دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر نگاه ناظر هوشیار بر ابعاد

تاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوشمند و موقعیت او، بر رفتار ذرات کوانتومی و همه کیهان

تبدیل و دگرگونی ابعاد عالم مادی!

شاید عجیب باشد ولی سرعت ثابت نور- همانطور که زمان را می آفریند- مکان را هم از نظر بینایی سازمان میدهد و بخش بزرگی از دگرگونی ها و رنگارنگی عالم مادی قابل رویت، به دلیل تغییر در رسیدن امواج نوری و یا کم و زیاد شدن شدت آن و جهت حرکت این امواج است.

تعبیر زمان و مکان، خیلی به هم نزدیک است. هر دو مطرح کننده فاصله دو ذره مادی از هم است. گاهی از تعبیر مکان و گاهی از تعبیر زمان استفاده میشود.

حقیقت آن است که فاصله این دو ذره، حتما فاصله زمانی و مکانی هم میتواند نباشد بلکه هر نوع تفاوت میان دو ذره- حتی اگر از نظر مکانی، متصل با هم باشند و هیچ جدایی مکانی بین آنها وجود نداشته باشد یا به تعبیری، یکی از آنها تجلی دیگری و پرتویی از دیگری باشد، و یا یکی علت دیگری باشد به طوری که بدون وجود علت، اصلا معلول قابل تصور نباشد- باز تمایز و تفاوت بین آنها و اینکه یک چیز نیستند، میتواند به عنوان ابزار شناخت و تفکیک آنها به کار برود و درک صفات متفاوت آنها، شناخت آنها را از هم ممکن کند.

در عالم مادی ما تمایزهای مختلف، در شکل های واضحی نمود دارد که از میان آنها، مکان و زمان بسیار برجسته و آشکار است و هر دوی آنها نشان دهنده فاصله دو ذره از هم است. ولی این فاصله ها و تمایزها- همانطور که در بالا بیان شد- محدود به زمان و مکان نیست.

مکان و زمان در حقیقت فاصله دو ذره از هم است. فاصله مکانی و یا فاصله زمانی!

و بر این اساس اگر دو چیز در حال حرکت باشند، ثبت امواج یکی از آنها توسط دیگری، با توجه به سرعت و جهت حرکت آنها، سبب میشود مشخصات موج دریافتی تغییر کند و به این ترتیب، زمان و مکان چیز دوم، دگرگون شود.

و در حقیقت این دگرگونی، فقط در نگاه ناظری است که بر چیز اول نشسته است و از دید ناظر دیگری- که دور از آنهاست- وضعیت متفاوت میشود.

به این ترتیب زمان و مکان و به طور کلی همه تمایزها و تفاوت ها، نسبی است یعنی وضعیت ناظر هوشمند است که وضعیت چیز دوم را مشخص میکند. و همانطور که امواج صوتی یا نوری دریافتی از جسم دوم، وابسته به جهت حرکت و سرعت آن است وضعیت مکانی و حتی زمانی آن هم وابسته به نگاه ناظر و وضعیت اوست!!

تمایز دو چیز، در عالم مادی ما با مکان و زمان آنها مشخص میشود ولی حقیقت تمایزها و تفاوت ها محدود به این دو مورد نیست. و خیلی عجیب نیست که در جایی فراتر از عالم ماده، مفاهیم زمان و مکان در هم بشکند و حتی در جایی از عالم ماده، زمان جای مکان را بگیرد و نمونه واضح آن، فاصله های نجومی میان کهکشان هاست که به دلیل مشکل بودن محاسبه فاصله های مکانی، از فاصله های زمانی و سال نوری استفاده میشود.

نظر یکی از دانشمندان فیزیک را در اینجا میخوانیم:

این عجیب ترین چیزی است که در همه علم دیده ام.

درون سیاهچاله، مکان یا خطوط سیاه، به زمان یا خطوط بنفش تبدیل میشود!

