دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هوش مصنوعی از عروسک بازی تا کمک در تولیدات تا زیان های آن بر انسان قسمت بیستم

هوش مصنوعی از عروسک های بازی تا کمک به انسان در تولیدات تا زیان های آن بر جسم و روح انسان- قسمت بیستم
ابداع یک بخش مهم برای کامپیوترهای کوانتومی

کیوبیت کامپیوتر کوانتومی معادل بیت در کامپیوترهای کلاسیک است. تمایزهای موجود در کامپیوتر کوانتومی باید با دقت بالا درک و سپس پردازش شود. برای بالا بردن قدرت کامپیوتر های کوانتومی لازم است این فاصله ها و تفاوت ها هر چه کمتر باشد.

به علت تکنولوژی کنونی، کیوبیت ها باید خیلی نزدیک به هم یعنی در فاصله ی حدود 10-20 نانومتر باشند تا با هم مرتبط شوند.(در هم تنیده شوند.) این، جای کمی برای قرار دادن وسایل الکترونیک مورد نیاز، باقی میگذارد تا اجازه دهد یک کامپیوتر کوانتومی کار کند. یکی از این اجزای اساسی برای ایجاد مدار عملکردی، چرخشگر circulator است.

چرخشگر circulator مانند عایق برای سیستم های ارتباطی برای پردازش پیام ها مهم است. برای نمونه در مورد پیام رادیوفرکانسی، جدا کننده یا عایق میتواند برای حمایت از دیگر اجزای رادیوفرکانسی در برابر انعکاس پیام اضافی، استفاده شود.(تا از نویز و پارازیت جلوگیری کند.)

از سوی دیگر چرخشگر رادیوفرکانسی معمولا استفاده می شود تا جهت جریان پیام را در چرخه، کنترل کند. این وسایل، مهم هستند تا جهت مشخصی را به پیام های پردازش کننده بدهند و از حرکت رو به عقب پارازیتی جلوگیری کنند. کنترل چنین وسایلی معمولا با کنترل میدان مغناطیسی انجام میشود. در حالی- که چنین حالتی میتواند چنین چرخه ای را برای کیوبیت ایجاد کند- کمک خواهد کرد، به کامپیوتر کوانتومی نزدیکتر شویم.

دیوید رالی فیزیکدان دانشگاه سیدنی و مدیر Microsoft Station Q. می گوید: حتی اگر ما امروز میلیون ها کیوبیت داشته باشیم، روشن نیست ما تکنولوژی کلاسیک برای کنترل آن را داشته باشیم. درک کامپیوتر کوانتومی نیازمند ابداع وسایل و تکنولوژی های جدید در سطح تماس کوانتوم- کلاسیک است.

نمونه چرخه با چرخاننده ی نوری
اخیرا گروهی، کلید حرکت به سوی درک چرخاننده ی میکروویو میدان صفر را به دست آورده اند. آنها ناخالصی هایفرومغناطیس را در یک فیلم نازک عایق سه بعدی، کنار هم آوردند که باعث درک تاثیر غیرعادی کوانتومی می شود.(ماده‌ی ناخالص که به ماده‌ی خالص می‌زنند تا دگرگونی مورد نظر در آن انجام شود)

این نتیجه یک مقیاس را بدون تماس با نمونه فراهم می کند و مسیر را برای چرخه ی روی تراشه چرخان، آماده میکند.

تاثیر کوانتومی غیر عادی Hall (QAHE),، به نظر میرسد ارتباط کوانتیده ی هال را بدون هیچ میدان مغناطیسی اضافی نشان دهد.(اصل تاثیر هال توسط Edwin Hall. مطرح شد او کشف کرد وقتی رسانا و یا نیمه رسانا با جریان در یک جهت به صورت عمودی در میدان مغناطیسی ای قرار بگیرد، ولتاژ میتواند در زوایای راست اندازه گیری شود. شباهت معمول در زمان کشف هال جریان الکتریکی در کابل به جریان مایع در لوله است. تئوری میدان مغناطیسی، باعث تفسیر دوباره در مورد اصل فیزیکی مسئول تاثیر هال شده است.

به خوبی مشخص شده است تاثیر هال به دلیل واکنش ذرات باردار مانند الکترون ها با میدان الکتریکی و مغناطیسی است. استفاده نخست از این کشف، دسته بندی عناصر شیمیایی است. ابداع ترکیبات نیمه رسانای ایندیوم آرسنید در سال 1950 منجر به وسایل مغناطیسی دارای تاثیر هال شد. گیرنده های تاثیر هال، اجازه ی اندازه گیری میدان های مغناطیسی ثابت بدون نیاز به حرکت گیرنده را میدهد. اثر کوانتومی هال در سیستم های الکترونی دوبعدی در مرز مشترک بین دو نیمه رسانا یا بین یک نیمه رسانا و یک عایق در حد میدان های مغناطیسی شدید عمود بر سطح و در دماهای بسیار پایین، رخ می دهد.)

QAHE پدیده ی فیزیکی مشابهی را با تاثیر کوانتومی هال QHE با عدد درست به اشتراک می گذارد. در زمانی که QAHE نیاز به دریافت انرژی بیرونی به شکل میدان مغناطیسی ندارد این تاثیر، میتواند پتانسیل منحصر به فردی برای کاربرد در وسایل کم مصرف الکترونیکی آینده باشد.

طی دوره ی طولانی اکتشاف، مشاهده ی موفق نوع کوانتیده ی تاثیر غیرطبیعی هال در فیلم نازک topological insulator که با مغناطیس، آلاییده شده است- سه گانه ی کوانتومی هال quantum Hall effect (QHE), quantum spin Hall effect (QSHE), and quantum anomalous Hall effect (QAHE) را کامل کرد. (topological insulator ماده ای که از درون مانند عایق عمل میکند ولی در سطح خود، میتواند از جریان الکترون ها حمایت کند.)هماهنگی بین دانشگاه سیدنی و میکروسافت منجر به ابداع این فاز از ماده شد topological insulator که کمک میکند بخش الکتریکی به نام چرخاننده circulator را 1000 برابر کوچکتر کند. این دانشمندان مواردی را کشف کردند که ماده در شکل های مختلف، نوسان دارد بدون آنکه قرینگی آن از دست برود. وقتی ما اجزای الکتریکی را به سوی مقیاس های اتمی ببریم مسیرهایی که الکترون ها در ابعاد مختلف حرکت میکند به طور فزاینده مهم و اساسی میشود.

از دید نظری اینطور درک می شود که AHE مرتبط با منحنی بری و میدان لوله ای در فضای تکانه ای است. نشانه ی این فاز تاثیر کوانتومی غیرعادی هال quantum anomalous Hall effect (QAHE)است- که در آن هدایت عرضی بار مغناطیسی شده ی هال در واحدهای کوانتومی هدایتی حتی در فقدان میدان مغناطیسی خارجی، کوانتیده می شود.
مرحله ی مهم، وقتی مدیریت شد که پژوهشگران توانستند QAHE درجه حرارت اتاق را مدیریت کنند و در این حالت وضعیت های لبه ای بدون اتلاف پیش میرود.

تیم آلیس ماهونی نشان داد پاسخ سیستم، طنین هایی را نشان میدهد که میتواند با شمارش سرعت اندک پلاسمون های لبه ای توضیح داده شود.
(با پژوهش های نانوی تصویربرداری با امواج مادون قرمز، شکل های معین پلاسمون، درون نانوریبون های گرافن شکل یافته patterned graphene nanoribbons (GNRs) گزارش میگردد که با گرافن رسوب داده شده شیمیایی بخار با کیفیت بالا روی زمینه Al2O3 تولید می شود.(گرافن شکل بسیار رسانا از نظر الکتریکی از کربن است که از یک لایه کربن تشکیل شده است.)
هندسه ی محدود این نوارها منجر به الگوهای مشخص و تشدید میدان قوی می شود که هر دو به صورت سیستماتیک با ضخامت نوار، توسعه می یابد. به علاوه تصویربرداری نانو با استروسکوپ در محدوده ی مادون قرمز میانی 8501450 cm1 اجازه داد تاثیر فنون های زمینه ای بر پلاسمون در محدود سازی پلاسمون ارزیابی شود.( فنون، واحد انرژِی حرارتی در شبکه بلوری که مقدار آن معادل با حاصلضرب ثابت پلانک در بسامد ارتعاش حرارتی است) به علاوه پلاسمون های لبه ای مشاهده شد: یعنی الگوهای یک بعدی که به طور دقیق در طول لبه های ساختار نانوی گرافن الگوبندی شده، توسعه می یابد.)

(در فیزیک، یک پلاسمون، کوانتوم نوسان پلاسمایی است.
دقیقا مانند نور(یک نوسان نوری)- که شامل فتون ها است- نوسان پلاسمایی شامل پلاسمون ها است. پلاسمون می تواند به عنوان یک شبه ذرهدر نظر گرفته شود زیرا از کوانتیزه شدن نوسانات پلاسمایی است و این دقیقا مانند فنون ها است که کوانتیزه شدن نوسانات مکانیکی است. بنابراین پلاسمون ها نوسانات تجمعی چگالی آزاد الکترون-گاز است.)با در نظرگرفتن همه اینها اندازه گیری های میکروویوی آنها یک مدرک مهم و قدرتمند فراهم میکند که این سیستم ماده، در حقیقت از حالت های لبه ای قدرتمند و کایرال در میدان مغناطیسی صفر، حمایت می کند و چشم اندازی از اجزای میکروویو مرکب و پیچیده را بر اساس عایق های توپولوژیکی مغناطیسی می گشاید. چنین چرخنده ی متراکم- بدون توجه به سیستم کوانتومی خاصی که استفاده شود- میتواند در انواع زمینه های سخت افزاری کوانتومی به کار گرفته شود.
https://www.resonancescience.org/blog/Invention-of-an-Essential-Component-Part-for-Quantum-Computers?fbclid=IwAR2JEAwS3ndEBApBu9QI2WzJpq-JJOpDW3inGGUKM3GRbox6gQG8twCwUlE
https://www.sciencealert.com/topological-insulator-application-quantum-computer-circulators


