دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هوش عاطفی قسمت دوم

هوش عاطفی قسمت دوم
دو ویژگی تقریبا منحصر به فرد انسان یعنی هوش عاطفی و قدرت انتزاع، در کدام نیمکره مغز پردازش میشود؟ آیا انتزاع و تفکر استدلال گرانه به تنهایی و بدون هوش عاطفی می‌تواند از ما انسان موفقی بسازد؟
ساختارهای مغزی مرتبط باهوش عاطفی و و تفکر استدلال گرانه در انسان و تاثیر ایجاد شده بر خلاقیت ذاتی در بالغین جوان
تاکید این مقاله بر ارتباط هوش عاطفی EI(emotional intelligence) و خلاقیت ذاتی TC(Trait creativity) و پایه های ساختمانی و درگیر مغز است. این مطالعه، پایه نوروآناتومیکال ارتباط هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را بررسی کرد.
هوش عاطفی بر اساس مقیاس و پرسشنامه ای- که توسط خود فرد پر می‌شود- به نام مقیاس شوت و خلاقیت ذاتی بر اساس تست شایستگی خلاقیتی ویلیامزاندازه گیری شد.
آنالیز voxel-based morphometery(VBM) برای بررسی مناطقی از مغز- که مرتبط با هوش عاطفی است- در افراد جوان استفاده شد. نتایج نشان داد هوش عاطفی به صورت مستقیم در ارتباط با مناطق خاصی از کورتکس به نام اوربیتوفرونتال کورتکس راست(right orbitofrontal cortex) است و این نقطه ای کلیدی برای پردازش عاطفی است.
مهمتر اینکه آنالیز بیشتر نشان داد این منطقه right orbitofrontal cortex به طور متوسط باعث ارتباط هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی میشود و نشان داد حجم این منطقه میزان ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را تعیین می‌کند.
این یافته ها ارتباط نزدیک بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را نشان داد و کاملا مشخص کرد متغیرهای حجم مغز در right orbitofrontal cortex مرتبط با کمتر یا بیشتر پردازش کردن هوش عاطفی است- که باعث تنظیم خلاقیت ذاتی می‌شود.
این یافته ها باعث فهم ارتباط پیچیده بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی از طریق تعیین ساختار مغزی می‌شود.
هوش عاطفی EI(emotional intelligenceعبارت است از توانایی استدلال و کنترل عواطف و نیز عبارت است از استفاده از عواطف و دانسته های عاطفی برای بیشتر کردن فکر و عمل.
اینها نشان می‌دهد هوش عاطفی می‌تواند عاطفه انسان را کنترل و تنظیم و بهره برداری کند. افراد دارای هوش عاطفی بالاتر، نتیجه اجتماعی بهتر و بالاتری می‌توانند بگیرند؛ روابط اجتماعی قویتری دارند و بهتر می‌توانند مشکلات را حل کنند و رضایت بیشتری از زندگی و نتایج دانشگاهی مقبول تری دارند.
برعکس، هوش عاطفی پایین تر باعث اختلالاتی در سلامت جسمانی و عاطفی، سوء استفاده در اینترنت و بازی و اضطراب و افسردگی می‌شود. مطالعات علوم اعصاب نشان می‌دهد مناطق وسیعی از مغز- که در ارتباط با عاطفه است- انتریور اینسولا(AI)، آمیگدال، اوبیتوفرونتال کورتکس OFC و کورتکس سینگولیت جلویی(ACC) و کورتکس پره فرونتال ونترومدیال vmPFC، مرتبط با هوش عاطفی(emotional (intelligence است.
اینسولای جلویی و ACC نقش حیاتی در ایجاد آگاهی احساسی یعنی قدرت درک احساسات دیگران دارند. برخی مطالعات نشان داده است برای درک احساسات دیگران آمیگدال و vmPFC کمک می‌کند ظاهر و تغییر شکل های صورت را بشناسیم. OFC، منطقه اساسی برای ارزیابی احساسی و تنظیم احساسی به خصوص برای تنظیم تظاهر احساسی با ارزیابی منطقی تحریک های احساسی و تنظیم تجربه احساسی فرد است.
مطالعات قبلی نشان می‌داد OFC مرتبط با تنظیم مهاری است و این کمک می‌کند احساسات منفی به طرز درستی تنظیم شود و رفتارهای ناسازگار کم شود و انطباق و سازگاری رفتاری انجام شود. به علاوه مطالعات بر ضایعات مغزی، مناطق بسیاری را در مغز در ارتباط با احساسات می‌داند.
بیماران با ضایعه روی اینسولای جلویی، دچار درجات بالایی از اختلالی به نام الکسیتایمیمی‌شوند. این اختلال با نارسایی در آگاهی احساسی، واکنش های اجتماعی و روابط بین فردی مشخص می‌شود و ارتباط منفی با هوش عاطفی دارد.
بیماران دچار ضایعه در OFC، سطح هوش عاطفی پایین تری دارند و در مقایسه با افراد سالم در تنظیم عواطف، ناتوان هستند. آسیب در OFC باعث رفتار اجتماعی مختل اکتسابی می‌شود. هوش عاطفی باعث درک تنظیم و استفاده از عاطفه خود و دیگران در زندگی می‌شود.
همچنین خلاقیت با هوش عاطفی، بیشتر می‌شود. مثلابارکزاک و همکاران او در سال 2010، تاثیر هوش عاطفی را بر خلاقیت ذاتی بررسی کرد. هوش عاطفی بالاتر، خلاقیت ذاتی را با افزایش اعتماد به نفس گروه و فرهنگ همکاری، بیشتر کرد.
کارملیو همکاران او در سال 2014 نشان دادند کارمندان دارای هوش عاطفی بالاتر بازده بالاتری دارند.
به علاوه بر اساسا تئوری پردازش اطلاعات حسی، مطالعه ای جدید نشان داد تنظیم عاطفه با هوش عاطفی به کارمندان اجازه میدهد حس مثبت بیشتری را در زمان مواجهه با شرایط پیچیده داشته باشند و این، بر خلاقیت آنها تاثیر دارد.


گواستلا و همکاران او در سال 2004 ارتباط بین هوش عاطفی، بیماری های خلقی و خلاقیت را آزمودند و نتایج نشان داد هوش عاطفی و خلاقیت در میان افراد دچار بیماری خلقی- که درمان
را به پایان برده بودند- بیشتر از افردی بود که تحت درمان بودند. یعنی هوش عاطفی می‌تواند پس از، از میان بردن بیماری های عاطفی و ایجاد خلق مثبت، میزان خلاقیت را بیشتر کند. یافته های بالا تاثیر مثبت هوش عاطفی را بر ایجاد خلاقیت نشان می‌دهد.
همانطور که می‌دانیم افراد مبتکر مانند آلبرت اینشتاین پتانسیل خلاقیت بالایی داشته اند و این، خلاقیت، آنها را منحصر به فرد می‌کرد. پتانسیل خلاقیت به عنوان اجزای چند بعدی درنظر گرفته میشود که شامل چندین جنبه مرتبط با شناخت و شخصیت است.
شناخت مبتکرانه، مربوط به پروسه های شناختی است که در تولید و ارزیابی اندیشه ها و تولیدات خلاقانه مانند تفکر انشعاب پذیر به کار میرود در حالی که مشخصات خلاقانه، یک سری مشخصات یا متغیرهای شخصیتی است(زیرکی، با آغوش باز آزمودن یا تصور کردن) و می‌تواند دیگر فاکتورها مانند مشخصات اختلال روانی و تاثیرات ژنتیکی را با هم هماهنگ کند. ما بر شخصیت یا مشخصات فردی صفات خلاقانه بر اساس تست ویلیامز تمرکز کردیم. این پژوهش بر ارتباط بین هوش عاطفی و تفکر خلاقانه تمرکز دارد و ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی و پایه های دیگر ساختار مغز را نادیده می‌گیرد. بنابراین مطالعه اخیر هدفش بررسی ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی و ساختمان عصبی مغز بین آنها در افراد جوان است. مورفومتری مورد استفاده نشان داد، خلاقیت ذاتی مرتبط با بخش های مربوط به احساسات مانند حجم ماده خاکستری منطقه ای در کورتکس اربیتوفرونتال، هیپوکمپ و آمیگدال است؛ در حالی که این مناطق به میزان زیادی مرتبط با پردازش عاطفی هستند.
مطالعه دیگری روی ساختار مغز نشان داد هوش عاطفی ارتباط نزدیکی با حجم ماده خاکستری در اینسولا، کورتکس اربیتوفرونتال و ژایرس پاراهیپوکامپال دارد. این مناطق مشابه در مغز، در خلاقیت ذاتی و هوش عاطفی استفاده میشود و این نشان می‌دهد، این دو مشخصه ممکن است مناطق مشابهی در مغز داشته باشد. همچنین افرادی با هوش عاطفی بالاتر- که توانایی عالی برای پردازش های عاطفی دارند- می‌توانند به عنوان متفکران بزرگی باشند و این، به راه حل خلاقانه مسائل، کمک می‌کند.
یافته های بالا ممکن است ارتباط نزدیک بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی و بخش های مشابه مغز- که در هر دو درگیر است- را نشان دهد.
با این حال بر اساس یافته های ما مدارک مستقیم، ارتباط پیچیده بین اینها را نشان نمی‌دهد. با توجه به اینکه هوش عاطفی به توانایی های عاطفی مانند تنظیم عاطفی، استفاده از عواطف، ارزیابی احساسات و .. اشاره دارد، ما تصور کردیم هوش عاطفی تا حد زیادی مرتبط با مناطق مرتبط با عاطفه مانند کورتکس اربیتوفرونتال و کورتکس سینگولیت جلویی و آمیگدال است. همچنین ما بررسی کردیم که آیا آنالیز ما نشان می‌دهد ساختارهای مغز ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را نشان میدهد یا نه؟ زیرا هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی می‌توانند مناطق مشترکی را در مغز درگیر کنند.
این مطالعه روی 225 نفر جوان سالم راست دست انجام شد. مطالعات مورفومتری volex-based نشان داد مناطق کورتکس اوربیتوفرونتال راست، ارتباط مثبتی با هوش عاطفی دارد. و این مناطق ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را تعیین می‌کند. نتایج رفتاری ارتباط خیلی زیاد میان هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را نشان داد. افراد دارای هوش عاطفی دارای خلاقیت بالاتری هستند.
بر اساس مطالعات براکت و همکاران او در سال 2006 افراد دارای هوش عاطفی بالاتر می‌توانند فعالیت تفکری اجتماعی بالاتری را نشان دهند و به این ترتیب می‌توانند خلاقیت بیشتری داشته باشند.
