دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هوش مصنوعی از عروسک بازی تا کمک در تولیدات تا زیان های آن بر انسان قسمت بیستم

هوش مصنوعی از عروسک های بازی تا کمک به انسان در تولیدات تا زیان های آن بر جسم و روح انسان- قسمت بیستم
ابداع یک بخش مهم برای کامپیوترهای کوانتومی

کیوبیت کامپیوتر کوانتومی معادل بیت در کامپیوترهای کلاسیک است. تمایزهای موجود در کامپیوتر کوانتومی باید با دقت بالا درک و سپس پردازش شود. برای بالا بردن قدرت کامپیوتر های کوانتومی لازم است این فاصله ها و تفاوت ها هر چه کمتر باشد.

به علت تکنولوژی کنونی، کیوبیت ها باید خیلی نزدیک به هم یعنی در فاصله ی حدود 10-20 نانومتر باشند تا با هم مرتبط شوند.(در هم تنیده شوند.) این، جای کمی برای قرار دادن وسایل الکترونیک مورد نیاز، باقی میگذارد تا اجازه دهد یک کامپیوتر کوانتومی کار کند. یکی از این اجزای اساسی برای ایجاد مدار عملکردی، چرخشگر circulator است.

چرخشگر circulator مانند عایق برای سیستم های ارتباطی برای پردازش پیام ها مهم است. برای نمونه در مورد پیام رادیوفرکانسی، جدا کننده یا عایق میتواند برای حمایت از دیگر اجزای رادیوفرکانسی در برابر انعکاس پیام اضافی، استفاده شود.(تا از نویز و پارازیت جلوگیری کند.)

از سوی دیگر چرخشگر رادیوفرکانسی معمولا استفاده می شود تا جهت جریان پیام را در چرخه، کنترل کند. این وسایل، مهم هستند تا جهت مشخصی را به پیام های پردازش کننده بدهند و از حرکت رو به عقب پارازیتی جلوگیری کنند. کنترل چنین وسایلی معمولا با کنترل میدان مغناطیسی انجام میشود. در حالی- که چنین حالتی میتواند چنین چرخه ای را برای کیوبیت ایجاد کند- کمک خواهد کرد، به کامپیوتر کوانتومی نزدیکتر شویم.

دیوید رالی فیزیکدان دانشگاه سیدنی و مدیر Microsoft Station Q. می گوید: حتی اگر ما امروز میلیون ها کیوبیت داشته باشیم، روشن نیست ما تکنولوژی کلاسیک برای کنترل آن را داشته باشیم. درک کامپیوتر کوانتومی نیازمند ابداع وسایل و تکنولوژی های جدید در سطح تماس کوانتوم- کلاسیک است.

نمونه چرخه با چرخاننده ی نوری
اخیرا گروهی، کلید حرکت به سوی درک چرخاننده ی میکروویو میدان صفر را به دست آورده اند. آنها ناخالصی هایفرومغناطیس را در یک فیلم نازک عایق سه بعدی، کنار هم آوردند که باعث درک تاثیر غیرعادی کوانتومی می شود.(ماده‌ی ناخالص که به ماده‌ی خالص می‌زنند تا دگرگونی مورد نظر در آن انجام شود)

این نتیجه یک مقیاس را بدون تماس با نمونه فراهم می کند و مسیر را برای چرخه ی روی تراشه چرخان، آماده میکند.

تاثیر کوانتومی غیر عادی Hall (QAHE),، به نظر میرسد ارتباط کوانتیده ی هال را بدون هیچ میدان مغناطیسی اضافی نشان دهد.(اصل تاثیر هال توسط Edwin Hall. مطرح شد او کشف کرد وقتی رسانا و یا نیمه رسانا با جریان در یک جهت به صورت عمودی در میدان مغناطیسی ای قرار بگیرد، ولتاژ میتواند در زوایای راست اندازه گیری شود. شباهت معمول در زمان کشف هال جریان الکتریکی در کابل به جریان مایع در لوله است. تئوری میدان مغناطیسی، باعث تفسیر دوباره در مورد اصل فیزیکی مسئول تاثیر هال شده است.

به خوبی مشخص شده است تاثیر هال به دلیل واکنش ذرات باردار مانند الکترون ها با میدان الکتریکی و مغناطیسی است. استفاده نخست از این کشف، دسته بندی عناصر شیمیایی است. ابداع ترکیبات نیمه رسانای ایندیوم آرسنید در سال 1950 منجر به وسایل مغناطیسی دارای تاثیر هال شد. گیرنده های تاثیر هال، اجازه ی اندازه گیری میدان های مغناطیسی ثابت بدون نیاز به حرکت گیرنده را میدهد. اثر کوانتومی هال در سیستم های الکترونی دوبعدی در مرز مشترک بین دو نیمه رسانا یا بین یک نیمه رسانا و یک عایق در حد میدان های مغناطیسی شدید عمود بر سطح و در دماهای بسیار پایین، رخ می دهد.)

QAHE پدیده ی فیزیکی مشابهی را با تاثیر کوانتومی هال QHE با عدد درست به اشتراک می گذارد. در زمانی که QAHE نیاز به دریافت انرژی بیرونی به شکل میدان مغناطیسی ندارد این تاثیر، میتواند پتانسیل منحصر به فردی برای کاربرد در وسایل کم مصرف الکترونیکی آینده باشد.

طی دوره ی طولانی اکتشاف، مشاهده ی موفق نوع کوانتیده ی تاثیر غیرطبیعی هال در فیلم نازک topological insulator که با مغناطیس، آلاییده شده است- سه گانه ی کوانتومی هال quantum Hall effect (QHE), quantum spin Hall effect (QSHE), and quantum anomalous Hall effect (QAHE) را کامل کرد. (topological insulator ماده ای که از درون مانند عایق عمل میکند ولی در سطح خود، میتواند از جریان الکترون ها حمایت کند.)هماهنگی بین دانشگاه سیدنی و میکروسافت منجر به ابداع این فاز از ماده شد topological insulator که کمک میکند بخش الکتریکی به نام چرخاننده circulator را 1000 برابر کوچکتر کند. این دانشمندان مواردی را کشف کردند که ماده در شکل های مختلف، نوسان دارد بدون آنکه قرینگی آن از دست برود. وقتی ما اجزای الکتریکی را به سوی مقیاس های اتمی ببریم مسیرهایی که الکترون ها در ابعاد مختلف حرکت میکند به طور فزاینده مهم و اساسی میشود.

از دید نظری اینطور درک می شود که AHE مرتبط با منحنی بری و میدان لوله ای در فضای تکانه ای است. نشانه ی این فاز تاثیر کوانتومی غیرعادی هال quantum anomalous Hall effect (QAHE)است- که در آن هدایت عرضی بار مغناطیسی شده ی هال در واحدهای کوانتومی هدایتی حتی در فقدان میدان مغناطیسی خارجی، کوانتیده می شود.
مرحله ی مهم، وقتی مدیریت شد که پژوهشگران توانستند QAHE درجه حرارت اتاق را مدیریت کنند و در این حالت وضعیت های لبه ای بدون اتلاف پیش میرود.

