دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

چگونه جمعیت های بزرگ شکل گرفت نقش زبان

چگونه جمعیت های بزرگ، شکل گرفت؟

شامپانزه به طور معمول در جمعیت های کوچک، متشکل از 20 تا 50 عدد زندگی می کند. این به افراد اجازه می دهد، همدیگر را بشناسند و با هم بخورند و ازدواج کنند و دیگر کارهای مشترکی را انجام دهند- که منجر به اطمینان و استواری در جمعیت می شود.

وقتی جمعیت بیشتر از این شود خلل و شکافی داخل جمعیت پدید می آید و اين مجموعه ها به صورت معمول با همدیگر همکاری نمی کنند بلکه بر سر غذا و سلطه با هم رقابت می کنند.

دانشمندان اعتقاد دارند این اتفاقي است که در گذشته بر هموساپينس ها گذشته است. بله فطرت اجتماعی آنها به آنها این اجازه را داده است، روابط حسنه بین آنها شکل بگیرد و نيز اجازه شکار و مبارزه، به صورت مساوی را به آنها داده است.

ولی موجوداتي مانند شامپانزه ها نتوانستند جمعیت های بزرگی را تشکیل دهند.

در ابتداي ایجاد جهش فکري، شايعه و سخن گفتن مبهم، کمک کرد، جمعیت های هموساپينس بزرگ تر و پایدارتر شود.

ولي این سخن گویی، حدودی داشت و دانشمندان جامعه شناسی تاکید نمودند که بیشترین جمعيتي- که این عبارات(سخنان نامنظم و شایعه پراکني) میتوانست تشکیل دهد- جوامعی متشکل از 150 شامپانزه بود و این موجودات، نمی توانستند بيشتر از 150 فرد را بشناسند و برای آنها شایعه سازی کنند.

پس چگونه هموساپينس توانست از این رقم، پیشی بگیرد و شهرهایی متشکل از دهها هزار نفر و امپراطوری هایی با صدها میلیون نفر تشکیل دهد؟

راز پشت این قضیه، ظهور تمدن و فرهنگ ایمان، به امور غیر مرئی(ایمان به غیب) است. (اموری که همراه با ژن خودخواه موجودات مادی نیست، در زندگی مادی موجودات حذف میشود. طبیعتا تا زمانی که ژن خودخواه و دید مادی صرف بر جمعیت ها حاکم است، نگه داشتن آنها در جمعیت بسیار زیاد، سخت است، زیرا قانون نزاع جنگل برای حفظ ژن های خودی، هرگز اجازه ماندن تمایزات و تفاوت هاي زیاد را در کنار هم نمي دهد.

نمونه این قانون جنگل را در جهان امروز خود بسیار می بینیم؛ از قتل عام نژادهای دیگر، برای تصاحب کشورشان تا نزاع های جدید برای از میان بردن نژادهای دیگر با رنگ و لعاب هاي نو و در ظاهر زيبا!)

تعداد زیادی از افراد غریبه می توانند به شکل برجسته و موفقیت آمیزی از طریق اشتراک با ایمان به امور غیبی با هم همکاری داشته باشند. برای نمونه مسجد یا کليسا را مثال می زنیم. تعدادی از افراد غریبه در اماکن عبادت به صورتی هماهنگ و موفقیت آمیز میتوانند جمع شوند، زیرا یک عقیده غیبی دارند.

به همین ترتیب جمعیت های بزرگی شکل گرفت...

اصل مقاله از دکتر زینب شمري با پاره ای توضیحات

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1933850716632919&id=100000240293014

