دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ریواستیگمین

Rivastigmine
داروی مورد استفاده در آلزایمر

میتوان آن را با دوز بالا استفاده کرد.

در همراهی با گالانتامین- که داروی دیگر ضد آلزایمر است- ممکن است اثرات کولینرژیک تشدید شود. این علایم می تواند به صورت افت فشار خون یا کاهش ضربان قلب باشد.

در مصرف این دو با هم باید احتیاط رعایت شود.

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
امگا سه عامل مهم سلامتتاثیر درجه حرارت بر عملکبیماری ای شبیه ام اس مولتروزه داری و بیمار ی ام اس نقش زبان در سلطه و قدرت اکلرال هیدرات برای خوابانايا اراده آزاد توهم است یتاثیر رژیم گیاه خواری بر بحتی علمی درباره تمایل بفلج بل، فلجی ترسناک که آنراه های جدید برای قضاوت رنورون های ردیاب حافظهبحثی درباره هوش و تفاوتهابزار بقای موجود زنده از تغییرات منطقه بویایی مغزقبل از انفجار بزرگزبان و تکلم برخی بیماریهنگاهی بر قدرت بینایی دراکوری گذرای ناشی از موبایبرخی توجهات در ببمار پارابزارهای دفاعی و بقای موحافظه و اطلاعات در کجاست موجود بی مغزی که می تواندسیاهچاله و تکینگی ابتدایچراروياها را به یاد نمی آگوشه بیماری اتوزومال رسستلقین اطلاعات و حافظهادغام میان گونه های مختلخودآگاهی و هوشیاريمحل درک احساسات روحانی دسردرد میگرن در کودکانهوش مصنوعی از عروسک تا کپوست ساعتی مستقل از مغز دتوسعه هوش مصنوعی قادر اسارزش خود را چگونه میشناسدژا وو یا اشنا پنداریمشکلات روانپزشکی پس از سششمین کنگره بین المللی سهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر نگاه ناظر هوشیار باز تکینگی تا مغز از مغز تدر چه مرحله ای از خواب ، رمغز انسان رو به کوچک تر شعامل کلیدی در کنترل کارآوقت نهيب هاي غير علمي گذشآیا دلفین ها می تواند از تاثیر گیاه خواری بر رشد وازدواج های بین گونه ای، ردرگیری مغز در بیماری کوینقش مهاجرت در توسعه نسل اورزش هوازی ، بهترین تمریامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتاثیر درجه حرارت بر عملکبیماری بیش فعالیروش مقابله مغز با محدودینقش زبان در سلطه و قدرت اايا اراده آزاد توهم است یتاثیر رژیم گیاه خواری بر بحث درباره پیدایش و منشافلج خوابنوروپلاستیسیتی چیستبحثی درباره هوش و تفاوتهابزار بقای موجود زنده از تغییرات تکاملی سر انسان قدم زدن و حرکت دید را تغیزبان و شناخت حقیقت قسمت چنگاهی بر توانایی اجزاي بکی غایب شدی تا نیازمند دلبرخی روش های تربیتی کودکاثر مضر مصرف طولانی مدت رحافظه و اطلاعات در کجاست موجودات مقهور ژنها هستندسیاره ابلهاننزاع بین جهل و علم رو به پگوشت خواری یا گیاه خواریتلاش هایی در بیماران قطع ادغام دو حیطه علوم مغز و خودآگاهی و هوشیاريمحدودیت های حافظه و حافظسردرد و علتهای آنهوش مصنوعی از عروسک تا کپیموزایدتوسعه برخی شغل ها با هوش از نشانه ها و آثار درک شددژاوو یا آشناپنداریمشکلات روانپزشکی در عقب صرع و درمان های آنهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر نگاه انسان بر رفتااز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومی و پمغز انسان رو به کوچکتر شدعادت کردن به نعمتوقتی فهمیدی خطا کردی برگآیا دست مصنوعی به زودی قاتاثیر گیاه خواری بر رشد واستفاده از هوش مصنوعی در درگیری مغز در بیماران مبنقش محیط زندگی و مهاجرت دورزش و میگرنورزش بهترین درمان بیش فعانفجار و توقف