دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر نگاه ناظر هوشیار بر ابعاد

تاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوشمند و موقعیت او، بر رفتار ذرات کوانتومی و همه کیهان

تبدیل و دگرگونی ابعاد عالم مادی!

شاید عجیب باشد ولی سرعت ثابت نور- همانطور که زمان را می آفریند- مکان را هم از نظر بینایی سازمان میدهد و بخش بزرگی از دگرگونی ها و رنگارنگی عالم مادی قابل رویت، به دلیل تغییر در رسیدن امواج نوری و یا کم و زیاد شدن شدت آن و جهت حرکت این امواج است.

تعبیر زمان و مکان، خیلی به هم نزدیک است. هر دو مطرح کننده فاصله دو ذره مادی از هم است. گاهی از تعبیر مکان و گاهی از تعبیر زمان استفاده میشود.

حقیقت آن است که فاصله این دو ذره، حتما فاصله زمانی و مکانی هم میتواند نباشد بلکه هر نوع تفاوت میان دو ذره- حتی اگر از نظر مکانی، متصل با هم باشند و هیچ جدایی مکانی بین آنها وجود نداشته باشد یا به تعبیری، یکی از آنها تجلی دیگری و پرتویی از دیگری باشد، و یا یکی علت دیگری باشد به طوری که بدون وجود علت، اصلا معلول قابل تصور نباشد- باز تمایز و تفاوت بین آنها و اینکه یک چیز نیستند، میتواند به عنوان ابزار شناخت و تفکیک آنها به کار برود و درک صفات متفاوت آنها، شناخت آنها را از هم ممکن کند.

در عالم مادی ما تمایزهای مختلف، در شکل های واضحی نمود دارد که از میان آنها، مکان و زمان بسیار برجسته و آشکار است و هر دوی آنها نشان دهنده فاصله دو ذره از هم است. ولی این فاصله ها و تمایزها- همانطور که در بالا بیان شد- محدود به زمان و مکان نیست.

مکان و زمان در حقیقت فاصله دو ذره از هم است. فاصله مکانی و یا فاصله زمانی!

و بر این اساس اگر دو چیز در حال حرکت باشند، ثبت امواج یکی از آنها توسط دیگری، با توجه به سرعت و جهت حرکت آنها، سبب میشود مشخصات موج دریافتی تغییر کند و به این ترتیب، زمان و مکان چیز دوم، دگرگون شود.

و در حقیقت این دگرگونی، فقط در نگاه ناظری است که بر چیز اول نشسته است و از دید ناظر دیگری- که دور از آنهاست- وضعیت متفاوت میشود.

به این ترتیب زمان و مکان و به طور کلی همه تمایزها و تفاوت ها، نسبی است یعنی وضعیت ناظر هوشمند است که وضعیت چیز دوم را مشخص میکند. و همانطور که امواج صوتی یا نوری دریافتی از جسم دوم، وابسته به جهت حرکت و سرعت آن است وضعیت مکانی و حتی زمانی آن هم وابسته به نگاه ناظر و وضعیت اوست!!

تمایز دو چیز، در عالم مادی ما با مکان و زمان آنها مشخص میشود ولی حقیقت تمایزها و تفاوت ها محدود به این دو مورد نیست. و خیلی عجیب نیست که در جایی فراتر از عالم ماده، مفاهیم زمان و مکان در هم بشکند و حتی در جایی از عالم ماده، زمان جای مکان را بگیرد و نمونه واضح آن، فاصله های نجومی میان کهکشان هاست که به دلیل مشکل بودن محاسبه فاصله های مکانی، از فاصله های زمانی و سال نوری استفاده میشود.

نظر یکی از دانشمندان فیزیک را در اینجا میخوانیم:

این عجیب ترین چیزی است که در همه علم دیده ام.

درون سیاهچاله، مکان یا خطوط سیاه، به زمان یا خطوط بنفش تبدیل میشود!