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
منبع هوشیاری در کجاست؟(قاولین مورد PML به دنبال تکمغز در تنهایی آسیب میبینحس و ادراک قسمت پنجاه و شاداراوون تنها داروی تاییدر هم تنیدگی کوانتومینجات در راستگوییاعتماد به خودهوش عاطفی قسمت ششمرژیم ضد التهابیبرداشت مغز ما از گذر زمانسانسور از روی قصد بسیاری کودک هشت ساله لازم است آدفردا را نمیدانیمتکامل شناخت انسان با کشفآیا همه جنایت ها نتیجه بیصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهمیوتونیک دیستروفیایمپلانت نخاعی میتواند دنقش هورمون زنانه استروژنحس و ادراک سی و هفتمارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های رایج ام اسچرا حجم مغز گونه انسان دربه بالا بر ستارگان نگاه کهیپرپاراتیروئیدیسمرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیسخن و سکوتکایروپاکتیک چیستقانون جنگلتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا برای تولید مثل همیشه جهان هوشمندما اشیا را آنطور که هستندایران بزرگنقش روزه داری در سالم و جخودآگاهی و هوشیارياز نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون دارونظریه ی تکامل در درمان بیزمان پلانکبیماری های میتوکندریهستی ما پس از شروعی چگال تفاوتهای جنسیتی راهی براسرعت فکر کردن چگونه استکشف مکانیسمی پیچیده در بلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت هفتمجهان شگفت انگیزماست مالی با هوش انسانیخدای رنگین کمانابزار هوش در حال ارتقا ازنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویرهمیشه داناتر از ما وجود دزیباترین چیز در افزایش سبیماریهای تحلیل عضلانی اویروس مصنوعیتمدن بشری و مغز اخلاقیشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مگیاه خواری و گوشت خوار کدمقابله ی منطقی با اعتراضآسیب ها ناشی از آلودگی هوجایی خالی نیستمدل های ریز مغز مینی بریندندان ها را مسواک بزنید تچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگبا خدا باشهوموارکتوس ها ممکن است دزبان و شناخت حقیقت قسمت اواکسن کرونا از حقیقت تاتتو کز محنت دیگران بی غمیپل جویی اصفهانشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز الکترومغناطیس شنوایی و هحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از مراحل ارتقای پله پله کیهدیدن خدا در همه چیزنوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثي درباره هوش و تفاوتهسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش هوازی مرتب خیلی به قتولید سلولهای جنسی از سلپیوند سر آیا ممکن استطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت امیدی به این سوی قبر نیستمغز فکر میکند مرگ برای دیحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای موجود زندهمشکلات روانپزشکی در عقب دانشمندان روشی برای تبدیچگونه به سطح بالایی از هواز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاهای پر رمز و حیرتی دربخش بزرگتر کیهان ناشناختسماگلوتید داروی کاهش دهنیادگیری مهارت های جدید دتوپیراماتپروانه ی آسمانیعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانرژی تاریک که ما نمی تومغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت چهل و هفتاجزایی ناشناخته در شکل گداروی جدید ضد میگرنچالش هوشیاری و اینکه چرا اسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش جدید تولید برقبرخی مرزهای اخلاق و علوم سیاهچاله هاکلام و زبان، گنجینه ای بسفاجعه ی جهل مقدستکامل مادی تا ابزار هوشمآن چیزی که ما جریان زمان عادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولمنبع خواب و رویااولین مورد پیوند سر در انمغز را از روی امواج بشناسحس و ادراک قسمت بیست و چهادب برخورد با دیگراندر هم تنیدگی کوانتومی و پنخاع ما تا پایین ستون فقراعتماد به خودهوش عاطفی بیشتر در زنانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسي علل احتمالي تغيير سانسور بر بسیاری از حقایکودک ایرانی که هوش او از فرزندان زمان خودتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا هوش مصنوعی می تواند نسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصمیگرن و پروتئین مرتبط با ایمان به رویانقش ویتامین K در ترمیم اسحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های علامتی در ام اسچرا خشونت و تعصببه بالاتر از ماده بیندیشهاوکينگ پیش از مرگش رسالرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد پنجمسخن پاک و ثابتکار با یگانگی و یکپارچگیقانون جنگلتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان هوشیارما به جهان های متفاوت خودایرادهای موجود در خلقت بنقش رژیم غذایی بر رشد و اخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرطان با امواج صوتنظریه ی تکامل در درمان بیزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری های مغز و اعصاب و و هر کس تقوای خدا پیشه کنتقلید مرحله ای نسبتا پیشسعی کن به حدی محدود نشویکشف ارتباط جدیدی از ارتبلوتیراستامتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت اولجهانی که نه با یک رخداد و ماشین دانشخدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین هماننمایش تک نفرهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویهمیشه راهی هستزیر فشار کووید چه باید کربیماری، رساله ای برای سلویرایش DNA جنین انسان، برتمدن زیر آبشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب گیرنده باید سازگار با پیمقابله با کرونا با علم اسآشنا پنداریجاذبهابزار بقا از نخستین همانمدیون خود ناموجوددهن، بزرگترین سرمایهنوآوری ای شگفت انگیز داناز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مبا طبیعت بازی نکنهورمون شیرساز یا پرولاکتزبان و شناخت حقیقت قسمت دواکسن کرونا ساخته شده توتو پیچیده ترین تکنولوژی پل خواجو اصفهانشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز الکتروتاکسی(گرایش و حرکحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از مرز مرگ و زندگی کجاستدیدگاه نارسای دوگانه ی منیکولا تسلااز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی جالب درباره محدودیتسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش هوازی ، بهترین تمریتولترودینپیوند سر، یکی از راه حلهاطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهمنبع هوشیاری کجاست قسمت امیدی تازه در درمان سرطامغز قلبحافظه و اطلاعات در کجاستابزارهای بقای از نخستین مشاهده گر جدای از شیء مشادانش، قفل ذهن را باز میکنچگونه باغبانی باعث کاهش از علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی رویای شفافبخش دیگری در وجود انسان هسندرم کووید طولانییادآوری خواب و رویاتوانایی مغز و دیگر اجزای پرواز از نیویورک تا لوس آعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانرژی خلا ممکن استمغز انسان رو به کوچک تر شحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید ضد الزایمرچالش هوشیاری و اینکه چرا اسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نکات از گاید لاین پرسیاهچاله های فضایی منابعکلرال هیدرات برای خوابانفاصله ها در مکانیک کوانتتکامل مداومآنچه ناشناخته است باید شعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آممنتظر نمان چیزی نور را بهاولین هیبرید بین انسان و مغز زنان جوانتر از مغز مرحس و ادراک قسمت بیست و یکادراک ما درک ارتعاشی است در هم تنیدگی کوانتومی و دنخستین تمدن بشریاعداد بینهایت در دنیای مهوش عاطفی در زنان بیشتر ارژیم غذایی ضد التهابیبررسی و اپروچ جدید بر بیمساهچاله ها تبخیر نمیشودکودکان میتوانند ناقل بی فرضیه ای جدید توضیح میدهتکثیر سلول در برابر توقف آیا هوش مصنوعی زندگی بشرپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردمیگرن سردردی ژنتیکی که باین پیوند نه با مغز بلکه نقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان ژنتیکی برای نوآوریچرا در مغز انسان، فرورفتبه جای محکوم کردن دیگران هاوکينگ پیش از مرگش رسالرساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناسختی ها رفتنی استکاربرد