تیم آلیس ماهونی نشان داد پاسخ سیستم، طنین هایی را نشان میدهد که میتواند با شمارش سرعت اندک پلاسمون های لبه ای توضیح داده شود.
(با پژوهش های نانوی تصویربرداری با امواج مادون قرمز، شکل های معین پلاسمون، درون نانوریبون های گرافن شکل یافته patterned graphene nanoribbons (GNRs) گزارش میگردد که با گرافن رسوب داده شده شیمیایی بخار با کیفیت بالا روی زمینه Al2O3 تولید می شود.(گرافن شکل بسیار رسانا از نظر الکتریکی از کربن است که از یک لایه کربن تشکیل شده است.)
هندسه ی محدود این نوارها منجر به الگوهای مشخص و تشدید میدان قوی می شود که هر دو به صورت سیستماتیک با ضخامت نوار، توسعه می یابد. به علاوه تصویربرداری نانو با استروسکوپ در محدوده ی مادون قرمز میانی 8501450 cm1 اجازه داد تاثیر فنون های زمینه ای بر پلاسمون در محدود سازی پلاسمون ارزیابی شود.( فنون، واحد انرژِی حرارتی در شبکه بلوری که مقدار آن معادل با حاصلضرب ثابت پلانک در بسامد ارتعاش حرارتی است) به علاوه پلاسمون های لبه ای مشاهده شد: یعنی الگوهای یک بعدی که به طور دقیق در طول لبه های ساختار نانوی گرافن الگوبندی شده، توسعه می یابد.)

(در فیزیک، یک پلاسمون، کوانتوم نوسان پلاسمایی است.
دقیقا مانند نور(یک نوسان نوری)- که شامل فتون ها است- نوسان پلاسمایی شامل پلاسمون ها است. پلاسمون می تواند به عنوان یک شبه ذرهدر نظر گرفته شود زیرا از کوانتیزه شدن نوسانات پلاسمایی است و این دقیقا مانند فنون ها است که کوانتیزه شدن نوسانات مکانیکی است. بنابراین پلاسمون ها نوسانات تجمعی چگالی آزاد الکترون-گاز است.)با در نظرگرفتن همه اینها اندازه گیری های میکروویوی آنها یک مدرک مهم و قدرتمند فراهم میکند که این سیستم ماده، در حقیقت از حالت های لبه ای قدرتمند و کایرال در میدان مغناطیسی صفر، حمایت می کند و چشم اندازی از اجزای میکروویو مرکب و پیچیده را بر اساس عایق های توپولوژیکی مغناطیسی می گشاید. چنین چرخنده ی متراکم- بدون توجه به سیستم کوانتومی خاصی که استفاده شود- میتواند در انواع زمینه های سخت افزاری کوانتومی به کار گرفته شود.
https://www.resonancescience.org/blog/Invention-of-an-Essential-Component-Part-for-Quantum-Computers?fbclid=IwAR2JEAwS3ndEBApBu9QI2WzJpq-JJOpDW3inGGUKM3GRbox6gQG8twCwUlE
https://www.sciencealert.com/topological-insulator-application-quantum-computer-circulators


