دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سرگیجه از شایعترین اختلالات مغز و اعصاب است

سرگیجه از شایعترین اختلالات مغز و اعصاب است
دو نوع دارد: سرگیجه محیطی و مرکزی

نوع محیطی هر چند علایم شدیدتری دارد خوشخیمتر و درمان آن آسانتر است

لینک ویدیو

https://www.facebook.com/drsalmanfatemi/videos/10215294545019321/?t=1


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بررسی و اپروچ جدید بر بیممغز انسان برای شادمانی طزندگی هوشمند در خارج از زژنها ، مغز و ارادهاثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندرینقش مهاجرت در توسعه نسل اسفری به آغاز کیهانکاربرد روباتهای ريزنانوارتباط میکروب روده و پارتا 20 سال آینده مغز شما به تری فلوپرازیننقشه مغزی هر فرد منحصر بهسریعترین کامپیوتر موجودگزارش یک مورد جالب لخته واز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وحافظه و اطلاعات در کجاست چگونه آن شکری که می خوریمشش مرحله تکامل چشمآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکخودآگاهی و هوشیاريچرا حجم مغز گونه انسان درعضلانی که طی سخن گفتن چقداطلاعاتی عمومی در مورد مقدم زدن و حرکت دید را تغیداروهای مصرفی در ام اسهوش مصنوعی الفاگوآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبیست تمرین ساده برای جلومکانیزمهای دفاعی در برابدرمانهای بیماری پارکینسهوش عاطفی بیشتر در زنانامگا سه عامل مهم سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتهمرکز خنده در کجای مغز استروش هایی ساده برای کاهش اواکسن سرطانايا اراده آزاد توهم است یبررسی سیستم تعادلی بدن امغز انسان برای شادمانی طزیباترین چیز در افزایش سژنهای هوش ، کدامنداثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش هورمون های تیروئید دسلولهای بنیادی مصنوعی درکاربرد روباتهای ريز، در ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر مشاهده بر واقعیت بتسلیم شدن از نورون شروع منقص در تشخیص هیجانات عامسرگیجه از شایعترین اختلاگشایش دروازه جدیدی از طراز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وحافظه و اطلاعات در کجاست چگونه انتظارات بر ادراک ششمین کنگره بین المللی سآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکخانواده پایدارچرا در مغز انسان، فرورفتمقالاتاطلاعاتی عمومی در مورد مقدرت انسان در نگاه به ابعداروهای ضد بیماری ام اس وهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیشتر کمردردها نیازی به ما انسانها چه اندازه نزددرک فرد دیگر و رفتارهای اهوش عاطفی در زنان بیشتر اامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحثی درباره احساسات متفامرگ انتقال است یا نابود شروش صحبت کردن در حال تکامواسطه ها د رمسیر ایجاد مغای آنکه نامش درمان و یادشبررسی علل کمر درد در میانمغز انسان رو به کوچک تر شزیرفون داروی ضد ام اسکلرال هیدرات برای خواباناثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلنقش ژنتیک در درمان اختلاسلسله مباحث هوش مصنوعیکجای مغز مسئول پردازش تجارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بتشنج چیستچند جهانیسردرد و علتهای آنپمبرولیزوماب در بیماری چاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وحافظه و اطلاعات در کجاستچگونه باغبانی باعث کاهش صرع و درمان های آنآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکخطا در محاسبات چیزی کاملچراروياها را به یاد نمی آتاثیر ویتامین دی بر بیمابلندی در ذهن ما درک بلندیلوب فرونتال یا پیشانی مغداروی فامپیریدین یا نورلهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا خداباوری محصول تکاملبا هوش مصنوعی خودکار روبما انسانها چه اندازه نزددرک و احساسهوشیاری کوانتومیانفجار و توقف تکاملی نشابحثی درباره احساساتی غیرمراحل ارتقای پله پله کیهروشهای نو در درمان دیسک بوراپامیل در بارداریایندرالایا کوچک شدن مغزانسان البزرگ شدن مغز محدود به دورمغز انسان رو به کوچکتر شدزبان چهار حرفی حیات زمینکمردرد و علل آناجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای نقش انتخاب از طرف محیط، نسم زنبور ، کلیدی برای وارکشف مکانیسم عصبی خوانش پارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتاتغییر الگوی رشد مغزی با زچندین ماده غذایی که ماننسردرد تنشنپنج اکتشاف شگفت آور در مواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس چشایی و بویاییچگونه جمعیت های بزرگ شکل ضررهای مصرف شکر و قند بر آیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمخطا در محاسبات چیزی کاملچراروياها را به یاد نمی آصفحه اصلیبه زودی شبکه مغزی به جای لبخند بزن شاید صبح