تکاملی نشاتاثیر درجه حرارت بر عملکبیماری تی تی پیروش های صرفه جویی در ایجانقش سجده بر عملکرد مغزای آنکه نامش درمان و یادشتاثیر رژیم گیاهخواری بر بحثی در مورد نقش ویتامينفلج خواب چیستراه پیروزی در زندگی چیستنوشیدن چای برای مغز مفید بحثی درباره هوش و تفاوتهابزار بقای موجود زنده از ثبت امواج الکتریکی در عصقدرت انسان در نگاه به ابعزبان و شناخت حقیقت قسمت اناتوانی از درمان برخی ویکیست کلوئید بطن سومبرخی سلولهای عصبی در تلااثرات فشار روحی شدیدحافظه و اطلاعات در کجاستمیهمانهای ناخوانده عامل سیاره ابلهاننزاع بین علم و نادانی رو گیلگمش باستانی کیستتلاشی برای درمان قطع نخاارتقا و تکامل سنت آفرینش خانواده پایدارمخچه فراتر از حفظ تعادلسردرد تنشنهوش مصنوعی از عروسک تا کپیچیدگی های مغزی در درک زتوصیه های غیر دارویی در ساز نظر علم اعصاب یا نرووسدانشمندان ژنی از مغز انسمشاهده آینده از روی مشاهضررهای مصرف شکر و قند بر هوشیاری کوانتومیآیا هوش سریعی که بدون احستاثیر نگاه انسان بر رفتااز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های بیماری آلزایمرمغز ایندگان چگونه استعارضه جدید ویروس کرونا سویتامین E برای فعالیت صحآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر گیاه خواری بر رشد واستیفن هاوکینگ در مورد هدرگیری مغزی در سندرم کوونقش نظام غذایی در تکامل مورزش در کمر دردانواع سکته های مغزیتاثیر درجه حرارت بر عملکبیماری ضعف عضلات نزدیک بروش هایی ساده برای کاهش انقش غذاها و موجودات درياایندرالتاثیر عصاره تغلیظ شده گیبحثی جالب درباره محدودیتفیلمی بسیار جالب از تغییراست دستی و چپ دستینوعی سکته مغزی ، وحشتناک بحثی درباره هوش و تفاوتهابزار بقای موجود زنده از جمجمه انسان های اولیهلوب فرونتال یا پیشانی مغزبان و شناخت حقیقت قسمت دناتوانی در شناسایی چهره کاهش التهاب ناشی از بیمابرخی سيناپسها طی تکامل و اثرات مفید قهوهحس چشایی و بویاییمیگرن سردردی ژنتیکی که بسیر آفرینش از روح تا مغز نزاع بین علم و جهل رو به پگیاه خواری و گوشت خوار کدتلاشی تازه برای گشودن معارتوکين تراپی روشی جديد خارق العاده و استثنایی بمخچه ، فراتر از حفظ تعادلسردرد سکه ایهوش مصنوعی از عروسک تا کپیوند مغز و سر و چالشهای توصیه هایی در مصرف ماهیاز نظر علم اعصاب اراده آزدانشمندان روش هاي جدیدی معنی روزهضررهای شکر بر سلامت مغزهوش، ژنتیکی است یا محیطیآیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید میگرنمغز ابزار برتر بقاعدم توقف تکامل در یک انداویتامین E در چه مواد غذایآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر گیاه خواری بر رشد واستیفن هاوکینگ در تفسیر درگیری اعصاب به علت میتونقش هورمون های تیروئید دوزوز گوشانگشت نگاری مغز نشان میدتاثیر درجه حرارت بر عملکبیماریهای تحلیل عضلانی اروش صحبت کردن در حال تکامنقش غذاها و موجودات درياایا کوچک شدن مغزانسان التاریخ همه چیز را ثبت کردهبحثی در مورد نقش کلسیم و فیزیکدانان ماشینی برای ترشته نوروایمونولوژی و نقچیزی خارج از مغزهای ما نیبحثی درباره هوش و تفاوتهابزار بقای موجود زنده از جنسیت و تفاوت های بیناییلبخند بزن شاید صبح فردا ززبان و شناخت حقیقت قسمت سنخاع ما تا پایین ستون فقرکاهش دوپامین عامل بیماریبررسي علل احتمالي تغيير اثرات مضر ماری جواناحس و ادراک (قسمت اول )میگرن شدید قابل درمان اسسیستم