنقاشی هایی با بوی گذشته یماده ی تاریکایستادن در برابر آزادی بجستجوی هوشیاری در مغز ماچالش هوشیاری و اینکه چرا زبان و شناخت حقیقت قسمت ادلایلی که نشان میدهد ما باز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به کدامین گناه کشته شدندشگفت زده و حیران باشدرک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی توصیه ها برای واکسیوزن حقیقی معرفت و شناختپلاسمای غالبملاحظات بیهوشی قبل از جرتیک و اختلال حرکتیترک امروزآشنا پندارینقش آتش در رسیدن انسان بهمحدودیت های حافظه و حافظابتدایی که در ذهن دانشمنحلقه های اسرارآمیزاز بحث های کنونی در ویروسنتایج نادانی و جهلسفرنامه سفر به بم و جنوب دوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبی نهایت در میان مرزهاشباهت مغز و کیهاندرب بسته با غیر خود باز مبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاری خدا نزدیک استپیوند سر، یکی از راه حلهامنابع انرژی از نفت و گاز تکامل جریان همیشگی خلقتافزایش مرگ و میر سندرم کوتشنج عدم توازن بین نورون تشویق خواندن به کودکاننقش سجده بر عملکرد مغزمرکز خنده در کجای مغز استابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خوحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تسلطان جنگل یا صاحب ملکوتدانش محدود به ابعاد چهارهوش عاطفی قسمت ششمبیماری ای شبیه ام اس مولتکلید نزدیک و نگاه تو بر فضایعه ی شبکه لومبوساکرالذهن و شیمی بدنتفاوت ها و تمایزها کلید بپدیده خاموش روشن در پارکمرگ انتقال است یا نابود شمنبع هوشیاری کجاست قسمت تئوری جدید، ویران کردن گامید نجاتتعامل انسان با هوش مصنوعنمایش تک نفرهابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سحس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تسی و سه پل اصفهانداروهای تغییر دهنده ی سیهیچ کس حقیقت را درون مغز طبیعت موجی جهانبیان ژن های اسکیزوفرنی دکندر علیه سرطانرمز گشایی از اتصالات مغزفیزیکدانان ماشینی برای تتلاش های جدید در ALSآلودگی هوا و پارکینسونمشکل از کجاستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کپسول نوروهرب بر تانتقال ماده و انرژیجلو رفتن یا عقبگردنهادینه سازی فرهنگ اختلاراه پیروزی در زندگی چیستابزارهای بقای موجود زندههمه چیز و هیچ چیزحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تسیستم تعادلی بدنداروی جدید ضد الزایمرهزینه سنگین انسان در ازاعلم ساختن برج های چرخانبابا زود بیاکیست کلوئید بطن سومرویاهای پر رمز و حیرتی درفرایند حذف برخی اجزای مغتمرکز بر هدفآینده ی انسان در فراتر ازمعجزه ی علممنبع هوشیاری در کجاست؟(قتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشجهان مرئی و نامرئینور از عمق تاریکیز گهواره تا گوراجزایی ناشناخته در شکل گهمجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از نظریه ی تکامل ساختار فراکتال وجود و ذهدر ناامیدی بسی امید استویتامین کا و استخوانعادت دادن مغز بر تفکربحثی در مورد نقش ویتامين کتاب طبیعت در قالب هندسهروش هایی برای جلوگیری از قلب و عقلتو پیچیده ترین تکنولوژی آیا کیهان می تواند یک شبیمغز کوانتومیموجود بی مغزی که می تواندتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغجهان در حال نوسان و چرخشچیزی شبیه نور تو نیستزندگی بی دودادامه بحث تکامل چشمهوش فوق العاده، هر فرد اسخودت را از اندیشه هایت حفاصل عدم قطعیت از کوانتوم سرگردانیدرمان های اسرار آمیز در آواقعیت تقویت شدهمقالاتبخشیدن دیگران یعنی آرامشگل درون گلدانریشه های مشترک همه ی موجوقبرستان ها با بوی شجاعتتولید پاک و فراوان انرژیآیا دلفین ها می تواند از مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟مکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالجواب سنگ اندازیچگونه حافظه را قویتر کنیزیست شناسی کل در جزء فراکارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازشنا در ابهای گرم جنوب نیادرمان جدید ای ال اس، توفرواکسن سرطانبرخی ملاحظات در تشنج های گام کوچک ولی تاثیرگذارلا اکراه فی الدینتوهم جداییتازه های اسکیزوفرنی(جنوآتش منبع انرژیچقدر به چشم اعتماد کنیمماده ی خالیاکنون را با همه ی نقص هایحفره در مغزچالش هوشیاری و اینکه چرا زبان و شناخت حقیقت قسمت ددنیا فریب و سرگرمیاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به امید روزهای بهترشگفتی های نقشه ی ژنتیکیدرک نیازمند شناخت خویش ابرخی درمان های Spinal Muscular Atوزوز گوشپمبرولیزوماب در بیماری چممانتین یا آلزیکسا یا ابتیکاگرلور داروی ضد انعقاترکیب آمار و ژنتیکآشنا پندارینقش انتخاب از طرف محیط، نمخچه فراتر از حفظ تعادلابتذال با شعار دینحمله ویروس کرونا به مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنجات در راستگوییسفرنامه سفر به بم و جنوب دوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی درمانگر کامپیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرشباهت مغز با کیهان مادیدرختان چگونه بر تشکیل اببزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستپیوندهای پیچیده با تغییرمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حاافزایش سرعت پیشرفت علوم تشخیص ژنتیکی آتروفی های نقش غذاها و موجودات دريامرگ چیستابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تسم زنبور ، کلیدی برای واردانش بی نهایتهوش عاطفی بیشتر در زنانبیماری اسپینال ماسکولار کلام و زبان، گنجینه ای بسضایعه ی عروقی مخچهذهن تو همیشه به چیزی اعتقALS نگاهی کامل بر بیماری وتفاوت ها را به رسمیت بشناپروژه ی ژنوم انسانیمرگ تصادفیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تا 20 سال آینده مغز شما به امید جدید بر آسیب نخاعیتعداد کلی ذهن ها در جهان چند نرمش مفید برای کمردرابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان حس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تسیلی محکم محیط زیست بر انداروهای ضد بیماری ام اس وهیچ اندر هیچطبیعت بر اساس هماهنگیبیان حقیقتکوچ از محیط نامناسبرمز پیشرفت تواضع است نه طفال نیکوتلاش های جدید در درمان فرآلزایمرمشکلات نخاعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟جلوتر را دیدنچهار میلیارد سال تکامل براه انسان شدن، راه رفتن وابزارهای بقای از نخستین همه چیز کهنه میشودحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تسیستم دفاعی بدن علیه مغز داروی سل سپتهزاران سال چشم های بینا وعلایم کمبود ویتامین E را باد و موجکپسول ژری لاکترویای شفاففراتر از دیوارهای باورتمرکز بر امروزآینده ی علم و فیزیک در60 ثمعجزه ی علم در کنترل کرونمنبع خواب و رویاتاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پاجهان مشارکتینور درونزمین در برابر عظمت کیهاناحیای بینایی نسبی یک بیمهمراه سختی، اسانی هستحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از هوش مصنوعی در ساختار شبکه های مغزی ثابدر هم تنیدگی مرزها و بی مویتامین کا در سبزیجاتعارضه جدید ویروس کرونا سبحثی در مورد نقش کلسیم و کتاب، سفری به تاریخروش هایی ساده برای کاهش اقلب یا مغزتو آرامش و صلحیآیا گذشته، امروز وآینده مغز آیندگان چگونه است ؟موجودات مقهور ژنها هستندتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیجهان در حال ایجاد و ارتقانکاتی در مورد تشنجزندگی در جمع مواردی را براداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی می تواند بر احخودروهای هیدروژنیاصل، روان و نفس استسربازان ما محققا غلبه می درمان های بیماری آلزایمرواقعیت خلا و وجود و درک متاثیر ویتامین دی بر بیمابخشش، عقلانی یا غیر عاقلگل زندگیریشه های مشترک حیاتقدم زدن و حرکت دید را تغیتولید اندام با چاپ سه بعدآیا دلفین ها میتوانند بامغز بزرگ چالش است یا منفعما انسانها چه اندازه نزدتاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستجوسازی مدرننگاه مادی غیر علمی استزیست شناسی باور حقیقت یا ارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مشناخت و معرفت، و نقش آن ددرمان جدید سرطانواکسن سرطانبرخی مرزهای اخلاق و علوم گامی در درمان بیماریهای لاموژین داروی ضد اوتیسم؟توهم جدایی و توهم علمتازه های بیماری پارکینسوآثار باستانی تمدن های قدنقش قهوه در سلامتیماده ای ضد التهابیاکوییفلکسحق انتخابچالش هوشیاری و اینکه چرا زبان و شناخت حقیقت قسمت سدنیای شگفت انگیز کوانتوماز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به بالا بر ستارگان نگاه کشگفتی های زنبور عسلدرک و احساسبرخی روش های تربیتی کودکوسواس، بیماری استپنج اکتشاف شگفت آور در مومن کسی در ناکسی دریافتم تیروفیبان موثر در سکته ی ترکیب حیوان و انسانآشناپنداری چیستنقش اتصالات بین سلولهای مخچه ، فراتر از حفظ تعادلابداع دی ان ای بزرگترین دحمایت از طبیعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخاع ما تا پایین ستون فقرسفرنامه سفر به بم و جنوب دوپامین قابل حل در آبهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبی ذهن و بی روحشباهت کیهان و مغزدرختان اشعار زمینبزرگترین درد از درون است پیوندی که فراتر از امکانمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیمامنابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزتشخیص آلزایمر سالها قبل نقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تسماگلوتید داروی کاهش دهندانشمندان موفق به بازگردهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری اضطراب عمومیکلام، در تحولی شگفت آور بضایعات در عصب زیر زبانیذهن خود را مشغول هماهنگیفقر داده ها در هوش مصنوعیتفاوت های بین زن و مرد فقپروژه ی ژنوم انسانیمرگی وجود نداردمنبع هوشیاری کجاست قسمت تا بحر یفعل ما یشاامید درمان کرونا با همانتعذیه ی ذهنچند جهانیابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تسینوریپا داروی ترکیبی ضدداروی فامپیریدین یا نورلهیچگاه از فشار و شکست نترطعمه ی شبکه های ارتباط اجبیداری و خواب کدام بهتر اکوچک شدن مغز از نئاندرتارمز بقای جهش ژنتیکیفاکسیبتتلاش های جدید در درمان سرآملودیپین داروی ضد فشار مشکلات بین دو همسر و برخیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استجمجمه انسان های اولیهچهار ساعت پس از کشتار خوکراه بی شکستابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز در زمان مناسبحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تسکوت و نیستیداروی ضد چاقیهستي مادي ای که ما کوچکترعلایم کمبود ویتامین E را باد غرور و سر پر از نخوت وکامپیوتر سایبورگروان سالمفرد موفقتمساح حد واسط میان مغز کوآینده با ترس جمع نمیشودمعجزه در هر لحظه زندگیمنتظر نمان چیزی نور را بهتاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودجهان معنانوروفیبروماتوززمین زیر خلیج فارس تمدنی احیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی میاستنی با برخی سحساسیت روانی متفاوتاستفاده از انرژی خلاسادیسم یا لذت از آزار داددر هم تنیدگی کوانتومیویتامین بی 12 در درمان دردعدم توقف تکامل در یک اندابحثی در مورد حقیقت فضا و کتابخانهروش جدید تولید برققلب دروازه ی ارتباطتو افق رویداد جهان هستیآیا پیدایش مغز از روی تصامغز اندامی تشنه ی