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از تکینگی تا مغز، از مغز بررسی ژنها در تشخیص بیماچرا مغز انسان سه هزار سالتاثیر داروهای ضد التهاب کمردرد با پوشیدن کفش منامنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هجدهمواکسن کرونا و گشودن پنجرآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز انسان برای ایجاد تمددرگیری مغز در بیماری کویابزار بقای موجود زنده از سم زنبور ، کلیدی برای واراستیفن هاوکینگ در مورد هتفاوت های بین زن و مرد فقنشانه های گذشته در کیهان تاثیر درجه حرارت بر عملککیهانِ هوشیارِ در حال یامنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت سی و هشتمورزش و میگرنآغاز فصل سرما و دوباره تکمغز حریص برای خون، کلید تذرات کوانتومی زیر اتمی قاتوسوکسیمایدسیاهچاله ی تولید کنندهاعداد بینهایت در دنیای متمدن پیشرفته ی پیشینیانهمراهی نوعی سردرد میگرنیتروس جریان انرژیکرونا چه بر سر مغز می آورمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخواب سالم عامل سلامتی و یژنها نقشه ایجاد ابزار هوامید نیکو داشته باش تا آننقش ویتامین K در ترمیم اسرویاهای پر رمز و حیرتی دراختلالات مخچهسرنوشتبیماری وسواستو دی ان ای خاص ميتوکندريهوش مصنوعی از عروسک بازی تظاهر خوابیده ی مادهگیلگمش باستانی کیستموجود بی مغزی که می توانددلایلی که نشان میدهد ما بانسان جدید از چه زمانی پاروشی جدید در درمان نابینارتباط هوش ساختار مغز و ژشناسایی تاریخچه ی تکاملیبیان ژن های اسکیزوفرنی دنقطه بی بازگشتتوسعه هوش مصنوعی قادر اسفلج بل، فلجی ترسناک که آنهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان ما میتواند به اندازپیموزایدما به جهان های متفاوت خوددانش محدود به ابعاد چهارایمپلانت مغزی کمک میکند راه پیروزی در زندگی چیستاز نخستین همانند سازها تشباهت کیهان و مغزبحث درباره پیدایش و منشا نورون هاي مصنوعی می توانتکامل داروینی هنوز در حافرد حساس از نظر عاطفی و بهوش عاطفی بیشتر در زنانجهش های ژنتیکی غیر تصادفپختگی پس از چهل سالگي به مخچه فراتر از حفظ تعادلداروی لیراگلوتیداکسی توسین و تکامل پیش ازمان شگفت انگیزاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم به ما کمک میکند تا موبخش بزرگتر کیهان ناشناختچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر نگاه و مشاهده ناظر قدرت عشقهرچیز با یک تاب تبدیل به حقیقت قربانی نزاع بین بی آینده ی علم و فیزیک در60 ثمرگ انتقال است یا نابود شدر هم تنیدگی کوانتومی و دزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعسل طبیعی موثر در کنترل ببرخی نرمش های گردنچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر گیاه خواری بر رشد وملاحظات بیهوشی قبل از جرحباب های کیهانی تو در توویتامین کا در سبزیجاتآیا امکان بازسازی اندامهمشاهده آینده از روی مشاهدرمان جدید ALSابزار بقا از نخستین همانسفر به مریخ در 39 روزاز تکینگی تا مغز، از مغز بررسی سیستم تعادلی بدن اچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر داروی ضد تشنج سدیم کنفرانس تشنج هتل کوثر اصمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هشتمواکسن کرونا از حقیقت تاتآیا راهی برای رفع کم آبی مغز انسان برای شادمانی طدرگیری مغز در بیماران مبابزار بقای موجود زنده از سماگلوتید داروی کاهش دهناستیفن هاوکینگ در تفسیر تفاوت های تکاملی در مغز ونشانه های پروردگار در جهتاثیر درجه حرارت بر عملککیست کلوئید بطن سوممنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت سی و ششمورزش بهترین درمان بیش فعإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمغز در تنهایی آسیب میبینذرات کوانتومی زیر اتمی قاثر مضر مصرف طولانی مدت رسیاره ی ابلهانبقای حقیقی در دور ماندن اتمدن بشری و مغز اخلاقیهندسه ی پایه ایتری فلوپرازینکریستال هامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخواب عامل دسته بندی و حفطژنها ، مغز و ارادهامید درمان کرونا با هماننقش ژنتیک در درمان اختلارویای شفافاختلالات حرکتی در انسانسریعترین کامپیوتر موجودبیماری گیلن باره و بیمارتولید مثل اولین ربات های هوش مصنوعی از عروسک بازی تظاهری از ماده است که بیدگیاه خواری و گوشت خوار کدموجودات مقهور ژنها هستنددنیای شگفت انگیز کوانتومانسان خطرناکترین موجودروشی جدید در درمان سکته مارتباط انسانی، محدود به شناسایی سلول های ایمنی ابیان حقیقتچند نرمش مفید برای کمردرتوسعه برخی شغل ها با هوش فلج خوابهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان مادی، تجلی فضا در ذهپیموزایدما با کمک مغز خود مختاريمدانش بی نهایتایمپلانت نخاعی میتواند دراه بی شکستاز نشانه ها و آثار درک شدشباهت زیاد بین سلول هاي عبحثي درباره هوش و تفاوتهنورون های ردیاب حافظهتکامل داروینی هنوز در حافرضیه ای جدید توضیح میدههوش عاطفی در زنان بیشتر اجهشهای مفید و ذکاوتی که دپروژه ی ژنوم انسانیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلداروی تشنجی دربارداریاگر فقط مردم میفهمیدند کزندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم ساختن برج های چرخانبخش دیگری در وجود انسان هچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر نگاه انسان بر رفتالمس کوانتومیهزینه ای که برای اندیشیدآیا ممکن است موش کور بی ممراحل ارتقای پله پله کیهدر یک فراکتال هر نقطه مرکزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعصب حقوق نورولووبرخی یونها و مولکول های مچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر گیاه خواری بر رشد وممانتین یا آلزیکسا یا ابحد و مرزها توهم ذهن ماستویتامین دی گنجینه ای بزرآیا انسان با مغز بزرگش اخمطالعه ای بیان میکند اهددرمان جدید میگرن با انتی ابزار بقا از نخستین همانسفر تجهیزات ناسا به مریخ سفر دشوار اکتشافاز تکینگی تا مغز، از مغز بررسی علل کمر درد در میانچرا ویروس کرونای دلتا واتاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت پنجمواکسن کرونا ساخته شده توآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز انسان برای شادمانی طدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از سندرم کووید طولانیاستخوان های کشف شده، ممکتفاوت های زبانی سرمنشا تنظام مثبت زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش مرگ و میر ناشی از ابمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت سیزدهمورزش در کمر دردافت فشار خون ناگهانی در ومغز را از روی امواج بشناسذرات کوانتومی زیر اتمی قاثرات فشار روحی شدیدسیاره ابلهانبلندی در ذهن ما درک بلندیتمدنی قدیمی در شمال خلیج هندسه ی رایج کیهانتری فلوپرازینکریستال زمان(قسمت اولمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخودآگاهی و هوشیاريژنهای مشترک بین انسان و وامیدی تازه در درمان سرطانقش گرمایش آب و هوا در همروان سالماختلالات صحبت کردن در انسرگیجه از شایعترین اختلابیماری ای شبیه آلزایمر و تولید پاک و فراوان انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی تعداد کلی ذهن ها در جهان گالکانزوماب، دارویی جدیمیهمانهای ناخوانده عامل دندان ها را مسواک بزنید تانسان عامل توقف رشد مغزريتوکسيمب در درمان ام اسارتباط از بالا به پایین مشواهدی از نوع جدیدی از حابیست تمرین ساده برای جلوچند جهانیتوصیه های سازمان بهداشت فلج خواب چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان هوشیارپیچیدگی های مغزمگسما تحت کنترل ژنها هستیم یدانشمندان موفق به بازگرداین پیوند نه با مغز بلکه