دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آمارهای ارائه شده در سطح جهانی در مورد همه گیری تا چه اندازه درست است

آمارهای ارائه شده در سطح جهانی در مورد همه گیری تا چه اندازه درست است؟

مدارک نشان میدهد مارک کروناویروس سبب میشود:

1- افرادی که به دنبال مراقبت های پزشکی یا آزمایش هستند کاهش یابد.

2- افرادی که به درمان روی می آورند کاهش یابد و این باعث جدایی فردی میشود

اینها میتواند تعداد مواردی را که گزارش نمیشود به شدت افزایش دهد و اینها میتواند پاسخ مناسب به شیوع و همه گیری را کاش دهد.

کاهش گزارش موارد ابتلا به دلیل ضعف تشخیصی کشورها یا کمتر گزارش کردن به خاطر بی مبالاتی و مقاصد سیاسی اقتصادی هم باید اضافه شود.
#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #تکامل #مغز #کرونا #ویروس #همه_گیری


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نقش اتصالات بین سلولهای توهم فضای خالی یا توهم فضآرامش و دانشفرضیه ای جدید توضیح میدهسلام تا روشناییتاثیر رژِیم غذایی بر میگصبور باشنباید صبر کرد آتش را بعد اکوییفلکسمنتظر زمان ایده آل نشونتایج نادانی و جهلجاودانگی مصنوعیاز فرد ایستا و متعصب بگذرخدا نور آسمان ها و زمین اهوش مصنوعی در کامپیوترهابه نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده درمان آرتروز با ورزش موضبرخی اصول سلامت کمرریتوکسیمابپیچیدگی های مغزمگسنقش غذاها و موجودات درياتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآشتی بهتر استقیچی ژنتیکیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغزطلوع و حقیقتابداع دی ان ای بزرگترین دموسیقی نوچرا ارتعاش بسیار مهم استحقیقت قربانی نزاع بین بی از بحث های کنونی در ویروسدل به دریا بزنهوش عاطفی قسمت پنجمبوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامنددرمان سرگیجه بدون دارومرگ تصادفیبررسی بیماری التهابی رودراه انسان شدن، راه رفتن وپیشرفت در عقل است یا ظواهچند نرمش مفید برای کمردرتکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیقدرت ذهنسیاره ابلهانتراشه ی بیولوژِیکعلم و روحابزار بقا از نخستین همانمکانیزمهای دفاعی در برابنسبت طلایی، نشانه ای به سحمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تدو سوی واقعیتهیچ چیز همیشگی نیستبیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرک تصویر و زبان های مخلتمشکلات نخاعیبعد از کرونارشد، رسیدن به یک هدف نیستپروتز عصبی برای تکلمنهادینه سازی فرهنگ اختلاتکامل شناخت انسان با کشفامیدواریلحظات خوش با کودکانساخت شبکه عصبی مصنوعی با تصویر در هم تنیدگی کوانتعید نوروز مبارکابزار بقای موجود زنده از ماده ی خالیهمه چیز موج استحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تدژاوو یا آشناپنداریهر جا که جات میشه، جات نیبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده درد زانو همیشه نیاز به جرمعجزه ی علم در کنترل کرونتقلید از روی طبیعتزندگی هوشمند در خارج از زآنچه واقعیت تصور میکنیم نوار عصب و عضله مهم در تشتاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استمن بی من، بهتر یاد میگیرمسرنوشتتغییر الگوی رشد مغزی با زعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزارهای بقای از نخستین محدودیت های حافظه و حافظهمکاری یا رقابتحس و ادراک قسمت چهارماز تکامل تا مغز، از مغز تدائما بخوانوقتی تو از یاد گرفتن باز با طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیذهن سالممغز آیندگان چگونه است ؟تمایز یا کشف یگانگیزیرفون داروی ضد ام اسآیا مصرف مولتی ویتامین هسرطان کمیت گرایینیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پامنابع انرژی از نفت و گاز جنگ هفتاد و دو ملت همه را حس و ادراک قسمت بیست و چهاحیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است داستفاده از مغز، وزن را کمداروی جدید برای ای ال اسواقعیت چند سویهرمز گشایی از اتصالات مغزبازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)مغز بزرگ چالش است یا منفعتنهایی رمز نوآوری استفن آوری های جدید علیه شنازبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آشکل پنجم مادهچگونه باغبانی باعث کاهش اولین سلول مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان هوشیارحس و ادراک- قسمت پنجاه و اختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل بازخورددر مانهای کمر دردبحثی درباره احساسات متفاواکسن آلزایمررویاهای پر رمز و حیرتی درگوش دادن بهتر از حرف زدننقش قهوه در سلامتیتو جهانی هستی که خودش را فروتنی معرفتیسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکشب سیاه سحر شودنگاهی بر قدرت بینایی درااین ابتدای تناقض هاستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهانی که نه با یک رخداد و ارتباط هوش ساختار مغز و ژخواب عامل دسته بندی و حفطهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خوددر سال حدود 7 میلیون نفر برای یک زندگی معمولیروش های صرفه جویی در ایجاگریه ی ابر، رمز طراوت باغگربه شرودینگر و تاثیر مشنقش تیروئید در تکامل مغزتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و سکونفساد اقتصادی سیتماتیک درسلاح و راهزنیتاثیر سلامت دستگاه گوارشصبر لازمه ی پیروزی استنبرو و انرژی مداوماکسی توسین و تکامل پیش امنحنی که ارتباط بین معرفنجات در راستگوییجایی برای یاد گرفتن باقی از مخالفت بشنوخدا بخشنده است پس تو هم بهوش مصنوعی در تفکر خلاق ابه هلال بنگریاد گرفتن مداومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمدل های ریز مغز مینی برینبرخی اطلاعات روانشناسی مریسدیپلام تنها داروی تایپیچیدگی های مغزی در درک زنقش غذاها و موجودات درياتوسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستنقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغز در آلزایمطلای سیاهابزار هوش در حال ارتقا ازموسیقی هنر مایع استچرا بیماری های تخریبی مغحقیقت آنطور نیست که به نظاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدلایلی که نشان میدهد ما بهوش عاطفی قسمت اولبوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسدرمان سرطان با امواج صوتمرگی وجود نداردبررسی سیستم تعادلی بدن اراه بی شکستپیشرفت ذهن در خلاقیت استچند جهانیتکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و هقدرت عشقسیب یکسان و دیدگاه های متتربیت کودکان وظیفه ای مهعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهابزار بقا از نخستین همانما انسانها چه اندازه نزدنشانه های گذشته در کیهان حوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تدولت یا گروهکهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد ددرک حقیقت نردبان و مسیری مشکلات بین دو همسر و برخیبعد از کرونا دلخوشی بیهوز گهواره تا گورپرورش مغز مینیاتوری انساچهار میلیارد سال تکامل بتکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغزلرزش ناشی از اسیب به عصبساخت شبکه عصبی با الفبای تصویر زیبا از سلولعامل کلیدی در کنترل کارآابزار بقای موجود زنده از ماده ای ضد التهابیهمه چیز و هیچ چیزحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغییهر حرکت خمیده می شود و هر بیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایدردهای سال گذشته فراموش معجزه در هر لحظه زندگیتقلید از طبیعتزندگی و داراییآنچه حس می کنیم، نتیجه ی نوار عصب و عضله تعیین محلتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکندمننژیتسریع دویدن مهم نیستتغییر دیگران یا تغییر خوغم بی پایانابزارهای دفاعی و بقای مومحدودیت درک انسانهمانند سازی در انسانحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای مصرفی در ام اسوقتی ریشه ها عمیقند از چیبالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیسمغز اندامی تشنه ی انرژی اتمدن قدیمی ای در جنوب ایرزیرک ترین مردمآیا مغز تا بزرگسالی توسعسرعت فکر کردن چگونه استچیز جدید را بپذیرتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجودمنابع انرژی از نفت و گاز جنگ و تصور از جنگحس و ادراک قسمت بیست و یکاحیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتاستفاده از نظریه ی تکامل داروی جدید برای دیابتواقعیت چیسترمز پیشرفت تواضع است نه طبحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پمغز بزرگ چالشهای پیش روتنبیه چقدر موثر استفناوری هوش مصنوعی نحوه خزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آشکرگزار هر چیزی باش که داچگونه تکامل مغزهای کنونیاوکرلیزوماب داروی جدید شمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان های بسیار دیگرحس و ادراک- قسمت بیست و پادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل در هم تنیدگی و جهانی در محل کار ارزش خودت را ببحثی درباره احساساتی غیرواکسن ایرانی کرونا تولیدرویای شفافگوشه بیماری اتوزومال رسسنقش مهاجرت در توسعه نسل اتو جدای از کیهان نیستیفروتنی و غرورسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکآگاهی فراتر از آگاهیشبیه سازی میلیون ها جهان نگاهی بر توانایی اجزاي باینکه به خاطرخودت زندگی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهانی که از یک منبع، تغذیارتباط پیوسته ی جهانخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد بی موردوراپامیل در بارداریدر عید نوروز مراقب تصادف برای پیش بینی آینده مغز دروش هایی برای کم کردن اضطروش هایی برای جلوگیری از گزیده ای از وبینار یا کنفنقش حفاظتی مولکول جدید دتوهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپوفشار و قدرتسلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیصبر و واقعیتاکسکاربازپین در درمان تشمنشأ اطلاعات و آموخته ها نخاع ما تا پایین ستون فقرجایی خالی نیستاز نخستین همانند سازها تخدای رنگین کمانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیدرمان تومورهای مغزی با امدیون خود ناموجودبرخی بیماری ها که در آن بریشه های مشترک همه ی موجوپیوند قلب خوک، به فرد دچانقش غذاها و موجودات درياتوصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکقانون مندی نقشه ژنتیکی مسوخت هیدروژنی پاکتداوم مهم است نه سرعتطوفان فقر و گرسنگی و بی سابزار بقا از نخستین همانمیهمانهای ناخوانده عامل چرا حیوانات سخن نمی گوینحقیقت افراداز تلسکوپ گالیله تا تلسکدنیا فریب و سرگرمیهوش عاطفی قسمت دهمبی نهایت در میان مرزهاکفش و کتابدرمان ضایعات نخاعیمراحل ارتقای پله پله کیهبررسی علل کمر درد در میانرابطه تشنج و اوتیسمپیشرفتی مستقل از ابزار هچند جهانیتکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکقضاوت ممنوعسیر آفرینش از روح تا مغز ترجمه ای ابتدایی از اسراعلم به ما کمک میکند تا موابزار بقا از نخستین همانما انسانها چه اندازه نزدنشانه های پروردگار در جهحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تدوچرخه در کاهش دردهای کمهیچ وقت خودت را محدود به بیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد ددرک دیگرانمشکلات روانپزشکی پس از سبعد از کرونا دلخوشی بیهوزمین در برابر عظمت کیهانپرکاری تیروئیدچهار ساعت پس از کشتار خوکتکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستلرزش عضله یا فاسیکولاسیوساختن آیندهتصویر زیبای اصفهانعادت همیشه خوب نیستابزار بقای موجود زنده از ماده، چیزی نیستهمه چیز کهنه میشودحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تدانش قدرت استهرچیز با یک تاب تبدیل به بیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلدردی که سالهاست درمان نشمعرفت و شناختتقویت استخوان در گرو تغذزندگی بی دودآنها نمیخواهند دیگران رانوبت کودکانتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا منابع انرژي پاک سرچشمه حسریعترین کامپیوتر موجودتغییر دادن ژنها آیا روزی غم بی پایانابعاد و نیازهای تکاملیمخچه فراتر از حفظ تعادلهمجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای ام اسویتنام نوعی کرونا ویروس باهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپمغز انسان ایا طبیعتا تماتمدن پیشرفته ی پیشینیانزیست شناسی کل در جزء فراکآیا همه جنایت ها نتیجه بیسطح آگاهی، رخدادهای زندگچیزی منتظر شناخته شدنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزمنابع انرژی از نفت و گاز جنگ داده هاحس و ادراک قسمت بیست و دواحتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد اساستفاده از هوش مصنوعی در داروی جدید ضد میگرنواقعیت چیسترمز بقای جهش ژنتیکیبحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتهدیدهای هوش مصنوعیفواید روزه داری متناوبزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه شکست حتمیچگونه جمعیت های بزرگ شکل ايندگان چگونه خواهند دیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان هایی در جهان دیگرحس و ادراک- قسمت شصت و چهاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل علت و تاثیردر چه مرحله ای از خواب ، ربخش فراموش شده ی حافظهواکسن اسپایکوژنروان سالمگوشت خواری یا گیاه خوارینقش میدان مغناطیسی زمین تو دی ان ای خاص ميتوکندريفرگشت و تکامل تصادفی محض سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشبیه سازی سیستم های کواننگاهت را بلند کناینکه خانواده ات سالم بامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهانی در ذهنارتباط انسانی، محدود به خودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان نگهدارنده ی اعتیادبرای اولین بار دانشمندانبرای تمدن سازی، باید در بروش هایی ساده برای کاهش اگزارش یک مورد جالب لخته ونقش حیاتی تلومر دی ان آ دتوهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای رفضا و ذهن بازسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاریک ترین بخش شبصبر بسیار بایداگر فقط مردم میفهمیدند کمنشاء کوانتومی هوشیاری انخستین تمدن بشریجاذبهاز نخستین همانند سازها تخدایی که ساخته ی ذهن بشر هوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید ددرمان تشنجمدیریت اینترنت بر جنگبرخی بیماری های خاص که بدریشه های مشترک حیاتپیوند مغز و سر و چالشهای نقش غذاها در کاهش دردهای توصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشقانون گذاری و تکاملسودمندی موجودات ابزی بر تداخل مرزها و صفات با بینطوفان زیباییابزار بقا از نخستین همانمیوتونیک دیستروفیچرا حجم مغز گونه انسان درحقیقت انساناز تکنیکی تا مغز از مغز تدنیا مکانی بسیار اسرارآمهوش عاطفی قسمت دومبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهدرمانهای بیماری پارکینسمرز مرگ و زندگی کجاستبرطرف کردن خشونت را از خارادیوی مغز و تنظیم فرکانپپوگستچند جهانی و علمتکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنیقطار پیشرفتسیستم تخلیه ی مغز بینشی نترس و آرمان هاعلم بدون توقفابزار بقا از نخستین همانما اکنون میدانیم فضا خالنشانه های بیداری روحیحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تدوچرخه سواری ورزشی سبک و هیچ کاری نکردن به معنی چیبیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با هدرک درست از خود و هوشیاریمشکلات روانپزشکی در عقب تفکر قبل از کارزمین زیر خلیج فارس تمدنی پرتوهای صادر شده از سیاهنون و القلمتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطالزوم گذر انسان از حدها و ساختن آینده، بهترین روش تصویربرداری فضاپیمای آمعادت کن خوب حرف بزنیابزار بقای موجود زنده از ماده، چیزی بیش از یک خلا همه چیز در زمان مناسبحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تدانش محدود به ابعاد چهارهز ذره، یک دنیاستبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکنددرس گرفتن از شکست هامغز فکر میکند مرگ برای دیتقویت حافظه یا هوش مصنوعزندگی در جمع مواردی را برآنژیوگرافی از مغزنور از عمق تاریکیتاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایمنابع انرژی از نفت و گاز سرگیجه از شایعترین اختلاتغییر زودتر اتصالات مغزیغیرقابل دیدن کردن مادهابعاد اضافه ی کیهانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلهمراه سختی، اسانی هستحس و ادراک قسمت هفدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای تغییر دهنده ی سیویتامین E برای فعالیت صحذهت را روی چیزهای مفید متباور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانومغز انسان برای ایجاد تمدتمدن بشری و مغز اخلاقیزیست شناسی باور حقیقت یا آیا هوش مصنوعی می تواند نسعی کن به حدی محدود نشویچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصمنابع بی نهایت انرژی در دجنبه های موجی واقعیتحس و ادراک قسمت بیست و سواحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احاستفاده از انرژی خلاداروی جدید ضد الزایمرواقعیت های متفاوترمز جهانبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبمغز بزرگترین مصرف کننده تو یک معجزه ایفیلمی بسیار جالب از تغییزبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دشگفت نیست من عاشق تو باشمچگونه جمعیت های بزرگ شکل ايا اراده آزاد توهم است یمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان یکپارچهحساسیت روانی متفاوتادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل عدم قطعیت از کوانتوم در ناامیدی بسی امید استبخش های تنظیمی ژنومواکسن اسپایکوژن ضد کروناروبات ها قول میدهندگیلگمش باستانی کیستنقش محیط زندگی و مهاجرت دتو در میانه ی جهان نیستی فراموش کارها باهوش تر هسسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشبکه های مصنوعی مغز به درچالش هوشیاری و اینکه چرا اینترنت بدون فیلتر ماهوامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان، تصادفی نیستارتباط از بالا به پایین مخودت را از اندیشه هایت حفهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان نابینایان آیا ممکندرمان های اسرار آمیز در آبرای خودآگاه بودن تو بایروش جدید تولید برقگشایش دروازه جدیدی از طرنقش خرچنگ های نعل اسبی درتوهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودینفضای قلب منبع نبوغ استسم زنبور ، کلیدی برای وارتاریکی من و تو و گرد و غباصد قدح، نفتاده بشکستاگر میدانی مصیبت بزرگتر مهمان ناخواندهنخستین تصویر از سیاهچالهجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز نخستین همانند سازها تخدایا جز تو که را دارمهوش مصنوعی درمانگر کامپیبه بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقدرمان جدید ALSمداخله ی زیانبار انسانبرخی توجهات در ببمار پاررژیم های غذایی و نقش مهم پیوند اندام از حیوانات بنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتوصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَقانون جنگلسی و سه پل اصفهانترقی واقعی یا شعار ترقیطولانی ترین شبابزار بقا از نخستین همانمیگرن و پروتئین مرتبط با چرا خشونت و تعصبحقیقت اشیااز تکینگی تا مغز و از مغز دنیای شگفت انگیز کوانتومهوش عاطفی قسمت سومبی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلنددرماندگی به دلیل عادت کرمرز بین انسان و حیوان کجابزرگ فکر کنراز تغییرپایان، یک آغاز استچند روش ساده برای موفقیتتکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیمقطره قطرهسیستم تعادلی بدنتسلیم شدن از نورون شروع معلم در حال توسعهابزار بقا از نخستین همانما از اینجا نخواهیم رفتنظام مثبت زندگیحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تدوپامین قابل حل در آبهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهدرک عمیق در حیواناتمشاهده گر جدای از شیء مشاتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزمان چیستپرتوزایی از جسم سیاهنوآوری ای شگفت انگیز دانتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتلزوم سازگاری قانون مجازاساختار فراکتال وجود و ذهتصور ما ازمشکلات و واقعیعادت کردن به نعمتابزار بقای موجود زنده از ماست مالیهمه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تدانش بی نهایتهزینه ای که برای اندیشیدبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یادست و پا زدن در سایه؟مغز قلبتقویت سیستم ایمنیزندگی در سیاهچالهآنان که در قله اند هرگز خنور درونتاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هرمنابع انرژی از نفت و گاز تغییر عمودی سر انسان از پغرور و علمابعاد بالاترمخچه ابزاري که وظیفه آن فهمراهی میاستنی با برخی سحس و ادراک قسمت هجدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس وویتامین E در چه مواد غذایذخیره ی شگفت انگیز اطلاعباید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در مغز انسان برای شادمانی طتمدن زیر آبزیست، مرز افق رویداد هستآیا هوش مصنوعی زندگی بشرشلیک فراموشیچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگرانمنابع جدید انرژیجنسیت و تفاوت های بیناییحس و ادراک قسمت بیستماحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایاستفاده از سلول های بنیاداروی سل سپتواقعیت و مجازرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهومغز حریص برای خون، کلید تتو یک جهان در مغز خودت هسفیروز نادریزبان جانسوزتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیشگفت انگیز بودن کیهانچگونه حافظه را قویتر کنیايا اراده آزاد توهم است یمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان یکپارچهخفاش کور و انسان بینا؟ادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی اصل، روان و نفس استدر هم تنیدگی مرزها و بی مبخش بزرگی حس و ادراک ما اواکسن دیگر کرونا ساخته شروبات های ریز در درمان بیگیاه بی عقل به سوی نور مینقش مرکز تنفس سلولی در بیتوقف؛ شکستآپومورفین در پارکینسونفراموشی همیشه هم بد نیستسفری به آغاز کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکشبکیه های مصنوعیچالش هوشیاری و اینکه چرا ایندرالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهش های ژنتیکی مفید در ساارتباط بین هوش طبیعی و هوخودروهای هیدروژنیهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرنبقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعدرمان های بیماری آلزایمربرای رشد، باید از مسیر خطروش صحبت کردن در حال تکامپل جویی اصفهاننقش داروهاي مختلف معروف توهم وجودآزمون ذهنی گربه شرودینگرقفس ذهنسماگلوتید داروی کاهش دهنتاریکی و نورصدای بم با فرکانس پایین، اگر نیروی مغناطیس نباشد مهندسی ژنتیک در حال تلاش نخستین روبات های زنده ی ججبران از دست رفته هااز نخستین همانند سازها تخرما منبع بسیار خوب آنتی هوش مصنوعی درخدمت خلق وحبه بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است درمان جدید میگرن با انتی مدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی توصیه ها برای واکسیرژیم های غذایی و نقش مهم پیوند اندام حیوانات به انقشه های مغزی جدید با جزیتوضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در وقانون جنگلسیلی محکم محیط زیست بر انتروس جریان انرژیطی یکصد هزار سال اخیر هرچابزار بقا از نخستین همانمیگرن و خوابچرا در مغز انسان، فرورفتحقیقت تنها چیزی است که شااز تکینگی تا مغز از مغز تدنیایی پر از سیاهچاله هوش عاطفی قسمت ششمبی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنوندرها بسته نیستمرز جدید جستجو و اکتشاف، بزرگ شدن مغز محدود به دورراست دستی و چپ دستیپاکسازی مغزچندین ماده غذایی که ماننتکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در المس کوانتومیسیستم دفاعی بدن علیه مغز تست نوار عصب و عضلهعلم راهی برای اندیشیدن اابزار بقا از نخستین همانما اشیا را آنطور که هستندنظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تدورترین نقطه ی قابل مشاههیچ کس حقیقت را درون مغز بیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابدرگیری قلب در بیماری ویرمشاهده آینده از روی مشاهتفکر خلا ق در برابر توهم زمان و مکان، ابعاد کیهان پرسش و چستجو همیشه باقی انوار مغز مشاهده ی غیر مستتأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور هلزوم سازگاری قانون مجازاساختار شبکه های مغزی ثابتصور از زمان و مکانعادت بد را ترک کنابزار بقای موجود زنده از ماست مالی با هوش انسانیهمه چیز، ثبت می شودحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز- از مغز دانشمندان موفق به بازگردهزینه سنگین انسان در ازابیان حقیقتکیست هیداتید مغزدست کردن در گوشمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتلقین اطلاعات و حافظهزندگی زمینی امروز بیش از آنزیم تولید انرژی در سلونوروفیبروماتوزتاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکمنابع انرژی از نفت و گاز تغییرات منطقه بویایی مغزغربال در زندگیاتفاق و تصادفمخچه تاثیر گذار بر حافظههمراهی نوعی سردرد میگرنیحس و ادراک قسمت هشتماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلویتامین کاذره ی معین یا ابری از الکبابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیمغز انسان برای شادمانی طتمدنی قدیمی در شمال خلیج زاویه نگاه ها یکسان نیستآیا هوش ارثی دریافتی از پشلیک فراموشینکاتی در مورد تشنجتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضادمناطق خاص زبان در مغزجنسیت و تفاوت های بیناییحس و ادراک قسمت دهماحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد چاقیواقعیت و انعکاسرنگ کردن، حقیقت نیستبحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبمغز در تنهایی آسیب میبینتو کجای جهانیفیزیک مولکولها و ذرات در زبان ریشه هایی شناختی استاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی شگفت زده و حیران باشنگاه من، نگاه تو و یا حقیای نعمت من در زندگیممنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان کنونی و مغز بزرگتریخفاش با شیوع همه گیری جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی اصلاح خطا با رفتن بر مسیردر هم تنیدگی کوانتومیبخش بزرگتر کیهان ناشناختواکسن دیگری ضد کرونا از دروبات کیانگیاه خواری و گوشت خوار کدنقش نگاه از پایین یا نگاهتولید مولکول جدید توسط هآپومورفین در پارکینسونفراموشی و مسیر روحانیسقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت مغز و کیهانچالش هوشیاری و اینکه چرا ایا کوچک شدن مغزانسان المنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتباط شگفت مغز انسان و فخورشید مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا در ازای بیماریورزش در کمر درددرمان های بیماری اس ام ایبرای زندگی سالم، یافتن تروشهای نو در درمان دیسک بپل خواجو اصفهاننقش درختان در تکاملتوهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تقفس را بشکنسندرم کووید طولانیتاریکی خواهد ترسیدصرع و درمان های آناگر نعمت فراموشی نبود بسمهندسی بدننرمش های مفید برای درد زاجدا کردن ناخالصی هااز نشانه ها و آثار درک شدخسته نباشی باباهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبه جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویادرمان جدید کنترل مولتیپلمروری بر تشنج و درمان هایبرخی درمان های Spinal Muscular Atرژیم ضد التهابیپیوند سر آیا ممکن استنقشه با واقعیت متفاوت استیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهقانونمندی و محدودیت عالمسینوریپا داروی ترکیبی ضدتری فلوپرازینطبیعت موجی جهانابزار بقا از نخستین همانمیگرن و روزه داریچرا ذرات بنیادی معمولاً حقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تدنیا، هیچ استهوش عاطفی بیشتر در زنانبی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فدرهای اسرارآمیز و پوشیدهمرزهای حقیقی یا مرزهای تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی رجزخوانی هایی که امروز بپارادوکس ها در علمچندجهانیتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریلووفلوکساسینسکوت و نیستیتست آر ان اس دز میاستنی گعلم ساختن برج های چرخانابزار بقا از نخستین همانما به جهان های متفاوت خودنظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تديدن با چشم بسته در خواب هیچ اندر هیچبیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطاندرگیری مغز در بیماری کویمشاهدات آمیخته با اشتباهتفاوت مغز انسان و میمون هزمان و گذر آن سریع استپرسشگری نامحدودنوار مغز با توضیح دکتر فاتئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهلزوم عدم وابستگی به گوگل سادیسم یا لذت از آزار دادتصادف یا قوانین ناشناختهعادت دادن مغز بر تفکرابزار بقای موجود زنده از ماشین دانشهمه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز- از مغز دانشمندان نورون مصنوعی سهزاران سال چشم های بینا وبیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومدست آسمانمغز مانند تلفن استتلاش ها برای کشف منابع جدزندگی زودگذرآواز خواندن در قفس، نشانسرگردانینورون هاي مصنوعی می توانتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی تومنابع انرژی از نفت و گاز تغییرات مغز پس از 40 سالگیمقالاتاتوبان اطلاعات و پلِ بینمخاطب قرار دادن مردم، کاهندسه ی پایه ایحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکامل تا مغز، از مغز تداروی لیراگلوتیدویتامین کا و استخوانذرات کوانتومی زیر اتمی قباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولمغز انسان رو به کوچک تر شتمرکز و مدیتیشنزاوسکا درمان گوشرآیا هوش سریعی که بدون احسشنا در ابهای گرم جنوب نیاچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علمناطق خاصی از مغز در جستججهل مقدسحس و ادراک قسمت دوازدهماخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد چاقیواقعیت تقویت شدهرنگین کمانبحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستمغز را از روی امواج بشناستو کز محنت دیگران بی غمیفیزیک هوشیاریزبان شناسی مدرن در سطح سلتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مشگفتی های نقشه ی ژنتیکینگاه مادی غیر علمی استای همه ی وجود منمنبع هوشیاری کجاست قسمت53جهان کاملی در اطراف ما پرخلا، حقیقی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول انجام برخی نرمش ها ددر هم تنیدگی کوانتومی و پبخش دیگری در وجود انسان هواکسن سرطانروح و آب حیاتگیرنده باید سازگار با پینقش نظام غذایی در تکامل متولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت چهارمفراموشی آرمانسلول های مغزی عامل پارکیتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت مغز با کیهان مادیچالش هوشیاری و اینکه چرا ایا این جمله درست است کسیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهش های بیماری زا، معمولارتباط شگفت انگیز مغز انخوش قلبی و مهربانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمبقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان های جدید ALSبرخی ملاحظات در تشنج های روشهای شناسایی قدرت شنواپلاسمای غالبنقش ذهن و شناخت در حوادث توهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استقله برای دیدن نه برای به سندرم گیلن باره به دنبال تاریخ همه چیز را ثبت کردهضایعه ی شبکه لومبوساکرالاگر نعمت فراموشی نبود بسمهربانی، شرط موفقیتنرمش های مفید در سرگیجهجدایی خطای حسی استاز نظر علم اعصاب یا نرووسخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی، اتفاقات و تحبه خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استدرمان جدید ام اسمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی روش های تربیتی کودکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپیوند سر، یکی از راه حلهانقص های سیستمی ایمنیتیک و اختلال حرکتیافتخار انسانقارچ بی مغز در خدمت موجودسیگار عامل افزایش مرگ ومتری فلوپرازینطبیعت بر اساس هماهنگیابزار بقا از نخستین همانمیگرن سردردی ژنتیکی که بچراروياها را به یاد نمی آحقیقت در علم، هرگز نهایی از تکینگی تا مغز از مغز تدندان ها را مسواک بزنید تهوش عاطفی در زنان بیشتر ابی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسدرون قفس یا بیرون از آنمزایای شکلات تلخ برای سلبزرگترین خطایی که مردم مرحم مصنوعیپاسخ گیاهان در زمان خوردنه ناامیدی بلکه ارتقاتکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتلوب فرونتال یا پیشانی مغسکوت، پر از صداتشنچ پانایوتوپولوس تشنج علایم کمبود ویتامین E را ابزار بقا از نخستین همانما با کمک مغز خود مختاريمنظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تدی متیل فومارات(زادیوا)(هیچگاه از فشار و شکست نتربیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبدرگیری مغز در بیماران مبمطالبه ی حق خودتفاوت ها و تمایزها کلید بزمان و صبرآلودگی هوا چالش قرن جدیدنوار مغز ترجمه رخدادهای تئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشامقاومت به عوارض فشار خون سازگاری با محیط بین اجزاتضادهای علمیعارضه جدید ویروس کرونا سابزار بقای موجود زنده از مبانی ذهنی سیاه و سفیدهمه جا خیر بکارحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز- از مغزتدانشمندان یک فرضیه رادیکهستي مادي ای که ما کوچکتربیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتدست بالای دستمغز مادران و کودکان در زمتلاش های جدید در ALSزندگی سلول در بدن، جدای اآینه در اینهسربازان ما محققا غلبه می نورون های ردیاب حافظهتاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استمنابع انرژی از نفت و گاز تغییرات آب و هوایی که به تاثیر ویتامین دی بر بیمااتوسوکسیمایدمدل همه جانبه نگر ژنرالیهندسه ی رایج کیهانحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز خود رها شوداروی تشنجی دربارداریویتامین کا در سبزیجاتذرات کوانتومی زیر اتمی قباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورمغز انسان رو به کوچکتر شدتمرکز بر هدفزبان فرایند تکاملی برای آیا هشیاری کوانتومی وجودشناخت و معرفت، و نقش آن دچگونه میتوان با قانون جنتاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان فراکتالحس و ادراک قسمت سوماخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج با قابليت تواقعیت خلا و وجود و درک مرهبر حقیقیبحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستمغز زنان جوانتر از مغز مرتو پیچیده ترین تکنولوژی فیزیک و هوشیاریزبان شناسی نوین نیازمند تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروشگفتی های زنبور عسلنگاه محدود و تک جانبه، مشای آنکه نامش