فردا زداروی تشنجی دربارداریهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا دلفین ها می تواند از بارداری بدون رحمما با کمک مغز خود مختاريمدرک احساسات و تفکرات دیگهوش، ژنتیکی است یا محیطیانگشت نگاری مغز نشان میدبخش دیگری در وجود انسان همزایای شکلات تلخ برای سلروشهای شناسایی قدرت شنواورزش هوازی مرتب خیلی به قایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از بیماری های جدیمغز ایندگان چگونه استزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش منااجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زینقش اتصالات بین سلولهای سودمندی موجودات ابزی بر کشف مکانیسمی پیچیده در بارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاتغییر زودتر اتصالات مغزیچه زیاد است بر من که در ایسردرد سکه ایپوست ساعتی مستقل از مغز داز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط حس و ادراک (قسمت اول )چگونه جمعیت های بزرگ شکل ضررهای شکر بر سلامت مغزآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر فلج بل، فلجی ترسناک که آندفاع در برابر تغییر ساختنزاع بین جهل و علم رو به پسوالات پزشکیبوزون هیگز چیستلرزش ناشی از اسیب به عصبداروی جدید s3 در درمان ام هوش مصنوعی از عروسک تا کآیا دست مصنوعی به زودی قابازگشت از آثار به سوی خداما تحت کنترل ژنها هستیم یدرک تصویر و زبان های مخلتهیچگاه از فشار و شکست نتراندوهگین نباش اگر درب یا برنامه و ساختار پیچیده ممسیر دشوار تکامل و ارتقاروشی برای بهبود هوش عاطفورزش هوازی ، بهترین تمریورزش و میگرنایا بیماری ام اس (مولتیپتفاوت مغز انسان و میمون همغز ابزار برتر بقازبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصاحساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش حفاظتی مولکول جدید دسیاهچاله و تکینگی ابتدایکشف ارتباط جدیدی از ارتبارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماتغییر عمودی سر انسان از پچهار میلیارد سال تکامل بسرعت فکر کردن چگونه استپیموزایداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سحس و ادراک (قسمت دوم )چگونه حافظه را قویتر کنیطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر فلج خوابدقیق ترین تصاویر از مغز انزاع بین علم و نادانی رو پیامهای کاربرانبیماری گیلن باره و بیمارلزوم سازگاری قانون مجازاداروی جدید ضد میگرنهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا رژیم غذایی گیاهی سلابازسازي مغز و نخاع چالشی ماه رجبدرک عمیق در حیواناتهاوکينگ پیش از مرگش رسالانسان قدیم در شبه جزیره عبرین نت به جای اینترنتمشکلات نخاعیروشی جدید در درمان قطع نخورزش بهترین درمان بیش فعایا بدون زبان میتوانیم تتفاوتهای جنسیتی راهی برامغز از بسیاری حقایق می گرزبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد داخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سنقش حیاتی تلومر دی ان آ دسیاره ابلهانکشف جمجمه ای درکوه ایرهوارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خثبت امواج الکتریکی در عصچهار ساعت پس از کشتار خوکشلیک فراموشیپیچیدگی های مغزی در درک زاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری محس و ادراک قسمت چهارمنگاهی بر قدرت بینایی دراظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر فلج خواب چیستدلایلی که نشان میدهد ما بنزاع بین علم و جهل رو به پسایتهای دیگربیماری ای شبیه آلزایمر و لزوم سازگاری قانون مجازاداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا راهی برای رفع کم آبی بحتی علمی درباره تمایل بماپروتیلیندرگیری اعصاب به علت میتوهاوکينگ پیش از مرگش رسالانسان جدید از چه زمانی پابرای پیش بینی آینده مغز دمشاهده آینده از روی مشاهروشی جدید در درمان سکته مورزش در کمر دردایا تکامل هدفمند استتقلید مرحله ای نسبتا پیشمغز برای فراموشی بیشتر کزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد داختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهینقش داروهاي مختلف معروف سیاره ابلهانگنجینه ای به نام ویتامین ارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر نجمجمه انسان های اولیهنوار مغزی روشی مهم در تشخشنا در ابهای گرم جنوب نیپیوند مغز و سر و چالشهای از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب حس و ادراک قسمت پنجمنگاهی بر توانایی اجزاي بعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاهخواری بر فیلمی بسیار جالب از تغییدندان ها را مسواک بزنید تنظام مثبت زندگیبیماری ای شبیه ام اس مولتممانتین یا آلزیکسا یا ابداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیاما مقهور قوانین