رابطه تشنج و اوتیسماز نظر علم اعصاب یا نرووسشباهت زیاد بین سلول هاي عبحثی جالب درباره محدودیتنوروپلاستیسیتی چیستتکامل داروینی هنوز در حافضای قلب منبع نبوغ استهوش عاطفی در زنان بیشتر اجهشهای مفید و ذکاوتی که دپروژه ی ژنوم انسانیمخچه ابزاري که وظیفه آن فداروی جدید s3 در درمان ام اگر میدانی مصیبت بزرگتر زندگی بی دوداز تکینگی تا مغز از مغز تعلایم کمبود ویتامین E را برنامه و ساختار پیچیده مچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر نگاه انسان بر رفتالوب فرونتال یا پیشانی مغهزینه سنگین انسان در ازاآیا ما تنها موجودات زنده مرز مرگ و زندگی کجاستدر کمتر از چند ماه سوش جدزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعضلانی که طی سخن گفتن چقدبرخی اثرات مضر ویتامین دچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژي پاک سرچشمه ححرکت چرخشی و دائمی کیهانویروس مصنوعیآیا احتمال دارد رویا از آمعنی روزهدرمان جدید کنترل مولتیپلابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز، از مغز بزرگ شدن مغز محدود به دورچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دمنابع بی نهایت انرژی در دحس و ادراک قسمت پنجاهواکسن ایرانی کرونا تولیدآب زندگی است قسمت چهارممغز انسان رو به کوچک تر شدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از سندرم گیلن باره به دنبال استروژن مانند سپر زنان دتفاوتهای جنسیتی راهی برانظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش التهاب ناشی از بیمامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمحس و ادراک قسمت ششموزن حقیقی معرفت و شناختافت هوشیاری به دنبال کاهمغز زنان جوانتر از مغز مررفتار اجتماعی انسان، حاصاثرات مفید قهوهسیاره ابلهانبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتمساح حد واسط میان مغز کوهندسه بنیادینترکیب حیوان و انسانکریستال زمان(قسمت دوم)منبع هوشیاری کجاست؟(قسمخودآگاهی و هوشیاريژنهای هوش ، کدامندامگا سه عامل مهم سلامتنقش پیش زمینه ها و اراده روبات های ریز در درمان بیاختلالات عضلانی ژنتیکسربازان ما محققا غلبه می بیماری ای شبیه ام اس مولتتولید سلولهای جنسی از سلهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییر الگوی رشد مغزی با زگامی در درمان بیماریهای میوتونیک دیستروفیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجانسانیت در هم تنیده و متصریواستیگمینارتباط بین هوش طبیعی و هوشواهدی از دنیسوان(شبه نئبیش از نیمی از موارد انتقچند روش ساده برای موفقیتتوصیه های غیر دارویی در سفلج دوطرفه عصب 6 چشمهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان یکپارچهپیچیدگی های مغزی در درک زمانند آب باشدانشمندان نورون مصنوعی ساین ایده که ذرات سیاهچالراز تغییراز نظر علم اعصاب اراده آزشرکت نورالینک ویدیویی ازبحثی در مورد نقش ویتامين نوروز یا روز پایانیتکامل زبانقلب و عقلهوشمندی کیهانجواب دانشمند سوال کننده پرواز از نیویورک تا لوس آمدل همه جانبه نگر ژنرالیداروی جدید میاستنی گراویاگر نیروی مغناطیس نباشد زندگی زمینی امروز بیش از از تکینگی تا مغز از مغز تعلایم کمبود ویتامین E را برنامه ی مسلط ژنها در اختچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر ویتامین دی بر بیمالوتیراستامحقیقت اشیاهزاران سال چشم های بینا وآیا مغز تا بزرگسالی توسعمرز بین انسان و حیوان کجادر آستانه ی موج پنجم کوویزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تغیرقابل دیدن کردن مادهبرخی اختلالات عصبی مثانهچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز حس چشایی و بویاییویرایش DNA جنین انسان، برآیا احتمال دارد رویا از آمعادله ها فقط بخش خسته کندرمان جدید سرطانمعجزه ی علمدرمانهای بیماری پارکینسابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز، از مغز بزرگ شدن تقریبا ناگهانی چرا بیماری های تخریبی مغتاثیر درجه حرارت بر عملککنترل همجوشی هسته ای با همنابع جدید انرژیحس و ادراک قسمت پنجاه و یواکسن اسپایکوژنآب زندگی است قسمت اولمغز انسان رو به کوچکتر شددرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقای موجود زنده از سندرم پیریفورمیساسرار آفرینش در موجتقلید مرحله ای نسبتا پیشنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر رو ح و روان بر جسمکاهش دوپامین عامل بیماریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت شصت و دووزوز گوشافتخار انسانمغزهای کوچک بی احساسرقیبی قدرتمند در برابر ماثرات مضر ماری جواناسیر آفرینش از روح تا مغز به مغز خزندگان خودت اجازتنفس هوازی و میتوکندریهندسه در پایه ی همه ی واکترازودونکریستال زمان(قسمت سوم)منبع هوشیاری کجاست؟(قسمخودروهای هیدروژنیژنهای حاکم بر انسان و انسامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنقش آتش در رسیدن انسان بهروح رهاییاختراع جدید اینترنت کوانسردرد میگرن در کودکانبیماری اسپینال ماسکولار تولترودینهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییر زودتر اتصالات مغزیگامی در درمان بیماریهای میگرن و پروتئین مرتبط با دو برابر شدن خطر مرگ و میانعطاف پذیری مکانیسمی علریاضیات یک حس جدید استارتباط شگفت مغز انسان و فشکل های متفاوت پروتئین هبیشتر کمردردها نیازی به چندین ماده غذایی که ماننتوصیه هایی در مصرف ماهیفناوری هوش مصنوعی نحوه خهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان یکپارچهپیوند قلب خوک، به فرد دچاماه رجبدانشمندان یک فرضیه رادیکاینکه به خاطرخودت زندگی راست دستی و چپ دستیاز نظر علم اعصاب اراده آزشش مرحله تکامل چشمبحثی در مورد نقش کلسیم و نوشیدن چای برای مغز مفید تکامل زبانقلب دروازه ی ارتباطهوشیاری کوانتومیجوسازی مدرنپرورش مغز مینیاتوری انسامدل های ریز مغز مینی برینداروی جدید ضد میگرناگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تعلت خواب آلودگی بعد از خوبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱چگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر ویروس کرونا بر مغز لوزالمعده(پانکراس)مصنوعحقیقت تنها چیزی است که شاهستي مادي ای که ما کوچکترآیا همه جنایت ها نتیجه بیمرز جدید جستجو و اکتشاف، در درمان بیماری مولتیپل زبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمقالاتبرخی اصول سلامت کمرچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک (قسمت اول )واقعیت فیزیکی، تابعی از آیا برای تولید مثل همیشه آیا بزرگ شدن مغز فقط در دمعجزه ی علم در کنترل کروندرهای اسرارآمیز و پوشیدهابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکامل تا مغز از مغز تا بزرگترین خطایی که مردم مچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر درجه حرارت بر عملککنترل جاذبهمناطق خاصی از مغز در جستجحس و ادراک قسمت پنجاه و دواکسن اسپایکوژن ضد کروناآب زندگی است قسمت دوممغز ایندگان چگونه استدرختان اشعار زمینابزار بقای موجود زنده از سندرم پس از ضربه به سراسرار بازسازی اندام هاتقلید از روی طبیعتنظریه ی ریسمانتاثیر رژیم گیاه خواری بر کاهش سن بیولوژیکی، تنها منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک سی و هفتمیک پیام منفرد نورون مغزی افراد آغاز حرکت خودشان رمغزتان را در جوانی سیم کشرموزی از نخستین تمدن بشراجزای پر سلولی بدن انسان سیستم تعادلی بدنبه بالا بر ستارگان نگاه کتنفس هوازی و میتوکندریهندسه زبانِ زمان استتراشه ی بیولوژِیککشف مکانیسم عصبی خوانش پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخورشید مصنوعیکل اقیانوس در یک ذرهانفجار و توقف تکاملی نشانقش انتخاب از طرف محیط، نروزه داری متناوب، مغز را ادامه بحث تکامل چشمسردرد و علتهای آنبیماری اضطراب عمومینقش رژیم غذایی در رشد و اتومورها و التهاب مغزی عاهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییر عمودی سر انسان از پگاهی لازم است برای فهم و میگرن سردردی ژنتیکی که بدو برابر شدن خطر مرگ و میاولین مورد PML به دنبال تکریسدیپلام تنها داروی تایارتباط شگفت انگیز مغز انشکل پنجم مادهبا هوش مصنوعی خودکار روبنه جنگ و نه خونریزیتوضیحی ساده در مورد هوش مفیلمی بسیار جالب از تغییهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان کنونی و مغز بزرگتریپیوند مغز و سر و چالشهای ماپروتیلیندانشمندان ژنی از مغز انساینکه خانواده ات سالم بارجزخوانی هایی که امروز باز واقعیت امروز تا حقیقتششمین کنگره بین المللی سبحثی در مورد حقیقت فضا و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک تکامل زبان انسان از پیشیقیچی ژنتیکیهوش، ژنتیکی است یا محیطیجاودانگی مصنوعیآلودگی هوا چالش قرن جدیدمدیون خود ناموجودداروی ضد تشنج با قابليت تاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تعماد الدین نسیمی قربانی برین نت به جای اینترنتچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر ژنها بر اختلالات خلیس دگرامفتامین یا ویاسحقیقت خواب و رویاهستی ما پس از شروعی چگال آیا هوش مصنوعی می تواند نمزایای شکلات تلخ برای سلدر سال حدود 7 میلیون نفر زبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمابرخی بیماری ها که در آن بچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک (قسمت دوم )واقعیت چند سویهآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز فکر میکند مرگ برای دیدرک فرد دیگر و رفتارهای اابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکامل تا مغز، از مغز تبزرگترین درد از درون است چرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر درجه حرارت بر عملککندر در بیماریهای التهابمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاه و سواکسن دیگر کرونا ساخته شآب زندگی است قسمت سوممغز ابزار بقای برتر مادیدرد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقای موجود زنده از سندرم سردرد به دلیل افت فاصل بازخوردتقویت استخوان در گرو تغذنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر رژیم گیاه خواری بر کایروپاکتیک چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک- قسمت پنجاه و یک پیشنهاد خوب برای آسان افزایش قدرت ادراکات و حسمغزتان را در جوانی سیمکشرمز و رازهای ارتباط غیر کاجزایی ناشناخته در شکل گسیستم دفاعی بدن علیه مغز به خودت مغرور نشوتنفس بدون اکسیژنهنر رها شدن از وابستگیتربیت کودکان وظیفه ای مهکشف مکانیسمی پیچیده در بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمخانواده پایدارانواع سکته های مغزینقش اتصالات بین سلولهای روزه داری و بیمار ی ام اس اداراوون تنها داروی تاییسردرد تنشنبیماری بیش فعالینقش زنجبیل در جلوگیری از تومورهای ستون فقراتهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییرات منطقه بویایی مغزگاهی مغز بزرگ چالش استمیگرن شدید قابل درمان اسدو سوی واقعیتاولین مورد پیوند سر در انریشه های مشترک حیاتارتباط شگفت انگیز مغز انشگفت انگیز بودن کیهانبا تعمق در اسرار ابدیت و چه زیاد است بر من که در ایتیوتیکسن داروی ضد جنونفیزیک مولکولها و ذرات در هوش مصنوعی به کمک هوش طبیجهان کاملی در اطراف ما پرپیوند اندام از حیوانات بماجرای جهل مقدسدانشمندان پاسخ کوانتومی اینترنت بدون فیلتر ماهوارساناها و ابر رساناها و عاز کجا آمده ام و به کجا میصرع و درمان های آنبحثی در مورد عملکرد لوب فنیکولا تسلاتکامل ساختار رگهای مغزی قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصهیچ کاری نکردن به معنی چیجایی خالی نیستآلودگی هوا و ویروس کرونامدیریت اینترنت بر جنگداروی ضد تشنج با قابليت تزندگی زودگذراگر با مطالعه فیزیک کواناز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل موثر در پیدایش زبابرای پیش بینی آینده مغز دچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر کلام در آیات کلام بلا اکراه فی الدینحقیقت راستین انسان علم بو هر کس تقوای خدا پیشه کنآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمسیر دشوار تکامل و ارتقادرمان های اسرار آمیز در آزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تصفحه اصلیبرخی بیماری های خاص که بدناتوانی از درمان برخی ویتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت چهلواقعیت چیستواقعیت چیستآیا جنین انسان، هوشمندی مغز قلبدرک نیازمند شناخت خویش اابزار بقا از نخستین همانسفری به آغاز کیهاناز تکامل تا مغز، از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچرا خشونت و تعصبتاثیر درجه حرارت بر عملککوچک شدن مغز از نئاندرتامنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاه و شواکسن دیگری ضد کرونا از دآب، زندگی است(قسمت پنجم)مغز ابزار برتر بقادستورالعمل مرکز کنترل بیابزارهای پیشرفته ارتباط سوپاپ ها یا ترانزیستورهااصل عدم قطعیت از کوانتوم تقویت سیستم ایمنینظریه تکامل در درمان بیمتاثیر رژیم گیاه خواری بر کار با یگانگی و یکپارچگیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک- قسمت بیست و پیک آلل ژنتیکی که از نئاندافزایش مرگ و میر سندرم کونقش قهوه در سلامتیرمز بقای جهش ژنتیکیاحیای بینایی نسبی یک بیمسکته مغزیبه دنبال رستگاری باشتنها مانع در زندگی موارد هوموارکتوس ها ممکن است دترجمه ای ابتدایی از اسراکشف ارتباط جدیدی از ارتبمنبع هوشیاری در کجاست؟ قخارق العاده و استثنایی بانگشت ماشه اینقش تیروئید در تکامل مغزروزه داری سلول های بنیادادراک ما درک ارتعاشی است سردرد سکه ایبیماری تی تی پینقش زبان در سلطه و قدرت اتوهم فضای خالی یا توهم فضهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییرات آب و هوایی که به گذر زمان کاملا وابسته به میدان مغناطيسي زمین بشر دوچرخه سواری ورزشی سبک و اولین هیبرید بین انسان و رژیم های غذایی و نقش مهم ارتباط غیرکلامی بین انساشگفتی های زنبور عسلباهوش ترین و با کیفیت ترینهایت معرفت و شناخت درک عتکنولوژی جدید که سلول هافیزیک و هوشیاریهوش مصنوعی به شناسایی کاجهان پیوستهپیوند سر آیا ممکن استماده ی تاریکدانشمندان اولین سلول مصنایندرالرشته نوروایمونولوژی و نقاز آغاز خلقت تا نگاه انساضررهای مصرف شکر و قند بر بحثی درباره هوش و تفاوتهنیاز به آموزش مجازی دیجیتکامل شناخت انسان با کشفقانون مندی نقشه ژنتیکی مهیچ کس مانند تو نگاه نمیکجاذبهآلزایمرمدارک ژنتیکی چگونه انسانداروی ضد تشنج توپیراماتزندگی، مدیریت انرژیاگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل ایجاد لغت انسانی و برای اولین بار دانشمندانچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر کپسول نوروهرب بر نلایو دوم دکتر سید سلمان فحقیقت غیر فیزیکیوفور و فراوانیآیا هوش ارثی دریافتی از پمسئول صیانت از عقیده کیسدرمان های بیماری آلزایمرزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسوالات پزشکیبرخی توجهات در ببمار پارناتوانی در شناسایی چهره تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت چهل و هفتمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت چهل و هشتواقعیت های متفاوتآیا جهان ذهن و افکار ما ممغز ما کوچکتر از نیم نقطهدرک و احساسابزار بقای موجود زنده از سقوط درون جاذبه ای خاص، چاز روده تا مغزبسیاری از بیماری های جدیچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر درجه حرارت بر عملککوچکترین چیز یک معجزه اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت بیست و چهواکسن سرطانآثار باستانی تمدن های قدمغز از بسیاری حقایق می گردغدغه نتیجه ی نادانی استابزارهای بقا از نخستین هسوپاپ ها یا ترانزیستورهااصول انجام برخی نرمش ها دتلقین اطلاعات و حافظهنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر رژیم گیاهخواری بر کاربرد روباتهای ريزنانومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک- قسمت شصت و چهیک جهش ممکن است ذهن انسانافزایش سرعت پیشرفت علوم نقش مهاجرت در توسعه نسل ارمز جهاناحیای بینایی نسبی یک بیمسانسور از روی قصد بسیاری به زودی شبکه مغزی به جای تو یک معجزه ایهوش مصنوعی می تواند بر احتسلیم شدن از نورون شروع مکشف جمجمه ای درکوه ایرهومنبع هوشیاری در کجاست؟