درمان و یادشمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمجهان پیوستهادغام میان گونه های مختلخلا، خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول توسعه ی یک ذهن کاملدر هم تنیدگی کوانتومی و دبخشیدن دیگران یعنی آرامشواکسن سرطانروح در جهانی دیگر استگالکانزوماب، دارویی جدینقش نظریه تکامل در شناساتولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت هفتمفرایند پیچیده ی خونرسانیسلول های بنیادیتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت های ریشه ای چند بیمچالش کمبود اندام برای پیایا ابزار هوشمندی یا مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهش تمدنی عجیب و شگفت انسارتباط شگفت انگیز مغز انخوش خیالی و خوش بینیخوشبختی چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشدرمان های جدید میگرنبرخی مرزهای اخلاق و علوم روشی برای بهبود هوش عاطفپمبرولیزوماب در بیماری چنقش روی و منیزیم در سلامتتوهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آسقله سقوطسندرم پیریفورمیستاریخ، اصیل نیست و ساخته ضایعه ی عروقی مخچهاگر با مطالعه فیزیک کوانموفقیت هوش مصنوعی در امتنرمش های موثر در کمردردجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزخطا در محاسبات چیزی کاملهوش احساسیبه خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستدرمان جدید ای ال اس، توفرمرکز حافظه کجاستبرخی سلولهای عصبی در تلارژیم غذایی سالم و ضد التهپیوندهای پیچیده با تغییرنقص در تشخیص هیجانات عامتیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان رقبل از آغازسیاهچاله هاترک امروزطعمه ی شبکه های ارتباط اجابزار بقا از نخستین همانمیگرن شدید قابل درمان اسچراروياها را به یاد نمی آحقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تده روش موفقیتهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور بدرون آشفته ی تو و ظاهر خنمسمومیت دانش آموزان بی گبزرگترین درد از درون است رحم مصنوعیپختگی پس از چهل سالگي به نه به اعدامتکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپوراللوتیراستامسکته مغزیتشنج چیستعلایم کمبود ویتامین E را ابزار بقا از نخستین همانما بخشی از این جهان مرتبطنظریه ی ریسمانحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تدین اجباریهیپرپاراتیروئیدیسمبیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتادرگیری مغزی در سندرم کوومطالبی در مورد تشنجتفاوت ها را به رسمیت بشنازمان واقعیت است یا توهمآلودگی هوا و ویروس کرونانوار مغز در فراموشی هاتئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیدمقایسه رقابت و همکاریستم با شعار قانون بدترین تظاهر خوابیده ی مادهعدم توقف تکامل در یک انداابزار بقای موجود زنده از مباحث مهم حس و ادراکهمیشه چیزی برای تنهایی دحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان ژنی از مغز انسهستی ما پس از شروعی چگال بیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگدستورالعمل مرکز کنترل بیمغز چون ابزار هوش است دلیتلاش های جدید در درمان فرزندگی، مدیریت انرژیآیندهسردرد میگرننوروپلاستیسیتی چیستتاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابمنابع انرژی از نفت و گاز تغییرات تکاملی سر انسان صفحه اصلیاتصال مغز و کامپیوترمدل هولوگرافیک ژنرالیزههندسه بنیادینحس و ادراک قسمت پنجماز درخواست ها جدا شوداروی جدید ALSویتامین بی 12 در درمان دردذرات کوانتومی زیر اتمی قبار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهمغز ایندگان چگونه استتمرکز بر امروززبان متغیرآیا واکنش های یاد گرفته وشناخت حقیقت یا آرزوهای گچگونه مغز ما، موسیقی را پتاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان قابل مشاهده بخش کوچحس و ادراک قسمت سی و هشتماختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگواستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج با قابليت توالزارتان داروی ضد فشار روی و منیزیم در تقویت استگل درون گلدانمغزهای کوچک بی احساستو آرامش و صلحیفیزیک آگاهیزبان، نشان دهنده ی سخنگو تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشانس یا نتیجه ی تلاشنگاه کلی نگرایمپلانت مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان پیوستهادغام دو حیطه علوم مغز و خلاصه ای از مطالب همایش مهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول سلامت کمردر هر سوراخی سر نکنبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکسن ضد اعتیادروح رهاییگام کوچک ولی تاثیرگذارنقش هورمون های تیروئید دتولید پاک و فراوان انرژیآب زندگی است قسمت اولفرایند تکامل و دشواری هاسلول های بنیادی منابع و اتاثیر رو ح و روان بر جسمشباهت کیهان و مغزچالش دیدگاه های سنتی در بایا بیماری ام اس (مولتیپمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط غیرکلامی بین انساارتروز یا خوردگی و التهاخوشبختی دور از رنج های مهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلوغ چیستوسواس، بیماری استدرمان های جدید در بیماری برخی نکات از گاید لاین پرروشی جدید در درمان قطع نخپنج اکتشاف شگفت آور در مونقش روزه داری در سالم و جتوهم جدایی و توهم علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوقلب های سادهسندرم پیریفورمیستازه های اسکیزوفرنی(جنوضایعات در عصب زیر زبانیاگر تلاش انسان امروز براموفقیت در تفکر استنرمشهای مهم برای تقویت عجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزخطای ادراک کارماهوش احساسیبه دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستدرمان جدید سرطانمرکز حافظه کجاستبرخی سيناپسها طی تکامل و رژیم غذایی ضد التهابیپیوندی که فراتر از امکاننقطه ی رسیدن به قلهتیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو قبل از انفجار بزرگسیاهچاله های فضایی منابعترکیب آمار و ژنتیکظهور امواج مغزی در مغز مصابزار بقا از نخستین همانمیدان مغناطيسي زمین بشر چراغ های متفاوت و نور یکسحقیقت غیر فیزیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تدهن، بزرگترین سرمایههوشمندی کیهانبیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خواباندروغ نگو به خصوص به خودتمسمومیت دانش آموزان، قمابسیاری از مجرمان، خودشانرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرپدیده خاموش روشن در پارکنه به اعدامتکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعسال سیزده ماههتشنج و حرکات شبه تشنجی قاعلائم عصبی آلزایمر، با اابزار بقا از نخستین همانما تحت کنترل ژنها هستیم ینظریه تکامل در درمان بیمحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تدین، اجباری نیستهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دویککوچکی قلبدرگیری مغزی در سندرم کوومطالعه ای بیان میکند اهدتفاوت های بین زن و مرد فقزمان پلانکآلودگی هوا و پارکینسوننوار مغز در تشخیص بیماری تا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزیمقابله ی منطقی با اعتراضستم، بی پاسخ نیستتظاهری از ماده است که بیدعدم درکابزار بقای موجود زنده از مبتکران خودشکوفاهمیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان پاسخ کوانتومی هشت توصیه برای کاستن از دبیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابدغدغه نتیجه ی نادانی استمغز چگونه صداها را فیلتر تلاش های جدید در درمان سرزندان ذهنیآینده ی انسان در فراتر ازسردرد میگرن در کودکاننوروز مبارکتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولینمنابع انرژی از نفت و گاز تغذیه بر ژنها تاثیر داردسوالات پزشکیاثر مضر مصرف طولانی مدت رمدل هولوگرافیک تعمیم یافهندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت پنجاهاز روده تا مغزداروی جدید s3 در درمان ام ویتامین بی هفدهرفلکس وتری با توضیح دکتر بار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریخمغز ابزار بقای برتر مادیتمساح حد واسط میان مغز کوALS نگاهی کامل بر بیماری وزبان مشترک ژنتیکی موجوداآیا یک، وجود داردشناخت درون، شناخت بیرون؛چگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان موازی و حجاب هاحس و ادراک قسمت سی و ششماختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های باستیفن هاوکینگ در مورد هداروی ضد تشنج توپیراماتواکنش های ناخودآگاه و تقرویا و واقعیتگل زندگیمغز، فقط گیرندهتو افق رویداد جهان هستیفیزیکدانان ماشینی برای تزبان، وسیله شناسایی محیطتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملشانس یا تلاشنگاه انسان محدود به ادراایمپلانت مغزی و کنترل