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مرکز خنده در کجای مغز استراه پیروزی در زندگی چیستژن یا نقشه توسعه مغز و نقسانسور از روی قصد بسیاری چگونه مغز پیش انسان یا همتمرکز بر امروزپختگی پس از چهل سالگي به تاثیر احتمالی عصاره تغلیعدم درکامیدواری و مغزابزار بقای موجود زنده از خوشبختی چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت درمان دارویی سرطان رحم باز تکامل تا مغز، از مغز تهوش عاطفی قسمت سوممغز از بسیاری حقایق می گربازگشت از آثار به سوی خداز گهواره تا گورتو کز محنت دیگران بی غمیکمردردسخن نیکو مانند درخت نیکونگاه از دور و نگاه از نزدآلودگی هوا و ویروس کروناتاثیر درجه حرارت بر عملکسایتهای دیگرجواب دانشمند سوال کننده انرژی تاریکفلج خواباتصال مغز و کامپیوترخطای حساسکار، لگوی هوشمندمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرک تصویر و زبان های مخلتهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمغزتان را در جوانی سیمکشبحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی بی دودتولید پاک و فراوان انرژیکودکان میتوانند ناقل بی سرطان کمیت گرایینادانی در قرن بیست و یکم،آینده ی انسان در فراتر ازتاثیر رژیم گیاهخواری بر انعطاف پذیری مکانیسمی علحق انتخابفرگشت و تکامل تصادفی محض اختلال در شناسایی حروف و دو بار در هفته ماهی مصرف اصل در هم تنیدگی و جهانی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرس گرفتن از شکست هاهزینه ای که برای اندیشیدنقش پیش زمینه ها و اراده برای یک زندگی معمولیکایروپاکتیک چیستزیست شناسی باور حقیقت یا توهم جدایی و توهم علمشکل پنجم مادهچرا ماشین باید نتایج را پآیا کیهان می تواند یک شبیتداوم مهم است نه سرعتای همه ی وجود منحوادث روزگار از جمله ویرفضای قلب منبع نبوغ استارتباط میکروب روده و پارهمیشه عسل با موم بخوریمدژاوو یا آشناپنداریاعتماد بی موردمواد کوانتومی جدید، ممکنذرات کوانتومی زیر اتمی قویتامین کانقش زبان در سلطه و قدرت ابرخی اطلاعات روانشناسی مکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان جانسوزتکنولوژی های جدید و حالتشب سیاه سحر شودنزاع بین علم و جهل رو به پآیا دلفین ها می تواند از تشنچ پانایوتوپولوس تشنج ایا این جمله درست است کسیحس و ادراک (قسمت اول )قانون جنگلارزش حقیقی زبان قسمت دومهنر، پر کردن است نه فحش دداروهای مصرفی در ام اسبه بالا بر ستارگان نگاه کمکانیک کوانتومی بی معنی رویا و واقعیتواقعیت خلا و وجود و درک منمایش تک نفرهبزرگ فکر کنگیلگمش باستانی کیستسقوط درون جاذبه ای خاص، چتکامل داروینی هنوز در حاصبر بسیار بایدآرامش و دانشتظاهری از ماده است که بیداگر نعمت فراموشی نبود بسحس و ادراک قسمت هفتملوب فرونتال یا پیشانی مغاز آغاز خلقت تا نگاه انساهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید ضد میگرنمسیر دشوار تکامل و ارتقابیمار 101 ساله، مبتلا به سماده ی تاریکروزه داری و بیمار ی ام اس واکسن سرطانچهار میلیارد سال تکامل بتفکر ترکیبی در هوش مصنوعگشایش دروازه جدیدی از طرسندرم پیریفورمیستاول کف پا و حقیقتطعمه ی شبکه های ارتباط اجآشتی بهتر استجلو رفتن یا عقبگردابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت دهممقایسه رقابت و همکاریاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومیمعماری، هندسه ی قابل مشابیماری دیستروفی میوتونیمخچه فراتر از حفظ تعادلريتوکسيمب در درمان ام اسوسواس، بیماری استنورون های ردیاب حافظهتقویت سیستم ایمنیپیوند اندام از حیوانات بسیاهچاله ها، دارای پرتو تاثیر کتامین در درمان پاعلائم عصبی آلزایمر، با ااقیانوس نادانیجهان مشارکتیابزار بقا از نخستین همانخلا، حقیقی نیستمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرمان های جدید سرطانمغز ناتوان از توجیه پیدابا هر چیزی که نفس می کشد ممرگ چیستراه انسان شدن، راه رفتن وژن ضد آلزایمرسانسور بر بسیاری از حقایچگونه هموساپينس بر زمین تمساح حد واسط میان مغز کوپدیده خاموش روشن در پارکتاثیر ترکیبات استاتین (سعدالت برای من یا برای همهامیدی به این سوی قبر نیستابزار بقای موجود زنده از خوشبختی دور از رنج های ممنبع هوشیاری کجاست قسمت درمان زخم دیابتی با تکنواز تکامل تا مغز، از مغز تهوش عاطفی قسمت ششممغز به تنهایی برای فرهنگ بازگشت به ریشه های تکاملزمین در برابر عظمت کیهانتو پیچیده ترین تکنولوژی کمردرد ناشی از تنگی کاناسخن و سکوتنگاه از درون مجموعه با نگآلودگی هوا و پارکینسونتاثیر درجه حرارت بر عملکجوسازی مدرنانرژی تاریک که ما نمی توفلج خواب چیستاثر مضر مصرف طولانی مدت رخطر آلودگی هوااساس انسان اندیشه و باور منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرک حقیقت نردبان و مسیری هیچ کس حقیقت را درون مغز مغط یک گیرنده استبحثی درباره احساسات متفازندگی در جمع مواردی را برتولید سلولهای جنسی از سلکودکان خود را مشابه خود تسرعت فکر کردن چگونه استنازوکلسینآینده ی علم و فیزیک در60 ثتاثیر عصاره تغلیظ شده گیاهرام مصر از شگفتی های جهحقیقت قربانی نزاع بین بی فراموش کارها باهوش تر هساختلال در شناسایی حروف و دو برابر شدن خطر مرگ و میاصل علت و تاثیرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدست و پا زدن در سایه؟هزینه سنگین انسان در ازانقش آتش در رسیدن انسان بهبرای پیش بینی آینده مغز دکار با یگانگی و یکپارچگیزیست، مرز افق رویداد هستتوهم جسمشکرگزار هر چیزی باش که داچرا مغز انسان سه هزار سالآیا گذشته، امروز وآینده تداخل مرزها و صفات با بینای آنکه نامش درمان و یادشحکمت الهی در پس همه چیزقفس ذهنارتباط ماده و انرژیهمیشه، آنطور نیست که هستدگرگونی های نژادی و تغییاعتیاد و تلاش های درمانی موجود بی مغزی که می تواندذرات کوانتومی زیر اتمی قویتامین کا و استخواننقش زبان در سلطه و قدرت ابرخی بیماری ها که در آن بکشف مکانیسمی پیچیده در بزبان ریشه هایی شناختی استکنولوژی و پیشرفتشبیه سازی میلیون ها جهان نسبیت عام از زبان دکتر برآیا دلفین ها میتوانند باتشنج چیستایا ابزار هوشمندی یا مغز حس و ادراک (قسمت دوم )قانونمندی و محدودیت عالمارزش حقیقی زبان قسمت سومهوموارکتوس ها ممکن است دداروهای ام اسبه بالاتر از ماده بیندیشمکانیزمهای دفاعی در برابرویا و کابوسوالزارتان داروی ضد فشار چند نرمش مفید برای کمردربزرگ شدن مغز محدود به دورگیاه بی عقل به سوی نور میسلول های مغزی عامل پارکیتکامل داروینی هنوز در حاصرع و درمان های آنآرامش و سکونتعامل انسان و هوش مصنوعیاگر با مطالعه فیزیک کوانحس و ادراک قسمت هفدهملوتیراستاماز انفجار بزرگ تا انفجار هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید ضد الزایمرمسئول صیانت از عقیده کیسبیماری لبر و نابینایی آنماده ی خالیروزه داری سلول های بنیادواکسن ضد اعتیادچهار ساعت پس از کشتار خوکتفکر خلا ق در برابر توهم پل جویی اصفهانسندرم پیریفورمیستابوهای ذهنیظهور امواج مغزی در مغز مصآغاز فرایند دانستنجلوتر را دیدنابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت دوازدهممقابله ی منطقی با اعتراضاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومی و پمعنی روزهبیماری ضعف عضلات نزدیک بمخچه ، فراتر از حفظ تعادلریه زغالییک پیام منفرد نورون مغزی نوروپلاستیسیتی چیستتلقین اطلاعات و حافظهپیوند سر آیا ممکن استسیاهچاله و تکینگی ابتدایتاثیر گیاه خواری بر رشد وعلت خواب آلودگی بعد از خوالکترومغناطیس شنوایی و هجهان معناابزار بقا از نخستین همانخلا، خالی نیستمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرمان های رایج ام اسمغز و قلب در جنین موش مصنبا آتش، بازی نکن و بعد از درمان های علامتی در ام اسمغز و اخلاقبا تعمق در اسرار ابدیت و مرگ و میر پنهانراه بی شکستژنها نقشه ایجاد ابزار هوساهچاله ها تبخیر نمیشودچگونه هوشیاری خود را توستنفس هوازی و میتوکندریپروژه ی ژنوم انسانیتاثیر تغذیه بر سلامت رواعسل طبیعی موثر در کنترل بجهان در حال ایجاد و ارتقاامیدی تازه در درمان سرطاابزار بقای موجود زنده از خانه ی تاریکمنبع هوشیاری کجاست قسمت درمان سرگیجه بدون نیاز باز تکامل تا مغز، از مغز تهوش عاطفی بیشتر در زنانمغز بیش از آنچه تصور میشوبازخورد یا فیدبکزمین زیر خلیج فارس تمدنی تو آرامش و صلحیکمردرد و علل آنسخن پاک و ثابتنگاه حقیقی نگاه به درون اآلزایمرتاثیر درجه حرارت بر عملکجامعه ی آسمانیانرژی خلا ممکن استفلج دوطرفه عصب 6 چشماثرات فشار روحی شدیدخطرات هوش مصنوعیاستفاده از مغز، وزن را کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرک دیگرانهیچ اندر هیچنفرت، اسیب به خود استبحثی درباره احساساتی غیرزندگی در سیاهچالهتولترودینکودکان را برای راه آماده سطح آگاهی، رخدادهای زندگنباید صبر کرد آتش را بعد آینده با ترس جمع نمیشودتاریک ترین بخش شباولویت بندی ها کجاستحقیقت آنطور نیست که به نظفراموشی همیشه هم بد نیستاختلالات مخچهدو برابر شدن خطر مرگ و میاصل عدم قطعیت از کوانتوم منبع هوشیاری در کجاست؟ قدست کردن در گوشهزاران سال چشم های بینا ونقش انتخاب از طرف محیط، نبرای اولین بار دانشمندانکاربرد روباتهای ريزنانوزاوسکا درمان گوشرتوهمات و شناخت حقیقتشکست حتمیچرا مغزهای ما ارتقا یافت آیا پیدایش مغز از روی تصاترقی واقعی یا شعار ترقیایمپلانت مغزیحافظه میتواند بزرگترین دقفس را بشکنارتباط متقابل با همه ی حیهمکاری یا رقابتدانش قدرت استاعداد بینهایت در دنیای مموجودات مقهور ژنها هستندرفتار مانند بردهویتامین کا در سبزیجاتنقش سجده بر عملکرد مغزبرخی بیماری های خاص که بدکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان شناسی مدرن در سطح سلتکنولوژی جدید که سلول هاشبیه سازی سیستم های کواننسبت ها در کیهانآیا دست مصنوعی به زودی قاتشنج و حرکات شبه تشنجی قاایا بیماری ام اس (مولتیپحس و ادراک قسمت 67قارچ بی مغز در خدمت موجودارزش خود را چگونه میشناسهورمون شیرساز یا پرولاکتداروهای تغییر دهنده ی سیبه جای محکوم کردن دیگران ما انسانها چه اندازه نزدرویا و خبر از آیندهواکنش های ناخودآگاه و تقچند جهانیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی گیاه خواری و گوشت خوار کدسلول های بنیادیتکامل زبانضایعه ی عروقی مخچهآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتعامل انسان با هوش مصنوعاگر تلاش انسان امروز براحس و ادراک قسمت هجدهملوزالمعده(پانکراس)مصنوعاز بحث های کنونی در ویروسهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی سل سپتمسئولیت جدیدبیماری های میتوکندریماده ای ضد التهابیروزهای بد باقی نمیماندواکسن علیه سرطاننون و القلمتفاوت مغز انسان و میمون هپل خواجو اصفهانسندرم پس از ضربه به سرتاثیر فکر بر سلامتظرف باید پر شود چه با چرک آغاز فصل سرما و دوباره تکجمجمه انسان های اولیهابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سوممقابله با کرونا با علم اساز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومی و دمعادله ها فقط بخش خسته کنبیماریهای تحلیل عضلانی امخچه ابزاري که وظیفه آن فریواستیگمینیک پیشنهاد خوب برای آسان نوروز یا روز پایانیتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند سر، یکی از راه حلهاسیاهچاله ی منفرد یا سیاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وعماد الدین نسیمی قربانی الکتروتاکسی(گرایش و حرکجهان هوشمندابزار بقا از نخستین همانخلاصه ای از مطالب همایش ممنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درمانگر کامپیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمغز و اخلاقبا خدا باشمرگ و میر بسیار بالای ناشرابطه تشنج و اوتیسمژنها ، مغز و ارادهسایه ی هوشیاریچگونه واکسن کرونا را توزتنفس هوازی و میتوکندریپروژه ی ژنوم انسانیتاثیر حرکات چشم بر امواج عشق درونی به یگانگی خلقتجهان ریز و درشتامگا سه عامل مهم سلامتابزار بقای موجود زنده از خانواده پایدارمنبع هوشیاری کجاست قسمت درمان سرگیجه بدون نیاز باز تکامل تا مغز، از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر امغز برای فراموشی بیشتر کبازسازي مغز و نخاع چالشی زمان چیستتو افق رویداد جهان هستیکمردرد با پوشیدن کفش مناسختی ها رفتنی استنگاه دوبارهآملودیپین داروی ضد فشار تاثیر درجه حرارت بر عملکجاودانگی مصنوعیانسان قدیم در شبه جزیره عفناوری هوش مصنوعی نحوه خاثرات مفید قهوهدفاع از پیامبراستفاده از هوش مصنوعی در منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرک درست از خود و هوشیاریهیچگاه از فشار و شکست نترچقدر به چشم اعتماد کنیمبخش فراموش شده ی حافظهزندگی زمینی امروز بیش از تومورها و التهاب مغزی عاکوری گذرای ناشی از موبایسعی کن به حدی محدود نشوینبرو و انرژی مداومآیا فراموشی حتمی استتاریکی من و تو و گرد و غبااولین قدم شناخت نقص های خحقیقت افرادفراموشی و مسیر روحانیاختلالات حرکتی در انسانهم نوع خواری در میان پیشیدو سوی واقعیتاصل، روان و نفس استمنبع هوشیاری در کجاست؟(قدست آسمانهستي مادي ای که ما کوچکترنقش اتصالات بین سلولهای برای تمدن سازی، باید در بکاربرد روباتهای ريز، در زبان فرایند تکاملی برای توکل بر خداشگفت نیست من عاشق تو باشمچرا ویروس کرونای دلتا واآیا آگاهی پس از مرگ از بیتروس جریان انرژیایمپلانت مغزی و کنترل دو حافظه های کاذبقله سقوطارتباط چاقی و کاهش قدرت بهمانند سازی در انساندانش محدود به ابعاد چهاربقای حقیقی در دور ماندن اموسیقی نورفتار وابسته به شکلویتامین بی 12 در درمان دردنقش غذاها و موجودات دريابرخی توجهات در ببمار پارکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان شناسی نوین نیازمند تکنولوژی جدید که سلول هاشبکه های مصنوعی مغز به درنسبت طلایی، نشانه ای به سآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتشنج عدم توازن بین نورون ایا بدون زبان میتوانیم تحس و ادراک قسمت 74قبل از آغازاز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش فوق العاده، هر فرد اسداروهای ضد بیماری ام اس وبه خوبی های دیگران فکرکنما انسانها چه اندازه نزدرویا بخشی حقیقی از زندگی واکنش به حس جدیدچند جهانیبزرگترین خطایی که مردم مگیرنده باید سازگار با پیسلول های بنیادی منابع و اتکامل زبانضایعات در عصب زیر زبانیآزمون تجربی، راهی برای رتعداد کلی ذهن ها در جهان اگر خواهان پیروزی هستیحس و ادراک قسمت هشتملیروپریم داروی ترکیبی ضداز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد چاقیمسئولیت در برابر محیط زیبیماری های مغز و اعصاب و ماده، چیزی نیستروزهای سختواکسنی با تاثیر دوگانه انوآوری ای شگفت انگیز دانتفاوت ها و تمایزها کلید بپلاسمای غالبسندرم دزدی ساب کلاوینتاثیر مشاهده بر واقعیت بعقل مجادله گرآغاز مبهم آفرینشجنین مصنوعیابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سی و هشتمملاحظه های اخلاقی دربارهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در هر سوراخی سر نکنمعجزه های هر روزهبیماری، رساله ای برای سلمخچه تاثیر گذار بر حافظهریاضیات یک حس جدید استیک آلل ژنتیکی که از نئاندنورالژیتلاش های جدید در درمان فرپیوندی که فراتر از امکانسیاهچاله ی تولید کنندهتاثیر گیاه خواری بر رشد وعوامل موثر در پیدایش زباالکترودهای کاشتنیجهان هوشیارابزار بقا از نخستین همانخلاصه ای از درمان های جدیمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمغز و سیر تکامل ان دلیلی با طبیعت بازی نکنمرگ و سوال از قاتلرادیوی مغز و تنظیم فرکانژنهای مشترک بین انسان و وسایه را اصالت دادن، جز فرچگونه آن شکری که می خوریمتنفس بدون اکسیژنپروانه ی آسمانیتاثیر دوپامین و سروتونینعصب حقوق نورولووجهان شگفت انگیزامروز دانش ژنتیک هیچ ابهابزارهای پیشرفته ارتباط خار و گلمنبع هوشیاری کجاست قسمت درمان سرگیجه بدون دارواز تکامل تا مغز، از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر امغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بحتی علمی درباره تمایل بزمان و مکان، ابعاد کیهان تو انسانی و انسان، شایستکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسرنوشتنگاهی بر قدرت بینایی دراآموزش نوین زبانتاثیر درجه حرارت بر عملکجایی خالی نیستانسان میوه ی تکاملفیلمی بسیار جالب از تغییاثرات مفید روزه داریدفاع در برابر تغییر ساختاستفاده از انرژی خلامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرک عمیق در حیواناتهیپرپاراتیروئیدیسمنقش قهوه در سلامتیبخش های تنظیمی ژنومزندگی زودگذرتومورهای نخاعیشلیک فراموشیچت جی پی تیآیا ممکن است موش کور بی متاریکی و نوراولین مورد PML به دنبال تکحقیقت اشیافرایند پیچیده ی خونرسانیاختلالات صحبت کردن در انهمه چیز موج استدولت یا گروهکاصلاح خطا با رفتن بر مسیرمنبع خواب و رویادستورالعمل مرکز کنترل بیهستی ما پس از شروعی چگال نقش تیروئید در تکامل مغزبرای خودآگاه بودن تو بایکاش شرف اجباری بود یا حتیزبان متغیرتوپیراماتشگفت انگیز بودن کیهانچرا پس از بیدار شدن از خوآیا امکان بازسازی اندامهتری فلوپرازینایمپلانت مغزی کمک میکند حافظه و اطلاعات در کجاست قلب های سادهارتباط هوش ساختار مغز و ژهمجوشی هسته ای، انرژِی بدانش بی نهایتبلندی در ذهن ما درک بلندیموسیقی هنر مایع استرفتار اجتماعی انسان، حاصویتامین بی هفدهنقش غذاها و موجودات دريابرخی توصیه ها برای واکسیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبزبان، نشان دهنده ی سخنگو تکینگیشبکیه های مصنوعینشانه های گذشته در کیهان آیا رژیم غذایی گیاهی سلاتشویق خواندن به کودکانایا تکامل هدفمند استحس و ادراک قسمت 75قبل از انفجار بزرگاز مخالفت بشنوهوش مصنوعی می تواند بر احداروی فامپیریدین