دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

حس و ادراک قسمت سی و ششم

صفری که از درون آن، همه ی اجزای کیهان جلوه گری می کند!
و این خلا، هرچند متفکر را ممکن است به سوی پیدایش از عدم ببرد ولی قبل از این عدم، قوانینی هست که کیهان بر اساس آن شکل گرفته است؛ نوساناتی که در خلا، جریان دارد و مانند تارهای گیتار، نوسان می کند و این نوسانات نشان میدهد، خلا و صفر تصوری، خلا و عدم مطلق نیست بلکه پر از انرژی هایی است که قبل از آن نقطه ی ابتدایی، وجود داشته است.
حس و ادراک قسمت سی و ششم

تصور ایجاد کیهان از عدم مطلق، تصوری نارسا است که مطالعات جدید، از جمله نظریه ی ریسمان ها، آن را رد می کند. و در این میان، ناظری است که تصور میکند با خلا و عدم، مواجه است در حالی که این عدم، پر از بستری است که بخشی از آن، در ظرف ذهن مشاهده گر جلوه گری میکند و شاید اصلا در این ظرف محدود، نگنجد و مشاهده گر آن را صفر و عدم، تصور کند، ولی این، فقط صفر نسبی در ذهن مشاهده گری است که قادر به مشاهده ی بستر پر از انرژی و نوسانات و ارتعاشات نادیده ی کیهان نیست.
توهم صفر مطلق در ذهن مشاهده گر، مانند عدم تصور وجود زندگی دیگر برای ماهی ای است که از درون آب، می اندیشد چیزی بیرون از آب وجود ندارد!
تعادل محوری، نقطه ی شروعِ صفر برای رخدادها یا رخ ندادن ها است. این، نمایشی خالی و چرخه و جهانی خالی است که آماده است تا با هر فعالیت یا هر تماشاگری، سازگار شود.
هندسه ی بنیادین، روشی برای توصیف آنچه در درک حقیقت، فرد را بی نیاز از حس و بیان اضافی میکند.

تعادل محوری vector equilibrium و ماتریس محوری همسان
تعادل محوری، رفرانس صفرِ واقعیِ ریاضیاتِ انرژی است... فازِ صفرِ یکپارچگی ذهنی که در عدم تقارن ذاتی مثبت ومنفی است و دیفرانسیل(افتراق)های هوشیاری را پیش می برد.(باکمینستر فولر)
مطالعه ی هندسه ی نوسانات خلا کوانتومی- که بافت خود فضا زمان را میسازد-
تعادل محوريvector equilibrium(VE) ابتدایی ترین آرایش انرژی هندسی در کیهان شناسی است. بر اساس نظر باکی فولر VE اساسا به عنوان یک سیستم به جای یک ساختار، تعریف میشود زیرا وجه های مکعبی دارد که ذاتا ناپایدار هستند و غیر ساختاری می باشند.


VE همانطور که نامش بیان میکند، تنها شکل هندسی است که درون آن، همه ی محورها طول یکسان دارند. این هر دو شکل را در بر میگیرد که از نقطه ی مرکزی آن شروع میشود و رو به بیرون، به سوی راس های محیطی و لبه ها(محورها)ی آن است و همه ی سرها را به هم وصل می کند.

شکل مشابه هشت وجهی مکعبی cuboctahedron را در سال 1917 باکمینستر فولر مطرح کرد و اهمیت قرینگی کاملِ محوری را بیان نمود و آن را تعادل محورینامید. با همه ی محورها که به طور کامل طول مشابه و ارتباط زاویه ای مشابه دارد، از یک دید وابسته به انرژی، VE شرایط کامل و نهایی ای را نشان می دهد که در آن، حرکت انرژی به وضعیت تعادلی خالص و به آرامش و بی چیزی کامل میرسد.

آنطور که فولر بیان کرد، به این دلیل، این حالت، فازِ صفر از آن چیزی است که همه ی شکل های دیگر از آن منشا می گیرد. .
فولر میگوید: تعادل محوری، نقطه ی شروع صفر برای رخدادها یا رخ ندادن ها است. این، نمایشی خالی و چرخه و جهانی خالی است که آماده است تا با هر فعالیت یا هر تماشاگری، سازگار شود.
مشخصات بنیادین تعادل محوری
12 دایره اطراف دایره ی مرکزی
روش دیگر کشیدن هندسه ی VE، با استفاده از 13 دایره با قطر یکسان است. با استفاده از یک دایره در مرکز، ما می توانیم دوازده دایره را دور این دایره ی مرکزی قرار دهیم. ...