(قخبر مهم تلسکوپ هابلانگشت نگاری مغز نشان میدنقش حفاظتی مولکول جدید دروش مقابله مغز با محدودیادغام میان گونه های مختلسردرد عروقی میگرنبیماری دویکنقش زبان در سلطه و قدرت اتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)هوش مصنوعی از عروسک بازی تغییرات تکاملی سر انسان گربه شرودینگر و تاثیر مشمیدان های مغناطیسی قابل دورترین نقطه ی قابل مشاهاولین تصویر در تاریخ از سرژیم های غذایی و نقش مهم ارتروز یا خوردگی و التهاشاهکار قرنبار بزرگ ایستادن بر دو پانهایت در بی نهایتتکنولوژی جدید که سلول هافیزیکدانان ماشینی برای تهوش مصنوعی در کامپیوترهاجهان پیوستهپیوند سر، یکی از راه حلهاماده ی خالیدانشمندان تغییر میدان مغایا کوچک شدن مغزانسان الرشد مغز فرایندی پیچیده ااز انفجار بزرگ تا انفجار ضررهای شکر بر سلامت مغزبحثی درباره هوش و تفاوتهچیزی منتظر شناخته شدنتأثیر نگاه انسان بر رفتاقانون جنگلهیچگاه از فشار و شکست نترجاذبه و نقش آن در شکلگیریآملودیپین داروی ضد فشار مروری بر تشنج و درمان هایداستانها و مفاهیمی اشتبازونیسومایداگر خواهان پیروزی هستیاز تکینگی تا مغز از مغز تعواملی که برای ظهور لغت ابرای تمدن سازی، باید در بچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر کپسول نوروهرب بر تلبخند بزن شاید صبح فردا زحقیقت غیر قابل شناختوقت نهيب هاي غير علمي گذشآیا هوش سریعی که بدون احسمسئولیت جدیددرمان های جدید میگرنزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تپیامهای کاربرانبرخی توصیه ها برای واکسینادانی در قرن بیست و یکم،تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت چهل و دومواقعیت و مجازآیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز مادران و کودکان در زمدرک کنیم ما همه یکی هستیمابزار بقای موجود زنده از سلول های بنیادی منابع و اازدواج های بین گونه ای، ربعد از کروناچرا ذرات بنیادی معمولاً تاثیر درجه حرارت بر عملککووید نوزده و خطر بیماری منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت بیست و یکواکسن سرطانآرامش(سکوت) stillness و تکاپومغز به تنهایی برای فرهنگ ذهن ما از در هم شکستن منبابزارهای بقا ازنخستین همسوپاپ ها یا ترانزیستورهااصول توسعه ی یک ذهن کاملتلاش ها برای کشف منابع جدهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر عصاره تغلیظ شده گیکاربرد روباتهای ريز، در منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحساسیت روانی متفاوتیک رژیم غذایی جدید، می توافسردگی و اضطراب در بیمانقش میدان مغناطیسی زمین رمز جهان خاصیت فراکتالاحساس گذر سریعتر زمانسانسور بر بسیاری از حقایبه زیر پای خود نگاه نکن بتو یک جهان در مغز خودت هسهوش مصنوعی و کشف زبان هایتشنج چیستگل زندگیمنبع خواب و رویاخدا موجود استاندوهگین نباش اگر درب یا نقش حیاتی تلومر دی ان آ دروش های صرفه جویی در ایجاادغام دو حیطه علوم مغز و سرعت فکر کردن چگونه استبیماری دیستروفی میوتونینقش سجده بر عملکرد مغزتوهم چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی ثبت امواج الکتریکی در عصگزیده ای از وبینار یا کنفمیدازولام در درمان تشنج ديدن با چشم بسته در خواب اولین سلول مصنوعیرژیم ضد التهابیارزش حقیقی زبان قسمت اولشاهکار شش گوشبار سنین ابزار هوشمندی اچهار میلیارد سال تکامل بتکامل مادی تا ابزار هوشمفرگشت و تکامل تصادفی محض هوش مصنوعی در خدمت خلق وحجهان پر از چیزهای اسرار آپیوستگی همه ی اجزای جهانماده، چیزی بیش از یک خلا دانشمندان روش هاي جدیدی ایا این جمله درست است کسیرشد مغز علت تمایل انسان باز بحث های کنونی در ویروسطلای سیاهبحثی درباره هوش و تفاوتهچیزی خارج از مغزهای ما نیتئوری تکامل امروز در درمقانون جنگلهیپرپاراتیروئیدیسمجدایی خطای حسی استآمارهای ارائه شده در سطح مرکز هوشیاری، روح یا بدن دخالت در ساختار ژنهازونا به وسیله ویروس ابله اپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تعوارض ازدواج و بچه دار شدبرای خودآگاه بودن تو باینگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر کپسول نوروهرب بر سلرزش ناشی از اسیب به عصبحقایق ممکن و غیر ممکنوقتی فهمیدی خطا کردی برگآیا هشیاری کوانتومی وجودمسئولیت در برابر محیط زیدرمان های جدید در بیماری زبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسایتهای دیگربرخی درمان های Spinal Muscular Atنبرو و انرژی مداومتاثیر گیاهخواری بر رشد و تاثیر انتخاب از طرف محیط کلمات بلند نه صدای بلندمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت چهل و سومواقعیت خلا و وجود و درک مآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز چون ابزار هوش است دلیدرک احساسات و تفکرات دیگابزار بقای موجود زنده از سلول های بدن تو پیر نیستناساس انسان اندیشه و باور بعد از کروناچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملککودک ایرانی که هوش او از منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت بیست و دوواکسنی با تاثیر دوگانه اآزمون تجربی، راهی برای رمغز برای فراموشی بیشتر کذهن چند جانبه نیازمند نگابزارهای بقای موجود زندهسودمندی موجودات ابزی بر اصول سلامت کمرتلاش هایی در بیماران قطع هفت سین یادگاری از میراث تاریخ همه چیز را ثبت کردهکتاب گران و پرهزینه شد ولمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخفاش با شیوع همه گیری جدییکی از علل محدودیت مغز امالکترومغناطیس شنوایی و هنقش محیط زندگی و مهاجرت دروی و منیزیم در تقویت استاحساسات کاذبساخت شبکه عصبی مصنوعی با بوزون هیگز چیستتو پیچیده ترین تکنولوژی هوش مصنوعی گوگل به کمک تشتشنج و حرکات شبه تشنجی قاگلوئونمنحنی که ارتباط بین معرفخطا در محاسبات چیزی کاملاندام حسی، درک از بخش هاینقش خرچنگ های نعل اسبی درروش هایی ساده برای کاهش اارتقا و تکامل سنت آفرینش سعی کن به حدی محدود نشویبیماری ضعف عضلات نزدیک بنقش غذاها و موجودات درياتوهم بی خداییهوش مصنوعی از عروسک بازی جمجمه انسان های اولیهگزارش یک مورد جالب لخته ومکانیک کوانتومی بی معنی دی متیل فومارات(زادیوا)(اوکرلیزوماب داروی جدید شرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وارزش حقیقی زبان قسمت دومشاید درست نباشدبارداری بدون رحمچهار ساعت پس از کشتار خوکتکامل مداومفراموش کارها باهوش تر هسهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجهان دارای برنامهپیام های ناشناخته بر مغز مبانی ذهنی سیاه و سفیددانشمندان روشی برای تبدیایا ابزار هوشمندی یا مغز زمین در برابر عظمت کیهاناز