بالاتر از این، وقتی به مرکز سیاه چاله سقوط کنی هرگز به مکانی سقوط نخواهی کرد بلکه در زمان، به آینده حتمی خود خواهی رفت یا به سقوطی بی نهایت خواهی رفت؛ بدون آنکه به کف برسی!

https://twitter.com/youssefalbanay/status/1206549130467848193?s=21

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=861625824240316&id=100011787184381

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ارتباط میکروب روده و پارچهار میلیارد سال تکامل بتا 20 سال آینده مغز شما به پیموزایدروشهای نو در درمان دیسک باز تلسکوپ گالیله تا تلسکچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسفلج خواباز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و نادانی رو تاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیلزوم سازگاری قانون مجازااطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی از عروسک تا کتشنج چیستسردرد و علتهای آنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دماه رجببیست تمرین ساده برای جلوهاوکينگ پیش از مرگش رسالحافظه و اطلاعات در کجاستصرع و درمان های آنامگا سه عامل مهم سلامتمشکلات نخاعیبحثی درباره هوش و تفاوتهورزش و میگرنخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر ویتامین دی بر بیماايا اراده آزاد توهم است یمغز ابزار برتر بقابررسی و اپروچ جدید بر بیمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصداروی فامپیریدین یا نورلاثر مضر مصرف طولانی مدت رنقش حفاظتی مولکول جدید دتنفس هوازی و میتوکندریکشف ارتباط جدیدی از ارتبدرک و احساسارتباط چاقی و کاهش قدرت بچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر مشاهده بر واقعیت بپیچیدگی های مغزی در درک زروشهای شناسایی قدرت شنوااز تلسکوپ گالیله تا تلسکنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان چهار حرفی حیات زمینفلج خواب چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکسم زنبور ، کلیدی برای وارلزوم سازگاری قانون مجازااطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی از عروسک تا کمتغییر الگوی رشد مغزی با زسردرد تنشنآیا تکامل و تغییرات ژنتیماپروتیلینبیشتر کمردردها نیازی به هاوکينگ پیش از مرگش رسالحس چشایی و بویاییضررهای مصرف شکر و قند بر امروز دانش ژنتیک هیچ ابهمشاهده آینده از روی مشاهبحثی درباره احساسات متفاورزش بهترین درمان بیش فعخطا در محاسبات چیزی کاملصفحه اصلیای آنکه نامش درمان و یادشمغز از بسیاری حقایق می گربررسی سیستم تعادلی بدن اکنگره بین المللی سردرد دداروی تشنجی دربارداریاثرات مفید قهوهنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتو دی ان ای خاص ميتوکندريکشف جمجمه ای درکوه ایرهودرک احساسات و تفکرات دیگارتباط هوش ساختار مغز و ژنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر نگاه ناظر هوشیار بپیوند مغز و سر و چالشهای روشی برای بهبود هوش عاطفاز تکنیکی تا مغز از مغز تنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و بیان، در سایه پیشرفیلمی بسیار جالب از تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تنظام مثبت زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکسودمندی موجودات ابزی بر ممانتین یا آلزیکسا یا اببلندی در ذهن ما درک بلندیهوش مصنوعی از عروسک تا کمتغییر زودتر اتصالات مغزیسردرد سکه ایآیا خداباوری محصول تکاملمبانی ذهنی سیاه و سفیدبا هوش مصنوعی خودکار روبهدف از تکامل مغزحس و ادراک (قسمت اول )ضررهای شکر بر سلامت مغزانفجار و توقف تکاملی نشامعنی روزهبحثی درباره احساساتی غیرورزش در کمر درددفاع در برابر تغییر ساختسوالات پزشکیایندرالمغز برای فراموشی بیشتر کبررسی علل کمر درد در میانکنگره