یا نورلبه خودت مغرور نشوما اکنون میدانیم فضا خالرویا تخیل یا واقعیتواکسن های شرکت فایزر آمرچند جهانی و علمبزرگترین درد از درون است گالکانزوماب، دارویی جدیسلول های بدن تو پیر نیستنتکامل زبان انسان از پیشیضرورت زدودن افکارآزمون ذهنی گربه ی شرودینتعذیه ی ذهناپی ژنتیکحس و ادراک قسمت هشتاد و شلیس دگرامفتامین یا ویاساز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد چاقیمستند جهان متصلبیماری وسواسماده، چیزی بیش از یک خلا روش مقابله مغز با محدودیوابستگی یعنی قلادهنوار مغز مشاهده ی غیر مستتفاوت ها را به رسمیت بشناپمبرولیزوماب در بیماری چسندرم سردرد به دلیل افت فتاثیر نگاه ناظر هوشیار بعقلانیت بدون تغییرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجنگ و تصور از جنگابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سی و ششمملاحظات بیهوشی قبل از جراز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در والنتاین کتاب بدید هممعجزه ی چشمبیندیشمدل همه جانبه نگر ژنرالیریسدیپلام تنها داروی تاییک جهش ممکن است ذهن انساننوسانات کوانتومی منبع ماتلاش هایی در بیماران قطع پیوستگی همه ی اجزای جهانسیاره ی ابلهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وعوامل ایجاد لغت انسانی و الگو نداشتیمجهان های بسیار دیگرابزار بقا از نخستین همانخم شدن فضا-زمانمنابع انرژی از نفت و گاز درمان ژنتیکی برای نوآوریاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیمغز کوانتومیبالاترین هدف از دولتمرگ انتقال است یا نابود شراز تغییرژنهای هوش ، کدامندساخت شبکه عصبی مصنوعی با چگونه انتظارات بر ادراک تنها مانع در زندگی موارد پرواز از نیویورک تا لوس آتاثیر دپاکین بر بیماری معضلانی که طی سخن گفتن چقدجهانی که نه با یک رخداد و انفجار و توقف تکاملی نشاابزارهای بقا از نخستین هخارق العاده و استثنایی بمنبع هوشیاری کجاست قسمت درمان سرطان با امواج صوتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوشمندی کیهانمغز بزرگ چالش است یا منفعبحث درباره پیدایش و منشا زمان و گذر آن سریع استتو با همه چیز در پیوندیکنگره بین المللی سردرد دسریع دویدن مهم نیستنگاهی بر توانایی اجزاي بآمارهای ارائه شده در سطح تاثیر درجه حرارت بر عملکجاذبهانسان ها می توانند میدان فیروز نادریاثرات مضر ماری جوانادقیق ترین تصاویر از مغز ااستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرگیری قلب در بیماری ویرهاوکينگ پیش از مرگش رسالنقش مهاجرت در توسعه نسل ابخش بزرگی حس و ادراک ما ازندگی سلول در بدن، جدای اتومورهای ستون فقراتشلیک فراموشیچت جی پی تیآیا ما کالا هستیمتاریکی خواهد ترسیداولین مورد پیوند سر در انحقیقت تنها چیزی است که شافرایند تکامل و دشواری هااختلالات عضلانی ژنتیکهمه چیز و هیچ چیزدوچرخه سواری ورزشی سبک و اصول انجام برخی نرمش ها دمنتظر نمان چیزی نور را بهدغدغه نتیجه ی نادانی استو هر کس تقوای خدا پیشه کننقش حفاظتی مولکول جدید دبرای رشد، باید از مسیر خطکتاب گران و پرهزینه شد ولزبان مشترک ژنتیکی موجوداتوانایی مغز و دیگر اجزای شگفت زده و حیران باشچرا ارتعاش بسیار مهم استآیا انسان با مغز بزرگش اختری فلوپرازینایمپلانت نخاعی میتواند دحافظه و اطلاعات در کجاست قلب و عقلارتباط پیوسته ی جهانهمراه سختی، اسانی هستدانشمندان موفق به بازگردبلوغ چیستمیهمانهای ناخوانده عامل رقیبی قدرتمند در برابر مویتامین دی گنجینه ای بزرنقش غذاها و موجودات دريابرخی درمان های Spinal Muscular Atکشتن عقیده ممکن نیستزبان، وسیله شناسایی محیطتکامل فردی یا اجتماعیشباهت مغز و کیهاننشانه های پروردگار در جهآیا راهی برای رفع کم آبی تشخیص ژنتیکی آتروفی های ایجاد احساساتحس و ادراک قسمت 78قبرستان ها با بوی شجاعتاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی و کشف زبان هایداروی لیراگلوتیدبه دنبال رستگاری باشما از اینجا نخواهیم رفترویا حقی از طرف خداواکسن کووید 19 چیزهایی که چند روش ساده برای موفقیتبسیاری از مجرمان، خودشانگام کوچک ولی تاثیرگذارسلول عصبی شاهکار انطباق تکامل ساختار رگهای مغزی ضرب المثل یونانیآزمون ذهنی گربه شرودینگرتغییر الگوی رشد مغزی با زابتدا سخت ترین استحس و ادراک قسمت پنجملا اکراه فی الدیناز تکنیکی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد تشنج با قابليت تمشکل از کجاستبیماری کروتز فیلد جاکوبماست مالیروش های صرفه جویی در ایجاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغنوار مغز ترجمه رخدادهای تفاوت های بین زن و مرد فقپنج اکتشاف شگفت آور در موسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر عقیده ی بی عملافت فشار خون ناگهانی در وجنگ داده هاابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سیزدهمممانتین یا آلزیکسا یا اباز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در یک فراکتال هر نقطه مرکمعجزه ی علمبیهوش کردن در جراحی و بیممدل هولوگرافیک ژنرالیزهریشه های مشترک همه ی موجویک رژیم غذایی جدید، می تونوشیدن چای برای مغز مفید تلاشی برای درمان قطع نخاپیام های ناشناخته بر مغز سیاره ابلهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وعواملی که برای ظهور لغت االگو و عادت را بشکن و در اجهان هایی در جهان دیگرابزار بقای موجود زنده از خونریزی مغز در سندرم کووخواندن ، یکی از شستشو دهنمنابع انرژی از نفت و گاز درمان پوکی استخواناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیمغز آیندگان چگونه است ؟باهوش ترین و با کیفیت تریمرگ تصادفیراست دستی و چپ دستیژنهای حاکم بر انسان و انسساخت شبکه عصبی با الفبای چگونه به سطح بالایی از هوتنها در برابر جهانپروتئین های ساده ی ابتداتاثیر داروهای ضد التهاب غم بی پایانجهانی که از یک منبع، تغذیانقراض را انتخاب نکنیدابزارهای بقا ازنخستین همخبر مهم تلسکوپ هابلمنبع هوشیاری کجاست قسمت درمانهای بیماری پارکینساز تکامل تا مغز، از مغز تهوشیاری و وجودمغز بزرگ چالشهای پیش روبحثي درباره هوش و تفاوتهزمان و صبرتو با باورهایت کنترل میشکنگره بین المللی سردرد دسریعترین کامپیوتر موجودنگاهت را بلند کنآن چیزی که ما جریان زمان تاثیر درجه حرارت بر عملکجاذبه و نقش آن در شکلگیریانسان یک کتابخانه استفیزیک مولکولها و ذرات در اجزای پر سلولی بدن انسان دل به دریا بزناستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرگیری مغز در بیماری کویهاوکينگ پیش از مرگش رسالنقش میدان مغناطیسی زمین بخش بزرگتر کیهان ناشناختکی غایب شدی تا نیازمند دلزندگی، مدیریت انرژیتوهم فضای خالیشنا در ابهای گرم جنوب نیانتایج نادانی و جهلآیا ما تنها موجودات زنده تاریخ همه چیز را ثبت کردهاولین هیبرید بین انسان و حقیقت خواب و رویافرایند حذف برخی اجزای مغاختراع جدید اینترنت کوانهمه چیز کهنه میشوددورترین نقطه ی قابل مشاهاصول توسعه ی یک ذهن کاملمنحنی که ارتباط بین معرفذهن ما از در هم شکستن منبوفور و فراوانینقش حیاتی تلومر دی ان آ دبرای زندگی سالم، یافتن تکتاب زیست شناسی باورزبان چهار حرفی حیات زمینتوازن مهمتر از فعالیت زیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیچرا بیماری های تخریبی مغآیا احتمال دارد رویا از آترک امروزایمان به رویاحافظه و اطلاعات در کجاستقلب یا مغزارتباط انسانی، محدود به همراهی نوعی سردرد میگرنیدانشمندان نورون مصنوعی سبلعیدن ستاره توسط سیاهچامیوتونیک دیستروفیرموزی از نخستین تمدن بشرویروس مصنوعینقش غذاها در کاهش دردهای برخی روش های تربیتی کودکگل خاردار، زیباستسفر فقط مادی نیستتکامل مادی تا ابزار هوشمشباهت مغز با کیهان مادینظام مثبت زندگیآیاما مقهور قوانین فیزیکتشخیص آلزایمر سالها قبل ایران بزرگحس و ادراک قسمت 82قدم زدن و حرکت دید را تغیاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی یا حماقت طبیعداروی تشنجی دربارداریبه زودی شبکه مغزی به جای ما اشیا را آنطور که هستندرویاها از مغز است یا ناخوواکسن کرونا و گشودن پنجرچندین ماده غذایی که ماننبسیاری از بیماری های جدیگامی در درمان بیماریهای سلولهای ایمنی القا کنندهتکامل شناخت انسان با کشفضررهای مصرف شکر و قند بر آزادی عقیده، آرمانی که تتغییر دیگران یا تغییر خوابتدایی که در ذهن دانشمنحس و ادراک قسمت پنجاهلاموژین داروی ضد اوتیسم؟