دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سندرم سردرد به دلیل افت فشار مایع مغزی نخاعی

سندرم سردرد به دلیل افت فشار مایع مغزی نخاعی

بیمار معمولا از سردرد در وضعیت ایستاده و نشسته، شاکی است و سردرد با خوابیدن برطرف می شود. علت افت فشار مایع مغزی نخاعی، ترشح مایع از آسیب ها به پرده ای است که از این مایع محافظت میکند. سابقه ی ضربه به مغز و یا اختلالات روانی که باعث کوبیدن سر به دیوار میشود و ... می تواند علت این ترشح غیر طبیعی باشد.

روش اصلی تشخیص ام آر آی مغز و نخاع با تزریق گادولینیوم است. گاهی در ام ار آی چیزی مشخص نیست. در این موارد چک فشار مایع مغز ی نخاعی کمک میکند. این کار با لومبار پانکچر انجام میشود. Low pressure headaches caused by spontaneous intracranial hypotension | The BMJدرمان: روش های حمایتی مانند جلوگیری از آسیب به سر و مصرف مایعات فراوان. اگر محل آسیب و ترشح مشخص باشد میتوان آن را ترمیم کرد. اگر مشخص نباشد میتوان از تزریق خون به داخل مایع مغز ی نخاعی استفاده کرد که در بسیاری موارد سودمند است


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کاهش دوپامین عامل بیماریشش مرحله تکامل چشمتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاجهانی که نه با یک رخداد و ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تدل به دریا بزنفناوری هوش مصنوعی نحوه خنخستین تمدن بشریذهن سالمبار بزرگ ایستادن بر دو پاهز ذره، یک دنیاستمهندسی ژنتیک در حال تلاش تو تغییر و تحولیسفر تجهیزات ناسا به مریخ کریستال زمان(قسمت سوم)عقل مجادله گرتاریکی من و تو و گرد و غباآزمون ذهنی گربه ی شرودینجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تدین، اجباری نیستفرد حساس از نظر عاطفی و بچرا در مغز انسان، فرورفترنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا در سبزیجاتمیدازولام در درمان تشنج توهم چیستسلطان جنگل یا صاحب ملکوتگیاه بی عقل به سوی نور میعوامل ایجاد لغت انسانی و ترکیب حیوان و انسانافزایش مرگ و میر سندرم کوحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملاز تکامل تا مغز، از مغز تدانشمندان تغییر میدان مغقانونمندی و محدودیت عالمنظریه تکامل در درمان بیمروح در جهانی دیگر استبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکنش به حس جدیدماجرای عجیب گالیلهتوضیحی ساده در مورد هوش مسیاهچاله های فضایی منابعپنج اکتشاف شگفت آور در موغم بی پایانتصویربرداری فضاپیمای آمامیدی به این سوی قبر نیستحریص نباشاتوبان اطلاعات و پلِ بیننقص در تشخیص هیجانات عاماستیفن هاوکینگ در مورد هداروی جدید برای دیابتلیس دگرامفتامین یا ویاسهندسه ی پایه ایروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمدل همه جانبه نگر ژنرالیتکامل داروینی هنوز در حاسایه را اصالت دادن، جز فرپیشینیان انسان از هفت میجمجمه انسان های اولیهانرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و چهار ساعت پس از کشتار خوکاطلاعاتی عمومی در مورد مدر هم تنیدگی مرزها و بی مممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک های براه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنیکی از علل محدودیت مغز اممرگ انتقال است یا نابود شتاثیر فکر بر سلامتسرگیجه از شایعترین اختلاآلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژینیاز به آموزش مجازی دیجیبه کدامین گناه کشته شدنددرمان های جدید در بیماری منابع انرژی از نفت و گاز تفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد در سختی استکلمات بلند نه صدای بلندمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر گیاه خواری بر رشد وشناسایی تاریخچه ی تکاملیآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالارزش حقیقی زبان قسمت دومخلا، خالی نیستچگونه تکامل مغزهای کنونیبیماری وسواسدروغ نگو به خصوص به خودتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقویت سیستم ایمنیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحزندگی زودگذرکوچکترین چیز یک معجزه اسشاهکار شش گوشمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا پیدایش مغز از روی تصااگر نیروی مغناطیس نباشد از انفجار بزرگ تا انفجار خانواده پایدارچالش هوشیاری و اینکه چرا درگیری مغز در بیماران مببیندیشهیچ کاری نکردن به معنی چیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنفس هوازی و میتوکندریزبان و بیان نتیجه ساختماکاهش سن بیولوژیکی، تنها ششمین کنگره بین المللی ستاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهانی که از یک منبع، تغذیابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز تدلایلی که نشان میدهد ما بفیلمی بسیار جالب از تغیینخستین تصویر از سیاهچالهذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار سنین ابزار هوشمندی اهزینه ای که برای اندیشیدمهربانی، شرط موفقیتتو جهانی هستی که خودش را سفر دشوار اکتشافکشف مکانیسم عصبی خوانش پعقلانیت بدون تغییرتاریکی و نورآزمون ذهنی گربه شرودینگرجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تدید تو همیشه محدود به مقدفردا را نمیدانیمچرا ذرات بنیادی معمولاً رنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی 12 در درمان دردمکانیک کوانتومی بی معنی توهم وجودسم زنبور ، کلیدی برای وارگیاه خواری و گوشت خوار کدعواملی که برای ظهور لغت اترازودونافزایش سرعت پیشرفت علوم حقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث از تکامل تا مغز، از مغز تدانشمندان روش هاي جدیدی قارچ بی مغز در خدمت موجودنظریه تکامل در درمان بیمروح رهاییبرین نت به جای اینترنتواکسن های شرکت فایزر آمرماده ی تاریکتیوتیکسن داروی ضد جنونسیاهچاله ها، دارای پرتو پول و شادیغم بی پایانتصور از زمان و مکانامیدی تازه در درمان سرطاحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوسوکسیمایدنقطه بی بازگشتاستیفن هاوکینگ در تفسیر داروی جدید ضد میگرنلا اکراه فی الدینهندسه ی رایج کیهانروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بوبینار اساتید نورولوژی دمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتکامل داروینی هنوز در حاساخت شبکه عصبی مصنوعی با پیشرفت های جدید علوم اعصجنبه های موجی واقعیتانرژی خلا ممکن استحس و ادراک قسمت هفدهماختلال در شناسایی حروف و نوآوری ای شگفت انگیز داناعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندر هم تنیدگی کوانتومیمن کسی در ناکسی دریافتم هوش مصنوعی از عروسک های براه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دوریافته های نوین علوم پرده مرگ تصادفیتاثیر مشاهده بر واقعیت بسرگردانیآلزایمراولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیچیز جدید را بپذیربه امید روزهای بهتردرمان های رایج ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز تفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک بازی ز گهواره تا گورکلوزاپین داروی ضد جنونمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر گیاه خواری بر رشد وشناسایی سلول های ایمنی اآیا ما کالا هستیماینکه به خاطرخودت زندگی ارزش حقیقی زبان قسمت سومخلاصه ای از مطالب همایش مچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری کروتز فیلد جاکوبدریای خدامنبع هوشیاری کجاست قسمت تلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی ساخته هوش طبیزندگی، مدیریت انرژیکووید نوزده و خطر بیماری شاید گوشی و چشمی، آماده شمغز قلبتاثیر دوپامین و سروتونینآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهان های بسیار دیگراگر نعمت فراموشی نبود بسمغز آیندگان چگونه است ؟