دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

منبع هوشیاری کجاست؟(قسمت هفتم)

منبع هوشیاری کجاست؟(قسمت هفتم)

سازماندهی انرژی به عنوان علت هوشیاری

تعریفی مبهم با عبارت های مبهم!

همانطور که بیان شد هنوز بر تعریف انرژی و علت ایجاد آن، اتفاقی در میان دانشمندان وجود ندارد. مصرف انرژی البته برای هر فرایندی لازم است ولی همانطور که بیان شد در مورد هوشیاری گاهی انرژی مصرفی کلی در مغز، رابطه ی مستقیمی با سطح هوشیاری ندارد.(مقیاس با روش های غیرمستقیم که انرژی را اندازه گیری میکند نه اینکه خود انرژی مستقیما در معرض دید دانشمندان باشد). بنابراین به جای اینکه کل انرژی اندازه گیری شده مطرح شود توزیع انرژی در سطح مغز مطرح میشود و این منطقی تر است.

از نظر تئوریک ما می توانیم همه ی فرایندهای خیلی پیچیده را- که در مغز به عنوان انرژیِ، نیرو و کار رخ میدهد- به عنوان فرایندهای زیستی، شیمیایی و فیزیکی بدانیم. ولی مشکل بی تردید در مورد این- که چگونه هر کدام از این فرایندها ممکن است باعث هوشیاری شود- ناشناخته است. اصلی که در اینجا بیان می شود اینکه چیزی وجود دارد که از نظر درونی احتمالا به دلیل فعالیت آنتاگونیستی انرژی، نیروها و کار، تمایزها را ایجاد می کند و این، میتواند ردپای صورت ناپایدار و نامشخص مساله را پیشنهاد دهد(پیشنهاد چیزی با عبارت های شاید، احتمالا، ... به خصوص در مورد انرژی- که تعریف خودش هنوز محل بحث بسیار است- نشان دهنده ی ناتوانی پژوهشگران از ماهیت این چیز درونی است. بله شواهد نشان میدهد این چیز درونی هست ولی اینکه چیست نیاز به بحث بیشتر دارد.

چیزی که به دلیل فعالیت انرژی، تمایزها را ایجاد میکند!

و اساسا فعالیت انرژی چیست که باعث ایجاد تمایزها میشود؟

آیا در خود اشیا تمایز وجود ندارد که آن چیز درونی، این تمایزها را می آفریند؟

و آیا این چیز درونی در افراد مختلف با سطوح تحصیلی و عرفانی متفاوت، یکسان است؟ آیا تمایزهای بین اشیا، از دید اقشار مختلف جامعه یکسان است؛ در حالی که سطوح معرفتی آنها با هم فرق دارد؟!)

چیزی وجود دارد که از نظر درونی احتمال دارد مثلا عضله ی منقبض باشد و این عضله، متمایز از عضله ی شل است. چیزی وجود دارد که از نظر درونی احتمال دارد شبکه ای از نورون ها در وضعیت های خیلی پیچیده از تمایز محقق شده- با پتانسیل های عملی- که از درون مجموعه ی وسیعی از فیبرها پیش میرود- در مقایسه با شبکه های دیگر باشد. ولی این موارد که چیزی احتمال دارد به نوبه ی خود برای هوشیاری کافی نیست.

عضلات، هوشیار نیستند و شبکه های نورونی در مغز در زمانی فعالند که ما در خواب بدون رویا یا زیر وضعیت بیهوشی هستیم.(فعالیت این عضلات و یا فعالیت شبکه های عصبی، فقط در زمان هوشیاری نیست.) در مورد ساماندهی فرایندهای انرژی در مغز- آنطور که در بخشهوشیاری و سازماندهی فرایند انرژی در مغز توضیح داده شد و سطح هوشیاری ای را تعیین میکند که ما تجربه می کنیم- چه میتوان گفت؟

ما نگاهی بر ارتباط بین هوشیاری و سازماندهی فرایند انرژی در مغز از روی مطالعات بیهوشی داریم. چرا عوامل بیهوشی هوشیاری را مختل میکند؟ این، ناشناخته است. کار جدید بر مسیرهایی تمرکز میکند که در آن این داروها با ظرفیت مغز در تولید الگوهای تمایز سازی موضعی (که معمولا اطلاعات خوانده میشود) یا اتصال آنها با هم یا یکپارچه کردن این الگوها در طول شبکه های مغزی با توزیع وسیع، مداخله میکنند. مدارک به دست آمده از تاثیر عوامل بیهوشی، پیشنهاد میدهد وقتی مناطق دور مغز از نظر عملکردی جدا میشود و یکپارچگی کلی در هم می شکند هوشیاری از دست میرود.(در هم شکستن یکپارچگی مغز با این داروها، باعث به هم خوردن هوشیاری میشود.)

این ایده- که هوشیاری وابسته به حداکثر کردن تمایز و یکپارچگی در مغز است- در قلب نظریه ی IIT قرار دارد. مکانیسم احتمالی- که از یکپارچگی کلی تمایزهای موضعی حمایت میکند- پردازش مجدد و دوباره ای است که در مناطق دارای توزیع زیاد در مغز، در حلقه های پیچیده ی فیدبک قشر مغز و از طریق ارتباط های موازی وسیع، درگیر میشود. برخی مطالعات بر عوامل بیهوشی، نشان داده است این موارد ارتباط فیدبک و در نتیجه یکپارچگی را به خصوص در منطقه ی فرونتوپریتال به هم می زند.

مطالعات ساختاری مغز طی خواب عمیق، افزایش سازماندهی مغز را- که مرتبط با از دست دادن یکپارچگی مناطق مغز در وضعیت بیداری است- گزارش کرده است. این پیشنهاد میدهد وجود هوشیاری در فرد بیدار، وابسته به سطح خاص یکپارچگی عملکردی است که با حلقه های فیدبک قشری حمایت میشود. ولی علت و چگونگی آن، ناشناخته است. نقش مهم این تئوری، در شناخت اهمیت مکانیسم های فیدبک برای کنترل رفتار در سیستم های زنده و مکانیکی است.

سیستم های فیدبک، خود ارجاع هستند و یک بخش سیستم بر بخش دیگر تاثیر می گذارد و این تاثیر، دوطرفه است. چنین سیستم هایی مستعد تولید رفتارهایی است که خصوصیت غیر قابل کاهش سیستم به عنوان یک کل هستند. یک نمونه ی فیدبک، ویدیو در زمانی است که دوربین ویدیو در یک مونیتور- که تولیدی دوربین را نشان میدهد- تمرکز کند...

برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست

با ما همراه باشید

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02091/full?fbclid=IwAR1uugZ36ryGFd0wP-18jJSqINxf9xT6M8jeXc7r6EK-ezWpznOJT_r2P98