از تکینگی تا مغز و از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد تشنج با قابليت تمشکلات نخاعیبیماری گیلن باره و بیمارماست مالی با هوش انسانیروش هایی برای جلوگیری از وبینار اساتید نورولوژی دنوار مغز در فراموشی هاتفاوت های تکاملی در مغز وپول و شادیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر نگاه انسان بر رفتاعلم و ادراک فقط مشاهده ی افت هوشیاری به دنبال کاهجنبه های موجی واقعیتابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت ششممن کسی در ناکسی دریافتم از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر کمتر از چند ماه سوش جدمعجزه ی علم در کنترل کرونبیهوشی در بیماران دچار امدل هولوگرافیک تعمیم یافریشه های مشترک حیاتیکی از علل محدودیت مغز امنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تلاشی تازه برای گشودن معپیدایش زبانتاثیر گیاه خواری بر رشد وعوارض ازدواج و بچه دار شدالگوی بنیادین و هوشیاریجهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از خواب سالم عامل سلامتیمنابع انرژی از نفت و گاز درمان پوکی استخواناز تکینگی تا مغز- از مغز هوش در طبیعتمغز انسان ایا طبیعتا تماباور و کیهان شناسیمرگی وجود نداردرجزخوانی هایی که امروز بکفش و کتابساختن آیندهچگونه باغبانی باعث کاهش تنهاییپروتز چشمتاثیر داروی ضد تشنج سدیم غم بی پایانجهانی در ذهنانواع سکته های مغزیابزارهای بقای موجود زندهخدا موجود استمنبع هوشیاری کجاست قسمت درها بسته نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تهوشیاری و افسردگیمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبحثی جالب درباره محدودیتزمان واقعیت است یا توهمتو باید نیکان را به دست بکنترل همجوشی هسته ای با هسرگیجه از شایعترین اختلاچالش هوشیاری و اینکه چرا آنچه ناشناخته است باید شتاثیر درجه حرارت بر عملکجبران از دست رفته هافیزیک و هوشیاریاجزایی ناشناخته در شکل گدلایلی که نشان میدهد ما باستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرگیری مغز در بیماران مبهدف یکسان و مسیرهای مختلنقش محیط زندگی و مهاجرت دبخش دیگری در وجود انسان هکیهان خود را طراحی میکندزندان ذهنیتوهم فضای خالی یا توهم فضشناخت و معرفت، و نقش آن دنجات در راستگوییآیا مغز تا بزرگسالی توسعتازه های اسکیزوفرنی(جنواولین تصویر در تاریخ از سحقیقت در علم، هرگز نهایی فراتر از دیوارهای باورادامه بحث تکامل چشمهمه چیز در زمان مناسبديدن با چشم بسته در خواب اصول سلامت کمرمنشأ اطلاعات و آموخته ها ذهن چند جانبه نیازمند نگوقاحت و تمسخر دیگراننقش خرچنگ های نعل اسبی دربرخی ملاحظات در تشنج های کتاب طبیعت در قالب هندسهزبان نیاز تکاملی استتوسعه هوش مصنوعی قادر اسشگفتی های زنبور عسلچرا حیوانات سخن نمی گوینآیا احتمال دارد رویا از آترکیب آمار و ژنتیکاین پیوند نه با مغز بلکه حافظه ی هوش مصنوعیقلب دروازه ی ارتباطارتباط از بالا به پایین مهندسه ی پایه ایدانشمندان یک فرضیه رادیکبنی عباس، ننگی بر تاریخمیگرن و پروتئین مرتبط با رمز و رازهای ارتباط غیر کویرایش DNA جنین انسان، برنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبرخی سلولهای عصبی در تلاگل درون گلدانسفر نامه سفر به بم و جنوب تکامل مداومشباهت کیهان و مغزنظریه ی تکامل در درمان بیآب زندگی است قسمت چهارمتصویر خورشید یا خود خورشایرادهای موجود در خلقت بحس و ادراک قسمت 87قدرت مردماز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشداروی جدید ALSبه زیر پای خود نگاه نکن بما به جهان های متفاوت خودرویاهای پر رمز و حیرتی درواکسن کرونا از حقیقت تاتچندجهانیبسیاری از بیماری های جدیگامی در درمان بیماریهای سلولهای بنیادی مصنوعی درتکامل، نتیجه ی برنامه ریضررهای شکر بر سلامت مغزآزار دیگری، آزار خود استتغییر دادن ژنها آیا روزی ابتذال با شعار دینحس و ادراک قسمت پنجاه و یلایو دوم دکتر سید سلمان فاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد تشنج توپیراماتمشکلات بین دو همسر و برخیبیماری آلزایمر، استیل کوماشین دانشروش هایی ساده برای کاهش اوجود قبل از ناظر هوشمندنوار مغز در تشخیص بیماری تفاوت های زبانی سرمنشا تپول و عقیدهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر نگاه انسان بر رفتاعلم و روحافتخار انسانجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و هشتمن پر از تلخیماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر آرزوهایت مداومت داشتهمعجزه در هر لحظه زندگیبیوگرافیمدل های ریز مغز مینی برینرژیم های غذایی و نقش مهم یافته های نوین علوم پرده نیکولا تسلاتلاشی جدید در درمان ام اسپیر شدن حتمی نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وعید نوروز مبارکالگوبرداری از طبیعتجهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از جهان کنونی و مغز بزرگتریابزار بقای موجود زنده از خواب سالم عامل سلامتی و یمنابع انرژی از نفت و گاز درمان ام اس(مولتیپل اسکلاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش عاطفی قسمت 11مغز انسان برای ایجاد تمدباید از انسان ترسیدمراحل ارتقای پله پله کیهرحم مصنوعیکل اقیانوس در یک ذرهساختار فراکتال وجود و ذهچگونه تکامل مغزهای کنونیتنهایی رمز نوآوری استپروتز عصبی برای تکلمتاثیر درجه حرارت بر مغزغیرقابل دیدن کردن مادهجهان، تصادفی نیستانگشت ماشه ایابزارهای بقای از نخستین خدا نور آسمان ها و زمین امنبع هوشیاری کجاست قسمت درهای اسرارآمیز و پوشیدهاز تکامل تا مغز، از مغز تهوشیاری کوانتومیمغز بزرگترین مصرف کننده بحثی در مورد نقش ویتامين زمان پلانکتو تغییر و تحولیکنترل جاذبهسرگردانیچالش هوشیاری و اینکه چرا آنچه واقعیت تصور میکنیم تاثیر درجه حرارت بر عملکجدا کردن ناخالصی هافیزیکدانان ماشینی برای تاحیای بینایی نسبی یک بیمدنیای شگفت انگیز کوانتوماستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرگیری مغزی در سندرم کووهدف یکسان، در مسیرهای متنقش نگاه از پایین یا نگاهبخشیدن دیگران یعنی آرامشکیهانِ هوشیارِ در حال یازونیسومایدتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)شناخت حقیقت یا آرزوهای گنخاع ما تا پایین ستون فقرآیا همه جنایت ها نتیجه بیتازه های بیماری پارکینسواولین دارو برای آتاکسی فحقیقت راستین انسان علم بفرد موفقاداراوون تنها داروی تاییهمه چیز در زمان کنونی استدی متیل فومارات(زادیوا)(اضطراب و ترسمنشاء کوانتومی هوشیاری اذهن هوشیار در پس ماده ی موقت نهيب هاي غير علمي گذشنقش داروهاي مختلف معروف برخی مرزهای اخلاق و علوم کتاب، سفری به تاریخزبان و کلمه حتی برای کسانتوسعه برخی شغل ها با هوش شانس یا نتیجه ی تلاشچرا حجم مغز گونه انسان درآیا برای تولید مثل همیشه ترکیب حیوان و انساناین اندوه چیستحافظه انسان و حافظه ی هوشقلب روباتیکارتباط بین هوش طبیعی و هوهندسه ی رایج کیهاندانشمندان ژنی از مغز انسبه قفس های سیاهت ننازمیگرن سردردی ژنتیکی که برمز پیشرفت تواضع است نه طویشن پرونقشه های مغزی جدید با جزیبرخی سيناپسها طی تکامل و گل زندگیسفر به مریخ در 39 روزتکامل چشمشباهت زیاد بین سلول هاي عنظریه ی تکامل در درمان بیآب زندگی است قسمت هفتمتصویر در هم تنیدگی کوانتایستادن در برابر آزادی بحس و ادراک قسمت چهلقدرت و شناخت حقیقتاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشداروی جدید s3 در درمان ام به سخن توجه کن نه گویندهما با کمک مغز خود مختاريمرویای شفافواکسن کرونا ساخته شده تونه به اعدامبشکه ای که ته نداره پر نمگاهی لازم است برای فهم و سلام تا روشناییتکثیر سلول در برابر توقف طلوع و حقیقتآسيب میکروواسکولاریا آستغییر زودتر اتصالات مغزیابداع دی ان ای بزرگترین دحس و ادراک قسمت پنجاه و دلبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دارویی خلط آورمشکلات روانپزشکی پس از سبیماری الزایمرمبانی ذهنی سیاه و سفیدروش جدید تولید برقوراپامیل در باردارینوار مغزی روشی مهم در تشختفاوت ایستایی و تکاپوپوست ساعتی مستقل از مغز دسوخت هیدروژنی پاکتاثیر ویتامین دی بر بیماعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهافراد آغاز حرکت خودشان رجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و دومنابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر آسمان هدیه های نادیدنمعرفت و شناختبیوگرافیمدیون خود ناموجودرژیم های غذایی و نقش مهم یاد گرفتن مداومسیاره ابلهاننیاز به آموزش مجازی دیجیتمایل زیاد به خوردن بستنپیشینیان انسان از هفت میتاثیر گیاه خواری بر رشد وعامل کلیدی در کنترل کارآالتهاب شریان تمپورالجهان کاملی در اطراف ما پرابزار بقای موجود زنده از خواب عامل دسته بندی و حفطمنابع بی نهایت انرژی در ددرمان تومورهای مغزی با ااز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش عاطفی قسمت نهممغز انسان برای شادمانی طبابا زود بیامرز مرگ و زندگی کجاسترحم مصنوعیکلمات بلند نه صدای بلندساختار شبکه های مغزی ثابچگونه جمعیت های بزرگ شکل تنبیه چقدر موثر استپرورش مغز مینیاتوری انساتاثیر درجه حرارت بر عملکغرور و علمجهش های ژنتیکی مفید در ساانگشت نگاری مغز نشان میدابزارهای دفاعی و بقای موخدا بخشنده است پس تو هم بمنبع هوشیاری کجاست قسمت دروغ نگو به خصوص به خودتاز روده تا مغزهوشیاری سنتی یا هوشیاری مغز حریص