دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آمارهای ارائه شده در سطح جهانی در مورد همه گیری تا چه اندازه درست است

آمارهای ارائه شده در سطح جهانی در مورد همه گیری تا چه اندازه درست است؟

مدارک نشان میدهد مارک کروناویروس سبب میشود:

1- افرادی که به دنبال مراقبت های پزشکی یا آزمایش هستند کاهش یابد.

2- افرادی که به درمان روی می آورند کاهش یابد و این باعث جدایی فردی میشود

اینها میتواند تعداد مواردی را که گزارش نمیشود به شدت افزایش دهد و اینها میتواند پاسخ مناسب به شیوع و همه گیری را کاش دهد.

کاهش گزارش موارد ابتلا به دلیل ضعف تشخیصی کشورها یا کمتر گزارش کردن به خاطر بی مبالاتی و مقاصد سیاسی اقتصادی هم باید اضافه شود.
#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #تکامل #مغز #کرونا #ویروس #همه_گیری


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دفاع در برابر تغییر ساختنقش حیاتی تلومر دی ان آ دگالکانزوماب، دارویی جدیسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خممانتین یا آلزیکسا یا ابدانشمندان یک فرضیه رادیکنقص در تشخیص هیجانات عامپیوند سر آیا ممکن استابزار بقای موجود زنده از سوپاپ ها یا ترانزیستورهابیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تنیاز به آموزش مجازی دیجیآیا همه جنایت ها نتیجه بیاحساس گذر سریعتر زمانسخن پاک و ثابتبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکمیدان مغناطيسي زمین بشر و هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان های علامتی در ام اسنگاهی بر توانایی اجزاي بآیا جهان ذهن و افکار ما مارتباط میکروب روده و پارشواهدی از نوع جدیدی از حابرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر مخچه ابزاري که وظیفه آن فواکسن سرطاندرگیری مغز در بیماران مبنزاع بین جهل و علم رو به پافراد آغاز حرکت خودشان راز نخستین همانند سازها تطوفان فقر و گرسنگی و بی سبررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زمشکلات روانپزشکی در عقب یافته های نوین علوم پرده رویای شفافهوش مصنوعی می تواند بر احانسان ها می توانند میدان از تکینگی تا مغز از مغز تعسل طبیعی موثر در کنترل بتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریمغز انسان رو به کوچک تر شکندر در بیماریهای التهابریواستیگمیناینکه خانواده ات سالم بااز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواب چیستتومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتمغزتان را در جوانی سیمکشکجای مغز مسئول پردازش تجزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمقانون مندی نقشه ژنتیکی متکامل ابزار هوش ، راه پر دقیق ترین تصاویر از مغز انقش خرچنگ های نعل اسبی درگامی در درمان بیماریهای سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کلام در آیات کلام بمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان ژنی از مغز انسنقطه بی بازگشتپیوند سر، یکی از راه حلهاابزار بقای موجود زنده از سودمندی موجودات ابزی بر بیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی ضد تشنج با قابليت تچیزی خارج از مغزهای ما نیآیا هوش مصنوعی زندگی بشراخلاق و علوم اعصابسرنوشتبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکمیدازولام در درمان تشنج وقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ژنتیکی برای نوآوریناتوانی از درمان برخی ویآیا جهش های ژنتیکی، ویروارتباط چاقی و کاهش قدرت بشواهدی از دنیسوان(شبه نئبرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر مدارک ژنتیکی چگونه انسانواکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کوونزاع بین علم و نادانی رو افزایش قدرت ادراکات و حساز نخستین همانند سازها تطی یکصد هزار سال اخیر هرچبزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزیمشاهده آینده از روی مشاهیادگیری مهارت های جدید دروبات های ریز در درمان بیهوش مصنوعی و کشف زبان هایانسان جدید از چه زمانی پااز تکینگی تا مغز از مغز تعصب حقوق نورولووتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی مغز انسان رو به کوچکتر شدکوچک شدن مغز از نئاندرتاریسدیپلام تنها داروی تایایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج دوطرفه عصب 6 چشمتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش منقش قهوه در سلامتیکرونا چه بر سر مغز می آورزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در قانون جنگلتکامل زباندلایلی که نشان میدهد ما بنقش داروهاي مختلف معروف گامی در درمان بیماریهای سفرنامه سفر به بم و جنوب بیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر کپسول نوروهرب بر نمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان پاسخ کوانتومی چند نرمش مفید برای کمردرپیام های ناشناخته بر مغز ابزار بقای موجود زنده از سیلی محکم محیط زیست بر انبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتباچگونه مغز پیش انسان یا همآیا