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هوش مصنوعی از عروسک های باز تکامل تا مغز، از مغز تدورترین نقطه ی قابل مشاهبا آتش، بازی نکن و بعد از درک کنیم ما همه یکی هستیمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتلاش های جدید شرکت نورالآیا پیدایش مغز از روی تصارساناها و ابر رساناها و عفاصله ی همیشگی تصویر سازتاثیر ژنها بر اختلالات خنقش ویتامین K در ترمیم اسسکوت، پر از صداانعطاف پذیری مکانیسمی علچالش هوشیاری و اینکه چرا منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغییر دیگران یا تغییر خواحیای بینایی نسبی یک بیمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهحس و ادراک قسمت چهل و دومهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از نظریه ی تکامل واکسن دیگر کرونا ساخته شدانش بی نهایتبارداری بدون رحمدرد و درسگیاه بی عقل به سوی نور میمخاطب قرار دادن مردم، کاتنفس هوازی و میتوکندریآیا دلفین ها میتوانند بازمان به چه دلیل ایجاد میشفردا را نمیدانیمتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش رژیم غذایی بر رشد و اسازگاری با محیط بین اجزاای همه ی وجود منچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجنگ و تصور از جنگاختراع جدید اینترنت کوانعامل کلیدی در کنترل کارآحس و ادراک قسمت پنجاه و شهوش مصنوعی از عروسک تا کماصل در هم تنیدگی و جهانی ورزش در کمر دردداروهای تغییر دهنده ی سیبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن و شیمی بدنگشایش دروازه جدیدی از طرمرگ و میر بسیار بالای ناشتو انسانی و انسان، شایستآتاکسی فریدریشزونیسومایدقلب روباتیکتاثیر درجه حرارت بر عملکنقطه ای بود و دگر هیچ نبوسرگیجه از شایعترین اختلاایندرالچرا مغزهای ما ارتقا یافت موفقیت در تفکر استجهان هوشیارارتباط انسانی، محدود به عصب سیاتیکحس و ادراک سی و هفتمهوش بشری تهدید برای بشریاعتماد بی موردیادآوری خواب و رویاداروی جدید ضد میگرنبر کسی اعتماد نکن مگر اینرقیبی قدرتمند در برابر مپیوند مغز و سر و چالشهای مسئولیت جدیدتولید سلولهای جنسی از سلآسیب روانی شبکه های اجتمزبان چهار حرفی حیات زمینقدرت مردمتاثیر درجه حرارت بر عملکنه بدبخت بلکه نادانشلیک فراموشیاگر فقط مردم میفهمیدند کنزاع بین علم و نادانی رو میگرن شدید قابل درمان اسجهانی که نه با یک رخداد و از نخستین همانند سازها تخواب سالم عامل سلامتیهوشیاری و وجودبه هلال بنگرکلید نزدیک و نگاه تو بر فدر چه مرحله ای از خواب ، ربرخی نرمش ها برای درد زانرویا بخشی حقیقی از زندگی پیشرفتی مستقل از ابزار همعاینه قبل از نوار عصب و توهم جسمافزایش قدرت ادراکات و حسزدودن نقص از هوش مصنوعیلیروپریم داروی ترکیبی ضدتاریخ همه چیز را ثبت کردهنوار مغزی روشی مهم در تشخشگفت انگیز بودن کیهانابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمما بخشی از این جهان مرتبطجاودانگی مصنوعیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکخوش خیالی و خوش بینیهاوکينگ پیش از مرگش رسالبوزون هیگز چیستکندر علیه سرطاندر عید نوروز مراقب تصادف برداشت مغز ما از گذر زمانروزه داری سلول های بنیادپرکاری تیروئیدمغز و قلب در جنین موش مصنسلول های بنیادیتیک و اختلال حرکتیامواجی که به وسیله ی ماشیمقابله با کرونا با علم استری فلوپرازیننورون های ردیاب حافظهشبکیه های مصنوعیجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین همانهمیشه به آنچه داری، خوشنمباحث مهم حس و ادراکاز تکینگی تا مغز از مغز تخسته نباشی باباو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان پوکی استخوانبیماری گیلن باره و بیمارکیست هیداتید مغزبسیاری از بیماری های جدیريتوکسيمب در درمان ام استکامل ابزار هوش ، راه پر آنچه می دانم، آنچه را میخمغز ابزار برتر بقاسندرم گیلن باره به دنبال انفجار بزرگ پایان بوده امنابع انرژی از نفت و گاز تسلیم ارتباط با من برترنکاتی در مورد تشنجصبر و واقعیتحل مشکلابزار بقای موجود زنده از هندسه، نمایشی از حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تدنیایی پر از سیاهچاله بیماریهای تحلیل عضلانی اویتامین کا در سبزیجاتدرمان سرگیجه بدون نیاز بکاربرد روباتهای ريز، در تفاوت های تکاملی در مغز وراه فراری نیستفن آوری های جدید علیه شناتأثیر شیرینی های حاوی لوآیا ما کالا هستیممغزتان را در جوانی سیم کشسیگار عامل افزایش مرگ ومانرژی خلا ممکن استمنبع هوشیاری کجاست قسمت تصویر زیبای اصفهانابزارهای دفاعی و بقای مونگاه من، نگاه تو و یا حقیطوفان فقر و گرسنگی و بی سحریص نباشحرکات چشم، ترجمه کننده ی هوش مصنوعی از عروسک های باز تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت تقویت شدهديدن با چشم بسته در خواب با تعمق در اسرار ابدیت و درک احساسات و تفکرات دیگکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتلاش هایی در بیماران قطع آیا آگاهی پس از مرگ از بیرستگاری محدود به یک راه نفتون های زیستیتاثیر کلام در آیات کلام بنقش ژنتیک در درمان اختلاسکته مغزیاهرام مصر از شگفتی های جهچالش هوشیاری و اینکه چرا منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغییر دادن ژنها آیا روزی احتیاط در ورزش زانو در خاعلم به ما کمک میکند تا موحس و ادراک قسمت چهل و سومهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از هوش مصنوعی در واکسن دیگری ضد کرونا از ددانشمندان موفق به بازگردبازگشایی مجدد مطب دکتر سدرد باسن و پا به دلیل کاهگیاه خواری و گوشت خوار کدمدل همه جانبه نگر ژنرالیتنفس هوازی و میتوکندریآیا دست مصنوعی به زودی قازمان شگفت انگیزفرزندان زمان خودتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش رژیم غذایی در رشد و استم با شعار قانون بدترین ای آنکه نامش درمان و یادشنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجنگ داده هاادامه بحث تکامل چشمعادت همیشه خوب نیستحس و ادراک قسمت بیست و چههوش مصنوعی از عروسک تا کماصل علت و تاثیروزن حقیقی معرفت و شناختداروهای ضد بیماری ام اس وبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن پر در برابر آگاهیپل جویی اصفهانمرگ و سوال از قاتلتو با همه چیز در پیوندیآتاکسی مخچه ای خودایمنزونا به وسیله ویروس ابله قلب را نشکنتاثیر درجه حرارت بر عملکنقطه بی بازگشتسرگردانیایپیداکرینچرا ویروس کرونای دلتا وامولکول ضد پیریجهان های بسیار دیگرارتباط از بالا به پایین معضلانی که طی سخن گفتن چقدحس و ادراک- قسمت پنجاه و هوش در طبیعتاعتیاد و تلاش های درمانی یاری خدا نزدیک استداروی جدید ضد الزایمربرلیتیونرموزی از نخستین تمدن بشرپیوند اندام از حیوانات بمسئولیت در برابر محیط زیتولترودینآسیب عصب پا به دنبال اعتیزبان نیاز تکاملی استقدرت و شناخت حقیقتتاثیر رو ح و روان بر جسمنه جنگ و نه خونریزیشلیک فراموشیاگر میدانی مصیبت بزرگتر نزاع بین علم و جهل رو به پمیدان مغناطيسي زمین بشر جهانی که از یک منبع، تغذیاز نخستین همانند سازها تخواب سالم عامل سلامتی و یهوشیاری و افسردگیبه کدامین گناه کشته شدندکلام و زبان، گنجینه ای بسدر ناامیدی بسی امید استبرخی نرمش ها برای زانورویا تخیل یا واقعیتپپوگستمعادله ها فقط بخش خسته کنتوهمات و شناخت حقیقتافزایش مرگ و میر سندرم کوسفر فقط مادی نیستلیس دگرامفتامین یا ویاستاریخ، اصیل نیست و ساخته نوار مغز، مفید و بی خطرشگفت زده و حیران باشابزار بقا از نخستین هماننعناعما تحت کنترل ژنها هستیم یجایی برای یاد گرفتن باقی از تکنیکی تا مغز از مغز تخوشبختی چیستهدف یکسان و مسیرهای مختلبوزون هیگز جهان را از متلکوچ از محیط نامناسببرداشتت از جهان رو زیاد روزهای بد باقی نمیماندپراسینزوماب در پارکینسومغز و هوش، برترین ابزار بسلول های بنیادی منابع و اتیکاگرلور داروی ضد انعقاامیوتروفیک لترال اسکلروملاحظه های اخلاقی دربارهترک امروزنوروپلاستیسیتی چیستشباهت مغز و کیهانحفره در مغزابزار بقا از نخستین همانهمیشه داناتر از ما وجود دمبتکران خودشکوفااز تکینگی تا مغز از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملوفور و فراوانیدرمان پوکی استخوانبیماری آلزایمر، استیل کوکیست کلوئید بطن سومبسیاری از بیماری های جدیریه زغالیتکامل تکنولوژیآنچه ناشناخته است باید شمغز از بسیاری حقایق می گرسندرم پیریفورمیسانقراض را انتخاب نکنیدمنابع انرژی از نفت و گاز تسلیم شدن از نورون شروع مچگونه مولکول های دی ان ایصبر بسیار بایدحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از هنر فراموشیاز تکینگی تا مغز از مغز تدنیا، هیچ استبیماری، رساله ای برای سلویتامین بی 12 در درمان درددرمان سرگیجه بدون نیاز بکاش شرف اجباری بود یا حتیتفاوت های زبانی سرمنشا تراه نجاتفناوری هوش مصنوعی نحوه ختئوری تکامل امروز در درمآیا ما تنها موجودات زنده مغزتان را در جوانی سیمکشسیاهچاله هاانرژِی برای ایجاد اضطرابمنبع هوشیاری کجاست قسمت تصویربرداری فضاپیمای آمابعاد و نیازهای تکاملینگاه مادی غیر علمی استطوفان بیدارینگاه محدود و تک جانبه، مشطوفان زیباییحرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت تقویت شدهدی متیل فومارات(زادیوا)(با خودت نجنگدرک تصویر و زبان های مخلتکشتن عقیده ممکن نیستتلاشی برای درمان قطع نخاآیا امکان بازسازی اندامهرشته نوروایمونولوژی و نقفروتنی معرفتیتاثیر کپسول نوروهرب بر ننقش گرمایش آب و هوا در همسال سیزده ماههاولویت بندی ها کجاستچالش هوشیاری و اینکه چرا منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغییر زودتر اتصالات مغزیاحتیاط در تعویض داروهاعلم بدون توقفحس و ادراک قسمت نهمهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از انرژی خلاواکسن سرطاندانشمندان نورون مصنوعی سبازگشت از آثار به سوی خدادرد زانو همیشه نیاز به جرگیرنده باید سازگار با پیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتنفس بدون اکسیژنآیا رژیم غذایی گیاهی سلازمزمه ات مانده در گوشمفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زنجبیل در جلوگیری از ستم، بی پاسخ نیستای جان جان بی تن مرونجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجنبه های موجی واقعیتاداراوون تنها داروی تاییعادت کن خوب حرف بزنیحس و ادراک قسمت بیست و یکهوش مصنوعی از عروسک تا کماصل عدم قطعیت از کوانتوم وزوز گوشداروهای ضد تشنج با توضیح بحثی درباره هوش و تفاوتهذهن تو همیشه به چیزی اعتقپل خواجو اصفهانمرگ انتقال است یا نابود شتو با باورهایت کنترل میشآتش منبع انرژیزیان غذاهای پرچربقوی تر باشتاثیر درجه حرارت بر عملکنمیتوان با بیرون انداختنسربازان ما محققا غلبه می ایا کوچک شدن مغزانسان الچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک مولتیپل اسکلروز در زنان جهان هایی در جهان دیگرارتباط بین هوش طبیعی و هوغم بی پایانحس و ادراک- قسمت بیست و پهوش عاطفی قسمت 11اعتیاد را به دور بیندازژن همه چیز نیستداروی سل سپتبرنامه و ساختار پیچیده مرمز و رازهای ارتباط غیر کپیوند اندام حیوانات به امستند جهان متصلتومورها و التهاب مغزی عاآسانی موفقیتزبان و کلمه حتی برای کسانقدرت کنترل خودتاثیر روده بر مغزچه زیاد است بر من که در ایشنا در ابهای گرم جنوب نیااگر نیروی مغناطیس نباشد نسبیت عام از زبان دکتر برمیدان های مغناطیسی قابل جهانی در ذهناز نخستین همانند سازها تخواب عامل دسته بندی و حفطهوشیاری کوانتومیبه امید روزهای بهترکلام، در تحولی شگفت آور بدر هم تنیدگی مرزها و بی مبرخی نرمش های گردنرویا حقی از طرف خداپایان، یک آغاز استمعجزه های هر روزهتوکل بر خداافزایش سرعت پیشرفت علوم سفر نامه سفر به بم و جنوب لا اکراه فی الدینتازه های اسکیزوفرنی(جنونوار مغز، ترجمه ی فعالیت شگفتی های نقشه ی ژنتیکیابزار بقا از نخستین همانهفت چیز که عملکرد مغز تو مانند آب باشجایی خالی نیستاز تکینگی تا مغز و از مغز خوشبختی دور از رنج های مهدف یکسان، در مسیرهای متبی نهایت در میان مرزهاکوچک شدن مغز از نئاندرتابررسي علل احتمالي تغيير روزهای سختپرتوهای صادر شده از سیاهمغز و اخلاقسلول های بدن تو پیر نیستنتیروفیبان موثر در سکته ی امید نیکو داشته باش تا آنملاحظات بیهوشی قبل از جرترکیب آمار و ژنتیکنوروز مبارکشباهت مغز با کیهان مادیحق انتخابابزار بقا از نخستین همانهمیشه راهی هستمتواضع باشاز تکینگی تا مغز از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملوقاحت و تمسخر دیگراندرمان آرتروز با ورزش موضبیماری الزایمرکپسول ژری لاکتبشکه ای که ته نداره پر نمریواستیگمینتکامل جریان همیشگی خلقتآنچه واقعیت تصور میکنیم مغز به تنهایی برای فرهنگ سندرم پیریفورمیسانواع سکته های مغزیمنابع انرژی از نفت و گاز تست نوار عصب و عضلهچگونه میتوان با قانون جنصد قدح، نفتاده بشکستحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از هنر حفظ گرهاز تکینگی تا مغز از مغز تدندان ها را مسواک بزنید تبیندیشویتامین بی هفدهدرمان سرگیجه بدون داروکتاب گران و پرهزینه شد ولتفاوت ایستایی و تکاپوراه های جدید برای قضاوت رفواید روزه داری متناوبتئوری تکامل در پیشگیری و مغط یک گیرنده استسیاهچاله های فضایی منابعانسولینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تصور ما ازمشکلات و واقعیابعاد اضافه ی کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تصور از زمان و مکانابعاد بالاترنگاه کلی نگرطولانی ترین شبحس متفاوتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مدین اجباریبا خدا باشدرک حقیقت نردبان و مسیری گل خاردار، زیباستتلاشی تازه برای گشودن معآیا انسان با مغز بزرگش اخرشد مغز فرایندی پیچیده افروتنی و غرورتاثیر کپسول نوروهرب بر تنقش پیش زمینه ها و اراده سانسور از روی قصد بسیاری اولین قدم شناخت نقص های خچالش هوشیاری و اینکه چرا منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغییر عمودی سر انسان از پاحساس گذر سریعتر زمانعلم در حال توسعهحس و ادراک قسمت چهارمهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاواکسن سرطاندانشمندان یک فرضیه رادیکبازگشت به ریشه های تکاملدردهای سال گذشته فراموش گالکانزوماب، دارویی جدیمدل هولوگرافیک تعمیم یافتنها مانع در زندگی موارد آیا رژیم غذایی گیاهی سلازنان باهوش ترفساد اقتصادی سیتماتیک درتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زبان در سلطه و قدرت استون فقرات انسان دو پا جلایمپلانت مغزینجات در راستگوییمنبع هوشیاری در کجاست؟ قجنسیت و تفاوت های بیناییادب برخورد با دیگرانعادت کردن به نعمتحس و ادراک قسمت بیست و دوهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاصل، روان و نفس استوسواس، بیماری استداروی فامپیریدین یا نورلبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن خود را مشغول هماهنگیپلاسمای غالبمرگ تصادفیتو باید نیکان را به دست بآثار باستانی تمدن های قدزیباترین چیز در پیر شدنقیچی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر عملکنمیتوان بر سیاه سیاه نوشسربرولایزینایا این جمله درست است کسیچرا پس از بیدار شدن از خومواد کوانتومی جدید، ممکنجهان یکپارچهارتباط شگفت مغز انسان و فغم بی پایانحس و ادراک- قسمت شصت و چههوش عاطفی قسمت نهماعداد بینهایت در دنیای مژن همه چیز نیستداروی ضد چاقیبرنامه ی مسلط ژنها در اخترمز گشایی از اتصالات مغزپیوند سر آیا ممکن استمشکل از کجاستتومورهای نخاعیآشنا پنداریزبان و بیان نتیجه ساختماقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر روزه داری بر سلامت نه عدم مطلق بلکه عدم با قشناخت و معرفت، و نقش آن داگر نعمت فراموشی نبود بسچسبیدن به خود، مانع بزرگ میدان های کوانتومی خلاجهان، تصادفی نیستاز نخستین همانند سازها تخواص میوه ی بههوشیاری سنتی یا هوشیاری به بالا بر ستارگان نگاه ککلرال هیدرات برای خواباندر هم تنیدگی کوانتومیبرخی یونها و مولکول های مرویاها از مغز است یا ناخوپاکسازی مغزمعجزه ی چشمتوپیراماتافسردگی و اضطراب در بیماسفر به مریخ در 39 روزلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تازه های بیماری پارکینسونوار عصب و عضلهشگفتی های زنبور عسلابزار بقا از نخستین همانهفت سین یادگاری از میراث ماه رجبجاذبهاز تکینگی تا مغز از مغز تخیالپردازی نکنهدف از تکامل مغزدرمان نگهدارنده ی اعتیادبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکوچکی قلببررسی مغز با امواج مادون روش مقابله مغز با محدودیپرتوزایی از جسم سیاهمغز و اخلاقسلول بنیادی و ای ال استکنولوژی های جدید و حالتامید نجاتممانتین یا آلزیکسا یا ابترکیب حیوان و انساننوروز یا روز پایانیشباهت های ریشه ای چند بیمحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین همانهمیشه عسل با موم بخوریممجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز از مغز تخطای ادراک کارماوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبیماری ای شبیه آلزایمر و کامپیوتر سایبورگبشریت از یک پدر و مادر نیریاضیات یک حس جدید استتکامل داروینی هنوز در حاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز بیش از آنچه تصور میشوسندرم پای بی قرارانیس بی کسانمنابع انرژی از نفت و گاز تست آر ان اس دز میاستنی گچگونه مغز ما، موسیقی را پصدای بم با فرکانس پایین، حمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از هنر رها شدن از وابستگیاز تکینگی تا مغز- از مغز ده روش موفقیتبیهوش کردن در جراحی و بیمویتامین دی گنجینه ای بزردرمان سرطان با امواج صوتکتاب زیست شناسی باورتفاوت ارباب و رهبر حقیقیراه های جدید برای قضاوت رفواید زیاد دوچرخه سواریتئوری جدید، ویران کردن گنفرت، اسیب به خود استسیاهچاله ها، دارای پرتو انسولین هوشمندمنبع هوشیاری کجاست قسمت تصادف یا قوانین ناشناختهاتفاق و تصادفنگاه انسان محدود به ادراطی یکصد هزار سال اخیر هرچحس چشایی و بویاییهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز توالزارتان داروی ضد فشار دین، اجباری نیستبا طبیعت بازی نکندرک دیگرانگل درون گلدانتلاشی جدید در درمان ام اسآیا احتمال دارد رویا از آرشد مغز علت تمایل انسان بفرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش آتش در رسیدن انسان بهسانسور بر بسیاری از حقایاولین مورد PML به دنبال تکچالش کمبود اندام برای پیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغییرات منطقه بویایی مغزاحساسات کاذبعلم راهی برای اندیشیدن احس و ادراک قسمت نوزدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاواکسن ضد اعتیاددانشمندان ژنی از مغز انسبازخورد یا فیدبکدردی که سالهاست درمان نشگام کوچک ولی تاثیرگذارمدل های ریز مغز مینی برینتنها در برابر جهانآیا راهی برای رفع کم آبی زنجیرها را ما باید پاره کفشار و قدرتتاثیر گیاهخواری بر رشد و نقش زبان در سلطه و قدرت استارگانی قبل از آغاز کیهایمپلانت مغزی و کنترل دو نخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری در کجاست؟