کنترل عواطف برای حفظ تاثیر مثبت در ایجاد خلاقیت، لازم است.
مطالعه ما همچنین نشان داد کورتکس اربیتوفرونتال برای ایجاد خلاقیت، فعالیت دارد.
ژانگ و همکاران او نشان دادند، خلاقیت تا حد زیادی در همان مناطق مربوط به عاطفه در مغز پردازش میشود و مطالعه ای توسط باشوینرو همکاران او نشان داد افراد خلاق مناطق بزرگتری در کورتکس اربیتوفرونتال دارند.
از معایب این مطالعه محدود بودن مطالعه به افراد جوان است که می‌تواند سودمندی این مطالعه را در تعمیم نتایج به دیگر سنین نشان دهد.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6014059/
تفکر انتزاعی به عنوان تفکری خاص انسان به حساب می آید. در این تفکر، انسان با دیدن جزییات و حوادث جزیی می تواند به کلیات و پیشگویی حوادث یا نتیجه گیری های کلی برسد.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [4/2/2023 4:27 AM]
انتزاع، تجرید یا آهنجش، فرایند اختصار، فشرده‌سازی، و تلخیص اطّلاعات از طریق شناسائی، استخراج و سپس، جداسازی و پنهان‌سازی جزئیّات از کلیّات است. انتزاع در لغت به معنای جدا کردن، گرفتن، درآوردن جزئی از یک کل و به معنای بازداشتن و امتناع کردن، برکندن و از جای کشیدن، گرفتن، و دور شدن می‌باشد.
انتزاع فرایند یا نتیجهٔ تعمیم بخشیدن با کاهش محتوای اطلاعاتی یک مفهوم یا یک پدیدهٔ قابل مشاهده، جهت حفظ اطلاعات برای
منظور خاص می‌باشد.
تفکر انتفاعی معمولا در قسمت مربوط به سخن گفتن و تکلم، یعنی در نیمکره چپ مغز در افراد راست دست انجام می‌شود. بیان شد هوش عاطفی در بازده فرد بسیار نقش دارد. هوش عاطفی در فرد راست دست، در قسمت اوربیتوفرونتال راست پردازش می‌شود و تفکر انتزاعی بیشتر در مرکز تکلم پردازش میشود یعنی دو مشخصه مهم انسان یعنی تفکر انتزاعی و هوش عاطفی تقریبا در دو نیمکره متفاوت پردازش می‌شود.
تفکر انتزاعی، به تنهایی عامل انسان شدن ما نیست نقش هوش عاطفی اگر بیشتر نباشد اصلا کمتر از تفکر انتزاعی نیست.
Wang, Jing; Conder, Julie A.; Blitzer, David N.; Shinkareva, Svetlana V. (2010). Neural Representation of Abstract and Concrete Concepts: A Meta-Analysis of Neuroimaging Studies. Human Brain Mapping. 31 (10): 14591468.؛
@salmanfatemi
#زن_زندگی_آزادی


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
در هم تنیدگی کوانتومی و دمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بخشیدن دیگران یعنی آرامشروح در جهانی دیگر استپوست ساعتی مستقل از مغز دچگونه به سطح بالایی از هوآسانی موفقیتتولید یا دریافت علمسلول های بنیادیتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت های ریشه ای چند بیماپی ژنتیکچرا مغز انسان سه هزار ساللیروپریم داروی ترکیبی ضداز کسی که یک کتاب خوانده جهش تمدنی عجیب و شگفت انسخوش خیالی و خوش بینیهوش عاطفی قسمت 11مانند آب باشبه سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمردرمان های جدید ALSچقدر به چشم اعتماد کنیمبرخی ملاحظات در تشنج های روشهای شناسایی قدرت شنواپیدایش زباننگاه دوبارهافزایش سرعت پیشرفت علوم توهم تنهاییسندرم گیلن باره به دنبال تاریخ همه چیز را ثبت کردهضایعه ی شبکه لومبوساکرالابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پمقابله با کرونا با علم اساز تکینگی تا مغز از مغز تجدایی خطای حسی استخطا در محاسبات چیزی کاملهوشیاری کوانتومیمتواضع باشبیماری های میتوکندریکمردرددرمان جدید ام اسنقش انتخاب از طرف محیط، نبرخی روش های تربیتی کودکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپروانه ی آسمانینازوکلسینامید نجاتتیک و اختلال حرکتیسیگار عامل افزایش مرگ ومتری فلوپرازینطبیعت بر اساس هماهنگیابزار بقا از نخستین هماننعناعمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت در علم، هرگز نهایی دندان ها را مسواک بزنید تهدف یکسان، در مسیرهای متبیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آددرون قفس یا بیرون از آننقش سجده بر عملکرد مغزبزرگترین خطایی که مردم مرحم مصنوعیآموزش نوین زبانانگشت نگاری مغز نشان میدتکامل جریان همیشگی خلقتفقر داده ها در هوش مصنوعیسکوت، پر از صداتشنچ پانایوتوپولوس تشنج علایم کمبود ویتامین E را ابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود دمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز، از مغز حافظه و اطلاعات در کجاستدی متیل فومارات(زادیوا)(مرگ انتقال است یا نابود شوقاحت و تمسخر دیگرانبا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریدرگیری مغز در بیماران مبنمایش تک نفرهتفاوت ها و تمایزها کلید بزمان و صبرآیا فراموشی حتمی استانسان میوه ی تکاملتئوری تکامل در پیشگیری و فال نیکوسازگاری با محیط بین اجزاتضادهای علمیعارضه جدید ویروس کرونا ساثرات مفید روزه داریهنر فراموشیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتازدواج های بین گونه ای، رحس و ادراک قسمت 78دانشمندان یک فرضیه رادیکمشکل از کجاستویروس های باستانی، مغز مبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آوردست بالای دستنهایت در بی نهایتتلاش های جدید در ALSزندگی سلول در بدن، جدای اآیا پیدایش مغز از روی تصاسربازان ما محققا غلبه می اولین هیبرید بین انسان و تاثیر کپسول نوروهرب بر نفراتر از دیوارهای باورتغییرات آب و هوایی که به تاثیر ویتامین دی بر بیمااختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسماستروژن مانند سپر زنان دحس و ادراک قسمت هشتاد و شداروی تشنجی دربارداریمعجزه ی علمواکسن کووید 19 چیزهایی که ذرات کوانتومی زیر اتمی قگمان میکنی جرمی کوچکی در نوار عصب و عضلهتمرکز بر هدفزبان فرایند تکاملی برای آیا دست مصنوعی به زودی قاشناخت و معرفت، و نقش آن دایمان به رویاتاثیر گیاه خواری بر رشد وقلب و عقلارتباط میکروب روده و پارجهان فراکتالحس و ادراک قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی مولکول ضد پیریاطلاعاتی عمومی در مورد مداروی ضد تشنج با قابليت تمغز کوانتومیواسطه ها د رمسیر ایجاد مغرهبر حقیقیگاهی مغز بزرگ چالش استنیکولا تسلاآتاکسی فریدریشتو پیچیده ترین تکنولوژی زبان شناسی نوین نیازمند تاثیر درجه حرارت بر عملکشگفتی های زنبور عسلایران بزرگقبرستان ها با بوی شجاعتارزش حقیقی زبان قسمت اولجهان پیوستهخلا، خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کممیدان های مغناطیسی قابل به قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئانددر هر سوراخی سر نکنمغز بزرگ چالش است یا منفعبخشش، عقلانی یا غیر عاقلروح رهاییپوشاندن خود از نورچگونه باغبانی باعث کاهش آشنا پنداریتولید پاک و فراوان انرژیسلول های بنیادی منابع و اتاثیر رو ح و روان بر جسمشباهت کیهان و مغزابتدا سخت ترین استچرا مغزهای ما ارتقا یافت لیس دگرامفتامین یا ویاساز آغاز خلقت تا نگاه انساجهشهای مفید و ذکاوتی که دخوشبختی چیستهوش عاطفی قسمت نهمماه رجببه سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان های جدید میگرننقش قهوه در سلامتیبرخی مرزهای اخلاق و علوم روشی برای بهبود هوش عاطفپیر شدن حتمی نیستنگاهی بر قدرت بینایی دراافسردگی و اضطراب در بیماتوهم جداییسندرم پیریفورمیستاریخ، اصیل نیست و ساخته ضایعه ی عروقی مخچهابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برملاحظه های اخلاقی دربارهاز تکینگی تا مغز از مغز تجریان انرژی در سیستم های خطا در محاسبات چیزی کاملهوشیاری سنتی یا هوشیاری مجموعه های پر سلولی بدن مبیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کانادرمان جدید ای ال اس، توفرنقش اتصالات بین سلولهای برخی سلولهای عصبی در تلارژیم غذایی سالم و ضد التهپرواز از نیویورک تا لوس آنباید صبر کرد آتش را بعد امید جدید بر آسیب نخاعیتیکاگرلور داروی ضد انعقاسیاهچاله هاترک امروزطعمه ی شبکه های ارتباط اجابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت راستین انسان علم بده روش موفقیتهدف از تکامل مغزبیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از درون آشفته ی تو و ظاهر خننقش غذاها و موجودات دريابزرگترین درد از درون است رحم مصنوعیآمارهای ارائه شده در سطح انتقال ماده و انرژیتکامل داروینی هنوز در حافلج نخاعی با الکترودهای سکته مغزیتشنج چیستعلایم کمبود ویتامین E را ابزارهای بقا از نخستین ههمیشه راهی هستمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکامل تا مغز از مغز تا حافظه ی هوش مصنوعیدین اجباریمرگ تصادفیوقت نهيب هاي غير علمي گذشبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها درگیری مغزی در سندرم کووچند نرمش مفید برای کمردرتفاوت ها را به رسمیت بشنازمان واقعیت است یا توهمآیا ممکن است موش کور بی مانسان ها می توانند میدان تئوری جدید، ویران کردن گفاکسیبتستم با شعار قانون بدترین تظاهر خوابیده ی مادهعدم توقف تکامل در یک اندااثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاسکلت خارجی در درمان اختحس و ادراک قسمت 82دانشمندان ژنی از مغز انسمشکلات نخاعیویرایش DNA جنین انسان، بربازگشت از آثار به سوی خداکریستال هادستورالعمل مرکز کنترل بینهادینه سازی فرهنگ اختلاتلاش های جدید در درمان فرزندگی، مدیریت انرژیآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد میگرناولین تصویر در تاریخ از ستاثیر کپسول نوروهرب بر تفرد موفقتغییرات تکاملی سر انسان صفحه اصلیاختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟(قسماسرار آفرینش در موجحس و ادراک قسمت پنجمداروی جدید ALSمعجزه ی علم در کنترل کرونواکسن کرونا و گشودن پنجرذرات کوانتومی زیر اتمی قگنجینه ای به نام ویتامین نوار عصب و عضله مهم در تشتمرکز بر امروززبان متغیرآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشناخت حقیقت یا آرزوهای گاین پیوند نه با مغز بلکه تاثیر گیاه خواری بر رشد وقلب یا مغزارتباط ماده و انرژیجهان قابل مشاهده بخش کوچحس و ادراک قسمت سی و هشتمهوش مصنوعی از عروسک بازی مولتیپل اسکلروز در زنان اطلاعاتی عمومی در مورد مداروی ضد تشنج با قابليت تمغز آیندگان چگونه است ؟