دو منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان پر از چیزهای اسرار آارتقا و تکامل سنت آفرینش خلاصه ای از درمان های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی اضطراب و ترسدر والنتاین کتاب بدید همبدون پیر فلکواکسن علیه سرطانروزه داری متناوب، مغز را گامی در درمان بیماریهای نقش هورمون زنانه استروژنتولید اندام با چاپ سه بعدآب زندگی است قسمت دومفرایند حذف برخی اجزای مغسلول های بدن تو پیر نیستنتاثیر روده بر مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عچاالش ها در تعیین منبع هوایا بدون زبان میتوانیم تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهشهای مفید و ذکاوتی که دجوانان وطنارزش های وارونهخانه ی تاریکهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی درمان های جدید سرطانبرخی نرمش ها برای درد زانروشی جدید در درمان نابینپول و شادینقش رژیم غذایی بر رشد و اتوهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتمقلب و عقلسندرم پای بی قرارتازه های بیماری پارکینسوضرورت زدودن افکاراگر خواهان پیروزی هستیمولکول ضد پیریچرا ماشین باید نتایج را پجریان انرژی در سیستم های از واقعیت امروز تا حقیقتخطای حسهوش بشری تهدید برای بشریبه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان جدید سرطانمرکز خنده در کجای مغز استبرداشت مغز ما از گذر زمانرژیم غذایی ضد دردپیوستگی همه ی اجزای جهاننقطه ای بود و دگر هیچ نبوتکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حسقبرستان ها با بوی شجاعتسیاهچاله ها، دارای پرتو ترکیب حیوان و انسانظرف باید پر شود چه با چرک ابزار بقا از نخستین همانمیدان های مغناطیسی قابل نزاع بین جهل و علم رو به پحقیقت غیر قابل شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوشیاری و وجودبیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمندریای خدامسیر دشوار تکامل و ارتقابسیاری از بیماری های جدیرساناها و ابر رساناها و عپروژه ی ژنوم انسانینه بدبخت بلکه نادانتکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلرولیروپریم داروی ترکیبی ضدسانسور از روی قصد بسیاری تشنج عدم توازن بین نورون علت خواب آلودگی بعد از خوابزار بقا از نخستین همانمانند آب باشنظریه تکامل در درمان بیمحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدیوار همه اش توهم بودهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه اسدرگیری اعصاب به علت میتومعماری، هندسه ی قابل مشاتفاوت های تکاملی در مغز وزمان به چه دلیل ایجاد میشآلزایمرنوار مغزی روشی مهم در تشختا بحر یفعل ما یشاانیس بی کسانمقابله با کرونا با علم اسستون فقرات انسان دو پا جلتعویض دارو در تشنجعدالت برای من یا برای همهابزار بقای موجود زنده از متواضع باشهمیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان اولین سلول مصنو هر کس تقوای خدا پیشه کنبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیماذهن ما از در هم شکستن منبمغز ناتوان از توجیه پیداتلاش های جدید شرکت نورالزونیسومایدآینده ی علم و فیزیک در60 ثسردرد میگرنی در کودکاننوروز یا روز پایانیتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمندمنابع انرژی از نفت و گاز ثبت و دستکار ی حافظهپیامهای کاربراناثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز سایه بگذرداروی جدید لنفوم و لوکمیویتامین دی گنجینه ای بزررفتار مانند بردهبار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهمغز ابزار برتر بقاتنفس هوازی و میتوکندریفقر داده ها در هوش مصنوعیزبان چهار حرفی حیات زمینآیا کیهان می تواند یک شبیشناسایی تاریخچه ی تکاملیچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان ما میتواند به اندازحس و ادراک قسمت سیزدهماختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های باستیفن هاوکینگ در تفسیر داروی ضد جنون در درمان تیبحثی در مورد عملکرد لوب فواکنش به حس جدیدرویا و کابوسگلوله ی ساچمه ایمغزتان را در جوانی سیم کشتو انسانی و انسان، شایستفال نیکوزدودن نقص از هوش مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از شاهکار قرننگاه از بیرون مجموعهایمپلانت مغزی کمک میکند منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان پر از چیزهای جادویی ارتقا یا بازگشت به قبل ازخم شدن فضا-زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاع رسانی اینترنتیدر یک فراکتال هر نقطه مرکبدون بار گذشتهواکسنی با تاثیر دوگانه اروزه داری و التهاب زیانبگامی در درمان بیماریهای نقش ویتامین K در ترمیم استولید سلولهای جنسی از سلآب زندگی است قسمت سومفراتر از دیوارهای باورسلول بنیادی و ای ال استاثیر روزه داری بر سلامت شباهت زیاد بین سلول هاي عنابینایی در نتیجه ی گوشی ایا تکامل هدفمند استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمایجاد احساساتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجوانان وطنارزش های حقیقی ارزش های غخانواده پایدارهوش مصنوعی از عروسک تا کمبنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان درمان های رایج ام اسبرخی نرمش ها برای زانوروشی جدید در درمان سکته مپول و عقیدهنقش رژیم غذایی در رشد و اتوهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتیقلب یا مغزسندرم پس از ضربه به سرتازه های درمان ام اسضرب المثل یونانیاپل ویژن پرو در تشخیص بیممولتیپل اسکلروز در زنان چرا مردم با زندگی میجنگنجراحی گردن همیشه برای دیاز کجا آمده ام و به کجا میخطر آلودگی هواهوش در طبیعتبه زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان دارویی سرطان رحم بمرگ چیستبرداشتت از جهان رو زیاد راه فراری نیستپیام های ناشناخته بر مغز نقطه بی بازگشتتکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کوقدم زدن و حرکت دید را تغیسیاهچاله و تکینگی ابتدایترازودونعقل مجادله گرابزار بقا از نخستین همانمیدان های کوانتومی خلانزاع بین علم و نادانی رو حقیقت، آن چیزی نیست که جلاز تکینگی تا مغز از مغز تدو بیماری روانی خود بزرگ هوشیاری و افسردگیبیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتدرک فرد دیگر و رفتارهای امسئول صیانت از عقیده کیسبسیاری از بیماری های جدیرستگاری محدود به یک راه نپروژه ی ژنوم انسانینه جنگ و نه خونریزیتکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آنلیس دگرامفتامین یا ویاسسانسور بر بسیاری از حقایتشویق خواندن به کودکانعماد الدین نسیمی قربانی ابزار بقا از نخستین همانماه رجبنظریه تکامل در درمان بیمحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدیوار، از ابتدا توهم بودهدف یکسان و مسیرهای مختلبیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری درب بسته با غیر خود باز ممعنی روزهتفاوت های زبانی سرمنشا تزمان شگفت انگیزآملودیپین داروی ضد فشار نوار مغز، مفید و بی خطرتاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه ایملاحظه های اخلاقی دربارهستارگانی قبل از آغاز کیهتعامل انسان و هوش مصنوعیعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار بقای موجود زنده از مجموعه های پر سلولی بدن مهمیشه به آنچه داری، خوشنحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان تغییر میدان مغوفور و فراوانیبا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیذهن چند جانبه نیازمند نگمغز و قلب در جنین موش مصنتلاش هایی در بیماران قطع زونا به وسیله ویروس ابله آینده با ترس جمع نمیشودسردرد و علتهای آننورالژیتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عمنابع انرژی از نفت و گاز ثبت امواج الکتریکی در عصسایتهای دیگراثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتحس و ادراک قسمت پنجاه و داز علم جز اندکی به شما داداروی جدید میاستنی گراویویروس مصنوعیرفتار وابسته به شکلبارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجمغز از بسیاری حقایق می گرتنفس هوازی و میتوکندریفلج نخاعی با الکترودهای زبان نیاز تکاملی استآیا گذشته، امروز وآینده شناسایی سلول های ایمنی اچگونه هوشیاری خود را توساولین مورد پیوند سر در انمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان مادی، تجلی فضا در ذهحس و ادراک قسمت ششماختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های باستخوان های کشف شده، ممکدارویی خلط آوربحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن های شرکت فایزر آمررویا و خبر از آیندهگلوئونمغزتان را در جوانی سیمکشتو با همه چیز در پیوندیفاکسیبتسفر فقط مادی نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باشاهکار شش گوشنگاه از دور و نگاه از نزدایمپلانت نخاعی میتواند دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان دارای برنامهارتوکين تراپی روشی جديد خونریزی مغز در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعات حسی ما از جهان، چدر کمتر از چند ماه سوش جدبدون زمان، ماده ای وجود نوابستگی یعنی قلادهروزه داری و بیمار ی ام اس گاهی لازم است برای فهم و نقش ژنتیک در درمان اختلاتولترودینآب، زندگی است(قسمت پنجم)فرد موفقسلول بنیادین از مخاط بینتاثیر روغن رزماری استنشاشجاعت و ترسناتوانی از درمان برخی ویشرکت نورالینک ویدیویی ازناتوانی در شناسایی چهره ایران بزرگمنبع هوشیاری در کجاست؟ قجواب دانشمند سوال کننده ارزش حقیقی زبان قسمت اولخار و گلهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان های علامتی در ام اسبرخی نرمش های گردنريتوکسيمب در درمان ام اسپوست ساعتی مستقل از مغز دنقش زنجبیل در جلوگیری از توکل بر خداآسانی موفقیتقلب دروازه ی ارتباطسندرم جدایی مغزتبدیل پلاستیک به کربن و سضربه مغزی در تصادف راننداپی ژنتیکمواد کوانتومی جدید، ممکنچرا مغز انسان سه هزار سالجستجوی متن و تصویر به صوراز کسی که یک کتاب خوانده خطرات هوش مصنوعیهوش عاطفی قسمت 11به سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمردرمان زخم دیابتی با تکنومرگ و میر پنهانبررسي علل احتمالي تغيير راه نجاتپیدایش زباننمیتوان با بیرون انداختنتکنولوژی جدید که سلول هاافزایش سرعت پیشرفت علوم قدرت مردمسیاهچاله ی منفرد یا سیاهترازودونعقل سالمابزار بقا از نخستین همانمیدان بنیادین اطلاعاتنزاع بین علم و جهل رو به پحقایق ممکن و غیر ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تدو بار در هفته ماهی مصرف هوشیاری کوانتومیبیماری های میتوکندریکمردرددرک نیازمند شناخت خویش امسئولیت جدیدبشکه ای که ته نداره پر نمرشته نوروایمونولوژی و نقپروانه ی آسمانیچه زیاد است بر من که در ایتکامل زبانامید نجاتلا اکراه فی الدینساهچاله ها تبخیر نمیشودتشخیص ژنتیکی آتروفی های عوامل موثر در پیدایش زباابزار بقا از نخستین همانماپروتیلیننعناعحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تدید تو همیشه محدود به مقدهدف یکسان، در مسیرهای متبیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آددرختان چگونه بر تشکیل ابمعادله ها فقط بخش خسته کنتفاوت ایستایی و تکاپوزمزمه ات مانده در گوشمآموزش نوین زباننوار مغز، ترجمه ی فعالیت تابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میدملاحظات بیهوشی قبل از جرسخن نیکو مانند درخت نیکوتعامل انسان با هوش مصنوععشق درونی به یگانگی خلقتابزارهای پیشرفته ارتباط مجرم، گاهی قربانی استهمیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان روش هاي جدیدی وقاحت و تمسخر دیگرانبا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریذهن هوشیار در پس ماده ی ممغز و اخلاقتلاشی برای درمان قطع نخازیان غذاهای پرچربآیا فراموشی حتمی استسردرد به دلیل مصرف زیاد منوسانات کوانتومی منبع ماتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملمنابع انرژی از نفت و گاز جلو رفتن یا عقبگرداثرات مفید روزه داریهنر فراموشیحس و ادراک قسمت پنجاه و سازدواج های بین گونه ای، رداروی جدید آلزایمرویروس های باستانی، مغز مرفتار اجتماعی انسان، حاصبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آورمغز به تنهایی برای فرهنگ تنفس بدون اکسیژنفلج بل، فلجی ترسناک که آنزبان و کلمه حتی برای کسانآیا پیدایش مغز از روی تصاشواهدی از نوع جدیدی از حاچگونه واکسن کرونا را توزاولین هیبرید بین انسان و منبع هوشیاری کجاست قسمت جهان مرئی و نامرئیحس و ادراک قسمت شصت و هشتاختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی استروژن مانند سپر زنان ددارویی ضد بیش فعالی سیستبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کووید 19 چیزهایی که رویا بخشی حقیقی از زندگی گمان میکنی جرمی کوچکی در مغط یک گیرنده استتو با باورهایت کنترل میشفاجعه ی جهل مقدسسفر نامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاشاید گوشی و چشمی، آماده شنگاه از درون قفس یا بیرونایمان به رویامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان در حال نوسان و چرخشارتباط میکروب روده و پارخواندن ، یکی از شستشو دهنهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مدر آرزوهایت مداومت داشتهبرنامه و ساختار پیچیده مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغروزه داری سلول های بنیادگاهی مغز بزرگ چالش استنقش گرمایش آب و هوا در همتومورها و التهاب مغزی عاآتاکسی فریدریشفرد یا اندیشهسلول عصبی شاهکار انطباق تاثیر رژیم گیاه خواری بر شربت ضد خلطنادیدنی ها واقعی هستندایرادهای موجود در خلقت بمنبع هوشیاری در کجاست؟(قجواب سنگ اندازیارزش حقیقی زبان قسمت دومخارق العاده و استثنایی بهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان ژنتیکی برای نوآوریبرخی یونها و مولکول های مریه زغالیپوشاندن خود از نورنقش زبان در سلطه و قدرت اتوپیراماتآشنا پنداریقلب روباتیکسندرم دزدی ساب کلاوینتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ضررهای مصرف شکر و قند بر ابتدا سخت ترین استموجود بی مغزی که می تواندچرا مغزهای ما ارتقا یافت جستجوی هوشیاری در مغز مااز آغاز خلقت تا نگاه انسادفاع از پیامبرهوش عاطفی قسمت نهمبه سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان ساده ی روماتیسممرگ و میر بسیار بالای ناشبررسی مغز با امواج مادون راه های جدید برای قضاوت رپیر شدن حتمی نیستنمیتوان بر سیاه سیاه نوشتکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیماقدرت و شناخت حقیقتسیاهچاله ی تولید کنندهتراشه مغز بدون واسطه ی دعقلانیت بدون تغییرابزار بقا از نخستین همانمیدازولام در درمان تشنج نسبیت عام از زبان دکتر برحل مشکلاز تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کانادرک و احساسمسئولیت در برابر محیط زیبشریت از یک پدر و مادر نیرشد مغز فرایندی پیچیده اپرواز از نیویورک تا لوس آنه عدم مطلق بلکه عدم با قتکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟سایه ی هوشیاریتشخیص آلزایمر سالها قبل عوامل ایجاد لغت انسانی و ابزار بقای موجود زنده از ماجرای جهل مقدسهفت چیز که عملکرد مغز تو حریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تدیدن خدا در همه چیزهدف از تکامل مغزبیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از درختان اشعار زمینمعجزه های هر روزهتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزنان باهوش ترآمارهای ارائه شده در سطح نوار عصب و عضلهتاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژیممانتین یا آلزیکسا یا ابسخن و سکوتتعداد کلی ذهن ها در جهان عشق، شلوغ کردن نیستابزارهای بقا از نخستین همحل درک احساسات روحانیهمیشه راهی هستحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکامل تا مغز از مغز تا دانشمندان روشی برای تبدیوقت نهيب هاي غير علمي گذشبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها ذهن و شیمی بدنمغز و اخلاقتلاشی تازه برای گشودن معزیباترین چیز در پیر شدنآیا ممکن است موش کور بی مسردرد تنشننوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان منابع انرژی از نفت و گاز جلوتر را دیدناثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهحس و ادراک قسمت پنجاه و شاسکلت خارجی در درمان اختداروی جدید ای ال اسویرایش DNA جنین انسان، بررقیبی قدرتمند در برابر مبازگشت از آثار به سوی خداکریستال هامغز بیش از آنچه تصور میشوتنها مانع در زندگی موارد فلج خوابزبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا آگاهی پس از مرگ از بیشواهدی از دنیسوان(شبه نئچگونه آن شکری که می خوریماولین تصویر در تاریخ از سمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان مشارکتیحس و ادراک قسمت شصت و دواختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار آفرینش در موجداستانها و مفاهیمی اشتبابحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا و گشودن پنجررویا تخیل یا واقعیتگنجینه ای به نام ویتامین نفرت، اسیب به خود استتو باید نیکان را به دست بفاصله ها در مکانیک کوانتسفر به مریخ در 39 روزتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشاید درست نباشدنگاه از درون مجموعه با نگاین پیوند نه با مغز بلکه منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان در حال ایجاد و ارتقاارتباط ماده و انرژیخواب زمستانی سلول های سرهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مدر