برای خون، کلید تبحثی در مورد نقش کلسیم و زمان به چه دلیل ایجاد میشتو جهانی هستی که خودش را کندر در بیماریهای التهابسربازان ما محققا غلبه می چالش هوشیاری و اینکه چرا آنچه حس می کنیم، نتیجه ی تاثیر درجه حرارت بر عملکانسان باشجدایی خطای حسی استفاکسیبتاحیای بینایی نسبی یک بیمدنیایی پر از سیاهچاله استیفن هاوکینگ در مورد همنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرگیری مغزی در سندرم کووهدف از تکامل مغزنقش نظام غذایی در تکامل مبخشش، عقلانی یا غیر عاقلکیست هیداتید مغززونا به وسیله ویروس ابله توهم چیستشناخت درون، شناخت بیرون؛نخستین تمدن بشریآیا هوش مصنوعی می تواند نتازه های درمان ام اساولین دروغحقیقت غیر فیزیکیفرد یا اندیشهادب برخورد با دیگرانهمه چیز، ثبت می شوددین اجباریاطلاع رسانی اینترنتیمهمان ناخواندهذهن تو همیشه به چیزی اعتقوقتی فهمیدی خطا کردی برگنقش درختان در تکاملبرخی نکات از گاید لاین پرکتابخانهزبان و بیان نتیجه ساختماتوصیه های سازمان بهداشت شانس یا تلاشچرا خشونت و تعصبآیا بزرگ شدن مغز فقط در دترازودوناین ایده که ذرات سیاهچالحباب های کیهانی تو در توقلب را نشکنارتباط شگفت مغز انسان و فهندسه بنیادیندانشمندان پاسخ کوانتومی به مغز خزندگان خودت اجازمیگرن شدید قابل درمان اسرمز بقای جهش ژنتیکیواقعیت فیزیکی، تابعی از نقشه با واقعیت متفاوت اسبرداشت مغز ما از گذر زمانگلوله ی ساچمه ایسفر تجهیزات ناسا به مریخ تکامل و ارتقای نگاه تا عمشباهت زیاد بین سلول هاي عنظریه ی تکامل در درمان بیآب زندگی است قسمت اولتصویر زیبا از سلولاکنون را با همه ی نقص هایحس و ادراک قسمت چهل و هفتقدرت کنترل خوداز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی الفاگوداروی جدید میاستنی گراویبوزون هیگز چیستما بخشی از این جهان مرتبطروان سالمواکسن آلزایمرنه به اعدامبشریت از یک پدر و مادر نیگاهی مغز بزرگ چالش استسلاح و راهزنیتأثیر نیکوتین سیگار بر مطلای سیاهآسیب ها ناشی از آلودگی هوتغییر عمودی سر انسان از پابزار هوش در حال ارتقا ازحس و ادراک قسمت پنجاه و سلحظات خوش با کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی داستانها و مفاهیمی اشتبامشکلات روانپزشکی در عقب بیماری ای شبیه آلزایمر و مباحث مهم حس و ادراکروش صحبت کردن در حال تکامورزش هوازی مرتب خیلی به قنوار مغز، ترجمه ی فعالیت تفاوت ارباب و رهبر حقیقیپوشاندن خود از نورسودمندی موجودات ابزی بر تاثیر ویروس کرونا بر مغز علم به ما کمک میکند تا موافراد بی دلیل دوستدار تو جهل مقدسابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و ششمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر آستانه ی موج پنجم کوویمغز فکر میکند مرگ برای دیبیان ژن های اسکیزوفرنی دمدیریت اینترنت بر جنگرژیم ضد التهابییاد بگیر فراموش کنیسیر آفرینش از روح تا مغز چیز جدید را بپذیرتمدن قدیمی ای در جنوب ایرپیشرفت های جدید علوم اعصتاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت همیشه خوب نیستامواجی که به وسیله ی ماشیامیوتروفیک لترال اسکلروجهان پیوستهابزار بقای موجود زنده از خودآگاهی و هوشیاريمنابع جدید انرژیدرمان تشنجاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش عاطفی قسمت هفتممغز انسان برای شادمانی طباد و موجمرز بین انسان و حیوان کجارسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرکلوزاپین داروی ضد جنونسادیسم یا لذت از آزار دادچگونه جمعیت های بزرگ شکل تهدیدهای هوش مصنوعیپرکاری تیروئیدتاثیر درجه حرارت بر عملکغربال در زندگیجهش های ژنتیکی غیر تصادفانتقال ماده و انرژیابعاد و نیازهای تکاملیخدای رنگین کمانمنبع هوشیاری کجاست قسمت دریای خداهوش، ژنتیکی است یا محیطیمغز در تنهایی آسیب میبینبحثی در مورد حقیقت فضا و زمان شگفت انگیزتو جدای از کیهان نیستیکوچ از محیط نامناسبسردرد میگرنچالش هوشیاری و اینکه چرا آنها نمیخواهند دیگران راتاثیر درجه حرارت بر عملکانسان جدید از چه زمانی پاجریان انرژی در سیستم های فاجعه ی جهل مقدساحساس گذر سریعتر زماندنیا، هیچ استاستیفن هاوکینگ در تفسیر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرگیری اعصاب به علت میتوهدف از خلقت رسیدن به ابزانقش نظریه تکامل در شناسابدون پیر فلککیست کلوئید بطن سومزیباترین چیز در پیر شدنتوهم و خیالشناسایی تاریخچه ی تکاملینخستین تصویر از سیاهچالهآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتبدیل پلاستیک به کربن و ساولین سلول مصنوعیحقیقت غیر قابل شناختفرد حساس از نظر عاطفی و بادراک ما درک ارتعاشی است همه ی سردردها بی خطر نیستدین، اجباری نیستاطلاعات حسی ما از جهان، چمهندسی ژنتیک در حال تلاش ذهن خود را مشغول هماهنگیوقتی پر از گل شدی خودت را نقش ذهن و شناخت در حوادث برخی نرمش ها برای زانوکجای مغز مسئول پردازش تجزبان و بیان، در سایه پیشرتوصیه های غیر دارویی در سشاهکار قرنچرا در مغز انسان، فرورفتآیا تکامل و تغییرات ژنتیتراشه ی هوش مصنوعی در مغزاین ابتدای تناقض هاستحباب هایی تو در توقوی تر باشارتباط شگفت انگیز مغز انهندسه در پایه ی همه ی واکدانشمندان اولین سلول مصنبه نقاش بنگرمیدان مغناطيسي زمین بشر رمز جهانواقعیت چند سویهنقص در تشخیص هیجانات عامبررسي علل احتمالي تغيير گلوئونسفر دشوار اکتشافتکامل و ریشه ی مشترک خلقتشجاعت و ترسنظریه ی ریسمانآب زندگی است قسمت دومتصویر زیبای اصفهاناکوییفلکسحس و ادراک قسمت چهل و هشتقدرت انسان در نگاه به ابعاز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک های بداروی جدید آلزایمربوزون هیگز جهان را از متلما تحت کنترل ژنها هستیم یروبات ها قول میدهندواکسن ایرانی کرونا تولیدنه جنگ و نه خونریزیبعد پنجمگذر زمان کاملا وابسته به سلسله مباحث هوش مصنوعیتأثیر نگاه انسان بر رفتاطوفان فقر و گرسنگی و بی سآسیب روانی شبکه های اجتمتغییرات منطقه بویایی مغزابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجاه و شلرزش ناشی از اسیب به عصباز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دخالت در ساختار ژنهامشاهده گر جدای از شیء مشابیماری ای شبیه ام اس مولتمبتکران خودشکوفاروشهای نو در درمان دیسک بورزش هوازی ، بهترین تمرینوار عصب و عضلهتفاوتهای جنسیتی راهی براپیموزایدسی و سه پل اصفهانتاثیر ژنها بر اختلالات خعلم بدون توقفافزایش قدرت ادراکات و حسجهان فراکتالابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک سی و هفتممنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر درمان بیماری مولتیپل مغز قلببیان حقیقتمداخله ی زیانبار انسانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ویادگیری مهارت های جدید دسیستم تعادلی بدنچیزی منتظر شناخته شدنتمدن پیشرفته ی پیشینیانپیشرفت در عقل است یا ظواهتاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت کن خوب حرف بزنیعادت کردن به نعمتامید نیکو داشته باش تا آنجهان پیوستهابزار بقای موجود زنده از خودآگاهی و هوشیاريمناطق خاص زبان در مغزدرمان جدید ALSاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش عاطفی قسمت یازدهمغز انسان رو به کوچک تر شباد غرور و سر پر از نخوت ومرز جدید جستجو و اکتشاف، رساناها و ابر رساناها و عکلید نزدیک و نگاه تو بر فسازگاری با محیط بین اجزاچگونه حافظه را قویتر کنیتو یک معجزه ایپرتوهای صادر شده از سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکمقالاتجهش تمدنی عجیب و شگفت انساندوه در دنیا استابعاد اضافه ی کیهانخدایی که ساخته ی ذهن بشر منبع هوشیاری کجاست قسمت درک فرد دیگر و رفتارهای اهیچ نقطه ای مرکزی تر از امغز را از روی امواج بشناسبحثی در مورد عملکرد لوب فزنان باهوش ترتو دی ان ای خاص ميتوکندريکوچک شدن مغز از نئاندرتاسردرد میگرن در کودکانچالش دیدگاه های سنتی در بآنژیوگرافی از مغزتاثیر رو ح و روان بر جسمانسان خطرناکترین موجودجریان انرژی در سیستم های فاصله ها در مکانیک کوانتاحساسات کاذبدندان ها را مسواک بزنید تاستخوان های کشف شده، ممکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرختان چگونه بر تشکیل ابهر چیز با هر چیز دیگر در تنقش هورمون های تیروئید دبدون زمان، ماده ای وجود نکاهش مرگ و میر ناشی از ابزیباترین چیز در افزایش ستوهم وجودشناسایی سلول های ایمنی انخستین روبات های زنده ی جآیا هوش ارثی دریافتی از پتبدیل تراکت صوتی مصنوعی اوکرلیزوماب داروی جدید شحقایق ممکن و غیر ممکنفردا را نمیدانیمادغام میان گونه های مختلهمیشه چشمی مراقب و نگهبادیوار همه اش توهم بوداطلاعاتی عمومی در مورد ممهربانی، شرط موفقیتذهن سالموقتی تو از یاد گرفتن باز نقش روی و منیزیم در سلامتبرخی نرمش های گردنکرونا چه بر سر مغز می آورزبان و تکلم برخی بیماریهتوصیه هایی در مصرف ماهیشاهکار شش گوشچرا ذرات بنیادی معمولاً آیا جنین