هوش ارثی دریافتی از پاخلاق پایه تکامل و فرهنگسریعترین کامپیوتر موجودبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمکانیزمهای دفاعی در برابوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان ام اس(مولتیپل اسکلناتوانی در شناسایی چهره آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجارتباط هوش ساختار مغز و ژشگفتی های زنبور عسلبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر مروری بر تشنج و درمان هایواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری مغزی در سندرم کوونزاع بین علم و جهل رو به پافزایش مرگ و میر سندرم کواز نخستین همانند سازها تظهور امواج مغزی در مغز مصبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پمطالعه ای بیان میکند اهدیادآوری خواب و رویاروح رهاییهوش مصنوعی گوگل به کمک تشانسان عامل توقف رشد مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تعضلانی که طی سخن گفتن چقدتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شامغز ایندگان چگونه استکووید نوزده و خطر بیماریرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تفناوری هوش مصنوعی نحوه ختوهم چیستخونریزی مغز در سندرم کوونقش مهاجرت در توسعه نسل اکریستال زمان(قسمت اولزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاقانونمندی و محدودیت عالمتکامل ساختار رگهای مغزی تکامل شناخت انسان با کشفدنیای شگفت انگیز کوانتومنقش ذهن و شناخت در حوادث گاهی لازم است برای فهم و ابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر تمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان اولین سلول مصنچند جهانیپیشینیان انسان از هفت میابزارهای بقای موجود زندسیاهچاله و تکینگی ابتدایبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری در کجاست؟ قهوشیاری کوانتومیدر مانهای کمر دردچگونه هموساپينس بر زمین آیا هوش سریعی که بدون احساختلال خواب فرد را مستعد سرگیجه از شایعترین اختلابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزدویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تومورهای مغزی با انخاع ما تا پایین ستون فقرآیا خداباوری محصول تکاملارتباط انسانی، محدود به شاهکار قرنبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمرکز هوشیاری، روح یا بدن وبینار اساتید نورولوژی ددرگیری اعصاب به علت میتونشانه های گذشته در کیهان افسردگی و اضطراب در بیمااز نشانه ها و آثار درک شدعلم به ما کمک میکند تا موبزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزمعنی روزهژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری متناوب، مغز را هوش مصنوعی گوگل به کمک تشانعطاف پذیری مکانیسمی علاز تکینگی تا مغز از مغز تمقالاتتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویامغز ابزار بقای برتر مادیکودک ایرانی که هوش او از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغییتوانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهننقش میدان مغناطیسی زمین کریستال زمان(قسمت دوم)زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در مورد هقارچ بی مغز در خدمت موجودقبل از انفجار بزرگدندان ها را مسواک بزنید تنقش روزه داری در سالم و جگاهی مغز بزرگ چالش استابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان تغییر میدان مغچندین ماده غذایی که ماننپیشرفت های جدید علوم اعصابزارهای پیشرفته ارتباط سیاره ابلهانبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و منبع هوشیاری در کجاست؟(قهوش، ژنتیکی است یا محیطیدر محل کار ارزش خودت را بچگونه واکسن کرونا را توزآیا هشیاری کوانتومی وجوداختلال در شناسایی حروف و سربازان ما محققا غلبه می بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزدویتامین E برای فعالیت صحدرمان تشنجنخستین تصویر از سیاهچالهآیا دلفین ها می تواند از ارتباط از بالا به پایین مشبیه سازی میلیون ها جهان برخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهمرکز حافظه کجاستوراپامیل در بارداریدستورالعمل مرکز کنترل بینظام مثبت زندگیالکتروتاکسی(گرایش و حرکاز نظر علم اعصاب یا نرووسعلایم کمبود ویتامین E را بسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به مغز فکر میکند مرگ برای دیژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری و بیمار ی ام اس هوش مصنوعی الفاگواولین هیبرید بین انسان واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیماتلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بمغز ابزار برتر بقاکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک مولکولها و ذرات در توازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتینقش محیط زندگی و مهاجرت دکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در تفسیر تأثیر نگاه انسان بر رفتاقدم زدن و حرکت دید را تغیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقش رژیم غذایی بر رشد و اگذر