روباتهای ريزنانوقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان های بسیار دیگرما با کمک مغز خود مختاريماکسی توسین و تکامل پیش انقش رژیم غذایی در رشد و اخودت را از اندیشه هایت حفاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمانهای بیماری پارکینسنظریه ی ریسمانزمان شگفت انگیزبیماری وسواسوفور و فراوانیتقلید از روی طبیعتشلیک فراموشیکشف جمجمه ای درکوه ایرهولوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت دومجهانی که از یک منبع، تغذیمبانی ذهنی سیاه و سفیدخسته نباشی باباابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردراز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مبهمیشه عسل با موم بخوریمزیرفون داروی ضد ام اسواقعیت فیزیکی، تابعی از تمدنی قدیمی در شمال خلیج شگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم گالکانزوماب، دارویی جدیملاحظه های اخلاقی دربارهآشنا پنداریجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین همانمدیریت اینترنت بر جنگدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقبالاترین هدف از دولتهوش فوق العاده، هر فرد اسزبان و شناخت حقیقت قسمت سواکسن ایرانی کرونا تولیدتو آرامش و صلحیپلاسمای غالبشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز الکترودهای کاشتنیحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از مرز بین انسان و حیوان کجادژا وو یا اشنا پندارینیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش ویتامين سفری به آغاز کیهانورزش و میگرنتومورها و التهاب مغزی عاپیوندی که فراتر از امکانطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنومنبع هوشیاری کجاست قسمت امگا سه عامل مهم سلامتمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحباب های کیهانی تو در توابزارهای دفاعی و بقای مومشاهده آینده از روی مشاهدائما بخوانچگونه تکامل مغزهای کنونیازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی روان سالمبخشیدن دیگران یعنی آرامشسندرم گیلن باره به دنبال یاری خدا نزدیک استتوازن مهمتر از فعالیت زیپروتئین های ساده ی ابتداعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان قدیم در شبه جزیره عمغز انسان رو به کوچکتر شدحس و ادراک قسمت چهل و دوماحیای بینایی نسبی یک بیمداروی سل سپتچالش هوشیاری و اینکه چرا اصل بازخوردهوش مصنوعی درمانگر کامپیروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش ها برای زانوسیاهچاله ها، دارای پرتو کمردردفاصله ی همیشگی تصویر سازتکامل چشمآنچه واقعیت تصور میکنیم آنچه حس می کنیم، نتیجه ی عدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانمنحنی که ارتباط بین معرفاولین تصویر در تاریخ از سمغزهای کوچک بی احساسحس و ادراک قسمت بیست و دوادغام میان گونه های مختلدر هر سوراخی سر نکننخستین تصویر از سیاهچالهبقای حقیقی در دور ماندن اهوش عاطفی در زنان بیشتر ارژیم غذایی ضد دردبررسی ژنها در تشخیص بیماسایه را اصالت دادن، جز فرکودکان خود را مشابه خود تفساد اقتصادی سیتماتیک درتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا هوش ارثی دریافتی از پسایتهای دیگرجلوتر را دیدنمیگرن شدید قابل درمان اساین اندوه چیستنقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان پوکی استخوانچرا ذرات بنیادی معمولاً به خودت مغرور نشوهدف یکسان و مسیرهای مختلرشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کروناسرنوشتکاربرد روباتهای ريز، در قارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا جنین انسان، هوشمندی جهان هایی در جهان دیگرما بخشی از این جهان مرتبطاگر فقط مردم میفهمیدند کنقش زنجبیل در جلوگیری از خودروهای هیدروژنیاز نظر علم اعصاب اراده آزدرهای اسرارآمیز و پوشیدهنظریه تکامل در درمان بیمزنان باهوش تربیماری کروتز فیلد جاکوبوقت نهيب هاي غير علمي گذشتقلید از طبیعتشلیک فراموشیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبلیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت سومجهانی در ذهنمباحث مهم حس و ادراکخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووهمجوشی هسته ای، انرژِی بزیرک ترین مردمواقعیت چند سویهتمرکز و مدیتیشنشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزگام کوچک ولی تاثیرگذارملاحظات بیهوشی قبل از جرآغاز فصل سرما و دوباره تکجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین همانمداخله ی زیانبار انساندو بیماری روانی خود بزرگ نوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیباهوش ترین و با کیفیت تریهوش مصنوعی می تواند بر احزبان جانسوزواکسن اسپایکوژنتو افق رویداد جهان هستیپمبرولیزوماب در بیماری چشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز الگو نداشتیمحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از مرز جدید جستجو و اکتشاف، دژاوو یا آشناپنداریچیز جدید را بپذیراز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهانبحثی در مورد نقش کلسیم و سقوط درون جاذبه ای خاص، چورزش بهترین درمان بیش فعتومورهای نخاعیپیوستگی همه ی اجزای جهانطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسومنبع هوشیاری کجاست قسمت امروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز مانند تلفن استحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد و نیازهای تکاملیمطالبه ی حق خودداروهای مصرفی در ام اسچگونه جمعیت های بزرگ شکل اسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی روبات های ریز در درمان بیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسندرم پیریفورمیسژن همه چیز نیستتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپروتز چشمعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان میوه ی تکاملمغز ایندگان چگونه استحس و ادراک قسمت چهل و سوماحساس گذر سریعتر زمانداروی ضد چاقیچالش هوشیاری و اینکه چرا اصل در هم تنیدگی و جهانی هوش مصنوعی درخدمت خلق وحروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی نرمش های گردنسیاهچاله و تکینگی ابتدایکمردرد ناشی از تنگی کانافتون های زیستیتکامل و ارتقای نگاه تا عمفروتنی و غرورتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآنها نمیخواهند دیگران راعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهمنشأ اطلاعات و آموخته ها اولین دارو برای آتاکسی فمغز، فقط گیرندهحس و ادراک قسمت بیست و سوادغام دو حیطه علوم مغز و در والنتاین کتاب بدید همنخستین روبات های زنده ی جبلندی در ذهن ما درک بلندیهوشمندی کیهانراه فراری نیستبررسی بیماری التهابی رودساخت شبکه عصبی مصنوعی با کودکان را برای راه آماده فشار و قدرتتئوری تکامل امروز در درمآیا هوش سریعی که بدون احسجمجمه انسان های اولیهمیدان مغناطيسي زمین بشر این ایده که ذرات سیاهچالنقش پیش زمینه ها و اراده حساسیت روانی متفاوتارتباط غیرکلامی بین انسادرمان پوکی استخوانچراروياها را به یاد نمی آبه دنبال رستگاری باشهدف یکسان، در مسیرهای مترشد مغز فرایندی پیچیده ابعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستکتاب گران و پرهزینه شد ولقبل از آغازتاثیر کلام در آیات کلام بآیا جهان ذهن و افکار ما مجهان یکپارچهما تحت کنترل ژنها هستیم یاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش زبان در سلطه و قدرت اخورشید مصنوعیاز واقعیت امروز تا حقیقتدروغ نگو به خصوص به خودتنظریه تکامل در درمان بیمزنجیرها را ما باید پاره کبیماری گیلن باره و بیماروقتی فهمیدی خطا کردی برگتقویت استخوان در گرو تغذشنا در ابهای گرم جنوب نیاکشتن عقیده ممکن نیستلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر گیاه خواری بر رشد وآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهان، تصادفی نیستمجموعه های پر سلولی بدن مخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشهمراه سختی، اسانی هستزیست شناسی کل در جزء فراکواقعیت چیستتمرکز بر هدفشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای ممانتین یا آلزیکسا یا ابآغاز مبهم آفرینشجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین همانمدارک ژنتیکی چگونه انساندو بار در هفته ماهی مصرف نوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمباور و کیهان شناسیهوش مصنوعی و کشف زبان هایزبان ریشه هایی شناختی اسواکسن اسپایکوژن ضد کروناتو انسانی و انسان، شایستپنج اکتشاف شگفت آور در موشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز الگو و عادت را بشکن و در احقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از مزایای شکلات تلخ برای سلدگرگونی های نژادی و تغییچیزی منتظر شناخته شدناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد حقیقت فضا و سلول های مغزی عامل پارکیورزش در کمر دردتومورهای ستون فقراتپیام های ناشناخته بر مغز طبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سمنبع هوشیاری کجاست قسمت انفجار و توقف تکاملی نشامغز مادران و کودکان در زمحریص نباشابعاد اضافه ی کیهانمطالبی در مورد تشنجداروهای ام اسچگونه جمعیت های بزرگ شکل اساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک بازی روبات کیانبدون پیر فلکسندرم پس از ضربه به سرژن همه چیز نیستتوسعه برخی شغل ها با هوش پروتز عصبی برای تکلمعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان ها می توانند میدان مغز ابزار بقای برتر مادیحس و ادراک قسمت نهماحساسات کاذبداروی ضد چاقیچالش دیدگاه های سنتی در باصل علت و تاثیرهوش مصنوعی ساخته هوش طبیروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی یونها و مولکول های مسیاهچاله ی منفرد یا سیاهکمردرد و علل آنکمردرد با پوشیدن کفش منافرگشت و تکامل تصادفی محض تکامل ابزار هوش ، راه پر آنان که در قله اند هرگز خعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهمنشاء کوانتومی هوشیاری ااولین دروغمغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک قسمت بیستمارتقا و تکامل سنت آفرینش در یک فراکتال هر نقطه مرکنرمش های مفید برای درد زابلوغ چیستهوشیاری و وجودراه های جدید برای قضاوت ربررسی سیستم تعادلی بدن اساخت شبکه عصبی با الفبای کوری گذرای ناشی از موبایفضای قلب منبع نبوغ استتئوری تکامل در پیشگیری و آیا هشیاری کوانتومی وجودجنبه های موجی واقعیتمیدان های مغناطیسی قابل اینکه به خاطرخودت زندگی نقش آتش در رسیدن انسان بهخفاش با شیوع همه گیری جدیارتروز یا خوردگی و التهادرمان ام اس(مولتیپل اسکلچراروياها را به یاد نمی آبه زودی شبکه مغزی به جای هدف از تکامل مغزرشد مغز علت تمایل انسان ببعد از کرونا دلخوشی بیهوسریعترین کامپیوتر موجودکتاب زیست شناسی باورقبل از انفجار بزرگتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان یکپارچهمانند آب باشاگر نیروی مغناطیس نباشد نقش زبان در سلطه و قدرت اخوش قلبی و مهربانیاز کجا آمده ام و به کجا میدریای خدانظریه تکامل در درمان بیمزندگی هوشمند در خارج از زبیماری آلزایمر، استیل کووقتی پر از گل شدی خودت را تقویت حافظه یا هوش مصنوعشناخت و معرفت، و نقش آن دگل خاردار، زیباستلا اکراه فی الدینآتش منبع انرژیجهش های ژنتیکی مفید در سامحل درک احساسات روحانیخطای ادراک کارماابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علماز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوش کردن در جراحی و بیمهمراهی نوعی سردرد میگرنیزیست شناسی باور حقیقت یا واقعیت چیستتمساح حد واسط میان مغز کوشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای من کسی در ناکسی دریافتم إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانمروری بر تشنج و درمان هایدو برابر شدن خطر مرگ و مینوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متباد و موجهوش مصنوعی یا حماقت طبیعزبان شناسی مدرن در سطح سلواکسن دیگر کرونا ساخته شتو با همه چیز در پیوندیپول و شادیشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز الگوی بنیادین و هوشیاریحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از مسمومیت دانش آموزان بی گدانش قدرت استچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رنگ کردن، حقیقت نیستبحثی در مورد عملکرد لوب فسلول های بنیادیوزن حقیقی معرفت و شناختتوهم فضای خالیپیدایش زبانطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی منبع هوشیاری کجاست قسمت انقراض را انتخاب نکنیدمغز چون ابزار هوش است دلیحرکت چرخشی و دائمی کیهانابعاد بالاترمطالعه ای بیان میکند اهدداروهای تغییر دهنده ی سیچگونه حافظه را قویتر کنیاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک بازی روح در جهانی دیگر استبرنامه و ساختار پیچیده مسندرم دزدی ساب کلاوینژن هوش و ساختارهای حیاتی توصیه های سازمان بهداشت پرورش مغز مینیاتوری انساعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان یک کتابخانه استمغز ابزار برتر بقاحس و ادراک قسمت چهارماخلاق و علوم اعصابداروی ضد تشنج با قابليت تچاالش ها در تعیین منبع هواصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش احساسیروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اثرات مضر ویتامین دسیاهچاله ی تولید کنندهسیاره ی ابلهانکنفرانس تشنج هتل کوثر اصفراموش کارها باهوش تر هستکامل تکنولوژیآنزیم تولید انرژی در سلوعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدمهندسی ژنتیک در حال تلاش اولین سلول مصنوعیمغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک قسمت دهمارتقا یا بازگشت به قبل ازدر کمتر از چند ماه سوش جدنرمش های مفید در سرگیجهبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوشیاری و افسردگیراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانساختن آیندهکی غایب شدی تا نیازمند دلقفس ذهنتئوری جدید، ویران کردن گآیا واکنش های یاد گرفته وجنسیت و تفاوت های بیناییمیدان های کوانتومی خلااینکه خانواده ات سالم بانقش انتخاب از طرف محیط، نخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان تومورهای مغزی با انزاع بین جهل و علم رو به پبه زیر پای خود نگاه نکن بهدف از خلقت رسیدن به ابزارشد در سختی استتفکر قبل از کارسرگیجه از شایعترین اختلاکتاب طبیعت در قالب هندسهقبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان کنونی و مغز بزرگتریماه رجباگر نعمت فراموشی نبود بسنقش سجده بر عملکرد مغزخوشبختی دور از رنج های ماز کسی که یک کتاب خوانده درک فرد دیگر و رفتارهای اهفت چیز که عملکرد مغز تو زندگی بی دودبیماری الزایمروقتی تو از یاد گرفتن باز تقویت سیستم ایمنیشناخت حقیقت یا آرزوهای گگل زندگیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟آثار باستانی تمدن های قدجهش های ژنتیکی غیر تصادفمحل درک احساسات روحانی دخطای حسابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینبیهوشی در بیماران دچار اهندسه ی پایه ایزیست، مرز افق رویداد هستواقعیت های متفاوتتنفس هوازی و میتوکندریشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی لازم است برای فهم و من پر از تلخیمافت فشار خون ناگهانی در وجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانمرکز هوشیاری، روح یا بدن دو برابر شدن خطر مرگ و مینوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعباد غرور و سر پر از نخوت وهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان شناسی نوین نیازمند واکسن دیگری ضد کرونا از دتو با باورهایت کنترل میشپول و عقیدهشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسممنابع انرژی از نفت و گاز الگوبرداری از طبیعتحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از مسمومیت دانش آموزان، قمادانش محدود به ابعاد چهارچیزی شبیه نور تو نیستاز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی رنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادی منابع و اوزوز گوشتوهم فضای خالی یا توهم فضپیر شدن حتمی نیستطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سمنبع هوشیاری کجاست قسمت انواع سکته های مغزیمغز چگونه صداها را فیلتر حس متفاوتاتفاق و تصادفمعماری، هندسه ی قابل مشاداروهای ضد بیماری ام اس ونگاه محدود و تک جانبه، مشاستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمروح رهاییبرنامه ی مسلط ژنها در اختسندرم سردرد به دلیل افت فژن یا نقشه توسعه مغز و نقفلج نخاعی با الکترودهای توصیه های غیر دارویی در سپرتوهای صادر شده از سیاهعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسرامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان باشمغز از بسیاری حقایق می گرحس و ادراک قسمت نوزدهماخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی ضد تشنج با قابليت تناتوانی از درمان برخی ویاصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش احساسیروشی جدید در درمان نابینبرخی اختلالات عصبی مثانهسیاره ابلهانکنگره بین المللی سردرد دفراموشی همیشه هم بد نیستتکامل جریان همیشگی خلقتآینه در اینهعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان مهربانی، شرط موفقیتاوکرلیزوماب داروی جدید شمغط یک گیرنده استحس و ادراک قسمت دوازدهمارتوکين تراپی روشی جديد در آرزوهایت مداومت داشتهنرمشهای مهم برای تقویت عبنی عباس، ننگی بر تاریخهوشیاری کوانتومیراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ فکر کنساختار فراکتال وجود و ذهکیهان خود را طراحی میکندقفس را بشکنتا 20 سال آینده مغز شما به آیا یک، وجود داردجنسیت و تفاوت های بیناییمیدان بنیادین اطلاعاتاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش اتصالات بین سلولهای خلا، خالی نیستارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان تشنجنزاع بین علم و نادانی رو به سخن توجه کن نه گویندههر چیز با هر چیز دیگر در تز گهواره تا گورتفکر خلا ق در برابر توهم سرگردانیکتاب، سفری به تاریخقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا خداباوری محصول تکاملجهان کاملی در اطراف ما پرماپروتیلیناگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات درياخانه ی تاریکاز آغاز خلقت تا نگاه انسادرک نیازمند شناخت خویش اهفت سین یادگاری از میراث زندگی در جمع مواردی را بربیماری ای شبیه آلزایمر و ویتنام نوعی کرونا ویروس تلقین اطلاعات و حافظهشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوله ی ساچمه ایلایو دوم دکتر سید سلمان فآرامش و دانشجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمحدودیت چقدر موثر استخطر آلودگی هواابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیهندسه ی رایج کیهانزاوسکا درمان گوشرواقعیت و مجازتنفس هوازی و میتوکندریشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی مغز بزرگ چالش استمنابع انرژي پاک سرچشمه حافت هوشیاری به دنبال کاهجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانمرکز حافظه کجاستدو سوی واقعیتنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکبار بزرگ ایستادن بر دو پاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان، نشان دهنده ی سخنگو واکسن سرطانتو باید نیکان را به دست بپوست ساعتی مستقل از مغز دشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزمنابع انرژی از نفت و گاز التهاب شریان تمپورالحل مشکلابزار بقای موجود زنده از مسیر دشوار تکامل و ارتقادانش بی نهایتنکاتی در مورد تشنجاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بدن تو پیر نیستنیک پیام منفرد نورون مغزی توهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیشینیان انسان از هفت میظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارمنبع هوشیاری کجاست قسمت انگشت ماشه ایمغز ناتوان از توجیه پیداحس چشایی و بویاییاتوبان اطلاعات و پلِ بینداروی فامپیریدین یا نورلنگاه انسان محدود به ادرااستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری متناوب، مغز را برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سوپاپ ها یا ترانزیستورهاژن ضد آلزایمرفلج بل، فلجی ترسناک که آنتوصیه هایی در مصرف ماهیپرسش و چستجو همیشه باقی اعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان جدید از چه زمانی پامغز به تنهایی برای فرهنگ حس و ادراک قسمت هفتماختلال خواب فرد را مستعد داروی ضد تشنج توپیراماتناتوانی در شناسایی چهره اصول انجام برخی نرمش ها دهوش در طبیعتروشی جدید در درمان سکته مبرخی اصول سلامت کمرريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری ها که در آن بسیاره ابلهانکنگره بین المللی سردرد دفراموشی و مسیر روحانیتکامل داروینی هنوز در حاآیندهعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنموفقیت هوش مصنوعی در امتايندگان چگونه خواهند دیدنقش قهوه در سلامتیحس و ادراک قسمت سومارتباط میکروب روده و پاردر آسمان هدیه های نادیدنچرا ماشین باید نتایج را پبه قفس های سیاهت ننازهوش، ژنتیکی است یا محیطیراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن مغز محدود به دورساختار شبکه های مغزی ثابکیهانِ هوشیارِ در حال یاقلب و عقلتا بحر یفعل ما یشاآیا کیهان می تواند یک شبیجهل مقدسمیدازولام در درمان تشنج ایندرالنقش تیروئید در تکامل مغزخلاصه ای از مطالب همایش مارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان جدید ALSنزاع بین علم و جهل رو به پبوزون هیگز چیستهر جا که جات میشه، جات نیزمین در برابر عظمت کیهانتفاوت مغز انسان و میمون هسربازان ما محققا غلبه می کتابخانهقدرت مردمتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دلفین ها می تواند از جهان پیوستهماجرای جهل مقدساگر با مطالعه فیزیک کواننقش غذاها و موجودات دريااز انفجار بزرگ تا انفجار درک و احساسهم نوع خواری در میان پیشیزندگی در سیاهچالهبیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین E برای فعالیت صحتلاش ها برای کشف منابع جدشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوئونلبخند بزن شاید صبح فردا زآرامش و سکونجهشهای مفید و ذکاوتی که دمحدودیت های حافظه و حافظخطرات هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین هماننه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش بیوگرافیهندسه بنیادینزبان مشترک ژنتیکی موجوداواقعیت و انعکاستنفس بدون اکسیژنشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکگذر زمان کاملا وابسته به منابع انرژی از نفت و گاز افتخار انسانجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین همانمرکز حافظه کجاستدولت یا گروهکنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبار سنین ابزار هوشمندی اهوش مصنوعی الفاگوزبان، وسیله شناسایی محیطواکسن سرطانتو تغییر و تحولیپوشاندن خود از نورششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر منابع بی نهایت انرژی در دامواجی که به وسیله ی ماشیمعنی روزهحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از مسئول صیانت از عقیده کیسدانشمندان موفق به بازگردچگونه مولکول های دی ان ایاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق یک پیشنهاد خوب برای آسان توهم چیستپیشرفت های جدید علوم اعصظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت انگشت نگاری مغز نشان میدمغز و اخلاقحس و ادراک (قسمت اول )اتوسوکسیمایدداروی لیراگلوتیدنگاه از بیرون مجموعهاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری و بیمار ی ام اس برین نت به جای اینترنتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنها نقشه ایجاد ابزار هوفلج خوابتوضیحی ساده در مورد هوش مپرسشگری نامحدودعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمانسان خطرناکترین موجودمغز بیش از آنچه تصور میشوحس و ادراک قسمت هفدهماختلال در شناسایی حروف و دارویی خلط آورنادیدنی ها واقعی هستنداصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت 11هوش عاطفی قسمت نهمریه زغالیبرخی بیماری های خاص که بدسیر آفرینش از روح تا مغز کنترل همجوشی هسته ای با هفرایند پیچیده ی خونرسانیتکامل داروینی هنوز در حاآینده ی انسان در فراتر ازغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زمولتیپل اسکلروز در زنان ايا اراده آزاد توهم است ینقش مهاجرت در توسعه نسل احس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط ماده و انرژیدر آستانه ی موج پنجم کوویچرا مغز انسان سه هزار سالبه