دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

پیام های ناشناخته بر مغز و از مغز

یک نوع پیام- که قبلا هرگز مشاهده نشده بود- در مغز انسان، شناسایی شده است.

پیام های ناشناخته بر مغز و از مغز- که قبلا دیده نشده بود و چه بسیار پیام های دیگر که در آینده، کشف خواهد شد!

و انسان مغروری که تصور میکند همه ی پیام ها را شناخته است؛ در حالیکه در نهایت خواهد دید جز بخش بسیار کوچکی از آنچه هست را ندیده.

پیام عصبی، فراتر از آنچه دانشمندان گذشته می‌دانستند، آرام آرام شکل پیچیده تری به خود می‌گیرد و ممکن است بسیاری از فرایندهای سنتی در سایه فرایندهای جدیدی که کشف می‌شود رنگ ببازد یا حداقل رنگ شود.

قوانین سنتی و کلاسیک علوم اعصاب مانند نقش منحصر به فرد کانال های سدیمی پتاسیمی در ایجاد پتانسیل عمل یا قانون همه یا هیچ در نورون های عصبی، با کشفیات جدید به خصوص در پژوهش بر سلول های رده بالای مغز در کورتکس، نیاز به بازنگری پیدا میکند تا دانشمندان در قضاوت های خود، از عبارت های مطلق، کمتر استفاده کنند.

دانشمند و محقق حقیقی، کسی است که جایی را برای نادانسته های خود قرار دهد.

از فیزیک سنتی نیوتون تا نسبیت انیشتین و امروز اصل عدم قطعیت و هوشیاری کوانتومی که با اصل
در هم تنیدگی کوانتومی، پیچیده تر میشود و ما را به فراتر از اصول محدود کیهان مادی و به سوی اصل جهان های موازییا چندجهانی میبرد، سیری تکاملی و حیرت زا است که لازم است دانشمندان امروز را از نگاه بر خود و دانسته های خود بیرون کند و بدانند، نمی دانند!

دانشمندان نوع منحصر به فردی از پیامرسانی سلولی را در مغز انسان، شناسایی کرده اند که قبلا دیده نشده بود. جالب اینکه این یافته، نشان می دهد مغز ما ممکن است واحدهایی با قدرت بیشتر محاسباتی، نسبت به آن چیزی باشد که قبلا می دانستیم. در ابتدای سال گذشته پژوهشگران از موسسه هایی در آلمان و یونان، فرایندی را در سلولهای قشر بیرونی مغز، گزارش کردند که پیام درجه بندی شده ی قدیمی را روی همه ی قسمت های خودش، تولید می‌کند و می‌تواند به سلول های عصبی مجزا این توانایی را بدهد که از روش دیگری، فعالیت های منطقی خود را انجام دهند.

با اندازه گیری فعالیت الکتریکی در بخش هایی از بافت مغز بیماران دچار تشنج های مداوم- که طی جراحی خارج شده بود- و تحلیل ساختار آن با استفاده از میکروسکوپ فلورسانت، نورولوژیست ها دیدند سلول های منفرد در قشر مغز، فقط از یون معمول سدیم برای فعال شدن و آتش کردن، استفاده نمی کنند؛ بلکه از کلسیم هم استفاده می کنند. این ترکیب یون های با شارژ مثبت، امواجی را آغاز می‌کند که قبلا هرگز دیده نشده بود و به عنوان پتانسیل های فعال دندریتی القا شده به وسیله ی کلسیم calcium-mediated dendritic action potentials, or dCaAPs خوانده می شود.

مغز به خصوص مغز انسان معمولا با کامپیوتر، مقایسه میشود. تقلید و شباهت، محدودیت های خود را دارد ولی در برخی سطوح، آنها کارهای مشابهی را انجام می دهند:
هر دو از قدرت ولتاژ الکتریکی برای انجام کارهای مختلف استفاده می کنند. در کامپیوترها این پیام بیشتر به شکل موج ساده الکترون ها از طریق واسطه هایی به نام ترانسیستورها است. در نورون ها پیام به شکل موج باز و بسته کردن کانال هایی است که اجزای باردار مانند سدیم، کلسیم، کلر، و پتاسیم را جابجا می کند. این موج یون های جاری، پتانسیل عمل نامیده میشود. برخلاف ترانسیستورها نورون ها این پیام ها را در انتهای شاخه هایی به نام دندریت ها مدیریت می کنند.
(توصیه میشود به سلسله مباحث در همین کانال مراجعه شود)

ماتو لارکوم دانشمند علوم اعصاب در دانشگاه هامبولت در ژانویه 2020 ، به والتر بکویتدر مرکز پیشرفت علوم در آمریکا گفت: دندریت ها در درک مغز، اساسی هستند زیرا آنها پایه ای هستند که توان محاسباتی نورون های مستقل را تعیین میکند.

دندریت ها چراغ های ترافیک سیستم عصبی ما هستند.

اگر یک پتانسیل عمل، به مقدار کافی بالا باشد میتواند به عصب های دیگر، منتقل شود و میتواند پیام را مهار کند و یا اجازه ی عبور آن را بدهد. این، زیر بنای منطقی مغزهای ماست. موج دار شدن ولتاژ، به طور جمعی می‌تواند با دو شکل مرتبط شود. این ارتباط یا به صورت پیام AND یا پیام OR است. (گیت AND: گیت AND یک مدار منطقی ساده است که حداقل دو ورودی مختلف و یک خروجی دارد. عملکرد گیت منطقی AND معادل یک اتصال سری در جبر کلیدی است و به صورت ضرب در جبر بولی نمایش داده می شود. (y=x1.x2)

این گیت می تواند بیش از دو ورودی داشته باشد.

در گیت AND، فقط در صورتی خروجی ما یک می شود که دو ورودی ما یک باشد.

گیت OR
گیت OR یک مدار منطقی ساده است که دو یا چند ورودی مختلف و یک خروجی دارد. عملکرد گیت منطقی OR معادل یک اتصال موازی در جبر کلیدی است و به صورت جمع در جبر بولی نمایش داده می شود. (y=x1+x2)

این گیت می تواند بیش از دو ورودی داشته باشد.

در گیت OR، فقط در صورتی خروجی ما یک می شود که حداقل یک ورودی ما یک باشد.

در گیتاند اگر ایکس و وای با هم وجود داشته باشد، پیام منتقل میشود. در گیتاور اگر ایکس یا وای هر کدام وجود داشته باشد، پیام منتقل میشود.( در گیت اور دست سیستم، برای انتخاب، بازتر است. در گیت اند نوعی محدود و محصور کردن سیستم وجود دارد ولی در گیتاور، این محدودیت در انتخاب برداشته می‌شود. عجیب نیست در مغز منحصر به فرد ما به خصوص در قسمت های تخصصی آن در قشر- که قابلیت انعطاف پذیری آن، تحت عنوان نوروپلاستیسیتی، امکان بهبودهای معجزه آسا را در بسیاری از بیماری های تخریبی مغز می‌دهد- گیت اورجایگاه برجسته ای داشته باشد)

هیچ جایی پیچیده تر از سطح بیرونی متراکم و در هم پیچیده ی سیستم عصبی مغز انسان یعنی قشر مغز نیست. لایه های عمقی تر دوم و سوم، به طور خاص، ضخیم هستند و با شاخه هایی، پک شده اند که عملکردهای سطح بالا را انجام می‌دهد و ما آن را برای احساس، تفکر و کنترل حرکتی با هم مرتبط می کنیم. بافت هایی از این لایه است که پژوهشگران به آن توجه می‌کنند و سلول ها را در دستگاهی جمع می‌کند. این دستگاه، کلامپ پچ سوماتودنتریتی نام دارد و پتانسیل های فعالیت را به بالا و پایین هر نورون می فرستد و پیام های آنها را ثبت می کند.

لارکوم میگوید: یک لحظه ی یورکا هست لحظه ای که ما برای اولین بار پتاسیل فعالیت دنتریتی را مشاهده کردیم. (Eureka Moments،(لحظه ی ابراز پیروزی در اکتشاف)

برای اطمینان از اینکه این یافته ها منحصر به بیماران تشنجی نباشد، دانشمندان مطالعات خود را روی نمونه های گرفته شده از افراد دارای تومور هم چک کردند. در حالی که این تیم، تجربیات مشابهی را روی جوندگان رت انجام می‌دادند، نوع پیام هایی که در سلول های انسانی حرکت می‌کند بسیار متفاوت بود. مهمتر اینکه وقتی آنها به سلول ها، مهار کننده ی کانال سدیمی به نام تترودوتوکسین دادند آنها پیام را مشاهده کردند؛ فقط با مهار کانال کلسیمی، همه چیز متوقف و ساکت شد.(یعنی نه فقط کانال های کلسیم، در کنار کانال سدیم در ایجاد پتانسیل عمل در قشر مغز نقش دارد بلکه حتی شاید نقش آن فراتر از کانال سدیم هم باشد)

یافتن پتانسیل فعالیت که با کلسیم مدیریت میشود به اندازه ی کافی، جالب است ولی مدل سازی راهی که این نوع جدید و حساس پیام در قشر مغز میکند باعث شگفتی شد. علاوه بر عملکردهای منطقی AND- Or، این نورون های مجزا میتواند منحصرا به صورت واسطه های (OR (XOR عمل كند كه فقط در زمانی به پیام، اجازه عبور نمیدهد که پیام دیگری به شکل خاصی درجه بندی شده باشد.

پژوهشگران نوشتند: به صورت سنتی عملکرد XOR تصور میشود نیاز به راه حل شبکه ای داشته باشد. کار بیشتر باید انجام شود تا ببینیم چگونه dCaAPs در طول همه ی نورون ها و در سیستم زنده، عمل میکند؛ چه این حالت در تفکر انسان باشد یا فرایند مشابهی در جای دیگر در حیوانات.

تکنولوژی کوشش میکند به سیستم عصبی ما بنگرد تا درک کند چگونه سخت افزار بهتری ایجاد شود. دانستن سلول های شخصی ما، ما را با نیزنگ هایی آشنا میکند که نورون در آستین خود دارد و میتواند منجر به ترانزیستورهای شبکه ای جدید و قدرتمند شود. حقیقتا اینکه چگونه این وسیله ی منطق جدید- که در درون یک سلول منفرد عصبی چپانده می شود- به عملکردهای بالاتر ترجمه میشود، سوالی برای پژوهشگران است که باید پاسخ دهند. مقاله در مجله ی ساینس منتشر شده است.

https://www.sciencealert.com/a-never-before-seen-type-of-signal-has-been-detected-in-the-human-brain?fbclid=IwAR3J_zDlYToFAFgfJpy7h0QYRZllN-J97UmmW1gD1osskdpwvwugrX0yh50
برخی توضیحات از دکتر سید سلمان فاطمی نورولوژیست