بین المللی سردرد دداروی جدید s3 در درمان ام اثرات مضر ماری جوانانقش داروهاي مختلف معروف تولید سلولهای جنسی از سلگنجینه ای به نام ویتامین درک تصویر و زبان های مخلتارتباط انسانی، محدود به نورون هاي مصنوعی می توانتاثیر نگاه انسان بر رفتاپیوند سر، یکی از راه حلهاروشی جدید در درمان قطع نخاز تکینگی تا مغز از مغز تناتوانی از درمان برخی ویتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و تکلم برخی بیماریهفیزیکدانان ماشینی برای تاز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر رو ح و روان بر جسمسیاهچاله و تکینگی ابتدایمنابع انرژي پاک سرچشمه حبه زودی شبکه مغزی به جای هوش مصنوعی در کامپیوترهاتغییر عمودی سر انسان از پسرعت فکر کردن چگونه استآیا دلفین ها می تواند از مجموعه های پر سلولی بدن مبارداری بدون رحمهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک (قسمت دوم )طی یکصد هزار سال اخیر هرچانگشت نگاری مغز نشان میدمغز فکر میکند مرگ برای دیبخش دیگری در وجود انسان هوزوز گوشدقیق ترین تصاویر از مغز اپیامهای کاربرانایا کوچک شدن مغزانسان المغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بزرگ شدن مغز محدود به دورکندر در بیماریهای التهابداروی جدید ضد میگرناجزای پر سلولی بدن انسان نقش روزه داری در سالم و جتوانایی مغز و دیگر اجزای گیاه خواری و گوشت خوار کددرک عمیق در حیواناتارتباط شگفت مغز انسان و فنورون های ردیاب حافظهتاثیر نگاه انسان بر رفتاپیشینیان انسان از هفت میروشی جدید در درمان سکته ماز تکینگی تا مغز و از مغز ناتوانی در شناسایی چهره تاثیر انتخاب از طرف محیط زبان و شناخت حقیقت قسمت چفرگشت و تکامل تصادفی محض از تکینگی تا مغز از مغز تهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانمولتیپل اسکلروز در زنان بوزون هیگز چیستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحثبت امواج الکتریکی در عصشلیک فراموشیآیا دست مصنوعی به زودی قامحل درک احساسات روحانیبازگشت از آثار به سوی خداهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت چهارمظهور امواج مغزی در مغز مصاندوهگین نباش اگر درب یا مغز ما کوچکتر از نیم نقطهبرنامه و ساختار پیچیده میک پیشنهاد خوب برای آسان دلایلی که نشان میدهد ما بسایتهای دیگرایا ابزار هوشمندی یا مغز مغز بزرگ چالش است یا منفعبسیاری از بیماری های جدیکوچک شدن مغز از نئاندرتاداروی ضد تشنج با قابليت تاجزایی ناشناخته در شکل گنقش رژیم غذایی در رشد و اتوازن مهمتر از فعالیت زیگالکانزوماب، دارویی جدیدرگیری اعصاب به علت میتوگامی در درمان بیماریهای رقیبی قدرتمند در برابر مارتباط شگفت انگیز مغز اننوروپلاستیسیتی چیستتاثیر ویتامین دی بر بیماپیشرفتی مستقل از ابزار هريتوکسيمب در درمان ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تنخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و شناخت حقیقت قسمت افراموش کارها باهوش تر هساز تکینگی تا مغز- از مغز هفت سین یادگاری از میراث تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانمواد کوانتومی جدید، ممکنبیماری گیلن باره و بیمارهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجمجمه انسان های اولیهشنا در ابهای گرم جنوب نیآیا رژیم غذایی گیاهی سلامحل درک احساسات روحانی دبازسازي مغز و نخاع چالشی هستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت پنجمعلم به ما کمک میکند تا موانسان قدیم در شبه جزیره عمغز مادران و کودکان در زمبرین نت به جای اینترنتیکی از علل محدودیت مغز امدندان ها را مسواک بزنید تایا بیماری ام اس (مولتیپمغز بزرگ چالشهای پیش روتفاوت مغز انسان و میمون هکودک ایرانی که هوش او از داروی ضد تشنج با قابليت تاحساس گذر