دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

چگونه جمعیت های بزرگ شکل گرفت نقش زبان

چگونه جمعیت های بزرگ، شکل گرفت؟

شامپانزه به طور معمول در جمعیت های کوچک، متشکل از 20 تا 50 عدد زندگی می کند. این به افراد اجازه می دهد، همدیگر را بشناسند و با هم بخورند و ازدواج کنند و دیگر کارهای مشترکی را انجام دهند- که منجر به اطمینان و استواری در جمعیت می شود.

وقتی جمعیت بیشتر از این شود خلل و شکافی داخل جمعیت پدید می آید و اين مجموعه ها به صورت معمول با همدیگر همکاری نمی کنند بلکه بر سر غذا و سلطه با هم رقابت می کنند.

دانشمندان اعتقاد دارند این اتفاقي است که در گذشته بر هموساپينس ها گذشته است. بله فطرت اجتماعی آنها به آنها این اجازه را داده است، روابط حسنه بین آنها شکل بگیرد و نيز اجازه شکار و مبارزه، به صورت مساوی را به آنها داده است.

ولی موجوداتي مانند شامپانزه ها نتوانستند جمعیت های بزرگی را تشکیل دهند.

در ابتداي ایجاد جهش فکري، شايعه و سخن گفتن مبهم، کمک کرد، جمعیت های هموساپينس بزرگ تر و پایدارتر شود.

ولي این سخن گویی، حدودی داشت و دانشمندان جامعه شناسی تاکید نمودند که بیشترین جمعيتي- که این عبارات(سخنان نامنظم و شایعه پراکني) میتوانست تشکیل دهد- جوامعی متشکل از 150 شامپانزه بود و این موجودات، نمی توانستند بيشتر از 150 فرد را بشناسند و برای آنها شایعه سازی کنند.

پس چگونه هموساپينس توانست از این رقم، پیشی بگیرد و شهرهایی متشکل از دهها هزار نفر و امپراطوری هایی با صدها میلیون نفر تشکیل دهد؟

راز پشت این قضیه، ظهور تمدن و فرهنگ ایمان، به امور غیر مرئی(ایمان به غیب) است. (اموری که همراه با ژن خودخواه موجودات مادی نیست، در زندگی مادی موجودات حذف میشود. طبیعتا تا زمانی که ژن خودخواه و دید مادی صرف بر جمعیت ها حاکم است، نگه داشتن آنها در جمعیت بسیار زیاد، سخت است، زیرا قانون نزاع جنگل برای حفظ ژن های خودی، هرگز اجازه ماندن تمایزات و تفاوت هاي زیاد را در کنار هم نمي دهد.

نمونه این قانون جنگل را در جهان امروز خود بسیار می بینیم؛ از قتل عام نژادهای دیگر، برای تصاحب کشورشان تا نزاع های جدید برای از میان بردن نژادهای دیگر با رنگ و لعاب هاي نو و در ظاهر زيبا!)

تعداد زیادی از افراد غریبه می توانند به شکل برجسته و موفقیت آمیزی از طریق اشتراک با ایمان به امور غیبی با هم همکاری داشته باشند. برای نمونه مسجد یا کليسا را مثال می زنیم. تعدادی از افراد غریبه در اماکن عبادت به صورتی هماهنگ و موفقیت آمیز میتوانند جمع شوند، زیرا یک عقیده غیبی دارند.

به همین ترتیب جمعیت های بزرگی شکل گرفت...

اصل مقاله از دکتر زینب شمري با پاره ای توضیحات

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1933850716632919&id=100000240293014