(قجنسیت و تفاوت های بیناییادراک ما درک ارتعاشی است عادت بد را ترک کنحس و ادراک قسمت بیست و سوهوش مصنوعی به شناسایی کااصلاح خطا با رفتن بر مسیریک پیام منفرد نورون مغزی داروی لیراگلوتیدبحثی درباره احساسات متفاذهن خالی از شلوغی افکارپمبرولیزوماب در بیماری چمرگی وجود نداردتو برای خزیدن خلق نشده ایآدم عاقل، وقت خودش را هدرزیباترین چیز در افزایش سقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر درجه حرارت بر عملکنمای موفقیتسردرد میگرنایا ابزار هوشمندی یا مغز چرا ارتعاش بسیار مهم استموجود بی مغزی که می تواندجهان یکپارچهارتباط شگفت انگیز مغز انغیرقابل دیدن کردن مادهحسن یوسف باغچه ی منهوش عاطفی قسمت هفتمبقا با سازگارترین فرد اسژن هوش و ساختارهای حیاتی داروی ضد چاقیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱رمز پیشرفت تواضع است نه طپیوند سر، یکی از راه حلهامشکلات نخاعیتومورهای ستون فقراتآشنا پنداریزبان و بیان، در سایه پیشرقدرت ذهنتاثیر روغن رزماری استنشانهایت معرفت و شناخت درک عشناخت حقیقت یا آرزوهای گاگر نعمت فراموشی نبود بسنسبت ها در کیهانمیدان بنیادین اطلاعاتجهش های ژنتیکی مفید در سااز نشانه ها و آثار درک شدخواص هندوانههوش، ژنتیکی است یا محیطیبه بالاتر از ماده بیندیشکم کردن کالری روشی سودمندر هم تنیدگی کوانتومی و پبرخی اثرات مضر ویتامین درویاهای پر رمز و حیرتی درپارادوکس ها در علممعجزه ی علمتوانایی مغز و دیگر اجزای افسردگی و ساختار مغزلایو دوم دکتر سید سلمان فتازه های درمان ام اسنوار عصب و عضلهشانس یا نتیجه ی تلاشابزار بقا از نخستین همانهم نوع خواری در میان پیشیماپروتیلینجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز تکینگی تا مغز از مغز تخانه ی تاریکهدف از خلقت رسیدن به ابزادرمان نابینایان آیا ممکنبی ذهن و بی روحکوچکترین چیز یک معجزه اسبررسی و اپروچ جدید بر بیمروش های صرفه جویی در ایجاپرسشمغز و سیر تکامل ان دلیلی سلول بنیادین از مخاط بینتکنولوژی و پیشرفتامید جدید بر آسیب نخاعیمن کسی در ناکسی دریافتم ترازودوننورالژیشباهت کیهان و مغزحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین همانهمیشه، آنطور نیست که هستمجرم، گاهی قربانی استاز تکینگی تا مغز از مغز تخطای حسوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان تومورهای مغزی با ابیماری ای شبیه ام اس مولتکاهش میل جنسی در ام اسبعد پنجمریتوکسیمابتکامل داروینی هنوز در حاآنها نمیخواهند دیگران رامغز برای فراموشی بیشتر کسندرم پس از ضربه به سرانگشت ماشه ایمنابع انرژی از نفت و گاز تشنچ پانایوتوپولوس تشنج چگونه مغز پیش انسان یا همصرع و درمان های آنحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از هنر، پر کردن است نه فحش داز تکینگی تا مغز- از مغز دهن، بزرگترین سرمایهبیهوشی در بیماران دچار اویروس مصنوعیدرمان ضایعات نخاعیکتاب طبیعت در قالب هندسهتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا مصرف مولتی ویتامین هراه پیروزی در زندگی چیستفیلم کوتاه هیروشیما از هتا 20 سال آینده مغز شما به نقاشی هایی با بوی گذشته یسیاهچاله و تکینگی ابتدایانسان قدیم در شبه جزیره عانسان میوه ی تکاملمنبع هوشیاری کجاست قسمت تضادهای علمیاتوبان اطلاعات و پلِ بیننگاه از بیرون مجموعهطبیعت موجی جهانحس و ادراک (قسمت اول )هوش مصنوعی از عروسک بازی از خود رها شوواکنش های ناخودآگاه و تقدیوار همه اش توهم بودبالاترین هدف از دولتدرک درست از خود و هوشیاریگل زندگیتمایل زیاد به خوردن بستنآیا احتمال دارد رویا از آرشد در سختی استفراموش کارها باهوش تر هستاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش انتخاب از طرف محیط، نساهچاله ها تبخیر نمیشوداولین مورد پیوند سر در انچالش دیدگاه های سنتی در بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغییرات مغز پس از 40 سالگیاخلاق و علوم اعصابعلم ساختن برج های چرخانحس و ادراک قسمت هفتمهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاواکسن علیه سرطاندانشمندان پاسخ کوانتومی بازسازي مغز و نخاع چالشی درس گرفتن از شکست هاگامی در درمان بیماریهای مدیون خود ناموجودتنهاییآیاما مقهور قوانین فیزیکزندگی فعال و مثبت روند آلفضا و ذهن بازتاثیر انتخاب از طرف محیط نقش سجده بر عملکرد مغزسخن نیکو مانند درخت نیکوایمپلانت مغزی کمک میکند نخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع خواب و رویاجهل مقدسادغام میان گونه های مختلعادت دادن مغز بر تفکرحس و ادراک قسمت بیستمهوش مصنوعی تعاملیاصول انجام برخی نرمش ها دیک پیشنهاد خوب برای آسان داروی تشنجی دربارداریبحثی درباره احساساتی غیرذهن سالمپنج اکتشاف شگفت آور در مومراقب خودتون و خانواده هتو تغییر و تحولیآرام باشزیر فشار کووید چه باید کرقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر درجه حرارت بر عملکنمایش تک نفرهسردرد میگرن در کودکانایا بیماری ام اس (مولتیپچرا بیماری های تخریبی مغموجودات مقهور ژنها هستندجهان کنونی و مغز بزرگتریارتباط شگفت انگیز مغز انغرور و علمحساسیت روانی متفاوتهوش عاطفی قسمت یازدهبقا در ازای بیماریژن یا نقشه توسعه مغز و نقداروی ضد تشنج با قابليت تبرین نت به جای اینترنترمز بقای جهش ژنتیکیپیوندهای پیچیده با تغییرمشکلات بین دو همسر و برخیتوهم فضای خالیآشناپنداری چیستزبان و تکلم برخی بیماریهقدرت شناختی انسان، محدودتاثیر رژیم گیاه خواری بر نهایت در بی نهایتشناخت درون، شناخت بیرون؛اگر با مطالعه فیزیک کواننسبت طلایی، نشانه ای به سمیدازولام در درمان تشنج جهش های ژنتیکی غیر تصادفاز نظر علم اعصاب یا نرووسخواص اردههیچ نقطه ای مرکزی تر از ابه جای محکوم کردن دیگران کمالگرایی دشمن پیشرفتدر هم تنیدگی کوانتومی و دبرخی اختلالات عصبی مثانهرویای شفافپاسخ گیاهان در زمان خوردمعجزه ی علم در کنترل کرونتوانایی یک فرد، برای تغیاقلیت خلاقلبخند بزن شاید صبح فردا زتبدیل پلاستیک به کربن و سنوار عصب و عضلهشانس یا تلاشابزار بقا از نخستین همانهمه چیز موج استماجرای جهل مقدسجبران از دست رفته هااز تکینگی تا مغز از مغز تخانواده پایدارهر چیز با هر چیز دیگر در تدرمان های اسرار آمیز در آبی سوادی در قرن 21کووید نوزده و خطر بیماری بررسی ژنها در تشخیص بیماروش هایی برای کم کردن اضطپرسش و چستجو همیشه باقی امغز کوانتومیسلول عصبی شاهکار انطباق تکنولوژی جدید که سلول هاامید درمان کرونا با همانمن پر از تلخیمترازودوننورالژی تریژمینالشباهت زیاد بین سلول هاي عحقیقت افرادابزار بقا از نخستین همانهمکاری یا رقابتمحل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز از مغز تخطر آلودگی هواوقتی پر از گل شدی خودت را درمان تشنجبیماری اسپینال ماسکولار کاهش مرگ و میر ناشی از اببعد از کروناریسپریدونتکامل داروینی هنوز در حاآنژیوگرافی از مغزمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سندرم جدایی مغزانگشت نگاری مغز نشان میدمنابع انرژی از نفت و گاز تشنج چیستچگونه هموساپينس بر زمین ضایعه ی شبکه لومبوساکرالحکمت الهی در پس همه چیزهوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز- از مغزتدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبیوگرافیویروس های باستانی، مغز مدرمانهای بیماری پارکینسکتاب، سفری به تاریختقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا مغز تا بزرگسالی توسعراه انسان شدن، راه رفتن وفیلمی بسیار جالب از تغییتا بحر یفعل ما یشاچقدر به چشم اعتماد کنیمسیاهچاله ی منفرد یا سیاهنقش قهوه در سلامتیسیاهچاله ی تولید کنندهانسان ها می توانند میدان منبع هوشیاری کجاست قسمت تظاهر خوابیده ی مادهاتوسوکسیمایدنگاه از دور و نگاه از نزدطبیعت بر اساس هماهنگیحس و ادراک (قسمت دوم )هوش مصنوعی از عروسک بازی از درخواست ها جدا شوواکنش به حس جدیددیوار، از ابتدا توهم بودباهوش ترین و با کیفیت تریدرک عمیق در حیواناتگلوله ی ساچمه ایتمایز یا کشف یگانگیآیا بدون ناظر هوشمند هم برشد، رسیدن به یک هدف نیستفراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر کتامین در درمان پانقش اتصالات بین سلولهای سایه ی هوشیاریاولین هیبرید بین انسان و چاالش ها در تعیین منبع هومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغییرات آب و هوایی که به اخلاق پایه تکامل و فرهنگعلایم کمبود ویتامین E را حس و ادراک قسمت هفدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاواکسنی با تاثیر دوگانه ادانشمندان اولین سلول مصنباغچه ی مندست و پا زدن در سایه؟گامی در درمان بیماریهای مدیریت اینترنت بر جنگتنهایی رمز نوآوری استآگاهی فراتر از آگاهیزندگی هوشمند در خارج از زفضای قلب منبع نبوغ استتاثیر احتمالی عصاره تغلینقش غذاها و موجودات درياسخن و سکوتایمپلانت نخاعی میتواند دنخستین تمدن بشریمنتظر نمان چیزی نور را بهجهان فراکتالادغام دو حیطه علوم مغز و عارضه جدید ویروس کرونا سحس و ادراک قسمت دهمهوش مصنوعی در کامپیوترهااصول توسعه ی یک ذهن کاملیک آلل ژنتیکی که از نئاندداروی جدید ALSبخش فراموش شده ی حافظهذهت را روی چیزهای مفید متپول و شادیمراحل ارتقای پله پله کیهتو جهانی هستی که خودش را آرامش و دانشزیرفون داروی ضد ام اسقانون گذاری و تکاملتاثیر درجه حرارت بر عملکچند نرمش مفید برای کمردرسردرد میگرنی در کودکانایا بدون زبان میتوانیم تچرا حیوانات سخن نمی گوینمورد نادر همپوشانی دو بیجهان کاملی در اطراف ما پرارتباط غیرکلامی بین انساغربال در زندگیخفاش کور و انسان بینا؟هوش عاطفی قسمت پنجمبقای حقیقی در دور ماندن اژن ضد آلزایمرداروی ضد تشنج با قابليت تبرای یک زندگی معمولیرمز جهانپیوندی که فراتر از امکانمشکلات روانپزشکی پس از ستوهم فضای خالی یا توهم فضآشتی بهتر استزبان و شناخت حقیقت قسمت چقدرت عشقتاثیر رژیم گیاه خواری بر نهادینه سازی فرهنگ اختلاشناسایی تاریخچه ی تکاملیاگر تلاش انسان امروز برانشانه های گذشته در کیهان مکان زمان یا حافظه زمانجهش های بیماری زا، معمولاز نظر علم اعصاب اراده آزخواص بادام زمینیهیچ چیز همیشگی نیستبه خوبی های دیگران فکرکنکمردرددر هر سوراخی سر نکنبرخی اصول سلامت کمرروان سالمپختگی پس از چهل سالگي به معجزه در هر لحظه زندگیسفر به درون سفری زیباتوازن مهمتر از فعالیت زیاقیانوس نادانیلحظات خوش با کودکانتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نوار عصب و عضلهشاهکار قرنابزار بقا از نخستین همانهمه چیز و هیچ چیزماجرای عجیب گالیلهجدا کردن ناخالصی هااز تکینگی تا مغز از مغز تخار و گلهر جا که جات میشه، جات نیدرمان های بیماری آلزایمربی شرمیکودک هشت ساله لازم است آدبررسی بیماری التهابی رودروش هایی برای جلوگیری از پرسشگری نامحدودمغز آیندگان چگونه است ؟