زمان کاملا وابسته به ابزار بقا از نخستین همانسفری به آغاز کیهانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سمناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روش هاي جدیدی چه زیاد است بر من که در ایپیشرفتی مستقل از ابزار هابزارهای بقا از نخستین هسیاره ابلهانبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط منبع خواب و رویاهیچگاه از فشار و شکست نتردر چه مرحله ای از خواب ، رچگونه آن شکری که می خوریمآیا واکنش های یاد گرفته واختلال در شناسایی حروف و سردرد میگرن در کودکانبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکما با کمک مغز خود مختاريمویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید میگرن با انتی نرمش های مفید در سرگیجهآیا دلفین ها میتوانند باارتباط بین هوش طبیعی و هوشبیه سازی سیستم های کوانبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنومرکز حافظه کجاستورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن ما از در هم شکستن منبنظریه ی تکامل در درمان بیالتهاب شریان تمپورالاز نظر علم اعصاب اراده آزعلایم کمبود ویتامین E را بسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان مغز ما کوچکتر از نیم نقطهژنها نقشه ایجاد ابزار هوروزه داری سلول های بنیادهوش مصنوعی از عروسک تا کاولین مورد PML به دنبال تکاز تکینگی تا مغز از مغز تصفحه اصلیتلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزمغز از بسیاری حقایق می گرکودکان خود را مشابه خود تراه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیکدانان ماشینی برای تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و ینقش نگاه از پایین یا نگاهکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان نتیجه ساختمازبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکتئوری تکامل امروز در درمقدرت انسان در نگاه به ابعدو برابر شدن خطر مرگ و مینقش رژیم غذایی در رشد و اگربه شرودینگر و تاثیر مشابزار بقا از نخستین همانسقوط درون جاذبه ای خاص، چبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روشی برای تبدینهایت معرفت و شناخت درک عپاسخ گیاهان در زمان خوردابزارهای بقا ازنخستین همسیر آفرینش از روح تا مغز بار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلیمنحنی که ارتباط بین معرفهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و پچگونه انتظارات بر ادراک آیا گذشته، امروز وآینده اختلالات مخچهسردرد و علتهای آنبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکما تحت کنترل ژنها هستیم یویتامین دی گنجینه ای بزردرمان جدید کنترل مولتیپلنرمشهای مهم برای تقویت عآیا دست مصنوعی به زودی قاارتباط شگفت مغز انسان و فشبکه های مصنوعی مغز به دربرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسومرکز خنده در کجای مغز استورزش هوازی ، بهترین تمریذهن چند جانبه نیازمند نگنظریه تکامل در درمان بیمامیوتروفیک لترال اسکلرواز نظر علم اعصاب اراده آزعلت خواب آلودگی بعد از خوبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصمغز مادران و کودکان در زمژنها ، مغز و ارادهروش مقابله مغز با محدودیهوش مصنوعی از عروسک تا کاولین مورد پیوند سر در اناز تکینگی تا مغز از مغز تسوالات پزشکیتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرمغز به تنهایی برای فرهنگ کوری گذرای ناشی از موبایراه پیروزی در زندگی چیستایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز از مغز تفرگشت و تکامل تصادفی محض توسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطنقش نظام غذایی در تکامل مکشف مکانیسمی پیچیده در بزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناستروژن مانند سپر زنان داسرار بازسازی اندام هاتئوری تکامل در پیشگیری و لوب فرونتال یا پیشانی مغدو برابر شدن خطر مرگ و مینقش زنجبیل در جلوگیری از گزیده ای از وبینار یا کنفابزار بقای موجود زنده از سلول های بنیادی منابع و ابیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای مصرفی در ام اسچهار میلیارد سال تکامل بپختگی پس از چهل سالگي به ابزارهای بقای از نخستین سیستم تعادلی بدنبارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سمنشأ اطلاعات و آموخته ها هاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دچگونه باغبانی باعث کاهش آیا آگاهی پس از مرگ از بیاختلالات حرکتی در انسانسردرد تنشنبحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکماه رجبویرایش DNA جنین انسان، بردرمانهای بیماری پارکینسچرا مغزهای ما ارتقا یافت آیا رژیم غذایی گیاهی سلاارتباط شگفت انگیز مغز انشباهت مغز با کیهان مادیبرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مرگ انتقال است یا نابود شورزش و میگرنرفتار اجتماعی انسان، حاصنظریه تکامل در درمان بیمامید نیکو داشته باش تا آناز آغاز خلقت تا نگاه انساعوامل موثر در پیدایش زبابعد از کروناجمجمه انسان های اولیهمغز چون ابزار هوش