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
برخی یونها و مولکول های متاثیر داروی ضد تشنج سدیم هزینه ای که برای اندیشیدخطا در محاسبات چیزی کاملپیوند مغز و سر و چالشهای فرگشت و تکامل تصادفی محض سلول های بنیادی منابع و اابزار بقا از نخستین همانمرز مرگ و زندگی کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن مغز محدود به دورچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردید تو همیشه محدود به مقدآمارهای ارائه شده در سطح قبل از آغازسیاهچاله های فضایی منابعابزار بقا از نخستین همانمعجزه ی علم در کنترل کروناز تکینگی تا مغز، از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشناتوانی از درمان برخی ویتری فلوپرازینواکسن دیگر کرونا ساخته شداروهای تغییر دهنده ی سیآیا یک، وجود داردمقاومت به عوارض فشار خون ستون فقرات انسان دو پا جلابزار بقای موجود زنده از مغز ایندگان چگونه استاسرار بازسازی اندام هاتنفس هوازی و میتوکندریچرا در مغز انسان، فرورفتتغییرات تکاملی سر انسان یک جهش ممکن است ذهن انساندر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا خداباوری محصول تکاملمنابع انرژی از نفت و گاز شناسایی سلول های ایمنی ااتوبان اطلاعات و پلِ بینمغزتان را در جوانی سیمکشبه زیر پای خود نگاه نکن بتوازن مهمتر از فعالیت زیهفت سین یادگاری از میراث جواب دانشمند سوال کننده کمردرد و علل آندرمان جدید میگرن با انتی روش هایی ساده برای کاهش اآغاز فصل سرما و دوباره تکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتصرع و درمان های آناختلال در شناسایی حروف و نقش اتصالات بین سلولهای بیماری ضعف عضلات نزدیک بتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک های بحمایت از طبیعتکیست کلوئید بطن سومدرگیری اعصاب به علت میتورژیم غذایی ضد التهابیانفجار و توقف تکاملی نشامنبع هوشیاری در کجاست؟(قعواملی که برای ظهور لغت اارتباط چاقی و کاهش قدرت بنقش غذاها و موجودات دريابازگشت به ریشه های تکاملتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هجدهمکشف مکانیسم عصبی خوانش پرمز بقای جهش ژنتیکیزندگی هوشمند در خارج از زاولین تصویر در تاریخ از سما انسانها چه اندازه نزدسایتهای دیگراز نخستین همانند سازها تنورون هاي مصنوعی می توانبحثی درباره احساساتی غیرهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک- قسمت بیست و پگاهی لازم است برای فهم و زبان و شناخت حقیقت قسمت اایا این جمله درست است کسیمخچه فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازاخطا در محاسبات چیزی کاملپیوند اندام از حیوانات بفراموش کارها باهوش تر هسسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقا از نخستین همانمرز بین انسان و حیوان کجااز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی چگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت فیزیکی، تابعی از دژا وو یا اشنا پنداریآن چیزی که ما جریان زمان قبل از انفجار بزرگسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزار بقا از نخستین همانمغز فکر میکند مرگ برای دیاز تکینگی تا مغز، از مغز تقلید از روی طبیعتناتوانی در شناسایی چهره تری فلوپرازینواکسن دیگری ضد کرونا از دداروهای ضد بیماری ام اس وآیا کیهان می تواند یک شبیمقابله با کرونا با علم اسسخن پاک و ثابتابزار بقای موجود زنده از مغز ابزار بقای برتر مادیاصل بازخوردتنفس بدون اکسیژنچراروياها را به یاد نمی آثبت امواج الکتریکی در عصیک رژیم غذایی جدید، می تودر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا دلفین ها می تواند از منابع انرژی از نفت و گاز شواهدی از نوع جدیدی از حااتوسوکسیمایدنقش قهوه در سلامتیبوزون هیگز چیستتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهم نوع خواری در میان پیشیجاذبه و نقش آن در شکلگیریکمردرد با پوشیدن کفش منادرمان جدید کنترل مولتیپلروش صحبت کردن در حال تکامإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضررهای مصرف شکر و قند بر اختلالات مخچهنقش تیروئید در تکامل مغزبیماریهای تحلیل عضلانی اتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حوادث روزگار از جمله ویرکاهش مرگ و میر ناشی از ابدرختان اشعار زمینراه فراری نیستانواع سکته های مغزیمنبع خواب و رویاعوارض ازدواج و بچه دار شدارتباط هوش ساختار مغز و ژنقش غذاها و موجودات دريابازخورد یا فیدبکتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هشتمکشف مکانیسمی پیچیده در بروی و منیزیم در تقویت استزندگی زمینی امروز بیش از اولین سلول مصنوعیما انسانها چه اندازه نزداز نخستین همانند سازها تنورون های ردیاب حافظهبخش فراموش شده ی حافظههوش عاطفی در زنان بیشتر احساسیت روانی متفاوتگاهی مغز بزرگ چالش استزبان و شناخت حقیقت قسمت دایا ابزار هوشمندی یا مغز مخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا وخطر آلودگی هواپیوند سر آیا ممکن استفراموشی همیشه هم بد نیستسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقا از نخستین همانمزایای شکلات تلخ برای سلاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگترین خطایی که مردم مچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستدژاوو یا آشناپنداریآنچه واقعیت تصور میکنیم قدم زدن و حرکت دید را تغیسیاهچاله ی تولید کنندهابزار بقا از نخستین همانمغز قلباز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذنبرو و انرژی مداومتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن سرطانداروی فامپیریدین یا نورلآیا گذشته، امروز وآینده ملاحظه های اخلاقی دربارهسرنوشتابزار بقای موجود زنده از مغز ابزار برتر بقااصول توسعه ی یک ذهن کاملتو یک معجزه ایچراروياها را به یاد نمی آجمجمه انسان های اولیهیکی از علل محدودیت مغز امدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا دلفین ها میتوانند بامنابع انرژی از نفت و گاز شواهدی از دنیسوان(شبه نئاثر مضر مصرف طولانی مدت رنقش مهاجرت در توسعه نسل ابوزون هیگز جهان را از متلتوسعه برخی شغل ها با هوش همیشه اطمینان تو بر خدا بجدایی خطای حسی استکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرمانهای بیماری پارکینسروشهای نو در درمان دیسک بافت فشار خون ناگهانی در ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضررهای شکر بر سلامت مغزاختلالات حرکتی در انساننقش حفاظتی مولکول جدید دبیهوش کردن در جراحی و بیمتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کاهش التهاب ناشی از بیمادرد باسن و پا به دلیل کاهراه های جدید برای قضاوت رانگشت ماشه ایمنحنی که ارتباط بین معرفعید نوروز مبارکارتباط انسانی، محدود به نقشه مغزی هر فرد منحصر بهبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت پنجمکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویا و خبر از آیندهزندگی زودگذراوکرلیزوماب داروی جدید شما اکنون میدانیم فضا خالاز نشانه ها و آثار درک شدنوروپلاستیسیتی چیستبخش بزرگی حس و ادراک ما اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اخفاش با شیوع همه گیری جدیگذر زمان کاملا وابسته به زبان و شناخت حقیقت قسمت سایا بیماری ام اس (مولتیپمدل همه جانبه نگر ژنرالیاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکترخطرات هوش مصنوعیپیوند سر، یکی از راه حلهافرایند پیچیده ی خونرسانیسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقا از نخستین همانمسیر دشوار تکامل و ارتقااز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر رو ح و روان بر جسمواقعیت چیستدگرگونی های نژادی و تغییآنزیم تولید انرژی در سلوقدرت انسان در نگاه به ابعسیاره ی ابلهانابزار بقا از نخستین همانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت سیستم ایمنینخاع ما تا پایین ستون فقرتشنج چیستواکسنی با تاثیر دوگانه اداروی لیراگلوتیدآیا پیدایش مغز از روی تصاملاحظات بیهوشی قبل از جرسریعترین کامپیوتر موجودابزار بقای موجود زنده از مغز از بسیاری حقایق می گراصول سلامت کمرتو یک جهان در مغز خودت هسنزاع بین جهل و علم رو به پجنسیت و تفاوت های بینایییافته های نوین علوم پرده در آستانه ی موج پنجم کوویرویا بخشی حقیقی از زندگی آیا دست مصنوعی به زودی قامنابع انرژی از نفت و گاز شکل های متفاوت پروتئین هاثرات فشار روحی شدیدنقش میدان مغناطیسی زمین بی نهایت در میان مرزهاتوصیه های سازمان بهداشت همیشه عسل با موم بخوریمجریان انرژی در سیستم های کنگره بین المللی سردرد ددرهای اسرارآمیز و پوشیدهروشهای شناسایی قدرت شنواافراد آغاز حرکت خودشان رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطلای سیاهاختلالات صحبت کردن در اننقش حیاتی تلومر دی ان آ دبیهوشی در بیماران دچار اتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کاهش دوپامین عامل بیماریدستورالعمل مرکز کنترل بیراه های جدید برای قضاوت رانگشت نگاری مغز نشان میدمنشأ اطلاعات و آموخته ها عامل کلیدی در کنترل کارآارتباط از بالا به پایین منقشه های مغزی جدید با جزیبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و چهکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزونیسومایدايندگان چگونه خواهند دیدما با کمک مغز خود مختاريماز نظر علم اعصاب یا نرووسنوروز یا روز پایانیبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیخلاصه ای از مطالب همایش مگربه شرودینگر و تاثیر مشزبان شناسی مدرن در سطح سلایا بدون زبان میتوانیم تزبان شناسی نوین نیازمند ایا تکامل هدفمند استمدل های ریز مغز مینی بریناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دفاع در برابر تغییر ساختپیام های ناشناخته بر مغز فرایند تکامل و دشواری هاسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین همانمسئول صیانت از عقیده کیساز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت های متفاوتدانش بی نهایتآینده ی انسان در فراتر ازلمس کوانتومیسیاره ابلهانابزار بقا از نخستین همانمغز مادران و کودکان در زماز روده تا مغزتلقین اطلاعات و حافظهنخستین تصویر از سیاهچالهتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی تشنجی دربارداریآیا آگاهی پس از مرگ از بیممانتین یا آلزیکسا یا ابسرگیجه از شایعترین اختلاابزار بقای موجود زنده از مغز به تنهایی برای فرهنگ اضطراب و ترستو پیچیده ترین تکنولوژی نزاع بین علم و نادانی رو جنسیت و تفاوت های بینایییادگیری مهارت های جدید ددر درمان بیماری مولتیپل رویا تخیل یا واقعیتآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنابع بی نهایت انرژی در دشگفتی های زنبور عسلاثرات مفید قهوهنقش محیط زندگی و مهاجرت دبی عدالتی در توزیع واکسن توصیه های غیر دارویی در سهمراهی نوعی سردرد میگرنیجریان انرژی در سیستم های کنگره بین المللی سردرد ددرک فرد دیگر و