سلول عصبی، در محل خاص خودتکنولوژی جدید که سلول هاامیدهای جدید برای بازیابمن بی من، بهتر یاد میگیرمتراشه مغز بدون واسطه ی دنوسانات کوانتومی منبع ماشباهت زیاد بین سلول هاي عحقیقت انسانابزار بقا از نخستین همانهمانند سازی در انسانمحل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز از مغز تخطر را بپذیروقتی تو از یاد گرفتن باز درمان جدید ALSبیماری اضطراب عمومیکاهش التهاب ناشی از بیمابعد از کروناریسدیپلام تنها داروی تایتکامل داروینی هنوز در حاآنان که در قله اند هرگز خمغز بزرگ چالش است یا منفعسندرم دزدی ساب کلاوینانتقال ماده و انرژیمنابع انرژی از نفت و گاز تشنج و حرکات شبه تشنجی قاچگونه هوشیاری خود را توسضایعه ی عروقی مخچهحافظه میتواند بزرگترین دهورمون شیرساز یا پرولاکتاز تکینگی تا مغز، از مغز دو بیماری روانی خود بزرگ بیوگرافیویرایش DNA جنین انسان، بردرماندگی به دلیل عادت کرکتابخانهتقلید از روی طبیعتآیا همه جنایت ها نتیجه بیراه بی شکستفیروز نادریتاول کف پا و حقیقتفیزیک مولکولها و ذرات در تابوهای ذهنینقش مهاجرت در توسعه نسل اسیاره ی ابلهانانسان یک کتابخانه استمنبع هوشیاری کجاست قسمت تظاهری از ماده است که بیداتصال مغز و کامپیوترنگاه از درون قفس یا بیرونطعمه ی شبکه های ارتباط اجحس و ادراک قسمت 67هوش مصنوعی از عروسک بازی از دست دادن دم در پیشینیاواکسن های شرکت فایزر آمردید تو همیشه محدود به مقدباور و کیهان شناسیدرگیری قلب در بیماری ویرگلوئونتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآیا برای تولید مثل همیشه ز گهواره تا گورفراموشی و مسیر روحانیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش تیروئید در تکامل مغزسایه را اصالت دادن، جز فراولین تصویر در تاریخ از سنابینایی در نتیجه ی گوشی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغییرات تکاملی سر انسان اختلاف خانوادگی را حل کنعلایم کمبود ویتامین E را حس و ادراک قسمت هجدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاوابستگی یعنی قلادهدانشمندان تغییر میدان مغبحتی علمی درباره تمایل بدست کردن در گوشگاهی لازم است برای فهم و مداخله ی زیانبار انسانتنبیه چقدر موثر استآپومورفین در پارکینسونزندگی و داراییقفس دور خود را بشکنتاثیر ترکیبات استاتین (سنقش غذاها و موجودات درياسخن پاک و ثابتایمان به رویانخستین تصویر از سیاهچالهمنتظر زمان ایده آل نشوجهان قابل مشاهده بخش کوچارتقا و تکامل سنت آفرینش عجول نباشحس و ادراک قسمت دوازدهمهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااصول سلامت کمریک جهش ممکن است ذهن انسانداروی جدید s3 در درمان ام بخش های تنظیمی ژنومذخیره ی شگفت انگیز اطلاعپول و عقیدهمرز مرگ و زندگی کجاستتو جدای از کیهان نیستیآرامش و سکونزیرک ترین مردمقانون جنگلتاثیر درجه حرارت بر عملکچند جهانیسردرد و علتهای آنایا تکامل هدفمند استچرا حجم مغز گونه انسان درموسیقی نوجهان پیوستهارتروز یا خوردگی و التهامقالاتخفاش با شیوع همه گیری جدیهوش عاطفی قسمت اولبلندی در ذهن ما درک بلندیژنها نقشه ایجاد ابزار هوداروی ضد تشنج توپیراماتبرای پیش بینی آینده مغز درمز جهان خاصیت فراکتالپیوستگی همه ی اجزای جهانمشکلات روانپزشکی در عقب توهم لیلیپوتی(ریزبینی)آغاز فرایند دانستنزبان و شناخت حقیقت قسمت اقسم به فقرتاثیر رژیم گیاه خواری بر چهار میلیارد سال تکامل بشناسایی سلول های ایمنی ااگر خواهان پیروزی هستینشانه های پروردگار در جهمکانیک کوانتومی بی معنی جهش تمدنی عجیب و شگفت انساز نظر علم اعصاب اراده آزخواص شکلات تلخهیچ چیز، چقدر حقیقی استبه خودت مغرور نشوکمردرد ناشی از تنگی کانادر والنتاین کتاب بدید همبرخی اطلاعات روانشناسی مروبات ها قول میدهندپدیده خاموش روشن در پارکمعرفت و شناختسفر تجهیزات ناسا به مریخ توت زیاد بخوریدالکترومغناطیس شنوایی و هلرزش ناشی از اسیب به عصبتبدیل سلولهای محافط به سنوار عصب و عضله مهم در تششاهکار شش گوشابزار بقا از نخستین همانهمه چیز کهنه میشودماده ی تاریکجدایی خطای حسی استاز تکینگی تا مغز از مغز تخارق العاده و استثنایی بهر حرکت خمیده می شود و هر درمان های بیماری اس ام ایبی عدالتی در توزیع واکسن کودک ایرانی که هوش او از بررسی سیستم تعادلی بدن اروش هایی ساده برای کاهش اپس از اگو یا بعد از نفسمغز اندامی تشنه ی انرژی اسلولهای ایمنی القا کنندهتکینگیامیدوار باش حتی اگر همه چمننژیتتراشه ها روی مغزنوشیدن چای برای مغز مفید شجاعت و ترسحقیقت اشیاابزار بقا از نخستین همانهمجوشی هسته ای، انرژِی بمحدودیت چقدر موثر استاز تکینگی تا مغز از مغز تخطرات هوش مصنوعیوقتی خودت را در آینه دیدیدرمان جدید میگرن با انتی بیماری بیش فعالیکاهش حافظه هرچند فرایندیبعد از کرونا دلخوشی بیهوریشه های مشترک همه ی موجوتکامل زبانآنزیم تولید انرژی در سلومغز بزرگ چالشهای پیش روسندرم سردرد به دلیل افت فانتروپی و هوشیاریمنابع انرژی از نفت و گاز تشنج به صورت اختلال رفتاابزار بقای موجود زنده از چگونه واکسن کرونا را توزضایعات در عصب زیر زبانیحافظه های کاذبهوش فوق العاده، هر فرد اساز تکینگی تا مغز، از مغز دو بار در هفته ماهی مصرف بیان ژن های اسکیزوفرنی دویشن پرودرها بسته نیستکجای مغز مسئول پردازش تجتقلید از طبیعتآیا هوش مصنوعی می تواند نراه طولانی را به سلامت گذرابطه تشنج و اوتیسمفیزیک هوشیاریتاثیر فکر بر سلامتنقش میدان مغناطیسی زمین سیاره ابلهانانسان باشمنبع هوشیاری کجاست قسمت تعویض دارو در تشنجاثر مضر مصرف طولانی مدت رنگاه از درون مجموعه با نگظهور امواج مغزی در مغز مصحس و ادراک قسمت 74هوش مصنوعی از عروسک بازی از روده تا مغزواکسن کووید 19 چیزهایی که دیدن خدا در همه چیزباید از انسان ترسیددرگیری مغز در بیماری کویگمان میکنی جرمی کوچکی در تمدن پیشرفته ی پیشینیانآیا بزرگ شدن مغز فقط در دزمین در برابر عظمت کیهانفراموشی آرمانتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش حفاظتی مولکول جدید دساخت سلول عصبی حتی پس از اولین دارو برای آتاکسی فناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغذیه بر ژنها تاثیر دارداختلال حرکتی مانند لرزش علائم عصبی آلزایمر، با احس و ادراک قسمت هشتمهوش مصنوعی از عروسک بازی استیفن هاوکینگ در مورد هواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدانشمندان روش هاي جدیدی بحث درباره پیدایش و منشا دست آسمانگاهی مغز بزرگ چالش استمدارک ژنتیکی چگونه انسانتهدیدهای هوش مصنوعیآپومورفین در پارکینسونزندگی بی دودقفس ذهنتاثیر تغذیه بر سلامت روانقش غذاها و موجودات درياسخت ترین کار، شناخت خود ااین پیوند نه با مغز بلکه نخستین روبات های زنده ی جمنحنی که ارتباط بین معرفجهان موازی و حجاب هاارتقا یا بازگشت به قبل ازعدم توقف تکامل در یک انداحس و ادراک قسمت سومهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاضطراب و ترسیک رژیم غذایی جدید، می توداروی جدید لنفوم و لوکمیبخش بزرگی حس و ادراک ما اذره ی معین یا ابری از الکپوست ساعتی مستقل از مغز دمرز بین انسان و حیوان کجاتو دی ان ای خاص ميتوکندريآرامش(سکوت) stillness و تکاپوزیست شناسی کل در جزء فراکقانون جنگلتاثیر درجه حرارت بر عملکچند جهانیسردرد به دلیل مصرف زیاد مایجاد احساساتچرا خشونت و تعصبموسیقی هنر مایع استجهان پیوستهارزش های وارونهتاثیر ویتامین دی بر بیماخلا، حقیقی نیستهوش عاطفی قسمت دهمبلوغ چیستژنها ، مغز و ارادهداروی ضد جنون در درمان تیبرای اولین بار دانشمندانرنگ کردن، حقیقت نیستپیام های ناشناخته بر مغز مشاهده گر جدای از شیء مشاتوهم چیستآغاز فصل سرما و دوباره تکزبان و شناخت حقیقت قسمت دقضاوت ممنوعتاثیر رژیم گیاهخواری بر چهار ساعت پس از کشتار خوکشواهدی از نوع جدیدی از حااپل ویژن پرو در تشخیص بیمنشانه های بیداری روحیمکانیزمهای دفاعی در برابجهشهای مفید و ذکاوتی که داز واقعیت امروز تا حقیقتخواص شگفت هویجهیچ وقت خودت را محدود به به دنبال رستگاری باشکمردرد و علل آندر یک فراکتال هر نقطه مرکبرخی بیماری ها که در آن بروبات های ریز در درمان بیپروژه ی ژنوم انسانیمغز فکر میکند مرگ برای دیسفر دشوار اکتشافتوسعه هوش مصنوعی قادر اسالکتروتاکسی(گرایش و حرکلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتبر را بردارنوار عصب و عضله برای تاییشاید گوشی و چشمی، آماده شابزار بقا از نخستین همانهمه چیز در زمان مناسبماده ی خالیجریان انرژی در سیستم های از تکینگی تا مغز از مغز تخبر مهم تلسکوپ هابلهرچیز با یک تاب تبدیل به درمان های جدید ALSبیمار 101 ساله، مبتلا به سکودکان مهاجربررسی علل کمر درد در میانروش جدید تولید برقآلودگی هوا چالش قرن جدیدمغز انسان ایا طبیعتا تماسلولهای بنیادی مصنوعی درتکامل فردی یا اجتماعیامیدواریمنابع انرژي پاک سرچشمه حتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنوعی سکته مغزی ، وحشتناک شرکت نورالینک ویدیویی ازحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقا از نخستین همانهمراه سختی، اسانی هستمحدودیت های حافظه و حافظاز تکینگی تا مغز از مغز تدفاع از پیامبروقتی خورشید هست شمع به کادرمان جدید کنترل مولتیپلکاهش دوپامین عامل بیماریبعد از کرونا دلخوشی بیهوریشه های مشترک حیاتALS نگاهی کامل بر بیماری وتکامل زبانآواز خواندن در قفس، نشانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوسوپاپ ها یا ترانزیستورهاانتظار گذر تندباد؟