بالاتر از این، وقتی به مرکز سیاه چاله سقوط کنی هرگز به مکانی سقوط نخواهی کرد بلکه در زمان، به آینده حتمی خود خواهی رفت یا به سقوطی بی نهایت خواهی رفت؛ بدون آنکه به کف برسی!

https://twitter.com/youssefalbanay/status/1206549130467848193?s=21

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=861625824240316&id=100011787184381

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هوش مصنوعی و کشف زبان هایانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر مزایای شکلات تلخ برای سلهوش مصنوعی ساخته هوش طبیایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات تکاملی سر انسان مغز انسان ایا طبیعتا تمازبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دهزاران سال چشم های بینا وابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست مغز زنان جوانتر از مغز مرسیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیارينقش داروهاي مختلف معروف سردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استژنها نقشه ایجاد ابزار هوارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپنداریچهار میلیارد سال تکامل بصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتاقانون مندی نقشه ژنتیکی مدر هم تنیدگی کوانتومی و پچگونه جمعیت های بزرگ شکل عادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنشأ اطلاعات و آموخته ها درگیری مغز در بیماران مبچرا حجم مغز گونه انسان درافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکماپروتیلینروش مقابله مغز با محدودیروش های صرفه جویی در ایجاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر مسیر دشوار تکامل و ارتقاراه پیروزی در زندگی چیستهوش احساسیایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهثبت امواج الکتریکی در عصمغز انسان برای ایجاد تمدزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دهستي مادي ای که ما کوچکترابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستمغزهای کوچک بی احساسسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آوروبینار اساتید نورولوژی داخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارنقش روزه داری در سالم و جسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به ژنها ، مغز و ارادهارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسچهار ساعت پس از کشتار خوکضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتاقانون جنگلدرمان های بیماری آلزایمرچگونه حافظه را قویتر کنیعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومهندسی ژنتیک در حال تلاش درگیری مغزی در سندرم کووچرا خشونت و تعصبافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکمبانی ذهنی سیاه و سفیدمجموعه های پر سلولی بدن مروش هایی ساده برای کاهش اهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمشکلات نخاعیراست دستی و چپ دستیهوش احساسیایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهجمجمه انسان های اولیهمغز انسان برای شادمانی طزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابهستی ما پس از شروعی چگال ابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویاییمغزتان را در جوانی سیمکشسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پوراپامیل در بارداریاختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بنقش رژیم غذایی بر رشد و اسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشژنهای مشترک بین انسان و وارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی نوار مغزی روشی مهم در تشخضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیماقانونمندی و محدودیت عالمدرمان های جدید میگرننگاه محدود و تک جانبه، مشعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومولتیپل اسکلروز در زنان درگیری اعصاب به علت میتوچرا در مغز انسان، فرورفتافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانیروش صحبت کردن در حال تکامهوش مصنوعی الفاگواولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهمشکلات بین دو همسر و برخیرشته نوروایمونولوژی و نقهوش عاطفی بیشتر در زناناگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهجنسیت و تفاوت های بیناییمغز انسان برای شادمانی طزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاو هر کس تقوای خدا پیشه کنابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )نقش قهوه در سلامتیسیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در بورزش هوازی مرتب خیلی به قاختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استنقش رژیم غذایی در رشد و اسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفژنهای هوش ، کدامندارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدینورون هاي مصنوعی می توانطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز قارچ بی مغز در خدمت موجوددرمان های جدید در بیماری نگاه انسان محدود به ادراعسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومواد کوانتومی جدید، ممکنذهن چند جانبه نیازمند نگچراروياها را به یاد نمی آافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانی دروشهای نو در درمان دیسک بهوش مصنوعی از عروسک تا کاولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مشکلات روانپزشکی پس از سرشد مغز علت تمایل انسان بهوش عاطفی در زنان بیشتر ااگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفاجنسیت و تفاوت های بیناییمغز انسان رو به کوچک تر شزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریوقت نهيب هاي غير علمي گذشابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )نقش مهاجرت در توسعه نسل اسیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتبورزش هوازی ، بهترین تمریاختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملنقش زبان در سلطه و قدرت اشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وکلرال هیدرات برای خوابانارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هفلج بل، فلجی ترسناک که آنداروهای مصرفی در ام اسنورون های ردیاب حافظهطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خقبل از انفجار بزرگدرمان های رایج ام اسنگاهی بر قدرت بینایی دراعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وموجود بی مغزی که می تواندرقیبی قدرتمند در برابر مچراروياها را به یاد نمی آالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکمحدودیت های حافظه و حافظروشهای شناسایی قدرت شنواهوش مصنوعی از عروسک تا کاولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سمشکلات روانپزشکی در عقب زمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش عاطفی در زنان بیشتر ااگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی مفید در سامغز انسان رو به کوچکتر شدسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از وقتی فهمیدی خطا کردی برگابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارمنقش محیط زندگی و مهاجرت دسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوورزش و میگرناختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملنقش زبان در سلطه و قدرت اشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداومفلج خوابداروهای ضد بیماری ام اس ونوروپلاستیسیتی چیستظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بقدم زدن و حرکت دید را تغیدرمان های علامتی در ام اسنگاهی بر توانایی اجزاي بعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وموجودات مقهور ژنها هستندرموزی از نخستین تمدن بشرنزاع بین جهل و علم رو به پالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه فراتر از حفظ تعادلروشی برای بهبود هوش عاطفهوش مصنوعی از عروسک تا کاوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینمشاهده آینده از روی مشاهزندگی هوشمند در خارج از زهوشیاری کوانتومیابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان هجهش های ژنتیکی غیر تصادفمغز ایندگان چگونه استسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی ویتامین E برای فعالیت صحابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجمنقش نظام غذایی در تکامل مسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین ورزش بهترین درمان بیش فعادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعینقش سجده بر عملکرد مغزشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمفلج خواب چیستداروی فامپیریدین یا نورلنوشیدن چای برای مغز مفید علم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر نقدرت انسان در نگاه به ابعدرمان ژنتیکی برای نوآوریناتوانی از درمان برخی ویمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیهمانهای ناخوانده عامل رمز و رازهای ارتباط غیر کنزاع بین علم و نادانی رو امیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلروشی جدید در درمان قطع نخهوش مصنوعی از عروسک تا کايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینمعنی روزهزونا به وسیله ویروس ابله هوش، ژنتیکی است یا محیطیابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده مجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز ابزار برتر بقاسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تویتامین E در چه مواد غذایابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سومنقش هورمون های تیروئید دسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتورزش در کمر درداداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختنقش غذاها و موجودات درياشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر فیلمی بسیار جالب از تغییداروی تشنجی درباردارینوعی سکته مغزی ، وحشتناک علایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تلوب فرونتال یا پیشانی مغدرمان جدید میگرن با انتی ناتوانی در شناسایی چهره تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و میگرن سردردی ژنتیکی که برویا و خبر از آیندهنزاع بین علم و جهل رو به پامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و بیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ابزاري که وظیفه آن فروشی جدید در درمان سکته مهوش مصنوعی از عروسک تا کايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع ممغز فکر میکند مرگ برای دیزیباترین چیز در افزایش سهیچگاه از فشار و شکست نترابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز از بسیاری حقایق می گرسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایویتامین دی گنجینه ای بزرابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتنقش هورمون زنانه استروژنساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسوزوز گوشادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز انقش غذاها و موجودات درياشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانفیزیکدانان ماشینی برای تداروی جدید s3 در درمان ام چیزی خارج از مغزهای ما نیعلایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سلبخند بزن شاید صبح فردا زدرمانهای بیماری پارکینسنخاع ما تا پایین ستون فقرصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط میگرن شدید قابل درمان اسرویا بخشی حقیقی از زندگی نظام مثبت زندگیامگا سه عامل مهم سلامتبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکمدارک ژنتیکی چگونه انسانريتوکسيمب در درمان ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کمايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستمغز ما کوچکتر از نیم نقطهزیرفون داروی ضد ام اسهاوکينگ پیش از مرگش رسالابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیریمغز به تنهایی برای فرهنگ سفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلواکنش های ناخودآگاه و تقاثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش منقش ژنتیک در درمان اختلاساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خوارییک پیشنهاد خوب برای آسان ادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بنقش غذاها و موجودات درياشاهکار قرنپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی فرگشت و تکامل تصادفی محض داروی جدید ضد میگرنچگونه مغز پیش انسان یا همعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سلرزش ناشی از اسیب به عصبدرک فرد دیگر و رفتارهای انخستین تصویر از سیاهچالهسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلیمیدان مغناطيسي زمین بشر رویا تخیل یا واقعیتنظریه تکامل در درمان بیمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکمروری بر تشنج و درمان هایریواستیگمینهوش مصنوعی از عروسک تا کمای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قامغز مادران و کودکان در زمزبان مشترک ژنتیکی موجوداهاوکينگ پیش از مرگش رسالابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی مغز برای فراموشی بیشتر کسفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سومواکسن کرونا از حقیقت تاتاثرات فشار روحی شدیدبعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کوونقش آتش در رسیدن انسان بهساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستیکی از علل محدودیت مغز امارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشففراموش کارها باهوش تر هسداروی ضد تشنج با قابليت تچگونه هموساپينس بر زمین عوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ولزوم سازگاری قانون مجازادرک و احساسنرمش های مفید در سرگیجهپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سمکانیزمهای دفاعی در برابرویاها از مغز است یا ناخوهفت چیز که عملکرد مغز تو انفجار و توقف تکاملی نشابیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز هوشیاری، روح یا بدن ریسدیپلام تنها داروی تایهوش مصنوعی در کامپیوترهاایندرالبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون مغز چون ابزار هوش است دلیزبان چهار حرفی حیات زمینهدف یکسان، در مسیرهای متابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیماواکسن کرونا ساخته شده تواثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون هخواندن ، یکی از شستشو دهننقش انتخاب از طرف محیط، نسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدیافته های نوین علوم پرده ارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقص در تشخیص هیجانات عامشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درمفراموشی همیشه هم بد نیستداروی ضد تشنج با قابليت تچگونه آن شکری که می خوریمعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ولزوم سازگاری قانون مجازادرک احساسات و تفکرات دیگنرمشهای مهم برای تقویت عسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری مما انسانها چه اندازه نزدرویاهای پر رمز و حیرتی درهفت سین یادگاری از میراث انواع سکته های مغزیانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز حافظه کجاسترژیم های غذایی و نقش مهم هوش مصنوعی در خدمت خلق وحایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با زمغز چگونه صداها را فیلتر زبان و کلمه حتی برای کسانهدف از تکامل مغزابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بمغز بزرگ چالش است یا منفعسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریواکسن دیگر کرونا ساخته شاثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتینقش اتصالات بین سلولهای سخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدییادگیری مهارت های جدید دارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و مینقطه بی بازگشتشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و فرایند تکامل و دشواری هاداستانها و مفاهیمی اشتباچگونه انتظارات بر ادراک عواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وممانتین یا آلزیکسا یا ابدرک تصویر و زبان های مخلتچرا مغزهای ما ارتقا یافت آیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب ما انسانها چه اندازه نزدرویای شفافهمیشه اطمینان تو بر خدا باندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسممرکز خنده در کجای مغز استرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیمغز ناتوان از توجیه پیدازبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنهدف از خلقت رسیدن به ابزاابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بحمله ویروس کرونا به مغزمغز بزرگ چالشهای پیش روسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستواکسن دیگری ضد کرونا از داجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و ینقش حفاظتی مولکول جدید دسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای یادآوری خواب و رویاارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب چند جهانیشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به فرایند حذف برخی اجزای مغدر مانهای کمر دردچگونه باغبانی باعث کاهش عوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژي پاک سرچشمه حدرک عمیق در حیواناتچرا پس از بیدار شدن از خوآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ما با کمک مغز خود مختاريمروبات های ریز در درمان بیهمیشه عسل با موم بخوریمهوموارکتوس ها ممکن است دانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر مرگ انتقال است یا نابود شراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی درمانگر کامپیایا ابزار هوشمندی یا مغز تغییر عمودی سر انسان از پمغز و سیر تکامل ان دلیلی زبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناهزینه ای که برای اندیشیدابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدحوادث روزگار از جمله ویرمغز بزرگ و فعال یا مغز کوسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانوواکسن سرطاناجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطنقش حیاتی تلومر دی ان آ دسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای ژن هوش و ساختارهای حیاتی ارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(چندین ماده غذایی که ماننشش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بفرد حساس از نظر عاطفی و بدر محل کار ارزش خودت را بچگونه تکامل مغزهای کنونیعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع خواب و رویادرگیری قلب در بیماری ویرچرا بیماری های تخریبی مغآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکما تحت کنترل ژنها هستیم یروح رهاییهوش مصنوعی می تواند بر احانسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر مراحل ارتقای پله پله کیهراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی درخدمت خلق وحایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات منطقه بویایی مغزمغز آیندگان چگونه است ؟زبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصهزینه سنگین انسان در ازاابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست مغز حریص برای خون، کلید تسیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در واکسنی با تاثیر دوگانه ااحساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیارينقش خرچنگ های نعل اسبی درسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و ژن یا نقشه توسعه مغز و نقارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پنداریچه زیاد است بر من که در ایششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بقیچی ژنتیکیدر چه مرحله ای از خواب ، رچگونه جمعیت های بزرگ شکل عامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنحنی که ارتباط بین معرفدرگیری مغز در بیماری کویچرا حیوانات سخن نمی گوینإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکماه رجبروزه داری و بیمار ی ام اس