دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ریواستیگمین

Rivastigmine
داروی مورد استفاده در آلزایمر

میتوان آن را با دوز بالا استفاده کرد.

در همراهی با گالانتامین- که داروی دیگر ضد آلزایمر است- ممکن است اثرات کولینرژیک تشدید شود. این علایم می تواند به صورت افت فشار خون یا کاهش ضربان قلب باشد.

در مصرف این دو با هم باید احتیاط رعایت شود.

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
درمانهای بیماری پارکینسنقش داروهاي مختلف معروف گنجینه ای به نام ویتامین ارتباط میکروب روده و پارتئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجانوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بنگاهی بر توانایی اجزاي باز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب فیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیآیا انسان با مغز بزرگش اخاطلاعاتی عمومی در مورد متسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کمافسردگی و اضطراب در بیمابیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عمبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزاولین سلول مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارعسل طبیعی موثر در کنترل بمعنی روزهورزش در کمر دردابزار هوش در حال ارتقا ازبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروهای ضد بیماری ام اس ومغز برای فراموشی بیشتر ککنگره بین المللی سردرد داثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای انقش روزه داری در سالم و جگیاه خواری و گوشت خوار کدارتباط چاقی و کاهش قدرت بتا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش انورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهااز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی ناتوانی از درمان برخی ویاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب فیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیمآیا احتمال دارد رویا از آاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسخن پاک و ثابتمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهاالکتروتاکسی(گرایش و حرکبیشتر کمردردها نیازی به حافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عمجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیداوکرلیزوماب داروی جدید شبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملعصب حقوق نورولوومغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن اداروی فامپیریدین یا نورلمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کندر در بیماریهای التهاباثرات مفید قهوهتنفس هوازی و میتوکندریتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک و احساسنقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکامنورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زناتوانی در شناسایی چهره از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانفرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو آیا احتمال دارد رویا از آبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحالتهاب شریان تمپورالبا هوش مصنوعی خودکار روبحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشممحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکترايندگان چگونه خواهند دیدبحثی درباره احساساتی غیرخطا در محاسبات چیزی کاملعضلانی که طی سخن گفتن چقدمغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان ابزار بقای موجود زنده از بررسی علل کمر درد در میانداروی تشنجی دربارداریمغز بزرگ چالش است یا منفعکوچک شدن مغز از نئاندرتااثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلدرک احساسات و تفکرات دیگنقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای ارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بنوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سنخاع ما تا پایین ستون فقراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درفراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث آیا برای تولید مثل همیشه به زودی شبکه مغزی به جای تغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلامواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحامیوتروفیک لترال اسکلروبارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سمحل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال ايا اراده آزاد توهم است یبخش دیگری در وجود انسان هدفاع در برابر تغییر ساختمقالاتمغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز امابزار بقای موجود زنده از بزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید s3 در درمان ام مغز بزرگ چالشهای پیش روکودک ایرانی که هوش او از اجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای درک تصویر و زبان های مخلتنقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و ارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنوانوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خورداز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسنخستین تصویر از سیاهچالهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیفراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبوزون هیگز چیستتغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آنموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیامگا سه عامل مهم سلامتبازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آنمحدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کنايا اراده آزاد توهم است یبرنامه و ساختار پیچیده مدقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید دابزار بقای موجود زنده از بسیاری از بیماری های جدیداروی جدید ضد میگرنمغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تاجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زیدرک عمیق در حیواناتنقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفنوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمیننرمش های مفید در سرگیجهاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارفرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است دآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیماری گیلن باره و بیمارثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشنموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت چهارمضررهای مصرف شکر و قند بر مخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحای آنکه نامش درمان و یادشبرین نت به جای اینترنتدلایلی که نشان میدهد ما بصفحه اصلیمغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از تفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تمغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایاحساس گذر سریعتر زماناخلاق و علوم اعصابتوسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرنقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخچیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرنرمشهای مهم برای تقویت عاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر فرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احآیا خداباوری محصول تکاملبیماری ای شبیه آلزایمر و جمجمه انسان های اولیهسردرد سکه ایمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیانفجار و توقف تکاملی نشابحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجمضررهای شکر بر سلامت مغزمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایایندرالبرای پیش بینی آینده مغز ددندان ها را مسواک بزنید تسوالات پزشکیمغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی ابزار بقای موجود زنده از تفاوتهای جنسیتی راهی براداروی ضد تشنج با قابليت تمغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلکاهش التهاب ناشی از بیمااختلال در شناسایی حروف و توصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتونقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته مچگونه مغز پیش انسان یا همآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهچرا مغزهای ما ارتقا یافت از تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتدایقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآیا دلفین ها می تواند از بیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییسرعت فکر کردن چگونه استمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیانگشت نگاری مغز نشان میدبحث درباره پیدایش و منشاحس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچمدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزرایا کوچک شدن مغزانسان البرخی نکات از گاید لاین پردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیامهای کاربرانمغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقابزار بقای موجود زنده از تقلید مرحله ای نسبتا پیشداستانها و مفاهیمی اشتبامغزتان را در جوانی سیمکشکایروپاکتیک چیستاختلالات مخچهتوصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر منقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسچگونه هموساپينس بر زمین آیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چچرا حیوانات سخن نمی گویناز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآیا دست مصنوعی به زودی قابیماری بیش فعالیجنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشیمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیاندوهگین نباش اگر درب یا بحثی در مورد نقش ویتامينحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصمروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقایا ابزار هوشمندی یا مغز برخی اثرات مضر ویتامین دديدن با چشم بسته در خواب سایتهای دیگرمغز انسان برای ایجاد تمدژنها نقشه ایجاد ابزار هوابزار بقای موجود زنده از تلقین اطلاعات و حافظهدر مانهای کمر دردنقش قهوه در سلامتیکاربرد روباتهای ريزنانواختلالات حرکتی در انسانتوضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرنقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته وارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمینچگونه آن شکری که می خوریمآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت اچرا حجم مغز گونه انسان درازدواج های بین گونه ای، رتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهانقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگوآیا رژیم غذایی گیاهی سلابیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی مفید در ساشنا در ابهای گرم جنوب نیمکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زنانانسان قدیم در شبه جزیره عبحثی جالب درباره محدودیتخلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا مومرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطانایا بیماری ام اس (مولتیپبرخی اختلالات عصبی مثانهدی متیل فومارات(زادیوا)(مغز انسان برای شادمانی طژنها ، مغز و ارادهابزار بقای موجود زنده از تلاش هایی در بیماران قطع در چه مرحله ای از خواب ، رنقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريز، در اختلالات صحبت کردن در انتکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کنقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم چگونه انتظارات بر ادراک آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دچرا در مغز انسان، فرورفتاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز قدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا راهی برای رفع کم آبی بیماری ضعف عضلات نزدیک بجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر اانسان جدید از چه زمانی پابحثی در مورد نقش کلسیم و خواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را مرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغایا بدون زبان میتوانیم تبرخی بیماری ها که در آن بدژا وو یا اشنا پنداریمغز انسان برای شادمانی طژنهای هوش ، کدامندابزار بقای موجود زنده از تلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پنقش هورمون های تیروئید دنقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجادامه بحث تکامل چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفافچند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وچگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سچراروياها را به یاد نمی آاستیفن هاوکینگ در مورد هتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدنلوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کآیاما مقهور قوانین فیزیکبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی اما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیانسان عامل توقف رشد مغزبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را مراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریایا تکامل هدفمند استبرخی بیماری های خاص که بددژاوو یا آشناپنداریمغز انسان رو به کوچک تر شکلرال هیدرات برای خوابانابزار بقای موجود زنده از تلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرنقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پادغام میان گونه های مختلتکامل زبانروبات های ریز در درمان بیچندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در مواز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطچراروياها را به یاد نمی آاستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز لبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کآزمون ذهنی گربه شرودینگربیهوش کردن در جراحی و بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیانعطاف پذیری مکانیسمی علبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خومزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قایرادهای موجود در خلقت ببرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان ژنی از مغز انسمغز انسان رو به کوچکتر شدکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از تمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرننقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در بادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل ساختار رگهای مغزی روح رهاییچه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز داز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب فلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پآیا واکنش های یاد گرفته واستخوان های کشف شده، ممکتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبیوگرافیجاذبه و نقش آن در شکلگیریشاهکار قرنما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نتراولین هیبرید بین انسان وبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعوارض ازدواج و بچه دار شدمسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریاگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روش هاي جدیدی مغز ایندگان چگونه استکمردرد با پوشیدن کفش مناابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسنقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتبارتقا و تکامل سنت آفرینش تکامل شناخت انسان با کشفروزه داری و بیمار ی ام اس چهار میلیارد سال تکامل بپیموزایداز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستچگونه حافظه را قویتر کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب فلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو آیا آگاهی پس از مرگ از بیاصول سلامت کمرتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کافراد آغاز حرکت خودشان ربیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان ماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالاولین مورد پیوند سر در انبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعید نوروز مبارکمشکلات نخاعیورزش و میگرناگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سيناپسها طی تکامل و دانشمندان روشی برای تبدیمغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزارهای پیشرفته ارتباط تمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان ژنتیکی برای نوآورینقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف جمجمه ای درکوه ایرهوارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودیچهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقنگاهی بر قدرت بینایی درااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب فلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پآیا امکان بازسازی اندامهاضطراب و ترستری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با لزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کمافزایش قدرت ادراکات و حسبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کوانماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالاولین تصویر در تاریخ از سبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعامل کلیدی در کنترل کارآمشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعاگر تلاش انسان امروز برابررسي علل احتمالي تغيير داروهای مصرفی در ام اسمغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد دابزارهای دفاعی و بقای موتمساح حد واسط میان مغز کودرمان جدید میگرن با انتی