سریعتر زماننقش زبان در سلطه و قدرت اتوسعه برخی شغل ها با هوش گاهی لازم است برای فهم و رموزی از نخستین تمدن بشرارتباط شگفت انگیز مغز اننوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر ژنها بر اختلالات خپاسخ گیاهان در زمان خوردریواستیگمیناز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و شناخت حقیقت قسمت دفراموشی همیشه هم بد نیستاز تکینگی تا مغز- از مغز همیشه عسل با موم بخوریمتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیر آفرینش از روح تا مغز موجود بی مغزی که می تواندبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش مصنوعی درمانگر کامپیجنسیت و تفاوت های بیناییشناخت و معرفت، و نقش آن دآیا راهی برای رفع کم آبی محدودیت های حافظه و حافظبحتی علمی درباره تمایل بو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت سومعلایم کمبود ویتامین E را انسان جدید از چه زمانی پامغز چون ابزار هوش است دلیبرای پیش بینی آینده مغز دیادگیری مهارت های جدید ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجایا بدون زبان میتوانیم تمغز حریص برای خون، کلید تتفاوتهای جنسیتی راهی براکودکان خود را مشابه خود تداستانها و مفاهیمی اشتبااخلاق و علوم اعصابنقش زبان در سلطه و قدرت اتوصیه های غیر دارویی در سگاهی مغز بزرگ چالش استرمز و رازهای ارتباط غیر کارتباط غیرکلامی بین انسانوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر کپسول نوروهرب بر نپختگی پس از چهل سالگي به رژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت سفرایند حذف برخی اجزای مغاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیستم تعادلی بدنموجودات مقهور ژنها هستندبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش مصنوعی درخدمت خلق وحجنسیت و تفاوت های بیناییشناسایی سلول های ایمنی اآیاما مقهور قوانین فیزیکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبحث درباره پیدایش و منشاویتامین E برای فعالیت صححساسیت روانی متفاوتعلایم کمبود ویتامین E را انسان عامل توقف رشد مغزمغز چگونه صداها را فیلتر برخی نکات از گاید لاین پریادآوری خواب و رویاديدن با چشم بسته در خواب ایا تکامل هدفمند استمغز زنان جوانتر از مغز مرتقلید مرحله ای نسبتا پیشکوری گذرای ناشی از موبایدر مانهای کمر درداختلال در شناسایی حروف و نقش سجده بر عملکرد مغزتوصیه هایی در مصرف ماهیتوضیحی ساده در مورد هوش مگذر زمان کاملا وابسته به رویای شفافارتروز یا خوردگی و التهاچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر کپسول نوروهرب بر تپرورش مغز مینیاتوری انساراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان، وسیله شناسایی محیطفرد حساس از نظر عاطفی و باز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیستم دفاعی بدن علیه مغز میهمانهای ناخوانده عامل بیماری بیش فعالیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیجهش های ژنتیکی مفید در ساشواهدی از دنیسوان(شبه نئآزمون ذهنی گربه شرودینگرمخچه ابزاري که وظیفه آن فبحثی در مورد نقش ویتامينویتامین E در چه مواد غذایخلاصه ای از مطالب همایش معلت خواب آلودگی بعد از خوانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز آیندگان چگونه است ؟