رفتارهای اروشی برای بهبود هوش عاطفافزایش قدرت ادراکات و حسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطوفان فقر و گرسنگی و بی ساختلالات عضلانی ژنتیکنقش خرچنگ های نعل اسبی دربیوگرافیتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاستکاهش سن بیولوژیکی، تنها ذهن ما از در هم شکستن منبراه پیروزی در زندگی چیستاندوهگین نباش اگر درب یا مهندسی ژنتیک در حال تلاش عادت کردن به نعمتارتباط بین هوش طبیعی و هونقص در تشخیص هیجانات عامبحث درباره پیدایش و منشا تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و یکگل زندگیزونا به وسیله ویروس ابله ايا اراده آزاد توهم است یما تحت کنترل ژنها هستیم یاز نظر علم اعصاب اراده آزنوشیدن چای برای مغز مفید بخش دیگری در وجود انسان هتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش، ژنتیکی است یا محیطیخونریزی مغز در سندرم کووگزیده ای از وبینار یا کنفزبان، وسیله شناسایی محیطایجاد احساساتمدیریت اینترنت بر جنگاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندقیق ترین تصاویر از مغز اپیشینیان انسان از هفت میفرایند حذف برخی اجزای مغسلطان جنگل یا صاحب ملکوتابزار بقا از نخستین همانمسئولیت جدیداز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت و مجازدانشمندان موفق به بازگردآینده ی علم و فیزیک در60 ثلوب فرونتال یا پیشانی مغسیاره ابلهانابزار بقا از نخستین همانمغز چون ابزار هوش است دلیازدواج های بین گونه ای، رتلاش هایی در بیماران قطع نخستین روبات های زنده ی جتشنج عدم توازن بین نورون وبینار اساتید نورولوژی دداروی جدید s3 در درمان ام آیا امکان بازسازی اندامهمنابع انرژي پاک سرچشمه حسربازان ما محققا غلبه می ابزار بقای موجود زنده از مغز برای فراموشی بیشتر کاطلاع رسانی اینترنتیتو جهانی هستی که خودش را نزاع بین علم و جهل رو به پجهل مقدسیادآوری خواب و رویادر سال حدود 7 میلیون نفر رویا حقی از طرف خداآیا رژیم غذایی گیاهی سلامناطق خاصی از مغز در جستجشاهکار قرناثرات مضر ماری جوانانقش نگاه از پایین یا نگاهبیمار 101 ساله، مبتلا به ستوصیه هایی در مصرف ماهیهندسه ی پایه ایجریان انرژی در سیستم های کنترل همجوشی هسته ای با هدرک نیازمند شناخت خویش اروشی جدید در درمان قطع نخافزایش مرگ و میر سندرم کومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطی یکصد هزار سال اخیر هرچاختراع جدید اینترنت کواننقش داروهاي مختلف معروف بیوگرافیتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک بازی حس چشایی و بویاییکایروپاکتیک چیستذهن چند جانبه نیازمند نگرابطه تشنج و اوتیسمانرژی تاریکمولتیپل اسکلروز در زنان عارضه جدید ویروس کرونا سارتباط شگفت مغز انسان و فنقطه بی بازگشتبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و دوگلوئونزیباترین چیز در افزایش سايا اراده آزاد توهم است یماه رجباز نظر علم اعصاب اراده آزنوعی سکته مغزی ، وحشتناک برنامه و ساختار پیچیده متاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کاری نکردن به معنی چیخواندن ، یکی از شستشو دهنگزارش یک مورد جالب لخته وفلج نخاعی با الکترودهای گشایش دروازه جدیدی از طرسفر نامه سفر به بم و جنوب ایرادهای موجود در خلقت بمدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدلایلی که نشان میدهد ما بپیشرفت های جدید علوم اعصفرد حساس از نظر عاطفی و بسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقا از نخستین همانمستند جهان متصلاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاه خواری بر واکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان نورون مصنوعی سآیا ممکن است موش کور بی ملوتیراستامسیر آفرینش از روح تا مغز ابزار بقا از نخستین همانمغز چگونه صداها را فیلتر استفاده از مغز، وزن را کمتلاشی برای درمان قطع نخانرمش های مفید برای درد زاتشخیص ژنتیکی آتروفی های وراپامیل در بارداریداروی جدید میاستنی گراویآیا انسان با مغز بزرگش اخمنابع انرژی از نفت و گاز سردرد میگرن در کودکانابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟اطلاعات حسی ما از جهان، چتو دی ان ای خاص ميتوکندرينسبت طلایی، نشانه ای به سجهان یکپارچهژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان های اسرار آمیز در آرویاها از مغز است یا ناخوآیا راهی برای رفع کم آبی منبع هوشیاری کجاست قسمت شبیه سازی میلیون ها جهان اجزای پر سلولی بدن انسان نقش نظام غذایی در تکامل مبیماری های مغز و اعصاب و توضیحی ساده در مورد هوش مهندسه ی رایج کیهانجستجوی متن و تصویر به صورکندر در بیماریهای التهابدرک و احساسروشی جدید در درمان سکته مافزایش سرعت پیشرفت علوم منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتظهور امواج مغزی در مغز مصادامه بحث تکامل چشمنقش ذهن و شناخت در حوادث بیان ژن های اسکیزوفرنی دتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت اول )کار با یگانگی و یکپارچگیذهن هوشیار در پس ماده ی مراز تغییرانرژی تاریک که ما نمی تومواد کوانتومی جدید، ممکنعدم توقف تکامل در یک انداارتباط شگفت انگیز مغز انچند نرمش مفید برای کمردربحثی جالب درباره محدودیتتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و سوگمان میکنی جرمی کوچکی در زیر فشار کووید چه باید کرای نعمت من در زندگیمماپروتیلیناز واقعیت امروز تا حقیقتنیکولا تسلابرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کس