منابع انرژی از نفت و گاز تشنج عدم توازن بین نورون ابزار بقای موجود زنده از چگونه آن شکری که می خوریمضرورت زدودن افکارحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز، از مغز دو برابر شدن خطر مرگ و میبیان حقیقتواقعیت فیزیکی، تابعی از درهای اسرارآمیز و پوشیدهکرونا چه بر سر مغز می آورتقویت استخوان در گرو تغذآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا هوش ارثی دریافتی از پرادیوی مغز و تنظیم فرکانفیزیک و هوشیاریتاثیر مشاهده بر واقعیت بنقش محیط زندگی و مهاجرت دسیاره ابلهانانسان جدید از چه زمانی پامنبع هوشیاری کجاست قسمت تعامل انسان و هوش مصنوعیاثرات فشار روحی شدیدنگاه حقیقی نگاه به درون اظرف باید پر شود چه با چرک حس و ادراک قسمت 75هوش مصنوعی از عروسک بازی از سایه بگذرواکسن کرونا و گشودن پنجردیدگاه نارسای دوگانه ی مبابا زود بیادرگیری مغز در بیماران مبگنجینه ای به نام ویتامین تمدن بشری و مغز اخلاقیآیا تکامل و تغییرات ژنتیزمین زیر خلیج فارس تمدنی فرایند پیچیده ی خونرسانیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش حیاتی تلومر دی ان آ دساخت شبکه عصبی مصنوعی با اولین دروغناتوانی در شناسایی چهره منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتثبت و دستکار ی حافظهاختلال خواب فرد را مستعد علت خواب آلودگی بعد از خوحس و ادراک قسمت هشتاد و نهوش مصنوعی از عروسک بازی استیفن هاوکینگ در تفسیر وبینار اساتید نورولوژی ددانشمندان روشی برای تبدیبحثي درباره هوش و تفاوتهدست بالای دستگاهی جهت را عوض کنمروری بر تشنج و درمان هایتو یک معجزه ایآب زندگی است قسمت چهارمزندگی در جمع مواردی را برقفس را بشکنتاثیر حرکات چشم بر امواج نقش غذاها در کاهش دردهای سختی ها رفتنی استاین اندوه چیستنرمش های مفید برای درد زامنشأ اطلاعات و آموخته ها جهان ما میتواند به اندازارتوکين تراپی روشی جديد عدم درکحس و ادراک قسمت سی و هشتمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاطلاع رسانی اینترنتییکی از علل محدودیت مغز امداروی جدید میاستنی گراویبخش بزرگتر کیهان ناشناختذرات کوانتومی زیر اتمی قپوشاندن خود از نورمرز جدید جستجو و اکتشاف، تو در میانه ی جهان نیستی آزمون تجربی، راهی برای رزیست شناسی باور حقیقت یا قانونمندی و محدودیت عالمتاثیر درجه حرارت بر عملکچند جهانی و علمسردرد تنشنایران بزرگچرا در مغز انسان، فرورفتمیلر فیشر نوعی نادر از گیجهان پر از چیزهای اسرار آارزش های حقیقی ارزش های غصفحه اصلیخلا، خالی نیستهوش عاطفی قسمت دومبلعیدن ستاره توسط سیاهچاژنهای مشترک بین انسان و ودارویی خلط آوربرای تمدن سازی، باید در برنگین کمانپیدایش زبانمشاهده آینده از روی مشاهتوهم و خیالآغاز مبهم آفرینشزبان و شناخت حقیقت قسمت سقطار پیشرفتتاثیر رژِیم غذایی بر میگنون و القلمشواهدی از دنیسوان(شبه نئاپی ژنتیکنظام مثبت زندگیما انسانها چه اندازه نزدجهشهای مفید و ذکاوتی که داز کجا آمده ام و به کجا میخود جسم و یا تصویرهیچ کاری نکردن به معنی چیبه زودی شبکه مغزی به جای کمردرد با پوشیدن کفش منادر کمتر از چند ماه سوش جدبرخی بیماری های خاص که بدروبات کیانپروژه ی ژنوم انسانیمغز قلبسفرنامه سفر به بم و جنوب توسعه برخی شغل ها با هوش الکترودهای کاشتنیلزوم گذر انسان از حدها و تحریک عمقی مغزنوار عصب و عضله تعیین محلشاید درست نباشدابزار بقا از نخستین همانهمه چیز در زمان کنونی استماده ای ضد التهابیجریان انرژی در سیستم های از تکینگی تا مغز از مغز تخدا موجود استهز ذره، یک دنیاستدرمان های جدید میگرنبیمار مرکز تنفس سلولیکودکان میتوانند ناقل بی برطرف کردن خشونت را از خاروش صحبت کردن در حال تکامآلودگی هوا و ویروس کرونامغز انسان برای ایجاد تمدسلام تا روشناییتکامل مادی تا ابزار هوشمامیدواری و مغزمنابع انرژی از نفت و گاز تراشه ی بیولوژِیکنیوالینشربت ضد خلطحقیقت خواب و رویاابزار بقا از نخستین همانهمراهی میاستنی با برخی ساز تکینگی تا مغز از مغز تدفاع در برابر تغییر ساختوقتی ریشه ها عمیقند از چیدرمان جدید ام اسکاهش سن بیولوژیکی، تنها تفکر قبل از کاررژیم های غذایی و نقش مهم NVG 291تکامل زبان انسان از پیشیآینه در اینهمغز بزرگترین مصرف کننده سوپاپ ها یا ترانزیستورهااندوه در دنیا استمنابع بی نهایت انرژی در دتشویق خواندن به کودکانابزار بقای موجود زنده از چگونه انتظارات بر ادراک ضرب المثل یونانیحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی و کشف زبان هایاز تکینگی تا مغز، از مغز دو برابر شدن خطر مرگ و میبیداری معنوی یعنی دوستی واقعیت چند سویهدرون قفس یا بیرون از آنکریستال هاتقویت سیستم ایمنیآیا هوش سریعی که بدون احسراز تغییرفیزیک آگاهیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنقش مرکز تنفس سلولی در بیسیب یکسان و دیدگاه های متانسان خطرناکترین موجودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تعامل انسان با هوش مصنوعاثرات مفید قهوهنگاه دوبارهعقل مجادله گرحس و ادراک قسمت 78هوش مصنوعی از عروسک بازی از علم جز اندکی به شما داواکسن کرونا از حقیقت تاتدیستونی قابل درمانباد و موجدرگیری مغزی در سندرم کووگوهر با نظر دیگران سنگ نمتمدن زیر آبآیا جنین انسان، هوشمندی زمان چیستفرایند تکامل و دشواری هاتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش خرچنگ های نعل اسبی درساخت شبکه عصبی با الفبای اولین سلول مصنوعینادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتثبت امواج الکتریکی در عصاختلال در شناسایی حروف و عماد الدین نسیمی قربانی حس و ادراک قسمت هشتاد و شهوش مصنوعی از عروسک بازی استخوان های کشف شده، ممکوجود قبل از ناظر هوشمنددانش، قفل ذهن را باز میکنبحثی جالب درباره محدودیتدستورالعمل مرکز کنترل بیگذر زمان کاملا وابسته به مرکز هوشیاری، روح یا بدن تو یک جهان در مغز خودت هسآب زندگی است قسمت هفتمزندگی در سیاهچالهقله برای دیدن نه برای به تاثیر دوپامین و سروتونیننقشه مغزی هر فرد منحصر بهسختی در بلند شدن از روی صاین ایده که ذرات سیاهچالنرمش های مفید در سرگیجهمنشاء کوانتومی هوشیاری اجهان مادی، تجلی فضا در ذهارتباط میکروب روده و پارعدالت برای من یا برای همهحس و ادراک قسمت سی و ششمهوش مصنوعی درمانگر کامپیاطلاعات حسی ما از جهان، چیافته های نوین علوم پرده داروی جدید آلزایمربخش دیگری در وجود انسان هذرات کوانتومی زیر اتمی قپیموزایدمرزهای حقیقی یا مرزهای تتوقف؛ شکستآزمون ذهنی گربه ی شرودینزیست، مرز افق رویداد هستقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر درجه حرارت بر عملکچند روش ساده برای موفقیتسردرد سکه ایایرادهای موجود در خلقت بچرا ذرات بنیادی معمولاً میهمانهای ناخوانده عامل جهان پر از چیزهای جادویی ارزش حقیقی زبان قسمت اولسوالات پزشکیخلاصه ای از مطالب همایش مهوش عاطفی قسمت سومبنی عباس، ننگی بر تاریخژنهای هوش ، کدامنددارویی ضد بیش فعالی سیستبرای خودآگاه بودن تو بایرهبر حقیقیپیر شدن حتمی نیستمشاهدات آمیخته با اشتباهتوهم وجودإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَزبان جانسوزقطره قطرهتاثیر سلامت دستگاه گوارشنوآوری ای شگفت انگیز دانشیشه ی بازالتی و سیلیکونابتدا سخت ترین استنظریه ی تکامل در درمان بیما انسانها چه اندازه نزدجوانان وطناز کسی که یک کتاب خوانده خودآگاهی و هوشیاريهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبه زیر پای خود نگاه نکن بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدر آرزوهایت مداومت داشتهبرخی توجهات در ببمار پارروح و آب حیاتپروانه ی آسمانیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسفرنامه سفر به بم و جنوب توصیه های سازمان بهداشت الگو نداشتیملزوم سازگاری قانون مجازاتحریک عمقی مغز در آلزایمنوار عصب و عضله در مطب دکشایسته نیست در جیب خود قرابزار بقا از نخستین همانهمه چیز، ثبت می شودماده، چیزی نیستجریان انرژی در سیستم های از تکینگی تا مغز از مغز تخدا نور آسمان ها و زمین اهزینه ای که برای اندیشیددرمان های جدید در بیماری بیماری لبر و نابینایی آنکودکان خود را مشابه خود تبزرگ فکر کنروشهای نو در درمان دیسک بآلودگی هوا و پارکینسونمغز انسان برای شادمانی طسلاح و راهزنیتکامل مداومامیدی به این سوی قبر نیستمنابع انرژی از نفت و گاز تربیت کودکان وظیفه ای مهنیکولا تسلاشش مرحله تکامل چشمحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از همراهی نوعی سردرد میگرنیاز تکینگی تا مغز از مغز تدقیق ترین تصاویر از مغز ابیماری تی تی پیوقتی شروع به بیدار شدن میدرمان جدید ای ال اس، توفرکایروپاکتیک چیستتفکر ترکیبی در هوش مصنوعرژیم های غذایی و نقش مهم فقر داده ها در هوش مصنوعیتکامل ساختار رگهای مغزی آیندهمغز حریص برای خون، کلید تسوپاپ ها یا ترانزیستورهااندوه دردی را دوا نمیکندمنابع جدید انرژیتشخیص ژنتیکی آتروفی های ابزار بقای موجود زنده از چگونه به سطح بالایی از هوضربه مغزی در تصادف رانندحافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز تکینگی تا مغز، از مغز دو داروی جدید برای میاستبیداری و خواب کدام بهتر اواقعیت چیستدرون آشفته ی تو و ظاهر خنکریستال زمان(قسمت اولکریستال زمان(قسمت دوم)تلقین اطلاعات و حافظهآیا هشیاری کوانتومی وجودراست دستی و چپ دستیفیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نقش نگاه از پایین یا نگاهسیر آفرینش از روح تا مغز انسان در هستی یا هستی در منبع هوشیاری کجاست قسمت تعداد کلی ذهن ها در جهان اثرات مفید روزه دارینگاهی بر قدرت بینایی دراعقل سالمحس و ادراک قسمت 82هوش مصنوعی از عروسک بازی ازدواج های بین گونه ای، رواکسن کرونا ساخته شده تودژا وو یا اشنا پنداریباد غرور و سر پر از نخوت ودرگیری مغزی در سندرم کووگویید نوزده و ایمنی ساکتمحدودیت درک انسانتمدنی قدیمی در شمال خلیج آیا جهان ذهن و افکار ما مزمان و مکان، ابعاد کیهان فرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش داروهاي مختلف معروف ساختن آیندهاوکرلیزوماب داروی جدید شنادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجلو رفتن یا عقبگرداختلال در شناسایی حروف و عوامل موثر در پیدایش زباحس و ادراک قسمت پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی استروژن مانند سپر زنان دوراپامیل در بارداریدانش، یک انسان را ناسازگبحثی در مورد نقش ویتامين دغدغه نتیجه ی نادانی استگذشته را دفن کنمرکز حافظه کجاستتو کجای جهانیآب زندگی است قسمت اولزندگی زمینی امروز بیش از قله سقوطتاثیر دپاکین بر بیماری منقشه های مغزی جدید با جزیسدسازی روش مناسب برای مقاین ابتدای تناقض هاستنرمش های موثر در کمردردمهمان ناخواندهجهان مرئی و نامرئیارتباط ماده و انرژیعسل طبیعی موثر در کنترل بحس و ادراک قسمت سیزدهمهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاطلاعاتی عمومی در مورد میاد گرفتن مداومداروی جدید ای ال اسبخشیدن دیگران یعنی آرامشذرات کوانتومی زیر اتمی قپیموزایدمزایای شکلات تلخ برای سلتولید مولکول جدید توسط هآزمون ذهنی گربه شرودینگرزاویه نگاه ها یکسان نیستقبل و بعد از حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکچندین ماده غذایی که ماننسردرد عروقی میگرنایستادن در