وبینار اساتید نورولوژی دروی و منیزیم در تقویت استگاهی جهت را عوض کننیاز به آموزش مجازی دیجیآتاکسی مخچه ای خودایمنتو آرامش و صلحیزبان، نشان دهنده ی سخنگو تاثیر درجه حرارت بر عملکشانس یا نتیجه ی تلاشایرادهای موجود در خلقت بقدم زدن و حرکت دید را تغیارزش حقیقی زبان قسمت دومجهان پیوستهخلاصه ای از مطالب همایش مهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمیدان های کوانتومی خلابه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انسانبه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می تودر والنتاین کتاب بدید هممغز بزرگ چالشهای پیش روبدون پیر فلکروزه داری متناوب، مغز را پیموزایدچگونه تکامل مغزهای کنونیآشنا پنداریتولید اندام با چاپ سه بعدسلول های بدن تو پیر نیستنتاثیر روده بر مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عابتدایی که در ذهن دانشمنچرا ویروس کرونای دلتا والا اکراه فی الدیناز انفجار بزرگ تا انفجار جهشهای مفید و ذکاوتی که دخوشبختی دور از رنج های مهوش عاطفی قسمت هفتمماپروتیلینبهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهدرمان های جدید در بیماری نقش مهاجرت در توسعه نسل ابرخی نکات از گاید لاین پرروشی جدید در درمان قطع نخپیشینیان انسان از هفت مینگاهی بر توانایی اجزاي بافسردگی و ساختار مغزتوهم جدایی و توهم علمسندرم پیریفورمیستازه های اسکیزوفرنی(جنوضایعات در عصب زیر زبانیابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ ملاحظات بیهوشی قبل از جراز تکینگی تا مغز از مغز تجریان انرژی در سیستم های خطای ادراک کارماهوش، ژنتیکی است یا محیطیمجرم، گاهی قربانی استبیماری وسواسکمردرد و علل آندرمان جدید سرطاننقش تیروئید در تکامل مغزبرخی سيناپسها طی تکامل و رژیم غذایی ضد التهابیپروتئین های ساده ی ابتدانبرو و انرژی مداومامید درمان کرونا با همانتیروفیبان موثر در سکته ی سیاهچاله های فضایی منابعترکیب آمار و ژنتیکظهور امواج مغزی در مغز مصابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت غیر فیزیکیدهن، بزرگترین سرمایهمدل های ریز مغز مینی برینهدف از خلقت رسیدن به ابزابیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی دروغ نگو به خصوص به خودتنقش غذاها و موجودات دريابسیاری از مجرمان، خودشانرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرآن چیزی که ما جریان زمان انتروپی و هوشیاریتکامل داروینی هنوز در حافلج بل، فلجی ترسناک که آنسال سیزده ماههتشنج و حرکات شبه تشنجی قاعلائم عصبی آلزایمر، با اابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریممنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکامل تا مغز، از مغز تحافظه انسان و حافظه ی هوشدین، اجباری نیستمرگی وجود نداردوقتی فهمیدی خطا کردی برگبا خودت نجنگکایروپاکتیک چیستدرگیری مغزی در سندرم کووچند جهانیتفاوت های بین زن و مرد فقزمان پلانکآیا ما کالا هستیمانسان یک کتابخانه استتا 20 سال آینده مغز شما به فاجعه ی جهل مقدسستم، بی پاسخ نیستتظاهری از ماده است که بیدعدم درکاجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاسکار، لگوی هوشمندحس و ادراک قسمت 87دانشمندان پاسخ کوانتومی مشکلات بین دو همسر و برخیویشن پروبازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولدغدغه نتیجه ی نادانی استچهار میلیارد سال تکامل بتلاش های جدید در درمان سرزندان ذهنیآیا امکان بازسازی اندامهسردرد میگرن در کودکاناولین دارو برای آتاکسی فتاثیر کپسول نوروهرب بر سفرد یا اندیشهتغذیه بر ژنها تاثیر داردسوالات پزشکیاختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری در کجاست؟ قاسرار بازسازی اندام هاحس و ادراک قسمت پنجاهداروی جدید s3 در درمان ام معجزه در هر لحظه زندگیواکسن کرونا از حقیقت تاترفلکس وتری با توضیح دکتر گوهر با نظر دیگران سنگ نمنوار عصب و عضله تعیین محلتمساح حد واسط میان مغز کوزبان مشترک ژنتیکی موجوداآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشناخت درون، شناخت بیرون؛این اندوه چیستتاثیر گیاهخواری بر رشد و قلب دروازه ی ارتباطارتباط متقابل با همه ی حیجهان موازی و حجاب هاحس و ادراک قسمت سی و ششمهوش مصنوعی از عروسک بازی مواد کوانتومی جدید، ممکناعتقاد اشتباه، نتیجه ی نداروی ضد تشنج توپیراماتمغز اندامی تشنه ی انرژی اوجود قبل از ناظر هوشمندرویا و واقعیتگذر زمان کاملا وابسته به چیز جدید را بپذیرآتش منبع انرژیتو افق رویداد جهان هستیزبان، وسیله شناسایی محیطتاثیر درجه حرارت بر عملکشانس یا تلاشایستادن در برابر آزادی بچت جی پی تیقدرت مردمارزش حقیقی زبان قسمت سومجهان پر از چیزهای اسرار آخلاصه ای از درمان های جدیهوش مصنوعی به شناسایی کامیدان بنیادین اطلاعاتمیدازولام در درمان تشنج به نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز امدر یک فراکتال هر نقطه مرکمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبدون بار گذشتهروزه داری و التهاب زیانبپیموزایدچگونه جمعیت های بزرگ شکل آشناپنداری چیستتولید سلولهای جنسی از سلسلول بنیادی و ای ال استاثیر روزه داری بر سلامت شباهت زیاد بین سلول هاي عابتذال با شعار دینچرا پس از بیدار شدن از خولاموژین داروی ضد اوتیسم؟از بار خود بکاه تا پرواز جوانان وطنخانه ی تاریکهوش عاطفی قسمت یازدهماجرای جهل مقدسبهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و ودرمان های جدید سرطاننقش میدان مغناطیسی زمین برخی نرمش ها برای درد زانروشی جدید در درمان نابینپیشرفت های جدید علوم اعصنگاهت را بلند کناقلیت خلاقتوهم جسمسندرم پای بی قرارتازه های بیماری پارکینسوضرورت زدودن افکارابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانممانتین یا آلزیکسا یا اباز تکینگی تا مغز از مغز تجریان انرژی در سیستم های خطای حسهیچ نقطه ای مرکزی تر از امحل درک احساسات روحانیبیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش منادرمان جدید سرطاننقش حفاظتی مولکول جدید دبرداشت مغز ما از گذر زمانرژیم غذایی ضد دردپروتز چشمامیدوار باش حتی اگر همه چتکنولوژی های جدید و حالتسیاهچاله ها، دارای پرتو ترکیب حیوان و انسانظرف باید پر شود چه با چرک ابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت غیر قابل شناختدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمدیون خود ناموجودهر چیز با هر چیز دیگر در تبیندیشکودکان خود را مشابه خود تدریای خدانقش غذاها و موجودات دريابسیاری از بیماری های جدیرساناها و ابر رساناها و عآنچه ناشناخته است باید شانتظار گذر تندباد؟تکامل داروینی هنوز در حافلج خوابسانسور از روی قصد بسیاری تشنج عدم توازن بین نورون علت خواب آلودگی بعد از خوابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هستمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکامل تا مغز، از مغز تحباب های کیهانی تو در تودیوار همه اش توهم بودمراحل ارتقای پله پله کیهوقتی پر از گل شدی خودت را با خدا باشکار امروز را به فردا نینددرگیری اعصاب به علت میتوچند جهانیتفاوت های تکاملی در مغز وزمان به چه دلیل ایجاد میشآیا ما تنها موجودات زنده انسان باشتا بحر یفعل ما یشافاصله ها در مکانیک کوانتستون فقرات انسان دو پا جلتعویض دارو در تشنجعدالت برای من یا برای همهاجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاساس انسان اندیشه و باور حس و ادراک قسمت چهلدانشمندان اولین سلول مصنمشکلات روانپزشکی پس از سواقعیت فیزیکی، تابعی از بازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)ذهن ما از در هم شکستن منبچهار ساعت پس از کشتار خوکتلاش های جدید شرکت نورالزونیسومایدآیا انسان با مغز بزرگش اخسردرد میگرنی در کودکاناولین دروغتاثیر کپسول نوروهرب بر سفرد حساس از نظر عاطفی و بثبت و دستکار ی حافظهپیامهای کاربراناختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری در کجاست؟(قاصفهان زیباحس و ادراک قسمت پنجاه و یداروی جدید لنفوم و لوکمیمعرفت و شناختواکسن کرونا ساخته شده تورفتار مانند بردهگویید نوزده و ایمنی ساکتنوبت کودکانتنفس هوازی و میتوکندریزبان چهار حرفی حیات زمینآیا راهی برای رفع کم آبی شناسایی تاریخچه ی تکاملیاین ایده که ذرات سیاهچالتاثیر انتخاب از طرف محیط قلب روباتیکارتباط چاقی و کاهش قدرت بجهان ما میتواند به اندازحس و ادراک قسمت سیزدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی موجود بی مغزی که می توانداعتماد به خودداروی ضد جنون در درمان تیمغز انسان ایا طبیعتا تمابحثی در مورد عملکرد لوب فرویا و کابوسگذشته را دفن کنچیزی منتظر شناخته شدنآثار باستانی تمدن های قدتو انسانی و انسان، شایستزدودن نقص از هوش مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکشاهکار قرناکنون را با همه ی نقص هایچت جی پی تیقدرت و شناخت حقیقتارزش خود را چگونه میشناسجهان پر از چیزهای جادویی خم شدن فضا-زمانهوش مصنوعی تعاملیخونریزی مغز در سندرم کووهوش مصنوعی در کامپیوترهامکان زمان یا حافظه زمانبه نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده در کمتر از چند ماه سوش جدمغز بزرگترین مصرف کننده بدون زمان، ماده ای وجود نروزه داری و بیمار ی ام اس پیچیدگی های مغزمگسچگونه جمعیت های بزرگ شکل آشتی بهتر استتولترودینسلول بنیادین از مخاط بینتاثیر روغن رزماری استنشاشجاعت و ترسابداع دی ان ای بزرگترین دچرا ارتعاش بسیار مهم استلایو دوم دکتر سید سلمان فاز بحث های کنونی در ویروسجوانان وطنخانواده پایدارهوش عاطفی قسمت پنجمماجرای عجیب گالیلهبوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامنددرمان های رایج ام اسنقش محیط زندگی و مهاجرت دبرخی نرمش ها برای زانوروشی جدید در درمان سکته مپیشرفت در عقل است یا ظواهچالش هوشیاری و اینکه چرا اقیانوس نادانیتوهمات و شناخت حقیقتسندرم پس از ضربه به سرتازه های درمان ام اسضرب المثل یونانیابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به سمن کسی در ناکسی دریافتم از تکینگی تا مغز از مغز تجراحی گردن همیشه برای دیخطر آلودگی هواهیچ چیز همیشگی نیستمحل درک احساسات روحانی دبیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرمان دارویی سرطان رحم بنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبرداشتت از جهان رو زیاد راه فراری نیستپروتز عصبی برای تکلمامیدواریتکنولوژی و پیشرفتسیاهچاله و تکینگی ابتدایترازودونعقل مجادله گرابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت، آن چیزی نیست که جلدو بیماری روانی خود بزرگ مدیریت اینترنت بر جنگهر جا که جات میشه، جات نیبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده درک فرد دیگر و رفتارهای انقش غذاها در کاهش دردهای بسیاری از بیماری های جدیرستگاری محدود به یک راه نآنچه واقعیت تصور میکنیم اندوه در دنیا استتکامل داروینی هنوز در حافلج خواب چیستسانسور بر بسیاری از حقایتشویق خواندن به کودکانعماد الدین نسیمی قربانی ابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابتمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکامل تا مغز، از مغز تحباب هایی تو در تودیوار، از ابتدا توهم بودمرز مرگ و زندگی کجاستوقتی تو از یاد گرفتن باز با طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیدرب بسته با غیر خود باز مچند جهانی و علمتفاوت های زبانی سرمنشا تزمان شگفت انگیزآیا مصرف مولتی ویتامین هانسان جدید از چه زمانی پاتاول کف پا و حقیقتفاصله ی همیشگی تصویر سازستارگانی قبل از آغاز کیهتعامل انسان و هوش مصنوعیعسل طبیعی موثر در کنترل باحیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاستفاده از مغز، وزن را کمحس و ادراک قسمت چهل و هفتدانشمندان تغییر میدان مغمشکلات روانپزشکی در عقب واقعیت چند سویهبازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)ذهن چند جانبه نیازمند نگنون و القلمتلاش هایی در بیماران قطع زونا به وسیله ویروس ابله آیا احتمال دارد رویا از آسردرد و علتهای آناولین سلول مصنوعیتاثیر کتامین در درمان پافردا را نمیدانیمثبت امواج الکتریکی در عصسایتهای دیگراختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع خواب و رویااصل بازخوردحس و ادراک قسمت پنجاه و دداروی جدید میاستنی گراویمغز فکر میکند مرگ برای دیواکسن آلزایمررفتار وابسته به شکلگوش دادن بهتر از حرف زدننور از عمق تاریکیتنفس هوازی و میتوکندریزبان نیاز تکاملی استآیاما مقهور قوانین فیزیکشناسایی سلول های ایمنی ااین ابتدای تناقض هاستقلب را نشکنارتباط هوش ساختار مغز و ژجهان مادی، تجلی فضا در ذهحس و ادراک قسمت ششمهوش مصنوعی از عروسک بازی موجودات مقهور ژنها هستنداعتماد به خوددارویی خلط آورمغز انسان برای ایجاد تمدبحثی درباره هوش و تفاوتهرویا و خبر از آیندهگریه ی ابر، رمز طراوت باغچیزی خارج از مغزهای ما نیآرامش و دانشتو با همه چیز در پیوندیسفر فقط مادی نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکشاهکار شش گوشاکوییفلکسنتایج نادانی و جهلقدرت کنترل خوداز فرد ایستا و متعصب بگذرجهان دارای برنامهخواندن ، یکی از شستشو دهنهوش مصنوعی در تفکر خلاق امکانیک کوانتومی بی معنی به هلال بنگریاد گرفتن مداومدر آرزوهایت مداومت داشتهمغز حریص برای خون، کلید تبرنامه و ساختار پیچیده مروزه داری سلول های بنیادپیچیدگی های مغزی در درک زچگونه حافظه را قویتر کنیآغاز فرایند دانستنتومورها و التهاب مغزی عاسلول عصبی شاهکار انطباق تاثیر رژیم گیاه خواری بر شرکت نورالینک ویدیویی ازابزار هوش در حال ارتقا ازچرا بیماری های تخریبی مغلبخند بزن شاید صبح فردا زاز تلسکوپ گالیله تا تلسکجواب دانشمند سوال کننده خار و گلهوش عاطفی قسمت اولماده ی تاریکبوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسدرمان های علامتی در ام اسنقش مرکز تنفس سلولی در بیبرخی نرمش های گردنريتوکسيمب در درمان ام اسپیشرفت ذهن در خلاقیت استچالش هوشیاری و اینکه چرا الکترومغناطیس شنوایی و هتوکل بر خداسندرم جدایی مغزتبدیل پلاستیک به کربن و سضربه مغزی در تصادف رانندابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان من پر از تلخیماز تکینگی تا مغز از مغز تجستجوی متن و تصویر به صورخطرات هوش مصنوعیهیچ چیز، چقدر حقیقی استمحدودیت چقدر موثر استبیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد ددرمان زخم دیابتی با تکنونقش خرچنگ های نعل اسبی دربررسي علل احتمالي تغيير راه نجاتپرورش مغز مینیاتوری انساامیدواری و مغزتکنولوژی جدید که سلول هاسیاهچاله ی منفرد یا سیاهترازودونعقل سالمابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیزمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحقایق ممکن و غیر ممکندو بار در هفته ماهی مصرف مداخله ی زیانبار انسانهر حرکت خمیده می شود و هر بیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایدرک نیازمند شناخت خویش انقشه مغزی هر فرد منحصر بهبشکه ای که ته نداره پر نمرشته نوروایمونولوژی و نقآنچه حس می کنیم، نتیجه ی اندوه دردی را دوا نمیکندتکامل زبانفلج دوطرفه عصب 6 چشمساهچاله ها تبخیر نمیشودتشخیص ژنتیکی آتروفی های عوامل موثر در پیدایش زباابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انسانمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکامل تا مغز، از مغز تحد و مرزها توهم ذهن ماستدید تو همیشه محدود به مقدمرز بین انسان و حیوان کجاوقتی ریشه ها عمیقند از چیبالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیسدرختان چگونه بر تشکیل ابچند روش ساده برای موفقیتتفاوت ایستایی و تکاپوزمزمه ات مانده در گوشمآیا مغز تا بزرگسالی توسعانسان خطرناکترین موجودتابوهای ذهنیفتون های زیستیسخن نیکو مانند درخت نیکوتعامل انسان با هوش مصنوععشق درونی به یگانگی خلقتاحیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاستفاده از نظریه ی تکامل حس و ادراک قسمت چهل و هشتدانشمندان روش هاي جدیدی مشاهده گر جدای از شیء مشاواقعیت چیستبحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پذهن هوشیار در پس ماده ی منوآوری ای شگفت انگیز دانتلاشی برای درمان قطع نخازیان غذاهای پرچربآیا احتمال دارد رویا از آسردرد به دلیل مصرف زیاد ماوکرلیزوماب داروی جدید شتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرزندان زمان خودجلو رفتن یا عقبگردادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی منتظر نمان چیزی نور را بهاصل در هم تنیدگی و جهانی حس و ادراک قسمت پنجاه و سداروی جدید آلزایمرمغز قلبواکسن ایرانی کرونا تولیدرفتار اجتماعی انسان، حاصگوشه بیماری اتوزومال رسسنور درونتنفس بدون اکسیژنزبان و کلمه حتی برای کسانآگاهی فراتر از آگاهیشواهدی از نوع جدیدی از حااینکه به خاطرخودت زندگی قوی تر باشارتباط پیوسته ی جهانجهان مرئی و نامرئیحس و ادراک قسمت شصت و هشتهوش مصنوعی از عروسک بازی مورد نادر همپوشانی دو بیاعتماد بی موردوراپامیل در بارداریدارویی ضد بیش فعالی سیستمغز انسان برای شادمانی طبحثی درباره هوش و تفاوتهرویا بخشی حقیقی از زندگی گربه شرودینگر و تاثیر مشچیزی شبیه نور تو نیستآرامش و سکونتو با باورهایت کنترل میشسفر نامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشاید گوشی و چشمی، آماده شاکسی توسین و تکامل پیش انجات در راستگوییقدرت انسان در نگاه به ابعاز مخالفت بشنوجهان در حال نوسان و چرخشاز نخستین همانند سازها تجهان در حال ایجاد و ارتقاخواب زمستانی سلول های سرهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمکانیزمهای دفاعی در براببه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیدر آسمان هدیه های نادیدنمغز در تنهایی آسیب میبینبرنامه ی مسلط ژنها در اختروزهای بد باقی نمیماندپیوند قلب خوک، به فرد دچانگاه من، نگاه تو و یا حقیآغاز فصل سرما و دوباره تکتومورهای نخاعیسلول عصبی، در محل خاص خودتاثیر رژیم گیاه خواری بر شربت ضد خلطابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینلحظات خوش با کودکاناز تلسکوپ گالیله تا تلسکجواب سنگ اندازیخارق العاده و استثنایی بهوش عاطفی قسمت دهمماده ی خالیبی نهایت در میان مرزهاکفش و کتابدرمان ژنتیکی برای نوآورینقش نگاه از پایین یا نگاهبرخی یونها و مولکول های مریه زغالیپیشرفتی مستقل از ابزار هچالش هوشیاری و اینکه چرا الکتروتاکسی(گرایش و حرکتوپیراماتسندرم دزدی ساب کلاوینتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ضررهای مصرف شکر و قند بر ابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهمن بی من، بهتر یاد میگیرماز تکینگی تا مغز از مغز تجستجوی هوشیاری در مغز مادفاع از پیامبرهیچ وقت خودت را محدود به محدودیت های حافظه و حافظبیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد ددرمان ساده ی روماتیسمنقش داروهاي مختلف معروف بررسی مغز با امواج مادون راه های جدید برای قضاوت رپرکاری تیروئیدامیدی به این سوی قبر نیستتکنولوژی جدید که سلول هاسیاهچاله ی تولید کنندهتراشه مغز بدون واسطه ی دعقلانیت بدون تغییرابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشودمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحل مشکلدو برابر شدن خطر مرگ و میمدارک ژنتیکی چگونه انسانهرچیز با یک تاب تبدیل به بیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلدرک و احساسنقشه های مغزی جدید با جزیبشریت از یک پدر و مادر نیرشد مغز فرایندی پیچیده اآنها نمیخواهند دیگران رااندوهگین نباش اگر درب یا تکامل زبانفن آوری های جدید علیه شناسایه ی هوشیاریتشخیص آلزایمر سالها قبل عوامل ایجاد لغت انسانی و ابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی بمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکامل تا مغز، از مغز تحریص نباشدیدن خدا در همه چیزمرز جدید جستجو و اکتشاف، ویتنام نوعی کرونا ویروس باهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپدرختان اشعار