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
رویا و واقعیتبحثی جالب درباره محدودیتهوش مصنوعی الفاگوسلولهای ایمنی القا کنندهواکسنی با تاثیر دوگانه اتومورها و التهاب مغزی عاپیچیدگی های مغزمگسعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهقدرت کنترل خودتازه های بیماری پارکینسوامید درمان کرونا با همانماده ای ضد التهابیحس و ادراک (قسمت اول )ابزارهای بقا ازنخستین همداروی تشنجی درباردارینکاتی در مورد تشنجاز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی روزه داری سلول های بنیادبخش دیگری در وجود انسان هسودمندی موجودات ابزی بر یک رژیم غذایی جدید، می توتوازن مهمتر از فعالیت زیپیشرفتی مستقل از ابزار هعادت همیشه خوب نیستلرزش ناشی از اسیب به عصبتربیت کودکان وظیفه ای مهاندام حسی، درک از بخش هایمغز چگونه صداها را فیلتر مخچه تاثیر گذار بر حافظهحس و ادراک قسمت هفدهماجزای پر سلولی بدن انسان داستانها و مفاهیمی اشتبانگاه انسان محدود به ادرااستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی از عروسک تا کمریه زغالیبرخی نکات از گاید لاین پرسکوت، پر از صداژنهای هوش ، کدامندتکامل چشمآلزایمرمقالاتمنابع انرژی از نفت و گاز تظاهر خوابیده ی مادهانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز از بسیاری حقایق می گرمرگ و میر بسیار بالای ناشحس و ادراک قسمت سومادامه بحث تکامل چشمدر آستانه ی موج پنجم کوویناتوانی در شناسایی چهره اعتماد به خودهوش عاطفی قسمت پنجمراه بی شکستبررسي علل احتمالي تغيير ستون فقرات انسان دو پا جلکندر در بیماریهای التهابتکثیر سلول در برابر توقف آیا ممکن است موش کور بی ممنبع هوشیاری کجاست قسمت جنبه های موجی واقعیتای آنکه نامش درمان و یادشمغزتان را در جوانی سیمکشمشکل از کجاستخلاصه ای از مطالب همایش مارتباط از بالا به پایین مدرمان جدید میگرن با انتی نرمشهای مهم برای تقویت عبه بالاتر از ماده بیندیشهیچ کاری نکردن به معنی چیزمین زیر خلیج فارس تمدنی بعد پنجمسردرد عروقی میگرنکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا امکان بازسازی اندامهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان یکپارچهایا تکامل هدفمند استنقش انتخاب از طرف محیط، نخانواده پایداراز نخستین همانند سازها تدرک کنیم ما همه یکی هستیمنزاع بین علم و نادانی رو بیماری های مغز و اعصاب و هز ذره، یک دنیاستزندگی سلول در بدن، جدای اتقلید مرحله ای نسبتا پیششکل پنجم مادهفلج خوابکریستال هاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهش های ژنتیکی مفید در ساابداع دی ان ای بزرگترین دنقش سجده بر عملکرد مغزدقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشهفت سین یادگاری از میراث زبان چهار حرفی حیات زمینبیماری، رساله ای برای سلویتامین کا و استخوانتمدن زیر آبشبکیه های مصنوعیفراموشی و مسیر روحانیگویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر درجه حرارت بر عملکآزمون ذهنی گربه شرودینگرموجود بی مغزی که می تواندجریان انرژی در سیستم های دوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قهندسه ی رایج کیهانسفر فقط مادی نیستواکنش های ناخودآگاه و تقتو آرامش و صلحیطلوع و حقیقتقلب دروازه ی ارتباطتاثیر درجه حرارت بر عملکگزیده ای از وبینار یا کنفافزایش مرگ و میر سندرم کوما انسانها چه اندازه نزدحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز- از مغز از تکینگی تا مغز- از مغزترویا و کابوسبحثی در مورد نقش ویتامين هوش مصنوعی از عروسک های بسلولهای بنیادی مصنوعی درواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتومورهای نخاعیپیچیدگی های مغزی در درک زعلم به ما کمک میکند تا موقدرت انسان در نگاه به ابعتبدیل پلاستیک به کربن و سامیدوار باش حتی اگر همه چماده، چیزی نیستحس و ادراک (قسمت دوم )ابزارهای بقای موجود زندهداروی جدید ALSچگونه مولکول های دی ان ایاز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی روزهای بد باقی نمیماندبخشیدن دیگران یعنی آرامشسی و سه پل اصفهانیکی از علل محدودیت مغز امتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپاسخ گیاهان در زمان خوردعادت کن خوب حرف بزنیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوترجمه ای ابتدایی از اسراانرژی بی پایان در درون هرمغز ناتوان از توجیه پیدامدل همه جانبه نگر ژنرالیحس و ادراک قسمت هجدهماجزایی ناشناخته در شکل گدخالت در ساختار ژنهانگاه از بیرون مجموعهاسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی از عروسک تا کمریواستیگمینبرخی نرمش ها برای زانوسکته مغزیژنهای حاکم بر انسان و انستکامل و ارتقای نگاه تا عمآملودیپین داروی ضد فشار تاثیر ویتامین دی بر بیمامنابع انرژی از نفت و گاز تظاهری از ماده است که بیداهرام مصر از شگفتی های جهمغز به تنهایی برای فرهنگ مرگ انتقال است یا نابود شحس و ادراک قسمت سی و هشتماداراوون تنها داروی تاییدر درمان بیماری مولتیپل نادیدنی ها واقعی هستنداعداد بینهایت در دنیای مهوش عاطفی قسمت اولرابطه تشنج و اوتیسمبررسی و اپروچ جدید بر بیمستارگانی قبل از آغاز کیهکوچ از محیط نامناسبتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا ما کالا هستیممنبع هوشیاری کجاست قسمت جنسیت و تفاوت های بیناییایمپلانت مغزی کمک میکند مغط یک گیرنده استمشکلات نخاعیخلاصه ای از درمان های جدیارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان جدید کنترل مولتیپلچرا ماشین باید نتایج را پبه جای محکوم کردن دیگران هیچ کس مانند تو نگاه نمیکزمان چیستبعد از کروناسرطان کمیت گراییکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر کلام در آیات کلام بآیا انسان با مغز بزرگش اخمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان کنونی و مغز بزرگتریایجاد احساساتنقش اتصالات بین سلولهای خار و گلاز نشانه ها و آثار درک شددرک احساسات و تفکرات دیگنزاع بین علم و جهل رو به پبیماری وسواسهزینه ای که برای اندیشیدزندگی، مدیریت انرژیتقلید از روی طبیعتشکست حتمیفلج خواب چیستکریستال زمان(قسمت اولتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا راهی برای رفع کم آبی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار هوش در حال ارتقا ازنقش غذاها و موجودات دريادل به دریا بزناز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هاهم نوع خواری در میان پیشیزبان نیاز تکاملی استبیندیشویتامین کا در سبزیجاتتمدنی قدیمی در شمال خلیج شباهت مغز و کیهانفرایند پیچیده ی خونرسانیگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر درجه حرارت بر عملکآزادی عقیده، آرمانی که تموجودات مقهور ژنها هستندجریان انرژی در سیستم های دورترین نقطه ی قابل مشاهابزار بقا از نخستین هماننه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قهندسه بنیادینسفر نامه سفر به بم و جنوب واکنش به حس جدیدتو افق رویداد جهان هستیطلای سیاهقلب روباتیکتاثیر درجه حرارت بر عملکگزارش یک مورد جالب لخته وافزایش سرعت پیشرفت علوم ما انسانها چه اندازه نزدحل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز، از مغز رویا و خبر از آیندهبحثی در مورد نقش کلسیم و هوش مصنوعی از عروسک های بسلام تا روشناییوبینار اساتید نورولوژی دتومورهای ستون فقراتپیوند قلب خوک، به فرد دچاعلم بدون توقفقدرت ذهنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی امیدواری و مغزماده، چیزی بیش از یک خلا حس و ادراک قسمت 67ابزارهای بقای از نخستین داروی جدید s3 در درمان ام چگونه میتوان با قانون جناز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی روزهای سختبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسیلی محکم محیط زیست بر انیافته های نوین علوم پرده توسعه برخی شغل ها با هوش پختگی پس از چهل سالگي به عادت کردن به نعمتلزوم سازگاری قانون مجازاترس و آرمان هاانرژی تاریکمغز و اخلاقمدل هولوگرافیک ژنرالیزهحس و ادراک قسمت هشتماحیای بینایی نسبی یک بیمدر مانهای کمر دردنگاه از دور و نگاه از نزداسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی از عروسک تا کمریاضیات یک حس جدید استبرخی نرمش های گردنسال سیزده ماههکل اقیانوس در یک ذرهتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآموزش نوین زبانصفحه اصلیمنابع انرژی از نفت و گاز تعداد کلی ذهن ها در جهان اولویت بندی ها کجاستمغز بیش از آنچه تصور میشومرگ تصادفیحس و ادراک قسمت سی و ششمادب برخورد با دیگراندر سال حدود 7 میلیون نفر نادانی در قرن بیست و یکم،بقای حقیقی در دور ماندن اهوش عاطفی قسمت دهمرادیوی مغز و تنظیم فرکانبررسی ژنها در تشخیص بیماسخن و سکوتکوچک شدن مغز از نئاندرتاتئوری تکامل امروز در درمآیا ما تنها موجودات زنده منبع هوشیاری کجاست قسمت جنسیت و تفاوت های بیناییایمپلانت نخاعی میتواند دنقش قهوه در سلامتیمشکلات بین دو همسر و برخیخم شدن فضا-زمانارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان جدید ای ال اس، توفرچرا مغز انسان سه هزار سالبه خودت مغرور نشوهیچ کس حقیقت را درون مغز زمان و مکان، ابعاد کیهان بعد از کروناسرعت فکر کردن چگونه استکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا احتمال دارد رویا از آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان کاملی در اطراف ما پرایرادهای موجود در خلقت بنقش تیروئید در تکامل مغزخارق العاده و استثنایی باز نظر علم اعصاب یا نرووسدرک تصویر و زبان های مخلتنسبیت عام از زبان دکتر بربیماری کروتز فیلد جاکوبهزینه سنگین انسان در ازازونیسومایدتقلید از