فیزیکبحث درباره پیدایش و منشامبانی ذهنی سیاه و سفیدرقیبی قدرتمند در برابر مهدف از تکامل مغزانسان عامل توقف رشد مغزبرخی نکات از گاید لاین پرمعنی روزهريتوکسيمب در درمان ام اسریواستیگمینوزوز گوشایرادهای موجود در خلقت بتلقین اطلاعات و حافظهمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟زبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهاباختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش منقش روزه داری در سالم و جسیر آفرینش از روح تا مغز گیاه خواری و گوشت خوار کدارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تجنسیت و تفاوت های بینایینورون هاي مصنوعی می توانشناخت و معرفت، و نقش آن دپیوند سر، یکی از راه حلهااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم حس و ادراک قسمت سومناتوانی از درمان برخی ویعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیفیزیکدانان ماشینی برای تدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنظریه تکامل در درمان بیمبیماری بیش فعالیمنابع انرژي پاک سرچشمه حداستانها و مفاهیمی اشتباهوش مصنوعی در کامپیوترهاآزمون ذهنی گربه شرودینگربحثی در مورد نقش ویتامينمجموعه های پر سلولی بدن مرموزی از نخستین تمدن بشرهزینه ای که برای اندیشیدانعطاف پذیری مکانیسمی علبرخی اثرات مضر ویتامین دمغز فکر میکند مرگ برای دیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ویک پیشنهاد خوب برای آسان اگر نعمت فراموشی نبود بستلاش هایی در بیماران قطع مغز بزرگ چالش است یا منفعزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتااختلالات حرکتی در انسانتکامل چشمنقش رژیم غذایی در رشد و اسیستم تعادلی بدنگالکانزوماب، دارویی جدیارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سجنسیت و تفاوت های بینایینورون های ردیاب حافظهشناسایی سلول های ایمنی اپیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکحساسیت روانی متفاوتناتوانی در شناسایی چهره علایم کمبود ویتامین E را ازدواج های بین گونه ای، رتاریخ همه چیز را ثبت کردهفرگشت و تکامل تصادفی محض ديدن با چشم بسته در خواب هفت چیز که عملکرد مغز تو آیا واکنش های یاد گرفته وبیماری تی تی پیمولتیپل اسکلروز در زنان در مانهای کمر دردهوش مصنوعی در خدمت خلق وحإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبحثی جالب درباره محدودیتمحل درک احساسات روحانیرمز و رازهای ارتباط غیر کهستي مادي ای که ما کوچکتراولین هیبرید بین انسان وبرخی اختلالات عصبی مثانهمغز مادران و کودکان در زمراه های جدید برای قضاوت ریکی از علل محدودیت مغز اماگر نعمت فراموشی نبود بستلاشی برای درمان قطع نخامغز بزرگ چالشهای پیش روزبان، وسیله شناسایی محیطکودک ایرانی که هوش او از اختلالات صحبت کردن در انتکامل ابزار هوش ، راه پر نقش زبان در سلطه و قدرت اسیستم دفاعی بدن علیه مغز گامی در درمان بیماریهای ارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهش های ژنتیکی مفید در سانوروپلاستیسیتی چیستشواهدی از دنیسوان(شبه نئپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکخلاصه ای از مطالب همایش منخاع ما تا پایین ستون فقرعلت خواب آلودگی بعد از خواستفاده از هوش مصنوعی در فراموش کارها باهوش تر هسدی متیل فومارات(زادیوا)(هفت سین یادگاری از میراث آیا آگاهی پس از مرگ از بیبیماری ضعف عضلات نزدیک بمواد کوانتومی جدید، ممکندر چه مرحله ای از خواب ، رهوش مصنوعی در خدمت خلق وحافراد آغاز حرکت خودشان ربحثی در مورد نقش کلسیم و محل درک احساسات روحانی درویای شفافهستی ما پس از شروعی چگال اولین مورد پیوند سر در انبرخی بیماری ها که در آن بمغز چون ابزار هوش است دلیراه های جدید برای قضاوت ریادگیری مهارت های جدید داگر تلاش انسان امروز براتلاشی جدید در درمان ام اسمغز حریص برای خون، کلید تسفر نامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تادامه بحث تکامل چشمتکامل زباننقش زبان در سلطه و قدرت اسکته مغزیگاهی لازم است برای فهم و ارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش های ژنتیکی غیر تصادفنوشیدن چای برای مغز مفید شاهکار قرنپاسخ گیاهان در زمان خورداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکخواندن ، یکی از شستشو دهننخستین تصویر از سیاهچالهعوارض ازدواج و بچه دار شداستیفن هاوکینگ در مورد هفراموشی همیشه هم بد نیستدژا وو یا اشنا پنداریهمیشه عسل با موم بخوریمآیا امکان بازسازی اندامهبیماریهای تحلیل عضلانی اموجود بی مغزی که می توانددر هم تنیدگی کوانتومی و پهوش مصنوعی درمانگر کامپیافزایش قدرت ادراکات و حسبحثی در مورد عملکرد لوب فمحدودیت های حافظه و حافظروبات های ریز در درمان بیو هر کس