دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سخن پاک و ثابت

سخن پاک مانند درخت پاک و قوی است که ریشه آن ثابت و شاخه آن در آسمان است .... خدا مؤمنان را با سخن ثابت در زندگی دنیا و آخرت تثبیت میکند
أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِی السَّماءِ (۲۴) ... یُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ فِی الْآخِرَةِ

ابراهیم

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

سلمان فاطمی [ 1398-08-29 ]
یا الله یا رحمن یا رحیم

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از نقش نظام غذایی در تکامل مبرخی سلولهای عصبی در تلاورزش بهترین درمان بیش فعحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگنقش سجده بر عملکرد مغزتلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به فلج خواب چیستارتباط شگفت انگیز مغز اننوشیدن چای برای مغز مفید توصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به قدرت انسان در نگاه به ابعاز تکنیکی تا مغز از مغز تناتوانی از درمان برخی ویتاثیر نگاه انسان بر رفتادرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آمیهمانهای ناخوانده عامل از تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و نادانی رو تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسمخچه فراتر از حفظ تعادلاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجاانعطاف پذیری مکانیسمی علمشاهده آینده از روی مشاهبیست تمرین ساده برای جلوهوشیاری کوانتومیتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستایا تکامل هدفمند استمغز ایندگان چگونه استمغز ابزار برتر بقابحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین E در چه مواد غذایجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از نقش هورمون های تیروئید دبرخی سيناپسها طی تکامل و ورزش در کمر دردحس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و نقش غذاها و موجودات درياتلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشفیلمی بسیار جالب از تغییارتباط شگفت انگیز مغز اننوعی سکته مغزی ، وحشتناک توصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسالوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز از مغز تناتوانی در شناسایی چهره تاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه میگرن سردردی ژنتیکی که باز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کومخچه ، فراتر از حفظ تعادلبلندی در ذهن ما درک بلندیهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش ااولین هیبرید بین انسان ومعنی روزهبیشتر کمردردها نیازی به هوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیایرادهای موجود در خلقت باگر نعمت فراموشی نبود بسمغز از بسیاری حقایق می گربحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندنقش هورمون زنانه استروژنبررسي علل احتمالي تغيير وزوز گوشحس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهنقش غذاها و موجودات درياتلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنففیزیکدانان ماشینی برای تارتباط غیرکلامی بین انساچیزی خارج از مغزهای ما نیتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونالبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکینگی تا مغز و از مغز نخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر ویروس کرونا بر مغز درمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمیگرن شدید قابل درمان اساز تکینگی تا مغز از مغز تنظام مثبت زندگیتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگافسردگی و اضطراب در بیمامخچه ابزاري که وظیفه آن فبه زودی شبکه مغزی به جای هوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد پیوند سر در انمغز فکر میکند مرگ برای دیبا هوش مصنوعی خودکار روبهیچگاه از فشار و شکست نترتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز به تنهایی برای فرهنگ بحثی درباره احساسات متفاواکنش های ناخودآگاه و تقجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط نقش ژنتیک در درمان اختلابررسی و اپروچ جدید بر بیمیک پیشنهاد خوب برای آسان حس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انساننقش غذاها و موجودات درياتمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وفرگشت و تکامل تصادفی محض ارتروز یا خوردگی و التهاچگونه مغز پیش انسان یا همتکنولوژی جدید که سلول‌هداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمرلرزش ناشی از اسیب به عصباز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر ژنها بر اختلالات خدرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیمیدان مغناطيسي زمین بشر از تکینگی تا مغز- از مغز نظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر مالکتروتاکسی(گرایش و حرکمدارک ژنتیکی چگونه انسانبوزون هیگز چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبار سنین ابزار هوشمندی اهاوکينگ پیش از مرگش رسالتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان باگر تلاش انسان امروز برامغز برای فراموشی بیشتر کبحثی درباره احساساتی غیرواکسن کرونا از حقیقت تاتجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین هنقش آتش در رسیدن انسان بهبررسی سیستم تعادلی بدن ایکی از علل محدودیت مغز امحس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در اننقشه مغزی هر فرد منحصر بهتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرفراموش کارها باهوش تر هسارزش حقیقی زبان قسمت اولچگونه هموساپينس بر زمین تکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ملزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهتاثیر کلام در آیات کلام بدرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرومکانیزمهای دفاعی در براباز تکینگی تا مغز- از مغز هفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالمروری بر تشنج و درمان هایبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعیمغز مادران و کودکان در زمبارداری بدون رحمهاوکينگ پیش از مرگش رسالتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بخش دیگری در وجود انسان هواکسن کرونا ساخته شده توجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همنقش انتخاب از طرف محیط، نبررسی علل کمر درد در میانیافته های نوین علوم پرده حس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمنقص در تشخیص هیجانات عامتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چفراموشی همیشه هم بد نیستارزش حقیقی زبان قسمت دومچگونه آن شکری که می خوریمتکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده لزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز- از مغزتهفت سین یادگاری از میراث تاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلرومرکز هوشیاری، روح یا بدن بیماری گیلن باره و بیمارهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شمغز چون ابزار هوش است دلیبازگشت از آثار به سوی خداهدف یکسان، در مسیرهای متتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چالش است یا منفعبرنامه و ساختار پیچیده مواکسن دیگر کرونا ساخته شجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین نقش اتصالات بین سلولهای بزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تایینقطه بی بازگشتتمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موفرایند تکامل و دشواری هاارزش حقیقی زبان قسمت سومچگونه انتظارات بر ادراک تکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعممانتین یا آلزیکسا یا اباز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز، از مغز همیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا و خبر از آیندهامید درمان کرونا با همانمرکز حافظه کجاستبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدمغز چگونه صداها را فیلتر بازسازي مغز و نخاع چالشی هدف از تکامل مغزتری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چالشهای پیش روبرین نت به جای اینترنتواکسن دیگری ضد کرونا از دجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای مونقش حفاظتی مولکول جدید دبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویاحساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلچند جهانیتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دفرایند حذف برخی اجزای مغارزش خود را چگونه میشناسچگونه باغبانی باعث کاهش تکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیمنابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از ما با کمک مغز خود مختاريمازدواج های بین گونه ای، رهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا بخشی حقیقی از زندگی امگا سه عامل مهم سلامتمرکز خنده در کجای مغز استبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است یمغز ناتوان از توجیه پیدابحتی علمی درباره تمایل بهدف از خلقت رسیدن به ابزاتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ و فعال یا مغز کوبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن سرطانجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت رنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبسیاری از بیماری های جدیژن هوش و ساختارهای حیاتی خلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و چندین ماده غذایی که ماننتنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایدفرد حساس از نظر عاطفی و باز نشانه ها و آثار درک شدچگونه تکامل مغزهای کنونیتکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پمنبع خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قاما تحت کنترل ژنها هستیم یاستفاده از هوش مصنوعی در هوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر احتمالی عصاره تغلیرویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمرگ انتقال است یا نابود شبیماری بیش فعالیهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است یمغز و سیر تکامل ان دلیلی بحث درباره پیدایش و منشاهزینه ای که برای اندیشیدتشنج چیستزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از مغز حریص برای خون، کلید تبرخی نکات از گاید لاین پرواکسنی با تاثیر دوگانه احقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدنقش خرچنگ های نعل اسبی دربعد از کروناژن یا نقشه توسعه مغز و نقخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش چه زیاد است بر من که در ایتو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زقیچی ژنتیکیاز نظر علم اعصاب یا نرووسچگونه جمعیت های بزرگ شکل تکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احسمنحنی که ارتباط بین معرفاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلاماه رجباستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشامراحل ارتقای پله پله کیهبیماری تی تی پیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشمغز آیندگان چگونه است ؟