طبیعتشگفت نیست من عاشق تو باشمفلج دوطرفه عصب 6 چشمکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیاما مقهور قوانین فیزیکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات دريادلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشهمه چیز موج استزبان و کلمه حتی برای کسانبیهوش کردن در جراحی و بیمویتامین بی 12 در درمان دردتمرکز و مدیتیشنشباهت مغز با کیهان مادیفرایند تکامل و دشواری هاگوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر درجه حرارت بر عملکآزار دیگری، آزار خود استموسیقی نوجستجوی متن و تصویر به صورديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهباهوش ترین و با کیفیت تریهندسه در پایه ی همه ی واکسفر به مریخ در 39 روزواکسن های شرکت فایزر آمرتو انسانی و انسان، شایستطوفان فقر و گرسنگی و بی سقلب را نشکنتاثیر درجه حرارت بر عملکگشایش دروازه جدیدی از طرافسردگی و اضطراب در بیماما اکنون میدانیم فضا خالحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان ژنی از مغز انسنوبت کودکاننور دروناز تکینگی تا مغز، از مغز رویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی در مورد حقیقت فضا و هوش مصنوعی از عروسک بازی سلسله مباحث هوش مصنوعیوجود قبل از ناظر هوشمندتوهم فضای خالیپیوند مغز و سر و چالشهای علم در حال توسعهقدرت عشقتبدیل سلولهای محافط به سامیدی به این سوی قبر نیستماست مالیحس و ادراک قسمت 74ابزارهای دفاعی و بقای موداروی جدید میاستنی گراویچگونه مغز پیش انسان یا همازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی روش مقابله مغز با محدودیبدون پیر فلکسینوریپا داروی ترکیبی ضدیاد گرفتن مداومتوصیه های سازمان بهداشت پروژه ی ژنوم انسانیعادت دادن مغز بر تفکرلزوم سازگاری قانون مجازاتسلیم شدن از نورون شروع مانرژی تاریک که ما نمی تومغز و اخلاقمدل هولوگرافیک تعمیم یافحس و ادراک قسمت پنجماحیای بینایی نسبی یک بیمدر محل کار ارزش خودت را بنگاه از درون مجموعه با نگاصل بازخوردهوش مصنوعی به کمک هوش طبیریسدیپلام تنها داروی تایبرخی یونها و مولکول های مسانسور از روی قصد بسیاری کلمات بلند نه صدای بلندتکامل ابزار هوش ، راه پر آمارهای ارائه شده در سطح سوالات پزشکیمنابع انرژی از نفت و گاز تعذیه ی ذهناولین مورد PML به دنبال تکمغز برای فراموشی بیشتر کمرگی وجود نداردحس و ادراک قسمت سیزدهمادراک ما درک ارتعاشی است درمان های اسرار آمیز در آنازوکلسینبلندی در ذهن ما درک بلندیهوش عاطفی قسمت دومراز تغییربررسی بیماری التهابی رودسخن پاک و ثابتکوچکترین چیز یک معجزه استئوری تکامل در پیشگیری و آیا مغز تا بزرگسالی توسعمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهل مقدسایمان به رویانقش مهاجرت در توسعه نسل امشکلات روانپزشکی پس از سخونریزی مغز در سندرم کووارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان جدید سرطانچرا مغزهای ما ارتقا یافت به دنبال رستگاری باشهیچ اندر هیچزمان و صبربعد از کرونا دلخوشی بیهوسعی کن به حدی محدود نشویکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا احتمال دارد رویا از آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان پیوستهاکسی توسین و تکامل پیش انقش حفاظتی مولکول جدید دخبر مهم تلسکوپ هابلاز نظر علم اعصاب اراده آزدرک حقیقت نردبان و مسیری نسبت ها در کیهانبیماری گیلن باره و بیمارهزاران سال چشم های بینا وزونا به وسیله ویروس ابله تقویت استخوان در گرو تغذشگفت انگیز بودن کیهانفناوری هوش مصنوعی نحوه خکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت چهارممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات دريادنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانهمه چیز در زمان مناسبزبان و بیان نتیجه ساختمابیهوشی در بیماران دچار اویتامین بی هفدهتمرکز بر هدفشباهت کیهان و مغزفرایند حذف برخی اجزای مغگیلگمش باستانی کیستآسيب میکروواسکولاریا آسموسیقی هنر مایع استجستجوی هوشیاری در مغز مادی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار وابسته به شکلباور و کیهان شناسیهندسه زبانِ زمان استسفر تجهیزات ناسا به مریخ واکسن کووید 19 چیزهایی که تو با همه چیز در پیوندیطوفان زیباییقیچی ژنتیکیتاثیر رو ح و روان بر جسمپل جویی اصفهاناقلیت خلاقما از اینجا نخواهیم رفتحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان پاسخ کوانتومی دانشمندان اولین سلول مصننورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز، از مغز رویا تخیل یا واقعیتبحثی در مورد عملکرد لوب فهوش مصنوعی از عروسک بازی سلطان جنگل یا صاحب ملکوتوراپامیل در بارداریتوهم فضای خالی یا توهم فضپیوند اندام از حیوانات بعلم راهی برای اندیشیدن اقطار پیشرفتتبر را بردارامیدی تازه در درمان سرطاماست مالی با هوش انسانیحس و ادراک قسمت 75ابعاد و نیازهای تکاملیداروی جدید برای میاستنی چگونه هموساپينس بر زمین اسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی روش های صرفه جویی در ایجابرنامه و ساختار پیچیده مسیگار عامل افزایش مرگ ومیاد بگیر فراموش کنیتوصیه های غیر دارویی در سپروژه ی ژنوم انسانیعارضه جدید ویروس کرونا سلزوم عدم وابستگی به گوگل تشنچ پانایوتوپولوس تشنج انرژی خلا ممکن استمغز و سیر تکامل ان دلیلی مدل های ریز مغز مینی برینحس و ادراک قسمت پنجاهاحساس گذر سریعتر زماندر چه مرحله ای از خواب ، رنگاه حقیقی نگاه به درون ااصل علت و تاثیرهوش مصنوعی به شناسایی کاریشه های مشترک حیاتبرخی اثرات مضر ویتامین دسانسور بر بسیاری از حقایکلوزاپین داروی ضد جنونتکامل تکنولوژیآن چیزی که ما جریان زمان پیامهای کاربرانمنابع انرژی از نفت و گاز تغییر الگوی رشد مغزی با زاولین مورد پیوند سر در انمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟مراحل ارتقای پله پله کیهحس و ادراک قسمت ششمادغام میان گونه های مختلدرمان های بیماری آلزایمرنباید صبر کرد آتش را بعد بلوغ چیستهوش عاطفی قسمت سومراست دستی و چپ دستیبررسی سیستم تعادلی بدن اسختی ها رفتنی استکووید نوزده و خطر بیماری تئوری جدید، ویران کردن گآیا همه جنایت ها نتیجه بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان فراکتالاین پیوند نه با مغز بلکه نقش میدان مغناطیسی زمین مشکلات روانپزشکی در عقب خواندن ، یکی از شستشو دهنارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان دارویی سرطان رحم بچرا ویروس کرونای دلتا وابه زودی شبکه مغزی به جای هیچگاه از فشار و شکست نترزمان واقعیت است یا توهمبعد از کرونا دلخوشی بیهوشلیک فراموشیکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا برای تولید مثل همیشه منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان پیوستهاگر فقط مردم میفهمیدند کنقش حیاتی تلومر دی ان آ دخدا موجود استاز نظر علم اعصاب اراده آزدرک دیگراننسبت طلایی، نشانه ای به سبیماری آلزایمر، استیل کوهستي مادي ای که ما کوچکترزیباترین چیز در پیر شدنتقویت حافظه یا هوش مصنوعشگفت زده و حیران باشفیلمی بسیار جالب از تغییکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر گیاهخواری بر رشد و آب زندگی است قسمت هفتممنبع هوشیاری در کجاست؟ قجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها در کاهش دردهای دنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیهمه چیز در زمان کنونی استزبان و بیان، در سایه پیشربیوگرافیویتامین دی گنجینه ای بزرتمساح حد واسط میان مغز کوشباهت زیاد بین سلول هاي عفراتر از دیوارهای باورگیاه بی عقل به سوی نور میآسیب ها ناشی از آلودگی هومیهمانهای ناخوانده عامل حفره در مغزدین اجباریابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار اجتماعی انسان، حاصباد و موجهنر فراموشیسفر دشوار اکتشافواکسن کرونا و گشودن پنجرتو با باورهایت کنترل میشطولانی ترین شبقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر روده بر مغزپل خواجو اصفهانالکترومغناطیس شنوایی و هما اشیا را آنطور که هستندحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از دانشمندان تغییر میدان مغنورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز، از مغز رویا حقی از طرف خدابحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی سم زنبور ، کلیدی برای وارورزش هوازی مرتب خیلی به قتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیوند سر آیا ممکن استعلم ساختن برج های چرخانلمس کوانتومیتحریک عمقی مغز در آلزایمامگا سه عامل مهم سلامتماشین دانشحس و ادراک قسمت 78ابعاد اضافه ی کیهانداروی جدید برای ای ال اسچگونه هوشیاری خود را توساساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک بازی روش هایی برای جلوگیری از برنامه ی مسلط ژنها در اختسیاهچاله های فضایی منابعیادگیری مهارت های جدید دتوصیه هایی در مصرف ماهیپروانه ی آسمانیعدم توقف تکامل در یک اندامقاومت به عوارض فشار خون تشنج چیستانسان قدیم در شبه جزیره عمغز کوانتومیمدیون خود ناموجودحس و ادراک قسمت پنجاه و یاحساسات کاذبدر ناامیدی بسی امید استنگاه دوبارهاصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش مصنوعی در کامپیوترهارژیم های غذایی و نقش مهم برخی اختلالات عصبی مثانهساهچاله ها تبخیر نمیشودکلام و زبان، گنجینه ای بستکامل جریان همیشگی خلقتآنچه ناشناخته است باید شسایتهای دیگرمنابع انرژی از نفت و گاز تغییر زودتر اتصالات مغزیاولین هیبرید بین انسان و مغز بزرگ چالش است یا منفعمرز مرگ و زندگی کجاستحس و ادراک قسمت شصت و هشتادغام دو حیطه علوم مغز و درمان های جدید میگرننبرو و انرژی مداومبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش عاطفی قسمت ششمرجزخوانی هایی که امروز ببررسی علل کمر درد در میانسرنوشتکودک هشت ساله لازم است آدتا 20 سال آینده مغز شما به آیا هوش مصنوعی می تواند نمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان قابل مشاهده بخش کوچاین اندوه چیستنقش محیط زندگی و مهاجرت دمشاهده گر جدای از شیء مشاخواب سالم عامل سلامتیارتباط غیرکلامی بین انسادرمان سرگیجه بدون نیاز بچرا پس از بیدار شدن از خوبه زیر پای خود نگاه نکن بهیپرپاراتیروئیدیسمزمان پلانکتفکر قبل از کارشلیک فراموشیکایروپاکتیک چیستتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان پر از چیزهای اسرار آاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش خرچنگ های نعل اسبی درخدای رنگین کماناز واقعیت امروز تا حقیقتدرک درست از خود و هوشیارینشانه های گذشته در کیهان بیماری الزایمرهستی ما پس از شروعی چگال زیباترین چیز در افزایش ستقویت سیستم ایمنیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیفیزیک مولکولها و ذرات در کشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر انتخاب از طرف محیط آب زندگی است قسمت اولمنبع هوشیاری در کجاست؟(قجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماننقشه مغزی هر فرد منحصر بهدندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استهمه چیز، ثبت می شودزبان و تکلم برخی بیماریهبیوگرافیویروس مصنوعیتنفس هوازی و میتوکندریشباهت زیاد بین سلول هاي عفرد موفقتاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه خواری و گوشت خوار کدآشنا پنداریمیوتونیک دیستروفیحق انتخابدین، اجباری نیستابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عاز تکینگی تا مغز از مغز ترقیبی قدرتمند در برابر مباد غرور و سر پر از نخوت وهنر حفظ گرهسفرنامه سفر به بم و جنوب واکسن کرونا از حقیقت تاتتو باید نیکان را به دست بطی یکصد هزار سال اخیر هرچقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر رژیم گیاه خواری بر پلاسمای غالبالکتروتاکسی(گرایش و حرکما به جهان های متفاوت خودحوادث روزگار از جمله ویرما با کمک مغز خود مختاريمحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روش هاي جدیدی نوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز، از مغز رویاها از مغز است یا ناخوبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی سماگلوتید داروی کاهش دهنورزش هوازی ، بهترین تمریتوهم چیستپیوند سر، یکی از راه حلهاعلایم کمبود ویتامین E را لوب فرونتال یا پیشانی مغتداوم مهم است نه سرعتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمعجزه ی علممبانی ذهنی سیاه و سفیدحس و ادراک قسمت 82ابعاد بالاترداروی جدید برای دیابتچگونه واکسن کرونا را توزاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک بازی روش هایی ساده برای کاهش ابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سیاهچاله ها، دارای پرتو یادآوری خواب و رویاتوضیحی ساده در مورد هوش مپرواز از نیویورک تا لوس آعدم درکمقابله ی منطقی با اعتراضتشنج و حرکات شبه تشنجی قاانسان میوه ی تکاملمغز آیندگان چگونه است ؟مدیریت اینترنت بر جنگحس و ادراک قسمت پنجاه و داخلاق و علوم اعصابدر هم تنیدگی مرزها و بی منگاهی بر قدرت بینایی درااصول انجام برخی نرمش ها دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرژیم های غذایی و نقش مهم برخی اصول سلامت کمرسایه را اصالت دادن، جز فرکلرال هیدرات برای خوابانتکامل داروینی هنوز در حاآنچه واقعیت تصور میکنیم منابع انرژی از نفت و گاز تغییر عمودی سر انسان از پاولین تصویر در تاریخ از سمغز بزرگ چالشهای پیش رومرز بین انسان و حیوان کجاحس و ادراک قسمت شصت و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش درمان های جدید در بیماری چت جی پی تیبنی عباس، ننگی بر تاریخهوش عاطفی بیشتر در زنانرحم مصنوعیبزرگ فکر کنسریع دویدن مهم نیستکودک ایرانی که هوش او از تا بحر یفعل ما یشاآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان موازی و حجاب هااین ایده که ذرات سیاهچالنقش نگاه از پایین یا نگاهمشاهده آینده از روی مشاهخواب سالم عامل سلامتی و یارتروز یا خوردگی و التهادرمان سرگیجه بدون نیاز بچرا ارتعاش بسیار مهم استبه سخن توجه کن نه گویندههاوکينگ پیش از مرگش رسالزمان به چه دلیل ایجاد میشتفکر خلا ق در برابر توهم شنا در ابهای گرم جنوب نیاکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر کتامین در درمان پاآیا تکامل و تغییرات ژنتیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان پر از چیزهای جادویی اگر نیروی مغناطیس نباشد نقش داروهاي مختلف معروف خدایی که ساخته ی ذهن بشر از کجا آمده ام و به کجا میدرک عمیق در حیواناتنشانه های پروردگار در جهبیماری ای شبیه آلزایمر و و هر کس تقوای خدا پیشه کنزیر فشار کووید چه باید کرتلقین اطلاعات و حافظهشگفتی های زنبور عسلفیزیک و هوشیاریکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر احتمالی عصاره تغلیآب زندگی است قسمت دوممنبع خواب و رویاجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماننقشه های مغزی جدید با جزیاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منبهمه ی سردردها بی خطر نیستزبان و شناخت حقیقت قسمت چبیان ژن های اسکیزوفرنی دویرایش DNA جنین انسان، برتنفس هوازی و میتوکندریشجاعت و ترسفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر درجه حرارت بر عملکگیرنده باید سازگار با پیآشنا پنداریمیگرن و پروتئین مرتبط با حقیقت قربانی نزاع بین بی دید تو همیشه محدود به مقدابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز ترموزی از نخستین تمدن بشربار بزرگ ایستادن بر دو پاهنر رها شدن از وابستگیسفرنامه سفر به بم و جنوب واکسن کرونا ساخته شده توتو تغییر و تحولیطبیعت موجی جهانقانون گذاری و تکاملتاثیر رژیم گیاه خواری بر پمبرولیزوماب در بیماری چالکترودهای کاشتنیالگو و عادت را بشکن و در اما بخشی از این جهان مرتبطحافظه میتواند بزرگترین دابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روشی برای تبدینوروز یا روز پایانیاز تکامل تا مغز از مغز تا رویاهای پر رمز و حیرتی دربحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم کووید طولانیورزش و میگرنتوهم وجودپیوندی که فراتر از امکانعلایم کمبود ویتامین E را لوتیراستامتداخل مرزها و صفات با بینانفجار و توقف تکاملی نشامعجزه ی علم در کنترل کرونمباحث مهم حس و ادراکحس و ادراک قسمت چهلاتفاق و تصادفداروی جدید ضد میگرنچگونه آن شکری که می خوریماستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک بازی روش جدید تولید برقبرین نت به جای اینترنتسیاهچاله و تکینگی ابتداییاری خدا نزدیک استتیوتیکسن داروی ضد جنونپروتئین های ساده ی ابتداعسل طبیعی موثر در کنترل بمقابله با کرونا با علم استشنج عدم توازن بین نورون انسان ها می توانند میدان مغز انسان ایا طبیعتا تمامداخله ی زیانبار انسانحس و ادراک قسمت پنجاه و ساخلاق پایه تکامل و فرهنگدر هم تنیدگی کوانتومینگاهی بر توانایی اجزاي باصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرژیم ضد التهابیبرخی بیماری ها که در آن بساخت شبکه عصبی مصنوعی با کمردردتکامل داروینی هنوز در حاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی منابع انرژی از نفت و گاز تغییرات منطقه بویایی مغزاولین دارو برای آتاکسی فمغز بزرگ و فعال یا مغز کومرز جدید جستجو و اکتشاف، حس و ادراک قسمت شصت و ششارتقا یا بازگشت به قبل ازدرمان های رایج ام اسچت جی پی تیبه قفس های سیاهت ننازهوش عاطفی در زنان بیشتر ارحم مصنوعیبزرگ شدن مغز محدود به دورسریعترین کامپیوتر موجودکودکان میتوانند ناقل بی تابوهای ذهنیآیا هوش ارثی دریافتی از پمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان ما میتواند به اندازاینکه به خاطرخودت زندگی نقش نظام غذایی در تکامل ممطالبه ی حق خودخواب عامل دسته بندی و حفطارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان سرگیجه بدون داروچرا بیماری های تخریبی مغبوزون هیگز چیستهاوکينگ پیش از مرگش رسالزمان شگفت انگیزتفاوت مغز انسان و میمون هشناخت و معرفت، و نقش آن دکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جنین انسان، هوشمندی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان دارای برنامهاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش درختان در تکاملخسته نباشی بابااز کسی که یک کتاب خوانده درگیری قلب در بیماری ویرنظام مثبت زندگیبیماری ای شبیه ام اس مولتوفور و فراوانیزیرفون داروی ضد ام استلاش ها برای کشف منابع جدشانس یا تلاشفیزیکدانان ماشینی برای تکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر ترکیبات استاتین (سآب زندگی است قسمت سوممنتظر نمان چیزی نور را بهجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماننقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگهمیشه چشمی مراقب و نگهبازبان و شناخت حقیقت قسمت ابیان حقیقتواقعیت فیزیکی، تابعی از تنفس بدون اکسیژنشرکت نورالینک ویدیویی ازفردا را نمیدانیمتاثیر درجه حرارت بر عملکگالکانزوماب، دارویی جدیآغاز فصل سرما و دوباره تکمیگرن سردردی ژنتیکی که بحقیقت آنطور نیست که به نظدیدن خدا در همه چیزابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلااز تکینگی تا مغز از مغز ترمز و رازهای ارتباط غیر کبار سنین ابزار هوشمندی اهنر، پر کردن است نه فحش دسفرنامه سفر به بم