تعادلی بدننظام مثبت زندگیگالکانزوماب، دارویی جدیتلاشی جدید در درمان ام اسارتباط میکروب روده و پارخدا موجود استمخچه ابزاري که وظیفه آن فسرعت فکر کردن چگونه استهوش مصنوعی از عروسک تا کپیوند سر آیا ممکن استتوضیحی ساده در مورد هوش ماز نظر علم اعصاب اراده آزدانشمندان روشی برای تبدیمغز فکر میکند مرگ برای دیطوفان فقر و گرسنگی و بی سهیچگاه از فشار و شکست نترآیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر ویروس کرونا بر مغز از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید در بیماری مغز از بسیاری حقایق می گرعسل طبیعی موثر در کنترل بویتامین دی گنجینه ای بزرآیا راهی برای رفع کم آبی تاثیر گیاه خواری بر رشد واستخوان های کشف شده، ممکذهن چند جانبه نیازمند نگنقش هورمون زنانه استروژنیک پیشنهاد خوب برای آسان اندوهگین نباش اگر درب یا تاثیر درجه حرارت بر عملکبیهوش کردن در جراحی و بیمروشهای نو در درمان دیسک بنقش غذاها و موجودات درياایا این جمله درست است کسیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی بحثی در مورد عملکرد لوب ففرگشت و تکامل تصادفی محض رشد مغز علت تمایل انسان بچگونه مغز پیش انسان یا همکمردرد و علل آنبحثی درباره احساسات متفاابزار بقای موجود زنده از جنسیت و تفاوت های بیناییلرزش ناشی از اسیب به عصبزبان، وسیله شناسایی محیطنخستین تصویر از سیاهچالهکایروپاکتیک چیستبررسی و اپروچ جدید بر بیماجزای پر سلولی بدن انسان حس و ادراک (قسمت دوم )میدان مغناطيسي زمین بشر سیستم دفاعی بدن علیه مغز نظریه تکامل در درمان بیمگامی در درمان بیماریهای تمایل زیاد به خوردن بستنارتباط چاقی و کاهش قدرت بخطا در محاسبات چیزی کاملمدارک ژنتیکی چگونه انسانشلیک فراموشیهوش مصنوعی از عروسک تا کمپیوند سر، یکی از راه حلهاتکنولوژی جدید که سلول‌هاز آغاز خلقت تا نگاه انساداروهای مصرفی در ام اسمغز ما کوچکتر از نیم نقطهطی یکصد هزار سال اخیر هرچهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا آگاهی پس از مرگ از بیتاثیر ژنها بر اختلالات خاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های رایج ام اسمغز به تنهایی برای فرهنگ عصب حقوق نورولووواکنش های ناخودآگاه و تقآیاما مقهور قوانین فیزیکتاثیر گیاه خواری بر رشد واستروژن مانند سپر زنان درقیبی قدرتمند در برابر منقش ژنتیک در درمان اختلانقش آتش در رسیدن انسان بهیکی از علل محدودیت مغز امانسان قدیم در شبه جزیره عتاثیر درجه حرارت بر عملکبیوگرافیروشهای شناسایی قدرت شنوانقشه مغزی هر فرد منحصر بهایا ابزار هوشمندی یا مغز تبدیل سلولهای محافط به سفراموش کارها باهوش تر هسزمین زیر خلیج فارس تمدنی چگونه هموساپينس بر زمین کمردرد با پوشیدن کفش منابحثی درباره احساساتی غیرابزار بقای موجود زنده از جهش های ژنتیکی مفید در سالزوم سازگاری قانون مجازاسفر نامه سفر به بم و جنوب نرمش های مفید در سرگیجهکاربرد روباتهای ريزنانوبررسی سیستم تعادلی بدن ااجزایی ناشناخته در شکل گحس و ادراک قسمت چهارممکانیزمهای دفاعی در برابسکته مغزیهفت چیز که عملکرد مغز تو گامی در درمان بیماریهای تمدن قدیمی ای در جنوب ایرارتباط هوش ساختار مغز و ژخطا در محاسبات چیزی کاملمروری بر تشنج و درمان هایشنا در ابهای گرم جنوب نیهوش مصنوعی از عروسک تا کمپیشینیان انسان از هفت میتکامل مداوماز انفجار بزرگ تا انفجار داروهای ضد بیماری ام اس ومغز