برابر آزادی بچراروياها را به یاد نمی آمیوتونیک دیستروفیجهان دارای برنامهارزش حقیقی زبان قسمت دومپیامهای کاربرانخلاصه ای از درمان های جدیهوش عاطفی قسمت ششمبه قفس های سیاهت ننازژنهای حاکم بر انسان و انسداستانها و مفاهیمی اشتبابرای رشد، باید از مسیر خطروی و منیزیم در تقویت استپیراستاممطالبه ی حق خودتوهم وجودافت فشار خون ناگهانی در وزبان ریشه هایی شناختی اسلمس کوانتومیتاثیر عصاره تغلیظ شده گینوار مغز مشاهده ی غیر مستشکل های متفاوت پروتئین هابتدایی که در ذهن دانشمننظریه ی تکامل در درمان بیما اکنون میدانیم فضا خالجوانان وطناز آغاز خلقت تا نگاه انساخودآگاهی و هوشیاريهیچ کس حقیقت را درون مغز به سیاهی عادت نکنیمکنگره بین المللی سردرد ددر آسمان هدیه های نادیدنبرخی توصیه ها برای واکسیروح در جهانی دیگر استپرواز از نیویورک تا لوس آمغز مانند تلفن استسفرنامه سفر به بم و جنوب توصیه های غیر دارویی در سالگو و عادت را بشکن و در الزوم سازگاری قانون مجازاتداوم مهم است نه سرعتنوبت کودکانشادی، پاداش انجام وظیفهابزار بقا از نخستین همانهمه ی سردردها بی خطر نیستماده، چیزی بیش از یک خلا جراحی هوشیار مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تخدا بخشنده است پس تو هم بهزینه سنگین انسان در ازادرمان های جدید سرطانبیماری میاستنی گراویسکودکان را برای راه آماده بزرگ شدن مغز محدود به دورروشهای شناسایی قدرت شنواآلزایمرمغز انسان برای شادمانی طسلسله مباحث هوش مصنوعیامیدی تازه در درمان سرطامنابع انرژی از نفت و گاز ترجمه فعالیت های عضله به نیاز به آموزش مجازی دیجیششمین کنگره بین المللی سحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از هندسه ی پایه ایاز تکینگی تا مغز از مغز تدل به دریا بزنبیماری خود ایمن اعصاب محویتنام نوعی کرونا ویروس درمان جدید سرطانکار امروز را به فردا نیندتفکر خلا ق در برابر توهم رژیم ضد التهابیفلج نخاعی با الکترودهای تکامل شناخت انسان با کشفآینده ی انسان در فراتر ازمغز در تنهایی آسیب میبینسوخت هیدروژنی پاکاندوهگین نباش اگر درب یا مناطق خاص زبان در مغزتشخیص آلزایمر سالها قبل ابزارهای پیشرفته ارتباط چگونه باغبانی باعث کاهش ضررهای مصرف شکر و قند بر حافظه ی هوش مصنوعیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکامل تا مغز از مغز تا دو سوی واقعیتبیست تمرین ساده برای جلوواقعیت چیستدروغ نگو به خصوص به خودتدریای خداکریستال زمان(قسمت سوم)تلاش ها برای کشف منابع جدآیا واکنش های یاد گرفته ورجزخوانی هایی که امروز بفال نیکوتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش نظام غذایی در تکامل مسیستم تخلیه ی مغز بینشی نانسان عامل توقف رشد مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت تعذیه ی ذهناثرات مضر ماری جواناعقلانیت بدون تغییرحس و ادراک قسمت 87هوش مصنوعی از عروسک بازی اسکلت خارجی در درمان اختواکسن آلزایمردژاوو یا آشناپنداریبار مغز بر دو استخواندرگیری اعصاب به علت میتوگوش دادن بهتر از حرف زدنمخچه فراتر از حفظ تعادلتمرکز و مدیتیشنآیا جهش های ژنتیکی، ویروزمان و گذر آن سریع استفراتر از دیوارهای باورتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش درختان در تکاملساختن آینده، بهترین روش ايندگان چگونه خواهند دیدنازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجلوتر را دیدناختلالات مخچهعوامل ایجاد لغت انسانی و حس و ادراک قسمت پنجاههوش مصنوعی از عروسک تا کماسرار آفرینش در موجورزش هوازی مرتب خیلی به قدائما بخوانبحثی در مورد نقش کلسیم و ذهن ما از در هم شکستن منبگریه ی ابر، رمز طراوت باغمرکز حافظه کجاستتو کز محنت دیگران بی غمیآب زندگی است قسمت دومزندگی زودگذرقلب های سادهتاثیر داروهای ضد التهاب نقشه با واقعیت متفاوت اسسرنوشتاینکه به خاطرخودت زندگی نرمشهای مهم برای تقویت عمهندسی ژنتیک در حال تلاش جهان مشارکتیارتباط متقابل با همه ی حیعشق به هفت مرتبه ی شناختیحس و ادراک قسمت ششمهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاطلاعاتی عمومی در مورد میاد بگیر فراموش کنیداروی جدید برای میاستنی بخشش، عقلانی یا غیر عاقلرفلکس وتری با توضیح دکتر پیچیدگی های مغزمگسمسمومیت دانش آموزان بی گتولید مثل اولین ربات های آزادی عقیده، آرمانی که تزاوسکا درمان گوشرقبل از آغازتاثیر درجه حرارت بر عملکچندجهانیسرطان کمیت گراییاکنون را با همه ی نقص هایچراروياها را به یاد نمی آمیگرن و پروتئین مرتبط با جهان در حال نوسان و چرخشارزش حقیقی زبان قسمت سومسایتهای دیگرخم شدن فضا-زمانهوش عاطفی بیشتر در زنانبه مغز خزندگان خودت اجازکفش و کتابدخالت در ساختار ژنهابرای زندگی سالم، یافتن ترویکردهای جدید ضایعات نخپیشینیان انسان از هفت میمطالبی در مورد تشنجتوهم بی خداییافت هوشیاری به دنبال کاهزبان شناسی مدرن در سطح سللووفلوکساسینتاریک ترین بخش شبنوار مغز با توضیح دکتر فاشکل پنجم مادهابتذال با شعار دیننظریه ی تکامل در درمان بیما از اینجا نخواهیم رفتجواب دانشمند سوال کننده از انفجار بزرگ تا انفجار خودت را از اندیشه هایت حفهیچ اندر هیچبه سخن توجه کن نه گویندهکنگره بین المللی سردرد ددر آستانه ی موج پنجم کوویبرخی درمان های Spinal Muscular Atروح رهاییپروتئین های ساده ی ابتدامغز مادران و کودکان در زمسفرنامه سفر به بم و جنوب توصیه هایی در مصرف ماهیالگوی بنیادین و هوشیاریلزوم عدم وابستگی به گوگل تداخل مرزها و صفات با بیننور از عمق تاریکیشب سیاه سحر شودابزار بقا از نخستین همانهمه جا خیر بکارماست مالیجراحی گردن همیشه برای دیاز تکینگی تا مغز از مغز تخدای رنگین کمانهزاران سال چشم های بینا ودرمان های رایج ام اسبیماری های میتوکندریکوری گذرای ناشی از موبایبزرگ شدن تقریبا ناگهانی روشی برای بهبود هوش عاطفآملودیپین داروی ضد فشار مغز انسان رو به کوچک تر شسلطان جنگل یا صاحب ملکوتامگا سه عامل مهم سلامتمنابع انرژی از نفت و گاز ترجمه ی فعالیت های عضله بچیز جدید را بپذیرشعار و عملحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از هندسه ی رایج کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدلایلی که نشان میدهد ما ببیماری دویکویتامین E برای فعالیت صحدرمان جدید سرطانکار با یگانگی و یکپارچگیتفاوت مغز انسان و میمون هرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وفلج بل، فلجی ترسناک که آنتکامل، نتیجه ی برنامه ریآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز را از روی امواج بشناسسودمندی موجودات ابزی بر اندام حسی، درک از بخش هایمناطق خاصی از مغز در جستجتشخیص ایدزابزارهای بقا از نخستین هچگونه تکامل مغزهای کنونیضررهای شکر بر سلامت مغزحافظه انسان و حافظه ی هوشهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکامل تا مغز، از مغز تدولت یا گروهکبیش از نیمی از موارد انتقواقعیت های متفاوتبیشتر کمردردها نیازی به واقعیت و مجازدرک فرد دیگر و رفتارهای اکشف مکانیسم عصبی خوانش پتلاش های جدید در ALSآیا یک، وجود داردرحم مصنوعیفاکسیبتتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش نظریه تکامل در شناساسیستم تعادلی بدنانسانیت در هم تنیده و متصمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تغییراجزای پر سلولی بدن انسان عقیده ی بی عملحس و ادراک قسمت چهلهوش مصنوعی از عروسک بازی اسکار، لگوی هوشمندواکسن ایرانی کرونا تولیددگرگونی های نژادی و تغییبار بزرگ ایستادن بر دو پادرب بسته با غیر خود باز مگوشه بیماری اتوزومال رسسمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتمرکز بر هدفآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجزمان و صبرفرد موفقتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش ذهن و شناخت در حوادث ساختار فراکتال وجود و ذهايا اراده آزاد توهم است ینباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجمجمه انسان های اولیهاختلالات حرکتی در انسانعواملی که برای ظهور لغت احس و ادراک قسمت پنجاه و یهوش مصنوعی از عروسک تا کماسرار بازسازی اندام هاورزش هوازی ، بهترین تمریدارچینبحثی در مورد حقیقت فضا و ذهن چند جانبه نیازمند نگگربه شرودینگر و تاثیر مشمرکز خنده در کجای مغز استتو پیچیده ترین تکنولوژی آب زندگی است قسمت سومزندگی سلول در بدن، جدای اقلب و عقلتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نقص های سیستمی ایمنیسریع دویدن مهم نیستاینکه خانواده ات سالم باچرا ماشین باید نتایج را پمهندسی بدنجهان معناارتباط چاقی و کاهش قدرت بعشق درونی به یگانگی خلقتحس و ادراک قسمت شصت و هشتهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نیادگیری مهارت های جدید دداروی جدید برای کاهش وزنبدون پیر فلکرفتار مانند بردهپیچیدگی های مغزی در درک زمسمومیت دانش آموزان، قماتولید یا دریافت علمآزار دیگری، آزار خود استزبان فرایند تکاملی برای قبل از انفجار بزرگتاثیر درجه حرارت بر عملکنه ناامیدی بلکه ارتقاسرعت فکر کردن چگونه استاکوییفلکسچراغ های متفاوت و نور یکسمیگرن و خوابجهان در حال ایجاد و ارتقاارزش خود را چگونه میشناسخونریزی مغز در سندرم کووهوش عاطفی در زنان بیشتر ابه نقاش بنگرکل اقیانوس در یک ذرهدر میان تاریکی و روشناییبرخی ملاحظات در تشنج های رویا و واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصمطالعه ای بیان میکند اهدتوهم تنهاییافتخار انسانزبان شناسی نوین نیازمند لوب فرونتال یا پیشانی مغتاریکی من و تو و گرد و غبانوار مغز ترجمه رخدادهای شکرگزار هر چیزی باش که داابداع دی ان ای بزرگترین دنظریه ی ریسمانما اشیا را آنطور که هستندجواب سنگ اندازیاز بار خود بکاه تا پرواز خودروهای هیدروژنیهیچگاه از فشار و شکست نتربهبود حافظه پس از رخدادهکنترل همجوشی هسته ای با هدر برابر حقایق جدیدبرخی روش های تربیتی کودکروزه داری متناوب، مغز را پروتز چشممغز چون ابزار هوش است دلیسفری به آغاز کیهانتوضیحی ساده در مورد هوش مالگوبرداری از طبیعتمقاومت به عوارض فشار خون ترقی واقعی یا شعار ترقینور درونشبیه سازی میلیون ها