و جنوب واکسن ایرانی کرونا تولیدتو جهانی هستی که خودش را طبیعت بر اساس هماهنگیقانون جنگلتاثیر رژیم گیاه خواری بر پنج اکتشاف شگفت آور در موالگوی بنیادین و هوشیاریما تحت کنترل ژنها هستیم یحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از دانش، قفل ذهن را باز میکننوشیدن چای برای مغز مفید از تکامل تا مغز، از مغز ترویای شفافبحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم گیلن باره به دنبال ورزش بهترین درمان بیش فعتوهم وجودپیوستگی همه ی اجزای جهانعلت خواب آلودگی بعد از خولوزالمعده(پانکراس)مصنوعتروس جریان انرژیانقراض را انتخاب نکنیدمعجزه در هر لحظه زندگیمجموعه های پر سلولی بدن محس و ادراک قسمت چهل و هفتاتوبان اطلاعات و پلِ بینداروی جدید ضد الزایمرچگونه انتظارات بر ادراک استفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک بازی روش صحبت کردن در حال تکامبرای یک زندگی معمولیسیاهچاله ی تولید کنندهژن همه چیز نیستتیک و اختلال حرکتیپروتز چشمعشق درونی به یگانگی خلقتملاحظه های اخلاقی دربارهتشویق خواندن به کودکانانسان یک کتابخانه استمغز انسان برای ایجاد تمدمدارک ژنتیکی چگونه انسانحس و ادراک قسمت پنجاه و شاختلال خواب فرد را مستعد در هم تنیدگی کوانتومی و پنگاهت را بلند کناصول سلامت کمرهوش مصنوعی درمانگر کامپیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرخی بیماری های خاص که بدساخت شبکه عصبی با الفبای کمردرد ناشی از تنگی کاناتکامل داروینی هنوز در حاآنها نمیخواهند دیگران رامنابع انرژی از نفت و گاز تغییرات آب و هوایی که به اولین دروغمغز بزرگترین مصرف کننده مزایای شکلات تلخ برای سلحس و ادراک سی و هفتمارتوکين تراپی روشی جديد درمان های علامتی در ام اسنتایج نادانی و جهلبه مغز خزندگان خودت اجازهوش عاطفی در زنان بیشتر ارسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربزرگ شدن تقریبا ناگهانی سرگیجه از شایعترین اختلاکودکان خود را مشابه خود تتاثیر فکر بر سلامتآیا هوش سریعی که بدون احسمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان مادی، تجلی فضا در ذهاینکه خانواده ات سالم بانقش نظریه تکامل در شناسامطالبی در مورد تشنجخودآگاهی و هوشیاريارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان سرطان با امواج صوتچرا حیوانات سخن نمی گوینبوزون هیگز جهان را از متلهدف یکسان و مسیرهای مختلزنان باهوش ترتفاوت ها و تمایزها کلید بشناخت حقیقت یا آرزوهای گکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جهان ذهن و افکار ما ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان در حال نوسان و چرخشاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش ذهن و شناخت در حوادث خطا در محاسبات چیزی کاملاز آغاز خلقت تا نگاه انسادرگیری مغز در بیماری کوینظریه ی تکامل در درمان بیبیماری اسپینال ماسکولار وقت نهيب هاي غير علمي گذشزیرک ترین مردمتلاش هایی در بیماران قطع شاهکار قرنفاجعه ی جهل مقدسکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاثیر تغذیه بر سلامت رواآب، زندگی است(قسمت پنجم)منحنی که ارتباط بین معرفجامعه ی آسمانیدهن، بزرگترین سرمایهابزار بقا از نخستین هماننقطه بی بازگشتاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مهمیشه اطمینان تو بر خدا بزبان و شناخت حقیقت قسمت دبیست تمرین ساده برای جلوواقعیت چند سویهتنها مانع در زندگی موارد شربت ضد خلطفرزندان زمان خودتاثیر درجه حرارت بر عملکگام کوچک ولی تاثیرگذارآغاز مبهم آفرینشمیگرن شدید قابل درمان اسحقیقت افراددیدگاه نارسای دوگانه ی مابزار بقا از نخستین همانچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز ترمز پیشرفت تواضع است نه طبارداری بدون رحمهوموارکتوس ها ممکن است دسفرنامه سفر به بم و جنوب واکسن اسپایکوژنتو دی ان ای خاص ميتوکندريطعمه ی شبکه های ارتباط اجقانون جنگلتاثیر رژیم گیاهخواری بر پول و شادیپول و عقیدهالگوبرداری از طبیعتمانند آب باشحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از دائما بخواننوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روان سالمبحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم پیریفورمیسورزش در کمر دردتوهم بی خداییپیام های ناشناخته بر مغز عماد الدین نسیمی قربانی لیروپریم داروی ترکیبی ضدتری فلوپرازینانواع سکته های مغزیمعرفت و شناختمحل درک احساسات روحانیحس و ادراک قسمت چهل و هشتاتوسوکسیمایدداروی سل سپتچگونه به سطح بالایی از هواستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی روشهای نو در درمان دیسک ببرای پیش بینی آینده مغز دسیاره ی ابلهانژن همه چیز نیستتیروفیبان موثر در سکته ی پروتز عصبی برای تکلمعصب حقوق نورولووملاحظات بیهوشی قبل از جرتشخیص ژنتیکی آتروفی های انسان باشمغز انسان برای شادمانی طمروری بر تشنج و درمان هایحس و ادراک قسمت بیست و چهاختلال در شناسایی حروف و در هم تنیدگی کوانتومی و دچالش هوشیاری و اینکه چرا اضطراب و ترسهوش مصنوعی درخدمت خلق وحرژیم غذایی ضد التهابیبرخی توجهات در ببمار پارساختن آیندهکمردرد و علل آنتکامل داروینی هنوز در حاآنان که در قله اند هرگز خمنابع انرژی از نفت و گاز تغییرات تکاملی سر انسان اولین سلول مصنوعیمغز حریص برای خون، کلید تمسمومیت دانش آموزان بی گحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط میکروب روده و پاردرمان ژنتیکی برای نوآورینجات در راستگوییبه نقاش بنگرهوشمندی کیهانرساناها و ابر رساناها و عبزرگترین خطایی که مردم مسرگردانیکودکان را برای راه آماده تاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا هشیاری کوانتومی وجودمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان مرئی و نامرئیاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش هورمون های تیروئید دمطالعه ای بیان میکند اهدخودآگاهی و هوشیاريارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمانهای بیماری پارکینسچرا حجم مغز گونه انسان دربی نهایت در میان مرزهاهدف یکسان، در مسیرهای متزنجیرها را ما باید پاره کتفاوت ها را به رسمیت بشناشناخت درون، شناخت بیرون؛کتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جهش های ژنتیکی، ویرومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان در حال ایجاد و ارتقااگر با مطالعه فیزیک کواننقش روی و منیزیم در سلامتخطا در محاسبات چیزی کاملاز انفجار بزرگ تا انفجار درگیری مغز در بیماران مبنظریه ی تکامل در درمان بیبیماری اضطراب عمومیوقتی فهمیدی خطا کردی برگتلاشی برای درمان قطع نخاشاهکار شش گوشفاصله ها در مکانیک کوانتکشتن عقیده ممکن نیستتاثیر حرکات چشم بر امواج آتش منبع انرژیمنشأ اطلاعات و آموخته ها جاودانگی مصنوعیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقا از نخستین هماننمیتوان با بیرون انداختناز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقهمیشه داناتر از ما وجود دزبان و شناخت حقیقت قسمت سبیش از نیمی از موارد انتقواقعیت چیستتنها در برابر جهانشش مرحله تکامل چشمفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمیدان مغناطيسي زمین بشر حقیقت اشیادژا وو یا اشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز از مغز ترمز بقای جهش ژنتیکیبازگشت از آثار به سوی خداهورمون شیرساز یا پرولاکتسفری به آغاز کیهانواکسن اسپایکوژن ضد کروناتو در میانه ی جهان نیستی ظهور امواج مغزی در مغز مصقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیظرف باید پر شود چه با چرک قارچ بی مغز در خدمت موجودتاریک ترین بخش شبالتهاب شریان تمپورالماه رجبحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقای موجود زنده از داروهای مصرفی در ام اسنیکولا تسلااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روبات های ریز در درمان بیبحثی درباره احساسات متفاسندرم پس از ضربه به سروزن حقیقی معرفت و شناختتوهم تنهاییپیدایش زبانعوامل موثر در پیدایش زبالیس دگرامفتامین یا ویاستری فلوپرازینانگشت ماشه ایمغز فکر میکند مرگ برای دیمحل درک احساسات روحانی دحس و ادراک قسمت چهل و دوماتصال مغز و کامپیوترداروی ضد چاقیچگونه باغبانی باعث کاهش استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی روشهای شناسایی قدرت شنوابرای اولین بار دانشمندانسیاره ابلهانژن هوش و ساختارهای حیاتی تکنولوژی جدید که سلول هاپرورش مغز مینیاتوری انساعضلانی که طی سخن گفتن چقدممانتین یا آلزیکسا یا ابتشخیص آلزایمر سالها قبل انسان جدید از چه زمانی پامغز انسان برای شادمانی طمرکز هوشیاری، روح یا بدن حس و ادراک قسمت بیست و یکاختلال در شناسایی حروف و در هر سوراخی سر نکنچالش هوشیاری و اینکه چرا اطلاع رسانی اینترنتیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیرژیم غذایی ضد دردبرخی توصیه ها برای واکسیساختار فراکتال وجود و ذهکمردرد با پوشیدن کفش مناتکامل زبانآنزیم تولید انرژی در سلومنابع انرژی از نفت و گاز تغذیه بر ژنها تاثیر دارداوکرلیزوماب داروی جدید شمغز در تنهایی آسیب میبینمسمومیت دانش آموزان، قماحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط ماده و انرژیدرمان پوکی استخواننخاع ما تا پایین ستون فقربه نقاش بنگرهوشیاری و وجودرشته نوروایمونولوژی و نقبزرگترین درد از درون است سربازان ما محققا غلبه می کوری گذرای ناشی از موبایتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا واکنش های یاد گرفته ومنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان مشارکتیایندرالنقش هورمون زنانه استروژنمعماری، هندسه ی قابل مشاخودت را از