از بحث های کنونی در ویروسخار و گلچالش هوشیاری و اینکه چرا درگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنفس بدون اکسیژنزبان و بیان، در سایه پیشرزبان و تکلم برخی بیماریهکایروپاکتیک چیستصبر بسیار بایدتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهانی در ذهنابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز از مغز تدنیای شگفت انگیز کوانتومفیزیک مولکولها و ذرات در نخستین روبات های زنده ی جذره ی معین یا ابری از الکبارداری بدون رحمهزینه سنگین انسان در ازامولتیپل اسکلروز در زنان تو دی ان ای خاص ميتوکندريسفرنامه سفر به بم و جنوب کشف مکانیسمی پیچیده در بعقیده ی بی عملتاریکی خواهد ترسیدآزادی عقیده، آرمانی که تجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تدیدن خدا در همه چیزفرضیه ای جدید توضیح میدهچراروياها را به یاد نمی آرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهمکانیزمهای دفاعی در برابتوهم وجودسماگلوتید داروی کاهش دهنگیرنده باید سازگار با پیعوارض ازدواج و بچه دار شدتراشه ی بیولوژِیکافسردگی و اضطراب در بیماحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتاز تکامل تا مغز، از مغز تدانشمندان روشی برای تبدیقبل از آغازهفت چیز که عملکرد مغز تو روزه داری متناوب، مغز را برای یک زندگی معمولیواکسن کووید 19 چیزهایی که ماده ی خالیتیک و اختلال حرکتیسیاهچاله و تکینگی ابتدایپوست ساعتی مستقل از مغز دغیرقابل دیدن کردن مادهتصادف یا قوانین ناشناختهامگا سه عامل مهم سلامتحس چشایی و بویاییاثر مضر مصرف طولانی مدت رنمیتوان با بیرون انداختناستخوان های کشف شده، ممکداروی جدید ضد الزایمرلاموژین داروی ضد اوتیسم؟هندسه بنیادینريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدوجود قبل از ناظر هوشمندمدل هولوگرافیک تعمیم یافتکامل داروینی هنوز در حاساخت شبکه عصبی با الفبای پیشرفت در عقل است یا ظواهجنسیت و تفاوت های بیناییانسان قدیم در شبه جزیره عحس و ادراک قسمت هجدهماختلالات مخچهنوار مغز مشاهده ی غیر مستاعتماد به خوددر هم تنیدگی کوانتومی و پمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی از عروسک بازی راه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاد گرفتن مداوممرگی وجود نداردتاثیر نگاه ناظر هوشیار بسربازان ما محققا غلبه می آملودیپین داروی ضد فشار اولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بچیزی منتظر شناخته شدنبه بالا بر ستارگان نگاه کدرمان های علامتی در ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک بازی زمین در برابر عظمت کیهانکلام و زبان، گنجینه ای بسمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر گیاه خواری بر رشد وشواهدی از نوع جدیدی از حاآیا ما تنها موجودات زنده اینکه خانواده ات سالم باارزش خود را چگونه میشناسخلاصه ای از درمان های جدیچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری گیلن باره و بیمارمنبع هوشیاری کجاست قسمت تلاش ها برای کشف منابع جدزونیسومایدکودک هشت ساله لازم است آدشاید درست نباشدمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا امکان بازسازی اندامهجهان هایی در جهان دیگراگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان ایا طبیعتا تمااز تلسکوپ گالیله تا تلسکخارق العاده و استثنایی بچالش دیدگاه های سنتی در بدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوشی در بیماران دچار اهیچ کس حقیقت را درون مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنها مانع در زندگی موارد منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنها در برابر جهانزبان و شناخت حقیقت قسمت چکار با یگانگی و یکپارچگیصرع و درمان های آنتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی جهان، تصادفی نیستابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز تدنیا، هیچ استفیزیک و هوشیارینرمش های مفید برای درد زاذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداهزاران سال چشم های بینا ومواد کوانتومی جدید، ممکنتو در میانه ی جهان نیستی سفرنامه سفر به بم و جنوب کشف ارتباط جدیدی از ارتبعلم و ادراک فقط مشاهده ی تاریخ همه چیز را ثبت کردهآسيب میکروواسکولاریا آسجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تدیدگاه نارسای دوگانه ی مفشار و قدرتچراروياها را به یاد نمی آروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرما انسانها چه اندازه نزدتوهم بی خداییسندرم کووید طولانیگالکانزوماب، دارویی جدیعید نوروز مبارکتربیت کودکان وظیفه ای مهاقلیت خلاقحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جاز تکامل تا مغز، از مغز تدائما بخوانقبل از انفجار بزرگهفت سین یادگاری از میراث روزه داری و بیمار ی ام اس برای پیش بینی آینده مغز دواکسن کرونا و گشودن پنجرماده ای ضد التهابیتیروفیبان موثر در سکته ی سیاهچاله ی تولید کنندهپوشاندن خود از نورغرور و علمتظاهر خوابیده ی مادهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحس و ادراک (قسمت اول )اثرات فشار روحی شدیدنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاستروژن مانند سپر زنان دداروی سل سپتلایو دوم دکتر سید سلمان فهندسه در پایه ی همه ی واکریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پاروراپامیل در بارداریمدل های ریز مغز مینی برینتکامل زبانساختن آیندهپیشرفت ذهن در خلاقیت استجنسیت و تفاوت های بیناییانسان میوه ی تکاملحس و ادراک قسمت هشتماختلالات حرکتی در انساننوار مغز در فراموشی هااعتماد به خوددر هم تنیدگی کوانتومی و دمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی راه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم میاد بگیر فراموش کنیمراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر سردرد میگرنآموزش نوین زباناولین دروغحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژچیزی خارج از مغزهای ما نیبه بالاتر از ماده بیندیشدرمان ژنتیکی برای نوآوریمنابع بی نهایت انرژی در دتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمین زیر خلیج فارس تمدنی کلرال هیدرات برای خوابانمشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد وشواهدی از دنیسوان(شبه نئآیا مغز تا بزرگسالی توسعاینترنت بدون فیلتر ماهوااز فرد ایستا و متعصب بگذرخم شدن فضا-زمانچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری آلزایمر، استیل کومنبع هوشیاری کجاست قسمت53تلاش هایی در بیماران قطع زونا به وسیله ویروس ابله کودک ایرانی که هوش او از شب سیاه سحر شودمغز مانند تلفن استتاثیر داروهای ضد التهاب آیا انسان با مغز بزرگش اخجهان یکپارچهاگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان برای ایجاد تمداز تلسکوپ گالیله تا تلسکخبر مهم تلسکوپ هابلچاالش ها در تعیین منبع هودرگیری اعصاب به علت میتوبیوگرافیهیچ اندر هیچهیچگاه از فشار و شکست نترمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنبیه چقدر موثر استزبان و شناخت حقیقت قسمت اکاربرد روباتهای ريزنانوضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکجهش های ژنتیکی مفید در ساابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبیناز تکینگی تا مغز از مغز تدندان ها را مسواک بزنید تفیزیکدانان ماشینی برای تنرمش های مفید در سرگیجهذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملهستي مادي ای که ما کوچکترموجود بی مغزی که می تواندتوقف؛ شکستسفرنامه سفر به بم و جنوب کشف جمجمه ای درکوه ایرهوعلم و روحتازه های اسکیزوفرنی(جنوآسیب ها ناشی از آلودگی هوجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز تدژا وو یا اشنا پنداریفضای قلب منبع نبوغ استنزاع بین جهل و علم رو به پرویا و واقعیتبحثی درباره احساسات متفاویروس مصنوعیما انسانها چه اندازه نزدتوهم تنهاییسندرم گیلن باره به دنبال گام کوچک ولی تاثیرگذارعامل کلیدی در کنترل کارآترجمه ای ابتدایی از اسراالکترومغناطیس شنوایی و هحل مشکلابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و ااز روده تا مغزداروهای مصرفی در ام اسقدم زدن و حرکت دید را تغیهم نوع خواری در میان پیشیروزه داری سلول های بنیادبرای اولین بار دانشمندانواکسن کرونا از حقیقت تاتماده، چیزی بیش از یک خلا تکنولوژی جدید که سلول هاسیاره ی ابلهانپیموزایدمقالاتتظاهری از ماده است که بیدانفجار و توقف تکاملی نشاحس و ادراک (قسمت دوم )اثرات مفید قهوهچند نرمش مفید برای کمردراسرار آفرینش در موجداروی ضد چاقیلبخند بزن شاید صبح فردا زهندسه زبانِ زمان استریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیورزش هوازی مرتب خیلی به قمدیون خود ناموجودتکامل زبانساختار فراکتال وجود و ذهپیشرفتی مستقل از ابزار هجهل مقدسانسان ها می توانند میدان حس و ادراک قسمت پنجماختلالات صحبت کردن در اننوار مغز در تشخیص بیماری اعداد بینهایت در دنیای مدر هر سوراخی سر نکنمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی رابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است یادگیری مهارت های جدید دمرز مرگ و زندگی کجاستتاثیر نگاه انسان بر رفتاسردرد میگرن در کودکانآمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهانچیزی شبیه نور تو نیستبه خودت مغرور نشودرمان پوکی استخوانمنابع جدید انرژیتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان چیستکمردردمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وشیشه ی بازالتی و سیلیکونآیا همه جنایت ها نتیجه بیایندرالاز مخالفت بشنوخونریزی مغز در سندرم کوونگاه محدود و تک جانبه، مشدرک فرد دیگر و رفتارهای ابیماری الزایمرهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتلاشی برای درمان قطع نخازیباترین چیز در پیر شدنکودکان میتوانند ناقل بی شبیه سازی میلیون ها جهان مغز مادران و کودکان در زمتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا احتمال دارد رویا از آجهان یکپارچهاگر تلاش انسان امروز برامغز انسان برای شادمانی طاز تکنیکی تا مغز از مغز تخدا موجود استناتوانی از درمان برخی ویدرختان اشعار زمینبیوگرافیبیان ژن های اسکیزوفرنی دهیپرپاراتیروئیدیسممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتهدیدهای هوش مصنوعیزبان و شناخت حقیقت قسمت دکاربرد روباتهای ريز، در ضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناساز تکینگی تا مغز از مغز تدو ویژگی انتزاع و قدرت تجفاصله ها در مکانیک کوانتنرمشهای مهم برای تقویت عذرات کوانتومی زیر اتمی قبازخورد یا فیدبکهستی ما پس از شروعی چگال موجودات مقهور ژنها هستندتولید مثل اولین ربات های سفرنامه سفر به بم و جنوب کشف جدید تلسکوپ جیمز وبعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتازه های بیماری پارکینسوآشنا پنداریجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز- از مغز دژاوو یا آشناپنداریقفس ذهننزاع بین علم و نادانی رو رویا و کابوسبحثی درباره احساساتی غیرویرایش DNA جنین انسان، برما اکنون میدانیم فضا خالتوهم جدایی و توهم علمسندرم پیریفورمیسگامی در درمان بیماریهای عادت همیشه خوب نیستترس و آرمان هاالکتروتاکسی(گرایش و حرکحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و ااز سایه بگذرداروهای ام اسقدرت مردمهمه چیز در زمان مناسبروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بواکسن کرونا ساخته شده توماشین دانشتکنولوژی جدید که سلول هاسیاره ابلهانپیموزایدتاثیر ویتامین دی بر بیماتعداد کلی ذهن ها در جهان انقراض را انتخاب نکنیدحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید روزه داریچند جهانیاسرار بازسازی اندام هاداروی ضد چاقیلحظات خوش با کودکانهنر حفظ گرهریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش هوازی ، بهترین تمریمدیریت اینترنت بر جنگتکامل زبان انسان از پیشیساختار شبکه های مغزی ثابپاسخ گیاهان در زمان خوردجهان فراکتالانسان یک کتابخانه استحس و ادراک قسمت پنجاهاختلالات عضلانی ژنتیکنوار مغزی روشی مهم در تشخبقای حقیقی در دور ماندن ادر والنتاین کتاب بدید هممنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی رادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از بیماری های جدییادآوری خواب و رویامرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر نگاه انسان بر رفتاسردرد و علتهای آنآن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شحس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به نکاتی در مورد تشنجبه دنبال