مغز خزندگان خودت اجازهیچ چیز همیشگی نیستراه بی شکستبزرگ شدن تقریبا ناگهانی سادیسم یا لذت از آزار دادکیست هیداتید مغزقلب دروازه ی ارتباطتاول کف پا و حقیقتآیا گذشته، امروز وآینده جهان فراکتالمکان زمان یا حافظه زمانایا کوچک شدن مغزانسان النقش حفاظتی مولکول جدید دخلاصه ای از درمان های جدیارزش خود را چگونه میشناسدرمان جدید میگرن با انتی نسبیت عام از زبان دکتر بربوزون هیگز جهان را از متلهر حرکت خمیده می شود و هر زمین زیر خلیج فارس تمدنی تفاوت ها و تمایزها کلید بسردرد میگرنکجای مغز مسئول پردازش تجقدرت کنترل خودتاثیر کتامین در درمان پاآیا دلفین ها میتوانند باجهان پیوستهماجرای عجیب گالیلهاگر تلاش انسان امروز برانقش غذاها و موجودات دريااز بحث های کنونی در ویروسدرک کنیم ما همه یکی هستیمهمه چیز موج استزندگی زمینی امروز بیش از بیماری اسپینال ماسکولار ویتامین E در چه مواد غذایتلاش هایی در بیماران قطع شناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و گمان میکنی جرمی کوچکی در لحظات خوش با کودکانآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهشهای مفید و ذکاوتی که دمخچه فراتر از حفظ تعادلدفاع از پیامبرابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیاز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشبیان ژن های اسکیزوفرنی دهندسه در پایه ی همه ی واکزبان چهار حرفی حیات زمینواقعیت خلا و وجود و درک متنها مانع در زندگی موارد شاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکگذشته را دفن کنمنابع انرژی از نفت و گاز افراد آغاز حرکت خودشان رجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین همانمرکز خنده در کجای مغز استدوچرخه سواری ورزشی سبک و نوبت کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمسفر فقط مادی نیستواکسن ضد اعتیادتو جهانی هستی که خودش را پیموزایدصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر منابع جدید انرژیامیوتروفیک لترال اسکلرومعادله ها فقط بخش خسته کنحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از مسئولیت جدیددانشمندان نورون مصنوعی سچگونه میتوان با قانون جناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای ایمنی القا کنندهیک آلل ژنتیکی که از نئاندتوهم وجودپیشرفت در عقل است یا ظواهعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایممنبع هوشیاری کجاست قسمت53انتقال ماده و انرژیمغز و اخلاقحس و ادراک (قسمت دوم )اتصال مغز و کامپیوترداروی تشنجی درباردارینگاه از دور و نگاه از نزداستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری سلول های بنیادبرای یک زندگی معمولیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنها ، مغز و ارادهفلج خواب چیستتیوتیکسن داروی ضد جنونآلودگی هوا چالش قرن جدیدعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج منبع هوشیاری کجاست؟(قسمانسان عامل توقف رشد مغزمغز برای فراموشی بیشتر کحس و ادراک قسمت هجدهماختلال در شناسایی حروف و داستانها و مفاهیمی اشتبانادانی در قرن بیست و یکم،اصول سلامت کمراضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت هفتمریواستیگمینبرخی توجهات در ببمار پارسیستم تعادلی بدنکنترل جاذبهفرایند تکامل و دشواری هاتکامل داروینی هنوز در حاآینده ی علم و فیزیک در60 ثغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیمواد کوانتومی جدید، ممکنايا اراده آزاد توهم است ینقش میدان مغناطیسی زمین حس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط متقابل با همه ی حیدر درمان بیماری مولتیپل چرا مغزهای ما ارتقا یافت به نقاش بنگرهیچ وقت خودت را محدود به رابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین خطایی که مردم مسازگاری با محیط بین اجزاکیست کلوئید بطن سومقلب روباتیکتابوهای ذهنیآیا پیدایش مغز از روی تصاجهان قابل مشاهده بخش کوچمکانیک کوانتومی بی معنی ایا این جمله درست است کسینقش حیاتی تلومر دی ان آ دخم شدن فضا-زماناز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید کنترل مولتیپلنسبت ها در کیهانبی نهایت در میان مرزهاهرچیز با یک تاب تبدیل به زمان چیستتفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرن در کودکانکرونا چه بر سر مغز می آورقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان پر از چیزهای اسرار آماده ی تاریکخانواده پایداراگر خواهان پیروزی هستینقش غذاها در کاهش دردهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک احساسات و تفکرات دیگهمه چیز در زمان مناسبزندگی زودگذربیماری اضطراب عمومیویتامین کاتلاشی برای درمان قطع نخاشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط گنجینه ای به نام ویتامین لرزش ناشی از اسیب به عصبآزمون تجربی، راهی برای رجوانان وطنمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدفاع در برابر تغییر ساختابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هابیان حقیقتهندسه زبانِ زمان استزبان نیاز تکاملی استوالزارتان داروی ضد فشار تنها در برابر جهانشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکگربه شرودینگر و تاثیر مشمنابع انرژی از نفت و گاز افراد بی دلیل دوستدار تو حفره در مغزابزار بقا از نخستین همانمرگ چیستدورترین نقطه ی قابل مشاهنور دروناز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداسفر نامه سفر به بم و جنوب واکسن علیه سرطانتو دی ان ای خاص ميتوکندريپیموزایدصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر مناطق خاصی از مغز در جستجامید نیکو داشته باش تا آنمعجزه های هر روزهحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از مسئولیت در برابر محیط زیدانشمندان یک فرضیه رادیکچگونه مغز پیش انسان یا هماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و کابوسبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای بنیادی مصنوعی دریک جهش ممکن است ذهن انسانتوهم وجودپیشرفت ذهن در خلاقیت استعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماندوه در دنیا استمغز و سیر تکامل ان دلیلی حس و ادراک قسمت 67اثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی جدید ALSنگاه از درون مجموعه با نگاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزهای بد باقی نمیماندبرای پیش بینی آینده مغز دسوخت هیدروژنی پاکژنهای مشترک بین انسان و وفلج دوطرفه عصب 6 چشمتیک و اختلال حرکتیآلودگی هوا و ویروس کروناعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمانسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حس و ادراک قسمت هشتماختلالات مخچهدخالت در ساختار ژنهانازوکلسیننباید صبر کرد آتش را بعد اطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت پنجمریاضیات یک حس جدید استبرخی توصیه ها برای واکسیسیستم دفاعی بدن علیه مغز کندر در بیماریهای التهابفرایند حذف برخی اجزای مغتکامل داروینی هنوز در حاآیا فراموشی حتمی استغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پموجود بی مغزی که می تواندای نعمت من در زندگیمنقش محیط زندگی و مهاجرت دحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر سال حدود 7 میلیون نفر چرا ویروس کرونای دلتا وابه نقاش بنگرهیچ کاری نکردن به معنی چیرادیوی مغز و تنظیم فرکانبزرگترین درد از درون است ستم با شعار قانون بدترین کاهش مرگ و میر ناشی از ابقلب را نشکنتاثیر فکر بر سلامتآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهان موازی و حجاب هامکانیزمهای دفاعی در برابایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش خرچنگ های نعل اسبی درخونریزی مغز در سندرم کوواز مخالفت بشنودرمان جدید ای ال اس، توفرنسبت طلایی، نشانه ای به سبی ذهن و بی روحهز ذره، یک دنیاستتفاوت های بین زن و مرد فقسردرد و علتهای آنکریستال هاقدرت ذهنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پر از چیزهای جادویی ماده ی خالیخار و گلاپی ژنتیکنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک تصویر و زبان های مخلتهمه چیز در زمان کنونی استزندگی سلول در بدن، جدای ابیماری بیش فعالیویتامین کا و استخوانتلاشی