جهان ابزار بقا از نخستین همانهمیشه چیزی برای تنهایی دماست مالی با هوش انسانیجستجوی متن و تصویر به صوراز تکینگی تا مغز از مغز تخدایی که ساخته ی ذهن بشر هستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های علامتی در ام اسبیماری های مغز و اعصاب و کی غایب شدی تا نیازمند دلبزرگترین خطایی که مردم مروشی جدید در درمان قطع نختکامل چشمآموزش نوین زبانمغز انسان رو به کوچکتر شدسم زنبور ، کلیدی برای واراما شما از دید خفاش کور همنابع انرژی از نفت و گاز ترجمه ای ابتدایی از اسراچیزی منتظر شناخته شدنصبور باشحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از هندسه بنیادیناز تکینگی تا مغز از مغز تدنیا فریب و سرگرمیبیماری دیستروفی میوتونیویتامین E در چه مواد غذایدرمان دارویی سرطان رحم بکارهای کوچک، بی ارزش نیستفاوت ها و تمایزها کلید برژیم غذایی سالم و ضد التهفلج خوابتکثیر سلول در برابر توقف آینده با ترس جمع نمیشودمغز زنان جوانتر از مغز مرسی و سه پل اصفهانانرژی بی پایان در درون هرمنبع نور واقعی و ثابت، حقتصویر خورشید یا خود خورشابزارهای بقا ازنخستین همچگونه جمعیت های بزرگ شکل ضعیف و قویحباب های کیهانی تو در توهوش مصنوعی الفاگواز تکامل تا مغز، از مغز تدوچرخه در کاهش دردهای کمدوچرخه سواری ورزشی سبک و با هوش مصنوعی خودکار روبواقعیت و انعکاسدرک نیازمند شناخت خویش اکشف مکانیسمی پیچیده در بتلاش های جدید در درمان فرآیا کیهان می تواند یک شبیرحم مصنوعیفاجعه ی جهل مقدستاثیر ویتامین دی بر بیمانقش هورمون های تیروئید دسیستم دفاعی بدن علیه مغز انسانیت در برابر دیگراننگاهی بر توانایی اجزاي بمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتغییر الگوی رشد مغزی با زاجزایی ناشناخته در شکل گعلم و ادراک فقط مشاهده ی حس و ادراک قسمت چهل و هفتهوش مصنوعی از عروسک بازی اساس انسان اندیشه و باور واکسن اسپایکوژندانش قدرت استبار سنین ابزار هوشمندی ادرختان چگونه بر تشکیل ابگوشت خواری یا گیاه خواریمخچه ابزاري که وظیفه آن فتمرکز بر امروزآیا خداباوری محصول تکاملزمان واقعیت است یا توهمفرد یا اندیشهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش روی و منیزیم در سلامتساختار شبکه های مغزی ثابايا اراده آزاد توهم است ینبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجنین مصنوعیاختلالات صحبت کردن در انعوارض ازدواج و بچه دار شدحس و ادراک قسمت پنجاه و دهوش مصنوعی از عروسک تا کماصفهان زیباورزش و میگرنداروهای مصرفی در ام اسبحثی در مورد عملکرد لوب فذهن هوشیار در پس ماده ی مگزیده ای از وبینار یا کنفمرگ چیستتو آرامش و صلحیآب، زندگی است(قسمت پنجم)زندگی، مدیریت انرژیقلب یا مغزتاثیر درجه حرارت بر مغزنقص در تشخیص هیجانات عامسریعترین کامپیوتر موجوداین، فقط راه توستچرا مردم با زندگی میجنگنمهربانی، شرط موفقیتجهان معکوسارتباط هوش ساختار مغز و ژعشق، شلوغ کردن نیستحس و ادراک قسمت شصت و دوهوش احساسیاعتماد به خودیادگیری هوش مصنوعی، عمیقداروی جدید برای ای ال اسبدون بار گذشتهرفتار وابسته به شکلپیوند قلب خوک، به فرد دچامسیر دشوار تکامل و ارتقاتولید پاک و فراوان انرژیآسيب میکروواسکولاریا آسزبان متغیرقبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر درجه حرارت بر عملکنه به اعدامسطح آگاهی، رخدادهای زندگاکسی توسین و تکامل پیش انزاع ها بیهوده استمیگرن و روزه داریجهان ریز و درشتاز فرد ایستا و متعصب بگذرخواندن ، یکی از شستشو دهنهوش عاطفی در زنان بیشتر ابه نقاش بنگرکلمات بلند نه صدای بلنددر مانهای کمر دردبرخی مرزهای اخلاق و علوم رویا و کابوسپیشرفت در عقل است یا ظواهمعماری، هندسه ی قابل مشاتوهم جداییافراد آغاز حرکت خودشان رزبان، نشان دهنده ی سخنگو لوتیراستامتاریکی و نورنوار مغز در فراموشی هاشکست حتمیابزار هوش در حال ارتقا ازنظریه تکامل در درمان بیمما به جهان های متفاوت خودجوسازی مدرناز بحث های کنونی در ویروسخورشید مصنوعیهیپرپاراتیروئیدیسمبهداشت خوابکنترل جاذبهدر درمان بیماری مولتیپل برخی سلولهای عصبی در تلاروزه داری و التهاب زیانبپروتز عصبی برای تکلممغز چگونه صداها را فیلتر سقوط درون جاذبه ای خاص، چتوضیحات دکتر فاطمی در موالتهاب شریان تمپورالمقایسه رقابت و همکاریتروس جریان انرژینوروفیبروماتوزشبیه سازی سیستم های کوانابزار بقا از نخستین همانهمیشه چشمی مراقب و نگهباماشین دانشاز تکینگی تا مغز از مغز تخدایا جز تو که را دارمهستی ما پس از شروعی چگال درمان ژنتیکی برای نوآوریبیماری وسواسکیهان خود را طراحی میکندبزرگترین درد از درون است روشی جدید در درمان نابینتکامل و ارتقای نگاه تا عمآمارهای ارائه شده در سطح مغز ایندگان چگونه استسماگلوتید داروی کاهش دهنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمنابع انرژی از نفت و گاز ترس و آرمان هاچیزی خارج از مغزهای ما نیصبور باشحقیقت، آن چیزی نیست که جلابزار بقای موجود زنده از هندسه در پایه ی همه ی واکاز تکینگی تا مغز از مغز تدنیا مکانی بسیار اسرارآمبیماری سلیاکویتامین کادرمان زخم دیابتی با تکنوکارهایی بیش از طراحی و گپتفاوت ها را به رسمیت بشنارژیم غذایی ضد التهابیفلج خواب چیستتأثیر نیکوتین سیگار بر مآیا فراموشی حتمی استمغزهای کوچک بی احساسسیلی محکم محیط زیست بر انانرژی تاریکمنبع هوشیاری کجاست قسمت تصویر در هم تنیدگی کوانتابزارهای بقای موجود زندهچگونه جمعیت های بزرگ شکل طلوع و حقیقتحباب هایی تو در توهوش مصنوعی اکنون می تواناز تکامل تا مغز، از مغز تاز تکامل تا مغز، از مغز تدوپامین قابل حل در آببا هر چیزی که نفس می کشد مدرک و احساسکشف ارتباط جدیدی از ارتبتلاش های جدید در درمان سرآیا گذشته، امروز وآینده رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرفاصله ها در مکانیک کوانتتاثیر ویروس کرونا بر مغز نقش هورمون زنانه استروژنسکوت و نیستیانسان، گونه ای پر از تضادنگاهت را بلند کنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغییر خود یا تغییر دیگرااحیای بینایی نسبی یک بیمعلم و روححس و ادراک قسمت چهل و هشتهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از مغز، وزن را کمواکسن اسپایکوژن ضد کرونادانش محدود به ابعاد چهارباربر دیگران نباشدرختان اشعار زمینگیلگمش باستانی کیستمخچه تاثیر گذار بر حافظهتمساح حد واسط میان مغز کوآیا دلفین ها می تواند از زمان پلانکفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش روزه داری در سالم و جسادیسم یا لذت از آزار دادای نعمت من در زندگیمچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجنگ هفتاد و دو ملت همه را اختلالات عضلانی ژنتیکعید نوروز مبارکحس و ادراک قسمت پنجاه و سهوش مصنوعی از عروسک تا کماصل بازخوردورزش بهترین درمان بیش فعداروهای ام اسبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن و زندگیگزارش یک مورد جالب لخته ومرگ و میر پنهانتو افق رویداد جهان هستیآتاکسیزندان ذهنیقلب دروازه ی ارتباطتاثیر درجه حرارت بر عملکنقطه ی رسیدن به قلهسرکه انگبین عسلی مفید براینترنت بدون فیلتر ماهواچرا مغز انسان سه هزار سالموفقیت هوش مصنوعی در امتجهان هوشمندارتباط پیوسته ی جهانعصب حقوق نورولووحس و ادراک قسمت شصت و ششهوش احساسیاعتماد به خودیادگرفتن، آغاز حرکت است داروی جدید برای دیابتبدون زمان، ماده ای وجود نرفتار اجتماعی انسان، حاصپیوند مدفوع در درمان بیممسئول صیانت از عقیده کیستولید اندام با چاپ سه بعدآسیب ها ناشی از آلودگی هوزبان مشترک ژنتیکی موجوداقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر درجه حرارت بر عملکنه به اعدامسعی کن به حدی محدود نشویاکسکاربازپین در درمان تشنزاع بین جهل و علم رو به پمیگرن سردردی ژنتیکی که بجهان شگفت انگیزاز مخالفت بشنوخواب زمستانی سلول های سرهوشمندی کیهانبه نادیدنی ایمان بیاورکلوزاپین داروی ضد جنوندر محل کار ارزش خودت را ببرخی نکات از گاید لاین پررویا و خبر از آیندهپیشرفت ذهن در خلاقیت استمعنی روزهتوهم جدایی و توهم علمافراد بی دلیل دوستدار تو زبان، وسیله شناسایی محیطلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاریکی خواهد ترسیدنوار مغز در تشخیص بیماری شگفت نیست من عاشق تو باشمابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمما با کمک مغز خود مختاريمجامعه ی آسمانیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکخوش قلبی و مهربانیهاوکينگ پیش از مرگش رسالبهداشت خواب، رمز حافظه ی کندر در بیماریهای التهابدر سال حدود 7 میلیون نفر برخی سيناپسها طی تکامل و روزه داری و بیمار ی ام اس پرورش مغز مینیاتوری انسامغز ناتوان از توجیه پیداسلول های مغزی عامل پارکیتیوتیکسن داروی ضد جنونام اس و سرطانمقابله ی منطقی با اعتراضتری فلوپرازیننورون هاي مصنوعی می توانشبکه های مصنوعی مغز به درابزار بقا از نخستین همانهمیشه اطمینان تو بر خدا بمبانی ذهنی سیاه و سفیداز تکینگی تا مغز از مغز تخرما منبع بسیار خوب آنتی هشت توصیه برای کاستن از ددرمان کارتی سل و تومور مغبیماری کروتز فیلد جاکوبکیهانِ هوشیارِ در حال یابسیاری از مجرمان، خودشانروشی جدید در درمان سکته متکامل و ریشه ی مشترک خلقتآن چیزی که ما جریان زمان مغز ابزار بقای برتر مادیسندرم کووید طولانیانفجار و توقف تکاملی نشامنابع انرژی از نفت و گاز ترسان نیستیچیزی شبیه نور تو نیستصبر لازمه ی پیروزی استحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از هندسه زبانِ زمان استاز تکینگی تا مغز از مغز تدنیای شگفت انگیز کوانتومبیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین کا و استخواندرمان ساده ی روماتیسمکاربرد روباتهای ريزنانوتفاوت های بین زن و مرد فقرژیم غذایی ضد دردفلج دوطرفه عصب 6 چشمتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا ممکن است موش کور بی ممغز، فقط گیرندهسینوریپا داروی ترکیبی ضدانرژی تاریک که ما نمی تومنبع هوشیاری کجاست قسمت تصویر زیبا از سلولابزارهای بقای از نخستین چگونه حافظه را قویتر کنیطلای سیاهحد و مرزها توهم ذهن ماستهوش مصنوعی از عروسک های ب