رستگاری باشدرمان پوکی استخوانمناطق خاصی از مغز در جستجتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان و مکان، ابعاد کیهان کمردرد ناشی از تنگی کانامطالبه ی حق خودتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان الاز نخستین همانند سازها تخواندن ، یکی از شستشو دهننگاه انسان محدود به ادرادرک نیازمند شناخت خویش ابیماری ای شبیه آلزایمر و هوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی تازه برای گشودن معزیباترین چیز در افزایش سکودکان خود را مشابه خود تشبیه سازی سیستم های کوانمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا احتمال دارد رویا از آجهان کنونی و مغز بزرگتریاگر خواهان پیروزی هستیمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز و از مغز خدای رنگین کمانناتوانی در شناسایی چهره درد باسن و پا به دلیل کاهنادیدنی ها واقعی هستنددردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو یک معجزه ایزبان و شناخت حقیقت قسمت سکتاب گران و پرهزینه شد ولضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تدو بیماری روانی خود بزرگ فاصله ی همیشگی تصویر سازچرا ماشین باید نتایج را پرفتار مانند بردهبازسازي مغز و نخاع چالشی و هر کس تقوای خدا پیشه کنموسیقی نوتولید یا دریافت علمسفری به آغاز کیهانکشتن عقیده ممکن نیستعلم به ما کمک میکند تا موتبدیل پلاستیک به کربن و سآشنا پنداریجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز- از مغز دگرگونی های نژادی و تغییقلب و عقلنزاع بین علم و جهل رو به پرویا و خبر از آیندهبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت فیزیکی، تابعی از ما از اینجا نخواهیم رفتتوهم جسمسندرم پس از ضربه به سرگامی در درمان بیماریهای عادت کن خوب حرف بزنیتسلیم شدن از نورون شروع مالکترودهای کاشتنیحمله ویروس کرونا به مغزابزارهای پیشرفته ارتباط نقش زنجبیل در جلوگیری از از علم جز اندکی به شما داداروهای تغییر دهنده ی سیقدرت کنترل خودهمه چیز در زمان کنونی استروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن ایرانی کرونا تولیدمبانی ذهنی سیاه و سفیدتکینگیسیاره ابلهانپیچیدگی های مغزمگسصفحه اصلیتعذیه ی ذهنانواع سکته های مغزیحس و ادراک قسمت 74اثرات مضر ماری جواناچند جهانیاصل بازخوردداروی ضد تشنج با قابليت تلرزش ناشی از اسیب به عصبهنر رها شدن از وابستگیریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکورزش و میگرنمداخله ی زیانبار انسانتکامل ساختار رگهای مغزی سازگاری با محیط بین اجزاپختگی پس از چهل سالگي به جهان قابل مشاهده بخش کوچانسان باشحس و ادراک قسمت پنجاه و یاختراع جدید اینترنت کواننوار عصب و عضلهبلندی در ذهن ما درک بلندیدر یک فراکتال هر نقطه مرکمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی راز تغییربسیاری از بیماری های جدیژن همه چیز نیستمرز جدید جستجو و اکتشاف، تاثیر ویتامین دی بر بیماسردرد تنشنآنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیدحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین مچگونه مولکول های دی ان ایبه زودی شبکه مغزی به جای درمان ام اس(مولتیپل اسکلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان و صبرکمردرد و علل آنمطالبی در مورد تشنجتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیاز نخستین همانند سازها تخواب سالم عامل سلامتینگاه از بیرون مجموعهدرک و احساسبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش در طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی جدید در درمان ام اسزیر فشار کووید چه باید کرکودکان را برای راه آماده شبکه های مصنوعی مغز به درمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا برای تولید مثل همیشه جهان کاملی در اطراف ما پراپی ژنتیکمغز انسان رو به کوچک تر شاز تکینگی تا مغز از مغز تخدایی که ساخته ی ذهن بشر نادانی در قرن بیست و یکم،درس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو یک جهان در مغز خودت هسزبان جانسوزکتاب زیست شناسی باورطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تدو بار در هفته ماهی مصرف فتون های زیستیچرا مغز انسان سه هزار سالرفتار وابسته به شکلبحتی علمی درباره تمایل بوفور و فراوانیموسیقی هنر مایع استتولید پاک و فراوان انرژیسقوط درون جاذبه ای خاص، چگل زندگیعلم بدون توقفتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آغاز فصل سرما و دوباره تکحفره در مغزابزار بقای موجود زنده از نقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز- از مغزتدانش قدرت استقلب دروازه ی ارتباطنسبت ها در کیهانرویا بخشی حقیقی از زندگی بخش های تنظیمی ژنومواقعیت چند سویهما اشیا را آنطور که هستندتوهمات و شناخت حقیقتسندرم سردرد به دلیل افت فگاهی لازم است برای فهم و عادت کردن به نعمتتشنچ پانایوتوپولوس تشنج الگو و عادت را بشکن و در احمایت از طبیعتابزارهای بقا از نخستین هنقش زبان در سلطه و قدرت اازدواج های بین گونه ای، رداروهای ضد بیماری ام اس وقدرت انسان در نگاه به ابعهمه چیز، ثبت می شودروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تواکسن اسپایکوژنمباحث مهم حس و ادراکتکامل فردی یا اجتماعیسیر آفرینش از روح تا مغز پیچیدگی های مغزی در درک زسوالات پزشکیتغییر الگوی رشد مغزی با زانگشت ماشه ایحس و ادراک قسمت 75اجزای پر سلولی بدن انسان چند روش ساده برای موفقیتاصل علت و تاثیرداروی ضد تشنج با قابليت تلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهنر، پر کردن است نه فحش دریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاورزش بهترین درمان بیش فعمدارک ژنتیکی چگونه انسانتکامل شناخت انسان با کشفستم با شعار قانون بدترین پروژه ی ژنوم انسانیجهان موازی و حجاب هاانسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک قسمت پنجاه و دادامه بحث تکامل چشمنوبت کودکانبلوغ چیستدر کمتر از چند ماه سوش جدمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی راست دستی و چپ دستیبشکه ای که ته نداره پر نمژن همه چیز نیستمزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر ویروس کرونا بر مغز سردرد سکه ایآنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هوچگونه میتوان با قانون جنبه زیر پای خود نگاه نکن بدرمان تومورهای مغزی با امنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان واقعیت است یا توهمکمردرد با پوشیدن کفش مناشکل های متفاوت پروتئین همطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نایا ابزار هوشمندی یا مغز از نخستین همانند سازها تخواب سالم عامل سلامتی و ینگاه از دور و نگاه از نزددرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری اسپینال