https://cosmometry.net/vector-equilibrium-&-isotropic-vector-matrix


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تو یک جهان در مغز خودت هسمغز انسان رو به کوچک تر شجهان یکپارچهنگاهی بر توانایی اجزاي بدرمان تومورهای مغزی با اآیا جهان ذهن و افکار ما مسیاهچاله و تکینگی ابتدایواکسن دیگری ضد کرونا از دابزارهای بقای از نخستین به زودی شبکه مغزی به جای منابع انرژی از نفت و گاز توصیه هایی در مصرف ماهیمغزتان را در جوانی سیم کشحقیقت قربانی نزاع بین بی چرا حیوانات سخن نمی گویندرگیری مغزی در سندرم کووآسيب میکروواسکولاریا آسسخن پاک و ثابتیک رژیم غذایی جدید، می تواختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل ساختار رگهای مغزی نقش انتخاب از طرف محیط، نحس و ادراک قسمت نهمنظریه تکامل در درمان بیمروی و منیزیم در تقویت استامید درمان کرونا با همانشواهدی از نوع جدیدی از حاکمردرد با پوشیدن کفش مناارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر کپسول نوروهرب بر ننقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت سی و هشتمهوش مصنوعی الفاگوروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد PML به دنبال تکضررهای مصرف شکر و قند بر کاهش مرگ و میر ناشی از اباز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرمکانیک کوانتومی بی معنی تاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشخخورشید مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی راه های جدید برای قضاوت راینترنت بدون فیلتر ماهواعوارض ازدواج و بچه دار شدکشف مکانیسمی پیچیده در باز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دمحل درک احساسات روحانی دتاثیر درجه حرارت بر عملکدو سوی واقعیتزندگی زمینی امروز بیش از هوش احساسیاپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تگاهی مغز بزرگ چالش استفلج دوطرفه عصب 6 چشمبزرگ شدن تقریبا ناگهانی مرگ انتقال است یا نابود شتاثیر رژیم گیاه خواری بر دانشمندان روشی برای تبدیپرواز از نیویورک تا لوس آزبان و شناخت حقیقت قسمت دهزینه سنگین انسان در ازاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتپیوند سر، یکی از راه حلهاقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتقلید از روی طبیعتمعنی روزهتشخیص ژنتیکی آتروفی های در محل کار ارزش خودت را بآیا هوش ارثی دریافتی از پسلول عصبی شاهکار انطباق واقعیت فیزیکی، تابعی از ابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دلبخند بزن شاید صبح فردا زتو پیچیده ترین تکنولوژی مغز انسان رو به کوچکتر شدجهان کاملی در اطراف ما پرچالش دیدگاه های سنتی در بدرمان تشنجآیا جهش های ژنتیکی، ویروسیاهچاله ی تولید کنندهواکسن سرطانابزارهای دفاعی و بقای موبه زیر پای خود نگاه نکن بمنابع انرژی از نفت و گاز توضیحی ساده در مورد هوش ممغزتان را در جوانی سیمکشحقیقت اشیاچرا حجم مغز گونه انسان دردرگیری اعصاب به علت میتوآسیب ها ناشی از آلودگی هوسرنوشتیکی از علل محدودیت مغز اماختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتکامل شناخت انسان با کشفنقش اتصالات بین سلولهای حس و ادراک قسمت چهارمهفت چیز که عملکرد مغز تو رویا و خبر از آیندهامگا سه عامل مهم سلامتشواهدی از دنیسوان(شبه نئکنفرانس تشنج هتل کوثر اصارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتاثیر کپسول نوروهرب بر تنقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت سی و ششمهوش مصنوعی از عروسک های بروشهای نو در درمان دیسک باولین مورد پیوند سر در انضررهای شکر بر سلامت مغزکاهش التهاب ناشی از بیمااز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهمکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون هاي مصنوعی می توانخانواده پایدارهوش مصنوعی از عروسک تا کمایندرالعید نوروز مبارککشف ارتباط جدیدی از ارتباز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهمحدودیت های حافظه و حافظتاثیر درجه حرارت بر عملکدوچرخه سواری ورزشی سبک و زندگی زودگذرهوش عاطفی بیشتر در زنانابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تگذر زمان کاملا وابسته به فناوری هوش مصنوعی نحوه خبزرگترین خطایی که مردم ممراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر رژیم گیاه خواری بر داروهای مصرفی در ام اسپرورش مغز مینیاتوری انسازبان و شناخت حقیقت قسمت سهزاران سال چشم های بینا وابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز پیام های ناشناخته بر مغز قانون مندی نقشه ژنتیکی متقویت استخوان در گرو تغذمعادله ها فقط بخش خسته کنتصویربرداری فضاپیمای آمدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا هوش سریعی که بدون احسسلولهای ایمنی القا کنندهواقعیت چیستابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هالرزش ناشی از اسیب به عصبتو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز ایندگان چگونه استجهان در حال نوسان و چرخشچاالش ها در تعیین منبع هودرمان جدید میگرن با انتی آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسیاره ی ابلهانواکسنی با تاثیر دوگانه ااتفاق و تصادفبوزون هیگز چیستمنابع انرژی از نفت و گاز تیوتیکسن داروی ضد جنوننقش قهوه در سلامتیحقیقت تنها چیزی است که شاچرا خشونت و تعصبدرد باسن و پا به دلیل کاهآشنا پنداریسریعترین کامپیوتر موجودیافته های نوین علوم پرده اختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتأثیر نگاه انسان بر رفتانقش تیروئید در تکامل مغزحس و ادراک قسمت نوزدهمهفت سین یادگاری از میراث رویا بخشی حقیقی از زندگی امروز دانش ژنتیک هیچ ابهشکل های متفاوت پروتئین هکنگره بین المللی سردرد دارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی منبع هوشیاری در کجاست؟(قتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت سیزدهمهوش مصنوعی از عروسک های بروشهای شناسایی قدرت شنوااولین هیبرید بین انسان و طلای سیاهکاهش دوپامین عامل بیماریاز نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختما انسانها چه اندازه نزدتاثیر گیاهخواری بر رشد و نورون های ردیاب حافظهخارق العاده و استثنایی بهوش مصنوعی از عروسک تا کمایا کوچک شدن مغزانسان العامل کلیدی در کنترل کارآکشف جمجمه ای درکوه ایرهواز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بمخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر درجه حرارت بر عملکديدن با چشم بسته در خواب زونیسومایدهوش عاطفی در زنان بیشتر اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تگربه شرودینگر و تاثیر مشفیلمی بسیار جالب از تغییبسیاری از بیماری های جدیمرز مرگ و زندگی کجاستتاثیر رژیم گیاهخواری بر داروهای ام اسآلودگی هوا و ویروس کرونازبان شناسی مدرن در سطح سلهستي مادي ای که ما کوچکترابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز پیشینیان انسان از هفت میقانون جنگلتلقین اطلاعات و حافظهمعجزه ی علم در کنترل کرونتصادف یا قوانین ناشناختهچگونه هموساپينس بر زمین در هم تنیدگی کوانتومی و پآیا هشیاری کوانتومی وجودسلولهای بنیادی مصنوعی درواقعیت چیستابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردلرزش عضله یا فاسیکولاسیولزوم سازگاری قانون مجازاتولید مثل اولین ربات های مغز ابزار بقای برتر مادیجهش های ژنتیکی مفید در ساناتوانی از درمان برخی ویدرمان جدید کنترل مولتیپلآیا خداباوری محصول تکاملسیاره ابلهانواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متلمنابع انرژی از نفت و گاز تکنولوژی جدید که سلول هانقش مهاجرت در توسعه نسل احقیقت خواب و رویاچرا در مغز انسان، فرورفتدستورالعمل مرکز کنترل بیآغاز فصل سرما و دوباره تکسرگیجه از شایعترین اختلایادگیری مهارت های جدید داختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتئوری تکامل امروز در درمنقش حفاظتی مولکول جدید دحس و ادراک قسمت هفتمهم نوع خواری در میان پیشیرویا تخیل یا واقعیتانفجار و توقف تکاملی نشاشگفتی های زنبور عسلکنگره بین المللی سردرد دارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بمنبع خواب و رویاتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقشه مغزی هر فرد منحصر بهحس و ادراک قسمت ششمهوش مصنوعی از عروسک بازی روشی برای بهبود هوش عاطفاولین تصویر در تاریخ از سطوفان فقر و گرسنگی و بی سکاهش سن بیولوژیکی، تنها از نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان هما انسانها چه اندازه نزدتاثیر انتخاب از طرف محیط نوروپلاستیسیتی چیستخدا موجود استراه پیروزی در زندگی چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمایا این جمله درست است کسیعادت کردن به نعمتگل زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر درجه حرارت بر عملکدی متیل فومارات(زادیوا)(زونا به وسیله ویروس ابله هوش عاطفی در زنان بیشتر اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تگزیده ای از وبینار یا کنففیزیک مولکولها و ذرات در بسیاری از بیماری های جدیمرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر عصاره تغلیظ شده گیداروهای تغییر دهنده ی سیآلزایمرزبان شناسی نوین نیازمند هستی ما پس از شروعی چگال ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز قانون جنگلتلاش هایی در بیماران قطع مغز فکر میکند مرگ برای دیتظاهر خوابیده ی مادهچگونه واکسن کرونا را توزدر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا واکنش های یاد گرفته وسلسله مباحث هوش مصنوعیواقعیت های متفاوتابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملاصول سلامت کمرلزوم سازگاری قانون مجازاتولید پاک و فراوان انرژیمغز ابزار برتر بقاجهش های ژنتیکی غیر تصادفناتوانی در شناسایی چهره درمانهای بیماری پارکینسآیا دلفین ها می تواند از سیاره ابلهانوبینار اساتید نورولوژی داثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهامنابع انرژی از نفت و گاز تکنولوژی جدید که سلول هانقش میدان مغناطیسی زمین حقیقت راستین انسان علم بچراروياها را به یاد نمی آذهن ما از در هم شکستن منبإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسربازان ما محققا غلبه می یادآوری خواب و رویااختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتئوری تکامل در پیشگیری و نقش حیاتی تلومر دی ان آ دحس و ادراک قسمت هفدهمهمیشه اطمینان تو بر خدا برویا حقی از طرف خداانواع سکته های مغزیشاهکار قرنکنترل همجوشی هسته ای با هارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا منحنی که ارتباط بین معرفتاثیر کتامین در درمان پانقشه های مغزی جدید با جزیحس و ادراک سی و هفتمهوش مصنوعی از عروسک بازی روشی جدید در درمان قطع نخاولین سلول مصنوعیطی یکصد هزار سال اخیر هرچکایروپاکتیک چیستاز نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده مما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر احتمالی عصاره تغلینوشیدن چای برای مغز مفید خطا در محاسبات چیزی