مادران و کودکان در زمظهور امواج مغزی در مغز مصهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا امکان بازسازی اندامهتاثیر کلام در آیات کلام باز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های علامتی در ام اسمغز برای فراموشی بیشتر کعضلانی که طی سخن گفتن چقدواکسن کرونا از حقیقت تاتآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر گیاه خواری بر رشد واصول سلامت کمررموزی از نخستین تمدن بشرنقش انتخاب از طرف محیط، نیافته های نوین علوم پرده انسان جدید از چه زمانی پاتاثیر درجه حرارت بر عملکبیوگرافیروشی برای بهبود هوش عاطفنقص در تشخیص هیجانات عامایا بیماری ام اس (مولتیپتری فلوپرازینفراموشی همیشه هم بد نیستزندگی هوشمند در خارج از زچگونه آن شکری که می خوریمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبخش دیگری در وجود انسان هابزار بقای موجود زنده از جهش های ژنتیکی غیر تصادفلزوم سازگاری قانون مجازاسفرنامه سفر به بم و جنوب نرمشهای مهم برای تقویت عکاربرد روباتهای ريز، در بررسی علل کمر درد در میاناحساس گذر سریعتر زمانحس و ادراک قسمت پنجمما انسانها چه اندازه نزدسانسور از روی قصد بسیاری هفت سین یادگاری از میراث گاهی لازم است برای فهم و تمدن بشری و مغز اخلاقیارتباط انسانی، محدود به خطرات هوش مصنوعیمرکز هوشیاری، روح یا بدن شناخت و معرفت، و نقش آن دهوش مصنوعی در کامپیوترهاپیشرفتی مستقل از ابزار هتکامل چشماز تلسکوپ گالیله تا تلسکداروی فامپیریدین یا نورلمغز چون ابزار هوش است دلیعلم به ما کمک میکند تا موهدف یکسان، در مسیرهای متآیا انسان با مغز بزرگش اختاثیر کپسول نوروهرب بر ناز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان ژنتیکی برای نوآوریمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟مقالاتواکسن کرونا ساخته شده توإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر گیاه خواری بر رشد واضطراب و ترسرمز و رازهای ارتباط غیر کنقش اتصالات بین سلولهای یادگیری مهارت های جدید دانسان عامل توقف رشد مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکبیان ژن های اسکیزوفرنی دروشی جدید در درمان قطع نخنقطه بی بازگشتایا بدون زبان میتوانیم تتری فلوپرازینفرایند تکامل و دشواری هازونا به وسیله ویروس ابله چگونه انتظارات بر ادراک کنگره بین المللی سردرد دبرنامه و ساختار پیچیده مابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که دممانتین یا آلزیکسا یا ابسفرنامه سفر به بم و جنوب چرا مغزهای ما ارتقا یافت کجای مغز مسئول پردازش تجبزرگ شدن مغز محدود به دوراخلاق و علوم اعصابحس و ادراک قسمت سومما انسانها چه اندازه نزدسانسور بر بسیاری از حقایهمیشه اطمینان تو بر خدا بگاهی مغز بزرگ چالش استتمساح حد واسط میان مغز کوارتباط شگفت مغز انسان و فدفاع در برابر تغییر ساختمرکز حافظه کجاستشناسایی سلول های ایمنی اهوش مصنوعی در خدمت خلق وحپاسخ گیاهان در زمان خوردتکامل ابزار هوش ، راه پر از تلسکوپ گالیله تا تلسکداروی تشنجی دربارداریمغز چگونه صداها را فیلتر علایم کمبود ویتامین E را هدف از تکامل مغزآیا احتمال دارد رویا از آتاثیر کپسول نوروهرب بر تاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید میگرن با انتی مغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر ویتامین دی بر بیماواکسن دیگر کرونا ساخته شافراد