است دلیژنهای مشترک بین انسان و وروش های صرفه جویی در ایجاهوش مصنوعی از عروسک تا کاولین تصویر در تاریخ از ساز تکینگی تا مغز از مغز تپیامهای کاربرانتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست مغز برای فراموشی بیشتر ککی غایب شدی تا نیازمند دلراست دستی و چپ دستیایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز- از مغز فراموش کارها باهوش تر هستوصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیارينقش نظریه تکامل در شناساکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمرتا 20 سال آینده مغز شما به لایو دوم دکتر سید سلمان فدوچرخه سواری ورزشی سبک و نقش زبان در سلطه و قدرت اگزارش یک مورد جالب لخته وابزار بقای موجود زنده از سلول عصبی شاهکار انطباق بیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ام اسچهار ساعت پس از کشتار خوکپرورش مغز مینیاتوری انساابزارهای دفاعی و بقای موسیستم دفاعی بدن علیه مغز بازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونینمهندسی ژنتیک در حال تلاش هدف یکسان، در مسیرهای متدر کمتر از چند ماه سوش جدچگونه تکامل مغزهای کنونیآیا امکان بازسازی اندامهاختلالات صحبت کردن در انسردرد سکه ایبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکماپروتیلینواکنش های ناخودآگاه و تقدرک فرد دیگر و رفتارهای اچرا پس از بیدار شدن از خوآیا رژیم غذایی گیاهی سلاارتباط شگفت انگیز مغز انشباهت زیاد بین سلول هاي عبرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سمراحل ارتقای پله پله کیهورزش بهترین درمان بیش فعرقیبی قدرتمند در برابر منظریه تکامل در درمان بیمامید درمان کرونا با هماناز انفجار بزرگ تا انفجار عوامل ایجاد لغت انسانی و بعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییمغز چگونه صداها را فیلتر ژنهای هوش ، کدامندروش هایی ساده برای کاهش اهوش مصنوعی از عروسک تا کاولین سلول مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تسایتهای دیگرتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کیست کلوئید بطن سومرجزخوانی هایی که امروز بایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز- از مغز فراموشی همیشه هم بد نیستتوصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیارينقش هورمون های تیروئید دکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناضطراب و ترستاثیر مشاهده بر واقعیت بلبخند بزن شاید صبح فردا زديدن با چشم بسته در خواب نقش زبان در سلطه و قدرت اگشایش دروازه جدیدی از طرابزار بقای موجود زنده از سلولهای ایمنی القا کنندهبیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای ضد بیماری ام اس ونوآوری ای شگفت انگیز دانآلودگی هوا و ویروس کرونااثر مضر مصرف طولانی مدت رسکته مغزیبازگشت به ریشه های تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری ممولتیپل اسکلروز در زنان هدف از تکامل مغزدر آستانه ی موج پنجم کوویچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا انسان با مغز بزرگش اخاختراع جدید اینترنت کوانسرعت فکر کردن چگونه استبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکمبانی ذهنی سیاه و سفیدواکسن های شرکت فایزر آمردرک و احساسچرا بیماری های تخریبی مغآیا راهی برای رفع کم آبی ارتباط غیرکلامی بین انساشباهت زیاد بین سلول هاي عبرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینمرز مرگ و زندگی کجاستورزش در کمر دردرموزی از نخستین تمدن بشرهفت چیز که عملکرد مغز تو امگا سه عامل مهم سلامتاز بحث های کنونی در ویروسعواملی که برای ظهور لغت ابعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییمغز ناتوان از توجیه پیداژنهای حاکم بر انسان و انسروش صحبت کردن در حال تکامهوش مصنوعی از عروسک تا کاوکرلیزوماب داروی جدید شاز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستمغز بزرگ چالش است یا منفعکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز- از مغزتفرایند پیچیده ی خونرسانیتوصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعینقش هورمون زنانه استروژنگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چتاثیر نگاه ناظر هوشیار بلرزش ناشی از اسیب به عصبدی متیل فومارات(زادیوا)(نقش سجده بر عملکرد مغزپمبرولیزوماب در بیماری چابزار بقای موجود زنده از سلولهای بنیادی مصنوعی دربیماری دویکتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلنوار مغزی روشی مهم در تشخآلزایمراثرات فشار روحی شدیدسانسور از روی قصد بسیاری بازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب مواد کوانتومی جدید، ممکنهدف از خلقت رسیدن به ابزادر درمان بیماری مولتیپل چگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا احتمال دارد رویا از آادامه بحث تکامل چشمشلیک فراموشیبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکمجموعه های پر سلولی بدن مواکسن کووید 19 چیزهایی که درک احساسات و تفکرات دیگچرا حیوانات سخن