زمینچندین ماده غذایی که ماننتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزنان باهوش ترآیا همه جنایت ها نتیجه بیانسان عامل توقف رشد مغزتاثیر فکر بر سلامتفروتنی معرفتیسخن و سکوتتعداد کلی ذهن ها در جهان عشق، شلوغ کردن نیستاحتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاستفاده از هوش مصنوعی در حس و ادراک قسمت چهل و دومدانشمندان روشی برای تبدیمشاهده آینده از روی مشاهواقعیت چیستبحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بذهن و شیمی بدننوار مغز مشاهده ی غیر مستتلاشی تازه برای گشودن معزیباترین چیز در پیر شدنآیا برای تولید مثل همیشه سردرد تنشنايندگان چگونه خواهند دیدتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرضیه ای جدید توضیح میدهجلوتر را دیدناداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی منتظر زمان ایده آل نشواصل علت و تاثیرحس و ادراک قسمت پنجاه و شداروی جدید ای ال اسمغز ما کوچکتر از نیم نقطهواکسن اسپایکوژنرقیبی قدرتمند در برابر مگوشت خواری یا گیاه خوارینوروفیبروماتوزتنها مانع در زندگی موارد زبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر احتمالی عصاره تغلیشواهدی از دنیسوان(شبه نئاینکه خانواده ات سالم باقیچی ژنتیکیارتباط انسانی، محدود به جهان مشارکتیحس و ادراک قسمت شصت و دوهوش مصنوعی از عروسک بازی موسیقی نواعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قداستانها و مفاهیمی اشتبامغز انسان برای شادمانی طبحثی درباره هوش و تفاوتهرویا تخیل یا واقعیتگزیده ای از وبینار یا کنفنکاتی در مورد تشنجآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتو باید نیکان را به دست بسفر به مریخ در 39 روزتاثیر درجه حرارت بر عملکشاید درست نباشداکسکاربازپین در درمان تشنخاع ما تا پایین ستون فقرقدرت ذهنقدرت عشقاز نخستین همانند سازها تجهان ریز و درشتخواب سالم عامل سلامتیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحما انسانها چه اندازه نزدبه امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید ددر آستانه ی موج پنجم کوویمغز را از روی امواج بشناسبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱روزهای سختپیوند مغز و سر و چالشهای نگاه مادی غیر علمی استآغاز مبهم آفرینشتومورهای ستون فقراتسلولهای ایمنی القا کنندهتاثیر رژیم گیاه خواری بر شش مرحله تکامل چشمابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درلرزش ناشی از اسیب به عصباز تکنیکی تا مغز از مغز تجوسازی مدرنخبر مهم تلسکوپ هابلهوش عاطفی قسمت دومماده ای ضد التهابیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهدرمان پوکی استخواننقش نظام غذایی در تکامل مبرخی اثرات مضر ویتامین دریواستیگمینپپوگستچالش هوشیاری و اینکه چرا الکترودهای کاشتنیتوانایی مغز و دیگر اجزای سندرم سردرد به دلیل افت فتبدیل سلولهای محافط به سضررهای شکر بر سلامت مغزابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیمننژیتاز تکینگی تا مغز از مغز تحفره در مغزدفاع در برابر تغییر ساختهیچ کاری نکردن به معنی چیمحدودیت درک انسانبیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با هدرمان سرگیجه بدون نیاز بنقش درختان در تکاملبررسی و اپروچ جدید بر بیمراه های جدید برای قضاوت رپرتوهای صادر شده از سیاهامیدی تازه در درمان سرطاتکینگیسیاره ی ابلهانتراشه ها روی مغزعقیده ی بی عملابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسبمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحلقه های اسرارآمیزدو برابر شدن خطر مرگ و میمروری بر تشنج و درمان هایهز ذره، یک دنیاستبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکنددرک کنیم ما همه یکی هستیمنقشه با واقعیت متفاوت اسبعد پنجمرشد مغز علت تمایل انسان بآنژیوگرافی از مغزاندام حسی، درک از بخش هایتکامل زبان انسان از پیشیفناوری هوش مصنوعی نحوه خسایه را اصالت دادن، جز فرتشخیص ایدزعواملی که برای ظهور لغت اابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکامل تا مغز، از مغز تحرکات چشم، ترجمه کننده ی دیدگاه نارسای دوگانه ی ممرزهای حقیقی یا مرزهای تویتامین E برای فعالیت صحباور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانودرد و درسچندجهانیتفاوتهای جنسیتی راهی برازنجیرها را ما باید پاره کآیا هوش مصنوعی می تواند نانسانیت در هم تنیده و متصتاثیر مشاهده بر واقعیت بفروتنی و غرورسخن پاک و ثابتتعذیه ی ذهنعصب حقوق نورولوواحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاستفاده از انرژی خلاحس و ادراک قسمت چهل و سومدانش، قفل ذهن را باز میکنمشاهدات آمیخته با اشتباهواقعیت های متفاوتبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبذهن تو همیشه به چیزی اعتقنوار مغز با توضیح دکتر فاتلاشی جدید در درمان ام اسزیباترین چیز در افزایش سآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسردرد سکه ایايا اراده آزاد توهم است یتاثیر گیاه خواری بر رشد وفساد اقتصادی سیتماتیک درجمجمه انسان های اولیهادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی منحنی که ارتباط بین معرفاصل عدم قطعیت از کوانتوم داروی جدید برای میاستنی مغز مانند تلفن استواکسن اسپایکوژن ضد کرونارموزی از نخستین تمدن بشرگیلگمش باستانی کیستنورون هاي مصنوعی می توانتنها در برابر جهانزبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر ترکیبات استاتین (سشیشه ی بازالتی و سیلیکوناینترنت بدون فیلتر ماهواقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصارتباط از بالا به پایین مجهان معناحس و ادراک قسمت شصت و ششهوش مصنوعی از عروسک بازی موسیقی هنر مایع استاعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریدخالت در ساختار ژنهامغز انسان رو به کوچک تر شبحثی درباره هوش و تفاوتهرویا حقی از طرف خداگزارش یک مورد جالب لخته وچگونه مولکول های دی ان ایآزمون تجربی، راهی برای رتو برای خزیدن خلق نشده ایسفر تجهیزات ناسا به مریخ تاثیر درجه حرارت بر عملکشایسته نیست در جیب خود قراگر فقط مردم میفهمیدند کنخستین تمدن بشریاگر میدانی مصیبت بزرگتر نخستین تصویر از سیاهچالهقضاوت ممنوعاز نخستین همانند سازها تجهان شگفت انگیزخواب سالم عامل سلامتی و یهوش مصنوعی درمانگر کامپیما انسانها چه اندازه نزدبه بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقدر درمان بیماری مولتیپل مغز زنان جوانتر از مغز مربرین نت به جای اینترنتروش مقابله مغز با محدودیپیوند اندام از حیوانات بنگاه محدود و تک جانبه، مشإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتوهم فضای خالیسلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر رژیم گیاهخواری بر ششمین کنگره بین المللی سابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبلرزش عضله یا فاسیکولاسیواز تکینگی تا مغز و از مغز جامعه ی آسمانیخدا موجود استهوش عاطفی قسمت سومماده، چیزی نیستبی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلنددرمان پوکی استخواننقش نظریه تکامل در شناسابرخی اختلالات عصبی مثانهریاضیات یک حس جدید استپایان، یک آغاز استچالش کمبود اندام برای پیالگو نداشتیمتوازن مهمتر از فعالیت زیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتبر را بردارضعیف و قویابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیمنابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکینگی تا مغز از مغز تحق انتخابدقیق ترین تصاویر از مغز اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمخچه فراتر از حفظ تعادلبیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهدرمان سرگیجه بدون نیاز بنقش ذهن و شناخت در حوادث بررسی ژنها در تشخیص بیماراه پیروزی در زندگی چیستپرتوزایی از جسم سیاهامگا سه عامل مهم سلامتتکامل فردی یا اجتماعیسیاره ابلهانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزعلم و ادراک فقط مشاهده ی ابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحمله ویروس کرونا به مغزدو داروی جدید برای میاستمرکز هوشیاری، روح یا بدن هزینه ای که برای اندیشیدبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یادرک احساسات و تفکرات دیگنقص های سیستمی ایمنیبعد از کرونارشد در سختی استآنان که در قله اند هرگز خانرژی بی پایان در درون هرتکامل ساختار رگهای مغزی فواید روزه داری متناوبساخت سلول عصبی حتی پس از تصویر خورشید یا خود خورشعوارض ازدواج و بچه دار شدابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی سمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکامل تا مغز، از مغز تحرکت چرخشی و دائمی کیهاندژا وو یا اشنا پنداریمزایای شکلات تلخ برای سلویتامین E در چه مواد غذایباید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در درد باسن و پا به دلیل کاهنه ناامیدی بلکه ارتقاتقلید مرحله ای نسبتا پیشزندگی فعال و مثبت روند آلآیا هوش مصنوعی زندگی بشرانسانیت در برابر دیگرانتاثیر نگاه ناظر هوشیار بفرگشت و تکامل تصادفی محض سختی ها رفتنی استتغییرعصب سیاتیکاحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاستفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت نهمدانش، یک انسان را ناسازگمطالبه ی حق خودواقعیت و مجازبحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوذهن خود را مشغول هماهنگینوار مغز ترجمه رخدادهای تمایل زیاد به خوردن بستنزیر فشار کووید چه باید کرآیا تکامل و تغییرات ژنتیسردرد عروقی میگرنايا اراده آزاد توهم است یتاثیر گیاه خواری بر رشد وفشار و قدرتجنین مصنوعیادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی منشأ اطلاعات و آموخته ها اصل، روان و نفس استداروی جدید برای کاهش وزنمغز مادران و کودکان در زمواکسن دیگر کرونا ساخته شرمز و رازهای ارتباط غیر کگیاه بی عقل به سوی نور مینورون های ردیاب حافظهآپومورفین در پارکینسونتنهاییزبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر تغذیه بر سلامت رواشکل های متفاوت پروتئین هایندرالقانون مندی نقشه ژنتیکی مارتباط بین هوش طبیعی و هوجهان هوشمندحس و ادراک سی و هفتمهوش مصنوعی از عروسک بازی میهمانهای ناخوانده عامل اعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرندر میان تاریکی و روشناییمغز انسان رو به کوچکتر شدبحثی درباره هوش و تفاوتهرویاها از مغز است یا ناخوگشایش دروازه جدیدی از طرچگونه میتوان با قانون جنآزمون ذهنی گربه ی شرودینتو تغییر و تحولیسفر دشوار اکتشافتاثیر درجه حرارت بر عملکشادی، پاداش انجام وظیفهشب سیاه سحر شوداگر نیروی مغناطیس نباشد نخستین روبات های زنده ی جقطار پیشرفتاز نخستین همانند سازها تجهانی که نه با یک رخداد و خواب عامل دسته بندی و حفطهوش مصنوعی درخدمت خلق وحما اکنون میدانیم فضا خالبه بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است در سال حدود 7 میلیون نفر مغزهای کوچک بی احساسبرای یک زندگی معمولیروش های صرفه جویی در ایجاپیوند اندام حیوانات به انگاه کلی نگرافت فشار خون ناگهانی در وتوهم فضای خالی یا توهم فضسلام تا روشناییتاثیر رژِیم غذایی بر میگصبور باشابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتلزوم گذر انسان از حدها و از تکینگی تا مغز از مغز تجاودانگی مصنوعیخدا نور آسمان ها و زمین اهوش عاطفی قسمت ششمماده، چیزی بیش از یک خلا بی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنوندرمان آرتروز با ورزش موضنقش هورمون های تیروئید دبرخی اصول سلامت کمرریتوکسیمابپاکسازی مغزچالش دیدگاه های سنتی در بالگو و عادت را بشکن و در اتوسعه هوش مصنوعی قادر اسسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغزطلوع و حقیقتابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت قربانی نزاع بین بی دل به دریا بزنهیچ کس حقیقت را درون مغز مخچه ، فراتر از حفظ تعادلبیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابدرمان سرگیجه بدون دارونقش روی و منیزیم در سلامتبررسی بیماری التهابی رودراه انسان شدن، راه رفتن وپرسش و چستجو همیشه باقی ااما شما از دید خفاش کور هتکامل مادی تا ابزار هوشمسیاره ابلهانتراشه ی بیولوژِیکعلم و روحابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شودمنابع بی نهایت انرژی در داز تکینگی تا مغز- از مغز حمایت از طبیعتدو سوی واقعیتمرکز حافظه کجاستهزینه سنگین انسان در ازابیان حقیقتکیست هیداتید مغزدرک تصویر و زبان های مخلتنقص در تشخیص هیجانات عامبعد از کرونارشد، رسیدن به یک هدف نیستآنزیم تولید انرژی در سلوانرژی تاریکتکامل شناخت انسان با کشففیلمی بسیار جالب از تغییساخت شبکه عصبی مصنوعی با تصویر در هم تنیدگی کوانتعید نوروز مبارکاتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنیمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکامل تا مغز، از مغز تحس متفاوتدژاوو یا آشناپنداریمسمومیت دانش آموزان بی گویتامین کابابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیدرد زانو همیشه نیاز به جرنه به اعدامتقلید از روی طبیعتزندگی هوشمند در خارج از زآیا هوش ارثی دریافتی از پانسان، گونه ای پر از تضادتاثیر نگاه و مشاهده ناظر فراموش کارها باهوش تر هسسرنوشتتغییر الگوی رشد مغزی با زعضلانی که طی سخن گفتن چقداحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاستفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت چهارمدائما بخوانمطالبی در مورد تشنجواقعیت و انعکاسبحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبذهن سالمنوار مغز در فراموشی هاتمایز یا کشف یگانگیزیرفون داروی ضد ام اسآیا جنین انسان، هوشمندی سرطان کمیت گراییای نعمت من در زندگیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وفضا و ذهن بازجنگ هفتاد و دو ملت همه را حس و ادراک قسمت بیست و چههوش مصنوعی از عروسک بازی منشاء کوانتومی هوشیاری ااصلاح خطا با رفتن بر مسیرداروی جدید برای ای ال اسمغز چون ابزار هوش است دلیواکسن دیگری ضد کرونا از درمز گشایی از اتصالات مغزگیاه خواری و گوشت خوار کدنوروپلاستیسیتی چیستآپومورفین در پارکینسونتنهایی رمز نوآوری استزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر حرکات چشم بر امواج شکل پنجم مادهایا کوچک شدن مغزانسان القانون گذاری و تکاملارتباط شگفت مغز انسان و فجهان هوشیارحس و ادراک- قسمت پنجاه و هوش مصنوعی از عروسک بازی میوتونیک دیستروفیبقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعدر مانهای کمر دردمغز ایندگان چگونه استبحثی درباره احساسات متفارویاهای پر رمز و حیرتی درپل جویی اصفهانچگونه مغز ما، موسیقی را پآزمون ذهنی گربه شرودینگرتو جهانی هستی که خودش را سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکشبیه سازی میلیون ها جهان اگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید برای درد زاقطره قطرهاز نشانه ها و آثار درک شدجهانی که از یک منبع، تغذیخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی ساخته هوش طبیما از اینجا نخواهیم رفتبه جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویادر عید نوروز مراقب تصادف مغز، فقط گیرندهبرای پیش بینی آینده مغز دروش هایی برای کم کردن اضطپیوند سر آیا ممکن استنگاه انسان محدود به ادراافت هوشیاری به دنبال کاهتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سلاح و راهزنیتاثیر سلامت دستگاه گوارشصبر لازمه ی پیروزی استابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً لزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تجایی برای یاد گرفتن باقی خدا بخشنده است پس تو هم بهوش عاطفی بیشتر در زنانماست مالیبی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فدرمان ام اس(مولتیپل اسکلنقش هورمون زنانه استروژنبرخی اطلاعات روانشناسی مریسدیپلام تنها داروی تایپارادوکس ها در علمچاالش ها در تعیین منبع هوالگوی بنیادین و هوشیاریتوسعه برخی شغل ها با هوش سوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغز در آلزایمطلای سیاهابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت آنطور نیست که به نظدلایلی که نشان میدهد ما بهیچ اندر هیچمخچه ابزاري که وظیفه آن فبیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطاندرمان سرطان با امواج صوتنقش روزه داری در سالم و جبررسی سیستم تعادلی بدن اراه بی شکستپرسشگری نامحدودامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتکامل مداومسیب یکسان و دیدگاه های متتربیت کودکان وظیفه ای مهعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستمنابع جدید انرژیاز تکینگی تا مغز- از مغز حوادث روزگار از جمله ویردولت یا گروهکمرکز حافظه کجاستهزاران سال چشم های بینا وبیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومدرک حقیقت نردبان و مسیری نقطه ی رسیدن به قلهبعد از کرونا دلخوشی بیهوز گهواره تا گورآواز خواندن در قفس، نشانانرژی تاریک که ما نمی توتکامل، نتیجه ی برنامه ریفیروز نادریساخت شبکه عصبی با الفبای تصویر زیبا از سلولعامل کلیدی در کنترل کارآاتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه ایمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکامل تا مغز، از مغز تحس چشایی و بویاییدگرگونی های نژادی و تغییمسمومیت دانش آموزان، قماویتامین کا و استخوانباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولدردهای سال گذشته فراموش نه به اعدامتقلید از طبیعتزندگی و داراییآیا هوش سریعی که بدون احسانعطاف پذیری مکانیسمی علتاثیر نگاه انسان بر رفتافراموشی همیشه هم بد نیستسریع دویدن مهم نیستتغییر دیگران یا تغییر خوغم بی پایاناخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاستفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت نوزدهمداروهای مصرفی در ام اسمطالعه ای بیان میکند اهدواقعیت تقویت شدهبحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستنوار مغز در تشخیص بیماری تمدن قدیمی ای در جنوب ایرزیرک ترین مردمآیا جهان ذهن و افکار ما مسرعت فکر کردن چگونه استای همه ی وجود منتاثیر گیاه خواری بر رشد وفضای قلب منبع نبوغ استجنگ و تصور از جنگحس و ادراک قسمت بیست و یکهوش مصنوعی از عروسک بازی مهمان ناخواندهاصول انجام برخی نرمش ها دداروی جدید برای دیابتمغز چگونه صداها را فیلتر واکسن سرطانرمز پیشرفت تواضع است نه طگیرنده باید سازگار با پینوروز مبارکآب زندگی است قسمت چهارمتنبیه چقدر موثر استزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر دوپامین و سروتونینشکرگزار هر چیزی باش که داایا این جمله درست است کسیقانون جنگلارتباط شگفت انگیز مغز انجهان های بسیار دیگرحس و ادراک- قسمت بیست و پهوش مصنوعی از عروسک تا کممیگرن و پروتئین مرتبط با بقا در ازای بیماریورزش در کمر درددر محل کار ارزش خودت را بمغز ابزار بقای برتر مادیبحثی درباره احساساتی غیررویای شفافپل خواجو اصفهانچگونه مغز پیش انسان یا همآزادی عقیده، آرمانی که تتو جدای از کیهان نیستیسفرنامه سفر به بم و جنوب سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشبیه سازی سیستم های کواناگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید در سرگیجهلمس کوانتومیاز نظر علم اعصاب یا نرووسجهانی در ذهنخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی، اتفاقات و تحما اشیا را آنطور که هستندبه خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استدرمان نگهدارنده ی اعتیادمغزتان را در جوانی سیم کشبرای اولین بار دانشمندانروش هایی برای جلوگیری از پیوند سر، یکی از راه حلهانگاه از بیرون مجموعهافتخار انسانتوهم چیستسلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیصبر و واقعیتابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تجایی خالی نیستخدای رنگین کمانهوش عاطفی در زنان بیشتر اماست مالی با هوش انسانیبی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسدرمان تومورهای مغزی با انقش ویتامین K در ترمیم اسبرخی بیماری ها که در آن بریشه های مشترک همه ی موجوپاسخ گیاهان در زمان خوردنابینایی در نتیجه ی گوشی الگوبرداری از طبیعتتوصیه های سازمان بهداشت سوخت هیدروژنی پاکتداوم مهم است نه سرعتطوفان فقر و گرسنگی و بی سابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت افراددنیا فریب و سرگرمیهیچگاه از فشار و شکست نترمخچه تاثیر گذار بر حافظهبیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبدرمان ضایعات نخاعینقش رژیم غذایی بر رشد و ابررسی علل کمر درد در میانرابطه تشنج و اوتیسمآلودگی هوا چالش قرن جدیدانفجار و توقف تکاملی نشاتکامل چشمسیر آفرینش از روح تا مغز ترجمه ای ابتدایی از اسراعلم به ما کمک میکند تا موابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکارمناطق خاص زبان در مغزاز تکینگی تا مغز- از مغزتحکمت الهی در پس همه چیزدوچرخه در کاهش دردهای کممرکز خنده در کجای مغز استهستي مادي ای که ما کوچکتربیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتدرک دیگراننقطه ای بود و دگر هیچ نبوبعد از کرونا دلخوشی بیهوزمین در برابر عظمت کیهانآینه در اینهانرژی خلا ممکن استتکثیر سلول در برابر توقف فیزیک مولکولها و ذرات در ساختن آیندهتصویر زیبای اصفهانعادت همیشه خوب نیستاتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت از خود رها شوحس و ادراک (قسمت اول )دانش قدرت استمسیر دشوار تکامل و ارتقاویتامین کا در سبزیجاتباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باوردردی که سالهاست درمان نشنه بدبخت بلکه نادانتقویت استخوان در گرو تغذزندگی بی دودآیا هشیاری کوانتومی وجوداهرام مصر از شگفتی های جهتاثیر نگاه انسان بر رفتافراموشی و مسیر روحانیسریعترین کامپیوتر موجودتغییر دادن ژنها آیا روزی غم بی پایاناخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت هفتمداروهای ام اسمعماری، هندسه ی قابل مشاواقعیت خلا و وجود و درک مبحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستنوار مغزی روشی مهم در تشختمدن پیشرفته ی پیشینیانزیست شناسی کل در جزء فراکآیا جهش های ژنتیکی، ویروسطح آگاهی، رخدادهای زندگای آنکه نامش درمان و یادشتاثیر گیاه خواری بر رشد وقفس ذهنادغام میان گونه های مختلجنگ داده هاحس و ادراک قسمت بیست و دوهوش مصنوعی از عروسک بازی مهندسی ژنتیک در حال تلاش اصول توسعه ی یک ذهن کاملداروی جدید ضد میگرنمغز ناتوان از توجیه پیداواکسن سرطانرمز بقای جهش ژنتیکیگالکانزوماب، دارویی جدینوروز یا روز پایانیآب زندگی است قسمت هفتمتهدیدهای هوش مصنوعیزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر دپاکین بر بیماری مشکست حتمیایا ابزار هوشمندی یا مغز قانون جنگلارتباط شگفت انگیز مغز انجهان هایی در جهان دیگرحس و ادراک- قسمت شصت و چههوش مصنوعی از عروسک تا کممیگرن و خواببقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختدر چه مرحله ای از خواب ، رمغز ابزار برتر بقابخش فراموش شده ی حافظهروان سالمپلاسمای غالبچگونه هموساپينس بر زمین آزار دیگری، آزار خود استتو دی ان ای خاص ميتوکندريچگونه هوشیاری خود را توسآسيب میکروواسکولاریا آستو در میانه ی جهان نیستی سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشبکه های مصنوعی مغز به دراگر با مطالعه فیزیک کواننرمش های موثر در کمردردلووفلوکساسیناز نظر علم اعصاب اراده آزجهان، تصادفی نیستخودت را از اندیشه هایت حفهوش احساسیما به جهان های متفاوت خودبه خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستدرمان نابینایان آیا ممکنمغزتان را در جوانی سیمکشبرای تمدن سازی، باید در بروش هایی ساده برای کاهش اپیوندهای پیچیده با تغییرنگاه از دور و نگاه از نزدافراد آغاز حرکت خودشان رتوهم و خیالسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاریک ترین بخش شبصبر بسیار بایدابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آلزوم عدم وابستگی به گوگل از تکینگی تا مغز از مغز تجاذبهخدایی که ساخته ی ذهن بشر هوش عاطفی در زنان بیشتر اماشین دانشبیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور بدرمان تشنجنقش ژنتیک در درمان اختلابرخی بیماری های خاص که بدریشه های مشترک حیاتپختگی پس از چهل سالگي به ناتوانی از درمان برخی ویالتهاب شریان تمپورالتوصیه های غیر دارویی در سسودمندی موجودات ابزی بر تداخل مرزها و صفات با بینطوفان زیباییابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسمانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت انساندنیا مکانی بسیار اسرارآمهیپرپاراتیروئیدیسممخاطب قرار دادن مردم، کابیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتادرمانهای بیماری پارکینسنقش رژیم غذایی در رشد و ابرطرف کردن خشونت را از خارادیوی مغز و تنظیم فرکانآلودگی هوا و ویروس کروناانقراض را انتخاب نکنیدتکامل و ارتقای نگاه تا عمسیستم تخلیه ی مغز بینشی نترس و آرمان هاعلم بدون توقفابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی دمناطق خاصی از مغز در جستجاز تکینگی تا مغز، از مغز حافظه میتواند بزرگترین ددوچرخه سواری ورزشی سبک و مرگ چیستهستی ما پس از شروعی چگال بیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگدرک درست از خود و هوشیارینقطه بی بازگشتتفکر قبل از کارزمین زیر خلیج فارس تمدنی آیندهانرژِی برای ایجاد اضطرابتأثیر نیکوتین سیگار بر مفیزیک هوشیاریساختن آینده، بهترین روش تصویربرداری فضاپیمای آمعادت کن خوب حرف بزنیاتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادینمنبع هوشیاری کجاست قسمت53از درخواست ها جدا شوحس و ادراک (قسمت دوم )دانش محدود به ابعاد چهارمسئول صیانت از عقیده کیسویتامین بی 12 در درمان دردبار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهدرس گرفتن از شکست هانه جنگ و نه خونریزیتقویت حافظه یا هوش مصنوعزندگی در جمع مواردی را برآیا واکنش های یاد گرفته واولویت بندی ها کجاستتاثیر ویتامین دی بر بیمافراموشی آرمانسرگیجه از شایعترین اختلاتغییر زودتر اتصالات مغزیغیرقابل دیدن کردن مادهاختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگومنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت هفدهمداروهای تغییر دهنده ی سیمعنی روزهوالزارتان داروی ضد فشار ذهت را روی چیزهای مفید متگل درون گلداننوار مغز، مفید و بی خطرتمدن بشری و مغز اخلاقیزیست شناسی باور حقیقت یا آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسعی کن به حدی محدود نشویایمپلانت مغزیتاثیر گیاه خواری بر رشد وقفس را بشکنادغام دو حیطه علوم مغز و جنبه های موجی واقعیتحس و ادراک قسمت بیست و سوهوش مصنوعی از عروسک بازی مهندسی بدناصول سلامت کمرداروی جدید ضد الزایمرمغز و قلب در جنین موش مصنواکسن ضد اعتیادرمز جهانگام کوچک ولی تاثیرگذارنورالژیآب زندگی است قسمت اولتو یک معجزه ایزبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر داروهای ضد التهاب شگفت نیست من عاشق تو باشمایا بیماری ام اس (مولتیپقانونمندی و محدودیت عالمارتباط غیرکلامی بین انساجهان یکپارچهحساسیت روانی متفاوتهوش مصنوعی از عروسک تا کممیگرن و روزه داریبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشدر ناامیدی بسی امید استمغز از بسیاری حقایق می گربخش های تنظیمی ژنومروبات ها قول میدهندپمبرولیزوماب در بیماری چچگونه واکسن کرونا را توزآسیب ها ناشی از آلودگی هوتوقف؛ شکستسفری به آغاز کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکشبکیه های مصنوعیاگر تلاش انسان امروز برانرمشهای مهم برای تقویت علوب فرونتال یا پیشانی مغاز نظر علم اعصاب اراده آزجهش های ژنتیکی مفید در ساخودروهای هیدروژنیهوش احساسیما با کمک مغز خود مختاريمبه دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستدرمان های اسرار آمیز در آمغط یک گیرنده استبرای خودآگاه بودن تو بایروش جدید تولید برقپیوندی که فراتر از امکاننگاه از درون قفس یا بیرونافراد بی دلیل دوستدار تو توهم وجودسم زنبور ، کلیدی برای وارتاریکی من و تو و گرد و غباصد قدح، نفتاده بشکستابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکسمقاومت به عوارض فشار خون از تکینگی تا مغز از مغز تجاذبه و نقش آن در شکلگیریخدایا جز تو که را دارمهوشمندی کیهانمبانی ذهنی سیاه و سفیدبیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خواباندرمان جدید ALSنقش گرمایش آب و هوا در همبرخی توجهات در ببمار پاررژیم های غذایی و نقش مهم پدیده خاموش روشن در پارکناتوانی در شناسایی چهره امواجی که به وسیله ی ماشیتوصیه هایی در مصرف ماهیسی و سه پل اصفهانترقی واقعی یا شعار ترقیطولانی ترین شبابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیممنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت اشیادنیای شگفت انگیز کوانتومهاوکينگ پیش از مرگش رسالمدل همه جانبه نگر ژنرالیبیماری دویککوچکی قلبدرماندگی به دلیل عادت کرنقش زنجبیل در جلوگیری از بزرگ فکر کنراز تغییرآلودگی هوا و پارکینسونانواع سکته های مغزیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتسیستم تعادلی بدنتسلیم شدن از نورون شروع معلم در حال توسعهابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهبامنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز، از مغز حافظه های کاذبدوپامین قابل حل در آبمرگ و میر پنهانهشت توصیه برای کاستن از دبیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابدرک عمیق در حیواناتنمیتوان با بیرون انداختنتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزمان چیستآینده ی انسان در فراتر ازانسولینتأثیر نگاه انسان بر رفتافیزیک و هوشیاریساختار فراکتال وجود و ذهتصور ما ازمشکلات و واقعیعادت کردن به نعمتاثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه در پایه ی همه ی واکمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماز روده تا مغزحس و ادراک قسمت 67دانش بی نهایتمسئولیت جدیدویتامین بی هفدهبار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریخدست و پا زدن در سایه؟