اندیشه هایت حفارزش خود را چگونه میشناسدرهای اسرارآمیز و پوشیدهچرا خشونت و تعصببی ذهن و بی روحهدف از تکامل مغززندگی هوشمند در خارج از زتفاوت های بین زن و مرد فقشناسایی تاریخچه ی تکاملیکتاب زیست شناسی باورتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان ریز و درشتاگر تلاش انسان امروز برانقش روزه داری در سالم و جخطای ادراک کارمااز بحث های کنونی در ویروسدرگیری مغزی در سندرم کوونظریه ی تکامل در درمان بیبیماری بیش فعالیوقتی پر از گل شدی خودت را تلاشی تازه برای گشودن معشاید گوشی و چشمی، آماده شفاصله ی همیشگی تصویر سازگل خاردار، زیباستتاثیر دوپامین و سروتونینآثار باستانی تمدن های قدمنشاء کوانتومی هوشیاری اجایی خالی نیستدو بیماری روانی خود بزرگ ابزار بقا از نخستین هماننمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیهمیشه راهی هستزبان جانسوزبیشتر کمردردها نیازی به واقعیت چیستتنبیه چقدر موثر استششمین کنگره بین المللی سفساد اقتصادی سیتماتیک درتاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای افت فشار خون ناگهانی در ومیدان های مغناطیسی قابل حقیقت تنها چیزی است که شادژاوو یا آشناپنداریابزار بقا از نخستین هماننوآوری ای شگفت انگیز داناز تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهانبازگشت به ریشه های تکاملهوش فوق العاده، هر فرد اسسقوط درون جاذبه ای خاص، چواکسن دیگر کرونا ساخته شتوقف؛ شکستعقل مجادله گرقبل از آغازتاریکی من و تو و گرد و غباامواجی که به وسیله ی ماشیماپروتیلینحباب های کیهانی تو در توابزار بقای موجود زنده از داروهای ام اسنیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روبات کیانبحثی درباره احساساتی غیرسندرم سردرد به دلیل افت فوزوز گوشتوهم جدایی و توهم علمپیر شدن حتمی نیستعوامل ایجاد لغت انسانی و لا اکراه فی الدینترک امروزانگشت نگاری مغز نشان میدمغز قلبمحدودیت چقدر موثر استحس و ادراک قسمت چهل و سوماثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی ضد چاقیچگونه تکامل مغزهای کنونیاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی روشی برای بهبود هوش عاطفبرای تمدن سازی، باید در بسیاره ابلهانژن یا نقشه توسعه مغز و نقتکنولوژی جدید که سلول هاپرتوهای صادر شده از سیاهغم بی پایانمن کسی در ناکسی دریافتم تصویر زیبا از سلولانسان خطرناکترین موجودمغز انسان رو به کوچک تر شمرکز حافظه کجاستحس و ادراک قسمت بیست و دواختلالات مخچهدر والنتاین کتاب بدید همچالش هوشیاری و اینکه چرا اطلاعات حسی ما از جهان، چهوش احساسیراه فراری نیستبرخی درمان های Spinal Muscular Atساختار شبکه های مغزی ثابکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتکامل زبانآینه در اینهمنابع انرژی از نفت و گاز ثبت و دستکار ی حافظهايندگان چگونه خواهند دیدمغز را از روی امواج بشناسمسیر دشوار تکامل و ارتقاحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتباط متقابل با همه ی حیدرمان پوکی استخواننخستین تمدن بشریبه نادیدنی ایمان بیاورهوشیاری و افسردگیرشد مغز فرایندی پیچیده ابسیاری از مجرمان، خودشانسردرد میگرنکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا یک، وجود داردمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان هوشمندایا کوچک شدن مغزانسان النقش ویتامین K در ترمیم اسمعنی روزهخودروهای هیدروژنیاز فرد ایستا و متعصب بگذردروغ نگو به خصوص به خودتچرا در مغز انسان، فرورفتبی شرمیهدف از خلقت رسیدن به ابزازندگی بی دودتفاوت های تکاملی در مغز وشناسایی سلول های ایمنی اکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا خداباوری محصول تکاملمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان شگفت انگیزاگر خواهان پیروزی هستینقش رژیم غذایی بر رشد و اخطای حساز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرگیری مغزی در سندرم کوونظریه ی ریسمانزیست شناسی کل در جزء فراکبیماری تی تی پیوقتی تو از یاد گرفتن باز تلاشی جدید در درمان ام اسشاید درست نباشدفتون های زیستیگل زندگیتاثیر دپاکین بر بیماری مآرامش و دانشمهندسی ژنتیک در حال تلاش جاذبهدو بار در هفته ماهی مصرف ابزار بقا از نخستین هماننمایش تک نفرهاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمهمیشه عسل با موم بخوریمزبان ریشه هایی شناختی اسبا هوش مصنوعی خودکار روبواقعیت های متفاوتتهدیدهای هوش مصنوعیصبر بسیار بایدفشار و قدرتتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی لازم است برای فهم و افت هوشیاری به دنبال کاهمیدان های کوانتومی خلاحقیقت خواب و رویادگرگونی های نژادی و تغییابزار بقا از نخستین هماننوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهان خاصیت فراکتالبازخورد یا فیدبکهوش مصنوعی می تواند بر احسلول های مغزی عامل پارکیواکسن دیگری ضد کرونا از دتولید مثل اولین ربات های تولید یا دریافت علمپوست ساعتی مستقل از مغز دعقلانیت بدون تغییرقبل از انفجار بزرگتاریکی و نورامیوتروفیک لترال اسکلروماجرای جهل مقدسحد و مرزها توهم ذهن ماستابزار بقای موجود زنده از داروهای تغییر دهنده ی سیچیز جدید را بپذیراز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روح در جهانی دیگر استبخش فراموش شده ی حافظهسوپاپ ها یا ترانزیستورهایک پیام منفرد نورون مغزی توهم جسمپیشینیان انسان از هفت میعواملی که برای ظهور لغت الاموژین داروی ضد اوتیسم؟ترکیب آمار و ژنتیکانتقال ماده و انرژیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهمحدودیت های حافظه و حافظحس و ادراک قسمت نهماثرات فشار روحی شدیدداروی ضد تشنج با قابليت تچگونه جمعیت های بزرگ شکل استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروشی جدید در درمان قطع نخبرای خودآگاه بودن تو بایسیر آفرینش از روح تا مغز ژن ضد آلزایمرتکینگیپرسش و چستجو همیشه باقی اغم بی پایانمنابع انرژي پاک سرچشمه حتصویر زیبای اصفهانانسان عامل توقف رشد مغزمغز انسان رو به کوچکتر شدمرکز حافظه کجاستحس و ادراک قسمت بیست و سواختلالات حرکتی در انساندر یک فراکتال هر نقطه مرکچالش هوشیاری و اینکه چرا اطلاعاتی عمومی در مورد مهوش احساسیراه های جدید برای قضاوت ربرخی روش های تربیتی کودکسادیسم یا لذت از آزار دادکنگره بین المللی سردرد دتکامل زبان انسان از پیشیآیندهمنابع انرژی از نفت و گاز ثبت امواج الکتریکی در عصايا اراده آزاد توهم است یمغز زنان جوانتر از مغز مرمسئول صیانت از عقیده کیسحساسیت روانی متفاوتارتباط چاقی و کاهش قدرت بدرمان ام اس(مولتیپل اسکلنخستین تصویر از سیاهچالهبه هلال بنگرهوشیاری کوانتومیرشد مغز علت تمایل انسان ببسیاری از بیماری های جدیسردرد میگرن در کودکانکیهان خود را طراحی میکندتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا کیهان می تواند یک شبیمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان هوشیارایا این جمله درست است کسینقش ژنتیک در درمان اختلامعادله ها فقط بخش خسته کنخورشید مصنوعیاز مخالفت بشنودریای خداچرا ذرات بنیادی معمولاً بی عدالتی در توزیع واکسن هر چیز با هر چیز دیگر در تزندگی در جمع مواردی را برتفاوت های زبانی سرمنشا تشواهدی از نوع جدیدی از حاکتاب، سفری به تاریختاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دلفین ها می تواند از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهانی که نه با یک رخداد و اپی ژنتیکنقش رژیم غذایی در رشد و اخطر آلودگی هوااز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرگیری اعصاب به علت میتونظریه تکامل در درمان بیمزیست شناسی باور حقیقت یا بیماری دویکویتنام نوعی کرونا ویروس تمایل زیاد به خوردن بستنشب سیاه سحر شودفروتنی و غرورگلوله ی ساچمه ایتاثیر داروهای ضد التهاب آرامش و سکونمهربانی، شرط موفقیتجاذبه و نقش آن در شکلگیریدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردراز تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متهمجوشی هسته ای، انرژِی بزبان شناسی مدرن در سطح سلبا تعمق در اسرار ابدیت و واقعیت و مجازتو یک معجزه ایصرع و درمان های آنفضای قلب منبع نبوغ استتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی مغز بزرگ چالش استافتخار انسانمیدان بنیادین اطلاعاتحقیقت در علم، هرگز نهایی دانش قدرت استابزار بقا از نخستین هماننوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستبازسازي مغز و نخاع چالشی هوش مصنوعی و کشف زبان هایسلول های بنیادیواکسن سرطانواکسن سرطانتولید پاک و فراوان انرژیپوشاندن خود از نورعقیده ی بی عملقبرستان ها با بوی شجاعتتاریکی خواهد ترسیدامید نیکو داشته باش تا آنماجرای عجیب گالیلهحریص نباشابزار بقای موجود زنده از داروهای ضد بیماری ام اس وچیزی منتظر شناخته شدناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روح رهاییبخش های تنظیمی ژنومسوپاپ ها یا ترانزیستورهایک پیشنهاد خوب برای آسان توهمات و شناخت حقیقتپیشرفت های جدید علوم اعصعوارض ازدواج و بچه دار شدلایو دوم دکتر سید سلمان فترکیب حیوان و انساناندوه در دنیا استمغز مانند تلفن استمخچه فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت چهارماثرات مفید قهوهداروی ضد تشنج با قابليت تچگونه جمعیت های بزرگ شکل استیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی از عروسک تا کمروشی جدید در درمان نابینبرای زندگی سالم، یافتن تسیستم تعادلی بدنژنها نقشه ایجاد ابزار هوتکامل فردی یا اجتماعیآلودگی هوا چالش قرن جدیدغیرقابل دیدن کردن مادهمنابع انرژی از نفت و گاز تصویربرداری فضاپیمای آمانسانیت در هم تنیده و متصمغز