انسان، هوشمندی تراشه ی بیولوژِیکاینکه به خاطرخودت زندگی حد و مرزها توهم ذهن ماستقیچی ژنتیکیارتباط شگفت انگیز مغز انهندسه زبانِ زمان استدانشمندان تغییر میدان مغبه نقاش بنگرمیدان های مغناطیسی قابل رمز جهان خاصیت فراکتالواقعیت چیستنقطه ی رسیدن به قلهبررسی و اپروچ جدید بر بیمگمان میکنی جرمی کوچکی در سفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل ابزار هوش ، راه پر شرکت نورالینک ویدیویی ازنظریه تکامل در درمان بیمآب زندگی است قسمت سومتصویربرداری فضاپیمای آماکسی توسین و تکامل پیش احس و ادراک قسمت چهل و دومقدرت ذهناز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک های بداروی جدید ای ال اسبی نهایت در میان مرزهامانند آب باشروبات های ریز در درمان بیواکسن اسپایکوژنچه زیاد است بر من که در ایبعد از کروناگذشته را دفن کنسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتئوری تکامل امروز در درمطوفان زیباییآسیب عصب پا به دنبال اعتیتغییرات آب و هوایی که به ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و چهلرزش عضله یا فاسیکولاسیواز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در مانهای کمر دردمشاهده آینده از روی مشاهبیماری اسپینال ماسکولار مجموعه های پر سلولی بدن مروشهای شناسایی قدرت شنواورزش و میگرننوار عصب و عضلهتقلید مرحله ای نسبتا پیشپیموزایدسیلی محکم محیط زیست بر انتاثیر کلام در آیات کلام بعلم در حال توسعهافزایش مرگ و میر سندرم کوجهان قابل مشاهده بخش کوچابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت پنجاه و منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر سال حدود 7 میلیون نفر مغز ما کوچکتر از نیم نقطهبیداری و خواب کدام بهتر امدارک ژنتیکی چگونه انسانرژیم غذایی ضد التهابییادآوری خواب و رویاسیستم دفاعی بدن علیه مغز چیزی خارج از مغزهای ما نیتمدن بشری و مغز اخلاقیپیشرفت ذهن در خلاقیت استتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت بد را ترک کنامید نجاتجهان پر از چیزهای اسرار آابزار بقای موجود زنده از خودت را از اندیشه هایت حفمناطق خاصی از مغز در جستجدرمان جدید میگرن با انتی از تکینگی تا مغز، از مغز هوش عاطفی قسمت پنجممغز انسان رو به کوچکتر شدبار بزرگ ایستادن بر دو پامرزهای حقیقی یا مرزهای ترشته نوروایمونولوژی و نقکلام و زبان، گنجینه ای بسستم با شعار قانون بدترین نگاه مادی غیر علمی استتو یک جهان در مغز خودت هسپرتوزایی از جسم سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر ویتامین دی بر بیماجهشهای مفید و ذکاوتی که داندوه دردی را دوا نمیکندابعاد بالاترخسته نباشی بابااز سایه بگذرمنبع هوشیاری کجاست قسمت53درک نیازمند شناخت خویش اهیچ چیز همیشگی نیستمغز زنان جوانتر از مغز مربحثی درباره هوش و تفاوتهزنجیرها را ما باید پاره کتو در میانه ی جهان نیستی کوچکترین چیز یک معجزه اسسردرد و علتهای آنچاالش ها در تعیین منبع هوآنان که در قله اند هرگز ختاثیر روده بر مغزانسان عامل توقف رشد مغزجریان انرژی در سیستم های فاصله ی همیشگی تصویر سازاخلاق و علوم اعصابده روش موفقیتاستروژن مانند سپر زنان دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرختان اشعار زمینهر جا که جات میشه، جات نینقش هورمون زنانه استروژنبرنامه و ساختار پیچیده مکاهش التهاب ناشی از بیمازیر فشار کووید چه باید کرتوهم وجودشواهدی از نوع جدیدی از حانرمش های مفید برای درد زاآیا هوش سریعی که بدون احستبدیل سلولهای محافط به سايندگان چگونه خواهند دیدحل مشکلفرزندان زمان خودادغام دو حیطه علوم مغز و همیشه اطمینان تو بر خدا بدید تو همیشه محدود به مقداطلاعاتی عمومی در مورد مموفقیت هوش مصنوعی در امتذهت را روی چیزهای مفید متوقتی ریشه ها عمیقند از چینقش روزه داری در سالم و جبرخی یونها و مولکول های مکریستال هازبان و شناخت حقیقت قسمت چتوضیحی ساده در مورد هوش مشاید گوشی و چشمی، آماده شچراروياها را به یاد نمی آآیا جهان ذهن و افکار ما متربیت کودکان وظیفه ای مهاینکه خانواده ات سالم باحریص نباشقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصارتباط غیرکلامی بین انساهندسه، نمایشی از حقیقتدانشمندان روش هاي جدیدی به نادیدنی ایمان بیاورمیدان های کوانتومی خلارنگ کردن، حقیقت نیستواقعیت چیستنقطه ای بود و دگر هیچ نبوبررسی ژنها در تشخیص بیماگنجینه ای به نام ویتامین سفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل تکنولوژیشربت ضد خلطنظریه تکامل در درمان بیمآب، زندگی است(قسمت پنجم)تصور از زمان و مکاناگر فقط مردم میفهمیدند کحس و ادراک قسمت چهل و سومقدرت عشقاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید برای میاستنی بی هیچ می ایی و بی هیچ میرماه رجبروبات کیانواکسن اسپایکوژن ضد کرونانه عدم مطلق بلکه عدم با قبعد از کروناگریه ی ابر، رمز طراوت باغسم زنبور ، کلیدی برای وارتئوری تکامل در پیشگیری و طولانی ترین شبآسانی موفقیتتغییرات تکاملی سر انسان ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و یکلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در محل کار ارزش خودت را بمشاهدات آمیخته با اشتباهبیماری اضطراب عمومیمحل درک احساسات روحانیروشی برای بهبود هوش عاطفورزش بهترین درمان بیش فعنوار عصب و عضله تعیین محلتقلید از روی طبیعتپیچیدگی های مغزمگسسینوریپا داروی ترکیبی ضدتاثیر کپسول نوروهرب بر نعلم راهی برای اندیشیدن اافزایش سرعت پیشرفت علوم جهان موازی و حجاب هاابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت بیست و پمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان های اسرار آمیز در آمغز مانند تلفن استبیست تمرین ساده برای جلومروری بر تشنج و درمان هایرژیم غذایی ضد دردیاری خدا نزدیک استسکوت و نیستیچیزی شبیه نور تو نیستتمدن زیر آبپیشرفتی مستقل از ابزار هتاثیر گیاه خواری بر رشد وعادت دادن مغز بر تفکرامید جدید بر آسیب نخاعیجهان پر از چیزهای جادویی ابزار بقای موجود زنده از خودروهای هیدروژنیمنبع هوشیاری کجاست قسمت درمان جدید کنترل مولتیپلاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش عاطفی قسمت اولمغز ایندگان چگونه استبار سنین ابزار هوشمندی امزایای شکلات تلخ برای سلرشد مغز فرایندی پیچیده اکلام، در تحولی شگفت آور بستم، بی پاسخ نیستنگاه محدود و تک جانبه، مشپرسش و چستجو همیشه باقی اتاثیر درجه حرارت بر عملکصفحه اصلیجهشهای مفید و ذکاوتی که داندوهگین نباش اگر درب یا اتفاق و تصادفخطا در محاسبات چیزی کاملاز علم جز اندکی به شما دامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدرک و احساسهیچ چیز، چقدر حقیقی استمغزهای کوچک بی احساسبحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی فعال و مثبت روند آلتوقف؛ شکستکووید نوزده و خطر بیماری سردرد تنشنناتوانی از درمان برخی ویآنزیم تولید انرژی در سلوتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسانیت در هم تنیده و متصجستجوی متن و تصویر به صورفتون های زیستیاخلاق پایه تکامل و فرهنگدهن، بزرگترین سرمایهاسرار آفرینش در موجمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرد باسن و پا به دلیل کاههر حرکت خمیده می شود و هر نقش ویتامین K در ترمیم اسبرنامه ی مسلط ژنها در اختکاهش حافظه هرچند فرایندیزیرفون داروی ضد ام استوهم بی خداییشواهدی از دنیسوان(شبه نئنرمش های مفید در سرگیجهآیا هشیاری کوانتومی وجودتبر را بردارايا اراده آزاد توهم است یحلقه های اسرارآمیزفرضیه ای جدید توضیح میدهارتقا و تکامل سنت آفرینش همیشه به آنچه داری، خوشندیدن خدا در همه چیزاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نموفقیت در تفکر استذخیره ی شگفت انگیز اطلاعویتنام نوعی کرونا ویروس نقش رژیم غذایی بر رشد و ابرخی اثرات مضر ویتامین دکریستال زمان(قسمت اولزبان و شناخت حقیقت قسمت اتیوتیکسن داروی ضد جنونشاید درست نباشدچراروياها را به یاد نمی آآیا جهش های ژنتیکی، ویروترجمه ای ابتدایی از اسرااینترنت بدون فیلتر ماهواحرکت چرخشی و دائمی کیهانقانون مندی نقشه ژنتیکی مارتروز یا خوردگی و التهاهنر فراموشیدانشمندان روشی برای تبدیبه هلال بنگرمیدان بنیادین اطلاعاترنگین کمانواقعیت های متفاوتنقطه بی بازگشتبررسی بیماری التهابی رودگویید نوزده و ایمنی ساکتسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل جریان همیشگی خلقتشش مرحله تکامل چشمنظریه تکامل در درمان بیمآتاکسی فریدریشتصادف یا قوانین ناشناختهاگر میدانی مصیبت بزرگتر حس و ادراک قسمت نهمقضاوت ممنوعاز واقعیت امروز تا حقیقتهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید برای کاهش وزنبی ذهن و بی روحماپروتیلینروح در جهانی دیگر استواکسن دیگر کرونا ساخته شنهایت معرفت و شناخت درک عبعد از کرونا دلخوشی بیهوگربه