آغاز حرکت خودشان رتاثیر گیاهخواری بر رشد و اطلاعاتی عمومی در مورد مرویا و خبر از آیندهرویا بخشی حقیقی از زندگی نقش حفاظتی مولکول جدید دیادآوری خواب و رویاانعطاف پذیری مکانیسمی علتاثیر درجه حرارت بر عملکبیست تمرین ساده برای جلوروشی جدید در درمان سکته مچند جهانیایا تکامل هدفمند استتسلیم شدن از نورون شروع مفرایند حذف برخی اجزای مغزیباترین چیز در افزایش سچگونه باغبانی باعث کاهش کنگره بین المللی سردرد دبرین نت به جای اینترنتابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که دمنابع انرژي پاک سرچشمه حسفرنامه سفر به بم و جنوب چرا پس از بیدار شدن از خوکرونا چه بر سر مغز می آوربزرگ شدن تقریبا ناگهانی اخلاق پایه تکامل و فرهنگحساسیت روانی متفاوتما با کمک مغز خود مختاريمساخت شبکه عصبی با الفبایهمیشه عسل با موم بخوریمگذر زمان کاملا وابسته به تنفس هوازی و میتوکندریارتباط شگفت انگیز مغز اندقیق ترین تصاویر از مغز امرکز خنده در کجای مغز استشواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش مصنوعی در خدمت خلق وحپختگی پس از چهل سالگي به تکامل زباناز تکنیکی تا مغز از مغز تداروی جدید s3 در درمان ام مغز ناتوان از توجیه پیداعلایم کمبود ویتامین E را هدف از خلقت رسیدن به ابزاآیا احتمال دارد رویا از آتاثیر کپسول نوروهرب بر ساز تکینگی تا مغز از مغز تدرمانهای بیماری پارکینسمغز بزرگ چالشهای پیش روصفحه اصلیواکسن دیگری ضد کرونا از دافزایش قدرت ادراکات و حستاثیر انتخاب از طرف محیط اطلاعاتی عمومی در مورد مرویا تخیل یا واقعیتنقش حیاتی تلومر دی ان آ دژن هوش و ساختارهای حیاتی اولین هیبرید بین انسان وتاثیر درجه حرارت بر عملکبیشتر کمردردها نیازی به ريتوکسيمب در درمان ام اسچندین ماده غذایی که ماننایرادهای موجود در خلقت بتشنج چیستفرد حساس از نظر عاطفی و بزیرفون داروی ضد ام اسچگونه تکامل مغزهای کنونیکندر در بیماریهای التهاببرای پیش بینی آینده مغز دابزار بقای موجود زنده از جاذبه و نقش آن در شکلگیریمنبع خواب و رویاسفرنامه سفر به بم و جنوب چرا بیماری های تخریبی مغکشف مکانیسم عصبی خوانش پبسیاری از بیماری های جدیاختلال در شناسایی حروف و خلاصه ای از مطالب همایش مما تحت کنترل ژنها هستیم یساخت شبکه عصبی مصنوعی با هوموارکتوس ها ممکن است دگربه شرودینگر و تاثیر مشتنفس هوازی و میتوکندریارتباط شگفت انگیز مغز اندلایلی که نشان میدهد ما بمرگ انتقال است یا نابود ششاهکار قرنهوش مصنوعی درمانگر کامپیپرورش مغز مینیاتوری انساتکامل ساختار رگهای مغزی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید ضد میگرنمغز و سیر تکامل ان دلیلی علت خواب آلودگی بعد از خوهزینه ای که برای اندیشیدآیا برای تولید مثل همیشه تاثیر کپسول نوروهرب بر ساز تکینگی تا مغز از مغز تدرک فرد دیگر و رفتارهای امغز بزرگ و فعال یا مغز کوسوالات پزشکیواکسن سرطانافزایش مرگ و میر سندرم کوتاثیر احتمالی عصاره تغلیبلندی در ذهن ما درک بلندیرویاها از مغز است یا ناخونقش خرچنگ های نعل اسبی درژن یا نقشه توسعه مغز و نقاولین مورد پیوند سر در انتاثیر درجه حرارت بر عملکبا هوش مصنوعی خودکار روبریواستیگمینچه زیاد است بر من که در ایاگر نعمت فراموشی نبود بستشنج و حرکات شبه تشنجی قاقیچی ژنتیکیزبان مشترک ژنتیکی موجوداچگونه جمعیت های بزرگ شکل کوچک شدن مغز از نئاندرتابرخی نکات از گاید لاین پرابزارهای بقای موجود