ایندگان چگونه استمرکز خنده در کجای مغز استحس و ادراک قسمت بیستماختلالات صحبت کردن در اندر کمتر از چند ماه سوش جدچالش دیدگاه های سنتی در باطلاعاتی عمومی در مورد مهوش در طبیعتراه های جدید برای قضاوت ربرخی سلولهای عصبی در تلاسازگاری با محیط بین اجزاکنگره بین المللی سردرد دتکامل ساختار رگهای مغزی آینده ی انسان در فراتر ازمنابع بی نهایت انرژی در دجلو رفتن یا عقبگردايا اراده آزاد توهم است یمغزهای کوچک بی احساسمسئولیت جدیدخفاش با شیوع همه گیری جدیارتباط هوش ساختار مغز و ژدرمان تومورهای مغزی با انخستین روبات های زنده ی جبه کدامین گناه کشته شدندهوش، ژنتیکی است یا محیطیرشد در سختی استبسیاری از بیماری های جدیسردرد و علتهای آنکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا گذشته، امروز وآینده منبع هوشیاری کجاست قسمت جهان های بسیار دیگرایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش گرمایش آب و هوا در هممعجزه های هر روزهخوش قلبی و مهربانیاز نخستین همانند سازها تدرک فرد دیگر و رفتارهای اچراروياها را به یاد نمی آبیمار 101 ساله، مبتلا به سهر جا که جات میشه، جات نیزندگی در سیاهچالهتفاوت ایستایی و تکاپوشواهدی از دنیسوان(شبه نئکتابخانهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دلفین ها میتوانند بامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهانی که از یک منبع، تغذیابتدا سخت ترین استنقش زنجبیل در جلوگیری از خطرات هوش مصنوعیاز تکنیکی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمیننظریه تکامل در درمان بیمزیست، مرز افق رویداد هستبیماری دیستروفی میوتونیویتامین E برای فعالیت صحتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشبیه سازی میلیون ها جهان فرگشت و تکامل تصادفی محض گلوئونتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آرامش(سکوت) stillness و تکاپوموفقیت هوش مصنوعی در امتجدا کردن ناخالصی هادو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهمراه سختی، اسانی هستزبان شناسی نوین نیازمند با خدا باشواقعیت و انعکاستو یک جهان در مغز خودت هسضرورت زدودن افکارقفس ذهنتاثیر درجه حرارت بر عملکگذر زمان کاملا وابسته به افراد آغاز حرکت خودشان رمیدازولام در درمان تشنج حقیقت راستین انسان علم بدانش محدود به ابعاد چهارنوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز ترنگین کمانبحتی علمی درباره تمایل بهوش مصنوعی یا حماقت طبیعسلول های بنیادی منابع و اسلول های بدن تو پیر نیستنواکسن ضد اعتیادتولید سلولهای جنسی از سلپیموزایدعلم و ادراک فقط مشاهده ی قدم زدن و حرکت دید را تغیتاریخ همه چیز را ثبت کردهامید نجاتماده ی تاریکحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزارهای پیشرفته ارتباط داروی فامپیریدین یا نورلچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روزه داری متناوب، مغز را بخش بزرگی حس و ادراک ما اسوپاپ ها یا ترانزیستورهایک آلل ژنتیکی که از نئاندتوپیراماتپیشرفت در عقل است یا ظواهعید نوروز مبارکلبخند بزن شاید صبح فردا زترازودوناندوه دردی را دوا نمیکندمغز مادران و کودکان در زممخچه ، فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت نوزدهماثرات مفید روزه داریداروی ضد تشنج توپیراماتچگونه حافظه را قویتر کنیاستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی از عروسک تا کمروشی جدید در درمان سکته مبرخی ملاحظات در تشنج های سیستم دفاعی بدن علیه مغز ژنها ، مغز و ارادهتکامل مادی تا ابزار هوشمآلودگی هوا و ویروس کروناغرور و علممنابع انرژی از نفت و گاز تصور از زمان و مکانانسانیت در برابر دیگرانمغز ابزار بقای برتر مادیمرگ چیستحس و ادراک قسمت دهماختلالات عضلانی ژنتیکدر آرزوهایت مداومت داشتهچاالش ها در تعیین منبع هواعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی قسمت نهمراه پیروزی در زندگی چیستبرخی سيناپسها طی تکامل و ستم با شعار قانون بدترین کنترل همجوشی هسته ای با هتکامل شناخت انسان با کشفآینده ی علم و فیزیک در60 ثمنابع جدید انرژیجلوتر را دیدنای نعمت من در زندگیممغز، فقط گیرندهمسئولیت در برابر محیط زیخلا، حقیقی نیستارتباط پیوسته ی جهاندرمان تشنجنرمش های مفید برای درد زابه امید روزهای بهترهیچ چیز همیشگی نیستز گهواره تا گوربشکه ای که ته نداره پر نمسردرد تنشنکیست هیداتید مغزتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا پیدایش مغز از روی تصامنبع هوشیاری کجاست قسمت53جهان هایی در جهان دیگرایا بیماری ام اس (مولتیپنقش پیش زمینه ها و اراده معجزه ی چشمخوشبختی دور از رنج های ماز نخستین همانند سازها تدرک نیازمند شناخت خویش اچراروياها را به یاد نمی آبیماری لبر و نابینایی آنهر حرکت خمیده می شود و هر زندگی زمینی امروز بیش از تفاوت ارباب و رهبر حقیقیشیشه ی بازالتی و سیلیکونفلج نخاعی با الکترودهای کجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دست مصنوعی به زودی قامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهانی در ذهنابتدایی که در ذهن دانشمننقش زبان در سلطه و قدرت ادفاع از پیامبراز تکینگی تا مغز و از مغز درد باسن و پا به دلیل کاهنظریه تکامل در درمان بیمزاوسکا درمان گوشربیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین E در چه مواد غذایتمدن پیشرفته ی پیشینیانشبیه سازی سیستم های کوانفراموش کارها باهوش تر هسگمان میکنی جرمی کوچکی در تاثیر درجه حرارت بر مغزآزمون تجربی، راهی برای رمولتیپل اسکلروز در زنان جدایی خطای حسی استدو سوی واقعیتابزار بقا از نخستین همانچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکهمراهی نوعی سردرد میگرنیزبان، نشان دهنده ی سخنگو با طبیعت بازی نکنواقعیت خلا و وجود و درک متو کز محنت دیگران بی غمیضررهای مصرف شکر و قند بر قفس را بشکنتاثیر درجه حرارت بر عملکگذشته را دفن کنافراد بی دلیل دوستدار تو مکانیک کوانتومی بی معنی حقیقت غیر فیزیکیدانش بی نهایتنوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز ترهبر حقیقیبحث درباره پیدایش و منشا هوش مصنوعی گوگل به کمک تشهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسلول عصبی شاهکار انطباق واکسن علیه سرطانتولترودینپیموزایدعلم و روحقدرت مردمتازه های اسکیزوفرنی(جنوامید جدید بر آسیب نخاعیماده ی خالیحس چشایی و بویاییابزارهای بقا از نخستین هداروی لیراگلوتیدچیزی شبیه نور تو نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روزه داری و بیمار ی ام اس بخش بزرگتر کیهان ناشناختسوخت هیدروژنی پاکیک جهش ممکن است ذهن انسانتوانایی مغز و دیگر اجزای پیشرفت ذهن در خلاقیت استعامل کلیدی در کنترل کارآلحظات خوش با کودکانتراشه ی بیولوژِیکاندوهگین نباش اگر درب یا مغز چون ابزار هوش است دلیمخچه ابزاري که وظیفه آن فحس و ادراک قسمت هفتماثرات مضر ماری جوانادارویی خلط آورنگاه محدود و تک جانبه، مشاستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی از عروسک تا کمريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی مرزهای اخلاق و علوم سکوت و نیستیژنهای مشترک بین انسان و وتکامل مداومآلودگی هوا و پارکینسونغربال در زندگیمنابع انرژی از نفت و گاز تصادف یا قوانین ناشناختهانسان، گونه ای پر از تضادمغز ابزار برتر بقامرگ و میر پنهانحس و ادراک قسمت دوازدهماختراع جدید اینترنت کواندر آسمان هدیه های نادیدنناتوانی از درمان برخی ویاعتماد به خودهوش عاطفی قسمت هفتمراه انسان شدن، راه رفتن وبرداشت مغز ما از گذر زمانستم، بی پاسخ نیستکنترل جاذبهتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا فراموشی حتمی استمناطق خاصی از مغز در جستججمجمه انسان های اولیهای همه ی وجود منمغزتان را در جوانی سیم کشمستند جهان متصلخلا، خالی نیستارتباط انسانی، محدود به درمان جدید ALSنرمش های مفید در سرگیجهبه بالا بر ستارگان نگاه کهیچ وقت خودت را محدود به زمین در برابر عظمت کیهانبشریت از یک پدر و مادر نیسردرد سکه ایکیست کلوئید بطن سومتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا آگاهی پس از مرگ از بیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمجهان یکپارچهایا بدون زبان میتوانیم تنقش آتش در رسیدن انسان بهخانه ی تاریکاز نخستین همانند سازها تدرک و احساسنزاع بین جهل و علم رو به پبیماری های میتوکندریهرچیز با یک تاب تبدیل به زندگی زودگذرتفاوتهای جنسیتی راهی براشکل های متفاوت پروتئین هفلج بل، فلجی ترسناک که آنکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان، تصادفی نیستابتذال با شعار دیننقش زبان در سلطه و قدرت ادفاع در برابر تغییر ساختاز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش هفت چیز که عملکرد مغز تو زبان مشترک ژنتیکی موجودابیماریهای تحلیل عضلانی اویتامین کاتمدن بشری و مغز اخلاقیشبکه های مصنوعی مغز به درفراموشی همیشه هم بد نیستگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر درجه حرارت بر عملکآزمون ذهنی گربه ی شرودینمواد کوانتومی جدید، ممکنجریان انرژی در سیستم های دولت یا گروهکابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قهندسه ی پایه ایزبان، وسیله شناسایی محیطبالاترین هدف از دولتوالزارتان داروی ضد فشار تو پیچیده ترین تکنولوژی ضررهای شکر بر سلامت مغزقلب و عقلتاثیر درجه حرارت بر عملکگربه شرودینگر و تاثیر مشافزایش قدرت ادراکات و حسمکانیزمهای دفاعی در برابحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردنوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز- از مغز روی و منیزیم در تقویت استبحثي درباره هوش و تفاوته