بحثی در مورد نقش ویتامينهزینه سنگین انسان در ازاتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از مغز زنان جوانتر از مغز مربرخی اثرات مضر ویتامین دواسطه ها د رمسیر ایجاد مغحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهنقش داروهاي مختلف معروف تفاوت مغز انسان و میمون هژنها نقشه ایجاد ابزار هوخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد چهار میلیارد سال تکامل بتولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای قانون مندی نقشه ژنتیکی ماز نظر علم اعصاب اراده آزچگونه جمعیت های بزرگ شکل تئوری تکامل امروز در درمداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجودمنشأ اطلاعات و آموخته ها از تکینگی تا مغز از مغز تچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلاماپروتیلیناستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درانواع سکته های مغزیمزایای شکلات تلخ برای سلبیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایایندرالمغز انسان ایا طبیعتا تمابحثی جالب درباره محدودیتهزاران سال چشم های بینا وتشنج عدم توازن بین نورون تغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از مغزهای کوچک بی احساسبرخی اختلالات عصبی مثانهوبینار اساتید نورولوژی دحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جوانانقش روزه داری در سالم و جتفاوت های بین زن و مرد فقژنها ، مغز و ارادهخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارچهار ساعت پس از کشتار خوکتومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استقانون جنگلاز نظر علم اعصاب اراده آزچگونه حافظه را قویتر کنیتئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته ومهندسی ژنتیک در حال تلاش از تکینگی تا مغز از مغز تچرا خشونت و تعصبتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی مبانی ذهنی سیاه و سفیداستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافانگشت نگاری مغز نشان میدمسیر دشوار تکامل و ارتقابیماریهای تحلیل عضلانی اهوش احساسیتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان المغز انسان برای ایجاد تمدبحثی در مورد نقش کلسیم و هستي مادي ای که ما کوچکترتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از مغزتان را در جوانی سیمکشبرخی بیماری ها که در آن بوراپامیل در بارداریحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان نقش رژیم غذایی بر رشد و اتفاوتهای جنسیتی راهی براژنهای مشترک بین انسان و وخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بنوار مغزی روشی مهم در تشختوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهاقانونمندی و محدودیت عالماز آغاز خلقت تا نگاه انسانگاه محدود و تک جانبه، مشتا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیمولتیپل اسکلروز در زنان از تکینگی تا مغز از مغز تچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتآیاما مقهور قوانین فیزیکمجموعه های پر سلولی بدن ماستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیاندوهگین نباش اگر درب یا مشکلات نخاعیبیهوش کردن در جراحی و بیمهوش احساسیتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیمغز انسان برای شادمانی طبحثی در مورد عملکرد لوب فهستی ما پس از شروعی چگال و هر کس تقوای خدا پیشه کنتغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از نقش قهوه در سلامتیبرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی مرتب خیلی به قحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گنقش رژیم غذایی در رشد و اتقلید مرحله ای نسبتا پیشژنهای هوش ، کدامندخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژنورون هاي مصنوعی می توانتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میقارچ بی مغز در خدمت موجوداز انفجار بزرگ تا انفجار نگاه انسان محدود به ادراتاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهمواد کوانتومی جدید، ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرآزمون ذهنی گربه شرودینگرمحل درک احساسات روحانیاصول سلامت کمرهوش مصنوعی الفاگوتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییانسان قدیم در شبه جزیره عمشکلات بین دو همسر و برخیبیوگرافیهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز مغز انسان برای شادمانی طوقت نهيب هاي غير علمي گذشتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از نقش مهاجرت در توسعه نسل ابرخی توجهات در ببمار پارورزش هوازی ، بهترین تمریحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زماننقش زبان در سلطه و قدرت اتلقین اطلاعات و حافظهکلرال هیدرات برای خوابانخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و فلج بل، فلجی ترسناک که آنارتباط انسانی، محدود به نورون های ردیاب حافظهتوسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هقبل از انفجار بزرگاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخموجود بی مغزی که می توانداز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمحل درک احساسات روحانی داضطراب و ترسهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس انسان جدید از چه زمانی پامشکلات روانپزشکی پس از سبیوگرافیهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپمغز انسان رو به کوچک تر شبحثی درباره هوش و تفاوتهبحثی درباره هوش و تفاوتهوقتی فهمیدی خطا کردی برگتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از نقش محیط زندگی و مهاجرت دبرخی روش های تربیتی کودکورزش و میگرنحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابنقش زبان در سلطه و قدرت اتلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استفلج خوابارتباط شگفت مغز انسان و فنوروپلاستیسیتی چیستتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خوردقدم زدن و حرکت دید را تغیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آموجودات مقهور ژنها هستنداز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رمحدودیت های حافظه و حافظاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزمشکلات روانپزشکی در عقب بیان ژن های اسکیزوفرنی دهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر رژیم گیاه خواری بر ایا بدون زبان میتوانیم تمغز انسان رو به کوچکتر شد