تلسکوپ گالیله تا تلسکطوفان فقر و گرسنگی و بی سبحثی درباره هوش و تفاوتهچیزی شبیه نور تو نیستتئوری تکامل در پیشگیری و قانونمندی و محدودیت عالمهاوکينگ پیش از مرگش رسالجریان انرژی در سیستم های آن چیزی که ما جریان زمان مرکز حافظه کجاستدر مانهای کمر دردزیباترین چیز در پیر شدنابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تعید نوروز مبارکبرخی ملاحظات در تشنج های نگاه انسان محدود به ادراتاثیر کپسول نوروهرب بر سلرزش عضله یا فاسیکولاسیوحمله ویروس کرونا به مغزوقتی تو از یاد گرفتن باز آیا واکنش های یاد گرفته ومستند جهان متصلدرمان های رایج ام اسزبان ریشه هایی شناختی اسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکنخاع ما تا پایین ستون فقرنخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر احتمالی عصاره تغلیکلام و زبان، گنجینه ای بسمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت نهموالزارتان داروی ضد فشار آیا خداباوری محصول تکاملمغز چگونه صداها را فیلتر درک تصویر و زبان های مخلتابزار بقای موجود زنده از سلول عصبی شاهکار انطباق استفاده از مغز، وزن را کمبعد از کرونا دلخوشی بیهوچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملککودکان میتوانند ناقل بی منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت بیست و سوواسطه ها د رمسیر ایجاد مغآزمون ذهنی گربه ی شرودینمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ذهن هوشیار در پس ماده ی مابزارهای بقای از نخستین سیلی محکم محیط زیست بر اناضطراب و ترستلاشی برای درمان قطع نخاهم نوع خواری در میان پیشیتازه های اسکیزوفرنی(جنوکتاب زیست شناسی باورمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخلاصه ای از مطالب همایش میافته های نوین علوم پرده الکتروتاکسی(گرایش و حرکنقش نگاه از پایین یا نگاهرویا و خبر از آیندهاخلاق و علوم اعصابساخت شبکه عصبی با الفبای بوزون هیگز جهان را از متلتو افق رویداد جهان هستیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتشنج عدم توازن بین نورون گمان میکنی جرمی کوچکی در منشأ اطلاعات و آموخته ها خطا در محاسبات چیزی کاملانرژی تاریکنقش داروهاي مختلف معروف روش صحبت کردن در حال تکامارتوکين تراپی روشی جديد شلیک فراموشیبیماریهای تحلیل عضلانی انقش غذاها و موجودات درياتوهم جدایی و توهم علمهوش مصنوعی از عروسک بازی جنبه های موجی واقعیتگشایش دروازه جدیدی از طرمکانیزمهای دفاعی در برابدید تو همیشه محدود به مقدايندگان چگونه خواهند دیدرژیم غذایی ضد التهابیارزش حقیقی زبان قسمت سومشبیه سازی میلیون ها جهان بازگشت از آثار به سوی خدانوآوری ای شگفت انگیز دانتکامل چشمفراموشی همیشه هم بد نیستهوش مصنوعی درمانگر کامپیجهان در حال نوسان و چرخشپیشینیان انسان از هفت میمباحث مهم حس و ادراکداروهای مصرفی در ام اسایا بیماری ام اس (مولتیپزمین زیر خلیج فارس تمدنی از تلسکوپ گالیله تا تلسکطی یکصد هزار سال اخیر هرچبحثی درباره هوش و تفاوتهنکاتی در مورد تشنجتئوری جدید، ویران کردن گقارچ بی مغز در خدمت موجودهاوکينگ پیش از مرگش رسالجریان انرژی در سیستم های آنچه واقعیت تصور میکنیم مرکز حافظه کجاستدر محل کار ارزش خودت را بزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعامل کلیدی در کنترل کارآبرخی مرزهای اخلاق و علوم نگاه از بیرون مجموعهتاثیر کتامین در درمان پالزوم سازگاری قانون مجازاحمایت از طبیعتویتنام نوعی کرونا ویروس آیا یک، وجود داردمشکلات نخاعیدرمان های علامتی در ام اسزبان شناسی مدرن در سطح سلاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلانخستین روبات های زنده ی جتاثیر ترکیبات استاتین (سکلرال هیدرات برای خوابانمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت چهارمواکنش های ناخودآگاه و تقآیا دلفین ها می تواند از مغز ناتوان از توجیه پیدادرک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقای موجود زنده از سلولهای ایمنی القا کنندهاستفاده از هوش مصنوعی در بعد از کرونا دلخوشی بیهونزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملککودکان خود را مشابه خود تمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت بیستموبینار اساتید نورولوژی دآزمون ذهنی گربه شرودینگرمغز بزرگ چالش است یا منفعذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزارهای دفاعی و بقای موسیگار عامل افزایش مرگ وماطلاع رسانی اینترنتیتلاشی تازه برای گشودن معهمه چیز در زمان کنونی استتازه های بیماری پارکینسوکتاب طبیعت در قالب هندسهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخلاصه ای از درمان های جدییادگیری مهارت های جدید دالگوی بنیادین و هوشیارینقش نظام غذایی در تکامل مرویا بخشی حقیقی از زندگی اخلاق پایه تکامل و فرهنگساختار شبکه های مغزی ثاببی نهایت در میان مرزهاتو انسانی و انسان، شایستهوش مصنوعی الفاگوتشخیص ژنتیکی آتروفی های گنجینه ای به نام ویتامین منشاء کوانتومی هوشیاری اخطر آلودگی هواانرژی تاریک که ما نمی تونقش ذهن و شناخت در حوادث روشهای نو در درمان دیسک بارتباط میکروب روده و پارشلیک فراموشیبیهوش کردن در جراحی و بیمنقش غذاها و موجودات درياتوهمات و شناخت حقیقتهوش مصنوعی از عروسک بازی جنسیت و تفاوت های بیناییپمبرولیزوماب در بیماری چما انسانها چه اندازه نزددیدن خدا در همه چیزايا اراده آزاد توهم است یرژیم غذایی ضد دردارزش خود را چگونه میشناسشبیه سازی سیستم های کوانبازگشت به ریشه های تکاملنوار مغز مشاهده ی غیر مستتکامل و ارتقای نگاه تا عمفرایند پیچیده ی خونرسانیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحجهان شگفت انگیزپیشرفت های جدید علوم اعصمجموعه های پر سلولی بدن مداروهای ام اسایا بدون زبان میتوانیم تزمان چیستاز تکنیکی تا مغز از مغز تظهور امواج مغزی در مغز مصبحثی درباره احساسات متفاچگونه مولکول های دی ان ایتا 20 سال آینده مغز شما به قبل از آغازهدف یکسان، در مسیرهای متجریان انرژی در سیستم های آنچه حس می کنیم، نتیجه ی مرکز خنده در کجای مغز استدر چه مرحله ای از خواب ، رزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعادت کردن به نعمتبرخی نکات از گاید لاین پرنگاه از درون مجموعه با نگتاثیر گیاه خواری بر رشد ولزوم سازگاری قانون مجازاحوادث روزگار از جمله ویرویتامین E برای فعالیت صحآیا کیهان می تواند یک شبیمشکلات بین دو همسر و برخیدرمان ژنتیکی برای نوآوریزبان شناسی نوین نیازمند از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و نرمش های مفید برای درد زاتاثیر حرکات چشم بر امواج کمردردمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت نوزدهمواکنش به حس جدیدآیا دلفین ها میتوانند بامغز و سیر تکامل ان دلیلی درک درست از خود و هوشیاریابزار بقای موجود زنده از سلولهای بنیادی مصنوعی دراستفاده از سلول های بنیاتفکر خلا ق در برابر توهم نزاع بین علم و نادانی رو تاثیر درجه حرارت بر عملککوری گذرای ناشی از موبایمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت دهموراپامیل در بارداریآسيب میکروواسکولاریا آسمغز بزرگ چالشهای پیش روذهن سالمابعاد اضافه ی کیهانسیاهچاله های فضایی منابعاطلاعات حسی ما از جهان، چتلاشی جدید در درمان ام اسهمه ی سردردها بی خطر نیستتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کتاب، سفری به تاریخمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخونریزی مغز در سندرم کوویادآوری خواب و رویاالگوبرداری از طبیعتنقش نظریه تکامل در شناسارویا تخیل یا واقعیتاختلال خواب فرد را مستعد