نمی گوینآیاما مقهور قوانین فیزیکارتروز یا خوردگی و التهاشرکت نورالینک ویدیویی ازبرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینمرز بین انسان و حیوان کجاوزوز گوشرمز و رازهای ارتباط غیر کهفت سین یادگاری از میراث امروز دانش ژنتیک هیچ ابهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکعوارض ازدواج و بچه دار شدتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرمغز و سیر تکامل ان دلیلی کلرال هیدرات برای خوابانروشهای نو در درمان دیسک بهوش مصنوعی از عروسک بازی ايندگان چگونه خواهند دیداز تکینگی تا مغز از مغز تتمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییمغز بزرگ چالشهای پیش روکاهش التهاب ناشی از بیمارشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز فرایند تکامل و دشواری هاتوضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارنقش ژنتیک در درمان اختلاگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت سزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر لزوم سازگاری قانون مجازادژا وو یا اشنا پندارینقش غذاها و موجودات درياپنج اکتشاف شگفت آور در موابزار بقای موجود زنده از سلسله مباحث هوش مصنوعیبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی لیراگلوتیدنورون هاي مصنوعی می توانآمارهای ارائه شده در سطح اثرات مفید قهوهسانسور بر بسیاری از حقایبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم موجود بی مغزی که می تواندهزینه ای که برای اندیشیددرمان های اسرار آمیز در آچگونه حافظه را قویتر کنیآیا احتمال دارد رویا از آاداراوون تنها داروی تاییشلیک فراموشیبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانیواکسن کرونا و گشودن پنجردرک تصویر و زبان های مخلتچرا حجم مغز گونه انسان درآزمون ذهنی گربه شرودینگرارزش حقیقی زبان قسمت اولشش مرحله تکامل چشمبرخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع ممزایای شکلات تلخ برای سلیک پیشنهاد خوب برای آسان رویا و خبر از آیندههم نوع خواری در میان پیشیانفجار و توقف تکاملی نشااز تلسکوپ گالیله تا تلسکعید نوروز مبارکتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در سامغز آیندگان چگونه است ؟کمردرد و علل آنروشهای شناسایی قدرت شنواهوش مصنوعی از عروسک بازی ايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )مغز بزرگ و فعال یا مغز کوکاهش دوپامین عامل بیماریزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز، از مغز فرایند حذف برخی اجزای مغتکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بنقش گرمایش آب و هوا در همگویید نوزده و ایمنی ساکتزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتالزوم سازگاری قانون مجازادژاوو یا آشناپندارینقش غذاها و موجودات درياپوست ساعتی مستقل از مغز دابزار بقای موجود زنده از سم زنبور ، کلیدی برای واربیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی تشنجی درباردارینورون های ردیاب حافظهآن چیزی که ما جریان زمان اثرات مضر ماری جواناساخت شبکه عصبی با الفبایبحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکموجودات مقهور ژنها هستندهزینه سنگین انسان در ازادرمان های بیماری آلزایمرنگاه محدود و تک جانبه، مشآیا برای تولید مثل همیشه ادغام میان گونه های مختلشنا در ابهای گرم جنوب نیبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانی دواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک حقیقت نردبان و مسیری چرا خشونت و تعصبآسيب میکروواسکولاریا آسارزش حقیقی زبان قسمت دومششمین کنگره بین المللی سبرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستمسیر دشوار تکامل و ارتقایک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا بخشی حقیقی از زندگی همیشه اطمینان تو بر خدا بانواع سکته های مغزیاز تکنیکی تا مغز از مغز تعامل کلیدی در کنترل کارآتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفمغز انسان ایا طبیعتا تماکمردرد با پوشیدن کفش مناروشی برای بهبود هوش عاطفهوش مصنوعی از عروسک بازی ايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )مغز حریص برای خون، کلید تکاهش سن بیولوژیکی، تنها زندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز، از مغز فرد حساس از نظر عاطفی و بتکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استنقش آتش در رسیدن انسان بهگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتامقاومت به عوارض فشار خون دگرگونی های نژادی و تغیینقش غذاها و موجودات درياپیموزایدابزار بقای موجود زنده از سندرم کووید طولانیبیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید s3 در درمان ام نوروپلاستیسیتی چیستآیا ممکن است موش کور بی ماجزای پر سلولی بدن انسان ساخت شبکه عصبی مصنوعی با بحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکمیهمانهای ناخوانده عامل هزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید میگرننگاه