چه زیاد است بر من که در ایتقویت سیستم ایمنیزندگی در سیاهچالهآیا یک، وجود دارداولین قدم شناخت نقص های ختاثیر ویروس کرونا بر مغز فرایند پیچیده ی خونرسانیتغییر عمودی سر انسان از پغرور و علماختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستیفن هاوکینگ در مورد هحس و ادراک قسمت هجدهمداروهای ضد بیماری ام اس ومعادله ها فقط بخش خسته کنواکنش های ناخودآگاه و تقذخیره ی شگفت انگیز اطلاعگل زندگینوار مغز، ترجمه ی فعالیت تمدن زیر آبزیست، مرز افق رویداد هستآیا خداباوری محصول تکاملشلیک فراموشیایمپلانت مغزی و کنترل دو تاثیر گیاه خواری بر رشد وقله برای دیدن نه برای به ارتقا و تکامل سنت آفرینش جنسیت و تفاوت های بیناییحس و ادراک قسمت بیستمهوش مصنوعی از عروسک بازی مهربانی، شرط موفقیتاضطراب و ترسداروی سل سپتمغز و اخلاقواکسن علیه سرطانرمز جهان خاصیت فراکتالگامی در درمان بیماریهای نوسانات کوانتومی منبع ماآب زندگی است قسمت دومتو یک جهان در مغز خودت هسزبان جانسوزتاثیر داروی ضد تشنج سدیم شگفت انگیز بودن کیهانایا بدون زبان میتوانیم تقارچ بی مغز در خدمت موجودارتروز یا خوردگی و التهاجهان یکپارچهخفاش کور و انسان بینا؟هوش مصنوعی از عروسک تا کممیگرن سردردی ژنتیکی که ببلوغ چیستوسواس، بیماری استدر هم تنیدگی مرزها و بی ممغز به تنهایی برای فرهنگ بخش بزرگی حس و ادراک ما اروبات های ریز در درمان بیپنج اکتشاف شگفت آور در موپول و شادیچگونه آن شکری که می خوریمآسیب روانی شبکه های اجتمتولید مولکول جدید توسط هسقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت مغز و کیهاناگر خواهان پیروزی هستیچرا ماشین باید نتایج را پلوتیراستاماز واقعیت امروز تا حقیقتجهش های ژنتیکی غیر تصادفخورشید مصنوعیهوش بشری تهدید برای بشریما بخشی از این جهان مرتبطبه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان های بیماری آلزایمرنفرت، اسیب به خود استبرای رشد، باید از مسیر خطروش صحبت کردن در حال تکامپیوستگی همه ی اجزای جهاننگاه از درون مجموعه با نگافزایش قدرت ادراکات و حستوهم وجودسماگلوتید داروی کاهش دهنتاریکی و نورصدای بم با فرکانس پایین، ابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پمقایسه رقابت و همکاریاز تکینگی تا مغز از مغز تجبران از دست رفته هاخرما منبع بسیار خوب آنتی هوشیاری و وجودمباحث مهم حس و ادراکبیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمندرمان جدید میگرن با انتی نقش پیش زمینه ها و اراده برخی توصیه ها برای واکسیرژیم های غذایی و نقش مهم پروژه ی ژنوم انسانینادیدنی ها واقعی هستندامیوتروفیک لترال اسکلروتوضیحی ساده در مورد هوش مسیلی محکم محیط زیست بر انتروس جریان انرژیطی یکصد هزار سال اخیر هرچابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیممنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت تنها چیزی است که شادنیایی پر از سیاهچاله هاوکينگ پیش از مرگش رسالمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه اسدرها بسته نیستنقش زبان در سلطه و قدرت ابزرگ شدن مغز محدود به دورراست دستی و چپ دستیآلزایمرانیس بی کسانتکامل ابزار هوش ، راه پر سیستم دفاعی بدن علیه مغز تست نوار عصب و عضلهعلم راهی برای اندیشیدن اابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا بمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز، از مغز حافظه و اطلاعات در کجاست دورترین نقطه ی قابل مشاهمرگ و میر بسیار بالای ناشو هر کس تقوای خدا پیشه کنبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیمادرگیری قلب در بیماری ویرنمیتوان بر سیاه سیاه نوشتفکر خلا ق در برابر توهم زمان و مکان، ابعاد کیهان آینده ی علم و فیزیک در60 ثانسولین هوشمندتأثیر شیرینی های حاوی لوفیزیک آگاهیساختار شبکه های مغزی ثابتصور از زمان و مکانعادت بد را ترک کناثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز سایه بگذرحس و ادراک قسمت 74دانشمندان موفق به بازگردمسئولیت در برابر محیط زیویتامین دی گنجینه ای بزربار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهدست کردن در گوشنه عدم مطلق بلکه عدم با قتلقین اطلاعات و حافظهزندگی زمینی امروز بیش از آیا کیهان می تواند یک شبیاولین مورد PML به دنبال تکتاثیر ژنها بر اختلالات خفرایند تکامل و دشواری هاتغییرات منطقه بویایی مغزغربال در زندگیاختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستیفن هاوکینگ در تفسیر حس و ادراک قسمت هشتمداروی فامپیریدین یا نورلمعجزه های هر روزهواکنش به حس جدیدذره ی معین یا ابری از الکگلوله ی ساچمه اینوار عصب و عضلهتمدنی قدیمی در شمال خلیج زاویه نگاه ها یکسان نیستآیا دلفین ها می تواند از شلیک فراموشیایمپلانت مغزی کمک میکند تاثیر گیاه خواری بر رشد وقله سقوطارتقا یا بازگشت به قبل ازجنسیت و تفاوت های بیناییحس و ادراک قسمت دهمهوش مصنوعی از عروسک بازی موفقیت هوش مصنوعی در امتاطلاع رسانی اینترنتیداروی ضد چاقیمغز و اخلاقواکسنی با تاثیر دوگانه ارنگ کردن، حقیقت نیستگامی در درمان بیماریهای نوشیدن چای برای مغز مفید آب زندگی است قسمت سومتو کجای جهانیزبان ریشه هایی شناختی استاثیر درجه حرارت بر مغزشگفت زده و حیران باشایا تکامل هدفمند استقبل از آغازارزش های وارونهجهان کنونی و مغز بزرگتریخفاش با شیوع همه گیری جدیهوش مصنوعی از عروسک تا کممیگرن شدید قابل درمان اسبلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی در هم تنیدگی کوانتومیمغز بیش از آنچه تصور میشوبخش بزرگتر کیهان ناشناختروبات کیانروح و آب حیاتپول و عقیدهچگونه انتظارات بر ادراک آسیب عصب پا به دنبال اعتیتولید مثل اولین ربات های سلول های مغزی عامل پارکیتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت مغز با کیهان مادیاپل ویژن پرو در تشخیص بیمچرا مردم با زندگی میجنگنلوزالمعده(پانکراس)مصنوعاز کجا آمده ام و به کجا میجهش های بیماری زا، معمولخوش قلبی و مهربانیهوش در طبیعتما تحت کنترل ژنها هستیم یبه زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان های بیماری اس ام اینقاشی هایی با بوی گذشته یبرای زندگی سالم، یافتن تروشهای نو در درمان دیسک بپیام های ناشناخته بر مغز نگاه حقیقی نگاه به درون اافزایش مرگ و میر سندرم کوتوهم بی خداییسندرم کووید طولانیتاریکی خواهد ترسیدصرع و درمان های آنابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو مقابله ی منطقی با اعتراضاز تکینگی تا مغز از مغز تجدا کردن ناخالصی هاخسته نباشی باباهوشیاری و افسردگیمبتکران خودشکوفابیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتدرمان جدید کنترل مولتیپلنقش آتش در رسیدن انسان بهبرخی درمان های Spinal Muscular Atرژیم ضد التهابیپروژه ی ژنوم انسانینادانی در قرن بیست و یکم،امید نیکو داشته باش تا آنتیوتیکسن داروی ضد جنونسینوریپا داروی ترکیبی ضدتری فلوپرازینطبیعت موجی جهانابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیممنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت خواب و رویادنیا، هیچ استهدف یکسان و مسیرهای مختلمدل هولوگرافیک تعمیم یافبیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری درهای اسرارآمیز و پوشیدهنقش زبان در سلطه و قدرت ابزرگ شدن تقریبا ناگهانی رجزخوانی هایی که امروز بآملودیپین داروی ضد فشار انگشت ماشه ایتکامل تکنولوژیALS نگاهی کامل بر بیماری وسکوت و نیستیتست آر ان اس دز میاستنی گعلم ساختن برج های چرخانابزار بقای موجود زنده از همیشه به آنچه داری، خوشنمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز، از مغز حافظه و اطلاعات در کجاست ديدن با چشم بسته در خواب مرگ و سوال از قاتلوفور و فراوانیبا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیدرگیری مغز در بیماری کوینمای موفقیتتفاوت مغز انسان و میمون هزمان و گذر آن سریع استآینده با ترس جمع نمیشودانسان قدیم در شبه جزیره عتئوری تکامل امروز در درمفیزیکدانان ماشینی برای تسادیسم یا لذت از آزار دادتصادف یا قوانین ناشناختهعادت دادن مغز بر تفکراثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز علم جز اندکی به شما داحس و ادراک قسمت 75دانشمندان نورون مصنوعی سمستند جهان متصلویروس مصنوعیبارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجدست آسماننهایت معرفت و شناخت درک عتلاش ها برای کشف منابع جدزندگی زودگذرآیا گذشته، امروز وآینده سرگردانیاولین مورد پیوند سر در انتاثیر کلام در آیات کلام بفرایند حذف برخی اجزای مغتغییرات مغز پس از 40 سالگیمقالاتاختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستخوان های کشف شده، ممکحس و ادراک قسمت هشتاد و نداروی لیراگلوتیدمعجزه ی چشمواکسن های شرکت فایزر آمرذرات کوانتومی زیر اتمی قگلوئوننوار عصب و عضلهتمرکز و مدیتیشنزاوسکا درمان گوشرآیا دلفین ها میتوانند باشنا در ابهای گرم جنوب نیاایمپلانت نخاعی میتواند دتاثیر گیاه خواری بر رشد وقلب های سادهارتوکين تراپی روشی جديد جهل مقدسحس و ادراک قسمت دوازدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی موفقیت در تفکر استاطلاعات حسی ما از جهان، چداروی ضد چاقیمغز و سیر تکامل ان دلیلی وابستگی یعنی قلادهرنگین کمانگاهی لازم است برای فهم و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک آب، زندگی است(قسمت پنجم)تو کز محنت دیگران بی غمیزبان شناسی مدرن در سطح سلتاثیر درجه حرارت بر عملکشگفتی های نقشه ی ژنتیکیایجاد احساساتقبل از انفجار بزرگارزش های حقیقی ارزش های غجهان کاملی در اطراف ما پرخلا، حقیقی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کممیدان مغناطيسي زمین بشر بنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان در هم تنیدگی کوانتومی و پمغز برای فراموشی بیشتر کبخش دیگری در وجود انسان ه