مانند تو نگاه نمیکخواب سالم عامل سلامتیفلج بل، فلجی ترسناک که آنپمبرولیزوماب در بیماری چسفر به مریخ در 39 روزاگر میدانی مصیبت بزرگتر مروری بر تشنج و درمان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدنیای شگفت انگیز کوانتومپیشرفتی مستقل از ابزار هفرضیه ای جدید توضیح میدهسماگلوتید داروی کاهش دهنابزار بقا از نخستین همانمشکلات نخاعیاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر رژیم گیاهخواری بر واکنش به حس جدیددانشمندان یک فرضیه رادیکآیا ما تنها موجودات زنده لوزالمعده(پانکراس)مصنوعسیستم تعادلی بدنابزار بقا از نخستین همانمغز ناتوان از توجیه پیدااستفاده از هوش مصنوعی در تلاشی تازه برای گشودن معنرمش های مفید در سرگیجهتصویربرداری فضاپیمای آمورزش هوازی مرتب خیلی به قداروی جدید ضد میگرنآیا احتمال دارد رویا از آمنابع انرژی از نفت و گاز سردرد و علتهای آنابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چالش است یا منفعاطلاعاتی عمومی در مورد متولید مثل اولین ربات های نشانه های گذشته در کیهان جهان یکپارچهژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان های بیماری آلزایمررویاهای پر رمز و حیرتی درآیاما مقهور قوانین فیزیکمنبع هوشیاری کجاست قسمت شبیه سازی سیستم های کواناجزایی ناشناخته در شکل گنقش نظریه تکامل در شناسابیماری گیلن باره و بیمارتیوتیکسن داروی ضد جنونهندسه بنیادینجستجوی هوشیاری در مغز ماکوچک شدن مغز از نئاندرتادرک احساسات و تفکرات دیگريتوکسيمب در درمان ام اسافسردگی و اضطراب در بیمامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعقل مجادله گراداراوون تنها داروی تایینقش روی و منیزیم در سلامتبیست تمرین ساده برای جلوتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )کاربرد روباتهای ريزنانوذهن تو همیشه به چیزی اعتقراست دستی و چپ دستیانسان قدیم در شبه جزیره عموجود بی مغزی که می تواندعسل طبیعی موثر در کنترل بارتباط شگفت انگیز مغز انچند جهانیبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت بیستمگنجینه ای به نام ویتامین زیرفون داروی ضد ام اسای آنکه نامش درمان و یادشماجرای جهل مقدساز آغاز خلقت تا نگاه انسابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچگاه از فشار و شکست نترخواب سالم عامل سلامتی و یخواب عامل دسته بندی و حفطفلج خوابپنج اکتشاف شگفت آور در موسفر تجهیزات ناسا به مریخ اگر نیروی مغناطیس نباشد مرکز هوشیاری، روح یا بدن از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس دندان ها را مسواک بزنید تپاسخ گیاهان در زمان خوردقلب و عقلسندرم کووید طولانیابزار بقا از نخستین همانمشکلات بین دو همسر و برخیاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهونگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواکسن های شرکت فایزر آمردانشمندان ژنی از مغز انسآیا مغز تا بزرگسالی توسعلیس دگرامفتامین یا ویاسسیستم دفاعی بدن علیه مغز ابزار بقا از نخستین همانمغز و سیر تکامل ان دلیلی استفاده از سلول های بنیاتلاشی جدید در درمان ام اسنرمشهای مهم برای تقویت عتصادف یا قوانین ناشناختهورزش هوازی ، بهترین تمریداروی ضد تشنج با قابليت تآیا احتمال دارد رویا از آمنابع انرژی از نفت و گاز سردرد تنشنابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چالشهای پیش رواطلاعاتی عمومی در مورد متولید پاک و فراوان انرژینظام مثبت زندگیجهان کنونی و مغز بزرگتریژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان های جدید میگرنرویای شفافآب زندگی است قسمت چهارممنبع هوشیاری کجاست قسمت شبکه های مصنوعی مغز به دراحیای بینایی نسبی یک بیمنقش هورمون های تیروئید دبیماری ای شبیه آلزایمر و تکنولوژی جدید که سلول هاهندسه در پایه ی همه ی واکحفره در مغزکووید نوزده و خطر بیماری درک تصویر و زبان های مخلتریواستیگمینالکتروتاکسی(گرایش و حرکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهادراک ما درک ارتعاشی است نقش روزه داری در سالم و جبیش از نیمی از موارد انتقتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلکاربرد روباتهای ريز، در ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعرجزخوانی هایی که امروز بانسان ها می توانند میدان موجودات مقهور ژنها هستندعصب حقوق نورولووارتباط غیرکلامی بین انساچندین ماده غذایی که ماننبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت دهمگویید نوزده و ایمنی ساکتزاوسکا درمان گوشرایمپلانت مغزی کمک میکند ماده ی تاریکاز انفجار بزرگ تا انفجار برین نت به جای اینترنتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیپرپاراتیروئیدیسمخودآگاهی و هوشیاريفلج خواب چیستپوست ساعتی مستقل از مغز دسفر دشوار اکتشافاگر نعمت فراموشی نبود بسمرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و نیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپختگی پس از چهل سالگي به قیچی ژنتیکیسندرم گیلن باره به دنبال ابزار بقا از نخستین همانمشکلات روانپزشکی پس از ساز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم نگاه انسان محدود به ادراتاریخ همه چیز را ثبت کردهواکسن کووید 19 چیزهایی که دانشمندان پاسخ کوانتومی آیا همه جنایت ها نتیجه بیلا اکراه فی الدینسکته مغزیابزار بقا از نخستین همانمغز آیندگان چگونه است ؟