انسان محدود به ادراآیا بزرگ شدن مغز فقط در دادغام دو حیطه علوم مغز و شناخت و معرفت، و نقش آن دبرین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکمحدودیت های حافظه و حافظواکسن کرونا ساخته شده تودرک عمیق در حیواناتچرا در مغز انسان، فرورفتآسیب ها ناشی از آلودگی هوارزش حقیقی زبان قسمت سومصرع و درمان های آنبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قامشکلات نخاعییک جهش ممکن است ذهن انسانرویا تخیل یا واقعیتهمیشه عسل با موم بخوریمانگشت نگاری مغز نشان میداز تکینگی تا مغز از مغز تعادت کردن به نعمتتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز انسان برای ایجاد تمدکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان قطع نخهوش مصنوعی از عروسک بازی ای آنکه نامش درمان و یادشاز تکینگی تا مغز از مغز تتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارممغز زنان جوانتر از مغز مرکایروپاکتیک چیستزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز فرضیه ای جدید توضیح میدهتکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملنقش انتخاب از طرف محیط، نگوشت خواری یا گیاه خواریگیلگمش باستانی کیستسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیمامقابله با کرونا با علم اسدانشمندان موفق به بازگردنقشه مغزی هر فرد منحصر بهپیچیدگی های مغزی در درک زابزار بقای موجود زنده از سوپاپ ها یا ترانزیستورهابیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش احساسیداروی جدید میاستنی گراوینوشیدن چای برای مغز مفید آیا ما تنها موجودات زنده اجزایی ناشناخته در شکل گساختار شبکه های مغزی ثاببحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکمیگرن سردردی ژنتیکی که بهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های جدید در بیماری نگاه از درون مجموعه با نگآیا تکامل و تغییرات ژنتیارتقا و تکامل سنت آفرینش شناسایی تاریخچه ی تکاملیبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسممخچه فراتر از حفظ تعادلواکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری قلب در بیماری ویرچراروياها را به یاد نمی آإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَارزش خود را چگونه میشناسضررهای مصرف شکر و قند بر بررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون مشکلات بین دو همسر و برخییک رژیم غذایی جدید، می تورویاها از مغز است یا ناخوهمراهی نوعی سردرد میگرنیاندوهگین نباش اگر درب یا از تکینگی تا مغز و از مغز عارضه جدید ویروس کرونا ستفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز انسان برای شادمانی طکنگره بین المللی سردرد دروشی جدید در درمان سکته مهوش مصنوعی از عروسک بازی ایمپلانت نخاعی میتواند داز تکینگی تا مغز از مغز تفلج بل، فلجی ترسناک که آنتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجممغزهای کوچک بی احساسکاربرد روباتهای ريزنانوزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزقیچی ژنتیکیتکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کاملنقش اتصالات بین سلولهای گیاه خواری و گوشت خوار کدسفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین همانبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز ملاحظات بیهوشی قبل از جردانشمندان نورون مصنوعی سنقشه های مغزی جدید با جزیپیوند مغز و سر و چالشهای ابزار بقای موجود زنده از سوپاپ ها یا ترانزیستورهابیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش احساسیداروی جدید ضد میگرننوعی سکته مغزی ، وحشتناک آیا مغز تا بزرگسالی توسعاحیای بینایی نسبی یک بیمسازگاری با محیط بین اجزابحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکمیگرن شدید قابل درمان اسهستی ما پس از شروعی چگال درمان های رایج ام اسنگاهی بر قدرت بینایی دراآیا جنین انسان، هوشمندی ارتوکين تراپی روشی جديد شناسایی سلول های ایمنی ابرای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر مخچه ، فراتر از حفظ تعادلواکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماری کویچراروياها را به یاد نمی آافت فشار خون ناگهانی در واز نخستین همانند سازها تضررهای شکر بر سلامت مغزبررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آممشکلات روانپزشکی پس از سیکی از علل محدودیت مغز امرویاهای پر رمز و حیرتی درهوموارکتوس ها ممکن است دانسان قدیم در شبه جزیره عاز تکینگی تا مغز از مغز تعدم توقف تکامل در یک انداتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده مغز انسان برای شادمانی طکنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اساینکه به خاطرخودت زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تفلج خوابتولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سوممغزتان را در جوانی سیم کشکاربرد روباتهای ريز، در زیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتکامل چشمخطرات هوش مصنوعینقش حفاظتی مولکول جدید د