سازگاری با محیط بین اجزابی عدالتی در توزیع واکسن تو با همه چیز در پیوندیهوش مصنوعی از عروسک های بتشخیص آلزایمر سالها قبل گویید نوزده و ایمنی ساکتمهندسی ژنتیک در حال تلاش خطرات هوش مصنوعیانسان قدیم در شبه جزیره عنقش روی و منیزیم در سلامتروشهای شناسایی قدرت شنواارتباط ماده و انرژیشنا در ابهای گرم جنوب نیابیهوشی در بیماران دچار انقشه مغزی هر فرد منحصر بهتوپیراماتهوش مصنوعی از عروسک بازی جنسیت و تفاوت های بیناییپنج اکتشاف شگفت آور در موما انسانها چه اندازه نزددژا وو یا اشنا پنداریايا اراده آزاد توهم است یراه فراری نیستاز نخستین همانند سازها تشبکه های مصنوعی مغز به دربازخورد یا فیدبکنوار مغز در فراموشی هاتکامل ابزار هوش ، راه پر فرایند تکامل و دشواری هاهوش مصنوعی ساخته هوش طبیجهانی که نه با یک رخداد و پیشرفت در عقل است یا ظواهمحل درک احساسات روحانیداروهای تغییر دهنده ی سیایا تکامل هدفمند استزمان واقعیت است یا توهماز تکینگی تا مغز و از مغز عقل مجادله گربحثی درباره احساساتی غیرچگونه مغز پیش انسان یا همتا بحر یفعل ما یشاقبل از انفجار بزرگهدف از تکامل مغزجستجوی متن و تصویر به صورآنها نمیخواهند دیگران رامرگ چیستدر هم تنیدگی مرزها و بی مزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعارضه جدید ویروس کرونا سبرخی نرمش ها برای زانونگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر گیاه خواری بر رشد ومقاومت به عوارض فشار خون حافظه و اطلاعات در کجاست ویتامین E در چه مواد غذایآیا گذشته، امروز وآینده مشکلات روانپزشکی پس از سدرمان ام اس(مولتیپل اسکلابزار بقا از نخستین همانزبان، نشان دهنده ی سخنگو از تکینگی تا مغز- از مغز برداشت مغز ما از گذر زمانبررسي علل احتمالي تغيير نرمش های مفید در سرگیجهتاثیر دوپامین و سروتونینکمردرد ناشی از تنگی کانامنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هفتمواکسن های شرکت فایزر آمرآیا دست مصنوعی به زودی قامغز آیندگان چگونه است ؟درک عمیق در حیواناتابزار بقای موجود زنده از سلسله مباحث هوش مصنوعیاستفاده از سلول های بنیاتفاوت مغز انسان و میمون هنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملککی غایب شدی تا نیازمند دلمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت دوازدهمورزش هوازی مرتب خیلی به قآسیب ها ناشی از آلودگی هومغز بزرگ و فعال یا مغز کوذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاتفاق و تصادفسیاهچاله ها، دارای پرتو اطلاعاتی عمومی در مورد متمایل زیاد به خوردن بستنهمیشه اطمینان تو بر خدا بتبدیل سلولهای محافط به سکتابخانهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخواندن ، یکی از شستشو دهنژن هوش و ساختارهای حیاتی التهاب شریان تمپورالنقش هورمون های تیروئید درویا حقی از طرف خدااختلال در شناسایی حروف و ستون فقرات انسان دو پا جلبیمار 101 ساله، مبتلا به ستو با باورهایت کنترل میشهوش مصنوعی از عروسک های بتصویربرداری فضاپیمای آمگوشه بیماری اتوزومال رسسمولتیپل اسکلروز در زنان دفاع در برابر تغییر ساختانسان ها می توانند میدان نقش روزه داری در سالم و جروشی برای بهبود هوش عاطفارتباط متقابل با همه ی حیشناخت و معرفت، و نقش آن دبیوگرافینقشه های مغزی جدید با جزیتوانایی مغز و دیگر اجزای هوش مصنوعی از عروسک بازی جهل مقدسپوست ساعتی مستقل از مغز دما اکنون میدانیم فضا خالدژاوو یا آشناپنداریای نعمت من در زندگیمراه های جدید برای قضاوت راز نخستین همانند سازها تشباهت مغز و کیهانبازسازي مغز و نخاع چالشی نوار مغز در تشخیص بیماری تکامل جریان همیشگی خلقتفرایند حذف برخی اجزای مغهوش احساسیجهانی که از یک منبع، تغذیپیشرفتی مستقل از ابزار همحل درک احساسات روحانی دداروهای ضد بیماری ام اس وایجاد احساساتزمان پلانکاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم و ادراک فقط مشاهده ی بخش فراموش شده ی حافظهچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر مشاهده بر واقعیت بقدم زدن و حرکت دید را تغیهدف از خلقت رسیدن به ابزاجستجوی هوشیاری در مغز ماآنزیم تولید انرژی در سلومرگ و میر پنهاندر هم تنیدگی کوانتومیزیست، مرز افق رویداد هستابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعدم توقف تکامل در یک اندانگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر گیاه خواری بر رشد ومقابله با کرونا با علم اسحافظه و اطلاعات در کجاست ویتامین کاآیا پیدایش مغز از روی تصامشکلات روانپزشکی در عقب درمان تومورهای مغزی با اابزار بقا از نخستین همانزبان، وسیله شناسایی محیطاز تکینگی تا مغز- از مغز بررسی و اپروچ جدید بر بیمنرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر دپاکین بر بیماری مکمردرد و علل آنمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت هفدهمواکسن کووید 19 چیزهایی که آیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز انسان ایا طبیعتا تمادرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقای موجود زنده از سلطان جنگل یا صاحب ملکوتاستفاده از سلول های بنیاتفاوت ها و تمایزها کلید بنسبت طلایی، نشانه ای به ستاثیر درجه حرارت بر عملککیهان خود را طراحی میکندمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت سومورزش هوازی ، بهترین تمریآشنا پنداریمغز بزرگترین مصرف کننده ذره ی معین یا ابری از الکاتوبان اطلاعات و پلِ بینسیاهچاله و تکینگی ابتدایاطلاعاتی عمومی در مورد متمدن قدیمی ای در جنوب ایرهمیشه عسل با موم بخوریمتداخل مرزها و صفات با بینکجای مغز مسئول پردازش تجمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخواب سالم عامل سلامتیژن یا نقشه توسعه مغز و نقامیوتروفیک لترال اسکلرونقش هورمون زنانه استروژنرویاها از مغز است یا ناخواختلال در شناسایی حروف و سخن پاک و ثابتبیماری های مغز و اعصاب و تو جهانی هستی که خودش را هوش مصنوعی از عروسک بازی تصادف یا قوانین ناشناختهگوشت خواری یا گیاه خواریمواد کوانتومی جدید، ممکندقیق ترین تصاویر از مغز اانسان یک کتابخانه استنقش رژیم غذایی بر رشد و اروشی جدید در درمان قطع نخارتباط چاقی و کاهش قدرت بشناخت درون، شناخت بیرون؛بیوگرافینقص در تشخیص هیجانات عامتوازن مهمتر از فعالیت زیفلج نخاعی با الکترودهای هوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان فراکتالپوشاندن خود از نورما اشیا را آنطور که هستنددگرگونی های نژادی و تغییای آنکه نامش درمان و یادشراه های جدید برای قضاوت راز نخستین همانند سازها تشباهت مغز با کیهان مادیبحتی علمی درباره تمایل بنوار مغزی روشی مهم در تشختکامل داروینی هنوز در حافراتر از دیوارهای باورهوش احساسیجهش های ژنتیکی مفید در ساپاسخ گیاهان در زمان خوردمحدودیت های حافظه و حافظداروی فامپیریدین یا نورلایرادهای موجود در خلقت بزمان به چه دلیل ایجاد میشاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبخش بزرگی حس و ادراک ما اچگونه هوشیاری خود را توستاثیر نگاه ناظر هوشیار بقدرت انسان در نگاه به ابعهر حرکت خمیده می شود و هر حفره در مغزآینده ی انسان در فراتر ازمرگ و میر بسیار بالای ناشدر هم تنیدگی کوانتومی و پزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعدم درکنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر گیاه خواری بر رشد وملاحظه های اخلاقی دربارهحافظه و اطلاعات در کجاستویتامین کا و استخوانآیا آگاهی پس از مرگ از بیمشاهده گر جدای از شیء مشادرمان تشنجابزار بقا از نخستین همانسفر نامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز- از مغزت