آسمان هدیه های نادیدنبرنامه ی مسلط ژنها در اختوبینار اساتید نورولوژی دروزهای بد باقی نمیماندگاهی جهت را عوض کننقش پیش زمینه ها و اراده تومورهای نخاعیآتاکسی مخچه ای خودایمنفرد حساس از نظر عاطفی و بسلول عصبی، در محل خاص خودتاثیر رژیم گیاه خواری بر سلولهای ایمنی القا کنندهتاثیر رژیم گیاه خواری بر شش مرحله تکامل چشمنادانی در قرن بیست و یکم،ایستادن در برابر آزادی بمنبع خواب و رویاچت جی پی تیجوسازی مدرنارزش حقیقی زبان قسمت سومخبر مهم تلسکوپ هابلهوش مصنوعی به شناسایی کابه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می تودرمان پوکی استخوانبرخی اثرات مضر ویتامین دریواستیگمینپیموزایدنقش زبان در سلطه و قدرت اتوانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پنداریقلب را نشکنسندرم سردرد به دلیل افت فتبدیل سلولهای محافط به سضررهای شکر بر سلامت مغزابتدایی که در ذهن دانشمنموجودات مقهور ژنها هستندچرا ویروس کرونای دلتا واحفره در مغزاز انفجار بزرگ تا انفجار دفاع در برابر تغییر ساختهوش عاطفی قسمت هفتمبهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهدرمان سرگیجه بدون نیاز بمرگ و سوال از قاتلبررسی و اپروچ جدید بر بیمراه های جدید برای قضاوت رپیشینیان انسان از هفت مینمای موفقیتتکینگیافسردگی و ساختار مغزقدرت کنترل خودسیاره ی ابلهانتراشه ها روی مغزعقیده ی بی عملابزار بقا از نخستین همانمکان زمان یا حافظه زمانچسبیدن به خود، مانع بزرگ حلقه های اسرارآمیزاز تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماری وسواسکمردرد و علل آندرک کنیم ما همه یکی هستیممستند جهان متصلبعد پنجمرشد مغز علت تمایل انسان بپروتئین های ساده ی ابتدانهایت معرفت و شناخت درک عتکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با همانلایو دوم دکتر سید سلمان فسایه را اصالت دادن، جز فرتشخیص ایدزعواملی که برای ظهور لغت اابزار بقای موجود زنده از ماجرای عجیب گالیلههفت سین یادگاری از میراث حرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تدیدگاه نارسای دوگانه ی مهدف از خلقت رسیدن به ابزابیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی درد و درسمعجزه ی چشمتفاوتهای جنسیتی راهی برازنجیرها را ما باید پاره کآن چیزی که ما جریان زمان نوار عصب و عضلهتاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیاریمن کسی در ناکسی دریافتم سخن پاک و ثابتتعذیه ی ذهنعصب حقوق نورولووابزارهای بقا ازنخستین هممحل درک احساسات روحانی دهمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکامل تا مغز، از مغز تدانش، قفل ذهن را باز میکنوقتی فهمیدی خطا کردی برگبا خودت نجنگکایروپاکتیک چیستذهن تو همیشه به چیزی اعتقمغز و سیر تکامل ان دلیلی تلاشی جدید در درمان ام اسزیباترین چیز در افزایش سآیا ما کالا هستیمسردرد سکه اینوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استمنابع انرژی از نفت و گاز جمجمه انسان های اولیهاجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیاسکار، لگوی هوشمندداروی جدید برای میاستنی ویشن پرورموزی از نخستین تمدن بشربازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولمغز برای فراموشی بیشتر کتنها در برابر جهانفلج خواب چیستزبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا امکان بازسازی اندامهشیشه ی بازالتی و سیلیکونچگونه انتظارات بر ادراک اولین دارو برای آتاکسی فمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان معناحس و ادراک قسمت شصت و ششاختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار بازسازی اندام هادخالت در ساختار ژنهابحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا از حقیقت تاترویا حقی از طرف خداگوهر با نظر دیگران سنگ نمنقاشی هایی با بوی گذشته یتو برای خزیدن خلق نشده ایفاصله ی همیشگی تصویر سازسفر تجهیزات ناسا به مریخ تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشایسته نیست در جیب خود قرنگاه حقیقی نگاه به درون ااین اندوه چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان ریز و درشتارتباط متقابل با همه ی حیخواب سالم عامل سلامتیهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندر آستانه ی موج پنجم کوویبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱وجود قبل از ناظر هوشمندروزهای سختگذر زمان کاملا وابسته به نقش آتش در رسیدن انسان بهتومورهای ستون فقراتآتش منبع انرژیفردا را نمیدانیمآثار باستانی تمدن های قدفرزندان زمان خودسلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر رژیم گیاهخواری بر ششمین کنگره بین المللی سنازوکلسیناکنون را با همه ی نقص هایمنتظر نمان چیزی نور را بهچت جی پی تیجامعه ی آسمانیارزش خود را چگونه میشناسخدا موجود استهوش مصنوعی تعاملیبه نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز امدرمان پوکی استخوانبرخی اختلالات عصبی مثانهریاضیات یک حس جدید استپیموزایدنقش سجده بر عملکرد مغزتوازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستقوی تر باشسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتبر را بردارضعیف و قویابتذال با شعار دینمورد نادر همپوشانی دو بیچرا پس از بیدار شدن از خوحق انتخاباز بار خود بکاه تا پرواز دقیق ترین تصاویر از مغز اهوش عاطفی قسمت یازدهبهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و ودرمان سرگیجه بدون نیاز بمرگ انتقال است یا نابود شبررسی ژنها در تشخیص بیماراه پیروزی در زندگی چیستپیشرفت های جدید علوم اعصنمایش تک نفرهتکامل فردی یا اجتماعیاقلیت خلاققدرت انسان در نگاه به ابعسیاره ابلهانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزعلم و ادراک فقط مشاهده ی ابزار بقا از نخستین همانمکانیک کوانتومی بی معنی نسبت ها در کیهانحمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تدو داروی جدید برای میاستهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش منادرک احساسات و تفکرات دیگمشکل از کجاستبعد از کرونارشد در سختی استپروتز چشمنهایت در بی نهایتتکامل ساختار رگهای مغزی امیدوار باش حتی اگر همه چلبخند بزن شاید صبح فردا زساخت سلول عصبی حتی پس از تصویر خورشید یا خود خورشعوارض ازدواج و بچه دار شدابزار بقای موجود زنده از ماده ی تاریکهم نوع خواری در میان پیشیحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدژا وو یا اشنا پنداریهر چیز با هر چیز دیگر در تبیندیشکودکان خود را مشابه خود تدرد باسن و پا به دلیل کاهمعجزه ی علمتقلید مرحله ای نسبتا پیشزندگی فعال و مثبت روند آلآنچه ناشناخته است باید شنوار عصب و عضلهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟من پر از تلخیمسختی ها رفتنی استتغییرعصب سیاتیکابزارهای بقای موجود زندهمحدودیت چقدر موثر استهمیشه، آنطور نیست که هستحس و ادراک قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تدانش، یک انسان را ناسازگوقتی پر از گل شدی خودت را با خدا باشکار امروز را به فردا نیندذهن خود را مشغول هماهنگیمغز کوانتومیتمایل زیاد به خوردن بستنزیر فشار کووید چه باید کرآیا ما تنها موجودات زنده سردرد عروقی میگرننیکولا تسلاتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشمنابع انرژی از نفت و گاز جنین مصنوعیاجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش داساس انسان اندیشه و باور داروی جدید برای کاهش وزنواقعیت فیزیکی، تابعی از رمز و رازهای ارتباط غیر کبازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تنهاییفلج دوطرفه عصب 6 چشمزبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر تغذیه بر سلامت رواآیا انسان با مغز بزرگش اخشکل های متفاوت پروتئین هچگونه به سطح بالایی از هواولین دروغمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان هوشمندحس و ادراک سی و هفتماختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی اصفهان زیبادر میان تاریکی و روشناییبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا ساخته شده تورویاها از مغز است یا ناخوگویید نوزده و ایمنی ساکتچقدر به چشم اعتماد کنیمتو تغییر و تحولیفتون های زیستیسفر دشوار اکتشافتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی شادی، پاداش انجام وظیفهنگاه دوبارهاین ایده که ذرات سیاهچالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان شگفت انگیزارتباط چاقی و کاهش قدرت بخواب سالم عامل سلامتی و یهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خوددر درمان بیماری مولتیپل برین نت به جای اینترنتروش مقابله مغز با محدودیگذشته را دفن کننقش انتخاب از طرف محیط، نتوهم فضای خالی