استفاده از سلول های بنیاتمایل زیاد به خوردن بستنچرا مغزهای ما ارتقا یافت تظاهر خوابیده ی مادهورزش و میگرنداروی ضد تشنج با قابليت تآیا برای تولید مثل همیشه منابع انرژی از نفت و گاز سردرد سکه ایابزارهای پیشرفته ارتباط مغز بزرگ و فعال یا مغز کواعداد بینهایت در دنیای متولید سلولهای جنسی از سلنظریه ی تکامل در درمان بیجهان کاملی در اطراف ما پرژنها ، مغز و ارادهدرمان های جدید در بیماری روبات های ریز در درمان بیآب زندگی است قسمت اولمنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت مغز با کیهان مادیاحیای بینایی نسبی یک بیمنقش هورمون زنانه استروژنبیماری ای شبیه ام اس مولتتکنولوژی جدید که سلول هاهوموارکتوس ها ممکن است دحقیقت قربانی نزاع بین بی کودک ایرانی که هوش او از درک حقیقت نردبان و مسیری ریاضیات یک حس جدید استالگوبرداری از طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعلم به ما کمک میکند تا موادغام میان گونه های مختلنقش رژیم غذایی بر رشد و ابیشتر کمردردها نیازی به تئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دومکتاب زیست شناسی باورذرات کوانتومی زیر اتمی قرساناها و ابر رساناها و عانسان جدید از چه زمانی پامیهمانهای ناخوانده عامل عضلانی که طی سخن گفتن چقدارتروز یا خوردگی و التهاچه زیاد است بر من که در ایبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت دوازدهمگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان مشترک ژنتیکی موجوداایمپلانت نخاعی میتواند دماده ی خالیاز بحث های کنونی در ویروسبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر گیاهخواری بر رشد و هاوکينگ پیش از مرگش رسالهاوکينگ پیش از مرگش رسالخودآگاهی و هوشیاريفلج دوطرفه عصب 6 چشمسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسمرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدو برابر شدن خطر مرگ و میپروژه ی ژنوم انسانیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصسندرم پیریفورمیسابزار بقا از نخستین همانمشکلات روانپزشکی در عقب از تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هنگاه از درون مجموعه با نگتازه های اسکیزوفرنی(جنوواکسن کرونا و گشودن پنجردانشمندان اولین سلول مصنآیا هوش مصنوعی می تواند نلایو دوم دکتر سید سلمان فسانسور از روی قصد بسیاری ابزار بقای موجود زنده از مغز انسان ایا طبیعتا تمااستفاده از سلول های بنیاتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچرا ویروس کرونای دلتا واتظاهری از ماده است که بیدورزش بهترین درمان بیش فعداروی ضد تشنج توپیراماتآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمنابع انرژی از نفت و گاز سرعت فکر کردن چگونه استابزارهای بقا از نخستین همغز بزرگترین مصرف کننده بلندی در ذهن ما درک بلندیتومورها و التهاب مغزی عانظریه ی تکامل در درمان بیجهان دارای برنامهژنهای مشترک بین انسان و ودرمان های رایج ام اسروح رهاییآب زندگی است قسمت دوممنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت کیهان و مغزاحساس گذر سریعتر زماننقش ویتامین K در ترمیم اسبیماری اسپینال ماسکولار تکامل مادی تا ابزار هوشمهوش مصنوعی می تواند بر اححقیقت اشیاکودکان میتوانند ناقل بی درک عمیق در حیواناتریسدیپلام تنها داروی تایالتهاب شریان تمپورالمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعلایم کمبود ویتامین E را ادغام دو حیطه علوم مغز و نقش رژیم غذایی در رشد و ابا هوش مصنوعی خودکار روبتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سومکتاب، سفری به تاریخذرات کوانتومی زیر اتمی قرشته نوروایمونولوژی و نقانسان عامل توقف رشد مغزمیگرن سردردی ژنتیکی که بغیرقابل دیدن کردن مادهارزش حقیقی زبان قسمت اولنهایت معرفت و شناخت درک عبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت سومگوشت خواری یا گیاه خواریزبان چهار حرفی حیات زمیناین پیوند نه با مغز بلکه مبانی ذهنی سیاه و سفیداز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرای اولین بار دانشمندانتاثیر انتخاب از طرف محیط هدف یکسان، در مسیرهای متخورشید مصنوعیفناوری هوش مصنوعی نحوه خسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر با مطالعه فیزیک کوانمرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير چیزی شبیه نور تو نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کادو برابر شدن خطر مرگ و میپروژه ی ژنوم انسانیقانون مندی نقشه ژنتیکی مسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقا از نخستین همانمشاهده گر جدای از شیء مشااز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بنگاه حقیقی نگاه به درون اتازه های بیماری پارکینسوواکسن کرونا از حقیقت تاتدانشمندان تغییر میدان مغآیا هوش مصنوعی زندگی بشرلبخند بزن شاید صبح فردا زسانسور بر بسیاری از حقایابزار بقای موجود زنده از مغز انسان برای ایجاد تمداستیفن هاوکینگ در مورد هتمدن پیشرفته ی پیشینیانچرا پس از بیدار شدن از خوتغییر الگوی رشد مغزی با زورزش در کمر دردداستانها و مفاهیمی اشتباآیا تکامل و تغییرات ژنتیمنابع انرژی از نفت و گاز شلیک فراموشیابزارهای بقا ازنخستین هممغز حریص برای خون، کلید تبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نظریه ی ریسمانجهان در حال نوسان و چرخشژنهای هوش ، کدامنددرمان های علامتی در ام اسروزه داری متناوب، مغز را آب زندگی است قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت زیاد بین سلول هاي عاحساسات کاذبنقش ژنتیک در درمان اختلابیماری اضطراب عمومیتکامل مداومهوش مصنوعی و کشف زبان هایحقیقت تنها چیزی است که شاکودکان خود را مشابه خود تدرگیری قلب در بیماری ویرریشه های مشترک حیاتامیوتروفیک لترال اسکلرومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعلایم کمبود ویتامین E را ارتقا و تکامل سنت آفرینش نقش زنجبیل در جلوگیری از باهوش ترین و با کیفیت تریتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهمکجای مغز مسئول پردازش تجذرات کوانتومی زیر اتمی قرشد مغز فرایندی پیچیده اانسانیت در هم تنیده و متصمیگرن شدید قابل درمان اسمقالاتارزش حقیقی زبان قسمت دومچهار میلیارد سال تکامل ببحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت سی و هشتمگیلگمش باستانی کیستزبان و کلمه حتی برای کساناینکه به خاطرخودت زندگی مباحث مهم حس و ادراکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرای خودآگاه بودن تو بایتاثیر احتمالی عصاره تغلیتاثیر ترکیبات استاتین (سهدف از تکامل مغزخانواده پایدارپیموزایدفیلمی بسیار جالب از تغییسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر تلاش انسان امروز برامرگ چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی و اپروچ جدید بر بیمنکاتی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخواندو سوی واقعیتپرواز از نیویورک تا لوس آقانون جنگلسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقا از نخستین همانمشاهده آینده از روی مشاهاز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوت های بین زن و مرد فقنگاهی بر قدرت بینایی دراتبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکسن کرونا ساخته شده تودانشمندان روش هاي جدیدی آیا هوش ارثی دریافتی از پلرزش ناشی از اسیب به عصبساخت شبکه عصبی مصنوعی با ابزار بقای موجود زنده از مغز انسان برای شادمانی طاستیفن هاوکینگ در تفسیر تمدن بشری و مغز اخلاقیچرا بیماری های تخریبی مغتغییر زودتر اتصالات مغزیوزن حقیقی معرفت و شناختدر مانهای کمر دردآیا جنین انسان، هوشمندی منابع انرژی از نفت و گاز شلیک فراموشیابزارهای بقای موجود زندهمغز را از روی امواج بشناسبه مغز خزندگان خودت اجازتوهم چیستنظریه تکامل در درمان بیمجهش های ژنتیکی مفید در ساژنهای حاکم بر انسان و انسدرمان ژنتیکی برای نوآوریروزه داری و بیمار ی ام اس آزمون ذهنی گربه شرودینگرمنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت زیاد بین سلول هاي عاخلاق و علوم اعصابنقش گرمایش آب و هوا در همبیماری بیش فعالیتکامل چشمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت خواب و رویاکوری گذرای ناشی از موبایدرگیری مغز در بیماری کویرژیم های غذایی و نقش مهم امید نیکو داشته باش تا آنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعلت خواب آلودگی بعد از خوارتوکين تراپی روشی جديد نقش زبان در سلطه و قدرت ابار بزرگ ایستادن بر دو پاتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارمکرونا چه بر سر مغز می آوررفتار اجتماعی انسان، حاصرشد مغز علت تمایل انسان بانعطاف پذیری مکانیسمی علمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر ویتامین دی بر بیماارزش حقیقی زبان قسمت سومچهار ساعت پس از کشتار خوکبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت سی و ششمگیاه خواری و گوشت خوار کدزبان و بیان نتیجه ساختمااینکه خانواده ات سالم بامجموعه های پر سلولی بدن ماز تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر دوپامین و سروتونینهدف از خلقت رسیدن به ابزاخارق العاده و استثنایی بپیموزایدفیزیک مولکولها و ذرات در سفرنامه سفر به بم و جنوب اپی ژنتیکمرگ و میر پنهاناز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی ژنها در تشخیص بیماچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتدوچرخه سواری ورزشی سبک و پرورش مغز مینیاتوری انساقانون جنگلسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقا از نخستین همانمطالعه ای بیان میکند اهداز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوت های تکاملی در مغز ونگاهی بر توانایی اجزاي بتبدیل سلولهای محافط به سواکسن ایرانی کرونا تولیددانشمندان روشی برای تبدیآیا هوش سریعی که بدون احسلرزش عضله یا فاسیکولاسیوساخت شبکه عصبی با الفبای ابزار بقای موجود زنده از مغز انسان برای شادمانی طاستخوان های کشف شده، ممکتمدنی قدیمی در شمال خلیج چرا حیوانات سخن نمی گوینتغییر عمودی سر انسان از پوزوز گوشدر محل کار ارزش خودت را بآیا جهان ذهن و افکار ما ممنابع انرژی از نفت و گاز شنا در ابهای گرم جنوب نیاابزارهای بقای از نخستین مغز زنان جوانتر از مغز مربه بالا بر ستارگان نگاه کتوهمات و شناخت حقیقتنظریه تکامل در درمان بیمجهش های ژنتیکی غیر تصادفکلرال هیدرات برای خواباندرمان ام اس(مولتیپل اسکلروزه داری سلول های بنیادآسيب میکروواسکولاریا آسمنبع هوشیاری کجاست قسمت شرکت نورالینک ویدیویی ازاخلاق پایه تکامل و فرهنگنقش پیش زمینه ها و اراده بیماری تی تی پیتکامل ابزار هوش ، راه پر هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت راستین انسان علم بکی غایب شدی تا نیازمند دلدرگیری مغز در بیماران مبرژیم های غذایی و نقش مهم امید درمان کرونا با همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعماد الدین نسیمی قربانی ارتباط میکروب روده و پارنقش زبان در سلطه و قدرت ابار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهمکریستال زمان(قسمت اولرقیبی قدرتمند در برابر مزمین زیر خلیج فارس تمدنی اولین مورد PML به دنبال تکمیدازولام در درمان تشنج صفحه اصلیارزش خود را چگونه میشناسنوآوری ای شگفت انگیز دانبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت سیزدهمگالکانزوماب، دارویی جدیزبان و بیان، در سایه پیشراینترنت بدون فیلتر ماهوامحل درک احساسات روحانیبرخی مرزهای اخلاق و علوم برخی نکات از گاید لاین پرتاثیر دپاکین بر بیماری مهر حرکت خمیده می شود و هر خبر مهم تلسکوپ هابلپیچیدگی های مغزمگسفیزیک و هوشیاریسفری به آغاز کیهانابزار هوش در حال ارتقا ازمرگ انتقال است یا نابود شاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی سیستم تعادلی بدن اچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزرديدن با چشم بسته در خواب آلودگی هوا و ویروس کروناقانونمندی و محدودیت عالمسودمندی موجودات ابزی بر ابزار بقا از نخستین همانمعنی روزهاز تکینگی تا مغز- از مغزتتفاوت های زبانی سرمنشا تچالش دیدگاه های سنتی در بتداخل مرزها و صفات با بینواکسن اسپایکوژنداروهای مصرفی در ام اسآیا هشیاری کوانتومی وجودلزوم سازگاری قانون مجازاساختار شبکه های مغزی ثابابزار بقای موجود زنده از مغز انسان رو به کوچک تر شاستروژن مانند سپر زنان دتمساح حد واسط میان مغز کوچرا حجم مغز گونه انسان درتغییرات منطقه بویایی مغزیک پیشنهاد خوب برای آسان در چه مرحله ای از خواب ، رآیا جهش های ژنتیکی، ویرومنابع انرژی از نفت و گاز شناخت و معرفت، و نقش آن دابزارهای دفاعی و بقای مومغزهای کوچک بی احساسبه خودت مغرور نشوتوپیراماتنظریه تکامل در درمان بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دکمردرددرمان تومورهای مغزی با اروش مقابله مغز با محدودیآسیب ها ناشی از آلودگی هومنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمشش مرحله تکامل چشماختلال خواب فرد را مستعد نقش آتش در رسیدن انسان بهبیماری دویکتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی الفاگوحقایق ممکن و غیر ممکنکیهان خود را طراحی میکنددرگیری مغزی در سندرم کوورژیم ضد التهابیامگا سه عامل مهم سلامتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعوامل موثر در پیدایش زباارتباط ماده و انرژینقش سجده بر عملکرد مغزبارداری بدون رحمتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتمکریستال زمان(قسمت دوم)رموزی از نخستین تمدن بشرزمان واقعیت است یا توهماولین مورد پیوند سر در انمکانیک کوانتومی بی معنی سوالات پزشکیاز نخستین همانند سازها تنوار مغز مشاهده ی غیر مستبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیحس و ادراک قسمت ششمگامی در درمان بیماریهای زبان و تکلم برخی بیماریهایندرالمحل درک احساسات روحانی دبرخی نرمش های گردنتاثیر داروهای ضد التهاب هرچیز با یک تاب تبدیل به خدا موجود استپیچیدگی های مغزی در درک زفیزیکدانان ماشینی برای تسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقا از نخستین همانمراحل ارتقای پله پله کیهاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی علل کمر درد در میانچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکویروس مصنوعیدی متیل فومارات(زادیوا)(آلزایمرقارچ بی مغز در خدمت موجودسیلی محکم محیط زیست بر انابزار بقا از نخستین همانمعادله ها فقط بخش خسته کناز تکینگی تا مغز، از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی براچاالش ها در تعیین منبع هوتروس جریان انرژیواکسن اسپایکوژن ضد کروناداروهای ام اسآیا واکنش های یاد گرفته ولزوم سازگاری قانون مجازاسازگاری با محیط بین اجزاابزار بقای موجود زنده از مغز انسان رو به کوچکتر شداسرار آفرینش در موجتنفس هوازی و میتوکندریچرا خشونت و تعصبتغییرات آب و هوایی که به یک آلل ژنتیکی که از نئانددر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمنابع انرژی از نفت و گاز شناسایی تاریخچه ی تکاملیاتفاق و تصادفمغزتان را در جوانی سیم کشبه زودی شبکه مغزی به جای توانایی مغز و دیگر اجزای هفت چیز که عملکرد مغز تو جهشهای مفید و ذکاوتی که دکمردرد ناشی از تنگی کانادرمان تشنجروش های صرفه جویی در ایجاآشنا پنداریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتششمین کنگره بین المللی ساختلال در شناسایی حروف و نقش انتخاب از طرف محیط، نبیماری دیستروفی میوتونیتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک های بحمله ویروس کرونا به مغزکیهانِ هوشیارِ در حال یادرگیری مغزی در سندرم کوورژیم غذایی حاوی تخم مرغ وامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمنبع هوشیاری در کجاست؟ قعوامل ایجاد لغت انسانی و ارتباط متقابل با همه ی حینقش غذاها و موجودات دريابازگشت از آثار به سوی خداتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهمکریستال زمان(قسمت سوم)رمز و رازهای ارتباط غیر کزمان شگفت انگیزاولین هیبرید بین انسان و مکانیزمهای دفاعی در برابپیامهای کاربراناز نخستین همانند سازها تنوار مغزی روشی مهم در تشخبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیحس و ادراک سی و هفتمگامی در درمان بیماریهای زبان و شناخت حقیقت قسمت چایا کوچک شدن مغزانسان المحدودیت های حافظه و حافظاز تکینگی تا مغز و از مغز