ماسکولار هوش عاطفی بیشتر در زنانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمایل زیاد به خوردن بستنزیرفون داروی ضد ام اسکوری گذرای ناشی از موبایشبکیه های مصنوعیمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان پیوستهابتدا سخت ترین استمغز انسان رو به کوچکتر شداز تکینگی تا مغز از مغز تخسته نباشی باباخطا در محاسبات چیزی کاملنازوکلسیندست آسمانبیش از نیمی از موارد انتقهدف یکسان و مسیرهای مختلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو کز محنت دیگران بی غمیزبان ریشه هایی شناختی اسکتاب طبیعت در قالب هندسهطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر رو ح و روان بر جسمآب زندگی است قسمت دومجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میفروتنی و غرورچرا مغزهای ما ارتقا یافت رفتار اجتماعی انسان، حاصبحث درباره پیدایش و منشا وقت نهيب هاي غير علمي گذشمیهمانهای ناخوانده عامل تولید سلولهای جنسی از سلسلول های بنیادیگلوله ی ساچمه ایعلم در حال توسعهتبدیل سلولهای محافط به سآغاز مبهم آفرینشحق انتخابابزار بقای موجود زنده از نقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز، از مغز دانش محدود به ابعاد چهارقلب روباتیکنسبت طلایی، نشانه ای به سرویا تخیل یا واقعیتبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت چیستما به جهان های متفاوت خودتوپیراماتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاگاهی مغز بزرگ چالش استعادت دادن مغز بر تفکرتشنج چیستالگوی بنیادین و هوشیاریحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای بقا ازنخستین همنقش زبان در سلطه و قدرت ااسکار، لگوی هوشمندداروی فامپیریدین یا نورلقدرت ذهنهمه ی سردردها بی خطر نیستروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های واکسن اسپایکوژن ضد کرونامجموعه های پر سلولی بدن متکامل مادی تا ابزار هوشمسیستم تعادلی بدنپیوند قلب خوک، به فرد دچاپیامهای کاربرانتغییر زودتر اتصالات مغزیانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک قسمت چهلاجزایی ناشناخته در شکل گچندین ماده غذایی که مانناصل عدم قطعیت از کوانتوم داروی ضد تشنج توپیراماتلزوم سازگاری قانون مجازاهوموارکتوس ها ممکن است درژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و ورزش در کمر دردمروری بر تشنج و درمان هایتکامل، نتیجه ی برنامه ریستم، بی پاسخ نیستپروژه ی ژنوم انسانیجهان ما میتواند به اندازانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک قسمت پنجاه و ساداراوون تنها داروی تایینور درونبلعیدن ستاره توسط سیاهچادر آرزوهایت مداومت داشتهمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی رجزخوانی هایی که امروز ببشریت از یک پدر و مادر نیژن هوش و ساختارهای حیاتی مسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر ژنها بر اختلالات خسردرد عروقی میگرنآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت شصت و ششچگونه مغز پیش انسان یا همبوزون هیگز چیستدرمان تشنجمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان پلانککنفرانس تشنج هتل کوثر اصشکل پنجم مادهمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرایا بیماری ام اس (مولتیپاز نخستین همانند سازها تخواب عامل دسته بندی و حفطنگاه از درون مجموعه با نگدرک احساسات و تفکرات دیگبیماری اضطراب عمومیهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن قدیمی ای در جنوب ایرزیرک ترین مردمکی غایب شدی تا نیازمند دلشباهت مغز و کیهانمغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان پیوستهابتدایی که در ذهن دانشمنمغز ایندگان چگونه استاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملنباید صبر کرد آتش را بعد دستورالعمل مرکز کنترل بیبیشتر کمردردها نیازی به هدف یکسان، در مسیرهای متمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتو پیچیده ترین تکنولوژی زبان شناسی مدرن در سطح سلکتاب، سفری به تاریخطوفان زیباییتاثیر روده بر مغزآب زندگی است قسمت سومجوانان وطنابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میفرگشت و تکامل تصادفی محض چرا ویروس کرونای دلتا وارقیبی قدرتمند در برابر مبحثي درباره هوش و تفاوتهوقتی فهمیدی خطا کردی برگمیوتونیک دیستروفیتولترودینسلول های بنیادی منابع و اگلوئونعلم راهی برای اندیشیدن اتداوم مهم است نه سرعتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از نقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز، از مغز دانش بی نهایتقلب را نشکننشانه های گذشته در کیهان رویا حقی از طرف خدابخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت چیستما با کمک مغز خود مختاريمتوانایی مغز و دیگر اجزای سوپاپ ها یا ترانزیستورهاگذر زمان کاملا وابسته به عارضه جدید ویروس کرونا ستشنج و حرکات شبه تشنجی قاالگوبرداری از طبیعتحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقای موجود زندهنقش سجده بر عملکرد مغزاساس انسان اندیشه و باور داروی لیراگلوتیدقدرت عشقهمیشه چشمی مراقب و نگهباروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن دیگر کرونا ساخته شمحل درک احساسات روحانیتکامل مداومسیستم دفاعی بدن علیه مغز پیوند مغز و سر و چالشهای سایتهای دیگرتغییر عمودی سر انسان از پانتقال ماده و انرژیحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمنه به اعداماصول انجام برخی نرمش ها ددارویی خلط آورلزوم سازگاری قانون مجازاهورمون شیرساز یا پرولاکترژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانوزن حقیقی معرفت و شناختمرکز هوشیاری، روح یا بدن تأثیر نگاه انسان بر رفتاستون فقرات انسان دو پا جلپروانه ی آسمانیجهان مادی، تجلی فضا در ذهانسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک قسمت پنجاه و شادب برخورد با دیگراننورون هاي مصنوعی می توانبنی عباس، ننگی بر تاریخدر آسمان هدیه های نادیدنمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی رحم مصنوعیبعد پنجمژن یا نقشه توسعه مغز و نقمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر کلام در آیات کلام بسرعت فکر کردن چگونه استآنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیمحس و ادراک سی و هفتمچگونه هموساپينس بر زمین بوزون هیگز جهان را از متلدرمان جدید ALSمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمان به چه دلیل ایجاد میشکنگره بین المللی سردرد دشکست حتمیمعنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پایا بدون زبان میتوانیم تاز نشانه ها و آثار درک شدخودآگاهی و هوشیارينگاه حقیقی نگاه به درون ادرک تصویر و زبان های مخلتبیماری بیش فعالیهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن پیشرفته ی پیشینیانزیست شناسی کل در جزء فراککیهان خود را طراحی میکندشباهت مغز با کیهان مادیمغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جنین انسان، هوشمندی جهان پر از چیزهای اسرار آابتذال با شعار دینمغز ابزار بقای برتر مادیمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز از مغز تخطای ادراک کارمانبرو و انرژی مداومدغدغه نتیجه ی نادانی استبا هوش مصنوعی خودکار روبهدف از تکامل مغزمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتو آرامش و صلحیزبان شناسی نوین نیازمند کتابخانهطولانی ترین شبتاثیر رژیم گیاه خواری بر آب، زندگی است(قسمت پنجم)جواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استاز تکینگی تا مغز از مغز تدو سوی واقعیتفراموش کارها باهوش تر هسچرا پس از بیدار شدن از خورموزی از نخستین تمدن بشربحثی جالب درباره محدودیتوقتی تو از یاد گرفتن باز میگرن و پروتئین مرتبط با تومورها و التهاب مغزی عاسلول های بدن تو پیر نیستنگمان میکنی جرمی کوچکی در علم ساختن برج های چرخانتداخل مرزها و صفات با بینافت فشار خون ناگهانی در وحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان موفق به بازگردقیچی ژنتیکینشانه های پروردگار در جهرویاها از مغز است یا ناخوبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت های متفاوتما بخشی از این جهان مرتبطتوازن مهمتر از فعالیت زیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاگذشته را دفن کنعدم توقف تکامل در یک انداتشنج عدم توازن بین نورون التهاب شریان تمپورالحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها و موجودات دريااستفاده از مغز، وزن را کمداروی تشنجی دربارداریقطار پیشرفتهمیشه اطمینان تو بر خدا بروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن دیگری ضد کرونا از دمحل درک احساسات روحانی دتکامل چشمسکوت و نیستیپیوند اندام از حیوانات بتغییرات منطقه بویایی مغزاندوه در دنیا استحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحیای بینایی نسبی یک بیمنه جنگ و نه خونریزیاصول توسعه ی یک ذهن کاملداستانها و مفاهیمی اشتبالزوم عدم وابستگی به گوگل هوش فوق العاده، هر فرد اسرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير وزوز گوشمرکز حافظه کجاستتئوری تکامل امروز در درمسخن و سکوتپرواز از نیویورک تا لوس آجهان مرئی و نامرئیانسانیت در هم تنیده و متصحس و ادراک قسمت بیست و چهادراک ما درک ارتعاشی است نورون های ردیاب حافظهبه قفس های سیاهت ننازدر آستانه ی موج پنجم کوویمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی رحم مصنوعیبعد از کروناژنها نقشه ایجاد ابزار هومسئول صیانت از عقیده کیستاثیر کپسول نوروهرب بر نسعی کن به حدی محدود نشویآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشارتباط شگفت مغز انسان و فحس و ادراک- قسمت پنجاه و چگونه هوشیاری خود را توسبی نهایت در میان مرزهادرمان جدید میگرن با انتی منبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی به کمک هوش طبیزمان شگفت انگیزکنگره بین المللی سردرد دشگفت نیست من عاشق تو باشممعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسایا تکامل هدفمند استاز نظر علم اعصاب یا نرووسخودآگاهی و هوشیارينگاه دوبارهدرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری تی تی پیهوشمندی کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن بشری و مغز اخلاقیزیست، مرز افق رویداد هستکیهانِ هوشیارِ در حال یاشباهت کیهان و مغزمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مجهان پر از چیزهای جادویی ابداع دی ان ای بزرگترین دابزار هوش در حال ارتقا ازمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز تخطای حسفلج نخاعی با الکترودهای چت جی پی تیذهن ما از در هم شکستن منببا تعمق در اسرار ابدیت و هدف از خلقت رسیدن به ابزامنبع خواب و رویاتو افق رویداد جهان هستیزبان، نشان دهنده ی سخنگو کجای مغز مسئول پردازش تجطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر رژیم گیاه خواری بر آثار باستانی تمدن های قدجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تدولت یا گروهکفراموشی همیشه هم بد نیستچرا ارتعاش بسیار مهم استرمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی در مورد نقش ویتامين ویتنام نوعی کرونا ویروس میگرن سردردی ژنتیکی که بتومورهای نخاعیسلول عصبی شاهکار انطباق گنجینه ای به نام ویتامین علایم کمبود ویتامین E را تروس جریان انرژیافت هوشیاری به دنبال کاهحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان نورون مصنوعی سقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنظام مثبت زندگیرویاهای پر رمز و حیرتی دربخشیدن دیگران یعنی آرامشواقعیت و مجازما تحت کنترل ژنها هستیم یتوسعه هوش مصنوعی قادر اسسوخت هیدروژنی پاکگربه شرودینگر و تاثیر مشعدم درکتشویق خواندن به کودکانامیوتروفیک لترال اسکلروحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای مونقش غذاها و موجودات دريااستفاده از هوش مصنوعی در داروی جدید ALSلمس کوانتومیهمیشه داناتر از ما وجود دروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوواکسن سرطانمحدودیت چقدر موثر استتکامل و ارتقای نگاه تا عمسکته مغزیپیوند سر آیا ممکن استتغییرات آب و هوایی که به اندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساس گذر سریعتر زمانچه زیاد است بر من که در ایاصول سلامت کمردخالت در ساختار ژنهامقاومت به عوارض فشار خون هوش مصنوعی می تواند بر احرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمیک پیام منفرد نورون مغزی مرکز حافظه کجاستتئوری تکامل در پیشگیری و سخن پاک و ثابتپروتز عصبی برای تکلمجهان مشارکتیانسان، گونه ای پر از تضادحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام میان گونه های مختلنوروپلاستیسیتی چیستبه مغز خزندگان خودت اجازدر درمان بیماری مولتیپل منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرژنها ، مغز و ارادهمسئولیت جدیدتاثیر کپسول نوروهرب بر تشلیک فراموشیآنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند ارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک- قسمت بیست و پچگونه واکسن کرونا را توزبی ذهن و بی روحدرمان جدید کنترل مولتیپلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی به شناسایی کازندگی هوشمند در خارج از زکنترل همجوشی هسته ای با هشگفت انگیز بودن کیهانمعجزه های هر روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودایجاد احساساتاز نظر علم اعصاب اراده آزخودروهای هیدروژنینگاهی بر قدرت بینایی درادرک دیگرانبیماری دویکهوشیاری و وجودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدنی قدیمی در شمال خلیج زاوسکا درمان گوشرکیست هیداتید مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان دارای برنامهجهان در حال نوسان و چرخشابزار بقا از نخستین همانمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز تخطر آلودگی هوافلج بل، فلجی ترسناک که آنچت جی پی تیذهن چند جانبه نیازمند نگبالاترین هدف از دولتهر چیز با هر چیز دیگر در تمنتظر نمان چیزی نور را بهتو انسانی و انسان، شایستزبان، وسیله شناسایی محیطکرونا چه بر سر مغز می آورطبیعت موجی جهانتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش و دانشجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تدوچرخه سواری ورزشی سبک و فرایند پیچیده ی خونرسانیچرا بیماری های تخریبی مغرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین E برای فعالیت صحمیگرن شدید قابل درمان استومورهای ستون فقراتسلولهای ایمنی القا کنندهگویید نوزده و ایمنی ساکتعلایم کمبود ویتامین E را تری فلوپرازینافتخار انسانحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان یک فرضیه رادیکقانون مندی نقشه ژنتیکی منظریه ی تکامل در درمان بیرویای شفافبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواقعیت و انعکاسمانند آب باشتوسعه برخی شغل ها با هوش سودمندی موجودات ابزی بر گزیده ای از وبینار یا کنفعسل طبیعی موثر در کنترل بتشخیص ژنتیکی آتروفی های امید نیکو داشته باش تا آنحافظه و اطلاعات در کجاست ابعاد و نیازهای تکاملینقش غذاها و موجودات دريااستفاده از انرژی خلاداروی جدید s3 در درمان ام لوب فرونتال یا پیشانی مغهمیشه راهی هستروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنواکسن سرطانمحدودیت های حافظه و حافظتکامل و ریشه ی مشترک خلقتسال سیزده ماههپیوند سر، یکی از راه حلهاتغییرات تکاملی سر انسان اندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک قسمت چهل و سوماحساسات کاذبنه عدم مطلق بلکه عدم با قاضطراب و ترسدر مانهای کمر دردمقابله ی منطقی با اعتراضهوش مصنوعی و کشف زبان هایرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیمایک پیشنهاد خوب برای آسان مرکز خنده در کجای مغز استتئوری جدید، ویران کردن گسختی ها رفتنی استپرورش مغز مینیاتوری انساجهان هوشمندانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت بیست و دوادغام دو حیطه علوم مغز و نوروز یا روز پایانیبه نقاش بنگردر سال حدود 7 میلیون نفر منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی رساناها و ابر رساناها و عژنهای مشترک بین انسان و ومسئولیت در برابر محیط زیتاثیر کپسول نوروهرب بر سشلیک فراموشیآینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند دارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک- قسمت شصت و چهچگونه آن شکری که می خوریمبی شرمیدرمان جدید سرطانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقلید از روی طبیعتهوش مصنوعی در کامپیوترهازندگی بی دودکنترل جاذبهشگفت زده و حیران باشمعجزه ی علمتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا واکنش های یاد گرفته وایرادهای موجود در خلقت باز نظر علم اعصاب اراده آزخورشید مصنوعینگاهی بر توانایی اجزاي بدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دیستروفی میوتونیهوشیاری کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمرکز و مدیتیشنزبان مشترک ژنتیکی موجوداکیست کلوئید بطن سومشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان در حال ایجاد و ارتقاابزار بقا از نخستین همانمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز تخطرات هوش مصنوعیفلج خوابنتایج نادانی و جهلذهن هوشیار در پس ماده ی مباهوش ترین و با کیفیت تریهر جا که جات میشه، جات نیمنحنی که ارتباط بین معرفتو با همه چیز در پیوندیسفر فقط مادی نیستکریستال هاطبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر رژیم گیاهخواری بر آرامش و سکونجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز تدورترین نقطه ی قابل مشاهفرایند تکامل و دشواری هاچرا حیوانات سخن نمی گوینرمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین E در چه مواد غذایمیدان مغناطيسي زمین بشر توهم فضای خالیسلولهای بنیادی مصنوعی درگوشه بیماری اتوزومال رسسعلت خواب آلودگی بعد از خوتری فلوپرازینافراد آغاز حرکت خودشان رحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکامل تا مغز از مغز تا دانشمندان ژنی از مغز انسقانون گذاری و تکاملنظریه ی تکامل در درمان بیروان سالمبدون پیر فلکواقعیت خلا و وجود و درک مماه رجبتوصیه های سازمان بهداشت سیلی محکم محیط زیست بر انگزارش یک مورد جالب لخته وعشق درونی به یگانگی خلقتتشخیص آلزایمر سالها قبل امید نجاتحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد اضافه ی کیهاننقش غذاها در کاهش دردهای استفاده از سلول های بنیاداروی جدید میاستنی گراویلوتیراستامهمیشه عسل با موم بخوریمروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مواکسن ضد اعتیادمخچه فراتر از حفظ تعادلتکامل ابزار هوش ، راه پر سانسور از روی قصد بسیاری پیوندی که فراتر از امکانثبت و دستکار ی حافظهاندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک قسمت نهماخلاق و علوم اعصابنهایت معرفت و شناخت درک عاطلاع رسانی اینترنتیدر محل کار ارزش خودت را بمقابله با کرونا با علم اسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودیک آلل ژنتیکی که از نئاندمرگ چیستتا 20 سال آینده مغز شما به سرنوشتپرتوهای صادر شده از سیاهجهان هوشیاراهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا و تکامل سنت آفرینش نوشیدن چای برای مغز مفید به نقاش بنگردرمان های اسرار آمیز در آمنابع انرژی از نفت و گاز بعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی رشته نوروایمونولوژی و نقژنهای هوش ، کدامندمستند جهان متصلتاثیر کپسول نوروهرب بر سشنا در ابهای گرم جنوب نیاآیندهایمان به رویاارتباط غیرکلامی بین انساحساسیت روانی متفاوتچگونه انتظارات بر ادراک بی عدالتی در توزیع واکسن درمان سرطان با امواج صوتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقلید از طبیعتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزندگی در جمع مواردی را برکندر در بیماریهای التهابشگفتی های زنبور عسلمعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا یک، وجود دارداکسی توسین و تکامل پیش ااز واقعیت امروز تا حقیقتخوش قلبی و مهربانینگاهت را بلند کندرک عمیق در حیواناتبیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش، ژنتیکی است یا محیطیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمرکز بر هدفزبان