زندحقیقت قربانی نزاع بین بی منحنی که ارتباط بین معرفسفری به آغاز کیهانچرا حیوانات سخن نمی گوینکشف مکانیسمی پیچیده در ببعد از کرونااختلالات مخچهخونریزی مغز در سندرم کووماه رجبساختار شبکه های مغزی ثابهوش مصنوعی می تواند بر احگزیده ای از وبینار یا کنفتو دی ان ای خاص ميتوکندريارتباط غیرکلامی بین انسادندان ها را مسواک بزنید تمراحل ارتقای پله پله کیهشبیه سازی میلیون ها جهان هوش مصنوعی درخدمت خلق وحآلودگی هوا و ویروس کروناتکامل شناخت انسان با کشفاز تکینگی تا مغز و از مغز داروی ضد تشنج با قابليت تمغز آیندگان چگونه است ؟عوامل موثر در پیدایش زباهزینه سنگین انسان در ازاآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تدرک و احساسمغز حریص برای خون، کلید تپیامهای کاربرانواکسنی با تاثیر دوگانه اافسردگی و اضطراب در بیماتاثیر ترکیبات استاتین (سبه زودی شبکه مغزی به جای بوزون هیگز چیسترویاهای پر رمز و حیرتی درنقش داروهاي مختلف معروف ژنها نقشه ایجاد ابزار هواولین تصویر در تاریخ از ستاثیر درجه حرارت بر عملکبار سنین ابزار هوشمندی اریسدیپلام تنها داروی تایچهار میلیارد سال تکامل باگر نعمت فراموشی نبود بستشنج عدم توازن بین نورون قانون مندی نقشه ژنتیکی مزبان چهار حرفی حیات زمینچگونه جمعیت های بزرگ شکل کووید نوزده و خطر بیماریبرخی اثرات مضر ویتامین دابزارهای پیشرفته ارتباط حقیقت خواب و رویامنشأ اطلاعات و آموخته ها سلولهای بنیادی مصنوعی درچرا حجم مغز گونه انسان درکشف ارتباط جدیدی از ارتبتفاوت مغز انسان و میمون هاختلالات حرکتی در انسانخواندن ، یکی از شستشو دهنماپروتیلینسازگاری با محیط بین اجزاهوش مصنوعی و کشف زبان هایگزارش یک مورد جالب لخته وتولید سلولهای جنسی از سلارتروز یا خوردگی و التهادو ویژگی انتزاع و قدرت تجمزایای شکلات تلخ برای سلشبیه سازی سیستم های کوانهوش مصنوعی ساخته هوش طبیآلزایمرتئوری تکامل امروز در درماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تمغز انسان ایا طبیعتا تماعوامل ایجاد لغت انسانی و هزاران سال چشم های بینا وآیا تکامل و تغییرات ژنتیتاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز- از مغز درک احساسات و تفکرات دیگمغز زنان جوانتر از مغز مرسایتهای دیگرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغالکتروتاکسی(گرایش و حرکتاثیر دپاکین بر بیماری متاثیر داروهای ضد التهاب بیماری های مغز و اعصاب و رویای شفافنقش روزه داری در سالم و جژنها ، مغز و ارادهاولین سلول مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکبارداری بدون رحمرژیم های غذایی و نقش مهم چهار ساعت پس از کشتار خوکاگر تلاش انسان امروز براتغییر الگوی رشد مغزی با زقانون جنگلزبان و کلمه حتی برای کسانچگونه حافظه را قویتر کنیکودک ایرانی که هوش او از برخی اختلالات عصبی مثانهابزارهای بقا از نخستین هحقیقت راستین انسان علم بمهندسی ژنتیک در حال تلاش سلسله مباحث هوش مصنوعیچرا خشونت و تعصبکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتفاوت های بین زن و مرد فقاختلالات صحبت کردن در انخواب سالم عامل سلامتیمبانی ذهنی سیاه و سفیدسخن پاک و ثابتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشگشایش دروازه جدیدی از طرتومورها و التهاب مغزی عاارزش حقیقی زبان قسمت اولدو برابر شدن خطر مرگ و میمسیر دشوار تکامل و ارتقاشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش احساسیآیا ممکن است موش کور بی متئوری تکامل در پیشگیری و از تکینگی تا مغز از مغز تداستانها و مفاهیمی اشتبامغز انسان برای ایجاد تمدعواملی که برای ظهور لغت اهستي مادي ای که ما کوچکترآیا جهش های ژنتیکی، ویروتاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز- از مغز درک تصویر و زبان های مخلتمغزهای کوچک بی احساسوبینار اساتید نورولوژی دالتهاب شریان تمپورالتاثیر داروی ضد تشنج سدیم بیماری گیلن باره و بیمارروبات های ریز در درمان بینقش رژیم غذایی بر رشد و اژنهای مشترک بین انسان و واوکرلیزوماب داروی جدید شتاثیر رو ح و روان بر جسمبازگشت از آثار به سوی خدارژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونوار مغزی روشی مهم در تشخابزار هوش در حال ارتقا ازتغییر زودتر اتصالات مغزیقانونمندی و محدودیت عالمزبان و بیان نتیجه ساختمانگاه محدود و تک جانبه، مشکودکان میتوانند ناقل بی برخی بیماری ها که در آن بابزارهای بقا ازنخستین همحمله ویروس کرونا به مغزمولتیپل اسکلروز در زنان سم زنبور ، کلیدی برای وارچرا در مغز انسان، فرورفتگنجینه ای به نام ویتامین تفاوتهای جنسیتی راهی براادامه بحث تکامل چشمخواب سالم عامل سلامتی و یمجموعه های پر سلولی بدن مسریعترین کامپیوتر موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشپمبرولیزوماب در بیماری چتوانایی مغز و دیگر اجزای ارزش حقیقی زبان قسمت دومديدن با چشم بسته در خواب مشکلات نخاعیشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش احساسیآیا ما تنها موجودات زنده تا 20 سال آینده مغز شما به از تکینگی تا مغز از مغز تدر مانهای کمر دردمغز انسان برای شادمانی طعوارض ازدواج و بچه دار شدهستی ما پس از شروعی چگال آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز- از مغزتدرک عمیق در حیواناتمغزتان را در جوانی سیمکشوراپامیل در بارداریامیوتروفیک لترال اسکلروتاثیر درجه حرارت بر عملکبیماری ای شبیه آلزایمر و روح رهایینقش رژیم غذایی در رشد و اژنهای هوش ، کدامندايندگان چگونه خواهند دیدتاثیر رژیم گیاه خواری بر بازسازي مغز و نخاع چالشی راه های جدید برای قضاوت رنورون هاي مصنوعی می توانابزار بقای موجود زنده از تغییر عمودی سر انسان از پقارچ بی مغز در خدمت موجودزبان و بیان، در سایه پیشرنگاه انسان محدود به ادراکودکان خود را مشابه خود تبرخی بیماری های خاص که بدابزارهای بقای از نخستین حوادث روزگار از جمله ویرمواد کوانتومی جدید، ممکنسودمندی موجودات ابزی بر چراروياها را به یاد نمی آگویید نوزده و ایمنی ساکتتقلید مرحله ای نسبتا پیشاداراوون تنها داروی تاییخواب عامل دسته بندی و حفطمحل درک احساسات روحانیسرگیجه از شایعترین اختلاهوش مصنوعی الفاگوپنج اکتشاف شگفت آور در موتوازن مهمتر از فعالیت زیارزش حقیقی زبان قسمت سومدی متیل فومارات(زادیوا)(مشکلات بین دو همسر و برخیشش مرحله تکامل چشمهوش عاطفی بیشتر در زنانآیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر مشاهده بر واقعیت باز تکینگی تا مغز از مغز تدر محل کار ارزش خودت را بمغز انسان برای شادمانی طعید نوروز مبارکو هر کس تقوای خدا پیشه کنآیا خداباوری محصول تکاملتاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز، از مغز درگیری قلب در بیماری ویرنقش قهوه در سلامتیورزش هوازی مرتب خیلی به قامید درمان کرونا با همان