تازه برای گشودن معشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیگویید نوزده و ایمنی ساکتلرزش عضله یا فاسیکولاسیوآزمون ذهنی گربه ی شرودینجوانان وطنمخچه ابزاري که وظیفه آن فدقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قاز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشبیست تمرین ساده برای جلوهندسه، نمایشی از حقیقتزبان و کلمه حتی برای کسانواکنش های ناخودآگاه و تقتنهایی رمز نوآوری استشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکگزیده ای از وبینار یا کنفمنابع انرژی از نفت و گاز افزایش قدرت ادراکات و حسحق انتخابابزار بقا از نخستین همانمرگ و میر پنهانديدن با چشم بسته در خواب نورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های برفتار مانند بردهبازگشت به ریشه های تکاملسفر به مریخ در 39 روزواکسنی با تاثیر دوگانه اتو در میانه ی جهان نیستی پیچیدگی های مغزمگسضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر منبع هوشیاری کجاست قسمت امید نجاتمعجزه ی چشمحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از مستند جهان متصلدانشمندان ژنی از مغز انسچگونه هموساپينس بر زمین از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساسات متفاسلام تا روشنایییک رژیم غذایی جدید، می توتوهم بی خداییپیشرفتی مستقل از ابزار هعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاندوه دردی را دوا نمیکندمغز کوانتومیحس و ادراک قسمت 74اثرات فشار روحی شدیدداروی جدید s3 در درمان ام نگاه حقیقی نگاه به درون ااستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزهای سختبرای اولین بار دانشمندانسودمندی موجودات ابزی بر ژنهای هوش ، کدامندفناوری هوش مصنوعی نحوه ختیروفیبان موثر در سکته ی آلودگی هوا و پارکینسونعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمانسانیت در برابر دیگرانمغز بزرگ چالش است یا منفعحس و ادراک قسمت پنجماختلالات حرکتی در انساندر مانهای کمر درددر محل کار ارزش خودت را بنبرو و انرژی مداوماطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت اولریسدیپلام تنها داروی تایبرخی درمان های Spinal Muscular Atسکوت و نیستیکوچ از محیط نامناسبفراتر از دیوارهای باورتکامل زبانآیا ممکن است موش کور بی مغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزموجودات مقهور ژنها هستندای همه ی وجود مننقش نگاه از پایین یا نگاهحس و ادراک قسمت ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژدرمان های اسرار آمیز در آچرا پس از بیدار شدن از خوبه نادیدنی ایمان بیاورهیچ کس مانند تو نگاه نمیکراز تغییربسیاری از مجرمان، خودشانستم، بی پاسخ نیستکاهش التهاب ناشی از بیماقیچی ژنتیکیتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا امکان بازسازی اندامهجهان ما میتواند به اندازما انسانها چه اندازه نزدایا بیماری ام اس (مولتیپنقش داروهاي مختلف معروف خواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطاننشانه های گذشته در کیهان بی شرمیهزینه ای که برای اندیشیدتفاوت های تکاملی در مغز وسردرد تنشنکریستال زمان(قسمت اولقدرت عشقتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان دارای برنامهماده ای ضد التهابیخارق العاده و استثنایی بابتدا سخت ترین استنقشه های مغزی جدید با جزیاز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری همه چیز، ثبت می شودزندگی، مدیریت انرژیبیماری تی تی پیویتامین کا در سبزیجاتتلاشی جدید در درمان ام اسشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سگوشه بیماری اتوزومال رسسلزوم سازگاری قانون مجازاآزمون ذهنی گربه شرودینگرجواب دانشمند سوال کننده مخچه تاثیر گذار بر حافظهدل به دریا بزنابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عاز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانبیش از نیمی از موارد انتقهنر فراموشیزبان و بیان نتیجه ساختماواکنش به حس جدیدتنبیه چقدر موثر استشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز افزایش مرگ و میر سندرم کوحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین همانمرگ و میر بسیار بالای ناشدی متیل فومارات(زادیوا)(نورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های برفتار وابسته به شکلبازخورد یا فیدبکسفر تجهیزات ناسا به مریخ واسطه ها د رمسیر ایجاد مغتوقف؛ شکستپیچیدگی های مغزی در درک زضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمنبع هوشیاری کجاست قسمت امید جدید بر آسیب نخاعیمعجزه ی علمحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از مشکل از کجاستدانشمندان پاسخ کوانتومی چگونه هوشیاری خود را توساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی درباره احساساتی غیرسلاح و راهزنییکی از علل محدودیت مغز امتوهم تنهاییپاسخ گیاهان در زمان خوردعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاندوهگین نباش اگر درب یا مغز آیندگان چگونه است ؟حس و ادراک قسمت 75اثرات مفید قهوهداروی جدید میاستنی گراوینگاه دوبارهاستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی از عروسک تا کمروش مقابله مغز با محدودیبرای تمدن سازی، باید در بسی و سه پل اصفهانژنهای حاکم بر انسان و انسفیلمی بسیار جالب از تغییتکنولوژی جدید که سلول هاآلزایمرعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون منبع هوشیاری کجاست؟(قسمانسان، گونه ای پر از تضادمغز بزرگ چالشهای پیش روحس و ادراک قسمت پنجاهاختلالات صحبت کردن در اندر چه مرحله ای از خواب ، رچت جی پی تیاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت دهمریشه های مشترک حیاتبرخی روش های تربیتی کودکسکوت، پر از صداکوچک شدن مغز از نئاندرتافرد موفقتکامل زبانآیا ما کالا هستیمغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به موسیقی نوای آنکه نامش درمان و یادشنقش نظام غذایی در تکامل محس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط پیوسته ی جهاندرمان های بیماری آلزایمرچرا ارتعاش بسیار مهم استبه هلال بنگرهیچ کس حقیقت را درون مغز راست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جلکاهش حافظه هرچند فرایندیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان مادی، تجلی فضا در ذهما انسانها چه اندازه نزدایا بدون زبان میتوانیم تنقش درختان در تکاملخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بنشانه های پروردگار در جهزمان و مکان، ابعاد کیهان بی عدالتی در توزیع واکسن هزینه سنگین انسان در ازاتفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد سکه ایکریستال زمان(قسمت دوم)قضاوت ممنوعتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا راهی برای رفع کم آبی جهان در حال نوسان و چرخشماده، چیزی نیستخبر مهم تلسکوپ هابلابتدایی که در ذهن دانشمننقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز و از مغز درک دیگرانهمه ی سردردها بی خطر نیستزونیسومایدبیماری دویکویتامین بی 12 در درمان دردتمایل زیاد به خوردن بستنشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواگوشت خواری یا گیاه خواریلزوم سازگاری قانون مجازاآزادی عقیده، آرمانی که تجوسازی مدرنمدل همه جانبه نگر ژنرالیدلایلی که نشان میدهد ما بابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیبیشتر کمردردها نیازی به هنر حفظ گرهزبان و بیان، در سایه پیشرواکسن های شرکت فایزر آمرتهدیدهای هوش مصنوعیشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز افزایش سرعت پیشرفت علوم حقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین همانمرگ انتقال است یا نابود شدین اجبارینوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار اجتماعی انسان، حاصبازسازي مغز و نخاع چالشی سفر دشوار اکتشافوبینار اساتید نورولوژی دتولید مثل اولین ربات های پیوند قلب خوک، به فرد دچاضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبمنبع هوشیاری کجاست قسمت امید درمان کرونا با همانمعجزه ی علم در کنترل کرونحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای پیشرفته ارتباط مشکلات نخاعیدانشمندان