برخی اثرات مضر ویتامین دژن هوش و ساختارهای حیاتی دی متیل فومارات(زادیوا)(ایرادهای موجود در خلقت بمغزهای کوچک بی احساستلقین اطلاعات و حافظهکی غایب شدی تا نیازمند دلدر چه مرحله ای از خواب ، راختلالات مخچهنقش غذاها و موجودات دريانقش غذاها و موجودات درياتکامل چشمگربه شرودینگر و تاثیر مشروبات های ریز در درمان بیارزش حقیقی زبان قسمت اولچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر کپسول نوروهرب بر سآلزایمرراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب قانون مندی نقشه ژنتیکی مازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاریخ همه چیز را ثبت کردهسکته مغزیآیا واکنش های یاد گرفته ومیگرن سردردی ژنتیکی که ببیماری تی تی پیهوش احساسیجهش های ژنتیکی غیر تصادفشاهکار قرنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمدارک ژنتیکی چگونه انسانبحثی جالب درباره محدودیتویتامین دی گنجینه ای بزرخواندن ، یکی از شستشو دهنعوارض ازدواج و بچه دار شداولین هیبرید بین انسان ومغز انسان ایا طبیعتا تمابرخی اختلالات عصبی مثانهژن یا نقشه توسعه مغز و نقدژا وو یا اشنا پنداریاگر نعمت فراموشی نبود بسمغزتان را در جوانی سیمکشتلاش هایی در بیماران قطع کاهش التهاب ناشی از بیمادر هم تنیدگی کوانتومی و پاختلالات حرکتی در انساننقش غذاها و موجودات درياتکامل ابزار هوش ، راه پر گزیده ای از وبینار یا کنفروح رهاییارزش حقیقی زبان قسمت دومچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا ما تنها موجودات زنده راه پیروزی در زندگی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب قارچ بی مغز در خدمت موجوداستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی گوگل به کمک تشساخت شبکه عصبی با الفبایآیا آگاهی پس از مرگ از بیمیدان مغناطيسي زمین بشر بیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش احساسیجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی میلیون ها جهان افراد آغاز حرکت خودشان رمروری بر تشنج و درمان هایبحثی در مورد نقش کلسیم و واکنش های ناخودآگاه و تقخواب سالم عامل سلامتیعید نوروز مبارکاولین مورد پیوند سر در انمغز انسان برای ایجاد تمدبرخی بیماری ها که در آن بژنها نقشه ایجاد ابزار هودژاوو یا آشناپنداریاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش قهوه در سلامتیتلاشی برای درمان قطع نخاکایروپاکتیک چیستدرمان های بیماری آلزایمراختلالات صحبت کردن در اننقشه مغزی هر فرد منحصر بهتکامل زبانگزارش یک مورد جالب لخته وروزه داری و بیمار ی ام اس ارزش حقیقی زبان قسمت سومچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعرشته نوروایمونولوژی و نقاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب قدم زدن و حرکت دید را تغیاستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی الفاگوتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با آیا امکان بازسازی اندامهمکانیزمهای دفاعی در براببیماریهای تحلیل عضلانی اهوش عاطفی بیشتر در زنانجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی سیستم های کوانافزایش قدرت ادراکات و حسمرکز خنده در کجای مغز استبحثی در مورد عملکرد لوب فواکسن سرطانخواب سالم عامل سلامتی و یعامل کلیدی در کنترل کارآاولین تصویر در تاریخ از سمغز انسان برای شادمانی طبرخی بیماری های خاص که بدژنها ، مغز و ارادهدانشمندان ژنی از مغز انساگر تلاش انسان امروز برانقش مهاجرت در توسعه نسل اتلاشی جدید در درمان ام اسکاربرد روباتهای ريزنانودرمان های جدید میگرنادامه بحث تکامل چشمادغام میان گونه های مختلنقص در تشخیص هیجانات عامتکامل ساختار رگهای مغزی گشایش دروازه جدیدی از طرروش مقابله مغز با محدودیاز نظر علم اعصاب یا نرووسچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیرشد مغز علت تمایل انسان باز تکینگی تا مغز از مغز تچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب قدرت انسان در نگاه به ابعاستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی از عروسک تا کتبدیل سلولهای محافط به سساختار شبکه های مغزی ثابآیا انسان با مغز بزرگش اخما انسانها چه اندازه نزدبیهوش کردن در