انرژی اموسیقی نوتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شجهان ریز و درشتچگونه مولکول های دی ان ایزندگی در سیاهچالهادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی و کشف زبان هایخورشید مصنوعیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرسردرد میگرندرمان های جدید میگرنوالزارتان داروی ضد فشار صفحه اصلیبدون پیر فلکگلوله ی ساچمه ایرژیم های غذایی و نقش مهم قدرت مردمتولید سلولهای جنسی از سلآیا دست مصنوعی به زودی قامغز بزرگ چالشهای پیش روما انسانها چه اندازه نزدتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی جامعه ی آسمانینگاه محدود و تک جانبه، مشزیست، مرز افق رویداد هستخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسشناخت حقیقت یا آرزوهای گدرمان جدید سرطانواکسن ضد اعتیادبرخی نکات از گاید لاین پرگامی در درمان بیماریهای لایو دوم دکتر سید سلمان فتوهم جسمتازه های درمان ام اسآرامش و دانشنقش مهاجرت در توسعه نسل اماده، چیزی نیستاکسی توسین و تکامل پیش احقیقت قربانی نزاع بین بی چالش کمبود اندام برای پیزبان جانسوزدنیایی پر از سیاهچاله از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به بالاتر از ماده بیندیششانس یا نتیجه ی تلاشدرک کنیم ما همه یکی هستیمبرخی سلولهای عصبی در تلایک پیام منفرد نورون مغزی پول و شادیمن پر از تلخیمتکنولوژی های جدید و حالتترازودونآشتی بهتر استنقش تیروئید در تکامل مغزمخچه ابزاري که وظیفه آن فابزار هوش در حال ارتقا ازحوادث روزگار از جمله ویراز تکنیکی تا مغز از مغز تنخستین تمدن بشریسفری به آغاز کیهاندورترین نقطه ی قابل مشاههوش مصنوعی ساخته هوش طبیبی سوادی در قرن 21شباهت زیاد بین سلول هاي عدرد و درسبسیاری از مجرمان، خودشانپیوستگی همه ی اجزای جهانمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقتشخیص ایدزنقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تسندرم کووید طولانیدانشمندان نورون مصنوعی سهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری بیش فعالیکلرال هیدرات برای خوابانضرورت زدودن افکارذهن سالمفلج نخاعی با الکترودهای تفاوت های تکاملی در مغز وپروانه ی آسمانیمراحل ارتقای پله پله کیهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاول کف پا و حقیقتامیدوار باش حتی اگر همه چتغییرچند جهانیابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیحس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تسیگار عامل افزایش مرگ ومداروی لیراگلوتیدهیپرپاراتیروئیدیسمظهور امواج مغزی در مغز مصبیست تمرین ساده برای جلوکوچکی قلبرمز جهانفاجعه ی جهل مقدستلاش های جدید شرکت نورالآموزش نوین زبانمشکلات روانپزشکی پس از سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندجنین مصنوعینون و القلمرابطه تشنج و اوتیسمابعاد و نیازهای تکاملیهمه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تسکوت، پر از صداداروی ضد چاقیهستی ما پس از شروعی چگال علائم عصبی آلزایمر، با ابار مغز بر دو استخوانکاهش مرگ و میر ناشی از ابروبات ها قول میدهندفرد یا اندیشهتنفس هوازی و میتوکندریآیا فراموشی حتمی استمعرفت و شناختمنتظر زمان ایده آل نشوتاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزجهان هوشمندنورون هاي مصنوعی می توانزمان چیستاحساس گذر سریعتر زمانهمراهی نوعی سردرد میگرنیخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیاسازگاری با محیط بین اجزادر هم تنیدگی کوانتومی و پویتامین بی هفدهعدم درکبحثی در مورد عملکرد لوب فکجای مغز مسئول پردازش تجروش صحبت کردن در حال تکامقلب روباتیکتو انسانی و انسان، شایستآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز انسان ایا طبیعتا تماموسیقی هنر مایع استتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدجهان شگفت انگیزچگونه میتوان با قانون جنزندگی زمینی امروز بیش از ادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی یا حماقت طبیعخوش قلبی و مهربانیاصول انجام برخی نرمش ها دسردرد میگرن در کودکاندرمان های جدید در بیماری واکنش های ناخودآگاه و تقسوالات پزشکیبدون بار گذشتهگلوئونقدرت و شناخت حقیقتتولترودینآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگ و فعال یا مغز کوما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم باجاودانگی مصنوعینگاه کلی نگرزاویه نگاه ها یکسان نیستخدایا جز تو که را دارمارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا در ازای بیماریشناخت درون، شناخت بیرون؛درمان دارویی سرطان رحم بواکسن علیه سرطانبرخی نرمش ها برای زانوگاهی لازم است برای فهم و لبخند بزن شاید صبح فردا زتوهمات و شناخت حقیقتتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش و سکوننقش میدان مغناطیسی زمین ماده، چیزی بیش از یک خلا اکسکاربازپین در درمان تشحقیقت آنطور نیست که به نظچالش دیدگاه های سنتی در بزبان ریشه هایی شناختی اسدنیا، هیچ استاز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه جای محکوم کردن دیگران شانس یا تلاشدرک احساسات و تفکرات دیگبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیشنهاد خوب برای آسان پول و عقیدهمن بی من، بهتر یاد میگیرمتکنولوژی و پیشرفتترازودونآغاز فرایند دانستننقش حفاظتی مولکول جدید دمخچه تاثیر گذار بر حافظهابزار بقا از نخستین همانحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز و از مغز نخستین تصویر از سیاهچالهسقوط درون جاذبه ای خاص، چديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی، اتفاقات و تحبی شرمیژن همه چیز