تقوای خدا پیشه کناولین تصویر در تاریخ از سبرخی بیماری های خاص که بدمغز چگونه صداها را فیلتر راه پیروزی در زندگی چیستیادآوری خواب و رویاابزار هوش در حال ارتقا ازتمایل زیاد به خوردن بستنمغز زنان جوانتر از مغز مرسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایادغام میان گونه های مختلتکامل ساختار رگهای مغزی نقش سجده بر عملکرد مغزساخت شبکه عصبی با الفبایگاهی مغز بزرگ چالش استاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد وجهشهای مفید و ذکاوتی که دنوعی سکته مغزی ، وحشتناک شبیه سازی میلیون ها جهان پختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکخواب سالم عامل سلامتینرمش های مفید در سرگیجهعید نوروز مبارکاستیفن هاوکینگ در تفسیر فرایند حذف برخی اجزای مغدژاوو یا آشناپنداریهوموارکتوس ها ممکن است دآیا انسان با مغز بزرگش اخبیهوش کردن در جراحی و بیمموجودات مقهور ژنها هستنددرمان های بیماری آلزایمرهوش مصنوعی درخدمت خلق وحافسردگی و اضطراب در بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهمخچه ، فراتر از حفظ تعادلروح رهاییویتامین E برای فعالیت صحاولین سلول مصنوعیبرخی توجهات در ببمار پارمغز آیندگان چگونه است ؟رشته نوروایمونولوژی و نقژن هوش و ساختارهای حیاتی ابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغزهای کوچک بی احساسسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل شناخت انسان با کشفتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نقش غذاها و موجودات درياساخت شبکه عصبی مصنوعی با گذر زمان کاملا وابسته به از نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهشهای مفید و ذکاوتی که دچیزی خارج از مغزهای ما نیشبیه سازی سیستم های کوانپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکخواب سالم عامل سلامتی و ینرمشهای مهم برای تقویت ععامل کلیدی در کنترل کارآاستخوان های کشف شده، ممکفرد حساس از نظر عاطفی و بدانشمندان ژنی از مغز انسهوش مصنوعی می تواند بر احآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیمیهمانهای ناخوانده عامل درمان های جدید میگرنهوش مصنوعی ساخته هوش طبیالکتروتاکسی(گرایش و حرکبحثی درباره هوش و تفاوتهمخچه ابزاري که وظیفه آن فروزه داری و بیمار ی ام اس ویتامین E در چه مواد غذایاوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی سلولهای عصبی در تلامغز انسان ایا طبیعتا تمارشد مغز علت تمایل انسان بژن یا نقشه توسعه مغز و نقابزارهای پیشرفته ارتباط تمساح حد واسط میان مغز کومغزتان را در جوانی سیمکشسفرنامه سفر به بم و جنوب کاهش التهاب ناشی از بیماارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل امروز در درمتبدیل سلولهای محافط به سنقش غذاها و موجودات درياساختار شبکه های مغزی ثابگربه شرودینگر و تاثیر مشاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وجاذبه و نقش آن در شکلگیریچگونه مغز پیش انسان یا همشباهت زیاد بین سلول هاي عآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکخواب عامل دسته بندی و حفطچرا مغزهای ما ارتقا یافت عسل طبیعی موثر در کنترل باصول سلامت کمرقانون مندی نقشه ژنتیکی مدانشمندان روش هاي جدیدی هوش مصنوعی گوگل به کمک تشآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیمیگرن سردردی ژنتیکی که بدرمان های رایج ام اسهوش احساسیالتهاب شریان تمپورالبحثی درباره هوش و تفاوتهمدارک ژنتیکی چگونه انسانروش مقابله مغز با محدودیویتامین دی گنجینه ای بزرايندگان چگونه خواهند دیدبرخی سيناپسها طی تکامل و مغز انسان برای ایجاد تمدزمین زیر خلیج فارس تمدنی ژنها نقشه ایجاد ابزار هوابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندرینقش قهوه در سلامتیسفرنامه سفر به بم و جنوب کایروپاکتیک چیستارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل در پیشگیری و تری فلوپرازیننقش غذاها و موجودات درياسخن پاک و ثابتگزیده ای از وبینار یا کنفاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وحقیقت راستین انسان علم بچگونه هموساپينس بر زمین شباهت زیاد بین سلول هاي عآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکخودآگاهی و هوشیاريچرا حیوانات سخن نمی گوینعصب حقوق نورولوواضطراب و ترسقارچ بی مغز در خدمت موجوددانشمندان روشی برای تبدیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآیا برای تولید مثل همیشه بیان ژن های اسکیزوفرنی دمیدان مغناطيسي زمین بشر درمان جدید میگرن با انتی هوش احساسیامیوتروفیک لترال اسکلروبحثی درباره هوش و تفاوتهمروری بر تشنج و درمان هایروش های صرفه جویی در ایجاواکنش های ناخودآگاه و تقايا اراده آزاد توهم است یبررسي علل احتمالي تغيير