جراحی و بیمهوش عاطفی در زنان بیشتر اجاذبه و نقش آن در شکلگیریشباهت زیاد بین سلول هاي عافسردگی و اضطراب در بیمامرگ انتقال است یا نابود شبحثی درباره هوش و تفاوتهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواب عامل دسته بندی و حفطعسل طبیعی موثر در کنترل باولین سلول مصنوعیمغز انسان برای شادمانی طبرخی توجهات در ببمار پارژنهای هوش ، کدامنددانشمندان روش هاي جدیدی ابزار هوش در حال ارتقا ازنقش هورمون های تیروئید دتمایل زیاد به خوردن بستنکاربرد روباتهای ريز، در درمان های رایج ام اسادغام دو حیطه علوم مغز و چند جهانیتکامل شناخت انسان با کشفپمبرولیزوماب در بیماری چروش های صرفه جویی در ایجااز نظر علم اعصاب اراده آزچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پزمین زیر خلیج فارس تمدنی از تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب لوب فرونتال یا پیشانی مغاستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی از عروسک تا کتری فلوپرازینسخن پاک و ثابتآیا احتمال دارد رویا از آما انسانها چه اندازه نزدبیوگرافیهوشیاری کوانتومیحقیقت راستین انسان علم بشباهت زیاد بین سلول هاي عالکتروتاکسی(گرایش و حرکمراحل ارتقای پله پله کیهبحثی درباره هوش و تفاوتهوراپامیل در بارداریخودآگاهی و هوشیاريعصب حقوق نورولوواوکرلیزوماب داروی جدید شمغز انسان رو به کوچک تر شبرخی سلولهای عصبی در تلاکلرال هیدرات برای خواباندانشمندان روشی برای تبدیابزارهای بقای موجود زندنقش ژنتیک در درمان اختلاتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکجای مغز مسئول پردازش تجدرمان جدید میگرن با انتی ارتقا و تکامل سنت آفرینش چندین ماده غذایی که ماننتئوری تکامل امروز در درمپنج اکتشاف شگفت آور در موروش هایی ساده برای کاهش ااز نظر علم اعصاب اراده آزچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسزندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانلبخند بزن شاید صبح فردا زاصول سلامت کمرهوش مصنوعی از عروسک تا کتری فلوپرازینسریعترین کامپیوتر موجودآیا احتمال دارد رویا از آما با کمک مغز خود مختاريمبیوگرافیهوش، ژنتیکی است یا محیطیحافظه و اطلاعات در کجاست شش مرحله تکامل چشمالتهاب شریان تمپورالمزایای شکلات تلخ برای سلبحثی درباره هوش و تفاوتهورزش هوازی مرتب خیلی به قخودآگاهی و هوشیاريعضلانی که طی سخن گفتن چقدايندگان چگونه خواهند دیدمغز انسان رو به کوچکتر شدبرخی سيناپسها طی تکامل و کمردرد و علل آنداروهای مصرفی در ام اسابزارهای پیشرفته ارتباط نقش انتخاب از طرف محیط، نتمساح حد واسط میان مغز کوکشف مکانیسم عصبی خوانش پدرمانهای بیماری پارکینسارتوکين تراپی روشی جديد چه زیاد است بر من که در ایتئوری تکامل در پیشگیری و پوست ساعتی مستقل از مغز دروش صحبت کردن در حال تکاماز آغاز خلقت تا نگاه انساچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودزیباترین چیز در افزایش سفلج بل، فلجی ترسناک که آناز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درلرزش ناشی از اسیب به عصباضطراب و ترسهوش مصنوعی از عروسک تا کتسلیم شدن از نورون شروع مسرگیجه از شایعترین اختلاآیا برای تولید مثل همیشه ما تحت کنترل ژنها هستیم یبیان ژن های اسکیزوفرنی دهیچگاه از فشار و شکست نترحافظه و اطلاعات در کجاست ششمین کنگره بین المللی سامیوتروفیک لترال اسکلرومسیر دشوار تکامل و ارتقابحثی درباره هوش و تفاوتهورزش هوازی ، بهترین تمریخانواده پایدارمقالاتايا اراده آزاد توهم است یمغز ایندگان چگونه استبررسي علل احتمالي تغيير کمردرد با پوشیدن کفش مناداروهای ضد بیماری ام اس وابزارهای دفاعی و بقای مونقش اتصالات بین سلولهای تنفس هوازی و میتوکندریکشف مکانیسمی پیچیده در بدرک فرد دیگر و رفتارهای ا