نیستشباهت زیاد بین سلول هاي عدرد باسن و پا به دلیل کاهبسیاری از بیماری های جدیپیام های ناشناخته بر مغز پیدایش زبانمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل زباناقیانوس نادانیتصویر خورشید یا خود خورشنقش غذاها در کاهش دردهای ابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تسندرم گیلن باره به دنبال دانشمندان یک فرضیه رادیکهوشمندی کیهانبیماری تی تی پیکم کردن کالری روشی سودمنضرب المثل یونانیذهت را روی چیزهای مفید متفلج بل، فلجی ترسناک که آنتفاوت های زبانی سرمنشا تپرواز از نیویورک تا لوس آمرز مرگ و زندگی کجاستمنبع هوشیاری کجاست قسمت تابوهای ذهنیامیدواریتغییر الگوی رشد مغزی با زچند جهانی و علمابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغز سیاهچاله هاداروی تشنجی دربارداریهاوکينگ پیش از مرگش رسالظرف باید پر شود چه با چرک بیش از نیمی از موارد انتقکوچکترین چیز یک معجزه اسرمز جهان خاصیت فراکتالفاصله ها در مکانیک کوانتتلاش هایی در بیماران قطع آمارهای ارائه شده در سطح مشکلات روانپزشکی در عقب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا جنگ هفتاد و دو ملت همه را نوآوری ای شگفت انگیز دانرادیوی مغز و تنظیم فرکانابعاد اضافه ی کیهانهمه چیز، ثبت می شودحس و ادراک قسمت دهماز تکامل تا مغز، از مغز تسکته مغزیداروی ضد تشنج با قابليت تو هر کس تقوای خدا پیشه کنعلت خواب آلودگی بعد از خوبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش التهاب ناشی از بیماروبات های ریز در درمان بیفرد حساس از نظر عاطفی و بتنفس هوازی و میتوکندریآیا ممکن است موش کور بی ممغز فکر میکند مرگ برای دیمنحنی که ارتباط بین معرفتاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصجهان هوشیارنورون های ردیاب حافظهزمان و مکان، ابعاد کیهان احساسات کاذبهندسه ی پایه ایخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیاستم با شعار قانون بدترین در هم تنیدگی کوانتومی و دویتامین دی گنجینه ای بزرعدالت برای من یا برای همهبحثی درباره هوش و تفاوتهکرونا چه بر سر مغز می آورروشهای نو در درمان دیسک بقلب را نشکنتو با همه چیز در پیوندیآیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان برای ایجاد تمدمیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یجهانی که نه با یک رخداد و چگونه مغز ما، موسیقی را پزندگی زودگذرادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخوش خیالی و خوش بینیاصول توسعه ی یک ذهن کاملسردرد میگرنی در کودکاندرمان های جدید سرطانواکنش به حس جدیدپیامهای کاربرانبدون زمان، ماده ای وجود نگمان میکنی جرمی کوچکی در قدرت کنترل خودتومورها و التهاب مغزی عاآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگترین مصرف کننده ما از اینجا نخواهیم رفتتاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهواجایی برای یاد گرفتن باقی نگاه انسان محدود به ادرازاوسکا درمان گوشرخسته نباشی باباارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقای حقیقی در دور ماندن اشناسایی تاریخچه ی تکاملیدرمان زخم دیابتی با تکنوواکسنی با تاثیر دوگانه ابرخی نرمش های گردنگاهی مغز بزرگ چالش استلحظات خوش با کودکانتوکل بر خداتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آرامش(سکوت) stillness و تکاپونقش محیط زندگی و مهاجرت دماست مالیاگر فقط مردم میفهمیدند کحقیقت افرادچاالش ها در تعیین منبع هوزبان شناسی مدرن در سطح سلدندان ها را مسواک بزنید تاز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خوبی های دیگران فکرکنشاهکار قرندرک تصویر و زبان های مخلتبرداشت مغز ما از گذر زمانیک آلل ژنتیکی که از نئاندپوست ساعتی مستقل از مغز دمننژیتتکنولوژی جدید که سلول هاتراشه ها روی مغزنقش حیاتی تلومر دی ان آ دمدل همه جانبه نگر ژنرالیابزار بقا از نخستین همانحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جسلول های مغزی عامل پارکیدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش احساسیبی عدالتی در توزیع واکسن ژن هوش و ساختارهای حیاتی شجاعت و ترسدردهای سال گذشته فراموش بسیاری از بیماری های جدیپیر شدن حتمی نیستمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هتصویر در هم تنیدگی کوانتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تسندرم پیریفورمیسدانشمندان ژنی از مغز انسهوشیاری و وجودبیماری دویککمالگرایی دشمن پیشرفتضررهای مصرف شکر و قند بر ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعفلج خوابتفاوت ایستایی و تکاپوپروتئین های ساده ی ابتدامرز بین انسان و حیوان کجامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر فکر بر سلامتامیدواری و مغزتغییر دیگران یا تغییر خوچند روش ساده برای موفقیتابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز- از مغز سیاهچاله های فضایی منابعداروی جدید ALSهاوکينگ پیش از مرگش رسالعقل مجادله گربیشتر کمردردها نیازی به کووید نوزده و خطر بیماری رنگ کردن، حقیقت نیستفاصله ی همیشگی تصویر سازتلاشی برای درمان قطع نخاآن چیزی که ما جریان زمان مشاهده گر جدای از شیء مشامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هایجنگ و تصور از جنگنوار مغز مشاهده ی غیر مستراز تغییرابعاد بالاترهمه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکامل تا مغز، از مغز تسال سیزده ماههداروی ضد تشنج با قابليت توفور و فراوانیعماد الدین نسیمی قربانی بار سنین ابزار هوشمندی اکاهش حافظه هرچند فرایندیروبات کیانفردا را نمیدانیمتنفس بدون اکسیژنآیا ما کالا هستیممغز قلبمنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگرانجهان های بسیار دیگرنوروپلاستیسیتی چیستزمان و گذر آن سریع استاخلاق و علوم اعصابهندسه ی رایج کیهانخلا، خالی نیستاستفاده از سلول های بنیاستم، بی پاسخ نیستدر هر سوراخی سر نکنویروس مصنوعیعسل طبیعی موثر در کنترل ببحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال هاروشهای شناسایی قدرت شنواقوی تر باشتو با باورهایت کنترل میشآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز انسان برای شادمانی طمیوتونیک دیستروفیتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یجهانی که از یک منبع، تغذیچگونه مغز پیش انسان یا همزندگی سلول در بدن، جدای اادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشخوشبختی چیستاصول سلامت کمرسردرد و علتهای آندرمان های رایج ام اسواکسن های شرکت فایزر آمرسایتهای دیگربرنامه و ساختار پیچیده مگنجینه ای به نام ویتامین قدرت انسان در نگاه به ابعتومورهای نخاعیآیا راهی برای رفع کم آبی مغز حریص برای خون، کلید تما اشیا را آنطور که هستندتاثیر رژِیم غذایی بر میگایندرالجایی خالی نیستنگاه از بیرون مجموعهزبان فرایند تکاملی برای خطا در محاسبات چیزی کاملارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی بلندی در ذهن ما درک بلندیشناسایی سلول های ایمنی ادرمان سرگیجه بدون نیاز بوابستگی یعنی قلادهبرخی یونها و مولکول های مگاهی جهت را عوض کنلرزش ناشی از اسیب به عصبتوپیراماتتبدیل سلولهای محافط به سآزمون تجربی، راهی برای رنقش مرکز تنفس سلولی در بیماست مالی با هوش انسانیاگر میدانی مصیبت بزرگتر حقیقت اشیانابینایی در نتیجه ی گوشی زبان شناسی نوین نیازمند ده روش موفقیتاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خودت مغرور نشوشاهکار شش گوشدرک حقیقت نردبان و مسیری بررسي علل احتمالي تغيير یک جهش ممکن است ذهن انسانپوشاندن خود از نورمنابع انرژي پاک سرچشمه حتکنولوژی جدید که سلول هاتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنقش خرچنگ های نعل اسبی درمدل هولوگرافیک ژنرالیزهابزار بقا از نخستین همانحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید برای درد زاسلول های بنیادیدین اجباریهوش احساسیبیمار 101 ساله، مبتلا به سژن یا نقشه توسعه مغز و نقشرکت نورالینک ویدیویی ازدردی که سالهاست درمان نشبشکه ای که ته نداره پر نمبشریت از یک پدر و مادر نیپیشینیان انسان از هفت میمنابع بی نهایت انرژی در دتکامل زبان انسان از پیشیالکتروتاکسی(گرایش و حرکتصویر زیبا از سلولنقشه های مغزی جدید با جزیابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تسندرم پیریفورمیسدانشمندان پاسخ کوانتومی هوشیاری و افسردگیبیماری دیستروفی میوتونیکمردردضررهای شکر بر سلامت مغزذره ی معین یا ابری از الکفلج خواب چیستتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپروتز چشممرز جدید جستجو و اکتشاف، منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی به این سوی قبر نیستتغییر دادن ژنها آیا روزی چندین ماده غذایی که ماننابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز- از مغزتسیاهچاله ها، دارای پرتو داروی جدید s3 در درمان ام هدف یکسان و مسیرهای مختلعقل سالمبا هوش مصنوعی خودکار روبکودک هشت ساله لازم است آدرنگین کمانفتون های زیستیتلاشی تازه برای گشودن معآنچه ناشناخته است باید شمشاهده آینده از روی مشاهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرجنگ داده هانوار مغز ترجمه رخدادهای راست دستی و چپ دستیاتفاق و تصادفهمه جا خیر بکارحس و ادراک قسمت سوماز خود رها شوسانسور از روی قصد بسیاری داروی ضد تشنج توپیراماتوقاحت و تمسخر دیگرانعوامل موثر در پیدایش زبابارداری بدون رحمکاهش دوپامین عامل بیماریروح در جهانی دیگر استفرزندان زمان خودتنها مانع در زندگی موارد آیا ما تنها موجودات زنده مغز ما کوچکتر از نیم نقطهمنشاء کوانتومی هوشیاری اتاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضادجهان هایی در جهان دیگرنوروز یا روز پایانیزمان و صبراخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه بنیادینخلاصه ای از مطالب همایش ماستفاده از سلول های بنیاستون فقرات انسان دو پا جلدر والنتاین کتاب بدید همویروس های باستانی، مغز معشق درونی به یگانگی خلقتبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولروشی برای بهبود هوش عاطفقیچی ژنتیکیتو باید نیکان را به دست بآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان برای شادمانی طمیگرن و پروتئین مرتبط با تاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمجهانی در ذهنچگونه هموساپينس بر زمین زندگی، مدیریت انرژیارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی الفاگوخوشبختی دور از رنج های ماضطراب و ترسسردرد به دلیل مصرف زیاد مدرمان های علامتی در ام اسواکسن کووید 19 چیزهایی که برنامه ی مسلط ژنها در اختگوهر با نظر دیگران سنگ نمقدرت ذهنتومورهای ستون فقراتآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز در تنهایی آسیب میبینما به جهان های متفاوت خودتاثیر سلامت دستگاه گوارشایا کوچک شدن مغزانسان الجاذبهنگاه از دور و نگاه از نزدزبان متغیرخطا در محاسبات چیزی کاملارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی بلوغ چیستشواهدی از نوع جدیدی از حادرمان سرگیجه بدون نیاز بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبرخی اثرات مضر ویتامین دگذر زمان کاملا وابسته به لرزش عضله یا فاسیکولاسیوتوانایی مغز و دیگر اجزای تبر را بردارآزمون ذهنی گربه ی شرودیننقش نگاه از پایین یا نگاهماشین دانشاگر نیروی مغناطیس نباشد حقیقت تنها چیزی است که شاناتوانی از درمان برخی ویزبان، نشان دهنده ی سخنگو دهن، بزرگترین سرمایهاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه دنبال رستگاری باششاید گوشی و چشمی، آماده شدرک دیگرانبررسی مغز با امواج مادون یک رژیم غذایی جدید، می توپیموزایدمنابع انرژی از نفت و گاز تکینگیآغاز فصل سرما و دوباره تکتراشه ی بیولوژِیکنقش داروهاي مختلف معروف مدل هولوگرافیک تعمیم یافابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهسلول های بنیادی منابع و ادین، اجباری نیستهوش در طبیعتبیمار مرکز تنفس سلولیژن ضد آلزایمرشربت ضد خلطدرس گرفتن از شکست هاشش مرحله تکامل چشمدست و پا زدن در سایه؟