اولین سلول مصنچگونه واکسن کرونا را توزاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا تخیل یا واقعیتبخش فراموش شده ی حافظهسلسله مباحث هوش مصنوعییافته های نوین علوم پرده توهم جدایی و توهم علمپختگی پس از چهل سالگي به علم و روحتری فلوپرازینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک قسمت 78اثرات مفید روزه داریداروی جدید برای میاستنی نگاهی بر قدرت بینایی درااستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی به کمک هوش طبیروش های صرفه جویی در ایجابرای خودآگاه بودن تو بایسیلی محکم محیط زیست بر انکل اقیانوس در یک ذرهفیزیک مولکولها و ذرات در تکنولوژی جدید که سلول هاآملودیپین داروی ضد فشار عامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز بزرگ و فعال یا مغز کوحس و ادراک قسمت پنجاه و یاختلالات عضلانی ژنتیکحس و ادراک قسمت پنجاه و داختراع جدید اینترنت کواندر ناامیدی بسی امید استچت جی پی تیاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت دومرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سلولهای عصبی در تلاسکته مغزیکوچکترین چیز یک معجزه اسفرد یا اندیشهتکامل زبان انسان از پیشیآیا ما تنها موجودات زنده مقالاتتغییرات تکاملی سر انسان موسیقی هنر مایع استایمپلانت مغزینقش نظریه تکامل در شناساحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط انسانی، محدود به درمان های جدید میگرنچرا بیماری های تخریبی مغبه کدامین گناه کشته شدندهیچ اندر هیچرجزخوانی هایی که امروز ببسیاری از بیماری های جدیستارگانی قبل از آغاز کیهکاهش دوپامین عامل بیماریقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا احتمال دارد رویا از آجهان مرئی و نامرئیما اکنون میدانیم فضا خالایا تکامل هدفمند استنقش ذهن و شناخت در حوادث خواب سالم عامل سلامتی و یاز نخستین همانند سازها تدرمان سرگیجه بدون نیاز بنظام مثبت زندگیزمان و صبربیمار 101 ساله، مبتلا به سهزاران سال چشم های بینا وتفاوت ایستایی و تکاپوسردرد عروقی میگرنکریستال زمان(قسمت سوم)قطار پیشرفتتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیاما مقهور قوانین فیزیکجهان در حال ایجاد و ارتقاماده، چیزی بیش از یک خلا خدا موجود استابتذال با شعار دیننقطه بی بازگشتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریهمیشه چشمی مراقب و نگهبازونا به وسیله ویروس ابله بیماری دیستروفی میوتونیویتامین بی هفدهتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج گیلگمش باستانی کیستلزوم عدم وابستگی به گوگل آزار دیگری، آزار خود استجامعه ی آسمانیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدنیای شگفت انگیز کوانتومابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استبا هوش مصنوعی خودکار روبهنر رها شدن از وابستگیزبان و تکلم برخی بیماریهواکسن کووید 19 چیزهایی که تو یک معجزه ایگزارش یک مورد جالب لخته وشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز افسردگی و اضطراب در بیماحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از مرگ تصادفیدین، اجباری نیستنوروز یا روز پایانیاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رقیبی قدرتمند در برابر مبحتی علمی درباره تمایل بسفرنامه سفر به بم و جنوب وجود قبل از ناظر هوشمندتولید یا دریافت علمپیوند مغز و سر و چالشهای طلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غبامنبع هوشیاری کجاست قسمت امیدوار باش حتی اگر همه چمعجزه در هر لحظه زندگیحافظه های کاذبابزارهای بقا از نخستین همشکلات بین دو همسر و برخیدانشمندان تغییر میدان مغچگونه آن شکری که می خوریماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا حقی از طرف خدابخش های تنظیمی ژنومسلطان جنگل یا صاحب ملکوتیاد گرفتن مداومتوهم جسمپروژه ی ژنوم انسانیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانرژی بی پایان در درون هرمغز انسان برای ایجاد تمدحس و ادراک قسمت 82اثرات مضر ماری جواناداروی جدید برای ای ال اسنگاهی بر توانایی اجزاي باستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی به شناسایی کاروش هایی برای جلوگیری از برای زندگی سالم، یافتن تسینوریپا داروی ترکیبی ضدکلمات بلند نه صدای بلندفیزیک و هوشیاریتکینگیآموزش نوین زبانعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های منبع هوشیاری کجاست؟(قسماهرام مصر از شگفتی های جهمغز بزرگترین مصرف کننده مغز حریص برای خون، کلید تحس و ادراک قسمت پنجاه و سادامه بحث تکامل چشمدر هم تنیدگی مرزها و بی منتایج نادانی و جهلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی قسمت سومرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و سال سیزده ماههکووید نوزده و خطر بیماری فرد حساس از نظر عاطفی و بتکامل ساختار رگهای مغزی آیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردمیهمانهای ناخوانده عامل ایمپلانت مغزی کمک میکند نقش هورمون های تیروئید دحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط از بالا به پایین مدرمان های جدید در بیماری چرا حیوانات سخن نمی گوینبه امید روزهای بهترهیچگاه از فشار و شکست نتررحم مصنوعیبشکه ای که ته نداره پر نمسخن نیکو مانند درخت نیکوکاهش سن بیولوژیکی، تنها قانون گذاری و تکاملتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا احتمال دارد رویا از آجهان مشارکتیما از اینجا نخواهیم رفتایجاد احساساتنقش روی و منیزیم در سلامتخواب عامل دسته بندی و حفطاز نخستین همانند سازها تدرمان سرگیجه بدون نیاز بنظریه ی تکامل در درمان بیزمان واقعیت است یا توهمبیماری لبر و نابینایی آنهستي مادي ای که ما کوچکترتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسرطان کمیت گراییکشف مکانیسم عصبی خوانش پلمس کوانتومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت چهارمجهان ریز و درشتماست مالیخدا بخشنده است پس تو هم بابداع دی ان ای بزرگترین دنمیتوان با بیرون انداختناز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتهمیشه اطمینان تو بر خدا بزیباترین چیز در پیر شدنبیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین دی گنجینه ای بزرتمدن پیشرفته ی پیشینیانشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینگیاه بی عقل به سوی نور میمقاومت به عوارض فشار خون آسيب میکروواسکولاریا آسجاودانگی مصنوعیمدل هولوگرافیک تعمیم یافدنیا، هیچ استچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منببا تعمق در اسرار ابدیت و هنر، پر کردن است نه فحش دزبان و شناخت حقیقت قسمت چواکسن کرونا و گشودن پنجرتو یک جهان در مغز خودت هسگشایش دروازه جدیدی از طرشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز اقلیت خلاقحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از مرگی وجود ندارددید تو همیشه محدود به مقدنوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رموزی از نخستین تمدن بشربحث درباره پیدایش و منشا سفرنامه سفر به بم و جنوب وراپامیل در بارداریتولید پاک و فراوان انرژیپیوند اندام از حیوانات بطلای سیاهتاریکی و نورمنبع هوشیاری کجاست قسمت امیدواری و مغزمعرفت و شناختحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقا ازنخستین هممشکلات روانپزشکی پس از سدانشمندان روش هاي جدیدی چگونه انتظارات بر ادراک از روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگی حس و ادراک ما اسم زنبور ، کلیدی برای واریاد بگیر فراموش کنیتوهمات و شناخت حقیقتپروژه ی ژنوم انسانیعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانرژی تاریکمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت چهلاجزای پر سلولی بدن انسان داروی جدید برای دیابتنگاهت را بلند کناستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در کامپیوترهاروش هایی ساده برای کاهش ابرخی ملاحظات در تشنج های سیگار عامل افزایش مرگ ومکلوزاپین داروی ضد جنونفیزیکدانان ماشینی برای تتکامل فردی یا اجتماعیآمارهای ارائه شده در سطح عادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل منبع هوشیاری در کجاست؟ قاولویت بندی ها کجاست