کاملرابطه تشنج و اوتیسمهوش مصنوعی از عروسک تا کمایا ابزار هوشمندی یا مغز عارضه جدید ویروس کرونا سگلوئوناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارمخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر درجه حرارت بر عملکدژا وو یا اشنا پنداریزیباترین چیز در افزایش سهوشیاری کوانتومیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تگزارش یک مورد جالب لخته وفیزیک و هوشیاریبعد از کرونامزایای شکلات تلخ برای سلتاریخ همه چیز را ثبت کردهداروهای ضد بیماری ام اس وآمارهای ارائه شده در سطح زبان، وسیله شناسایی محیطو هر کس تقوای خدا پیشه کنابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز قانونمندی و محدودیت عالمتلاشی برای درمان قطع نخامغز قلبتظاهری از ماده است که بیدچگونه آن شکری که می خوریمدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا یک، وجود داردسلطان جنگل یا صاحب ملکوتواقعیت و مجازابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترسمقاومت به عوارض فشار خون تولید سلولهای جنسی از سلمغز از بسیاری حقایق می گرجهشهای مفید و ذکاوتی که دنبرو و انرژی مداومدرهای اسرارآمیز و پوشیدهآیا دلفین ها میتوانند باسیر آفرینش از روح تا مغز وراپامیل در بارداریاثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن منابع انرژی از نفت و گاز تکامل مادی تا ابزار هوشمنقش محیط زندگی و مهاجرت دحقایق ممکن و غیر ممکنچراروياها را به یاد نمی آذهن چند جانبه نیازمند نگافت فشار خون ناگهانی در وسردرد میگرن در کودکانژن هوش و ساختارهای حیاتی اختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتا 20 سال آینده مغز شما به نقش خرچنگ های نعل اسبی درحس و ادراک قسمت هجدهمهمیشه عسل با موم بخوریمرویاها از مغز است یا ناخوانگشت ماشه ایشبیه سازی میلیون ها جهان کندر در بیماریهای التهابارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهمنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر گیاه خواری بر رشد ونقص در تشخیص هیجانات عامحس و ادراک- قسمت بیست و پهوش مصنوعی از عروسک بازی روشی جدید در درمان سکته ماوکرلیزوماب داروی جدید شظهور امواج مغزی در مغز مصکار با یگانگی و یکپارچگیاز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر ترکیبات استاتین (سنوعی سکته مغزی ، وحشتناک خطا در محاسبات چیزی کاملراز تغییرهوش مصنوعی از عروسک تا کمایا بیماری ام اس (مولتیپعدم توقف تکامل در یک انداگمان میکنی جرمی کوچکی در از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیمدل همه جانبه نگر ژنرالیتاثیر درجه حرارت بر عملکدژاوو یا آشناپنداریزیر فشار کووید چه باید کرهوش، ژنتیکی است یا محیطیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تگشایش دروازه جدیدی از طرفیزیکدانان ماشینی برای تبعد از کرونامسیر دشوار تکامل و ارتقاتازه های اسکیزوفرنی(جنوداروی فامپیریدین یا نورلآن چیزی که ما جریان زمان سفر نامه سفر به بم و جنوب وقت نهيب هاي غير علمي گذشابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز قارچ بی مغز در خدمت موجودتلاشی تازه برای گشودن معمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتغییر الگوی رشد مغزی با زچگونه انتظارات بر ادراک در آستانه ی موج پنجم کوویآیا کیهان می تواند یک شبیسم زنبور ، کلیدی برای وارواکنش های ناخودآگاه و تقابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیمقابله با کرونا با علم استومورها و التهاب مغزی عامغز به تنهایی برای فرهنگ جهشهای مفید و ذکاوتی که دنخاع ما تا پایین ستون فقردرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا دست مصنوعی به زودی قاسیستم تعادلی بدنورزش هوازی مرتب خیلی به قاثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به سمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل مداومنقش نگاه از پایین یا نگاهحمله ویروس کرونا به مغزنزاع بین جهل و علم رو به پذهن تو همیشه به چیزی اعتقافراد آغاز حرکت خودشان رسردرد و علتهای آنژن یا نقشه توسعه مغز و نقاختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتا بحر یفعل ما یشانقش داروهاي مختلف معروف حس و ادراک قسمت هشتمهمراهی نوعی سردرد میگرنیرویاهای پر رمز و حیرتی درانگشت نگاری مغز نشان میدشبیه سازی سیستم های کوانکوچک شدن مغز از نئاندرتاارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتمهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر گیاه خواری بر رشد ونقطه بی بازگشتحساسیت روانی متفاوتهوش مصنوعی از عروسک بازی ريتوکسيمب در درمان ام اسايندگان چگونه خواهند دیدعقل مجادله گرکاربرد روباتهای ريزنانواز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر دوپامین و سروتونیننیکولا تسلاخطر آلودگی هواراست دستی و چپ دستیهوش مصنوعی از عروسک تا کمایا بدون زبان میتوانیم تعسل طبیعی موثر در کنترل بگنجینه ای به نام ویتامین از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکمدل های ریز مغز مینی برینتاثیر درجه حرارت بر عملکدگرگونی های نژادی و تغییزیرفون داروی ضد ام اسهیچ کاری نکردن به معنی چیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تپمبرولیزوماب در بیماری چفرگشت و تکامل تصادفی محض بعد از کرونا دلخوشی بیهومسئول صیانت از عقیده کیستازه های بیماری پارکینسوداروی لیراگلوتیدآنچه واقعیت تصور میکنیم سفر به مریخ در 39 روزوقتی فهمیدی خطا کردی برگابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزقبل از آغازتلاشی جدید در درمان ام اسمغز مادران و کودکان در زمتغییر زودتر اتصالات مغزیچگونه باغبانی باعث کاهش در درمان بیماری مولتیپل آیا گذشته، امروز وآینده سماگلوتید داروی کاهش دهنواکنش به حس جدیدابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چملاحظه های اخلاقی دربارهتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مغز برای فراموشی بیشتر کجواب دانشمند سوال کننده نخستین تصویر از سیاهچالهدرک و احساسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیستم دفاعی بدن علیه مغز ورزش هوازی ، بهترین تمریاثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و منابع انرژی از نفت و گاز تکامل چشمنقش نظام غذایی در تکامل محمایت از طبیعتنزاع بین علم و نادانی رو ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعافزایش قدرت ادراکات و حسسردرد تنشنژنها نقشه ایجاد ابزار هواختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر مشاهده بر واقعیت بنقش ذهن و شناخت در حوادث حس و ادراک قسمت پنجمهندسه ی پایه ایرویای شفافاندوهگین نباش اگر درب یا شبکه های مصنوعی مغز به درکووید نوزده و خطر بیماری ارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين مولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر گیاه خواری بر رشد وچند نرمش مفید برای کمردرخفاش با شیوع همه گیری جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ریواستیگمینايا اراده آزاد توهم است یعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهکاربرد روباتهای ريز، در از نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتماه رجبتاثیر دپاکین بر بیماری منیاز به آموزش مجازی دیجیخطرات هوش مصنوعیرجزخوانی هایی که امروز بهوش مصنوعی از عروسک تا کمایا تکامل هدفمند استعصب حقوق نورولووگویید نوزده و ایمنی ساکتاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلامدیریت اینترنت بر جنگتاثیر درجه حرارت بر عملکدانش بی نهایتزاوسکا درمان گوشرهیچگاه از فشار و شکست نترابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تپنج اکتشاف شگفت آور در موفراموش کارها باهوش تر هسبعد از کرونا دلخوشی بیهومسئولیت جدیدتبدیل تراکت صوتی مصنوعی داروی تشنجی دربارداریآنزیم تولید انرژی در سلوسفر تجهیزات ناسا به مریخ ویتنام نوعی کرونا ویروس ابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رقبل از انفجار بزرگتمایل زیاد به خوردن بستنمغز چون ابزار هوش است دلیتغییر عمودی سر انسان از پچگونه تکامل مغزهای کنونیدر سال حدود 7 میلیون نفر آیا آگاهی پس از مرگ از بیسندرم کووید طولانیواکسن های شرکت فایزر آمرواکسن کووید 19 چیزهایی که ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد مملاحظات بیهوشی قبل از جرتوهم چیستمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟جاذبه و نقش آن در شکلگیرینخستین روبات های زنده ی جدرک احساسات و تفکرات دیگآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسکته مغزیورزش و میگرناجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل ابزار هوش ، راه پر نقش نظریه تکامل در شناساحوادث روزگار از جمله ویرنزاع بین علم و جهل رو به پذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش مرگ و میر سندرم کوسردرد سکه ایژنها ، مغز و ارادهادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنقش روی و منیزیم در سلامتحس و ادراک قسمت بیست و چههندسه ی رایج کیهانروبات های ریز در درمان بیانرژی تاریکشباهت مغز با کیهان مادیکودک ایرانی که هوش او از ارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش کلسیم و مواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر گیاه خواری بر رشد وچند جهانیخلاصه ای از مطالب همایش مهوش مصنوعی از عروسک بازی ریاضیات یک حس جدید استايا اراده آزاد توهم است یعلم به ما کمک میکند تا موکتاب زیست شناسی باوراز واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دماپروتیلینتاثیر داروهای ضد التهاب چیزی خارج از مغزهای ما نیدفاع در برابر تغییر ساخترساناها و ابر رساناها و عهوش مصنوعی به کمک هوش طبیایجاد احساساتعضلانی که طی سخن گفتن چقدگوشه بیماری اتوزومال رسساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و مدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر درجه حرارت بر عملکدانشمندان موفق به بازگردزبان مشترک ژنتیکی موجوداهیپرپاراتیروئیدیسمابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تپوست ساعتی مستقل از مغز دفراموشی همیشه هم بد نیستتفکر خلا ق در برابر توهم مستند جهان متصلتبدیل سلولهای محافط به سداروی جدید s3 در درمان ام آینده ی انسان در فراتر ازسفر دشوار اکتشافویتامین E برای فعالیت صحابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمقدم زدن و حرکت دید را تغیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز چگونه صداها را فیلتر تغییرات منطقه بویایی مغزچگونه جمعیت های بزرگ شکل درمان های اسرار آمیز در آآیا امکان بازسازی اندامهسندرم گیلن باره به دنبال سندرم پیریفورمیسواکسن کرونا و گشودن پنجرابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد مممانتین یا آلزیکسا یا ابتوپیراماتمغز بزرگ چالش است یا منفعجدایی خطای حسی استنرمش های مفید برای درد زادرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی سانسور از روی قصد بسیاری ورزش بهترین درمان بیش فعاجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و منابع بی نهایت انرژی در دتکامل داروینی هنوز در حانقش هورمون های تیروئید دحافظه و اطلاعات در کجاست نشانه های گذشته در کیهان ذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش سرعت پیشرفت علوم سرعت فکر کردن چگونه استژنهای مشترک بین انسان و واداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نقش روزه داری در سالم و جحس و ادراک قسمت بیست و یکهندسه بنیادینروح رهاییانرژی تاریک که ما نمی توشباهت کیهان و مغزکودکان میتوانند ناقل بی ارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فموجود بی مغزی که می تواندتاثیر گیاه خواری بر رشد وچندین ماده غذایی که ماننخونریزی مغز در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک بازی ریسدیپلام تنها داروی تایای نعمت من در زندگیمعلایم کمبود ویتامین E را کتاب، سفری به تاریخاز آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانماجرای جهل مقدستاثیر داروی ضد تشنج سدیم چیزی شبیه نور تو نیستدقیق ترین تصاویر از مغز ارشته نوروایمونولوژی و نقهوش مصنوعی در کامپیوترهاایرادهای موجود در خلقت بغیرقابل دیدن کردن مادهگوشت خواری یا گیاه خواریاز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانمروری بر تشنج و درمان هایتاثیر درجه حرارت بر عملکدانشمندان نورون مصنوعی سزبان چهار حرفی حیات زمینهاوکينگ پیش از مرگش رسالابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تپیموزایدفرایند پیچیده ی خونرسانیتفاوت مغز انسان و میمون همشکلات نخاعیتروس جریان انرژیداروی جدید میاستنی گراویآینده ی علم و فیزیک در60 ثسفرنامه سفر به بم و جنوب ویتامین E در چه مواد غذایابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در قدرت انسان در نگاه به ابعتمدن پیشرفته ی پیشینیانمغز ناتوان از توجیه پیداتغییرات آب و هوایی که به چگونه جمعیت های بزرگ شکل درمان های بیماری آلزایمرآیا انسان با مغز بزرگش اخآیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهاواکسن کرونا از حقیقت تاتابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای ممنابع انرژي پاک سرچشمه حتوانایی مغز و دیگر اجزای مغز بزرگ چالشهای پیش روجریان انرژی در سیستم های نرمش های مفید در سرگیجهدرک حقیقت نردبان و مسیری آیاما مقهور قوانین فیزیکسانسور بر بسیاری از حقایورزش در کمر درداحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتمناطق خاصی از مغز در جستجتکامل داروینی هنوز در حانقش هورمون زنانه استروژنحافظه و اطلاعات در کجاست نظام مثبت زندگیذرات کوانتومی زیر اتمی قافسردگی و اضطراب در بیماشلیک فراموشیژنهای هوش ، کدامندادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش رژیم غذایی بر رشد و احس و ادراک قسمت بیست و دوهندسه در پایه ی همه ی واکروزه داری متناوب، مغز را انسان قدیم در شبه جزیره عشباهت زیاد بین سلول هاي عکودکان خود را مشابه خود تارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر گیاه خواری بر رشد وچه زیاد است بر من که در ایخواندن ، یکی از شستشو دهنهوش مصنوعی از عروسک بازی ریشه های مشترک حیاتای آنکه نامش درمان و یادشعلایم کمبود ویتامین E را کجای مغز مسئول پردازش تجاز انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایماده ی تاریکتاثیر درجه حرارت بر عملکنکاتی در مورد تشنجدلایلی که نشان میدهد ما برشد مغز فرایندی پیچیده اهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاگر میدانی مصیبت بزرگتر مقالاتگیلگمش باستانی کیستاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير مرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر درجه حرارت بر عملکدانشمندان یک فرضیه رادیکپیشرفت های جدید علوم اعصزبان و کلمه حتی برای کسانهاوکينگ پیش از مرگش رسالابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تپیموزایدفرایند تکامل و دشواری هاتفاوت ها و تمایزها کلید بمشکلات بین دو همسر و برخیتری فلوپرازینداروی جدید ضد میگرنآیا ممکن است موش کور بی مسفرنامه سفر به بم و جنوب ویتامین کاابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیالمس کوانتومیتمدن بشری و مغز اخلاقیمغز و سیر تکامل ان دلیلی تغییرات تکاملی سر انسان چگونه حافظه را قویتر کنیدرمان های جدید میگرندرمان های جدید در بیماری آیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهاواکسن کرونا ساخته شده توابزار بقای موجود زنده از بلندی در ذهن ما درک بلندیمنابع انرژی از نفت و گاز توازن مهمتر از فعالیت زیمغز بزرگ و فعال یا مغز کوجریان انرژی در سیستم های نرمشهای مهم برای تقویت عدرک عمیق در حیواناتآب زندگی است قسمت چهارمساخت شبکه عصبی مصنوعی با وزن حقیقی معرفت و شناختاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار منبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل داروینی هنوز در حانقش ویتامین K در ترمیم اسحافظه و اطلاعات در کجاستنظریه ی تکامل در درمان بیرفتار اجتماعی انسان، حاصالکتروتاکسی(گرایش و حرکشلیک فراموشیژنهای حاکم بر انسان و انسادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش رژیم غذایی در رشد و احس و ادراک قسمت بیست و سوهوموارکتوس ها ممکن است دروزه داری و بیمار ی ام اس انسان ها می توانند میدان شباهت زیاد بین سلول هاي عکوری گذرای ناشی از موبایارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهمیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر گیاه خواری بر رشد ونهایت معرفت و شناخت درک عخواب سالم عامل سلامتیهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت مغزی کمک میکند علت خواب آلودگی بعد از خوکرونا چه بر سر مغز می آوراز بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های ماده ی خالیتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه مولکول های دی ان ایدنیای شگفت انگیز کوانتومرشد مغز علت تمایل انسان بهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاگر نیروی مغناطیس نباشد تاثیر ویتامین دی بر بیماگیاه خواری و گوشت خوار کدبررسی و اپروچ جدید بر بیممرکز حافظه کجاستتاثیر درجه حرارت بر عملکدانشمندان ژنی از مغز انسپیشرفتی مستقل از ابزار هزبان و بیان نتیجه ساختماهدف یکسان، در مسیرهای متابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تپیچیدگی های مغزمگسفرایند حذف برخی اجزای مغتفاوت های بین زن و مرد فقمشکلات روانپزشکی پس از ستری فلوپرازینداروی ضد تشنج با قابليت تآیا ما تنها موجودات زنده سفرنامه سفر به بم و جنوب ویتامین کا و استخوانابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیالوب فرونتال یا پیشانی مغتمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز آیندگان چگونه است ؟ثبت امواج الکتریکی در عصنگاه محدود و تک جانبه، مشنگاه انسان محدود به ادرادرمان های رایج ام اسآیا برای تولید مثل همیشه سوپاپ ها یا ترانزیستورهاواکسن ایرانی کرونا تولیدابزارهای پیشرفته ارتباط بلعیدن ستاره توسط سیاهچامنابع انرژی از نفت و گاز توسعه هوش مصنوعی قادر اسمغز بزرگترین مصرف کننده جریان انرژی در سیستم های چرا مغزهای ما ارتقا یافت درگیری قلب در بیماری ویرآب زندگی است قسمت اولساخت شبکه عصبی با الفبای وزوز گوشاحساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل داروینی هنوز در حانقش ژنتیک در درمان اختلاحس چشایی و بویایینظریه ی تکامل در درمان بیرقیبی قدرتمند در برابر مالگوبرداری از طبیعتشنا در ابهای گرم جنوب نیاکلرال هیدرات برای خوابانادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش زنجبیل در جلوگیری از حس و ادراک قسمت بیستمهوش مصنوعی می تواند بر احروزه داری سلول های بنیادانسان جدید از چه زمانی پاشرکت نورالینک ویدیویی ازکی غایب شدی تا نیازمند دلارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار میلیارد سال تکامل بخواب سالم عامل سلامتی و یهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت نخاعی میتواند دعماد الدین نسیمی قربانی کریستال زمان(قسمت اولاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم مبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه مغز پیش انسان یا همدندان ها را مسواک بزنید تزمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش مصنوعی درمانگر کامپیاگر نعمت فراموشی نبود بسصفحه اصلیگالکانزوماب، دارویی جدیفلج نخاعی با الکترودهای بررسی ژنها در تشخیص بیمامرکز حافظه کجاستتاثیر درجه حرارت بر عملکدانشمندان پاسخ کوانتومی پاسخ گیاهان در زمان خوردزبان و بیان، در سایه پیشرهدف از تکامل مغزابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تپیچیدگی های مغزی در درک زفرد حساس از نظر عاطفی و بتفاوت های تکاملی در مغز ومشکلات روانپزشکی در عقب تسلیم شدن از نورون شروع مداروی ضد تشنج با قابليت تآیا مغز تا بزرگسالی توسعسفرنامه سفر به بم و جنوب ویتامین کا در سبزیجاتابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیالوتیراستامتمساح حد واسط میان مغز کومغز انسان ایا طبیعتا تماجمجمه انسان های اولیهنگاه از درون مجموعه با نگدرمان های علامتی در ام اسآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسودمندی موجودات ابزی بر واکسن اسپایکوژنابزارهای بقا از نخستین هبه مغز خزندگان خودت اجازمنابع انرژی از نفت و گاز توسعه برخی شغل ها با هوش مغز حریص برای خون، کلید تجستجوی متن و تصویر به صورچرا ویروس کرونای دلتا وادرگیری مغز در بیماری کویآب زندگی است قسمت دومساختار شبکه های مغزی ثابیک پیشنهاد خوب برای آسان احساسات کاذببیماری بیش فعالیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل زباننقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک (قسمت اول )نظریه ی ریسمانرموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالشناخت و معرفت، و نقش آن دکمردردارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر ویروس کرونا بر مغز نقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک قسمت دهمهوش مصنوعی و کشف زبان هایروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزشش مرحله تکامل چشمکیهان خود را طراحی میکندارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهمیگرن شدید قابل درمان استاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار ساعت پس از کشتار خوکخواب عامل دسته بندی و حفطهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی حاوی تخم مرغ واین پیوند نه با مغز بلکه عوامل موثر در پیدایش زباکریستال زمان(قسمت دوم)از تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرمباحث مهم حس و ادراکتاثیر درجه حرارت بر عملکدو ویژگی انتزاع و قدرت تجزمان واقعیت است یا توهمهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاگر نعمت فراموشی نبود بسسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تگامی در درمان بیماریهای فلج بل، فلجی ترسناک که آنبررسی سیستم تعادلی