بعد پنجمپیشرفت های جدید علوم اعصمنابع جدید انرژیتکامل ساختار رگهای مغزی الکترودهای کاشتنیتصویر زیبای اصفهاننقشه با واقعیت متفاوت اسابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تسندرم پس از ضربه به سردانشمندان اولین سلول مصنهوشیاری کوانتومیبیماری سلیاککمردرد ناشی از تنگی کاناضعیف و قویذرات کوانتومی زیر اتمی قفلج دوطرفه عصب 6 چشمتفاوتهای جنسیتی راهی براپروتز عصبی برای تکلممرزهای حقیقی یا مرزهای تمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر نگاه ناظر هوشیار بامیدی تازه در درمان سرطاتغییر زودتر اتصالات مغزیچندجهانیرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسمانحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز سیاهچاله و تکینگی ابتدایداروی جدید لنفوم و لوکمیهدف یکسان، در مسیرهای متعقلانیت بدون تغییربا هر چیزی که نفس می کشد مکودک ایرانی که هوش او از رهبر حقیقیفروتنی معرفتیتلاشی جدید در درمان ام اسآنچه واقعیت تصور میکنیم مشاهدات آمیخته با اشتباهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکجنبه های موجی واقعیتنوار مغز در فراموشی هارجزخوانی هایی که امروز باتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک قسمت سی و هشتماز درخواست ها جدا شوسانسور بر بسیاری از حقایداروی ضد جنون در درمان تیوقت نهيب هاي غير علمي گذشعوامل ایجاد لغت انسانی و بازگشایی مجدد مطب دکتر سکاهش سن بیولوژیکی، تنها روح رهاییفرضیه ای جدید توضیح میدهتنها در برابر جهانآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز مانند تلفن استمهمان ناخواندهتاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علجهان یکپارچهنورالژیزمان واقعیت است یا توهماختلاف خانوادگی را حل کنهندسه در پایه ی همه ی واکخلاصه ای از درمان های جدیاستیفن هاوکینگ در مورد هستارگانی قبل از آغاز کیهدر یک فراکتال هر نقطه مرکویرایش DNA جنین انسان، برعشق، شلوغ کردن نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)روشی جدید در درمان قطع نخقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتو تغییر و تحولیآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان رو به کوچک تر شمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منجهان، تصادفی نیستچگونه هوشیاری خود را توسزندان ذهنیارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک های بخانه ی تاریکاطلاع رسانی اینترنتیسردرد تنشندرمان ژنتیکی برای نوآوریواکسن کرونا و گشودن پنجربرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گویید نوزده و ایمنی ساکتقدرت عشقتوهم فضای خالیآگاهی فراتر از آگاهیمغز را از روی امواج بشناسما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیایا این جمله درست است کسیجاذبه و نقش آن در شکلگیرینگاه از درون قفس یا بیرونزبان مشترک ژنتیکی موجوداخطای ادراک کارماارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی بلعیدن ستاره توسط سیاهچاشواهدی از دنیسوان(شبه نئدرمان سرگیجه بدون دارووبینار اساتید نورولوژی دبرخی اختلالات عصبی مثانهگذشته را دفن کنلزوم سازگاری قانون مجازاتوازن مهمتر از فعالیت زیتحریک عمقی مغزآزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش نظام غذایی در تکامل ممبانی ذهنی سیاه و سفیداگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت خواب و رویاناتوانی در شناسایی چهره زبان، وسیله شناسایی محیطدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زودی شبکه مغزی به جای شاید درست نباشددرک درست از خود و هوشیاریبررسی و اپروچ جدید بر بیمیکی از علل محدودیت مغز امپیموزایدمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل فردی یا اجتماعیآغاز مبهم آفرینشتربیت کودکان وظیفه ای مهنقش درختان در تکاملمدل های ریز مغز مینی برینابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های موثر در کمردردسلول های بدن تو پیر نیستندیوار همه اش توهم بودهوش عاطفی قسمت 11بیماری لبر و نابینایی آنژنها نقشه ایجاد ابزار هوبیماری های میتوکندریژنها ، مغز و ارادهششمین کنگره بین المللی سدست کردن در گوشبعد از کروناپیشرفت در عقل است یا ظواهمناطق خاص زبان در مغزتکامل شناخت انسان با کشفالگو نداشتیمتصویربرداری فضاپیمای آمنقص های سیستمی ایمنیابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تسندرم جدایی مغزدانشمندان تغییر میدان مغهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری ضعف عضلات نزدیک بکمردرد و علل آنذرات کوانتومی زیر اتمی قفن آوری های جدید علیه شناتقلید مرحله ای نسبتا پیشپرورش مغز مینیاتوری انسامزایای شکلات تلخ برای سلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر نگاه و مشاهده ناظر امگا سه عامل مهم سلامتتغییر عمودی سر انسان از پنه ناامیدی بلکه ارتقارژیم ضد التهابیابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز سیاهچاله ی منفرد یا سیاهداروی جدید میاستنی گراویهدف از تکامل مغزعقیده ی بی عملبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان میتوانند ناقل بی روی و منیزیم در تقویت استفروتنی و غرورتمایل زیاد به خوردن بستنآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مطالبه ی حق خودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی توجنسیت و تفاوت های بینایینوار مغز در تشخیص بیماری رحم مصنوعیاتوسوکسیمایدهمیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت سی و ششماز روده تا مغزساهچاله ها تبخیر نمیشوددارویی خلط آوروقتی فهمیدی خطا کردی برگعواملی که برای ظهور لغت ابازگشت از آثار به سوی خداکایروپاکتیک چیستروزه داری متناوب، مغز را فساد اقتصادی سیتماتیک درتنهاییآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز مادران و کودکان در زممهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهجهان یکپارچهنوسانات کوانتومی منبع مازمان پلانکاختلال خواب فرد را مستعد هندسه زبانِ زمان استخم شدن فضا-زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر سخن نیکو مانند درخت نیکودر کمتر از چند ماه سوش جدویشن پروعصب حقوق نورولووبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)روشی جدید در درمان نابینقانون مندی نقشه ژنتیکی متو جهانی هستی که خودش را آیا برای تولید مثل همیشه مغز انسان رو به کوچکتر شدمیگرن شدید قابل درمان استاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشجهش های ژنتیکی مفید در ساچگونه واکسن کرونا را توززونیسومایدارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک های بخانواده پایداراطلاعات حسی ما از جهان، چسردرد سکه ایدرمان پوکی استخوانواکسن کرونا از حقیقت تاتبرین نت به جای اینترنتگوش دادن بهتر از حرف زدنقضاوت ممنوعتوهم فضای خالی یا توهم فضآپومورفین در پارکینسونمغز زنان جوانتر از مغز مرما بخشی از این جهان مرتبطتاریک ترین بخش شبایا ابزار هوشمندی یا مغز جبران از دست رفته هانگاه از درون مجموعه با نگزبان چهار حرفی حیات زمینخطای حسارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی بنی عباس، ننگی بر تاریخشیشه ی بازالتی و سیلیکوندرمان سرطان با امواج صوتوجود قبل از ناظر هوشمندبرخی اصول سلامت کمرگریه ی ابر، رمز طراوت باغلزوم سازگاری قانون مجازاتوسعه هوش مصنوعی قادر استحریک عمقی مغز در آلزایمآزادی عقیده، آرمانی که تنقش نظریه تکامل در شناسامباحث مهم حس و ادراکاگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت در علم، هرگز نهایی نادیدنی ها واقعی هستندزدودن نقص از هوش مصنوعیدو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زیر پای خود نگاه نکن بشایسته نیست در جیب خود قردرک عمیق در حیواناتبررسی ژنها در تشخیص بیمایافته های نوین علوم پرده پیچیدگی های مغزمگسمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل مادی تا ابزار هوشمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَترجمه ای ابتدایی از اسرانقش ذهن و شناخت در حوادث مدیون خود ناموجودابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عسلول بنیادی و ای ال اسدیوار، از ابتدا توهم بودهوش عاطفی قسمت نهمبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای مشترک بین انسان و وصبور باشدست آسمانبعد از کروناپیشرفت ذهن در خلاقیت استمناطق خاصی از مغز در جستجتکامل، نتیجه ی برنامه ریالگو و عادت را بشکن و در اتصور از زمان و مکاننقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تسندرم دزدی ساب کلاویندانشمندان روش هاي جدیدی هوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماریهای تحلیل عضلانی اکمردرد با پوشیدن کفش مناذرات کوانتومی زیر اتمی قفناوری هوش مصنوعی نحوه ختقلید از روی طبیعتپرکاری تیروئیدمسمومیت دانش آموزان بی گمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاثیر نگاه انسان بر رفتاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتغییرات منطقه بویایی مغزنه به اعدامرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز سیاهچاله ی تولید کنندهداروی جدید آلزایمرهدف از خلقت رسیدن به ابزاعلم و ادراک فقط مشاهده ی با تعمق در اسرار ابدیت و کودکان خود را مشابه خود ترویا و واقعیتفرگشت و تکامل تصادفی محض تمایز یا کشف یگانگیآنها نمیخواهند دیگران رامطالبی در مورد تشنجمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استجنسیت و تفاوت های بینایینوار مغزی روشی مهم در تشخرحم مصنوعیاتصال مغز و کامپیوترهمیشه به آنچه داری، خوشنحس و ادراک قسمت سیزدهماز سایه بگذرسایه ی هوشیاریدارویی ضد بیش فعالی سیستوقتی پر از گل شدی خودت را عوارض ازدواج و بچه دار شدبازگشت به ریشه های تکاملکار با یگانگی و یکپارچگیروزه داری و التهاب زیانبفشار و قدرتتنهایی رمز نوآوری استآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز چون ابزار هوش است دلیمهندسی بدنتاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاستجهان کنونی و مغز بزرگترینوشیدن چای برای مغز مفید زمان به چه دلیل ایجاد میشاختلال در شناسایی حروف و هندسه، نمایشی از حقیقتخونریزی مغز در سندرم کوواستخوان های کشف شده، ممکسخن و سکوتدر آرزوهایت مداومت داشتهواقعیت فیزیکی، تابعی از عصب سیاتیکبحثی درباره احساسات متفاکشف مکانیسم عصبی خوانش پروشی جدید در درمان سکته مقانون گذاری و تکاملتو جدای از کیهان نیستیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز ایندگان چگونه استمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیجهش های ژنتیکی غیر تصادفچگونه آن شکری که می خوریمزونا به وسیله ویروس ابله ارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی خار و گلاطلاعاتی عمومی در مورد مسردرد عروقی میگرندرمان پوکی استخوانواکسن کرونا ساخته شده توبرای یک زندگی معمولیگوشه بیماری اتوزومال رسسقطار پیشرفتتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آب زندگی است قسمت چهارممغزهای کوچک بی احساسما تحت کنترل ژنها هستیم یتاریکی من و تو و گرد و غباایا بیماری ام اس (مولتیپجدا کردن ناخالصی هانگاه حقیقی نگاه به درون ازبان نیاز تکاملی استخطر آلودگی هواارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی به قفس های سیاهت ننازشکل های متفاوت پروتئین هدرمانهای بیماری پارکینسوراپامیل در بارداریبرخی اطلاعات روانشناسی مگربه شرودینگر و تاثیر مشلزوم عدم وابستگی به گوگل توسعه برخی شغل ها با هوش تداوم مهم است نه سرعتآزار دیگری، آزار خود استنقش هورمون های تیروئید دمبتکران خودشکوفااگر با مطالعه فیزیک کوانحقیقت راستین انسان علم باز واقعیت امروز تا حقیقتنادانی در قرن بیست و یکم،سفر فقط مادی نیستدو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی از عروسک تا کمبه سیاهی عادت نکنیمشادی، پاداش انجام وظیفهدرگیری قلب در بیماری ویربررسی بیماری التهابی رودیاد گرفتن مداومپیچیدگی های مغزی در درک زمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل مداومافت فشار خون ناگهانی در وترس و آرمان هانقش روی و منیزیم در سلامتمدیریت اینترنت بر جنگابزار بقا از نخستین همانحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ماشین باید نتایج را پسلول عصبی شاهکار انطباق دید تو همیشه محدود به مقدهوش عاطفی قسمت هفتمهوش عاطفی قسمت یازدهبیماری وسواسژنهای هوش ، کدامندصبر لازمه ی پیروزی استدست بالای دستبعد از کرونا دلخوشی بیهوپیشرفتی مستقل از ابزار همنبع هوشیاری کجاست قسمت تکثیر سلول در برابر توقف الگوی بنیادین و هوشیاریتصادف یا قوانین ناشناختهنقطه ی رسیدن به قلهابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تسندرم سردرد به دلیل افت فدانشمندان روشی برای تبدیهیچ نقطه ای مرکزی تر از اطلوع و حقیقتبیماری، رساله ای برای سلکنفرانس تشنج هتل کوثر اصرفتار مانند بردهفیلمی بسیار جالب از تغییتقلید از طبیعتپرتوهای صادر شده از سیاهمسمومیت دانش آموزان، قمامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشاتغییرات مغز پس از 40 سالگینه به اعدامرژیم غذایی ضد التهابیابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز، از مغز سیاره ی ابلهانداروی جدید ای ال اسهر چیز با هر چیز دیگر در تعلم و روحبا خدا باشکودکان را برای راه آماده رویا و کابوسفراموش کارها باهوش تر هستمدن قدیمی ای در جنوب ایرآنژیوگرافی از مغزمطالعه ای بیان میکند اهدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولینجهل مقدسنوار مغز، ترجمه ی فعالیت رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت ششماز علم جز اندکی به شما داسایه را اصالت دادن، جز فرداستانها و مفاهیمی اشتباوقتی تو از یاد گرفتن باز عید نوروز مبارکبازخورد یا فیدبککارهای کوچک، بی ارزش نیسروزه داری و بیمار ی ام اس فضا و ذهن بازتنبیه چقدر موثر استآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز چگونه صداها را فیلتر مهربانی، شرط موفقیتتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خجهان کاملی در اطراف ما پرنوعی سکته مغزی ، وحشتناک زمان شگفت انگیزاختلال در شناسایی حروف و هنر فراموشیخواندن ، یکی از شستشو دهناستروژن مانند سپر زنان دسخن پاک و ثابتدر آسمان هدیه های نادیدنواقعیت چند سویهعضلانی که طی سخن گفتن چقدبحثی درباره احساساتی غیرکشف مکانیسمی پیچیده در بريتوکسيمب در درمان ام اسقانون جنگلتو دی ان ای خاص ميتوکندريآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز ابزار بقای برتر مادیمیدان های مغناطیسی قابل تاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو جهش تمدنی عجیب و شگفت انسچگونه انتظارات بر ادراک زیان غذاهای پرچربارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی خارق العاده و استثنایی باطلاعاتی عمومی در مورد مسرطان کمیت گراییدرمان ام اس(مولتیپل اسکلواکسن آلزایمربرای پیش بینی آینده مغز دگوشت خواری یا گیاه خواریلمس کوانتومیتوهم چیستآب زندگی است قسمت هفتممغز، فقط گیرندهمانند آب باشتاریکی و نورایا بدون زبان میتوانیم تجدایی خطای حسی استنگاه دوبارهزبان و کلمه حتی برای کسانخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی به مغز خزندگان خودت اجازشکل پنجم مادهدرها بسته نیستورزش هوازی مرتب خیلی به قگزیده ای از وبینار یا کنفمقاومت به عوارض فشار خون توصیه های سازمان بهداشت تداخل مرزها و صفات با بینآسيب میکروواسکولاریا آسنقش هورمون زنانه استروژنمجموعه های پر سلولی بدن ماگر تلاش انسان امروز براحقیقت غیر فیزیکیاز کجا آمده ام و به کجا مینازوکلسینسفر نامه سفر به بم و جنوب دو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه سخن توجه کن نه گویندهشب سیاه سحر شوددرگیری مغز در بیماری کویبررسی سیستم تعادلی بدن ایاد بگیر فراموش کنیپیوند قلب خوک، به فرد دچامنابع انرژی از نفت و گاز تکامل چشمافت هوشیاری به دنبال کاهتسلیم شدن از نورون شروع منقش روزه داری در سالم و جمداخله ی زیانبار انسانابزار بقا از نخستین همانحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مردم با زندگی میجنگنسلول عصبی، در محل خاص خوددیدن خدا در همه چیز