شرودینگر و تاثیر مشسماگلوتید داروی کاهش دهنتئوری جدید، ویران کردن گطی یکصد هزار سال اخیر هرچآشنا پنداریتغذیه بر ژنها تاثیر داردابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و دولزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در چه مرحله ای از خواب ، رمطالبه ی حق خودبیماری بیش فعالیمحل درک احساسات روحانی دروشی جدید در درمان قطع نخورزش در کمر دردنوبت کودکانتقلید از طبیعتپیچیدگی های مغزی در درک زسیگار عامل افزایش مرگ ومتاثیر کپسول نوروهرب بر تعلم ساختن برج های چرخانافسردگی و اضطراب در بیماجهان ما میتواند به اندازابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت شصت و چهمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی به کمک هوش طبیدرمان های بیماری آلزایمرمغز مادران و کودکان در زمبیش از نیمی از موارد انتقمرکز هوشیاری، روح یا بدن راه فراری نیستژن همه چیز نیستسکوت، پر از صدانکاتی در مورد تشنجتمدنی قدیمی در شمال خلیج پپوگستچگونه مولکول های دی ان ایتمرکز و مدیتیشنپایان، یک آغاز استتاثیر گیاهخواری بر رشد و عارضه جدید ویروس کرونا سامید درمان کرونا با همانجهان دارای برنامهابزار بقای موجود زنده از خورشید مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت درمان جدید ای ال اس، توفراز تکینگی تا مغز، از مغز هوش عاطفی قسمت دهممغز ابزار بقای برتر مادیبارداری بدون رحممسمومیت دانش آموزان بی گرشد مغز علت تمایل انسان بکلرال هیدرات برای خوابانستون فقرات انسان دو پا جلنگاه انسان محدود به ادراپرسشگری نامحدودتاثیر درجه حرارت بر عملکسوالات پزشکیجوانان وطناندام حسی، درک از بخش هایفلج نخاعی با الکترودهای اتوبان اطلاعات و پلِ بینخطا در محاسبات چیزی کاملازدواج های بین گونه ای، رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرک کنیم ما همه یکی هستیمهیچ وقت خودت را محدود به مغز، فقط گیرندهبحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی هوشمند در خارج از زتولید مثل اولین ربات های کودک هشت ساله لازم است آدسردرد سکه ایناتوانی در شناسایی چهره آینه در اینهتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسانیت در برابر دیگرانجستجوی هوشیاری در مغز مافروتنی معرفتیاختلاف خانوادگی را حل کندو ویژگی انتزاع و قدرت تجاسرار بازسازی اندام هامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدردهای سال گذشته فراموش هرچیز با یک تاب تبدیل به نقش ژنتیک در درمان اختلابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱کاهش دوپامین عامل بیماریزیرک ترین مردمتوهم تنهاییشیشه ی بازالتی و سیلیکوننرمش های موثر در کمردردآیا واکنش های یاد گرفته وتحریک عمقی مغزايا اراده آزاد توهم است یحمله ویروس کرونا به مغزفساد اقتصادی سیتماتیک درارتقا یا بازگشت به قبل ازهمیشه داناتر از ما وجود ددیدگاه نارسای دوگانه ی ماعتماد به خودمولکول ضد پیریذره ی معین یا ابری از الکویتامین E برای فعالیت صحنقش رژیم غذایی در رشد و ابرخی اختلالات عصبی مثانهکریستال زمان(قسمت دوم)زبان و شناخت حقیقت قسمت دتیک و اختلال حرکتیشایسته نیست در جیب خود قرنزاع بین جهل و علم رو به پآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجترس و آرمان هاایندرالحس متفاوتقانون گذاری و تکاملارزش های وارونههنر حفظ گرهدانش، قفل ذهن را باز میکنبه کدامین گناه کشته شدندمیدازولام در درمان تشنج رهبر حقیقیواقعیت و مجازنمیتوان با بیرون انداختنبررسی سیستم تعادلی بدن اگوشه بیماری اتوزومال رسسسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل داروینی هنوز در حاششمین کنگره بین المللی سهفت چیز که عملکرد مغز تو آتش منبع انرژیتضادهای علمیاگر نیروی مغناطیس نباشد حس و ادراک قسمت چهارمقطار پیشرفتاز کجا آمده ام و به کجا میهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید برای ای ال اسبی شرمیماجرای جهل مقدسروح رهاییواکسن دیگری ضد کرونا از دنهایت در بی نهایتبعد از کرونا دلخوشی بیهوگزیده ای از وبینار یا کنفسندرم کووید طولانیتا 20 سال آینده مغز شما به طبیعت موجی جهانآشنا پنداریثبت و دستکار ی حافظهابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و سولزوم عدم وابستگی به گوگل از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در ناامیدی بسی امید استمطالبی در مورد تشنجبیماری تی تی پیمحدودیت چقدر موثر استروشی جدید در درمان نابینوزن حقیقی معرفت و شناختنور درونتقویت استخوان در گرو تغذپیوند قلب خوک، به فرد دچاسیاهچاله هاتاثیر کپسول نوروهرب بر سعلایم کمبود ویتامین E را افسردگی و ساختار مغزجهان مادی، تجلی فضا در ذهابزار بقا از نخستین همانحساسیت روانی متفاوتمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی به شناسایی کادرمان های جدید میگرنمغز چون ابزار هوش است دلیبیشتر کمردردها نیازی به مرکز حافظه کجاستراه های جدید برای قضاوت رژن همه چیز نیستسکته مغزیسال سیزده ماههچگونه میتوان با قانون جنتمرکز بر هدفپاسخ گیاهان در زمان خوردتاثیر انتخاب از طرف محیط عدم توقف تکامل در یک انداامیدوار باش حتی اگر همه چجهان در حال نوسان و چرخشابزار بقای موجود زنده از خوش قلبی و مهربانیمنبع هوشیاری کجاست قسمت درمان جدید سرطاناز تکامل تا مغز از مغز تا هوش عاطفی قسمت دوممغز ابزار برتر بقابازگشایی مجدد مطب دکتر سرشد در سختی استتو کجای جهانیکمالگرایی دشمن پیشرفتستارگانی قبل از آغاز کیهنگاه از بیرون مجموعهآلودگی هوا چالش قرن جدیدتاثیر درجه حرارت بر عملکپیامهای کاربرانجوانان وطنانرژی بی پایان در درون هرفلج بل، فلجی ترسناک که آناتوسوکسیمایدخطای ادراک کارمااسکلت خارجی در درمان اختمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرک احساسات و تفکرات دیگهیچ کاری نکردن به معنی چیمغزتان را در جوانی سیم کشبحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی و داراییتولید یا دریافت علمکودک ایرانی که هوش او از سردرد عروقی میگرننادیدنی ها واقعی هستندآیندهتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسان، گونه ای پر از تضادحفره در مغزفروتنی و غروراختلال خواب فرد را مستعد دو بیماری روانی خود بزرگ اصل بازخوردمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدردی که سالهاست درمان نشهز ذره، یک دنیاستنقش گرمایش آب و هوا در همبرین نت به جای اینترنتکاهش سن بیولوژیکی، تنها زیست شناسی کل در جزء فراکتوهم جداییشکل های متفاوت پروتئین هنرمشهای مهم برای تقویت عآیا یک، وجود داردتحریک عمقی مغز در آلزایمای نعمت من در زندگیمحمایت از طبیعتفشار و قدرتارتوکين تراپی روشی جديد همیشه راهی هستدژا وو یا اشنا پنداریاعتماد به خودمولتیپل اسکلروز در زنان ذرات کوانتومی زیر اتمی قویتامین E در چه مواد غذاینقش زنجبیل در جلوگیری از برخی اصول سلامت کمرکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و شناخت حقیقت قسمت ستیروفیبان موثر در سکته ی شادی، پاداش انجام وظیفهنزاع بین علم و نادانی رو آیا خداباوری محصول تکاملتسلیم شدن از نورون شروع مایا کوچک شدن مغزانسان الحس چشایی و بویاییقانون جنگلارزش حقیقی زبان قسمت اولهنر رها شدن از وابستگیدائما بخوانبه امید روزهای بهترمکان زمان یا حافظه زمانروی و منیزیم در تقویت استواقعیت و انعکاسنمیتوان بر سیاه سیاه نوشبررسی علل کمر درد در میانگوشت خواری یا گیاه خواریسفری به آغاز کیهانتکامل داروینی هنوز در حاصبر و واقعیتهفت سین یادگاری از میراث آثار باستانی تمدن های قدتظاهر خوابیده ی مادهاگر نعمت فراموشی نبود بسحس و ادراک قسمت نوزدهملمس کوانتومیاز کسی که یک کتاب خوانده هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید برای دیابتمسمومیت دانش آموزان، قمابی عدالتی در توزیع واکسن ماجرای عجیب گالیلهروزه داری متناوب، مغز را واکسن سرطاننهادینه سازی فرهنگ اختلاتفکر قبل از کارگزارش یک مورد جالب لخته وسندرم گیلن باره به دنبال تا بحر یفعل ما یشاطبیعت بر اساس هماهنگیآشناپنداری چیستثبت امواج الکتریکی در عصابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیستممقاومت به عوارض فشار خون از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی مرزها و بی ممطالعه ای بیان میکند اهدبیماری دویکمحدودیت های حافظه و حافظروشی جدید در درمان سکته موزوز گوشنورون هاي مصنوعی می توانتقویت حافظه یا هوش مصنوعپیوند مغز و سر و چالشهای سیاهچاله های فضایی منابعتاثیر کپسول نوروهرب بر سعلایم کمبود ویتامین E را اقلیت خلاقجهان مرئی و نامرئیابزار بقا از نخستین همانخفاش با شیوع همه گیری جدیمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در کامپیوترهادرمان های جدید در بیماری مغز چگونه صداها را فیلتر با هوش مصنوعی خودکار روبمرکز حافظه کجاستراه های جدید برای قضاوت رژن هوش و ساختارهای حیاتی