بدن امرکز خنده در کجای مغز استتاثیر درجه حرارت بر عملکدانشمندان اولین سلول مصنپختگی پس از چهل سالگي به زبان و تکلم برخی بیماریههدف از خلقت رسیدن به ابزاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تپیوند مغز و سر و چالشهای فرضیه ای جدید توضیح میدهتفاوت های زبانی سرمنشا تمشاهده گر جدای از شیء مشاتشنج چیستداروی ضد تشنج توپیراماتآیا همه جنایت ها نتیجه بیسفری به آغاز کیهانویتامین دی گنجینه ای بزرابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هلیس دگرامفتامین یا ویاستنفس هوازی و میتوکندریمغز انسان برای ایجاد تمدجنسیت و تفاوت های بینایینگاه حقیقی نگاه به درون ادرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا تکامل و تغییرات ژنتیسیلی محکم محیط زیست بر انواکسن اسپایکوژن ضد کروناابزارهای بقا ازنخستین همبه بالا بر ستارگان نگاه کمنابع انرژی از نفت و گاز توصیه های سازمان بهداشت مغز زنان جوانتر از مغز مرجستجوی هوشیاری در مغز ماچرا پس از بیدار شدن از خودرگیری مغز در بیماران مبآب زندگی است قسمت سومسازگاری با محیط بین اجزایک آلل ژنتیکی که از نئانداخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل زباننقش پیش زمینه ها و اراده حس و ادراک (قسمت دوم )نظریه تکامل در درمان بیمرمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلروشناسایی تاریخچه ی تکاملیکمردرد ناشی از تنگی کاناارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر ژنها بر اختلالات خنقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک قسمت دوازدهمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشروش های صرفه جویی در ایجاانسانیت در هم تنیده و متصششمین کنگره بین المللی سکیهانِ هوشیارِ در حال یاارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر گیاه خواری بر رشد ونوآوری ای شگفت انگیز دانخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی راه فراری نیستاینکه به خاطرخودت زندگی عوامل ایجاد لغت انسانی و کریستال زمان(قسمت سوم)از تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنمجموعه های پر سلولی بدن مدو برابر شدن خطر مرگ و میزمان شگفت انگیزهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاگر با مطالعه فیزیک کوانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تگامی در درمان بیماریهای فلج خواببررسی علل کمر درد در میانمرگ چیستتاثیر رو ح و روان بر جسمدانشمندان تغییر میدان مغپروژه ی ژنوم انسانیزبان و شناخت حقیقت قسمت چهرچیز با یک تاب تبدیل به ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز پیوند اندام از حیوانات بقلب و عقلتفاوتهای جنسیتی راهی برامشاهده آینده از روی مشاهتشنج و حرکات شبه تشنجی قاداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش مصنوعی می تواند نسقوط درون جاذبه ای خاص، چویروس مصنوعیابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر لا اکراه فی الدینتنفس هوازی و میتوکندریمغز انسان برای شادمانی طجنسیت و تفاوت های بیناییجهل مقدسنگاهی بر قدرت بینایی درادرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جنین انسان، هوشمندی سیاهچاله های فضایی منابعواکسن دیگر کرونا ساخته شابزارهای بقای موجود زندهبه خودت مغرور نشومنابع انرژی از نفت و گاز توصیه های غیر دارویی در سمغزهای کوچک بی احساسحفره در مغزچرا بیماری های تخریبی مغدرگیری مغزی در سندرم کووآزمون ذهنی گربه شرودینگرستون فقرات انسان دو پا جلیک جهش ممکن است ذهن انساناخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل زبان انسان از پیشینقش آتش در رسیدن انسان بهحس و ادراک قسمت چهلنظریه تکامل در درمان بیمرمز بقای جهش ژنتیکیامید نیکو داشته باش تا آنشناسایی سلول های ایمنی اکمردرد و علل آنارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خدامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر کلام در آیات کلام بنقش سجده بر عملکرد مغزحس و ادراک قسمت سومهوش مصنوعی گوگل به کمک تشروش هایی ساده برای کاهش اانعطاف پذیری مکانیسمی علصرع و درمان های آنکیست کلوئید بطن سومارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفامیدازولام در درمان تشنج تاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز مشاهده ی غیر مستخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی راه های جدید برای قضاوت راینکه خانواده ات سالم باعواملی که برای ظهور لغت اکشف مکانیسم عصبی خوانش پاز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های ممحل درک احساسات روحانیدو برابر شدن خطر مرگ و میزندگی هوشمند در خارج از زهوش احساسیاگر تلاش انسان امروز براسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تگاهی لازم است برای فهم و فلج خواب چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورمرگ و میر پنهانتاثیر رژیم گیاه خواری بر دانشمندان روش هاي جدیدی پروژه ی ژنوم انسانیزبان و شناخت حقیقت قسمت اهزینه ای که برای اندیشیدابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز پیوند سر آیا ممکن استقیچی ژنتیکیتقلید مرحله ای نسبتا پیشمطالعه ای بیان میکند اهدتشنج عدم توازن بین نورون در مانهای کمر دردآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسلول های بنیادی منابع و اویرایش DNA جنین انسان، برابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکلایو دوم دکتر سید سلمان فتنفس بدون اکسیژنمغز انسان برای شادمانی ط