چهار حرفی حیات زمینکاهش مرگ و میر ناشی از ابشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملجهان ریز و درشتابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تدفاع در برابر تغییر ساختفلج خواب چیستنجات در راستگوییذهن تو همیشه به چیزی اعتقباور و کیهان شناسیهر حرکت خمیده می شود و هر منشأ اطلاعات و آموخته ها تو با باورهایت کنترل میشسفر نامه سفر به بم و جنوب کریستال زمان(قسمت اولطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز تديدن با چشم بسته در خواب فرایند حذف برخی اجزای مغچرا حجم مغز گونه انسان دررمز جهانبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین کامیدان های مغناطیسی قابل توهم فضای خالی یا توهم فضسلام تا روشناییگوشت خواری یا گیاه خواریعماد الدین نسیمی قربانی ترک امروزافراد بی دلیل دوستدار تو حقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکامل تا مغز، از مغز تدانشمندان پاسخ کوانتومی قانون جنگلنظریه ی ریسمانروبات های ریز در درمان بیبرنامه و ساختار پیچیده موالزارتان داروی ضد فشار ماپروتیلینتوصیه های غیر دارویی در سسینوریپا داروی ترکیبی ضدگشایش دروازه جدیدی از طرعصب حقوق نورولووتصویر زیبا از سلولامید درمان کرونا با همانحباب های کیهانی تو در توابعاد بالاترنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاستفاده از سلول های بنیاداروی جدید برای میاستنی لوزالمعده(پانکراس)مصنوعهمجوشی هسته ای، انرژِی بروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دواکسن علیه سرطانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتکامل جریان همیشگی خلقتسانسور بر بسیاری از حقایپیوستگی همه ی اجزای جهانثبت امواج الکتریکی در عصانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک قسمت چهارماخلاق پایه تکامل و فرهنگنهایت در بی نهایتاطلاعات حسی ما از جهان، چدر چه مرحله ای از خواب ، رملاحظه های اخلاقی دربارههوش مصنوعی گوگل به کمک تشراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن ایک جهش ممکن است ذهن انسانمرگ و میر پنهانتا بحر یفعل ما یشاسریع دویدن مهم نیستآلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد نوعی سکته مغزی ، وحشتناک به نادیدنی ایمان بیاوردرمان های بیماری آلزایمرمنابع انرژی از نفت و گاز بعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد مغز فرایندی پیچیده اژنهای حاکم بر انسان و انسمشکل از کجاستتاثیر کتامین در درمان پاشناخت و معرفت، و نقش آن دآینده ی انسان در فراتر ازاین پیوند نه با مغز بلکه ارتروز یا خوردگی و التهاخفاش با شیوع همه گیری جدیچگونه به سطح بالایی از هوبیمار 101 ساله، مبتلا به سدرمانهای بیماری پارکینسمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقویت استخوان در گرو تغذهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزندگی در سیاهچالهکوچ از محیط نامناسبشانس یا تلاشمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا کیهان می تواند یک شبیاگر فقط مردم میفهمیدند کاز کجا آمده ام و به کجا میخوشبختی دور از رنج های مچالش هوشیاری و اینکه چرا درگیری قلب در بیماری ویربیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ چیز همیشگی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمساح حد واسط میان مغز کوزبان نیاز تکاملی استکاهش التهاب ناشی از بیماشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باجهان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تدقیق ترین تصاویر از مغز افلج دوطرفه عصب 6 چشمنخاع ما تا پایین ستون فقرذهن خود را مشغول هماهنگیباد غرور و سر پر از نخوت وهرچیز با یک تاب تبدیل به منشاء کوانتومی هوشیاری اتو باید نیکان را به دست بسفر به مریخ در 39 روزکریستال زمان(قسمت دوم)ظهور امواج مغزی در مغز مصتاریک ترین بخش شبآزمون تجربی، راهی برای رجاذبهابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تدی متیل فومارات(زادیوا)(فراتر از دیوارهای باورچرا خشونت و تعصبرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا و استخوانمیدان بنیادین اطلاعاتتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سلسله مباحث هوش مصنوعیگیلگمش باستانی کیستعوامل موثر در پیدایش زباترکیب آمار و ژنتیکافزایش قدرت ادراکات و حسحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف از تکامل تا مغز، از مغز تدانشمندان اولین سلول مصنقانون جنگلنظریه تکامل در درمان بیمروبات کیانبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکنش های ناخودآگاه و تقماجرای جهل مقدستوصیه هایی در مصرف ماهیسیگار عامل افزایش مرگ ومپمبرولیزوماب در بیماری چعضلانی که طی سخن گفتن چقدتصویر زیبای اصفهانامیدوار باش حتی اگر همه چحد و مرزها توهم ذهن ماستاتفاق و تصادفنقشه های مغزی جدید با جزیاستفاده از سلول های بنیاداروی جدید برای ای ال اسلیروپریم داروی ترکیبی ضدهمراهی نوعی سردرد میگرنیروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهواکسنی با تاثیر دوگانه امخچه ابزاري که وظیفه آن فتکامل داروینی هنوز در حاساهچاله ها تبخیر نمیشودپیام های ناشناخته بر مغز جلوتر را دیدنانرژی تاریکحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال خواب فرد را مستعد چهار میلیارد سال تکامل باطلاعاتی عمومی در مورد مدر ناامیدی بسی امید استملاحظات بیهوشی قبل از جرهوش مصنوعی الفاگوراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانیک رژیم غذایی جدید، می تومرگ و میر بسیار بالای ناشتابوهای ذهنیسریعترین کامپیوتر موجودآلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پارنیکولا تسلابه هلال بنگردرمان های جدید میگرنمنابع انرژی از نفت و گاز بعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد مغز علت تمایل انسان بکل اقیانوس در یک ذرهمشکلات نخاعیتاثیر گیاه خواری بر رشد وشناخت درون، شناخت بیرون؛آینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستارزش حقیقی زبان قسمت اولخلا، حقیقی نیستچگونه باغبانی باعث کاهش بیماری های مغز و اعصاب و درهای اسرارآمیز و پوشیدهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقویت حافظه یا هوش مصنوعهوش مصنوعی درمانگر کامپیزندگی زمینی امروز بیش از کوچک شدن مغز از نئاندرتاشاهکار قرنمعرفت و شناختتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا گذشته، امروز وآینده اگر میدانی مصیبت بزرگتر از آغاز خلقت تا نگاه انساخانه ی تاریکچالش هوشیاری و اینکه چرا درگیری مغز در بیماری کویبیماری، رساله ای برای سلهیچ وقت خودت را محدود به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنفس هوازی و میتوکندریزبان و کلمه حتی برای کسانکاهش حافظه هرچند فرایندیشربت ضد خلط